Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Μελέτη ύπνου

29 Ορισμόςαποφρακτικήςυπνικής άπνοιας RDI>5 RDI > 20 αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου RDI 20-40=μέτριας βαρύτητας, >40=σοβαρής βαρύτητας Upper Airway Resistance Syndrome Κοινή παθοφυσιολογία με OSA Συνεχείς αναπνευστικές προσπάθειες χωρίς πτώση κορεσμού ροχαλητό

30 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας Εύρος αεραγωγού

31 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας Θέσεις απόφραξης:

32 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας Θέσεις απόφραξης:

33 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας Συμπτώματα αποφρ.υπν.άπνοιας ροχαλητό Υπνηλίακατάτηδιάρκειατηςημέρας Υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα σε άμεση συσχέτιση πνευμονοπάθειες

34 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας ευρήματα: Ρινική απόφραξη Μακριά σταφυλή Μετατόπιση κάτω γνάθου προς τα οπίσω Στενότητα στοματοφάρυγγα Χαλαροί φαρυγγικοί ιστοί Μεγάλες γλωσσικές αμυγδαλές Μεγάλη γλώσσα Μεγάλη ή προπίπτουσα επιγλωττιδα Μετατοπισμένο προς τα πίσω υοειδές

35 Παθοφυσιολογία της υπνικής άπνοιας Δοκιμασίες για τον εντοπισμό της θέσης απόφραξης Muller s Maneuver Sleep endoscopy Fluoroscopy Manometry Cephalometrics Dynamic CT scanning and MRI scanning

36 Θεραπευτικοί στόχοι Απώλεια βάρους Ρινική απόφραξη Αποφυγή κατασταλτικών ΚΝΣ Διακοπή καπνίσματος

37 θεραπεία CPAP Εξατομίκευση της χρησιμοποιούμενης πίεσης Συνεργάζεται καλά περίπου το 50% των ασθενών Διαφυγή αέρα, δυσλειτουργία ευσταχιανής, θόρυβος, κλειστοφοβία

38 θεραπεία BiPAP Χρήσιμη όταν υπάρχει > 6 cm H2O διαφορά ανάμεσα στις εισπνευστικές και εκπνευστικές πιέσεις Δεν υπάρχει διαπιστωμένα καλύτερα ανοχή από τον ασθενή σε σύκριση με την cpap

39 Μη χειρουργική αντιμετώπιση συσκευές Ανύψωσης κάτω γνάθου Κατάσπασης γλώσσας

40 Χειρουργική αντιμετώπιση αλγόριθμοι Διάφορες αντικρουόμενες απόψεις Η θεραπεία πρέπει να στοχεύει στο βασικό σημείο απόφραξης του αεραγωγού Μη εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση

41 Χειρουργική αντιμετώπιση Κριτήρια επιτυχίας Καμία ανάγκη για επιπλέον θεραπευτική αγωγή Βελτίωση = 50% μείωση του RDI Μείωση του RDI σε επίπεδα < 20 Περιορισμός της ημερήσιας υπνηλίας

42 Χειρουργική αντιμετώπιση Περιεγχειρητική προετοιμασία Ασθενείς με σοβαρή συμτωματολογία θεωρούνται υψηλού κινδύνου Ρινική CPAP συχνά απαιτείται Ρινική CPAP προεγχειρητικά βελτιώνει την μετεγχειρητική πορεία Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος μετά την απελευθέρωση του αεραγωγού

43 Χειρουργική αντιμετώπιση τραχειοστομία Thatcher GW. Maisel RH. The long-term evaluation of tracheostomy in the management of severe obstructive sleep apnea. [Journal Article] Laryngoscope. 113(2):201-4, 2003 Feb.

44 Χειρουργική αντιμετώπιση Ρινικές επεμβάσεις Μειωμένη αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται μονομερώς Οι Verse et al 2002 εμφάνισαν 15.8% ποσοστό επιτυχίας με ενδορινική επέμβαση και μετεγχειρητική χρήση τοπικών αποσυμφορητικών (RDI<20 και 50% μείωση) αδενοειδεκτομή

45 Χειρουργική αντιμετώπιση Φαρυγγο-ϋπερώιο-πλαστική Η συνηθέστερη επέμβαση Μεγάλη βαρύτητα της νόσου θεωρείται κακός προγνωστικός παράγοντας Οι Levin and Becker (1994) εμφάνισαν ποσοστό 80% αρχικής επιτυχίας που περιορίστηκε στο 46% στους 12 μήνες Οι Friedman et al εμφάνισαν ποσοστό 80% επιτυχίας στους 6 μήνες σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς Friedman M, Ibrahim H, Bass L. Clinical staging for sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 127:

46 Χειρουργική αντιμετώπιση Φαρυγγο-ϋπερώιο-πλαστική

47 Χειρουργική αντιμετώπιση Ο Cahali, 2003 πρότεινε την πλάγια φαρυγγοπλαστική σε ασθενείς με σημαντική πλάγια στένωση Cahali MB. Lateral pharyngoplasty: a new treatment for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Laryngoscope. 113(11):1961-8, 2003 Nov.

48 Χειρουργική θεραπεία Πλάγια φαρυγγοπλαστική

49 Χειρουργική αντιμετώπιση Υπερωιοπλαστική με χρήση laser Υψηλό ποσοστό αρχικού ελέγχου του ροχαλητού Το ποσοστό μειώνεται στους 12 μήνες Εκτελείται υπό τοπικη ανισθησία

50 Χειρουργική αντιμετώπιση Χρήση ραδιοσυχνοτήτων Fischer et al 2003 Το εργαλείο εισάγεται σε διάφορες θέσεις των αμυγδαλών, της μαλθακής υπερώας και της ρίζας της γλώσσας με διαφορετικές ρυθμίσεις έντασης

51 Χειρουργική αντιμετώπιση Τεχνικέςστηβάσητηςγλώσσας Εκτομή γλωσσικών αμυγδαλών Χρήσιμη όταν υπάρχει υπερτροφία, ιδίως σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές

52 Χειρουργική αντιμετώπιση Τεχνικές για τη ρίζα της γλώσσας Lingualplasty Chabolle, et al success rate of 77% (RDI<20, 50% μείωση) σε 22 ασθενείς σε συνδυασμό με UPPP Ποσοστό επιπλοκών 25% - αιμορραγία, αλλοιωμένη γεύση, οδυνοφαγία, οίδημα Συνδυασμός με άλλες τεχνικές

53 Χειρουργική αντιμετώπιση Ανάρτηση γλώσσας:

54 Χειρουργική αντιμετώπιση Ανάρτηση γλώσσας:

55 Χειρουργική αντιμετώπιση Μυοτομή και ανάρτηση υοειδούς οστού Ανύψωση του υοειδούς Ανύψωση επιγλωττίδας και βάσης γλώσσας Συνδυασμός και με άλλες τεχνικές Πιθανόν να προκύψει μετεγχειρητική δυσφαγία

56 Εμφυτεύματα υπερώας

57 Εμφυτεύματα υπερώας

58 Βηματοδότης υπνικής άπνοιας

59 Χειρουργική αντιμετώπιση αλγόριθμοι Οι Friedman et al ανέπτυξαν ένα σύστημα ταξινόμησης για τον καθορισμό του είδους της επέμβασης:

60 Χειρουργική αντιμετώπιση αλγόριθμοι: Friedman et al:

61 Χειρουργική αντιμετώπιση Επιπλοκές: μείζονες επείγουσα τραχειοστομία Στένωση ρινοφάρυγγα Ανεπάρκεια υπερώας Καρδιαγγειακές επιπλοκές ελάσσονες Παροδική ανεπάρκεια υπερώας Αιμορραγία (<1%)

62 Χειρουργική αντιμετώπιση Ανύψωση κ. γνάθου Σε μεγάλης βαρύτητας νόσο Σε αποτυχία συντηρητικών μέτρων Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στη δυνατότητα σταθεροποίησης του μετεγχειρητικού λειτουργικού και αισθητικού αποτελέσματος

63 Χειρουργική αντιμετώπιση Ανύψωση κ. γνάθου Γίνεται σε συνεργασία με γναθοπροσωπικούς χειρουργούς

64 Χειρουργική αντιμετώπιση Επεμβάσεις στη κ. γνάθο Ανύψωση γενειογλωσσικού μυός Σπάνια γίνεται μονομερώς Αυξάνει την αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές Πιθανές μετεγχειρητικές υπαισθησίες

65 Χειρουργική αντιμετώπιση Fischer et al 2003 στους 6 μήνες εμφανίστηκε σημαντική μείωση στα: RDI (όχι<20) αφυπνίσεις Υπνηλία ημέρας

66 Χειρουργική αντιμετώπιση αλγόριθμοι Riley et al 1992 Μελέτη τεχνικών δύο φάσεων σε ασθενείς με πολλαπλά επίπεδα απόφραξης (Stanford Protocol): Φάση 1: ανύψωση γενειογλωσσικού, μυοτομή-ανύψωση υοειδούς, φαρυγγοϋπερωιοπλαστική Φάση 2: ανύψωση γνάθου σε 6 μήνες αν αποτύχει η 1 η φάση αναφερόμενο >90% ποσοστό επιτυχίασ σε ασθενείς που ολοκλήρωσαν και τις δύο φάσεις Χαμηλότερα ποσοστά σε άλλες μελέτες Η διενέργεια του επανελέγχου σε 6 μήνες

67 Χειρουργική αντιμετώπιση αλγόριθμοι: Friedman et al: επιτυχία = RDI<20 και RDI μειωμένο κατά 50% Friedman, Michael MD; Ibrahim, Hani MD; Joseph, Ninos J. BS Staging of Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome: A Guide to Appropriate Treatment. Laryngoscope. 114(3): , March 2004.

68 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή τόσο του χρόνου, όσο και της μορφής της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές, διότι:

Η επιλογή τόσο του χρόνου, όσο και της μορφής της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές, διότι: edtime - Τι νεότερο πάνω στην οξεία παγκρεατίτιδα; Written by Νικολόπουλος Δημήτρης, Παπασταματίου Μιλτιάδης Κυριακή, 23 Δεκέμβριος 2007 There are no translations available. Νικολόπουλος*, Μ. Παπασταματίου**

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της Παχυσαρκίας. Ιωάννης Θ. Συνειφακούλης Ιατρός Παθολόγος

Θεραπεία της Παχυσαρκίας. Ιωάννης Θ. Συνειφακούλης Ιατρός Παθολόγος Θεραπεία της Παχυσαρκίας Ιωάννης Θ. Συνειφακούλης Ιατρός Παθολόγος Διατροφή και υγεία Τα νοσήματα του καρδιοαγγειακού συστήματος είναι υπεύθυνα για περίπου το 50% των συνολικών θανάτων Οκαρκίνος που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Ανασκόπηση Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Surgical Stabilization of Severe Flail Chest Christian Casali MD, Giuseppe Fontana MD, Uliano Morandi MD 14 jul 2005, www.ctsnet.org

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1

Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1 Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1 1 - Α Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου 2 - ΩΡΛ Κλινική, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 3 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου 299 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (299-305) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου Ε. Δ. Αυγερινός, Χ. Δ. Λιάπης Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα