MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467"

Transcript

1 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον καλύπτονται από την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση και μέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται, για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της υγείας αυτών συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης και κάτω από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και τους Κοινούς Όρους των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι όροι της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι ισχυρότεροι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Παροχών. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Κάλυψη η Εταιρία θα καταβάλει, τα λογικά και συνήθη έξοδα για ιατρική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, σε Νοσηλευτικό ίδρυμα εξαιτίας σωματικής βλάβης από ατύχημα ή εξαιτίας ασθένειας του Ασφαλιζομένου ή των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας του που ασφαλίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και υπό την αίρεση ότι η εισαγωγή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα είναι απολύτως απαραίτητη για τη θεραπεία της καλυπτόμενης ασθένειας ή ατυχήματος. 1.1 Το ποσό κάλυψης για Νοσηλεία στην Ελλάδα είναι απεριόριστο, ενώ για το Εξωτερικό το ανώτατο ποσό κάλυψης για ανά περίπτωση Νοσηλείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες) ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική με το παρόν προσάρτημα Πρόσθετη Πράξη και τα μέλη της οικογένειας του, σύζυγος και τέκνα, εφόσον περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση και αναγράφονται στο Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική με το παρόν προσάρτημα Πρόσθετη Πράξη και καλύπτονται από την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση. Μέλη Οικογένειας: Θεωρούνται ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου και τα ανύπανδρα τέκνα αυτού ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών και κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους. Νοσηλευτικό Ίδρυμα: Θεωρείται κάθε Νοσοκομείο ή Κλινική (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Τα ιδρύματα για τοξικομανείς ή αλκοολικούς, τα ιδρύματα ή μονάδες αποκατάστασης, τα εξωτερικά ιατρεία, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα αναπαυτήρια και τα φυσικοθεραπευτήρια δε θεωρούνται Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα: Ορίζεται κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Εταιρία (Ασφαλιστή) έχοντας υπογράψει απευθείας σχετική σύμβαση συνεργασίας ή μέσω άλλου παροχέα, ο οποίος έχει συμβληθεί με Νοσηλευτικά Ιδρύματα μέσω ειδικών συμβάσεων συνεργασίας και παρέχει τις υπηρεσίες του στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση. Στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο απ ευθείας κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της λίστας των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος πριν από κάθε νοσηλεία επικοινωνεί με την Εταιρία (Ασφαλιστή) και ενημερώνεται για τα εκάστοτε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Νοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσηλεία εσωτερική θεραπεία : Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3.1 του παρόντος. Επείγον Περιστατικό: Ορίζεται ως η ξαφνική επιδείνωση της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα και η οποία απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος προς αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης του Ασφαλισμένου. Θέση Νοσηλείας: Θεωρείται η κατηγορία του δωματίου στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) μπορεί να επιλέξει μια από τις τέσσερις (4) παρακάτω κατηγορίες Θέσης Νοσηλείας ως εξής : ΘΕΣΗ LUX : Αποκλειστικό δωμάτιο πολυτελείας με επιπλέον παροχές και ανέσεις από το μονόκλινο δωμάτιο. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α : Δωμάτιο με ένα (1) κρεβάτι. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Β : Δωμάτιο με δύο (2) κρεβάτια.

2 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ : Δωμάτιο με τρία (3) ή περισσότερα κρεβάτια ή δωμάτιο το οποίο δε μοιράζεται με παραπάνω από άλλους δύο (2) ασθενείς και χρεώνεται ως τρίκλινο. Διευκρινίζεται ότι η θέση Νοσηλείας Lux είναι η υψηλότερη κατηγορία δωματίου και η Θέση Νοσηλείας Γ η χαμηλότερη. Νοσοκομειακά Έξοδα Νοσηλείας Αναγνωρισμένα έξοδα: Ορίζονται τα έξοδα για δωμάτιο και τροφή, ανάλογα με την επιλεγείσα Θέση Νοσηλείας, όπως αυτά αναλύονται στα παρακάτω άρθρα της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης καθώς επίσης και οι δαπάνες, οι οποίες απαιτούνται για την αποκατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου και αναλύονται επακριβώς στα παρακάτω άρθρα της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. Λογική και συνήθης χρέωση: Λογική και συνήθης χρέωση για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν, θεωρείται η χρέωση για αμοιβές ιατρών εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος σύμφωνα με το γενικό επίπεδο τιμών, η οποία δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση ιατρικών αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες σε άτομα με παρεμφερή χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, είδος ασθένειας ή ατυχήματος). Συντονιστικό Κέντρο: Ορίζεται το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και για 365 ημέρες τον χρόνο, στο οποίο έχει την άμεση πρόσβαση ο Ασφαλισμένος μέσω τηλεφώνου στον αριθμό ή , ο οποίος αναγράφεται στην Κάρτα Υγείας, με την οποία τον εφοδιάζει η Εταιρία (Ασφαλιστής). Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου παρέχει τηλεφωνικώς ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες για εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, καθώς επίσης και για τα Συμβεβλημένα με την Εταιρία (Ασφαλιστή) Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Το Συντονιστικό Κέντρο είναι το αποκλειστικό όργανο το οποίο συντονίζει τις παροχές της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 3.1 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσηλεία Εσωτερική Θεραπεία: Ορίζεται η χειρουργική ή ιατρική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ίαση ασθενειών ή την αποκατάσταση σωματικής βλάβης, είναι δε ιατρικώς επιβεβλημένο να λάβει χώρα εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Εσωτερικός Ασθενής). Εξαιρείται κάθε νοσηλεία απλής περιποίησης και η εισαγωγή για διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για την ίαση ασθένειας ή ατυχήματος, όπως και η παραμονή εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος (νοσηλεία) η οποία δεν είναι αναγκαία για θεραπεία, που θα μπορούσε να γίνει ικανοποιητικά εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού. Αν ο Ασφαλισμένος επανεισαχθεί στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης θεραπείας, τότε διαδοχικές Νοσηλείες (θεραπείες) οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται ως συνέχεια της αρχικής και αντιμετωπίζονται ως μια Νοσηλεία (θεραπεία). 3.2 Θεραπεία εντός θέσης: Ορίζεται η εσωτερική θεραπεία κατά τη διάρκεια της οποίας, ο ασθενής νοσηλεύεται στη Θέση Νοσηλείας, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη ή σε χαμηλότερη θέση. 3.3 Θεραπεία εκτός θέσης: Ορίζεται η εσωτερική θεραπεία κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής νοσηλεύεται σε υψηλότερη κατηγορία Θέσης Νοσηλείας από αυτήν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 3.4 Κατηγορία Χειρουργικής Επέμβασης: Ορίζεται η κατάταξη χειρουργικών επεμβάσεων σύμφωνα με τη σοβαρότητα τους, όπως καθορίζεται στον αναφερόμενο στο Άρθρο 5 Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων. 3.5 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Θεωρείται η ειδική μονάδα μέσα στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για τους ασθενείς, η κατάσταση της υγείας των οποίων απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αυξημένη φροντίδα. Δε θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα δωμάτια ανάρρωσης και τα ιδιωτικά δωμάτια ή μονάδες παρακολούθησης. Η Νοσηλεία σε Μονάδα Αυξημένης Παρακολούθησης καλύπτεται για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών κατά περίπτωση Νοσηλείας. 3.6 Χρέωση: Στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εντός Ελλάδας, καλύπτεται το εκατό επί τοις εκατό (100%) του συνόλου των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο εντός Ελλάδας τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν. Στα ανωτέρω έξοδα Νοσηλείας δεν περιλαμβάνονται οι Αμοιβές των Ιατρών για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας ασφάλισης. 3.7 Έξοδα Νοσηλείας: Θεωρούνται τα έξοδα τα οποία χρεώνονται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον Ασφαλισμένο κατά την περίοδο της θεραπείας του, περιλαμβάνονται δε περιοριστικά τα εξής:

3 α) Το κόστος διαμονής, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα έξοδα δωματίου και τροφής που αφορούν τη θεραπεία και επιπλέον το κόστος ενός κρεβατιού για ένα συνοδό εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι παιδί ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών. β) Έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών, τα οποία συμπεριλαμβάνουν έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό (επιδέσμους, νάρθηκες, κ.λ.π.), νοσοκόμες, έξοδα χειρουργείου και χρήσης χειρουργικών συσκευών, που είναι απαραίτητες για την επέμβαση, αίμα, πλάσμα αίματος, ορούς, οξυγόνο, ακτινοθεραπείες, ραδιοϊσότοπα, κ.λ.π. γ) Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα για τις αναγκαίες για τη θεραπεία, ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, τομογραφίες (αξονικές ή μαγνητικές), υπερηχογραφήματα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, στεφανιογραφίες, αρτηριογραφίες καθώς και τη γνωμάτευση τους από ειδικό, όποτε τέτοια έξοδα πραγματοποιούνται. δ) Έξοδα νοσηλείας του Ασφαλισμένου για μεταμόσχευση οργάνου από άλλο δότη προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται μόνο ο Λήπτης του μοσχεύματος και όχι ο δότης. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτεται η δαπάνη του μοσχεύματος. ε) Αποκλειστικές νυχτερινές νοσοκόμες με την προσκόμιση πρωτότυπου Δ.Π.Υ. με την προϋπόθεση ότι έχει συστηθεί από τον θεράποντα ιατρό και για ανώτατο διάστημα 30 (τριάντα) ημερών κατά περίπτωση νοσηλείας. 3.8 'Έξοδα Χειρουργού και Βοηθού του: Θεωρείται η αμοιβή του χειρουργού και του βοηθού του για την εγχείρηση εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. 3.9 Έξοδα Αναισθησιολόγου: Θεωρείται η αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία που απαιτείται για τη διεξαγωγή εγχείρησης ή εξέτασης, όποτε είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Έξοδα θεράποντος Ιατρού Νοσηλευτικού Ιδρύματος: Θεωρείται η αμοιβή του Ιατρού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που παρακολουθεί τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Έξοδα Ημερήσιας Νοσηλείας Εξωτερικά Ιατρεία : Καλύπτονται οι μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Καλύπτονται οι μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Ιατρείο του Χειρουργού Ιατρού, εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της εταιρίας. Καλύπτονται οι ημερήσιες νοσηλείες για χημειοθεραπεία, πάντα κάτω από τους όρους και τα όρια του παρόντος. Καλύπτονται έως του ποσού των 500 (πεντακοσίων ευρώ) κατά ατύχημα τα έξοδα για πρώτες βοήθειες στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος συνεπεία ατυχήματος εφόσον αυτά πραγματοποιηθούν την ημέρα του ατυχήματος. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για εξετάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν ικανοποιητικά εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ασθένεια: Θεωρείται κάθε νόσος που δεν προϋπάρχει της ασφάλισης και εκδηλώνεται για πρώτη φορά μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ, προκειμένου για νοσηλεία στην Ελλάδα και ενενήντα (90) ημερών προκειμένου για νοσηλεία στο Εξωτερικό Ατύχημα: Θεωρείται η σωματική βλάβη που οφείλεται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, αιφνίδια, ορατή και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου ή Δικαιούχου αποζημίωσης και επέρχεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Καλυπτόμενα Άτομα: Είναι τα Ασφαλισμένα άτομα, το όνομα των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Συμπληρωματική αυτή Ασφάλιση ισχύει μόνο για μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας. Κάθε Ασφαλισμένος, ο οποίος πρόκειται να μετοικήσει ή να απουσιάσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών εκτός Ελλάδας, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία (Ασφαλιστή) Εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγή : Το εκπιπτόμενο ποσό είναι το σταθερό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο κάθε Ασφαλισμένος στο κόστος κάθε νοσηλείας του. Στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) μπορεί να επιλέξει ένα από τα εξής πέντε (5) εκπιπτόμενα ποσά : 0 (μηδέν ευρώ), (χίλια ευρώ), (δύο χιλιάδες ευρώ), (τρεις χιλιάδες ευρώ), (πέντε χιλιάδες ευρώ) και μια από τις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες Θέσης Νοσηλείας : ΘΕΣΗ LUX, Α ΘΕΣΗ, Β ΘΕΣΗ, Γ ΘΕΣΗ. Η επιλογή του αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, ισχύει για κάθε περίπτωση νοσηλείας και ρητά συμφωνείται ότι όλες οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης είναι οφειλόμενες από την Εταιρία (Ασφαλιστή) για ποσό πέραν αυτού του ποσού ή μέρους αυτού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Οι καλυπτόμενες παροχές καθορίζονται ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες της νοσηλείας και καταβάλλονται με βάση τους ορισμούς του προηγούμενου Άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

4 Η ανώτατη περίοδος κάλυψης ανά νοσηλεία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για νοσηλεία εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή αθροιστικά για διαδοχικές νοσηλείες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.1 του παρόντος. 4.1 Θεραπεία εντός Θέσης Νοσηλείας. Για θεραπεία εντός της Θέσης Νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός Ελλάδας ή σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός Ελλάδας, η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το εκατό επί τοις εκατό (100%) των αναγνωρισμένων Νοσοκομειακών εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιούνται και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο εντός Ελλάδας τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. Για θεραπεία εντός της Θέσης Νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιούνται, μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο Άρθρο 1.1 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 4.2 Θεραπεία εκτός Θέσης Νοσηλείας. Για θεραπεία εκτός της Θέσης Νοσηλείας η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) ή πενήντα πέντε επί τοις εκατό (55%) ή σαράντα επί τοις εκατό (40%) των αναγνωρισμένων εντός Θέσης Νοσηλείας εξόδων νοσηλείας, εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Θέση Νοσηλείας ανώτερη κατά μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Θέσεις Νοσηλείας αντίστοιχα. 4.3 Έξοδα Ημερήσιας Επέμβασης. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει τα έξοδα ημερήσιας χειρουργικής επέμβασης σύμφωνα πάντα με τα Άρθρα 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8 και 5 του παρόντος. 4.4 Νοσοκομειακό Επίδομα Συμμετοχή άλλου φορέα ασφάλισης. Εάν ο Ασφαλισμένος δεν αξιώσει καμία αποζημίωση για τη νοσηλεία του, η Εταιρία θα καταβάλει νοσοκομειακό επίδομα ίσο προς το ποσό των 200 ΕΥΡΩ (διακοσίων ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας LUX, 160 ΕΥΡΩ (εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Α, 140 ΕΥΡΩ (εκατόν σαράντα ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Β, 120 ΕΥΡΩ (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Γ, για κάθε ημέρα νοσηλείας εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με ανώτατο όριο νοσηλείας τις 10 (δέκα) ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το Νοσοκομειακό Επίδομα το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκπιπτόμενου ποσού. 4.5 Παροχή Μητρότητας. Η κάλυψη του τοκετού παρέχεται ως επίδομα μετά από εικοσιτέσσερις (24) μήνες συνεχούς ισχύος της κάλυψης από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά της σε ισχύ. Το ποσόν του επιδόματος παρέχεται σε κλίμακα, ανάλογα με τη Θέση Νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. Το ποσό καθορίζεται σε (δύο χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας LUX (σχ.01), (δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Α (σχ.02), (χίλια πεντακόσια ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Β (σχ.03), ΕΥΡΩ (χίλια διακόσια ) για θέση νοσηλείας Γ (σχ.04). Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το ανωτέρω επίδομα το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκπιπτόμενου ποσού. 4.6 Νοσηλεία στο Εξωτερικό. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό ογδόντα επί τοις εκατό (80%) του συνόλου των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης εντός Θέσης Νοσηλείας για νοσηλεία στο εξωτερικό και μέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στο Άρθρο 1.1 και μέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες εσωτερικής νοσηλείας. Για θεραπεία εκτός Θέσης Νοσηλείας ισχύουν επιπλέον οι περιορισμοί του Άρθρου 4.2 του παρόντος. 4.7 Ανώτατα Όρια Ιατρικών Αμοιβών. Θεωρείται το ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού για έξοδα του θεράποντος ιατρού, χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου που θα βαρύνει την Εταιρία (Ασφαλιστή). Τα όρια χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου καθορίζονται βάσει της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης και αναφέρονται στο Άρθρο 5. Οι χειρουργικές επεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως: - Πολύ μικρές επεμβάσεις - Μικρές επεμβάσεις - Μεσαίες επεμβάσεις - Μεγάλες επεμβάσεις - Βαρείες επεμβάσεις - Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις Σε περίπτωση βαρείας ή εξαιρετικά βαρείας χειρουργικής επέμβασης όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα Κατάταξης του Άρθρου 5 του παρόντος, η Εταιρία (Ασφαλιστής) καλύπτει και την αμοιβή δεύτερου χειρουργού ιατρού με απαραίτητη προϋπόθεση το ύψος αυτής να μην υπερβαίνει το είκοσι επί τοις εκατό (20%) της αμοιβής του βασικού χειρουργού. Για την καταβολή του ποσού των ιατρικών αμοιβών απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Σ. 4.8 Χειρουργικό Επίδομα. Εάν ο Ασφαλισμένος δεν αξιώσει καμία αποζημίωση για έξοδα χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, η Εταιρία (Ασφαλιστής) θα καταβάλλει εφάπαξ χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

5 - Μικρές επεμβάσεις Μεσαίες επεμβάσεις Μεγάλες επεμβάσεις Βαρείες επεμβάσεις Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το ανωτέρω επίδομα το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκπιπτόμενου ποσού. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Α ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Στον ακόλουθο Πίνακα κατατάσσονται οι χειρουργικές επεμβάσεις με βάση την σοβαρότητα τους. Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα χειρουργική επέμβαση δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα αυτόν, οι ιατρικές αμοιβές θα προσδιορίζονται από την Εταιρία με βάση την αναλογούσα σε παρόμοιας σοβαρότητας επέμβαση που περιλαμβάνεται στον Πίνακα. Η κατηγοριοποίηση αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβανομένης υπ όψη της προόδου της ιατρικής επιστήμης. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Απολίνωση κιρσού - φλέβας - Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) - Ακρωτηριασμός άκρου (ποδός, κνήμης, μηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) - Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας), κατόπιν τραύματος - Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αρτηριακή εμβολεκτομή - θρομβεκτομή - Αφαίρεση αυχενικής πλευράς - Διατομή ή εκτομή προσθίου σκαληνού μυός - Οσφυϊκή συμπαθεκτομή - Αορτο - λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση - Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή - Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση - Φλεβική θρομβεκτομή (μάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) - Αγγειοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Αορτο - αμφω - μηριαία - ιγνυακή παράκαμψη - Αορτο - νεφρική - αρτηριακή παράκαμψη - Αορτο - σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη - Αορτο - καρωτιδική ή αορτο υποκλείδιο παράκαμψη - Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας - Εγχείρηση κοιλιακής αορτής - Εγχείρηση καρδιάς με εξωσωματική ή μη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος, κλπ. - Διατομή βραχέος χαλινού - Συρραφή τραύματος - Εκτεταμένα θλαστικά τραύματα αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση - Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητική κήλη, κλπ.) - Σκωληκοειδεκτομή - Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος - Χολοκυστοστομία - Εκτομή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος - Αιμορροιδεκτομή - Εκτομή κύστης κόκκυγος

6 - Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, πολυπόδων - Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία - Επιδιδυμιδεκτομή - Υδροκήλη - Κιρσοκήλη - Εκτομή συγγενών κύστεων - συριγγίων τραχήλου - Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος - Τεταρτεκτομή μαστού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ερευνητική λαπαροτομία - Κολοστομία - νηστιδοστομία - ειλεοστομία - Γαστρεκτομή μερική - Βαγοτομή + αναστόμωση ή πυλωροπλαστική - Εντεροαναστόμωση - Μαστεκτομή απλή ή ριζική - Παρωτιδεκτομή - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός - τραχήλου βουβώνων - Θυρεοειδεκτομή ολική ή υφολική - Χολοκυστεκτομή - Εκτομή λεπτού εντέρου - Πλαστική διαφραγματοκήλης - Κολεκτομή - Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/παγκρέατος - Σπληνεκτομή - Αφαίρεση εχινόκοκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας - Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού - Νεφρεκτομή επινεφριδεκτομή - Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση - Ριζική εκτομή ουροδόχου κύστης - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου - Χολοκυστεκτομή + χοληδοχοτομή - Χολοκυστεκτομή + σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόμωση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική) - Ολική γαστρεκτομή - Παγκρεατεκτομή (ολική-μερική) - Τυπική λοβεκτομή ήπατος - Ολική κολεκτομή - Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου - Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλου - μαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος - Διαγνωστική απόξεση - Περίδεση τραχήλου (κύηση) - Κωνοειδής εκτομή τραχήλου - Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή - Διαγνωστική λαπαροσκόπηση επεμβατική /Διαγνωστική υστεροσκόπηση επεμβατική - Τραχηλεκτομή - Αφαίρεση κύστης ωοθήκης ή ωοθηκεκτομή - Απολίνωση σαλπίγγων ή εκτομή - Αφαίρεση /τεχθέντος ινομυώματος - Εκτομή αιδοίου (laser) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας - Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα - Ολική κολπική υστερεκτομή - Ευρεία ολική υστερεκτομή - Ριζική εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό άμφω

7 - Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Διασωλήνωση θώρακος - Παροχέτευση - Μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Λοβεκτομή - Σφηνεκτομή πνεύμονας - Πνευμοθώρακας με θωρακοτομή - Ερευνητική θώρακος - Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Ολική πνευμονεκτομή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κρανιοανάρτηση ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Οσφυϊκή δισκεκτομή, πεταλεκτομή - Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου - Υποσκληρίδιο αιμάτωμα - Αυχενική - θωρακική δισκεκτομή - Κρανιοπλαστική/μηνιγγοπλαστική - Σπονδυλοδεσία - Κρανιοτομία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή/αδενωμεκτομή - Όγκοι νωτιαίου μυελού - Ανευρύσματα εγκεφάλου - Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού - Όγκοι κρανίου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Συρραφή κερατοειδούς - Αφαίρεση χαλάζιου - Αφαίρεση πτερυγίου - Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος - Εντρόπιο - εκτρόπιο - Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού - Γλαύκωμα - Βλεφαροπλαστική - πτώση βλεφάρου - Αφαίρεση ή αντικατάταση ενδοφακού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς - Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους - Εξόρυξη & πρόθεση - Μεταμόσχευση κερατοειδούς ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση όνυχος - Τοποθέτηση σκελετικής έλξης

8 - Συρραφή μικρού μεγέθους τραύματος χωρίς συμμετοχή νεύρων τενόντων ή αγγείων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκομένων όγκων και ξένων σωμάτων - Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος - Διάνοιξη ελύτρου τένοντος (π.χ. εκτεινασσόμενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) - Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία - Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων - Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner - Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva - Διαγνωστική αρθροσκόπηση - Αφαίρεση μικρών καλοηθών όγκων - Οστεοσύνθεση καταγμάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων - Διορθωτικές επεμβάσεις επί μεμονωμένου βλαισού μεγάλου δακτύλου ή μεμονωμένων παραμορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων μεταταρσίων - Συρραφή ρήξης μεμονωμένων συνδέσμων πλην χιαστών - Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένα - Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων - Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος - Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren - Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός - Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου - Λήψη μοσχευμάτων ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Επανασυγκόληση δακτύλων - Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου - Πλαστική χιαστών συνδέσμων γόνατος - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων κνημιαίων ή μηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγμάτων - αγκώνος - τροχιλίας - Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων - Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως - Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων - π.χ. ποδοκνημικής - υπαστραγαλικών - Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής - Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων - Οστεοσύνθεση καταγμάτων βραχιονίου κνήμης, μηρού λεκάνης, κατάγματα ΡILΟΝ - Χειρουργική αντιμετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος - Αρθροδεσία καρπού - ταρσού - Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μεγάλων αυλοειδών οστών (μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου) - Αντιμετώπιση κατάγματος - εξαρθρήματος ισχίου - Δισκεκτομή (με πεταλεκτομή) - Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων όγκων μαλακών μορίων - Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών - Ενδαρθρικά - υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος και γόνατος - Ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης - Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες - Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) - Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων μακρών οστών και λεκάνης - Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και Οστεοσύνθεση -επανασυγκόλληση μελών - Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής

9 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης - Βιοψία προστάτη - Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου - Βιοψία όρχεως - Περιτομή - Πλαστική στομίου ουρήθρας - Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα - Ενδοσκοπική ουρηθροτομία - Υπερηβική κυστεοτομία - Ενδοσκοπική μηχανική ή δι' υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης - Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης - Διαδερμική νεφροστομία - Ριζική ορχεκτομή - Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων - Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας - Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική - Προστατεκτομή - Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες - Πυελική λεμφαδενεκτομή - Νεφρεκτομή - Πυελοπλαστική - Μερική κυστεκτομή - Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστης - Μετατραυματική ρήξη κύστης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή - Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή - Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστης με πυελική λεμφαδενεκτομή - Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεμφαδενεκτομή αμφοτερόπλευρα ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος - Καυτηριασμός ρινικών κογχών - Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου - μετωπιαίου κόλπου - Λύση συμφύσεων ρινικής κοιλότητας - Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών - Παρακέντηση τύμπανου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού - Αφαίρεση πολύποδος ωτός - Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος - Αδενοειδεκτομή - Διατομή χαλινού γλώσσας - Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας - Μυριγγοτομή - Kογχοτομή - Πλαστική ρινικού διαφράγματος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος) - Ανάταξη επιπλεγμένου κατάγματος ρινός - Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο - Αμυγδαλεκτομή - Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος - Αφαίρεση πολύποδα ή κομβίου φωνητικών χορδών - Τραχειοστομία - Αποκατάσταση μετά τραχειοτομία

10 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ανάτρηση ιγμορείου και άλλων παραρινίων κόλπων - Ενδορινική ηθμοειδεκτομή, απλή - Απολίνωση έξω καρωτίδας - Tυμπανοπλαστικές - Απλή - ριζική μαστοειδεκτομή - Γλωσσεκτομή - Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή - Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώματος - Λαρυγγεκτομή - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου - Λαρυγγοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ - Γναθεκτομή - Ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού (χειρουργική commando) - Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος - Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός - Φαρυγγεκτομή - Φαρυγγολαρυγγεκτομή Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται τα ανώτατα όρια των ιατρικών αμοιβών που καλύπτονται από την Εταιρία (Ασφαλιστής) με βάση την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις (με ανώτατο όριο τρεις (3) συνολικά) γίνονται κατά τη διάρκεια μίας Νοσηλείας ταυτόχρονα, ή οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκή της, θα καταβάλλεται από την Εταιρία (Ασφαλιστή) ως αμοιβή χειρουργού το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση και το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που αντιστοιχεί στις επιπλέον επεμβάσεις. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 500 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 300 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ 900 ΒΑΡΙΕΣ 700 ΜΕΓΑΛΕΣ 550 ΜΕΣΑΙΕΣ 400 ΜΙΚΡΕΣ 250 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Έως 20 ημέρες παραμονή 100 Από 20 ημέρες παραμονής και άνω 70 ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Για θεραπεία μίας ημέρας 300 Για θεραπεία περισσότερων ημερών, ημερησίως 190 Για χημειοθεραπεία με Platina,Taxol, Methotrexate, Ιφοσμαμιίδη που χρειάζονται προετοιμασία μίας 190 ημέρας προστίθενται εφάπαξ Για χημειοθεραπεία που απαιτείται 24ωρη έγχυση προστίθενται εφάπαξ 190 Για περιοχικές θεραπείες 700 Για θεραπεία συνεχούς εκχύσεως με αντλία 1.100

11 Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον οι ιατρικές αμοιβές ξεπερνούν τα ανωτέρω ανώτατα όρια, θα καλύπτονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Κάλυψη η Εταιρία αποζημιώνει τα λογικά και συνήθη αναγνωρισθέντα έξοδα του Ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθενείας που απαιτεί θεραπεία της πάθησης εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική σύμβαση να είναι πλήρως σε ισχύ με το να έχουν εκπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. Οι προβλεπόμενες παροχές θα καταβάλλονται σε Ευρώ. Όταν τα έξοδα νοσηλείας έχουν καταβληθεί σε συνάλλαγμα το ποσό θα μετατρέπεται σε Ευρώ σύμφωνα με την επίσημη τιμή του νομίσματος την ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών νοσηλείας. Οι προβλεπόμενες παροχές θα καταβάλλονται είτε στον Ασφαλιζόμενο, είτε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλισμένου σε αυτούς οι οποίοι προσέφεραν τις καλυπτόμενες ιατρικές υπηρεσίες και των οποίων η εξοφλητική απόδειξη θα απαλλάσσει την Εταιρία από περαιτέρω υποχρεώσεις για αυτές τις παροχές. ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Ασφαλισμένος, ο οποίος πρόκειται να εισαχθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα για νοσηλεία, υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, στον αριθμό ή προκειμένου να αναγγείλει την εισαγωγή του εικοσιτέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν την εισαγωγή. Η ανωτέρω διαδικασία ενημέρωσης της Εταιρίας (Ασφαλιστή) δεν ισχύει σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού, αλλά πρέπει οπωσδήποτε το Συντονιστικό Κέντρο να ειδοποιηθεί αμέσως κατά την εισαγωγή και πάντως πριν την έξοδο του Ασφαλισμένου από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα χωρίς την ανωτέρω ενημέρωση της Εταιρίας (Ασφαλιστή), ο Ασφαλισμένος πρέπει να εξοφλήσει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα με ίδια μέσα και να υποβάλει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) τα πρωτότυπα εξοφλημένα φορολογικά παραστατικά προκειμένου να αποζημιωθεί απολογιστικά, έστω και αν η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό ενενήντα επί τοις εκατό (90%) της προβλεπόμενης, με βάση τους όρους της πρόσθετης αυτής κάλυψης, αποζημίωσης. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Νοσηλευτικό ίδρυμα, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει αίτηση αποζημίωσης και να τη στείλει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία το συντομότερο δυνατό ή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας (Ασφαλιστή), εάν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν εντός τριάντα (30) ημερών. Υποχρεούται επίσης να δίνει γραπτά και προφορικά, κάθε πληροφορία η οποία του ζητείται από την Εταιρία (Ασφαλιστή) σχετικά με τη νοσηλεία και να προσκομίζει κάθε στοιχείο για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματος του. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις ή πρωτότυπη βεβαίωση εξόδων άλλου ασφαλιστικού φορέα. Με την καταβολή της αποζημίωσης τα στοιχεία αυτά γίνονται ιδιοκτησία της Εταιρίας (Ασφαλιστή). Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει τα παραπάνω δικαιολογητικά στοιχεία να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα και να επικυρωθούν από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου νοσηλείας. Εάν η Εταιρία (Ασφαλιστής) ζητήσει από τον Ασφαλισμένο συμπληρωματικές ιατρικές εκθέσεις ή εξετάσεις από ιατρό της επιλογής της για την απόδειξη του δικαιώματος αποζημίωσης, τα έξοδα θα επιβαρύνουν την Εταιρία (Ασφαλιστή). Εκπρόθεσμη γραπτή αναγγελία, άρνηση να δοθούν τα παραπάνω στοιχεία ή άρνηση εξέτασης του Ασφαλισμένου από τον ιατρό της Εταιρίας (Ασφαλιστή), δίνουν το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να αρνηθεί την αποζημίωση. Αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου) ή του Ασφαλισμένου, η Εταιρία (Ασφαλιστής) έχει επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζημίας την οποία υπέστη. Κάθε ενέργεια της Εταιρίας (Ασφαλιστή) που αποβλέπει στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή της ασθένειας δεν συνεπάγεται και υποχρέωση της να αποδεχτεί την προβαλλόμενη αξίωση για αποζημίωση. Καμία αγωγή αποζημίωσης δεν μπορεί να εγερθεί κατά της Εταιρίας (Ασφαλιστή) πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το ατύχημα ή την ασθένεια. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) ή ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Εταιρία (Ασφαλιστή) για την ύπαρξη άλλης ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης. Περισσότερες ασφαλίσεις νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ισχυρές μέχρι την έκταση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, ενώ η Εταιρία (Ασφαλιστής) ευθύνεται μέχρι το ασφαλιστικό ποσό της σύμβασης της.

12 Παράβαση από δόλο της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει στο διάστημα αυτό, η Εταιρία (Ασφαλιστής) απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας (Ασφαλιστή). Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση έχει άμεσα αποτελέσματα, ενώ η Εταιρία (Ασφαλιστή) δικαιούται τα ασφάλιστρα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου ή κατά το χρόνο που επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Στην περίπτωση κατά την οποία στα αναγνωρισμένα από την παρούσα ασφάλιση έξοδα νοσηλείας (δικαιούμενη αποζημίωση), συμμετέχει άλλος ασφαλιστικός φορέας κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης η Εταιρία (Ασφαλιστής) θα καταβάλλει: 1) τη διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας και των ποσών που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας και μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο παρόν. Για τον υπολογισμό των αναγνωρισμένων εξόδων σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού η συμμετοχή που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας θα μειώνει ισόποσα το εκπιπτόμενο ποσό. 2) εφάπαξ ποσό (επίδομα) ίσο με το 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) των αναγνωρισμένων εξόδων που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας με ανώτατο όριο (δέκα χιλιάδες ευρώ) κατά περίπτωση νοσηλείας. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού από το εφάπαξ ποσό (επίδομα) θα αφαιρείται το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκπιπτόμενου ποσού. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό καταβληθέν από την Εταιρία (Ασφαλιστή) ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα ανώτατα όρια όπως ορίζονται στους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 1) Η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου και για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα κάλυψη, εφόσον μεταβληθεί ένας ή περισσότεροι από τους συντελεστές υπολογισμού του ασφαλίστρου, οι οποίοι είναι : Α. Αύξηση της Μέσης Αποζημίωσης σε ποσοστό άνω του δώδεκα επί τοις εκατό (12%) μεταξύ των δύο (2) τελευταίων ετών, λόγω αύξησης της χρέωσης νοσηλείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Β. Αύξηση της νοσηρότητας όπως αυτή αναφέρεται σε Ελληνικούς ή Διεθνείς Πίνακες Νοσηρότητας, σύμφωνα με την ηλικία του Ασφαλισμένου. 2) Όλα τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο παρόν αυξάνονται κατά πέντε επί τοις εκατό (5%) ανά τριετία συνεχούς ασφάλισης, για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα κάλυψη. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας, που καλύπτονται από την παρούσα Ασφάλιση, να συνεχίσουν την ασφάλιση ως κύριοι Ασφαλισμένοι με αίτησή τους που θα υποβληθεί έως ένα (1) μήνα από τη λήξη της ασφάλισης ή ενηλικίωσης αυτών, με Νοσοκομειακό Πρόγραμμα αντίστοιχης μορφής ασφάλισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια της Εταιρίας (Ασφαλιστή), καταβάλλοντας το αναλογούν ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Μπορεί να συμφωνηθεί ρητά η καταβολή του ασφαλίστρου σε τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση πάντοτε προκαταβάλλεται. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενο), στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με την έκδοση σχετικής απόδειξης από την Εταιρία (Ασφαλιστή), υπογεγραμμένης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ή από την ειδοποίηση της καταβολής των ασφαλίστρων συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομείο, αποκλειομένων άλλων αποδεικτικών μέσων. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ) Ρητά συμφωνείται ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και οι Ιατροί λειτουργούν νόμιμα, έχοντας εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και εξάσκησης επαγγέλματος, ενεργούν πάντοτε κατά την εκτέλεση του έργου τους με επιστημονικά κριτήρια, μη έχοντας την δυνατότητα η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρεμβολής στο έργο αυτών και ως εκ τούτου φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη των πράξεων ή των

13 παραλείψεών τους, η δε Εταιρία (Ασφαλιστής) ουδεμία ευθύνη φέρει επί των πράξεων η/και παραλείψεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Ασφάλιση και συμπληρωματικά του Άρθρου 4 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 3 των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, η Εταιρία (Ασφαλιστής) δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θεραπεία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα ή είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω γεγονότων, πράξεων ή καταστάσεων: 13.1 Κάθε γνωστής προϋπάρχουσας ασθένειας ή σωματικής βλάβης κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ και των επιπλοκών τους, ή υποτροπής παλαιότερης ασθένειας ή πάθησης, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί στην Εταιρία (Ασφαλιστή) στην Αίτηση Ασφάλισης και η Εταιρία (Ασφαλιστής) έχει αποδεχτεί την κάλυψη της Ασθενειών που εκδηλώθηκαν πριν περάσουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ για νοσηλείες εντός Ελλάδος και ενενήντα (90) ημέρες για νοσηλείες εκτός Ελλάδος. Οι ασθένειες που εκδηλώθηκαν κατά τις πρώτες σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ή την επαναφορά της σε ισχύ, θεωρούνται ως προϋπάρχουσες και δεν καλύπτονται καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Σωματικών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από τον Ασφαλισμένο ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά, σε απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλιζομένου, σε χρόνιο αλκοολισμό, σε χρήση ή εξάρτηση φαρμάκων - ναρκωτικών Συμμετοχής ή εκπαίδευσης σε επικίνδυνα σπορ, επικίνδυνα χόμπι, σε αγώνες, καθώς και σε ράλι. Ενδεικτικά αναφέρονται ως επικίνδυνες ενασχολήσεις: η αεροπλοΐα, η ανεμοπλοϊα, είτε με μηχανή είτε με ανεμόπτερο, η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, οι αγώνες ταχύτητας με κρις κραφτ, η επαγγελματική ιστιοπλοΐα (μεγάλοι αγώνες σε ανοικτή θάλασσα),τα ράλι αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ποδηλασίας, οι ιππικοί αγώνες, οι καταδύσεις, η εξερεύνηση σπηλαίων, η αναρρίχηση σε βουνά, οι πολεμικές τέχνες και το μποξ, και εκείνες των επαγγελματιών αθλητών και των αθλητών που συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις. Διευκρινίζεται ότι αντιθέτως καλύπτεται η περιστασιακή ενασχόληση του Ασφαλισμένου με αθλήματα και σπορ, όπως π.χ. το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γκολφ, σκι, ιππασία, κωπηλασία, κολύμβηση, απλή γυμναστική, συνηθισμένο κυνήγι, αλιεία, απλές ορειβατικές εκδρομές (χωρίς αναρριχήσεις) Αεροπορικών ατυχημάτων, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους, αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί κανονικά δρομολόγια, τακτικά ή charters Σωματικών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πολιτική ή στρατιωτική στάση, ανταρσίες, πολιτικές ταραχές και εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις οποιασδήποτε Χώρας ή Οργανισμού, καθώς και από ατυχήματα οφειλόμενα σε πυρηνική ενέργεια. Δεν καλύπτονται επίσης: 13.7 Εσωτερική θεραπεία ή ημερήσια επέμβαση, η οποία δεν πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο Οδοντιατρική θεραπεία ή θεραπεία ούλων, χειρουργική ή μη, εκτός εάν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που συνέβη ενόσω αυτή η κάλυψη είναι σε ισχύ Αισθητική και πλαστική χειρουργική, εκτός εάν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που συνέβη ενόσω αυτή η κάλυψη είναι σε ισχύ Αποβολή και άμβλωση καθώς και εγκυμοσύνη και τοκετός για οποιαδήποτε άλλη παροχή εκτός αυτής που αναφέρεται στο Άρθρο 4.5 του παρόντος Τεχνητά προσθετικά τμήματα, διορθωτικές συσκευές και ιατρικά μηχανήματα που δεν είναι χειρουργικά απαραίτητα για τη θεραπεία του Ασφαλισμένου. Επίσης δεν καλύπτεται η αλλαγή οποιωνδήποτε προσθετικών τμημάτων ή διορθωτικών συσκευών λόγω φθοράς ή άλλης αιτίας Θεραπεία διανοητικών και ψυχιατρικών παθήσεων, ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το ΑIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται με το ΑΙDS Αφαίρεση σπίλων εκτός εάν προηγηθεί γραπτή έγκριση της εταιρίας Έξοδα ανάρρωσης, αποκατάστασης, γηριατρικής θεραπείας, προληπτική ιατρική και ανάπαυση Νοσηλείες για αντιμετώπιση της στειρότητας, ή νοσηλείες που σχετίζονται με γονιμοποίηση ή βελτίωση της ικανότητας τεκνοποίησης και επιπλοκές αυτών Ερευνητικές γυναικολογικές επεμβάσεις, λαπαροσκοπικές ή μη, οι οποίες δεν σχετίζονται με ασθένεια όπως αυτή αποδεικνύεται από την προσκόμιση των εκάστοτε απαραίτητων δικαιολογητικών Διαγνωστικές εξετάσεις κατά την διάρκεια της Νοσηλείας του Ασφαλισμένου οι οποίες δε σχετίζονται με την αιτία της Νοσηλείας Εκ γενετής παθήσεις καθώς και ανατομικές δυσπλασίες και επιπλοκές τους Πρόσωπα με διαμονή εκτός Ελλάδας.

14 13.21 Νοσηλείες μεγαλύτερες των 365 ημερών Εγχείριση αμυγδαλών ή αδενοειδών εκβλαστήσεων, αρθροσκοπήσεις, νοσηλείες για κιρσούς, αιμορροιδοπάθεια, ρινικό διάφραγμα και κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας ασφάλισης Νοσηλείες σχετικές με τα γεννητικά όργανα του Ασφαλισμένου και νοσηλείες που οφείλονται σε κήλη, πλην αυτής της μεσοσπονδυλίου δίσκου κατά το πρώτο έτος από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης Πάσης φύσεως θεραπείες ή επεμβάσεις για παχυσαρκία, θεραπεία ακμής, αλλεργικά tests και ανοσοθεραπείες Αιμοκάθαρση. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται, πάντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, οι περιπτώσεις Ασθένειας Οφθαλμών εκτός Διαθλαστικών Ανωμαλιών. Η ασθένεια θόλωσης του φυσικού φακού του ματιού (καταρράκτης) καλύπτεται εφόσον η παρούσα ασφάλιση βρίσκεται σε συνεχή ισχύ για δέκα (10) έτη πριν την επέμβαση αποκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από της καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης κατά τους όρους του παρόντος η Εταιρία (Ασφαλιστής) υποκαθίσταται στα δικαιώματα του Ασφαλισμένου έναντι κάθε τρίτου προσώπου υπευθύνου για την επέλευση της ζημίας ή υπόχρεου στην καταβολή της ή μέρους της. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και ο Ασφαλισμένος εκχωρούν με το παρόν στην Εταιρία (Ασφαλιστή) κάθε σχετικό ουσιαστικό και δικονομικό δικαίωμα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία (Ασφαλιστή), ενώ σε περίπτωση ενάσκησης εκ μέρους της Εταιρίας (Ασφαλιστή) των σχετικών έναντι του υπευθύνου τρίτου δικαιωμάτων της προς επανείσπραξη, τόσο ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) όσο και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να παράσχουν στην Εταιρία (Ασφαλιστή) κάθε δυνατή συνδρομή ευθυνόμενοι άλλως απέναντι της σε αποζημίωση για κάθε ζημία της που θα προκύψει από την εκ μέρους τους παράβαση αυτής της υποχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση είναι ισόβιας διάρκειας με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να διατηρείται σε ισχύ η Βασική Ασφάλιση του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 16: ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Συμπληρωματικά του Άρθρου 4 των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, η ισχύς του προσαρτήματος αυτού λήγει: α) Με τη λήξη της ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Διευκρινίζεται ότι παραμένει σε ισχύ και κατά τη διάρκεια του διαστήματος όπου ο Δικαιούχος Ασφαλισμένος λαμβάνει παροχή σύνταξης από το παρόν Ασφαλιστήριο, οπότε λήγει με το θάνατο του. β) Η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει το προσάρτημα αυτό στις κάτωθι περιπτώσεις: i) εάν έχει γίνει από δόλο ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου) ή του Ασφαλισμένου, περιστατικών τέτοιων τα οποία αν η Εταιρία (Ασφαλιστής) γνώριζε δεν θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν με τους ίδιους όρους. ii) εάν δεν καταβληθούν τα αντίστοιχα ασφάλιστρα iii) εάν ο Ασφαλισμένος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του(άρθρα 7 και 11 ). ΑΡΘΡΟ 17: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για κάθε διαφορά απορρέουσα από τις διατάξεις του παρόντος, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 18: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Κάθε σχετικός με το παρόν φόρος ή τέλος χαρτοσήμου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενο), τον Ασφαλισμένο και τους Δικαιούχους. ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Γενικοί όροι του Ασφαλιστηρίου και οι Κοινοί Όροι των Συμπληρωματικών Καλύψεων ισχύουν και για την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν. Τηλέφωνο επικοινωνίας Συντονιστικού Κέντρου ή

15 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας, καθώς και πως πρέπει να ενεργήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Κατά την εισαγωγή για νοσηλεία σε συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ο Ασφαλισμένος πρέπει να έχει μαζί του: α) την κάρτα Ολοκληρωμένης Νοσηλείας του β) την ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τα στοιχεία του και γ) το βιβλιάριο του κύριου φορέα ασφάλισής του. Προσοχή: Οι Ασφαλισμένοι μπορούν να νοσηλευτούν σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπως ορίζεται και στους Όρους του σχετικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Όμως, η κάρτα τους ισχύει μόνο σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας Ολοκληρωμένης Νοσηλείας, ο Ασφαλισμένος πρέπει να τηλεφωνήσει άμεσα στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Εταιρία / Ασφαλιστή) και να δηλώσει την απώλεια, ώστε να αντικατασταθεί η κάρτα του. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (τελευταία ενημέρωση 17/09/09) ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) Μ. Γερουλάνου 15, Αμπελόκηποι, Τηλ , fax ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Μεσογείων 107, Αθήνα, Τηλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (METROPOLITAN) Εθν.Μακαρίου 9 και Ελ.Βενιζέλου 1, Τηλ , Fax ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ.Συγγρού 356, Καλλιθέα, Τηλ Fax ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Αθανασιάδου 9 (πάροδος Σούτσου), τηλ , fax ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Λεμεσού & Αχαρνών 209, Αθήνα Τηλ , Fax ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Διστόμου 5-7, Μαρούσι Τηλ , , Fax ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ.: 210) / ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Άρεως 36, Π. Φάληρο Τηλ.: , Φαξ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.- ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Άντερσεν 1, Ν. Ψυχικό, Τηλ , Fax ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Κλειούς 8-10, Δάφνη, Τηλ , fax :

16 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δορυλαίου 24 Πλ. Μαβίλη, Τηλ , Fax ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ασκληπιού 31, Αθήνα, Τηλ , Fax ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Βας. Σοφίας 102, Τηλ ORASIS A.E Υμηττού 7 & Πεντέλης, Π.Φάληρο, Τηλ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Κόνωνος , Βύρωνας, Τηλ: , , , Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) Φιλελλήνων 34, Πειραιάς, Τηλ , Fax ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ακτή Κουντουριώτου 7 Α,Τηλ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ασκληπιού 10, Πυλαία - Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Λ.ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε. Πλάτωνος 11 και Ιουστινιανού 28-30, Τηλ , Fax ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Βιζυης 1, Τηλ , Fax ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παραλιακή Λεωφόρος Γραβιάς 2, Τηλ: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Μάνου 16, Τηλ: , Fax: ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΗΝΟΣ) Μητροπόλεως 86, Τηλ , Fax ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΗΤΩ Πινδάρου 5, Τηλ , ΚΟΖΑΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Μ. Δήμτσα 4, Τηλ: , Fax: ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ» Ζωγράφου 8, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ Fax ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ «IASIS HOSPITAL» Μ. Μπότσαρη 76-78, ΧΑΝΙΑ, Τηλ , 70800, Fax ΡΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκίνου Μουσικό Γυμνάσιο) Τηλ: , Fax: ,

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ Λίγο πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος Πίνακας Περιεχοµένων 1. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Safe Life Premium;... 3 2. Τι οφέλη προσφέρει το Safe Life Premium στους πελάτες ;... 3 3. Το ανώτατο όριο κάλυψης των 1.000.000 ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61 Οι παρακάτω αναγραφόμενοι όροι αυτής της Προσθήκης μαζί με τους Πίνακες Παροχών και Ασφαλίστρων που τη συνοδεύουν και τις δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή του κυρίως Ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΟΡΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν µε την ίδια έννοια σε οποιοδήποτε σηµείο του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και των Προσαρτηµάτων όπου αυτοί αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency. Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.gr Η Δέσμευσή μας Στην προσπάθεια για επαφή με όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η FOOTBALL LEAGUE, σε συνεργασία µε τον Π.Σ.Α.Π, έχει αναλάβει µία πολύ ευγενή αποστολή: Να συνδράµει όσο γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Κλάδος Ζωής Οικογένεια Προϊόντων Πρόγραμμα Υγείας με κάρτα νοσηλείας και 100% κάλυψη Χειρουργών και Αναισθησιολόγων Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Πίνακας Παροχών Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα