ιαταραχές διαφοροποίησης του γεννητικού συστήµατος: Χειρουργική αντιµετώπιση ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαταραχές διαφοροποίησης του γεννητικού συστήµατος: Χειρουργική αντιµετώπιση ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ"

Transcript

1 15 ιαταραχές διαφοροποίησης του γεννητικού συστήµατος: Χειρουργική αντιµετώπιση ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ τ. Καθηγητής Παιδοχειρουργικής Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» Η διαταραχή στη διαφοροποίηση του γεννητικού συστήµατος είναι πολύπλοκο πρόβληµα του οποίου η λύση έχει επείγοντα χαρακτήρα. Κύρια διαγνωστικά µέσα είναι η διερεύνηση πιθανών βιοχηµικών και χρωµοσωµιακών εκτροπών από το φυσιολογικό και η διερεύνηση της µορφολογίας των έσω γεννητικών οργάνων. Η απόφαση για την επιλογή του είδους της διορθωτικής χειρουργικής επέµβασης και του χρόνου της εκτέλεσης αυτής παραµένει δύσκολη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διορθωτική εγχείρηση στη βρεφική ηλικία έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα όπως η δυνατότητα κοινωνικής προσαρµογής του παιδιού, η αποδοχή του από την οικογένεια και η ικανοποίηση της επιθυµίας των γονέων να µη διαφέρει το παιδί τους από τα φυσιολογικά παιδιά. Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα που απορρέουν από την αδυναµία µας να προβλέπουµε για την ενήλικο ζωή, ποια θα είναι η ψυχολογική κατάσταση του ατόµου και ποια θα είναι τα λειτουργικά αποτελέσµατα της χειρουργικής επέµβασης και ενδεχοµένως η ανάγκη πρόσθετης βελτιωτικής επανεγχείρησης. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ Ο χειρουργός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις ακόλουθες παραµέτρους στην απόφαση για εγχείρηση, οι οποίες είναι: 1. Η διάγνωση: Η έγκαιρη διάγνωση δεν συνεπάγεται και άµεση χειρουργική αντιµετώπιση. 2. Η γονιµότητα: Η δυνατότητα γονιµότητας θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη στην επιλογή του φύλου και τις συνακόλουθες χςειρουργικές παρεµβάσεις. 3. Ο φαλλός: Το µέγεθος του φαλλού παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του φύλου ανατροφής και του είδους της χειρουργικής αντιµετώπισης. 4. Η επίδραση της τεστοστερόνης: Η τεστοστερόνη είναι ένας παράγοντας -239-

2 που επιδρά στη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πιθανή προηγηθείσα επίδρασή της στον εγκέφαλο. 5. Οι στόχοι της χειρουργικής επέµβασης: Κύριο µέληµα δεν είναι µόνο η µορφολογική αποκατάσταση των γεννητικών οργάνων αλλά και η πρόβλεψη σε αµφότερα τα φύλα για τις δυνατότητες: α) διαµόρφωσης γεννητικών οργάνων µε φυσιολογικές διαστάσεις και δυνατότητες για επιτέλεση της γεννητικής επαφής, β) διατήρησης των νευρικών κλάδων κατά την εγχείρηση προς εξασφάλιση του σεξουαλικού ερεθισµού, γ) διαφύλαξης της γονιµότητας στην περίπτωση που η κατάσταση των έσω γεννητικών οργάνων την καθιστά εφικτή. Κατωτέρω γίνεται βραχύτατη περιγραφή, κυρίως από κλινικής πλευράς των γνωστών ανωµαλιών στη διαµόρφωση του γεννητικού συστήµατος και αναφέρεται αντίστοιχα το είδος της χειρουργικής αντιµετώπισης αυτών(1): 1) Θήλυς ψευδερµαφροδιτισµός Η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (congenital adrenal hyperplasia) είναι η συχνότερη αιτία αµφίβολων γεννητικών οργάνων στα νεογνά και αφορά κυρίως αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων θήλεων νεογνών. Σπάνια αίτια ανάλογης αρρενοποίησης των έξω γεννητικών οργάνων θήλεων νεογνών είναι η λήψη φαρµάκων κατά την κύηση και όγκοι εκκρίνοντες ανδρογόνα. Η χειρουργική αντιµετώπιση αφορά πλαστική της κλειτορίδας και πλαστική του κόλπου. 2) Άρρην ψευδερµαφροδιτισµός Χαρακτηρίζεται από τον συνδυασµό όρχεων µε αµφίβολα γεννητικά όργανα µη αντιστοιχούντα στον άρρενα γονότυπο. Οφείλεται, πιο συχνά σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ιστών στην τεστοστερόνη ή σε ελαττωµατική σύνθεση τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig. Στην ανεπαρκή ανταπόκριση των ιστών στην τεστοστερόνη περιλαµβάνονται: α) το σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (complete androgen insensitivity syndrome ή testicular feminization ), και β) το σύνδροµο µερικής αντίστασης στα ανδρογόνα (partial androgen insensitivity syndrome). Όσον αφορά στην παραγωγή τεστοστερόνης, περιλαµβάνονται: α) η υποπλασία των κυττάρων Leydig, και β) τα ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης στα κύτταρα Leydig και η επίδρασή τους στην αρρενοποίηση κατά την εµβρυϊκή ζωή. Οι διαταραχές αυτές έχουν αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούµενο κεφάλαιο. Υποπλασία των κυττάρων Leydig: Οφείλεται σε έλλειµµα του υποδοχέα hcg/ -240-

3 LH των κυττάρων. Τα έξω γεννητικά όργανα είναι θήλεως µε κόλπο βραχύ και τυφλό. Οι όρχεις είναι σε θέση ενδοκοιλιακή ή βουβωνική. Περιγράφεται και ατελής κλινική µορφή µε υποσπαδιακό µικροπεϊσµό σε συνδυασµό επίσης µε κρυψορχία. Οι σπερµατικοί πόροι και οι επιδιδυµίδες είναι υποπλαστικά. Ιστολογικώς τα κύτταρα Leydig είναι αραιά ή δυσδιάκριτα. Χειρουργική αντιµετώπιση: εξαρτάται από την εµφάνιση των έξω γεννητικών οργάνων και το φύλο ανατροφής. Ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης: Οι χειρουργικές θεραπείες σε περίπτωση ανεπαρκούς σύνθεσης της τεστοστερόνης είναι οι κατωτέρω: Α) Στη συγγενή λιποειδική επινεφριδική υπερπλασία µε φαινότυπο θήλεως: αφαίρεση των όρχεων, Β) Στην ανεπάρκεια της 3β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης: διόρθωση του υποσπαδία, Γ) Στην ανεπάρκεια της 17α-υδροξυλάσης και 20-λυάσης: διόρθωση του υποσπαδία, ) Στην ανεπάρκεια της 17β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης: εγχείρηση αρρενοποίησης, Ε) Στην ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης ανάλογα µε το µέγεθος του φαλλού: εγχείρηση αρρενοποίησης ή θηλεοποίησης. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (Complete Androgen Insensitivity Syndrome CAIS). Από χειρουργικής πλευράς, η αντιµετώπιση του συνδρόµου συνίσταται σε εκτοµή των όρχεων. Η εγχείρηση προτιµάται να γίνεται κατά την εφηβική ηλικία για να υπάρχει χρόνος επίδρασης οιστρογόνων για ανάπτυξη των µαστών. Σύνδροµο µερικής αντίστασης στα ανδρογόνα (PAIS). Είναι δύσκολη η διάγνωση και θεωρείται ότι σηµαντική αναλογία ασθενών µε άρρενα ψευδερµαφροδιτισµό ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Κλινικώς παρουσιάζουν ευρύ φαινοτυπικό φάσµα κυµαινόµενο από υποσπαδία και κρυψορχία έως κλειτοριδική υπερτροφία σε συνδυασµό µε κόλπο. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται αναλόγως σε θηλεοποίηση µε εκτοµή των όρχεων, η οποία πρέπει να γίνεται έγκαιρα στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, προ της εµφάνισης σηµείων αρρενοποίησης στην εφηβεία όπως η βαθιά φωνή, ή σε αρρενοποίηση µε διόρθωση του υποσπαδία, εφόσον το µέγεθος του πέους κρίνεται ικανοποιητικό, και ορχεοπηξία. Η µακροχρόνια παρακολούθηση είναι αναγκαία λόγω του κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής. Στον άρρενα ψευδερµαφροδιτισµό κατατάσσεται και το σύνδροµο παραµονής των µυλλεριανών πόρων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αµφίβολα έξω γεννητικά όργανα. Οι ασθενείς µπορεί να είναι γόνιµοι. ιαγιγνώσκεται στην παιδική -241-

4 ηλικία ή την ενήλικο ζωή κατά τη διάρκεια εγχείρησης βουβωνοκήλης όταν στον κηλικό σάκο ανευρίσκονται µήτρα ή ωαγωγοί. Οι όρχεις βρίσκονται στο ίδιο ηµιόσχεο και ιστολογικώς έχουν φυσιολογική υφή. Κρυψορχία παρατηρείται σε 20% των περιπτώσεων. Εάν δεν γίνει έγκαιρα ορχεοπηξία, προοδευτικά οι όρχεις ατροφούν και παρουσιάζουν ιστολογικές αλλοιώσεις ως επί κρυψορχίας. Οι επιδιδυµίδες είναι φυσιολογικές και οι σπερµατικοί πόροι βραχείς, µε πορεία κατ επαφήν µε το τοίχωµα της µήτρας, η οποία παραµένει ατροφική µετά την εφηβική ηλικία λόγω ελλείψεως οιστρογονικού ερεθίσµατος. Ο κόλπος είναι υποτυπώδης και εκβάλλει στο κέντρο του σπερµατικού λοφιδίου. Χειρουργικώς αντιµετωπίζεται µε αφαίρεση του κεντρικού µέρους της µήτρας και σαλπίγγων, προστατεύοντας κατά την εγχείρηση την ακεραιότητα των σπερµατικών πόρων. 3) Αληθής ερµαφροδιτισµός Οι περισσότερες περιπτώσεις αληθούς ερµαφροδιτισµού δεν έχουν κληρονο- µικό χαρακτήρα. Οι γονάδες είναι ωοθηκόρχεις µε µωσαϊκά καρυοτύπων, συνήθως 46ΧΧ/46ΧΥ και 47ΧΧΥ/46ΧΥ. Θεωρείται ότι σε µερικές περιπτώσεις η χρωµοσωµική εικόνα µπορεί να είναι αποτέλεσµα διπλής γονιµοποίησης ή συνένωσης δύο ζυγωτών αντιθέτου φύλου. Η συνύπαρξη ορχικού ιστού µε γνήσιο 46/ΧΧ καρυότυπο όπως και ωοθηκικού ιστού µε γνήσιο 46/ΧΥ καρυότυπο αποτελούν αντικείµενο έρευνας. Η κλινική εικόνα συνηθέστερα είναι άρρενος µε φαλλό που παρουσιάζει κάµψη και ουρογεννητικό πόρο που εκβάλλει σε υποσπαδιακή θέση ή άλλοτε εκδηλώνεται µε εικόνα αµφίβολων έξω γεννητικών οργάνων. Στη διάγνωση ρόλο έχουν η λαπαροσκόπηση και η βιοψία των γονάδων. Χειρουργική αντιµετώπιση: Σε περιπτώσεις επιλογής του άρρενος φύλου γίνεται υστερεκτοµή, εκτοµή των γονάδων ή διατήρηση γονάδας µε κυρίαρχο το ορχικό στοιχείο αφαιρώντας το ωοθηκικό µέρος, καθήλωση της γονάδας στο όσχεο, πλαστική υποσπαδία (ευθειασµός του φαλλού και ουρηθροπλαστική) και πλαστική µείωσης της γυναικοµαστίας. Σε περιτπώσεις επιλογής της θηλεοποίησης, διατηρούνται η µήτρα, οι ωαγωγοί και οι γονάδες µε κυρίαρχο το ωοθηκικό στοιχείο αφαιρώντας το ορχικό µέρος και ακολουθεί πλαστική θηλεοποίησης, ήτοι κλειτοριδοπλαστική και κολποπλαστική. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΗΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι χειρουργικές επεµβάσεις ορχεκτοµής, υστερεκτοµής, διαφόρων πλαστικών υποσπαδία κ.α. που ήδη αναφέρθηκαν, έχουν µεγάλο εύρος ενδείξεων πέραν -242-

5 του ερµαφροδιτισµού, εκτελούνται συχνότατα στην καθηµερινή πράξη και ως εκ τούτου η εκτενής αναφορά σε αυτές είναι άσκοπη. Ως εκ τούτου οι επεµβάσεις αρρενοποίησης είναι ανάλογες εκείνων για περινεϊκό υποσπαδία και κρυψορχία. Αποκλειστικότητα στη χειρουργική του ερµαφροδιτισµού έχει η θηλεοπλαστική µε πλαστική της κλειτορίδας και κολποπλαστική. Η εγχείρηση γίνεται συνήθως στη βρεφική ηλικία, παρά το γεγονός ότι πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα υπάρχουν εξίσου στην επιλογή είτε της βρεφικής είτε της εφηβικής ηλικίας. Πλεονεκτήµατα στη βρεφική ηλικία είναι η έγκαιρη ανατοµική αποκατάσταση των γεννητικών οργάνων, ο συσχετισµός της µε την ανατροφή του παιδιού σύµφωνα µε το φύλο του και η αποφυγή πιθανού ψυχολογικού τραύµατος απότοκου της χειρουργικής επέµβασης. Μειονεκτήµατα είναι η αδυναµία παραχώρησης της συγκατάθεσης της ασθενούς για την εγχείρηση, η πιθανότητα ανάγκης για βελτιωτική επανεγχείρηση κολποπλαστικής σε µεγαλύτερη ηλικία και η πιθανότητα σύγκρουσης της θηλεοποίησης µε την ψυχολογία του ατόµου. 1) Κλειτοριδοπλαστική Οι ανατοµικές γνώσεις µας έχουν εµπλουτιστεί µε νεώτερες µελέτες της κλειτορίδας σε έµβρυα και σε ανατοµικά παρασκευάσµατα ενηλίκων όσον αφορά στη διαµόρφωση αυτής, τη νεύρωση δια του αιδοιϊκού νεύρου και την αισθητική νευρική συνάφεια της ουρήθρας και του παρακείµενου στυτικού ιστού (2,3). Το αιδοιϊκό νεύρο διερχόµενο κάτω του ηβικού οστού χορηγεί σηραγγώδη και ραχιαίο κλάδο, σχηµατίζοντας πυκνό δίκτυο στη ραχιαία και τις πλάγιες επιφάνειες του σώµατος της κλειτορίδας και πυκνό δίκτυο διατιτραινόντων κλάδων στη ραχιαία επιφάνεια της βαλάνου (3). Η προφύλαξη και διατήρηση της ακεραιότητας της νεύρωσης κατά την εγχείρηση αποτελεί κύριο µέληµα του χειρουργού. Μείωση του µεγέθους της κλειτορίδας επιτυγχάνεται είτε µε συρρίκνωση των σηραγγωδών σωµάτων χρησιµοποιώντας δύο πλάγιες ραφές δεξιά και αριστερά υπό την πορεία του αγγειονευρώδους δικτύου και καθηλώνονται τα σηραγγώδη σώµατα στο περιόστεο υπό την ηβική σύµφυση (4), είτε µε επέµβαση αφαίρεσης µέρους των σηραγγωδών σωµάτων και µείωσης του µήκους αυτών. Στην εγχείρηση αφαίρεσης και µείωσης θα αναφερθούµε διότι το φαινόµενο των επώδυνων στύσεων µετά εγχείρηση συρρίκνωσης δεν παρατηρείται. Στόχος της κλειτοριδοπλαστικής αφαίρεσης και µείωσης του µήκους των σηραγγωδών σωµάτων είναι η επίτευξη καλού ανατοµικού αποτελέσµατος και η διατήρηση της αισθητικότητας. Τέσσερις είναι οι κύριοι εγχειρητικοί χρόνοι: αποκόλληση της ακροποσθίας από τη βάλανο µε κυκλοτερή τοµή, απογύµνωση των σηραγγωδών σωµάτων από την περιβάλλουσα πόσθη, παρασκευή των αγγειονευρωδών δικτύων στη ραχιαία επιφάνεια των σηραγγωδών σωµάτων έως την -243-

6 είσοδό τους στη βάλανο και διατήρηση των αγγειονευρωδών δικτύων, εκτοµή των σηραγγωδών σωµάτων διατηρώντας τη βάλανο µε τα αγγεία και νεύρα και καθήλωση της βαλάνου πίσω στα όρια εκτοµής των σηραγγωδών σωµάτων (5). Την τεχνική αυτή έχουµε εφαρµόσει στη δική µας σειρά ασθενών διαµορφώνοντας παράλληλα µικρά χείλη από το περισσεύον δέρµα της πόσθης, του οποίου προηγουµένως το περιφερικό µέρος (διαχωρισθείσα ακροποσθία από τη βάλανο) έχει διχασθεί σε δύο σκέλη µε επιµήκη τοµή κατά Byars (Εικόνα 1). Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της µετεγχειρητικής αισθητικότητας και του στυτικού µηχανισµού (6,7,8) έχουν περιγραφεί και άλλες τεχνικές µε προσπέλαση από την κοιλιακή επιφάνεια της κλειτορίδας (9,10). Κύριοι χρόνοι: κυκλοτερής τοµή της ακροποσθίας πέριξ της βαλάνου πλην µικρής ζώνης δέρµατος της ακροποσθίας η οποία διατηρείται µεταξύ 5ης και 7ης ώρας στην κοιλιακή επιφάνεια. Από τα σηµεία αυτά γίνονται δύο παράλληλες κάθετες τοµές έως την ουρήθρα. Ακολουθεί αποκόλληση της δερµατικής λωρίδας και απογύµνωση των σηραγγωδών σωµάτων εκ των κάτω. Αφαιρείται µικρό µέρος της βαλάνου και τα σηραγγώδη έως τα σκέλη και αποκαθίσταται η συνέχεια µε την καθήλωση της βαλάνου στα σκέλη. Εικόνα 1: Κλειτοριδοπλαστική. α) Προεγχειρητική εικόνα των έξω γεννητικών οργάνων. β) Τα σηραγγώδη σώματα της κλειτορίδας μετά την αποκόλληση της πόσθης. γ) Παρασκευή και προφύλαξη της πορείας των αγγείων και νεύρων άμφω προς τη βάλανο. δ) Καθήλωση της βαλάνου μετά την εκτομή των σηραγγωδών σωμάτων. ε) Χαμηλή κολποπλαστική. στ) Μετεγχειρητική εικόνα. ζ) Μετεγεχειρητική εικόνα της κλειτορίδας

7 2) Κολποπλαστικές Η επιλογή του είδους της κολποπλαστικής γίνεται βάσει των ανατοµικών σχέσεων του κόλπου µε το περίνεο και ανάλογα µε την ύπαρξη µικρού ουρογεννητικού πόρου ή υψηλού ουρογεννητικού πόρου (εκβολή του κόλπου στην ουρήθρα κεντρικά του έξω σφιγκτήρα). Εγχειρήσεις κολποπλαστικής είναι: η χαµηλή κολποπλαστική, οι µέθοδοι προσπέλασης του υψηλού ουρογεννητικού πόρου και κολποπλαστική, και οι µέθοδοι κολποπλαστικής στην αγενεσία του κόλπου. α) Χαµηλή κολποπλαστική: Εκτελείται πολύ συχνά (>95% των περιπτώσεων) και συνδυάζεται σε ένα χειρουργικό χρόνο µε την κλειτοριδοπλαστική. Γίνεται τοµή στη µέση γραµµή του περινέου υπό την ουρήθρα και αποκαλύπτεται ο κόλπος πίσω από την ουρήθρα. Ο µικρός ουρογεννητικός πόρος, λόγω της µικρής διαδροµής του, επιτρέπει την προσπέλαση του κόλπου και τη σχάση στο οπίσθιο τοίχωµά του, την οποία σχάση ακολουθεί καθήλωση των τραυµατικών της χειλέων στα χείλη της τοµής του περινέου. Αν η καθήλωση του κόλπου δεν µπορεί να γίνει χωρίς τάση, δηµιουργείται δερµατικός κρηµνός σχήµατος ανεστραµµένου U και αποκαλύπτεται το οπίσθιο τοίχωµα του κόλπου. Ο κόλπος διανοίγεται επιµήκως και τα τραυµατικά χείλη του διανοιγέντος κόλπου συρράπτονται στα αντίστοιχα του περινέου χωρίς τάση. Μετά την επούλωση του εγχειρητικού τραύµατος εξετάζεται υπό αναισθησία το εύρος του κόλπου και αφαιρούνται τυχόν χαλαρές συµφύσεις. β) Μέθοδοι προσπέλασης υψηλού ουρογεννητικού πόρου και κολποπλαστική: Για τη χειρουργική προσπέλαση του κόλπου που εκβάλλει υψηλά στην ουρήθρα σχηµατίζοντας µεγάλο ουρογεννητικό πόρο, υπάρχουν δύο ανατοµικές οδοί (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση μικρού και υψηλού ουρογεννητικού πόρου (εκβολή του κόλπου στην ουρήθρα αντίστοιχα περιφερικά και κεντρικά του έξω σφιγκτήρα)

8 Η περινεϊκή και η οπισθία µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή ή παραορθική. Η περινεϊκή προσπέλαση έχει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: η αποκάλυψη του κόλπου προ της εκβολής του στην ουρήθρα δεν είναι πλήρης στο χειρουργικό πεδίο, οι χειρουργικοί χειρισµοί δυσχεραίνονται και υπάρχει κίνδυνος βλάβης του έξω ουρηθρικού σφιγκτήρα, των νεύρων και µυών του περινέου, τρώσεως του ορθού και τραυµατισµού του οπισθίου τοιχώµατος της ουρήθρας, το οποίο τοίχωµα είναι κοινό µε το πρόσθιο τοίχωµα του κόλπου αµέσως επάνω από το σηµείο εκβολής του κόλπου στην ουρήθρα. Για την περινεϊκή προσπέλαση έχουν περιγραφεί τεχνικές τις οποίες εµείς δεν εφαρµόζουµε και δεν θα αναφερθούµε (9,11,12). Η οπισθία µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή διαορθική κολποπλαστική έχει περιγραφεί από τον Pena (13). Εκτελείται στη βρεφική ηλικία. Προσφέρει δε πλήρη ανατοµική προσπέλαση του ουρογεννητικού πόρου καθιστώντας άνετους υπό την άµεση όραση τους χειρουργικούς χειρισµούς. Αποτελεί µικρή παραλλαγή της οπίσθιας µέσης οβελιαίας διασφιγκτηριακής προσπέλασης των συγγενών ορθοπρωκτικών ανωµαλιών µε εκβολή του ορθού σε διάφορα σηµεία του ουροποιογεννητικού συστήµατος (όπως ο αυχένας της ουροδόχου κύστεως, η προστατική ουρήθρα, η υµενώδης ουρήθρα, ο πρόδοµος και ο κόλπος και άλλες µορφές χωρίς συρίγγιο επικοινωνίας). Είναι δε σηµαντικό ότι οι έµπειροι παιδοχειρουργοί έχουν εξοικείωση µε την προσπέλαση αυτή. Το έντερο πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένο προ της εγχειρήσεως ή άλλως γίνεται κολοστοµία. Με τη βοήθεια ενδοσκοπίου τοποθετούνται καθετήρες, Fogarty στον κόλπο και Foley στην ουροδόχο κύστη. Η ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση γοναταγκωνιαία µε υποστήριγµα στη λεκάνη ώστε να προβάλλει το περίνεο, οι δε γλουτοί συγκρατούνται σταθερά σε θέση απαγωγής ώστε να προβάλλει η µέση γραµµή καθόλη τη διάρκεια της εγχείρησης. Η τοµή γίνεται στη µέση γραµµή εκτεινόµενη από τον κόκκυγα έως το στόµιο της ουρήθρας. Οι µύες του πυελικού εδάφους και το σφιγκτηριακό σύστηµα, ήτοι η επιπολής στιβάδα του έξω σφιγκτήρα, ο ανελκτήρας µυς, το µυϊκό σύµπλεγµα και ο έξω σφιγκτήρας διαχωρίζονται ακριβώς στη µέση γραµµή µε χρήση διαθερµίας υπό την καθοδήγηση ερεθισµάτων ηλεκτροµυϊκού διεγέρτη, προκαλούντων συσπάσεις δεξιά και αριστερά της µέσης γραµµής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακεραιότητα των µυϊκών ινών και των νεύρων που έχουν πορεία από τα πλάγια προς τη µέση γραµµή. Με τη διάνοιξη και του ορθού οβελιαίως αποκαλύπτονται ο ουρογεννητικός πόρος, η ουρήθρα και ο κόλπος των οποίων η ταυτότητα επιβεβαιώνεται µε την ψηλάφηση των µπαλονιών των καθετήρων Fogarty και Foley. Στο χαµηλότερο σηµείο του κόλπου προ της εκβολής του στην ουρήθρα τοποθετείται σειρά στηρικτικών ραµµάτων µέταξας 6-0 τα οποία ελκόµενα αναδεικνύουν το σηµείο εισόδου του κόλπου -246-

9 στην ουρήθρα όπου γίνεται ο διαχωρισµός τους. Ακολουθεί συρραφή του τοιχώµατος της ουρήθρας, ενώ ο κόλπος διανοίγεται στο οπίσθιο τοίχωµά του, αποκολλάται από τους πέριξ ιστούς (ο διαχωρισµός του κόλπου από την ουρήθρα κεντρικά του σηµείου εισόδου είναι το δυσχερέστερο και λεπτότερο σηµείο της κινητοποίησης του κόλπου) και έλκεται προς το περίνεο όπου καθηλώνεται. Αν ο διαχωρισµός από την ουρήθρα είναι δύσκολος µε κίνδυνο τραυµατισµού της ουρήθρας, κινητοποιείται συνολικά ο ουρογεννητικός πόρος µε αποκόλληση από τους πέριξ ιστούς προς τα πίσω έως την ανάκαµψη του περιτοναίου και προς τα εµπρός έως τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως, έλκεται στο περίνεο, εκτέµνεται ο κοινός ουρογεννητικός πόρος έως το σηµείο εισόδου του κόλπου στην ουρήθρα και γίνεται καθήλωση των δύο στοµίων στο περίνεο δίκην δικάννου (13). Ακολουθεί αποκατάσταση των µυών και του εντέρου κατά την ανατοµική τάξη ενώ η κολοστοµία συγκλείεται µετά 6 έως 8 εβδοµάδες. Η ίδια τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί εξίσου επιτυχώς µε παραορθική προσπέλαση του ουρογεννητικού πόρου αντί της διαορθικής προσφέροντας το πλεονέκτηµα της αποφυγής ανάγκης δηµιουργίας κολοστοµίας(10). Την παραορθική προσπέλαση µε µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή τοµή είχαµε προτείνει και περιγράψει τρία χρόνια νωρίτερα για την αφαίρεση συγγενών κύστεων του προστάτη (utricle) µε άριστα αποτελέσµατα λόγω της ανατοµικής αµεσότητας που προσέφερε για την ευχερή παρασκευή και αφαίρεση της συγγενούς αυτής ανωµαλίας µε επιπλέον πλεονέκτηµα την αποφυγή κολοστοµίας(14). γ) Μέθοδοι κολποπλαστικής στην αγενεσία του κόλπου. Η αγενεσία του κόλπου (ή ατρησία) είναι σπανία, µπορεί να παρουσιάζεται µε µορφή εντυπώµατος και είναι αποτέλεσµα απλασίας των πόρων του Müller. Παρατηρείται και σε άρρενα άτοµα µε έξω γεννητικά όργανα θήλεως λόγω συνδρόµου έλλειψης ανταπόκρισης στα ανδρογόνα (CAIS-46-ΧΥ). Στις εγχειρήσεις κολποπλαστικής δηµιουργείται κοιλότητα στο περίνεο και σε αρκετές χρησιµοποιούνται εκµαγεία (stents) άκαµπτα ή ελαστικά ρυθµιζόµενης διάτασης αποφεύγοντας ισχαιµικές επιπλοκές από τους πέριξ ιστούς (15). Κολπικός θύλακας (χωρίς µόσχευµα) και χρήση εκµαγείου. ηµιουργείται θύλακας στο περίνεο και χρησιµοποιείται εκµαγείο επί σειρά µηνών για τη διατήρηση της κοιλότητας ανοικτής µέχρι την επιθηλιοποίηση αυτής (16,17). Τα απώτερα αποτελέσµατα σειράς 175 ασθενών έδειξαν ποσοστό 49% στένωσης ποικίλου βαθµού έως πλήρους απόφραξης (18). Η τεχνική εγκαταλείφθηκε και επανήλθε σχετικά πρόσφατα µε τη χρήση εκµαγείου επενδεδυµένου µε σιλικόνη (19). Κολποπλαστική µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους. ηµιουργείται θύλακας µεταξύ της ουροδόχου κύστεως και του ορθού και τοποθετείται εκµαγείο καλυπτόµενο µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους. Έχουν ανακοινωθεί καλά -247-

10 ή ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε µεγάλες σειρές ασθενών(20,21) και σηµειώνεται ότι η µετεγχειρητικώς παρατεταµένη χρήση ελαστικού διατατού εκµαγείου συµβάλλει περαιτέρω στο καλό µετεγχειρητικό αποτέλεσµα. Κολποπλαστική µε µισχωτούς δερµατικούς κρηµνούς. Λαµβάνονται από τις πέριξ ανατοµικές περιοχές: έσω επιφάνεια των µικρών χειλέων, τους γλουτούς, τα µεγάλα χείλη, περισσεύον δέρµα πόσθης µετά κλειτοριδοπλαστική (9,11,22,23,24). Μειονεκτήµατα ανάλογα µε την περιοχή λήψης του µοσχεύµατος είναι η ανάπτυξη τρίχωσης στο µόσχευµα, ουλώδης στένωση του νεοκόλπου και ξηρότητα του προδόµου. Πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικές µε τη λήψη µοσχεύµατος από τα µικρά χείλη ύστερα από χρήση διατατήρα (25) όπως και από τα µεγάλα χείλη παρουσίασαν καλά αποτελέσµατα (26). Στο δέρµα του νεοκόλπου έχουν περιγραφεί περιπτώσεις εµφάνισης καρκινώµατος (27,28). Κολποπλαστική µε περιτόναιο. Στηρίζεται στη λήψη περιτοναίου µε το οποίο σχηµατίζεται κύλινδρος έχοντας εξωτερικά την τραυµατική του επιφάνεια. Τοποθετείται στην κοιλότητα που δηµιουργείται στο περίνεο. Η κορυφή του κυλίνδρου συγκλείεται ενώ το άλλο άκρο του κυλίνδρου συρράπτεται κυκλικά στην είσοδο της κοιλότητας (29). Η τεχνική γνωστή ως µέθοδος Davydov εφαρµόστηκε από το 1969 στη Ρωσία και τα καλά της αποτελέσµατα έχουν επιβεβαιωθεί (30). Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει επιτυχώς εφαρµοστεί στον κοιλιακό χρόνο (31). Κολποπλαστική µε άµνιο. ηµιουργία θύλακα στο περίνεο. Επεξεργασία του αµνίου: αποκόλληση από το χόριο, διέκπλυση µε φυσιολογικό ορό και διατήρηση σε θερµοκρασία 4ºC σε διάλυµα πενικιλίνης σε αναλογία µονάδων ανά 100 ml. Μετά την καλλιέργεια του υλικού, επενδύεται το εκµαγείο έχοντας τη µεσεγχυµατική επιφάνεια προς τα έξω και εισάγεται το εκµαγείο στην περινεϊκή κοιλότητα. Μετά µια εβδοµάδα αντικαθίσταται µε νέο εκµαγείο επενδεδυµένο µε νέο υλικό. Μετεγχειρητικά ακολουθούν διαστολές µε «λιπαντικό» την κρέµα dienesto l(32). Ανάπτυξη κολπικού επιθηλίου έχει διαπιστωθεί ιστολογικώς µετά πάροδο δύο µηνών (33). Κολποπλαστική µε βλεννογόνο ουροδόχου κύστεως. ηµιουργία κοιλότητας στο περίνεο, πλήρωση της κύστης µε φυσιολογικό ορό και λήψη του µοσχεύµατος βλεννογόνου µε τον οποίο επενδύεται διατατό εκµαγείο έχοντας εξωτερικά το χόριο. Το εκµαγείο τοποθετείται στην κοιλότητα. Η µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε ασθενή µε ιστορικό δύο ανεπιτυχών κολποπλαστικών, η πρώτη µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους και η δεύτερη µε τµήµα εντέρου (34). Κολποπλαστική µε τµήµα εντέρου. Χρησιµοποιείται συχνά τµήµα του σιγµοειδούς (σπανιότερα άλλο τµήµα του εντέρου) µε το αγγειακό τόξο του. Η µια άκρη του µοσχεύµατος συγκλείεται ενώ η άλλη άκρη καθηλώνεται στο τραυ

11 µατικό χείλος της δηµιουργηθείσας κοιλότητας στο περίνεο (35,36). Ο κοιλιακός χρόνος µπορεί να εφαρµοστεί λαπαροσκοπικά (37,38). Πλεονεκτήµατα του νεοκόλπου από σιγµοειδές είναι η δυνατότητα εκτέλεσης της εγχείρησης ανεξαρτήτως ηλικίας περιλαµβανοµένης της βρεφικής (36), η ευχέρεια στη δηµιουργία νεοκόλπου φυσιολογικών διαστάσεων, η απουσία µετεγχειρητικής συρρικνώσεως του µοσχεύµατος και εµφάνισης συµφύσεων, η ελαστικότητα του ιστού, η απουσία ξηρότητας στο νεόκολπο λόγω της εντερικής βλέννης και η δυνατότητα για απρόσκοπτη σεξουαλική επαφή (37,38). Όσον αφορά στο µόσχευµα λεπτού εντέρου, 8 από 10 ασθενείς είχαν νεόκολπο φυσιολογικού βάθους και εύρους µετά πάροδο άνω των 20 ετών από την εγχείρηση και δεν ανέφεραν προβλήµατα κατά τη συνουσία (39). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος στο νεόκολπο, στον οπίσθιο θόλο, µετά 8 έως 30 έτη από την εγχείρηση (40) και περιπτώσεις συµµετοχής του µοσχεύµατος σε ελκώδη κολίτιδα τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά (41,42). Είναι προφανές ότι καµία µέθοδος κολποπλαστικής δεν µπορεί να προσφέρει νεόκολπο που να δύναται να συγκριθεί µε τον φυσιολογικό κόλπο. Αλλά τα πλεονεκτήµατα της κολποπλαστικής µε τµήµα σιγµοειδούς σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που προσφέρει σήµερα η λαπαροσκοπική χειρουργική για τη λήψη του µοσχεύµατος χωρίς λαπαροτοµία, δίνουν προβάδισµα στη µέθοδο αυτή έναντι των υπολοίπων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aaronson IA 2002 Sexual differentiation and intersexuality. In: Belnian AB, King Lr, Kramer SA (eds) Clinical Pediatric Urology, 4th ed., Martin Dunitz, London; pp O Connel HE, Hutson JM, Anderson CR, Plenter RJ 1998 Anatomical relationship between urethra and clitoris. J Urol 159: Baskin LS, Erol A, Li YW, Liu WH, Kurzock E, Cunha GR 1999 Anatomical studies of the human clitoris. J Urol 162: Randolph JG, Hung W 1970 Reduction clitoroplasty in females with hypertrophied clitoris. J Pediatr Surg 5: Gustafson ML, Donahoe PK 1995 Surgical reconstruction of intersex abnormalities. In: Spitz L and Coran AG (eds). Operative Surgery Pediatric Surgery, 5th ed., Chapman and Hall Medical; pp Alizai NK, Thomas DE, Lilford RJ, Batchelor AG, Johnson N 1999 Feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia: what happens at puberty? J Urol 161: Minto CL, Liao LM, Woodhouse CR, Ransley PG, Creighton SM 2003 The effects of clitoral surgery on sexual outcome in individuals who have intersex conditions with ambiguous genitalia: a cross-sectional study. Lancet 361: Crouch NS, Minto CL, Liao LM, Woodhouse CRJ, Creighton SM 2004 Genital sensation -249-

12 following feminizing genitoplasty for CAH: a pilot study. BJU Int 93: Hendren WD, Donahoe PK 1980 Correction of congenital abnormalities of the vagina and perineum. J Pediatr Surg 15: Passerini-Glazel G 1999 Feminizing genitoplasty. J Urol 161: Freitas Filho LG, Carnevale J, Melo CER, Laks M, Calcagno Silva M 2003 A posterior-based omega-shaped flap vaginoplasty in girls with congenital adrenal hyperplasia caused by 21-hydroxylase deficiency. BJU International 91: Pena A 1997 Total urogenital mobilization an easier way to repair cloacas. J Pediatr Surg 32: Rink RC, Adams MC 1998 Feminizing genitoplasty; state of the art. World J Urol 16: Keramidas DC, Kapouleas G, Papandreou E 1995 The posterior sagittal approach for the excision of a prostatic utricle cyst. Br J Urol 76: Adamson CD, Naik BJ, Lynch DJ 2004 The vacuum expandable condom mold: a simple vaginal stent for McIndoe-style vaginoplasty. Plast Reconstr Surg 113: McIndoe A 1950 Treatment of congenital absence and obliteration of the vagina. Br J Plast Surg 2: Counsellor VS 1948 Congenital absence of the vagina. J Am Med Assoc 136: Cali RW, Pratt JH 1968 Congenital absence of the vagina. Long-term results of vaginal reconstruction in 175 cases. Am J Obstet Gynec 100: Coskun A, Coban YK, Vardar MA, Dalay AC 2007 The use of a silicone-coated acrylic vaginal stent in vaginoplasty and review of the literature concerning vaginal stents: a case report. BMC Surgery 7: Buss JG, Lee RA 1989 McIndoe procedure for vaginal agenesis: results and complications. Mayo Clinic Proc 64: Alessandrescou D, Peltecu GC, Buhimschi CS, Buhimschi IA 1996 Neocolpopoiesis with split-thickness skin graft as a surgical treatment of vaginal agenesis: retrospective review of 201 cases. Am J Obstet Gynecol 175: Wee JT, Joseph VT 1989 A new technique of vaginal reconstruction using neurovascular pudental-thigh flaps: a preliminary report. Plast Reconstr Surg 83: Dumanian GA, Donahoe PK 1992 Bilateral rotated buttock flaps for vaginal atresia in several masculinized females with adrenogenital syndrome. Plast Reconstr Surg 90: Johnson N, Batchelor A, Lilford RJ 1991 Experience with tissue expansion vaginoplasty. Br J Obstet Gynecol 98: Wu J, Hong Y, Li SF, Hu ZQ 2003 Labia minora skin flap vaginoplasty using tissue expansion (Chinese). Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 19: Wierrani F, Grunberger W 2003 Vaginoplasty using de-epithelialized vulvar transposition flaps: the Grumberger method. J Am Coll Surg 196: Hopkins MP, Morley GW 1987 Squamous cell carcinomas of the neovagina. Obstet Gynec 69: Gallup DG, Castle CA, Stock RJ 1987 Recurrent carcinoma in situ of the vagina following split-thickness skin graft vaginoplasty. Gynecol Oncol 26: Davydov SN, Zhvitiashvili OD 1974 Formation of vagina (colpopoiesis) from peritoneum of Douglas pouch. Acta Chir Plast 16:

13 30. Martinez-Mora J, Isnard R, Castelli A, Lopez Ortiz P 1992 Neovagina in vaginal agenesis: surgical methods and long-term results. J Pediatr Surg 27: Langebrekke A, Istre O, Busund B, Sponland G, Gjonnaess H 1998 Laparoscopic assisted colpopoiesis according to Davydov. Acta Obstet Gynecol Scand 77: Ashworth MF, Morton KE, Dewhurst J, Lilford RJ, Bates RG 1986 Vaginoplasty using amnion. Obstet Gynec 67: Tancer ML, Katz M, Veridiano NP 1979 Vaginal epithelialization with human amnion. Obstet Gynecol 54: Claret I, Castanou M, Rodo J et al 1988 Neovagina con injerto libre do mucosa vesical. Libro de Actas del XXVIII Congreso de la Sociedad Espanola de Cirurgia Pediatrica, Lloret de Mar, Spain, June 15-19, p. 40 y video. 35. Goligher JC 1983 The use of pedicled transplants of sigmoid or other parts of the intestinal tract for vaginal construction. Ann Roy Coll Surg Engl 65: Wesley JR, Coran AG 1992 Intestinal vaginoplasty for congenital absence of the vagina. J Pediatr Surg 27: Darai E, Toullalan O, Besse O, Potiron L, Delga P 2003 Anatomical and functional results of laparoscopic-perineal neovagina construction by sigmoid colpoplasty in women with Rokitansky s syndrome. Hum Reprod 18: Becmeur F, Philippe P, Demarche M, Grandadam S, Schult A, Lieber A 2004 Pediatric Endosurgery and Innovative Techniques 8: Cali KW, Pratt JH 1968 Congenital absence of the vagina. Long-term results of vaginal reconstruction in 175 cases. Am J Obstet Gynec 100: Steiner E, Woernle E, Kuhn W et al 2002 Carcinoma of the neovagina: case report and review of the literature. Gynecol Oncol 84: Hennigan TW, Theodorou NA 1992 Ulcerative colitis and bleeding from a colonic vaginoplasty. J Roy Soc Med 85: Syed HA, Malone PS, Hitchcock RJ 2001 Diversion colitis in children with colovaginoplasty. BJU International 87:

14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Χειρουργική αντιµετώπιση συνδρόµου παραµονής των Μυλλεριανών πόρων: Α. Καθήλωση των όρχεων στο όσχεο αν υπάρχει κρυψορχίa. Β. Αφαίρεση των όρχεων. Γ. Αφαίρεση της µήτρας και των σαλπίγγων. 2. Συχνότερα αίτια άρρενος ψευδερµαφροδιτισµού: Α. Υποπλασία των κυττάρων Leydig των όρχεων. Β. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS). Γ. Ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης. 3. Ορθή χειρουργική αντιµετώπιση υπερπλαστικής κλειτορίδας: Α. Εκτοµή των σηραγγωδών σωµάτων και διατήρηση της βαλάνου. Β. Ολική εκτοµή. Γ. Συρρίκνωση υπό τα ηβικά οστά. 4. Ανατοµικό όριο διάκρισης µικρού-υψηλού ουρογεννητικού πόρου: Α. Αυχένας της ουροδόχου κύστεως. Β. Έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας. Γ. Στόµιο της ουρήθρας. 5. Χαµηλή κολποπλαστική γίνεται συνήθως σε: Α. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνa. Β. Συγγενή Υπερπλασία Επινεφριδίων. Γ. Αγενεσία του κόλπου 6. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής των όρχεων; Α. Σύνδροµο µερικής ανταπόκρισης στα ανδρογόνα µε υποσπαδιακό πέος. Β. Υποσπαδίας και ανεπάρκεια της β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης. Γ. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS)

15 7. Σηµειώστε τη µέθοδο κολποπλαστικής µε τα περισσότερα µετεγχειρητικά πλεονεκτήµατα: Α. Κολποπλαστική µε σιγµοειδές. Β. Με µισχωτούς δερµατικούς κρηµνούς. Γ. Με άµνιο. 8. Σε ποιες επεµβάσεις κολποπλαστικής συµµετέχει η λαπαροσκοπική χειρουργική; Α. Κολποπλαστική µε άµνιο. Β. Κολποπλαστική µε τµήµα εντέρου. Γ. Κολποπλαστική µε περιτόναιο. 9. Πιθανότητα συνδρόµου έλλειψης ανταπόκρισης στα ανδρογόνα διερευνάται σε θήλεα άτοµα µε: Α. Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη. Β. Οµφαλοκήλη. Γ. Ετερόπλευρη βουβωνοκήλη. Σωστές απαντήσεις κατά σειρά Α/Γ,Β,Α,Β,Β,Α/Γ,Α,Β/Γ,Α -253-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ) Στο κατώτερο Γεννητικό Σύστημα της Γυναίκας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος MD, PhD Επιστημονικός συνεργάτης, Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευμένος στη Λαπαροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες 23 Καρκίνος του Πέους Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Περίληψη: Στο άρθρο ανασκόπησης περιγράφονται στατιστικά επιδημιολογικά,παράγοντες κινδύνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Αγαπητοί Συνάδελφοι Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα