Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΩ ΑΛΠΘ. «Αρκεί μοι μόνον του βλέπειν σε, πάτερ.» «Λουκά Χριστού Απόστολε, μετά της Θεοτόκου, ής την Θείαν εικόνα, εκ πόθου ανιστόρησας...» Εκδόσεις Αγία Ταϊσία Λευκωσία,

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ενδιαφέρον πολλών, που ασχολούνται, ερασιτεχνικά, με την ζωγραφική, για την αγιογραφία, μας παρεκίνησε για να εκδώσωμε αυτό το μικρό τεύχος για την τέχνη της αγιογραφίας. Δεν θέλομε να περιγράψωμε τη διαδικασία αυτή συστηματικά, αλλά με απλά λόγια να περιγράψωμε πώς φτιάχνεται μια βυζαντινή εικόνα. Δεν παραθέτομε ένα μόνο τρόπο, για να φιλοτεχνήση κάποιος μια εικόνα, αλλά πολλούς, ούτως ώστε ο μελετητής του παρόντος τευχιδίου, να μπορή να επιλέξη, αφού δοκιμάση, τον τρόπο και τη μέθοδο εκείνη, η οποία τον εκφράζει καλύτερα. Πιστεύω ότι και αυτοί που ασχολούνται με την αγιογραφία μπορούν να ωφεληθούν γιατί, εκτός του ότι συστηματοποιούν τις γνώσεις τους, μπορούν να δούν, δια των σελίδων του παρόντος τευχιδίου, καινούργιες ή ξένες, γι αυτούς, μεθόδους αγιογραφήσεως μιας εικόνας Β.Β.Χ Του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το να κάνης τη πράξη λόγο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορείς να αποδώσης ακριβώς αυτό που ζείς με τη πράξη. Και εάν προσπαθήσης να πής με λόγια το πως γίνεται μια εικόνα, τότε σκοτώνεις τη πράξη αυτή που λέγεται αγιογραφία. Η καλύτερη μέθοδος για να μάθης να αγιογραφής είναι η παρακολούθηση άλλων αγιογράφων. Τα λόγια σκοτώνουν το ζωοποιό πνεύμα που κρύβει ο μυστικός, για τους πολλούς, κόσμος της αγιογραφίας. Υπάρχουν αγιογράφοι που φτιάχνουν τέλειες εικόνες άλλά δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια αυτό που ζούν φτιάχνοντας εικόνες. Ο κάθε ένας, που αρχίζει να φιλοτεχνή μια εικόνα ενός Αγίου πρέπει να έχη κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις, εκτός από την καλλιτεχνική δεξιότητα και ικανότητά του, την οποία θα αναπτύξη συν τω χρόνω. Η μέθοδος, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήση για να συλλέξη αυτές τις γνώσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή μιας εικόνος, είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική. Κατ αρχήν, βλέπω ένα αγιογράφο να φτιάχνη μια εικόνα, ή παρατηρώ προσεκτικά μια εικόνα ή μια τοιχογραφία, ή ακούω μια ομιλία για την αγιογραφία ή την ζωγραφική, ή προσπαθώ, κρατώντας το πινέλο στα δάκτυλά μου, να ζωγραφίσω έναν Άγιο. Οι ενέργειες ή αντικείμενα αυτά, υποπίπτουν, συνειδητά ή λανθασμένα, στα αισθητήριά μου όργανα. Η δεύτερη φάση είναι η κατάταξη αυτών των γνώσεων μέσα στο χώρο, που ονομάζεται «νούς» ή «λογική». Η Τρίτη φάση είναι το πέρασμα αυτών των γνώσεων από το «νού» στη «καρδία» οπόταν αυτές οι γνώσεις γίνονται βίωμα. Προηγουμένως, ανέφερα ότι, η μέθοδος για την εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική γιατί προχωρούμε από τα ειδικά στα γενικά. Δηλαδή, μαζεύομε γνώσεις, αλλά οι γνώσεις αυτές πρέπει να γενικεύωνται, για να μπορέσωμε να φιλοτεχνήσωμε μια εικόνα, και να κατατάσσωνται σε σύνολα όπως δεν μπορούμε να γράψωμε μια ομλία αν χρησιμοποιούμε μόνον λέξεις, αλλά προτάσεις και παραγράφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι με κάποια ειδικά χαρίσματα. Πιστεύω ότι, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αντιδρούν θετικά στα εξωτερικά ερεθίσματα και προσπαθούν να αναπτύξουν τις γενικές δυνατότητες της φύσεως των σε ωρισμένους ειδικούς κλάδους. Η ποσότητα της βουλήσεώς των, δηλαδή το πόσο θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα κλάδο, καθορίζει και το πόσο καλοί και εξειδικευμένοι μπορούν να γίνουν στον τομέα τους. 3

4 Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, το περιβάλλον, οι φίλοι, η φύση του ιδίου του ανθρώπου, επηρεάζουν ένα πρόσωπο στο είδος της εργασίας που θα ασχοληθή στη ζωή του αν, δηλαδή, θα είναι χειρονακτική ή πνευματική, αν θα έχη σχέση με χρώματα ή με ήχους. Η βυζαντινή αγιογραφία άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του αιώνα μας. Χρειάζεται, όμως, πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανακαλύψουν καινούργιους δρόμους στη τέχνη αυτή, μένοντας πιστοί στη Παράδοση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α α) Όταν πρωταρχίζωμε να ζωγραφίζωμε και είναι οι πρώτες εικόνες που κάνομε, τότε ζωγραφίζομε πάνω σε χαρτόνια χοντρά. β) Όταν θα κάνωμε μια εικόνα, μια εύκολη μέθοδος για να προετοιμάσωμε το ξύλο, είναι να το περάσωμε (το ξύλο) με ένα στρώμα κόλλα πέλθεο (peltheo) και πάνω σ αυτό (το στρώμα) να ζωγραφίσωμε, όταν στεγνώση. γ) Η πιο σωστή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσωμε τη κόλλα ζαρτέν (jartin). Από το βράδυ σπάζομε την κόλλα, και την κάνομε μικρά κομματάκια. Ακολούθως ζυγίζομε τη κόλλα και τη βάζομε να φουσκώνη σε νερό, σε αναλογία 1:10 (ένα προς δέκα)-ή 1:9 (ένα προς εννιά), ή 1:8 (ένα προς οκτώ) δηλαδή, αν βάλωμε 10 (δέκα) μέρη νερό, ή 100 (εκατό) γραμμάρια κόλλας ζαρτέν σε 1 (ένα) κιλό νερό. Το πρωί βάζομε το δοχείο που έχει τη κόλλα ζαρτέν με νερό σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο που έχει επίσης ζεστό νερό και τη ζεσταίνομε. Ο λόγος που το κάνομε αυτό είναι για να μη εφάπτεται η φωτιά του δοχείου με τη κόλλα ζαρτέν. Ύστερα, με ένα πινέλλο, βάζομε από αυτό το μίγμα (νερό+ζαρτέν) πάνω στο ξύλο και κολλούμε το ρούχο, το οποίο πρέπει να εξέχει από όλες τις πλευρές ένα-δύο πόντους. Το ρούχο μπορεί να είναι λινό ή κουρούκλα λεπτή (Μπορούμε, επίσης, να βουτούμε το πανί στη κόλλα με το νερό και ύστερα να το απλώθωμε στο ξύλο). Τα μεγέθη των ξύλων μπορεί να είναι: α) 30x22.50, β) 35x25, γ)60x40 και δ) 100x60, για κανονικές μονοπρόσωπες εικόνες. Όταν στεγνώση η κόλλα με το ρούχο, τότε ζεσταίνουμε ξανά το μίγμα και προσθέτουμε 10 μέρη κιμωλία ή αν δεν υπάρχη κιμωλία βάζομε 10 μέρη στόκκο σκόνη άσπρη (εφ όσον η αναλογία μας είναι 1:10). Ακολούθως περνούμε 5 (πέντε) περίπου χέρια το ξύλο με αυτό το μίγμα. Τα πρώτα δύο χέρια τα περνούμε με πινέλο χοντρό, χτυπώντας το πινέλο στο ξύλο, και προσπαθούμε να κλείσουν οι τρυπίτσες που δημιουργούνται στην επιφάνεια. Το τρίτο χέρι το περνούμε με πινέλο πάλι, αλλά χωρίς να το κτυπούμε. Τα τελευταία δύό χέρια τα περνούμε με σπάτουλα. Σημειωτέον ότι κάθε χέρι που περνούμε, το αφήνουμε να στεγνώση και μετά βάζουμε το άλλο. Όταν τελειώσωμε, αφήνομε το ξύλο μια-δυο μέρες να στεγνώση (χωρίς να το εκθέτωμε στον ήλιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σκάση) και 5

6 μετά τρίβομε τη βάση που κάναμε με το πιο λεπτό γιαλλόχαρτο που υπάρχει για να γίνη η επιφάνεια, στην οποία θα ζωγραφίσωμε, λεία. Ύστερα τραβάμε με μολύβι τα περιθώρια γύρω από την εικόνα. Αυτά θα απέχουν από την άκρη της εικόνος περίπου 1cm. Ακολούθως τραβάμε με μολύβι μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του ξύλου (στο μέσον) από πάνω προς τα κάτω, για να ξέρωμε που θα τοποθετήσωμε το σχέδιό μας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β α) Όταν είμαστε αρχάριοι στην αγιογραφία, τότε βγάζομε το σχέδιο του ή της Αγίας που θα ζωγραφίσωμε με μηχανή προβολής. Προσέχομε, ούτως ώστε, να την αντιγράψωμε όσον πιο προσεκτικά μπορούμε. β) Ο πιο σωστός τρόπος είναι να βλέπωμε ή να έχωμε υπ όψη μας το πρωτότυπο του ή της Αγίας που θα φιλοτεχνήσωμε και να τον σχεδιάσωμε στο χαρτί, ελεύθερα μεν, αλλά βυζαντινά. Ακολούθως τυπώνομαι το σχέδιο στο ξύλο μας, προσέχοντας να είμαστε ακριβείς στις πτυχώσεις των φορεμάτων και στις θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου. Πρέπει, προτού αρχίσομε να ασχολούμαστε με τα χρώματα, να μελετήσωμε την αρχιτεκτονική του σχεδίου, τις αναλογίες μεταξύ ματιών, μύτης, στόματος, τη θέση του αυτιού, τη σχέση της κεφαλής και σώματος, τη διαφορά της Κρητικής από τη Μακεδονική, όσον αφορά το σχέδιο (φυσιοκρατία, πλατειασμός, διαφορά μεγέθους ματιών, κ.λ.π.). 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' α) Η κολλητική ουσία μπορεί να είναι πέλθεο (κόλλα άσπρη) αραιωμένη με νερό. β) Όταν ζωγραφίζομε πάνω σε μουσαμά που, ύστερα, θα τον κολλήσωμε στον τοίχο ή σε ξύλο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε τα ακρυλικά χρώματα (διαλύονται με νερό) ή τις λαδοπογιές (διαλύονται με νεύτη). γ) Παλιά υπήρχε η εγκαυστική μέθοδος που διαλύανε τα χρώματα σε κηρόνευτο (κερί διαλυμένο με νεύτη). δ) Ο καλύτερος τρόπος, που χρησιμοποιείται σήμερα, είναι η χρησιμοποίηση του κρόκου του αυγού, αφαιρόντας το περικάλυμμα του κρόκου και προσθέτοντας ένα κουτάλι της σούπας ξύδι. Το ξύδι έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι σκόνες-χρώματα που τα αναμιγνύομε με το αυγό. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' α) Στη θέση που θα μπή το χρυσό (δηλ. γύρω από τον Άγιο) βάζομε δύο χέρια γόμα λάκα (διαλυμένη με οινόπνευμα). Αφού στεγνώση, βάζομε το μιξίον (δηλ. την κολλητική ουσία) και αφού περάσουν αρκετές ώρες κολλούμε τα φύλλα χρυσού. Αφού περάσουν μια-δυο μέρες τρίβομε το χρυσό ελαφρά με βαμβάκι. Ύστερα, περνούμε το χρυσό με γόμα λάκα άσπρη ή με χολή βοδιού (για προστασία). β) Άλλος τρόπος είναι να αναμίξωμε το αμπόλι με νερό σε αναλογία 1:10 βάζοντας και 5-6 σταγόνες κόλλα ή ασπράδι αυγού. Κατόπιν περνούμε το μέρος που θα μπή το χρυσό πέντε έξι χέρια με το μίγμα αυτό. Μετά, με ένα πινέλλο σκληρό, τρίβομε το αμπόλι για να γυαλλίση (να γίνη στιλπνό). Ύστερα περνούμε το μέρος με μίγμα, που περιέχει μισό νερό και μισό οινόπνευμα. Αμέσως μετά κολλούμε το χρυσό και αφού στεγνώση το τρίβομε με το νύχι. Σημ: Άλλοι βάζουν το χρυσό όταν τελειώσουν από το ζωγράφισμα της εικόνας. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Αφού τελειώσουμε από το χρυσό, περνούμε όλους τους προπλασμούς όλων των φορεμάτων και του προσώπου για να δούμε αν είναι καλοί οι συνδυασμοί χρωμάτων. Τα φορέματα τα φτιάχνομε πρίν από το πρόσωπο. Κατ' αρχήν περνάμε τον προπλασμό ένα-δυο χέρια, λίγο σκούρο. Ύστερα, στον προπλασμό, βάζομε λίγη όμπρα ωμή ή λίγο μαύρο και κάνομε τα γραψίματα. Μετά, βάζομε στον προπλασμό λίγο άσπρο και κάνομε το α λάμμα. Ακολούθως το α λάμμα το ανοίγομε με άσπρο και κάνομε το β' λάμμα παρόμοια κάνομε και για το γ' λάμμα. Κάθε φορά που ανοίγομε το λάμμα βάζομε και λίγο "κύριο χρώμα". Αν ο προπλασμός είναι μπλέ, τότε κύριο χρώμα είναι το μπλέ. Αν ο προπλασμός είναι πρασινωπός, τότε κύριο χρώμα είναι το πράσινο. Εξαιρέσεις υπάρχουν στα κόκκινα, γιατί τα κόκκινα ανοίγονται πάντα με κόκκινα. Στο α' λάμμα βάζομε πιο πολύ κύριο χρώμα, στο β' πιο λίγο και στο γ' ελάχιστο. Μαζί με το άσπρο, στα λάμματα, βάζομε και ώχρα λίγη στο α' λάμμα, περισσότερη στο β' και πιο πολύ στο γ'. Εξαίρεση αποτελεί το μπλέ στο οποίο ουδέποτε βάζομε ώχρα (ή πολύ λίγη). Ύστερα από τα λάμματα βάζομε το β' γράψιμο σε ωρισμένες περιοχές πιο σκούρες. Σ' αυτό βάζομε στο α' γράψιμο ακόμη περισσότερο μαύρο ή πιο σκούρο χρώμα. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Πρέπει να τονίσωμεν ότι, σαν προπλασμό ουδέποτε χρησιμοποιούμε άσπρο ή μαύρο. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων προς καλυτέραν παρασκεύην των προπλασμών: Ι) Κίτρινο α) Κίτρινο + όμπρα ωμή. ΙΙ) Μώβ (ή μελιντζανί). α) Κοκκινίλα + μπλέ + όμπρα. β) Μπλέ + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) μαύρο + άσπρο + χονδροκόκκινο. δ) όμπρα ψημένη + λευκό. ε) Κοκκινίλα + μπλέ. ΙΙΙ) Μπλέ. α) Μπλέ + μαύρο + άσπρο. β) Μπλέ + πράσινο + όμπρα. γ) Μπλέ + χονδροκόκκινο + μαύρο. δ) Μπλέ + όμπρα. ε) Άσπρο + μαύρο ψυχρό. ΙV) Πράσινο. α) Μπλέ + ώχρα + όμπρα. β) Πράσινο + όμπρα. γ) Μαύρο +ώχρα χρυσή + άσπρο. δ) Πράσινο + όμπρα ωμή + μαύρο + ώχρα + άσπρο. ε) Πράσινο + μαύρο + ώχρα. στ) Πράσινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ζ) Πράσινο + μπλέ. η) Πράσινο χρωμίου + άσπρο. V) Πορτοκαλί. α) Πορτοκαλί + άσπρο + χονδροκόκκινο. VI) Τριανταφυλί. α) Άσπρο + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + γαλάζιο ανοικτό + κοκκινίλα. δ) Λάκα + άσπρο. VII) Κόκκινο. α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. β) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. γ) Σιέννα ψημένη + ώχρα + άσπρο. δ) Χονδροκόκκινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ε) Κόκκινο της φωτιάς + χονδροκόκκινο. 11

12 VIII) Στακτί. α) Άσπρο + μαύρο. β) Άσπρο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή +ώχρα. ΙΧ) Γκρίζο χρώμα. α) Όμπρα + πράσινο + χονδροκόκκινο. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε ωρισμένα φορέματα ή αντικείμενα που παριστάνονται σε μια εικόνα. Ι) Ουρανός Παντοκράτορα. α) Σιέννα ψημένη. ΙΙ) Χιτών Παντοκράτορος. α) Σιέννα ψημένη + όμπρα. β) Όμπρα ψημένη + ψιμμίθι. γ) Σιέννα ψημένη + άσπρο. δ) Ψιμμίθι + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. ΙΙΙ) Ιμάτιον Παντοκράτορος. α) Μαύρο + ψιμμίθι. β) Πράσινο + όμπρα ωμή + ψιμμίθι. γ) Μαύρο + λουλάκι + άσπρο. δ) Πράσινο του σμαράγδου + μαύρο. ΙV) Πέδιλα Χριστού. α) Σιέννα ψημένη. V) Φόρεμα παιδικό του Χριστού. α) Άσπρο + ώχρα + πράσινο. VI) Πέπλος Παναγίας (Μαφόριον). α) Σιέννα. β) Μαύρο + σιέννα ψημένη + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. + όμπρα ωμή + μαύρο + άσπρο. δ) Κοκκινίλα + μπλέ + μαύρο. ε) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. στ) Μαύρον κυανούν (Εις αρχαίας εικόνας). VII) Μαντίλι Παναγίας. α) Μπλέ + πράσινο + μαύρο. VIII) Φελόνιο. α) Άσπρο + όμπρα + μαύρο. IX) Πολυσταύριο. α) Χονδροκόκκινο + σιέννα. β) Όμπρα ψ. + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. δ) Λάκκα. ε) Μαύρο. στ) Όμπρα ψ. ζ) Μαύρο + πράσινο. Σημ. Το Πολυσταύριο γράφεται, λαμματίζεται και ψιμμιθίζεται. 13

14 X) Ωμόφορον. α) Άσπρο + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο. γ) Άσπρο. δ) Στακτόλευκο. ΧΙ) Επιγονάτια - επιτραχήλια. α) Ώχρα. β) Σιέννα ωμή. ΧΙΙ) Ακτίνες ευαγγελίου. α) Άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Άσπρο + ώχρα. γ) Άσπρο + κίτρινο. δ) Κίτρινο καδμίου + ώχρα + άσπρο. ΧΙΙΙ) Ευαγγέλιο. α) Χονδροκόκκινο + ώχρα. β) Χονδροκόκκινο + κοκκινίλα. ΧΙV) Φύλλα Ευαγγελίου. α) Φωτεινό κόκκινο (light red). β) Κοκκινίλα + χονδροκόκκινο. ΧV) Περγαμηνή ή πάπυρος. α) Άσπρο + μαύρο. β) ώχρα + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή + ώχρα. δ) Άσπρο + ώχρα. ΧVI) Ασπίδα στρατιωτικού Αγίου. α) Άσπρο + όμπρα + μπλέ + κοκκινίλα. ΧVII) Φόντο. α) Αντί χρυσού άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Στις τοιχογραφίες: Μπλέ + μαύρο + ώχρα, ή Άσπρο + μαύρο θερμό (που έχει μέσα του, από φυσικό του, κίτρινο). 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Αφού τελειώσωμε με τα φορέματα, κάνομε το προπλασμό του προσώπου και των άλλων σαρκωμάτων (χεριών, ποδιών κ.λ.π.). Περνούμε το μέρος, στο οποίο θα βάλωμε προπλασμό, ένα ή δύο, το πολύ, στρώματα. Δεν είναι ανάγκη να το περνάμε συνέχεια με πολλά χέρια μέχρι να κλείση. Όταν το περάσωμε μόνο ένα ή δύο στρώματα προπλασμού, τότε του δίνει την εντύπωση του κοίλου και όχι του επιπέδου (της πλάκας) και στον παρατηρητή δίνει την εντύπωση της αρχαίας εικόνας. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμό προσώπου. α) Ώχρα + χονδροκόκκινο + πράσινο + όμπρα ωμή. β) Ώχρα + χονδροκόκκινο + μαύρο. γ) Ώχρα + όμπρα + μαύρο. δ) Σιέννα ωμή. ε) Σιέννα ωμή + πράσινο + άσπρο. στ) Σιέννα ωμή + πράσινο + μαύρο + άσπρο. ζ) Σιέννα ωμή + σιέννα ψ. + μαύρο + ώχρα. η) Σιέννα ψ. + μαύρο + άσπρο. θ) Σιέννα ψ. + όμπρα ωμή + πράσινο + άσπρο. ι) Όμπρα ωμή. ια) Όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. ιβ) Όμπρα ωμή + χονδροκόκκινο + ώχρα + άσπρο. ιγ) Σιέννα ωμή + όμπρα ωμή. ιδ) Σιέννα ψημένη + όμπρα ψ. + ώχρα. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Ακολούθως γράφομε τα χαρακτηριστικά το προσώπου με α' γράψιμο και σε ωρισμένα σημεία πιο σκιερά βάζομε πιο σκούρο γράψιμο. Το γράψιμο μπορεί να είναι: α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή, β) χονδροκόκκινο + μαύρο, ή γ) Σιέννα ψημένη. Ακολούθως, χρωματίζομε το ασπράδι μέσα στο μάτι. Για να γίνη αυτό, συνδυάζομε άσπρο, μαύρο και ώχρα. Μετά, το φωτίζομε με άσπρο. Σημ. 1. Αν χρωματίσωμε το ασπράδι στο μεγάλο μέρος του προσώπου, τότε ο Άγιος βλέπει πλάγια αν, αντίθετα, το βάλομε στο μικρό μέρος, τότε θα βλέπη εμένα: Σημ. 2. Αν, το ασπράδι ακουμπήση στο μάτι από πάνω, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα αυστηρό αν προχωρήση γύρω από το μάτι, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα επιεικές. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Ύστερα από τον προπλασμό και τα γραψίματα, βάζομε τα σαρκώματα. Αυτά θα μπούν εκεί που φωτίζεται ο Άγιος, εκεί που θέλομε να δώσωμε περισσότερο φώς. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε σαρκώματα α) Ψιμμίθι λεπτόν + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Ψιμμιθί + ώχρα + κιννάβαρι. γ) Ψιμμίθι + ώχρα. δ) Ώχρα + κόκκινο + κίτρινο + άσπρο. ε) Ώχρα. Ύστερα από τα σαρκώματα που μπορεί να είναι δύο ή τρία, το ένα φωτεινότερο από το άλλο βάζομε τον πυροδισμό. Αυτός είναι πορτοκαλί χρώμα και μπαίνει για να δώση βάθος και για να γλυκάνη το πρόσωπο. Τέλος, βάζομε τις ψιμμιθίες, που είναι συνδυασμός άσπρου με κίτρινο, στις θέσεις που θέλομε να δώσωμε όγκο. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμούς, γραψίματα και σαρκώματα. Μερικοί συνδυασμοί παρατίθενται σε αναλογίες, εάν κάποιος θέλει να φτιάξη ένα συνδυασμό σε ποσότητα. Ι)Προπλασμός: ώχρα.50. χονδροκόκκινο...1. μαύρο...2. Σάρκωμα: ώχρα.100. λευκό..20. κίτρινο..4. κόκκινο.1. ΙΙ) Προπλασμός: ώχρα.20. χονδροκόκκινο.6. όμπρα ωμή 2. όμπρα πράσινη 2. πράσινο..1¼. μαύρο ½. Σάρκωμα: ώχρα.20. άσπρο.5. πορτοκαλί..1½. κίτρινο 1. 17

18 ΙΙΙ) Προπλ: ώχρα + χονδρ. + πράσινο + όμπρα ωμ. Σάρκωμα α': προπλ. + ώχρα + κιννάβαρι. Σάρκωμα β': σάρκ. α' + ώχρα + άσπρο + κιννάβαρι (λίγη). Σάρκωμα γ': σαρκ. β' + άσπρο + ώχρα + κιννάβαρι (πολύ λίγη). Ψιμμιθιές: άσπρο + κίτρινο. Γράψιμο: χονδρ. + μαύρο. Λαζούρα: μισό γράψιμο + μισό προπλ. Πυροδισμός: κιννάβαρι + α' σάρκωμα. ΙV) Προπλασμ.: σιέννα ωμή σαρκ. α': ώχρα. σαρκ. β': ώχρα + άσπρο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. V) Προπλασμ.: όμπρα ωμ. + ώχρα + μαύρο. Σάρκωμα: ώχρα + χονδροκοκ. + άσπρο. α' άνοιγμα: σάρκωμα + άσπρο. β' άνοιγμα: άσπρο + κίτρινο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. Κοκκινάδι: χονδροκόκκινο. VI) Προπλασμ.: μαύρο + ώχρα + χονδροκοκ. Σάρκωμα: ώχρα + κόκκνο + κίτρινο + άσπρο. α' φώς: Λευκό + κίτρινο + σάρκωμα. β' φώς: Λευκό + κίτρινο + α' φώς. Ψιμμιθιές: Λευκό καθαρό. α' γράψιμο: χονδροκόκ. + προπλασμ. β' γράψιμο: σιέννα ψημ. γ' γράψιμο: μαύρο. Κοκκινάδι: κόκκινο της φωτιάς + σαρκωμα. VII) Προπλασμός: ώχρα (5) + χονδροκοκ. (2) + μαύρο (1). Γλυκασμός: Άσπρο (4) + ώχρα (4) + μαύρο (1). Σάρκωμα: Ώχρα (4) + κόκκινο της φωτιάς (1) + άσπρο (2). Κοκκινάδι: Κόκκινο της φωτιάς + σάρκωμα. α' φώς: σάρκωμα + άσπρο. β' φώς: σάρκωμα + α' φώς. γ' φώς: Άσπρο + σάρκωμα. Ψιμμιθιές: Άσπρο. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Τα γεροντικά μαλλιά, καθώς και τα γεροντικά γένια, τα φτιάχνομε ενώνοντας άσπρο, λίγη όμπρα (ή μαύρο) και ώχρα, και ζωγραφίζομε τους πλοκάμους (Ο προπλασμός είναι ο ίδιος με το πρόσωπο). Ύστερα φωτίζομε τους πλοκάμους, ανοίγοντας το χρώμα με άσπρο. Για τα νεανικά μαλλιά σμίγομε χονδροκόκκινο + μαύρο, ή τα φτιάχνομε με απλή σιέννα ψημένη. Ύστερα ανοίγομε το προπλασμό των μαλλιών με ώχρα (και λίγο χονδροκόκκινο) και φτιάχνομε τους πλοκάμους. Για να φτιάξωμε τα νεανικά γένια χρησιμοποιούμε τον ίδιο προπλασμό με τα νεανικά μαλλιά αλλά, αντί να τον φωτίσωμε, τον γράφομε με πιο σκούρες γραμμές. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Αφού τελειώσωμε την εικονογράφιση του Αγίου, φτιάχνομε το περιθόριο γύρω από την εικόνα, γράφομε το φωτοστέφανο και το όνομα του Αγίου πάνω στο χρυσό. Για να βερνικώσωμε την εικόνα πρέπει να περάσουν αρκετές τουλάχιστον μέρες, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σαλεύσουν τα χρώματα από την θέση τους. Για να βερνικώσωμε την εικόνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε α) Βερνίκι έτοιμο, αφού το ζεστάνομε. β) Να σμίξωμε 100γρ. νεύτη, 10 γρ. μαστίχι χίου και 10 γρ. κερί γνήσιο. γ) Να ενώσωμε 300 γρ. νεύτη 100 γρ. μαστίχι χίου ( Στη β' και γ' περίπτωση, όταν στεγνώση, το τρίβομε με ένα ρούχο για να γυαλίση περισσότερο η εικόνα). 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για να φτιάξωμε το α' στρώμα του τοίχου, πάνω στον οποίο θα αγιογραφήσωμε σμίγομε ασβέστη και άμμο χοντρό, σε αναλογία 1:4, σμίγοντας μαζί με αυτά και τρίχα (καννάβι). Το α' χέρι πρέπει να είναι άγριον και να έχη αρκετή τρίχα. Προτού περάσομε το β' χέρι ραντίζομε τον τοίχο για 3 (τρείς) μέρες. Στο β' στρώμα βάζομε ασβέστη και άμμο ψιλό, σε αναλογία 1:½. Επίστρωση: Πατούμε ελαφρά το β' χέρι με μιστρί και το στρώνομε, ούτως ώστε να είναι ίσιο, επίπεδο, χωρίς να το πιέσωμε πολύ. Την άλλη μέρα περνούμε το σχέδιο με ώχρα νερωμένη και ακολούθως, σπάζομε το κρύσταλλο εκεί που θέλομε να ζωγραφίσωμε. Εκεί που σπάσαμε το κρύσταλλο, πρέπει να αρχίσωμε να ζωγραφίζωμε αμέσως και γρήγορα, ούτως ώστε μέσα σε ανάμιση ώρα να έχωμε τελειώσει, ειδ' άλλως τα χρώματα μας δεν θα μείνουν στον τοίχο, αλλά θα πέσουν. Τα χρώματα μας τα αναμιγνύομε με νερό του ασβέστη (δηλ. νερό μέσα στο οποίο σβήνει ο ασβέστης) και όχι με αυγό. Ο χώρος μέσα στον οποίο θα ζωγραφίσωμε δεν πρέπει να είναι ζεστός, ούτε αερινός, γιατί τότε τα χρώματα μας θα στεγνώσουν εύκολα και γρήγορα. Ο τρόπος επίσης που ζωγραφίζομε τοιχογραφίες - φρέσκο (νωπογραφίες) είναι διαφορετικός τα χρώματα δεν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή το κάθε χρώμα μπαίνει στη θέση που πρέπει να μπή, χωρίς να τοποθετούμε άλλο χρώμα από πάνω του. Και εδώ έγκειται η μεγάλη δυσκολία αλλά και η μεγάλη αξία της νωπογραφίας. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤΩ ΑΟΡΑΤΩ, ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. 21

22 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Γλυκασμος. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και σαρκώματος (q.v.), χρησιμοποιούμενο και από τις δύο κυρίους τεχνοτροπίες (Κρητική και Μακεδονική), που έχει σκοπόν να γλυκαίνη και να ενώνη το προπλασμό με το σάρκωμα. Γράψιμο. Οι σκούρες γραμμές δια των οποίων αποδίδομε τα χαρακτηριστικά του προσώπου καθώς και τις πτυχώσεις των ενδυμάτων. Λαζούρα. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και γραψίματος (q.v). Σκοπόν έχον να ενώνη το προπλασμό με το γράψιμο. Λάμματα. Οι φωτεινές αποχρώσεις των φορεμάτων, οι οποίες ζωγραφίζονται η μια επάνω στην άλλη επάνω στον προπλασμό (q.v.) Πλατειασμός. Η τάσις που έχει η Μακεδονική τεχνοτροπία να ζωγραφίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου πιο φυσικά. Προπλασμός. Το πρώτο στρώμα με το οποίο καλύπτομε όλη την επιφάνεια του προσώπου, των μαλλιών ή των φορεμάτων. Πυροδισμός. Το κοκκινάδι που βάζομε επάνω στο σάρκωμα των Αγίων. Σάρκωμα. Η φωτεινή απόχρωση του προσώπου, που μπαίνει πάνω από τον προπλασμό για να προσδώσει όγκο. Ψιμμίθι. i) Το λευκό χρώμα. ii) Οι λευκές γραμμίτσες που μπαίνουν πάνω στο σάρκωμα (q.v.) για να προσδώσουν φως και όγκο. 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίς Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Η τεχνική της αγιογραφίας 5 Παράρτημα. Περί νωπογραφίας 21 Γλωσσάριον 22 Περιεχόμενα 23 23

: ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β

: ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β 1. Φωτοσκιάσεις 1.1 Διαμόρφωση νεανικού ατόμου σε γηρασμένο 1.1.1 Μέτωπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα... Σε αυτό το κεφάλαιο: 4.1 Το σκηνικό του Scratch 4.2 Σχεδιάζοντας ένα σκηνικό 4.3 Σχεδιάζοντας αντικείμενα... «Το κρίσιμο στοιχείο της δημιουργικότητας, είναι το να μη φοβάσαι

Διαβάστε περισσότερα

A' Γυμνασίου maketa_eikastika_a_gymnasiou.indd 1 3/1/2013 10:50:18 πμ

A' Γυμνασίου maketa_eikastika_a_gymnasiou.indd 1 3/1/2013 10:50:18 πμ A' Γυμνασίου maketa_eikastika_a_gymnasiou.indd 1 3/1/2013 10:50:18 πμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ειρήνη Ανούση, Ζωγράφος, Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Great Wok of China Σας ευχαριστούµε για την αγορά του GREAT WOK OF CHINA. Είµαστε βέβαιοι ότι θα ενθουσιαστείτε µε την αγορά σας την οποία σίγουρα θα θεωρήσετε σαν ένα µεγάλο απόκτηµα της κουζίνας σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Μια συλλογή επιβίωσης που μεταφέρεται εύκολα και διαθέτει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της. Η θήκη είναι κατασκευασμένη από υφαντό nylon ή απλά

Διαβάστε περισσότερα

«Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση»

«Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση» Θεόφιλος Χατζημιχαήλ «Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση» Τσιμπλούλης Γεράσιμος Μακρινίτσα Πηλίου 2010 Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 1 Copyright 2007 Copyright 2007 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιωματικές Ασκήσεις α δ ά μ Ο ν η τ ε μ ιά ε λ υ για δο Γραμματή Ν. Μακέλη Copyright 2009 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράφω. ια διαδικασία

Περιγράφω. ια διαδικασία Περιγράφω ια διαδικασία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2007 Βήματα στον κόσμο Πε γράφω \\ Iff ZmZijCrcl Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1.1: Ενεργεία 1. 1.1.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρώματα. Υπέυθυνος καθηγητής της εργασίας (Project): Αθανασίου Δημήτριος

Χρώματα. Υπέυθυνος καθηγητής της εργασίας (Project): Αθανασίου Δημήτριος Χρώματα Τα χρώματα είναι ένας κόσμος μαγικός που κατέχει ξεχωριστή θέση στη φιλοσοφία και στη παραδοσιακή θεώρηση όλων των λαών. Καθένα από τα επτά χρώματα του ουράνιου τόξου, ξυπνά μέσα μας διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBLIO MA8HTH 1-41_eikastika B Mathiti 28/11/2012 9:30 πμ Page 1 Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBLIO MA8HTH 1-41_eikastika B Mathiti 11/1/2013 9:27 πμ Page 2 ΣυγγραφεiΣ: ΚρΙτeΣ - αξιολογητeσ: εικονογρaφηση: φιλολογικh

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός - Design Κειραμεικής, Βιβλίο Μαρίας Λίτινα, καθηγήτριας Τ.Ε.Ι Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σχεδιασμός - Design Κειραμεικής, Βιβλίο Μαρίας Λίτινα, καθηγήτριας Τ.Ε.Ι Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 Σχεδιασμός - Design Κειραμεικής, Βιβλίο Μαρίας Λίτινα, καθηγήτριας Τ.Ε.Ι Αθήνας ΠΗΛΟΣ : ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παράγεται από την αποσύνθεση του πετρώματος άστριου - Αποτελείται από καολίνη (άργιλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Λ Ε Φ Κ Κ)

ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Λ Ε Φ Κ Κ) ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Λ Ε Φ Κ Κ) www.lefkk.gr μαθήματα φωτογραφίας Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τα μάτια μας αποτελούν το κυριότερο αισθητήριο όργανο. Αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι το πρόσφορο επιλογή & επιμέλεια κειμένων: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης Γεωργία Κοφινά επιλογή φωτογραφιών: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης σχέδια σφραγίδων: Βάσω Γώγου (τα σχε δια της Βάσως Γώγου έγιναν για το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Η επάνω άκρη έγινε τώρα δεξιά πλευρά. Τέσσερις γωνίες. Η αριστερή άκρη είναι τώρα επάνω άκρη

Η επάνω άκρη έγινε τώρα δεξιά πλευρά. Τέσσερις γωνίες. Η αριστερή άκρη είναι τώρα επάνω άκρη PROFESSIONAL DECORATING TECHNIQUES - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚEΣ ΤΕΧΝΙΚEΣ ΙΑΚOΣΜΗΣΗΣ Σελίδα 1 2 της Αγγλικής Μετάφρασης Κ Α Τ A Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Λ Ε I Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν Κόφτης (σε λουρίδες) Ψαλίδι Συρραπτικό Χάρακας

Διαβάστε περισσότερα

α) Φαινόμενα που εξηγούνται με μόνη την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης Πείραμα 1: Όταν μια σελίδα εφημερίδας αντέχει περισσότερο από ένα σανίδι.

α) Φαινόμενα που εξηγούνται με μόνη την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης Πείραμα 1: Όταν μια σελίδα εφημερίδας αντέχει περισσότερο από ένα σανίδι. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Τα πειράματα της ενότητας αυτής παρουσιάζονται ταξινομημένα σε δυο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα παρουσιάζονται φαινόμενα που παρατηρούνται τη στιγμή της ισότητας των πιέσεων, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική χρονιά 2011 2012 Εισαγωγή Πρόλογος

Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Συντονιστές καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική χρονιά 2011 2012 Εισαγωγή Πρόλογος Κομποστοποίηση στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Θεοδώρου Νίκη, Ανδρέου Χριστίνα, Θεοφάνους Ρογήρος, Παναγιώτης Κουτρουζάς, Παναγιώτης Ανδρέου, Χριστοδούλου Λουκία, Μελή Λίνα. Συντονιστές καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Εικαστικό Εργαστήρι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Εικαστικό Εργαστήρι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εικαστικό Εργαστήρι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Γεωργία Μέγα Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Μεσαίωνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ & ΑΤΤΙΚΗ Υπάρχουν πολλοί ανάμεσα μας που νοιώθουν συχνά ότι η πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο απ' αυτό που κάποιοι θέλουν να νομίζουμε, κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά

ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά Το ΣΧΕΔΙΟ και η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ των ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ κείμενο καί εικονογράφηση ΑΝΤΡΙΑΝ ΧΙΛ μετάφραση ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ ΝΤΌΥΝΤΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Copyright 1965 Blanford Press

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Σχέδιο 1. Τι περιλαμβάνει ο όρος σχέδιο;

Ελεύθερο Σχέδιο 1. Τι περιλαμβάνει ο όρος σχέδιο; Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα υφαντά με γεωμετρικό διάκοσμο υφαίνονται σ ολόκληρη την Κρήτη, με παραλλαγές και ιδιαιτερότητες για την κάθε περιοχή.

Τα υφαντά με γεωμετρικό διάκοσμο υφαίνονται σ ολόκληρη την Κρήτη, με παραλλαγές και ιδιαιτερότητες για την κάθε περιοχή. Τα Υφαντά με Γεωμετρικό Διάκοσμο Τα κρητικά υφαντά με γεωμετρικό διάκοσμο είναι τα πλουσιότερα και τα πιο δομημένα απ όλα τα γεωμετρικά παραδοσιακά υφαντά που συναντάμε και στις πέντε ηπείρους, έστω κι

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1

Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1 Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1 1/7/13 1:18 PM ΣυγγραφειΣ: Ιωάννης Αντωνόπουλος, ζωγράφος, Χαράκτης, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαρία Δουκάκη, ζωγράφος, εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα