Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΩ ΑΛΠΘ. «Αρκεί μοι μόνον του βλέπειν σε, πάτερ.» «Λουκά Χριστού Απόστολε, μετά της Θεοτόκου, ής την Θείαν εικόνα, εκ πόθου ανιστόρησας...» Εκδόσεις Αγία Ταϊσία Λευκωσία,

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ενδιαφέρον πολλών, που ασχολούνται, ερασιτεχνικά, με την ζωγραφική, για την αγιογραφία, μας παρεκίνησε για να εκδώσωμε αυτό το μικρό τεύχος για την τέχνη της αγιογραφίας. Δεν θέλομε να περιγράψωμε τη διαδικασία αυτή συστηματικά, αλλά με απλά λόγια να περιγράψωμε πώς φτιάχνεται μια βυζαντινή εικόνα. Δεν παραθέτομε ένα μόνο τρόπο, για να φιλοτεχνήση κάποιος μια εικόνα, αλλά πολλούς, ούτως ώστε ο μελετητής του παρόντος τευχιδίου, να μπορή να επιλέξη, αφού δοκιμάση, τον τρόπο και τη μέθοδο εκείνη, η οποία τον εκφράζει καλύτερα. Πιστεύω ότι και αυτοί που ασχολούνται με την αγιογραφία μπορούν να ωφεληθούν γιατί, εκτός του ότι συστηματοποιούν τις γνώσεις τους, μπορούν να δούν, δια των σελίδων του παρόντος τευχιδίου, καινούργιες ή ξένες, γι αυτούς, μεθόδους αγιογραφήσεως μιας εικόνας Β.Β.Χ Του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το να κάνης τη πράξη λόγο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορείς να αποδώσης ακριβώς αυτό που ζείς με τη πράξη. Και εάν προσπαθήσης να πής με λόγια το πως γίνεται μια εικόνα, τότε σκοτώνεις τη πράξη αυτή που λέγεται αγιογραφία. Η καλύτερη μέθοδος για να μάθης να αγιογραφής είναι η παρακολούθηση άλλων αγιογράφων. Τα λόγια σκοτώνουν το ζωοποιό πνεύμα που κρύβει ο μυστικός, για τους πολλούς, κόσμος της αγιογραφίας. Υπάρχουν αγιογράφοι που φτιάχνουν τέλειες εικόνες άλλά δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια αυτό που ζούν φτιάχνοντας εικόνες. Ο κάθε ένας, που αρχίζει να φιλοτεχνή μια εικόνα ενός Αγίου πρέπει να έχη κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις, εκτός από την καλλιτεχνική δεξιότητα και ικανότητά του, την οποία θα αναπτύξη συν τω χρόνω. Η μέθοδος, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήση για να συλλέξη αυτές τις γνώσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή μιας εικόνος, είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική. Κατ αρχήν, βλέπω ένα αγιογράφο να φτιάχνη μια εικόνα, ή παρατηρώ προσεκτικά μια εικόνα ή μια τοιχογραφία, ή ακούω μια ομιλία για την αγιογραφία ή την ζωγραφική, ή προσπαθώ, κρατώντας το πινέλο στα δάκτυλά μου, να ζωγραφίσω έναν Άγιο. Οι ενέργειες ή αντικείμενα αυτά, υποπίπτουν, συνειδητά ή λανθασμένα, στα αισθητήριά μου όργανα. Η δεύτερη φάση είναι η κατάταξη αυτών των γνώσεων μέσα στο χώρο, που ονομάζεται «νούς» ή «λογική». Η Τρίτη φάση είναι το πέρασμα αυτών των γνώσεων από το «νού» στη «καρδία» οπόταν αυτές οι γνώσεις γίνονται βίωμα. Προηγουμένως, ανέφερα ότι, η μέθοδος για την εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική γιατί προχωρούμε από τα ειδικά στα γενικά. Δηλαδή, μαζεύομε γνώσεις, αλλά οι γνώσεις αυτές πρέπει να γενικεύωνται, για να μπορέσωμε να φιλοτεχνήσωμε μια εικόνα, και να κατατάσσωνται σε σύνολα όπως δεν μπορούμε να γράψωμε μια ομλία αν χρησιμοποιούμε μόνον λέξεις, αλλά προτάσεις και παραγράφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι με κάποια ειδικά χαρίσματα. Πιστεύω ότι, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αντιδρούν θετικά στα εξωτερικά ερεθίσματα και προσπαθούν να αναπτύξουν τις γενικές δυνατότητες της φύσεως των σε ωρισμένους ειδικούς κλάδους. Η ποσότητα της βουλήσεώς των, δηλαδή το πόσο θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα κλάδο, καθορίζει και το πόσο καλοί και εξειδικευμένοι μπορούν να γίνουν στον τομέα τους. 3

4 Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, το περιβάλλον, οι φίλοι, η φύση του ιδίου του ανθρώπου, επηρεάζουν ένα πρόσωπο στο είδος της εργασίας που θα ασχοληθή στη ζωή του αν, δηλαδή, θα είναι χειρονακτική ή πνευματική, αν θα έχη σχέση με χρώματα ή με ήχους. Η βυζαντινή αγιογραφία άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του αιώνα μας. Χρειάζεται, όμως, πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανακαλύψουν καινούργιους δρόμους στη τέχνη αυτή, μένοντας πιστοί στη Παράδοση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α α) Όταν πρωταρχίζωμε να ζωγραφίζωμε και είναι οι πρώτες εικόνες που κάνομε, τότε ζωγραφίζομε πάνω σε χαρτόνια χοντρά. β) Όταν θα κάνωμε μια εικόνα, μια εύκολη μέθοδος για να προετοιμάσωμε το ξύλο, είναι να το περάσωμε (το ξύλο) με ένα στρώμα κόλλα πέλθεο (peltheo) και πάνω σ αυτό (το στρώμα) να ζωγραφίσωμε, όταν στεγνώση. γ) Η πιο σωστή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσωμε τη κόλλα ζαρτέν (jartin). Από το βράδυ σπάζομε την κόλλα, και την κάνομε μικρά κομματάκια. Ακολούθως ζυγίζομε τη κόλλα και τη βάζομε να φουσκώνη σε νερό, σε αναλογία 1:10 (ένα προς δέκα)-ή 1:9 (ένα προς εννιά), ή 1:8 (ένα προς οκτώ) δηλαδή, αν βάλωμε 10 (δέκα) μέρη νερό, ή 100 (εκατό) γραμμάρια κόλλας ζαρτέν σε 1 (ένα) κιλό νερό. Το πρωί βάζομε το δοχείο που έχει τη κόλλα ζαρτέν με νερό σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο που έχει επίσης ζεστό νερό και τη ζεσταίνομε. Ο λόγος που το κάνομε αυτό είναι για να μη εφάπτεται η φωτιά του δοχείου με τη κόλλα ζαρτέν. Ύστερα, με ένα πινέλλο, βάζομε από αυτό το μίγμα (νερό+ζαρτέν) πάνω στο ξύλο και κολλούμε το ρούχο, το οποίο πρέπει να εξέχει από όλες τις πλευρές ένα-δύο πόντους. Το ρούχο μπορεί να είναι λινό ή κουρούκλα λεπτή (Μπορούμε, επίσης, να βουτούμε το πανί στη κόλλα με το νερό και ύστερα να το απλώθωμε στο ξύλο). Τα μεγέθη των ξύλων μπορεί να είναι: α) 30x22.50, β) 35x25, γ)60x40 και δ) 100x60, για κανονικές μονοπρόσωπες εικόνες. Όταν στεγνώση η κόλλα με το ρούχο, τότε ζεσταίνουμε ξανά το μίγμα και προσθέτουμε 10 μέρη κιμωλία ή αν δεν υπάρχη κιμωλία βάζομε 10 μέρη στόκκο σκόνη άσπρη (εφ όσον η αναλογία μας είναι 1:10). Ακολούθως περνούμε 5 (πέντε) περίπου χέρια το ξύλο με αυτό το μίγμα. Τα πρώτα δύο χέρια τα περνούμε με πινέλο χοντρό, χτυπώντας το πινέλο στο ξύλο, και προσπαθούμε να κλείσουν οι τρυπίτσες που δημιουργούνται στην επιφάνεια. Το τρίτο χέρι το περνούμε με πινέλο πάλι, αλλά χωρίς να το κτυπούμε. Τα τελευταία δύό χέρια τα περνούμε με σπάτουλα. Σημειωτέον ότι κάθε χέρι που περνούμε, το αφήνουμε να στεγνώση και μετά βάζουμε το άλλο. Όταν τελειώσωμε, αφήνομε το ξύλο μια-δυο μέρες να στεγνώση (χωρίς να το εκθέτωμε στον ήλιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σκάση) και 5

6 μετά τρίβομε τη βάση που κάναμε με το πιο λεπτό γιαλλόχαρτο που υπάρχει για να γίνη η επιφάνεια, στην οποία θα ζωγραφίσωμε, λεία. Ύστερα τραβάμε με μολύβι τα περιθώρια γύρω από την εικόνα. Αυτά θα απέχουν από την άκρη της εικόνος περίπου 1cm. Ακολούθως τραβάμε με μολύβι μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του ξύλου (στο μέσον) από πάνω προς τα κάτω, για να ξέρωμε που θα τοποθετήσωμε το σχέδιό μας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β α) Όταν είμαστε αρχάριοι στην αγιογραφία, τότε βγάζομε το σχέδιο του ή της Αγίας που θα ζωγραφίσωμε με μηχανή προβολής. Προσέχομε, ούτως ώστε, να την αντιγράψωμε όσον πιο προσεκτικά μπορούμε. β) Ο πιο σωστός τρόπος είναι να βλέπωμε ή να έχωμε υπ όψη μας το πρωτότυπο του ή της Αγίας που θα φιλοτεχνήσωμε και να τον σχεδιάσωμε στο χαρτί, ελεύθερα μεν, αλλά βυζαντινά. Ακολούθως τυπώνομαι το σχέδιο στο ξύλο μας, προσέχοντας να είμαστε ακριβείς στις πτυχώσεις των φορεμάτων και στις θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου. Πρέπει, προτού αρχίσομε να ασχολούμαστε με τα χρώματα, να μελετήσωμε την αρχιτεκτονική του σχεδίου, τις αναλογίες μεταξύ ματιών, μύτης, στόματος, τη θέση του αυτιού, τη σχέση της κεφαλής και σώματος, τη διαφορά της Κρητικής από τη Μακεδονική, όσον αφορά το σχέδιο (φυσιοκρατία, πλατειασμός, διαφορά μεγέθους ματιών, κ.λ.π.). 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' α) Η κολλητική ουσία μπορεί να είναι πέλθεο (κόλλα άσπρη) αραιωμένη με νερό. β) Όταν ζωγραφίζομε πάνω σε μουσαμά που, ύστερα, θα τον κολλήσωμε στον τοίχο ή σε ξύλο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε τα ακρυλικά χρώματα (διαλύονται με νερό) ή τις λαδοπογιές (διαλύονται με νεύτη). γ) Παλιά υπήρχε η εγκαυστική μέθοδος που διαλύανε τα χρώματα σε κηρόνευτο (κερί διαλυμένο με νεύτη). δ) Ο καλύτερος τρόπος, που χρησιμοποιείται σήμερα, είναι η χρησιμοποίηση του κρόκου του αυγού, αφαιρόντας το περικάλυμμα του κρόκου και προσθέτοντας ένα κουτάλι της σούπας ξύδι. Το ξύδι έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι σκόνες-χρώματα που τα αναμιγνύομε με το αυγό. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' α) Στη θέση που θα μπή το χρυσό (δηλ. γύρω από τον Άγιο) βάζομε δύο χέρια γόμα λάκα (διαλυμένη με οινόπνευμα). Αφού στεγνώση, βάζομε το μιξίον (δηλ. την κολλητική ουσία) και αφού περάσουν αρκετές ώρες κολλούμε τα φύλλα χρυσού. Αφού περάσουν μια-δυο μέρες τρίβομε το χρυσό ελαφρά με βαμβάκι. Ύστερα, περνούμε το χρυσό με γόμα λάκα άσπρη ή με χολή βοδιού (για προστασία). β) Άλλος τρόπος είναι να αναμίξωμε το αμπόλι με νερό σε αναλογία 1:10 βάζοντας και 5-6 σταγόνες κόλλα ή ασπράδι αυγού. Κατόπιν περνούμε το μέρος που θα μπή το χρυσό πέντε έξι χέρια με το μίγμα αυτό. Μετά, με ένα πινέλλο σκληρό, τρίβομε το αμπόλι για να γυαλλίση (να γίνη στιλπνό). Ύστερα περνούμε το μέρος με μίγμα, που περιέχει μισό νερό και μισό οινόπνευμα. Αμέσως μετά κολλούμε το χρυσό και αφού στεγνώση το τρίβομε με το νύχι. Σημ: Άλλοι βάζουν το χρυσό όταν τελειώσουν από το ζωγράφισμα της εικόνας. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Αφού τελειώσουμε από το χρυσό, περνούμε όλους τους προπλασμούς όλων των φορεμάτων και του προσώπου για να δούμε αν είναι καλοί οι συνδυασμοί χρωμάτων. Τα φορέματα τα φτιάχνομε πρίν από το πρόσωπο. Κατ' αρχήν περνάμε τον προπλασμό ένα-δυο χέρια, λίγο σκούρο. Ύστερα, στον προπλασμό, βάζομε λίγη όμπρα ωμή ή λίγο μαύρο και κάνομε τα γραψίματα. Μετά, βάζομε στον προπλασμό λίγο άσπρο και κάνομε το α λάμμα. Ακολούθως το α λάμμα το ανοίγομε με άσπρο και κάνομε το β' λάμμα παρόμοια κάνομε και για το γ' λάμμα. Κάθε φορά που ανοίγομε το λάμμα βάζομε και λίγο "κύριο χρώμα". Αν ο προπλασμός είναι μπλέ, τότε κύριο χρώμα είναι το μπλέ. Αν ο προπλασμός είναι πρασινωπός, τότε κύριο χρώμα είναι το πράσινο. Εξαιρέσεις υπάρχουν στα κόκκινα, γιατί τα κόκκινα ανοίγονται πάντα με κόκκινα. Στο α' λάμμα βάζομε πιο πολύ κύριο χρώμα, στο β' πιο λίγο και στο γ' ελάχιστο. Μαζί με το άσπρο, στα λάμματα, βάζομε και ώχρα λίγη στο α' λάμμα, περισσότερη στο β' και πιο πολύ στο γ'. Εξαίρεση αποτελεί το μπλέ στο οποίο ουδέποτε βάζομε ώχρα (ή πολύ λίγη). Ύστερα από τα λάμματα βάζομε το β' γράψιμο σε ωρισμένες περιοχές πιο σκούρες. Σ' αυτό βάζομε στο α' γράψιμο ακόμη περισσότερο μαύρο ή πιο σκούρο χρώμα. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Πρέπει να τονίσωμεν ότι, σαν προπλασμό ουδέποτε χρησιμοποιούμε άσπρο ή μαύρο. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων προς καλυτέραν παρασκεύην των προπλασμών: Ι) Κίτρινο α) Κίτρινο + όμπρα ωμή. ΙΙ) Μώβ (ή μελιντζανί). α) Κοκκινίλα + μπλέ + όμπρα. β) Μπλέ + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) μαύρο + άσπρο + χονδροκόκκινο. δ) όμπρα ψημένη + λευκό. ε) Κοκκινίλα + μπλέ. ΙΙΙ) Μπλέ. α) Μπλέ + μαύρο + άσπρο. β) Μπλέ + πράσινο + όμπρα. γ) Μπλέ + χονδροκόκκινο + μαύρο. δ) Μπλέ + όμπρα. ε) Άσπρο + μαύρο ψυχρό. ΙV) Πράσινο. α) Μπλέ + ώχρα + όμπρα. β) Πράσινο + όμπρα. γ) Μαύρο +ώχρα χρυσή + άσπρο. δ) Πράσινο + όμπρα ωμή + μαύρο + ώχρα + άσπρο. ε) Πράσινο + μαύρο + ώχρα. στ) Πράσινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ζ) Πράσινο + μπλέ. η) Πράσινο χρωμίου + άσπρο. V) Πορτοκαλί. α) Πορτοκαλί + άσπρο + χονδροκόκκινο. VI) Τριανταφυλί. α) Άσπρο + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + γαλάζιο ανοικτό + κοκκινίλα. δ) Λάκα + άσπρο. VII) Κόκκινο. α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. β) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. γ) Σιέννα ψημένη + ώχρα + άσπρο. δ) Χονδροκόκκινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ε) Κόκκινο της φωτιάς + χονδροκόκκινο. 11

12 VIII) Στακτί. α) Άσπρο + μαύρο. β) Άσπρο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή +ώχρα. ΙΧ) Γκρίζο χρώμα. α) Όμπρα + πράσινο + χονδροκόκκινο. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε ωρισμένα φορέματα ή αντικείμενα που παριστάνονται σε μια εικόνα. Ι) Ουρανός Παντοκράτορα. α) Σιέννα ψημένη. ΙΙ) Χιτών Παντοκράτορος. α) Σιέννα ψημένη + όμπρα. β) Όμπρα ψημένη + ψιμμίθι. γ) Σιέννα ψημένη + άσπρο. δ) Ψιμμίθι + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. ΙΙΙ) Ιμάτιον Παντοκράτορος. α) Μαύρο + ψιμμίθι. β) Πράσινο + όμπρα ωμή + ψιμμίθι. γ) Μαύρο + λουλάκι + άσπρο. δ) Πράσινο του σμαράγδου + μαύρο. ΙV) Πέδιλα Χριστού. α) Σιέννα ψημένη. V) Φόρεμα παιδικό του Χριστού. α) Άσπρο + ώχρα + πράσινο. VI) Πέπλος Παναγίας (Μαφόριον). α) Σιέννα. β) Μαύρο + σιέννα ψημένη + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. + όμπρα ωμή + μαύρο + άσπρο. δ) Κοκκινίλα + μπλέ + μαύρο. ε) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. στ) Μαύρον κυανούν (Εις αρχαίας εικόνας). VII) Μαντίλι Παναγίας. α) Μπλέ + πράσινο + μαύρο. VIII) Φελόνιο. α) Άσπρο + όμπρα + μαύρο. IX) Πολυσταύριο. α) Χονδροκόκκινο + σιέννα. β) Όμπρα ψ. + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. δ) Λάκκα. ε) Μαύρο. στ) Όμπρα ψ. ζ) Μαύρο + πράσινο. Σημ. Το Πολυσταύριο γράφεται, λαμματίζεται και ψιμμιθίζεται. 13

14 X) Ωμόφορον. α) Άσπρο + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο. γ) Άσπρο. δ) Στακτόλευκο. ΧΙ) Επιγονάτια - επιτραχήλια. α) Ώχρα. β) Σιέννα ωμή. ΧΙΙ) Ακτίνες ευαγγελίου. α) Άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Άσπρο + ώχρα. γ) Άσπρο + κίτρινο. δ) Κίτρινο καδμίου + ώχρα + άσπρο. ΧΙΙΙ) Ευαγγέλιο. α) Χονδροκόκκινο + ώχρα. β) Χονδροκόκκινο + κοκκινίλα. ΧΙV) Φύλλα Ευαγγελίου. α) Φωτεινό κόκκινο (light red). β) Κοκκινίλα + χονδροκόκκινο. ΧV) Περγαμηνή ή πάπυρος. α) Άσπρο + μαύρο. β) ώχρα + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή + ώχρα. δ) Άσπρο + ώχρα. ΧVI) Ασπίδα στρατιωτικού Αγίου. α) Άσπρο + όμπρα + μπλέ + κοκκινίλα. ΧVII) Φόντο. α) Αντί χρυσού άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Στις τοιχογραφίες: Μπλέ + μαύρο + ώχρα, ή Άσπρο + μαύρο θερμό (που έχει μέσα του, από φυσικό του, κίτρινο). 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Αφού τελειώσωμε με τα φορέματα, κάνομε το προπλασμό του προσώπου και των άλλων σαρκωμάτων (χεριών, ποδιών κ.λ.π.). Περνούμε το μέρος, στο οποίο θα βάλωμε προπλασμό, ένα ή δύο, το πολύ, στρώματα. Δεν είναι ανάγκη να το περνάμε συνέχεια με πολλά χέρια μέχρι να κλείση. Όταν το περάσωμε μόνο ένα ή δύο στρώματα προπλασμού, τότε του δίνει την εντύπωση του κοίλου και όχι του επιπέδου (της πλάκας) και στον παρατηρητή δίνει την εντύπωση της αρχαίας εικόνας. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμό προσώπου. α) Ώχρα + χονδροκόκκινο + πράσινο + όμπρα ωμή. β) Ώχρα + χονδροκόκκινο + μαύρο. γ) Ώχρα + όμπρα + μαύρο. δ) Σιέννα ωμή. ε) Σιέννα ωμή + πράσινο + άσπρο. στ) Σιέννα ωμή + πράσινο + μαύρο + άσπρο. ζ) Σιέννα ωμή + σιέννα ψ. + μαύρο + ώχρα. η) Σιέννα ψ. + μαύρο + άσπρο. θ) Σιέννα ψ. + όμπρα ωμή + πράσινο + άσπρο. ι) Όμπρα ωμή. ια) Όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. ιβ) Όμπρα ωμή + χονδροκόκκινο + ώχρα + άσπρο. ιγ) Σιέννα ωμή + όμπρα ωμή. ιδ) Σιέννα ψημένη + όμπρα ψ. + ώχρα. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Ακολούθως γράφομε τα χαρακτηριστικά το προσώπου με α' γράψιμο και σε ωρισμένα σημεία πιο σκιερά βάζομε πιο σκούρο γράψιμο. Το γράψιμο μπορεί να είναι: α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή, β) χονδροκόκκινο + μαύρο, ή γ) Σιέννα ψημένη. Ακολούθως, χρωματίζομε το ασπράδι μέσα στο μάτι. Για να γίνη αυτό, συνδυάζομε άσπρο, μαύρο και ώχρα. Μετά, το φωτίζομε με άσπρο. Σημ. 1. Αν χρωματίσωμε το ασπράδι στο μεγάλο μέρος του προσώπου, τότε ο Άγιος βλέπει πλάγια αν, αντίθετα, το βάλομε στο μικρό μέρος, τότε θα βλέπη εμένα: Σημ. 2. Αν, το ασπράδι ακουμπήση στο μάτι από πάνω, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα αυστηρό αν προχωρήση γύρω από το μάτι, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα επιεικές. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Ύστερα από τον προπλασμό και τα γραψίματα, βάζομε τα σαρκώματα. Αυτά θα μπούν εκεί που φωτίζεται ο Άγιος, εκεί που θέλομε να δώσωμε περισσότερο φώς. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε σαρκώματα α) Ψιμμίθι λεπτόν + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Ψιμμιθί + ώχρα + κιννάβαρι. γ) Ψιμμίθι + ώχρα. δ) Ώχρα + κόκκινο + κίτρινο + άσπρο. ε) Ώχρα. Ύστερα από τα σαρκώματα που μπορεί να είναι δύο ή τρία, το ένα φωτεινότερο από το άλλο βάζομε τον πυροδισμό. Αυτός είναι πορτοκαλί χρώμα και μπαίνει για να δώση βάθος και για να γλυκάνη το πρόσωπο. Τέλος, βάζομε τις ψιμμιθίες, που είναι συνδυασμός άσπρου με κίτρινο, στις θέσεις που θέλομε να δώσωμε όγκο. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμούς, γραψίματα και σαρκώματα. Μερικοί συνδυασμοί παρατίθενται σε αναλογίες, εάν κάποιος θέλει να φτιάξη ένα συνδυασμό σε ποσότητα. Ι)Προπλασμός: ώχρα.50. χονδροκόκκινο...1. μαύρο...2. Σάρκωμα: ώχρα.100. λευκό..20. κίτρινο..4. κόκκινο.1. ΙΙ) Προπλασμός: ώχρα.20. χονδροκόκκινο.6. όμπρα ωμή 2. όμπρα πράσινη 2. πράσινο..1¼. μαύρο ½. Σάρκωμα: ώχρα.20. άσπρο.5. πορτοκαλί..1½. κίτρινο 1. 17

18 ΙΙΙ) Προπλ: ώχρα + χονδρ. + πράσινο + όμπρα ωμ. Σάρκωμα α': προπλ. + ώχρα + κιννάβαρι. Σάρκωμα β': σάρκ. α' + ώχρα + άσπρο + κιννάβαρι (λίγη). Σάρκωμα γ': σαρκ. β' + άσπρο + ώχρα + κιννάβαρι (πολύ λίγη). Ψιμμιθιές: άσπρο + κίτρινο. Γράψιμο: χονδρ. + μαύρο. Λαζούρα: μισό γράψιμο + μισό προπλ. Πυροδισμός: κιννάβαρι + α' σάρκωμα. ΙV) Προπλασμ.: σιέννα ωμή σαρκ. α': ώχρα. σαρκ. β': ώχρα + άσπρο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. V) Προπλασμ.: όμπρα ωμ. + ώχρα + μαύρο. Σάρκωμα: ώχρα + χονδροκοκ. + άσπρο. α' άνοιγμα: σάρκωμα + άσπρο. β' άνοιγμα: άσπρο + κίτρινο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. Κοκκινάδι: χονδροκόκκινο. VI) Προπλασμ.: μαύρο + ώχρα + χονδροκοκ. Σάρκωμα: ώχρα + κόκκνο + κίτρινο + άσπρο. α' φώς: Λευκό + κίτρινο + σάρκωμα. β' φώς: Λευκό + κίτρινο + α' φώς. Ψιμμιθιές: Λευκό καθαρό. α' γράψιμο: χονδροκόκ. + προπλασμ. β' γράψιμο: σιέννα ψημ. γ' γράψιμο: μαύρο. Κοκκινάδι: κόκκινο της φωτιάς + σαρκωμα. VII) Προπλασμός: ώχρα (5) + χονδροκοκ. (2) + μαύρο (1). Γλυκασμός: Άσπρο (4) + ώχρα (4) + μαύρο (1). Σάρκωμα: Ώχρα (4) + κόκκινο της φωτιάς (1) + άσπρο (2). Κοκκινάδι: Κόκκινο της φωτιάς + σάρκωμα. α' φώς: σάρκωμα + άσπρο. β' φώς: σάρκωμα + α' φώς. γ' φώς: Άσπρο + σάρκωμα. Ψιμμιθιές: Άσπρο. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Τα γεροντικά μαλλιά, καθώς και τα γεροντικά γένια, τα φτιάχνομε ενώνοντας άσπρο, λίγη όμπρα (ή μαύρο) και ώχρα, και ζωγραφίζομε τους πλοκάμους (Ο προπλασμός είναι ο ίδιος με το πρόσωπο). Ύστερα φωτίζομε τους πλοκάμους, ανοίγοντας το χρώμα με άσπρο. Για τα νεανικά μαλλιά σμίγομε χονδροκόκκινο + μαύρο, ή τα φτιάχνομε με απλή σιέννα ψημένη. Ύστερα ανοίγομε το προπλασμό των μαλλιών με ώχρα (και λίγο χονδροκόκκινο) και φτιάχνομε τους πλοκάμους. Για να φτιάξωμε τα νεανικά γένια χρησιμοποιούμε τον ίδιο προπλασμό με τα νεανικά μαλλιά αλλά, αντί να τον φωτίσωμε, τον γράφομε με πιο σκούρες γραμμές. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Αφού τελειώσωμε την εικονογράφιση του Αγίου, φτιάχνομε το περιθόριο γύρω από την εικόνα, γράφομε το φωτοστέφανο και το όνομα του Αγίου πάνω στο χρυσό. Για να βερνικώσωμε την εικόνα πρέπει να περάσουν αρκετές τουλάχιστον μέρες, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σαλεύσουν τα χρώματα από την θέση τους. Για να βερνικώσωμε την εικόνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε α) Βερνίκι έτοιμο, αφού το ζεστάνομε. β) Να σμίξωμε 100γρ. νεύτη, 10 γρ. μαστίχι χίου και 10 γρ. κερί γνήσιο. γ) Να ενώσωμε 300 γρ. νεύτη 100 γρ. μαστίχι χίου ( Στη β' και γ' περίπτωση, όταν στεγνώση, το τρίβομε με ένα ρούχο για να γυαλίση περισσότερο η εικόνα). 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για να φτιάξωμε το α' στρώμα του τοίχου, πάνω στον οποίο θα αγιογραφήσωμε σμίγομε ασβέστη και άμμο χοντρό, σε αναλογία 1:4, σμίγοντας μαζί με αυτά και τρίχα (καννάβι). Το α' χέρι πρέπει να είναι άγριον και να έχη αρκετή τρίχα. Προτού περάσομε το β' χέρι ραντίζομε τον τοίχο για 3 (τρείς) μέρες. Στο β' στρώμα βάζομε ασβέστη και άμμο ψιλό, σε αναλογία 1:½. Επίστρωση: Πατούμε ελαφρά το β' χέρι με μιστρί και το στρώνομε, ούτως ώστε να είναι ίσιο, επίπεδο, χωρίς να το πιέσωμε πολύ. Την άλλη μέρα περνούμε το σχέδιο με ώχρα νερωμένη και ακολούθως, σπάζομε το κρύσταλλο εκεί που θέλομε να ζωγραφίσωμε. Εκεί που σπάσαμε το κρύσταλλο, πρέπει να αρχίσωμε να ζωγραφίζωμε αμέσως και γρήγορα, ούτως ώστε μέσα σε ανάμιση ώρα να έχωμε τελειώσει, ειδ' άλλως τα χρώματα μας δεν θα μείνουν στον τοίχο, αλλά θα πέσουν. Τα χρώματα μας τα αναμιγνύομε με νερό του ασβέστη (δηλ. νερό μέσα στο οποίο σβήνει ο ασβέστης) και όχι με αυγό. Ο χώρος μέσα στον οποίο θα ζωγραφίσωμε δεν πρέπει να είναι ζεστός, ούτε αερινός, γιατί τότε τα χρώματα μας θα στεγνώσουν εύκολα και γρήγορα. Ο τρόπος επίσης που ζωγραφίζομε τοιχογραφίες - φρέσκο (νωπογραφίες) είναι διαφορετικός τα χρώματα δεν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή το κάθε χρώμα μπαίνει στη θέση που πρέπει να μπή, χωρίς να τοποθετούμε άλλο χρώμα από πάνω του. Και εδώ έγκειται η μεγάλη δυσκολία αλλά και η μεγάλη αξία της νωπογραφίας. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤΩ ΑΟΡΑΤΩ, ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. 21

22 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Γλυκασμος. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και σαρκώματος (q.v.), χρησιμοποιούμενο και από τις δύο κυρίους τεχνοτροπίες (Κρητική και Μακεδονική), που έχει σκοπόν να γλυκαίνη και να ενώνη το προπλασμό με το σάρκωμα. Γράψιμο. Οι σκούρες γραμμές δια των οποίων αποδίδομε τα χαρακτηριστικά του προσώπου καθώς και τις πτυχώσεις των ενδυμάτων. Λαζούρα. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και γραψίματος (q.v). Σκοπόν έχον να ενώνη το προπλασμό με το γράψιμο. Λάμματα. Οι φωτεινές αποχρώσεις των φορεμάτων, οι οποίες ζωγραφίζονται η μια επάνω στην άλλη επάνω στον προπλασμό (q.v.) Πλατειασμός. Η τάσις που έχει η Μακεδονική τεχνοτροπία να ζωγραφίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου πιο φυσικά. Προπλασμός. Το πρώτο στρώμα με το οποίο καλύπτομε όλη την επιφάνεια του προσώπου, των μαλλιών ή των φορεμάτων. Πυροδισμός. Το κοκκινάδι που βάζομε επάνω στο σάρκωμα των Αγίων. Σάρκωμα. Η φωτεινή απόχρωση του προσώπου, που μπαίνει πάνω από τον προπλασμό για να προσδώσει όγκο. Ψιμμίθι. i) Το λευκό χρώμα. ii) Οι λευκές γραμμίτσες που μπαίνουν πάνω στο σάρκωμα (q.v.) για να προσδώσουν φως και όγκο. 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίς Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Η τεχνική της αγιογραφίας 5 Παράρτημα. Περί νωπογραφίας 21 Γλωσσάριον 22 Περιεχόμενα 23 23

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Μητρόπολής μας. Πυξίδα μας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασμα»,

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΑΞΗ Α Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1. Παρατηρώ το πρόγραμμα ζωγραφικής στην οθόνη του υπολογιστή μου. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ α) Ειρήνη Χρυσοβαλάντη Ρουμπάνη β) Μαρία Πανακάκη «Το τοπίο είναι αντικείμενα σε διάφορες αποστάσεις, που χαρακτηρίζονται με χρώματα, σε διάφορες πλάκες, οριζόντιες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε.

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΟΑ 1. Ποια είναι τα βασικά χρώματα και ποια τα συμπληρωματικά; Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Συμπληρωματικά χρώματα: πράσινο, πορτοκαλί, βιολέ. 2. Ποια είναι τα ζεστά χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Φως και χρώματα

Φύλλο εργασίας. Φως και χρώματα Φως και χρώματα 26 1. Ο Χρήστος μια ηλιόλουστη μέρα συζητά με τον αδελφό του για τα χρώματα. Τότε ο μικρός λέει στον Χρήστο ότι το φως του Ηλίου είναι το πιο βασικό χρώμα, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Πώς αλλιώς ανάβει το λαμπάκι;... και άλλα πειράματα με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα Τα παιδιά της διπλανής φωτογραφίας ετοιμάζονται να φτιάξουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπάκια και μπαταρίες. Δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Μικρά ξυλάκια MDF με πάχος δικής μας εκλογής, χρωματιστά χαρτιά Α4 ή λεπτό οικολογικό χαρτί, κορδελίτσες και αποξηραμένα φύλλα του Φθινοπώρου αρκούν για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 5 6 (E - Στ Δημοτικού) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Γνωρίζοντας ότι + + 6 = + + +, ποιόν αριθμό αντιπροσωπεύει το ; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΊΑ χρώματα. Μικρά μυστικά τέχνης

ΑΡΧΑΊΑ χρώματα. Μικρά μυστικά τέχνης ΑΡΧΑΊΑ χρώματα Μικρά μυστικά τέχνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Η κατασκευή του φωτοβολταικου πάνελ βήμα προς βήμα Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και χρήση ενός ηλεκτρικού κολλητηριού οπωσδήποτε 40 ή 60

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Η ομάδα κατασκευών και χειροτεχνίας λειτουργεί φέτος για 4 η συνεχόμενη χρονιά και έρχεται να μας συμπαρασύρει στην τροχιά της δημιουργίας και στη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Όταν τρυγάμε τα αμπέλια τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο απλώνουμε τα σταφύλια στον ήλιο και αυτά αποξηραίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με:

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Γλυκίσματα από μαύρη ζάχαρη για το τσάι μας Βαζάκια για ρεσό Καλοκαιρινά σουβέρ από φελό και σκοινί Αρωματικά μαξιλαράκια 1. Βαζάκια για ρεσό Οι κατασκηνωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΜΑΛΛΙΑ: Αν τα μαλλιά μας είναι λιπαρά, τα πλένουμε με δυο κρόκους αυγού και ξεπλένουμε με χαμομήλι. Μια καλή και θρεπτική μάσκα μαλλιών. Ανακατεύουμε δυο κουταλιές της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ. Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ. Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης Η εικόνα της Παναγίας της Γαλόκτιστης αποτελεί ίσως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλυφθείσες εικόνες της τελευταίας πενταετίας στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

Πέτερ Μπρέγκελ ( ):

Πέτερ Μπρέγκελ ( ): ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πέτερ Μπρέγκελ (1525 1569) Πέτερ Μπρέγκελ (1525 1569): Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ολλανδούς ζωγράφους και χαράκτες της εποχής του, πρωτοπόρος της Βορειοευρωαπαϊκής Αναγέννησης. Ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης World Robot Olympiad 2016 Κατηγορία Regular (Κανονική) Λύκειο Περιγραφή πρόκλησης, κανονισμοί και βαθμολόγηση Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Έκδοση: 15 Ιανουαρίου 2016 Επιμέλεια: Κλαδογένης Δημήτρης & Δανελλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ. Κατασκευή 2 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Συστήματος Προώθησης. Για την ενότητα αυτή απαιτούνται:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ. Κατασκευή 2 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Συστήματος Προώθησης. Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Κατασκευή 2 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Συστήματος Προώθησης Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: Εργαλεία - Τρυπάνι - Αρίδα 3/32 - Ηλεκτρικός βραστήρας ή μάτι και μπρίκι - Πένσα - Μαρκαδόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ Για την παρασκευή κολλοειδή αργύρου θα χρειαστούμε : 1. Δύο (2) κροκοδειλάκια (κόκκινο μαύρο ) τα οποία τα ενώνουμε με ένα κομμένο συνδετήρα μπαταρίας τηλεκοντρόλ (πλακέ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των Στέλιος Μιχαήλ Ε.Ε.Κ.Κ. 8 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή στο Χρώμα Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων. Το φως ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογία Το λευκό φως Το ουράνιο τόξο Το πολικό σέλας Το χρώμα του ουρανού Το ηλιοβασίλεμα Οι επιγραφές ΝΕΟΝ Το χρώμα στους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού Ε υρώπη, 1347. Μεγάλη καταστροφή πρόκειται να χτυπήσει. Ο Μαύρος Θάνατος πλησιάζει την Ευρώπη και μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια ο πληθυσμός της θα μείνει μισός. Οι παίκτες αποικούν στις διάφορες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm.

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. επιτραπέζια 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. 05-599 Μπουκαλάκι αλατοπίπερου «Μεσάτο» 48 0,39 Διαστάσεις: 4,5χ8Υcm. 05-602 Αλατοπίπερο «Άιφελ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων Φύλλο Εργασίας Σύνθεση χρωμάτων Η ώρα της πρόβλεψης Τι χρώμα έχουν τα πορτοκάλια; Μπορούμε να τα δούμε κίτρινα; (χωρίς να τα βάψουμε!). Αν ΝΑΙ, πώς; Μπορούμε να τα δούμε μπλε; Αν ΝΑΙ, πώς; Η ώρα της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»!

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, υγιεινή, ξεχωριστή, και συνταγή για μπισκότα Σαβαγιάρ, από το «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Πάντα μου άρεσαν οι τούρτες Σαρλότ. Όχι τόσο οι «σπιτικές», αυτές δηλαδή με τα ετοιματζίδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484 ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ 01010110301 Νο12 mm 01010110311 Νο12 mm 01010110302 Νο14 mm 01010110312 Νο14 mm 01010110303 Νο16 mm 01010110313 Νο16 mm 01010110304 Νο18 mm 01010110314

Διαβάστε περισσότερα

Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com!

Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com! Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com! Aνάποδο προφιτερόλ ή αλλιώς Paris-Brest! Το γλυκό αυτό φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1910 για να τιμήσουν τον αγώνα ποδηλάτου Παρίσι Brest Παρίσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΠΟΜΠΗΪΑ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΥΣΗ ΛΕΚΑΝΗ Ψηφιδωτό του 2ου στυλ Το μωσαϊκό αυτό προέρχεται από την ομώνυμη οικία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κορμός σοκολάτας με μπισκουί φουντουκιού από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»!

Κορμός σοκολάτας με μπισκουί φουντουκιού από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»! Κορμός σοκολάτας με μπισκουί φουντουκιού από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»! Κορμός με μπισκουι σκόνης φουντουκιού και μαρέγκας, γέμιση γκανάζ σοκολάτας και νουτέλα κι επικάλυψη με

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής ΚΟΜ 108 Εβδομάδα 12 Χρώμα, Σχήμα και κίνηση στο ελεύθερο σχέδιο Χρωµατοµετρία είναι η µέτρηση των χρωστικών ενός διαλύµατος και µετριέται µε το χρωµατόµετρο. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τούρτα ντακουάζ με μους σοκολάτας και βατόμουρου, από την Ιωάννα Σταμούλου και το «sweetly»!

Τούρτα ντακουάζ με μους σοκολάτας και βατόμουρου, από την Ιωάννα Σταμούλου και το «sweetly»! Τούρτα ντακουάζ με μους σοκολάτας και βατόμουρου, από την Ιωάννα Σταμούλου και το «sweetly»! Μια από τις αγαπημένες μου τούρτες: δυο τραγανά φύλλα ντακουάζ, αφράτη μους σοκολάτας με άρωμα καφέ και σαμπούκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ Μακρυά τα παιδιά από τέτοιες εργασίες!!!!!.

ΟΔΗΓΊΕΣ Μακρυά τα παιδιά από τέτοιες εργασίες!!!!!. ΟΔΗΓΊΕΣ Ξεκινώντας τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι σανίδες από κρεβάτι οι οποίες έχουν πλάτος συνήθως 10 εκατοστά και πάχος περίπου 2 εκατοστά, επέλεξα αυτό το υλικό γιατί είναι εύκολο να το βρείτε καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Στον υπολογιστή σου κρύβεται μια χελώνα που της αρέσει να ζωγραφίζει. Κρατάει ένα «μαγικό» μολύβι που αλλάζει χρώματα, γράφει άλλοτε λεπτά και άλλοτε πιο χοντρά και μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη.

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη. Πως λειτουργεί : Η δουλειά μας είναι απλή. Όταν τελειώνει κάθε πάνελ αγοράζουμε πάλι άλλο ένα ή δύο, ανάλογα με την στρατηγική που έχουμε επιλέξει, με σκοπό να μεγαλώνουμε τον αριθμό αλλά και την αξία

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. 1. Ενυδάτωσε σωστά τον. 2. Ένταξε «έξυπνα γεύματα» στην. οργανισμό σου! διατροφή σου! Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και

10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. 1. Ενυδάτωσε σωστά τον. 2. Ένταξε «έξυπνα γεύματα» στην. οργανισμό σου! διατροφή σου! Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και γερασμένο δέρμα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε! Ο οργανισμός μας λοιπόν για να παραμείνει υγιής χρειάζεται 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Σχ.3. Το breadboard του εργαστηρίου στο οποίο γίνονται οι ασκήσεις

Σχ.3. Το breadboard του εργαστηρίου στο οποίο γίνονται οι ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Ο TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του παραρτήµατος Ληξουρίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 2007-2008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ Κωδικός: WW01L 1.000 τεμάχια 0,070 /τεμάχιο 10.000 τεμάχια 0,063 /τεμάχιο Διάσταση μαντηλιού: 16cmx20cm Διάσταση συσκευασίας: 12cmx4cm Κωδικός: WW01S 1.000 τεμάχια 0,060

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Οι μαθητές έφεραν τα παιδικά τους παιχνίδια κι έφτιαξαν μικρές σύντομες καρτέλες, γράφοντας βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, δίπλα από το κάθε παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή : 0,

Τιμή : 0, 18000300082 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300080 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300081 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ;

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; και όµως είναι! 1 Το παρακάτω σχήµα δείχνει για ελικοειδές ; και όµως δεν είναι! Οι κύκλοι είναι ανεξάρτητοι. Πόσα χρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φρούτα 1. Μήλα 2. Μπανάνες 3. Καρπούζια 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

Φρούτα 1. Μήλα 2. Μπανάνες 3. Καρπούζια 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια Φρούτα α 6. Αχλάδια Χρώματα A. Έπιπλα A. Καναπές B. Βιβλιοθήκη C. Ντουλάπα D. Κρεβάτι E. Καρέκλα F. Κομοδίνο Ρουχα A. Μπλούζα B. Φούστα C. Παντελόνι D. Φόρεμα E. Παλτό F. Ζακέτα Ψώνια Χαρτί υγείας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Waste Sorting Ταξινόμηση Απορριμμάτων

Waste Sorting Ταξινόμηση Απορριμμάτων World Robot Olympiad 2016 Πρόκληση κατηγορίας Γυμνασίου Περιγραφή πρόκλησης, κανονισμοί και βαθμολόγηση Waste Sorting Ταξινόμηση Απορριμμάτων έκδοση: 15 Ιανουαρίου 2016 Επιμέλεια: Μπαράς Γιάννης 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012 Καμένα Βούρλα 1 Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου Εισαγωγή Ηλίας Καλογήρου, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης. Η ικανότητα χρήσης καθρέφτη και πηγής laser. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές ομορφιάς με καφέ

Συνταγές ομορφιάς με καφέ Συνταγές ομορφιάς με καφέ καφές έχει αποδειχτεί ότι ασκεί θετική επίδραση στο δέρμα. Περιέχει δυνατά αντιοξειδωτικά στοιχεία, προστατεύοντας το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες και μειώνοντας τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4. ! ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλότυχο!!!...με άλλη άποψη!! j ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 Μπάλα Ø 5cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.55 300 τεμ. 2716 Μπάλα Ø 7cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.75 150 τεμ. 2717 Μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ υποδοχή-σήμανση 01-139 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» με πόδια 60x125Ycm 1 68,94 01-134 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 50x75Ycm 1 37,15 01-135 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 40x60Ycm 1 31,15 01-136 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 Πρόκειται για µία κατασκευή σχετικά απλή η οποία όµως απαιτεί χρόνο και µεράκι. Σκοπός της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα Α Η ΤΛΗ - ΣΟ ΕΔΑΦΟ

Ελόηεηα Α Η ΤΛΗ - ΣΟ ΕΔΑΦΟ Ελόηεηα Α 4. Η ύιε: Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο - Σν έδαθνο 5. Πεξηζζόηεξα γηα ηελ ύιε: Οπζίεο θαη κείγκαηα 6. Δηαρωξηζκόο κεηγκάηωλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο 7. Μηθξννξγαληζκνί 8. Μέηξεζε κήθνπο 9. Μέηξεζε επηθάλεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Για παραγγελίες υλικών τέχνης για τη σχολική χρονιά 2016-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Ψαλίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27 / 11 / 2015 Αρ. Πρωτ: 89337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik

Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik από τον Έλτον 1 Σκόντι, Β Λυκείου 1 ο ΓΕ.Λ. Ελευσίνας σχολικό έτος 2008-9 ΒΗΜΑ 1 Ο : Φτιάχνουμε έναν σταυρό σε όποιο χρώμα θέλουμε. Δηλαδή: Αν π.χ. θέλουμε να φτιάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΦΕ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΚΦΕ ΕΥΟΣΜΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ04 ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΦΕ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΚΦΕ ΕΥΟΣΜΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ04 ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΦΕ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΚΦΕ ΕΥΟΣΜΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ04 ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: Εργαλεία - Κολλητήρι - Τρυπάνι - Αρίδα 0,25 - Κόφτης - Σταυροκατσάβιδο Υλικά - Κουτί ελέγχου - 2 κόκκινοι

Διαβάστε περισσότερα

Καροτοκυνηγός. Αντικείμενα

Καροτοκυνηγός. Αντικείμενα Καροτοκυνηγός Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα κτήμα, όπου στη δεξιά του πλευρά του υπάρχει ένα χωράφι με καρότα τα οποία οριοθετούνται από μια λευκή ευθεία γραμμή αριστερά τους (βλ. επόμενη εικόνα). Το

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος! Ψάχνετε χειροτεχνίες για παιδική ή εφηβική κατασκήνωση; Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ Συνταγές Συλλογή Δ Kουλουράκια με Πορτοκάλι Αλεύρι Μύλοι Κρήτης Μαλακό: 1,5 κιλό (1 & 1/2 πακέτο) Βούτυρο: 500 γρ. (2 πακέτα) Ζάχαρη Άχνη: 500 γρ. (2 & 3/4 φλιτζανιού) Χυμός πορτοκαλιού: 300 γρ. (1 & 1/4

Διαβάστε περισσότερα

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Τούρτα opera με πραλίνα φουντουκιού, και τρεις κρέμες από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»

Τούρτα opera με πραλίνα φουντουκιού, και τρεις κρέμες από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος» Τούρτα opera με πραλίνα φουντουκιού, και τρεις κρέμες από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος» Τούρτα opera με τρεις κρέμες. Για τους πολύ απαιτητικούς, και μερακλήδες της ζαχαροπλαστικής!!

Διαβάστε περισσότερα