ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυ τιλίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ν.δ. 551/1970 Άρθρο 1 Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 551/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών» (ΦΕΚ 114 Α ) προστίθεται άρθρο 3α ως εξής: «Άρθρο 3α Συνεταιρισμός θαλάσσιας αλληλασφάλισης 1. Ο συνεταιρισμός θαλάσσιας αλληλασφάλισης έχει ως αντικείμενο την ασφάλιση αποκλειστικά των μελών αυτού, κατά των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται πλοία και μεταφερόμενα εμπορεύματα, κατά ατυχημά των και ασθενειών του πληρώματος και προσώπων που με οποιαδήποτε ιδιότητα επιβαίνουν σε αυτά, καθώς και την ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση πλοίων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση Α αριθμοί 1, 2, 6, 7 και 12 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» (ΦΕΚ 10 Α ). Ο συ νεταιρισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196 Α ), εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Μέλη συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορούν να γίνουν κύριοι πλοίων, πλοιοκτήτες, εφο πλιστές, διαχειριστές εταιρειών πλοιοκτησίας, εφοπλι σμού και κυριότητας πλοίων, διαχειριστές πλοίων και εκναυλωτές. 3. Τα μέλη του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφά λισης δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή έναντι των μελών του συνεταιρισμού για τις υποχρε ώσεις του. 4. Μέλη του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφά λισης μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Νομικό πρόσωπο, μέλος συνεταιρισμού θαλάσσιας αλ ληλασφάλισης, μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού από εκτελεστικό διευθυντή ή εκτελεστικό μέλος του διοικούντος οργάνου του. 5. Μέλος συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις του συνεταιρισμού να αντιπροσωπεύει και άλλα μέλη αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, κατά τη δι ακριτική του ευχέρεια, για την αποδοχή ή μη αίτησης εισόδου κάθε υποψήφιου μέλους του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης. Η ιδιότητα του μέλους κτάται με μόνη την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Επιτρέπεται η δι αντιπροσώπου συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνεταιρισμού θαλάσσιας αλλη λασφάλισης. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν απαιτείται να είναι μέλος του συνεταιρισμού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» εφαρ μόζονται αναλόγως και στο συνεταιρισμό θαλάσσιας αλληλασφάλισης. Οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 δεν εφαρμόζονται επί του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλλη λασφάλισης. 9. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης εμπίπτουν ιδίως: α) η παραλαβή απαιτήσεων ασφαλιστικών αποζημι ώσεων και αναγγελίας επέλευσης ασφαλιστικών κιν δύνων, β) η αναγνώριση ή μη απαιτήσεων αποζημίωσης, κα θώς και η ικανοποίηση αυτών, γ) η συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του συνε ταιρισμού και των μελών του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό, δ) η απόφαση για την επιβολή έκτακτων εισφορών προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών ή άλλων εξαι ρετικών οικονομικών καταστάσεων, όπως ιδίως η ανάγκη ικανοποίησης ασφαλιστικής απαίτησης συνεταίρου,

2 2846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ε) ο προσδιορισμός του ύψους των ασφαλιστικών ει σφορών, στ) η υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση του εσωτερικού κανονισμού αλληλασφάλισης (rules). 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού θαλάσ σιας αλληλασφάλισης μπορεί να αναθέτει σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέρος των αρμοδιοτήτων του.» ΜΕΡΟΣ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 1. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της πα ραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν υποχρέωση εξαετούς πα ραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού).» β) Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Π.Λ.Σ., οι λέξεις «κατάταξής τους» αντικαθίστα νται από τις λέξεις «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσής τους». γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Π.Λ.Σ., οι λέξεις «κατάταξής τους» αντικαθίστα νται από τις λέξεις «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσής τους». 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικα θίσταται ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προ ηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με γραπτές εξετάσεις, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσό ντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψη φίους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, κα θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και στην κατάταξη αυτών. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.» 3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παρα γράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με γραπτές εξετάσεις, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσό ντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη συμ μετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις απαι τείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου κα θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.» 4. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπά γονται και οι σύζυγοι, άντρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτί ων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.» 5. Στο άρθρο 6 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθενται νέοι παρά γραφοι 6, 7 και 8 ως ακολούθως: «6. Όσοι εξέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ. λόγω παραίτησης ή απόταξης υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο Λ.Σ.. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να κα ταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δα πάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε. ΦΕΚ 90 Α ). 7. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας. 8. Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέ σεων που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλαμβάνεται από ιδιώτες, οι οποίοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις μετά από αίτησή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον έχουν συμμε τάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διά σωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋ πόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος και του βαθμού απολυτηρίου. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος του παραπάνω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή, κατά σειρά προτε ραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.» 6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικα θίσταται ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2847 «4. Τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν Οργανι σμούς Σχολών βασικής εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ., οι οποίες λειτουργούν με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν., προτείνονται, μετά από σχετική γνωμο δότηση του Γ.Ε.Ν., από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.» 7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Π.Λ.Σ., προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολού θως: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση του προσωπικού του Λ.Σ. που μετακινείται για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό της χώρας και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.» 8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 του Κ.Π.Λ.Σ. αντι καθίσταται ως ακολούθως: «9. Οι Αξιωματικοί του Λ.Σ., ανεξάρτητα από την αρχαι ότητα που αποκτούν, εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους ορίζεται ως εξής: α) Οι Αξιωματικοί των εδαφίων α και β της παρα γράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιο βάθμων τους Αξιωματικών των εδαφίων γ, δ, ε, και στ της ίδιας παραγράφου από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω. Οι αξιωματικοί του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του εδαφίου β που προήχθησαν το ίδιο ημερολογιακό έτος. β) Οι Αξιωματικοί των εδαφίων γ και δ της παραγρά φου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθ μων τους Αξιωματικών των εδαφίων ε και στ της ίδιας παραγράφου, που προήχθησαν το ίδιο ημερολογιακό έτος η δε αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιω ματικών των εδαφίων γ και δ της ίδιας παραγράφου προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα γράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. γ) Οι Αξιωματικοί του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του εδαφίου στ της ίδιας παραγράφου που προήχθησαν το ίδιο έτος με αυτούς. δ) Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Λ.Σ. από το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και άνω είναι αρχαιότεροι των εφέδρων Αξιωματικών που δεν μονιμοποιήθηκαν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 52.» 9.α) Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Του ακόλουθου κατά βαθμό χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.: αα) Ανθυποπλοίαρχοι: Δέκα έτη. ββ) Υποπλοίαρχοι: Δεκαέξι έτη. γγ) Πλωτάρχες: Δεκαεννέα έτη. δδ) Αντιπλοίαρχοι: Είκοσι οκτώ έτη.» β) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3.α) Για την εφαρμογή της παραγράφου 1(β) του πα ρόντος άρθρου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε του άρθρου 14 και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3(α) του προηγούμενου άρθρου, ως μέγιστος χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού των αναφερόμενων σε αυτή αντίστοιχων βαθμών, θεωρείται και υπολο γίζεται ο πέραν των δώδεκα ετών χρόνος συνολικής υπηρεσίας τους στο Λ.Σ. από της κατατάξεώς τους ως δοκίμων Κελευστών, εφόσον από την προσμέτρηση του πλασματικού αυτού χρόνου δεν προκαλείται διατάραξη της ισχύουσας κάθε φορά σειράς αρχαιότητας μεταξύ των εγγεγραμμένων στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών. Η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14, που δεν εκπλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τις διατά ξεις των άρθρων 22 και 59 υποχρεώσεις τους.» 10. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Για τους μετά τη 19η Ιουλίου 2001 ονομαζόμενους Σημαιοφόρους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 απαιτείται, οι μεν διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πλω τά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.T.M.I.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τέσ σερα (4) έτη στα προαναφερόμενα μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, οι δε πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή εναέ ρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.T.M.I.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.).» 11. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κ.Π.Λ.Σ. αναριθμείται σε περίπτωση δ και προστί θεται νέα περίπτωση γ ως ακολούθως: «γ) Από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου για προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ., εξαιρούνται: αα) Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής ή πτυχιούχοι Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Γ.Ε.Σ. και κάτοχοι ειδικότητας πληροφορικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με την ισχύ ουσα κάθε φορά νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες. ββ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ., οι οποίοι μετεκπαιδεύτηκαν και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε αντι κείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου εν συνεχεία να κα λύψουν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς με τις γνώσεις τους.» 12. α) Το άρθρο 54 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 54 Καταληκτικός βαθμός εξέλιξης Οι Υπαξιωματικοί από Λιμενοφύλακες που κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., καθώς και αυτοί της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., είναι δυνατόν να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και να εξελιχθούν σε Αξιω ματικούς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα

4 2848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) αυτού, οι δε λοιποί μπορεί να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή.» β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του Κ.Π.Λ.Σ. αντι καθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενο φυλάκων δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό ως εξής: α) Λιμενοφύλακας: Οκτώ (8) έτη πραγματικής υπηρε σίας από την ημερομηνία κατάταξης στην προαναφε ρόμενη Σχολή. β) Κελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρε σίας ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ.. γ) Επικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπη ρεσίας ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ.. δ) Αρχικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπη ρεσίας ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού το μέα ή Τεχνολογικού τομέα ή Κ.Α.ΤΕ.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρε σίας ή είκοσι ένα (21) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για τους υπόλοιπους απόφοιτους Λυκείου προερχόμενους από τη Σχολή Δο κίμων Λιμενοφυλάκων. ε) Ανθυπασπιστής: Πέντε (5) έτη πραγματικής υπη ρεσίας, εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα ή Τεχνολογικού τομέα ή Κ.Α.ΤΕ.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν..» 13. Το άρθρο 83 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Άρθρο 83 Διαθεσιμότητα 1. Σε διαθεσιμότητα δύναται να τίθεται το προσωπικό Λιμενικού Σώματος όταν ασκείται σε βάρος του ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα για το οποίο απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή διατάσσεται σε βάρος του ΕΔΕ για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλείται απόταξη ή αργία με προσωρινή απόλυση. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερ βαίνει το ένα (1) έτος. Αν πρόκειται όμως για ποινικό αδίκημα προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγρά φου 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001, για το οποίο απει λείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, η ανωτέρω κατάσταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Σε κάθε περίπτωση η διαθεσιμό τητα δύναται να παύσει και πριν τη συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων με πράξη του οργάνου που την αποφάσισε. 2. Σε διαθεσιμότητα τίθεται υποχρεωτικώς το προσω πικό Λιμενικού Σώματος για όλο το χρονικό διάστημα που εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελεί σε προσωρινή κράτηση, και για ένα (1) το πολύ έτος εκείνοι των οποίων αντικαθίσταται η προσωρινή τους κράτηση με περιοριστικούς όρους. Οι διατελούντες στην κατάσταση της διαθεσιμότητας παραδίδουν τον ατομικό τους οπλισμό. 3. Η θέση του λιμενικού σε διαθεσιμότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού στην ίδια κατάσταση για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα ή ποινικό αδίκημα, στην περί πτωση όμως αυτή η νέα διαθεσιμότητα αρχίζει μετά τη λήξη της πρώτης. 4. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με προσω ρινή απόλυση για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το χρόνο που το στέλεχος Λ.Σ. τελεί σε διαθεσιμότητα, διακόπτεται η κατάσταση της διαθεσιμότητας από την έναρξη εκτίσεως της ποινής και συνεχίζεται μετά την έκτιση αυτής, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με προσωρινή απόλυση για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα ο χρόνος της διαθεσιμότητας που αντιστοιχεί στο χρόνο διάρκει ας της ποινής της αργίας, λογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής αυτής.» 14. Στο άρθρο 136 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται παράγρα φος 4 ως ακολούθως: «4. Για τα έξοδα συντήρησης διατροφής των αστυ νομικών σκύλων Λ.Σ. χορηγείται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.» 15. Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1στ του άρθρου 57, καθώς και της παραγράφου 1α του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 A ), εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματι κούς Λ.Σ. τους προερχόμενους εκ της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τε χνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Άρθρο 3 Ρυθμίσεις θεμάτων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Στο εν λόγω Γραφείο μπορεί να τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.» 2. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙ ΡΕΤΟΣ» για το προσωπικό Λ.Σ. ή να έχει βαθμολογηθεί σε όλα τα προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εννέα, για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυ τιλίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό και να έχει κριθεί προα κτέο από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, όπου αυτό προβλέπεται.» 3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ). Η αποζημίωση που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 2/8229/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001, χο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2849 ρηγείται αναδρομικά και στους πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το ύψος της απο ζημίωσης αυτής είναι εκείνο που προβλέπεται για τα στελέχη Λ.Σ. που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις. 4. Στο άρθρο 50 του ν. 2935/2001 προστίθενται παρά γραφοι 14 και 15 ως ακολούθως: «14. Δεν αποτελούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα οι δυσμενείς εκφράσεις που διατύπωσε ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου αυτού κατά την άσκη ση των καθηκόντων τους είτε προφορικά ή εγγράφως, όπως και οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από δικαιολογημένο εν διαφέρον. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις αποτελούν τα συ στατικά στοιχεία του αδικήματος του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα ή όταν από τον τρόπο της εκδήλω σης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης. Επίσης η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και των στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκό ντων τους, καθώς και στην περίπτωση παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας. Η ενημέρωση του πειθαρχικά προϊσταμένου του ελεγχομένου δεν συνιστά παραβίαση του απορρήτου. Η νομιμότητα, κανονικότητα και πληρό τητα των ανακριτικών πράξεων που διενεργούνται από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπο ρικής Ναυτιλίας, υπό την εποπτεία Εισαγγελικής Αρχής ελέγχεται από αυτήν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 193 και επόμενα του ΣΠΚ. 15. Στον Διευθυντή και στο προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δι καστηρίων για πράξεις ή παραλείψεις που τους απο δίδονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατόπιν αιτήματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.» 5. Στο πλαίσιο των ελέγχων των δηλώσεων περιου σιακής κατάστασης του προσωπικού του Λ.Σ., που δι ενεργούνται από στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατή ύστερα από έγγραφη εντολή του Γενικού Επι θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου. Άρθρο 4 Σύσταση Αποστολή Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος 1. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται «Κέ ντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος» (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.), το οποίο υπάγεται στην οριζόμενη από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Υπηρεσία. 2. Η αποστολή του Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. είναι η διεύθυνση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός επιχειρήσεων μεγά λης κλίμακας με τη χρησιμοποίηση της υποδομής, των διαθέσιμων μέσων και του προσωπικού Λ.Σ., η παρα κολούθηση των περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεων που διενεργούνται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διοικήσεις και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η παροχή σε αυτές της απαιτούμενης συνδρομής, πλην των περιστα τικών ή επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης. 3. Στο Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. υπάγεται το Κέντρο Άμεσης Δρά σης του Λιμενικού Σώματος (Κ.Α.Δ./Λ.Σ.), το οποίο έχει ως κύρια αποστολή την επί εικοσιτετραώρου βάσεως λήψη τηλεφωνικών κλήσεων για οποιοδήποτε συμβάν ανάγεται στην αρμοδιότητα του Λ.Σ. και διαβιβάζει μέσω ασυρμάτου εντολές ή οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του Λ.Σ. ή άλλες πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές. 4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Κ.Π.Λ.Σ. προ στίθενται νέες περιπτώσεις δ και ε ως ακολούθως: «(δ) Οργάνωσης, λειτουργίας, στελέχωσης, χρησιμο ποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Επιχει ρήσεων Λιμενικού Σώματος (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.) και κάθε άλλο συναφές θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. (ε) Οργάνωσης, λειτουργίας, στελέχωσης, χρησιμο ποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Άμεσης Δράσης Λιμενικού Σώματος (Κ.Α.Δ./Λ.Σ.) και κάθε άλλο συναφές θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κ.Α.Δ./Λ.Σ..» Άρθρο 5 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών Λιμενικού Σώματος 1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Περιφε ρειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.). Η οργάνωση, η λειτουργία, τα χρησιμο ποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των επιχειρη σιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή του προσω πικού, οι προϋποθέσεις παραμονής του, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις Ομάδες αυτές, καθορίζο νται με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. έχουν, παράλληλα με τα λοιπά κα θήκοντά τους, ως κύρια αποστολή τη δίωξη των εγκλη μάτων περί ναρκωτικών, σύμφωνα με το ν.δ. 444/1970 και το άρθρο 130 του ν.δ. 187/1973 σε συνδυασμό με το ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α ) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)». 3. Οι Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. υπάγονται διοικητικά και επιχει ρησιακά στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, επο πτεύονται από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που ισχύει κάθε φορά και στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από το σχολείο δίωξης ναρκωτικών Λ.Σ. ή αντίστοιχων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ΜΕΡΟΣ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 6 Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α )

6 2850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παρατείνεται για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 Ρύθμιση θεμάτων Πλοηγικής Υπηρεσίας του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 1. Το ποσοστό 2% επί των εισπράξεων εκ πλοηγικών δικαιωμάτων που προβλέπεται υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας (ΚΑΑΝ) σύμφωνα με τις διατάξεις της περί πτωσης ε του άρθρου 3 του ν. 6002/1934 (ΦΕΚ 37 Α ) και της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43 Α ) ορίζεται σε 1%. 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Η διάταξη του παραπάνω εδαφίου εφαρμόζεται και για τους μόνιμους υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρε σίας που δεν ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό και έχουν προσληφθεί με ειδικότητες οδηγού αυτοκινήτου και μηχανοτεχνίτη.» ΜΕΡΟΣ Δ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Άρθρο 8 Παράταση ετήσιας ακινησίας για ακτοπλοϊκά πλοία 1. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ) αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «α) για την προγραμματισμένη, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με απόφαση των αρμό διων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπερά τωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διά στημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.» 2. Το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντι κατάσταση των κύριων μηχανών πρόωσης ή εργασιών ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα (30) ακόμα ημέ ρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με από φαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε κάθε περίπτωση διακοπής εκτέλεσης δρομολο γίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 πέραν των εξήντα (60) ημερών, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου σες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες.» Άρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α ) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 3409/ 2005 (ΦΕΚ 273 Α ) αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Με μέριμνα και δαπάνη των πλοιοκτητών διατίθε νται στους ιατρούς: α) για την ενδιαίτησή τους ατομικές καμπίνες με συνεχόμενο χώρο υγιεινής και τους παρέχε ται σίτιση καθ όλη τη διάρκεια του πλου δρομολογίου του πλοίου, β) τα απαραίτητα μέσα και φαρμακευτικό υλικό όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις συμπληρωμένα με τον επιπλέον φαρμακευτικό και ια τροτεχνολογικό εξοπλισμό των ιατρείων του πλοίου που προβλέπονται στην εκδιδόμενη της κατ εξουσι οδότηση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατά των παραβατών της διάταξης αυτής, επιβάλλο νται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώ δικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.» Άρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ) Στο δεύτερο (ΙΙ) μέρος με τίτλο «Προμήθειες» της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημό σιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο κ ως ακολούθως: «κ) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες ανα τίθενται στην «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.) με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. για όσο χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.» Άρθρο 11 Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Επιθεώ ρηση Εμπορικών Πλοίων (Ε.Ε.Π.) ή Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Δ.Ε.Ε.Π.) νοείται ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτός προσδιορίζεται στο πλαίσιο του εκάστο τε ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2851 Άρθρο Κατά την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογί ου ή την οριστική εξόφληση ή την καταβολή προκατα βολής ή την εκκαθάριση ή το κλείσιμο του ναυτολογίου φορτηγών πλοίων κάθε κατηγορίας, ολικής χωρητικότη τας άνω των κόρων, που νηολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α ), εφόσον δηλώνεται από την πλοιοκτήτρια εται ρεία στο Ν.Α.Τ. και διαπιστώνεται αρμοδίως ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις σύνθεσης του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών και σπουδαστών (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) Α.Ε.Ν., ο πλοι οκτήτης καταβάλλει τη δική του τακτική εισφορά στο Ν.Α.Τ., υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, όπου αυτή προβλέπεται μόνο για τους ως άνω ναυτικούς και με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας. Εφόσον υπηρετούν στο πλοίο περισσότεροι κατά αριθμό Έλληνες ναυτικοί από τους οριζόμενους πιο πάνω, ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει τη δική του ει σφορά στο Ν.Α.Τ. υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για όσους Έλληνες ναυτικούς υπηρετούν πέραν αυτών που ορίζονται πιο πάνω, με βάση τις χαμηλότερες εισφορές εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλεται τακτική εισφο ρά ναυτικού στο Ν.Α.Τ. υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για όλους τους ναυ τολογημένους Έλληνες ναυτικούς σε θέσεις κατώτερου πληρώματος, όπου αυτή προβλέπεται και δεν παρακρα τείται από τη μισθοδοσία τους. 2. Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών και σπουδαστών Α.Ε.Ν. από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.. 3. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρ θρου αρχίζει από τη 15η Δεκεμβρίου Άρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η εισφορά της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α ) υπέρ του Ν.Α.Τ. βαρύνει προσαυξημένη κατά 0,22 %, τον χρήστη των ρυμουλκικών υπηρεσιών και εισπράττεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή που την αποδίδει στο Ν.Α.Τ.. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς αυτής είναι, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στην παράγρα φο 6 του άρθρου 86 του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α ) και ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς από τους υπό χρεους, αυτή προσαυξάνεται με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις εί σπραξης των λοιπών εισφορών και δικαιωμάτων του Ν.Α.Τ.. Ποσοστό 5% της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Με ρισματούχων Ναυτικού. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα παραστατικά, η διαδικα σία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο Ν.Α.Τ., οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμε νων προθεσμιών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» Άρθρο 14 Προσωπικό γραφείου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 1. Συνιστάται στο γραφείο Προέδρου του Διοικητι κού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου. Τα προσόντα του ειδικού συνεργάτη είναι κατ ελάχιστο τα ίδια με αυτά που προβλέπονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αυτού. 2. Η πρόσληψη στη θέση της προηγούμενης παρα γράφου γίνεται από το ανωτέρω όργανο χωρίς οποι αδήποτε διαδικασία. Ο προσλαμβανόμενος αποχωρεί αυτοδικαίως χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργά νου που τον προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία. 3. Η αμοιβή του ανωτέρω καθορίζεται με κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 4. Η πλήρωση της παραπάνω θέσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) και της παρα γράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ), όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν. Άρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων για οφειλές στο Ν.Α.Τ. από εισφορές εκ ναυτολογίων 1. Για κάθε είδους οφειλή προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), η οποία προκύπτει από «εισφορές εκ ναυτολογίου» και από εξομοιούμενες με αυτές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τους νό μους 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α ) και 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) και εκάστοτε ισχύει και η οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ν.Α.Τ. Φύλλο Εκκαθαρίσεως, στο οποίο περιγράφονται η αιτία, ο χρόνος γενέσεως και τα ποσά του κεφαλαίου και των τυχόν προσθέτων της οφειλής καθώς και ο οφει λέτης. Το Φύλλο Εκκαθαρίσεως επιδίδεται αμελλητί στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή. Ο οφειλέτης έχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδο ση για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης του Φύλλου Εκκαθαρίσεως ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ.. Μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την επίδοση του Φύλλου Εκκαθαρίσεως, δίχως αυτό να αναθεωρηθεί ή η σε αυτό αναφερόμενη οφειλή να εξοφληθεί ολο σχερώς, η οφειλή βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και το Φύλλο Εκκαθαρίσεως καθίσταται τίτλος εκτελεστός. 2. Η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση ληξιπρόθεσμης οφει λής στο Δημόσιο Ταμείο συνεπιφέρει: α) απαγόρευση

8 2852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του εν γένει απόπλου του πλοίου στο οποίο αφορά η οφειλή και β) ακυρότητα της για οποιαδήποτε αιτία μεταβίβασης του πλοίου, εκτός της περίπτωσης του πλειστηριασμού. Την απόφαση της κατά τα ανωτέρω απαγόρευσης απόπλου εκδίδει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Η απαγόρευση απόπλου αναστέλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου, εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ρύθμισης της οφειλής κατά τις κεί μενες περί διευκόλυνσης των οφειλετών του Δημοσίου διατάξεις και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση αυτή. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίζει ανά τρίμηνο στο Ν.Α.Τ. βεβαίωση περί του ότι η ρύθμιση εξακολουθεί να τηρείται, διαφορετικά η αναστολή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναβιώνει η απαγόρευση του απόπλου με απόφαση του ίδιου οργάνου του Ν.Α.Τ.. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλογικά και στην πε ρίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω οφειλής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής της ληξιπρόθεσμης, βεβαιωθείσας ή μη, οφειλής από τον οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της οφειλής από κατά προσέγγιση οφειλόμενες εισφορές εκ ναυτολογίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ν.Α.Τ., δύνα ται να προχωρεί κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη σε ρύθμιση της οφειλής, με την παροχή της δυνατότητας στον οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αφού αυτός παράσχει εγγύηση που να καλύπτει το ποσό της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται απόφαση απαγόρευ σης απόπλου ή η εκδοθείσα απόφαση αναστέλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, για όσο διάστημα εξακολουθεί να τηρείται η ρύθμιση, ενώ διακόπτεται και η περαιτέρω επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη ή προ σαυξήσεις, για όσο διάστημα ομοίως εξακολουθεί να τηρείται η ρύθμιση. Οι διατάξεις της παρούσας παρα γράφου ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση απα γόρευσης απόπλου λόγω οφειλής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις της προηγούμενης πα ραγράφου, όταν η επιβολή απαγόρευσης απόπλου του πλοίου είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον οφειλέτη, ο οποίος αιτείται τη ρύθμισή της, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. δύναται να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της επιβολής απαγόρευσης απόπλου του πλοίου το πολύ για δεκαπέντε (15) ημέρες, μέχρις ότου το αίτημα της ρύθμισης αχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. για κρίση κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 5. Για το χρονικό διάστημα από την ημέρα που κα θίσταται ληξιπρόθεσμη η κάθε είδους οφειλή προς το Ν.Α.Τ., όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα που αυτή βεβαιώ νεται στο Δημόσιο Ταμείο, επιβάλλονται σε βάρος του οφειλέτη πρόσθετα τέλη ύψους 1,5% ανά μήνα και για περίοδο το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Μετά τη βεβαίωση της οφειλής στο Δημόσιο Ταμείο, το κεφάλαιο της οφειλής μαζί με τα κατά τα ανωτέρω πρόσθετα τέλη επιβαρύνονται με την προσαύξηση που εκάστοτε και για όσο διάστημα προβλέπει ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η ισχύς της διατάξεως της παραγρά φου αυτής καταλαμβάνει και τις ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Α.Τ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 6. Στην περίπτωση των διαδόχων των πλοιοκτητών που βαρύνονται με οφειλές προς το Ν.Α.Τ., οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την περίοδο κατά την οποία το πλοίο ανήκε στον δικαιοπάροχό τους, τα πρό σθετα τέλη και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την ημέρα κατά την οποία τους επιδόθηκε το σχετικό με την οφειλή Φύλλο Εκκαθαρίσεως. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Α.Τ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθε σμες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 7. Το ληξιπρόθεσμο ναυτολόγιο ή το ναυτολόγιο πλοί ου του οποίου έχει απολυθεί όλο το πλήρωμα, συμπερι λαμβανομένου του πλοιάρχου, αποστέλλεται αμελλητί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, όπου έχει κατατεθεί, προς το Ν.Α.Τ. προς εκκαθάριση, αδιαφόρως του εάν έχουν εξοφληθεί οι κατά προσέγγιση οφειλόμενες ει σφορές. Άρθρο 16 Απαλλαγή υπερθεματιστών πλειστηριασμού από τέλη Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α ) προστίθεται εδάφιο ως ακολού θως: «Ο υπερθεματιστής όμως ευθύνεται μόνο για τις οφει λές του πλοίου και τα πρόσθετα τέλη που αντιστοιχούν σε χρόνο πριν από την ημερομηνία του πλειστηρια σμού.» Άρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) Η περίπτωση ιε της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «ιε) Τα κεφάλαια του ΚΑΕΟ διατίθενται και για την πληρωμή των συντάξεων κύριων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το Ν.Α.Τ. είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώ σεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστι κού κινδύνου ολικά ή μερικά.» Άρθρο 18 Συμπλήρωση του άρθρου 4 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α ) Στο άρθρο 4 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 A ) προστίθεται περίπτωση δ ως ακολούθως: «δ) Εφόσον οι πόροι των προηγούμενων παραγρά φων δεν επαρκούν για την εκπλήρωση του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ν., επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Α.Τ. μεταφορά των αναγκαίων ποσών από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.». Η έναρξη ισχύος της διάταξης του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου * *

9 ΦΕΚ 122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2853 Άρθρο 19 Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α ) 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α ) όπως αυτός ισχύει, μετά την περίπτωση γα προστίθεται περίπτωση γβ, που έχει ως εξής: «γβ) Ασυρματιστές Εμπορικού Ναυτικού δύνανται να συνταξιοδοτούνται ως ακολούθως: Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α τά ξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας του Προϊσταμένου Αξιωματικού Ασυρμάτου της κατηγορίας πλοίων που υπηρέτησαν. Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Β τάξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργα σίας του Ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των κοχ. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον κατα βάλλουν τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ των, υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), ασφαλιστι κών εισφορών εργοδότη και ναυτικού, των ειδικοτήτων ναυτολόγησης του τελευταίου 48μήνου ναυτικής τους υπηρεσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των ειδικο τήτων στις οποίες θα ενταχθούν βάσει των ανωτέρω και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφά παξ είτε σε δώδεκα (12) κατ ανώτατο όριο ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς. Δεν καταβάλλεται διαφορά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Κ.Ε.Α.Ν. εάν δεν λαμβάνεται σύνταξη από αυτό. Οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 23α, που προστέθηκε ως νέο άρθρο στον κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α ) με την παράγραφο Β του άρθρου 5 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α ), όπως αυτές συμπληρώ θηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α ), δεν εφαρμόζονται για τους Ασυρματιστές που θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του κ.ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρ θρου τριακοστού του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ), αντικα θίσταται ως ακολούθως: «3. Έκτακτες δαπάνες είναι οι μη ρητά προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερα δε εκείνες που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις υπέρ του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», της «Ναυτικής Εβδομάδας», άλλων ναυτικών εκδηλώσεων, Σωματείων παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, κοινωνικών εκδηλώσεων των Ναυ τεργατικών Σωματείων, για την εορτή κοπής βασιλόπι τας, για δώρα τέκνων των υπαλλήλων κατά τις εορτές Χριστουγέννων Νέου Έτους, για αγορά στεφάνων σε περίπτωση κηδείας προσώπων, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες στο Ίδρυμα, για πάγια γραφικά έξοδα Προ έδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ., ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη η οποία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Για την εντολή και εκτέλεση έκτακτης δαπάνης απαι τείται κάθε φορά απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται ανα λογικώς και δια τον Οίκο Ναύτου, το Δ.Σ. του οποίου έχει δικαίωμα εγκρίσεως όμοιας φύσεως δαπανών δι αποφάσεώς του εγκρινομένης από τον Υπουργό Εμπο ρικής Ναυτιλίας.» Άρθρο 20 Συνταξιοδότηση Ραδιοτηλεγραφητών Ε.Ν. Ασυρματιστές Ε.Ν. που είναι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α ή Β τάξης θεμελιώνουν συντα ξιοδοτικό δικαίωμα για την καταβολή κύριας και επι κουρικής συντάξεως εφόσον η τελευταία ναυτολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από το έτος 1997 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν περισσότερη από οκτώ (8) έτη συνθετική υπηρεσία επί πλοίου και ηλικία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ετών και το άθροισμα της ηλικίας και της συνθετικής υπηρεσίας να έχουν άθροισμα εξήντα (60) και εξαγοράσουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για τόσα έτη όσο υπολείπεται η ηλικία τους από αυτή των πενήντα (50) ετών. Ειδικότερα η εξαγορά αυτή θα γίνεται με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη μη νιαία σύνταξη εντός έξι (6) ετών και θα υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των Φ/Γ Δ/Ξ πλοίων άνω των κοχ. Άρθρο 21 Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Ο τρόπος ελέγχου των παραστατικών των φαρ μακευτικών δαπανών και των δαπανών ιατρικής περί θαλψης του Οίκου Ναύτου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.» Άρθρο 22 Εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 67/2000 στον Οίκο Ναύτου Οι διατάξεις του π.δ. 67/2000 (ΦΕΚ 58 Α ), όπως ισχύ ουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τον Οίκο Ναύ του. Άρθρο 23 Το άρθρο 38 του ν. 3458/2006 (ΦΕΚ 94 Α ) καταργείται. Οι θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Κοι νωνικών Ασφαλίσεων. Η σύμβαση των προσώπων που προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές λύεται αυτοδίκαια με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

10 2854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

11

12 2856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα