Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Μεμβράνες Sikaplan

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Μεμβράνες Sikaplan"

Transcript

1 Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Μεμβράνες Sikaplan

2 Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Οδικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σήραγγες Μετρό Σήραγγες για μεταφορά νερού Islisberg / Ελβετία, Κατασκευή με ΤΒΜ, μεμβράνη Sikaplan WP HL και στήριξη με θερμή επικόλληση Birmensdorf / Ελβετία Κατασκευή με ανοικτή εκσκαφή, μεμβράνη Sikaplan WT C Lötschberg / Ελβετία Κατασκευή με συμβατικές μεθόδους διάνοιξης σηράγγων, μεμβράνη Sikaplan 14.6 NEAT

3 Μεμβράνες Sikaplan NBS Frankfurt Koln/ Γερμανία Φρεάτιο εξόδου εκτάκτου ανάγκης με μεμβράνη Sikaplan WT HL2 και Waterstop MP AFI 600/35 DMRC / Ινδία Κατασκευή με ανοικτή εκσκαφή, μεμβράνη Sikaplan WP HL 2 3

4 Βαθμός Στεγανοποίησης (Σύμφωνα με Pre Όχιrm SIA 272) Οι σήραγγες κατασκευάζονται με αναμενόμενη διάρκεια ζωής πάνω από 100 χρόνια, επομένως τα πρότυπα (κριτήρια) που αφορούν την κατασκευή σηράγγων πρέπει να είναι υψηλών απαιτήσεων, ειδικά αυτά που σχετίζονται με τα συστήματα σφράγισης και στεγανοποίησης. Τάξη 1 Πλήρως ξηρό περιβάλλον Δεν επιτρέπονται νωπά τμήματα στο ξηρό μέρος της επιφάνειας της σήραγγας Τάξη 2 Ξηρό έως με λίγη υγρασία περιβάλλον Μεμονωμένα τμήματα που έχουν αστοχήσει είναι επιτρεπτά. Δεν επιτρέπεται παρουσία νερού που στάζει στο ξηρό μέρος της επιφάνειας της σήραγγας. Τάξη 3 Περιβάλλον με υγρασία Επιτρέπονται περιορισμένα τμήματα με υγρασία και μεμονωμένα τμήματα με νερό που στάζει στο ξηρό τμήμα της επιφάνειας της σήραγγας. Τάξη 4 Περιβάλλον με υγρασία έως υγρό περιβάλλον Επιτρέπονται τμήματα με υγρασία και νερό που στάζει. Η σφράγιση μιας σήραγγας έχει σα στόχο την προστασία της σήραγγας έναντι φθοράς που οφείλεται στην υγρασία ή στην απρομελέτητη είσοδο νερού, καθώς επίσης και από τους κινδύνους που προέρχονται από χημικά επιθετικό ως προς την κατασκευή νερό ή έδαφος και τις επιδράσεις άλλων χημικών ουσιών. Κατά συνέπεια, έχει ιδιαίτερη σημασία η αξιόπιστη λειτουργία της σφράγισης στην περίπτωση των οδικών σηράγγων, οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες για τυχόν επισκευές μετά την κατασκευή τους σε περιπτώσεις παρουσίας νερού που διηθείται μέσα από το έδαφος και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η κατασκευή βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Στην περίπτωση διείσδυσης νερού του υπεδάφους, μπορούν να προκληθούν φθορές, να περιοριστεί η λειτουργία της σήραγγας, ή να προκληθούν κίνδυνοι για την κυκλοφορία. Σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη σφράγιση των σηράγγων, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα σύστημα σφράγισης πρέπει να επιλεχθεί και να σχεδιαστεί, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της σήραγγας και τις τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές δυνατότητες αφετέρου

5 Μέθοδοι Αποστράγγισης κατά τη Στεγανοποίηση Μία σήραγγα μπορεί να κατασκευαστεί ως μία κατασκευή χωρίς αποστράγγιση, διαθέτοντας μια πλήρως στεγανή σφράγιση περιμετρικώς. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της δε δημιουργείται ανάγκη για εκτροπή των υπόγειων υδάτων και επομένως μόνιμα αρνητική επίδραση στον υδροφόρο ορίζοντα ή στο ισοζυγίου νερού. Η απόφαση να μην εκτρέπονται μόνιμα τα υπόγεια νερά σε ένα σύστημα αποστράγγισης καθιστά αναγκαίο, τόσο η κατασκευή, όσο και η σφράγισή της, να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε αντέχουν την υδροστατική πίεση. Οι μόνιμα αποστραγγιζόμενες σήραγγες αποκρίνουν τα υπόγεια ύδατα, συνήθως συλλέγοντας τα στις άκρες του δαπέδου ή στη βάση του θόλου, έτσι ώστε το κέλυφος της σήραγγας να απαλλάσσεται από την πίεση του νερού. Αποστράγγιση Απομάκρυνση του Νερού Χαμηλότερο κόστος τοποθέτησης μεμβρανών Μείωση πάχους σκυροδέματος Καθίσταται δυνατή η κατασκευή σηράγγων ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες Υψηλότερο κόστος συντήρησης Κατασκευή με μόνιμη αποστράγγιση Διακοπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης Διατήρηση Υδροφόρου Ορίζοντα Μετατόπιση του Νερού Υψηλότερο κόστος τοποθέτησης μεμβρανών Πρέπει να ληφθεί υπόψην η πίεση του νερού Χαμηλότερο κόστος συντήρησης Καμία επίπτωση στον υδροφόρο ορίζοντα μετά την κατασκευή Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή Υψηλότερο επίπεδο συστήματος στεγανοποίησης Μείωση καθιζήσεων του εδάφους Sikaplan WP Drainage angle (ειδικό τεμάχιο) Χρήση φλάντζας σε περίπτωση υδροστατικής πίεσης 4 5

6 Παράμετροι Στεγανοποίησης Σηράγγων Κατά την Κατασκευή Το σύστημα στεγανοποίησης σε μία σήραγγα επηρεάζεται από συνδυασμό πολλών παραγόντων και επιδράσεων. Συνεπώς τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών είναι πολύ σημαντικά κατά την επιλογή του συστήματος στεγανοποίησης. Νερό Αέριο Νερό Injection Υπόστρωμα Οπλισμός Σκυρόδεμα, Κυκλοφορία, Καλούπι Νερό Διατρητικές φορτίσεις Οπλισμός Θερμοκρασία Είσοδοι Φορτίσεις επιφανείας Σκυρόδεμα/κυκλοφορία/καλούπι Νερό Διατρητικές φορτίσεις Ελαττωματικές περιοχές εσωτερικώς του σκυροδέματος Διατρητικές φορτίσεις Υπόστρωμα Φωτιά

7 Μετά την Κατασκευή Γεωστατικές Δυνάμεις Χημικά Επιθετικό Νερό Υδραυλικές Πιέσεις Δυναμικές Φορτίσεις Ανυψωτικές Δυνάμεις Δημιουργία ιζημάτων + απόφραξη Καθιζήσεις Υδραυλικές Πιέσεις Γεωστατικές Δυνάμεις Χημικά επιθετικό νερό Νερό με θειικά άλατα Νερό με χλωριούχα άλατα Μαλακό νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο Ευδιάλυτα συστατικά + O 2 Προκαλούν απόφραξη + δημιουργία ιζημάτων στη σωλήνα αποστράγγισης. Έκπλυση με υψηλής πίεσης νερό Καθιζήσεις Υδραυλική πίεση Θερμοκρασία (Είσοδοι) 6 7

8 Συστήματα Στεγανοποίησης Συστήματα στεγανοποίησης για κατασκευές που έχουν κατασκευαστεί με τεχνικές ανοικτής εκσκαφής, εκτεθειμένες σε υδροστατική πίεση και υπόγεια νερά που είναι χημικά επιθετικά ως προς το σκυρόδεμα. Nr. Εναλλακτικές μέθοδοι χειρισμού των υπογείων υδάτων Υδραυλική πίεση πάνω από το Invert Σύστημα σφράγισης 1 εύκαμπτη Αποστράγγιση Ομπρέλα Χωρίς πίεση 2 Απομάκρυνσπεται) (δεν επιτρέ- άκαμπτη του νερού 3 4 Διατήρηση υδροφόρου ορίζοντα Πλήρης περιμετρική σφράγιση εύκαμπτη εύκαμπτη 30 mws 5 Μετατόπιση του νερού άκαμπτη Νερό Επιθετικό ως προς το σκυρόδεμα λίγο Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Στεγανό σκυρόδεμα πολύ Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Στεγανό σκυρόδεμα + Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Στεγανό σκυρόδεμα Επιπρόσθετα Μέτρα Φράγματα νερού/ταινίες Εσωτερικά Εξωτερικά (διαμερισματοποίηση) Εξωτερικά (διαμερισματοποίηση) όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι όχι Σύστημα Μεμβρανών Sika Συστήματα στεγανοποίησης για κατασκευές που έχουν κατασκευαστεί με τεχνικές διάνοιξης σηράγγων, εκτεθειμένες σε υδροστατική πίεση και υπόγεια νερά που είναι χημικά επιθετικά ως προς το σκυρόδεμα. Nr. 1 Εναλλακτικές μέθοδοι χειρισμού των υπογείων υδάτων Υδραυλική πίεση πάνω από το Invert Σύστημα σφράγισης μερισματοποίηση) εύκαμπτη Αποστράγγιση Ομπρέλα Χωρίς πίεση 2 Απομάκρυνσπεται) (δεν επιτρέ- άκαμπτη του νερού 3 εύκαμπτη Νερό Επιθετικό ως προς το σκυρόδεμα λίγο Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Στεγανό σκυρόδεμα πολύ Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Επιπρόσθετα Μέτρα Φράγματα νερού/ταινίες Εσωτερικά Εξωτερικά (δια- Εξωτερικά (διαμερισματοποίηση) όχι όχι όχι όχι όχι όχι συστηματικά όχι όχι όχι όχι όχι Σύστημα Μεμβρανών Sika 4 εύκαμπτη Διατήρηση < 30 m Ws Πλήρης υδροφόρου περιμετρική σφρά- 5 ορίζοντα άκαμπτη γιση Μετατόπιση του m 6 εύκαμπτη νερού Ws 7 > 60 m Ws εύκαμπτη Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Στεγανό σκυρόδεμα Στεγανό σκυρόδεμα + Μεμβράνη στεγανοποίησης 3 mm Στεγανό σκυρόδεμα + Διπλό σύστημα μεμβρανών στεγανοποίησης (3+2) mm όχι ναι ναι συστηματικά όχι όχι όχι ναι ναι όχι ναι ναι

9 Συστήματα Τοποθέτησης Μεμβρανών Μια σήραγγα θα πρέπει να στεγανοποιηθεί, ανάλογα με το βαθμό στεγανότητας που απαιτείται. Υπάρχει μεγάλος αριθμός πιθανών λύσεων ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους και του υποστρώματος, την πίεση & την ποιότητά του νερού και το σχεδιασμό. Αποστράγγιση Απομάκρυνση του νερού (νερό διήθησης) Διατήρηση του Υδροφόρου Ορίζοντα (χωρίς αποστράγγιση) Μετατόπιση του νερού (νερό υπό πίεση) 1. Σύστημα αποστράγγισης Ελεύθερης διάστρωσης, με πλευρική αποστράγγιση, χωρίς διαμερισματοποίηση Για στεγανοποίηση έναντι υπογείων νερών, υγρασίας και νερού διήθησης Απαιτείται η τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης στη βάση για την αποτροπή ανάπτυξης υδροστατικής πέσης Κατάλληλα προϊόντα Sika FlexoDrain Sikaplan WT Tundrain PE Sikaplan WP Disc Sikaplan WT Disc Sikaplan WP Drainage angle Sikaplan WP 1100 Sikaplan WP 2110 Sikaplan WP 2160 Sikaplan WT 2200 Sikaplan WP 1110 ημιδιαφανής Sikaplan WT 2250 ημιδιαφανής Sikaplan WP/WT με ενσωματωμένο γεωύφασμα Sikaplan WP Protection sheet Sikaplan WT Protection sheet Sika Dilatec, τύπος Ε/ER ταινίες σφράγισης Sikadur -Combiflex σύστημα σφράγισης Ελάχιστες απαιτήσεις ομαλότητας επιφάνειας εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε σχέση με το σύστημα μεμβρανών που τοποθετείται 1 : 5 2. Σύστημα με διαμερισματοποίηση Ελεύθερης διάστρωσης, δημιουργία διαμερισμάτων με χρήση υδροφραγών Για στεγανοποίηση έναντι νερού υπό υδροστατική πίεση Δυνατότητα εισπίεσης ενεμάτων στα διαμερίσματα σε περίπτωσης διαρροών στη μεμβράνη στεγανοποίησης Κατάλληλα προϊόντα Sika FlexoDrain Sikaplan W Felt 500 g/m 2 Sikaplan W Felt 1000 g/m 2 Sikaplan WP Disc Sikaplan WT Disc Sikaplan WP 1100 Sikaplan WP 2110 Sikaplan WP 2160 Sikaplan WT 2200 Sikaplan WP/WT με ενσωματωμένο γεωύφασμα Sikaplan WP Protection sheet Sikaplan WT Protection sheet Sika Waterbar: WT AF-40/6 MP WP AR-40/6 PVC Inject WT AF-50/6 MP WP AR-50/6 PVC Inject WT AF-60/6 MP Inject Sika Dilatec, τύπος Ε/ER ταινίες σφράγισης Sikadur -Combiflex σύστημα σφράγισης Ελάχιστες απαιτήσεις ομαλότητας επιφάνειας εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε σχέση με το σύστημα μεμβρανών που τοποθετείται 1 : Σύστημα ενεργού ελέγχου Ελεύθερη διάστρωση, με χρήση δύο μεμβρανών, τοποθετημένων σε υδατοστεγανούς τομείς Για στεγανοποίηση έναντι νερού υπό υδροστατική πίεση Υψηλό επίπεδο ασφάλειας της στεγανοποίησης με ελέγχου κενού Δυνατότητα εισπίεσης ενεμάτων στα διαμερίσματα σε περίπτωσης διαρροών στη μεμβράνη στεγανοποίησης Κατάλληλα προϊόντα Sika FlexoDrain Sikaplan W Felt 500 g/m 2 Sikaplan W Felt 1000 g/m 2 Sikaplan WP Disc Sikaplan WT Disc Sikaplan WP 1100 Sikaplan WP 2110 Sikaplan WT 2200 Sikaplan WP/WT με ενσωματωμένο γεωύφασμα Sikaplan WP Protection sheet Sikaplan WT Protection sheet Sika Waterbar: WT AF-40/6 MP WP AR-40/6 PVC Inject WT AF-50/6 MP WP AR-50/6 PVC Inject WT AF-60/6 MP Inject Sika Dilatec, τύπος Ε/ER ταινίες σφράγισης Sikadur -Combiflex σύστημα σφράγισης Minimum recommendation of shotcrete evenness in connection to the membrane laying system 1 : 10 1 :

10 Εύκαμπτη στεγανοποίηση με Συστήματα Διάνοιξη με Συμβατικά Μέσα, Σύστημα με Αποστράγγιση Αποστράγγιση των Υπογείων Νερών / Πάνω από τον Υδροφόρου Ορίζοντα / Διάνοιξη με χρήση εκρηκτικών υλών 1 Σωλήνας αποστράγγισης μέσα σε χαλίκια 2 Ανάστροφη αποστράγγιση με χαλίκια 3 Sika FlexoDrain για προκαταρτική στεγανοποίηση 4 Γεωύφασμα ή συμπιλήματα αποστράγγισης για αποστράγγιση και εξομάλυνση 5 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan 6 Φρεάτιο ελέγχου και καθαρισμού 7 Στρώση διαχωρισμού Το νερό ρέει χωρίς δημιουργία πίεσης στην αποστράγγιση Χωρίς συσσώρευση νερού Sikaplan WP drainage angle (γωνία αποστράγγισης)

11 Μεμβρανών Sikaplan Διάνοιξη με TBM, Σύστημα με Αποστράγγιση Μετατόπιση των υπογείων νερών / Διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα / Διάνοιξη με TBM 1 Σωλήνας αποστράγγισης μέσα σε χαλίκια 2 Αρμοί μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος (κενός χώρος προς αποστράγγιση) 3 Γεωύφασμα προστασίας σαν στρώση εξομάλυνσης 4 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan, μεμβράνη προστασίας στο Invert και στην περιοχή των καλουπιών 5 Φρεάτιο ελέγχου και καθαρισμού Το νερό ρέει χωρίς την δημιουργία πίεσης στην αποστράγγιση Χωρίς συσσώρευση νερού Κατασκευή με φλάντζες 10 11

12 Εύκαμπτη στεγανοποίηση με Συστήματα Διάνοιξη με Συμβατικά Μέσα / Διάνοιξη με TBM Μετατόπιση των υπογείων νερών / Διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα / Διάνοιξη με συμβατικά μέσα / Διάνοιξη με TBM 1 Sika FlexoDrain για προκαταρτική στεγανοποίηση 2 Υπόστρωμα 3 Στρώση εξομάλυνσης 4 Sikaplan Μεμβράνη 5 Διαμερισματοποίηση με υδραφραγές Sika Waterbar, με δυνατότητα ενεμάτωσης 6 Sikaplan control socket 7 Μεμβράνη προστασίας Sikaplan Protection Sheet 8 Φράγμα ενέματος/διαμέρισμα 9 Αποστράγγιση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 10 Υποδοχή εκτόνωσης των υπογείων νερών Υδροφραγή,6 αγκύρια (δόντια), 4 ενσωματωμένα κανάλια ενεμάτωσης

13 Μεμβρανών Sikaplan Διάνοιξη με Συμβατικά Μέσα / Διάνοιξη με TBM Μετατόπιση των υπογείων νερών / Διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα / Διάνοιξη με συμβατικά μέσα / Διάνοιξη με TBM 1 Αποστράγγιση της φάσης κατασκευής, πιθανώς με οχετούς εκτόνωσης των υπογείων υδάτων, οι οποίοι γεμίζουν με τσιμεντοειδή έγχυτα κονιάματα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 2 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan με ενσωματωμένο γεωύφασμα 3 Μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan με ανάγλυφη την πίσω επιφάνεια της μεμβράνης (ύψος διαμορφώσεων: 0.3 mm, επιφάνεια διαμορφώσεων: < 30% της επιφάνειας της μεμβράνης 4 Πολυμερής μεμβράνη Στεγανοποίησης Sikaplan, μεμβράνη προστασίας στο Invert, στα καλούπια και στις ζώνες του χαλύβδινου οπλισμού 5 Τμηματική θερμοσυγκόλληση των δύο μεμβρανών που αποτελούν το σύστημα 6 Σημείο σύνδεσης της δοκιμής κενού και της ενεμάτωσης 7 Οχετός εκτόνωσης των υπογείων νερών Ενεργό σύστημα ελέγχου 12 13

14 Εύκαμπτη στεγανοποίηση με Συστήματα Σήραγγα ανοικτής εκσκαφής Αποστράγγιση των Υπογείων Νερών / Πάνω από τον Υδροφόρου Ορίζοντα / Ανοικτή Εκσκαφή Sikaplan Protection Sheet 2 Μεμβράνη Sikaplan 3 Στρώση εξομάλυνσης / Γεωύφασμα 4 Κονίαμα εξομάλυνσης 5 Φίλτρο (χαλίκι) 6 Σωλήνας αποστράγγισης 7 Θεμελίωση σκυροδέματος 8 Υπόστρωμα 9 Επιφάνεια εκσκαφής

15 Μεμβρανών Sikaplan Μετατόπιση των υπογείων νερών / Διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα / Ανοικτή Εκσκαφή 1 Σύστημα σφράγισης αρμών Sika Dilatec 1 ή Sikadur Combiflex 2 Στρώση εξομάλυνσης / Γεωύφασμα 2 3 Μεμβράνη Sikaplan Sikaplan Protection Sheet 5 Κονίαμα εξομάλυνσης 6 Τοίχος αντιστήριξης 7 Διαμερισματοποίηση με υδροφραγές Sika Waterbar, με δυνατότητα ενεμάτωσης 8 Στρώση προστασίας σκυροδέματος 9 Υπόστρωμα 10 Επιφάνεια εκσκαφής 11 Στρώση εξομάλυσης / Γεωύφασμα 14 15

16 Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Η Sika μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών λύσεων σύμφωνα με τον απαιτούμενο βαθμό στεγανοποίησης και τις εκάστοτε συνθήκες του έργου. Μια σήραγγα πρέπει να στεγανοποιηθεί, είτε με σύστημα αποστράγγισης, είτε με σύστημα διαμερισματοποίησης με υδροφραγές, είτε με σύστημα ενεργού ελέγχου για υψηλότερες απαιτήσεις στεγανοποίησης διπλής μεμβράνης, που ελέγχεται με σύστημα κενού. Αποστράγγιση του νερού, κατασκευή πάνω από τον υδροφόρου ορίζοντα Σύστημα αποστράγγισης Μονή μεμβράνη στεγανοποίησης σε συνδυασμό με γεωύφασμα ή συμπιλήματα αποστράγγισης ή ανοιχτούς αρμούς προκατασκευασμένων στοιχείων Μετατόπιση του νερού, διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα Σύστημα με διαμερισματοποίηση Μονή μεμβράνη με διαμερισματοποίηση Σύστημα διπλής μεμβράνης Διπλή μεμβράνη στεγανοποίησης με διαμορφώσεις ή ενδιάμεση αποστραγγιστική στρώση και διαμερισματοποίησης Σύστημα ενεργού ελέγχου (Active Control System) Διπλή μεμβράνη στεγανοποίησης με χώρο ενεμάτωσης και διαμερισματοποίηση, με δυνατότητα ενεργού ελέγχου της στεγανοποίησης

17 Άκαμπτη Στεγανοποίηση Στεγανό σκυρόδεμα και Σφράγιση Αρμών Τεχνολογία αυτόσυμπυκνούμενου σκυροδέματος με Sika ViscoCrete και σφράγιση τριχοειδών πόρων με τεχνολογία Sika -1. Για στεγανή σφράγιση αρμών χρησιμοποιούνται Sika Waterbars, SikaFuko, SikaSwell, Sikadur Combiflex, Sika Dilatec και σφραγιστικά Sikaflex. Στεγανοποίηση αναπτύγματος μικρού συνολικού πάχους Επισκευή Σηράγγων Τα εκτοξευόμενα στεγανά κονιάματα της Sika αποτελούν υψηλής απόδοσης συστήματα στεγανοποίησης, τα οποία απαιτούν για την εφαρμογή τους λίγο χώρο. Χρησιμοποιούνται για αποκατάσταση και στεγανοποίηση στον τομέα της επισκευής σηράγγων. 1 Καθαρό υπόστρωμα τοιχοποιίας και αρμοί 2 Sikacrete -Gunit 113 για σφράγιση αρμών και προκαταρτική στεγανοποίηση τοιχοποιίας 3 SikaCem -Gunit 143 για κύρια στεγανοποίηση μικρού πάχους ανάπτυξης Νέες σήραγγες Η εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης του SikaCem -Gunit 143 επιτρέπει τη χρήση λεπτής στρώσης στεγανοποίησης, μεγάλη αντοχής και σε νέες κατασκευές σηράγγων. Το ταχείας ωρίμανσης εκτοξευόμενο κονίαμα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω σε υγρά υποστρώματα. Η περιεκτικότητα του SikaCem -Gunit 143 σε πολυμερή μεγιστοποιεί ιδιότητες σχετικές με την ανθεκτικότητα όπως η αντοχή σε κύκλους πήξης τήξης και παγολυτικά άλατα και η αντοχή σε θεϊικά άλατα, μειώνοντας το μέτρο ελαστικότητας. Για ειδικές εφαρμογές, υπάρχουν διαθέσιμοι μετά από παραγγελία ινοπλισμένοι τύποι εκτοξευόμενων κονιαμάτων στεγανοποίησης. 1 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για άμεση υποστήριξη της εκσκαφής 2 Στρώση στεγανοποίησης με SikaCem -Gunit

18 Πρώτες Ύλες Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση μεμβρανών σε σήραγγες, την πολύχρονη εμπειρία στη στεγανοποίηση, την πρακτική συμπεριφορά της συγκόλλησης και τα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων πλαστικών υλικών, γενικά δύο ειδών πλαστικά υλικά αποτελούν τις πλέον αναγνωρισμένες λύσεις: το προηγμένης τεχνολογίας πλαστικοποιημένο PVC και το υψηλής ευκαμψίας TPO (FPO) με μέτρο ελαστικότητας (E1-2) < 65 N/mm2. Είναι σημαντικό να επισημανθεί σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές των υλικών και τις δοκιμές ελέγχου, ότι το PVC-P και το TPO είναι εντελώς διαφορετικά υλικά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική συμπεριφορά Ιδιότητες που σχετίζονται με τη χημική βάση των θερμοπλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται για μόνιμη στεγανοποίηση σηράγγων: PVC-P ++ Εύκολη και αξιόπιστη τεχνολογία συγκόλλησης + Μακρόχρονη εμπειρία (περισσότερο από 50 χρόνια) + Βέλτιστη σκληρότητα και συμπεριφορά υλικού + Αυτοσβενούμενο (περίπου 21 MJ/kg) + Υψηλή αντοχή στη μηχανική κρούση σε σχέση με την ευκαμψία 0 Θερμική επιμήκυνση - Γήρανση μέσω απώλειας πλαστικοποιητών - Επηρεάζεται από το κρύο (ανάλογα με τον τύπο του πλαστικοποιητή) FPO ++ Θερμική και χημική αντοχή + Διάρκεια λειτουργίας + Μικρή παραγωγή καπνού + Υψηλή αντοχή στη μόνιμη πιέση 0 Καλές ιδιότητες συγκόλλησης λόγω των προηγμένων συνταγών παραγωγής FPO 0 Ρηγμάτωση λόγω οξείδωσης από περιβαλλοντικές φορτίσεις (ανάλογα με την ευκαμψία/κρυσταλοποίηση) 0 Συμπεριφορά σε φωτιά (περίπου 4-45 MJ/kg) - Γήρανση μέσω διαδικασίας θερμικής οξείδωσης - Μικρότερη ευκαμψία Ιδιότητες Sikaplan WP 1100 Sikaplan WP 2110 (WP 2160) Sikaplan WT 2200 (WT 2220) Sikaplan WP 1110 Sikaplan WT 2250 Sikaplan Neat Προηγούμενη ονομασία π.χ. Sikaplan-14.6 π.χ. Sikaplan-14.6 V (Sarnafil F ) Sarnafil MP 915 Sarnafil MP 910 Trocal T Sarnafil MP 915-T Sikaplan-14.6 Neat Sarnafil MP Neat Χημική βάση προϊόντος PVC-P PVC-P PE/TPO/FPO PVC-P PE/TPO/FPO PVC-P PE/TPO/FPO Στρώση ένδειξης Ναι (κίτρινη) διαθέσιμη σε πάχος 0.2 mm Ναι (κίτρινη/γκρι) διαθέσιμη σε πάχος 0.2 mm Ναι (μπεζ) διαθέσιμη σε πάχος 0.2 mm Όχι (ημιδιαφανής) Όχι (ημιδιαφανής) Ναι (κίτρινη) Ναι (μπεζ) πάχους <0.2 mm Πλάτος ρολού (m) 2.00/ / / Ειδικά Πρότυπα EN 13491/13967 ZTV-ING (2003) SIA V 280/272 EN 13967/13491 Heft 365/RVS 8T Εξωτερικός έ λ ε γ χο ς π ο ι ό τ η τ ας ZTV-ING (2003) SIA V 280/272 EN 13967/13491 ZTV-ING / Rili 853 Εξωτερικός έ λ ε γ χο ς π ο ι ό τ η τ ας SIA V 280/272 EN 13491/13967 Fascule 67 EN 13491/13967 Fascule 67 NEAT και SIA V280 Ταξινόμηση αντοχής σε φωτιά E/EN B2/DIN 4102 E/EN B2/ DIN 4102 B1/Ο- Norm SIA V 280 E/EN B2/DIN SIA V 280 E/EN B2/ DIN 4102 E/EN B2/DIN SIA V SIA V 280 Μέτρο ελαστικότητας E 1-2 σύμφωνα με DIN EN ISO 527 < 20 N/mm 2 < 20 N/mm 2 < 70 N/mm 2 < 20 N/mm 2 < 70 N/mm 2 < 20 N/mm 2 < 70 N/mm 2

19 Βοηθητικά Υλικά Sika Waterbar, βάσης PVC και ΤΡΟ Sika Waterbar τύπος AR (PVC) Sika Waterbar τύπος DR (PVC) Sika Waterstop τύπος MP AF (FPO) Sika Waterstop τύπος MP DF (FPO) Διαμερισματοποίηση σηράγγων, συμβατής χημικής βάσης με εκείνης των μεμβρανών στεγανοποίησης Sikaplan WP/WT protection sheets (μεμβράνες προστασίας) Sikaplan WP Protection sheet (PVC) Sikaplan WP Protection sheet HE (PVC) Sikaplan WT Protection sheet (TPO) Sikaplan WT Protection sheet HE (TPO) Sikadur -Combiflex σύστημα σφράγισης αρμών Ταινία Sikadur -Combiflex Sikadur -31 (Εποξειδικό συγκολλητικό) Για απολήξεις και διαμερίσματα σε συνδυασμό με μεμβράνες βάσεως TPΟ Sika Dilatec, τύπος E/ER, ταινίες σφράγισης αρμών Sika Dilatec E-220 για διαστολικούς αρμούς Sika Dilatec ER -350 για απολήξεις του συστήματος στεγανοποίησης Sikadur -31 (Εποξειδικό συγκολλητικό) Για απολήξεις και διαμερίσματα σε συνδυασμό με μεμβράνες βάσεως PVC Sika Control και Injection flange (Μάρτυρες) Sikaplan WP/WT Injection Flange Sikaplan WP/WT Control socket Sikaplan W εύκαμπτος προστατευτικός σωλήνας πολυπροπυλενίου Sikaplan W PU-control tube Για ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και ενεμάτωσης, για τυχόν επισκευές, ενεματώσεις μικροτσιμέντου και ρητινών και για έλεγχο κενού Sikaplan WP/ W T laminated metal Sikaplan WP/WT disc (δίσκοι στερέωσης) Sikaplan WP/WT Trumpet Flange (μάρτυρας) 18 19

20 100 Χρόνια Διάρκεια Ζωής?! Δοκιμή Μακροπρόθεσμης αντοχής σύμ Κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, μελετήθηκαν και ελέγχθηκαν διάφορα υλικά στεγανοποίησης σε εφαρμογές σε σήραγγες, κυρίως στην Ελβετία και τη Γερμανία. Τα υλικά είναι βάσης πολυολεφινών (PE και PP) ή πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-P). Μία εκτενής διαδικασία αξιολόγησης εκτελέστηκε για δύο ιδιαιτέρως μεγάλου μήκος σήραγγες στις Ελβετικές Άλπεις, βάσει των απαιτήσεων που τέθηκαν από τους φορείς Alp Transit Gotthard AG και BLS Alp Transit AG. Θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη διάφορες ειδικές επιδράσεις όπως υψηλή γεωθερμική θερμοκρασία (45ο C), υψηλές πιέσεις νερού ( bar), υψηλές πιέσεις βραχομάζας, η κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής 100 χρόνων. Διάφορα πολυμερή προϊόντα που συμμετέχουν στο σύστημα στεγανοποίηση (μεμβράνες βάσεως ΡΕ και συμπολυμερών ΡΕ και PVC, προϊόντα αποστράγγισης βάσεως PE, PP, PA, PES) ελέγχθηκαν σε ένα πρόγραμμα που διήρκησε 24 μήνες. Οι δοκιμές βάσει των υφιστάμενων προτύπων εμπλουτίστηκαν και από άλλες, όπως π.χ. γήρανση σε υψηλές θερμοκρασίες και σε εμπλουτισμένο με οξυγόνο νερό σε υψηλές θερμοκρασίες, δοκιμές θλιπτικής ολίσθησης, συμπεριφορά κάτω από συνδυασμένη εγκάρσια θλίψη και οριζόντια διάτμηση, δοκιμές ραφών και τοποθέτησης. Καθώς πολλά από τα συστήματα και προϊόντα δεν πληρούσαν όλες τις αυστηρές απαιτήσεις τα πλέον υποσχόμενα συστήματα βελτιστοποιήθηκαν και επαναελέγχθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου και αυτών των δοκιμών έδειξε καθαρά ότι τα προϊόντα της Sika με βάση το PVC-P και τις πολυολεφίνες πληρούσαν τις καθορισμένες απαιτήσεις για το σύστημα στεγανοποίησης (αναφορά ΕMPA) Σχηματική αποτύπωση του δοχείου πίεσης με τα δοκίμια ελέγχου κάθετα τοποθετημένα μέσα σε νερό εμπλουτισμένο με οξυγόνο. Sikaplan approved Systems Σύστημα 212, Sikaplan 14.6 Neat και αποστράγγιση βάσεως PP Σύστημα 620, Sikaplan 14.6 Neat Felt 500, μεμβράνη Sikaplan βάσεως PVC-P με ενσωματωμένο γεωύφασμα βάσεως PP στην πίσω πλευρά και αποστράγγιση με χαλίκι. Σύστημα 121, Sarnafil MP 916 Neat και μεμβράνη αποστράγγισης (αυγουλιέρα) βάσεως PE.

21 φωνα με το πρότυπο ΝΕΑΤ Συμπεριφορά σε Γήρανση Σε αυτό το κομμάτι του ελέγχου, τα στοιχεία του συστήματος στεγανοποίησης εκτέθηκαν για 24 μήνες χωρίς μηχανική φόρτιση στα ακόλουθα μέσα: ροή νερού σε θερμοκρασίες 23 ο C, 45 ο C και 70 ο C, αλκαλικό και όξινο νερό στους 50 ο C, νερό εμπλουτισμένο με οξυγόνο στους 70 ο C και 3 bar πίεση (δοκιμή-roxi) και ενταφιασμό δειγμάτων σε περιβάλλον με αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς. Πέντε φορές κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, οι μεμβράνες στεγανοποίησης ελέγχονταν για αλλαγές στη μάζα, στις διαστάσεις και στην αντοχή σε μηχανική διάτρηση. Μία επιπρόσθετη σειρά δοκιμών που περιλάμβανε εφελκυστική, θερμομηχανική και θερμο-αναλυτική αξιολόγηση μετά από 3, 6, 12 και 24 μήνες χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστούν οι πλέον σημαντικές ιδιότητες έτσι ώστε να σχηματιστεί μία αρκετά πλήρης περιγραφή της διαδικασίας γήρανσης (αναφορά-empa). Σχηματική αποτύπωση (τομή) του συστήματος θλίψης-διάτμησης με ικανότητα θέρμανσης και αποστράγγισης. Η επάνω πλάκα (στερεωμένη) αντιστοιχεί στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στην εξωτερική πλευρά του κελύφους της σήραγγας. Δοκιμή τοποθέτησης ΝΕΑΤ Το σύστημα τοποθετήθηκε σε επιφάνεια εκτοξευόμενου σκυροδέματος με αδρότητα επιφάνειας μεταξύ 3-7 mm και επιπεδότητα 4:1, 7:1 και 15:1. Με επιπρόσθετη θέρμανση κατά τη διάρκεια ωρίμανσης του σκυροδέματος, η θερμοκρασία στο σύστημα στεγανοποίησης έφτασε τους 55 ο C. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής καθορίστηκε η ικανότητα αποστράγγισης. Το κέλυφος υποστήριξης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αφαιρέθηκε και αποκαλύφθηκε το σύστημα στεγανοποίησης. Οι πρώτες δοκιμές τοποθέτησης έδειξαν ότι η μεμβράνη στεγανοποίησης σχηματίζει συχνά πτυχώσεις με μικρή ακτίνα καμπυλότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η δημιουργία πτυχώσεων στο επίπεδο της μεμβράνης στεγανοποίησης συντελεί στην πρόκληση πιθανών γραμμών αστοχίας και πρέπει επομένως να αποφεύγεται για μακροπρόθεσμη αντοχή. Για να αποφευχθούν τέτοιες πτυχώσεις στην μεμβράνη στεγανοποίησης και για να εγγυηθεί ακριβής εφαρμογή πάνω στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η επιτροπή NEAT έθεσε αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα και τη θέση των σημείων στήριξης της μεμβράνης, της διαδικασία συνένωσης και την τριβή μεταξύ μεμβράνης στεγανοποίησης και υλικών αποστράγγισης. Για να επιτευχθεί μία τέτοια ακριβής εφαρμογή στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η ευκαμψία της μεμβράνης στεγανοποίησης-όπως περιγράφεται από το μέτρο ελαστικότητας για επιμήκυνσης μεταξύ 1% και 2% σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 527- προτείνεται να είναι κάτω από 70N/mm

22 Αδρότητα/Επιπεδότητα Υποστρώματος Για υποστήριξη του χώρου κατά την εκσκαφή μιας νέας σήραγγας, πρέπει να γίνει χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Σε κατασκευές σηράγγων που θα χρησιμοποιηθούν και μεμβράνες, η τελική επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να ψεκαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απαιτείται επιπρόσθετη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος για να καταστεί ικανή η σωστή στήριξη του γεωυφάσματος και της μεμβράνης αντίστοιχα. Για την προσωρινή στήριξη της σήραγγας χρησιμοποιούνται δικτυωτές δοκοί, πλέγματα, τμήματα ενίσχυσης του θόλου και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Οι αρχικές επιφάνειες εκτοξευόμενου σκυροδέματος προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αδρότητα και ομαλότητα για την διαφύλαξη της ακεραιότητας της μεμβράνης. Όταν απαιτείται θα πρέπει να γίνει χρήση επιπρόσθετης ποσότητας εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την εξομάλυνση ανωμαλιών της επιφάνειας και για να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια. Σε ό,τι αφορά εφαρμογές σε σήραγγες τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με τη δυσκαμψία του υλικού και τις δυσκολίες της συγκόλλησης με το χέρι, ιδιαίτερα σε υγρές και άβολες συνθήκες ή π.χ. σε εσοχές, διασταυρώσεις, συγκολλήσεις υδροφραγών, συγκολλήσεις μπαλωμάτων, κλπ. Εύλογα το πλέον σημαντικό κριτήριο της διαδικασίας στεγανοποίησης είναι η συγκόλληση των μεμβρανών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή ώστε να διατηρείται η συνέχεια των φύλλων στεγανοποίησης. Κάθε αστοχία στη συγκόλληση θα προκαλέσει εισροή νερού στη σήραγγα, με ολέθρια αποτελέσματα σε περίπτωση που η σήραγγα βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Η ευκαμψία ενός υλικού θα περιγράφει από το μέτρο ελαστικότητας Ε1-2 σύμφωνα με DIN EN ISO 527. Στεγανοποίηση, με τοποθέτηση της μεμβράνης επί εκτοξευόμενου σκυροδέματος (αρχική επένδυση) Η επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι λεία και ομαλή. Τα αδρανή του σκυροδέματος πρέπει να έχουν διάμετρο 4-8mm. Η ελάχιστη ακτίνα οποιασδήποτε ανωμαλίας δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από 20 cm. Χαλαροί ή προεξέχοντες λίθοι θα πρέπει να αφαιρούνται. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 24 ώρες. Μεταλλικά στοιχεία, όπως ράβδοι οπλισμού, με- ταλλικοί δοκοί υποστήριξης και κεφαλές των αγκυρίων υποστήριξης εφόσον δε χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν τις κατασκευές της εσωτερικής επένδυσης θα πρέπει να καλυφθούν με κατ ελάχιστον 5 cm εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Διεισδύσεις τρεχούμενου νερού μπορούν να φραχθούν με στεγανά κονιάματα (π.χ. πρόσθετο Sika -4a αναμεμιγμένο με τσιμέντο Portland) πριν την αρχική επένδυση. Μεγάλες διεισδύσεις νερού μπορούν να συλλέγουν σε PVC ημι-σωλήνες (π.χ. FlexoDrain ), που σταθεροποιούναι καρφώνοντάς τους και οδηγούνται στο μόνιμο σύστημα αποστράγγισης. Οι τοποθετημένοι ημι-σωλήνες θα πρέπει να καλυφθούν κατ ελάχιστο με 5 cm εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πριν την τοποθέτηση της αρχική επένδυσης.

23 Απαιτήσεις για την ευκαμψία της μεμβράνης σε σχέση με την επιπεδότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος Επιπεδότητα εκτοξευόμενου σκυροδέματος 1 : 5 1 : 10 1 : 15 Μέτρο ελαστικότητας Ε 1-2 σύμφωνα με DIN ISO < 20 N/mm 2 < 70 N/mm 2 < 100 N/mm 2 Αδρότητα εκτοξευόμενου σκυροδέματος (σύσταση σύμφωνα με NEAT/SIA 272) Definition Απαίτηση Μέθοδος Μέτρησης Αδρότητα Βάθος Μέγιστη τιμή 4-16 mm Με χρήση άμμου όπως υπαγορεύεται από το ZTV-SIB μετρώντας σε Ø 250 mm Επιπεδότητα Μικροί Κυματισμοί (R 200 mm) Ακτίνα R KW (mm) Αναλογία Β Α : B r Μεγάλοι Κυματισμοί (R 200 mm) Ακτίνα R KW (mm) Αναλογία Β Α : B r (GW) Ελάχιστη τιμή Β Α προς Β r = 1 = 10 : 1 Ελάχιστη τιμή B A προς B T =1 =10 : 1 Μετρήσεις του υποστρώματος χειρωνακτικά σε αρνητική μορφή Μετρήσεις υποστρώματος με προφιλόμετρο Δυσμενείς συνθήκες υποστρώματος Συνθήκες υποστρώματος στο Uetiberg/ Ελβετία 22 23

24 Τεχνική στερέωσης Η δυνατότητα γεφύρωσης αρμών, ρωγμών στην κατασκευή και στο υπόστρωμα και «φωλιών» αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα των μεμβρανών στεγανοποίησης που τοποθετούνται με ελεύθερη διάστρωση. Δίσκοι στήριξης (ροδέλες) τοποθετούνται στην επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ώστε να παρέχουν επαρκή στήριξη και ακριβή εφαρμογή επάνω σε όλη την επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η μεμβράνη στεγανοποίησης τοποθετείται με τη στρώση ένδειξης στην εσωτερική πλευρά της σήραγγας και με επαρκή χαλάρωση για την αποτροπή εντατικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Έχουν αναπτυχθεί και νέες τεχνικές στερέωσης, όπως π.χ. σύστημα στήριξης της μεμβράνης σε ειδικά στηρίγματα χωρίς την χρήση θερμοσυγκόλλησης επί αυτών (hook and loop) και σύστημα με χρήση κόλλας εν θερμώ, που επιτρέπουν αυτοματοποιημένη τοποθέτηση. Σημειακή στήριξη Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα > 5 cm Γεωύφασμα / Πίλημα αποστράγγισης Δίσκοι στήριξης Θερμοσυγκόλληση Μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan Σημειακή στήριξη χωρίς θερμοσυγκόλληση επί των στηριγμάτων (hook and loop) Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα > 5 cm Γεωύφασμα / Πίλημα αποστράγγισης Ειδικοί δίσκοι στήριξης Μεμβράνη στεγανόποίησης Sikaplan με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά Γραμμική συγκόλληση με κόλλα (π.χ. θερμή τήξη) Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος Κορδόνι συγκολλητικού (υγρό συγκολλητικό υλικό) Μεμβράνη στεγανοποίησης Sikaplan με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά

25 Τεχνική Συγκόλλησης Μεμβρανών Οι μεμβράνες Sikaplan θερμοσυγκολλούνται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Η κύρια διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των μεθόδων συγκόλλησης με το χέρι και συγκόλλησης με χρήση αυτόματων μηχανημάτων. Η μέθοδος συγκόλλησης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες έργου, οι οποίες και θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον τύπο μεμβράνης Sikaplan. Πριν την έναρξη της διαδικασίας συγκόλλησης της μεμβράνης θα πρέπει να διενεργείται δοκιμαστική συγκόλληση και δοκιμή αποκόλλησης. Η δοκιμαστική συγκόλληση εξυπηρετεί τον έλεγχο των ρυθμίσεων συγκόλλησης και την προσαρμογή αυτών, ώστε αυτές οι παράμετροι να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες του έργου αν αυτό είναι αναγκαίο. Συγκόλληση με το Χέρι Οι επιφάνειες προς συγκόλληση θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές (καθαρισμός / προετοιμασία ραφών) Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80mm. Αυτόματη Συγκόλληση Αυτόματα μηχανήματα συγκόλλησης με θερμαινόμενες σφήνες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε έργα πολιτικού μηχανικού. Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση τόσο για διαμηκών όσο και των εγκάρσιων ραφών. Θερμοσυγκόλληση Υδροφραγών Sika Waterbars επί της τοποθετημένης μεμβράνης Sikaplan με θερμαινόμενες λεπίδες Leister PID Η σωστή συγκόλληση με το χέρι περιλαμβάνει τρία βήματα: Leister COMET / Leister TWINNY T / S Αυτό το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης με θερμαινόμενη σφήνα χρησιμοποιείται σε σήραγγες, υπόγειες κατασκευές και υδραυλικές κατασκευές, για μεμβράνες πάχους 1.5 mm έως 3 mm, ανάλογα με το υλικό. 1. Προσωρινή σταθεροποίηση Για τη συγκράτηση των φύλλων της μεμβράνης. 2. Αρχική συγκόλληση Συνεχής συγκόλληση για την ένωση των φύλλων με σκοπό το σχηματισμό θύλακα θερμότητας. Η συγκόλληση γίνεται στο πίσω μέρος της ραφής αφήνοντας 35 έως 40 mm ελεύθερα για τη συγκόλληση στην επόμενη φάση με μύτη πλάτους 40mm (ή 15 έως 20 mm για μύτη 20 mm). 3. Τελική συγκόλληση Η τελική συγκόλληση παράγει μία αεροστεγή και υδατοστεγανή ραφή πλάτους 10 έως 30 mm (ανάλογα με το πλάτος της μύτης). Χρησιμοποιείται επίσης ένα ρολό πίεσης Sika σε απόσταση 30 mm μπροστά από τη μύτη και παράλληλα προς αυτή. Η κίνηση του ρολού θα πρέπει πάντα να είναι έξω από την επιφάνεια της συγκολλούμενης ραφής Η δυνατότητα συγκόλλησης σε διπλή ραφή (15mm πλάτος κάθε ραφής συν 10 mm για το κανάλι ελέγχου με αέρα) είναι δυνατή μόνο με αυτόματα μηχανήματα συγκόλλησης. Η θερμότητα μεταφέρεται στο προς συγκόλληση υλικό από μία θερμοκρασιακά ελεγχόμενη σφήνα, που θερμαίνεται ηλεκτρικά ή με θερμό αέρα. Τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από οποιοδήποτε υπόστρωμα. Η χρήση του κάθε μηχανήματος περιγράφεται λεπτομερώς στο εκάστοτε εγχειρίδιο λειτουργίας. Οι ενώσεις «πρόσωπο με πρόσωπο» των υδροφραγών Sika Waterbar τύποι AR/AF γίνονται με θερμές χάλκινες λεπίδες ενώ ταυτόχρονα οι απολήξεις των δύο τμημάτων της υδροφραγής στερεώνονται σε ειδικούς σφικτήρες

26 Έλεγχος Ραφών μετά τη Συγκόλληση Έλεγχος με Συμπιεσμένο Αέρα Οπτικός Έλεγχος Ραφών Μηχανικός Έλεγχος Ραφών Τα μηχανήματα διπλής ραφής παράγουν δύο συγκολλημένες ραφές σε μία φάση. Στις δύο άκρες της διπλής ραφής, το κανάλι ελέγχου μεταξύ των δύο συγκολλήσεων κλείνει με σφικτήρες, ενώ επίσης συνδέονται στη ραφή μία ειδική βελόνα και μανόμετρο. Στη συνέχεια συνδέεται στην βαλβίδα μία τρόμπα ή ένας αερο-συμπιεστής και αναπτύσσεται με τη βοήθεια αυτών η κατάλληλη πίεση. (Η πίεση εξαρτάται από το εκάστοτε υλικό και τη θερμοκασία, ανατρέξτε στο DVS 2225 Μέρος 2 / Πίνακας πίεσης ελέγχου). Μετά τη συγκόλληση, όλες οι ραφές πρέπει να επιθεωρηθούν οπτικά. Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στις ραφές τύπου Τ, στις διεισδύσεις και στις λεπτομέρειες. Όλες οι ραφές που έχουν συγκολληθεί με το χέρι πρέπει ελεγχθούν μηχανικά όταν έχουν κρυώσει τελείως. Για τον έλεγχο αυτό χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι (πλάτους περίπου 5 mm, με ίσια μύτη). Εφαρμόστε ελαφριά πίεση στη ραφή, χωρίς να προξενήσετε αμυχή στη μεμβράνη. Ο μηχανικός έλεγχος δεν αποτελεί έλεγχο υδατοστεγανότητας και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ραφών που δεν έχουν συγκολληθεί πλήρως. Οι συνήθεις παράμετροι ελέγχου είναι οι παρακάτω: Διάρκεια ελέγχου: 10 λεπτά. Πίεση ελέγχου: bars, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πάχος της μεμβράνης. Μια ραφή θεωρείται στεγανή αν η αρχική πίεση στο κανάλι ελέγχου πέσει έως και 10% κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οι τιμές της πίεσης πρέπει να καταγράφονται, ειδικά οι αρχικές και οι τελικές τιμές.

27 Κατάλογος Διενέργειας Ελέγχων Έλεγχος με κενό Αποδοχή του υποστρώματος Σιγουρευτείτε ότι το υπόστρωμα είναι ομαλό, λείο και καθαρό όπως προδιαγράφεται Στρώση εξομάλυνσης και προστασίας Είναι ο τύπος, το βάρος και η ποιότητα σωστά; Είναι σωστή η επικάλυψη μεταξύ των φύλλων; Είναι σωστός ο αριθμός των σημείων στήριξης; Η συσκευή ελέγχου τοποθετείται πάνω από την προς έλεγχο ραφή. Δημιουργείται κενό με ηλεκτρική αντλία. Μεμβράνη Sikaplan Είναι ο τύπος, το πάχος και η ποιότητα σωστά; Είναι σωστή η επικάλυψη στις ραφές; Υπάρχουν σημεία που η μεμβράνη έχει τραυματιστεί; Έχει τοποθετηθεί η μεμβράνη χωρίς να δημιουργούνται πτυχώσεις; Συγκόλληση της μεμβράνης Είναι καθαρό το μηχάνημα συγκόλλησης (ακροφύσια και σφήνες θέρμανσης); Είναι σωστά ρυθμισμένη η θερμοκρασία, η ταχύτητα και η πίεση; Δοκιμή στεγανότητας για συστήματα με διπλή μεμβράνη. Το σύστημα αυτό είναι και το μόνο που μπορεί να ελέγχεται κατά τη διάρκεια όλων των κατασκευαστικών φάσεων. Έλεγχος Ραφών Ελέγξτε τις διπλές ραφές με πεπιεσμένο αέρα σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εφαρμογής. Ελέγξτε τις ραφές που έχουν συγκολληθεί με το χέρι χρησιμοποιώντας κατσαβίδι. Διεπιφάνεια οροφής/ invert Κόψτε την επικάλυψη σωστά Κόψτε λοξά τις άκρες της μεμβράνης στην συνδέσεις τύπου Τ. Συγκολλήστε τις εγκάρσιες ραφές με μηχάνημα συγκόλλησης. Ελέγξτε τις συγκολλημενες ραφές με πεπιεσμένο αέρα. Υδροφραγές (Waterstops) Ελέγξτε τη θέση των υδροφραγών Ελέγξτε τις συγκολλήσεις με κατσαβίδι Προστατευτική στρώση της μεμβράνης Είναι ο τύπος, το πάχος και η ποιότητα σωστά; Έχουν ολοκληρωθεί οι συγκολλήσεις των ραφών και οι συγκολλήσεις στις υδροφραγές; Αποδοχή τμημάτων Επιθεωρήστε οπτικά την επιφάνεια στεγανοποίησης για φθορές και λάθη. Σιγουρευτείτε ότι οι υδροφραγές είναι καθαρές και χωρίς κατάλοιπα άλλων εργασιών. Εξασφαλίστε την αποδοχή από τον επιβλέποντα μηχανικό κατασκευής

28 Ποιότητα Η επιτυχία κάθε κατασκευής καθορίζεται από την ποιότητα όλων των επιμέρους τμημάτων της. Η διασφάλιση της ποιότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για το λόγο αυτό, εστιάζουμε στην παράδοση των παρακάτω ευαπόδεικτων χαρακτηριστικών: Διασφάλιση Ποιότητας του Προϊόντος Η Sika είναι καινοτόμος, χρησιμοποιεί προηγμένης τεχνολογίας πρώτες ύλες, κάνει εντατική έρευνα, χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, διασφαλίζει την εσωτερική επόπτευση των διαδικασιών και την εξωτερική επόπτευση των προϊόντων. Αυτές είναι οι αρχές που ακολουθούμε για να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ωστόσο τα παραπάνω είναι μόνο η αρχή της μακριάς αλυσίδας επεξεργασίας που περνάει μία μεμβράνης Sikaplan ώστε να γίνει ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη, σύστημα στεγανοποίησης που προστατεύει μία σήραγγα από το νερό. Ποιότητα Υλικού Προσδιορισμένα και κοστολογικά βελτιστοποιημένα προϊόντα και συστήματα Sika Πιστοποιημένα συστήματα Sika σύμφωνα με το πρότυπο NEAT Υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας πρώτες ύλες για προϊόντα PVC-P και FPO. Εμπειρία στην τεχνογνωσία των υλικών βάσει της εμπειρίας μας σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών, όπως σε σήραγγες, υπόγεια, δώματα, τεχνητές λίμνες, προστασία υπεδάφους, δεξαμενές και κολυμβητικές δεξαμενές. Πλήρη/ συμβατά συστήματα συμπεριλαμβάνοντας σχεδιασμό και εξαρτήματα Ποιότητα στην τοποθέτηση Συγκολλημένες ραφές Άψογες ραφές μπορούν να συγκολληθούν με το χέρι ή με αυτόματα μηχανήματα. Η ποιότητα των ραφών ελέγχεται και αποτιμάται σύμφωνα με DVS 2225 Μέρος 2. Κατάσταση διενέργειας ελέγχων Το εργαλείο αυτό προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες το κάθε έργου. Αποτελεί ένα μέρος του ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής και βοηθάει να μειωθούν οι συνήθεις αιτίες που οδηγούν σε λάθη. Αναφορά Ελέγχων στο Έργο Η Αναφορά Ελέγχων στο Έργο βοηθάει στο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις έχουν διεξαχθεί για κάθε τμήμα της σήραγγας. Το έντυπο της αναφοράς βοηθάει στο να γίνει με προσοχή η σκυροδέτηση που ακολουθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες με μεμβράνες Sika ανατρέξτε στα εγχειρίδια εφαρμογής τους, τα οποία περιγράφουν και διευκρινίζουν κάθε βήμα της εκτέλεσης των εργασιών λεπτομερώς. Εγχειρίδια εφαρμογής για PVC και TPO μεμβράνες Sikaplan είναι διαθέσιμα κατόπιν σχετικής ζήτησης. Ποιότητα σε ότι αφορά τη συστηματική πλήρωση των προσδοκιών των πελατών Επαγγελματική ανταγωνιστικότητα, εναρμονισμένη με τη σωστή γνώση και τεχνολογία Ακριβής παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών Αποτελεσματική λύση προβλημάτων με αποδεδειγμένες ενέργειες

29 Ανεπαρκής ποιότητα εργασίας ή λανθασμένη τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε μία μη στεγανή κατασκευή και κατά συνέπεια να επιτρέψει τη μελλοντική διείσδυση νερού. Για το λόγο αυτό, συστήνονται πάντα τα εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογών της Sika, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος επί τόπου στο έργο. Μη επαγγελματική συγκόλληση Λανθασμένη Συγκόλληση Παράβλεψη απαιτήσεων υποστρώματος και παράλειψη στρώσης προστασίας πίσω από την μεμβράνη 28 29

30 Παγκόσμιες Αναφορές Έργων Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Έργο Σιδηροδρομική Σήραγγα Gotthard / Ελβετία, 1910 Προστασία ηλεκτρολογικών από το νερό Λύση Sika Σύστημα Αποστράγγισης Βελτίωση της κατασκευής σκυροδέματος με κονίαμα σφράγισης Προϊόντα Sika-1 πρόσθετο στεγανοποίησης κονιαμάτων Έργο ΝΒS-Koln-Rhein Main / Γερμανία Πίεση νερού 60 m Λύση Sika Σύστημα Ενεργού Ελέγχου (Active Control System) με δύο μεμβράνες (3+2 mm) & έλεγχος κενού Χρήση ΤΡΟ μεμβράνων (FPO) υψηλής ευκαμψίας, που επιτρέπουν τη συγκόλληση δύσκολων τμημάτων της σήραγγας, χωρίς να απαιτείται κόψιμο (π.χ. διασταυρώσεις τμημάτων της σήραγγας). Κατά συνέπεια μειώνουν τις συγκολλήσεις με το χέρι και τις δοκιμές με χρήση κενού. Τοποθέτηση εύκαμπτων - συμβατών με τη μεμβράνη - υδροφραγών πολυολεφίνης με ενσωματωμένα κανάλια εισπίεσης ενέματος και εξωτερικούς σωλήνες εισπίεσης υλικού χύτευσης Προϊόντα Sikaplan WT HL2 Sikaplan WT HLE Sikaplan WT Protection sheet-30h Sarnafil Waterstop MP 6-STEGIG AFI 600/35 Sikaplan W FELT PP RIL 850 Sikaplan WT Control socket 6 mm PE Sikaplan W Flexible PP protection pipe Sikaplan W PU-control tube Sikaplan WT Disc grey PE Οι υψηλής ευκαμψίας FPO μεμβράνες επιτρέπουν τη συγκόλληση σε δύσκολα τμήματα χωρίς κόψιμο.

31 Μεμβράνες Sikaplan Έργο N4.1.5 Ueltibergtunnel-Birmsdorf / Ελβετία, 4.200m, m 2 NATM/TBM, επιφάνεια εκτοξευόμενου σκυροδέματος, υδροφόρος ορίζοντας 50m (τμηματικά) Λύση Sika Διπλή μεμβράνη με διαμερισματοποίηση και σύστημα αποστράγγιση (πλήρης σφράγιση περιμετρικά της σήραγγας) Σχεδιασμός ενός πρωτοποριακού συστήματος διαμερισματοποίησης και ενεμάτωσης στην περιοχή του οριζόντιου κατασκευαστικού αρμού Σε όλες τις συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων στεγανοποίησης και αποστράγγισης (σύστημα με ή χωρίς αποστράγγιση) ήταν αναγκαίο να τοποθετηθεί ένα σύστημα δακτυλίου σφράγισης μεταξύ του πετρώματος και της μεμβράνης στεγανοποίησης. Η λύση για τη λεπτομέρεια αυτή δόθηκε με την χρήση του συστήματος Sikadur Combiflex. Προϊόντα Sikaplan 30 PECO Sikaplan 20/30 PECO DIA Sika Waterstop AR 60-6 inject PECO Sika Waterstop AR 40-6 inject PECO Sika Waterstop AR-10/1 PECO Sikadur Combiflex 2502 Έργο Οδική σήραγγα Bad Ems / Γερμανία, m, m 2 Θερμό νερό έως 55 ο C που περιείχε διαθρωτικό ανθρακικό οξύ, υπό πίεση Λύση Sika Σύστημα με διαμερισματοποίηση Πλήρης σφράγιση της σήραγγας με 3 mm μεμβράνη εύκαμπτης πολυολεφίνης Sikaplan WT C Τοποθέτηση υδροφραγών από εύκαμπτη πολυολεφίνη συμβατών με τη μεμβράνη και χρήση προκατασκευασμένων τεμαχίων Επιπρόσθετα Προϊόντα: Sikaplan W FELT PP ZTV 950 Sikaplan WT Protection sheet-30h Sika Waterstop MP AF 240/30 (με 4 δόντια) Sika Waterstop MP AF 400/30 (με 6 δόντια) Sika Waterstop MP DF 400/30 (με 6 δόντια) Sikaplan WT Disc grey PE 30 31

32 Παγκόσμιες Αναφορές Έργων Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Έργο Katzenbergtunnel / Γερμανία, διακλάδωση, 90mWS Κύρια κατασκευή σήραγγας με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος (TBM Λύση Sika Σύστημα με διαμερισματοποίηση Υψηλής ευκαμψίας μεμβράνες ΤΡΟ (FPO) για να εξασφαλιστεί η ακριβής εφαρμογή στο προφίλ της επιφάνειας και να βελτιστοποιηθεί η ευκολία εφαρμογής Τοποθέτηση εύκαμπτων υδροφραγών πολυολεφίνης συμβατών με την μεμβράνη- με 4 ενσωματωμένα κανάλια ενεμάτωσης Προϊόντα Sikaplan W FELT PP RIL 850 Sikaplan WT HL2 Sikaplan WT HL2 Sarnafil Waterstop AF-600/34 MP Inject Sikaplan WT Disc grey PE Έργο Islisbergtunnel / Ελβετία Πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση με συγκόλληση επί προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Λύση Sika Σύστημα αποστράγγισης Χρήση μεμβράνης στεγανοποίησης βάσεως PVP-P με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά (500g/m 2, PP) Για την αποφυγή αποφλοίωσης μεταξύ μεμβράνης και γεωυφάσματος που μπορεί να προκληθεί από το νερό και το βάρος, η ενσωμάτωση του γεωυφάσματος θα πρέπει να είναι > 80% της επιφάνειας της μεμβράνης Αντοχή της μεμβράνης σε φωτιά κατηγορίας 5.1 σύμφωνα με SIA V 280. Επιλογή αυτοσβενούμενης μεμβράνης λόγω της συνεχούς τοποθέτησης, χωρίς να γίνεται τμηματική κατασκευή της τελικής επένδυσης Προϊόντα Sikaplan WP HL Felt 500 Sikaplan WP HL Felt 500

33 Μεμβράνες Sikaplan Έργο Οδική σήραγγα Ν Birmsdorf-Hafnerberg / Ελβετία, m 2 Νερό υπό πίεση Λύση Sika Σύστημα διαμερισματοποίησης Χρήση αγκυρίου PVC για στερέωση του οπλισμού της τελικής επένδυσης στο εξωτερικό κέλυφος της σήραγγας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υδατοστεγανότητα λόγω διατρήσεων της μεμβράνης Προϊόντα Sikaplan WP HL Sikaplan WP Protection sheet-40he Sikaplan WP Anchor 16/200 Sikaplan WP Disc 80/10mm yellow Έργο AlpTransit/NEAT-Gotthard-τμημα Bodio/Ελβετία, έτος 2007, 16,5 km, 1.8 Mio m 2 Λύση Sika Σύστημα Αποστράγγισης Πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση χωρίς την ανάγκη θερμοσυγκόλλησης της μεμβράνης επί ειδικών στηριγμάτων (χρήση πλακετών στήριξης hook and loop) Σημειακή στήριξη σε συνδυασμό με μεμβράνη βάσεως PVC που έχει ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά (200 g/m 2, PP) Εγγυημένα ακριβής εφαρμογή επί της επιφάνειας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και επομένως βελτιστοποίηση της ποιότητας του συστήματος Μεμβράνη στεγανοποίησης σύμφωνη με τις απαιτήσεις του NEAT-Alp Transit Προϊόντα Sikaplan Neat F 200 Klett (Σύστημα 216) 32 33

34 Παγκόσμιες Αναφορές Έργων Έργο Σήραγγα Mrazovka, Τσεχία Πίεση νερού 40 m Λύση Sika Σύστημα με διαμερισματοποίηση με μεμβράνη FPO 3 mm Χρήση μεβρανών TPO (FPO) υψηλής ευκαμψίας, που επιτρέπουν τη συγκόλληση δύσκολων τμημάτων στις σήραγγες Τοποθέτηση εύκαμπτων υδροφραγών πολυολεφίνης συμβατών με τη μεμβράνη με ενσωματωμένα κανάλια ενεμάτωσης Ενεμάτωση τσιμεντοειδούς υλικού από κάτω προς τα πάνω, περίπου 8.6 lt/m 2 (κατά μέσο όρο) Ενεμάτωση υλικών ακρυλικής βάσης Προϊόντα Sikaplan WT HL2 Sikaplan WT Protection sheet-30h (Sarnafil Schutzbahn N8-30) Sarnafil Waterstop MP 6-STEGIG AFI 600/35 Sikaplan W FELT PP 500 (SARNAFELT PP 500 ) Sikaplan WT Control socket 14 mm PE Sikaplan W Flexible PP protection pipe Sikaplan WT Disc grey PE Sikaplan WP anchor 16/120 Έργο Σήραγγα Gernsbach H πρώτη σήραγγα στην οποία χρησιμοποιήθηκε Σύστημα Ενεργού Ελέγχου (Active Control System), 1995 Πίεση νερού 40m Λύση Sika Σύστημα Ενεργού Ελέγχου (Active Control System) Μεμβράνες PVC με στρώση ένδειξης (2 + 2 mm) Προϊόντα Sarnafil G Sarnafil GN , με υαλοπίλημα και πίσω ανάγλυφη επιφάνεια Sikaplan WP Protection sheet -30 H Sikaplan WP discs

35 Εμπειρία 100 ετών της Sika στον τομέα της Στεγανοποίησης Από το 1920 που ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση των σιδηροδρομικών σηράγγων, αναγνωρίστηκε η σημασία της στεγανοποίησής τους. Σήμερα η στεγανοποίηση υπόγειων συγκοινωνιακών κατασκευών θεωρείται αυτονόητη από τους ειδικούς. Η Sika όχι μόνο ήταν η πρωτοπόρος εταιρεία στη στεγανοποίηση σηράγγων παρέχοντας το πρώτο ταχύπηκτο κονίαμα, αλλά εξακολουθεί να είναι καινοτόμος ακόμα και στις μέρες μας με την ανάπτυξη και εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως υποδηλώνει η σύντομη ιστορική αναδρομή: Σιδηροδρομική σήραγγα Gotthard (Ελβετία), στεγανοποίηση με κονίαμα αρμολόγησης με Sika 4, και στεγανοποίηση επιφάνειας με Sika Μετρο Παρίσι, σταθμός Chalifertb(Γαλλία), στεγανοποίηση με κονιάματα Sika 1940 Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Oherhasli (Ελβετία), προκαταρτική στεγανοποίηση με Sika Έργο οδοποιίας, σήραγγα Kerenzer (Ελβετία), στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες Sika 1960 Σήραγγα Loibl, Carinthia (Αυστρία), στεγανοποίηση σήραγγας με πολυεστερική επίστρωση Sika Colmasyn 1960 Σήραγγα Felber-Tauern (Αυστρία), προκαταρτική στεγανοποίηση με Sika 4a και εφαρμογή στρώσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος με Sigunit και Sikalite 1968 Belchentunnel, εθνική οδός (Ελβετία), τοποθέτηση μεμβράνης στεγανοποίησης βάσεως PVC πάχους 1 mm στερεωμένη σημειακά 1968/69 Βarenburgtunnel (A13/CH), μεμβράνη στεγανοποίησης (Sarnafil ) με τεχνολογία συγκόλλησης (hot-melt) 1968 Arisdorftunnel (A2/CH), μεμβράνη PVC-P, παραγωγή στο Dudingen (Ελβετία) 1969 Viamala, Roflatunnel (Ελβετία), στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες Sikaplan, πλήρως επικολλημένες στον εσωτερικό δακτύλιο σκυροδέματος με θερμής σφράγισης συγκολλητικό 1971 Σιδηροδρομική σήραγγα, Furka (Ελβετία), προκαταρτική στεγανοποίηση επιφάνεια με SikaShot (ψεκαζόμενη μεμβράνη) 1972 Οδική σήραγγα Gotthard (Ελβετία), εφαρμογή σκυροδέματος ανθεκτικού στο παγετό με χρήση προσμίκτου Plastocrete 1976 Schonbuchtunnel (Γερμανία), Herrenberg, στεγανοποίηση έναντι νερού υπό πίεση με ΤΡΟ μεμβράνη Sikaplan (Sarnafil) συγκόλληση με διπλή ραφή 1977 Seelisbergtunnel (Ελβετία), χρήση επιταχυντή Sigunit, στεγανοποίηση με Bituflex-Sika Norm Hypalon 1978 Φρεάτιο εξαερισμού για την οδική σήραγγα Gotthard (Ελβετία), μεμβράνη στεγανοποίησης σηράγγων Sikaplan PVC-P, σε δύσφλεκτη έκδοση και στρώση ένδειξης 1984 Σήραγγα Gubrist (Ελβετία), πλήρως επικολλούμενη PVC-P μεμβράνη Sikaplan, με στρώση ένδειξης και ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά 1984 Tranchee couverte de Sevaz, A1 (Ελβετία), στεγανοποίηση με PVC-P μεμβράνη Sikaplan πλήρως επικολλούμενη 1990 Σήραγγα Planzetta Sierre, A9 (Ελβετία), στεγανοποίηση με TPO μεμβράνη Sikaplan 1995 Gernsbachtunnel (Γερμανία), πρώτη εφαρμογή συστήματος ενεργού ελέγχου (Active Control System) με PVC-P μεμβράνη 1995 Σήραγγα Girsberg A7 Kreuzlingen (Ελβετία), στεγανοποίηση με PVC-P μεμβράνη έναντι υδροστατικής πίεσης (25 m WS) με σημειακή στήριξη (Τεχνολογία hook and loop χωρίς την ανάγκη θερμοσυγκόλλησης επί των στηριγμάτων) 1995 Onsbergtunnel (Ελβετία), τεχνολογία συγκόλλησης με πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση μεμβράνης Sikaplan PECO με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά επί προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος 1995 NBS Koln-Rhein (Γερμανία), σήραγγα υπό υδροστατική πίεση (60 m WS), σύστημα ενεργού ελέγχου (Active Control System) με μεμβράνη ΤΡΟ Sikaplan (Sarnafil) 1995 Σήραγγα Lotschberg (Ελβετία) στεγανοποίηση με PVC-P μεμβράνη Sikaplan 2006 Μετρό Sao Paulo (Βραζιλία), στεγανοποίηση με PVC-P μεμβράνη σύμφωνα με το πρότυπο SIA V Σήραγγα Hallandsas (Σουηδία), 120 m WS, ΤΡΟ μεμβράνη Sikaplan (Sarnafil) 2006 Islisbergtunnel (Ελβετία), στερέωση με επικόλληση επί προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος και πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση με PVC-P μεμβράνη Sikaplan με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά 2007 Katzenbergtunnel (Γερμανία), 90 m WS, TPO μεμβράνη Sikaplan (Sarnafil) και νέας γενιάς υδροφραγές Sika Waterstop 2007 Σήραγγα Perschiling και σήραγγα Wienerward (Αυστρία), στερέωση με επίκόλληση επί προκατασκευασμένων στοιχείων σκροδέματος και πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση με PVC-P μεμβράνη Sikaplan με ενσωματωμένο γεωύφασμα την πίσω πλευρά 2008 AlpTransit / Σήραγγα San Gottardo, σημειακή στήριξη (Τεχνολογία hook and loop χωρίς την ανάγκη θερμοσυγκόλλησης επί των στηριγμάτων) με PVC-P μεμβράνη Sikaplan Neat με ενσωματωμένο γεωύφασμα στην πίσω πλευρά και Sikaplan (Sarnafil) FPO Neat

Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan

Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών Κατοικίες Κτίρια Γραφείων Κέντρα Διασκέδασης Χώροι Αποθήκευσης Χώροι τήρησης αρχείων Σταθμοί ΜΕΤΡΟ Σταθμοί αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you?

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you? Visit Sika online special: How can 0 years of experience help you? sika.com/experience Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών I n n o v a t i o n

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης

Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης Viit Sika onlin pcial: How can 0 yar of xprinc hlp you? ika.com/xprinc Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή

Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή I n n o v a t i o n & C o n s i s t e n c y s i n c e 1 9 1 0 Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος Στεγανοποίηση Δάπεδα, βαφές και

Διαβάστε περισσότερα

Distribution. Κατάλογος Υλικών

Distribution. Κατάλογος Υλικών Distribution Κατάλογος Υλικών 2011 Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Roofing. Στεγανοποίηση Δωμάτων Τεχνολογία και «Εφαρμογές» Sikaplan Sarnafil

Roofing. Στεγανοποίηση Δωμάτων Τεχνολογία και «Εφαρμογές» Sikaplan Sarnafil Roofing Στεγανοποίηση Δωμάτων Τεχνολογία και «Εφαρμογές» Sikaplan Sarnafil 1 Sika Roofing Κάθε δώμα προστατεύει αξιόπιστα ανθρώπους, ιδιοκτησίες, ακόμα και το ίδιο το κτίριο από την περιβαλλοντική καταπόνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P).

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P). Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 27/11/2009 Κωδικός: 02.09.040 (Sikaplan -9.6 TU geld/schwarz) Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Construction Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 2.1 ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΑ...11 2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ...14 2.3 ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΑ...15 2.4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΨΝ...18 2.4.1.1 Μη υφασμένα....19 2.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910

Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Innovation & Consistency since 1910 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Ως ένας από τους μεγαλύτερους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 06_07

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 06_07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 0 4 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 05 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 06_07 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 07 04 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ATLAS-PLUS 08_09 05 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 07.2014 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια 05 Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.160 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910052000180000 Sarnafil TG 76-18 Felt EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 76-18 Felt Πολυμερής μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 3 η έκδοση 01.2015 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & µέγιστη ασφάλεια 05

Διαβάστε περισσότερα