3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT : A non destructive method of anti-seismic strengthening of buildings applied to their outside perimeter Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η μέθοδος αναφέρεται στην αντισεισμική ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και επιτυγχάνεται με την χρήση προσθέτων, ισχυρών εξωτερικών τοιχωμάτων, αρθρωτά συνδεδεμένων με τον φέροντα οργανισμό τους. Τα τοιχώματα είναι δικτυωτής μορφής από μεταλλικές σύμμεικτες διατομές, και θεμελιώνονται αυτόνομα. Η σύνδεση των τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό γίνεται αρθρωτά με μεταλλικούς συνδέσμους (ντίζες) που διαπερνούν τα υπάρχοντα και πρόσθετα στοιχεία δοκών και κοχλιώνονται εκατέρωθεν. Με την υπόψη μέθοδο ελαχιστοποιείται η επέμβαση στα υπάρχοντα κτίρια με αποτέλεσμα την μη διακοπή της λειτουργίας τους, και την σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής. Επί πλέον λόγω των σημαντικών δυσκαμψιών και αντοχών των προσθέτων τοιχωμάτων είναι δυνατή η αντισεισμική αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισμών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη περιγραφή της μεθόδου και στην συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη ενίσχυσης ενός κτιρίου γραφείων. ABSTRACT : The method refers to the anti-seismic strengthening of existing buildings with a framing system made of concrete, using additional strong exterior bracing panels, pin connected to the existing framing system. The panels are truss type plane systems made of steel composite members and have their own foundations. The pin connection is achieved using steel connectors (tie rods), which go through existing and additional beam members, bolted at both sides. With this method the construction damages to the existing buildings are minimized, without interruption of their use, and with minimum cost and construction time. Due to great rigidity and strength of the additional panels the overall behavior of the buildings can comply with the recent anti seismic Codes. This paper describes briefly the method and presents the design of strengthening of an existing office building. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.(dist.), 1

2 τελευταία χρόνια, μετά την σημαντική αύξηση του γνωσιολογικού επιπέδου στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σύγχρονους Κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ). Η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική στα κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία κλπ και αποτελεί ένα σοβαρό προβληματισμό της Πολιτείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δομοστατικές θεωρήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υπαρχόντων κτιρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα κτίρια που έχουν σχεδιασθεί με αντισεισμικούς κανονισμούς προγενέστερους του Η εφαρμογή της μεθόδου καλύπτει τα κτίρια εκείνα που έχουν υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό τους, εν γένει από σεισμό, καθώς και σε άλλα, στα οποία αναζητείται η αντισεισμική τους αναβάθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες διατάξεις. Παράλληλα αποτελεί την καταλληλότερη ενίσχυση σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών ορόφων, στις οποίες ο έλεγχος του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού εμφανίζει ανεπάρκεια. Όπως ήδη αναφέρθηκε το σύστημα εφαρμόζεται ιδανικά σε εύκαμπτα κτίρια με ικανά διαφράγματα, όπως τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος με υποστυλώματα, με ή χωρίς μικρού μεγέθους τοιχώματα. Συνεπώς η εφαρμογή του δεν είναι κατ αρχήν η καταλληλότερη για κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες και ξύλινα πατώματα ή στέγες. Η μέθοδος έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας και έχει παρουσιασθεί στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» τον Σεπτέμβριο του 2005 στην Ξάνθη και στο «14ο Διεθνές Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής» στο Πεκίνο-Κίνα τον Οκτώβριο του Με το Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. έχει γίνει η μελέτη ενίσχυσης σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων όπως το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας (η κατασκευή ολοκληρώθηκε), η Νομική Σχολή Αθηνών (εσωτερική εφαρμογή), το νέο κατάστημα Hondos center στην οδό Ιπποκράτους 5 στην Αθήνα (η κατασκευή ολοκληρώθηκε ), τα Γραφεία της Eurobank στην Λ. Συγγρού 188 στην Αθήνα, η κλινική Γαβριλάκη (IASIS) στα Χανιά Κρήτης και αρκετές ιδιωτικές πολυκατοικίες. Η μέθοδος έχει κατατεθεί στον ΟΑΣΠ (Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας) με αρ. πρωτ. 1697/ , ο οποίος το προώθησε στην επιτροπή σύνταξης του ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επεμβάσεων Υφισταμένων κτιρίων) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα βασικά στοιχεία του τρόπου ενίσχυσης έχουν ως κάτωθι : Προβλέπεται προσθήκη εξωτερικών περιμετρικών πλαισίων από ισχυρά τοιχώματα, που τοποθετούνται κατά προτίμηση στις 4 ή τις 3 πλευρές των υπαρχόντων κτιρίων, σε επαφή με αυτά και εν γένει σε το ύψος τους, πλην ενδεχόμενα του ανωτάτου. Οι δοκοί των τοιχωμάτων συμπίπτουν κατά θέση με τις υπάρχουσες δοκούς κάθε ορόφου και συνδέονται με αυτές μέσω μεταλλικών συνδέσμων από ντίζες υψηλής αντοχής που διαπερνούν και τις δύο δοκούς και κοχλιώνονται στα δύο άκρα τους. Οι 2

3 μεταλλικοί αυτοί σύνδεσμοι είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, σε αντίθεση με την χρήση βλήτρων, και περιγράφονται σαν ανεξάρτητα μέλη κατά την επίλυση των κτιρίων. Τα τοιχώματα αποτελούνται από δύο υποστυλώματα και διαγώνια χιαστί μέλη μεταξύ αυτών. Η σύνδεση μεταλλικών στοιχείων γίνεται κανονικά σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Το πλάτος των τοιχωμάτων είναι εν γένει 0.25m συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσής τους, όσο επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για ενίσχυση κτιρίων καθ υπέρβαση της οικοδομικής γραμμής, της απόστασης από τα πλάγια όρια, και του συντελεστή δόμησης. Ιδιαίτερα δυσμενής περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία κάποια πλευρά του κτιρίου βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής, οπότε τα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να μετατεθούν σε αυτήν, στο κατώτερο τμήμα τους ύψους 2.8m. Αυτό απαιτεί την μόρφωση ισχυρού κόμβου που θα παραλάβει τις ροπές λόγω εκκεντρότητος. Είναι προφανές δεν επιλέγεται η πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής εφόσον οι άλλες 3 είναι διαθέσιμες. Σε περιπτώσεις συνεχούς συστήματος δόμησης τα πρόσθετα τοιχώματα της πίσω πλευράς επιδιώκεται να είναι μορφής Π με εγκάρσια σκέλη, που θα προσδίδουν ακαμψία κατά την διεύθυνση των μεσοτοιχιών, εφόσον βέβαια τηρείται η απαραίτητη ελάχιστη απόσταση από το πίσω όριο. Άλλως ή σε συνδυασμό με τα τοιχώματα αυτά, αναζητούνται άλλα στο κλιμακοστάσιο ή σε φωταγωγούς. Πάντως και στην έσχατη περίπτωση που κάποιο πρόσθετο στοιχείο χρειασθεί να διέλθει εσωτερικά οι προξενούμενες ζημιές είναι και πάλι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους και περιορίζονται στην διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Σε περιπτώσεις ύπαρξης εξωστών δεν υπάρχει πρόβλημα και αρκεί η διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Εφόσον μάλιστα οι πλάκες των εξωστών είναι ικανού πάχους εξετάζεται η τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών διαμπερώς σε αυτές, και όχι στις δοκούς, μετά από ενίσχυσή τους με επικολλητές λάμες, αποφευγομένης έτσι κάθε όχληση στο εσωτερικό των κτιρίων. Η θεμελίωση των πλαισίων σε συνήθη μικρά κτίρια συνιστάται να είναι συμβατική με δημιουργία νέων πεδίλων που επικαλύπτουν δύο γειτονικά υπάρχοντα πέδιλα και συνδέονται με αυτά μέσω βλήτρων. Σε σημαντικότερα έργα όπου θα ήταν επιθυμητός και ο περιορισμός της όχλησης συνιστάται η χρήση μικροπασσάλων με πλάκα κεφαλόδεσμου στο πάνω μέρος, ώστε να αποφευχθούν οι εκσκαφές και η πάκτωση των πλαισίων να είναι πλήρης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων οι μικροπάσσαλοι θα εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την υπάρχουσα στάθμη θεμελίωσης. Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κατασκευή διδύμων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων στις 3 πλευρές ενός κτιρίου, ενώ στο Σχήμα 2 φαίνεται η σύνδεση των προσθέτων τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό. Παρατηρούμε την ενίσχυση των υπαρχουσών δοκών στις θέσεις αυτές με επικολλητές λάμες για λόγους παραλαβής των αυξημένων δυνάμεων σύνθλιψης άντυγος, σε συνδυασμό με την γενικότερη ενίσχυση τους λόγω της παρουσίας αυξημένων σεισμικών δυνάμεων. Παρατηρούμε επίσης την τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών κατά το δυνατόν έγγιστα προς τις πλάκες, έτσι ώστε να γίνεται παραλαβή των οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων κατά το δυνατόν απ ευθείας από το διάφραγμα κάθε 3

4 ορόφου. Λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στην σύνδεση αυτή είναι ελεύθερη η κατακόρυφη σχετική μετακίνηση υπαρχόντων και προσθέτων στοιχείων, μέσω κατακόρυφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση ή εξαναγκασμός στον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό που θα αλλοίωνε την ελαστική γραμμή και κατά συνέπεια τα εντατικά μεγέθη των φορέων του και θα προκαλούσε πρόσθετες ροπές ή διατμήσεις. Για τον λόγο αυτό η υπόψη σύνδεση θεωρείται «αρθρωτή». Τέλος παρατηρούμε ότι οι κοίλες μεταλλικές διατομές των προσθέτων στοιχείων δοκών και υποστυλωμάτων πληρούνται με γαρμπιλόδεμα (σύμμεικτες διατομές) Σχήμα 1 : Κατασκευή διδύμων προσθέτων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων σε 3 πλευρές κτιρίου. Σχήμα 2 : Λεπτομέρεια σύνδεσης προσθέτου τοιχώματος και υπάρχοντα φέροντα οργανισμού Οι υψηλής αντοχής σύμμεικτοι φορείς σε συνδυασμό με την ευνοϊκή, από αντισεισμική άποψη, διάταξή τους στην περίμετρο των κτιρίων (παρ α του Ελληνικού 4

5 Αντισεισμικού Κανονισμού), καθώς και η πλήρης πάκτωσή τους, που εξασφαλίζει η θεμελίωση ιδιαίτερα με μικροπασσάλους, οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα αντισεισμικής ενίσχυσης, με τα πρόσθετα φέροντα στοιχεία να παραλαμβάνουν το μέγιστο σεισμικό φορτίο, αφήνοντας στα υπάρχοντα τον ρόλο της παραλαβής πρακτικά μόνον στατικών φορτίων, ρόλο για τον οποίο είναι εν γένει ικανά χωρίς ανάγκη ενισχύσεων. Αυτή είναι και η λογική της χρήσης της μεθόδου σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών, όταν ο υπάρχων φέρων οργανισμός είναι ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση εάν από τον έλεγχο του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού προκύψει μία μικρή ανάγκη ενίσχυσης κάποιου υποστυλώματος το μέγεθος της απαίτησης θα είναι τέτοιο που να μπορεί να αντιμετωπισθεί με ήπιες μεθόδους όπως ανθρακονήματα ή επκολλητές λάμες. Αλλά και αυτη η αδυναμία δεν καλυφθεί είναι σίγουρο ότι θέμα κατάρευσης δεν υφίσταται και ότι απλά παραμένει, σε περίπτωση σεισμού, το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιων επιδιορθώσιμων ρωγμών. Η μέθοδος απλοποιείται σημαντικά σε περιπτώσεις ενίσχυσης Pilotis, αλλά το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση αποσβεστήρων (dampers) στα διαγώνιο σύστημα ράβδων γεγονός που θα μειώσει τις επιβαλλόμενες σεισμικές δυνάμεις και θα βελτιώσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Μια τέτοια εφαρμογή αποτελεί στόχο του συστήματος για το εγγύς μέλλον. Τα πρόσθετα στοιχεία επικαλύπτονται εν γένει με τσιμεντοσανίδες, ώστε να προκύψει λεία εξωτερική επιφάνεια (δημιουργία αρχιτεκτονικής προεξοχής). Σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών υαλοστασίων στα υπάρχοντα κτίρια (π.χ. κτίρια γραφείων, σχολεία) η επικάλυψη μπορεί να γίνει με διακοσμητικά μεταλλικά διάτρητα φύλλα που επιτρέπουν την δίοδο του φωτισμού και προσφέρουν μία σύγχρονη αρχιτεκτονική μορφή. Το βράδυ με κατάλληλο φωτισμό τα δικτυώματα των προσθέτων τοιχωμάτων πίσω από τα διάτρητα φύλλα αποκτούν μία πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Η γενική διαδικασία ενίσχυσης ενός κτιρίου με την μέθοδο Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, και στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες φωτογραφίες από την εφαρμογή της μεθόδου, Σχήματα 4 έως 7. Σχήμα 3 : Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο πριν από την ενίσχυση, μετά την ενίσχυση, και μετά την επένδυση της ενίσχυσης με τσιμεντοσανίδες 5

6 Σχήμα 4 : Ολοκλήρωση κατασκευής μικροπασσάλων Νοσοκομείου Πρέβεζας Σχήμα 5 : Οπλισμός πασσαλοδέσμων. Νοσοκομείου Πρέβεζας 6

7 Σχήμα 6 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν τις δοκούς της Pilotis Σχήμα 7 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν την πλάκα προβόλου μετά από τοπική ενίσχυση με επικολλητές λάμες 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γενικά Πρόκειται για κτίριο Γραφείων της Τράπεζας OPEN 24 EUROBANK στην Λ. Συγγρού 188 αποτελούμενο από ένα υπόγειο, ισόγειο μεγάλου ύψους με πατάρι, 4 πλήρεις ορόφους διαστάσεων 25.9Χ9.4m και δύο ορόφους σε εσοχή διαστάσεων 13.5Χ9.4m. Η κατασκευή μέχρι και τον Δ όροφο έγινε την δεκαετία του 70 ενώ οι όροφοι σε εσοχή αργότερα. Η Τράπεζα προκειμένου να προβεί σε οικοδομικές διαρρυθμίσεις ανέθεσε στο Γραφείο μας το 2006 τον έλεγχο στατικής επαρκείας του φέροντα οργανισμού. Η μελέτη αυτή μετά από ακριβή αποτύπωση, εργαστηριακούς ελέγχους αποτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος και τοπικές αποκαλύψεις οπλισμού οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής του συμπεριφοράς. Προκρίθηκε η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. για τον κύριο λόγο ότι τα Γραφεία θα έπρεπε να μην διακόψουν την λειτουργία τους. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, έγινε η έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή (ΕΠΑΕ) και οι μελέτες εγκρίθηκαν από την Πολεοδομία. Συγχρόνως έγινε επιλογή του Εργολήπτη και οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν με σημαντική καθυστέρηση. Υπάρχων φέρων οργανισμός Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8 το στατικό σύστημα συνίσταται σε περιμετρικά υποστυλώματα ανά περίπου 4.0m συνδεδεμένα μεταξύ τους με δοκούς κατά την διαμήκη μόνο έννοια. Μεταξύ των δύο παράλληλων αυτών πολύστυλων πλαισίων εκτείνεται δοκιδωτή πλάκα πάχους 0.25m. Πλαισιακή σύνδεση κατά την εγκάρσια έννοια εμφανίζεται μόνο στην κύρια και οπίσθια όψη αυτού του μακρόστενου κτιρίου. Με βάση τα πιο πάνω παρατηρείται μία έλλειψη πλαισιακής σύνδεσης κατά την εγκάρσια έννοια, γεγονός που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το κτίριο είναι αρκετά μακρόστενο (αναλογία βάθους προς πλάτος κτιρίου 3 : 1). Στο πίσω μέρος εμφανίζονται δύο παράλληλα τοιχώματα του φρεατίου του ανελκυστήρα κατά την εγκάρσια έννοια, των οποίων ο οπλισμός είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν την εποχή της κατασκευής. Σχήμα 8 : Ξυλότυπος τυπικού ορόφου 8

9 Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι την εποχή που μελετήθηκε το παρόν κτίριο δεν είχε γίνει πλήρης κατανοητή η λειτουργία μη πλαισιακά συνδεδεμένων κατακόρυφων στοιχείων που δρούν σαν πρόβολοι πακτωμένοι στην βάση τους, και η κατανομή των ροπών καθ ύψος στις περιπτώσεις αυτές ελαμβάνετο ίδια με εκείνη ίδια με εκείνη των πλαισιακών συστημάτων. Η επίλυση στο χώρο των κτιρίων τα επόμενα χρόνια ανέδειξε την δυσμενή διαφορά της συμπεριφοράς τους ως προβόλων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τις τότε θεωρήσεις οι προκύπτοντες οπλισμοί των υποστυλωμάτων ήταν μικρότεροι, από ότι με την ορθή σημερινή αντιμετώπιση. Πιο σοβαρό όμως είναι το θέμα της ελαστικής ευστάθειας που προβλέπουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί, όπου η εμφάνιση φαινομένων Β τάξης, σε τέτοια κτίρια με σημαντικές παραμορφώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία. Με βάση τις επιλύσεις που έγιναν προκύπτουν συνοπτικά οι πιο κάτω αποκλίσεις από τα επιτρεπτά όρια των Κανονισμών. ι) Ο συντελεστής σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ που καθορίζει τις επιρροές 2 ης τάξης (επιρροή Ρ-Δ) έχει ανώτατο όριο Κατά την επίλυση του ΕΑΚ προκύπτουν κατά την εγκάρσια διεύθυνση τιμές μέχρι ενώ κατά την επίλυση με τον Κανονισμό του 85 οι τιμές φθάνουν μέχρι Οι αποκλίσεις αυτές είναι σημαντικές και οδηγούν σε απόρριψη από τους Κανονισμούς του αντισεισμικού συστήματος. ιι) Ο έλεγχος γωνιακής παραμόρφωσης της παρ [ 1] του ΕΑΚ που ελέγχεται από το πρόγραμμα από την σχέση δ max /h με ανώτατο όριο το 0.35, φθάνει στην περίπτωσή μας σε τιμές μέχρι 0.897, που είναι απαγορευτικές. (δ max/h =2.5*γ ορ /q = 2.5*0.5% /3.5 = 0.35) ιιι) Οι απόλυτες οριζόντιες παραμορφώσεις του ανωτάτου ορόφου φθάνουν κατά ΕΑΚ τις τιμές 42cm κατά την εγκάρσια διεύθυνση και 18cm κατά την επιμήκη. Γίνεται αντιληπτό ότι οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για την ευνοϊκή λειτουργία του κτιρίου. iν) Κατά τον έλεγχο με ΕΑΚ τα γωνιακά υποστυλώματα έχουν σοβαρή υπέρβαση που απαιτεί την αύξηση της διατομής τους και όχι απλά του οπλισμού τους. Για τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτείται αύξηση του διαμήκη οπλισμού, ενώ υπάρχει πλήρης απόκλιση σε συνδετήρες. Κατά τον έλεγχο με τον Κανονισμό του 84 τα γωνιακά υποστυλώματα απαιτούν σημαντική αύξηση του οπλισμού τους, ενώ τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτούν μικρότερης έκτασης αυξήσεις. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει πλήρης ανεπάρκεια του αντισεισμικού συστήματος. Προτεινόμενη ενίσχυση Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 τοποθετήθηκαν πρόσθετα τοιχώματα στις 3 πλευρές ως κάτωθι: Τοιχώματα Τ1ν,Τ2ν στις δύο πλάγιες όψεις μήκους 4.6m, ίδια μεταξύ τους. Tοίχωμα Τ3ν στην κύρια όψη μήκους 2.70m. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί των τοιχωμάτων συνίστανται σε σύμμεικτες διατομές RHS 300* για δοκούς και υποστυλώματα και SHS για τα διαγώνια μέλη. Ειδικά για το ισόγειο του τοιχώματος Τ3ν χρησιμοποιούνται διατομές RHS 300*200*12.5. Τοποθέτηση τοιχώματος στην 4η πλευρά δεν ήταν εφικτή λόγω της μεσοτοιχίας. Παρά ταύτα το σύστημα είναι ευσταθές αφού οι 3 πλευρές προσδίδουν την σχετική στρεπτική δυσκαμψία στο κτίριο καλύπτοντας τις σχετικές υποδείξεις του ΕΑΚ (παρ α). Εξ άλλου η 9

10 παρουσία των δύο τοιχωμάτων ανελκυστήρων στο πίσω μέρος συνδράμει στην ακόμη πιο ορθή κατανομή των δυσκαμψιών. Σχήμα 9 : Ξυλότυπος τυπικού ενισχυμένου ορόφου Η θεμελίωση κάθε τοιχώματος γίνεται μέσω ομάδας μικροπασσάλων D=0.25m, μεταβλητού μήκους κατά θέση, μεταξύ 8 έως 12.0m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων προβλέπεται κεφαλόδεσμος πάχους 0.80m και εξυγιαντική στρώση πάχους 0.30m κάτω από αυτόν. Οι σημαντικές σεισμικές ροπές κάθε προσθέτου τοιχώματος αναλύεται πρακτικά σε ένα ζεύγος αξονικών δυνάμεων, θλιπτικών-εφελκυστικων, που αναλαμβάνονται από τους μικροπασσάλους μέσω περιμετρικής κυρίως τριβής. Το μέγεθος των δυνάμεων καθορίζει το μήκος των μικροπασσάλων, με βάση εδαφοτεχνικά κριτήρια. Πέραν των αξονικών δυνάμεων το πάνω τμήμα τους, αμέσως κάτω από τον κεφαλόδεσμο, υφίσταται σημαντικές ροπές κάμψης και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προδιαγραφές υποστυλωμάτων με ποιότητα γαρμπιλοδέματος C20/25 και κλωβό σιδηροπλισμών S500. Σχήμα 10 : Κάτοψη ενισχυμένης θεμελίωσης 10

11 Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων με αυξημένες ροπές προβλέπεται η προσθήκη μεταλλικής διατομής ΗΕΒ 120 σε ύψος 2.0m. Τα μεταλλικά υποστυλώματα των πρόσθετων τοιχωμάτων κοχλιώνονται σε τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος μικρού ύψους, που επικάθονται στους κεφαλόδεσμους υπό μορφή στηθαίων Στα επόμενα εξετάζεται διεξοδικά το τοίχωμα Τ3ν της κύριας όψης και ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των τοιχωμάτων Τ1ν και Τ2ν. Στο Σχήμα 11 φαίνεται η όψη του τοιχώματος και παρατηρούμε ότι αποτελείται από τμήματα μονώροφων πλαισίων αποτελούμενων από 2 υποστυλώματα και την μία δοκό μεταξύ τους, τα οποία συνδέονται καθ ύψος μεταξύ τους μέσω κοχλιώσεων. Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου κάθε ορόφου, και πριν την τοποθέτηση του επόμενου καθ ύψος, τοποθετούνται οι διαγώνιοι σύνδεσμοί του, επίσης μέσω κοχλιώσεων. Οι συνδέσεις γίνεται μέσω φλαντζών κατά τις 3 πλευρές, αφού η τέταρτη δεν διατίθεται γιατί βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Λόγω του ικανού μεγέθους του κτιρίου και της καλής προσβασιμότητας αποφασίσθηκε για λόγους ταχύτητας η χρήση γερανού για την τοποθέτηση των επί μέρους στοιχείων, γεγονός που επέτρεψε την χρήση σαν μονάδας το μονώροφο πλαίσιο. Σχήμα 11 : Όψη προσθέτου τοιχώματος Τ3ν 11

12 Σε άλλα μικρότερα έργα, μονάδες αποτελούν χωριστά τα υποστυλώματα και οι δοκοί, και σύνδεσή τους γίνεται επί τόπου μέσω κοχλιώσεων, επιτυγχανόμενης έτσι της αποφυγής γερανών και χρήσης απλούστερων ανυψωτικών μέσων. Σημειώνεται ότι μετά την τοποθέτηση του πλαισίου και των διαγωνίων κάθε ορόφου γίνεται η έγχυση γαρμπιλοδέματος με ισχυρό πλαστικοποιητικό από τα άνω σημεία των υποστυλωμάτων, το οποίο με χρήση δονητών επιφανείας καλύπτει το σύνολο των δοκών και υποστυλωμάτων με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Για τον λόγο αυτόν μεταξύ των συνδεομένων αυτών στοιχείων αφήνονται οπές Η πλήρωση αυτή καθιστά τις διατομές σύμμεικτες με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αντοχή, δυσκαμψία, και αντοχή σε λυγισμό. Παρόλα αυτά σε μικρότερα έργα η πλήρωση αυτή μπορεί να παραληφθεί και ο σχεδιασμός να αφορά αμιγώς μεταλλικές διατομές. Στο Σχήμα 12 φαίνεται μία εγκάρσια τομή του τοιχώματος μέχρι την στάθμη οροφής ισογείου στην οποία διακρίνεται η σχετική θέση υπάρχουσας κατασκευής και προσθέτων τοιχωμάτων. Διακρίνονται οι μικροπάσσαλοι διαμέτρου 0.25m που αποτελούνται από 8 τεμάχια μήκους 10m στα άκρα του πασσαλοδέσμου και 6 τεμάχια μήκους 8m στο μέσον. Σχήμα 12 : Εγκάρσια τομή τοιχώματος Τ3ν 12

13 Στο πάνω μέρος τους και κάτω από τον κεφαλόδεσμο προβλέπεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό που συμβάλλει στην καλύτερη οριζόντια παγίωσή τους και συγχρόνως αποτελεί βελτιωμένη υπόβαση των κεφαλοδέσμων. Στην συνέχεια ακολουθεί ο κεφαλόδεσμος διαστάσεων 5.65Χ1.75Χ0.80 και επί αυτού το τοίχωμα/στηθαίο μήκους 2.70m, πλάτους 0.35m και ύψους 1.50m, που φθάνει μέχρι την στάθμη του ισογείου, και στο οποίο εδράζεται το τοίχωμα Τ3ν. Στην οροφή ισογείου γίνεται η πρώτη σύνδεση του τοιχώματος με δοκό της οροφής ισογείου μέσω μεταλλικών συνδέσμων ντιζών Μ27. Στο Σχήμα 13 φαίνεται η λεπτομέρεια ενός κόμβου του προσθέτου τοιχώματος, όπου φαίνονται οι φλάντζες σύνδεσης των επί μέρους συνδεομένων τμημάτων με τους κοχλίες τους, που εκτείνονται σε 3 πλευρές, δεδομένου ότι στην τέταρτη βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Διακρίνονται επίσης οι οπές μεταξύ των συνδεομένων μελών για την δίοδο του γαρμπιλοδέματος μεταξύ τους. Τέλος είναι εμφανής η μόρφωση των κατακορύφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών στα πρόσθετα μέλη, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη η σχετική κατακόρυφη μετακίνηση μεταξύ υπαρχόντων-νέων στοιχείων. Για να εξασφαλισθεί η ελευθερία αυτή από το εισρέον γαρμπιλόδεμα προβλέπεται προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Σχήμα 13 : Λεπτομέρεια κόμβου του τοιχώματος Τ3ν 13

14 Στο Σχήμα 14 φαίνεται η βασική λεπτομέρεια σύνδεσης υπαρχόντων-νέων φορέων με μεταλλικούς συνδέσμους μορφής ντιζών Μ27. Παρατηρούμε ότι οι παρειές των υπαρχουσών δοκών ενισχύονται με επικολλητές λάμες, των οποίων η στήριξη υποβοηθείται μηχανικά με στερεωτικούς κοχλίες. Φαίνεται ακόμη η διαμπερής ντίζα καθώς και προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Τέλος διακρίνεται η οπή διέλευσης του γαρμπιλοδέματος μεταξύ των συνδεομένων δοκώνυποστυλωμάτων. Σχήμα 14: Λεπτομέρεια σύνδεσης υπάρχόντων-νέων φορέων. 14

15 Mετά την ενίσχυση των παρειών των δοκών με επικολλητές λάμες ακολουθεί η παράθεση των προσθέτων τοιχωμάτων ανά όροφο και στην συνέχεια γίνεται η διάτρηση των οπών διέλευσης των ντιζών στις δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος με σύγχρονα μηχανήματα διάτρησης. Οι κορώνες των εν λόγω μηχανημάτων διέρχονται στο κέντρο των επιμήκων οπών των μεταλλικών στοιχείων, οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγοί τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγρονα διατρητικά μηχανήματα έχουν μικρό βάρος και αυτουποστηρίζονται με υποπίεση στις επιφάνειες επαφής, ενώ διαθέτουν ειδικό σκοπευτήριο για την ασφαλή καθοδήγηση της κορώνας τους. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της μεθόδου κατέστη δυνατή χάριν στην ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στον τομέα παραγωγής μεταλλικών συνδέσμων μορφής ντιζών μεγάλων διαμέτρων, μέχρι Φ37 και υψηλών αντοχών 880 Mpa, σε συνδυασμό με ευέλικτα μηχανήματα αδιατάρακτης διάνοιξης οπών. Με την προσθήκη των τοιχωμάτων Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. η αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Κατά την επίλυση αυτή προέκυψε ότι τα πρόσθετα τοιχώματα παραλαμβάνουν το 63% της συνολικής τέμνουσας βάσης κατά την επιμήκη διάσταση κτιρίου και το 52% κατά την εγκάρσια (συμπεριλαμβανομένων και τοιχωμάτων ανελκυστήρα), ήτοι η ν x =0.63 και η y = 0.52 κατά την παρ β του ΕΑΚ. Το γεγονός ότι ηv y =< 0.6 οδηγεί στην ανάγκη ικανοτικών ελέγχων ή ισοδυνάμως την επίλυση με συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς q=1.5 (παρ [5] ΕΑΚ), η οποία και ακολουθήθηκε. Η παρουσία των τοιχωμάτων πέραν του ότι παρέλαβαν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των σεισμικών δυνάμεων, μείωσε σημαντικά τις οριζόντιες παραμορφώσεις, έτσι ώστε το κτίριο να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις. Έτσι οι μέγιστες παραμορφώσεις στον ανώτατο όροφο είναι δ x =8.4cm και δ y = 20.9 cm, ενώ οι αντίστοιχες τιμές χωρίς την παρουσία των πρόσθετων τοιχωμάτων είναι δ x =18.0cm και δ y =42.0cm δηλαδή προέκυψε μείωση των τιμών τους κατά 40%. Όμοια οι τιμές του συντελεστή σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτές τιμές 0.095< 0.10 αντί της τιμής του ελέγχου του υπάρχοντος, γεγονός που καθιστά το κτίριο αντισεισμικά αποδεκτό. Τέλος ο συντελεστής γωνιακής παραμόρφωσης δmax/h της παρ [1] του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτά όρια. Το κόστος της ενίσχυσης με βάση τις δοθείσες προσφορές το 2006 είναι , που αντιστοιχεί περίπου σε 110 /m2 με βάση την συνολική δόμηση της ανωδομής, ο δε χρόνος κατασκευής 9 εβδομάδες. Σημειώνεται ότι με τις πρόσφατες ανατιμήσεις της τιμής του χάλυβα το κόστος θα πρέπει να υποστεί αναπροσαρμογή περίπου στα 120 /m2. Σε μικρότερα πάντως κτίρια που χρησιμοποιούνται συμβατικές θεμελιώσεις το κόστος είναι μικρότερο της τάξης των 100 /m2. Κατωτέρω φαίνονται τα διαγράμματα παραμορφώσεων του κτιρίου για σεισμική φόρτιση κατά την εγκάρσια έννοια, πριν από την ενίσχυση (Σχήμα 15) και μετά από αυτήν (Σχήμα 16), από όπου γίνεται εμφανής η βελτίωση της συμπεριφοράς του. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα SOFISTIK, όπως περιγράφεται στα επόμενα. 15

16 Σχήμα 15: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση πριν από την ενίσχυση Σχήμα 16: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση μετά από την ενίσχυση 16

17 Τα πρόσθετα τοιχώματα επικαλύπτονται με μεταλλικά διάτρητα διακοσμητικά φύλλα, που επιτρέπουν την δίοδο του φωτός στα Γραφεία. Στα επόμενα σχήματα γίνεται παρουσίαση της αρχικής μορφής του κτιρίου (Σχήμα 17), της μορφής του μετά την τοποθέτηση των προσθέτων τοιχωμάτων (Σχήμα 18), και τέλος τελική μορφή μετά την επικάλυψη των προσθέτων τοιχωμάτων με διάτρητα διακοσμητικά φύλλα (Σχήμα 19). Σχήμα 17: Μορφή κτιρίου πριν την ενίσχυση. Σχήμα 18: Μορφή κτιρίου μετά την ενίσχυση. 17

18 Σχήμα 19: Μορφή κτιρίου μετά την επένδυση της ενίσχυσης Μέθοδοι υπολογισμού Το κτίριο επιλύθηκε σαν χωρικό πλαίσιο με συνεκτίμηση της θεμελίωσής του επί ελαστικού εδάφους με το πρόγραμμα SOFISTIK. Τα διαγράμματα των Σχημάτων 15 και 16 είναι αποτέλεσμα της επίλυσης αυτής. Κατά την προσομοίωση ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: Το υπάρχον και το πρόσθετο φέρον σύστημα περιγράφηκαν ανεξάρτητα σε απόσταση 2cm μεταξύ τους, απόσταση που αντιπροσωπεύει τα αθέλητα μικροκενά μεταξύ τους. Η τιμή αυτή, αν και επαρκώς μικρή, δεν επηρεάζει την ορθή επίλυση με εμφάνιση ill conditioning στο μητρώο ακαμψίας, ενώ έχει ελεγχθεί ότι μικρές αυξομειώσεις της εν λόγω τιμής δεν επηρεάζουν αισθητά τα αποτελέσματα. Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι περιγράφηκαν ένας προς ένα σαν μεταλλικές διατομές που συνδέουν τις δύο ως άνω ανεξάρτητες κατασκευές. Ο έλεγχος των διατομών έγινε με τον Ευρωκώδικα 3, με συντελεστή υπεραντοχής 1,4. Οι σύμμεικτες διατομές των πρόσθετων στοιχείων εισάγονται στο πρόγραμμα σαν μεταλλικές διατομές με τα ισοδύναμα αυξημένα αδρανειακά στοιχεία τους κατά τον Ευρωκώδικα 4, ήτοι εισάγονται ως ισοδύναμες ισχυρότερες μεταλλικές διατομές. Η διαστασιολόγησή τους γίνεται σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα με τον Ευρωκώδικα 3, και στην συνέχεια ακολουθεί ο τελικός έλεγχος με ανεξάρτητο πρόγραμμα κατά τον Ευρωκώδικα 4. 18

19 Οι πασσαλόδεσμοι περιγράφονται σαν ένα σύστημα πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων, στους κόμβους των οποίων τοποθετούνται κατακόρυφα ελατήρια, για την περιγραφή της στήριξης επί ελαστικού εδάφους. Οι πάσσαλοι περιγράφονται σαν γραμμικά μέλη με οριζόντια ελατήρια, ανά αποστάσεις και στις δύο διευθύνσεις. Το ελατήριο στην κορυφή τους είναι ισχυρότερο, λόγω του υψηλότερου δείκτη εδάφους στην θέση της εξυγιαντικής στρώσης. Στην βάση των πασσάλων τοποθετείται κατακόρυφο ελατήριο ικανής σταθεράς, που συμπεριλαμβάνει το άθροισμα της κατακόρυφης πλευρικής επιρροής και της επιρροής αιχμής. Οι σταθερές των οριζόντιων ελατηρίων k h που τοποθετούνται ανά περίπου 0.5μ. υπολογίζονται ως εξής: k h = 0.25 * h * k sh όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων h : απόσταση ελατηρίων (περίπου 0.50m) k sh :οριζόντιος δείκτης εδάφους, όπως δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Στο ανώτατο στρώμα που αντιστοιχεί στην εξυγίανση η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη. Η σταθερες των κατακόρυφων ελατηρίων k sv στις αιχμές των πασσάλων υπολογίζονται ως εξής: K v = (π * /4) * k sv όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων k sv :κατακόρυφος δείκτης εδάφους που δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Οι μικροπάσσαλοι ελέγχονται ως προς την φέρουσα ικανότητά τους αφ ενός μεν με βάση τις από εδαφοτεχνική άποψη μέγιστες τιμές φορτίων, αφ ετέρου δε με θεώρηση τους ως φορέων οπλισμένου σκυροδέματος ή σύμμεικτων φορέων με βάση τα εντατικά τους μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα το πάνω μέρος των μικροπασσάλων που τοποθετείται η μεταλλική δοκός ΗΕΒ120 μήκους 2.0m ελέγχεται σαν σύμμεικτη διατομή, ενώ το υπόλοιπο σαν διατομή οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι προφανές από τα πιο πάνω ότι οι μικροπάσσαλοι διαστασιολογούνται ως υποστυλώματα και για τον λόγο αυτό προδιαγράφεται με αυστηρότητα ο τρόπος διάνοιξης και σκυροδέτησής τους. Γίνονται δύο επιλύσεις: α) Επίλυση κατά ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες για την διαστασιολόγηση των πρόσθετων αντισεισμικών στοιχείων με την θεμελίωση τους καθώς και των ενισχυομένων υπαρχόντων υποστυλωμάτων. β) Επίλυση κατά προηγούμενο αντισεισμικό κανονισμό του 1959, όπως τροποποιήθηκε το 1984, για τον έλεγχο των υπαρχόντων στοιχείων. Τούτο προκύπτει από την εγκύκλιο 3, αρ πρωτ. Οικ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων και δομικών εφαρμογών που εξυπηρετούν τα κτίρια» παρ Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η τροποποιημένη απόφαση 5172/Α25β/ του ΥΠΕΧΩΔΕ,αρ.πρωτ. οικ. 330/Α2β ΦΕΚ 66Β που εκδόθηκε για τα σεισμόπληκτα κτίρια του 1999 και η εφαρμογή της οποίας επεκτάθηκε σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια με βάση την αρ.πρωτ. 817 της επιστολή του ΟΑΣΠ. 19

20 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα ελέγχου διατομών κατά την μέθοδο της συνολικής αντοχής, κατά ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες, εφ όσον ο σεισμικός συντελεστής του Κανονισμού αυτού πολλαπλασιασθεί επί 1.75 για να αποκατασταθεί η συμβατότητα των μεθόδων επιτρεπομένων τάσεων και συνολικής αντοχής. Κατά τον Κανονισμό του 1984 έγινε θεώρηση τριγωνικής κατανομής. Από τον έλεγχο των υπαρχόντων υποστυλωμάτων προέκυψε ικανοποιητική επάρκεια λόγω της απορρόφησης μεγάλου ποσοστού της σεισμικής έντασης από τα πρόσθετα τοιχώματα. Κατά το 2ο άρθρο, ΙΙΙ, 1, στ, vii της ως άνω απόφασης ο έλεγχος των δοκών μπορεί να αγνοείται. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τον Καθηγητή Θ. Τάσιο για την ενθαρρυντική επιστολή του στα πρώτα βήματα της μεθόδου τον Δεκέμβριο του Τον Καθηγητή Κ. Σπυράκο για τις εύστοχες προτάσεις του σχετικά με την εργαστηριακή τεκμηρίωση της μεθόδου. Τους συνεργάτες του Γραφείου για την ενεργή συμμετοχή και ενθουσιασμό τους στην ανάπτυξη της μεθόδου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) Κανονισμός επεμβάσεων υφισταμένων κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ) Γιάννης Μαρνέρης (2005) «5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» 20

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή αποσβεστήρων τριβής σε υφιστάμενες κατασκευές ως ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα