ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αικατερίνης ΜΑΥΡΟΥ Η του Αναστασίου (Α.Μ. 027/04) Επιβλέπων: Γεώργιος Γκίτνος Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την ψυχολογία των εργαζοµένων στον κλάδο του τουρισµού. Για την πραγµατοποίηση της µελετήθηκε βιβλιογραφία για τα εισαγωγικά της µέρη και πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε ερωτηµατολόγια σε υπαλλήλους ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων της Θεσσαλονίκης για το κυρίως µέρος της εργασίας. Στην εισαγωγή της εργασίας παρουσιάζεται το περιεχόµενο της και έπειτα ακολουθεί η ανάλυση της µεθοδολογίας. Στο κυρίως µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα γραπτώς αλλά και γίνεται παρουσίαση µε γραφήµατα. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή. Γίνεται αναφορά ταυτόχρονα για το ίδιο ερώτηµα στα αποτελέσµατα των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των υπαλλήλων των τουριστικών γραφείων και τονίζονται τα σηµεία όπου υπάρχει διαφορά απόψεων µεταξύ τους. Έπειτα, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που αναλύονται, ακολουθούν κάποιες προτάσεις για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την ψυχολογία των εργαζοµένων, που όπως προκύπτει από την έρευνα δεν είναι καλή, µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν και την απόδοση τους. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει το παράρτηµα µε τους πίνακες και τα γραφήµατα αλλά και το ερωτηµατολόγιο αλλά και η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 1

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκίτνο ο οποίος ήταν ο επιβλέπων καθηγητής της πτυχιακής µου εργασίας, για την πολύτιµη βοήθεια του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζαγκότση Σµαράγδα για τον χρόνο που αφιέρωσε και την βοήθεια της στην διόρθωση και την σύνταξη του ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων για την πολύτιµη συµβολή τους στην ολοκλήρωση της εργασίας µε το χρόνο που αφιέρωσαν για να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω της συµφοιτήτριες µου Γαϊτατζή Ανδριανή, Νεοχωρίτου έσποινα και Ιβανούδη Μαρία για την βοήθεια τους στην συλλογή των ερωτηµατολογίων. 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα 1 2. Ευχαριστίες 2 3. Περιεχόµενα 3 Περιεχόµενα γραφηµάτων 5 4. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 7 5. Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία 9 6. Κεφάλαιο 3: Ο Τουριστικός κλάδος Τουριστικά καταλύµατα Ξενώνες νεότητας Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Τουριστικά γραφεία Κεφάλαιο 4: Η ψυχολογία στον εργασιακό χώρο Χώρος εργασίας Ανθρώπινες σχέσεις Ωράριο και ηµέρες εργασίας Οικονοµικές απολαβές και προοπτικές εξέλιξης Αντικείµενο εργασίας Σχέση µε τους πελάτες Κεφάλαιο 5: Η ψυχολογία των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία Γενικές ερωτήσεις Εργασιακό περιβάλλον Εργασία και πελάτες Εργασία στον τουρισµό Συµπεράσµατα κεφαλαίου Κεφάλαιο 6: Η ψυχολογία των εργαζοµένων στα τουριστικά γραφεία 38 3

5 6.1 Γενικές ερωτήσεις Εργασιακό περιβάλλον Εργασία και πελάτες Εργασία στον τουρισµό Συµπεράσµατα κεφαλαίου Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα Προτάσεις 7.1 Συγκριτικά Συµπεράσµατα Προτάσεις Παραρτήµατα Βιβλιογραφία 67 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 5 Γράφηµα 5.1 Έχετε κάνει σπουδές σχετικά µε τον τοµέα του 19 τουρισµού Γράφηµα 5.2 Αν ναι, ήταν κάτι που το επιλέξατε 20 Γράφηµα 5.3 Τι σπουδές έχετε κάνει; 20 Γράφηµα 5.4 Πόσο καιρό εργάζεστε στον κλάδο του τουρισµού; 21 Γράφηµα 5.5 Είστε εποχικός ή µόνιµος υπάλληλος; 21 Γράφηµα 5.6 Ικανοποίηση από τις σχέσεις µε τους συναδέλφους 22 Γράφηµα 5.7 Ικανοποίηση από την διοίκηση 22 Γράφηµα 5.8 Ικανοποίηση από τους προϊστάµενους 23 Γράφηµα 5.9 Ικανοποίηση από τον χώρο 24 Γράφηµα 5.10 Σχέσεις µεταξύ συναδέλφων ίδιου τµήµατος 24 Γράφηµα 5.11 Αποδοχή συµβουλών από συναδέλφους 25 Γράφηµα 5.12 Ικανοποίηση από ωράρια και ηµέρες εργασίας 25 Γράφηµα 5.13 Εργασία κατά την περίοδο διακοπών και εορτών 26 Γράφηµα 5.14 υνατότητα άδειας κατά την περίοδο διακοπών 27 και εορτών Γράφηµα 5.15 Ικανοποίηση από τις οικονοµικές απολαβές 27 Γράφηµα 5.16 Προοπτικές εξέλιξης 28 Γράφηµα 5.17 Επιβράβευση από τους προϊστάµενους 28 Γράφηµα 5.18 υνατότητες εκπαίδευσης 29 Γράφηµα 5.19 Κατανόηση στις προσωπικές δυσκολίες 29 Γράφηµα 5.20 Αντικείµενο εργασίας η απόλυτη ευχαρίστηση των 30 πελατών; Γράφηµα 5.21 Άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες 31 Γράφηµα 5.22 Ευχάριστη συµπεριφορά ανεξάρτητα προσωπικών 32 προβληµάτων Γράφηµα 5.23 Ψυχολογική πίεση 32 Γράφηµα 5.24 Αντιδράσεις σε ιδιόµορφες συµπεριφορές 33 Γράφηµα 5.25 Συµφωνία µε την πολιτική της επιχείρησης ως 33 προς τους πελάτες Γράφηµα 5.26 Η εργασία στον τουρισµό και η δηµιουργία 34 οικογένειας Γράφηµα 5.27 Ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας 35 Γράφηµα 5.28 Αλλαγή κλάδου επαγγέλµατος 35 5

7 Κεφάλαιο 6 Γράφηµα 6.1 Έχετε κάνει σπουδές σχετικά µε τον τοµέα του 38 τουρισµού Γράφηµα 6.2 Αν ναι, ήταν κάτι που το επιλέξατε 39 Γράφηµα 6.3 Τι σπουδές έχετε κάνει; 39 Γράφηµα 6.4 Πόσο καιρό εργάζεστε στον κλάδο του τουρισµού; 40 Γράφηµα 6.5 Είστε εποχικός ή µόνιµος υπάλληλος; 40 Γράφηµα 6.6 Ικανοποίηση από τις σχέσεις µε τους συναδέλφους 41 Γράφηµα 6.7 Ικανοποίηση από την διοίκηση 41 Γράφηµα 6.8 Ικανοποίηση από τους προϊστάµενους 42 Γράφηµα 6.9 Ικανοποίηση από τον χώρο 42 Γράφηµα 6.10 Σχέσεις µεταξύ συναδέλφων ίδιου τµήµατος 43 Γράφηµα 6.11 Αποδοχή συµβουλών από συναδέλφους 43 Γράφηµα 6.12 Ικανοποίηση από ωράρια και ηµέρες εργασίας 44 Γράφηµα 6.13 Εργασία κατά την περίοδο διακοπών και εορτών 45 Γράφηµα 6.14 υνατότητα άδειας κατά την περίοδο διακοπών 45 και εορτών Γράφηµα 6.15 Ικανοποίηση από τις οικονοµικές απολαβές 46 Γράφηµα 6.16 Προοπτικές εξέλιξης 46 Γράφηµα 6.17 Επιβράβευση από τους προϊστάµενους 47 Γράφηµα 6.18 υνατότητες εκπαίδευσης 47 Γράφηµα 6.19 Κατανόηση στις προσωπικές δυσκολίες 48 Γράφηµα 6.20 Αντικείµενο εργασίας η απόλυτη ευχαρίστηση των 50 πελατών; Γράφηµα 6.21 Άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες 50 Γράφηµα 6.22 Ευχάριστη συµπεριφορά ανεξάρτητα προσωπικών 50 προβληµάτων Γράφηµα 6.23 Ψυχολογική πίεση 51 Γράφηµα 6.24 Αντιδράσεις σε ιδιόµορφες συµπεριφορές 51 Γράφηµα 6.25 Συµφωνία µε την πολιτική της επιχείρησης ως 52 προς τους πελάτες Γράφηµα 6.26 Η εργασία στον τουρισµό και η δηµιουργία 53 οικογένειας Γράφηµα 6.27 Ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας 53 Γράφηµα 6.28 Αλλαγή κλάδου επαγγέλµατος 54 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Η ψυχολογία των εργαζοµένων στον κλάδο του τουρισµού» και µου έχει ανατεθεί από τον επίκουρο καθηγητή του τµήµατος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, Κο. Γκίτνο Γεώργιο. Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιοριστεί ποια είναι η ψυχολογία των εργαζοµένων, να προσδιοριστούν επίσης οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την ψυχολογία του υπαλλήλου µέσα στον εργασιακό χώρο, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται και κατά πόσο είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο για κάποιον να απασχολείται στον τοµέα του τουρισµού. Για να υλοποιηθεί η παρούσα εργασία, µελετήθηκε αρχικά βιβλιογραφία σχετικά µε την ψυχολογία στον εργασιακό χώρο και έπειτα πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε τουριστικές επιχειρήσεις µε τη χρήση ερωτηµατολογίων για τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα γενικά προσωπικά τους στοιχεία, τις σπουδές και την εµπειρία τους στον κλάδο, ερωτήσεις που αφορούσαν τον εργασιακό χώρο και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις σε αυτόν καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν προσωπικές απόψεις για την εργασία στον κλάδο του τουρισµού. Για την ολοκλήρωση της εργασίας, απαραίτητη θεωρήθηκε η συγγραφή γενικών κεφαλαίων τα οποία αφορούν τα εξής θέµατα: 1) το εισαγωγικό µέρος, στο οποίο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της εργασίας 2) την ανάλυση της µεθοδολογίας, όπου αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος που έγινε η έρευνα της εργασίας, σε τι δείγµα έγινε η πρωτογενής έρευνα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία 3) τον τουριστικό τοµέα, όπου αναλύεται τι είδους επιχειρήσεις αποτελούν τον κλάδο του τουρισµού και ποιο είναι το αντικείµενο τους και τέλος 4) τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία των εργαζοµένων γενικά στον εργασιακό χώρο οποιασδήποτε επιχείρησης και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισµού. Ειδικότερα στα επόµενα κεφάλαια αναφέρονται στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα στις επιχειρήσεις. Αποτελούνται από τα εξής µέρη: 1) τη ψυχολογία των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία σύµφωνα µε τις απαντήσεις των υπαλλήλων στα ερωτηµατολόγια 7

9 2) τη ψυχολογία των εργαζοµένων στα τουριστικά γραφεία 3) τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αλλά και 4) τις προτάσεις που γίνονται λόγω των συµπερασµάτων της έρευνας και τις προτάσεις που κάνουν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει το κεφάλαιο µε τα παραρτήµατα και το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα, περιελάµβανε βιβλιογραφία σχετικά µε την ψυχολογία στον εργασιακό χώρο, τις τουριστικές επιχειρήσεις και την έρευνα. Χρησιµοποιήθηκε στην εισαγωγή και στα κεφάλαια που αναλύονται τα είδη των επιχειρήσεων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία στον εργασιακό χώρο και στον τουριστικό κλάδο ειδικότερα. Η πρωτογενής έρευνα, χρησιµοποιήθηκε στην συλλογή των στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. Συγκεκριµένα έγινε χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο σύµφωνα µε τον Ευάγγελο Σ. Χρήστου (Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, INTERBOOKS, 1999) θεωρείται ως η πιο δηµοφιλής µέθοδος για την συλλογή πρωτογενών στοιχείων από την τουριστική αγορά (βλ. παράρτηµα). Το είδος των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν ήταν κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είχαν τη µορφή «Απλή Εναλλακτική» και «Πολλαπλής επιλογής» και είχαν σκοπό την διευκόλυνση των ερωτηθέντων. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είχαν τη µορφή «Πλήρως µη δοµηµένη» και ήταν απαραίτητες για να καλυφθεί πλήρως το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, καθώς αφορά την ψυχολογία των ανθρώπων και η ελευθερία της προσωπικής έκφρασης βοήθησε στην συλλογή λεπτοµερέστερων στοιχείων. Για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων επιλέχθηκε τυχαία το 20% των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων, που είναι µέλη στην «Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης» και στην «Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης» αντίστοιχα. Συγκεκριµένα 87 ξενοδοχεία είναι µέλη στην «Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης» από τα οποία επιλέχθηκαν τα 18, ενώ στην «Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης» µέλη είναι 132 τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης από τα οποία επιλέχθηκαν τα 26. Στον πίνακα 2.1 και στον πίνακα 2.2 φαίνεται η λίστα των ξενοδοχείων και η λίστα των τουριστικών γραφείων αντίστοιχα, που συµµετείχαν στην έρευνα. Συνολικά διανεµήθηκαν 260 ερωτηµατολόγια εκ των οποίων συλλέχθηκαν µόλις τα 144 ερωτηµατολόγια. 90 ερωτηµατολόγια από υπαλλήλους ξενοδοχείων και 54 ερωτηµατολόγια από υπαλλήλους τουριστικών γραφείων. Στο παράρτηµα της εργασίας, υπάρχουν οι λίστες των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων που συµµετείχαν στην έρευνα. 9

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ Είναι γνωστό ότι ο τουρισµός είναι η οικονοµική δύναµη της Ελλάδας, µε τον τοµέα να κατέχει µερίδιο 20% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας και να εξασφαλίζει µία σε κάθε πέντε θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν αναµενόµενο στη χώρα µας να υπάρχει πληθώρα τουριστικών επιχειρήσεων και ο αριθµός των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτές σε εποχική ή µόνιµη βάση να είναι µεγάλος. Βάση αυτών των στοιχείων µια έρευνα για την ψυχολογία των εργαζοµένων στον τουρισµό σε πανελλαδικό επίπεδο, θα είχε έναν υπέρογκο αριθµό πηγών και πληροφοριών. Ο τουριστικός κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικονοµικές µονάδες που αξιοποιούν τους παραγωγικούς συντελεστές, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τουριστών και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονοµικού αποτελέσµατος, µέσω της δραστηριοποίησης τους στην παραγωγή, προώθηση και παροχή τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. Οι βασικές τουριστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν και θα µπορούσαν να λάβουν µέρος στην έρευνα, είναι οι εξής: 3.1 Τουριστικά καταλύµατα Τουριστικά καταλύµατα είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν στους τουρίστες υπηρεσίες διαµονής και άλλες συναφείς υπηρεσίες όπως είναι η εστίαση, η ψυχαγωγία, η αναψυχή, η άθληση κ.ά. Σύµφωνα µε την απόφαση /1987 του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. (Γεώργιος. Κολτσιδόπουλος, Τουρισµός Θεωρητική Προσέγγιση, ΕΛΛΗΝ, 2001) µε θέµα «Τεχνικές Προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων», τα τουριστικά καταλύµατα διακρίνονται ως εξής: Α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου Β) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ Γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και ) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων. Τα ξενοδοχεία ανάλογα µε την κατηγορία τους διακρίνονται σε ξενοδοχεία υπερπολυτελείας, πολυτελείας και Α, Β, Γ,, Ε κατηγορίας. Σύµφωνα µε το Π.. 43/02 οι παραπάνω τάξεις µετατράπηκαν σε κατηγορίες αστεριών ως εξής: 5*, 4*, 3*, 2* και 1*. 10

12 Υπάρχουν και κάποιες ακόµα επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν παραλλαγές των ξενοδοχείων αλλά προσφέρουν και αυτές το άυλο αγαθό της διανυκτέρευσης (τουριστικές επιχειρήσεις διαµονής). Τέτοιες επιχειρήσεις είναι: τα Motels, τα Matels και τα Botels. Επίσης υπάρχουν τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, τα οποία είναι: χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης (κατασκηνώσεις απλές και κατασκηνώσεις µε οικίσκους), αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα (τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις), ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα (µέχρι 10 δωµατίων) και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα. 3.2 Ξενώνες νεότητας Οι ξενώνες νεότητας είναι καταλύµατα που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. ιαθέτουν χώρους διαµονής ή και εστίασης σε άτοµα νεαρής ηλικίας τα οποία είναι εφοδιασµένα µε ειδική κάρτα που εκδίδουν ενώσεις ή σωµατεία που είναι µέλη των ιεθνών Οµοσπονδιών Νεότητας. 3.3 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες στις εναλλακτικές κυρίως µορφές τουρισµού όπως είναι ο συνεδριακός, ο αγροτικός, ο θεραπευτικός και άλλοι. Η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων, θεωρείται απαραίτητη για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες των τουριστών που επέλεξαν ένα εναλλακτικό είδος τουρισµού. Τέτοιες εγκαταστάσεις µπορεί να είναι: συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, υδροθεραπευτήρια, χώροι άθλησης, κέντρα εστίασης και αναψυχής, γραφεία εκµετάλλευσης σκαφών αναψυχής αλλά και κάθε εγκατάσταση οποιασδήποτε µορφής. Οποιαδήποτε µορφή εγκατάστασης υπάγεται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. και για την κατασκευή τους εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόµου. Η παραχώρηση της εποπτείας στον Ε.Ο.Τ. διενεργείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας. 11

13 3.4 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες ολικής µίσθωσης οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης και εντάσσονται κατά το νόµο στις τουριστικές επιχειρήσεις. 3.5 Τουριστικά γραφεία Τουριστικό γραφείο είναι η επιχείρηση της οποίας δραστηριότητα είναι η προσφορά υπηρεσιών στον τουρίστα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν, είναι: α) εξασφάλιση θέσεων σε µεταφορικά µέσα, σε επιχειρήσεις διαµονής, διατροφής, ψυχαγωγίας και σε ξεναγήσεις β) έκδοση εισιτηρίων σε αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οργάνωση ταξιδιών και παροχή κάθε είδους τουριστικής πληροφορίας στους ενδιαφερόµενους έναντι πάντα αµοιβής. Τα τουριστικά γραφεία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, οι οποίες διακρίνονται σύµφωνα µε τις χωροταξικές δυνατότητες που µπορούν να δραστηριοποιηθούν. Τουριστικά γραφεία εσωτερικού τουρισµού που δραστηριοποιούνται στα όρια της επικράτειας που έχουν την έδρα τους και τα τουριστικά γραφεία γενικού τουρισµού που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός ορίων της επικράτειας που έχουν την έδρα τους. Το γεγονός πώς ο ελεύθερος χρόνος των υποψηφίων τουριστών είναι ελάχιστος σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των τουριστικών αναγκών, έχουν καταστήσει την συµβολή του τουριστικού γραφείου απαραίτητη και πολύτιµη για την οργάνωση ενός ταξιδιού. Για την έρευνα της παρούσας πτυχιακής εργασίας, επιλέχθηκαν τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και τα τουριστικά γραφεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ψυχολογία της εργασίας είναι ένας από τους κλάδους της γενικής ψυχολογίας και ασχολείται µε τη µελέτη των προβληµάτων της εργασιακής διαδικασίας. Εξετάζει γενικά τον ψυχολογικό προβληµατισµό του εργαζοµένου σε εξάρτηση µε τις κοινωνικές, φυσικές και υποκειµενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η εργασία. Εκείνο που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ανθρώπινη συµπεριφορά στο χώρο της εργασίας. Η µελέτη της ψυχολογίας των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την ίδια. Μπορεί να την χρησιµοποιήσει για να εντοπίσει τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπάλληλοι της, να βρει τρόπους για την επίλυση τους και να εκµεταλλευτεί τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής για την βελτίωση της ψυχολογίας τους. Μια τέτοια διαδικασία µπορεί να είναι χρονοβόρα και να έχει κάποιο οικονοµικό κόστος, αλλά µπορεί να έχει πολλά περισσότερα οφέλη αν χρησιµοποιηθεί σωστά, καθώς µε την βελτίωση της ψυχολογίας των υπαλλήλων και την αύξηση της ικανοποίησης τους, αυξάνεται επίσης η παραγωγικότητα τους άρα υπάρχει και αύξηση των απολαβών της επιχείρησης. Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία των εργαζοµένων είναι πολλοί και διάφοροι αλλά όλοι εξίσου σηµαντικοί. Ειδικότερα στον κλάδο του τουρισµού, οι παράγοντες αυτοί µπορεί να είναι περισσότεροι, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του επαγγέλµατος, δηλαδή την άµεση και συνεχή συναναστροφή του υπαλλήλου µε τον τουρίστα. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναφερθούν εκείνοι που επηρεάζουν γενικά το πώς νιώθει ένας υπάλληλος στην εργασία του αλλά και κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν ειδικότερα τους υπαλλήλους του τουριστικού κλάδου. 4.1 ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο χώρος εργασίας είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία των εργαζοµένων, καθώς αποτελεί το σηµείο που περνάνε τις περισσότερες αν όχι όλες τις ώρες εργασίας τους. Επίσης, είναι ο χώρος που βρίσκονται περίπου το 1/3 της ηµέρας τους. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που µπορούν να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά ανάλογα µε την ποιότητα τους την ψυχολογία των εργαζοµένων σχετικά µε τον χώρο εργασίας τους, είναι τα παρακάτω: α) η διαµόρφωση του χώρου, δηλαδή η άνεση που έχει ο υπάλληλος να κινηθεί και να εργαστεί 13

15 β) η καθαριότητα του χώρου που έχει άµεση σχέση µε την υγεία του υπαλλήλου. Η αίσθηση του καθαρού χώρου µπορεί να βελτιώσει πολύ την διάθεση του εργαζοµένου, ενώ αντίθετα ένας χώρος µη καθαρός µπορεί να τον οδηγήσει στο να σκέφτεται πότε θα σχολάσει για να φύγει από το χώρο αυτό. γ) ο φωτισµός του χώρου, µπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει την απόδοση. Ένας καλός και φυσικός (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) φωτισµός, µπορεί να διευκολύνει τον εργαζόµενο σε θέµατα αντίληψης, ανάγνωσης κ.ά. Αντίθετα, ένας κακός φωτισµός µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα, να οδηγήσει σε λάθη αλλά και να κουράσει τα µάτια του εργαζόµενου. δ) η µουσική είναι ένα στοιχείο που µπορεί να δηµιουργήσει ευχάριστο και παρακινητικό κλίµα και πρέπει να επιλέγεται προσεχτικά, ανάλογα µε το κλίµα στο οποίο είναι καλύτερα να διεξάγεται η εργασία στην κάθε επιχείρηση. 4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου όχι µόνο στον εργασιακό του χώρο, αλλά σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα που µπορεί να συµµετέχει, όπως στο σχολικό, φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον κ.ά. Ο άνθρωπος εργάζεται αρχικά σε ατοµικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να είναι και µέλος µιας οµάδας και να πρέπει να συνεργαστεί µε τους συναδέλφους του. Λόγω αυτού, το πόσο καλές ή κακές σχέσεις έχει µε τα άτοµα που θα καλεστεί να συνεργαστεί, µπορούν να επηρεάσουν όχι µόνο την ψυχολογία του αλλά και την αποδοτικότητα του. Οι σχέσεις που θα δηµιουργηθούν θα εξαρτηθούν από την συµπεριφορά και την στάση όλων. Ο υπάλληλος σύµφωνα µε τον Μιχαήλ Γ. Λιάντα (Ψυχολογία της εργασίας, ΖΗΤΗ, 2000) θέλει να φανεί άξιος και να πετύχει την αναγνώριση από τους άλλους. Αν ο υπάλληλος έχει καλές σχέσεις µε την διοίκηση της επιχείρησης, τους προϊστάµενους του και τους συναδέλφους του ίδιου τµήµατος ή της ίδιας βαθµίδας, µπορεί να του δηµιουργήσει την καλύτερη διάθεση για εργασία. Μπορεί να τον κάνει να χαίρεται όταν πηγαίνει στην δουλειά και να του δίνει την αυτοπεποίθηση να δουλεύει καλύτερα, έχοντας µια αίσθηση ασφάλειας πως αν χρειαστεί κάποια βοήθεια, µια συµβουλή ή µια διόρθωση σε τυχόν λάθος του, θα βρει κάποιο άτοµο να του τα προσφέρει και να τον βοηθήσει να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Αντίθετα, αν οι σχέσεις µεταξύ αυτών, δεν είναι καλές και υπάρχει έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των εργαζοµένων, µπορεί να δηµιουργηθούν προστριβές και εντάσεις µέσα στον εργασιακό χώρο και να υπάρχουν τα αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 14

16 Εδώ φαίνεται πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της διεύθυνσης-διοίκησης της επιχείρησης, η οποία πρέπει να διαθέτει την ικανότητα και τις γνώσεις να προσανατολίζει και να λύνει τις διαφορές που µπορούν να προκύψουν στους υπαλλήλους, χωρίς επιπτώσεις στην παραγωγή και στην ψυχοσωµατική υγεία του εργαζόµενου. 4.3 ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ψυχολογία των εργαζοµένων, ειδικότερα στον τοµέα του τουρισµού λόγω της φύσης του επαγγέλµατος, είναι το ωράριο και οι ηµέρες εργασίας. Ο εργαζόµενος έχει την ανάγκη να ξεκουράζεται και να έχει ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του. Το ωράριο µπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά για διάφορους λόγους, όπως το να µην έχει χρόνο για την προσωπική του ζωή. Το σύνηθες είναι η πενθήµερη ( ευτέρα έως Παρασκευή) οχτάωρη εργασία. Στον κλάδο του τουρισµού όµως, όπως και σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις (π.χ. µπαρ, εστιατόρια) αυτό δεν µπορεί να ισχύσει. Τα τουριστικά γραφεία έχουν συνήθως το κλασσικό ωράριο γραφείου. Πολλά όµως από αυτά εφαρµόζουν το λεγόµενο «σπαστό ωράριο» και ο εργαζόµενος καλείται να δουλέψει κάποιες ώρες το πρωί, να έχει λίγες ελεύθερες ώρες το µεσηµέρι και το απόγευµα να επιστρέψει στην δουλειά του έως και το βράδυ. Αυτό µπορεί να αποτελέσει µεγάλο πρόβληµα, καθώς µπορεί η κατοικία του υπαλλήλου να είναι αρκετά µακριά από τον χώρο εργασίας και να χάνει τις περισσότερες από τις ελεύθερες του ώρες στις µετακινήσεις από το ένα µέρος στο άλλο. Κάποια τουριστικά γραφεία επίσης, µπορεί να λειτουργούν και τα πρωινά του Σαββάτου και έτσι ο εργαζόµενος να µη µπορεί να εκµεταλλευτεί ούτε τις ώρες που είναι ανοιχτή η αγορά π.χ. για προσωπικά ψώνια. Τα ξενοδοχεία όµως, είναι εκείνα τα οποία έχουν το πιο δύσκολο ωράριο από όλες τις επιχειρήσεις, καθώς λειτουργούν 24 ώρες το 24ώρο, 365 ηµέρες το χρόνο. εν «υπάρχουν» σαββατοκύριακα και αργίες αλλά ρεπό. Ο ξενοδοχοϋπάλληλος εργάζεται 5 ηµέρες την εβδοµάδα, όποιες τον χρειάζεται η επιχείρηση σε ό,τι βάρδια τον χρειάζεται: πρωινή, απογευµατινή ή νυχτερινή. Επίσης, ανάλογα µε τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση π.χ. κάποιο νησί, µπορεί να µην έχει το περιθώριο να πάρει άδεια τους µήνες του καλοκαιριού λόγω φόρτου εργασίας και να την παίρνει χειµερινούς µήνες, εν αντιθέσει µε τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε διαφορετικό κλάδο εργασίας. Το φαινόµενο της θερινής εργασίας σύµφωνα µε άρθρο της ψυχολόγου Ζαφειρούλα Λουτσιού, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στο οικογενειακό περιβάλλον του ξενοδοχοϋπαλλήλου. Αν οι δύο γονείς δουλεύουν στον ίδιο κλάδο και τα παιδιά περνάνε τα 15

17 καλοκαίρια µε τους παππούδες, υπάρχει η διαίρεση της οικογένειας αλλά επίσης µπορεί να δηµιουργηθεί σύγκρουση µεταξύ γονιών και παππούδων σε περίπτωση ασυµφωνίας για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ένα ακόµη πρόβληµα είναι η ζήλια που µπορεί να νιώσουν τα παιδιά, βλέποντας τους συνοµήλικους τους να περνάνε διαφορετικά τα καλοκαίρια τους µε τους γονείς τους π.χ. να πηγαίνουν για µπάνιο στην θάλασσα. Μπορεί όµως, να έχει και θετικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα των παιδιών, λόγω της επαφής µε πάρα πολύ κόσµο και να γίνουν πολύ κοινωνικά αλλά και να αποκτήσουν οικειότητα και άνεση µε τις ξένες γλώσσες. 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα κάθε εργαζοµένου είναι η αµοιβή του και οι προοπτικές εξέλιξης που έχει στην επιχείρηση όπου εργάζεται. Η αµοιβή είναι ο παράγοντας εκείνος που καλύπτει τις βιοποριστικές του ανάγκες και σε συνδυασµό µε τις προοπτικές εξέλιξης, είναι τα δύο σηµεία που του αποδεικνύουν σε τι βαθµό αναγνωρίζεται η προσπάθεια του από τους εργοδότες του. Οι δύο αυτοί παράγοντες, έχουν άµεση σχέση µε την παραγωγικότητα: Αν ο υπάλληλος νιώθει πως η επιχείρηση τον ανταµείβει ικανοποιητικά για την εργασία που της παρέχει και βλέπει ότι υπάρχουν προοπτικές να πάρει προαγωγή και αύξηση, θα αξιοποιεί στο µέγιστο τις δυνατότητες του και θα προσπαθεί να το πετύχει. Αντιθέτως, αν πιστεύει πως οι απολαβές του δεν είναι αντάξιες της εργασίας του και αντιλαµβάνεται πως δεν υπάρχει καµία προοπτική εξέλιξης στην επιχείρηση όπου εργάζεται, ή ακόµα νιώθει ότι η επιχείρηση εκµεταλλεύεται την ανάγκη του να κρατήσει τη θέση του, µπορεί να εµφανιστεί σύµφωνα µε τον Περικλή Ν. Λύτρα (Τουριστική Ψυχολογία, INTERBOOKS, 1993) το φαινόµενο της υποαπασχόλησης λόγω κακής ψυχολογίας. 4.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το αντικείµενο της εργασίας είναι ένας παράγοντας που έχει να κάνει κυρίως µε τις επιθυµίες του εργαζόµενου και κατά πόσο αυτό που κάνει τον ολοκληρώνει και τον εκφράζει ως προσωπικότητα. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι είχαν ονειρευτεί να κάνουν κάποιο επάγγελµα, αλλά δεν τα κατάφεραν είτε λόγω ατυχίας, είτε λόγω ότι δεν µπόρεσαν να το σπουδάσουν κτλ. και έτσι αναγκάστηκαν να απασχοληθούν σε κάποιον άλλο κλάδο. Αυτό για ορισµένους µπορεί να λειτούργησε θετικά και ο κλάδος που τελικά απορροφήθηκαν να τους ενθουσιάζει και να 16

18 τους κινεί το ενδιαφέρον. Για άλλους πάλι, µπορεί να είναι µια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς µπορεί να εργάζονται σε έναν κλάδο καθαρά από ανάγκη για δουλειά, λόγω και της µεγάλης ανεργίας που υπάρχει. Το να κάνει κάποιος µια δουλειά που του αρέσει και τον ικανοποιεί, του δίνει σαφώς καλύτερη ψυχολογία και περισσότερη διάθεση να εργαστεί. Έτσι, µπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα στην επιχείρηση, από κάποιον που κάνει την δουλειά του καθαρά από αγγαρεία και δεν ικανοποιείται από το αντικείµενο του. 4.6 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ψυχολογία του εργαζόµενου, είναι η σχέση του µε τους πελάτες της επιχείρησης. Υπάρχουν κλάδοι και θέσεις εργασίας, όπου ο εργαζόµενος δεν έχει καµία άµεση επαφή µε τον πελάτη, άλλοι που υπάρχει έµµεση ή λίγη επαφή και άλλοι κλάδοι που το αντικείµενο της εργασίας τους είναι καθαρά η εξυπηρέτηση του πελάτη, όπως ο κλάδος του τουρισµού. Η άµεση επαφή που έχει ο εργαζόµενος στον τουρισµό µε τον πελάτη µπορεί να επηρεάσει απόλυτα την ψυχολογική του κατάσταση. Ο υπάλληλος καλείται να προσφέρει στον πελάτη το άυλο αγαθό της ψυχαγωγίας, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης. Το γεγονός ότι αντιµετωπίζει την άµεση αντίδραση του πελάτη, είτε θετική, είτε αρνητική, τον υποχρεώνει να εφαρµόσει κάποιους τυπικούς κανόνες συµπεριφοράς. Επικρατεί η άποψη, πως ο πελάτης πρέπει να είναι «πάντα ευχαριστηµένος» και πως η δουλειά του ξενοδοχοϋπαλλήλου ή του υπαλλήλου τουριστικού γραφείου είναι να φροντίσει ώστε να το πετύχει αυτό. Αυτό µπορεί να προκαλέσει έντονη ψυχολογική πίεση στον υπάλληλο, καθώς είναι υποχρεωµένος να είναι πάντα εξυπηρετικός, χαµογελαστός και ευδιάθετος, ανεξάρτητα από τα επαγγελµατικά ή προσωπικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Το να πετύχει ένας υπάλληλος αυτό το πράγµα, µπορεί να είναι εύκολο κάποιες φορές. Όταν ο πελάτης έχει λογικές απαιτήσεις και είναι ευχάριστος και φιλικός, δηµιουργεί την καλύτερη διάθεση στον υπάλληλο να τον εξυπηρετήσει και να τον βοηθήσει. Ο σεβασµός και από τις δυο πλευρές µπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσµατα στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη. Όταν όµως υπάρχουν ιδιόµορφες συµπεριφορές και απαιτήσεις πέραν του λογικού, ο υπάλληλος πρέπει να καταπιέσει τον εκνευρισµό που µπορεί να έχει, τις προσωπικές του απόψεις και τον αυθορµητισµό του και να καταφέρει να ελέγξει τον εαυτό του, ώστε να λειτουργήσει σύµφωνα µε τη γραµµή που του έχει δώσει η επιχείρηση για τέτοιες περιπτώσεις,. Επίσης, πρέπει να καταφέρει να ευχαριστήσει τον πελάτη ή να τον πείσει πως έκανε ότι ήταν δυνατό για να τον ικανοποιήσει. 17

19 Όπως προκύπτει από την έρευνα που παρατίθεται στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας, υπάρχουν πελάτες που πιστεύουν πως επειδή πληρώνουν, µπορούν να συµπεριφερθούν όπως θέλουν χωρίς καµία συνέπεια και πως ο υπάλληλος είναι «υπηρέτης» τους. Αν ο υπάλληλος αντιληφθεί τέτοια συµπεριφορά, είναι λογικό να πιεστεί πάρα πολύ και να «σιχαθεί» έστω στιγµιαία το επάγγελµα που κάνει. Στα επόµενα δύο κεφάλαια της εργασίας, παρουσιάζεται κατά πόσο οι πιο πάνω παράγοντες επηρεάζουν την ψυχολογία των υπαλλήλων των τουριστικών επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα. 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους υπαλλήλους των ξενοδοχείων. Για κάθε ερώτηση υπάρχει διάγραµµα µε τα ποσοστά των απαντήσεων αλλά και γραπτή ανάλυση τους. 5.1 Γενικές Ερωτήσεις Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις γενικές ερωτήσεις, έχουν ως εξής: το 68,9% δήλωσε πως έχει κάνει σπουδές σχετικές µε τον τοµέα του τουρισµού το 28,9% είπε πώς δεν έχει κάνει σχετικές σπουδές και το 2,2% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.1 «Έχετε κάνει σπουδές σχετικά µε τον τοµέα του τουρισµού;» το 62,2% δήλωσε πως ήταν επιλογή τους να σπουδάσουν σε σχολή σχετική µε τον τουριστικό κλάδο το 6,7% απάντησε πως δεν ήταν επιλογή τους και το 30% δεν απάντησε 19

21 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.2 «Αν ναι, ήταν κάτι που το επιλέξατε;» το 2,2% απάντησε πως έχει σπουδάσει κάτι άσχετο µε τον τοµέα του τουρισµού σε ΑΕΙ το 37,8% απάντησε πως σπούδασε τουριστικές επιχειρήσεις σε ΤΕΙ το 16,7% απάντησε πως σπούδασε ξενοδοχειακά στην ΣΤΕ το 5,6% απάντησε πως σπούδασε ξενοδοχειακά σε ΙΕΚ και το 23,3% δεν απάντησε ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΤΕ ΙΕΚ Γράφηµα 5.3 «Τι σπουδές έχετε κάνει;» το 5,6% των ερωτηθέντων απάντησε πως εργάζεται λίγους µήνες στον χώρο των ξενοδοχείων το 27,8% απάντησε πως εργάζεται από 1 έως 5 χρόνια το 21,1% απάντησε πως εργάζεται από 6 έως 10 χρόνια το 27,8% απάντησε πως εργάζεται από 11 έως 20 χρόνια το 3,3% απάντησε πως εργάζεται περισσότερα από 21 χρόνια και το 2,2% δεν απάντησε 20

22 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΧΡΟΝΙΑ 6-10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ >ΑΠΌ 21 ΧΡΟΝΙΑ Γράφηµα 5.4 «Πόσο καιρό εργάζεστε στον κλάδο του τουρισµού;» το 1,1% δήλωσε πως είναι εποχικός υπάλληλος το 94,4% δήλωσε πως είναι µόνιµος υπάλληλος και το 4,4% δεν απάντησε ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ Γράφηµα 5.5 «Είστε εποχικός ή µόνιµος υπάλληλος;» 5.2 Εργασιακό περιβάλλον Τα αποτελέσµατα που αφορούσαν ερωτήσεις σχετικά µε το εργασιακό περιβάλλον, ήταν τα ακόλουθα: Σχετικά µε τις σχέσεις µε τους συναδέλφους: το 2,2% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο στις µεταξύ τους σχέσεις 21

23 το 4,4% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 23,3% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 43,3% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο και το 15,6% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 5.6 «Ικανοποίηση από τις σχέσεις µε τους συναδέλφους» Όσον αφορά τη ιοίκηση της επιχείρησης όπου εργάζονται: το 4,4% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο το 10% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 26,7% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 30% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 27,8% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 1,1% δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 5.7 «Ικανοποίηση από την διοίκηση» 22

24 Σχετικά µε τις σχέσεις τους µε τους προϊστάµενους: το 5,6% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο το 5,6% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 31,1% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 33,3% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 21,1% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 3,3% δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 5.8 «Ικανοποίηση από τους προϊστάµενους» Σχετικά µε τον χώρο εργασίας: το 4,4% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο το 4,4% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 34,4% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 27,8% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 27,8% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 1,1% δεν απάντησε 23

25 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 5.9 «Ικανοποίηση από τον χώρο» Σχετικά µε τις σχέσεις µε τους συναδέλφους του ίδιου τµήµατος: το 1,1% απάντησε πως είναι άσχηµες το 6,7% απάντησε πως είναι µέτριες το 38,9% απάντησε πως είναι καλές και το 53,3% απάντησε πως είναι πολύ καλές ΑΣΧΗΜΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΟΛΎ ΚΑΛΕΣ Γράφηµα 5.10 «Σχέσεις µεταξύ συναδέλφων ίδιου τµήµατος» το 95,6% των ερωτηθέντων απάντησε πως δέχεται συµβουλές από τους συναδέλφους του το 3,3% απάντησε πως δε δέχεται συµβουλές και το 1,1% δεν απάντησε 24

26 ΑΠΟ ΟΧΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ Γράφηµα 5.11 «Αποδοχή συµβουλών από συναδέλφους» το 75,6% απάντησε πως είναι ικανοποιηµένο από τα ωράρια, τις ηµέρες εργασίας και τα ρεπό το 21,1% απάντησε πως δεν είναι και το 3,3% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.12 «Ικανοποίηση από ωράρια και ηµέρες εργασίας» έρευνα όπως: Στην συγκεκριµένη ερώτηση, έγιναν και κάποια σχόλια από τους συµµετέχοντες στην Αν υπάρχει συνεννόηση µε τους συναδέλφους τα προβλήµατα ξεπερνιούνται Καθόλου ευχάριστη η εναλλαγή από απογευµατινή σε πρωινή βάρδια Όλα είναι αναµενόµενα στον κλάδο µας ύσκολο να δουλεύεις τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα Περισσότερη οργάνωση στο πρόγραµµα 25

27 το 11,1% απάντησε πως δεν επηρεάζεται καθόλου από το γεγονός πως λόγω της φύσης του επαγγέλµατος, εργάζεται κατά την περίοδο διακοπών και εορτών το 28,9% απάντησε πως επηρεάζεται λίγο το 32,2% απάντησε πως επηρεάζεται αρκετά το 11,1% απάντησε πως επηρεάζεται πολύ το 14,4% απάντησε πως επηρεάζεται πάρα πολύ και το 2,2% δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 5.13 «Εργασία κατά την περίοδο διακοπών και εορτών» το 61,1% απάντησε πως έχει τη δυνατότητα να πάρει άδεια σε ηµέρες εορτών και διακοπών το 35,6% απάντησε πως δεν έχει δυνατότητα να πάρει άδεια και το 3,3% δεν απάντησε 26

28 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.14 «υνατότητα άδειας κατά την περίοδο διακοπών και εορτών» το 45,6% απάντησε πως ο µισθός που παίρνουνε, είναι ικανοποιητικός για την δουλειά που κάνουνε το 52,2% απάντησε πως δεν είναι ικανοποιητικός και το 2,2% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.15 «Ικανοποίηση από τις οικονοµικές απολαβές» το 43,3% απάντησε πως υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης στην επιχείρηση όπου εργάζονται το 54,4% απάντησε πως δεν υπάρχουν προοπτικές και το 2,2% δεν απάντησε 27

29 NAI OXI Γράφηµα 5.16 «Προοπτικές εξέλιξης» Παράγοντες όπως οι παρακάτω θα διευκόλυναν την εργασία των ερωτηθέντων στην έρευνα: Επιβράβευση από τους προϊστάµενους: το 83,3% απάντησε ναι το 8,9% απάντησε όχι και το 7,8% δεν απάντησε NAI OXI Γράφηµα 5.17 «Επιβράβευση από τους προϊστάµενους» υνατότητες εκπαίδευσης: το 81,1% απάντησε ναι το 12,2% απάντησε όχι και το 6,7% δεν απάντησε 28

30 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.18 «υνατότητες εκπαίδευσης» «Κατανόηση» στις προσωπικές δυσκολίες: το 88,9% απάντησε ναι το 7,8% απάντησε όχι και το 5,6% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.19 «Κατανόηση στις προσωπικές δυσκολίες» Η τελευταία ερώτηση σχετικά µε το εργασιακό περιβάλλον ζητούσε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν τους παράγοντες που θα το βελτίωναν. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δεν απάντησαν, κάποιοι όµως ανέφεραν κυρίως τους παρακάτω παράγοντες: υνατότητες εκπαίδευσης Καλύτερη οργάνωση των τµηµάτων Περισσότερο προσωπικό στην επιχείρηση Κατανόηση µεταξύ των συναδέλφων 29

31 Βελτίωση του εργασιακού χώρου Μεγαλύτερες αποδοχές Σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των εργαζοµένων ιακριτικό σκαµπό στους χώρους υποδοχής Άµεση τεχνική υποστήριξη Καταρτισµένο προσωπικό 5.3 Εργασία και πελάτες Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εργασία και τους πελάτες, τα αποτελέσµατα είχανε ως εξής: το 90% συµφώνησε πως αντικείµενο της εργασίας στον κλάδο του τουρισµού είναι να είναι «πάντα ευχαριστηµένοι» οι πελάτες, το 7,8% διαφώνησε και το 2,2% δεν απάντησε ΣΥΜΦΩΝΩ ΙΑΦΩΝΩ Γράφηµα 5.20 «Αντικείµενο εργασίας η απόλυτη ευχαρίστηση των πελατών;» Στην ερώτηση αυτή, έγιναν κάποια σχόλια από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, όπως τα παρακάτω: Ο ευχαριστηµένος πελάτης είναι η καλύτερη διαφήµιση Το πάντα ευχαριστηµένοι είναι ανέφικτο, το όσο το περισσότερο δυνατόν είναι το εφικτό 30

32 Τα κριτήρια ευχαρίστησης είναι υποκειµενικά, δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι ευχαριστηµένοι Υπάρχουν πολλοί πελάτες που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις Ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία της χώρας µας, µας αντικατροπτίζει σαν λαό και πρέπει να κάνουµε ότι µπορούµε για να είναι ευχαριστηµένοι οι πελάτες. το 90% απάντησε πως τους αρέσει η άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες το 6,7% απάντησε πως δεν τους αρέσει και το 3,3% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.21 «Άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες» το 91,1% απάντησε πως θεωρεί πως πρέπει να είναι πάντα ευχάριστοι και χαµογελαστοί, ανεξάρτητα µε τα προσωπικά προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν το 6,7% απάντησε όχι και το 2,2% δεν απάντησε το 44,4% απάντησε πως πιέζεται ψυχολογικά από το γεγονός αυτό το 41,1% απάντησε πως δεν πιέζεται ενώ το 14,4% δεν απάντησε 31

33 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.22 «Ευχάριστη συµπεριφορά ανεξάρτητα προσωπικών προβληµάτων» ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.23 «Ψυχολογική πίεση» Στις ιδιόµορφες συµπεριφορές των πελατών, οι ερωτηθέντες αντιδράνε ως εξής: Με υποµονή και κατανόηση αντιδρά το 13,3% Με ευγένεια και χαµόγελο το 31,1% Με διπλωµατία το 6,7% Με υποκρισία το 2,2% Με ψυχραιµία αντιδρά το 15,6% Το 6,7% δηλώνει πως αντιδρά ανάλογα µε την περίπτωση Επίσης το 1,1% δηλώνει πως έχει συνηθίσει την κατάσταση Το 1,1% δηλώνει πως κρατά σε απόσταση τον «προβληµατικό» πελάτη Το 3,3% αντιδρά µε επαγγελµατισµό και Το 18,9% δεν απαντά 32

34 ΥΠΟΜΟΝΗ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ Γράφηµα 5.24 «Αντιδράσεις σε ιδιόµορφες συµπεριφορές» Στην τελευταία ερώτηση σχετικά µε τον τοµέα «εργασία και πελάτες» οι ερωτηθέντες απάντησαν πως: το 5,6% απάντησε πως δεν συµφωνεί καθόλου µε την πολιτική της επιχείρησης ως προς τους πελάτες το 10% πως συµφωνεί λίγο το 36,7% πως συµφωνεί αρκετά το 28,9% πως συµφωνεί πολύ το 13,3% πως συµφωνεί απόλυτα µε την πολιτική της επιχείρησης και το 4,4% δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΑΠΟΛΥΤΑ Γράφηµα 5.25 «Συµφωνία µε την πολιτική της επιχείρησης ως προς τους πελάτες» 33

35 5.4 Εργασία στον τουρισµό τουρισµό. Το τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου, έχει να κάνει µε την εργασία στον το 36,7% απάντησε πως επηρεάστηκε ή επηρεάζεται για την απόφαση της δηµιουργίας οικογένειας, από την εργασία στον τουριστικό κλάδο το 60% απάντησε πως δεν επηρεάζεται και το 3,3% δεν απάντησε NAI OXI Γράφηµα 5.26 «Η εργασία στον τουρισµό και η δηµιουργία οικογένειας» Στην συγκεκριµένη ερώτηση, οι συµµετέχοντες στην έρευνα έκαναν και κάποια σχόλια όπως: Μετά την γέννηση του πρώτου παιδιού η επιστροφή ήταν πολύ δύσκολη Η οικογένεια είναι ιερό πράγµα, η καριέρα µπορεί να σταµατήσει Η φύση της δουλειάς απαιτεί βάρδιες και χρειάζεται κατανόηση από τον σύντροφο Τα σαββατοκύριακα είναι «κλειστά» και υπάρχει ανασφάλεια λόγω της δουλειάς το 83,3% δήλωσε ικανοποιηµένο από το αντικείµενο της εργασίας τους το 14,4% δήλωσε ανικανοποίητο το 2,2% δεν απάντησε 34

36 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗ ΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Γράφηµα 5.27 «Ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας» Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου το 57,8% απάντησε πως θα άλλαζε επάγγελµα το 37,8% απάντησε πως δεν θα άλλαζε επάγγελµα και το 4,4% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 5.28 «Αλλαγή κλάδου επαγγέλµατος» Στην ερώτηση αυτή υπήρχε και η δυνατότητα να αιτιολογήσει κάποιος γιατί έδωσε την συγκεκριµένη απάντηση. Κάποιοι από τους λόγους που θα οδηγούσε τους εργαζόµενους να αλλάξουν επάγγελµα είναι οι εξής: Μετακίνηση στον δηµόσιο τοµέα Οι απαιτήσεις στον κλάδο ανεβαίνουν ενώ οι µισθοί είναι στάσιµοι 35

37 ηµιουργία προσωπικής επιχείρησης Για να γίνει κάποιος εισοδηµατίας Λόγω της εργασίας σε εορτές και σαββατοκύριακα Η ορθοστασία είναι µεγάλη κούραση Ο κλάδος είναι ψυχοφθόρος Κάποιοι από τους λόγους που δεν θα άλλαζαν οι εργαζόµενοι επάγγελµα είναι: Ο κλάδος είναι ενδιαφέρον Με την κρίση που υπάρχει πρέπει να είµαστε ευγνώµονες που έχουµε δουλειά Όνειρο ζωής η απασχόληση στον τοµέα από µικρή ηλικία 5.5 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου Η πλειοψηφία των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία επέλεξε να σπουδάσει σε κάποια σχολή σχετικά µε τον τουρισµό, µε δηµοφιλέστερη την διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων σε Τ.Ε.Ι. και οι περισσότεροι εργάζονται ως µόνιµοι υπάλληλοι τα τελευταία 5 χρόνια σε ξενοδοχείο. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τους συναδέλφους τους, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη διοίκηση, πολύ ικανοποιηµένοι από τους προϊστάµενους τους και αρκετά ικανοποιηµένοι από τον χώρο εργασίας. Η πλειοψηφία δήλωσε πως οι σχέσεις µε τους συναδέλφους είναι πολύ καλές και πως δέχεται συµβουλές από αυτούς. Επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ικανοποιηµένο από τα ωράρια και τις ηµέρες εργασίες, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στις ηµέρες των ρεπό. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως επηρεάζονται αρκετά από το γεγονός πως δουλεύουν ηµέρες διακοπών και εορτών αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια εκείνες τις ηµέρες. Επίσης, οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο µισθός τους είναι δυσανάλογος των υπηρεσιών που προσφέρουν και πως δεν έχουν προοπτικές εξέλιξης στην επιχείρηση που εργάζονται. Παράγοντες όπως η επιβράβευση από τους προϊστάµενους, η συνεχής εκπαίδευση, η κατανόηση από τους εργοδότες στις προσωπικές τους δυσκολίες, η βελτίωση του χώρου, µικρότερο ωράριο, καλύτερος µισθός, σεµινάρια και η καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων, θα τους βοηθούσε να αποδώσουν στην δουλειά τους καλύτερα. 36

38 Η άποψη πως αντικείµενο του τουρισµού είναι να είναι πάντα ευχαριστηµένος ο πελάτης, βρίσκει σύµφωνη την πλειοψηφία εργαζοµένων στα ξενοδοχεία ενώ άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες είναι κάτι που τους αρέσει. Θεωρούν πως πρέπει να είναι πάντα ευχάριστοι ανεξάρτητα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και αυτό το γεγονός τους πιέζει ψυχολογικά. Με υποµονή, χαµόγελο, κατανόηση και διπλωµατία αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι τις ιδιόµορφες συµπεριφορές πελατών και το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως συµφωνεί αρκετά µε την πολιτική της επιχείρησης όπου εργάζονται σχετικά µε τους πελάτες. Το µεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει πως δεν επηρεάστηκε από την εργασία του στον κλάδο του τουρισµού για να αποφασίσει για την δηµιουργία της οικογένειας, αλλά σχολιάζεται ότι είναι δύσκολο µε τα ωράρια της εργασίας και ότι για τις µητέρες ειδικά είναι περισσότερο δύσκολο. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το αντικείµενο της εργασίας τους και ότι θα άλλαζαν επάγγελµα µόνο για κάτι µε καλύτερες οικονοµικές απολαβές και σίγουρα για µια δουλειά στον δηµόσιο τοµέα, που προσφέρει καλύτερα χρήµατα, λιγότερες ώρες εργασίας και λιγότερη ανασφάλεια και άγχος. 37

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους υπαλλήλους των τουριστικών γραφείων. Για κάθε ερώτηση υπάρχει διάγραµµα µε τα ποσοστά των απαντήσεων αλλά και γραπτή ανάλυση τους. 6.1 Γενικές Ερωτήσεις Στις γενικές ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτηθέντες, τα αποτελέσµατα ήταν: το 79,6% απάντησε πως έχει κάνει σπουδές σχετικές µε τον τοµέα και το 20,4% απάντησε πώς δεν έχει κάνει σχετικές σπουδές µε τον τουρισµό ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.1 «Έχετε κάνει σπουδές σχετικά µε τον τοµέα του τουρισµού;» το 70,4% απάντησε πως ήταν επιλογή τους να σπουδάσουν κάτι σχετικό το 7,4% απάντησε πως δεν ήταν επιλογή τους και το 22,2% δεν απάντησε. 38

40 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.2 «Αν ναι, ήταν κάτι που το επιλέξατε;» το 1,9% απάντησε πως έχει σπουδάσει κάτι άλλο σε ΑΕΙ το 44,4% απάντησε πως σπούδασε τουριστικές επιχειρήσεις σε ΤΕΙ το 3,7% απάντησε πως έχει πτυχίο ΙΑΤΑ το 22,2% απάντησε πως σπούδασε ξενοδοχειακά σε ΙΕΚ και το 27,8% δεν απάντησε AEI ΤΕΙ ΙΑΤΑ ΙΕΚ Γράφηµα 6.3 «Τι σπουδές έχετε κάνει;» το 9,3% απάντησε πως εργάζεται λίγους µήνες το 27,8% απάντησε πως εργάζεται από 1 έως 5 χρόνια το 42,6% απάντησε πως εργάζεται από 6 έως 10 χρόνια το 14,8% απάντησε πως εργάζεται από 11 έως 20 χρόνια και το 5,6% απάντησε πως εργάζεται περισσότερα από 21 χρόνια 39

41 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΧΡΟΝΙΑ 6-10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ >ΑΠΌ 21 ΧΡΟΝΙΑ Γράφηµα 6.4 «Πόσο καιρό εργάζεστε στον κλάδο του τουρισµού;» το 9,3% δήλωσε πως είναι εποχικός υπάλληλος το 88,9% δήλωσε πως είναι µόνιµος υπάλληλος και το 1,9% δεν απάντησε EΠΟΧΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ Γράφηµα 6.5 «Είστε εποχικός ή µόνιµος υπάλληλος;» 6.2 Εργασιακό περιβάλλον Τα αποτελέσµατα που αφορούσαν ερωτήσεις σχετικά µε το εργασιακό περιβάλλον, ήταν τα ακόλουθα: Σχετικά µε τις σχέσεις µε τους συναδέλφους: το 3,7% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 31,5% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο 40

42 το 24,1% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο και το 40,7% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 6.6 «Ικανοποίηση από τις σχέσεις µε τους συναδέλφους» Όσον αφορά τη ιοίκηση της επιχείρησης όπου εργάζονται: το 5,6% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 35,2% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 18,5% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 38,9% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 1,9% δεν απάντησε ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΥ ΠΑΡ ΠΟΛΎ Γράφηµα 6.7 «Ικανοποίηση από την διοίκηση» Σχετικά µε τις σχέσεις τους µε τους προϊστάµενους: το 3,7% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο 41

43 το 31,5% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 22,2% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 38,9% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 3,7% δεν απάντησε ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 6.8 «Ικανοποίηση από τους προϊστάµενους» Σχετικά µε τον χώρο εργασίας: το 5,6% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο το 14,8% απάντησε πως είναι λίγο ευχαριστηµένο το 24,1% απάντησε πως είναι αρκετά ευχαριστηµένο το 16,7% απάντησε πως είναι πολύ ευχαριστηµένο το 37% απάντησε πως είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένο και το 1,9% δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 6.9 «Ικανοποίηση από τον χώρο» 42

44 Σχετικά µε τις σχέσεις µε τους συναδέλφους του ίδιου τµήµατος: το 5,6% απάντησε πως είναι µέτριες το 35,2% απάντησε πως είναι καλές και το 59,3% απάντησε πως είναι πολύ καλές ΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΟΛΎ ΚΑΛΕΣ Γράφηµα 6.10 «Σχέσεις µεταξύ συναδέλφων ίδιου τµήµατος» το 98,1% απάντησε πως δέχεται συµβουλές από τους συναδέλφους και το 1,9% απάντησε πως δε δέχεται συµβουλές ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.11 «Αποδοχή συµβουλών από συναδέλφους» το 87% απάντησε πως είναι ικανοποιηµένο από τα ωράρια και τις ηµέρες εργασίας και το 13% απάντησε πως δεν είναι ικανοποιηµένο 43

45 NAI OXI Γράφηµα 6.12 «Ικανοποίηση από ωράρια και ηµέρες εργασίας» έρευνα όπως: Στην συγκεκριµένη ερώτηση, έγιναν και κάποια σχόλια από τους συµµετέχοντες στην εν υπάρχουν ρεπό Εργασία πάντα το Σάββατο Πολλές ώρες εργασίας το 13% απάντησε πως δεν επηρεάζεται καθόλου από το γεγονός ότι δουλεύει κατά τις ηµέρες εορτών και διακοπών το 35,2% απάντησε πως επηρεάζεται λίγο το 25,9% απάντησε πως επηρεάζεται αρκετά το 18,5% απάντησε πως επηρεάζεται πολύ και το 7,4% απάντησε πως επηρεάζεται πάρα πολύ 44

46 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ Γράφηµα 6.13 «Εργασία κατά την περίοδο διακοπών και εορτών» το 48,1% απάντησε πως έχει τη δυνατότητα να πάρει άδεια τις ηµέρες εκείνες το 50% απάντησε πως δεν έχει δυνατότητα να πάρει άδεια και το 1,9% δεν απάντησε NAI OXI Γράφηµα 6.14 «υνατότητα άδειας κατά την περίοδο διακοπών και εορτών» το 53,7% απάντησε πως ο µισθός τους είναι ανάλογος της δουλειάς που κάνουνε το 42,6% απάντησε πως δεν είναι ανάλογος και το 3,7% δεν απάντησε 45

47 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.15 «Ικανοποίηση από τις οικονοµικές απολαβές» το 59,3% απάντησε πως υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης στην επιχείρηση όπου εργάζονται και το 40,7% απάντησε πως δεν υπάρχουν NAI OXI Γράφηµα 6.16 «Προοπτικές εξέλιξης» στην έρευνα: Παράγοντες όπως οι παρακάτω θα διευκόλυναν την εργασία των ερωτηθέντων Επιβράβευση από τους προϊστάµενους: το 94,4% απάντησε ναι και το 5,6% απάντησε όχι 46

48 NAI OXI Γράφηµα 6.17 «Επιβράβευση από τους προϊστάµενους» υνατότητες εκπαίδευσης: το 90,7% απάντησε ναι το 5,6% απάντησε όχι και το 3,7% δεν απάντησε ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.18 «υνατότητες εκπαίδευσης» «Κατανόηση» στις προσωπικές δυσκολίες: το 94,4% απάντησε ναι το 1,9% απάντησε όχι και το 3,7% δεν απάντησε 47

49 ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφηµα 6.19 «Κατανόηση στις προσωπικές δυσκολίες» Η τελευταία ερώτηση σχετικά µε το εργασιακό περιβάλλον ζητούσε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν τους παράγοντες που θα το βελτίωναν. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δεν απάντησαν, κάποιοι όµως ανέφεραν κυρίως τους παρακάτω παράγοντες: Σεµινάρια Καλύτερη συνεργασία µεταξύ συναδέλφων ιακοπή καπνίσµατος στον εργασιακό χώρο Φιλικό περιβάλλον χώρου Μικρότερο ωράριο 6.3 Εργασία και πελάτες Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εργασία και τους πελάτες, τα αποτελέσµατα είχανε ως εξής: το 77,8% συµφώνησε πως αντικείµενο της εργασίας στον κλάδο του τουρισµού είναι να είναι «πάντα ευχαριστηµένοι» οι πελάτες το 20,4% διαφώνησε και το 1,9% δεν απάντησε 48

50 ΣΥΜΦΩΝΩ ΙΑΦΩΝΩ Γράφηµα 6.20 «Αντικείµενο εργασίας η απόλυτη ευχαρίστηση των πελατών;» Στην ερώτηση αυτή, έγιναν κάποια σχόλια από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, όπως τα παρακάτω: Οι πελάτες δεν πρέπει να το παρακάνουν µε αγένεια και υπεροψία Ο πελάτης που πληρώνει δεν είναι ποτέ ευχαριστηµένος Λόγω διαφορετικής ηλικίας, προτιµήσεων κτλ δεν γίνεται να είναι πάντα όλοι οι πελάτες ευχαριστηµένοι Πρέπει να του δίνεις την εντύπωση πως αυτό που προτείνεις είναι το καλύτερο εν είναι εύκολο να τους κρατάς ευχαριστηµένους µε τα νέα δεδοµένα των αεροπορικών εισιτηρίων Στην ερώτηση «Η άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες είναι κάτι που σας αρέσει;» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: το 90,7% απάντησε πως τους αρέσει η άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες το 7,4% απάντησε πως δεν τους αρέσει και το 1,9% δεν απάντησε 49

51 NAI OXI Γράφηµα 6.21 «Άµεση συναναστροφή µε τους πελάτες» το 96,3% απάντησε πως θεωρεί πως πρέπει να είναι πάντα ευχάριστοι και χαµογελαστοί, ανεξάρτητα µε τα προσωπικά προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν το 3,7% απάντησε πως δεν το πιστεύει το 53,7% απάντησε πως πιέζεται ψυχολογικά από το γεγονός αυτό το 38,9% απάντησε πως δεν πιέζεται ενώ το 7,4% δεν απάντησε NAI OXI Γράφηµα 6.22 «Ευχάριστη συµπεριφορά ανεξάρτητα προσωπικών προβληµάτων» 50

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας)

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας) Quiz για την Αξιολόγηση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Η ψυχική υγεία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή και κυρίως στην εργασία. Το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει τα βασικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα