ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Transcript

1 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ιωάννου ηµήτριος, Μουλιανίτης Βασίλειος, Παπανίκος Παρασκευάς Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό γίνεται µία διερευνητική θεωρητική προσέγγιση ροµπότ εξυπηρέτησης για το σπίτι µέσα από το πρίσµα της ροµποτικής σµηνών. Αρχικά, περιγράφονται και αναλύονται, εν συντοµία, τα σηµερινά ροµποτικά συστήµατα εξυπηρέτησης και τα προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν στο οικιακό περιβάλλον, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από τέτοιες εργασίες. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην ροµποτική σµηνών και στα χαρακτηριστικά της. Με την µελέτη µίας συγκεκριµένης οικιακής εργασίας, όπως το ροµποτικό σκούπισµα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος σε συγκεκριµένα πλαίσια. Τέλος, γίνεται µία διερευνητική προσέγγιση µίας εναλλακτικής ροµποτικής πρότασης στο οικιακό περιβάλλον µέσα από τα σµήνη ροµπότ, προβάλλοντας τις επιθυµητές ιδιότητες του συστήµατος, ως µέσο επίλυσης των προβληµάτων που καλείται να επιλύσει ένα ροµποτικό σµήνος οικιακής εξυπηρέτησης. Λέξεις κλειδιά: Ροµπότ εξυπηρέτησης, Οικιακά ροµπότ, Σµήνη Ροµπότ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας έχει δηµιουργήσει ανάγκες ενσωµάτωσης ροµποτικών συστηµάτων µέσα στο οικιακό περιβάλλον (Breazeal, 2002). Από την πλευρά της επιστήµης της ροµποτικής, αυτό φαντάζει ως πρόκληση και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ροµποτικά συστήµατα που µπορούν να εκτελέσουν εργασίες µέσα στο σπίτι ηµιαυτόνοµα ή πλήρως αυτόνοµα (Kawamura, 1996; Minoru, 2003). Στη σύγχρονη κοινωνία, τα ροµπότ εξυπηρετητές καθίστανται απαραίτητα και αυτό οφείλεται, κυρίως, στο «γκρίζο κύµα». Οι εφαρµογές αυτές είναι σχεδιασµένες για εργασίες εξυπηρέτησης, όπως η θεραπεία και αποκατάσταση ασθενών, η συντήρηση, η οικιακή φροντίδα κ.α. Τα συστήµατα αυτά, ως τώρα, αποτελούνται από ένα ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης που εκτελεί µία η περισσότερες οικιακές εργασίες. Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, το κόστος, η εµφάνιση και η αλληλεπίδραση µε τον χρήστη είναι τα σηµαντικότερα θέµατα στο σχεδιασµό των ροµπότ εξυπηρετητών. Συγκεντρωτικά οι βασικές προδιαγραφές για τα ροµπότ εξυπηρετητές είναι: ιεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής, Ευχρηστία, Αποδοτικότητα, Ακρίβεια, Οικονοµική βιωσιµότητα, Αξιοπιστία. Η σηµερινή τάση της αγοράς δείχνει ότι το προσωπικό ροµπότ υπηρεσιών, αναµένεται ότι θα ενταχθεί στην κοινωνία και θα αναπτυχθεί πλήρως στα επόµενα 10 έως 20 έτη (James K, 2005). Οι οικιακές εργασίες είναι εργασίες ρουτίνας, απαραίτητες σε κάθε νοικοκυριό, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα οικιακά ροµπότ εξυπηρέτησης σχεδιάζονται για να εκτελούν οικιακές εργασίες όπως είναι, ο χειρισµός 1

2 ή η µεταφορά αντικειµένων, το σερβίρισµα, το σκούπισµα κ.α. (You, 2003). Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, είναι τα ροµπότ ηλεκτρικές σκούπες (Erwin, 2000). Μερικά πλεονεκτήµατα της χρήσης των ροµπότ αυτών είναι η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών που θεωρούνται κουραστικές ή ανιαρές, µειώνοντας την έκθεση του ανθρώπου σε επιβλαβή περιβάλλοντα καθώς και στην αποτροπή ορθοπεδικών προβληµάτων. Η σχεδιαστική προσέγγιση τέτοιων προσπαθειών, έχει επιµεριστεί σε δύο κατευθύνσεις, στο σχεδιασµό ενός ροµποτικού συστήµατος εξυπηρέτησης που δρα για µία µόνο συγκεκριµένη εργασία (π.χ. σκούπες ροµπότ) ή ενός ροµποτικού συστήµατος που παίρνει την θέση του ανθρώπου (συνήθως ανθρωπόµορφα ροµπότ) και εκτελεί περισσότερες εργασίες, µιµούµενο τις κινήσεις που θα έκανε ένας άνθρωπος (Hicks, 2003). Η ανάγκη για δηµιουργία ενός ροµποτικού συστήµατος εξυπηρέτησης, αυξάνεται στην περίπτωση εξυπηρέτησης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (Fong, 2003), καθώς και ατόµων µε µειωµένες ικανότητες (Gish, 1998). Το οικιακό περιβάλλον είναι κυρίως µη δοµηµένο. Συνήθως η κίνηση γίνεται σε ένα επίπεδο µε µερικά ανοίγµατα, που δηµιουργούν διαδροµές µέσα σε ένα σπίτι. Το µέγεθος των ανοιγµάτων καθορίζει το µέγεθος ενός ροµπότ. Συνεπώς, προκύπτει περιορισµός στο µέγεθος του ροµπότ, σύµφωνα µε τα ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού που σχεδιάζονται. Επιπλέον, ένας δοµικός κορµός αλληλεπίδρασης του οικιακού περιβάλλοντος, είναι οι οικιακές συσκευές. Τέλος, η µεταβλητή θέση ορισµένων αντικειµένων είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό του οικιακού περιβάλλοντος (Vicki, 2006). Μερικά από τα µειονεκτήµατα αυτών των συστηµάτων είναι το µεγάλο κόστος για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος, αλλά και το πρόβληµα της ευελιξίας σε περιορισµένους χώρους. Επιπλέον, η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος έχει ενεργειακά προβλήµατα, µιας και για οποιαδήποτε εργασία καταναλώνεται η ίδια περίπου ενέργεια. Ακόµη, ένα τέτοιο σύστηµα επιλύει σειριακά τον διαχωρισµό και την εκτέλεση των εργασιών και αδυνατεί να εκτελέσει παραπάνω από µία εργασίες ταυτόχρονα, αυξάνοντας έτσι, τον χρόνο διεκπεραίωσης µίας εργασίας. Ενώ µε την αστοχία ενός υποσυστήµατος του ροµποτικού συνόλου µπορεί να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστηµα (Wokje, 2005). Έχοντας ως γνώµονα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα αυτά, διερευνάται η πιθανή εφαρµογή εκτέλεσης οικιακών εργασιών από ροµποτικά σµήνη. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια να παρουσιασθούν οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληροί ένα οικιακό ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης και παράλληλα να µελετηθεί, αν είναι δυνατό να καλυφθούν µέσω των ιδιοτήτων που έχουν τα ροµποτικά σµήνη. Μέσω αυτού, γίνεται µια θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής ροµποτικών σµηνών για οικιακές εργασίες, µε σκοπό την έναρξη έρευνας προς αυτόν τον τοµέα. 2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΜΗΝΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤ Η ροµποτική σµηνών είναι ο ερευνητικός τοµέας που µελετά, πώς ένας µεγάλος αριθµός, σχετικά απλών, φυσικά ενσωµατωµένων πρακτόρων, µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκύπτει µια επιθυµητή συλλογική συµπεριφορά, από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρακτόρων και µεταξύ των πρακτόρων και του περιβάλλοντος (Yogeswaran, 2009). Τα ροµπότ σµήνη είναι ένα σύστηµα ροµπότ που αποτελούνται από αυτόνοµες µονάδες, απλών ροµπότ τα οποία µπορούν να εκτελέσουν µια εργασία, σε συνεργασία 2

3 (Sahin, 2005). Ένα τέτοιο σύστηµα έχει τρία επιθυµητά χαρακτηριστικά: ευρωστία (robustness), ευελιξία (flexibility) και επεκτασιµότητα (scalability). Ως ευρωστία, ορίζεται ο βαθµός στον οποίο ένα σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. Ως ευελιξία, ορίζεται η ικανότητα του συστήµατος να προσαρµοστεί στις νέες, διαφορετικές ή µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Και τέλος ως επεκτασιµότητα, ορίζεται η δυνατότητα να επεκταθεί ένα τέτοιο σύστηµα για να υποστηρίξει αριθµητικά την προσπάθεια εκτέλεσης µίας εργασίας, βελτιώνοντας την απόδοση. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απόλυτα συναφή µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα ροµποτικό σύστηµα εξυπηρέτησης. Σε ερευνητικό επίπεδο, διαχωρίζονται τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, στα παρακάτω οκτώ επιµέρους υπο-προβλήµατα: στον σχηµατισµό σχεδίων (pattern formation), στην συνάθροιση (aggregation), στον σχηµατισµό αλυσίδων (chain formation), στην συναρµολόγηση/ αποσυναρµολόγηση (self-assembly), στον συντονισµό µετακίνησης (coordinated movement), στην αποφυγή εµποδίων/ τρύπας (hole avoidance), στην αναζήτησης «τροφής» (foraging) και στην αυτό-επέκταση (selfdeployment) (Bayindir, 2007). Η νοηµοσύνη σµηνών (Si) είναι υποσύνολο της τεχνητής νοηµοσύνης το οποίο µελετά αρχές όπως η αυτο-οργάνωση, η αποκέντρωση και η εµφάνιση των συλλογικών συµπεριφορών. Τα συστήµατα νοηµοσύνης σµηνών αποτελούνται από έναν πληθυσµό σχετικά απλών πρακτόρων που αλληλεπιδρούν, µόνο τοπικά, ο ένας µε τον άλλον και µε το περιβάλλον τους, χωρίς σφαιρική γνώση για το περιβάλλον. Η νοηµοσύνη σµηνών εµπνέεται, συχνά, από τη συµπεριφορά των κοινωνικών εντόµων. Η ροµποτική σµηνών είναι µια εναλλακτική προσέγγιση στη ροµποτική, που αντιµετωπίζει µερικά ζητήµατα που υπάρχουν στην κλασσική ροµποτική. Τέτοια ζητήµατα περιλαµβάνουν, την αύξηση στην πολυπλοκότητα του συστήµατος, καθώς ο στόχος γίνεται πιο σύνθετος και µε υψηλή πιθανότητα λάθους. Άλλες ιδιότητες είναι ο πλεονασµός µερών και ο περιορισµός ελαττωµάτων (Beni, 2005). 3 ΣΜΗΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένα σµήνος ροµπότ είναι µια οντότητα που παράγεται από µια συνάθροιση ανεξάρτητων µονάδων, που προσχωρούν σε µια οµάδα και ακολουθούν έναν κοινό στόχο. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός σµήνους-ροµπότ το καθιστούν κατάλληλο για εργασίες που απαιτούν τη συνεργασία πολλών αυτόνοµων ροµπότ, περιορίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη παρέµβαση. Η απλή δοµή κάθε σµήνους και οι ιδιότητές του το καθιστούν ανθεκτικότερο στην αποτυχία, σε σχέση µε τα κλασσικά ροµπότ υπηρεσιών. Έχοντας αυτό υπόψη, η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος σε τοµείς εξυπηρέτησης, φαίνεται να αποτελεί µια από τις πρώτες εφαρµογές στις οποίες το σµήνος µπορεί να υιοθετηθεί επιτυχώς (Pettinaro, 2003). Με βάση τα παραπάνω γίνεται µία διερευνητική αξιολόγηση µέσα από το πρίσµα µίας ροµποτικής εφαρµογής οικιακής εξυπηρέτησης. Το σκούπισµα είναι µεταξύ των πιο δηµοφιλών ροµποτικών οικιακών υπηρεσιών (Erwin et al., 2000; Wagner et al., 2008). Το ροµποτικό σκούπισµα είναι ένα πολύπλοκο έργο, όπου όλες οι ροµποτικές τεχνολογίες µπορούν ενδεχοµένως να εφαρµοστούν στον τοµέα αυτό. ύο είναι οι βασικοί τοµείς της τεχνολογίας που έχουν αναδειχθεί και µελετηθεί περισσότερο: η αρχιτεκτονική και η πλοήγηση. Τα κύρια εµπόδια για την ανάπτυξη του τοµέα αυτού 3

4 είναι η έλλειψη κατάλληλων αισθητήρων για την ανίχνευση ρύπων και η ανικανότητα για µείωση του χρόνου εργασίας, της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε τους ανθρώπους, περιορίζοντας έτσι, τη χρήση των ροµπότ καθαρισµού (Fiorini et al., 2000). Μορφολογικά το ροµπότ σκούπα, µπορεί να λάβει διάφορες µορφές ανάλογα µε τον τοµέα εργασίας του. Μια µελέτη διαφόρων σχηµάτων για µια τέτοια ροµποτική εργασία παρουσιάζεται στο Ulrich et. (1997), αναφέροντας ότι ένα οικιακό ροµπότ σκούπα πρέπει να είναι µικρό, για να µπορεί να κινείται ανάµεσα σε έπιπλα και ευέλικτο για να εκτελεί κλειστές στροφές σε µικρά διαµερίσµατα. Το κύριο µέληµα για τον σχεδιασµό έχει να κάνει µε την αποτελεσµατικότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας καθαρισµού. Μόνο λίγα σχήµατα ροµπότ επιτρέπουν αποτελεσµατική κάλυψης του δαπέδου. Τα τετράγωνα και µε γωνίες ροµπότ έχουν πρόβληµα σε πολύπλοκους ελιγµούς πλοήγησης για να φθάσουν στις γωνίες και γύρω από εµπόδια. Οµοίως, τα στρογγυλά ροµπότ δεν µπορούν να καθαρίσουν γωνίες, αλλά το σχήµα τους κάνει την πλοήγηση γύρω από τα εµπόδια λίγο πιο εύκολη. Η συνολική παραδοχή είναι ότι όσο µικρότερο µέγεθος έχουν τα ροµπότ σκούπες, τόσο αυξάνεται η ευελιξία τους και η αποδοτικότητά τους (Fiorini et al., 2000). Οι Fiorini et al. (2000) για να µελετήσουν την ροµποτικής σκούπας από επιστηµονικής πλευράς, όρισαν ένα σύνολο προδιαγραφών, βασιζόµενοι στον οδηγό για την ανάπτυξη αυτή την µελέτη του Jenkins (1993). Οι απαιτήσεις αυτές οµαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Περιβάλλον: Εγκαταστάσεις που µπορούν να κατοικηθούν από τον άνθρωπο, όπως κατοικίες, γραφεία, κ.α., επιβάλλουν πολύ αυστηρούς περιορισµούς σχετικά µε τη λειτουργία και τους τρόπους καθαρισµού. Τα δωµάτια είναι τυχαία στο χώρο, οι πόρτες µπορεί να οδηγούν σε ντουλάπες ή σε άλλα δωµάτια, στον τοίχο υπάρχουν ανοίγµατα που µπορεί να είναι επικίνδυνα µέρη, όπως σκάλες κ.α., καθώς και τα διάφορα έπιπλα απαιτούν ειδική προσέγγιση και ελιγµούς. Επιπλέον, οι άνθρωποι και τα ζώα, που κινούνται στο χώρο εργασίας των ροµποτικών καθαριστών, αλληλεπιδρούν µε το ροµπότ ως φυσικά εµπόδια του χώρου και θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το ροµπότ. Εµπορικές και νοµικές εκτιµήσεις: Η διαδικασία εγκατάστασης πρέπει να είναι απλή. Να γίνεται αυτόµατη χαρτογράφηση του σπιτιού. Η συντήρηση θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο, όλες οι πιθανές δυσλειτουργίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τη λιγότερη δυνατή ανθρώπινη παρέµβαση και τα ροµπότ θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ασφαλή. Τέλος, το κόστος των ροµπότ θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση µε µία οικιακή συσκευή καθαρισµού. Λειτουργικές απαιτήσεις: Αυτονοµία, συµπεριλαµβανοµένης της αυτόνοµης χρήσης σταθµού φόρτισης. Επίσης, απλή αλληλεπίδραση µε τον χρήστη. Απλή ρύθµιση προγραµµάτων, βάσει των τακτικών προγραµµατισµένων εργασιών καθαρισµού ή µε τηλεχειρισµό. Αισθητήρες: Αυτόµατη βαθµονόµηση (self-calibrating), χαρτογράφηση, εκτίµηση θέσης, ανίχνευση εµποδίων και αποφυγή σύγκρουσης, καθώς και δυνατότητα αντιµετώπισης ενδεχόµενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Συλλογιστικές απαιτήσεις: Γενικός στόχος της ροµποτικής σκούπας είναι να φέρει εις πέρας τις προαναφερόµενες εργασίες µε επιτυχία. Έτσι, σύµφωνα µε Khatib (1999) το ροµπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον τα ακόλουθα τέσσερα καθήκοντα: i) Να µπορεί να κάνει εξερεύνηση και χαρτογράφηση. Θα πρέπει να είναι στοιχειωδώς αυτόνοµο και να µπορεί να αντιλαµβάνεται τα στατικά από τα κινητά εµπόδια και να αποφεύγει τον απαγορευµένο χώρο. ii) Να µπορεί να κάνει αυτόνοµα, σχεδιασµό διαδροµής, ενεργειακή βελτιστοποίηση, ελαχιστοποίηση του 4

5 χρόνου και να είναι ευέλικτο. iii) Να µπορεί να εκτελεί επιχειρησιακά απρόβλεπτα συµβάντα, έκτακτες εργασίες εκτός χρονοδιαγράµµατος, όπως για παράδειγµα εντολές από τον ιδιοκτήτη, ανεπηρέαστο από µικρές αποτυχίες µε άµεση αντίδραση ιδίως όταν επηρεάζεται η ασφάλεια. iv) Να υπάρχει διεπαφή ανθρώπου µηχανής. Συµπερασµατικά, οι παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να εκπληρωθούν µε τις απαραίτητες προσαρµογές από ένα έξυπνο ροµποτικό σµήνος. Πιο συγκεκριµένα το µέγεθος, η ευελιξία, η αντιµετώπιση απρόβλεπτων συµβάντων, κ.α. είναι τα κύρια θετικά χαρακτηριστικά ενός σµήνους ροµπότ σε σχέση µε ένα ενιαίο ροµπότ. Οι Wagner et al. (2008) υποστηρίζουν, ότι ένα ενιαίο ροµπότ δεν είναι πλέον η καλύτερη λύση για πολλούς τοµείς εφαρµογών, ενώ οι Dias και Stentz (2001), παρουσιάζουν µια λεπτοµερή περιγραφή πολλαπλών ροµπότ σε διάφορους τοµείς εφαρµογών και δείχνουν, πως τα σµήνη ροµπότ µπορούν να είναι πιο αποτελεσµατικά σε πολλούς τοµείς σε σχέση µε ενιαίο ροµπότ. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασµό αυτών των συστηµάτων, σηµειώνουν ότι η κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των ροµπότ σε µια εργασία δεν βελτιώνει κατ ανάγκη την απόδοση του συστήµατος, και ότι θα πρέπει να συνεργάζονται µε έξυπνο τρόπο για να αποφευχθεί η διαταραχή στην ατοµική δραστηριότητα και να επιτευχθεί η αποδοτικότητα. Οι Wagner et al. (2008) αναφέρουν τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη χρήση των ευφυών σµηνών ροµπότ σε εργασίες όπως το σκούπισµα: Πρώτον, τα συστήµατα αυτά απολαµβάνουν το όφελος του παραλληλισµού. Στη διαδικασία αποσύνδεσης πεδίων εφαρµογών, µία οµάδα ροµπότ µπορεί να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο πιο γρήγορα από ένα µόνο ροµπότ, µε τη διαίρεση του έργου σε επιµέρους εργασίες και την εκτέλεση τους ταυτόχρονα σε πολλά πεδία. Σε ορισµένους τοµείς, ένα ενιαίο ροµπότ µπορεί, απλά, να είναι ανίκανο να ολοκληρώσει το έργο (π.χ. καθαρισµό- µεταφορά ενός µεγάλου αντικείµενου). εύτερον, τα αποκεντρωµένα συστήµατα τείνουν να είναι από τη φύση τους, πολύ πιο ισχυρά από τα κεντρικά συστήµατα (µια ενιαία σύνθετη µονάδα). Σε γενικές γραµµές, µια οµάδα ροµπότ µπορεί να αποτελέσει ισχυρότερη λύση, µε την δυνατότητα εξάλειψης οποιασδήποτε αποτυχίας. Κατά την εξέταση των εναλλακτικών χρήσεων ενός ενιαίου εξελιγµένου ροµπότ, το ροµπότ µπορεί να αντιµετωπίσει κάποια απρόσµενη δυσλειτουργία, η οποία θα το εµποδίζει να ολοκληρώσει το έργο του. Όταν χρησιµοποιείται ένα σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων, ακόµη και αν ένας µεγάλος αριθµός πρακτόρων σταµατήσει να εργάζεται (να σκουπίζει) για κάποιο λόγο, το σύνολό του θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αποστολή (σε µεγαλύτερο πιθανόν χρόνο). Ένα άλλο πλεονέκτηµα της αποκεντρωµένης προσέγγισης, είναι η δυνατότητα της δυναµικής ανακατανοµής των επιµέρους εργασιών µεταξύ των µονάδων του σµήνους, µε αποτέλεσµα γρήγορη προσαρµογή σε απρόβλεπτες αλλαγές του περιβάλλοντος. Καθώς το πλήθος γίνεται µεγαλύτερο, το πλεονέκτηµα αυτό γίνεται όλο και πιο αισθητό. Εκτός από την ικανότητα της γρήγορης ανταπόκρισης στις αλλαγές, ο αποκεντρωµένος χαρακτήρας των εν λόγω συστηµάτων αυξάνει, επίσης, την επεκτασιµότητα (scalability) τους, που υποστηρίζεται από το χαµηλό κόστος που έχει ένα τέτοιο σύστηµα. Καθώς τα καθήκοντα που ανατίθενται στις µέρες µας, για τους πολλαπλούς πράκτορες, είναι ολοένα και πιο πολύπλοκα, γίνεται ακόµα πιο σηµαντική η δυνατότητα της υψηλής επεκτασιµότητας των συστηµάτων (Yaniv, 2005). Μια βασική αρχή της έννοιας των σµηνών καθαρισµού, είναι η απλότητα των πρακτόρων. Η έννοια της «απλότητας» σηµαίνει ότι οι πράκτορες θα πρέπει να είναι 5

6 απλούστεροι από ένα ενιαίο εκλεπτυσµένο πράκτορα που µπορεί να κατασκευαστεί για τον ίδιο σκοπό. Ως αποτέλεσµα, οι πόροι των εν λόγω απλών πρακτόρων, είναι πολύ περιορισµένοι, σε σχέση µε τις ακόλουθες πτυχές. Βασικός παράγοντας θα πρέπει να θεωρούνται οι σχεδόν µηδενικοί πόροι µνήµης (δηλαδή, το µέγεθος της µνήµης είναι ανεξάρτητο από το µέγεθος του προβλήµατος ή του αριθµού των παραγόντων). Αυτό επιβάλλει, συνήθως, πολλούς ενδιαφέροντες περιορισµούς σχετικά µε τους πράκτορες. Έτσι, τα πρωτόκολλα θα πρέπει να σχεδιάζονται για πράκτορες µε περιορισµένους πόρους µνήµης, που είναι συνήθως πολύ απλές. Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέσω της επανάληψης των προτύπων, από ένα µεγάλο αριθµό πρακτόρων. Η ικανότητα ευαισθησίας, καθορίζεται σύµφωνα µε την φύση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, για τους πράκτορες που µετακινούνται κατά µήκος: 100*100 πεδία, είναι εύλογο η ακτίνα ανίχνευσης να είναι 3 ή 4, πολλαπλασιασµένη µε τον αριθµό των πρακτόρων (Wagner et al., 2008). Μια άλλη πτυχή της απλότητας των σµηνών είναι η εξαιρετικά αραιή επικοινωνία. Οι Pagello et al. (1999) υποστηρίζουν ότι γίνονται διακρίσεις µεταξύ έµµεσων και άµεσων επικοινωνιών, επιπλέων αναφέρουν ότι η σιωπηρή επικοινωνία συµβαίνει ως παρενέργεια άλλων ενεργειών, µέσα από το περιβάλλον. Η επικοινωνία είναι µια ειδική πράξη που προορίζεται µόνον για τη µετάδοση πληροφοριών µε άλλα ροµπότ της οµάδας. Η ρητή επικοινωνία µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως µε µια µικρή εµβέλεια σήµατος από σηµείο σε σηµείο, µε παγκόσµια εκποµπή ή µε χρήση κάποιου είδους κοινόχρηστης µνήµης. Για απόδειξη όλων των παραπάνω, έγινε από τους Wagner et al. (2008) προσοµοίωση σε υπολογιστή για την εφαρµογή του πρωτόκολλου καθαρισµού µε συγκεκριµένους πράκτορες δείχνοντας ότι µέσω της αύξησης του αριθµού των πρακτόρων που συµµετέχουν στην εργασία έχουµε µείωση του χρόνου και αντίστοιχα αύξηση της επιφάνειας καθαρισµού καθώς και πώς αλλάζει ο ρυθµός εργασίας, βάση του αριθµού των πρακτόρων. Ο αλγόριθµος «καθαρισµού» που εφάρµοσαν θεωρείται ως µία περίπτωση «κοινωνικής συµπεριφοράς» κατά την έννοια των Shoham και Tennenholtz (1995), όπου προκαλεί συνεργασία πολλών πρακτόρων, αναγκάζοντας τους πράκτορες να υπακούσουν σε µερικές απλές κοινωνικές κατευθυντήριες γραµµές. Εάν ένας πράκτορας σταµατήσει, οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τις ευθύνες του. Τι γίνεται όµως αν κάποιος πράκτορας δίνει ψευδή στοιχεία; Αυτό υποστηρίζουν ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες, δεδοµένου ότι ένας τέτοιος πράκτορας µπορεί να αποσυνδέσει από την πιθανή βρώµικη περιοχή ένα κρίσιµο σηµείο που θα θεωρείτε πλέον καθαρό. Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει από αυτή την µελέτη είναι η επίλυση των συγκρούσεων µεταξύ των πρακτόρων. Μία επίλυση που εφάρµοσαν είναι, να δίνεται σε κάθε πράκτορα µέτρο προτεραιότητας, ανάλογα µε την προηγούµενη θέση του. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αύξηση του αριθµού των πρακτόρων από ένα σηµείο και µετά, δεν επηρεάζει µε τον ίδιο θετικό ρυθµό την µείωση του απαιτούµενου χρόνου ή την αύξηση της επιφάνειας καθαρισµού. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κεντρική ιδέα αυτής της διερευνητικής µελέτης έχει ως σηµείο εκκίνησης τον καταµερισµό των εργασιών του σπιτιού, σε επιµέρους ροµποτικές οµάδες, όπως στα συστήµατα που συναντάµε στην φύση, όπου θα χρησιµοποιείται ο µικρότερος δυνατός αριθµός συνεργαζόµενων πρακτόρων (αυτόνοµων απλών ροµπότ) για την ολοκλήρωση 6

7 µίας εργασίας. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα αντιµετώπισης πολλών εργασιών ταυτόχρονα, µε µεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, µε κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Σε συνάρτηση των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ένα ροµποτικό σύστηµα οικιακής εξυπηρέτησης και µε τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα σµήνος ροµπότ, προκύπτει η θεωρητική τεκµηρίωση της παρούσας διερευνητικής πρότασης, για εναλλακτική επίλυση των οικιακών εργασιών, µέσω ενός ροµποτικού σµήνους οικιακής εξυπηρέτησης. Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν οι ιδιότητες των ροµποτικών σµηνών, µέσα από τις οποίες δύναται να αντιµετωπιστούν προβλήµατα και περιορισµοί, που προκύπτουν σε ένα ροµποτικό οικιακό σύστηµα εξυπηρέτησης. Συγκεκριµένα, µέσω των βασικών χαρακτηριστικών ενός ροµποτικού σµήνους, δύναται να αντιµετωπιστούν το πρόβληµα της αξιοπιστίας, της ευέλικτης µετακίνησης και της αντιµετώπισης του µεταβλητού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας. Το µικρό µέγεθος των ροµποτικών πρακτόρων προσδίδει επιπλέον ευελιξία. Το σύστηµα είναι στιβαρό και προσαρµοστικό, όσον αφορά το απροσδόκητο γεγονός στο περιβάλλον ή το ίδιο στο σύστηµα. Η δυνατότητα εκτέλεσης µίας εργασίας ακόµα και µε αποτυχία ενός µέλους, προσδίδει αξιοπιστία στο σύστηµα. Επιπλέον, αξιοπιστία προσδίδει η απλοϊκή δοµή των πρακτόρων και κατ' επέκταση του ίδιου του συστήµατος. Ο σχηµατισµός διαφόρων µορφολογικών δοµών µέσω της συναρµολόγησης, της αυτό-επέκτασης και του συντονισµού των κινήσεων, δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισης διαφορετικών οικιακών εργασιών από το ίδιο σύστηµα, µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Η συνάθροιση και ο σχηµατισµός αλυσίδων µπορεί να βοηθήσει στη δυνατότητα µεταφοράς ενός αντικειµένου, ενώ το πλήθος των πρακτόρων δίνει τη δυνατότητα εξάπλωσης του συστήµατος στον χώρο, ερευνώντας το χώρο σε µικρότερο χρόνο, µε µεγαλύτερη ευελιξία. Μέσω της αποφυγής εµποδίων µπορεί το σύστηµα να καταστεί πιο αξιόπιστο. Ενώ, η ήδη υπάρχουσα επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων του συστήµατος, µπορεί να επεκταθεί µε σκοπό την αλληλεπίδραση µε τις οικιακές συσκευές. Το συνολικό κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου συστήµατος θα είναι µικρό σε σχέση µε τα υπάρχοντα συστήµατα, αφού οι οµάδες αυτές θα αποτελούνται από µικρά απλά ροµπότ, µικρής πολυπλοκότητας, που µέσα από την συνεργασία τους θα µπορούν να αποδώσουν µεγάλο έργο. Τα προβλήµατα, σε επίπεδο εργασιών, που µπορεί να επιλύσει ένα τέτοιο ροµποτικό σµήνος οικιακής εξυπηρέτησης είναι αρκετά. Παραδείγµατα όπως, οι εργασίες ροµποτικού καθαρισµού που ως τώρα επιλύονται µέσω ενός µεγάλου περίπλοκου ροµπότ, µπορούν να εκτελεσθούν από µικρότερα αυτόνοµα ροµπότ, που µπορούν να καλύψουν µεγαλύτερη περιοχή έρευνας και καθαρισµού, µε µεγαλύτερη ευελιξία, σε δυσπρόσιτα σηµεία, σε µικρότερο χρόνο και µε µεγαλύτερη αξιοπιστία στην περίπτωση αποτυχίας ενός µέρους του συστήµατος. Ο αριθµός των πρακτόρων που θα ενεργοποιούνται θα µπορεί να επιλεγεί, µέσω του όγκου εργασίας, του πιθανού βάρους έλξης, της αντιστάθµισης χρόνου και ενεργειακού οφέλους και άλλων παραγόντων για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος. Η ίδια οµάδα ροµπότ θα µπορεί να ανιχνεύει ένα αντικείµενο στο σπίτι και να το µεταφέρει, ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί να λειτουργεί και ως ένα σύστηµα ασφάλειας και επίβλεψης οικήµατος, ως ανιχνευτής διαρροών από σωλήνες, έως και ως ανιχνευτής εντοπισµού ατόµων σε περίπτωση σεισµού και κατεδάφισης ενός κτηρίου, κ.α. Μέσω της µελέτης του ροµποτικού σκουπίσµατος- καθαρισµού, επιχειρείται να αξιολογηθούν τα συµπεράσµατα. Αρχικά, επιβεβαιώνονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει ένα σύστηµα οικιακής εξυπηρέτησης. Γίνεται µία αναφορά στους 7

8 περιορισµούς που προκύπτουν από την συγκεκριµένη εργασία και προβάλλονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις που οδηγούν στην αποδοχή του ροµποτικού σµήνους ως πιθανό ροµποτικό σύστηµα για την συγκεκριµένη εργασία. Εν συνεχεία, µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, γίνεται µελέτη της ίδιας εργασίας υπό το πρίσµα ενός σµήνους ροµπότ, επιβεβαιώνοντας την παραδοχή ότι ένα ροµποτικό σµήνος µπορεί να εκτελέσει επιτυχώς την εργασία αυτή. Ενώ τέλος, µέσω της προσοµοίωσης εκτέλεσης της εργασίας καθαρισµού των Wagner et al. (2008), τεκµηριώνονται τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω κεφάλαια, µε γνώµονα τον αριθµό των πρακτόρων, τον χρόνο περάτωσης και το εµβαδόν της επιφάνειας καθαρισµού. Στον Πίνακα 1 φαίνεται συγκεντρωτικά, πώς τα χαρακτηριστικά του ροµποτικού σµήνους επηρεάζουν τις επιθυµητές ιδιότητες των ροµπότ εξυπηρέτησης. Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά των ροµποτικών σµηνών επιδρούν θετικά σε όλες, σχεδόν, τις ιδιότητες των ροµπότ εξυπηρετητών. Παρατηρείται, βέβαια, ότι το ροµποτικό σµήνος δεν αλληλεπιδρά µε τον άνθρωπο άµεσα, αλλά τον αντιλαµβάνεται ως περιβάλλον, γεγονός που έχει να κάνει µε την ευχρηστία του συστήµατος και θεωρείται ως ένα µειονέκτηµα των ροµποτικών σµηνών σε εργασίες εξυπηρέτησης. Αυτό, πιθανόν, αποτελεί έναν τοµέα που χρήζει έρευνας και βελτίωσης. Συνοψίζοντας, στην παρούσα µελέτη έγινε µία θεωρητική τεκµηρίωση της διερευνητικής πρότασης για την εναλλακτική εκτέλεση των οικιακών εργασιών, µέσω ενός ροµποτικού σµήνους οικιακής εξυπηρέτησης. Τα επόµενα βήµατα της παρούσας µελέτης είναι, η συγκέντρωση και η ανάλυση των παραµέτρων που προκύπτουν κάτω από το πρίσµα µίας συγκεκριµένης οικιακής εργασίας και η µελέτη, αλλά και ο σχεδιασµός ενός σµήνους ροµπότ που θα εκτελεί την εργασία, τηρώντας τους περιορισµούς, τόσο του ίδιου του συστήµατος, όσο και του περιβάλλοντός του. Ροµπότ Εξυπηρέτησης ιεπαφή Ανθ.-Μηχ. Σµήνος Ροµπότ Ευρωστία Ευελιξία Επεκτασιµότητα Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, ακόµα και σε περίπτωση αστοχίας κάποιου µέρους του. εν βελτιώνει. 8 εν βελτιώνει. Ευχρηστία εν βελτιώνει. εν βελτιώνει. εν βελτιώνει. Αποδοτικότητα Ακρίβεια Οικονοµική βιωσιµότητα Αξιοπιστία Αυξάνει την αποδοτικότητα αφού το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. Το σύστηµα παρέχει την προγραµµατισµένη ακρίβεια σε οποιαδήποτε συνθήκη αποτυχίας ή άλλη ανωµαλία. Το σύστηµα µπορεί να προσαρµοστεί στις νέες, µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος αυξάνοντας την απόδοση. Το σύστηµα παρέχει την προγραµµατισµένη ακρίβεια σε οποιαδήποτε αλλαγή του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει αριθµητικά την προσπάθεια εκτέλεσης µίας εργασίας, βελτιώνοντας την απόδοση. Η δυνατότητα επέκτασης βοηθά την ακρίβεια του συστήµατος. Το συνολικό κόστος υλοποίησης µειώνεται καθώς το σύστηµα αποτελείται από οµάδες απλών ροµπότ, µικρής πολυπλοκότητας, χαµηλού κόστους και ενέργειας. Το σύστηµα λειτουργεί, ακόµα και µε µερικές αποτυχίες ή άλλες ανωµαλίες. εν καταρρέει αν κάποια υποσυστήµατα πάψουν να λειτουργούν. Αναδιαµορφώνεται σύµφωνα µε το περιβάλλον, εποµένως αυξάνεται η αξιοπιστία του συστήµατος. Η δυνατότητα επέκτασης επιτρέπει στο σύστηµα να αλλάζει αριθµητικά, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του. Πίνακας 1: Επίδραση των χαρακτηριστικών του σµήνους ροµπότ σε ένα ροµπότ εξυπηρέτησης.

9 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bayindir Levent and Sahin Erol, (2007), "A Review of Studies in Swarm Robotics", J Elec. Engin. Vol.15, N.2, pp Beni G.(2005) "From swarm intelligence to swarm robotics", Computer Science, Springer. Vol. 3342, pp.1-9. Breazeal C. (2002), "Designing sociable robots". MIT Press, Cambridge, MA. Dias M.B. and Stentz A.(2001)."A Market Approach to Multirobot Coordination", Technical Report, CMU-RI-TR-01-26, Robotics Institute, Carnegie Mellon University. Erwin Prassler, Arno Ritter, Christoph Schaeffer, Paolo Fiorini (2000), "A Short History of Cleaning Robots", Autonomous Robots. vol.9 n.3, pp Fiorini Paolo, Erwin Prassler (2000),"Cleaning and Household Robots: A Technology Survey ", Autonomous Robots. vol.9, pp Fong T., Nourbakhsh I., Dautenhahn K.(2003), "A survey of socially interactive robots". Rob Aut. vol. 42(3-4), pp Gish W.A.(1998), "The management of chronic pain in older persons: AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons", J. American Geriatrics Society, Vol.46. pp Hicks R. W. and Hall E. L.(2003), Α Survey of Robot, Lawn Mowers, SPIE, Intelligent Robots and Computer Vision, Vol. 4197, pp James K. C., Chen A. J, Benjamin J. C., Yuan H. J., Liu A. (2005), "A Study of Personal Service Robot Future Marketing" Technological Innovation. Vol.2 pp Jenkins, F. (1993), "Practical requirements for a domestic vacuumcleaning robot" Proceedings of AAAI 1993 Fall Symposium Series: Instantiating Real-World Agents, Raleigh, NC, pp Kawamura K., Pack R.T., Bishay M., Iskarous M.(1996), "Design philosophy for service robots", Robotics and Autonomous Systems.Vol.18 pp Khatib O (1999). Robots in human environments: Basic autonomous capabilites. The International Journal of Robotics Research, 18(7): Minoru Asada (2003), "Review article - Robotics", Encyclopedia of Information Systems, Elsevier Science, vol.3. Pagello, E., D Angelo, A., Montesello, F., Garelli, F. and Ferrari, C. (1999). "Cooperative Behaviors in Multi-Robot Systems Through Implicit Communication", Robotics and Autonomous Systems, 29(1): Pettinaro C.Giovanni, Ivo W. Kwee, Luca M. Gambardella, Francesco Mondada, D. Floreano, S. Nolfi, J.L. Deneubourg, M. Dorigo (2002), "Swarm Robotics: A Different Approach to Service Robotics", Proceedings of the 33rd ISR. pp Sahin E., Spears W.(2005), "Swarm Robotics: State-of-the-art", Computer Science, Springer, Vol.3342 pp.1-9. Shoham, Y. and Tennenholtz, M. (1995) "On Social Laws for Artificial Agent Societies: Off Line Design" Artificial Intelligence,73(1 2): Ulrich I., Mondada F., and Nicoud J. (1997). "Autonomous vacuum cleaner", Robotics and Autonomous Systems, 19: Vicki Jones, Jun H. Jo, Jeonghye Han (2006), "The Future of Robot-Assisted Learning in the Home", Intern. Journal of Pedagogies and Learning, Vol.2 pp Wagner Israel, Yaniv Altshuler, Vladimir Yanovski and Alfred M. Bruckstein (2008)," Cooperative Cleaners: A Study in Ant Robotics", The International Journal of Robotics Research, 27:

10 Wokje Abrahamse, Linda Steg, Charles Vlek, Talib Rothengatter (2005), "A review of intervention studies aimed at household energy conservation", Journal of Environmental Psychology, Vol.25 pp Yaniv Altshuler, Alfred M. Bruckstein, Israel A. Wagner (2005), "Swarm Robotics for a dynamic cleaning problem", IEEE Robotics, pp Yogeswaran M., S. G. Ponnambalam (2009), "An Extensive Review of Research in Swarm Robotics", IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 5, pp You B. (2003), "Development of a Home Service Robot ISSAC ", IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, vol.3 pp

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ 1 Συνέργεια - Αειφορία σε έργα µεγάλης κλίµακας 2 Ποσοτικοποίηση αειφορίας - συνέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων

Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων Gribot- Οικιακό ρομπότ παροχής υπηρεσιών για ανάρτηση, τοποθέτηση και μεταφορά αντικειμένων Μ.Π. Ρουγγέρη¹, Β. Μουλιανίτης² ¹Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

PlugWise Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύντοµη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Ε.Μ.Π., ΣΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, 8ο Εξάμηνο Μάθημα: Ρομποτική ΙΙ. Διδάσκων: Κ.Τζαφέστας ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Αρχιτεκτονικές Ελέγχου (mobile robot control architectures)

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ 139 Ρομποτικός Εντοπισμός Θέσης Δεδομένα Χάρτης του περιβάλλοντος Ακολουθία παρατηρήσεων Ζητούμενο Εκτίμηση της θέσης του

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση του αλγορίθμου για το παιχνίδι Rat s Life

Σχεδίαση του αλγορίθμου για το παιχνίδι Rat s Life H παρουσίαση περιλαμβάνει: Λίγα λόγια για την Τεχνητή Νοημοσύνη Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Webots Τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτόνομου E-puckmobile-robot Σχεδίαση του αλγορίθμου για το παιχνίδι Rat s

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Απλά ευέλικτα προσιτά

Απλά ευέλικτα προσιτά Ρομποτικά σύστημα, τόσο απλά, όσο θα έπρεπε να είναι! Απλά ευέλικτα προσιτά TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: www.universal-robots.com/products Επιτέλους, ρομποτικά συστήματα, Η Universal Robots προσφέρει σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Ντουντούδη Ιωάννα Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ρομποτική

Εισαγωγή στην Ρομποτική Τμήμα Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εισαγωγή στην Ρομποτική 1 Γενική περιγραφή ρομποτικού βραχίονα σύνδεσμοι αρθρώσεις αρπάγη Περιστροφική Πρισματική Βάση ρομποτικού βραχίονα 3 Βασικές ρομποτικές αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Νίκος Ι. Βιτζηλαίος, Νίκος Χρ. Τσουρβελούδης Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης, 731, Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric

KNX Οθόνηαφής 7 Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric 1 ΕυρείαΟθόνη Περιεχόµενα Ευρεία οθόνη Πρόσθετες λειτουργίες Συνδεσιµότητα Ευελιξία Σύγκριση Schneider Electric -

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο Μελέτη περίπτωσης Επιχειρηµατικότητας Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο 1. Εισαγωγή Η G.A.A-Dessange (Cyprus) Ltd είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος (Master Franchisee) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς πράκτορες. Πράκτορες και Περιβάλλοντα

Ευφυείς πράκτορες. Πράκτορες και Περιβάλλοντα Ευφυείς πράκτορες Πράκτορες και Περιβάλλοντα Πράκτορας είναι οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του (environment) µέσω αισθητήρων (sensors), και επενεργεί σε αυτό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Ποιοι είµαστε Η SANECO ιδρύθηκε το 1996 µε σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων διαχείρισης παρασίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα