Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία"

Transcript

1 190 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη 1, Ν. Κοσμάς 2, Σ. Αλατάκη 2, Α. Φιλιππόπουλος 3, Γ. Βαρλάμης 1 1 Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη 2 Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 3 Β Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ. Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη X-linked Agammaglobulinemia in an 18-months old boy with coexistant neutropenia. Papadopoulou-Alataki E 1, Kosmas N 2, Alataki S 2, Filippopoulos A 3, Varlamis G th Paediatric Department, Aristotle University of Thessaloniki, "Papageorgiou" Hospital 2 Medical School, Aristotle University of Thessaloniki 3 2 nd Department of Pediatric Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, "Papageorgiou" Hospital Περίληψη: Η Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία ή νόσος του Bruton είναι βαριά πρωτοπαθής αντισωματική ανεπάρκεια που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου της τυροσινικής κινάσης του Bruton (Btk). Περιγράφεται η περίπτωση ενός αγοριού ηλικίας 18 μηνών, που παραπέμφθηκε για ανοσολογικό έλεγχο μετά το θάνατο του δίδυμου αδελφού του από γενικευμένη λοίμωξη μετά από επιμόλυνση τραύματος ελάσσονος επέμβασης (λύση βαλανοποσθικών συμφύσεων). O ασθενής παρουσίαζε πανυπογαμμασφαιριναιμία και βαριά ουδετεροπενία. Η πλήρης έλλειψη της Btk πρωτεΐνης αλλά κυρίως η ανεύρεση της μετάλλαξης c1477dela του υπεύθυνου γονιδίου της Btk επιβεβαίωσαν τη διάγνωση της φυλοσύνδετης αγαμμασφαιριναιμίας. Ο ασθενής μετά ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, είναι σε θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη με πολύ καλή πορεία. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών με αντισωματικές ανεπάρκειες οι οποίοι κινδυνεύουν από βαριές λοιμώξεις. Abstract: X-linked Agammaglobulinemia or Bruton s disease is a severe primary immunodeficiency, resulting from mutations on the gene coding Bruton s tyrosine kinase (Btk). We report the case of an 18-month old boy, who was referred to our clinic due to the death of his twin brother following disseminated infection from trauma contamination following a minor surgery. The patient presented hypogammaglobulinemia and severe neutropenia. The absence of Btk and the detection of c1477dela mutation in the Btk gene confirmed the diagnosis. He is on Ig replacement therapy with very good outcome. Early diagnosis and management improves the prognosis of patients with antibody deficiencies who are prone to severe infections. Λέξεις-Κλειδιά: φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, αντισωματική ανεπάρκεια, τυροσινική κινάση του Bruton Key-words: X-linked Agammaglobulinemia, antibody deficiency, Bruton tyrosine kinase Εισαγωγή Η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (X-Linked Agammaglobulinemia-XLA) είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή της διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων (1/ γεννήσεις) 1,2. Αποτελεί πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια που περιγράφηκε το 1952 από τον Bruton 3. Χαρακτηρίζεται από απουσία ή πολύ χαμηλά επίπεδα ώριμων Β-λεμφοκυττάρων, πολύ χαμηλά επίπεδα όλων των ισοτύπων των ανοσοσφαιρινών στον ορό και έλλειψη ειδικής αντισωματικής απάντησης 4.

2 191 Το υπεύθυνο γονίδιο εδράζεται στο χρωμόσωμα Xq22.1-q22.2 και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη, την τυροσινική κινάση του Bruton (Btk), o ρόλος της οποίας έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικός στην εξέλιξη των Β-λεμφοκυττάρων 5. Τα προσβεβλημένα αγόρια παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία σε σοβαρές βακτηριδιακές λοιμώξεις. Σήμερα, η μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων της Btk επιτρέπει τη διάγνωση των ασθενών καθώς και τον εντοπισμό των φορέων 6. Πάνω από 500 μεταλλάξεις του γονιδίου της Btk είναι γνωστές. Παρόλο που έχει περιγραφεί σχέση γονοτύπου φαινοτύπου, υπάρχουν αποκλίσεις που υποδεικνύουν ότι στην κλινική έκφραση της νόσου εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες 4,7,8. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού 18 μηνών που παραπέμφθηκε για ανοσολογικό έλεγχο λόγω θανάτου του δίδυμου αδελφού του από σηψαιμία. Περιγραφή περίπτωσης Η περίπτωση αφορά σε αγόρι ηλικίας 18 μηνών με οικογενειακό ιστορικό θανάτου του δίδυμου αδελφού του. Ο τελευταίος είχε διακομισθεί στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου μας, λόγω επιμόλυνσης τραύματος διάνοιξης βαλανοποσθικών συμφύσεων, όπου και κατέληξε από σηψαιμία σε ηλικία 17 μηνών. Στα πλαίσια διερεύνησης πιθανού υποκείμενου κληρονομικού νοσήματος, ο ασθενής εισήχθη στην κλινική μας για ανοσολογικό έλεγχο. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρθηκε ότι ο ασθενής μας και ο δίδυμος αδελφός του ήταν τα πρώτα παιδιά της οικογένειας μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικό ωάριο. Γεννήθηκε με καισαρική τομή μετά από διάρκεια κύησης 35 εβδομάδων με βάρος γέννησης 1950 γρ.(3 η -10 η ΕΘ), μήκος 45εκ.(25 η ΕΘ) και περίμετρο κεφαλής 31εκ.(10 η ΕΘ). Η ψυχοκινητική του ανάπτυξη ήταν φυσιολογική. Είχαν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι για την ηλικία του εμβολιασμοί μεταξύ των οποίων και το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β και της ιλαράςερυθράς-παρωτίτιδας. Κατά την εισαγωγή του είχε βάρος σώματος 9100 γρ.(<3 η ΕΘ) και ύψος 79 εκ. (3 η -10 η ΕΘ). Από διμήνου παρουσίαζε επίμονο χαλάζιο δεξιού άνω βλεφάρου που δεν ανταποκρίθηκε στην τοπική αγωγή. Από την κλινική εξέταση, εκτός από την στασιμότητα βάρους και τη μέτρια ηπατοσπληνομεγαλία δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα. Λόγω του βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού, έγινε αιματολογικός και ανοσολογικός έλεγχος προκειμένου να διερευνηθεί για πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. Από τη γενική αίματος διαπιστώθηκαν ανισοκυττάρωση, μικροκυττάρωση και υποχρωμία. Η εξέταση του λευκοκυτταρικού τύπου έδειξε: λευκά αιμοσφαίρια: 9560/mm 3 με ποσοστό ουδετεροφίλων 3.7% και απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων 350, αποκαλύπτοντας βαριά ουδετεροπενία. Ο ανοσολογικός έλεγχος έδειξε τα εξής: τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών ήταν ιδιαιτέρως μειωμένα: IgG 152 mg/dl (φτ mg/dl), IgA 6.67 mg/dl (φτ mg/dl) και IgM 12.8 mg/dl (φτ mg/dl). Η IgE βρέθηκε αυξημένη 106 IU/ml (φτ <46 IU/ml). Τα επίπεδα τριών από τις τέσσερις υποτάξεις της IgG ήταν πολύ χαμηλά: ΙgG 155 mg/dl, IgG mg/dl, IgG3 38 mg/dl, IgG mg/dl (φτ , , 20-75, 4-44 mg/dl αντίστοιχα). Ο ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος έδειξε σχεδόν μηδενικά επίπεδα Β-λεμφοκυττάρων: CD19 0.5%, CD20 0.6% (φτ 17-41% και % αντίστοιχα). Τα ολικά Τ-λεμφοκύτταρα και οι υποπληθυσμοί τους: Τ-βοηθητικά και Τ-κατασταλτικά καθώς και τα κύτταρα φυσικοί φονείς ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Ο ορολογικός έλεγχος έναντι των ιικών αντιγόνων της ηπατίτιδας Β και της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας έδειξε πλήρη απουσία IgG αντισωμάτων παρά τους εμβολιασμούς που είχαν προηγηθεί. Ο έλεγχος του συμπληρώματος ήταν φυσιολογικός. Στα πλαίσια ελέγχου της φαγοκυτταρικής λειτουργίας έγινε η δοκιμασία διϋδροροδαμίνης η οποία αρχικά δεν ήταν αξιολογήσιμη λόγω της ουδετεροπενίας αλλά σε επανάληψη, μετά την αποκατάσταση του αριθμού των ουδετεροφίλων, ήταν εντός φυσιολογικών ορίων (95%). Έγινε επανάληψη του ανοσολογικού ελέγχου που επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα. Λόγω της πανυπογαμμασφαιριναιμίας (πολύ χαμηλά επίπεδα IgG, IgA, IgM), της πλήρους έλλειψης αντισωματικής απάντησης σε προηγηθέντες εμβολιασμούς αλλά κυρίως της απουσίας των Β-λεμφοκυττάρων που παρουσίαζε ο ασθενής μας, ετέθη η υπόνοια για XLA. Σε δείγμα αίματος από τον ασθενή μας, αναλύθηκε η Btk πρωτεΐνη στο επίπεδο του cdna του γονιδίου με τη μέθοδο NIRCA (Non-Isotopic-Rnase-Cleavage-Assay) και βρέθηκε πλήρης έλλειψη. Στη συνέχεια η ανάλυση ακολουθίας βάσεων (direct sequencing) επιβεβαί-

3 192 Εικ 1. Πορεία των τιμών της IgG και των ουδετεροφίλων μετά την έναρξη της θεραπείας. ωσε τη NIRCA και απέδειξε παθολογική απώλειαdeletion- μιας βάσης Α στη θέση 1477, γενετική μεταβολή που δικαιολογεί το φαινότυπο XLA. Το αγόρι έλαβε εξιτήριο με τελική διάγνωση XLA και οδηγία να επανέλθει για έναρξη θεραπείας με γ-σφαιρίνη. Όμως, την επόμενη ημέρα εισήλθε επειγόντως στην κλινική λόγω υψηλού εμπυρέτου (ως 39 ο ) και βαριάς ουδετεροπενίας και τέθηκε σε παρεντερική αγωγή με αντιβιοτικά (μεροπενέμη και αμικασίνη). Παράλληλα έλαβε την πρώτη δόση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης (400mg/Kg). Η κλινική ανταπόκρισή του ήταν πολύ καλή και 7 ημέρες αργότερα εξήλθε με την οδηγία να επαναλαμβάνει τις εγχύσεις της γ-σφαιρίνης. Η πορεία του ασθενούς είναι πολύ καλή. Βρίσκεται σε θεραπεία υποκατάστασης με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη ανά τέσσερις εβδομάδες. Η ουδετεροπενία του σταδιακά αποκαταστάθηκε. Σε επανειλημμένους ελέγχους πριν από τις προγραμματισμένες εγχύσεις, η IgG ανοσοσφαιρίνη έχει ανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα σε αντίθεση με την IgA και την IgM που παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα λόγω του ότι τα σκευάσματα της γ-σφαιρίνης περιέχουν κυρίως IgG (Εικ.1). Στον ένα χρόνο θεραπείας δεν παρουσίασε σοβαρή λοίμωξη, το χαλάζιο έχει υποχωρήσει σημαντικά διατηρώντας κάποιες ελαφρές υποτροπές. Προσέλαβε βάρος και ύψος 11.7 Κg(10 η -25 η ΕΘ) και 92εκ.(50 η ΕΘ) αντίστοιχα, αποκαθιστώντας τη στασιμότητα βάρους που παρουσίαζε κατά τη διάγνωση. Συζήτηση Η XLA είναι μια πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου μιας κυτταροπλασματικής τυροσινικής κινάσης, της Btk και εδράζεται στο χρωμόσωμα Χ. Είναι γνωστό ότι οι κυτταροπλασματικές κινάσες παίζουν σπουδαίο ρόλο στην κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση. Η έκφραση της Btk πρωτεΐνης έχει βρεθεί ότι περιορίζεται στα αιμοποιητικά κύτταρα. Η Btk εκφράζεται πρωτίστως στη Β κυτταρική σειρά, στη μυελική και ερυθρά σειρά αλλά όχι στα Τ-λεμφοκύτταρα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένα ή και απόντα Β λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα και αναλόγως απουσιάζουν και οι ανοσοσφαιρίνες του ορού, αφού η Btk φυσιολογικά παίζει κρίσιμο ρόλο στην ωρίμανση των B λεμφοκυττάρων στα στάδια του προ-β κυττάρου 5. Ουδετεροπενία δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς με XLA. Ποσοστό ασθενών έως 26% μπορεί να εκδηλώνουν ουδετεροπενία κατά τη διάγνωση. Συνήθως αυτή συσχετίζεται με επεισόδια λοιμώξεων αυξάνοντας την ευαισθησία σε βακτηριδιακές λοιμώξεις. Η Btk, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη για την παραγωγή των ουδετεροφίλων υπό φυσιολογικές συνθήκες, φαίνεται πως μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην απάντηση στο στρες Η ουδετεροπενία της XLA αποκαθίσταται με τη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη και αντιβιοτικά 11. Στον ασθενή μας, ο απόλυτος αριθμός των ουδετεροφίλων σταδιακά αποκαταστάθηκε μετά την έναρξη χορήγησης γ-σφαιρίνης και διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα ένα έτος μετά. Η νόσος μεταβιβάζεται με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα. Ωστόσο μόνο το 30-50% των ασθενών έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό, με το υπόλοιπο ποσοστό να αποδίδεται σε σποραδικές μεταλλάξεις 2. Τα προσβεβλημένα άρρενα άτομα είναι επιρρεπή σε υποτροπιάζουσες βακτηριδιακές λοιμώξεις που ξεκινούν στην βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία. Η ηλικία έναρξης της νόσου συνήθως τοποθετείται μέσα στο πρώτο

4 193 Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια φυλοσύνδετης αγαμμασφαιριναιμίας. Οριστική διάγνωση Αγόρια με CD19+ B-λεμφοκύτταρα <2% και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 1) Μετάλλαξη στη Btk 2) Απουσία Btk mrna (northern blot) των ουδετεροφίλων ή μονοκυττάρων 3) Απουσία Btk πρωτεΐνης σε μονοκύτταρα ή αιμοπετάλια 4) Εξάδελφοι, θείοι ή ανιψιοί από τη μητέρα με CD19+ B-λεμφοκύτταρα <2% Πιθανή διάγνωση Αγόρια με CD19+ B-λεμφοκύτταρα <2% και όλα τα παρακάτω: 1) Έναρξη υποτροπιαζουσών βακτηριδιακών λοιμώξεων μέσα στα πρώτα πέντε έτη της ζωής 2) Ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM ορού < 2 σταθερές αποκλίσεις της φυσιολογικής μέσης τιμής για την ηλικία τους 3) Απουσία ισοαιμοσυγκολλητινών ή/και πτωχή απάντηση σε εμβόλια 4) Έχουν αποκλεισθεί άλλες αιτίες υπογαμμασφαιριναιμίας Δυνατή διάγνωση Αγόρια με CD19+ B-λεμφοκύτταρα <2% στα οποία άλλες αιτίες υπογαμμασφαιριναιμίας έχουν αποκλεισθεί και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω είναι θετικό: 1) Έναρξη υποτροπιαζουσών βακτηριδιακών λοιμώξεων μέσα στα πρώτα πέντε έτη της ζωής 2) ) Ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM ορού <2 σταθερές αποκλίσεις της φυσιολογικής μέσης τιμής για την ηλικία τους 3) Απουσία ισοαιμοσυγκολλητινών έτος της ζωής, μετά τον καταβολισμό των μητρικών αντισωμάτων. Το κλινικό φάσμα των λοιμώξεων είναι πολύ ευρύ. Συχνότερες εκδηλώσεις είναι η οξεία μέση ωτίτιδα, λοιμώξεις του δέρματος, ρινοκολπίτιδες και πνευμονικές λοιμώξεις ενώ σπανιότερες είναι οι γενικευμένες λοιμώξεις με εντεροϊούς που θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς με XLA 12. Οι λοιμώξεις των ασθενών αυτών έχουν την τάση να γενικεύονται και να καταλήγουν σε σηψαιμία, μηνιγγίτιδα ή οστεομυελίτιδα. Λοιμώξεις που καταγράφηκαν σε κλινικές μελέτες ασθενών με XLA, κατά σειρά συχνότητας ήταν: πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, λοιμώξεις δέρματος, σηψαιμία, ιγμορίτιδα, οξεία γαστρεντερίτιδα, τραχηλική λεμφαδενίτιδα, επιδιδυμίτιδα, μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα, ουρολοίμωξη, εγκεφαλίτιδα. Στους μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν περιλαμβάνονταν: S. aureus, S. pneumonia, P. aeroginosa, E. Coli, Enterovirus, Epstein-Barr virus, Aspergillus fugimatus, Candida albicans, M. Tuberculosis 2. Η νόσος μερικές φορές εκδηλώνεται με διαφορετικό κλινικό φάσμα όπως αυτοάνοσα νοσήματα ή κακοήθειες 2. Για τη διάγνωση της XLA έχουν θεσπισθεί κριτήρια που συνοψίζονται στον πίνακα Στην οριστική διάγνωση συμβάλλει η ανίχνευση της υπεύθυνης μετάλλαξης της Btk. Στον ασθενή μας η έγκαιρη ανεύρεση της μετάλλαξης οριστικοποίησε τη διάγνωση και επιτάχυνε την έναρξη της θεραπείας. Η παρατεταμένη πορεία της νόσου λόγω καθυστέρησης της διάγνωσης οδηγεί σε επιπλοκές όπως βρογχεκτασίες, απώλεια ακοής, αιμορραγία από το πεπτικό, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 2. Αν οι ασθενείς δεν αντιμετωπιστούν επιθετικά με τακτική θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη και κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή, η νόσος οδηγεί σε υψηλή θνησιμότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόωρο θάνατο συνεπεία βαριάς λοίμωξης ή χρόνιας πνευμονοπάθειας 6. Συμπερασματικά, η υποψία της φυλοσύνδετης αγαμμασφαιριναιμίας πρέπει να τίθεται στη διαφορική διάγνωση αγοριών με ανεξήγητες επίμονες ή υποτροπιάζουσες ή βαριές λοιμώξεις στη βρεφική και μικρή παιδική ηλικία και ιστορικό θανάτου αρρένων μελών της οικογένειας της μητέρας από λοιμώξεις. Η πρώιμη διάγνωση της νόσου είναι σημαντική, διότι σηματοδοτεί την άμεση έναρξη της θεραπείας υποκατάστασης που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την καλή έκβαση των πασχόντων. Η σύγχρονη θεραπεία αυξάνει θεαματικά την επιβίωση και εξασφαλίζει ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Eυχαριστίες Οι συγγραφείς ευχαριστούν τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίτη, υπεύθυνο του εργαστηρίου της Α Παθολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη μοριακή ανάλυση του γενετικού υλικού του ασθενούς μας.

5 194 Βιβλιογραφία 1. Kristufek D, Aspalter RM, Eibl MM, Wolf HM. Characterization of novel Bruton s tyrosine kinase gene mutations in Central European patients with agammaglobulinemia. Mol Immunol 2007, 44: Chun JK, Lee TJ, Song JW, Linton JA, Kim DS. Analysis of clinical presentations of Bruton disease: a review of 20 years of accumulated data from pediatric patients at Severance Hospital. Yonsei Med J 2008, 49: Maekawa K, Yamada M, Okura Y, Sato Y, Yamada Y, Kawamura N, et al. X-linked agammaglobulinemia in a 10-year-old boy with a novel non-invariant splicesite mutation in Btk gene. Blood Cell Mol Dis 2010, 44: Lee PP, Chen TX, Jiang LP, Chan KW, Yang W, Lee BW, et al. Clinical characteristics and genotypephenotype correlation in 62 patients with X-linked agammaglobulinemia. J Clin Immunol 2010, 30: Tsukada S, Rawlings DJ, Witte ON. Role of Bruton s tyrosine kinase in immunodeficiency. Curr Opin Immunol 1994, 6: Speletas M, Kanariou M, Kanakoudi-Tsakalidou F, Papadopoulou-Alataki E, Arvanitidis K, Pardali E, et al. Analysis of Btk mutations in patients with X-linked agammaglobulinaemia (XLA) and determination of carrier status in normal female relatives: a nationwide study of Btk deficiency in Greece. Scand J Immunol 2001, 54: Narula G, Currimbhoy Z. Transient myelodysplastic syndrome in X-linked agammaglobulinemia with a novel Btk mutation. Pediatr Blood Cancer 2008, 51: Toth B, Volokha A, Mihas A, Pac M, Bernatowska E, Kondratenko I, et al. Genetic and demographic features of X-linked agammaglobulinemia in Eastern and Central Europe: A cohort study. Mol Immunol 2009, 46: Farrar JE, Rohrer J, Conley ME. Neutropenia in X-linked agammaglobulinemia. Clin Immunol Immunopathol 1996, 81: Aghamohammadi A, Cheraghi T, Rezaei N, Kanegane H, Abdollahzede S, Talaei-Khoei M, et al. Neutropenia associated with X-linked Agammaglobulinemia in an Iranian referral center. Iran J Allergy Asthma Immunol 2009, 8: Lemos S, Jacob CMA, Pastorino AC, Castro APBM, Fomin ABF, Carneiro-Sampaio MMS. Neutropenia in antibody-deficient patients under IVIG replacement therapy. Pediatr Allergy Immunol 2009, 20; Schultz KA, Neglia JP, Smith AR, Ochs HD, Torgerson TR, Kumar A. Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis in two brothers with X-linked agammaglobulinemia. Pediatr Blood Cancer 2008, 51: Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A. Diagnostic criteria for primary immunodeficiencies. Representing PAGID (Pan-American Group for Immunodeficiency) and ESID (European Society for Immunodeficiencies). Clin Immunol 1999, 93: Αλληλογραφία Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Corresponding author Efimia Papadopoulou-Alataki 4th Paediatric Department Aristotle University of Thessaloniki Papageorgiou Hospital Ring Road, Thessaloniki, Greece Phone: Fax:

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA)

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών

Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 203-207, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 3 203 Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών Μ. Αυγέρη 1, Ε. Χατζηπαντελής 1, Θ. Παπαγεωργίου 1, Ε. Δεστάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM Hyper-IgM Syndrome (HIgM) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος Φίλων Ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA, Νόσος Bruton) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Α) Ειδικής Ανοσίας 1) Β-Λεμφοκυττάρων 2) Τ-Λεμφοκυττάρων Β) Μη Ειδικής Ανοσίας 1) Φαγοκυττάρων 2) ΝΚ-Λεμφοκυττάρων 3) Παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2008 2009 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το διάβασμα κάνει τον πολυμαθή, η συζήτηση τον ετοιμόλογο και η συγγραφή τον

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org Hyper-IgM Syndrome (HIgM) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Εγχειρίδιο για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους Από τη ιεθνή Οµάδα Καταγραφής της Βαρειάς Χρονίας Ουδετεροπενίας (Severe Chronic Neutropenia International Registry, SCNIR)

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 ÁöéÝñùìá óôçí çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν Άρθρα 324 Ειδικές λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε έφηβο. Περιγραφή περίπτωσης

Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε έφηβο. Περιγραφή περίπτωσης Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 123-128, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 123 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε έφηβο. Περιγραφή περίπτωσης Κ. Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Μ. Καυγά,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα με εκδηλώσεις από το έσω ους - παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο Cogan

Αυτοάνοσα νοσήματα με εκδηλώσεις από το έσω ους - παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο Cogan 000_000_BASILEIOU2-8 26/6/2009 15:04 ÂÏ 66 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ CASE REPORT Αν. Βασιλείου Φ. Ζάππας Κ. Δημητρίου Γ. Καρατζιάς Α. Ευσταθίδης Ι. Μυριοκεφαλιτάκης Μ. Ανδρουλάκης Ωτορινολαρυγγολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1 102 Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α. Γκαμπέτα 1, Ε. Δοσιάδη 1, Ε. Χατζηπαντελής 1, Κ. Κούσκουρας 2, Ε. Παυλίδου 1, Ε. Παύλου 1, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia archieves review 1836 VELEGRAKI (pages 19) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Καντινταιμία Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηριασμού: συγγενείς λοιμώξεις, περιγεννητικές λοιμώξεις, κύηση, νεογνό.

Λέξεις ευρετηριασμού: συγγενείς λοιμώξεις, περιγεννητικές λοιμώξεις, κύηση, νεογνό. Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 253 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ιογενείς συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις Τ. Σιαχανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ιοί αποτελούν το συχνότερο αίτιο λοίμωξης της εγκύου και είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Ανοσοπροστασία. φυσική-έμφυτη (μη-ειδική) ανοσία: άμυνα πρώτης γραμμής (0-12 ώρες)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Ανοσοπροστασία. φυσική-έμφυτη (μη-ειδική) ανοσία: άμυνα πρώτης γραμμής (0-12 ώρες) Ανοσολογία - Ιατρική Βραβείο Nobel 2011 Μαρία Γ. Κανάριου Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία Νοσοκομείο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ

Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ 100 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ Κ. Τζιούβας, Γ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Ξένου, Τ. Τσαπρούνη, Ι. Παπανδρέου, Ζ. Γκερλέ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική. Paediatriki. Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014. Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Παιδιατρική. Paediatriki. Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014. Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Παιδιατρική Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014 Paediatriki Journal of the Greek Paediatric Society Volume 77 Number 1 January-February-March

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Λ ο ί μ ω ξ η 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Μετά 11 χρόνια, η «Λοίμωξη» αλλάζει μορφή. Το επιβάλλουν οι καιροί και βασικότερα η οικονομική κρίση. Και στη νέα περίοδο, η έκδοση συνεχίζει με τις

Διαβάστε περισσότερα