3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT : A non destructive method of anti-seismic strengthening of buildings applied to their outside perimeter Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η μέθοδος αναφέρεται στην αντισεισμική ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και επιτυγχάνεται με την χρήση προσθέτων, ισχυρών εξωτερικών τοιχωμάτων, αρθρωτά συνδεδεμένων με τον φέροντα οργανισμό τους. Τα τοιχώματα είναι δικτυωτής μορφής από μεταλλικές σύμμεικτες διατομές, και θεμελιώνονται αυτόνομα. Η σύνδεση των τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό γίνεται αρθρωτά με μεταλλικούς συνδέσμους (ντίζες) που διαπερνούν τα υπάρχοντα και πρόσθετα στοιχεία δοκών και κοχλιώνονται εκατέρωθεν. Με την υπόψη μέθοδο ελαχιστοποιείται η επέμβαση στα υπάρχοντα κτίρια με αποτέλεσμα την μη διακοπή της λειτουργίας τους, και την σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής. Επί πλέον λόγω των σημαντικών δυσκαμψιών και αντοχών των προσθέτων τοιχωμάτων είναι δυνατή η αντισεισμική αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισμών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη περιγραφή της μεθόδου και στην συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη ενίσχυσης ενός κτιρίου γραφείων. ABSTRACT : The method refers to the anti-seismic strengthening of existing buildings with a framing system made of concrete, using additional strong exterior bracing panels, pin connected to the existing framing system. The panels are truss type plane systems made of steel composite members and have their own foundations. The pin connection is achieved using steel connectors (tie rods), which go through existing and additional beam members, bolted at both sides. With this method the construction damages to the existing buildings are minimized, without interruption of their use, and with minimum cost and construction time. Due to great rigidity and strength of the additional panels the overall behavior of the buildings can comply with the recent anti seismic Codes. This paper describes briefly the method and presents the design of strengthening of an existing office building. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.(dist.), 1

2 τελευταία χρόνια, μετά την σημαντική αύξηση του γνωσιολογικού επιπέδου στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σύγχρονους Κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ). Η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική στα κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία κλπ και αποτελεί ένα σοβαρό προβληματισμό της Πολιτείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δομοστατικές θεωρήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υπαρχόντων κτιρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα κτίρια που έχουν σχεδιασθεί με αντισεισμικούς κανονισμούς προγενέστερους του Η εφαρμογή της μεθόδου καλύπτει τα κτίρια εκείνα που έχουν υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό τους, εν γένει από σεισμό, καθώς και σε άλλα, στα οποία αναζητείται η αντισεισμική τους αναβάθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες διατάξεις. Παράλληλα αποτελεί την καταλληλότερη ενίσχυση σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών ορόφων, στις οποίες ο έλεγχος του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού εμφανίζει ανεπάρκεια. Όπως ήδη αναφέρθηκε το σύστημα εφαρμόζεται ιδανικά σε εύκαμπτα κτίρια με ικανά διαφράγματα, όπως τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος με υποστυλώματα, με ή χωρίς μικρού μεγέθους τοιχώματα. Συνεπώς η εφαρμογή του δεν είναι κατ αρχήν η καταλληλότερη για κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες και ξύλινα πατώματα ή στέγες. Η μέθοδος έχει τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας και έχει παρουσιασθεί στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» τον Σεπτέμβριο του 2005 στην Ξάνθη και στο «14ο Διεθνές Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής» στο Πεκίνο-Κίνα τον Οκτώβριο του Με το Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. έχει γίνει η μελέτη ενίσχυσης σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων όπως το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας (η κατασκευή ολοκληρώθηκε), η Νομική Σχολή Αθηνών (εσωτερική εφαρμογή), το νέο κατάστημα Hondos center στην οδό Ιπποκράτους 5 στην Αθήνα (η κατασκευή ολοκληρώθηκε ), τα Γραφεία της Eurobank στην Λ. Συγγρού 188 στην Αθήνα, η κλινική Γαβριλάκη (IASIS) στα Χανιά Κρήτης και αρκετές ιδιωτικές πολυκατοικίες. Η μέθοδος έχει κατατεθεί στον ΟΑΣΠ (Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας) με αρ. πρωτ. 1697/ , ο οποίος το προώθησε στην επιτροπή σύνταξης του ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επεμβάσεων Υφισταμένων κτιρίων) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα βασικά στοιχεία του τρόπου ενίσχυσης έχουν ως κάτωθι : Προβλέπεται προσθήκη εξωτερικών περιμετρικών πλαισίων από ισχυρά τοιχώματα, που τοποθετούνται κατά προτίμηση στις 4 ή τις 3 πλευρές των υπαρχόντων κτιρίων, σε επαφή με αυτά και εν γένει σε το ύψος τους, πλην ενδεχόμενα του ανωτάτου. Οι δοκοί των τοιχωμάτων συμπίπτουν κατά θέση με τις υπάρχουσες δοκούς κάθε ορόφου και συνδέονται με αυτές μέσω μεταλλικών συνδέσμων από ντίζες υψηλής αντοχής που διαπερνούν και τις δύο δοκούς και κοχλιώνονται στα δύο άκρα τους. Οι 2

3 μεταλλικοί αυτοί σύνδεσμοι είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, σε αντίθεση με την χρήση βλήτρων, και περιγράφονται σαν ανεξάρτητα μέλη κατά την επίλυση των κτιρίων. Τα τοιχώματα αποτελούνται από δύο υποστυλώματα και διαγώνια χιαστί μέλη μεταξύ αυτών. Η σύνδεση μεταλλικών στοιχείων γίνεται κανονικά σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Το πλάτος των τοιχωμάτων είναι εν γένει 0.25m συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσής τους, όσο επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για ενίσχυση κτιρίων καθ υπέρβαση της οικοδομικής γραμμής, της απόστασης από τα πλάγια όρια, και του συντελεστή δόμησης. Ιδιαίτερα δυσμενής περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία κάποια πλευρά του κτιρίου βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής, οπότε τα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να μετατεθούν σε αυτήν, στο κατώτερο τμήμα τους ύψους 2.8m. Αυτό απαιτεί την μόρφωση ισχυρού κόμβου που θα παραλάβει τις ροπές λόγω εκκεντρότητος. Είναι προφανές δεν επιλέγεται η πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής εφόσον οι άλλες 3 είναι διαθέσιμες. Σε περιπτώσεις συνεχούς συστήματος δόμησης τα πρόσθετα τοιχώματα της πίσω πλευράς επιδιώκεται να είναι μορφής Π με εγκάρσια σκέλη, που θα προσδίδουν ακαμψία κατά την διεύθυνση των μεσοτοιχιών, εφόσον βέβαια τηρείται η απαραίτητη ελάχιστη απόσταση από το πίσω όριο. Άλλως ή σε συνδυασμό με τα τοιχώματα αυτά, αναζητούνται άλλα στο κλιμακοστάσιο ή σε φωταγωγούς. Πάντως και στην έσχατη περίπτωση που κάποιο πρόσθετο στοιχείο χρειασθεί να διέλθει εσωτερικά οι προξενούμενες ζημιές είναι και πάλι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους και περιορίζονται στην διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Σε περιπτώσεις ύπαρξης εξωστών δεν υπάρχει πρόβλημα και αρκεί η διάνοιξη μικρών οπών για την διέλευση των μεταλλικών υποστυλωμάτων. Εφόσον μάλιστα οι πλάκες των εξωστών είναι ικανού πάχους εξετάζεται η τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών διαμπερώς σε αυτές, και όχι στις δοκούς, μετά από ενίσχυσή τους με επικολλητές λάμες, αποφευγομένης έτσι κάθε όχληση στο εσωτερικό των κτιρίων. Η θεμελίωση των πλαισίων σε συνήθη μικρά κτίρια συνιστάται να είναι συμβατική με δημιουργία νέων πεδίλων που επικαλύπτουν δύο γειτονικά υπάρχοντα πέδιλα και συνδέονται με αυτά μέσω βλήτρων. Σε σημαντικότερα έργα όπου θα ήταν επιθυμητός και ο περιορισμός της όχλησης συνιστάται η χρήση μικροπασσάλων με πλάκα κεφαλόδεσμου στο πάνω μέρος, ώστε να αποφευχθούν οι εκσκαφές και η πάκτωση των πλαισίων να είναι πλήρης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων οι μικροπάσσαλοι θα εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την υπάρχουσα στάθμη θεμελίωσης. Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κατασκευή διδύμων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων στις 3 πλευρές ενός κτιρίου, ενώ στο Σχήμα 2 φαίνεται η σύνδεση των προσθέτων τοιχωμάτων με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό. Παρατηρούμε την ενίσχυση των υπαρχουσών δοκών στις θέσεις αυτές με επικολλητές λάμες για λόγους παραλαβής των αυξημένων δυνάμεων σύνθλιψης άντυγος, σε συνδυασμό με την γενικότερη ενίσχυση τους λόγω της παρουσίας αυξημένων σεισμικών δυνάμεων. Παρατηρούμε επίσης την τοποθέτηση των μεταλλικών ντιζών κατά το δυνατόν έγγιστα προς τις πλάκες, έτσι ώστε να γίνεται παραλαβή των οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων κατά το δυνατόν απ ευθείας από το διάφραγμα κάθε 3

4 ορόφου. Λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στην σύνδεση αυτή είναι ελεύθερη η κατακόρυφη σχετική μετακίνηση υπαρχόντων και προσθέτων στοιχείων, μέσω κατακόρυφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση ή εξαναγκασμός στον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό που θα αλλοίωνε την ελαστική γραμμή και κατά συνέπεια τα εντατικά μεγέθη των φορέων του και θα προκαλούσε πρόσθετες ροπές ή διατμήσεις. Για τον λόγο αυτό η υπόψη σύνδεση θεωρείται «αρθρωτή». Τέλος παρατηρούμε ότι οι κοίλες μεταλλικές διατομές των προσθέτων στοιχείων δοκών και υποστυλωμάτων πληρούνται με γαρμπιλόδεμα (σύμμεικτες διατομές) Σχήμα 1 : Κατασκευή διδύμων προσθέτων τοιχωμάτων μορφής πλαισίων σε 3 πλευρές κτιρίου. Σχήμα 2 : Λεπτομέρεια σύνδεσης προσθέτου τοιχώματος και υπάρχοντα φέροντα οργανισμού Οι υψηλής αντοχής σύμμεικτοι φορείς σε συνδυασμό με την ευνοϊκή, από αντισεισμική άποψη, διάταξή τους στην περίμετρο των κτιρίων (παρ α του Ελληνικού 4

5 Αντισεισμικού Κανονισμού), καθώς και η πλήρης πάκτωσή τους, που εξασφαλίζει η θεμελίωση ιδιαίτερα με μικροπασσάλους, οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα αντισεισμικής ενίσχυσης, με τα πρόσθετα φέροντα στοιχεία να παραλαμβάνουν το μέγιστο σεισμικό φορτίο, αφήνοντας στα υπάρχοντα τον ρόλο της παραλαβής πρακτικά μόνον στατικών φορτίων, ρόλο για τον οποίο είναι εν γένει ικανά χωρίς ανάγκη ενισχύσεων. Αυτή είναι και η λογική της χρήσης της μεθόδου σε περιπτώσεις καθ ύψος προσθηκών, όταν ο υπάρχων φέρων οργανισμός είναι ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση εάν από τον έλεγχο του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού προκύψει μία μικρή ανάγκη ενίσχυσης κάποιου υποστυλώματος το μέγεθος της απαίτησης θα είναι τέτοιο που να μπορεί να αντιμετωπισθεί με ήπιες μεθόδους όπως ανθρακονήματα ή επκολλητές λάμες. Αλλά και αυτη η αδυναμία δεν καλυφθεί είναι σίγουρο ότι θέμα κατάρευσης δεν υφίσταται και ότι απλά παραμένει, σε περίπτωση σεισμού, το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιων επιδιορθώσιμων ρωγμών. Η μέθοδος απλοποιείται σημαντικά σε περιπτώσεις ενίσχυσης Pilotis, αλλά το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση αποσβεστήρων (dampers) στα διαγώνιο σύστημα ράβδων γεγονός που θα μειώσει τις επιβαλλόμενες σεισμικές δυνάμεις και θα βελτιώσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Μια τέτοια εφαρμογή αποτελεί στόχο του συστήματος για το εγγύς μέλλον. Τα πρόσθετα στοιχεία επικαλύπτονται εν γένει με τσιμεντοσανίδες, ώστε να προκύψει λεία εξωτερική επιφάνεια (δημιουργία αρχιτεκτονικής προεξοχής). Σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών υαλοστασίων στα υπάρχοντα κτίρια (π.χ. κτίρια γραφείων, σχολεία) η επικάλυψη μπορεί να γίνει με διακοσμητικά μεταλλικά διάτρητα φύλλα που επιτρέπουν την δίοδο του φωτισμού και προσφέρουν μία σύγχρονη αρχιτεκτονική μορφή. Το βράδυ με κατάλληλο φωτισμό τα δικτυώματα των προσθέτων τοιχωμάτων πίσω από τα διάτρητα φύλλα αποκτούν μία πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Η γενική διαδικασία ενίσχυσης ενός κτιρίου με την μέθοδο Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, και στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες φωτογραφίες από την εφαρμογή της μεθόδου, Σχήματα 4 έως 7. Σχήμα 3 : Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο πριν από την ενίσχυση, μετά την ενίσχυση, και μετά την επένδυση της ενίσχυσης με τσιμεντοσανίδες 5

6 Σχήμα 4 : Ολοκλήρωση κατασκευής μικροπασσάλων Νοσοκομείου Πρέβεζας Σχήμα 5 : Οπλισμός πασσαλοδέσμων. Νοσοκομείου Πρέβεζας 6

7 Σχήμα 6 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν τις δοκούς της Pilotis Σχήμα 7 : Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν την πλάκα προβόλου μετά από τοπική ενίσχυση με επικολλητές λάμες 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γενικά Πρόκειται για κτίριο Γραφείων της Τράπεζας OPEN 24 EUROBANK στην Λ. Συγγρού 188 αποτελούμενο από ένα υπόγειο, ισόγειο μεγάλου ύψους με πατάρι, 4 πλήρεις ορόφους διαστάσεων 25.9Χ9.4m και δύο ορόφους σε εσοχή διαστάσεων 13.5Χ9.4m. Η κατασκευή μέχρι και τον Δ όροφο έγινε την δεκαετία του 70 ενώ οι όροφοι σε εσοχή αργότερα. Η Τράπεζα προκειμένου να προβεί σε οικοδομικές διαρρυθμίσεις ανέθεσε στο Γραφείο μας το 2006 τον έλεγχο στατικής επαρκείας του φέροντα οργανισμού. Η μελέτη αυτή μετά από ακριβή αποτύπωση, εργαστηριακούς ελέγχους αποτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος και τοπικές αποκαλύψεις οπλισμού οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής του συμπεριφοράς. Προκρίθηκε η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. για τον κύριο λόγο ότι τα Γραφεία θα έπρεπε να μην διακόψουν την λειτουργία τους. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, έγινε η έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή (ΕΠΑΕ) και οι μελέτες εγκρίθηκαν από την Πολεοδομία. Συγχρόνως έγινε επιλογή του Εργολήπτη και οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν με σημαντική καθυστέρηση. Υπάρχων φέρων οργανισμός Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8 το στατικό σύστημα συνίσταται σε περιμετρικά υποστυλώματα ανά περίπου 4.0m συνδεδεμένα μεταξύ τους με δοκούς κατά την διαμήκη μόνο έννοια. Μεταξύ των δύο παράλληλων αυτών πολύστυλων πλαισίων εκτείνεται δοκιδωτή πλάκα πάχους 0.25m. Πλαισιακή σύνδεση κατά την εγκάρσια έννοια εμφανίζεται μόνο στην κύρια και οπίσθια όψη αυτού του μακρόστενου κτιρίου. Με βάση τα πιο πάνω παρατηρείται μία έλλειψη πλαισιακής σύνδεσης κατά την εγκάρσια έννοια, γεγονός που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το κτίριο είναι αρκετά μακρόστενο (αναλογία βάθους προς πλάτος κτιρίου 3 : 1). Στο πίσω μέρος εμφανίζονται δύο παράλληλα τοιχώματα του φρεατίου του ανελκυστήρα κατά την εγκάρσια έννοια, των οποίων ο οπλισμός είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν την εποχή της κατασκευής. Σχήμα 8 : Ξυλότυπος τυπικού ορόφου 8

9 Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι την εποχή που μελετήθηκε το παρόν κτίριο δεν είχε γίνει πλήρης κατανοητή η λειτουργία μη πλαισιακά συνδεδεμένων κατακόρυφων στοιχείων που δρούν σαν πρόβολοι πακτωμένοι στην βάση τους, και η κατανομή των ροπών καθ ύψος στις περιπτώσεις αυτές ελαμβάνετο ίδια με εκείνη ίδια με εκείνη των πλαισιακών συστημάτων. Η επίλυση στο χώρο των κτιρίων τα επόμενα χρόνια ανέδειξε την δυσμενή διαφορά της συμπεριφοράς τους ως προβόλων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τις τότε θεωρήσεις οι προκύπτοντες οπλισμοί των υποστυλωμάτων ήταν μικρότεροι, από ότι με την ορθή σημερινή αντιμετώπιση. Πιο σοβαρό όμως είναι το θέμα της ελαστικής ευστάθειας που προβλέπουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί, όπου η εμφάνιση φαινομένων Β τάξης, σε τέτοια κτίρια με σημαντικές παραμορφώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία. Με βάση τις επιλύσεις που έγιναν προκύπτουν συνοπτικά οι πιο κάτω αποκλίσεις από τα επιτρεπτά όρια των Κανονισμών. ι) Ο συντελεστής σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ που καθορίζει τις επιρροές 2 ης τάξης (επιρροή Ρ-Δ) έχει ανώτατο όριο Κατά την επίλυση του ΕΑΚ προκύπτουν κατά την εγκάρσια διεύθυνση τιμές μέχρι ενώ κατά την επίλυση με τον Κανονισμό του 85 οι τιμές φθάνουν μέχρι Οι αποκλίσεις αυτές είναι σημαντικές και οδηγούν σε απόρριψη από τους Κανονισμούς του αντισεισμικού συστήματος. ιι) Ο έλεγχος γωνιακής παραμόρφωσης της παρ [ 1] του ΕΑΚ που ελέγχεται από το πρόγραμμα από την σχέση δ max /h με ανώτατο όριο το 0.35, φθάνει στην περίπτωσή μας σε τιμές μέχρι 0.897, που είναι απαγορευτικές. (δ max/h =2.5*γ ορ /q = 2.5*0.5% /3.5 = 0.35) ιιι) Οι απόλυτες οριζόντιες παραμορφώσεις του ανωτάτου ορόφου φθάνουν κατά ΕΑΚ τις τιμές 42cm κατά την εγκάρσια διεύθυνση και 18cm κατά την επιμήκη. Γίνεται αντιληπτό ότι οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για την ευνοϊκή λειτουργία του κτιρίου. iν) Κατά τον έλεγχο με ΕΑΚ τα γωνιακά υποστυλώματα έχουν σοβαρή υπέρβαση που απαιτεί την αύξηση της διατομής τους και όχι απλά του οπλισμού τους. Για τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτείται αύξηση του διαμήκη οπλισμού, ενώ υπάρχει πλήρης απόκλιση σε συνδετήρες. Κατά τον έλεγχο με τον Κανονισμό του 84 τα γωνιακά υποστυλώματα απαιτούν σημαντική αύξηση του οπλισμού τους, ενώ τα υπόλοιπα υποστυλώματα απαιτούν μικρότερης έκτασης αυξήσεις. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει πλήρης ανεπάρκεια του αντισεισμικού συστήματος. Προτεινόμενη ενίσχυση Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 τοποθετήθηκαν πρόσθετα τοιχώματα στις 3 πλευρές ως κάτωθι: Τοιχώματα Τ1ν,Τ2ν στις δύο πλάγιες όψεις μήκους 4.6m, ίδια μεταξύ τους. Tοίχωμα Τ3ν στην κύρια όψη μήκους 2.70m. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί των τοιχωμάτων συνίστανται σε σύμμεικτες διατομές RHS 300* για δοκούς και υποστυλώματα και SHS για τα διαγώνια μέλη. Ειδικά για το ισόγειο του τοιχώματος Τ3ν χρησιμοποιούνται διατομές RHS 300*200*12.5. Τοποθέτηση τοιχώματος στην 4η πλευρά δεν ήταν εφικτή λόγω της μεσοτοιχίας. Παρά ταύτα το σύστημα είναι ευσταθές αφού οι 3 πλευρές προσδίδουν την σχετική στρεπτική δυσκαμψία στο κτίριο καλύπτοντας τις σχετικές υποδείξεις του ΕΑΚ (παρ α). Εξ άλλου η 9

10 παρουσία των δύο τοιχωμάτων ανελκυστήρων στο πίσω μέρος συνδράμει στην ακόμη πιο ορθή κατανομή των δυσκαμψιών. Σχήμα 9 : Ξυλότυπος τυπικού ενισχυμένου ορόφου Η θεμελίωση κάθε τοιχώματος γίνεται μέσω ομάδας μικροπασσάλων D=0.25m, μεταβλητού μήκους κατά θέση, μεταξύ 8 έως 12.0m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων προβλέπεται κεφαλόδεσμος πάχους 0.80m και εξυγιαντική στρώση πάχους 0.30m κάτω από αυτόν. Οι σημαντικές σεισμικές ροπές κάθε προσθέτου τοιχώματος αναλύεται πρακτικά σε ένα ζεύγος αξονικών δυνάμεων, θλιπτικών-εφελκυστικων, που αναλαμβάνονται από τους μικροπασσάλους μέσω περιμετρικής κυρίως τριβής. Το μέγεθος των δυνάμεων καθορίζει το μήκος των μικροπασσάλων, με βάση εδαφοτεχνικά κριτήρια. Πέραν των αξονικών δυνάμεων το πάνω τμήμα τους, αμέσως κάτω από τον κεφαλόδεσμο, υφίσταται σημαντικές ροπές κάμψης και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προδιαγραφές υποστυλωμάτων με ποιότητα γαρμπιλοδέματος C20/25 και κλωβό σιδηροπλισμών S500. Σχήμα 10 : Κάτοψη ενισχυμένης θεμελίωσης 10

11 Στο πάνω μέρος των μικροπασσάλων με αυξημένες ροπές προβλέπεται η προσθήκη μεταλλικής διατομής ΗΕΒ 120 σε ύψος 2.0m. Τα μεταλλικά υποστυλώματα των πρόσθετων τοιχωμάτων κοχλιώνονται σε τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος μικρού ύψους, που επικάθονται στους κεφαλόδεσμους υπό μορφή στηθαίων Στα επόμενα εξετάζεται διεξοδικά το τοίχωμα Τ3ν της κύριας όψης και ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των τοιχωμάτων Τ1ν και Τ2ν. Στο Σχήμα 11 φαίνεται η όψη του τοιχώματος και παρατηρούμε ότι αποτελείται από τμήματα μονώροφων πλαισίων αποτελούμενων από 2 υποστυλώματα και την μία δοκό μεταξύ τους, τα οποία συνδέονται καθ ύψος μεταξύ τους μέσω κοχλιώσεων. Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου κάθε ορόφου, και πριν την τοποθέτηση του επόμενου καθ ύψος, τοποθετούνται οι διαγώνιοι σύνδεσμοί του, επίσης μέσω κοχλιώσεων. Οι συνδέσεις γίνεται μέσω φλαντζών κατά τις 3 πλευρές, αφού η τέταρτη δεν διατίθεται γιατί βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Λόγω του ικανού μεγέθους του κτιρίου και της καλής προσβασιμότητας αποφασίσθηκε για λόγους ταχύτητας η χρήση γερανού για την τοποθέτηση των επί μέρους στοιχείων, γεγονός που επέτρεψε την χρήση σαν μονάδας το μονώροφο πλαίσιο. Σχήμα 11 : Όψη προσθέτου τοιχώματος Τ3ν 11

12 Σε άλλα μικρότερα έργα, μονάδες αποτελούν χωριστά τα υποστυλώματα και οι δοκοί, και σύνδεσή τους γίνεται επί τόπου μέσω κοχλιώσεων, επιτυγχανόμενης έτσι της αποφυγής γερανών και χρήσης απλούστερων ανυψωτικών μέσων. Σημειώνεται ότι μετά την τοποθέτηση του πλαισίου και των διαγωνίων κάθε ορόφου γίνεται η έγχυση γαρμπιλοδέματος με ισχυρό πλαστικοποιητικό από τα άνω σημεία των υποστυλωμάτων, το οποίο με χρήση δονητών επιφανείας καλύπτει το σύνολο των δοκών και υποστυλωμάτων με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Για τον λόγο αυτόν μεταξύ των συνδεομένων αυτών στοιχείων αφήνονται οπές Η πλήρωση αυτή καθιστά τις διατομές σύμμεικτες με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αντοχή, δυσκαμψία, και αντοχή σε λυγισμό. Παρόλα αυτά σε μικρότερα έργα η πλήρωση αυτή μπορεί να παραληφθεί και ο σχεδιασμός να αφορά αμιγώς μεταλλικές διατομές. Στο Σχήμα 12 φαίνεται μία εγκάρσια τομή του τοιχώματος μέχρι την στάθμη οροφής ισογείου στην οποία διακρίνεται η σχετική θέση υπάρχουσας κατασκευής και προσθέτων τοιχωμάτων. Διακρίνονται οι μικροπάσσαλοι διαμέτρου 0.25m που αποτελούνται από 8 τεμάχια μήκους 10m στα άκρα του πασσαλοδέσμου και 6 τεμάχια μήκους 8m στο μέσον. Σχήμα 12 : Εγκάρσια τομή τοιχώματος Τ3ν 12

13 Στο πάνω μέρος τους και κάτω από τον κεφαλόδεσμο προβλέπεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό που συμβάλλει στην καλύτερη οριζόντια παγίωσή τους και συγχρόνως αποτελεί βελτιωμένη υπόβαση των κεφαλοδέσμων. Στην συνέχεια ακολουθεί ο κεφαλόδεσμος διαστάσεων 5.65Χ1.75Χ0.80 και επί αυτού το τοίχωμα/στηθαίο μήκους 2.70m, πλάτους 0.35m και ύψους 1.50m, που φθάνει μέχρι την στάθμη του ισογείου, και στο οποίο εδράζεται το τοίχωμα Τ3ν. Στην οροφή ισογείου γίνεται η πρώτη σύνδεση του τοιχώματος με δοκό της οροφής ισογείου μέσω μεταλλικών συνδέσμων ντιζών Μ27. Στο Σχήμα 13 φαίνεται η λεπτομέρεια ενός κόμβου του προσθέτου τοιχώματος, όπου φαίνονται οι φλάντζες σύνδεσης των επί μέρους συνδεομένων τμημάτων με τους κοχλίες τους, που εκτείνονται σε 3 πλευρές, δεδομένου ότι στην τέταρτη βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο. Διακρίνονται επίσης οι οπές μεταξύ των συνδεομένων μελών για την δίοδο του γαρμπιλοδέματος μεταξύ τους. Τέλος είναι εμφανής η μόρφωση των κατακορύφων επιμήκων οπών διέλευσης των ντιζών στα πρόσθετα μέλη, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη η σχετική κατακόρυφη μετακίνηση μεταξύ υπαρχόντων-νέων στοιχείων. Για να εξασφαλισθεί η ελευθερία αυτή από το εισρέον γαρμπιλόδεμα προβλέπεται προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Σχήμα 13 : Λεπτομέρεια κόμβου του τοιχώματος Τ3ν 13

14 Στο Σχήμα 14 φαίνεται η βασική λεπτομέρεια σύνδεσης υπαρχόντων-νέων φορέων με μεταλλικούς συνδέσμους μορφής ντιζών Μ27. Παρατηρούμε ότι οι παρειές των υπαρχουσών δοκών ενισχύονται με επικολλητές λάμες, των οποίων η στήριξη υποβοηθείται μηχανικά με στερεωτικούς κοχλίες. Φαίνεται ακόμη η διαμπερής ντίζα καθώς και προστατευτική εγκάρσια ορθογωνική στραντζαριστή διατομή ηλεκτροσυγκολλημένη στα όρια της οπής. Τέλος διακρίνεται η οπή διέλευσης του γαρμπιλοδέματος μεταξύ των συνδεομένων δοκώνυποστυλωμάτων. Σχήμα 14: Λεπτομέρεια σύνδεσης υπάρχόντων-νέων φορέων. 14

15 Mετά την ενίσχυση των παρειών των δοκών με επικολλητές λάμες ακολουθεί η παράθεση των προσθέτων τοιχωμάτων ανά όροφο και στην συνέχεια γίνεται η διάτρηση των οπών διέλευσης των ντιζών στις δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος με σύγχρονα μηχανήματα διάτρησης. Οι κορώνες των εν λόγω μηχανημάτων διέρχονται στο κέντρο των επιμήκων οπών των μεταλλικών στοιχείων, οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγοί τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγρονα διατρητικά μηχανήματα έχουν μικρό βάρος και αυτουποστηρίζονται με υποπίεση στις επιφάνειες επαφής, ενώ διαθέτουν ειδικό σκοπευτήριο για την ασφαλή καθοδήγηση της κορώνας τους. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της μεθόδου κατέστη δυνατή χάριν στην ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στον τομέα παραγωγής μεταλλικών συνδέσμων μορφής ντιζών μεγάλων διαμέτρων, μέχρι Φ37 και υψηλών αντοχών 880 Mpa, σε συνδυασμό με ευέλικτα μηχανήματα αδιατάρακτης διάνοιξης οπών. Με την προσθήκη των τοιχωμάτων Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. η αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Κατά την επίλυση αυτή προέκυψε ότι τα πρόσθετα τοιχώματα παραλαμβάνουν το 63% της συνολικής τέμνουσας βάσης κατά την επιμήκη διάσταση κτιρίου και το 52% κατά την εγκάρσια (συμπεριλαμβανομένων και τοιχωμάτων ανελκυστήρα), ήτοι η ν x =0.63 και η y = 0.52 κατά την παρ β του ΕΑΚ. Το γεγονός ότι ηv y =< 0.6 οδηγεί στην ανάγκη ικανοτικών ελέγχων ή ισοδυνάμως την επίλυση με συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς q=1.5 (παρ [5] ΕΑΚ), η οποία και ακολουθήθηκε. Η παρουσία των τοιχωμάτων πέραν του ότι παρέλαβαν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των σεισμικών δυνάμεων, μείωσε σημαντικά τις οριζόντιες παραμορφώσεις, έτσι ώστε το κτίριο να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις. Έτσι οι μέγιστες παραμορφώσεις στον ανώτατο όροφο είναι δ x =8.4cm και δ y = 20.9 cm, ενώ οι αντίστοιχες τιμές χωρίς την παρουσία των πρόσθετων τοιχωμάτων είναι δ x =18.0cm και δ y =42.0cm δηλαδή προέκυψε μείωση των τιμών τους κατά 40%. Όμοια οι τιμές του συντελεστή σχετικής μεταθετότητας «θ» της παρ του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτές τιμές 0.095< 0.10 αντί της τιμής του ελέγχου του υπάρχοντος, γεγονός που καθιστά το κτίριο αντισεισμικά αποδεκτό. Τέλος ο συντελεστής γωνιακής παραμόρφωσης δmax/h της παρ [1] του ΕΑΚ περιορίσθηκε σε επιτρεπτά όρια. Το κόστος της ενίσχυσης με βάση τις δοθείσες προσφορές το 2006 είναι , που αντιστοιχεί περίπου σε 110 /m2 με βάση την συνολική δόμηση της ανωδομής, ο δε χρόνος κατασκευής 9 εβδομάδες. Σημειώνεται ότι με τις πρόσφατες ανατιμήσεις της τιμής του χάλυβα το κόστος θα πρέπει να υποστεί αναπροσαρμογή περίπου στα 120 /m2. Σε μικρότερα πάντως κτίρια που χρησιμοποιούνται συμβατικές θεμελιώσεις το κόστος είναι μικρότερο της τάξης των 100 /m2. Κατωτέρω φαίνονται τα διαγράμματα παραμορφώσεων του κτιρίου για σεισμική φόρτιση κατά την εγκάρσια έννοια, πριν από την ενίσχυση (Σχήμα 15) και μετά από αυτήν (Σχήμα 16), από όπου γίνεται εμφανής η βελτίωση της συμπεριφοράς του. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα SOFISTIK, όπως περιγράφεται στα επόμενα. 15

16 Σχήμα 15: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση πριν από την ενίσχυση Σχήμα 16: Διάγραμμα παραμόρφωσης του κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση μετά από την ενίσχυση 16

17 Τα πρόσθετα τοιχώματα επικαλύπτονται με μεταλλικά διάτρητα διακοσμητικά φύλλα, που επιτρέπουν την δίοδο του φωτός στα Γραφεία. Στα επόμενα σχήματα γίνεται παρουσίαση της αρχικής μορφής του κτιρίου (Σχήμα 17), της μορφής του μετά την τοποθέτηση των προσθέτων τοιχωμάτων (Σχήμα 18), και τέλος τελική μορφή μετά την επικάλυψη των προσθέτων τοιχωμάτων με διάτρητα διακοσμητικά φύλλα (Σχήμα 19). Σχήμα 17: Μορφή κτιρίου πριν την ενίσχυση. Σχήμα 18: Μορφή κτιρίου μετά την ενίσχυση. 17

18 Σχήμα 19: Μορφή κτιρίου μετά την επένδυση της ενίσχυσης Μέθοδοι υπολογισμού Το κτίριο επιλύθηκε σαν χωρικό πλαίσιο με συνεκτίμηση της θεμελίωσής του επί ελαστικού εδάφους με το πρόγραμμα SOFISTIK. Τα διαγράμματα των Σχημάτων 15 και 16 είναι αποτέλεσμα της επίλυσης αυτής. Κατά την προσομοίωση ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: Το υπάρχον και το πρόσθετο φέρον σύστημα περιγράφηκαν ανεξάρτητα σε απόσταση 2cm μεταξύ τους, απόσταση που αντιπροσωπεύει τα αθέλητα μικροκενά μεταξύ τους. Η τιμή αυτή, αν και επαρκώς μικρή, δεν επηρεάζει την ορθή επίλυση με εμφάνιση ill conditioning στο μητρώο ακαμψίας, ενώ έχει ελεγχθεί ότι μικρές αυξομειώσεις της εν λόγω τιμής δεν επηρεάζουν αισθητά τα αποτελέσματα. Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι περιγράφηκαν ένας προς ένα σαν μεταλλικές διατομές που συνδέουν τις δύο ως άνω ανεξάρτητες κατασκευές. Ο έλεγχος των διατομών έγινε με τον Ευρωκώδικα 3, με συντελεστή υπεραντοχής 1,4. Οι σύμμεικτες διατομές των πρόσθετων στοιχείων εισάγονται στο πρόγραμμα σαν μεταλλικές διατομές με τα ισοδύναμα αυξημένα αδρανειακά στοιχεία τους κατά τον Ευρωκώδικα 4, ήτοι εισάγονται ως ισοδύναμες ισχυρότερες μεταλλικές διατομές. Η διαστασιολόγησή τους γίνεται σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα με τον Ευρωκώδικα 3, και στην συνέχεια ακολουθεί ο τελικός έλεγχος με ανεξάρτητο πρόγραμμα κατά τον Ευρωκώδικα 4. 18

19 Οι πασσαλόδεσμοι περιγράφονται σαν ένα σύστημα πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων, στους κόμβους των οποίων τοποθετούνται κατακόρυφα ελατήρια, για την περιγραφή της στήριξης επί ελαστικού εδάφους. Οι πάσσαλοι περιγράφονται σαν γραμμικά μέλη με οριζόντια ελατήρια, ανά αποστάσεις και στις δύο διευθύνσεις. Το ελατήριο στην κορυφή τους είναι ισχυρότερο, λόγω του υψηλότερου δείκτη εδάφους στην θέση της εξυγιαντικής στρώσης. Στην βάση των πασσάλων τοποθετείται κατακόρυφο ελατήριο ικανής σταθεράς, που συμπεριλαμβάνει το άθροισμα της κατακόρυφης πλευρικής επιρροής και της επιρροής αιχμής. Οι σταθερές των οριζόντιων ελατηρίων k h που τοποθετούνται ανά περίπου 0.5μ. υπολογίζονται ως εξής: k h = 0.25 * h * k sh όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων h : απόσταση ελατηρίων (περίπου 0.50m) k sh :οριζόντιος δείκτης εδάφους, όπως δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Στο ανώτατο στρώμα που αντιστοιχεί στην εξυγίανση η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη. Η σταθερες των κατακόρυφων ελατηρίων k sv στις αιχμές των πασσάλων υπολογίζονται ως εξής: K v = (π * /4) * k sv όπου 0.25 : διάμετρος μικροπασσάλων k sv :κατακόρυφος δείκτης εδάφους που δίνεται από την συμπληρωματική εκπονηθείσα εδαφοτεχνική μελέτη. Οι μικροπάσσαλοι ελέγχονται ως προς την φέρουσα ικανότητά τους αφ ενός μεν με βάση τις από εδαφοτεχνική άποψη μέγιστες τιμές φορτίων, αφ ετέρου δε με θεώρηση τους ως φορέων οπλισμένου σκυροδέματος ή σύμμεικτων φορέων με βάση τα εντατικά τους μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα το πάνω μέρος των μικροπασσάλων που τοποθετείται η μεταλλική δοκός ΗΕΒ120 μήκους 2.0m ελέγχεται σαν σύμμεικτη διατομή, ενώ το υπόλοιπο σαν διατομή οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι προφανές από τα πιο πάνω ότι οι μικροπάσσαλοι διαστασιολογούνται ως υποστυλώματα και για τον λόγο αυτό προδιαγράφεται με αυστηρότητα ο τρόπος διάνοιξης και σκυροδέτησής τους. Γίνονται δύο επιλύσεις: α) Επίλυση κατά ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες για την διαστασιολόγηση των πρόσθετων αντισεισμικών στοιχείων με την θεμελίωση τους καθώς και των ενισχυομένων υπαρχόντων υποστυλωμάτων. β) Επίλυση κατά προηγούμενο αντισεισμικό κανονισμό του 1959, όπως τροποποιήθηκε το 1984, για τον έλεγχο των υπαρχόντων στοιχείων. Τούτο προκύπτει από την εγκύκλιο 3, αρ πρωτ. Οικ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων και δομικών εφαρμογών που εξυπηρετούν τα κτίρια» παρ Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η τροποποιημένη απόφαση 5172/Α25β/ του ΥΠΕΧΩΔΕ,αρ.πρωτ. οικ. 330/Α2β ΦΕΚ 66Β που εκδόθηκε για τα σεισμόπληκτα κτίρια του 1999 και η εφαρμογή της οποίας επεκτάθηκε σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια με βάση την αρ.πρωτ. 817 της επιστολή του ΟΑΣΠ. 19

20 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα ελέγχου διατομών κατά την μέθοδο της συνολικής αντοχής, κατά ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικες, εφ όσον ο σεισμικός συντελεστής του Κανονισμού αυτού πολλαπλασιασθεί επί 1.75 για να αποκατασταθεί η συμβατότητα των μεθόδων επιτρεπομένων τάσεων και συνολικής αντοχής. Κατά τον Κανονισμό του 1984 έγινε θεώρηση τριγωνικής κατανομής. Από τον έλεγχο των υπαρχόντων υποστυλωμάτων προέκυψε ικανοποιητική επάρκεια λόγω της απορρόφησης μεγάλου ποσοστού της σεισμικής έντασης από τα πρόσθετα τοιχώματα. Κατά το 2ο άρθρο, ΙΙΙ, 1, στ, vii της ως άνω απόφασης ο έλεγχος των δοκών μπορεί να αγνοείται. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τον Καθηγητή Θ. Τάσιο για την ενθαρρυντική επιστολή του στα πρώτα βήματα της μεθόδου τον Δεκέμβριο του Τον Καθηγητή Κ. Σπυράκο για τις εύστοχες προτάσεις του σχετικά με την εργαστηριακή τεκμηρίωση της μεθόδου. Τους συνεργάτες του Γραφείου για την ενεργή συμμετοχή και ενθουσιασμό τους στην ανάπτυξη της μεθόδου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) Κανονισμός επεμβάσεων υφισταμένων κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ) Γιάννης Μαρνέρης (2005) «5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» 20

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα Γεώργιος Παπανίκας Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ.23 (ΝΟΚ) ΑΛΛΑΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ 529/03 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Προεντεταμένο σκυρόδεμα, Τόξο του Οδυσσέα, Βιομηχανικά κτίρια, Προκατασκευή

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Προεντεταμένο σκυρόδεμα, Τόξο του Οδυσσέα, Βιομηχανικά κτίρια, Προκατασκευή Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων (20,00m) με Ωφέλιμα Φορτία 10 kn/m 2 Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and 10 kn/m 2 Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 01», Μάρτιος 2001 Εργασία No E7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΕΛΙΟΒΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τις μεθόδους ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα