ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: FAX: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ημερομηνία : 19 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 Τόπος : Π α ρ ό ν τ ε ς: (φυσική παρουσία) Εκπρ. Συλλ. Διοικ. Προσωπικού: Π α ρ ό ν τ ε ς: (με τηλεδιάσκεψη) Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, κτήριο Α1, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ. 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 3. Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 5. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 6. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. Φώτης Καζάσης 7. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 8. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 9. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 10. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος. Α π ό ν τ ε ς: 1. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. 2. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 3. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Οικονομίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, Εκπρ. φοιτητών: Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Δ. Θέμα 3 ο : Έγκριση Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους Ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθ. Β. Διγαλάκης παρουσιάζει στα μέλη του Σώματος τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και ενημερώνει ότι εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί για έγκριση έως την 20 η Συνεχίζοντας αναφέρει ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (έγγραφο με αρ. πρωτ / ) ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και το ύψος της επιχορήγησης να υπολογιστεί ως εξής: Για λειτουργικές δαπάνες στο 85% της επιχορήγησης του οικ. έτους 2013.

2 Για σίτιση στο 100% της επιχορήγησης του οικ. έτους 2013 και Για την μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού 2 πιστώσεις, σύμφωνα με την υπ αριθμόν Φ.122.5/3/122878/Β2/ υπουργική απόφαση κατανομής, που αντιστοιχούν σε Με βάση τα παραπάνω ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: Έσοδα: ,09 Έξοδα: ,09 Σημειώνεται ότι έχει υπολογιστεί ποσό ,09 σε κωδικούς β και αφορά μισθοδοσία διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, η οποία θα σταλεί και θα πληρωθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών τον Ιανουάριο Τα έσοδα και τα έξοδα κατανέμονται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους πίνακες εσόδων και εξόδων που ακολουθούν: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προβλεπόμενος 2014 Διαμορφωμένος 2013 Εκτιμώμενος 2013 Απολογισμός ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό , , , ,63 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας , , , ,63 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , ,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ,63 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας , , , ,00 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων , , , ,00 Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0, ,00 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή Ιδρύματα εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,00 2

3 Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή Ιδρύματα εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 100, , ,00 41, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100, , ,00 41, Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 100, , ,00 41, Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 100, , ,00 41,80 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ , , , ,25 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εγγραφές - Δίδακτρα Λοιπά έσοδα από προσφορά Υπηρεσιών εκπαίδευσης ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Έσοδα αθλητικών εκδηλώσεων Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά υπηρεσιών 3

4 Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0, , , , Έσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα) 0, , , ,01 Έσοδα από πώληση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής 0, , , ,01 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων & βιβλίων Έσοδα από διάθεση επετηρίδων σχολών (επιστ.- διοικ.) Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΡΜΑΤΟΠΥΞΙΔΕΣ Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων Έσοδα από εκμίσθωση μηχανικών εγκαταστάσεων 4

5 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΛΠ Έσοδα από επιστημονικές έρευνες Έσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , , ,65 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , , ,65 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 3.000, , , ,65 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.500, , , ,65 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 500,00 200,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές Λοιπά παράβολα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5.000, , , , Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5.000, , , , Απόληψη εξόδων που έγιναν 0,00 0,00 0, Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 5.000, , , ,72 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,20 5

6 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ , , , , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 4.000, ,00 181,82 585, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , ,00 181,82 585, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ , , , ,74 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας , , , ,74 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ , , , , Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ , , , ,14 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Ε Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 7.000, ,00 356,66 922, Α ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Β Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ 7.000, ,00 529, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπ.Εθν.'Αμυνας Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 6

7 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5.000, ,00 214,01 677, Α ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΜΥ , , , , Α Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών 3.000, ,00 161,54 225,98 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ [ΟΓΑ-ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΦΜΥ] Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων , ,00 605,28 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ & ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών των οικογενειών τους ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0, ,10 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0, ,10 0, Προϊόν Δωρεάς 0,00 0, ,10 0, Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ , , , ,94 7

8 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3.000, ,00 0, , Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0, ,31 Λοιπές επιστροφές χρημάτων που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 3.000, ,00 0,00 440,22 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 9.000, , , ,99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ 5.000, ,00 270, , Έσοδα από παρακαταθήκες Έσοδα από εγγυήσεις 5.000, ,00 270, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 4.000, ,00 763, , Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών απωλειών κ.λ.π Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000, ,00 763, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.000, ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2.000, ,00 0,00 0, Διάφορα έσοδα 2.000, ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0, , ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0, , ,00 0, Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 0, , ,00 0,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0, , ,00 0,00 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0, , ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , , ,71 8

9 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προβλεπόμενος 2014 Διαμορφωμένος 2013 Εκτιμώμενος 2013 Απολογισμός ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ , , , , ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ , , , , ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , , α Βασικός Μισθός Εκτάκτων , , , , β Βασικός Μισθός Εκτάκτων 5.688,70 0,00 0,00 0, ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.643, , , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.833, , , , α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 1.500, , , , β Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 333,32 0,00 0,00 0, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1.810, , , , α Οικογενειακή παροχή 1.400, , , , β Οικογενειακή παροχή Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 8.932, , , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 8.932, , , , α Επίδομα ειδικών συνθηκών 7.360, , , , β Επίδομα ειδικών συνθηκών 1.572,64 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού περιλαμβάνονται τα 9

10 κάθε είδους επιδόματα, παροχές ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , , Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , α β Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,33 0, , ,36 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,00 30, , , ,00 30, , , ,00 30, α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 9.000, , ,00 30, Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία α ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία α ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , ,00 0, , , ,00 0, α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 0,00 10

11 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π , , , , ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ , , , , Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων α ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ β ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων α EΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , , , , α β ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , ,90 0, , , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , , , , Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , ,00 0,00 0, α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ , ,00 0,00 0, Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές , , , , α ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ , , , ,10 11

12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523) , , , , , , , , α β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] 7.720, , , , ,70 0,00 0,00 0, Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) 1.323, , , , α β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) 1.145, , , ,10 178,78 0,00 0,00 0, Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς προσωπικού που αμείβεται σε βάρος των ΚΑ 0271,0272, ,00 170,00 170,00 411, α β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272,0273 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ.ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272, ,00 170,00 170,00 411, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 606, , ,00 832, α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 600, , ,00 832, β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 6,87 663,00 0,00 0, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.851, , , , α β ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π , , , ,20 696,08 0,00 0,00 0, Β ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ Β.α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12

13 Αποζημιώσεις απολυόμενων α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας , , , , , , , , , , , , α β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,74 0, , , , Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εντός έδρας α β ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Λοιπές αμοιβές για μετακίνηση υπαλλήλων α ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΧΛΜ] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 4.780, , , , , , , , α β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4.780, , , ,45 0,00 542,81 428, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ , , , ,35 13

14 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , , , , α β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ , , , ,40 0, , , , Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ. απ' το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα , , , , α β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ , , , ,78 0, , , , Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπ/ση και σεμινάρια α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα , , , , , , , , α β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 9.050, , , ,48 0,00 78,00 78,00 0,00 14

15 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 3.000, , ,13 367, α β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 3.000, , ,00 367,17 0,00 39,13 39,13 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής καθώς και εξόδων πρώτης εγκ/σης καθηγητών Ανωτάτων Σχολών α ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500, , , , Α Α.α Β Β.α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 500, , , ,88 500, , , ,88 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων) , , , , , , , , α β ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 1.000, , , ,42 0,00 0,00 0,00 234,40 15

16 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , , , , α β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , , ,66 0, , ,00 0, λοιπές μεταφορές α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ β ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , , α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , , β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 0,00 71,84 71,84 0, τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , α β ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , ,37 0,00 289,50 289, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ , , ,00 0, α ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π , , ,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , , Ύδρευση και άρδευση , , , , α ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ , , , , β ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 0, ,68 0, , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο ) , , , , α β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] , , , ,46 0,00 0,00 0, , Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 700, , , , α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 700, , , ,00 16

17 β ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , α β ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , , ,34 0, , ,97 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , , α β ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ , , , ,62 0,00 990,13 790, , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 0,00 400,00 400,00 334, α β ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. 0,00 400,00 400,00 334, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.050, , , , α ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 3.050, , , , β ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 742, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0,00 0,00 372, α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 372, β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 610, Α.α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 610, Α.β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 300, ,88 470,00 982, α β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 300, ,00 470,00 933,47 0, ,88 0,00 49, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , , α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , , , ,39 17

18 β ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 0, , ,26 996, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ.π. έργων εγγείων βελτιώσεων , , , ,74 800, , , , α β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 800, , , ,47 0,00 307,50 307,50 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 9.982, , , , α β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 9.982, , , ,81 0, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς , , , ,16 500,00 800,00 800,00 724, α β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 500,00 800,00 800,00 706,14 0,00 0,00 0,00 18, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , α β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , , ,95 0, , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών 600,00 600,00 600,00 571, α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 600,00 600,00 600,00 571, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , , α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 0, , , ,67 18

19 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λοιπές δαπάνες , , , , Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 2.800, , , , α β ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 2.800, , , ,16 0,00 682,99 480,37 774, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού κλπ , , , , α β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π , , , ,69 0, , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 750, , , , α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 750, , , , Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 400,00 700,00 700,00 661, α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 400,00 700,00 700,00 661, Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων , , , , α EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π , , , , Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 100,00 100,00 100,00 0, α ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 100,00 100,00 100,00 0, Λοιπές δαπάνες , , , , α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0, , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,09 19

20 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , Φόροι , , , , α Φ0ΡΟΙ , , , , Τέλη 1.630, , , , α ΤΕΛΗ 1.630, , , , β ΤΕΛΗ 0, ,18 238,92 0, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Η ΤΡΙΤΩΝ Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,63 350,00 500, ,00 448,00 350,00 500, ,00 448,00 350,00 500, ,00 448, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 350,00 500, ,00 448, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,15 0,00 150,00 150,00 128,63 0,00 150,00 150,00 128,63 20

21 α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 150,00 150,00 128, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 800,00 800,00 796,34 0,00 800,00 800,00 796, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 796, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Προμήθειες επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων , , , , Α.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤ.ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Β ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.α ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.α ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ , , , ,97 0,00 509,92 509,92 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 8.030, , , , , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 8.030, , , ,34 0,00 242,41 242, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 5.000,00 600,00 600,00 0,00 21

22 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 5.000,00 600,00 600,00 0, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 600,00 600,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 7.100, , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 7.100, , , ,34 0,00 0,00 0,00 448, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 5.500, , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.500, , , ,00 0,00 150,00 150,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , ,90 310,00 347,17 347,17 235, Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 310,00 347,17 347,17 235, α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 310,00 300,00 300,00 235,50 0,00 47,17 47,17 0, Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών αναπήρων α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , , , Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1.100, , ,00 996, α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1.100, , ,00 996,98 22

23 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,05 0,00 978,97 978, , ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , , , ,36 0,00 0,00 0,00 148, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , , , , , , , , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , ,39 0, , ,25 79, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , , , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , ,51 0, , ,77 468, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων , , , , , , ,00 800,67

24 ξηράς α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 1.200, , ,00 800, Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής Τηλεπικοινωνιακών μέσων α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , , α β ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,10 0,00 546,73 546, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2.000, , , , Προμήθεια εξαρτημάτων & εργαλείων 2.000, , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.000, , , ,07 0,00 0,00 0,00 181, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 250, , ,80 159, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 250, , ,80 159, Προμήθεια στολών φυλάκων α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 0, , ,80 0, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0, , ,80 0,00 24

25 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 250,00 0,00 0,00 159, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 250,00 0,00 0,00 159, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Προμήθεια υποδημάτων α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Προμήθεια υλικού εξάρτυσης Προμήθεια υλικού εξάρτυσης α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , , , , , , , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , , , ,87 0,00 0,00 0, , Προμήθεια στερεών καυσίμων α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης 0, , , , α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ- ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 0, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων & βιβλιοδετήσεων , , , , , , ,48 529, , , ,48 529, α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 1.500, , ,00 529,91 0, , ,48 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ , , , ,90 25

26 ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , , α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , , ,57 0, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφαν. στερεώσεως ) α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 0,00 100,00 100,00 63,89 0,00 100,00 100,00 63, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 100,00 100,00 63, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αγορές αρχαιοτήτων, ιστορικών πινάκων, λιθογραφιών, εγγράφων, χειρογράφων κλπ , , , , Αγορά έργων τέχνης α ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 4.600,00 700,00 0,00 0, ,00 700,00 0,00 0, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 4.600,00 700,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών 0,00 700,00 700,00 699, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 0,00 700,00 700,00 699, α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 700,00 700,00 699, Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδικά κατανεμημένων Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 7.600, , , , , , , ,53 26

27 α β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 7.600, , , ,53 0,00 89,15 89,15 0, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.760, , , , Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.760, , , , α β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2.760, , , ,52 0,00 470,00 470,00 479, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , Επιδοτήσεις Επιδοτήσεις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ α ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης & λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς Λοιπές επιχορηγήσεις & συνδρομές για ορισμένους ή μή σκοπούς Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 27

28 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσωτερικού Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε φοιτητικούς Συλλόγους α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Επιχ/σεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , , , , , , , , , , , , α β ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , , , ,91 0, , ,17 0, Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά α ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 28

29 Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς α ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Χορηγίες για επιστημονικές μελέτες και έρευνες Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 0, , , ,14 0, , , , α β ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0, , , ,00 0, , , , Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λοιπές υποτροφίες α ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ , , , , , , , , ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , , Επιστροφές α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.000, , , , α ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.000, , , , Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ,10 0,00 0,00 0, α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ,10 0,00 0,00 0,00

30 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , , , , , α ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) , , , , β ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 4.000, , ,00 585, , , ,00 585, α β Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3.000, , ,00 585, , , ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ , , , , , , , , α β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ , , , , , , ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ.Π ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , α β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ , , , , , , ,00 0,00 30

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail :council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης εξ αναβολής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης εξ αναβολής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΣ 22/02/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014)

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014) Ε.3/ΓΡ.ΔΙΟΙΚ.3: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αθήνα 12-1-216 Αρ. πρωτ. :133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:137/3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 1.11.215... Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4 Αριθµός Κώδικα Κατονοµασία Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Κατηγορία Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1214/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 24 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 79 Θέμα: 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 18-1-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 354 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS gks.sbg"' D E V F I O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y TAGENCY Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7Μ01-452 o ' I V : > r X ' ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 11-12-2015 Αρ. Πρωτ.:ADMIN 463 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 10/11-12-2015 ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Την 11 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού).

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ Σ κ ο π ό ς: ''Τα εισοδήματα του Κληροδοτήματος διατίθενται: α) Για υποτροφίες Κυθηρίων νέων ή νεανίδων κατά την βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

=============================================== ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤ.(ΟΑΕΔ) 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ.

=============================================== ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤ.(ΟΑΕΔ) 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 104 36 Α.Φ.Μ. 090042687 ΔΟΥ: ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 210/5220766 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ===============================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9329 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιανουαρίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιανουαρίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 15 Ιουνίου 2015 Τηλ. 2281082346 Fax 2281086555 Αριθμ.πρωτ.: 7.230 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

«Υποβολή Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2014»

«Υποβολή Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 24 η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 24 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τρίκαλα 15-06-2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 13162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα