Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΩ ΑΛΠΘ. «Αρκεί μοι μόνον του βλέπειν σε, πάτερ.» «Λουκά Χριστού Απόστολε, μετά της Θεοτόκου, ής την Θείαν εικόνα, εκ πόθου ανιστόρησας...» Εκδόσεις Αγία Ταϊσία Λευκωσία,

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ενδιαφέρον πολλών, που ασχολούνται, ερασιτεχνικά, με την ζωγραφική, για την αγιογραφία, μας παρεκίνησε για να εκδώσωμε αυτό το μικρό τεύχος για την τέχνη της αγιογραφίας. Δεν θέλομε να περιγράψωμε τη διαδικασία αυτή συστηματικά, αλλά με απλά λόγια να περιγράψωμε πώς φτιάχνεται μια βυζαντινή εικόνα. Δεν παραθέτομε ένα μόνο τρόπο, για να φιλοτεχνήση κάποιος μια εικόνα, αλλά πολλούς, ούτως ώστε ο μελετητής του παρόντος τευχιδίου, να μπορή να επιλέξη, αφού δοκιμάση, τον τρόπο και τη μέθοδο εκείνη, η οποία τον εκφράζει καλύτερα. Πιστεύω ότι και αυτοί που ασχολούνται με την αγιογραφία μπορούν να ωφεληθούν γιατί, εκτός του ότι συστηματοποιούν τις γνώσεις τους, μπορούν να δούν, δια των σελίδων του παρόντος τευχιδίου, καινούργιες ή ξένες, γι αυτούς, μεθόδους αγιογραφήσεως μιας εικόνας Β.Β.Χ Του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το να κάνης τη πράξη λόγο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορείς να αποδώσης ακριβώς αυτό που ζείς με τη πράξη. Και εάν προσπαθήσης να πής με λόγια το πως γίνεται μια εικόνα, τότε σκοτώνεις τη πράξη αυτή που λέγεται αγιογραφία. Η καλύτερη μέθοδος για να μάθης να αγιογραφής είναι η παρακολούθηση άλλων αγιογράφων. Τα λόγια σκοτώνουν το ζωοποιό πνεύμα που κρύβει ο μυστικός, για τους πολλούς, κόσμος της αγιογραφίας. Υπάρχουν αγιογράφοι που φτιάχνουν τέλειες εικόνες άλλά δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια αυτό που ζούν φτιάχνοντας εικόνες. Ο κάθε ένας, που αρχίζει να φιλοτεχνή μια εικόνα ενός Αγίου πρέπει να έχη κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις, εκτός από την καλλιτεχνική δεξιότητα και ικανότητά του, την οποία θα αναπτύξη συν τω χρόνω. Η μέθοδος, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήση για να συλλέξη αυτές τις γνώσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή μιας εικόνος, είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική. Κατ αρχήν, βλέπω ένα αγιογράφο να φτιάχνη μια εικόνα, ή παρατηρώ προσεκτικά μια εικόνα ή μια τοιχογραφία, ή ακούω μια ομιλία για την αγιογραφία ή την ζωγραφική, ή προσπαθώ, κρατώντας το πινέλο στα δάκτυλά μου, να ζωγραφίσω έναν Άγιο. Οι ενέργειες ή αντικείμενα αυτά, υποπίπτουν, συνειδητά ή λανθασμένα, στα αισθητήριά μου όργανα. Η δεύτερη φάση είναι η κατάταξη αυτών των γνώσεων μέσα στο χώρο, που ονομάζεται «νούς» ή «λογική». Η Τρίτη φάση είναι το πέρασμα αυτών των γνώσεων από το «νού» στη «καρδία» οπόταν αυτές οι γνώσεις γίνονται βίωμα. Προηγουμένως, ανέφερα ότι, η μέθοδος για την εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική γιατί προχωρούμε από τα ειδικά στα γενικά. Δηλαδή, μαζεύομε γνώσεις, αλλά οι γνώσεις αυτές πρέπει να γενικεύωνται, για να μπορέσωμε να φιλοτεχνήσωμε μια εικόνα, και να κατατάσσωνται σε σύνολα όπως δεν μπορούμε να γράψωμε μια ομλία αν χρησιμοποιούμε μόνον λέξεις, αλλά προτάσεις και παραγράφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι με κάποια ειδικά χαρίσματα. Πιστεύω ότι, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αντιδρούν θετικά στα εξωτερικά ερεθίσματα και προσπαθούν να αναπτύξουν τις γενικές δυνατότητες της φύσεως των σε ωρισμένους ειδικούς κλάδους. Η ποσότητα της βουλήσεώς των, δηλαδή το πόσο θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα κλάδο, καθορίζει και το πόσο καλοί και εξειδικευμένοι μπορούν να γίνουν στον τομέα τους. 3

4 Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, το περιβάλλον, οι φίλοι, η φύση του ιδίου του ανθρώπου, επηρεάζουν ένα πρόσωπο στο είδος της εργασίας που θα ασχοληθή στη ζωή του αν, δηλαδή, θα είναι χειρονακτική ή πνευματική, αν θα έχη σχέση με χρώματα ή με ήχους. Η βυζαντινή αγιογραφία άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του αιώνα μας. Χρειάζεται, όμως, πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανακαλύψουν καινούργιους δρόμους στη τέχνη αυτή, μένοντας πιστοί στη Παράδοση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α α) Όταν πρωταρχίζωμε να ζωγραφίζωμε και είναι οι πρώτες εικόνες που κάνομε, τότε ζωγραφίζομε πάνω σε χαρτόνια χοντρά. β) Όταν θα κάνωμε μια εικόνα, μια εύκολη μέθοδος για να προετοιμάσωμε το ξύλο, είναι να το περάσωμε (το ξύλο) με ένα στρώμα κόλλα πέλθεο (peltheo) και πάνω σ αυτό (το στρώμα) να ζωγραφίσωμε, όταν στεγνώση. γ) Η πιο σωστή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσωμε τη κόλλα ζαρτέν (jartin). Από το βράδυ σπάζομε την κόλλα, και την κάνομε μικρά κομματάκια. Ακολούθως ζυγίζομε τη κόλλα και τη βάζομε να φουσκώνη σε νερό, σε αναλογία 1:10 (ένα προς δέκα)-ή 1:9 (ένα προς εννιά), ή 1:8 (ένα προς οκτώ) δηλαδή, αν βάλωμε 10 (δέκα) μέρη νερό, ή 100 (εκατό) γραμμάρια κόλλας ζαρτέν σε 1 (ένα) κιλό νερό. Το πρωί βάζομε το δοχείο που έχει τη κόλλα ζαρτέν με νερό σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο που έχει επίσης ζεστό νερό και τη ζεσταίνομε. Ο λόγος που το κάνομε αυτό είναι για να μη εφάπτεται η φωτιά του δοχείου με τη κόλλα ζαρτέν. Ύστερα, με ένα πινέλλο, βάζομε από αυτό το μίγμα (νερό+ζαρτέν) πάνω στο ξύλο και κολλούμε το ρούχο, το οποίο πρέπει να εξέχει από όλες τις πλευρές ένα-δύο πόντους. Το ρούχο μπορεί να είναι λινό ή κουρούκλα λεπτή (Μπορούμε, επίσης, να βουτούμε το πανί στη κόλλα με το νερό και ύστερα να το απλώθωμε στο ξύλο). Τα μεγέθη των ξύλων μπορεί να είναι: α) 30x22.50, β) 35x25, γ)60x40 και δ) 100x60, για κανονικές μονοπρόσωπες εικόνες. Όταν στεγνώση η κόλλα με το ρούχο, τότε ζεσταίνουμε ξανά το μίγμα και προσθέτουμε 10 μέρη κιμωλία ή αν δεν υπάρχη κιμωλία βάζομε 10 μέρη στόκκο σκόνη άσπρη (εφ όσον η αναλογία μας είναι 1:10). Ακολούθως περνούμε 5 (πέντε) περίπου χέρια το ξύλο με αυτό το μίγμα. Τα πρώτα δύο χέρια τα περνούμε με πινέλο χοντρό, χτυπώντας το πινέλο στο ξύλο, και προσπαθούμε να κλείσουν οι τρυπίτσες που δημιουργούνται στην επιφάνεια. Το τρίτο χέρι το περνούμε με πινέλο πάλι, αλλά χωρίς να το κτυπούμε. Τα τελευταία δύό χέρια τα περνούμε με σπάτουλα. Σημειωτέον ότι κάθε χέρι που περνούμε, το αφήνουμε να στεγνώση και μετά βάζουμε το άλλο. Όταν τελειώσωμε, αφήνομε το ξύλο μια-δυο μέρες να στεγνώση (χωρίς να το εκθέτωμε στον ήλιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σκάση) και 5

6 μετά τρίβομε τη βάση που κάναμε με το πιο λεπτό γιαλλόχαρτο που υπάρχει για να γίνη η επιφάνεια, στην οποία θα ζωγραφίσωμε, λεία. Ύστερα τραβάμε με μολύβι τα περιθώρια γύρω από την εικόνα. Αυτά θα απέχουν από την άκρη της εικόνος περίπου 1cm. Ακολούθως τραβάμε με μολύβι μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του ξύλου (στο μέσον) από πάνω προς τα κάτω, για να ξέρωμε που θα τοποθετήσωμε το σχέδιό μας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β α) Όταν είμαστε αρχάριοι στην αγιογραφία, τότε βγάζομε το σχέδιο του ή της Αγίας που θα ζωγραφίσωμε με μηχανή προβολής. Προσέχομε, ούτως ώστε, να την αντιγράψωμε όσον πιο προσεκτικά μπορούμε. β) Ο πιο σωστός τρόπος είναι να βλέπωμε ή να έχωμε υπ όψη μας το πρωτότυπο του ή της Αγίας που θα φιλοτεχνήσωμε και να τον σχεδιάσωμε στο χαρτί, ελεύθερα μεν, αλλά βυζαντινά. Ακολούθως τυπώνομαι το σχέδιο στο ξύλο μας, προσέχοντας να είμαστε ακριβείς στις πτυχώσεις των φορεμάτων και στις θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου. Πρέπει, προτού αρχίσομε να ασχολούμαστε με τα χρώματα, να μελετήσωμε την αρχιτεκτονική του σχεδίου, τις αναλογίες μεταξύ ματιών, μύτης, στόματος, τη θέση του αυτιού, τη σχέση της κεφαλής και σώματος, τη διαφορά της Κρητικής από τη Μακεδονική, όσον αφορά το σχέδιο (φυσιοκρατία, πλατειασμός, διαφορά μεγέθους ματιών, κ.λ.π.). 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' α) Η κολλητική ουσία μπορεί να είναι πέλθεο (κόλλα άσπρη) αραιωμένη με νερό. β) Όταν ζωγραφίζομε πάνω σε μουσαμά που, ύστερα, θα τον κολλήσωμε στον τοίχο ή σε ξύλο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε τα ακρυλικά χρώματα (διαλύονται με νερό) ή τις λαδοπογιές (διαλύονται με νεύτη). γ) Παλιά υπήρχε η εγκαυστική μέθοδος που διαλύανε τα χρώματα σε κηρόνευτο (κερί διαλυμένο με νεύτη). δ) Ο καλύτερος τρόπος, που χρησιμοποιείται σήμερα, είναι η χρησιμοποίηση του κρόκου του αυγού, αφαιρόντας το περικάλυμμα του κρόκου και προσθέτοντας ένα κουτάλι της σούπας ξύδι. Το ξύδι έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι σκόνες-χρώματα που τα αναμιγνύομε με το αυγό. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' α) Στη θέση που θα μπή το χρυσό (δηλ. γύρω από τον Άγιο) βάζομε δύο χέρια γόμα λάκα (διαλυμένη με οινόπνευμα). Αφού στεγνώση, βάζομε το μιξίον (δηλ. την κολλητική ουσία) και αφού περάσουν αρκετές ώρες κολλούμε τα φύλλα χρυσού. Αφού περάσουν μια-δυο μέρες τρίβομε το χρυσό ελαφρά με βαμβάκι. Ύστερα, περνούμε το χρυσό με γόμα λάκα άσπρη ή με χολή βοδιού (για προστασία). β) Άλλος τρόπος είναι να αναμίξωμε το αμπόλι με νερό σε αναλογία 1:10 βάζοντας και 5-6 σταγόνες κόλλα ή ασπράδι αυγού. Κατόπιν περνούμε το μέρος που θα μπή το χρυσό πέντε έξι χέρια με το μίγμα αυτό. Μετά, με ένα πινέλλο σκληρό, τρίβομε το αμπόλι για να γυαλλίση (να γίνη στιλπνό). Ύστερα περνούμε το μέρος με μίγμα, που περιέχει μισό νερό και μισό οινόπνευμα. Αμέσως μετά κολλούμε το χρυσό και αφού στεγνώση το τρίβομε με το νύχι. Σημ: Άλλοι βάζουν το χρυσό όταν τελειώσουν από το ζωγράφισμα της εικόνας. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Αφού τελειώσουμε από το χρυσό, περνούμε όλους τους προπλασμούς όλων των φορεμάτων και του προσώπου για να δούμε αν είναι καλοί οι συνδυασμοί χρωμάτων. Τα φορέματα τα φτιάχνομε πρίν από το πρόσωπο. Κατ' αρχήν περνάμε τον προπλασμό ένα-δυο χέρια, λίγο σκούρο. Ύστερα, στον προπλασμό, βάζομε λίγη όμπρα ωμή ή λίγο μαύρο και κάνομε τα γραψίματα. Μετά, βάζομε στον προπλασμό λίγο άσπρο και κάνομε το α λάμμα. Ακολούθως το α λάμμα το ανοίγομε με άσπρο και κάνομε το β' λάμμα παρόμοια κάνομε και για το γ' λάμμα. Κάθε φορά που ανοίγομε το λάμμα βάζομε και λίγο "κύριο χρώμα". Αν ο προπλασμός είναι μπλέ, τότε κύριο χρώμα είναι το μπλέ. Αν ο προπλασμός είναι πρασινωπός, τότε κύριο χρώμα είναι το πράσινο. Εξαιρέσεις υπάρχουν στα κόκκινα, γιατί τα κόκκινα ανοίγονται πάντα με κόκκινα. Στο α' λάμμα βάζομε πιο πολύ κύριο χρώμα, στο β' πιο λίγο και στο γ' ελάχιστο. Μαζί με το άσπρο, στα λάμματα, βάζομε και ώχρα λίγη στο α' λάμμα, περισσότερη στο β' και πιο πολύ στο γ'. Εξαίρεση αποτελεί το μπλέ στο οποίο ουδέποτε βάζομε ώχρα (ή πολύ λίγη). Ύστερα από τα λάμματα βάζομε το β' γράψιμο σε ωρισμένες περιοχές πιο σκούρες. Σ' αυτό βάζομε στο α' γράψιμο ακόμη περισσότερο μαύρο ή πιο σκούρο χρώμα. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Πρέπει να τονίσωμεν ότι, σαν προπλασμό ουδέποτε χρησιμοποιούμε άσπρο ή μαύρο. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων προς καλυτέραν παρασκεύην των προπλασμών: Ι) Κίτρινο α) Κίτρινο + όμπρα ωμή. ΙΙ) Μώβ (ή μελιντζανί). α) Κοκκινίλα + μπλέ + όμπρα. β) Μπλέ + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) μαύρο + άσπρο + χονδροκόκκινο. δ) όμπρα ψημένη + λευκό. ε) Κοκκινίλα + μπλέ. ΙΙΙ) Μπλέ. α) Μπλέ + μαύρο + άσπρο. β) Μπλέ + πράσινο + όμπρα. γ) Μπλέ + χονδροκόκκινο + μαύρο. δ) Μπλέ + όμπρα. ε) Άσπρο + μαύρο ψυχρό. ΙV) Πράσινο. α) Μπλέ + ώχρα + όμπρα. β) Πράσινο + όμπρα. γ) Μαύρο +ώχρα χρυσή + άσπρο. δ) Πράσινο + όμπρα ωμή + μαύρο + ώχρα + άσπρο. ε) Πράσινο + μαύρο + ώχρα. στ) Πράσινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ζ) Πράσινο + μπλέ. η) Πράσινο χρωμίου + άσπρο. V) Πορτοκαλί. α) Πορτοκαλί + άσπρο + χονδροκόκκινο. VI) Τριανταφυλί. α) Άσπρο + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + γαλάζιο ανοικτό + κοκκινίλα. δ) Λάκα + άσπρο. VII) Κόκκινο. α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. β) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. γ) Σιέννα ψημένη + ώχρα + άσπρο. δ) Χονδροκόκκινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ε) Κόκκινο της φωτιάς + χονδροκόκκινο. 11

12 VIII) Στακτί. α) Άσπρο + μαύρο. β) Άσπρο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή +ώχρα. ΙΧ) Γκρίζο χρώμα. α) Όμπρα + πράσινο + χονδροκόκκινο. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε ωρισμένα φορέματα ή αντικείμενα που παριστάνονται σε μια εικόνα. Ι) Ουρανός Παντοκράτορα. α) Σιέννα ψημένη. ΙΙ) Χιτών Παντοκράτορος. α) Σιέννα ψημένη + όμπρα. β) Όμπρα ψημένη + ψιμμίθι. γ) Σιέννα ψημένη + άσπρο. δ) Ψιμμίθι + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. ΙΙΙ) Ιμάτιον Παντοκράτορος. α) Μαύρο + ψιμμίθι. β) Πράσινο + όμπρα ωμή + ψιμμίθι. γ) Μαύρο + λουλάκι + άσπρο. δ) Πράσινο του σμαράγδου + μαύρο. ΙV) Πέδιλα Χριστού. α) Σιέννα ψημένη. V) Φόρεμα παιδικό του Χριστού. α) Άσπρο + ώχρα + πράσινο. VI) Πέπλος Παναγίας (Μαφόριον). α) Σιέννα. β) Μαύρο + σιέννα ψημένη + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. + όμπρα ωμή + μαύρο + άσπρο. δ) Κοκκινίλα + μπλέ + μαύρο. ε) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. στ) Μαύρον κυανούν (Εις αρχαίας εικόνας). VII) Μαντίλι Παναγίας. α) Μπλέ + πράσινο + μαύρο. VIII) Φελόνιο. α) Άσπρο + όμπρα + μαύρο. IX) Πολυσταύριο. α) Χονδροκόκκινο + σιέννα. β) Όμπρα ψ. + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. δ) Λάκκα. ε) Μαύρο. στ) Όμπρα ψ. ζ) Μαύρο + πράσινο. Σημ. Το Πολυσταύριο γράφεται, λαμματίζεται και ψιμμιθίζεται. 13

14 X) Ωμόφορον. α) Άσπρο + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο. γ) Άσπρο. δ) Στακτόλευκο. ΧΙ) Επιγονάτια - επιτραχήλια. α) Ώχρα. β) Σιέννα ωμή. ΧΙΙ) Ακτίνες ευαγγελίου. α) Άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Άσπρο + ώχρα. γ) Άσπρο + κίτρινο. δ) Κίτρινο καδμίου + ώχρα + άσπρο. ΧΙΙΙ) Ευαγγέλιο. α) Χονδροκόκκινο + ώχρα. β) Χονδροκόκκινο + κοκκινίλα. ΧΙV) Φύλλα Ευαγγελίου. α) Φωτεινό κόκκινο (light red). β) Κοκκινίλα + χονδροκόκκινο. ΧV) Περγαμηνή ή πάπυρος. α) Άσπρο + μαύρο. β) ώχρα + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή + ώχρα. δ) Άσπρο + ώχρα. ΧVI) Ασπίδα στρατιωτικού Αγίου. α) Άσπρο + όμπρα + μπλέ + κοκκινίλα. ΧVII) Φόντο. α) Αντί χρυσού άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Στις τοιχογραφίες: Μπλέ + μαύρο + ώχρα, ή Άσπρο + μαύρο θερμό (που έχει μέσα του, από φυσικό του, κίτρινο). 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Αφού τελειώσωμε με τα φορέματα, κάνομε το προπλασμό του προσώπου και των άλλων σαρκωμάτων (χεριών, ποδιών κ.λ.π.). Περνούμε το μέρος, στο οποίο θα βάλωμε προπλασμό, ένα ή δύο, το πολύ, στρώματα. Δεν είναι ανάγκη να το περνάμε συνέχεια με πολλά χέρια μέχρι να κλείση. Όταν το περάσωμε μόνο ένα ή δύο στρώματα προπλασμού, τότε του δίνει την εντύπωση του κοίλου και όχι του επιπέδου (της πλάκας) και στον παρατηρητή δίνει την εντύπωση της αρχαίας εικόνας. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμό προσώπου. α) Ώχρα + χονδροκόκκινο + πράσινο + όμπρα ωμή. β) Ώχρα + χονδροκόκκινο + μαύρο. γ) Ώχρα + όμπρα + μαύρο. δ) Σιέννα ωμή. ε) Σιέννα ωμή + πράσινο + άσπρο. στ) Σιέννα ωμή + πράσινο + μαύρο + άσπρο. ζ) Σιέννα ωμή + σιέννα ψ. + μαύρο + ώχρα. η) Σιέννα ψ. + μαύρο + άσπρο. θ) Σιέννα ψ. + όμπρα ωμή + πράσινο + άσπρο. ι) Όμπρα ωμή. ια) Όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. ιβ) Όμπρα ωμή + χονδροκόκκινο + ώχρα + άσπρο. ιγ) Σιέννα ωμή + όμπρα ωμή. ιδ) Σιέννα ψημένη + όμπρα ψ. + ώχρα. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Ακολούθως γράφομε τα χαρακτηριστικά το προσώπου με α' γράψιμο και σε ωρισμένα σημεία πιο σκιερά βάζομε πιο σκούρο γράψιμο. Το γράψιμο μπορεί να είναι: α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή, β) χονδροκόκκινο + μαύρο, ή γ) Σιέννα ψημένη. Ακολούθως, χρωματίζομε το ασπράδι μέσα στο μάτι. Για να γίνη αυτό, συνδυάζομε άσπρο, μαύρο και ώχρα. Μετά, το φωτίζομε με άσπρο. Σημ. 1. Αν χρωματίσωμε το ασπράδι στο μεγάλο μέρος του προσώπου, τότε ο Άγιος βλέπει πλάγια αν, αντίθετα, το βάλομε στο μικρό μέρος, τότε θα βλέπη εμένα: Σημ. 2. Αν, το ασπράδι ακουμπήση στο μάτι από πάνω, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα αυστηρό αν προχωρήση γύρω από το μάτι, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα επιεικές. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Ύστερα από τον προπλασμό και τα γραψίματα, βάζομε τα σαρκώματα. Αυτά θα μπούν εκεί που φωτίζεται ο Άγιος, εκεί που θέλομε να δώσωμε περισσότερο φώς. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε σαρκώματα α) Ψιμμίθι λεπτόν + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Ψιμμιθί + ώχρα + κιννάβαρι. γ) Ψιμμίθι + ώχρα. δ) Ώχρα + κόκκινο + κίτρινο + άσπρο. ε) Ώχρα. Ύστερα από τα σαρκώματα που μπορεί να είναι δύο ή τρία, το ένα φωτεινότερο από το άλλο βάζομε τον πυροδισμό. Αυτός είναι πορτοκαλί χρώμα και μπαίνει για να δώση βάθος και για να γλυκάνη το πρόσωπο. Τέλος, βάζομε τις ψιμμιθίες, που είναι συνδυασμός άσπρου με κίτρινο, στις θέσεις που θέλομε να δώσωμε όγκο. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμούς, γραψίματα και σαρκώματα. Μερικοί συνδυασμοί παρατίθενται σε αναλογίες, εάν κάποιος θέλει να φτιάξη ένα συνδυασμό σε ποσότητα. Ι)Προπλασμός: ώχρα.50. χονδροκόκκινο...1. μαύρο...2. Σάρκωμα: ώχρα.100. λευκό..20. κίτρινο..4. κόκκινο.1. ΙΙ) Προπλασμός: ώχρα.20. χονδροκόκκινο.6. όμπρα ωμή 2. όμπρα πράσινη 2. πράσινο..1¼. μαύρο ½. Σάρκωμα: ώχρα.20. άσπρο.5. πορτοκαλί..1½. κίτρινο 1. 17

18 ΙΙΙ) Προπλ: ώχρα + χονδρ. + πράσινο + όμπρα ωμ. Σάρκωμα α': προπλ. + ώχρα + κιννάβαρι. Σάρκωμα β': σάρκ. α' + ώχρα + άσπρο + κιννάβαρι (λίγη). Σάρκωμα γ': σαρκ. β' + άσπρο + ώχρα + κιννάβαρι (πολύ λίγη). Ψιμμιθιές: άσπρο + κίτρινο. Γράψιμο: χονδρ. + μαύρο. Λαζούρα: μισό γράψιμο + μισό προπλ. Πυροδισμός: κιννάβαρι + α' σάρκωμα. ΙV) Προπλασμ.: σιέννα ωμή σαρκ. α': ώχρα. σαρκ. β': ώχρα + άσπρο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. V) Προπλασμ.: όμπρα ωμ. + ώχρα + μαύρο. Σάρκωμα: ώχρα + χονδροκοκ. + άσπρο. α' άνοιγμα: σάρκωμα + άσπρο. β' άνοιγμα: άσπρο + κίτρινο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. Κοκκινάδι: χονδροκόκκινο. VI) Προπλασμ.: μαύρο + ώχρα + χονδροκοκ. Σάρκωμα: ώχρα + κόκκνο + κίτρινο + άσπρο. α' φώς: Λευκό + κίτρινο + σάρκωμα. β' φώς: Λευκό + κίτρινο + α' φώς. Ψιμμιθιές: Λευκό καθαρό. α' γράψιμο: χονδροκόκ. + προπλασμ. β' γράψιμο: σιέννα ψημ. γ' γράψιμο: μαύρο. Κοκκινάδι: κόκκινο της φωτιάς + σαρκωμα. VII) Προπλασμός: ώχρα (5) + χονδροκοκ. (2) + μαύρο (1). Γλυκασμός: Άσπρο (4) + ώχρα (4) + μαύρο (1). Σάρκωμα: Ώχρα (4) + κόκκινο της φωτιάς (1) + άσπρο (2). Κοκκινάδι: Κόκκινο της φωτιάς + σάρκωμα. α' φώς: σάρκωμα + άσπρο. β' φώς: σάρκωμα + α' φώς. γ' φώς: Άσπρο + σάρκωμα. Ψιμμιθιές: Άσπρο. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Τα γεροντικά μαλλιά, καθώς και τα γεροντικά γένια, τα φτιάχνομε ενώνοντας άσπρο, λίγη όμπρα (ή μαύρο) και ώχρα, και ζωγραφίζομε τους πλοκάμους (Ο προπλασμός είναι ο ίδιος με το πρόσωπο). Ύστερα φωτίζομε τους πλοκάμους, ανοίγοντας το χρώμα με άσπρο. Για τα νεανικά μαλλιά σμίγομε χονδροκόκκινο + μαύρο, ή τα φτιάχνομε με απλή σιέννα ψημένη. Ύστερα ανοίγομε το προπλασμό των μαλλιών με ώχρα (και λίγο χονδροκόκκινο) και φτιάχνομε τους πλοκάμους. Για να φτιάξωμε τα νεανικά γένια χρησιμοποιούμε τον ίδιο προπλασμό με τα νεανικά μαλλιά αλλά, αντί να τον φωτίσωμε, τον γράφομε με πιο σκούρες γραμμές. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Αφού τελειώσωμε την εικονογράφιση του Αγίου, φτιάχνομε το περιθόριο γύρω από την εικόνα, γράφομε το φωτοστέφανο και το όνομα του Αγίου πάνω στο χρυσό. Για να βερνικώσωμε την εικόνα πρέπει να περάσουν αρκετές τουλάχιστον μέρες, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σαλεύσουν τα χρώματα από την θέση τους. Για να βερνικώσωμε την εικόνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε α) Βερνίκι έτοιμο, αφού το ζεστάνομε. β) Να σμίξωμε 100γρ. νεύτη, 10 γρ. μαστίχι χίου και 10 γρ. κερί γνήσιο. γ) Να ενώσωμε 300 γρ. νεύτη 100 γρ. μαστίχι χίου ( Στη β' και γ' περίπτωση, όταν στεγνώση, το τρίβομε με ένα ρούχο για να γυαλίση περισσότερο η εικόνα). 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για να φτιάξωμε το α' στρώμα του τοίχου, πάνω στον οποίο θα αγιογραφήσωμε σμίγομε ασβέστη και άμμο χοντρό, σε αναλογία 1:4, σμίγοντας μαζί με αυτά και τρίχα (καννάβι). Το α' χέρι πρέπει να είναι άγριον και να έχη αρκετή τρίχα. Προτού περάσομε το β' χέρι ραντίζομε τον τοίχο για 3 (τρείς) μέρες. Στο β' στρώμα βάζομε ασβέστη και άμμο ψιλό, σε αναλογία 1:½. Επίστρωση: Πατούμε ελαφρά το β' χέρι με μιστρί και το στρώνομε, ούτως ώστε να είναι ίσιο, επίπεδο, χωρίς να το πιέσωμε πολύ. Την άλλη μέρα περνούμε το σχέδιο με ώχρα νερωμένη και ακολούθως, σπάζομε το κρύσταλλο εκεί που θέλομε να ζωγραφίσωμε. Εκεί που σπάσαμε το κρύσταλλο, πρέπει να αρχίσωμε να ζωγραφίζωμε αμέσως και γρήγορα, ούτως ώστε μέσα σε ανάμιση ώρα να έχωμε τελειώσει, ειδ' άλλως τα χρώματα μας δεν θα μείνουν στον τοίχο, αλλά θα πέσουν. Τα χρώματα μας τα αναμιγνύομε με νερό του ασβέστη (δηλ. νερό μέσα στο οποίο σβήνει ο ασβέστης) και όχι με αυγό. Ο χώρος μέσα στον οποίο θα ζωγραφίσωμε δεν πρέπει να είναι ζεστός, ούτε αερινός, γιατί τότε τα χρώματα μας θα στεγνώσουν εύκολα και γρήγορα. Ο τρόπος επίσης που ζωγραφίζομε τοιχογραφίες - φρέσκο (νωπογραφίες) είναι διαφορετικός τα χρώματα δεν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή το κάθε χρώμα μπαίνει στη θέση που πρέπει να μπή, χωρίς να τοποθετούμε άλλο χρώμα από πάνω του. Και εδώ έγκειται η μεγάλη δυσκολία αλλά και η μεγάλη αξία της νωπογραφίας. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤΩ ΑΟΡΑΤΩ, ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. 21

22 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Γλυκασμος. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και σαρκώματος (q.v.), χρησιμοποιούμενο και από τις δύο κυρίους τεχνοτροπίες (Κρητική και Μακεδονική), που έχει σκοπόν να γλυκαίνη και να ενώνη το προπλασμό με το σάρκωμα. Γράψιμο. Οι σκούρες γραμμές δια των οποίων αποδίδομε τα χαρακτηριστικά του προσώπου καθώς και τις πτυχώσεις των ενδυμάτων. Λαζούρα. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και γραψίματος (q.v). Σκοπόν έχον να ενώνη το προπλασμό με το γράψιμο. Λάμματα. Οι φωτεινές αποχρώσεις των φορεμάτων, οι οποίες ζωγραφίζονται η μια επάνω στην άλλη επάνω στον προπλασμό (q.v.) Πλατειασμός. Η τάσις που έχει η Μακεδονική τεχνοτροπία να ζωγραφίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου πιο φυσικά. Προπλασμός. Το πρώτο στρώμα με το οποίο καλύπτομε όλη την επιφάνεια του προσώπου, των μαλλιών ή των φορεμάτων. Πυροδισμός. Το κοκκινάδι που βάζομε επάνω στο σάρκωμα των Αγίων. Σάρκωμα. Η φωτεινή απόχρωση του προσώπου, που μπαίνει πάνω από τον προπλασμό για να προσδώσει όγκο. Ψιμμίθι. i) Το λευκό χρώμα. ii) Οι λευκές γραμμίτσες που μπαίνουν πάνω στο σάρκωμα (q.v.) για να προσδώσουν φως και όγκο. 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίς Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Η τεχνική της αγιογραφίας 5 Παράρτημα. Περί νωπογραφίας 21 Γλωσσάριον 22 Περιεχόμενα 23 23

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε.

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΟΑ 1. Ποια είναι τα βασικά χρώματα και ποια τα συμπληρωματικά; Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Συμπληρωματικά χρώματα: πράσινο, πορτοκαλί, βιολέ. 2. Ποια είναι τα ζεστά χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Μικρά ξυλάκια MDF με πάχος δικής μας εκλογής, χρωματιστά χαρτιά Α4 ή λεπτό οικολογικό χαρτί, κορδελίτσες και αποξηραμένα φύλλα του Φθινοπώρου αρκούν για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Οι μαθητές έφεραν τα παιδικά τους παιχνίδια κι έφτιαξαν μικρές σύντομες καρτέλες, γράφοντας βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, δίπλα από το κάθε παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 Πρόκειται για µία κατασκευή σχετικά απλή η οποία όµως απαιτεί χρόνο και µεράκι. Σκοπός της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη.

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη. Πως λειτουργεί : Η δουλειά μας είναι απλή. Όταν τελειώνει κάθε πάνελ αγοράζουμε πάλι άλλο ένα ή δύο, ανάλογα με την στρατηγική που έχουμε επιλέξει, με σκοπό να μεγαλώνουμε τον αριθμό αλλά και την αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό εργαστήριο Οπτικής

Μικρό εργαστήριο Οπτικής Μικρό εργαστήριο Οπτικής Επίπεδοι καθρέπτες Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να βρει εύκολα στα τζαμάδικα της περιοχής του επίπεδους καθρέπτες για το εργαστήριο του σχολείου του. Ο τζαμάς κατά πάσα πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο Γνήσια λευκή τρίχα Κατάλληλο για όλα τα χρώματα 150Λ - 10 150Λ - 15 150Λ - 20 150Λ - 25 150Λ - 30 350Λ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4. ! ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλότυχο!!!...με άλλη άποψη!! j ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 Μπάλα Ø 5cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.55 300 τεμ. 2716 Μπάλα Ø 7cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.75 150 τεμ. 2717 Μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα (Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή) Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Φλεβάρης 2014 Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου των Ελληνικών «Μουσική», ασχοληθήκαμε με την κατασκευή αυτοσχέδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Mαρκαδόροι. Κουτί x 12 τεμαχίων

Mαρκαδόροι. Κουτί x 12 τεμαχίων Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη: Ιδανική για σχεδίαση και ζωγραφική Κουτί x 12 τεμαχίων 3 270220 00272

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Μαζί με την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλεται μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες των αιτουμένων διαβατήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για αφορμή δημιουργικότητας, επικοινωνίας αλλά και ευκαιρία για ξεκούραση μέσα στο τρέξιμο και άγχος της καθημερινότητάς μας..

Πρόκειται για αφορμή δημιουργικότητας, επικοινωνίας αλλά και ευκαιρία για ξεκούραση μέσα στο τρέξιμο και άγχος της καθημερινότητάς μας.. Ομάδα χειροτεχνίας Από φέτος ο Σύνδεσμος Νέων της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος στο Βόλο έχει δημιουργήσει ομάδα χειροτεχνίας, που απαρτίζεται από νέους και νέες 18 έως 40 ετών. Συναντήσεις πραγματοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος! Ψάχνετε χειροτεχνίες για παιδική ή εφηβική κατασκήνωση; Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειμωνιάτικο Ταξίδι Φισκάρδο, λάδι σε καμβά, 18x24cm Ώχρα, λάδι σε χαρτόνι, 22x26,5cm 20 Δεκεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014 Αμοργός, λάδι σε καμβά, 24x30cm Νυχτερινό, λάδι σε χαρτόνι,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά. ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά. Το σύγγραμμα άρχιζε να γράφεται από το εσωτερικό άκρο (το δεμένο στο κοντάρι)

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση παραλλαγών 4, 5 και 6 του Fresco, για 2-4 παίκτες ηλικίας 10 ετών και άνω

Επέκταση παραλλαγών 4, 5 και 6 του Fresco, για 2-4 παίκτες ηλικίας 10 ετών και άνω Επέκταση παραλλαγών 4, 5 και 6 του Fresco, για 2-4 παίκτες ηλικίας 10 ετών και άνω Στο εγχειρίδιο αυτό, θα βρείτε τους κανόνες της επέκτασης παραλλαγών 4, 5 και 6. Μόνο οι αλλαγές στους κανόνες και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο και Αισθητική Προσώπου

Σχέδιο και Αισθητική Προσώπου Ακαδημαϊκό έτος : 2011-2012 Β' Εξάμηνο Σχέδιο και Αισθητική Προσώπου Διδάσκουσα: Γεωργία Γεωργανοπούλου Εικαστική σύμβουλος: Εύα Κολιοπάντου Εικόνα εξωφύλλου: Μαρία Δαραβέλα Κατανόηση βασικών αρχών σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι.

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι. ΑΝΩΣΗ Πείραμα 1: Το αυγό που κολυμπάει. Τι χρειάζεσαι: ένα βρασμένο αυγό, ένα πλατύ ποτήρι ή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα μαχαίρι, νερό, αλάτι, ένα κουταλάκι. Τι θα κάνεις: Αν δεν είναι εύκολο να έχεις ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη. Pre-Lift Kera Protector. Ξανοιχτική Κρέμα. Μόνιμη Κρέμα Βαφή. Πρόσθετα Παστέλ

Οφέλη. Pre-Lift Kera Protector. Ξανοιχτική Κρέμα. Μόνιμη Κρέμα Βαφή. Πρόσθετα Παστέλ BLONDME - ΧΡΩΜΑ Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα: Οφέλη Pre-Lift Kera Protector Ξανοιχτική Κρέμα Μόνιμη Κρέμα Βαφή Ξανοιχτική Κρέμα Κάλυψης Λευκών Σκόνη Για Προηγμένο Ξάνοιγμα 9+

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Επίδειξη-Πείραμα Σκοπός Με την άσκηση αυτή θέλουμε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης, χρησιμοποιώντας ένα καθημερινό και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

PLACES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

PLACES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ SUN WIND FIREPLACE PLACES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ Τα SUNWIND SHOPSφέρνουν κοντά σας τα τζάκια βιοαιθανόλης άριστης ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιµές. Όλα µας τα τζάκια είναι από την Γερµανία, την Ολλανδία και

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Φωτεινή Γεωργίου Ωκεανογράφος Marine & Environmental Research Lab Επισκόπηση I. Θρεπτική Αξία Κριτήρια Νωπότητας Αλιευμάτων II. Διάκριση Νωπού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) Στο «Τουρνουά Τένις» του Ιουλίου πρόκειται να συμμετάσχουν 250 άτομα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παικτών του τουρνουά τένις, ένας στους δέκα παίκτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2.1.1 Η επάνω επιφάνεια του τραπεζίου γνωστή επίσης,σαν επιφάνεια παιδιάς είναι ορθογώνια µήκους 2,74 µ. πλάτους 1,525 µ. και βρίσκεται σε οριζόντια θέση 76 εκ. πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PA07496 Φόρμα τάρτας φαρδιά τοιχώματα καφέ 28cm 16,50 2 PA22629 Φορμάκι τάρτας πορτοκαλί 12cm 6,60 4 PA22597 Φόρμα κεικ σιλικόνης σχ. Δαχτυλίδι καφε 24cm 16,50 2 PA07771

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Στόχος(οι): Η παρατήρηση της τροχιάς του ήλιου στον ουρανό και της διακύμανση της ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή. Εν τέλει, η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2 Μ χ ρ β βλ λ 20505116 Κόψιμο και χάραξη κυρίως χοντρών επιφανειών π.χ. χαρτονιών. 3 Ψ λ 15cm 20505009 Κόψιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 1 Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο

Διαβάστε περισσότερα

τον ΤΥΧΕΡΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ αυτής της πρόσκλησης.

τον ΤΥΧΕΡΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ αυτής της πρόσκλησης. Ευχές σε σένα Ευχές σε σένα Ευχές σε σένα Ευχές σε σένα Ευχές σε σένα Ευχές σε σένα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιόρτασε την 50ή λαχταριστή επέτειο του βιβλίου Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ. Αγαπητέ/ή αναγνώστη/τρια,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή Μεταξοσκώληκα

Εκτροφή Μεταξοσκώληκα Εκτροφή Μεταξοσκώληκα 1 / 5 Ας σημειωθεί ότι η παραγωγή μεταξιού στην Ελλάδα είναι ελλειμματική. Η σηροτροφία μπορεί να αποδώσει σε διάστημα μόλις 45 ημερών, ένα αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα νωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά

Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά 1. Κόψε το πάνω και το κάτω μέρος. 2. Μετά δίπλωσε το και με το ψαλίδι κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ [310] Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Κάντε KRAFTING σε ξύλο και μέταλλο! χρωματολογιο Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Wood Care Ολοκληρωμένη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

α) ph 7 β) ph 2,5 4.5 γ) ph 4 δ) ph 7,5 9,5 (conditioner). ph 4

α) ph 7 β) ph 2,5 4.5 γ) ph 4 δ) ph 7,5 9,5 (conditioner). ph 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων 2η Δραστηριότητα Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων Περίληψη Οι υπολογιστές απομνημονεύουν τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλα σχήματα, χρησιμοποιώντας μόνον αριθμούς. Με την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48 Παραµάνες...57 Σταντ δίσκων...57 Δίσκοι φελού-pp...58 Δίσκοι αντιολισθητικοί...59 Σουπλά ξύλινα...60 Δαντέλες - Σουβέρ...60 Πιατέλες - Πιάτα inox...61 Μελιέρες - Ζαχαριέρες...62 Μπουκάλια κέτσαπ...63 Σαλτσιέρες...63

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Αρμονική απεικόνιση του θέματος στον

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Εδώ θα προσπαθήσω να σας δώσω οδηγίες σχετικά με την πιο εύκολη μεταφορά ενός βιβλίου στον υπολογιστή (αρχικά) για την μεταφορά στη συνέχεια σε ταμπλέτα ή άλλο μέσο. Τι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να γίνει γνωριμία με την τέχνη της νωπογραφίας. 2. Να εντοπιστεί η ιστορική εξέλιξη της τεχνικής. 3. Να παρουσιαστεί η τεχνική των νωπογραφιών. 4. Να προβληθούν σημαντικά καλλιτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

BLEACHING SYSTEM: Ικανοποιεί τις ανάγκες σου για αποχρωματισμό με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

BLEACHING SYSTEM: Ικανοποιεί τις ανάγκες σου για αποχρωματισμό με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. BLEACHING SYSTEM: Ικανοποιεί τις ανάγκες σου για αποχρωματισμό με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ένα σύστημα αποχρωματισμού που ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα