Η θέση της παιδικής λογοτεχνίας στην Κυπριακή εκπαίδευση. Χαραλάμπους Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η θέση της παιδικής λογοτεχνίας στην Κυπριακή εκπαίδευση. Χαραλάμπους Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 Η θέση της παιδικής λογοτεχνίας στην Κυπριακή εκπαίδευση Χαραλάμπους Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Αφετηρία και αφορμή της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι «ο ισχύων τρόπος της παρουσίας, της διδασκαλίας και της λειτουργίας της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση είναι βαθιά προβληματικός τόσο στη μορφωτική όσο και στην παιδαγωγική πλευρά του» (Πασχαλίδης, 2002, σελ. 21). Η έρευνα είχε επομένως ως στόχο να εξετάσει τη θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στην κυπριακή πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιχειρήθηκε, κατ αρχάς, η μελέτη της βιβλιογραφίας όσον αφορά την παιδική λογοτεχνία και συγκεκριμένα οι παραδοσιακές απόψεις των μελετητών σε αντιδιαστολή με τις σύγχρονες τάσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και επηρεάζονται από το ρεύμα του μεταμοντερνισμού. Οι τάσεις αυτές αναθεωρούν τους παραδοσιακούς ορισμούς της παιδικής λογοτεχνίας, αμφισβητούν τον παιδαγωγικό, αισθητικό, ηθικοπλαστικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο που καλείται παραδοσιακά να αναλάβει, απορρίπτουν τις όποιες αναλύσεις των αναγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών που στηρίζονται αποκλειστικά στην ηλικιακή εξέλιξή τους, αφού υποτιμούν τις ατομικές ιδιαιτερότητες, και εκδηλώνουν μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μεταμοντερνισμού, όπως τον εκλεκτικισμό των ειδών, την αποσύνθεση των παραδοσιακών αφηγηματικών δομών, την πολυφωνία, τη διακειμενικότητα και τη μεταμυθοπλασία. Ακόμη, η νέα έμφαση που αποδίδεται από τις θεωρίες πρόσληψης στο ρόλο του αναγνώστη τον ανασύρει από την παθητικότητά του και τον επιβάλλει ως νοηματοδότη του λογοτεχνικού κειμένου. Στη συνέχεια, έγινε μια προσπάθεια μελέτης των αναλυτικών προγραμμάτων (Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών), των βιβλίων των Ελληνικών που διδάσκονται και των ανθολογίων (βιβλία δασκάλου και μαθητή) για να εξακριβωθεί ο ρόλος που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, τα οποία έχουν στα χέρια τους οι εκπαιδευτικοί. Εφόσον ο στόχος της εργασίας ήταν να διακριβωθεί η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστούν οι απόψεις των μάχιμων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό έγινε ποιοτική έρευνα σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας. Το δείγμα αποτέλεσαν οι εννέα εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις είχαν ημιδομημένη μορφή, στην οποία η προσοχή εστιαζόταν στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι απροσδόκητες απαντήσεις και αντιδράσεις των υποκειμένων καθόρισαν τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ερωτήσεις που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων απαντήθηκαν χωρίς ερώτηση ή στα πλαίσια απάντησης άλλης ερώτησης, ενώ η προθυμία αρκετών υποκειμένων να μιλήσουν ώθησε στο να εξελιχθεί μια συζήτηση και ο κατάλογος με τις ερωτήσεις να λειτουργήσει περισσότερο ως ένα πλαίσιο που αγκάλιασε το γεγονός. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 683

2 Η παρούσα έρευνα δεν εστιάζει απλά στην εξέταση ή την αξιολόγηση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, αλλά σε κάτι που βρίσκεται πέρα από τις λέξεις και έχει σχέση με τα νοήματα που κρύβονται πίσω από αυτές. Τα αποτελέσματα, με βάση την ανάλυση των δεδομένων, κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν είναι ενήμερες για τις σύγχρονες τάσεις που εμφανίζονται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία στο διδακτικό τους έργο ως μέσο καλλιέργειας της γλώσσας, μετάδοσης ιδεολογίας, απόκτησης γνώσεων, ομαλής κοινωνικοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Πασχαλίδη (2002) «εκείνα που διαπιστώσαμε είναι τα εξής: τη λογοτεχνία να είναι συγχρόνως εξιδανικευμένη και εξουδετερωμένη, μοιρασμένη συνεταιρικά ανάμεσα στους διπλούς πύργους της αισθητικής και της εθνικής παράδοσης. Το δάσκαλο της λογοτεχνίας να είναι διχασμένος κι αυτός» και ουσιαστικά να υιοθετεί «τον υποβαθμισμένο ρόλο του εγγαστρίμυθου των διδακτικών οδηγιών και εγχειριδίων [ ] Το μαθητή της, τέλος, στρατολογημένο στην αναζήτηση ενός Κύριου αλλά πάντα τόσο φευγαλέου Νοήματος. Εκείνο που διαγνώσαμε, με δύο λόγια, είναι ένα μάθημα παράδοξο και αντιφατικό» (σελ. 21). Καμία εκπαιδευτικός δε βλέπει τη λογοτεχνία ως κάτι το εναλλακτικό, απροσδιόριστο και κατά συνέπεια δημιουργικό και απελευθερωτικό και «δυστυχώς το εξωσχολικό βιβλίο μπορεί να υπάρξει στο σχολείο μόνον ως «ελεύθερο ανάγνωσμα», σε προαιρετική βάση, ως κάτι το ωραίο μα και το περιθωριακό» (Ζερβού, 2002, σελ. 29). Εισαγωγή Αφετηρία και αφορμή της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι: «ο ισχύων τρόπος της παρουσίας, της διδασκαλίας και της λειτουργίας της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση είναι βαθιά προβληματικός τόσο στη μορφωτική όσο και στην παιδαγωγική πλευρά του» (Πασχαλίδης, 2002, σελ. 21). Η παρούσα εργασία, επομένως, αποτελεί την ερευνητική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου προβληματισμού γύρω από τη διδακτική διάσταση της λογοτεχνίας στο χώρο της κυπριακής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εξέταση γενικότερα της θέσης που κατέχει η παιδική λογοτεχνία σ αυτήν. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση της έρευνας, η οποία είναι διπλωματική εργασία που διεξήχθη στα πλαίσια του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου του έτους 2007 στα πλαίσια των προπτυχιακών μου υποχρεώσεων προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Η καθηγήτρια κ. Σταυρούλα Τσιπλάκου καθοδήγησε και επέβλεψε την προσπάθεια, ενώ η κ. Έλενα Ξενή συνείσφερε σημαντικά με το συμβουλευτικό της ρόλο. Κατ αρχάς, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στις παραδοσιακές απόψεις των μελετητών σε αντιδιαστολή με τις σύγχρονες τάσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Η σύντομη αυτή βιβλιογραφική ανασκόπηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξεταστεί αν οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν με βάση τις παραδοσιακές συλλήψεις της παιδικής λογοτεχνίας ή όχι. Στη συνέχεια, έγινε μια προσπάθεια μελέτης των αναλυτικών προγραμμάτων (Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών), των βιβλίων των Ελληνικών που διδάσκονται και των 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 684

3 ανθολογίων (βιβλία δασκάλου και μαθητή) για να εξακριβωθεί ο ρόλος που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, τα οποία έχουν στα χέρια τους οι εκπαιδευτικοί. Εφόσον ο στόχος της εργασίας ήταν να διακριβωθεί η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστούν οι απόψεις των μάχιμων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό έγινε ποιοτική έρευνα σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας. Το δείγμα αποτέλεσαν οι εννέα εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Η παρούσα, όμως, έρευνα δεν εστιάζει απλά στην εξέταση ή την αξιολόγηση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, αλλά σε κάτι που βρίσκεται πέρα από τις λέξεις και έχει σχέση με τα νοήματα που κρύβονται πίσω από αυτές. Αν και η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα αρκετά μικρό δείγμα υποκειμένων, εντούτοις, τα ποσά πληροφοριών που συλλέχθηκαν ήταν μεγάλα, ενώ η ανάλυσή τους ήταν μια μεγάλη και σκληρή διαδικασία. Στη συνέχεια, επιχειρείται σε συντομία η ανάλυση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, η παρουσίαση, δηλαδή, των αποτελεσμάτων και κριτική αξιολόγησή τους. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Πολλοί μελετητές και θεωρητικοί, επηρεασμένοι από την εποχή τους, απέδωσαν κατά καιρούς διαφορετικούς ορισμούς στην έννοια της παιδικής λογοτεχνίας. Οι ορισμοί αρχικά χαρακτηρίζονταν από απλοϊκότητα, δεν εμβάθυναν καθόλου στην έννοια της παιδικής λογοτεχνίας και στο ρόλο της. Αντίθετα, ασχολούνταν περισσότερο με τα πρόσωπα στα οποία αυτή απευθύνεται, δηλαδή στα παιδιά. Σε μεταγενέστερους ορισμούς εντοπίζονται κι άλλα στοιχεία πέρα από αυτό, όπως ο παιδαγωγικός, αισθητικός, ηθικοπλαστικός και κοινωνικοποιητικός ρόλος που αποδίδεται στην παιδική λογοτεχνία. Χαρακτηριστικός είναι ο πιο κάτω ορισμός για την έννοια και για το ρόλο της παιδικής λογοτεχνίας: «Με τον όρο παιδική-νεανική λογοτεχνία συνήθως εννοούμε τα λογοτεχνικά έργα που διαβάζουν τα παιδιά και οι νέοι, είναι εξωσχολικά αναγνώσματα, που προσφέρουν αισθητική απόλαυση και καλλιτεχνική συγκίνηση, αλλά παράλληλα ως τέχνη διδάσκουν και παιδαγωγούν. Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, καλλιεργείται ο ψυχικός κόσμος, θεμελιώνονται αρχές και αξίες ζωής, δημιουργείται ενεργή εθνική και πανανθρώπινη συνείδηση. Σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης κρίνεται αδιαμφισβήτητη η συμβολή της λογοτεχνίας.» (Αναγνωστόπουλος, 2001, σελ. 184) Αν και τα παιδικά βιβλία θα συνεχίσουν να συζητούνται ως όργανα της κοινωνικοποίησης, σήμερα, οι γενικότερες ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των ριζοσπαστικών ιδεών της εποχής έχουν ωθήσει στην αμφισβήτηση των αισθητικών, παιδαγωγικών και ιδεολογικών βεβαιοτήτων που χαρακτήριζαν παλαιότερα την παιδική λογοτεχνία. Ο μεταμοντερνισμός επανεξετάζει τις βεβαιότητες και τις παγιωμένες έννοιες που εκδηλώνεται σε πληθώρα πεδίων (στην αρχιτεκτονική, τη φωτογραφία, την τηλεόραση, τη μουσική, τη ζωγραφική), επηρεάζει και τη λογοτεχνία. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 685

4 Στη σφαίρα της λογοτεχνίας ο μεταμοντερνισμός είναι μια συνέχιση αλλά και τροποποίηση του μοντερνισμού, μια θεωρία λογοτεχνίας ή αλλιώς μια θεωρία γύρω από το πώς λέγονται οι ιστορίες (Οικονομίδου, 2000). Ο Lewis (2001), όπως αναφέρει η Μαλλούρη (2007), τονίζει ότι στο μεταμοντέρνο κόσμο είμαστε πολύ λιγότερο βέβαιοι για τη φύση της αντικειμενικής πραγματικότητας, για τους ίδιους μας τους εαυτούς και τα προϊόντα των χεριών και των μυαλών μας. Η πραγματικότητα δε θεωρείται πλέον δεδομένη και προκαθορισμένη, αλλά κατασκευάζεται μέσω της γλώσσας και της ιδεολογίας και η μυθοπλασία, αντί να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, εκθέτει τη διαδικασία κατασκευής της (Βασιλούδη, 2007). Οι θεωρητικοί και μελετητές της παιδικής λογοτεχνίας επηρεασμένοι από το ρεύμα του μεταμοντερνισμού επανεξετάζουν και ανανεώνουν τους ορισμούς που έχουν δώσει σε αυτήν και πιστεύουν ότι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που αντανακλά, αλλά και τροφοδοτεί τις κοινωνικές και ιδεολογικές αλλαγές οι οποίες χαρακτηρίζουν μιαν ιστορική περίοδο. Η Εσκαρπί (1995) σημειώνει ότι η έννοια «παιδική και νεανική λογοτεχνία» είναι ομολογουμένως εξαιρετικά ασαφής. Κι αυτό οφείλεται στην ασάφεια που χαρακτηρίζει τη στάση του ενήλικου απέναντι στο παιδί, αλλά εν μέρει και στις αμέτρητες ασάφειες που εμπεριέχει η ίδια η κατάσταση της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Η παιδική λογοτεχνία, σύμφωνα με την Οικονομίδου (2000), είναι μια έννοια τόσο ευρεία και μεταβλητή όσο και η έννοια της παιδικότητας, από την οποία εντέλει εξαρτάται. Αν λοιπόν η έννοια της παιδικότητας είναι έννοια μη σταθερή, αυτό σημαίνει ότι και η λογοτεχνία η παιδική, η οποία ορίζεται με βάση το αναγνωστικό κοινό της, είναι επίσης ένας όρος πλατύς, ασαφής και συνεχώς εξελισσόμενος. Σημαίνει ακόμη ότι η λογοτεχνία που χαρακτηρίζεται κάθε φορά ως παιδική μπορεί, αν προσεγγιστεί συνολικά, να μας αποκαλύψει πολλά για την έννοια της παιδικότητας που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εποχή. Εξάλλου, τα παιδικά βιβλία μπορεί να μην αποκαλύπτουν πολλά για το πώς σκέφτονται τα παιδιά αλλά συχνά αποκαλύπτουν τις μεταβαλλόμενες στάσεις των ενηλίκων προς αυτά και καταγράφουν με εντυπωσιακό τρόπο τις αντιλήψεις των τελευταίων για την ανατροφή των παιδιών. Η Nikolajeva (1998) στον παρακάτω ορισμό δίνει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα στο πνεύμα του μεταμοντερνισμού: «Ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας παραβιάζει τα ίδια της τα όρια, έρχεται πιο κοντά στην επικρατούσα λογοτεχνία και εκδηλώνει μερικά από τα πιο προεξέχοντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μεταμοντερνισμού, όπως τον εκλεκτικισμό των ειδών, την αποσύνθεση των παραδοσιακών αφηγηματικών δομών, την πολυφωνία, τη μεταμυθοπλασία, και τη διακειμενικότητα. Κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεν συνδέεται κανονικά με την παιδική λογοτεχνία.» (σελ. 1) Σε μιαν προσπάθεια κατανόησης της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας θα προβούμε σε σύντομη ανάλυση των πιο πάνω χαρακτηριστικών που αναφέρονται στον ορισμό. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 686

5 Εκλεκτικισμός των ειδών Παραδοσιακά τα ακριβή όρια των ειδών καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν από τους εκδότες παιδικών βιβλίων, τους βιβλιοθηκάριους, τους εκπαιδευτικούς και τους κριτικούς που ήταν πρόθυμοι να βάλουν τις κατάλληλες ετικέτες στα παιδικά βιβλία. Νωρίς στην ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας, αυτό ήταν πιθανώς απαραίτητο για να ενισχύσει την παιδική λογοτεχνία ως ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό σύστημα εντούτοις, πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας αμφισβητούν τώρα αυτές τις άκαμπτες διακρίσεις ειδών. Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιευμένων παιδικών βιβλίων γράφονται μέσα στα υπάρχοντα είδη, εντούτοις, όλο και περισσότερο οι σύγχρονοι συγγραφείς, μην μπορώντας να συμπιεστούν σε αυτές τις καθορισμένες κατηγορίες, προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα σαφώς καθορισμένα είδη γράφοντας ενάντια σε αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τη Nikolajeva (1998), αποτελεί το μυθιστόρημα Zeppelin του Tormod Haugen. Το μυθιστόρημα αυτό, αιωρείται μεταξύ της πεζογραφίας και της ποίησης. Παραστατικά, πολλά κεφάλαια σε αυτό μοιάζουν με την ποίηση με τις σύντομες γραμμές και τις στροφές, αλλά το μυθιστόρημα είναι ποιητικό στα καλολογικά του στοιχεία, και εστιασμένο στη συγκίνηση παρά στη δράση. Τέτοια μορφή δεν είναι ασυνήθιστη στην επικρατούσα λογοτεχνία, αλλά είναι μοναδική σε ένα βιβλίο που απευθύνεται στους νεαρούς αναγνώστες. Συνεπώς, δεν είναι πλέον δυνατό να τεθούν οι σαφείς ετικέτες ειδών ακόμη και στα καλύτερα παιδικά βιβλία. Οποιαδήποτε μετονομασία ειδών δε θα ήταν ικανοποιητική, αφού το κάθε ένα από τα σύγχρονα παιδικά βιβλία περιέχει πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να περιγραφούν από μιαν απλή κατηγορία είδους. Μεταμυθοπλασία Διακειμενικότητα Οι ραγδαίες εξελίξεις καθώς και η διαρκώς εξελισσόμενη θέση του αναγνώστη (η απόσταση, για παράδειγμα, που χωρίζει τα παιδιά-αναγνώστες του 2000 από τα παιδιά του 1960) δημιουργεί την ανάγκη για ανακατατάξεις σε ζητήματα αισθητικής γενικότερα και τεχνοτροπίας πιο συγκεκριμένα, που ωθεί ως εκ τούτου συγγραφείς και εικονογράφους να πειραματιστούν με στρατηγικές, όπως αυτές της μεταμυθοπλασίας και της διακειμενικότητας. Πιο κάτω εξετάζονται χωριστά η μεταμυθοπλασία και η διακειμενικότητα ως στρατηγικές οργάνωσης μιας μυθοπλασίας Α. Μεταμυθοπλασία Σύμφωνα με τη Waugh (1984) η μεταμυθοπλασία (metafiction) είναι ένας όρος που έχει αποδοθεί στη μυθιστορηματική γραφή, η οποία ενσυνείδητα και συστηματικά επισύρει την προσοχή μας στη δική της κατάσταση ως κατασκευή, ώστε να εγείρει ερωτήματα για τη σχέση μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Ασκώντας κριτική στις δικές τους μεθόδους κατασκευής, τέτοια έργα όχι μόνο εξετάζουν τις θεμελιακές δομές της μυθοπλαστικής γραφής, αλλά επίσης διερευνούν την πιθανή πλασματικότητα του κόσμου έξω από το λογοτεχνικό φανταστικό κείμενο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 687

6 Ως αφηγηματική στρατηγική και γενικότερα ως στρατηγική οργάνωσης μιας μυθοπλασίας, η μεταμυθοπλασία είναι ένα άλλο μέσο, πέρα από τη διακειμενικότητα, που βοηθά να καλλιεργηθεί η ικανότητα του αναγνώστη να προσεγγίζει ένα κείμενο αποστασιοποιηµένα, µε γνώση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του και µε κριτική διάθεση. Ο όρος αφορά την προσπάθεια πολλών σύγχρονων συγγραφέων να δημιουργήσουν λογοτεχνικά έργα στα οποία να σχολιάζουν ταυτόχρονα την ίδια την παραγωγή τους, να εξερευνήσουν, με άλλα λόγια, το ρόλο της λογοτεχνίας μέσα από την ίδια τη συγγραφή της. Η «μετα-μυθοπλασία», όπως δηλώνεται και από τον ίδιο τον όρο, λειτουργεί ως σχόλιο επί της μυθοπλασίας (Οικονομίδου, 2000). Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταμυθοπλαστικού έργου αποτελεί το σύγχρονο παραμύθι Οι 12 Κοκκινοσκουφίτσες και ο κουρδιστός λύκος, του Χρήστου Μπουλώτη με εικονογράφηση του Βασίλη Παπατσαρούχα. Συγκεκριμένα, σε κάποιο σημείο, η αφηγηματική ροή ανακόπτεται και παρεμβάλλεται ένα σχόλιο του ίδιου του συγγραφέα σχετικά με το είδος του κειμένου που διαβάζει ο νεαρός αναγνώστης. Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας κλείνει το μάτι στον αναγνώστη, ζητώντας του να κάνει την οικεία παραμυθιακή υπέρβαση και να αποδεχθεί την «αλήθεια» του «ψέματος» που διαβάζει, να αποδεχθεί με άλλα λόγια, την αλήθεια του φανταστικού. Προκαλείται, δηλαδή, η εγρήγορση και η κριτική παρατηρητικότητα του αναγνώστη ενώ ταυτόχρονα επισύρεται η προσοχή του στο γεγονός ότι ο μυθιστορηματικός κόσμος είναι φανταστικός και τεχνητός. Β. Διακειμενικότητα Παρόλο που οι συγγραφείς ανατρεπτικών ιστοριών, όπως ο Ευγένιος Τριβιζάς, ομολογούν πως δεν παράγουν τα έργα τους κατόπιν σκεπτικού ή βάσει συνταγών και θεωρητικών προδιαγραφών (Μαλλούρη, 2006), μέσα από βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει πως ένας κοινός τρόπος που χρησιμοποιείται στη συγγραφή νεοτερικών έργων, σύμφωνα με το Zipes (1991), είναι η παραγωγή ενός νέου κειμένου μέσα από τη σκόπιμη και προβαλλόμενη διακειμενική (intertextual) σχέση του με κάποιο άλλο, προγενέστερο ή σύγχρονο. Ένας συνοπτικός ορισμός της διακειμενικότητας είναι αυτός που χρησιμοποιεί η Ζερβού (1996), σύμφωνα με τον οποίο η διακειμενικότητα είναι η συγχρονική και διαχρονική σχέση συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα που διέπει τη δημιουργία τους αλλά και την ανάγνωσή τους (αναφορά στην Οικονομίδου, 2000). Ο ορισμός γίνεται πληρέστερος και ακριβέστερος εάν συμπληρωθεί ότι διακειμενικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τα κείμενα, αλλά και με μια σειρά άλλων παραστάσεων και εμπειριών, και ότι επηρεάζεται από εξωλογοτεχνικές και εξωκειμενικές συνιστώσες. Οι τελευταίες θα μπορούσαν συνοπτικά να οριστούν ως οι κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες που καθορίζουν σε κάθε ιστορική στιγμή την παραγωγή νοημάτων (Οικονομίδου, 2000). Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας λογοτεχνίας αποτελεί το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη Το αγόρι που ζωγράφιζε Καλικάντζαρους. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας θεωρώντας δεδομένο ότι ο αναγνώστης είναι ήδη εξοικειωμένος με το αφετηριακό 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 688

7 κείμενο, βάζει έναν από τους ήρωές του, τον Αστέριο Σκοτεινό, να δώσει ένα διαφορετικό τέλος στο κλασσικό παραμύθι του Άντερσεν Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Συμπερασματικά, εφόσον, λοιπόν, στο χώρο της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας ο μεταμοντερνισμός γίνεται πλέον συνειδητή καλλιτεχνική τάση, έχουμε ενσυνείδητες μετανεοτερικές τεχνικές στα λογοτεχνήματα, ενώ η διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών και των σύγχρονων παιδικών έργων έγκειται στον τρόπο ανάγνωσής τους. Το παιδί ως αναγνώστης Μια από τις σημαντικότερες μεταβάσεις που συντελέστηκαν στον 20 ο αιώνα στη θεωρία της λογοτεχνίας, αποτελεί το πέρασμα από το κείμενο και το συγγραφέα στον αναγνώστη. Δηλαδή, πώς ο συγγραφέας έπαψε σταδιακά να αποτελεί τον άξονα και το σημείο αναφοράς των λογοτεχνικών συζητήσεων και πώς το ενδιαφέρον τώρα προσανατολίζεται σταθερά προς τον αναγνώστη. Οι μέχρι τώρα αντιλήψεις αντιμετώπιζαν τον αναγνώστη ως παθητικό αποδέκτη και αυτό που είχε σημασία ήταν η ωφέλιμη επίδραση του λογοτεχνικού έργου πάνω του. Η παθητικότητα αυτή του αναγνώστη σε σχέση με την παραγωγή του νοήματος απορρέει από την αντίληψη πως ο λογοτέχνης συλλαμβάνει και δημιουργεί το λογοτεχνικό έργο προσδιορίζοντας το νόημά του και συνεπώς ο ρόλος του αναγνώστη είναι η αναζήτηση και η αποκάλυψή του. Η νέα έμφαση, όμως, στο ρόλο του αναγνώστη τον ανασύρει από την παθητικότητά του και τον επιβάλλει ως νοηματοδότη του λογοτεχνικού κειμένου, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο λογοτεχνικό παιχνίδι και να διαβάζει τα κείμενα ως λογοτεχνικά (Τζιόβας, 2003). Έτσι γίνεται λόγος στις θεωρίες της πρόσληψης ή θεωρίες ανταπόκρισης του αναγνώστη, οι οποίες εξακολουθούν να θεωρούν σημαντικό το κείμενο αλλά ταυτόχρονα ανάγουν τον αναγνώστη ως το βασικό άξονα στη νοηματοδότηση του κειμένου. Ανάμεσα στο κείμενο και στον αναγνώστη υπάρχει μια σχέση συνδιαλλαγής όχι διάδρασης, αφού τόσο ο αναγνώστης όσο και το κείμενο έχουν βασικό ρόλο στη νοηματοδότηση. Η σχέση τους είναι αμφίδρομη και το νόημα δε βρίσκεται αποκλειστικά στο ένα από τα δύο. Ο Ματσαγγούρας (2004) σημειώνει χαρακτηριστικά τα εξής: «Η θεωρία της αισθητικής της πρόσληψης (reader response theory) αμφισβητεί με απόλυτο τρόπο το δόγμα του αυτόνομου κειμένου, αλλά και της αυθεντίας του συγγραφέα, και στρέφει, για να εξηγήσει την επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου, την προσοχή της προς τον αναγνώστη, που είναι ο αποδέκτης, επεξεργαστής, νοηματοδότης και αποτιμητής του κειμένου, και με αυτή την έννοια συμπληρώνεται το «λογοτεχνικό τρίγωνο» συγγραφέας κείμενο αναγνώστης. Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, το λογοτεχνικό έργο δεν έχει με αντικειμενικό και μονοσήμαντο τρόπο κωδικοποιήσει και εγκλείσει στις λέξεις το νόημά του, αλλά νοηματοδοτείται από τον αναγνώστη με βάση την εμπειρία του. Επομένως, έργο είναι ό,τι εισπράττει στη συνείδησή του ο αναγνώστης.» (σελ. 39). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά που ο Nodelman απαριθμεί ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παιδικής λογοτεχνίας, δηλαδή απλή, προσανατολισμένη στην πλοκή 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 689

8 παρά στο χαρακτήρα, παρουσιασμένη από τη σκοπιά της αθωότητας, αισιόδοξη και με ευτυχείς καταλήξεις, διδακτική, η Nikolajeva δεν τα θεωρεί τίποτα άλλο παρά κοινές προκαταλήψεις που ταιριάζουν με την παραδοσιακή παιδική λογοτεχνία και δε συμβαδίζουν με τα έργα αξιόλογων σύγχρονων παιδικών συγγραφέων. Όπως παρατηρεί ο Καλέργης (1995), σύμφωνα με την Οικονομίδου (2000), παραδοσιακά τα παιδικά βιβλία επέμεναν να θεωρούν την παιδική ηλικία «προστατευόμενη» περιοχή και να παρουσιάζουν ένα μοντέλο παιδιού αποσυνδεδεμένο από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Εντούτοις, οι πρόσφατες ανακατατάξεις και εξελίξεις στο πεδίο της παιδικής λογοτεχνίας, όπως σημειώνει η Nikolajeva (1998), έχουν προσφέρει ένα νέο όργανο αξιολόγησης των παιδικών κειμένων που δε μας επιτρέπει πλέον να τα ονομάζουμε ως απλά, προσανατολισμένα στη δράση, διδακτικά, και αισιόδοξα. Τα γνωρίσματα, συνεπώς, που παραδοσιακά χαρακτήριζαν την παιδική λογοτεχνία αμφισβητούνται σήμερα από τους σύγχρονους παιδικούς λογοτέχνες. Επίσης, οι μέχρι τώρα αντιλήψεις μελετητών, συγγραφέων καθώς και εκπαιδευτικών κατηγοριοποιούσαν το αναγνωστικό κοινό της παιδικής λογοτεχνίας σύμφωνα με την ηλικία και τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτή, όμως, η ανταπόκριση του παιδιού στη λογοτεχνία σύμφωνα με την ηλικιακή εξέλιξη δε βρίσκει σύμφωνους πολλούς άλλους μελετητές της παιδικής λογοτεχνίας. Θεωρούν ότι τέτοιες απόψεις αποτελούν γενικεύσεις που σαφώς παραγνωρίζουν το πεδίο δυνατοτήτων του κάθε ατόμου, υποτιμούν τις ατομικές ιδιαιτερότητες και αναπόφευκτα γενικεύουν (Οικονομίδου, 2000). Δε λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά, το γνωστικό υπόβαθρο, την κοινωνική τάξη, την «πολιτιστική» στιγμή του παιδιού, ενώ δημιουργούν ένα είδος προκατάληψης σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών να ανταποκριθούν με διαφορετικούς τρόπους στη λογοτεχνία (Κανατσούλη, 1997). Διδακτική και Διδασκαλία Λογοτεχνίας στην Ελληνόφωνη Εκπαίδευση Παρατηρώντας την άνθηση και το υψηλό ενδιαφέρον που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, προκύπτει το ερώτημα αν το σχολείο μπόρεσε να απορροφήσει όλη αυτή τη δραστηριότητα και κινητικότητα, τις νέες και ρηξικέλευτες ιδέες και τάσεις και όλα αυτά να τα εντάξει στο πρόγραμμά του και να τα αξιοποιήσει δημιουργικά. Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προβληματισμού γύρω από τη διδακτική διάσταση της λογοτεχνίας στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μελετήσαμε τα αναλυτικά προγράμματα (Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών), τα βιβλία των Ελληνικών που διδάσκονται και των ανθολογίων (βιβλία δασκάλου και μαθητή) για να εξακριβωθεί ο ρόλος που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, τα οποία έχουν στα χέρια τους οι εκπαιδευτικοί. Μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστώσαμε σε συντομία τα εξής: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη λογοτεχνία, ενώ περιορίζει τη σκοποθεσία του γλωσσικού μαθήματος σχεδόν αποκλειστικά σε γλωσσικά πλαίσια και με την αόριστη διατύπωση της «εξοικείωσης των παιδιών με το καλό βιβλίο» ελάχιστη παραχώρηση δίνεται στη λογοτεχνία (Ράπτης, 2001, σελ. 206). Συνεπώς, το μάθημα της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 690

9 καλλιέργεια της γλώσσας. Η διδακτική της λογοτεχνίας και η μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων περιορίζεται στο ρόλο ενός εργαλείου που χειρίζεται ο εκπαιδευτικός, για να μάθουν οι μαθητές τη γραμματική και το συντακτικό (Τζήκας, 2001). Κατ επέκταση, η ίδια η λογοτεχνία μοιάζει σχεδόν να υποχωρεί και να αποδυναμώνεται στο ίδιο το μάθημα που της είναι αφιερωμένο (Ζερβού, 2002). Επίσης, διαπιστώθηκε ο διδακτικός και κοινωνικοποιητικός ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχολείο, όπως υποστηρίζει η Κανατσούλη (1997), έχει σαν πρωταρχικό σκοπό να γνωρίσει στο μαθητή βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση) φέρνοντάς τον ταυτόχρονα σε επαφή με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως δεν αρκείται μόνο στο να μεταφέρει πληροφορίες, αλλά επίσης διαμορφώνει, τουλάχιστον θεωρητικά, προσωπικότητες ικανές να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Αυτή ακριβώς τη διπλή σκοπιμότητα του σχολείου υπηρετούν τα αναγνωστικά. Αναπτύσσουν πνευματικά τους μαθητές και τους μεταφέρουν μια ορισμένη οπτική πραγμάτων. Γι αυτό το λόγο, τα ιδεολογικά μηνύματα που εσωκλείουν έχουν ιδιαίτερη σημασία και είναι σημαντικά για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ακόμη, η λογοτεχνία καλείται να προσφέρει αισθητική αγωγή και αισθητική απόλαυση. Το λογοτεχνικό κείμενο ως αυτόνομο έργο τέχνης, ως «μνημείο του λόγου», όπως εξέφρασε ο Eliot (1989), σύμφωνα με τη Μπόκλουντ-Λαγοπούλου (2002), είναι η κυρίαρχη θεωρία λογοτεχνίας του 20 ου αιώνα. Αυτή η προσέγγιση που η Μπόκλουντ- Λαγοπούλου (2002) αποκαλεί φορμαλιστική, ψάχνει για την ερμηνεία του κειμένου, όχι στις εμπειρίες του ποιητή, ούτε στις αντιδράσεις του αναγνώστη ούτε στην ιστορία της κοινωνίας που το παρήγαγε ή στις αιώνιες αξίες που εκφράζει, αλλά απλώς και μόνο στη γλώσσα, στις λέξεις που το αποτελούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που εξάγεται από τη μελέτη αυτή των στόχων που επιδιώκονται μέσω της λογοτεχνίας είναι το γεγονός ότι εντοπίζεται ιδεολογικός προσανατολισμός. Η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων μέσα στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο που ορίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική τάξη δεν ήταν ποτέ ουδέτερη και αθώα. Ιδιαίτερα σε χώρες με έντονα εθνικά προβλήματα, όπως και η Κύπρος, θεωρήθηκε επιπλέον ως το καταλληλότερο μέσο, μαζί με εκείνο της ιστορίας, για την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης και την ομοιογενοποίηση της εθνικής ταυτότητας (Αποστολίδου, 2006). Ένα άλλο θέμα αναγκαίο για να θίξουμε είναι η αποσπασματικότητα, ένα γενικότερο πρόβλημα της εκπαίδευσης που η παρουσία του στο μάθημα της λογοτεχνίας είναι εντονότερη. Τα λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο παρουσιάζονται ακρωτηριασμένα σε σπαράγματα ανυπεράσπιστα κι αλλοτριωμένα. Εκτός αυτών, το απόσπασμα σπάνια γίνεται έναυσμα για να διαβαστεί ακέραιο το βιβλίο. Κατά τον Τζήκα (2001), το γεγονός αυτό, δηλαδή το ότι διδάσκονται μεμονωμένα και ασύνδετα οργανικά μεταξύ τους αποσπάσματα, επιτείνει τη μεθοδολογική σύγχυση, συντηρεί τη μη συστηματική και ευκαιριακή γνωριμία με τη λογοτεχνία και εκθέτει τους μαθητές σε ημιμάθεια. Ειδικά στο Δημοτικό, τις περισσότερες φορές το παιδί δε συνειδητοποιεί καν ότι αυτό «το κεφάλαιο» που διαβάζει προέρχεται από ένα άλλο κείμενο. Είναι βασικό, λοιπόν, να 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 691

10 δηλώνεται συμβολικά και να υπενθυμίζεται παραστατικά ότι, ούτε η γνώση ούτε η ανάγνωση αρχίζουν και τελειώνουν με οποιοδήποτε σχολικό βιβλίο. Όλα όσα αναφέρθηκαν είναι θέματα βασικά σε ένα κεφάλαιο για τη διδακτική και διδασκαλία της λογοτεχνίας στην ελληνόφωνη εκπαίδευση. Η μελέτη, όμως, των Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των βιβλίων δασκάλου των Ανθολογίων (ελληνικών και κυπριακών) έδειξε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα τα οποία δυστυχώς δε πρόλαβαν να χωρέσουν σε αυτό το σύντομο κεφάλαιο λόγω έλλειψης χώρου. Κλείνοντας, ας κρατήσουμε αυτό που σημειώνει η Ζερβού (2002): «όλα τα παραπάνω ιδεοτυπικά σχήματα, γενικά κι αφοριστικά διατυπωμένα, προσπαθούν να τονίσουν ότι πάμπολλες φορές οι εκπαιδευτικές χρήσεις της λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκαν ερήμην της» (σελ. 16). Μεθοδολογία Έρευνας Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία γνωστή με το όνομα ποιοτική έρευνα (qualitative research). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μια οργανική προσέγγιση περιπτωσιακής έρευνας (case study), η οποία, σύμφωνα με τον Yin (1989), είναι η καταλληλότερη στρατηγική όταν τίθενται οι ερωτήσεις «πώς» ή «γιατί», όταν ο ερευνητής έχει περιορισμένο έλεγχο των γεγονότων και όταν η εστίαση βρίσκεται σε ένα σύγχρονο φαινόμενο μέσα σε κάποιο πραγματικό πλαίσιο (αναφορά στη Μαλλούρη, 2007). Η παρούσα έρευνα διαθέτει τα τρία αυτά στοιχεία. Εφόσον ο στόχος της εργασίας ήταν να διακριβωθεί η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστούν οι απόψεις των μάχιμων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα με εννέα εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει μόνο γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι δύο εκ των οποίων κατέχουν θέση βοηθού διευθυντή στο σχολείο, ενώ η μια είναι δασκάλα με σύμβαση. Κρίθηκε καταλληλότερη η συγκέντρωση στοιχείων μέσω συνεντεύξεων, μίας μεθόδου συλλογής δεδομένων, σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2000), που περιλαμβάνει άμεση λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και επιτρέπει μεγαλύτερη εμβάθυνση, παρά άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων (αναφορά στη Μαλλούρη, 2007). Οι συνεντεύξεις είχαν ημιδομημένη μορφή, στην οποία η προσοχή εστιαζόταν στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι απροσδόκητες απαντήσεις και αντιδράσεις των υποκειμένων καθόρισαν τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ερωτήσεις που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων απαντήθηκαν χωρίς ερώτηση ή στα πλαίσια απάντησης άλλης ερώτησης, ενώ η προθυμία αρκετών υποκειμένων να μιλήσουν ώθησε στο να εξελιχθεί μια συζήτηση και ο κατάλογος με τις ερωτήσεις να λειτουργήσει περισσότερο ως ένα πλαίσιο που αγκάλιασε το γεγονός. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου (κενές περίοδοι), ενώ η καταγραφή των δεδομένων έγινε μέσω μαγνητοφώνησης της συνέντευξης. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 692

11 Αν και η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα αρκετά μικρό δείγμα υποκειμένων, εντούτοις, όπως εύστοχα δηλώνουν και άλλοι ερευνητές, βρεθήκαμε γρήγορα πλημμυρισμένες με μεγάλα ποσά πληροφοριών (Piantanida & Garman, 1999, αναφορά στη Μαλλούρη, 2007). Από τα πολλά και διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών έπρεπε να κατασκευαστεί η σημασία. Δεδομένου ότι τα ποιοτικά στοιχεία είναι κειμενικά, μη αριθμητικά και μη δομημένα (Basit, 2003, αναφορά στη Μαλλούρη, 2007), η ανάλυση ήταν μια μεγάλη και σκληρή διαδικασία. Αυτό περιέλαβε την ακρόαση των ταινιών συνέντευξης αρκετές φορές, τη μεταγραφή των συνεντεύξεων, την επιλογή των κατηγοριών, την κωδικοποίηση των δηλώσεων, τη σύνδεση των θεμάτων και την επιλογή των αναφορών (Basit, 2003, αναφορά στη Μαλλούρη, 2007). Συμπεράσματα Η παρούσα έρευνα δεν εστιάζει απλά στην εξέταση ή την αξιολόγηση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, αλλά σε κάτι που βρίσκεται πέρα από τις λέξεις και έχει σχέση με τα νοήματα που κρύβονται πίσω από αυτές. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθειά δημιουργίας αυθεντικών απεικονήσεων των εννοιών που προέρχονται από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην έρευνα με τους εκπαιδευτικούς (Piantanida & Garman, 1999, αναφορά στη Μαλλούρη, 2007). Θεωρήθηκε καταλληλότερο, για λόγους έκτασης, να μη σχολιασθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις, αλλά να δοθεί περισσότερη προσοχή στα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούν να τονισθούν. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, λόγω του μικρού δείγματος, θα ήταν αυθαίρετη οποιαδήποτε γενίκευση των συμπερασμάτων. Συνεπώς, τα συμπεράσματα αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Τα αποσπάσματα αποτελούν παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στη συζήτηση και απάντησαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης. Τα συμπεράσματα χωρίζονται στις εξής επτά κατηγορίες: ορισμός παιδικής λογοτεχνίας, είδη παιδικής λογοτεχνίας, το παιδί ως αναγνώστης, ηλικιακός διαχωρισμός του αναγνωστικού κοινού και ανάγκες, παιδαγωγική αξία, μεταμυθοπλασία διακειμενικότητα και προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. 1. Ορισμός Παιδικής Λογοτεχνίας Οι εκπαιδευτικοί δεν έδωσαν κάποιο επιστημονικό ορισμό στον όρο παιδική λογοτεχνία. Αντίθετα, οι ορισμοί τους χαρακτηρίζονται από συμβατικότητα και απλοϊκότητα, ενώ δεν εμβαθύνουν στην έννοια του όρου. Οι περισσότερες αναφέρθηκαν στην παιδική λογοτεχνία ως τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά, ενώ μιλούν για γραπτό λόγο και όχι τόσο για προφορικό (π.χ. θέατρο). Εντούτοις, τρεις εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως ο όρος περιλαμβάνει και την παιδική λογοτεχνία που παράγουν τα ίδια τα παιδιά (συνέντευξη 3 η, 5 η, 6 η ). Αξιόλογος για αναφορά είναι ο πιο κάτω παιδαγωγικός ορισμός της παιδικής λογοτεχνίας που δίνει μια εκπαιδευτικός: 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 693

12 Ερευνήτρια: Πώς ορίζετε την παιδική λογοτεχνία; Εκπαιδευτικός: Όνειρο, φαντασία, γνώση θα μπορούσα να πω. Γνώση για τις πληροφορίες που μαθαίνουν μέσα από τα βιβλία, καλλιέργεια φαντασίας, ταξίδι στο χώρο του βιβλίου. (Συνέντευξη 9 η ) Αν και οι περισσότερες εκπαιδευτικοί δε δίνουν παιδαγωγικούς ορισμούς για την παιδική λογοτεχνία, μέσα από τις συνεντεύξεις διαφαίνεται η άποψή τους για τον παιδαγωγικό ρόλο που καλείται αυτή να αναλάβει στην κυπριακή εκπαίδευση. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος συνάδουν με τον παραδοσιακό ορισμό της παιδικής λογοτεχνίας, σύμφωνα με τον οποίο αυτή προσφέρει αισθητική απόλαυση και καλλιτεχνική συγκίνηση, αλλά παράλληλα ως τέχνη διδάσκει και παιδαγωγεί (Αναγνωστόπουλος, 2001). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος λειτουργούν με βάση τις παραδοσιακές συλλήψεις της παιδικής λογοτεχνίας, ενώ δεν είναι ενήμερες για τους μεταμοντέρνους ορισμούς που αποδίδονται σε αυτήν και οι οποίοι αμφισβητούν τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. 2. Είδη Παιδικής Λογοτεχνίας Οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν ακριβώς τα είδη στα οποία χωρίζεται η παιδική λογοτεχνία, ενώ διατυπώνουν δικές τους διακρίσεις. Προτείνουν διαφορετικά είδη η κάθε μια. Συνήθως, μιλούν για ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα, παραμύθι, πεζό λόγο, ενώ πολύ λίγες αναφέρθηκαν στα κόμικς (συνέντευξη 6 η ) και στο θέατρο (συνέντευξη 1 η, 8 η, 9 η ). Καμία εκπαιδευτικός δεν είναι ενήμερη για τις σύγχρονες τάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι πλέον δυνατό να τεθούν οι σαφείς ετικέτες ειδών ακόμη και στα καλύτερα σύγχρονα παιδικά βιβλία, αφού το κάθε ένα από αυτά περιέχει πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να περιγραφούν από μιαν απλή κατηγορία είδους (Nikolajeva, 1998). Ενώ λοιπόν οι εκπαιδευτικοί καταπιάνονται στη διδασκαλία τους με έργα σύγχρονων συγγραφέων (όπως έργα του Ροντάρι ή του Τριβιζά) και ενώ τέτοια κείμενα περιλαμβάνονται στα Ανθολόγια, ωστόσο δεν είναι ενήμερες για αυτές τις νέες τάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν έντονα τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. 3. Το παιδί ως αναγνώστης Όλες οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δέχονται τις διαφορετικές ερμηνείες των παιδιών σε ένα λογοτέχνημα, φτάνει να είναι τεκμηριωμένες. Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις πολλαπλές ερμηνείες που μπορούν να αποδοθούν σε ένα λογοτέχνημα, ωστόσο, οι περισσότερες κατά τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων δίνουν έμφαση και αναζητούν συγκεκριμένα νοήματα, αξίες και μηνύματα. Μέσα σε όλη τη ροή των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί μιλούσαν για «σωστά και λάθος μηνύματα» (συνέντευξη 3 η, 7 η ) και επιδιώκουν τα παιδιά «να κατανοήσουν τα νοήματα των κειμένων» (συνέντευξη 1 η, 2 η, 3 η, 7 η ). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 694

13 Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας ακολουθεί μια παραδοσιακή προσέγγιση και συνάδει με αυτά που η Αποστολίδου (2002) εύστοχα παρατηρεί, ότι δηλαδή η σχέση κειμένου-κριτικού-αναγνώστη αναπαράγεται αυτούσια στη σχέση κειμένου-δασκάλου-μαθητή. Όπως ο κριτικός αναλαμβάνει να εξαγάγει πρώτος το νόημα του κειμένου και να το προτείνει (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς αδιάφορο) στους αναγνώστες, έτσι και ο δάσκαλος, διαθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη επιβολής από τον κριτικό, είναι εκείνος που κατέχει το νόημα και το «διδάσκει» στους μαθητές του. Στην εκπαίδευση, οι ερμηνείες των λογοτεχνικών κειμένων, οι οποίες εκπορεύονται συνήθως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την καθιερωμένη κριτική, εκλαϊκεύονται και ηθικοποιούνται. Η ηθικοποίηση πετυχαίνεται κυρίως μέσα από τη σχέση του μαθητή με το δάσκαλο. Ο ρόλος του δασκάλου, όπως εξηγεί ο Bennet (1990), σύμφωνα με την Αποστολίδου (2002), ως ηθικού καθοδηγητή είναι που δίνει στο νόημα του κειμένου τη νομιμότητα και την ορθότητά του. Επίσης, μέσα από την όλη συζήτηση φάνηκε ότι καμία εκπαιδευτικός δεν αναφέρεται στις νέες τάσεις, που προσδίδουν νέο ρόλο στον αναγνώστη και με βάση τις οποίες αυτός ανασύρεται από την παθητικότητά του και επιβάλλεται ως νοηματοδότης του λογοτεχνικού κειμένου, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο λογοτεχνικό παιχνίδι και να διαβάζει τα κείμενα ως λογοτεχνικά (Τζιόβας, 2003). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι λειτουργούν με βάση τις παραδοσιακές προσλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες κάθε κείμενο κρατά κωδικοποιημένο μέσα του το νόημά του, ο ρόλος του αναγνώστη είναι η αναζήτηση και η αποκάλυψή του και ότι επομένως ο στόχος της ανάγνωσης ενός κειμένου είναι ακριβώς η αποκρυπτογράφηση του ενός εγγεγραμμένου νοήματός του. 4. Ηλικιακός διαχωρισμός του αναγνωστικού κοινού και ανάγκες Εκπαιδευτικός: Συνήθως προτιμούμε τα παιδικά λογοτεχνήματα να μην περιέχουν έντονες συγκινησιακές καταστάσεις, να έχουν απλό λόγο ως επί το πλείστον, ευχάριστον... (Συνέντευξη 8 η ) Στις συγκεκριμένες δηλώσεις της εκπαιδευτικού για τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν ένα λογοτέχνημα κατάλληλο για παιδιά, εντοπίζονται και πάλι οι απόψεις των παραδοσιακών μελετητών που θέλουν ένα λογοτέχνημα για παιδιά να είναι προσαρμοσμένο στο γλωσσικό και γνωσιολογικό πλούτο του παιδιού, να μην προκαλεί ισχυρές, συγκλονιστικές συγκινήσεις, να είναι απλό, παραστατικό, εποπτικό, να ανταποκρίνεται στη βαθμίδα ψυχικής και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού (Σακελλαρίου, 1996). Οι απόψεις αυτές βέβαια δε συμπίπτουν με τις απόψεις των σύγχρονων μελετητών της παιδικής λογοτεχνίας, όπως η Nikolajeva (1998), η οποία θεωρεί τα πιο πάνω κοινές προκαταλήψεις που δε συμβαδίζουν με τα έργα αξιόλογων σύγχρονων παιδικών συγγραφέων. Όπως φάνηκε, ακόμη, μέσα από τις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους με βάση τον ηλικιακό διαχωρισμό του αναγνωστικού κοινού. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να είναι ενήμερες για τις νέες απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι αναλύσεις των αναγνωστικών ικανοτήτων των 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 695

14 παιδιών που στηρίζονται αποκλειστικά στην ηλικιακή εξέλιξή τους αναγκαστικά υποτιμούν τις ατομικές ιδιαιτερότητες και αναπόφευκτα γενικεύουν (Οικονομίδου, 2000). 5. Παιδαγωγική Αξία Μέσα στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εντοπίζεται η έμφαση που δίνουν σχεδόν όλες στους γλωσσικούς (συνέντευξη 1 η, 2 η, 4 η, 5 η, 6 η, 7 η, 8 η, 9 η ) και γνωσιολογικούς στόχους (συνέντευξη 1 η, 3 η, 4 η, 5 η, 6 η, 8 η, 9 η ) αλλά και σε στόχους «συναισθηματικούς» (συνέντευξη 2 η, 6 η, 8 η ) και στην αισθητική απόλαυση (συνέντευξη 1 η ). Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η παιδική λογοτεχνία καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών, εντούτοις επικεντρώνουν την παιδαγωγική της αξίας ως επί το πλείστων στους γλωσσικούς και γνωσιολογικούς στόχους. Ερευνήτρια: Σας ενδιαφέρει η παιδική λογοτεχνία ως περιοχή; Εκπαιδευτικός: Ναι, πάρα πολύ. Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο; Εκπαιδευτικός: Λόγω του ότι βοηθά πάρα πολύ τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να μάθουν να γράφουν καλύτερα [ ] και να εκφραστούν καλύτερα και προφορικά αλλά και γραπτά. (Συνέντευξη 9 η ) Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι υποστηρίζουν τις ίδιες απόψεις όλες οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, απόψεις που συνάδουν με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την παιδική λογοτεχνία, με βάση τις οποίες αυτή «τέρπει» και «ωφελεί» (Τζήκας, 2001). Εκείνο που θα ανέμενε κανείς θα ήταν να υπήρχε κάποια διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των νεαρών εκπαιδευτικών και μάλιστα όσων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου (συνέντευξη 2 η, 3 η ), γιατί οι περισσότερες είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν παρατηρείται. Συνοψίζοντας, όπως γίνεται φανερό, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με βάση τις παραδοσιακές απόψεις για την παιδική λογοτεχνία. Μέσα από τα όσα λέχθηκαν γίνεται φανερός ο διδακτικός, κοινωνικοποιητικός και αισθητικός ρόλος που η λογοτεχνία καλείται να διαδραματίσει. Η λογοτεχνία, δηλαδή, στην εκπαίδευση αναλαμβάνει, όπως τονίζει η Κατσίκη-Γκίβαλου (1995), την καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης, τον εμπλουτισμό των γνώσεων του παιδιού, την αισθητική του καλλιέργεια, την ανάπτυξη της φαντασίας του, την ψυχική του ωρίμανση και την ομαλή του κοινωνικοποίηση. Σήμερα όμως οι γενικότερες ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των ριζοσπαστικών ιδεών της εποχής έχουν ωθήσει στην αμφισβήτηση των αισθητικών, παιδαγωγικών και ιδεολογικών βεβαιοτήτων που χαρακτήριζαν παλαιότερα την παιδική λογοτεχνία. Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί η παιδική λογοτεχνία καλλιεργεί γλωσσικά το παιδί, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ίσως η απάντηση να κρύβεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ταυτίζουν τη γλώσσα των βιβλίων με «υψηλές» μορφές λόγου, ένα λόγο που θα πρέπει το παιδί να καλλιεργήσει στο σχολείο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 696

15 Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διδάσκουν την παιδική λογοτεχνία πρώτιστα μέσα από τα Ελληνικά, τη Βιβλιοθήκη, το Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι και σπανιότερα μέσα από μαθήματα όπως Μαθηματικά, Γεωγραφία, Επιστήμη κλπ. Όταν όμως οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς διδάσκουν την παιδική λογοτεχνία και με ποιες δραστηριότητες τη συνοδεύουν, ήταν προφανής η σύνδεση της λογοτεχνίας με τη γλώσσα. Εκπαιδευτικός: Όσον αφορά τις δραστηριότητες με τις οποίες τα συνοδεύω συνήθως είναι πρώτα-πρώτα να κατανοήσουν τα νοήματα των κειμένων, να εντοπίσουν τα δομικά τους στοιχεία, να μπορέσουν να τοποθετήσουν χωρικά, χρονικά, να βρουν τους ήρωες και μετά, πέρα από τα νοήματα, ζητώ να επεξεργαστούν τα εκφραστικά μέσα του συγγραφέα και τον στόχο που εξυπηρετεί κάθε εκφραστικό μέσο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο παρουσίασε το πρόβλημα που θίγει ο συγγραφέας σε ένα συγκεκριμένο κείμενο και γιατί επέλεξε τούτο τον τρόπο, δηλαδή γιατί χρησιμοποίησε περιγραφή, γιατί χρησιμοποίησε το χιούμορ, γιατί χρησιμοποίησε το διάλογο, ποιο στόχο εξυπηρετεί κάθε φορά ένα εκφραστικό μέσο, ούτως ώστε όταν βρεθούν σε ανάλογες περιπτώσεις να εκφραστούν οι ίδιοι να μπορέσουν να πάρουν στοιχεία. (Συνέντευξη 1 η ) Στα λόγια της εκπαιδευτικού φαίνεται ότι παιδική λογοτεχνία ίσον γλώσσα. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας όπως κάθε άλλο κείμενο των Ελληνικών και κάνει τις ίδιες δραστηριότητες. Οι «δημιουργικές» δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, όπως φάνηκε μέσα από τις συνεντεύξεις, μοιάζουν (π.χ. χαρακτηρισμός ήρωα, να δώσουν άλλο τέλος στην ιστορία, να κατανοήσουν τα νοήματα των κειμένων, να εντοπίσουν τα δομικά τους στοιχεία, να τα τοποθετήσουν χωρικά, χρονικά, να επεξεργαστούν τα εκφραστικά μέσα του συγγραφέα, να εικονογραφήσουν μια σκηνή της ιστορίας, να διδάξουν ορισμένα γράμματα στις πρώτες τάξεις ή γραμματικά φαινόμενα στις μεγαλύτερες, χρήση επιθέτων κ.ά.). Απουσιάζουν, δηλαδή, πρωτότυπες και ευφάνταστες δραστηριότητες. Είναι κρίμα που κατά τη βιβλιογραφική έρευνα στα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2002) καθώς και στα βιβλία δασκάλου των Ανθολογίων (ελληνικών και κυπριακών) δε βρέθηκε ούτε μια πρόταση που να ενθαρρύνει την ανάγνωση του ακέραιου έργου. Αντίθετα, για το αυθύπαρκτο λογοτεχνικό βιβλίο και την ανάγνωσή του ως «αυτοσκοπό» φαίνεται ότι ο σχολικός χρόνος συρρικνώνεται. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αρκετές εκπαιδευτικοί (συνέντευξη 1 η, 2 η, 5 η, 7 η, 9 η ) διδάσκουν ολόκληρα βιβλία κλέβοντας διδακτικές ώρες από άλλα μαθήματα, συνήθως τα Ελληνικά. Ενώ, από λιγοστές γίνεται προσπάθεια με απλές δραστηριότητες ή και γνωριμία με συγγραφείς να προαχθεί η φιλαναγνωσία. Βέβαια αυτό μπορεί να αποτελεί κουλτούρα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας αναφέρουν μια προσπάθεια γνωριμίας των παιδιών με κάποιο συγγραφέα με σκοπό την προαγωγή της φιλαναγνωσίας. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των δύο Δ τάξεων και της Ε τάξης του σχολείου διάβασαν ένα βιβλίο της Έλενας Περικλέους, έκαναν κάποιες εργασίες και 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 697

16 μετά είχαν μια συνάντηση με την ίδια τη συγγραφέα. Στη συνάντηση αυτή αφέθηκαν ελεύθερα να επικοινωνήσουν με τη συγγραφέα, να μιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις, να ζητήσουν διευκρινήσεις και να γνωρίσουν τον άνθρωπο-συγγραφέα. Όσον αφορά τη λογοτεχνία της διαλέκτου, πολλές εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν τι είναι ακριβώς (συνέντευξη 1 η, 2 η, 3 η, 4 η, 7 η ). Αφού τους διευκρινίστηκε ο όρος, αρκετές δήλωσαν ότι δε χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία της διαλέκτου στη διδασκαλία τους (συνέντευξη 2 η, 3 η, 5 η, 8 η ). Μερικές (4) δήλωσαν ότι τη χρησιμοποιούν και, όταν ρωτήθηκαν ποιο σκοπό εξυπηρετεί η χρήση της, δήλωσαν τα εξής: Ερευνήτρια: Σας ενδιαφέρει η λογοτεχνία της διαλέκτου; Εκπαιδευτικός: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτό το είδος. Εννοείται την κυπριακή διάλεκτο; Ερευνήτρια: Εννοώ όλα τα λογοτεχνήματα που είναι γραμμένα και ειπωμένα στη διάλεκτο. Εκπαιδευτικός: Σίγουρα με ενδιαφέρει. Τα κείμενα τούτα πολλές φορές χρησιμοποιώ τα, όταν ανεβάζω ένα θεατρικό κείμενο, όταν θα παίξουν ένα σκετσάκι. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά όμως είναι δύσκολο να διδαχτούν γιατί δε γράφεται η κυπριακή διάλεκτος και τα παιδιά των τάξεων του Δημοτικού σχολείου δυσκολεύονται να τα διαβάσουν και θέλουν πάρα πολλή βοήθεια που το δάσκαλό τους. Αν είναι ικανά παιδιά και αν ο δάσκαλος βέβαια χρησιμοποιήσει τρόπους να τους διαβάσει το κείμενο, εύκολα μπαίνουν στο νόημα, και είναι κείμενα που τα απολαμβάνουν, αλλά κυρίως θεατρικά ή ποιήματα μπορούν να απολαύσουν. (Συνέντευξη 1 η ) Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε τη λογοτεχνία της διαλέκτου στην τάξη; Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ την μερικές φορές, έτσι όπως μου την έδωσες να καταλάβω τι είναι, περισσότερο επεξεργασία με στόχο να παρουσιαστεί σε κάποιες γιορτές. Δηλαδή, μου αρέσει να χρησιμοποιώ την κυπριακή διάλεκτο περισσότερο ή ποίηση ή ακόμα και θεατρικό, το οποίο αφού το επεξεργαστώ θα το χρησιμοποιήσω και για μια γιορτή, ας πούμε στη γιορτή του δέντρου ή οτιδήποτε που βρίσκω υλικό. (Συνέντευξη 7 η ) Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε τη λογοτεχνία της διαλέκτου; Εκπαιδευτικός: Όταν μιλούσαμε για την ενότητα του Δεν Ξεχνώ μιλήσαμε για λαϊκούς μύθους βασικά, για το Διγενή, για τη Ρήγαινα και τα κάστρα πάνω στον Πενταδάκτυλο, μόνο ορισμένα. (Συνέντευξη 6 η ) Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε τη λογοτεχνία της διαλέκτου στην τάξη σας; Εκπαιδευτικός: Ναι. Ερευνήτρια: Σε ποιες περιπτώσεις και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Εκπαιδευτικός: Στο να εξοικειωθούν τα μωρά με τη διάλεκτο, μιλώ για την κυπριακή διάλεκτο, και στο να μην ξεχάσουν την κυπριακή διάλεκτο. Νομίζω ότι η κυπριακή διάλεκτος είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μια διάλεκτος, κακοποιημένη πρώτα-πρώτα από τα κανάλια, και είναι μια διάλεκτος που η σωστή χρήση της σιγά-σιγά θα ξεχαστεί. Για τούτο πρέπει να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε ζωντανή όσο το δυνατό περισσότερο και να είναι σε καλύτερα επίπεδα. (Συνέντευξη 4 η ) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 698

17 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι τρεις πρώτες απαντήσεις (συνέντευξη 1 η, 6 η, 7 η ) είναι όμοιες: η λογοτεχνία της διαλέκτου αποκτά επετειακό χαρακτήρα δεν ξεχνώ, παραμύθια, φολκλόρ. Παρά το ότι στις απαντήσεις των τριών εκπαιδευτικών (συνέντευξη 1 η, 6 η, 7 η ) δε φαίνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι έχουν ενσωματώσει το «εθνικό» μήνυμα της λογοτεχνίας της διαλέκτου στη διδασκαλία τους, εντούτοις στην απάντηση της τελευταίας (συνέντευξη 4 η ) αυτό είναι ξεκάθαρο και μάλιστα η εκπαιδευτικός (που τυγχάνει να είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία του δείγματος) θεωρεί χρέος της «να κρατήσει (την κυπριακή διάλεκτο) ζωντανή όσο το δυνατό περισσότερο». Θεωρεί δηλαδή χρέος του εκπαιδευτικού τη διατήρηση των ριζών, αλλά με έναν παραδοσιακό «λαογραφικό» τρόπο. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συνάδουν απόλυτα με τις απόψεις των μελετητών της παιδικής λογοτεχνίας όπως είδαμε ότι εκφράζονται, κατά την μελέτη της βιβλιογραφίας, στα βιβλία του δασκάλου. «Κύρια συνδετικά στοιχεία της μακρόχρονης λογοτεχνικής μας παραγωγής στάθηκαν η ελληνική μας γλώσσα και η λαϊκή μας παράδοση, που διατηρήθηκαν ανέγγιχτα μέσα από του αιώνες, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ποικιλώνυμοι εχθροί μας, για να μας αφανίσουν.» (Κωνσταντίνου, Αναστασιάδου, Κατσώνης, Κουντούρης, Χριστοφόρου, Βαρέλλας, 1997, σελ. 40). Το πνεύμα συνεπώς ότι η λογοτεχνία συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας είναι διάχυτο σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά όχι μόνο στο κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι προτρέπονται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν και να διδάσκουν λογοτεχνικά κείμενα στις εθνικές επετείους, γιατί η λογοτεχνία αποτελεί σημαντικό μέσο για καθορισμό του έθνους (Fox, 2001, αναφορά στη Μαλλούρη, 2006). Επομένως μέσα από την εκπαίδευση η λογοτεχνία θα συμβάλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και στη δημιουργία συλλογικής μνήμης. Έτσι, στην προσπάθεια να επιτύχει όλοι να μιλούν την ίδια γλώσσα, και να είναι ενήμεροι για τις μεγάλες ιστορίες της χώρας θα προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τα παιδιά του στα σχολεία. 6. Μεταμυθοπλασία Διακειμενικότητα Ενώ στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να εντοπισθούν μικρές μορφές διακειμενικότητας («για παράδειγμα είχαμε αλλάξει το βασικό χαρακτηριστικό των ηρώων, ο λαγός έγινε ο αργός και η χελώνα η γρήγορη και διαφοροποίησαν [τα παιδιά] την ιστορία με βάση εκείνα τα δεδομένα» συνέντευξη 6 η, «αλλάξαμε την ιστορία, παραδείγματος χάρη της Κοκκινοσκουφίτσας, αλλάζοντας τους ρόλους του κακού με του καλού» συνέντευξη 8 η ), ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρονται στη διακειμενικότητα, ως ένα από τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης λογοτεχνίας. Ίσως στην προσπάθειά τους να εμπλουτίσουν το μάθημά τους με δημιουργικές δραστηριότητες, επινοούν τέτοιες εργασίες που άπτονται σύγχρονων θεμάτων της παιδικής λογοτεχνίας χωρίς να είναι αυτό αυτοσκοπός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, η μεταμυθοπλασία, δεν εντοπίστηκε στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Ακόμα και όσες 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 699

18 διαβάζουν ή και χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους σύγχρονα παιδικά έργα, όπως έργα των Ροντάρι, Τριβιζά, δεν αναφέρθηκαν στη μεταμυθοπλασία. 7. Προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποια προβλήματα ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν στη διδακτική της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, οι περισσότερες αναφέρθηκαν στην έλλειψη χρόνου λόγω της υπερφορτωμένης ύλης (συνέντευξη 1 η, 4 η, 7 η, 8 η, 9 η ), καθώς και στις φτωχές βιβλιοθήκες (συνέντευξη 3 η ), στα υπάρχοντα Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά βιβλία (συνέντευξη 5 η ), στο ότι τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων (συνέντευξη 2 η ) και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει βοηθητικό υλικό ή δειγματικές εργασίες που να βοηθούν τις εκπαιδευτικούς (συνέντευξη 7 η ). Εκείνο όμως που οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τονίζουν ιδιαίτερα είναι την έλλειψη επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα λογοτεχνίας γενικά. Η απουσία συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων καθώς και υλικού κάνει το έργο ακόμη δυσκολότερο. Αυτό τονίζουν και οι μελετητές. Κανένα Αναλυτικό Πρόγραμμα ή σχολικό εγχειρίδιο, σύμφωνα με τον Τζήκα (2001), δε μπορεί από μόνο του να λύσει τα σημερινά προβλήματα, όταν λείπουν βασικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το μάθημα της λογοτεχνίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μάθημα στο οποίο χρησιμοποιείται η λογοτεχνία απαιτεί γνώση κι ευαισθησία από την πλευρά του δασκάλου. Και δεν είναι ανάγκη να εξηγηθεί πόσο άοπλος και αβοήθητος αισθάνεται συχνά ο ίδιος, πόσο «τραγικά αυτοδίδακτος». Ακριβώς οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αισθάνονται άοπλοι και αβοήθητοι. Αυτό όμως που φάνηκε σίγουρα μέσα από τις συνεντεύξεις είναι ότι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας διαθέτουν ευαισθησία. Τελικές Σκέψεις Το μάθημα της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, όπως κατέδειξε η έρευνα, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για καλλιέργεια της γλώσσας, μετάδοσης ιδεολογίας, απόκτησης γνώσεων, ομαλής κοινωνικοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών. Η έμφαση βρίσκεται κυρίως σε γνωσιολογικούς, γλωσσικούς, ιδεολογικούς, «συναισθηματικούς» στόχους καθώς και στην αισθητική απόλαυση. Όπως έχει διαφανεί μέσα από την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων και έχει ήδη τονισθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να είναι ενήμερες για τις απόψεις των σύγχρονων μελετητών και τις νέες τάσεις στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, οι οποίες είναι επηρεασμένες από το ρεύμα του μεταμοντερνισμού. Αντίθετα, λειτουργούν με βάση τις παραδοσιακές απόψεις οι οποίες απορρέουν από την αντίληψη ότι η λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά ορίζεται σύμφωνα με τη λίγο παλιότερα κρατούσα σημειολογική άποψη ως το μοναδικό υποσύστημα που ανήκει ταυτόχρονα και αναγκαία και στο λογοτεχνικό, αλλά και στο κοινωνικοεκπαιδευτικό σύστημα (Shavit, 1994, αναφορά στη Ζερβού, 2002). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 700

19 Καμία εκπαιδευτικός δε βλέπει τη λογοτεχνία ως κάτι το εναλλακτικό, αναρχικό, απροσδιόριστο και κατά συνέπεια δημιουργικό και απελευθερωτικό, ενώ, όπως εύστοχα παρατηρεί η Ζερβού (2002), δυστυχώς το εξωσχολικό βιβλίο μπορεί να υπάρξει στο σχολείο μόνον ως «ελεύθερο ανάγνωσμα», σε προαιρετική βάση, ως κάτι το ωραίο μα και το περιθωριακό. Αφήνεται, λοιπόν, στον πατριωτισμό κάποιων δασκάλων που διαθέτουν παραπάνω ώρες, εκτός προγράμματος, ή ακόμη μακρύτερα από το σχολείο στην αρμοδιότητα κάποιας κρατικής πρωτοβουλίας που θα οργανώσει σχετικές εκδηλώσεις. Όπως δήλωσε και μια εκπαιδευτικός (συνέντευξη 2 η ) επαφίεται στην κρίση του εκπαιδευτικού αν θα εντάξει την παιδική λογοτεχνία στο πρόγραμμά του. Συνοψίζοντας, ο ισχύων τρόπος της διδασκαλίας και της λειτουργίας της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση είναι βαθιά προβληματικός τόσο στην μορφωτική όσο και στην παιδαγωγική πλευρά του. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Πασχαλίδη (2002): «εκείνα που διαπιστώσαμε είναι τα εξής: τη λογοτεχνία να είναι συγχρόνως εξιδανικευμένη και εξουδετερωμένη, μοιρασμένη συνεταιρικά ανάμεσα στους διπλούς πύργους της αισθητικής και της εθνικής παράδοσης. Το δάσκαλο της λογοτεχνίας να είναι διχασμένος κι αυτός» και ουσιαστικά να υιοθετεί «τον υποβαθμισμένο ρόλο του εγγαστρίμυθου των διδακτικών οδηγιών και εγχειριδίων [ ] Το μαθητή της, τέλος, στρατολογημένο στην αναζήτηση ενός Κύριου αλλά πάντα τόσο φευγαλέου Νοήματος. Εκείνο που διαγνώσαμε, με δύο λόγια, είναι ένα μάθημα παράδοξο και αντιφατικό» (σελ. 21). Ακόμη, κλείνοντας, ας κρατήσουμε αυτό που σημειώνει η Ζερβού (2002): «όλα τα παραπάνω ιδεοτυπικά σχήματα, γενικά κι αφοριστικά διατυπωμένα, προσπαθούν να τονίσουν ότι πάμπολλες φορές οι εκπαιδευτικές χρήσεις της λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκαν ερήμην της» (σελ. 16). Βιβλιογραφία Ελληνική Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2001). Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία Έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις. (Τόμος: 1). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Αποστολίδου, Β. (2002). Λογοτεχνία και Ιδεολογία: το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Στων Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (Επιμ. έκδ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος. Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε. (Επιμ. έκδ.). (2002). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο... μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος. Βασιλούδη, Β. (2007). Η «μεταμυθοπλασία» ως ερμηνευτικό εργαλείο στο έργο του S. Rushdie: Ο Χαρούν και η Θάλασσα των Ιστοριών [Electronic version]. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5, Εσκαρπί, Ν. (1995). Παιδική Λογοτεχνία Θεωρία Μελέτη Έρευνα Η Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία στην Ευρώπη. (Σ. Αθήνη, μετάφραση). Αθήνα: Εκδόσεις Κανατσιώτη. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 701

20 Ζερβού, Α. (2002). Η λογοτεχνία στο σχολείο ή απορίες μιας ενήλικης που διαβάζει λογοτεχνία. Στων Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (Επιμ. έκδ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δάρδανος. Κανατσούλη, Μ. (1997). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών University Studio Press. Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. (1995). Το θαυμαστό ταξίδι: μελέτες για την παιδική λογοτεχνία (2η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κωνσταντίνου, Α., Αναστασιάδου, Ν., Κατσώνης, Κ., Κουντούρης, Φ., Χριστοφόρου, Α. & Βαρέλλας, Γ. (1997). Κυπριακό Ανθολόγιο (Μέρος Α και Β ) βιβλίο για το δάσκαλο (3η έκδ.). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας Κύπρου. Μαλλούρη, Λ. (2006). Μεταμοντέρνα παραμύθια: τρόποι πραγμάτωσης της νεοτερικότητας τους και ο αντίκτυπος τους στους νεαρούς αναγνώστες/ριες. Στους Ε. Φτιάκα κ.ά. (Επιμ. έκδ). Πρακτικά 9 ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Κύπρου (σελ ). Λευκωσία, Κύπρος: Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν; Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, Κ. (2002). Διδασκαλία και θεωρία της λογοτεχνίας στα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στων Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (Επιμ. έκδ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δάρδανος. Οικονομίδου, Σ. (2000). Χίλιες και Μία Ανατροπές: η νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για μικρές ηλικίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ράπτης, Π. Γ. (2001). Μια λογοτεχνική Ανάγνωση των κειμένων «Η Γλώσσα Μου» στο δημοτικό σχολείο νύξεις για μιαν απόπειρα μεθοδολογικής πρόσβασης. Διαδρομές, 3, Σακελλαρίου, Χ. (1996). Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας: ελληνική και παγκόσμια. Από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Με στοιχεία θεωρίας (8η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Δανιά. Τζήκας, Γ. (2001). Η λογοτεχνία στο δημοτικό σχολείο. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 60, Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την αισθητική: Θεωρητικές δοκιμές και ερμηνευτικές αναγνώσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση». Αγγλική Mallouri, L. (2006). Theorised Autobiography of Myself as a Reader: Deconstructing the Myth. Αδημοσίευτη μελέτη. Mallouri, L. (2007). Mind the Gap: An Analysis of Year 3 Children s Responses to a Metafictional Picturebook. Αδημοσίευτη μελέτη. Nikolajeva, M. (1998). Exit Children s Literature? [Abstract] [Electronic version]. The Lion and the Unicorn, 22.2, Waugh, P. (1984). Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London and New York: Routledge. Zipes, J. (1983). Fairy Tales and the Art of Subversion. The Classical Center for Children and the Process of Civilization. London: Heinemann. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 702

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr «Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 2 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2013 Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γης τονε τρομάζει. Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέται ο πάνω κόσμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Α ) Εκπαιδευτικοί: Αγάθη Θεοδούλου Ριάνα Θεοδούλου ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αρκετές φορές οι μαθητές μας έχουν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα