Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Φιλανθρωπική περίθαλψη ή Περίθαλψη με έκπτωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Φιλανθρωπική περίθαλψη ή Περίθαλψη με έκπτωση"

Transcript

1 Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από: [υπογραφή] Πρόεδρος/Διευθύνων [χειρόγραφο:] Σύμβουλος 6/9/14 Υπογραφή Τίτλος Ημερομηνία Ημερομηνία ισχύος: Ανασκόπηση: 8 Ιουνίου 1993 Αναθεωρήθηκε στις: 1/07, 8/10, 9/10, 3/12, 12/13,6/14 κάθε τρία χρόνια ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο προσδιορισμός ασθενών στους οποίους οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση, βασίζεται αποκλειστικά στη δυνατότητα του ασθενούς να πληρώσει καθώς και την οικονομική κατάσταση του επιλέξιμου δικαιούχου. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Το Swedish Covenant Hospital (SCH), λειτουργεί σύμφωνα με την αποστολή της Ευαγγελικής Εκκλησίας «Evangelical Covenant Church», εξυπηρετεί τις ιατρικές ανάγκες της κοινότητας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την κατοικία, την ηλικία, τη δυνατότητα πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη ταξινόμηση ή χαρακτηριστικό. Το SCH αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής περίθαλψης στους ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για τις υπηρεσίες του. Αυτές οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης παρέχονται χωρίς αναμενόμενη πληρωμή ή μειωμένα επίπεδα περίθαλψης, με βάση καθορισμένα κριτήρια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η αξιοπρέπεια του ατόμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής περίθαλψης χωρίς πληρωμή, το SCH προσδοκά από όλους τους ασθενείς με δυνατότητα πληρωμής να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πολιτικές είσπραξης οφειλών του ιδρύματος. Ορισμοί των όρων: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, οι παρακάτω όροι θα καθοριστούν με σκοπό να υλοποιηθεί ο σκοπός που αναφέρεται παραπάνω. Φιλανθρωπική (δωρεάν) περίθαλψη ή Περίθαλψη με έκπτωση: o Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται χωρίς προσδοκία εξόφλησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα ποσά

2 o συμβατικών προβλέψεων μεταξύ ακαθάριστων νοσοκομειακών χρεώσεων και ποσών επιστροφών συμβεβλημένων τρίτων. Η Φιλανθρωπική περίθαλψη παρέχεται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής είναι κατά τεκμήριο επιλέξιμος για Φιλανθρωπική περίθαλψη και σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει προσδιοριστεί ως επιλέξιμος για Φιλανθρωπική περίθαλψη έπειτα από έλεγχο της αίτησης για οικονομική βοήθεια. Έξοδα ανεξόφλητων χρεών: o Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκαν με την προσδοκία πληρωμής των υπηρεσιών, αλλά λόγω της απροθυμίας των ασθενών να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, δεν εξοφλήθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες. Πληρωμές ασφαλιστικού φορέα: o Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που αναμένονταν να εξοφληθούν από φορείς όπως οι Medicare, Medicaid, Blue Cross, από ασφαλιστικά προγράμματα ΗΜΟ, PPO και οποιοδήποτε άλλο έγκυρο και κατάλληλο ασφαλιστικό οργανισμό με τον οποίο έχει συμβληθεί ο ασθενής. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε έγκυρη συμπληρωματική ασφάλιση για την κάλυψη εκπιπτόμενων ποσών και πληρωμών συνασφάλισης που απαιτούνται από τους ασφαλιστικούς παρόχους που περιγράφονται παραπάνω. Ιατρικώς απαραίτητες υπηρεσίες: o Οποιαδήποτε υπηρεσία εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, που συμπεριλαμβάνει φαρμακευτικά προϊόντα ή προμήθειες που παρέχονται από ένα νοσοκομείο σε έναν ασθενή, που καλύπτονται από τη Medicare για δικαιούχους με την ίδια κλινική περίθαλψη όπως εκείνη του ανασφάλιστου ασθενούς. o Μία «ιατρικά αναγκαία» υπηρεσία δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις παρακάτω: 1. Μη ιατρικές υπηρεσίες όπως κοινωνικές και επαγγελματικές υπηρεσίες. 2. Επιλεκτική αισθητική χειρουργική, αλλά όχι πλαστική χειρουργική που έχει σχεδιαστεί για τη διόρθωση παραμορφώσεων λόγω τραυματισμών, ασθενειών ή συγγενών ανωμαλιών ή παραμορφώσεων. Τεκμαρτή φιλανθρωπική περίθαλψη: o Υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ανασφάλιστους ασθενείς οι οποίοι θεωρούνται κατά τεκμήριο επιλέξιμοι για φιλανθρωπική περίθαλψη με βάση κριτήρια που αποδεικνύουν οικονομική ανάγκη. Ασθενείς χωρίς ασφάλιση (ανασφάλιστοι ασθενείς): o Ασθενείς που χρειάζονται ιατρικά απαραίτητες υπηρεσίες και δεν είναι ασφαλισμένοι από ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και δεν είναι δικαιούχοι σε ένα κρατικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, σε πρόγραμμα αποζημίωσης εργαζομένων ή ασφάλισης αστικής ευθύνης ατυχημάτων κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών υγείας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προσδιορισμός της επιλεξιμότητας για φιλανθρωπική περίθαλψη, κατά τεκμήριο φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση:

3 1. Η φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση είναι διαθέσιμη για ιατρικά απαραίτητες υπηρεσίες σε ασθενείς που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια και κριτήρια τεκμηρίωσης που καθορίζονται παρακάτω. α. Κάθε κατάσταση εξετάζεται κατά περίπτωση. β. Αν και δεν είναι απολύτως απαραίτητο, η ανάγκη για ενδεχόμενη φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση πρέπει να έχει τεκμηριωθεί πριν από την εισαγωγή στο ίδρυμα ή την παροχή υπηρεσιών ή λίγο αργότερα. 2. Για να είναι επιλέξιμος ο ασθενής για φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση, ο ασθενής πρέπει να είναι πρόθυμος να παράσχει επαλήθευση του εισοδήματός του, συμπληρώνοντας το έντυπο Οικονομικής Κατάστασης Ασθενούς (συνημμένο Ι). Ο ασθενής είναι υπεύθυνος να υποβάλει οικειοθελώς οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα, ώστε να είναι επιλέξιμος για την έκπτωση. 3. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και συλλογής πληροφοριών, οι οικονομικοί σύμβουλοι καθορίζουν εάν ο ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικής βοήθειας από άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα, όπως Medicare, Medicaid, Kid Care, Family Care ή άλλα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά προγράμματα. α. Εάν ο ασθενής αρνηθεί να υποβάλει αίτηση για υφιστάμενους οικονομικούς πόρους ή να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, δεν μπορεί να χορηγηθεί φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση. β. Εάν απορριφθεί η αίτηση στους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους ή έχει απορριφθεί στο παρελθόν, εξετάζεται τότε η περίπτωση χορήγησης φιλανθρωπικής περίθαλψης ή περίθαλψης με έκπτωση. 4. Αφού ληφθεί το έντυπο Αίτησης Οικονομικής Βοήθειας (συνημμένο Ι), το τμήμα Πιστωτικών Υπηρεσιών καθορίζει την επιλεξιμότητα για φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση. α. Το SCH αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης κατά την εξέταση της Αίτησης Οικονομικής Βοήθειας. β. Τα μόνα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για Οικονομική Βοήθεια είναι το εισόδημα και το μέγεθος της οικογένειας. γ. Τα έσοδα αποτιμώνται έναντι του πίνακα Ομοσπονδιακών Κατευθυντήριων Οδηγιών Καθορισμού Φτώχειας (Federal Poverty Guidelines) για να προσδιοριστεί εάν μπορεί να εγκριθεί πλήρης ή μερική έκπτωση. δ. Η τεκμηρίωση του εισοδήματος υποβάλλεται με τη μορφή εκκαθαριστικών σημειωμάτων απολαβών, δηλώσεων φόρου εισοδήματος, επιταγών Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων εγγράφων που είναι ενδεικτικά του εισοδήματος. ε. Εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν δεν κριθούν ακριβείς ή αξιόπιστες, το SCH διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα που να τεκμηριώνουν το εισόδημα ή το μέγεθος της οικογένειας. 5. Ένας ασφαλισμένος ασθενής με μεγάλο υπόλοιπο λόγω εκπιπτόμενων ποσών ή/και ποσών συνασφάλισης, μπορεί να δικαιούται φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση. Για να είναι επιλέξιμος ένας ασθενής, θα πρέπει να συμπληρώσει την Οικονομική Κατάσταση Ασθενούς και να την επιστρέψει στους οικονομικούς συμβούλους για αξιολόγηση και συστάσεις. 6. Εάν ένας ασθενής έχει καθοριστεί ότι καλύπτει τις Κατευθυντήριες Γραμμές Φιλανθρωπικής Περίθαλψης του Νοσοκομείου, δεν επιδιώκεται παραπομπή σε υπηρεσίες είσπραξης χρεών, νομικές αγωγές, αγωγές κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων ή απόπειρες παρακράτησης ακίνητης ή προσωπικής περιουσίας.

4 7. Ένας λογαριασμός ανασφάλιστου ασθενούς δεν θα παραπεμφθεί σε υπηρεσία είσπραξης ή δικηγόρο, εκτός εάν: α. Ο ανασφάλιστος ασθενής είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει την ακρίβεια του λογαριασμού, να αιτηθεί οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομικής βοήθειας του Νοσοκομείου και να επωφεληθεί από ένα εύλογο πρόγραμμα πληρωμών. β. Εάν ο ανασφάλιστος ασθενής έχει καθορίσει αδυναμία να καταβάλει το πλήρες ποσό σε μία πληρωμή, το Νοσοκομείο θα έχει προσφέρει στον ασθενή ένα εύλογο πρόγραμμα πληρωμών. Μπορεί να απαιτείται εύλογη επαλήθευση της αδυναμίας καταβολής του πλήρους ποσού. γ. Εάν οι περιστάσεις του ανασφάλιστου ασθενούς υποδηλώνουν δυνατότητες επιλεξιμότητας για φιλανθρωπική περίθαλψη, έχει δοθεί στον ασθενή διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών αφού έχει λάβει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για να υποβάλει αίτηση για οικονομική βοήθεια. δ. Εάν ο ανασφάλιστος ασθενής έχει συμφωνήσει σε ένα εύλογο πρόγραμμα πληρωμών και δεν έχει καταβάλει πληρωμές σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα. ε. Εάν ο ανασφάλιστος ασθενής έχει υποβάλει αίτηση για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης μέσω κρατικά επιχορηγούμενου προγράμματος, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε. 8. Δεν εγείρεται καμία νομική ενέργεια εναντίον ανασφάλιστων ασθενών για τις πρώτες εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά το εξιτήριο. 9. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι κανονισμοί που εγκρίθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας του Ιλλινόις (77 Ill. Διαχ. Κώδικας, Μέρος 4500, Οικονομική Βοήθεια Νοσοκομείων στο πλαίσιο του Νόμου περί Δίκαιας Χρέωσης Ασθενών), απαιτούν προκαταρκτικό προσδιορισμό της κατά τεκμήριο φιλανθρωπικής βοήθειας το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από το νοσοκομείο και πριν από την έκδοση οποιουδήποτε λογαριασμού για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η οικονομική ανάγκη ενός ασθενούς πρέπει να καθορίζεται με τη χρήση κατά τεκμήριο φιλανθρωπικών κριτηρίων (το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω λογισμικού/ ελέγχου), χωρίς περαιτέρω έλεγχο από το νοσοκομείο. 10. Ο ασθενής θεωρείται κατά τεκμήριο επιλέξιμος για νοσοκομειακή οικονομική βοήθεια, εάν ο ασθενής υφίσταται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, τα οποία περιλαμβάνονται στα τεκμήρια κριτηρίων επιλεξιμότητας: έλλειψη στέγης, θάνατος χωρίς περιουσία, διανοητική αναπηρία χωρίς να ενεργεί κανένας για λογαριασμό του ασθενούς, επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα Medicaid, αλλά όχι την ημερομηνία της υπηρεσίας ή για μη καλυπτόμενες υπηρεσίες, εγγραφή στα παρακάτω προγράμματα βοήθειας για άτομα με χαμηλό εισόδημα που έχουν κριτήρια επιλεξιμότητας με βάση το ή κάτω από το 200% που καθορίζεται από τις ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό φτώχειας βάσει εισοδήματος: Πρόγραμμα Διατροφής Γυναικών, Βρεφών και Παιδιών (WIC), Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφής (SNAP), Πρόγραμμα Δωρεάν Γευμάτων και Πρωινού της Πολιτείας του Ιλλινόις, Πρόγραμμα Βοήθειας Παροχής Οικιακής Ενέργειας σε Άτομα Χαμηλού εισοδήματος (LIHEAP), εγγραφή σε ένα πρόγραμμα οργανωμένης κοινότητας που παρέχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που αξιολογεί και τεκμηριώνει την περιορισμένη οικονομική κατάσταση χαμηλού εισοδήματος ως κριτήριο συνδρομής. 11. Το Νοσοκομείο μπορεί να περιλάβει πρόσθετα τεκμαρτά κριτήρια επιλεξιμότητας, υπό τον όρο ότι τα πρόσθετα κριτήρια χρησιμοποιούνται για και έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση των τεκμηρίων επιλεξιμότητας του ασθενούς για οικονομική νοσοκομειακή βοήθεια, για την οποία συμπεριλαμβάνονται στα τεκμαρτά κριτήρια για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αυτά τα πρόσθετα κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: πρόσφατη προσωπική πτώχευση, φυλάκιση σε σωφρονιστικό ίδρυμα, συμμετοχή σε θρησκευτικό οργανισμό με όρκο

5 φτώχειας, εγγραφή στα παρακάτω προγράμματα βοήθειας για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα: προσωρινή βοήθεια για άπορες οικογένειες (TANF) και πρόγραμμα υποστήριξης ενοικιαζόμενης στέγασης της IHDA. Έγκριση Φιλανθρωπικής περίθαλψης ή Περίθαλψης με έκπτωση: 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση και τα επίπεδα ακολουθούνται για να εξασφαλιστεί ότι ο προσδιορισμός της φιλανθρωπίας ή της περίθαλψης με έκπτωση λαμβάνουν τα κατάλληλα επίπεδα προσοχής. Φιλανθρωπική περίθαλψη ή περίθαλψη με έκπτωση Αρμόδιο προσωπικό Κάτω από $ Διευθυντής ή Πιστωτικές Υπηρεσίες $ $ Διευθυντής, Οικονομικές Υπηρεσίες Ασθενών $ και άνω Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής 2. Κάτοικοι της Πολιτείας του Ιλλινόις που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 600% των ομοσπονδιακών κατευθυντήριων γραμμών για τη φτώχεια (όπως καθορίζεται κάθε χρόνο) και οι οποίοι δεν έχουν καμία ασφάλιση υγείας (ή κάλυψη αποζημίωσης εργαζομένων, ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχημάτων ή νομικής ευθύνης τρίτου μέρους), όπως τεκμηριώνεται μέσω των διαδικασιών επαλήθευσης ασφάλισης του SCH, λαμβάνουν έκπτωση, σύμφωνα με τον Νόμο Εκπτώσεων για Ανασφάλιστους Ασθενείς (210 ILCS 89/) (ο Νόμος). 3. Ανασφάλιστοι ασθενείς που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας υψηλότερης του 600% των Ομοσπονδιακών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη φτώχεια (εκτός της κύριας κατοικίας του ασθενούς, της προσωπικής περιουσίας που εξαιρείται από δικαστική κρίση βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας του Ιλλινόις και των ποσών που διατηρούνται σε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης), εξαιρούνται από την έκπτωση που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. 4. Για ιατρικά απαραίτητες υπηρεσίες, οι χρεώσεις μειώνονται στο 135% του κόστους της Medicare με την έκπτωση που ισχύει για χρεώσεις άνω των $300,00. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισπραχθεί σε μία περίοδο 12 μηνών από έναν ασθενή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη είναι 25% του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας. 5. Για υπηρεσίες που εξαιρούνται από τον Νόμο, (δηλαδή, επιλεκτική αισθητική χειρουργική), το Νοσοκομείο μπορεί να παρέχει έκπτωση από χρεωμένες επιβαρύνσεις με βάση τη δυνατότητα του ασθενούς να πληρώσει, όπως επαληθεύεται μέσω των διαδικασιών του Νοσοκομείου. 6. Για ιατρικά απαραίτητες υπηρεσίες, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της φιλανθρωπίας για ασθενείς με οικογενειακό εισόδημα ίσο ή μικρότερο από το 300% των Ομοσπονδιακών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη φτώχεια, όπως επαληθεύεται μέσω των διαδικασιών του Νοσοκομείου. 7. Εάν απορριφθεί η αίτηση, ο ασθενής μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης. α. Ο Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής του SCH θα εξετάσει την προσφυγή και θα εκδώσει οριστική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της αίτησης. Αίτηση για : 1. Η αίτηση του Νοσοκομείου για οικονομική βοήθεια και η αιτούμενη τεκμηρίωση για την υποστήριξη της αίτησης, δεν θα υπερβαίνουν τις πληροφορίες που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας του Ιλλινόις. Το Νοσοκομείο μπορεί να

6 επιλέξει να παραιτηθεί από την είσπραξη των πληροφοριών και την τεκμηρίωση που επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου. 2. Το αίτημα των πληροφοριών των ασθενών περιορίζεται στις εξής: όνομα του ασθενούς, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση του ασθενούς, εάν ο ασθενής ήταν κάτοικος της πολιτείας του Ιλλινόις όταν παρασχέθηκε η περίθαλψη από το νοσοκομείο, εάν ο ασθενής είχε εμπλακεί σε ένα κατ' ισχυρισμό περιστατικό, εάν ο ασθενής ήταν θύμα ενός κατ' ισχυρισμό εγκλήματος, αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης του ασθενούς (δεν απαιτείται εάν ο ασθενής είναι ανασφάλιστος), αριθμό τηλεφώνου ή κινητού τηλεφώνου του ασθενούς, διεύθυνση του ασθενούς, εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου του εγγυητή/κηδεμόνα. 3. Οι πληροφορίες οικογενείας/οικιακού περιβάλλοντος, περιορίζονται σε: αριθμός ατόμων στην οικογένεια/οικιακό περιβάλλον, αριθμός των ατόμων που εξαρτώνται από τον ασθενή και ηλικίες των εξαρτώμενων από τον ασθενή ατόμων. 4. Το οικογενειακό εισόδημα και οι πληροφορίες απασχόλησης του ασθενούς περιορίζονται σε: εάν ο ασθενής ή ο/η σύζυγος ή σύντροφος του ασθενούς εργάζεται επί του παρόντος, εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, εάν οι γονείς/κηδεμόνες του ασθενούς εργάζονται επί του παρόντος, εάν ο/η σύζυγος του ασθενούς εργάζεται επί του παρόντος, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου όλων των εργοδοτών και εάν ο ασθενής είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή ήταν μέρος διαδικασίας διαζυγίου, εάν ο/η πρώην σύζυγος ή σύντροφος είναι οικονομικά υπεύθυνος/η για την ιατρική περίθαλψη του ασθενούς κατά τη διάσταση ή συμφωνία διαζυγίου. 5. Μικτό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ένας σύζυγος ή σύντροφος είναι εγγυητής για τον ασθενή ή στις οποίες ένας σύντροφος είναι εγγυητής ενός ενηλίκου, από πηγές, όπως: μισθοί, αυτοαπασχόληση, αποζημίωση ανεργίας, Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνική Ασφάλιση αναπηρίας, σύνταξη βετεράνων, αναπηρική σύνταξη βετεράνων, ιδιωτική ασφάλιση αναπηρίας, αποζημίωση εργαζομένου, Προσωρινή Αρωγή Απόρων Οικογενειών, συνταξιοδοτικό εισόδημα, υποστήριξη παιδιού, επίδομα διατροφής ή άλλη συζυγική υποστήριξη και λοιπά έσοδα. 6. Η τεκμηρίωση του οικογενειακού εισοδήματος μπορεί να κυμαίνεται από στελέχη εκκαθαριστικών σημειωμάτων εισοδήματος, καταστάσεις παροχών, επιστολές χορήγησης αποζημιώσεων, δικαστικές διαταγές, ομοσπονδιακές φορολογικές δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που παρέχονται από τον ασθενή. 7. Επιτρέπεται να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία και προσδιορισμός κατά προσέγγιση αξίας περιουσιακών στοιχείων και περιορίζονται στις εξής: λογαριασμοί όψεως, ταμιευτηρίου, μετοχές, πιστοποιητικά καταθέσεων, αμοιβαία κεφάλαια, αυτοκίνητα, ακίνητα και αποταμιευτικοί λογαριασμοί υγείας/ευέλικτοι λογαριασμοί δαπανών. 8. Επιτρέπεται να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με μηνιαίες δαπάνες και κατά προσέγγιση έξοδα, που περιορίζονται στα εξής: έξοδα για στέγαση, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τρόφιμα, μεταφορικά, περίθαλψη παιδιών, δάνεια, ιατρικά έξοδα και άλλα έξοδα. 9. Η παρακάτω βεβαίωση πρέπει να υπογραφεί από τον ασθενή: Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς και ορθές σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω. Θα υποβάλω αίτηση για οποιαδήποτε πολιτειακή, ομοσπονδιακή ή τοπική αρωγή για την οποία ενδέχεται να είμαι επιλέξιμος, ως βοήθημα για την πληρωμή του παρόντος λογαριασμού του νοσοκομείου. Κατανοώ ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να ελεγχθούν από το νοσοκομείο και εξουσιοδοτώ το νοσοκομείο να επικοινωνήσει με τρίτους για την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα αίτηση. Κατανοώ ότι εάν παράσχω εν γνώσει μου αναληθείς πληροφορίες σε αυτήν την αίτηση, δεν θα είμαι επιλέξιμος

7 για οικονομική βοήθεια, οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση που μου χορηγήθηκε μπορεί να αντιστραφεί και θα είμαι υπεύθυνος για την πληρωμή του λογαριασμού του νοσοκομείου. Τεκμηρίωση και καταγραφή της Φιλανθρωπικής περίθαλψης ή της Περίθαλψης με έκπτωση: 1. Για να ποσοτικοποιηθεί το επίπεδο της φιλανθρωπικής περίθαλψης, διατίθεται μία έκθεση γενικού καθολικού, με σκοπό την τεκμηρίωση της συνολικής αξίας όλων των περιπτώσεων φιλανθρωπικής περίθαλψης ή περίθαλψης με έκπτωση. 2. Αυτή η έκθεση είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία που απαιτεί επίπεδα φιλανθρωπικής περίθαλψης ή περίθαλψης με έκπτωση, στο πλαίσιο της διατήρησης της εξαίρεσης του Swedish Covenant Hospital από ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή τοπικούς φόρους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νόμος Δίκαιης Χρέωσης Ασθενών (Fair Patient Billing Act), 210 ILCS 88/ Νόμος Έκπτωσης Νοσηλίων Ανασφάλιστων Ασθενών (Hospital Uninsured Patient Discount Act), 210 ILCS 89/77 Ill. Διαχ. Κωδικός Μέρος 4500, Οικονομική Βοήθεια Νοσοκομείων, στο πλαίσιο του Νόμου περί Δίκαιας Χρέωσης Ασθενών, με ισχύ από: 1 Ιανουαρίου 2014.

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Χρέωση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από:

Διαβάστε περισσότερα

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Χρέωση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER. Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER. Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα Σε συμμόρφωση με την Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του EHMC (βλ. πληροφορίες παρακάτω), όλοι

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρεώσεων και εισπράξεων για τα Νοσοκομεία της Sutter Health

ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρεώσεων και εισπράξεων για τα Νοσοκομεία της Sutter Health Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01/12/1998 Τελική ημερομηνία έγκρισης: 1/3/2007 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26/10/2015 Επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης: 26/10/2018 Κάτοχος: Patrick McDermott, Αντιπρόεδρος Revenue

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά στοιχεία: ΑΙΤΗΤΗΣ 1 ΑΙΤΗΤΗΣ 2 Επίθετο Ταυτότητας γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση 2 Σχέση µε Αιτητή 1 ιεύθυνση παρούσας κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016

Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016 Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Περιφερειακό Δίκτυο Υγείας St. Joseph Οικονομικές Υπηρεσίες Ασθενών Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016

Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016 Πολιτική/Διαδικασία Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016 Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: Κατηγορία: SYS.FIN Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας

Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας Τίτλος πολιτικής: Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας Κωδικός πολιτικής: 179 Λέξεις κλειδιά οικονομική αρωγή ασθενούς, charity care, απαραίτητες υπηρεσίες, NSA I. Σκοπός της πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Αρ. Πολιτικής.: 1846 (Charity Care/Kid Care/Medicaid) Ημερομηνία ισχύος: Ιανουάριος 2016 Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά 2 Επίθετο Ταυτότητας Γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση στοιχεία: ιεύθυνση κατοικίας Ταχ. Κώδικας ιεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ονομάζομαι. Είμαι ο/η του ασθενούς. (Σπιτονοικοκύρης, Συγγενής, Φίλος, Συγκάτοικος)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ονομάζομαι. Είμαι ο/η του ασθενούς. (Σπιτονοικοκύρης, Συγγενής, Φίλος, Συγκάτοικος) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών: Ονομάζομαι. Είμαι ο/η του ασθενούς. (Σπιτονοικοκύρης, Συγγενής, Φίλος, Συγκάτοικος) Πιστοποιώ ότι από το/τα ανωτέρω ονομαζόμενο(α) άτομο(α) ζει μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά 2 στοιχεία: ΑΙΤΗΤΗΣ 1 ΑΙΤΗΤΗΣ 2 ΑΙΤΗΤΗΣ 3 Επίθετο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου Γεννήσεως Επίπεδο μόρφωσης Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: Dan Angel, Ανώτερος Διευθυντής Κύκλος Εσόδων

Εγκρίθηκε: Dan Angel, Ανώτερος Διευθυντής Κύκλος Εσόδων Πολιτική Οικονομική Βοήθειας Hershey Medical Center Οικονομικές Υπηρεσίες Ασθενών Αντικαθιστά: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Οκτώβριος 2010 Αριθμός Πολιτικής: PFS- 051 Σε Ισχύ: July 2016 Εξουσιοδοτήθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Για επίσηµη χρήση Κοινότητες µε πληθυσµό κάτω 500 κατοίκων Πράσινη Γραµµή Γραµµή αντιπαράθεσης Πολύτεκνοι Ευρωπαίος Πολίτης Επαναπατρισθείς Ανάπηροι Αίτηση για παραχώρηση δανείου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Το New York Presbyterian Hospital εφαρμόζει εδώ και πολύ καιρό πολιτική παροχής βοήθειας σε ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας

Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (Εισπρακτική Εταιρεία): Ένα τρίτο μέρος, το οποίο εισπράττει όσα υπόλοιπα θεωρούνται ότι είναι καθυστερημένα.

Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (Εισπρακτική Εταιρεία): Ένα τρίτο μέρος, το οποίο εισπράττει όσα υπόλοιπα θεωρούνται ότι είναι καθυστερημένα. Τίτλος πολιτικής: Πολιτική πιστοδοτήσεων και καθυστερήσεων Κωδικός πολιτικής: 4834 Λέξεις κλειδιά Πίστωση, είσπραξη, επισφαλής απαίτηση I. Σκοπός της πολιτικής Η θέσπιση της μεθόδου επιδίωξης και ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health System ( BSHSI )

Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health System ( BSHSI ) Πολιτική/Διαδικασία Τίτλος: Οικονομική ενίσχυση ασθενών Ημερομηνία: 04/01//2016 Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: 01/12/2015 Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών.

Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ποιος υποβάλλει την αίτηση; Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες Παροχές για παιδιά με αναπηρίες 2012 Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σάκαρη 15 Ταχ. Κώδικας: 66200 Τηλέφωνο: 2522 350 102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα