3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT : A non destructive method of anti-seismic strengthening of buildings applied to their outside perimeter Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η μέθοδος αναφέρεται στην αντισεισμική ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και επιτυγχάνεται με την χρήση προσθέτων, ισχυρών εξωτερικών τοιχωμάτων, αρθρωτά συνδεδεμένων με τον φέροντα οργανισμό τους. Τα τοιχώματα είναι δικτυωτής μορφής από μεταλλικές σύμμεικτες διατομές, και θεμελιώνονται αυτόνομα. Η σύνδεση των τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό γίνεται αρθρωτά με μεταλλικούς συνδέσμους (ντίζες) που διαπερνούν τα υπάρχοντα και πρόσθετα στοιχεία δοκών και κοχλιώνονται εκατέρωθεν. Με την υπόψη μέθοδο ελαχιστοποιείται η επέμβαση στα υπάρχοντα κτίρια με αποτέλεσμα την μη διακοπή της λειτουργίας τους, και την σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής. Επί πλέον λόγω των σημαντικών δυσκαμψιών και αντοχών των προσθέτων τοιχωμάτων είναι δυνατή η αντισεισμική αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισμών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη περιγραφή της μεθόδου και στην συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη ενίσχυσης ενός κτιρίου γραφείων. ABSTRACT : The method refers to the anti-seismic strengthening of existing buildings with a framing system made of concrete, using additional strong exterior bracing panels, pin connected to the existing framing system. The panels are truss type plane systems made of steel composite members and have their own foundations. The pin connection is achieved using steel connectors (tie rods), which go through existing and additional beam members, bolted at both sides. With this method the construction damages to the existing buildings are minimized, without interruption of their use, and with minimum cost and construction time. Due to great rigidity and strength of the additional panels the overall behavior of the buildings can comply with the recent anti seismic Codes. This paper describes briefly the method and presents the design of strengthening of an existing office building. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.(dist.), 1

2 τελευταία χρόνια, μετά την σημαντική αύξηση του γνωσιολογικού επιπέδου στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σύγχρονους Κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ). Η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική στα κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία κλπ και αποτελεί ένα σοβαρό προβληματισμό της Πολιτείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δομοστατικές θεωρήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υπαρχόντων κτιρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα κτίρια που έχουν σχεδιασθεί με αντισεισμικούς κανονισμούς προγενέστερους του Η εφαρμογή της μεθόδου καλύπτει τα κτίρια εκείνα που έχουν υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό τους, εν γένει από σεισμό, καθώς και σε άλλα, στα οποία αναζητείται η αντισεισμική τους αναβάθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες διατάξεις. Παράλληλα αποτελεί την καταλληλότερη ενίσχυση σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών ορόφων, στις οποίες ο έλεγχος του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού εμφανίζει ανεπάρκεια. Όπως ήδη αναφέρθηκε το σύστημα εφαρμόζεται ιδανικά σε εύκαμπτα κτίρια με ικανά διαφράγματα, όπως τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος με υποστυλώματα, με ή χωρίς μικρού μεγέθους τοιχώματα. Συνεπώς η εφαρμογή του δεν είναι κατ αρχήν η καταλληλότερη για κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες και ξύλινα πατώματα ή στέγες. Η μέθοδος έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας και έχει παρουσιασθεί στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» τον Σεπτέμβριο του 2005 στην Ξάνθη και στο «14ο Διεθνές Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής» στο Πεκίνο-Κίνα τον Οκτώβριο του Με το Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. έχει γίνει η μελέτη ενίσχυσης σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων όπως το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας (η κατασκευή ολοκληρώθηκε), η Νομική Σχολή Αθηνών (εσωτερική εφαρμογή), το νέο κατάστημα Hondos center στην οδό Ιπποκράτους 5 στην Αθήνα (η κατασκευή ολοκληρώθηκε ), τα Γραφεία της Eurobank στην Λ. Συγγρού 188 στην Αθήνα, η κλινική Γαβριλάκη (IASIS) στα Χανιά Κρήτης και αρκετές ιδιωτικές πολυκατοικίες. Η μέθοδος έχει κατατεθεί στον ΟΑΣΠ (Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας) με αρ. πρωτ. 1697/ , ο οποίος το προώθησε στην επιτροπή σύνταξης του ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επεμβάσεων Υφισταμένων κτιρίων) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα βασικά στοιχεία του τρόπου ενίσχυσης έχουν ως κάτωθι : Προβλέπεται προσθήκη εξωτερικών περιμετρικών πλαισίων από ισχυρά τοιχώματα, που τοποθετούνται κατά προτίμηση στις 4 ή τις 3 πλευρές των υπαρχόντων κτιρίων, σε επαφή με αυτά και εν γένει σε το ύψος τους, πλην ενδεχόμενα του ανωτάτου. Οι δοκοί των τοιχωμάτων συμπίπτουν κατά θέση με τις υπάρχουσες δοκούς κάθε ορόφου και συνδέονται με αυτές μέσω μεταλλικών συνδέσμων από ντίζες υψηλής αντοχής που διαπερνούν και τις δύο δοκούς και κοχλιώνονται στα δύο άκρα τους. Οι 2

3 μεταλλικοί αυτοί σύνδεσμοι είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, σε αντίθεση με την χρήση βλήτρων, και περιγράφονται σαν ανεξάρτητα μέλη κατά την επίλυση των κτιρίων. Τα τοιχώματα αποτελούνται από δύο υποστυλώματα και διαγώνια χιαστί μέλη μεταξύ αυτών. Η σύνδεση μεταλλικών στοιχείων γίνεται κανονικά σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Το πλάτος των τοιχωμάτων είναι εν γένει 0.25m συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσής τους, όσο επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για ενίσχυση κτιρίων καθ υπέρβαση της οικοδομικής γραμμής, της απόστασης από τα πλάγια όρια, και του συντελεστή δόμησης. Ιδιαίτερα δυσμενής περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία κάποια πλευρά του κτιρίου βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής, οπότε τα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να μετατεθούν σε αυτήν, στο κατώτερο τμήμα τους ύψους 2.8m. Αυτό απαιτεί την μόρφωση ισχυρού κόμβου που θα παραλάβει τις ροπές λόγω εκκεντρότητος. Είναι προφανές δεν επιλέγεται η πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής εφόσον οι άλλες 3 είναι διαθέσιμες. Σε περιπτώσεις συνεχούς συστήματος δόμησης τα πρόσθετα τοιχώματα της πίσω πλευράς επιδιώκεται να είναι μορφής Π με εγκάρσια σκέλη, που θα προσδίδουν ακαμψία κατά την διεύθυνση των μεσοτοιχιών, εφόσον βέβαια τηρείται η απαραίτητη ελάχιστη απόσταση από το πίσω όριο. Άλλως ή σε συνδυασμό με τα τοιχώματα αυτά, αναζητούνται άλλα στο κλιμακοστάσιο ή σε φωταγωγούς. Πάντως και στην έσχατη περίπτωση που κάποιο πρόσθετο στοιχείο χρειασθεί να διέλθει εσωτερικά οι προξενούμενες ζημιές είναι και πάλι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους και περιορίζονται στην διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Σε περιπτώσεις ύπαρξης εξωστών δεν υπάρχει πρόβλημα και αρκεί η διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Εφόσον μάλιστα οι πλάκες των εξωστών είναι ικανού πάχους εξετάζεται η τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών διαμπερώς σε αυτές, και όχι στις δοκούς, μετά από ενίσχυσή τους με επικολλητές λάμες, αποφευγομένης έτσι κάθε όχληση στο εσωτερικό των κτιρίων. Η θεμελίωση των πλαισίων σε συνήθη μικρά κτίρια συνιστάται να είναι συμβατική με δημιουργία νέων πεδίλων που επικαλύπτουν δύο γειτονικά υπάρχοντα πέδιλα και συνδέονται με αυτά μέσω βλήτρων. Σε σημαντικότερα έργα όπου θα ήταν επιθυμητός και ο περιορισμός της όχλησης συνιστάται η χρήση μικροπασσάλων με πλάκα κεφαλόδεσμου στο πάνω μέρος, ώστε να αποφευχθούν οι εκσκαφές και η πάκτωση των πλαισίων να είναι πλήρης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων οι μικροπάσσαλοι θα εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την υπάρχουσα στάθμη θεμελίωσης. Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κατασκευή διδύμων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων στις 3 πλευρές ενός κτιρίου, ενώ στο Σχήμα 2 φαίνεται η σύνδεση των προσθέτων τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό. Παρατηρούμε την ενίσχυση των υπαρχουσών δοκών στις θέσεις αυτές με επικολλητές λάμες για λόγους παραλαβής των αυξημένων δυνάμεων σύνθλιψης άντυγος, σε συνδυασμό με την γενικότερη ενίσχυση τους λόγω της παρουσίας αυξημένων σεισμικών δυνάμεων. Παρατηρούμε επίσης την τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών κατά το δυνατόν έγγιστα προς τις πλάκες, έτσι ώστε να γίνεται παραλαβή των οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων κατά το δυνατόν απ ευθείας από το διάφραγμα κάθε 3

4 ορόφου. Λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στην σύνδεση αυτή είναι ελεύθερη η κατακόρυφη σχετική μετακίνηση υπαρχόντων και προσθέτων στοιχείων, μέσω κατακόρυφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση ή εξαναγκασμός στον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό που θα αλλοίωνε την ελαστική γραμμή και κατά συνέπεια τα εντατικά μεγέθη των φορέων του και θα προκαλούσε πρόσθετες ροπές ή διατμήσεις. Για τον λόγο αυτό η υπόψη σύνδεση θεωρείται «αρθρωτή». Τέλος παρατηρούμε ότι οι κοίλες μεταλλικές διατομές των προσθέτων στοιχείων δοκών και υποστυλωμάτων πληρούνται με γαρμπιλόδεμα (σύμμεικτες διατομές) Σχήμα 1 : Κατασκευή διδύμων προσθέτων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων σε 3 πλευρές κτιρίου. Σχήμα 2 : Λεπτομέρεια σύνδεσης προσθέτου τοιχώματος και υπάρχοντα φέροντα οργανισμού Οι υψηλής αντοχής σύμμεικτοι φορείς σε συνδυασμό με την ευνοϊκή, από αντισεισμική άποψη, διάταξή τους στην περίμετρο των κτιρίων (παρ α του Ελληνικού 4

5 Αντισεισμικού Κανονισμού), καθώς και η πλήρης πάκτωσή τους, που εξασφαλίζει η θεμελίωση ιδιαίτερα με μικροπασσάλους, οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα αντισεισμικής ενίσχυσης, με τα πρόσθετα φέροντα στοιχεία να παραλαμβάνουν το μέγιστο σεισμικό φορτίο, αφήνοντας στα υπάρχοντα τον ρόλο της παραλαβής πρακτικά μόνον στατικών φορτίων, ρόλο για τον οποίο είναι εν γένει ικανά χωρίς ανάγκη ενισχύσεων. Αυτή είναι και η λογική της χρήσης της μεθόδου σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών, όταν ο υπάρχων φέρων οργανισμός είναι ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση εάν από τον έλεγχο του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού προκύψει μία μικρή ανάγκη ενίσχυσης κάποιου υποστυλώματος το μέγεθος της απαίτησης θα είναι τέτοιο που να μπορεί να αντιμετωπισθεί με ήπιες μεθόδους όπως ανθρακονήματα ή επκολλητές λάμες. Αλλά και αυτη η αδυναμία δεν καλυφθεί είναι σίγουρο ότι θέμα κατάρευσης δεν υφίσταται και ότι απλά παραμένει, σε περίπτωση σεισμού, το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιων επιδιορθώσιμων ρωγμών. Η μέθοδος απλοποιείται σημαντικά σε περιπτώσεις ενίσχυσης Pilotis, αλλά το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση αποσβεστήρων (dampers) στα διαγώνιο σύστημα ράβδων γεγονός που θα μειώσει τις επιβαλλόμενες σεισμικές δυνάμεις και θα βελτιώσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Μια τέτοια εφαρμογή αποτελεί στόχο του συστήματος για το εγγύς μέλλον. Τα πρόσθετα στοιχεία επικαλύπτονται εν γένει με τσιμεντοσανίδες, ώστε να προκύψει λεία εξωτερική επιφάνεια (δημιουργία αρχιτεκτονικής προεξοχής). Σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών υαλοστασίων στα υπάρχοντα κτίρια (π.χ. κτίρια γραφείων, σχολεία) η επικάλυψη μπορεί να γίνει με διακοσμητικά μεταλλικά διάτρητα φύλλα που επιτρέπουν την δίοδο του φωτισμού και προσφέρουν μία σύγχρονη αρχιτεκτονική μορφή. Το βράδυ με κατάλληλο φωτισμό τα δικτυώματα των προσθέτων τοιχωμάτων πίσω από τα διάτρητα φύλλα αποκτούν μία πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Η γενική διαδικασία ενίσχυσης ενός κτιρίου με την μέθοδο Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, και στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες φωτογραφίες από την εφαρμογή της μεθόδου, Σχήματα 4 έως 7. Σχήμα 3 : Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο πριν από την ενίσχυση, μετά την ενίσχυση, και μετά την επένδυση της ενίσχυσης με τσιμεντοσανίδες 5

6 Σχήμα 4 : Ολοκλήρωση κατασκευής μικροπασσάλων Νοσοκομείου Πρέβεζας Σχήμα 5 : Οπλισμός πασσαλοδέσμων. Νοσοκομείου Πρέβεζας 6

7 Σχήμα 6 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν τις δοκούς της Pilotis Σχήμα 7 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν την πλάκα προβόλου μετά από τοπική ενίσχυση με επικολλητές λάμες 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γενικά Πρόκειται για κτίριο Γραφείων της Τράπεζας OPEN 24 EUROBANK στην Λ. Συγγρού 188 αποτελούμενο από ένα υπόγειο, ισόγειο μεγάλου ύψους με πατάρι, 4 πλήρεις ορόφους διαστάσεων 25.9Χ9.4m και δύο ορόφους σε εσοχή διαστάσεων 13.5Χ9.4m. Η κατασκευή μέχρι και τον Δ όροφο έγινε την δεκαετία του 70 ενώ οι όροφοι σε εσοχή αργότερα. Η Τράπεζα προκειμένου να προβεί σε οικοδομικές διαρρυθμίσεις ανέθεσε στο Γραφείο μας το 2006 τον έλεγχο στατικής επαρκείας του φέροντα οργανισμού. Η μελέτη αυτή μετά από ακριβή αποτύπωση, εργαστηριακούς ελέγχους αποτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος και τοπικές αποκαλύψεις οπλισμού οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής του συμπεριφοράς. Προκρίθηκε η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. για τον κύριο λόγο ότι τα Γραφεία θα έπρεπε να μην διακόψουν την λειτουργία τους. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, έγινε η έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή (ΕΠΑΕ) και οι μελέτες εγκρίθηκαν από την Πολεοδομία. Συγχρόνως έγινε επιλογή του Εργολήπτη και οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν με σημαντική καθυστέρηση. Υπάρχων φέρων οργανισμός Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8 το στατικό σύστημα συνίσταται σε περιμετρικά υποστυλώματα ανά περίπου 4.0m συνδεδεμένα μεταξύ τους με δοκούς κατά την διαμήκη μόνο έννοια. Μεταξύ των δύο παράλληλων αυτών πολύστυλων πλαισίων εκτείνεται δοκιδωτή πλάκα πάχους 0.25m. Πλαισιακή σύνδεση κατά την εγκάρσια έννοια εμφανίζεται μόνο στην κύρια και οπίσθια όψη αυτού του μακρόστενου κτιρίου. Με βάση τα πιο πάνω παρατηρείται μία έλλειψη πλαισιακής σύνδεσης κατά την εγκάρσια έννοια, γεγονός που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το κτίριο είναι αρκετά μακρόστενο (αναλογία βάθους προς πλάτος κτιρίου 3 : 1). Στο πίσω μέρος εμφανίζονται δύο παράλληλα τοιχώματα του φρεατίου του ανελκυστήρα κατά την εγκάρσια έννοια, των οποίων ο οπλισμός είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν την εποχή της κατασκευής. Σχήμα 8 : Ξυλότυπος τυπικού ορόφου 8

9 Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι την εποχή που μελετήθηκε το παρόν κτίριο δεν είχε γίνει πλήρης κατανοητή η λειτουργία μη πλαισιακά συνδεδεμένων κατακόρυφων στοιχείων που δρούν σαν πρόβολοι πακτωμένοι στην βάση τους, και η κατανομή των ροπών καθ ύψος στις περιπτώσεις αυτές ελαμβάνετο ίδια με εκείνη ίδια με εκείνη των πλαισιακών συστημάτων. Η επίλυση στο χώρο των κτιρίων τα επόμενα χρόνια ανέδειξε την δυσμενή διαφορά της συμπεριφοράς τους ως προβόλων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τις τότε θεωρήσεις οι προκύπτοντες οπλισμοί των υποστυλωμάτων ήταν μικρότεροι, από ότι με την ορθή σημερινή αντιμετώπιση. Πιο σοβαρό όμως είναι το θέμα της ελαστικής ευστάθειας που προβλέπουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί, όπου η εμφάνιση φαινομένων Β τάξης, σε τέτοια κτίρια με σημαντικές παραμορφώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία. Με βάση τις επιλύσεις που έγιναν προκύπτουν συνοπτικά οι πιο κάτω αποκλίσεις από τα επιτρεπτά όρια των Κανονισμών. ι) Ο συντελεστής σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ που καθορίζει τις επιρροές 2 ης τάξης (επιρροή Ρ-Δ) έχει ανώτατο όριο Κατά την επίλυση του ΕΑΚ προκύπτουν κατά την εγκάρσια διεύθυνση τιμές μέχρι ενώ κατά την επίλυση με τον Κανονισμό του 85 οι τιμές φθάνουν μέχρι Οι αποκλίσεις αυτές είναι σημαντικές και οδηγούν σε απόρριψη από τους Κανονισμούς του αντισεισμικού συστήματος. ιι) Ο έλεγχος γωνιακής παραμόρφωσης της παρ [ 1] του ΕΑΚ που ελέγχεται από το πρόγραμμα από την σχέση δ max /h με ανώτατο όριο το 0.35, φθάνει στην περίπτωσή μας σε τιμές μέχρι 0.897, που είναι απαγορευτικές. (δ max/h =2.5*γ ορ /q = 2.5*0.5% /3.5 = 0.35) ιιι) Οι απόλυτες οριζόντιες παραμορφώσεις του ανωτάτου ορόφου φθάνουν κατά ΕΑΚ τις τιμές 42cm κατά την εγκάρσια διεύθυνση και 18cm κατά την επιμήκη. Γίνεται αντιληπτό ότι οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για την ευνοϊκή λειτουργία του κτιρίου. iν) Κατά τον έλεγχο με ΕΑΚ τα γωνιακά υποστυλώματα έχουν σοβαρή υπέρβαση που απαιτεί την αύξηση της διατομής τους και όχι απλά του οπλισμού τους. Για τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτείται αύξηση του διαμήκη οπλισμού, ενώ υπάρχει πλήρης απόκλιση σε συνδετήρες. Κατά τον έλεγχο με τον Κανονισμό του 84 τα γωνιακά υποστυλώματα απαιτούν σημαντική αύξηση του οπλισμού τους, ενώ τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτούν μικρότερης έκτασης αυξήσεις. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει πλήρης ανεπάρκεια του αντισεισμικού συστήματος. Προτεινόμενη ενίσχυση Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 τοποθετήθηκαν πρόσθετα τοιχώματα στις 3 πλευρές ως κάτωθι: Τοιχώματα Τ1ν,Τ2ν στις δύο πλάγιες όψεις μήκους 4.6m, ίδια μεταξύ τους. Tοίχωμα Τ3ν στην κύρια όψη μήκους 2.70m. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί των τοιχωμάτων συνίστανται σε σύμμεικτες διατομές RHS 300* για δοκούς και υποστυλώματα και SHS για τα διαγώνια μέλη. Ειδικά για το ισόγειο του τοιχώματος Τ3ν χρησιμοποιούνται διατομές RHS 300*200*12.5. Τοποθέτηση τοιχώματος στην 4η πλευρά δεν ήταν εφικτή λόγω της μεσοτοιχίας. Παρά ταύτα το σύστημα είναι ευσταθές αφού οι 3 πλευρές προσδίδουν την σχετική στρεπτική δυσκαμψία στο κτίριο καλύπτοντας τις σχετικές υποδείξεις του ΕΑΚ (παρ α). Εξ άλλου η 9

10 παρουσία των δύο τοιχωμάτων ανελκυστήρων στο πίσω μέρος συνδράμει στην ακόμη πιο ορθή κατανομή των δυσκαμψιών. Σχήμα 9 : Ξυλότυπος τυπικού ενισχυμένου ορόφου Η θεμελίωση κάθε τοιχώματος γίνεται μέσω ομάδας μικροπασσάλων D=0.25m, μεταβλητού μήκους κατά θέση, μεταξύ 8 έως 12.0m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων προβλέπεται κεφαλόδεσμος πάχους 0.80m και εξυγιαντική στρώση πάχους 0.30m κάτω από αυτόν. Οι σημαντικές σεισμικές ροπές κάθε προσθέτου τοιχώματος αναλύεται πρακτικά σε ένα ζεύγος αξονικών δυνάμεων, θλιπτικών-εφελκυστικων, που αναλαμβάνονται από τους μικροπασσάλους μέσω περιμετρικής κυρίως τριβής. Το μέγεθος των δυνάμεων καθορίζει το μήκος των μικροπασσάλων, με βάση εδαφοτεχνικά κριτήρια. Πέραν των αξονικών δυνάμεων το πάνω τμήμα τους, αμέσως κάτω από τον κεφαλόδεσμο, υφίσταται σημαντικές ροπές κάμψης και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προδιαγραφές υποστυλωμάτων με ποιότητα γαρμπιλοδέματος C20/25 και κλωβό σιδηροπλισμών S500. Σχήμα 10 : Κάτοψη ενισχυμένης θεμελίωσης 10

11 Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων με αυξημένες ροπές προβλέπεται η προσθήκη μεταλλικής διατομής ΗΕΒ 120 σε ύψος 2.0m. Τα μεταλλικά υποστυλώματα των πρόσθετων τοιχωμάτων κοχλιώνονται σε τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος μικρού ύψους, που επικάθονται στους κεφαλόδεσμους υπό μορφή στηθαίων Στα επόμενα εξετάζεται διεξοδικά το τοίχωμα Τ3ν της κύριας όψης και ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των τοιχωμάτων Τ1ν και Τ2ν. Στο Σχήμα 11 φαίνεται η όψη του τοιχώματος και παρατηρούμε ότι αποτελείται από τμήματα μονώροφων πλαισίων αποτελούμενων από 2 υποστυλώματα και την μία δοκό μεταξύ τους, τα οποία συνδέονται καθ ύψος μεταξύ τους μέσω κοχλιώσεων. Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου κάθε ορόφου, και πριν την τοποθέτηση του επόμενου καθ ύψος, τοποθετούνται οι διαγώνιοι σύνδεσμοί του, επίσης μέσω κοχλιώσεων. Οι συνδέσεις γίνεται μέσω φλαντζών κατά τις 3 πλευρές, αφού η τέταρτη δεν διατίθεται γιατί βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Λόγω του ικανού μεγέθους του κτιρίου και της καλής προσβασιμότητας αποφασίσθηκε για λόγους ταχύτητας η χρήση γερανού για την τοποθέτηση των επί μέρους στοιχείων, γεγονός που επέτρεψε την χρήση σαν μονάδας το μονώροφο πλαίσιο. Σχήμα 11 : Όψη προσθέτου τοιχώματος Τ3ν 11

12 Σε άλλα μικρότερα έργα, μονάδες αποτελούν χωριστά τα υποστυλώματα και οι δοκοί, και σύνδεσή τους γίνεται επί τόπου μέσω κοχλιώσεων, επιτυγχανόμενης έτσι της αποφυγής γερανών και χρήσης απλούστερων ανυψωτικών μέσων. Σημειώνεται ότι μετά την τοποθέτηση του πλαισίου και των διαγωνίων κάθε ορόφου γίνεται η έγχυση γαρμπιλοδέματος με ισχυρό πλαστικοποιητικό από τα άνω σημεία των υποστυλωμάτων, το οποίο με χρήση δονητών επιφανείας καλύπτει το σύνολο των δοκών και υποστυλωμάτων με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Για τον λόγο αυτόν μεταξύ των συνδεομένων αυτών στοιχείων αφήνονται οπές Η πλήρωση αυτή καθιστά τις διατομές σύμμεικτες με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αντοχή, δυσκαμψία, και αντοχή σε λυγισμό. Παρόλα αυτά σε μικρότερα έργα η πλήρωση αυτή μπορεί να παραληφθεί και ο σχεδιασμός να αφορά αμιγώς μεταλλικές διατομές. Στο Σχήμα 12 φαίνεται μία εγκάρσια τομή του τοιχώματος μέχρι την στάθμη οροφής ισογείου στην οποία διακρίνεται η σχετική θέση υπάρχουσας κατασκευής και προσθέτων τοιχωμάτων. Διακρίνονται οι μικροπάσσαλοι διαμέτρου 0.25m που αποτελούνται από 8 τεμάχια μήκους 10m στα άκρα του πασσαλοδέσμου και 6 τεμάχια μήκους 8m στο μέσον. Σχήμα 12 : Εγκάρσια τομή τοιχώματος Τ3ν 12

13 Στο πάνω μέρος τους και κάτω από τον κεφαλόδεσμο προβλέπεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό που συμβάλλει στην καλύτερη οριζόντια παγίωσή τους και συγχρόνως αποτελεί βελτιωμένη υπόβαση των κεφαλοδέσμων. Στην συνέχεια ακολουθεί ο κεφαλόδεσμος διαστάσεων 5.65Χ1.75Χ0.80 και επί αυτού το τοίχωμα/στηθαίο μήκους 2.70m, πλάτους 0.35m και ύψους 1.50m, που φθάνει μέχρι την στάθμη του ισογείου, και στο οποίο εδράζεται το τοίχωμα Τ3ν. Στην οροφή ισογείου γίνεται η πρώτη σύνδεση του τοιχώματος με δοκό της οροφής ισογείου μέσω μεταλλικών συνδέσμων ντιζών Μ27. Στο Σχήμα 13 φαίνεται η λεπτομέρεια ενός κόμβου του προσθέτου τοιχώματος, όπου φαίνονται οι φλάντζες σύνδεσης των επί μέρους συνδεομένων τμημάτων με τους κοχλίες τους, που εκτείνονται σε 3 πλευρές, δεδομένου ότι στην τέταρτη βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Διακρίνονται επίσης οι οπές μεταξύ των συνδεομένων μελών για την δίοδο του γαρμπιλοδέματος μεταξύ τους. Τέλος είναι εμφανής η μόρφωση των κατακορύφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών στα πρόσθετα μέλη, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη η σχετική κατακόρυφη μετακίνηση μεταξύ υπαρχόντων-νέων στοιχείων. Για να εξασφαλισθεί η ελευθερία αυτή από το εισρέον γαρμπιλόδεμα προβλέπεται προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Σχήμα 13 : Λεπτομέρεια κόμβου του τοιχώματος Τ3ν 13

14 Στο Σχήμα 14 φαίνεται η βασική λεπτομέρεια σύνδεσης υπαρχόντων-νέων φορέων με μεταλλικούς συνδέσμους μορφής ντιζών Μ27. Παρατηρούμε ότι οι παρειές των υπαρχουσών δοκών ενισχύονται με επικολλητές λάμες, των οποίων η στήριξη υποβοηθείται μηχανικά με στερεωτικούς κοχλίες. Φαίνεται ακόμη η διαμπερής ντίζα καθώς και προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Τέλος διακρίνεται η οπή διέλευσης του γαρμπιλοδέματος μεταξύ των συνδεομένων δοκώνυποστυλωμάτων. Σχήμα 14: Λεπτομέρεια σύνδεσης υπάρχόντων-νέων φορέων. 14

15 Mετά την ενίσχυση των παρειών των δοκών με επικολλητές λάμες ακολουθεί η παράθεση των προσθέτων τοιχωμάτων ανά όροφο και στην συνέχεια γίνεται η διάτρηση των οπών διέλευσης των ντιζών στις δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος με σύγχρονα μηχανήματα διάτρησης. Οι κορώνες των εν λόγω μηχανημάτων διέρχονται στο κέντρο των επιμήκων οπών των μεταλλικών στοιχείων, οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγοί τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγρονα διατρητικά μηχανήματα έχουν μικρό βάρος και αυτουποστηρίζονται με υποπίεση στις επιφάνειες επαφής, ενώ διαθέτουν ειδικό σκοπευτήριο για την ασφαλή καθοδήγηση της κορώνας τους. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της μεθόδου κατέστη δυνατή χάριν στην ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στον τομέα παραγωγής μεταλλικών συνδέσμων μορφής ντιζών μεγάλων διαμέτρων, μέχρι Φ37 και υψηλών αντοχών 880 Mpa, σε συνδυασμό με ευέλικτα μηχανήματα αδιατάρακτης διάνοιξης οπών. Με την προσθήκη των τοιχωμάτων Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. η αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Κατά την επίλυση αυτή προέκυψε ότι τα πρόσθετα τοιχώματα παραλαμβάνουν το 63% της συνολικής τέμνουσας βάσης κατά την επιμήκη διάσταση κτιρίου και το 52% κατά την εγκάρσια (συμπεριλαμβανομένων και τοιχωμάτων ανελκυστήρα), ήτοι η ν x =0.63 και η y = 0.52 κατά την παρ β του ΕΑΚ. Το γεγονός ότι ηv y =< 0.6 οδηγεί στην ανάγκη ικανοτικών ελέγχων ή ισοδυνάμως την επίλυση με συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς q=1.5 (παρ [5] ΕΑΚ), η οποία και ακολουθήθηκε. Η παρουσία των τοιχωμάτων πέραν του ότι παρέλαβαν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των σεισμικών δυνάμεων, μείωσε σημαντικά τις οριζόντιες παραμορφώσεις, έτσι ώστε το κτίριο να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις. Έτσι οι μέγιστες παραμορφώσεις στον ανώτατο όροφο είναι δ x =8.4cm και δ y = 20.9 cm, ενώ οι αντίστοιχες τιμές χωρίς την παρουσία των πρόσθετων τοιχωμάτων είναι δ x =18.0cm και δ y =42.0cm δηλαδή προέκυψε μείωση των τιμών τους κατά 40%. Όμοια οι τιμές του συντελεστή σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτές τιμές 0.095< 0.10 αντί της τιμής του ελέγχου του υπάρχοντος, γεγονός που καθιστά το κτίριο αντισεισμικά αποδεκτό. Τέλος ο συντελεστής γωνιακής παραμόρφωσης δmax/h της παρ [1] του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτά όρια. Το κόστος της ενίσχυσης με βάση τις δοθείσες προσφορές το 2006 είναι , που αντιστοιχεί περίπου σε 110 /m2 με βάση την συνολική δόμηση της ανωδομής, ο δε χρόνος κατασκευής 9 εβδομάδες. Σημειώνεται ότι με τις πρόσφατες ανατιμήσεις της τιμής του χάλυβα το κόστος θα πρέπει να υποστεί αναπροσαρμογή περίπου στα 120 /m2. Σε μικρότερα πάντως κτίρια που χρησιμοποιούνται συμβατικές θεμελιώσεις το κόστος είναι μικρότερο της τάξης των 100 /m2. Κατωτέρω φαίνονται τα διαγράμματα παραμορφώσεων του κτιρίου για σεισμική φόρτιση κατά την εγκάρσια έννοια, πριν από την ενίσχυση (Σχήμα 15) και μετά από αυτήν (Σχήμα 16), από όπου γίνεται εμφανής η βελτίωση της συμπεριφοράς του. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα SOFISTIK, όπως περιγράφεται στα επόμενα. 15

16 Σχήμα 15: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση πριν από την ενίσχυση Σχήμα 16: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση μετά από την ενίσχυση 16

17 Τα πρόσθετα τοιχώματα επικαλύπτονται με μεταλλικά διάτρητα διακοσμητικά φύλλα, που επιτρέπουν την δίοδο του φωτός στα Γραφεία. Στα επόμενα σχήματα γίνεται παρουσίαση της αρχικής μορφής του κτιρίου (Σχήμα 17), της μορφής του μετά την τοποθέτηση των προσθέτων τοιχωμάτων (Σχήμα 18), και τέλος τελική μορφή μετά την επικάλυψη των προσθέτων τοιχωμάτων με διάτρητα διακοσμητικά φύλλα (Σχήμα 19). Σχήμα 17: Μορφή κτιρίου πριν την ενίσχυση. Σχήμα 18: Μορφή κτιρίου μετά την ενίσχυση. 17

18 Σχήμα 19: Μορφή κτιρίου μετά την επένδυση της ενίσχυσης Μέθοδοι υπολογισμού Το κτίριο επιλύθηκε σαν χωρικό πλαίσιο με συνεκτίμηση της θεμελίωσής του επί ελαστικού εδάφους με το πρόγραμμα SOFISTIK. Τα διαγράμματα των Σχημάτων 15 και 16 είναι αποτέλεσμα της επίλυσης αυτής. Κατά την προσομοίωση ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: Το υπάρχον και το πρόσθετο φέρον σύστημα περιγράφηκαν ανεξάρτητα σε απόσταση 2cm μεταξύ τους, απόσταση που αντιπροσωπεύει τα αθέλητα μικροκενά μεταξύ τους. Η τιμή αυτή, αν και επαρκώς μικρή, δεν επηρεάζει την ορθή επίλυση με εμφάνιση ill conditioning στο μητρώο ακαμψίας, ενώ έχει ελεγχθεί ότι μικρές αυξομειώσεις της εν λόγω τιμής δεν επηρεάζουν αισθητά τα αποτελέσματα. Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι περιγράφηκαν ένας προς ένα σαν μεταλλικές διατομές που συνδέουν τις δύο ως άνω ανεξάρτητες κατασκευές. Ο έλεγχος των διατομών έγινε με τον Ευρωκώδικα 3, με συντελεστή υπεραντοχής 1,4. Οι σύμμεικτες διατομές των πρόσθετων στοιχείων εισάγονται στο πρόγραμμα σαν μεταλλικές διατομές με τα ισοδύναμα αυξημένα αδρανειακά στοιχεία τους κατά τον Ευρωκώδικα 4, ήτοι εισάγονται ως ισοδύναμες ισχυρότερες μεταλλικές διατομές. Η διαστασιολόγησή τους γίνεται σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα με τον Ευρωκώδικα 3, και στην συνέχεια ακολουθεί ο τελικός έλεγχος με ανεξάρτητο πρόγραμμα κατά τον Ευρωκώδικα 4. 18

19 Οι πασσαλόδεσμοι περιγράφονται σαν ένα σύστημα πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων, στους κόμβους των οποίων τοποθετούνται κατακόρυφα ελατήρια, για την περιγραφή της στήριξης επί ελαστικού εδάφους. Οι πάσσαλοι περιγράφονται σαν γραμμικά μέλη με οριζόντια ελατήρια, ανά αποστάσεις και στις δύο διευθύνσεις. Το ελατήριο στην κορυφή τους είναι ισχυρότερο, λόγω του υψηλότερου δείκτη εδάφους στην θέση της εξυγιαντικής στρώσης. Στην βάση των πασσάλων τοποθετείται κατακόρυφο ελατήριο ικανής σταθεράς, που συμπεριλαμβάνει το άθροισμα της κατακόρυφης πλευρικής επιρροής και της επιρροής αιχμής. Οι σταθερές των οριζόντιων ελατηρίων k h που τοποθετούνται ανά περίπου 0.5μ. υπολογίζονται ως εξής: k h = 0.25 * h * k sh όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων h : απόσταση ελατηρίων (περίπου 0.50m) k sh :οριζόντιος δείκτης εδάφους, όπως δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Στο ανώτατο στρώμα που αντιστοιχεί στην εξυγίανση η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη. Η σταθερες των κατακόρυφων ελατηρίων k sv στις αιχμές των πασσάλων υπολογίζονται ως εξής: K v = (π * /4) * k sv όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων k sv :κατακόρυφος δείκτης εδάφους που δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Οι μικροπάσσαλοι ελέγχονται ως προς την φέρουσα ικανότητά τους αφ ενός μεν με βάση τις από εδαφοτεχνική άποψη μέγιστες τιμές φορτίων, αφ ετέρου δε με θεώρηση τους ως φορέων οπλισμένου σκυροδέματος ή σύμμεικτων φορέων με βάση τα εντατικά τους μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα το πάνω μέρος των μικροπασσάλων που τοποθετείται η μεταλλική δοκός ΗΕΒ120 μήκους 2.0m ελέγχεται σαν σύμμεικτη διατομή, ενώ το υπόλοιπο σαν διατομή οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι προφανές από τα πιο πάνω ότι οι μικροπάσσαλοι διαστασιολογούνται ως υποστυλώματα και για τον λόγο αυτό προδιαγράφεται με αυστηρότητα ο τρόπος διάνοιξης και σκυροδέτησής τους. Γίνονται δύο επιλύσεις: α) Επίλυση κατά ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες για την διαστασιολόγηση των πρόσθετων αντισεισμικών στοιχείων με την θεμελίωση τους καθώς και των ενισχυομένων υπαρχόντων υποστυλωμάτων. β) Επίλυση κατά προηγούμενο αντισεισμικό κανονισμό του 1959, όπως τροποποιήθηκε το 1984, για τον έλεγχο των υπαρχόντων στοιχείων. Τούτο προκύπτει από την εγκύκλιο 3, αρ πρωτ. Οικ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων και δομικών εφαρμογών που εξυπηρετούν τα κτίρια» παρ Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η τροποποιημένη απόφαση 5172/Α25β/ του ΥΠΕΧΩΔΕ,αρ.πρωτ. οικ. 330/Α2β ΦΕΚ 66Β που εκδόθηκε για τα σεισμόπληκτα κτίρια του 1999 και η εφαρμογή της οποίας επεκτάθηκε σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια με βάση την αρ.πρωτ. 817 της επιστολή του ΟΑΣΠ. 19

20 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα ελέγχου διατομών κατά την μέθοδο της συνολικής αντοχής, κατά ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες, εφ όσον ο σεισμικός συντελεστής του Κανονισμού αυτού πολλαπλασιασθεί επί 1.75 για να αποκατασταθεί η συμβατότητα των μεθόδων επιτρεπομένων τάσεων και συνολικής αντοχής. Κατά τον Κανονισμό του 1984 έγινε θεώρηση τριγωνικής κατανομής. Από τον έλεγχο των υπαρχόντων υποστυλωμάτων προέκυψε ικανοποιητική επάρκεια λόγω της απορρόφησης μεγάλου ποσοστού της σεισμικής έντασης από τα πρόσθετα τοιχώματα. Κατά το 2ο άρθρο, ΙΙΙ, 1, στ, vii της ως άνω απόφασης ο έλεγχος των δοκών μπορεί να αγνοείται. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τον Καθηγητή Θ. Τάσιο για την ενθαρρυντική επιστολή του στα πρώτα βήματα της μεθόδου τον Δεκέμβριο του Τον Καθηγητή Κ. Σπυράκο για τις εύστοχες προτάσεις του σχετικά με την εργαστηριακή τεκμηρίωση της μεθόδου. Τους συνεργάτες του Γραφείου για την ενεργή συμμετοχή και ενθουσιασμό τους στην ανάπτυξη της μεθόδου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) Κανονισμός επεμβάσεων υφισταμένων κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ) Γιάννης Μαρνέρης (2005) «5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» 20

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2009-2010 ΧΑΡΤΟΤΥΠΟΙ ΚΑΛΟΥΠΩΜΕΝΟΣ Φ.Ο. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5 ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Πάντειου Πανεπιστημίου 1/29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 1.1 Περιγραφή υπάρχοντος κτιρίου 2 1.2 Σύντομη περιγραφή εργασιών φέροντος οργανισμού 2 1.3 Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα