ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Transcript

1 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ιωάννου ηµήτριος, Μουλιανίτης Βασίλειος, Παπανίκος Παρασκευάς Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό γίνεται µία διερευνητική θεωρητική προσέγγιση ροµπότ εξυπηρέτησης για το σπίτι µέσα από το πρίσµα της ροµποτικής σµηνών. Αρχικά, περιγράφονται και αναλύονται, εν συντοµία, τα σηµερινά ροµποτικά συστήµατα εξυπηρέτησης και τα προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν στο οικιακό περιβάλλον, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από τέτοιες εργασίες. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην ροµποτική σµηνών και στα χαρακτηριστικά της. Με την µελέτη µίας συγκεκριµένης οικιακής εργασίας, όπως το ροµποτικό σκούπισµα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος σε συγκεκριµένα πλαίσια. Τέλος, γίνεται µία διερευνητική προσέγγιση µίας εναλλακτικής ροµποτικής πρότασης στο οικιακό περιβάλλον µέσα από τα σµήνη ροµπότ, προβάλλοντας τις επιθυµητές ιδιότητες του συστήµατος, ως µέσο επίλυσης των προβληµάτων που καλείται να επιλύσει ένα ροµποτικό σµήνος οικιακής εξυπηρέτησης. Λέξεις κλειδιά: Ροµπότ εξυπηρέτησης, Οικιακά ροµπότ, Σµήνη Ροµπότ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας έχει δηµιουργήσει ανάγκες ενσωµάτωσης ροµποτικών συστηµάτων µέσα στο οικιακό περιβάλλον (Breazeal, 2002). Από την πλευρά της επιστήµης της ροµποτικής, αυτό φαντάζει ως πρόκληση και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ροµποτικά συστήµατα που µπορούν να εκτελέσουν εργασίες µέσα στο σπίτι ηµιαυτόνοµα ή πλήρως αυτόνοµα (Kawamura, 1996; Minoru, 2003). Στη σύγχρονη κοινωνία, τα ροµπότ εξυπηρετητές καθίστανται απαραίτητα και αυτό οφείλεται, κυρίως, στο «γκρίζο κύµα». Οι εφαρµογές αυτές είναι σχεδιασµένες για εργασίες εξυπηρέτησης, όπως η θεραπεία και αποκατάσταση ασθενών, η συντήρηση, η οικιακή φροντίδα κ.α. Τα συστήµατα αυτά, ως τώρα, αποτελούνται από ένα ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης που εκτελεί µία η περισσότερες οικιακές εργασίες. Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, το κόστος, η εµφάνιση και η αλληλεπίδραση µε τον χρήστη είναι τα σηµαντικότερα θέµατα στο σχεδιασµό των ροµπότ εξυπηρετητών. Συγκεντρωτικά οι βασικές προδιαγραφές για τα ροµπότ εξυπηρετητές είναι: ιεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής, Ευχρηστία, Αποδοτικότητα, Ακρίβεια, Οικονοµική βιωσιµότητα, Αξιοπιστία. Η σηµερινή τάση της αγοράς δείχνει ότι το προσωπικό ροµπότ υπηρεσιών, αναµένεται ότι θα ενταχθεί στην κοινωνία και θα αναπτυχθεί πλήρως στα επόµενα 10 έως 20 έτη (James K, 2005). Οι οικιακές εργασίες είναι εργασίες ρουτίνας, απαραίτητες σε κάθε νοικοκυριό, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα οικιακά ροµπότ εξυπηρέτησης σχεδιάζονται για να εκτελούν οικιακές εργασίες όπως είναι, ο χειρισµός 1

2 ή η µεταφορά αντικειµένων, το σερβίρισµα, το σκούπισµα κ.α. (You, 2003). Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, είναι τα ροµπότ ηλεκτρικές σκούπες (Erwin, 2000). Μερικά πλεονεκτήµατα της χρήσης των ροµπότ αυτών είναι η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών που θεωρούνται κουραστικές ή ανιαρές, µειώνοντας την έκθεση του ανθρώπου σε επιβλαβή περιβάλλοντα καθώς και στην αποτροπή ορθοπεδικών προβληµάτων. Η σχεδιαστική προσέγγιση τέτοιων προσπαθειών, έχει επιµεριστεί σε δύο κατευθύνσεις, στο σχεδιασµό ενός ροµποτικού συστήµατος εξυπηρέτησης που δρα για µία µόνο συγκεκριµένη εργασία (π.χ. σκούπες ροµπότ) ή ενός ροµποτικού συστήµατος που παίρνει την θέση του ανθρώπου (συνήθως ανθρωπόµορφα ροµπότ) και εκτελεί περισσότερες εργασίες, µιµούµενο τις κινήσεις που θα έκανε ένας άνθρωπος (Hicks, 2003). Η ανάγκη για δηµιουργία ενός ροµποτικού συστήµατος εξυπηρέτησης, αυξάνεται στην περίπτωση εξυπηρέτησης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (Fong, 2003), καθώς και ατόµων µε µειωµένες ικανότητες (Gish, 1998). Το οικιακό περιβάλλον είναι κυρίως µη δοµηµένο. Συνήθως η κίνηση γίνεται σε ένα επίπεδο µε µερικά ανοίγµατα, που δηµιουργούν διαδροµές µέσα σε ένα σπίτι. Το µέγεθος των ανοιγµάτων καθορίζει το µέγεθος ενός ροµπότ. Συνεπώς, προκύπτει περιορισµός στο µέγεθος του ροµπότ, σύµφωνα µε τα ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού που σχεδιάζονται. Επιπλέον, ένας δοµικός κορµός αλληλεπίδρασης του οικιακού περιβάλλοντος, είναι οι οικιακές συσκευές. Τέλος, η µεταβλητή θέση ορισµένων αντικειµένων είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό του οικιακού περιβάλλοντος (Vicki, 2006). Μερικά από τα µειονεκτήµατα αυτών των συστηµάτων είναι το µεγάλο κόστος για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος, αλλά και το πρόβληµα της ευελιξίας σε περιορισµένους χώρους. Επιπλέον, η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος έχει ενεργειακά προβλήµατα, µιας και για οποιαδήποτε εργασία καταναλώνεται η ίδια περίπου ενέργεια. Ακόµη, ένα τέτοιο σύστηµα επιλύει σειριακά τον διαχωρισµό και την εκτέλεση των εργασιών και αδυνατεί να εκτελέσει παραπάνω από µία εργασίες ταυτόχρονα, αυξάνοντας έτσι, τον χρόνο διεκπεραίωσης µίας εργασίας. Ενώ µε την αστοχία ενός υποσυστήµατος του ροµποτικού συνόλου µπορεί να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστηµα (Wokje, 2005). Έχοντας ως γνώµονα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα αυτά, διερευνάται η πιθανή εφαρµογή εκτέλεσης οικιακών εργασιών από ροµποτικά σµήνη. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια να παρουσιασθούν οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληροί ένα οικιακό ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης και παράλληλα να µελετηθεί, αν είναι δυνατό να καλυφθούν µέσω των ιδιοτήτων που έχουν τα ροµποτικά σµήνη. Μέσω αυτού, γίνεται µια θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής ροµποτικών σµηνών για οικιακές εργασίες, µε σκοπό την έναρξη έρευνας προς αυτόν τον τοµέα. 2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΜΗΝΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤ Η ροµποτική σµηνών είναι ο ερευνητικός τοµέας που µελετά, πώς ένας µεγάλος αριθµός, σχετικά απλών, φυσικά ενσωµατωµένων πρακτόρων, µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκύπτει µια επιθυµητή συλλογική συµπεριφορά, από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρακτόρων και µεταξύ των πρακτόρων και του περιβάλλοντος (Yogeswaran, 2009). Τα ροµπότ σµήνη είναι ένα σύστηµα ροµπότ που αποτελούνται από αυτόνοµες µονάδες, απλών ροµπότ τα οποία µπορούν να εκτελέσουν µια εργασία, σε συνεργασία 2

3 (Sahin, 2005). Ένα τέτοιο σύστηµα έχει τρία επιθυµητά χαρακτηριστικά: ευρωστία (robustness), ευελιξία (flexibility) και επεκτασιµότητα (scalability). Ως ευρωστία, ορίζεται ο βαθµός στον οποίο ένα σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. Ως ευελιξία, ορίζεται η ικανότητα του συστήµατος να προσαρµοστεί στις νέες, διαφορετικές ή µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Και τέλος ως επεκτασιµότητα, ορίζεται η δυνατότητα να επεκταθεί ένα τέτοιο σύστηµα για να υποστηρίξει αριθµητικά την προσπάθεια εκτέλεσης µίας εργασίας, βελτιώνοντας την απόδοση. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απόλυτα συναφή µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης. Σε ερευνητικό επίπεδο, διαχωρίζονται τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, στα παρακάτω οκτώ επιµέρους υπο-προβλήµατα: στον σχηµατισµό σχεδίων (pattern formation), στην συνάθροιση (aggregation), στον σχηµατισµό αλυσίδων (chain formation), στην συναρµολόγηση/ αποσυναρµολόγηση (self-assembly), στον συντονισµό µετακίνησης (coordinated movement), στην αποφυγή εµποδίων/ τρύπας (hole avoidance), στην αναζήτησης «τροφής» (foraging) και στην αυτό-επέκταση (selfdeployment) (Bayindir, 2007). Η νοηµοσύνη σµηνών (Si) είναι υποσύνολο της τεχνητής νοηµοσύνης το οποίο µελετά αρχές όπως η αυτο-οργάνωση, η αποκέντρωση και η εµφάνιση των συλλογικών συµπεριφορών. Τα συστήµατα νοηµοσύνης σµηνών αποτελούνται από έναν πληθυσµό σχετικά απλών πρακτόρων που αλληλεπιδρούν, µόνο τοπικά, ο ένας µε τον άλλον και µε το περιβάλλον τους, χωρίς σφαιρική γνώση για το περιβάλλον. Η νοηµοσύνη σµηνών εµπνέεται, συχνά, από τη συµπεριφορά των κοινωνικών εντόµων. Η ροµποτική σµηνών είναι µια εναλλακτική προσέγγιση στη ροµποτική, που αντιµετωπίζει µερικά ζητήµατα που υπάρχουν στην κλασσική ροµποτική. Τέτοια ζητήµατα περιλαµβάνουν, την αύξηση στην πολυπλοκότητα του συστήµατος, καθώς ο στόχος γίνεται πιο σύνθετος και µε υψηλή πιθανότητα λάθους. Άλλες ιδιότητες είναι ο πλεονασµός µερών και ο περιορισµός ελαττωµάτων (Beni, 2005). 3 ΣΜΗΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένα σµήνος ροµπότ είναι µια οντότητα που παράγεται από µια συνάθροιση ανεξάρτητων µονάδων, που προσχωρούν σε µια οµάδα και ακολουθούν έναν κοινό στόχο. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός σµήνους-ροµπότ το καθιστούν κατάλληλο για εργασίες που απαιτούν τη συνεργασία πολλών αυτόνοµων ροµπότ, περιορίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη παρέµβαση. Η απλή δοµή κάθε σµήνους και οι ιδιότητές του το καθιστούν ανθεκτικότερο στην αποτυχία, σε σχέση µε τα κλασσικά ροµπότ υπηρεσιών. Έχοντας αυτό υπόψη, η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος σε τοµείς εξυπηρέτησης, φαίνεται να αποτελεί µια από τις πρώτες εφαρµογές στις οποίες το σµήνος µπορεί να υιοθετηθεί επιτυχώς (Pettinaro, 2003). Με βάση τα παραπάνω γίνεται µία διερευνητική αξιολόγηση µέσα από το πρίσµα µίας ροµποτικής εφαρµογής οικιακής εξυπηρέτησης. Το σκούπισµα είναι µεταξύ των πιο δηµοφιλών ροµποτικών οικιακών υπηρεσιών (Erwin et al., 2000; Wagner et al., 2008). Το ροµποτικό σκούπισµα είναι ένα πολύπλοκο έργο, όπου όλες οι ροµποτικές τεχνολογίες µπορούν ενδεχοµένως να εφαρµοστούν στον τοµέα αυτό. ύο είναι οι βασικοί τοµείς της τεχνολογίας που έχουν αναδειχθεί και µελετηθεί περισσότερο: η αρχιτεκτονική και η πλοήγηση. Τα κύρια εµπόδια για την ανάπτυξη του τοµέα αυτού 3

4 είναι η έλλειψη κατάλληλων αισθητήρων για την ανίχνευση ρύπων και η ανικανότητα για µείωση του χρόνου εργασίας, της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε τους ανθρώπους, περιορίζοντας έτσι, τη χρήση των ροµπότ καθαρισµού (Fiorini et al., 2000). Μορφολογικά το ροµπότ σκούπα, µπορεί να λάβει διάφορες µορφές ανάλογα µε τον τοµέα εργασίας του. Μια µελέτη διαφόρων σχηµάτων για µια τέτοια ροµποτική εργασία παρουσιάζεται στο Ulrich et. (1997), αναφέροντας ότι ένα οικιακό ροµπότ σκούπα πρέπει να είναι µικρό, για να µπορεί να κινείται ανάµεσα σε έπιπλα και ευέλικτο για να εκτελεί κλειστές στροφές σε µικρά διαµερίσµατα. Το κύριο µέληµα για τον σχεδιασµό έχει να κάνει µε την αποτελεσµατικότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας καθαρισµού. Μόνο λίγα σχήµατα ροµπότ επιτρέπουν αποτελεσµατική κάλυψης του δαπέδου. Τα τετράγωνα και µε γωνίες ροµπότ έχουν πρόβληµα σε πολύπλοκους ελιγµούς πλοήγησης για να φθάσουν στις γωνίες και γύρω από εµπόδια. Οµοίως, τα στρογγυλά ροµπότ δεν µπορούν να καθαρίσουν γωνίες, αλλά το σχήµα τους κάνει την πλοήγηση γύρω από τα εµπόδια λίγο πιο εύκολη. Η συνολική παραδοχή είναι ότι όσο µικρότερο µέγεθος έχουν τα ροµπότ σκούπες, τόσο αυξάνεται η ευελιξία τους και η αποδοτικότητά τους (Fiorini et al., 2000). Οι Fiorini et al. (2000) για να µελετήσουν την ροµποτικής σκούπας από επιστηµονικής πλευράς, όρισαν ένα σύνολο προδιαγραφών, βασιζόµενοι στον οδηγό για την ανάπτυξη αυτή την µελέτη του Jenkins (1993). Οι απαιτήσεις αυτές οµαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Περιβάλλον: Εγκαταστάσεις που µπορούν να κατοικηθούν από τον άνθρωπο, όπως κατοικίες, γραφεία, κ.α., επιβάλλουν πολύ αυστηρούς περιορισµούς σχετικά µε τη λειτουργία και τους τρόπους καθαρισµού. Τα δωµάτια είναι τυχαία στο χώρο, οι πόρτες µπορεί να οδηγούν σε ντουλάπες ή σε άλλα δωµάτια, στον τοίχο υπάρχουν ανοίγµατα που µπορεί να είναι επικίνδυνα µέρη, όπως σκάλες κ.α., καθώς και τα διάφορα έπιπλα απαιτούν ειδική προσέγγιση και ελιγµούς. Επιπλέον, οι άνθρωποι και τα ζώα, που κινούνται στο χώρο εργασίας των ροµποτικών καθαριστών, αλληλεπιδρούν µε το ροµπότ ως φυσικά εµπόδια του χώρου και θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το ροµπότ. Εµπορικές και νοµικές εκτιµήσεις: Η διαδικασία εγκατάστασης πρέπει να είναι απλή. Να γίνεται αυτόµατη χαρτογράφηση του σπιτιού. Η συντήρηση θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο, όλες οι πιθανές δυσλειτουργίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τη λιγότερη δυνατή ανθρώπινη παρέµβαση και τα ροµπότ θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ασφαλή. Τέλος, το κόστος των ροµπότ θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση µε µία οικιακή συσκευή καθαρισµού. Λειτουργικές απαιτήσεις: Αυτονοµία, συµπεριλαµβανοµένης της αυτόνοµης χρήσης σταθµού φόρτισης. Επίσης, απλή αλληλεπίδραση µε τον χρήστη. Απλή ρύθµιση προγραµµάτων, βάσει των τακτικών προγραµµατισµένων εργασιών καθαρισµού ή µε τηλεχειρισµό. Αισθητήρες: Αυτόµατη βαθµονόµηση (self-calibrating), χαρτογράφηση, εκτίµηση θέσης, ανίχνευση εµποδίων και αποφυγή σύγκρουσης, καθώς και δυνατότητα αντιµετώπισης ενδεχόµενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Συλλογιστικές απαιτήσεις: Γενικός στόχος της ροµποτικής σκούπας είναι να φέρει εις πέρας τις προαναφερόµενες εργασίες µε επιτυχία. Έτσι, σύµφωνα µε Khatib (1999) το ροµπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον τα ακόλουθα τέσσερα καθήκοντα: i) Να µπορεί να κάνει εξερεύνηση και χαρτογράφηση. Θα πρέπει να είναι στοιχειωδώς αυτόνοµο και να µπορεί να αντιλαµβάνεται τα στατικά από τα κινητά εµπόδια και να αποφεύγει τον απαγορευµένο χώρο. ii) Να µπορεί να κάνει αυτόνοµα, σχεδιασµό διαδροµής, ενεργειακή βελτιστοποίηση, ελαχιστοποίηση του 4

5 χρόνου και να είναι ευέλικτο. iii) Να µπορεί να εκτελεί επιχειρησιακά απρόβλεπτα συµβάντα, έκτακτες εργασίες εκτός χρονοδιαγράµµατος, όπως για παράδειγµα εντολές από τον ιδιοκτήτη, ανεπηρέαστο από µικρές αποτυχίες µε άµεση αντίδραση ιδίως όταν επηρεάζεται η ασφάλεια. iv) Να υπάρχει διεπαφή ανθρώπου µηχανής. Συµπερασµατικά, οι παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να εκπληρωθούν µε τις απαραίτητες προσαρµογές από ένα έξυπνο ροµποτικό σµήνος. Πιο συγκεκριµένα το µέγεθος, η ευελιξία, η αντιµετώπιση απρόβλεπτων συµβάντων, κ.α. είναι τα κύρια θετικά χαρακτηριστικά ενός σµήνους ροµπότ σε σχέση µε ένα ενιαίο ροµπότ. Οι Wagner et al. (2008) υποστηρίζουν, ότι ένα ενιαίο ροµπότ δεν είναι πλέον η καλύτερη λύση για πολλούς τοµείς εφαρµογών, ενώ οι Dias και Stentz (2001), παρουσιάζουν µια λεπτοµερή περιγραφή πολλαπλών ροµπότ σε διάφορους τοµείς εφαρµογών και δείχνουν, πως τα σµήνη ροµπότ µπορούν να είναι πιο αποτελεσµατικά σε πολλούς τοµείς σε σχέση µε ενιαίο ροµπότ. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασµό αυτών των συστηµάτων, σηµειώνουν ότι η κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των ροµπότ σε µια εργασία δεν βελτιώνει κατ ανάγκη την απόδοση του συστήµατος, και ότι θα πρέπει να συνεργάζονται µε έξυπνο τρόπο για να αποφευχθεί η διαταραχή στην ατοµική δραστηριότητα και να επιτευχθεί η αποδοτικότητα. Οι Wagner et al. (2008) αναφέρουν τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη χρήση των ευφυών σµηνών ροµπότ σε εργασίες όπως το σκούπισµα: Πρώτον, τα συστήµατα αυτά απολαµβάνουν το όφελος του παραλληλισµού. Στη διαδικασία αποσύνδεσης πεδίων εφαρµογών, µία οµάδα ροµπότ µπορεί να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο πιο γρήγορα από ένα µόνο ροµπότ, µε τη διαίρεση του έργου σε επιµέρους εργασίες και την εκτέλεση τους ταυτόχρονα σε πολλά πεδία. Σε ορισµένους τοµείς, ένα ενιαίο ροµπότ µπορεί, απλά, να είναι ανίκανο να ολοκληρώσει το έργο (π.χ. καθαρισµό- µεταφορά ενός µεγάλου αντικείµενου). εύτερον, τα αποκεντρωµένα συστήµατα τείνουν να είναι από τη φύση τους, πολύ πιο ισχυρά από τα κεντρικά συστήµατα (µια ενιαία σύνθετη µονάδα). Σε γενικές γραµµές, µια οµάδα ροµπότ µπορεί να αποτελέσει ισχυρότερη λύση, µε την δυνατότητα εξάλειψης οποιασδήποτε αποτυχίας. Κατά την εξέταση των εναλλακτικών χρήσεων ενός ενιαίου εξελιγµένου ροµπότ, το ροµπότ µπορεί να αντιµετωπίσει κάποια απρόσµενη δυσλειτουργία, η οποία θα το εµποδίζει να ολοκληρώσει το έργο του. Όταν χρησιµοποιείται ένα σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων, ακόµη και αν ένας µεγάλος αριθµός πρακτόρων σταµατήσει να εργάζεται (να σκουπίζει) για κάποιο λόγο, το σύνολό του θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αποστολή (σε µεγαλύτερο πιθανόν χρόνο). Ένα άλλο πλεονέκτηµα της αποκεντρωµένης προσέγγισης, είναι η δυνατότητα της δυναµικής ανακατανοµής των επιµέρους εργασιών µεταξύ των µονάδων του σµήνους, µε αποτέλεσµα γρήγορη προσαρµογή σε απρόβλεπτες αλλαγές του περιβάλλοντος. Καθώς το πλήθος γίνεται µεγαλύτερο, το πλεονέκτηµα αυτό γίνεται όλο και πιο αισθητό. Εκτός από την ικανότητα της γρήγορης ανταπόκρισης στις αλλαγές, ο αποκεντρωµένος χαρακτήρας των εν λόγω συστηµάτων αυξάνει, επίσης, την επεκτασιµότητα (scalability) τους, που υποστηρίζεται από το χαµηλό κόστος που έχει ένα τέτοιο σύστηµα. Καθώς τα καθήκοντα που ανατίθενται στις µέρες µας, για τους πολλαπλούς πράκτορες, είναι ολοένα και πιο πολύπλοκα, γίνεται ακόµα πιο σηµαντική η δυνατότητα της υψηλής επεκτασιµότητας των συστηµάτων (Yaniv, 2005). Μια βασική αρχή της έννοιας των σµηνών καθαρισµού, είναι η απλότητα των πρακτόρων. Η έννοια της «απλότητας» σηµαίνει ότι οι πράκτορες θα πρέπει να είναι 5

6 απλούστεροι από ένα ενιαίο εκλεπτυσµένο πράκτορα που µπορεί να κατασκευαστεί για τον ίδιο σκοπό. Ως αποτέλεσµα, οι πόροι των εν λόγω απλών πρακτόρων, είναι πολύ περιορισµένοι, σε σχέση µε τις ακόλουθες πτυχές. Βασικός παράγοντας θα πρέπει να θεωρούνται οι σχεδόν µηδενικοί πόροι µνήµης (δηλαδή, το µέγεθος της µνήµης είναι ανεξάρτητο από το µέγεθος του προβλήµατος ή του αριθµού των παραγόντων). Αυτό επιβάλλει, συνήθως, πολλούς ενδιαφέροντες περιορισµούς σχετικά µε τους πράκτορες. Έτσι, τα πρωτόκολλα θα πρέπει να σχεδιάζονται για πράκτορες µε περιορισµένους πόρους µνήµης, που είναι συνήθως πολύ απλές. Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέσω της επανάληψης των προτύπων, από ένα µεγάλο αριθµό πρακτόρων. Η ικανότητα ευαισθησίας, καθορίζεται σύµφωνα µε την φύση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, για τους πράκτορες που µετακινούνται κατά µήκος: 100*100 πεδία, είναι εύλογο η ακτίνα ανίχνευσης να είναι 3 ή 4, πολλαπλασιασµένη µε τον αριθµό των πρακτόρων (Wagner et al., 2008). Μια άλλη πτυχή της απλότητας των σµηνών είναι η εξαιρετικά αραιή επικοινωνία. Οι Pagello et al. (1999) υποστηρίζουν ότι γίνονται διακρίσεις µεταξύ έµµεσων και άµεσων επικοινωνιών, επιπλέων αναφέρουν ότι η σιωπηρή επικοινωνία συµβαίνει ως παρενέργεια άλλων ενεργειών, µέσα από το περιβάλλον. Η επικοινωνία είναι µια ειδική πράξη που προορίζεται µόνον για τη µετάδοση πληροφοριών µε άλλα ροµπότ της οµάδας. Η ρητή επικοινωνία µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως µε µια µικρή εµβέλεια σήµατος από σηµείο σε σηµείο, µε παγκόσµια εκποµπή ή µε χρήση κάποιου είδους κοινόχρηστης µνήµης. Για απόδειξη όλων των παραπάνω, έγινε από τους Wagner et al. (2008) προσοµοίωση σε υπολογιστή για την εφαρµογή του πρωτόκολλου καθαρισµού µε συγκεκριµένους πράκτορες δείχνοντας ότι µέσω της αύξησης του αριθµού των πρακτόρων που συµµετέχουν στην εργασία έχουµε µείωση του χρόνου και αντίστοιχα αύξηση της επιφάνειας καθαρισµού καθώς και πώς αλλάζει ο ρυθµός εργασίας, βάση του αριθµού των πρακτόρων. Ο αλγόριθµος «καθαρισµού» που εφάρµοσαν θεωρείται ως µία περίπτωση «κοινωνικής συµπεριφοράς» κατά την έννοια των Shoham και Tennenholtz (1995), όπου προκαλεί συνεργασία πολλών πρακτόρων, αναγκάζοντας τους πράκτορες να υπακούσουν σε µερικές απλές κοινωνικές κατευθυντήριες γραµµές. Εάν ένας πράκτορας σταµατήσει, οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τις ευθύνες του. Τι γίνεται όµως αν κάποιος πράκτορας δίνει ψευδή στοιχεία; Αυτό υποστηρίζουν ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες, δεδοµένου ότι ένας τέτοιος πράκτορας µπορεί να αποσυνδέσει από την πιθανή βρώµικη περιοχή ένα κρίσιµο σηµείο που θα θεωρείτε πλέον καθαρό. Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει από αυτή την µελέτη είναι η επίλυση των συγκρούσεων µεταξύ των πρακτόρων. Μία επίλυση που εφάρµοσαν είναι, να δίνεται σε κάθε πράκτορα µέτρο προτεραιότητας, ανάλογα µε την προηγούµενη θέση του. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αύξηση του αριθµού των πρακτόρων από ένα σηµείο και µετά, δεν επηρεάζει µε τον ίδιο θετικό ρυθµό την µείωση του απαιτούµενου χρόνου ή την αύξηση της επιφάνειας καθαρισµού. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κεντρική ιδέα αυτής της διερευνητικής µελέτης έχει ως σηµείο εκκίνησης τον καταµερισµό των εργασιών του σπιτιού, σε επιµέρους ροµποτικές οµάδες, όπως στα συστήµατα που συναντάµε στην φύση, όπου θα χρησιµοποιείται ο µικρότερος δυνατός αριθµός συνεργαζόµενων πρακτόρων (αυτόνοµων απλών ροµπότ) για την ολοκλήρωση 6

7 µίας εργασίας. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα αντιµετώπισης πολλών εργασιών ταυτόχρονα, µε µεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, µε κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Σε συνάρτηση των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ένα ροµποτικό σύστηµα οικιακής εξυπηρέτησης και µε τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα σµήνος ροµπότ, προκύπτει η θεωρητική τεκµηρίωση της παρούσας διερευνητικής πρότασης, για εναλλακτική επίλυση των οικιακών εργασιών, µέσω ενός ροµποτικού σµήνους οικιακής εξυπηρέτησης. Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν οι ιδιότητες των ροµποτικών σµηνών, µέσα από τις οποίες δύναται να αντιµετωπιστούν προβλήµατα και περιορισµοί, που προκύπτουν σε ένα ροµποτικό οικιακό σύστηµα εξυπηρέτησης. Συγκεκριµένα, µέσω των βασικών χαρακτηριστικών ενός ροµποτικού σµήνους, δύναται να αντιµετωπιστούν το πρόβληµα της αξιοπιστίας, της ευέλικτης µετακίνησης και της αντιµετώπισης του µεταβλητού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας. Το µικρό µέγεθος των ροµποτικών πρακτόρων προσδίδει επιπλέον ευελιξία. Το σύστηµα είναι στιβαρό και προσαρµοστικό, όσον αφορά το απροσδόκητο γεγονός στο περιβάλλον ή το ίδιο στο σύστηµα. Η δυνατότητα εκτέλεσης µίας εργασίας ακόµα και µε αποτυχία ενός µέλους, προσδίδει αξιοπιστία στο σύστηµα. Επιπλέον, αξιοπιστία προσδίδει η απλοϊκή δοµή των πρακτόρων και κατ' επέκταση του ίδιου του συστήµατος. Ο σχηµατισµός διαφόρων µορφολογικών δοµών µέσω της συναρµολόγησης, της αυτό-επέκτασης και του συντονισµού των κινήσεων, δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισης διαφορετικών οικιακών εργασιών από το ίδιο σύστηµα, µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Η συνάθροιση και ο σχηµατισµός αλυσίδων µπορεί να βοηθήσει στη δυνατότητα µεταφοράς ενός αντικειµένου, ενώ το πλήθος των πρακτόρων δίνει τη δυνατότητα εξάπλωσης του συστήµατος στον χώρο, ερευνώντας το χώρο σε µικρότερο χρόνο, µε µεγαλύτερη ευελιξία. Μέσω της αποφυγής εµποδίων µπορεί το σύστηµα να καταστεί πιο αξιόπιστο. Ενώ, η ήδη υπάρχουσα επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων του συστήµατος, µπορεί να επεκταθεί µε σκοπό την αλληλεπίδραση µε τις οικιακές συσκευές. Το συνολικό κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου συστήµατος θα είναι µικρό σε σχέση µε τα υπάρχοντα συστήµατα, αφού οι οµάδες αυτές θα αποτελούνται από µικρά απλά ροµπότ, µικρής πολυπλοκότητας, που µέσα από την συνεργασία τους θα µπορούν να αποδώσουν µεγάλο έργο. Τα προβλήµατα, σε επίπεδο εργασιών, που µπορεί να επιλύσει ένα τέτοιο ροµποτικό σµήνος οικιακής εξυπηρέτησης είναι αρκετά. Παραδείγµατα όπως, οι εργασίες ροµποτικού καθαρισµού που ως τώρα επιλύονται µέσω ενός µεγάλου περίπλοκου ροµπότ, µπορούν να εκτελεσθούν από µικρότερα αυτόνοµα ροµπότ, που µπορούν να καλύψουν µεγαλύτερη περιοχή έρευνας και καθαρισµού, µε µεγαλύτερη ευελιξία, σε δυσπρόσιτα σηµεία, σε µικρότερο χρόνο και µε µεγαλύτερη αξιοπιστία στην περίπτωση αποτυχίας ενός µέρους του συστήµατος. Ο αριθµός των πρακτόρων που θα ενεργοποιούνται θα µπορεί να επιλεγεί, µέσω του όγκου εργασίας, του πιθανού βάρους έλξης, της αντιστάθµισης χρόνου και ενεργειακού οφέλους και άλλων παραγόντων για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος. Η ίδια οµάδα ροµπότ θα µπορεί να ανιχνεύει ένα αντικείµενο στο σπίτι και να το µεταφέρει, ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί να λειτουργεί και ως ένα σύστηµα ασφάλειας και επίβλεψης οικήµατος, ως ανιχνευτής διαρροών από σωλήνες, έως και ως ανιχνευτής εντοπισµού ατόµων σε περίπτωση σεισµού και κατεδάφισης ενός κτηρίου, κ.α. Μέσω της µελέτης του ροµποτικού σκουπίσµατος- καθαρισµού, επιχειρείται να αξιολογηθούν τα συµπεράσµατα. Αρχικά, επιβεβαιώνονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει ένα σύστηµα οικιακής εξυπηρέτησης. Γίνεται µία αναφορά στους 7

8 περιορισµούς που προκύπτουν από την συγκεκριµένη εργασία και προβάλλονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις που οδηγούν στην αποδοχή του ροµποτικού σµήνους ως πιθανό ροµποτικό σύστηµα για την συγκεκριµένη εργασία. Εν συνεχεία, µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, γίνεται µελέτη της ίδιας εργασίας υπό το πρίσµα ενός σµήνους ροµπότ, επιβεβαιώνοντας την παραδοχή ότι ένα ροµποτικό σµήνος µπορεί να εκτελέσει επιτυχώς την εργασία αυτή. Ενώ τέλος, µέσω της προσοµοίωσης εκτέλεσης της εργασίας καθαρισµού των Wagner et al. (2008), τεκµηριώνονται τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω κεφάλαια, µε γνώµονα τον αριθµό των πρακτόρων, τον χρόνο περάτωσης και το εµβαδόν της επιφάνειας καθαρισµού. Στον Πίνακα 1 φαίνεται συγκεντρωτικά, πώς τα χαρακτηριστικά του ροµποτικού σµήνους επηρεάζουν τις επιθυµητές ιδιότητες των ροµπότ εξυπηρέτησης. Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά των ροµποτικών σµηνών επιδρούν θετικά σε όλες, σχεδόν, τις ιδιότητες των ροµπότ εξυπηρετητών. Παρατηρείται, βέβαια, ότι το ροµποτικό σµήνος δεν αλληλεπιδρά µε τον άνθρωπο άµεσα, αλλά τον αντιλαµβάνεται ως περιβάλλον, γεγονός που έχει να κάνει µε την ευχρηστία του συστήµατος και θεωρείται ως ένα µειονέκτηµα των ροµποτικών σµηνών σε εργασίες εξυπηρέτησης. Αυτό, πιθανόν, αποτελεί έναν τοµέα που χρήζει έρευνας και βελτίωσης. Συνοψίζοντας, στην παρούσα µελέτη έγινε µία θεωρητική τεκµηρίωση της διερευνητικής πρότασης για την εναλλακτική εκτέλεση των οικιακών εργασιών, µέσω ενός ροµποτικού σµήνους οικιακής εξυπηρέτησης. Τα επόµενα βήµατα της παρούσας µελέτης είναι, η συγκέντρωση και η ανάλυση των παραµέτρων που προκύπτουν κάτω από το πρίσµα µίας συγκεκριµένης οικιακής εργασίας και η µελέτη, αλλά και ο σχεδιασµός ενός σµήνους ροµπότ που θα εκτελεί την εργασία, τηρώντας τους περιορισµούς, τόσο του ίδιου του συστήµατος, όσο και του περιβάλλοντός του. Ροµπότ Εξυπηρέτησης ιεπαφή Ανθ.-Μηχ. Σµήνος Ροµπότ Ευρωστία Ευελιξία Επεκτασιµότητα Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, ακόµα και σε περίπτωση αστοχίας κάποιου µέρους του. εν βελτιώνει. 8 εν βελτιώνει. Ευχρηστία εν βελτιώνει. εν βελτιώνει. εν βελτιώνει. Αποδοτικότητα Ακρίβεια Οικονοµική βιωσιµότητα Αξιοπιστία Αυξάνει την αποδοτικότητα αφού το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. Το σύστηµα παρέχει την προγραµµατισµένη ακρίβεια σε οποιαδήποτε συνθήκη αποτυχίας ή άλλη ανωµαλία. Το σύστηµα µπορεί να προσαρµοστεί στις νέες, µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος αυξάνοντας την απόδοση. Το σύστηµα παρέχει την προγραµµατισµένη ακρίβεια σε οποιαδήποτε αλλαγή του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει αριθµητικά την προσπάθεια εκτέλεσης µίας εργασίας, βελτιώνοντας την απόδοση. Η δυνατότητα επέκτασης βοηθά την ακρίβεια του συστήµατος. Το συνολικό κόστος υλοποίησης µειώνεται καθώς το σύστηµα αποτελείται από οµάδες απλών ροµπότ, µικρής πολυπλοκότητας, χαµηλού κόστους και ενέργειας. Το σύστηµα λειτουργεί, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. εν καταρρέει αν κάποια υποσυστήµατα πάψουν να λειτουργούν. Αναδιαµορφώνεται σύµφωνα µε το περιβάλλον, εποµένως αυξάνεται η αξιοπιστία του συστήµατος. Η δυνατότητα επέκτασης επιτρέπει στο σύστηµα να αλλάζει αριθµητικά, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του. Πίνακας 1: Επίδραση των χαρακτηριστικών του σµήνους ροµπότ σε ένα ροµπότ εξυπηρέτησης.

9 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bayindir Levent and Sahin Erol, (2007), "A Review of Studies in Swarm Robotics", J Elec. Engin. Vol.15, N.2, pp Beni G.(2005) "From swarm intelligence to swarm robotics", Computer Science, Springer. Vol. 3342, pp.1-9. Breazeal C. (2002), "Designing sociable robots". MIT Press, Cambridge, MA. Dias M.B. and Stentz A.(2001)."A Market Approach to Multirobot Coordination", Technical Report, CMU-RI-TR-01-26, Robotics Institute, Carnegie Mellon University. Erwin Prassler, Arno Ritter, Christoph Schaeffer, Paolo Fiorini (2000), "A Short History of Cleaning Robots", Autonomous Robots. vol.9 n.3, pp Fiorini Paolo, Erwin Prassler (2000),"Cleaning and Household Robots: A Technology Survey ", Autonomous Robots. vol.9, pp Fong T., Nourbakhsh I., Dautenhahn K.(2003), "A survey of socially interactive robots". Rob Aut. vol. 42(3-4), pp Gish W.A.(1998), "The management of chronic pain in older persons: AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons", J. American Geriatrics Society, Vol.46. pp Hicks R. W. and Hall E. L.(2003), Α Survey of Robot, Lawn Mowers, SPIE, Intelligent Robots and Computer Vision, Vol. 4197, pp James K. C., Chen A. J, Benjamin J. C., Yuan H. J., Liu A. (2005), "A Study of Personal Service Robot Future Marketing" Technological Innovation. Vol.2 pp Jenkins, F. (1993), "Practical requirements for a domestic vacuumcleaning robot" Proceedings of AAAI 1993 Fall Symposium Series: Instantiating Real-World Agents, Raleigh, NC, pp Kawamura K., Pack R.T., Bishay M., Iskarous M.(1996), "Design philosophy for service robots", Robotics and Autonomous Systems.Vol.18 pp Khatib O (1999). Robots in human environments: Basic autonomous capabilites. The International Journal of Robotics Research, 18(7): Minoru Asada (2003), "Review article - Robotics", Encyclopedia of Information Systems, Elsevier Science, vol.3. Pagello, E., D Angelo, A., Montesello, F., Garelli, F. and Ferrari, C. (1999). "Cooperative Behaviors in Multi-Robot Systems Through Implicit Communication", Robotics and Autonomous Systems, 29(1): Pettinaro C.Giovanni, Ivo W. Kwee, Luca M. Gambardella, Francesco Mondada, D. Floreano, S. Nolfi, J.L. Deneubourg, M. Dorigo (2002), "Swarm Robotics: A Different Approach to Service Robotics", Proceedings of the 33rd ISR. pp Sahin E., Spears W.(2005), "Swarm Robotics: State-of-the-art", Computer Science, Springer, Vol.3342 pp.1-9. Shoham, Y. and Tennenholtz, M. (1995) "On Social Laws for Artificial Agent Societies: Off Line Design" Artificial Intelligence,73(1 2): Ulrich I., Mondada F., and Nicoud J. (1997). "Autonomous vacuum cleaner", Robotics and Autonomous Systems, 19: Vicki Jones, Jun H. Jo, Jeonghye Han (2006), "The Future of Robot-Assisted Learning in the Home", Intern. Journal of Pedagogies and Learning, Vol.2 pp Wagner Israel, Yaniv Altshuler, Vladimir Yanovski and Alfred M. Bruckstein (2008)," Cooperative Cleaners: A Study in Ant Robotics", The International Journal of Robotics Research, 27:

10 Wokje Abrahamse, Linda Steg, Charles Vlek, Talib Rothengatter (2005), "A review of intervention studies aimed at household energy conservation", Journal of Environmental Psychology, Vol.25 pp Yaniv Altshuler, Alfred M. Bruckstein, Israel A. Wagner (2005), "Swarm Robotics for a dynamic cleaning problem", IEEE Robotics, pp Yogeswaran M., S. G. Ponnambalam (2009), "An Extensive Review of Research in Swarm Robotics", IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 5, pp You B. (2003), "Development of a Home Service Robot ISSAC ", IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, vol.3 pp

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ 1 Συνέργεια - Αειφορία σε έργα µεγάλης κλίµακας 2 Ποσοτικοποίηση αειφορίας - συνέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ανάγκη για Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Η συσσώρευση ολοένα και μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ηλίας Κ. Ξυδιάς 1, Ανδρέας Χ. Νεάρχου 2 1 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ H υλοποίηση ενός προβλήµατος σε σύστηµα Η/Υ που επιδεικνύει ΤΝ 1 απαιτεί: Την κατάλληλη περιγραφή του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράκτορες και περιβάλλοντα Λογική PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors) Τύποι περιβάλλοντος Τύποι πρακτόρων

Πράκτορες και περιβάλλοντα Λογική PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors) Τύποι περιβάλλοντος Τύποι πρακτόρων Ευφυείς Πράκτορες Περίγραµµα Πράκτορες και περιβάλλοντα Λογική PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors) Τύποι περιβάλλοντος Τύποι πρακτόρων Πράκτορες Ένας πράκτορας είναι µια οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Οι κινούμενες γέφυρες έχουν πολλές κοινές απαιτήσεις ελέγχου με τις εφαρμογές διαχείρισης υλικών, όπως είναι οι γερανοί και τα βαρούλκα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Κίνησης σε Δισδιάστατα Περιβάλλοντα που Περιλαμβάνουν Εμπόδια Άγνωστης Τροχιάς

Σχεδιασμός Κίνησης σε Δισδιάστατα Περιβάλλοντα που Περιλαμβάνουν Εμπόδια Άγνωστης Τροχιάς Σχεδιασμός Κίνησης σε Δισδιάστατα Περιβάλλοντα που Περιλαμβάνουν Εμπόδια Άγνωστης Τροχιάς Ηλίας Κ. Ξυδιάς, Φίλιππος Ν. Αζαριάδης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Ιωάννης Επανωµεριτάκης 3012 iepanom@csd Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχεδιάγραµµα Ιστορική Αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Εργαστηρίου Αυτοματικής Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Εργαστηρίου Αυτοματικής Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Εργαστηρίου Αυτοματικής Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Μανόλη Καββουσανού και Δρ. Γιάννη Φασουλά Το Εργαστήριο Αυτοματικής Ρομποτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή ρόλου Τίτλος Προφίλ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Περιεχομένου Συνοπτική Περιγραφή Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 5: H Διαδικασία της Σχεδίασης της Αλληλεπίδρασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων

Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων Μ.Π. Ρουγγέρη¹, Β. Μουλιανίτης² ¹Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλάκες Πεζοδρομίου για Α.Μ.Ε.Α. Παρουσίαση από την

Πλάκες Πεζοδρομίου για Α.Μ.Ε.Α. Παρουσίαση από την Πλάκες Πεζοδρομίου για Α.Μ.Ε.Α. Παρουσίαση από την Μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, χαρακτηρίζονται ως «άτομα με ειδικές ανάγκες». Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες, που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 5: Πολυπρακτορικά Συστήματα (Πολλαπλών Πρακτόρων) Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 5 Η κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα