Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου. Αναφορά Περίπτωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου. Αναφορά Περίπτωσης."

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): , Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου. Αναφορά Περίπτωσης. Γαβριήλ Σ. 1, Χούπης Κ. 2, Μελακόπουλος Ι. 3, Γκίκας Ι. 4, Μποσινάκου Μ. 5 Από τη Γναθοχειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου» ΠΓΝΑ. (Διευθ.: Αμ. Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Μποσινάκου). ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα τόσο στην παρειά αριστερά όσο και στη μετωπιαία χώρα. Για την αποκατάσταση του χειρουργικού ελλείμματος της παρειάς χρησιμοποιήθηκε ο περιστροφικός κρημνός τύπου Imre και για τη μετωπιαία χώρα ο αμφοτερόπλευρος περιστροφικός κρημνός. Στη συζήτηση τονίζονται τα πλεονεκτήματα των κρημνών αυτών και ο τρόπος αποφυγής ενδεχόμενων επιπλοκών. Γίνεται επίσης σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της πλαστικής χειρουργικής και αναφορά στους διάφορους κρημνούς που χρησιμποιούνται για την αναπλήρωση ελλειμμάτων του προσώπου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με δεδομένο το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το πρόσωπο στην καθημερινή μας ζωή και ψυχολογία αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι ο χειρουργός του προσώπου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και εξοικειωμένος με τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές τόσο της επανορθωτικής όσο και της αισθητικής χειρουργικής του προσώπου, ώστε να Μέρος της εργασίας ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 1. Οδοντίατρος, ιατρός, Γναθοχειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Saar/Homburg Γερμανίας, επιμ. Β' ΕΣΥ, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο». 2. Γναθοχειρουργός, MSc, επιμ. Β' ΕΣΥ, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο». 3. Ειδικευόμενος Γναθοχειρουργός, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών. 4. Γναθοχειρουργός. 5. Αμ. Επικ. Καθηγήτρια, Διευθυντής Γναθοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο». Λέξεις κλειδιά: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, παρειά, μέτωπο. επιτυγχάνεται το καλύτερο δυαντόν αποτέλεσμα από λειτουργικής και αισθητικής πλευράς και οι καταλειπόμενες ουλές να είναι λεπτές, καλλίγραμμες και κατά το δυνατόν αόρατες. Τα περισσότερα ελλείμματα του δέρματος του προσώπου που προκύπτουν μετά από χειρουργικές εκτομές όγκων καλύπτονται συνήθως από τοπικούς κρημνούς. Γενικά οι τοπικοί κρημνοί πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή του χειρουργού, διότι συνήθως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά του ελλείποντος δέρματος και παρέχουν καλά αισθητικά αποτελέσματα (Haas 1991, Domarus 1995). Για την αποκατάσταση δερματικών ελλειμμάτων στην περιοχή του προσώπου έχει κατά καιρούς προταθεί ένας μεγάλος αριθμός τοπικών κρημνών ή παραλλαγές αυτών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της τεχνικής αφαίρεσης και αποκατάστασης των ελλειμμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν, μετά από την εκτομή βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων προσώπου στην περιοχή της παρειάς και της μετωπιαίας χώρας. Για την αποκατάσταση του ελλείματος της παρειάς

2 Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ και συν. 109 Εικ. 2: Τα χειρουργικά παρασκευάσματα μετά την αφαίρεση των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων της παρειάς και του μετώπου. Εικ. 1: Το έλλειμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά την εξαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος της παρειάς αριστερά. χρησιμοποιήθηκε περιστροφικός κρημνός τύπου Imre και για την αποκατάσταση του ελλείμματος της μετωπιαίας χώρας αμφοτερόπλευρος περιστροφικός κρημνός. Παρουσίαση περίπτωσης Ασθενής ηλικίας 83 ετών προσήλθε στην κλινική για την αντιμετώπιση δύο βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων, με εντόπιση στην άνω και έσω πλευρά του δέρματος της παρειάς αριστερά και στη μεσότητα περίπου της μετωπιαίας χώρας. Από το ατομικό ιστορικό και τη γενική κλινική εξέταση προέκυψε αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή. Μετά την ολοκλήρωση του προεγχειρητικού ελέγχου προγραμματίστηκε αφαίρεση των 6λα6ών και αποκατάσταση των δερματικών ελλειμμάτων υπό γενική αναισθησία. Κατ' αρχήν σχεδιάστηκαν με κυανούν του μεθυλενίου τα όρια εκτομής του βασικοκυτταρικού καρκινώ- ματος της παρειάς, με ένα όριο ασφαλείας 1 cm περιφερικά της βλάβης. Μετά την αφαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος της παρειάς και την απάντηση της ταχυβιοψίας για τα όρια καθαρότητος εκτομής του όγκου, δημιουργήθηκε περιστροφικός κρημνός τύπου Imre για την κάλυψη του παρειακού ελλείμματος (Εικ. 1,2). Για την ανάπτυξη του κρημνού αυτού γίνεται τομή του δέρματος της παρειάς κατά μήκος της ρινοχειλικής αύλακος, και σε βάθος τόσο ώστε να περιλαμβάνει το δέρμα και λεπτό στρώμα υποδορίου λίπους, εν συνεχεία γίνεται η κινητοποίηση του κρημνού, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η χωρίς τάση κάλυψη του ελλείμματος (Εικ. 3, 4). Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία αιματώματος διενεργήθηκε επιμελής αιμόσταση. Για την καθήλωση του κρημνού και τον περιορισμό του κινδύνου να εμφανιστεί ως μετεγχειρητική επιπλοκή εκτρόπιο του κάτω βλεφάρου τοποθετήθηκε ένα ράμμα τύπου Vicryl 3-0 μεταξύ του περιοστέου του υποκειμένου οστού, στο ακραίο και προς τη ρίνα σημείο του ελλείμματος και του χορίου του κρημνού (Haas 1991). Ακολούθησε η συρραφή του τραύματος με υποδόρια ράμματα Vicryl 4-0 rapid και δερματικά ράμματα Nylon 5-0. Στα σημεία στροφής του κρημνού τόσο στην περιοχή της ρινοχειλικής αύλακος όσο και στην υποκόγχιο περιοχή προέκυψε αναδιπλασιασμός του δέρματος (dog ear), ο οποίος διορθώθηκε (Εικ. 5). Ακολούθως σχεδιάστηκαν με κυανούν του μεθυλενίου τα όρια εκτομής του βασικοκυτταρικού καρκινώματος του μετώπου με ένα όριο ασφαλείας ΤΟΜΟΣ 4, No 2, 2003

3 110 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εικ.3: Σχηματική απεικόνιση του περιστροφικού κρημνού τύπου Imre. Σχήμα τροποποιημένο από το βιβλίο Local Flaps in Head and Neck Reconstruction I. Jackson. The C.V. Mosby Company, St-Louis - Toronto - Princeton Εικ. 5: Η ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά. Εικ. 4: Σχηματική απεικόνιση των αμφοτερόπλευρων περιστροφικών κρημνών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη του ελλείμματος της μετωπιαίας χώρας. (Σχήμα τροποποιημένο από το 6ι6λίο Local Flaps in Head and Neck Reconstruction I. Jackson. The C.V. Mosby Company, St-Louis-Toronto-Princeton 1985). επίσης 1cm περιφερικά της βλάβης, η εκτομή περιέλαβε και το υποκείμενο περιόστεο (Εικ. 2, 6). Για την αποκατάσταση του τριγωνικού ελλείμματος, το οποίο προέκυψε στη μετωπιαία χώρα χρησιμοποιήθηκαν αμφοτερόπλευροι περιστροφικοί κρημνοί στα πλαίσια ανεστραμμένου Τ πλαστικής. Οι κρημνοί οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν περιέλαβαν και την κρανιακή απονεύρωση (Εικ. 7, 8, 9, 5). Η χωρίς τάση συρραφή των κρημνών και ο περιορισμός του κινδύνου νέκρωσης τους, επιτεύχθηκε με ευρεία κινητοποίηση των κρημνών και πολλαπλές διατομές της επικράνιας απονεύρωσης κάθετα προς τη φορά περιστροφής (Εικ. 10). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η πλαστική και επανορθωτική χειρουργική είναι μία από τις παλαιότερες χειρουργικές ειδικότητες. Όπως προκύπτει από αιγυπτιακά ιερογλυφικά και αρχαίους ινδικούς πάπυρους έγινε από πολύ παλιά ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

4 Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ και συν. 111 Εικ. 6: Το έλλειμμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος του μετώπου. Εικ. 7, 8, 9: Σχηματική απεικόνιση των αμφοτερόπλευρων περιστροφικών κρημνών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη του ελλείμματος της μετωπιαίας χώρας. (Σχήμα τροποποιημένο από το βιβλίο Local Flaps in Head and Neck Reconstruction I. Jackson. The C.V. Mosby Company, St-Louis- Toronto-Princeton 1985). ήδη προσπάθεια αποκατάστασης ελλειπόντων μελών (μύτη, ώτα, χείλη κλπ) από κώμη ή ακόμη και χειρουργικά (Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991). Η αποκατάσταση της ρινός με δέρμα από τη μετωπιαία χώρα σε άτομα, τα οποία είχαν κατηγορηθεί ΤΟΜΟΣ 4, No 2, 2003

5 112 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εικ.10: Σχηματική απεικόνιση της διατομής της επικράνιας απονεύρωσης. (Σχήμα τροποποιημένο από το βιβλίο Local Flaps in Head and Neck Reconstruction I. Jackson. The C.V. Mosby Company, St-Louis-Toronto-Princeton 1985). για κλοπή και είχαν υποστεί ως τιμωρία ακρωτηριασμό της ρινός περιγράφεται με ακρετές λεπτομέρειες από τον καθηγητή Sushruta του Παν/μίου του Benares σε πάπυρους του 6ου και 5ου αιώνα π.χ. (Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991). Η ινδική μέθοδος αποκατάστασης της ρινός έγινε γνωστή στην Ευρώπη το 1442 από τον Branca από την Κατάνια - Σικελίας, ο γιος του οποίου ο Antonio πρέπει να ήταν ο πρώτος, ο οποίος χρησιμοποίησε στην Ευρώπη δερματικό κρημνό από τον βραχίονα για την αποκατάσταση της ρινός (Haas 1991). Λίγο αργότερα ο Tagliacozzi ( ) καθηγητής της Ανατομίας στο Παν/μιο της Bologna τελειοποιεί τη μέθοδο αποκατάστασης της ρινός με δερματικό κρημνό ληφθέντα από τον βραχίονα (Haas 1991). Ο Tagliacozzi αφορίστηκε από την καθολική εκκλησία για την αντικείμενη στους θρησκευτικούς κανόνες της εποχής εκείνης, χειρουργική του «ιδιοτροπία» να μεταφέρει τα μέρη του σώματος από τη θέση που τα είχε τοποθετήσει ο δημιουργός σε κάποια άλλη όταν έπρεπε να καλύψει κάποιο έλλειμα. Με το θάνατο του Tagliacozzi αρχίζει η παρακμή της πλαστικής χειρουργικής όχι μόνο στην Ιταλία Εικ. 11, 12, 13: Η ασθενής απώτερα μετεγχειρητικά. αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ιωάννοβιτς 1990). Η πλαστική χειρουργική έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα με τον Graefe, τον Ε. Zeiss και κυρίως τον Diffenbach στην Γερμανία. Το 1829 ο Diffenbach περιγράφει στο βιβλίο του ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

6 Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ και συν. 113 διάφορες μεθόδους αποκατάστασης ελλειμμάτων και συγγενών ανωμαλιών, γι' αυτό και δίκαια αναγνωρίζεται σήμερα σαν ένας από τους θεμελιωτές της ειδικότητος αυτής (Ιωάννοβιτς 1990, Schultheiss και συν. 1998). Από τα μέσα του 19ου αιώνα περιγράφονται ήδη πολλές μέθοδοι αποκατάστασης συγγενών ή επίκτητων ανωμαλιών από επιστήμονες στη Γαλλία και τη Γερμανία (Dupuytren, Serre, Reverdin, Thiersch). Οι εργασίες αυτές αποτελούν και σήμερα σταθμούς στην εξέλιξη της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής. Έκτοτε ειδικά για την περιοχή του προσώπου έχουν προταθεί από διάφορους επιστήμονες μία πληθώρα τεχνικών και τροποποιήσεων για την αποκατάσταση ελλειμμάτων που προκύπτουν μετά από τραυματισμούς ή αφαίρεση κακοηθών κυρίως όγκων. Ελλείμματα μαλακών μορίων της παρειάς εξ' αιτίας της ελασπκότητος του δέρματος της περιοχής ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα αποκαθίστανται σχετικά εύκολα είτε με την κινητοποίηση των χειλέων του τραύματος είτε με την ανάπτυξη διαφόρων κρημνών. Για την αποκατάσταση ελλειμμάτων της παρειάς έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι κρημνοί, όπως ο νησιδωτός κρημνός, ο οποίος πρωτοπαρουσιάστηκε το 1887 από τον Gersuny και μελετήθηκε διεξοδικότερα από τους Barron και Emmet το Οι Λαζαρίδης και συν. (1988) καθώς και οι Σκούτερης και συν. (1994) έχουν επίσης αναφέρει καλά αποτελέσματα με τη χρήση αυτού του κρημνού για την κάλυψη παραρινικών ελλειμμάτων μετά από αφαίρεση βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων. Ο παρειακός περιστροφικός κρημνός κατά Esser (1918) χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για την κάλυψη παρειακών ελλειμμάτων με πολύ καλά αποτελέσματα, όπως και ο κρημνός τύπου Limberg οι διάφοροι διφυλλωτοί ή τριφυλλωτοί κρημνοί κατά Weerde. Για την αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων της παρειάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί δερματικός κρημνός από τον τράχηλο, ο θωρακοδελτοειδής κρημνός κατά Bakamjian, ο μυοδερματικός κρημνός του μείζονος θωρακικού μυός, ελεύθεροι κρημνοί κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα ανάλογα με τον τύπο τους και ανάλογα με το αν πρόκειται για πρώτη εκτομή ή για υποτροπή θα πρέπει να εξαιρούνται με ένα όριο ασφαλείας 0,5-1,5 cm περιφερικά της βλάβης (Lore 1988, Αρώνη και Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991, Domarus 1995). Στην ασθενή για την αποκατάσταση του ελλείμματος, το οποίο προέκυψε μετά από την αφαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος της παρειάς χρησιμοποιήθηκε περιστροφικός κρημνός τύπου Imre (Εικ. 3, 4, 5). Ο κρημνός αυτός περιγράφεται για πρώτη φορά από το Γερμανό Οφθαλμίατρο Imre το 1943 και χρησιμοποιείται για την κάλυψη ελλειμμάτων παραρινικής χώρας (Schwenzer 1990). Παρέχει πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα αφού η γραμμή συρραφής του τραύματος συμπίπτει με τη ρινοχειλική αύλακα και κάποια υποκόγχια πτυχή ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς, αποτελεί δε έναν ασφαλή και γρήγορο στην παρασκευή κρημνό. Σα μειονεκτήματα του κρημνού αναφέρονται ο κίνδυνος εμφάνισης εκτροπίου και λεμφοιδήματος του κάτω βλεφάρου (Jackson 1985). Πιστεύουμε ότι η επαρκής κινητοποίηση του κρημνού και η καθήλωση του στο υποκείμενο περιόστεο περιορίζει κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης εκτροπίου (Haas 1991). Για την ανάπτυξη του εν λόγω κρημνού κινητοποιείται μαζί με το δέρμα και λεπτό μόνο στρώμα υποδορίου λίπους χωρίς τον κίνδυνο νέκρωσης, διότι στην περιοχή του προσώπου εν αντιθέσει με άλλες περιοχές αρκεί να κινητοποιείται μαζί με το δέρμα λεπτό στρώμα υποδορίου λίπου αφού η καλή αιμάτωση των κρημνών εξασφαλίζεται από την αγγειοβρίθεια της περιοχής και ιδιαίτερα από το πλούσιο υποδερματικό αγγειακό δίκτυο (Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991, Domarus 1995). Προκειμένου για τη μετωπιαία χώρα και με δεδομένη την μικρή ελαστικότητα του δέρματος του μετώπου ως και τη γειτνίαση του με το τριχωτό της κεφαλής και τους οφρύεις η αποκατάσταση διαφόρων ελλειμμάτων των μαλακών μορίων της μετωπιαίας χώρας δεν είναι πάντα εύκολη. Κατά την αποκατάσταση ελλειμμάτων της μετωπιαίας χώρας θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η διατήρηση της συμμετρίας των οφρύων, η διατήρηση της μιμικής λειτουργίας και οι δυναμικές γραμμές του δέρματος του μετώπου. Μικρά ελλείμματα της μεσότητας της μετωπιαίας χώρας, τα οποία δεν υπερβαίνουν σε πλάτος τα 3 cm είναι δυνατόν να συγκλειστούν χωρίς τη δημιουργία ΤΟΜΟΣ 4, No 2, 2003

7 114 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ κρημνών με την κινητοποίηση των χειλέων του τραύματος. Το αυτό ισχύει και για ελλείμματα της υπεροφρύου χώρας μέχρι πλάτους 1,5-2 cm (Haas 1991). Για τη διευκόλυνση της σύγκλεισης του τραύματος χωρίς τάση μπορούμε να κάνουμε πολλαπλές παράλληλες με τα χείλη του τραύματος απελευθερωτικές τομές της επικράνιας απονεύρωσης (Εικ. 10). Μεγαλύτερα ελλείματα δέρματος της μετωπιαίας χώρας απαιτούν τη χρησιμοποίηση κρημνών, έκτατων δέρματος ή ελευθέρων δερματικών μοσχευμάτων. Για την αποκατάσταση δερματικών ελλειμμάτων της μετωπιαίας χώρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι περιστροφικοί και ολισθητικοί κρημνοί. Οι κρημνοί, οι οποίοι αναπτύσσονται στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής και του μετώπου πρέπει να περιλαμβάνουν και την κρανιακή απονεύρωση (Jackson 1985, Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991, Domarus 1995). Πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με τη χρήση ελευθέρων δερματικών μοσχευμάτων ολικού πάχους αφού εύκολα εξασφαλίζεται σχεδόν πλήρης «ακινητοποίηση» του μοσχεύματος επί της δέκτριας θέσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση ελευθέρου δερματικού μοσχεύματος για την κάλυψη ελλειμμάτων στην περιοχή της μετωπιαίας χώρας αποτελεί η παραμονή του περιοστέου επί του οστού στην περιοχή του ελλείμματος, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί με εγγλυφίδα οστού η φλοιώδης μοίρα του οστού στην περιοχή του ελλείμματος, προκειμένου να επιτευχθεί η αιμάτωση του μοσχεύματος με τη δημιουργία νεόπλαστων τριχοειδών (Haas 1991). Ως λήπτρια θέση για τη λήψη του δερματικού μοσχεύματος χρησιμοποιείται συνήθως η οπισθοωτιαία, η υπερκλείδιος, η βουβωνική χώρα κλπ. Στην ασθενή μας για την αποκατάσταση του τριγωνικού ελλείμματος μαλακών μορίων της μεσότητος περίπου της μετωπιαίας χώρας, το οποίο προέκυψε μετά την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος χρησιμοποιήσαμε αμφοτερόπλευρους περιστροφικούς κρημνούς μέσα στα πλαίσια ανεστραμμένου Τ πλαστικής (Εικ. 7, 8, 9, 5). Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία τεχνική, η οποία παρέχει καλά αποτελέσματα, ενέχει όμως τον κίνδυνο νέκρωσης των κρημνών αν η συρραφή γίνει υπό τάση (Jackson 1985). Για τη χωρίς τάση συρραφή των κρημνών βοηθάει αφ' ενός μεν η καλή κινητοποίηση των κρημνών μας αφ' ετέρου δε οι πολλαπλές κάθετες προς την φορά περιστροφής απελευθερωτικές τομές της επικράνιας απονεύρωσης. Οι διατομές της επικράνιας απονεύρωσης αυξάνουν την ελαστικότητα του κρημνού, πρέπει όμως να γίνονται με μεγάλη προσοχή και να αφορούν μόνο την απονεύρωση ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο το υποδερματικό αγγειακό δίκτυο και κατ' επέκταση η αιμάτωση του κρημνού (Jackson 1985, Ιωάννοβιτς 1990, Haas 1991, Domarus 1995). Εάν παρ' όλη την ευρεία κινητοποίηση των κρημνών και τις απελευθερωτικές τομές της επικράνιας απονεύρωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί η χωρίς τάση κάλυψη του ελλείμματος, πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο ένα μικρό υπολειπόμενο έλλειμμα να καλυφθεί με ελεύθερο δερματικό μόσχευμα ή να μείνει «ανοικτό» για κατά δεύτερο σκοπό επούλωση και έτσι να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέκρωσης των κρημνών. Στην ασθενή μας με την ευρεία κινητοποίηση των κρημνών και τις πολλαπλές απελευθερωτικές τομές της επικράνιας απονεύρωσης κατέστη δυνατή η χωρίς τάση συρραφή του εγχειρητικού τραύματος. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς, με εξαίρεση μια ήπια μετεχειρητική ψύχωση που εμφάνισε την ημέρα του χειρουργείου, υπήρξε καλή και τα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά (Εικ. 11, 12, 13). Hellenic Arch Oral Maxillofac Surg 4(2):?? -??, SUMMARY Management of Basal cell Carcinomas of cheek and frontal region. Report of a case. Gavriil S. 1, Hoopis K. 2, Melacopoulos I. 3, Gikas I. 4, Bosinakou M. 5 Department of Oral and Maxillofacial surgery, Ippokration General Hospital (Director: Dr. M. Bosinakou). A case of basal cell carcinoma of the left cheek and forehead area is presented. An Imre rotating flap was used for the reconstruction of the surgical defect of the cheek and ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

8 Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ και συν. 115 a bilateral rotating flap for the reconstruction of the forehead defect. The advantages of these flaps and the way of avoiding possible complications are discussed. The development of plastic surgery is reviewd and the use of different flaps for the reconstruction of facial defects is discussed. 1. Registrar 2. Registrar 3. Resident in OMS 4. Oral and Maxillofacial Surgeon 5. Director of the Department Key words: Basal cell cercinoma, cheek, forahead. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αρώνη Κ, και Ιωάννοβιτς Ι: Όγκοι του Δέρματος και του Υποδορίου-Καρκινώματα της Επιδερμίδας. Εις: Ιωάννοβιτς Δ. Ιωάννη: Πλαστική Χειρουργική. Ιατρικές εκδόσεις Δίτσας Αθήνα 1990, ρρ Domarus H: Tumoroperationen des Gesichtes und der Kopfhaut. In: Hausamen J-E, Machtens Ε und Reuther J: Mund-, Kiefer - und Gesichts - chirurgie, dritte Auflage. springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1995 pp Haas E: Plastische Gesichtschirurgie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York 1991, pp Jackson I: Local Flaps in Head and Neck Reconstruction. The C.V. Mosby Company, St. Louis - Toronto - Princeton 1985, pp , Ιωάννοβιτς Ι: Πλαστική Χειρουργική, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1990, σελ. 1-5, Λαζαρίδης Ν, Καρακάσης Δ: Παρειακός νησιδωτός κρημνός. Ελληνικό Περιοδικό Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 3: , Lore J: An Atlas of Head and Neck Surgery. W.B. Saunders Company 1988, pp Schultheiss D, Knoner W, Kramer F-J, Jonas U: Johann Friedrich Dieffenbach ( ) als Begruender der Plastischen Chirurgie. Sein Beitrag zur Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 2: , Schwenzer N: Plastische und wiederherstellende Mund-Kiefergesichts-Chirurgie. In: Norbert Schwenzer und Grimm Gerhard: Zahn-Mund-Kiefer-Heikunde, Spezielle Chirurgie, Band 2. Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New Yoerk 1990, pp Σκουτέρης Χ, Κονσολάκη Ε, Μαστοράκης Γ, Λογοθέτης Ι, Χατζημανώλης Π: Ο κάθετα μετακινούμενος τριγωνικός κρημνός της ρινοχειλικής περιοχής. Ελλ Π Στομ Γναθοπροσωπικής Χειρ 9: , Διεύθυνση για ανάτυπα: Σ. Γαβριήλ Γναθοχειρουργικό Τμήμα ΠΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα ΤΟΜΟΣ 4, No 2,2003

Η υποσκαφή του δέρματος πριν τη συρραφή του δερματικού ελλείμματος

Η υποσκαφή του δέρματος πριν τη συρραφή του δερματικού ελλείμματος 31 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (1):31-36, 2007 Η υποσκαφή του δέρματος πριν τη συρραφή του δερματικού ελλείμματος Undermining of the skin before suturing a wound ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Χαιρετισμός Προέδρου... σελ. 5. Oργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή... σελ. 6. Επιστημονικό Πρόγραμμα... σελ. 7

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Χαιρετισμός Προέδρου... σελ. 5. Oργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή... σελ. 6. Επιστημονικό Πρόγραμμα... σελ. 7 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Χαιρετισμός Προέδρου... σελ. 5 Oργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή... σελ. 6 Επιστημονικό Πρόγραμμα... σελ. 7 Προσκεκλημένοι Πρόεδροι - Oμιλητές... σελ. 11 Βιβλίο Περιλήψεων - Περιλήψεις Oμιλιών...

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί απάντηση της κυρίας Φράγκου στην παρακάτω παρατήρηση που είχε κάνει ο καθηγητής κος Larry Field σε παλαιότερο άρθρο:

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί απάντηση της κυρίας Φράγκου στην παρακάτω παρατήρηση που είχε κάνει ο καθηγητής κος Larry Field σε παλαιότερο άρθρο: Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί απάντηση της κυρίας Φράγκου στην παρακάτω παρατήρηση που είχε κάνει ο καθηγητής κος Larry Field σε παλαιότερο άρθρο: Προς το συντάκτη της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

* Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Διευθύντρια: Αμ. Επικ. Καθ. Μ. Μποσινάκου).

* Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Διευθύντρια: Αμ. Επικ. Καθ. Μ. Μποσινάκου). Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και ΓναθοπροσοΜικής Χειρουργικής 3(1): 59-64, 2002. 2002 Ελληνικής Εταιρείας Στομαχογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο. V. Αλλεργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Αλεξανδροπούλου Χρηστίνα Αθανασία 1, Δρ. Παναγιωτόπουλος Ηλίας 2 1 Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική εξέλιξη της ανατομικής μελέτης και απεικόνισης του ανθρώπινου προσώπου

Η ιστορική εξέλιξη της ανατομικής μελέτης και απεικόνισης του ανθρώπινου προσώπου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ HISTORY OF MEDICINE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):799-810 Η ιστορική εξέλιξη της ανατομικής μελέτης και απεικόνισης του ανθρώπινου προσώπου Copyright Athens Medical Society

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 www.elodi.org Nικόλαος Κ. Κεφαλογιάννης, συντονιστής διευθυντής παθολογίας, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 8 ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία α Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ακόμα: ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΚΥΣΤΙΤΙΔΕΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(1): 3-11 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ - ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ*, Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα