Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΩ ΑΛΠΘ. «Αρκεί μοι μόνον του βλέπειν σε, πάτερ.» «Λουκά Χριστού Απόστολε, μετά της Θεοτόκου, ής την Θείαν εικόνα, εκ πόθου ανιστόρησας...» Εκδόσεις Αγία Ταϊσία Λευκωσία,

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ενδιαφέρον πολλών, που ασχολούνται, ερασιτεχνικά, με την ζωγραφική, για την αγιογραφία, μας παρεκίνησε για να εκδώσωμε αυτό το μικρό τεύχος για την τέχνη της αγιογραφίας. Δεν θέλομε να περιγράψωμε τη διαδικασία αυτή συστηματικά, αλλά με απλά λόγια να περιγράψωμε πώς φτιάχνεται μια βυζαντινή εικόνα. Δεν παραθέτομε ένα μόνο τρόπο, για να φιλοτεχνήση κάποιος μια εικόνα, αλλά πολλούς, ούτως ώστε ο μελετητής του παρόντος τευχιδίου, να μπορή να επιλέξη, αφού δοκιμάση, τον τρόπο και τη μέθοδο εκείνη, η οποία τον εκφράζει καλύτερα. Πιστεύω ότι και αυτοί που ασχολούνται με την αγιογραφία μπορούν να ωφεληθούν γιατί, εκτός του ότι συστηματοποιούν τις γνώσεις τους, μπορούν να δούν, δια των σελίδων του παρόντος τευχιδίου, καινούργιες ή ξένες, γι αυτούς, μεθόδους αγιογραφήσεως μιας εικόνας Β.Β.Χ Του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το να κάνης τη πράξη λόγο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορείς να αποδώσης ακριβώς αυτό που ζείς με τη πράξη. Και εάν προσπαθήσης να πής με λόγια το πως γίνεται μια εικόνα, τότε σκοτώνεις τη πράξη αυτή που λέγεται αγιογραφία. Η καλύτερη μέθοδος για να μάθης να αγιογραφής είναι η παρακολούθηση άλλων αγιογράφων. Τα λόγια σκοτώνουν το ζωοποιό πνεύμα που κρύβει ο μυστικός, για τους πολλούς, κόσμος της αγιογραφίας. Υπάρχουν αγιογράφοι που φτιάχνουν τέλειες εικόνες άλλά δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια αυτό που ζούν φτιάχνοντας εικόνες. Ο κάθε ένας, που αρχίζει να φιλοτεχνή μια εικόνα ενός Αγίου πρέπει να έχη κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις, εκτός από την καλλιτεχνική δεξιότητα και ικανότητά του, την οποία θα αναπτύξη συν τω χρόνω. Η μέθοδος, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήση για να συλλέξη αυτές τις γνώσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή μιας εικόνος, είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική. Κατ αρχήν, βλέπω ένα αγιογράφο να φτιάχνη μια εικόνα, ή παρατηρώ προσεκτικά μια εικόνα ή μια τοιχογραφία, ή ακούω μια ομιλία για την αγιογραφία ή την ζωγραφική, ή προσπαθώ, κρατώντας το πινέλο στα δάκτυλά μου, να ζωγραφίσω έναν Άγιο. Οι ενέργειες ή αντικείμενα αυτά, υποπίπτουν, συνειδητά ή λανθασμένα, στα αισθητήριά μου όργανα. Η δεύτερη φάση είναι η κατάταξη αυτών των γνώσεων μέσα στο χώρο, που ονομάζεται «νούς» ή «λογική». Η Τρίτη φάση είναι το πέρασμα αυτών των γνώσεων από το «νού» στη «καρδία» οπόταν αυτές οι γνώσεις γίνονται βίωμα. Προηγουμένως, ανέφερα ότι, η μέθοδος για την εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας είναι η αναγωγική και όχι η επαγωγική γιατί προχωρούμε από τα ειδικά στα γενικά. Δηλαδή, μαζεύομε γνώσεις, αλλά οι γνώσεις αυτές πρέπει να γενικεύωνται, για να μπορέσωμε να φιλοτεχνήσωμε μια εικόνα, και να κατατάσσωνται σε σύνολα όπως δεν μπορούμε να γράψωμε μια ομλία αν χρησιμοποιούμε μόνον λέξεις, αλλά προτάσεις και παραγράφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι με κάποια ειδικά χαρίσματα. Πιστεύω ότι, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αντιδρούν θετικά στα εξωτερικά ερεθίσματα και προσπαθούν να αναπτύξουν τις γενικές δυνατότητες της φύσεως των σε ωρισμένους ειδικούς κλάδους. Η ποσότητα της βουλήσεώς των, δηλαδή το πόσο θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα κλάδο, καθορίζει και το πόσο καλοί και εξειδικευμένοι μπορούν να γίνουν στον τομέα τους. 3

4 Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, το περιβάλλον, οι φίλοι, η φύση του ιδίου του ανθρώπου, επηρεάζουν ένα πρόσωπο στο είδος της εργασίας που θα ασχοληθή στη ζωή του αν, δηλαδή, θα είναι χειρονακτική ή πνευματική, αν θα έχη σχέση με χρώματα ή με ήχους. Η βυζαντινή αγιογραφία άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του αιώνα μας. Χρειάζεται, όμως, πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανακαλύψουν καινούργιους δρόμους στη τέχνη αυτή, μένοντας πιστοί στη Παράδοση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α α) Όταν πρωταρχίζωμε να ζωγραφίζωμε και είναι οι πρώτες εικόνες που κάνομε, τότε ζωγραφίζομε πάνω σε χαρτόνια χοντρά. β) Όταν θα κάνωμε μια εικόνα, μια εύκολη μέθοδος για να προετοιμάσωμε το ξύλο, είναι να το περάσωμε (το ξύλο) με ένα στρώμα κόλλα πέλθεο (peltheo) και πάνω σ αυτό (το στρώμα) να ζωγραφίσωμε, όταν στεγνώση. γ) Η πιο σωστή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσωμε τη κόλλα ζαρτέν (jartin). Από το βράδυ σπάζομε την κόλλα, και την κάνομε μικρά κομματάκια. Ακολούθως ζυγίζομε τη κόλλα και τη βάζομε να φουσκώνη σε νερό, σε αναλογία 1:10 (ένα προς δέκα)-ή 1:9 (ένα προς εννιά), ή 1:8 (ένα προς οκτώ) δηλαδή, αν βάλωμε 10 (δέκα) μέρη νερό, ή 100 (εκατό) γραμμάρια κόλλας ζαρτέν σε 1 (ένα) κιλό νερό. Το πρωί βάζομε το δοχείο που έχει τη κόλλα ζαρτέν με νερό σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο που έχει επίσης ζεστό νερό και τη ζεσταίνομε. Ο λόγος που το κάνομε αυτό είναι για να μη εφάπτεται η φωτιά του δοχείου με τη κόλλα ζαρτέν. Ύστερα, με ένα πινέλλο, βάζομε από αυτό το μίγμα (νερό+ζαρτέν) πάνω στο ξύλο και κολλούμε το ρούχο, το οποίο πρέπει να εξέχει από όλες τις πλευρές ένα-δύο πόντους. Το ρούχο μπορεί να είναι λινό ή κουρούκλα λεπτή (Μπορούμε, επίσης, να βουτούμε το πανί στη κόλλα με το νερό και ύστερα να το απλώθωμε στο ξύλο). Τα μεγέθη των ξύλων μπορεί να είναι: α) 30x22.50, β) 35x25, γ)60x40 και δ) 100x60, για κανονικές μονοπρόσωπες εικόνες. Όταν στεγνώση η κόλλα με το ρούχο, τότε ζεσταίνουμε ξανά το μίγμα και προσθέτουμε 10 μέρη κιμωλία ή αν δεν υπάρχη κιμωλία βάζομε 10 μέρη στόκκο σκόνη άσπρη (εφ όσον η αναλογία μας είναι 1:10). Ακολούθως περνούμε 5 (πέντε) περίπου χέρια το ξύλο με αυτό το μίγμα. Τα πρώτα δύο χέρια τα περνούμε με πινέλο χοντρό, χτυπώντας το πινέλο στο ξύλο, και προσπαθούμε να κλείσουν οι τρυπίτσες που δημιουργούνται στην επιφάνεια. Το τρίτο χέρι το περνούμε με πινέλο πάλι, αλλά χωρίς να το κτυπούμε. Τα τελευταία δύό χέρια τα περνούμε με σπάτουλα. Σημειωτέον ότι κάθε χέρι που περνούμε, το αφήνουμε να στεγνώση και μετά βάζουμε το άλλο. Όταν τελειώσωμε, αφήνομε το ξύλο μια-δυο μέρες να στεγνώση (χωρίς να το εκθέτωμε στον ήλιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σκάση) και 5

6 μετά τρίβομε τη βάση που κάναμε με το πιο λεπτό γιαλλόχαρτο που υπάρχει για να γίνη η επιφάνεια, στην οποία θα ζωγραφίσωμε, λεία. Ύστερα τραβάμε με μολύβι τα περιθώρια γύρω από την εικόνα. Αυτά θα απέχουν από την άκρη της εικόνος περίπου 1cm. Ακολούθως τραβάμε με μολύβι μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του ξύλου (στο μέσον) από πάνω προς τα κάτω, για να ξέρωμε που θα τοποθετήσωμε το σχέδιό μας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β α) Όταν είμαστε αρχάριοι στην αγιογραφία, τότε βγάζομε το σχέδιο του ή της Αγίας που θα ζωγραφίσωμε με μηχανή προβολής. Προσέχομε, ούτως ώστε, να την αντιγράψωμε όσον πιο προσεκτικά μπορούμε. β) Ο πιο σωστός τρόπος είναι να βλέπωμε ή να έχωμε υπ όψη μας το πρωτότυπο του ή της Αγίας που θα φιλοτεχνήσωμε και να τον σχεδιάσωμε στο χαρτί, ελεύθερα μεν, αλλά βυζαντινά. Ακολούθως τυπώνομαι το σχέδιο στο ξύλο μας, προσέχοντας να είμαστε ακριβείς στις πτυχώσεις των φορεμάτων και στις θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου. Πρέπει, προτού αρχίσομε να ασχολούμαστε με τα χρώματα, να μελετήσωμε την αρχιτεκτονική του σχεδίου, τις αναλογίες μεταξύ ματιών, μύτης, στόματος, τη θέση του αυτιού, τη σχέση της κεφαλής και σώματος, τη διαφορά της Κρητικής από τη Μακεδονική, όσον αφορά το σχέδιο (φυσιοκρατία, πλατειασμός, διαφορά μεγέθους ματιών, κ.λ.π.). 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' α) Η κολλητική ουσία μπορεί να είναι πέλθεο (κόλλα άσπρη) αραιωμένη με νερό. β) Όταν ζωγραφίζομε πάνω σε μουσαμά που, ύστερα, θα τον κολλήσωμε στον τοίχο ή σε ξύλο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε τα ακρυλικά χρώματα (διαλύονται με νερό) ή τις λαδοπογιές (διαλύονται με νεύτη). γ) Παλιά υπήρχε η εγκαυστική μέθοδος που διαλύανε τα χρώματα σε κηρόνευτο (κερί διαλυμένο με νεύτη). δ) Ο καλύτερος τρόπος, που χρησιμοποιείται σήμερα, είναι η χρησιμοποίηση του κρόκου του αυγού, αφαιρόντας το περικάλυμμα του κρόκου και προσθέτοντας ένα κουτάλι της σούπας ξύδι. Το ξύδι έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι σκόνες-χρώματα που τα αναμιγνύομε με το αυγό. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' α) Στη θέση που θα μπή το χρυσό (δηλ. γύρω από τον Άγιο) βάζομε δύο χέρια γόμα λάκα (διαλυμένη με οινόπνευμα). Αφού στεγνώση, βάζομε το μιξίον (δηλ. την κολλητική ουσία) και αφού περάσουν αρκετές ώρες κολλούμε τα φύλλα χρυσού. Αφού περάσουν μια-δυο μέρες τρίβομε το χρυσό ελαφρά με βαμβάκι. Ύστερα, περνούμε το χρυσό με γόμα λάκα άσπρη ή με χολή βοδιού (για προστασία). β) Άλλος τρόπος είναι να αναμίξωμε το αμπόλι με νερό σε αναλογία 1:10 βάζοντας και 5-6 σταγόνες κόλλα ή ασπράδι αυγού. Κατόπιν περνούμε το μέρος που θα μπή το χρυσό πέντε έξι χέρια με το μίγμα αυτό. Μετά, με ένα πινέλλο σκληρό, τρίβομε το αμπόλι για να γυαλλίση (να γίνη στιλπνό). Ύστερα περνούμε το μέρος με μίγμα, που περιέχει μισό νερό και μισό οινόπνευμα. Αμέσως μετά κολλούμε το χρυσό και αφού στεγνώση το τρίβομε με το νύχι. Σημ: Άλλοι βάζουν το χρυσό όταν τελειώσουν από το ζωγράφισμα της εικόνας. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Αφού τελειώσουμε από το χρυσό, περνούμε όλους τους προπλασμούς όλων των φορεμάτων και του προσώπου για να δούμε αν είναι καλοί οι συνδυασμοί χρωμάτων. Τα φορέματα τα φτιάχνομε πρίν από το πρόσωπο. Κατ' αρχήν περνάμε τον προπλασμό ένα-δυο χέρια, λίγο σκούρο. Ύστερα, στον προπλασμό, βάζομε λίγη όμπρα ωμή ή λίγο μαύρο και κάνομε τα γραψίματα. Μετά, βάζομε στον προπλασμό λίγο άσπρο και κάνομε το α λάμμα. Ακολούθως το α λάμμα το ανοίγομε με άσπρο και κάνομε το β' λάμμα παρόμοια κάνομε και για το γ' λάμμα. Κάθε φορά που ανοίγομε το λάμμα βάζομε και λίγο "κύριο χρώμα". Αν ο προπλασμός είναι μπλέ, τότε κύριο χρώμα είναι το μπλέ. Αν ο προπλασμός είναι πρασινωπός, τότε κύριο χρώμα είναι το πράσινο. Εξαιρέσεις υπάρχουν στα κόκκινα, γιατί τα κόκκινα ανοίγονται πάντα με κόκκινα. Στο α' λάμμα βάζομε πιο πολύ κύριο χρώμα, στο β' πιο λίγο και στο γ' ελάχιστο. Μαζί με το άσπρο, στα λάμματα, βάζομε και ώχρα λίγη στο α' λάμμα, περισσότερη στο β' και πιο πολύ στο γ'. Εξαίρεση αποτελεί το μπλέ στο οποίο ουδέποτε βάζομε ώχρα (ή πολύ λίγη). Ύστερα από τα λάμματα βάζομε το β' γράψιμο σε ωρισμένες περιοχές πιο σκούρες. Σ' αυτό βάζομε στο α' γράψιμο ακόμη περισσότερο μαύρο ή πιο σκούρο χρώμα. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Πρέπει να τονίσωμεν ότι, σαν προπλασμό ουδέποτε χρησιμοποιούμε άσπρο ή μαύρο. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων προς καλυτέραν παρασκεύην των προπλασμών: Ι) Κίτρινο α) Κίτρινο + όμπρα ωμή. ΙΙ) Μώβ (ή μελιντζανί). α) Κοκκινίλα + μπλέ + όμπρα. β) Μπλέ + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) μαύρο + άσπρο + χονδροκόκκινο. δ) όμπρα ψημένη + λευκό. ε) Κοκκινίλα + μπλέ. ΙΙΙ) Μπλέ. α) Μπλέ + μαύρο + άσπρο. β) Μπλέ + πράσινο + όμπρα. γ) Μπλέ + χονδροκόκκινο + μαύρο. δ) Μπλέ + όμπρα. ε) Άσπρο + μαύρο ψυχρό. ΙV) Πράσινο. α) Μπλέ + ώχρα + όμπρα. β) Πράσινο + όμπρα. γ) Μαύρο +ώχρα χρυσή + άσπρο. δ) Πράσινο + όμπρα ωμή + μαύρο + ώχρα + άσπρο. ε) Πράσινο + μαύρο + ώχρα. στ) Πράσινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ζ) Πράσινο + μπλέ. η) Πράσινο χρωμίου + άσπρο. V) Πορτοκαλί. α) Πορτοκαλί + άσπρο + χονδροκόκκινο. VI) Τριανταφυλί. α) Άσπρο + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + γαλάζιο ανοικτό + κοκκινίλα. δ) Λάκα + άσπρο. VII) Κόκκινο. α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. β) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. γ) Σιέννα ψημένη + ώχρα + άσπρο. δ) Χονδροκόκκινο + σιέννα ωμή + άσπρο. ε) Κόκκινο της φωτιάς + χονδροκόκκινο. 11

12 VIII) Στακτί. α) Άσπρο + μαύρο. β) Άσπρο + όμπρα ωμή. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή +ώχρα. ΙΧ) Γκρίζο χρώμα. α) Όμπρα + πράσινο + χονδροκόκκινο. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε ωρισμένα φορέματα ή αντικείμενα που παριστάνονται σε μια εικόνα. Ι) Ουρανός Παντοκράτορα. α) Σιέννα ψημένη. ΙΙ) Χιτών Παντοκράτορος. α) Σιέννα ψημένη + όμπρα. β) Όμπρα ψημένη + ψιμμίθι. γ) Σιέννα ψημένη + άσπρο. δ) Ψιμμίθι + χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή. ΙΙΙ) Ιμάτιον Παντοκράτορος. α) Μαύρο + ψιμμίθι. β) Πράσινο + όμπρα ωμή + ψιμμίθι. γ) Μαύρο + λουλάκι + άσπρο. δ) Πράσινο του σμαράγδου + μαύρο. ΙV) Πέδιλα Χριστού. α) Σιέννα ψημένη. V) Φόρεμα παιδικό του Χριστού. α) Άσπρο + ώχρα + πράσινο. VI) Πέπλος Παναγίας (Μαφόριον). α) Σιέννα. β) Μαύρο + σιέννα ψημένη + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. + όμπρα ωμή + μαύρο + άσπρο. δ) Κοκκινίλα + μπλέ + μαύρο. ε) Σιέννα ψ. + όμπρα ψ. στ) Μαύρον κυανούν (Εις αρχαίας εικόνας). VII) Μαντίλι Παναγίας. α) Μπλέ + πράσινο + μαύρο. VIII) Φελόνιο. α) Άσπρο + όμπρα + μαύρο. IX) Πολυσταύριο. α) Χονδροκόκκινο + σιέννα. β) Όμπρα ψ. + άσπρο. γ) Σιέννα ψ. δ) Λάκκα. ε) Μαύρο. στ) Όμπρα ψ. ζ) Μαύρο + πράσινο. Σημ. Το Πολυσταύριο γράφεται, λαμματίζεται και ψιμμιθίζεται. 13

14 X) Ωμόφορον. α) Άσπρο + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Άσπρο + χονδροκόκκινο. γ) Άσπρο. δ) Στακτόλευκο. ΧΙ) Επιγονάτια - επιτραχήλια. α) Ώχρα. β) Σιέννα ωμή. ΧΙΙ) Ακτίνες ευαγγελίου. α) Άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Άσπρο + ώχρα. γ) Άσπρο + κίτρινο. δ) Κίτρινο καδμίου + ώχρα + άσπρο. ΧΙΙΙ) Ευαγγέλιο. α) Χονδροκόκκινο + ώχρα. β) Χονδροκόκκινο + κοκκινίλα. ΧΙV) Φύλλα Ευαγγελίου. α) Φωτεινό κόκκινο (light red). β) Κοκκινίλα + χονδροκόκκινο. ΧV) Περγαμηνή ή πάπυρος. α) Άσπρο + μαύρο. β) ώχρα + χονδροκόκκινο + άσπρο. γ) Άσπρο + όμπρα ωμή + ώχρα. δ) Άσπρο + ώχρα. ΧVI) Ασπίδα στρατιωτικού Αγίου. α) Άσπρο + όμπρα + μπλέ + κοκκινίλα. ΧVII) Φόντο. α) Αντί χρυσού άσπρο + ώχρα + κίτρινο. β) Στις τοιχογραφίες: Μπλέ + μαύρο + ώχρα, ή Άσπρο + μαύρο θερμό (που έχει μέσα του, από φυσικό του, κίτρινο). 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Αφού τελειώσωμε με τα φορέματα, κάνομε το προπλασμό του προσώπου και των άλλων σαρκωμάτων (χεριών, ποδιών κ.λ.π.). Περνούμε το μέρος, στο οποίο θα βάλωμε προπλασμό, ένα ή δύο, το πολύ, στρώματα. Δεν είναι ανάγκη να το περνάμε συνέχεια με πολλά χέρια μέχρι να κλείση. Όταν το περάσωμε μόνο ένα ή δύο στρώματα προπλασμού, τότε του δίνει την εντύπωση του κοίλου και όχι του επιπέδου (της πλάκας) και στον παρατηρητή δίνει την εντύπωση της αρχαίας εικόνας. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμό προσώπου. α) Ώχρα + χονδροκόκκινο + πράσινο + όμπρα ωμή. β) Ώχρα + χονδροκόκκινο + μαύρο. γ) Ώχρα + όμπρα + μαύρο. δ) Σιέννα ωμή. ε) Σιέννα ωμή + πράσινο + άσπρο. στ) Σιέννα ωμή + πράσινο + μαύρο + άσπρο. ζ) Σιέννα ωμή + σιέννα ψ. + μαύρο + ώχρα. η) Σιέννα ψ. + μαύρο + άσπρο. θ) Σιέννα ψ. + όμπρα ωμή + πράσινο + άσπρο. ι) Όμπρα ωμή. ια) Όμπρα ωμή + ώχρα + άσπρο. ιβ) Όμπρα ωμή + χονδροκόκκινο + ώχρα + άσπρο. ιγ) Σιέννα ωμή + όμπρα ωμή. ιδ) Σιέννα ψημένη + όμπρα ψ. + ώχρα. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Ακολούθως γράφομε τα χαρακτηριστικά το προσώπου με α' γράψιμο και σε ωρισμένα σημεία πιο σκιερά βάζομε πιο σκούρο γράψιμο. Το γράψιμο μπορεί να είναι: α) Χονδροκόκκινο + όμπρα ωμή, β) χονδροκόκκινο + μαύρο, ή γ) Σιέννα ψημένη. Ακολούθως, χρωματίζομε το ασπράδι μέσα στο μάτι. Για να γίνη αυτό, συνδυάζομε άσπρο, μαύρο και ώχρα. Μετά, το φωτίζομε με άσπρο. Σημ. 1. Αν χρωματίσωμε το ασπράδι στο μεγάλο μέρος του προσώπου, τότε ο Άγιος βλέπει πλάγια αν, αντίθετα, το βάλομε στο μικρό μέρος, τότε θα βλέπη εμένα: Σημ. 2. Αν, το ασπράδι ακουμπήση στο μάτι από πάνω, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα αυστηρό αν προχωρήση γύρω από το μάτι, τότε ο Άγιος έχει βλέμμα επιεικές. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Ύστερα από τον προπλασμό και τα γραψίματα, βάζομε τα σαρκώματα. Αυτά θα μπούν εκεί που φωτίζεται ο Άγιος, εκεί που θέλομε να δώσωμε περισσότερο φώς. Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς χρωμάτων με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε σαρκώματα α) Ψιμμίθι λεπτόν + ώχρα + χονδροκόκκινο. β) Ψιμμιθί + ώχρα + κιννάβαρι. γ) Ψιμμίθι + ώχρα. δ) Ώχρα + κόκκινο + κίτρινο + άσπρο. ε) Ώχρα. Ύστερα από τα σαρκώματα που μπορεί να είναι δύο ή τρία, το ένα φωτεινότερο από το άλλο βάζομε τον πυροδισμό. Αυτός είναι πορτοκαλί χρώμα και μπαίνει για να δώση βάθος και για να γλυκάνη το πρόσωπο. Τέλος, βάζομε τις ψιμμιθίες, που είναι συνδυασμός άσπρου με κίτρινο, στις θέσεις που θέλομε να δώσωμε όγκο. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Κατωτέρω παραθέτομεν ωρισμένους συνδυασμούς με τους οποίους μπορούμε να φτιάξωμε προπλασμούς, γραψίματα και σαρκώματα. Μερικοί συνδυασμοί παρατίθενται σε αναλογίες, εάν κάποιος θέλει να φτιάξη ένα συνδυασμό σε ποσότητα. Ι)Προπλασμός: ώχρα.50. χονδροκόκκινο...1. μαύρο...2. Σάρκωμα: ώχρα.100. λευκό..20. κίτρινο..4. κόκκινο.1. ΙΙ) Προπλασμός: ώχρα.20. χονδροκόκκινο.6. όμπρα ωμή 2. όμπρα πράσινη 2. πράσινο..1¼. μαύρο ½. Σάρκωμα: ώχρα.20. άσπρο.5. πορτοκαλί..1½. κίτρινο 1. 17

18 ΙΙΙ) Προπλ: ώχρα + χονδρ. + πράσινο + όμπρα ωμ. Σάρκωμα α': προπλ. + ώχρα + κιννάβαρι. Σάρκωμα β': σάρκ. α' + ώχρα + άσπρο + κιννάβαρι (λίγη). Σάρκωμα γ': σαρκ. β' + άσπρο + ώχρα + κιννάβαρι (πολύ λίγη). Ψιμμιθιές: άσπρο + κίτρινο. Γράψιμο: χονδρ. + μαύρο. Λαζούρα: μισό γράψιμο + μισό προπλ. Πυροδισμός: κιννάβαρι + α' σάρκωμα. ΙV) Προπλασμ.: σιέννα ωμή σαρκ. α': ώχρα. σαρκ. β': ώχρα + άσπρο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. V) Προπλασμ.: όμπρα ωμ. + ώχρα + μαύρο. Σάρκωμα: ώχρα + χονδροκοκ. + άσπρο. α' άνοιγμα: σάρκωμα + άσπρο. β' άνοιγμα: άσπρο + κίτρινο. Ψιμμιθιές: άσπρο. Γράψιμο: σιέννα ψημένη. Κοκκινάδι: χονδροκόκκινο. VI) Προπλασμ.: μαύρο + ώχρα + χονδροκοκ. Σάρκωμα: ώχρα + κόκκνο + κίτρινο + άσπρο. α' φώς: Λευκό + κίτρινο + σάρκωμα. β' φώς: Λευκό + κίτρινο + α' φώς. Ψιμμιθιές: Λευκό καθαρό. α' γράψιμο: χονδροκόκ. + προπλασμ. β' γράψιμο: σιέννα ψημ. γ' γράψιμο: μαύρο. Κοκκινάδι: κόκκινο της φωτιάς + σαρκωμα. VII) Προπλασμός: ώχρα (5) + χονδροκοκ. (2) + μαύρο (1). Γλυκασμός: Άσπρο (4) + ώχρα (4) + μαύρο (1). Σάρκωμα: Ώχρα (4) + κόκκινο της φωτιάς (1) + άσπρο (2). Κοκκινάδι: Κόκκινο της φωτιάς + σάρκωμα. α' φώς: σάρκωμα + άσπρο. β' φώς: σάρκωμα + α' φώς. γ' φώς: Άσπρο + σάρκωμα. Ψιμμιθιές: Άσπρο. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Τα γεροντικά μαλλιά, καθώς και τα γεροντικά γένια, τα φτιάχνομε ενώνοντας άσπρο, λίγη όμπρα (ή μαύρο) και ώχρα, και ζωγραφίζομε τους πλοκάμους (Ο προπλασμός είναι ο ίδιος με το πρόσωπο). Ύστερα φωτίζομε τους πλοκάμους, ανοίγοντας το χρώμα με άσπρο. Για τα νεανικά μαλλιά σμίγομε χονδροκόκκινο + μαύρο, ή τα φτιάχνομε με απλή σιέννα ψημένη. Ύστερα ανοίγομε το προπλασμό των μαλλιών με ώχρα (και λίγο χονδροκόκκινο) και φτιάχνομε τους πλοκάμους. Για να φτιάξωμε τα νεανικά γένια χρησιμοποιούμε τον ίδιο προπλασμό με τα νεανικά μαλλιά αλλά, αντί να τον φωτίσωμε, τον γράφομε με πιο σκούρες γραμμές. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Αφού τελειώσωμε την εικονογράφιση του Αγίου, φτιάχνομε το περιθόριο γύρω από την εικόνα, γράφομε το φωτοστέφανο και το όνομα του Αγίου πάνω στο χρυσό. Για να βερνικώσωμε την εικόνα πρέπει να περάσουν αρκετές τουλάχιστον μέρες, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σαλεύσουν τα χρώματα από την θέση τους. Για να βερνικώσωμε την εικόνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε α) Βερνίκι έτοιμο, αφού το ζεστάνομε. β) Να σμίξωμε 100γρ. νεύτη, 10 γρ. μαστίχι χίου και 10 γρ. κερί γνήσιο. γ) Να ενώσωμε 300 γρ. νεύτη 100 γρ. μαστίχι χίου ( Στη β' και γ' περίπτωση, όταν στεγνώση, το τρίβομε με ένα ρούχο για να γυαλίση περισσότερο η εικόνα). 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για να φτιάξωμε το α' στρώμα του τοίχου, πάνω στον οποίο θα αγιογραφήσωμε σμίγομε ασβέστη και άμμο χοντρό, σε αναλογία 1:4, σμίγοντας μαζί με αυτά και τρίχα (καννάβι). Το α' χέρι πρέπει να είναι άγριον και να έχη αρκετή τρίχα. Προτού περάσομε το β' χέρι ραντίζομε τον τοίχο για 3 (τρείς) μέρες. Στο β' στρώμα βάζομε ασβέστη και άμμο ψιλό, σε αναλογία 1:½. Επίστρωση: Πατούμε ελαφρά το β' χέρι με μιστρί και το στρώνομε, ούτως ώστε να είναι ίσιο, επίπεδο, χωρίς να το πιέσωμε πολύ. Την άλλη μέρα περνούμε το σχέδιο με ώχρα νερωμένη και ακολούθως, σπάζομε το κρύσταλλο εκεί που θέλομε να ζωγραφίσωμε. Εκεί που σπάσαμε το κρύσταλλο, πρέπει να αρχίσωμε να ζωγραφίζωμε αμέσως και γρήγορα, ούτως ώστε μέσα σε ανάμιση ώρα να έχωμε τελειώσει, ειδ' άλλως τα χρώματα μας δεν θα μείνουν στον τοίχο, αλλά θα πέσουν. Τα χρώματα μας τα αναμιγνύομε με νερό του ασβέστη (δηλ. νερό μέσα στο οποίο σβήνει ο ασβέστης) και όχι με αυγό. Ο χώρος μέσα στον οποίο θα ζωγραφίσωμε δεν πρέπει να είναι ζεστός, ούτε αερινός, γιατί τότε τα χρώματα μας θα στεγνώσουν εύκολα και γρήγορα. Ο τρόπος επίσης που ζωγραφίζομε τοιχογραφίες - φρέσκο (νωπογραφίες) είναι διαφορετικός τα χρώματα δεν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή το κάθε χρώμα μπαίνει στη θέση που πρέπει να μπή, χωρίς να τοποθετούμε άλλο χρώμα από πάνω του. Και εδώ έγκειται η μεγάλη δυσκολία αλλά και η μεγάλη αξία της νωπογραφίας. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤΩ ΑΟΡΑΤΩ, ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. 21

22 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Γλυκασμος. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και σαρκώματος (q.v.), χρησιμοποιούμενο και από τις δύο κυρίους τεχνοτροπίες (Κρητική και Μακεδονική), που έχει σκοπόν να γλυκαίνη και να ενώνη το προπλασμό με το σάρκωμα. Γράψιμο. Οι σκούρες γραμμές δια των οποίων αποδίδομε τα χαρακτηριστικά του προσώπου καθώς και τις πτυχώσεις των ενδυμάτων. Λαζούρα. Ένα ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ προπλασμού (q.v.) και γραψίματος (q.v). Σκοπόν έχον να ενώνη το προπλασμό με το γράψιμο. Λάμματα. Οι φωτεινές αποχρώσεις των φορεμάτων, οι οποίες ζωγραφίζονται η μια επάνω στην άλλη επάνω στον προπλασμό (q.v.) Πλατειασμός. Η τάσις που έχει η Μακεδονική τεχνοτροπία να ζωγραφίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου πιο φυσικά. Προπλασμός. Το πρώτο στρώμα με το οποίο καλύπτομε όλη την επιφάνεια του προσώπου, των μαλλιών ή των φορεμάτων. Πυροδισμός. Το κοκκινάδι που βάζομε επάνω στο σάρκωμα των Αγίων. Σάρκωμα. Η φωτεινή απόχρωση του προσώπου, που μπαίνει πάνω από τον προπλασμό για να προσδώσει όγκο. Ψιμμίθι. i) Το λευκό χρώμα. ii) Οι λευκές γραμμίτσες που μπαίνουν πάνω στο σάρκωμα (q.v.) για να προσδώσουν φως και όγκο. 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίς Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Η τεχνική της αγιογραφίας 5 Παράρτημα. Περί νωπογραφίας 21 Γλωσσάριον 22 Περιεχόμενα 23 23

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Μητρόπολής μας. Πυξίδα μας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασμα»,

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΑΞΗ Α Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1. Παρατηρώ το πρόγραμμα ζωγραφικής στην οθόνη του υπολογιστή μου. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε.

Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΟΑ 1. Ποια είναι τα βασικά χρώματα και ποια τα συμπληρωματικά; Βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Συμπληρωματικά χρώματα: πράσινο, πορτοκαλί, βιολέ. 2. Ποια είναι τα ζεστά χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Πώς αλλιώς ανάβει το λαμπάκι;... και άλλα πειράματα με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα Τα παιδιά της διπλανής φωτογραφίας ετοιμάζονται να φτιάξουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπάκια και μπαταρίες. Δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Μικρά ξυλάκια MDF με πάχος δικής μας εκλογής, χρωματιστά χαρτιά Α4 ή λεπτό οικολογικό χαρτί, κορδελίτσες και αποξηραμένα φύλλα του Φθινοπώρου αρκούν για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Η κατασκευή του φωτοβολταικου πάνελ βήμα προς βήμα Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και χρήση ενός ηλεκτρικού κολλητηριού οπωσδήποτε 40 ή 60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΊΑ χρώματα. Μικρά μυστικά τέχνης

ΑΡΧΑΊΑ χρώματα. Μικρά μυστικά τέχνης ΑΡΧΑΊΑ χρώματα Μικρά μυστικά τέχνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Όταν τρυγάμε τα αμπέλια τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο απλώνουμε τα σταφύλια στον ήλιο και αυτά αποξηραίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με:

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Γλυκίσματα από μαύρη ζάχαρη για το τσάι μας Βαζάκια για ρεσό Καλοκαιρινά σουβέρ από φελό και σκοινί Αρωματικά μαξιλαράκια 1. Βαζάκια για ρεσό Οι κατασκηνωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΜΑΛΛΙΑ: Αν τα μαλλιά μας είναι λιπαρά, τα πλένουμε με δυο κρόκους αυγού και ξεπλένουμε με χαμομήλι. Μια καλή και θρεπτική μάσκα μαλλιών. Ανακατεύουμε δυο κουταλιές της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Η ομάδα κατασκευών και χειροτεχνίας λειτουργεί φέτος για 4 η συνεχόμενη χρονιά και έρχεται να μας συμπαρασύρει στην τροχιά της δημιουργίας και στη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των Στέλιος Μιχαήλ Ε.Ε.Κ.Κ. 8 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή στο Χρώμα Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων. Το φως ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm.

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. επιτραπέζια 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. 05-599 Μπουκαλάκι αλατοπίπερου «Μεσάτο» 48 0,39 Διαστάσεις: 4,5χ8Υcm. 05-602 Αλατοπίπερο «Άιφελ»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων

Φύλλο Εργασίας. Σύνθεση χρωμάτων Φύλλο Εργασίας Σύνθεση χρωμάτων Η ώρα της πρόβλεψης Τι χρώμα έχουν τα πορτοκάλια; Μπορούμε να τα δούμε κίτρινα; (χωρίς να τα βάψουμε!). Αν ΝΑΙ, πώς; Μπορούμε να τα δούμε μπλε; Αν ΝΑΙ, πώς; Η ώρα της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484 ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ 01010110301 Νο12 mm 01010110311 Νο12 mm 01010110302 Νο14 mm 01010110312 Νο14 mm 01010110303 Νο16 mm 01010110313 Νο16 mm 01010110304 Νο18 mm 01010110314

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής ΚΟΜ 108 Εβδομάδα 12 Χρώμα, Σχήμα και κίνηση στο ελεύθερο σχέδιο Χρωµατοµετρία είναι η µέτρηση των χρωστικών ενός διαλύµατος και µετριέται µε το χρωµατόµετρο. Το

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ. Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ. Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ Η Συντήρηση της Εικόνας της Παναγίας της Γαλόκτιστης Η εικόνα της Παναγίας της Γαλόκτιστης αποτελεί ίσως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλυφθείσες εικόνες της τελευταίας πενταετίας στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη.

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη. Πως λειτουργεί : Η δουλειά μας είναι απλή. Όταν τελειώνει κάθε πάνελ αγοράζουμε πάλι άλλο ένα ή δύο, ανάλογα με την στρατηγική που έχουμε επιλέξει, με σκοπό να μεγαλώνουμε τον αριθμό αλλά και την αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Στον υπολογιστή σου κρύβεται μια χελώνα που της αρέσει να ζωγραφίζει. Κρατάει ένα «μαγικό» μολύβι που αλλάζει χρώματα, γράφει άλλοτε λεπτά και άλλοτε πιο χοντρά και μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογία Το λευκό φως Το ουράνιο τόξο Το πολικό σέλας Το χρώμα του ουρανού Το ηλιοβασίλεμα Οι επιγραφές ΝΕΟΝ Το χρώμα στους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ Κωδικός: WW01L 1.000 τεμάχια 0,070 /τεμάχιο 10.000 τεμάχια 0,063 /τεμάχιο Διάσταση μαντηλιού: 16cmx20cm Διάσταση συσκευασίας: 12cmx4cm Κωδικός: WW01S 1.000 τεμάχια 0,060

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ;

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; και όµως είναι! 1 Το παρακάτω σχήµα δείχνει για ελικοειδές ; και όµως δεν είναι! Οι κύκλοι είναι ανεξάρτητοι. Πόσα χρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Φρούτα 1. Μήλα 2. Μπανάνες 3. Καρπούζια 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

Φρούτα 1. Μήλα 2. Μπανάνες 3. Καρπούζια 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια Φρούτα α 6. Αχλάδια Χρώματα A. Έπιπλα A. Καναπές B. Βιβλιοθήκη C. Ντουλάπα D. Κρεβάτι E. Καρέκλα F. Κομοδίνο Ρουχα A. Μπλούζα B. Φούστα C. Παντελόνι D. Φόρεμα E. Παλτό F. Ζακέτα Ψώνια Χαρτί υγείας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4. ! ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλότυχο!!!...με άλλη άποψη!! j ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 Μπάλα Ø 5cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.55 300 τεμ. 2716 Μπάλα Ø 7cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.75 150 τεμ. 2717 Μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ υποδοχή-σήμανση 01-139 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» με πόδια 60x125Ycm 1 68,94 01-134 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 50x75Ycm 1 37,15 01-135 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 40x60Ycm 1 31,15 01-136 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Για παραγγελίες υλικών τέχνης για τη σχολική χρονιά 2016-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Ψαλίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Οι μαθητές έφεραν τα παιδικά τους παιχνίδια κι έφτιαξαν μικρές σύντομες καρτέλες, γράφοντας βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, δίπλα από το κάθε παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27 / 11 / 2015 Αρ. Πρωτ: 89337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος! Ψάχνετε χειροτεχνίες για παιδική ή εφηβική κατασκήνωση; Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Διαβάστε περισσότερα

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ Συνταγές Συλλογή Δ Kουλουράκια με Πορτοκάλι Αλεύρι Μύλοι Κρήτης Μαλακό: 1,5 κιλό (1 & 1/2 πακέτο) Βούτυρο: 500 γρ. (2 πακέτα) Ζάχαρη Άχνη: 500 γρ. (2 & 3/4 φλιτζανιού) Χυμός πορτοκαλιού: 300 γρ. (1 & 1/4

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό εργαστήριο Οπτικής

Μικρό εργαστήριο Οπτικής Μικρό εργαστήριο Οπτικής Επίπεδοι καθρέπτες Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να βρει εύκολα στα τζαμάδικα της περιοχής του επίπεδους καθρέπτες για το εργαστήριο του σχολείου του. Ο τζαμάς κατά πάσα πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΑΡΙΑ! Αυτή είναι μία επέκταση μόνο για το παιχνίδι της alea Las Vegas. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού με τις παρακάτω προσθήκες, επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik

Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik Πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik από τον Έλτον 1 Σκόντι, Β Λυκείου 1 ο ΓΕ.Λ. Ελευσίνας σχολικό έτος 2008-9 ΒΗΜΑ 1 Ο : Φτιάχνουμε έναν σταυρό σε όποιο χρώμα θέλουμε. Δηλαδή: Αν π.χ. θέλουμε να φτιάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με ένα buffer.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με ένα buffer. Stp-by-Stp Color Shllac Εφαρμογή & Αφαίρεση Καλωσορίστε το ΠΡΩΤΟ υβριδικό βερνίκι νυχιών. Η νέα, κατοχυρωμένη πατέντα UV 3 συνδυάζει την ευκολία εφαρμογής του βερνικιού με τις επιδόσεις του gl. Μια καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

τα είδη χρωμάτων, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά στο σχέδιο;»

τα είδη χρωμάτων, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά στο σχέδιο;» ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υποομάδα 2 «ΟΙ ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΕΣ» με θέμα «Ποια είναι τα υλικά, τα είδη χρωμάτων, οι μέθοδοι και οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Χρώματα. Κωδικός. Κωδικός 93-392-1003. Χρώματα ΜΑΥΡΟ 93-392-1021 ΜΑΥΡΟ. Κωδικός 93-392-1020. Χρώματα ΜΑΥΡΟ. Χρώματα. Κωδικός 93-392-5541

Χρώματα. Κωδικός. Κωδικός 93-392-1003. Χρώματα ΜΑΥΡΟ 93-392-1021 ΜΑΥΡΟ. Κωδικός 93-392-1020. Χρώματα ΜΑΥΡΟ. Χρώματα. Κωδικός 93-392-5541 93-392-1003 93-392-1021 93-392-1020 02 93-392-5541,, ΜΠΛΕ,, ΠΡΑΣΙΝΟ 93-392-1103,, ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ, ΜΠΛΕ, ΤΑΜΠΑ 93-392-1048, ΜΠΛΕ, ΤΑΜΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ 93-392-1091,, ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ, ΤΑΜΠΑ 93-392-1047, ΜΠΛΕ, ΤΑΜΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Το ωραιότερο μου παιχνίδι είναι ένα σκυλάκι. Το απέκτησα όταν ήταν βάφτισή μου και από τότε το έχω σαν φίλο. Είναι φτιαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ANIMAL RANGE & ODO S CASTLE

ANIMAL RANGE & ODO S CASTLE TOUCH SCREEN ANIMAL RANGE ANIMAL RANGE & ODO S CASTLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ : Η σειρά MAGIC TOUCH είναι ένα πολύγλωσσο, διαλογικό μέσο παιδικής ψυχαγωγίας με Touch Screen για διάφορους τομείς διαλογικής

Διαβάστε περισσότερα

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 Πρόκειται για µία κατασκευή σχετικά απλή η οποία όµως απαιτεί χρόνο και µεράκι. Σκοπός της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή/σαρωτή (τεχνολογία, ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού, κόστος, κ.λπ.) Να

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότεραγιατοχρώµα σύµφωναµεµελέτεςπου πραγµατοποιήθηκανγιαανάγκες τουμάρκετινγκ

Περισσότεραγιατοχρώµα σύµφωναµεµελέτεςπου πραγµατοποιήθηκανγιαανάγκες τουμάρκετινγκ Περισσότεραγιατοχρώµα σύµφωναµεµελέτεςπου πραγµατοποιήθηκανγιαανάγκες τουμάρκετινγκ ΑποτηνΠηγή http://www.webresources.eu/archives/color-theorypart-1-the-meaning-of-color Υποκειµενικότηταστοχρώµα Το χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υφασματογραφίας

Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία υφασματογραφίας Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνθεση με το ράψιμο διάφορων υφασμάτων και άλλων υλικών μεταξύ τους, πάνω σε μια βάση από ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE Επιμόρφωση Β Επιπέδου, Ξάνθη, 2013 Γιάννης Κουτίδης, www.kutidis.gr Το λογισμικό βρίσκεται στην διεύθυνση http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm

Διαβάστε περισσότερα

Mαρκαδόροι. Κουτί x 12 τεμαχίων

Mαρκαδόροι. Κουτί x 12 τεμαχίων Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη: Ιδανική για σχεδίαση και ζωγραφική Κουτί x 12 τεμαχίων 3 270220 00272

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ομάδα 5 Μαρία Στεφανία - Ευάγγελος Σχολικό έτος 2013 2014 1 Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Tμήμα Δ2 Ερωτήσεις 1. Τί υλικά χρησιμοποιούσαν για την ύφανση και από ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ. 1.Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική Σχέδιο/Χαρακτική Κατασκευή Καλλιτέχνης Τίτλος Περίοδος/ Τόπος Θέμα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ. 1.Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική Σχέδιο/Χαρακτική Κατασκευή Καλλιτέχνης Τίτλος Περίοδος/ Τόπος Θέμα tetradio B gym 5:Layout 1 10/1/08 2:06 PM Page 16 Ανάλυση 11η. Να επιλέξετε ένα έργο και με βάση αυτό να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ 1.Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ζωγραφική Γλυπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα (Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή) Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Φλεβάρης 2014 Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου των Ελληνικών «Μουσική», ασχοληθήκαμε με την κατασκευή αυτοσχέδιων

Διαβάστε περισσότερα

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο Γνήσια λευκή τρίχα Κατάλληλο για όλα τα χρώματα 150Λ - 10 150Λ - 15 150Λ - 20 150Λ - 25 150Λ - 30 350Λ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: Εργαλεία - Κολλητήρι - Τρυπάνι - Αρίδα 0,25 - Κόφτης - Σταυροκατσάβιδο Υλικά - Κουτί ελέγχου - 2 κόκκινοι

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη. Pre-Lift Kera Protector. Ξανοιχτική Κρέμα. Μόνιμη Κρέμα Βαφή. Πρόσθετα Παστέλ

Οφέλη. Pre-Lift Kera Protector. Ξανοιχτική Κρέμα. Μόνιμη Κρέμα Βαφή. Πρόσθετα Παστέλ BLONDME - ΧΡΩΜΑ Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα: Οφέλη Pre-Lift Kera Protector Ξανοιχτική Κρέμα Μόνιμη Κρέμα Βαφή Ξανοιχτική Κρέμα Κάλυψης Λευκών Σκόνη Για Προηγμένο Ξάνοιγμα 9+

Διαβάστε περισσότερα