1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://kesyp.didefth.gr/ 1"

Transcript

1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να συµβάλουν στην ανάπτυξη της επιστήµης αλλά και να καλυψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη. Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις εφαρµοσµένες επιστήµες, δηµιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία έχουν την ικανότητα όχι µόνο ως προς το αντικείµενο ειδίκευσής τους αλλά και ένα ισχυρό και συγχρόνως ευρύ επιστηµονικό υπόβαθρο που τους δίνει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο επιστηµονικό και εγρασιακό περιβάλλον. Το πρόγραµµα σπουδών εντάσσεται στα πλαίσια της νέας πραγµατικότητας της Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που απαιτεί δυνατότητα πολλών επιλογών, διεπιστηµονική εκπαίδευση και αξιοποίηση της Πληροφορικής. Στόχος της εκπαίδευσης στο Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε: Ανάπτυξη Μαθηµατικών Μεθόδων Μαθηµατική προσοµοίωση σε προβλήµατα Εφαρµογών Τεχνικές υπολογισµών και ανάπτυξη λογισµικού Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών θα αποκτούν ενιαίο πτυχίο µε δυνατότητα επιλογής Ειδικεύσεων σε δύο κύριες κατευθύνσεις: Μαθηµατικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστηµών Επιχειρησιακά Μαθηµατικά Ειδικεύσεις στο πτυχίο σηµαίνει έµφαση στην αντίστοιχη περιοχή εφαρµογών. Στην παρούσα φάση το Τµήµα θα υποστηρίξει τις εξής Ειδικεύσεις στην Κατεύθυνση Μαθηµατικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστηµών: Μαθηµατικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη Λογισµικού Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών και στη κατεύθυνση Επιχειρησιακά Μαθηµατικά: Χρηµατοοικονοµία Λόγω του διατµηµατικού χαρακτήρα του προγράµµατος σπουδών το οποίο υποστηρίζεται εν µέρει από τα Τµήµατα Βιολογίας, Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήµης Υπολογιστών, Οικονοµικών, Φυσικής και Χηµείας, στην Ειδίκευση Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών είναι δυνατόν να δοθεί έµφαση στα εξής: Βιοµαθηµατικά - Βιοϊατρικά Μαθηµατικά, Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, και Υλικά. 1

2 οµή του Προγράµµατος Το πρόγραµµα σπουδών αποτελείται από τέσσερις οµάδες µαθηµάτων: Βασικά Μαθήµατα, Μαθήµατα Κορµού, Μαθήµατα Κατευθύνσεων και Μαθήµατα Άλλων Επιστηµών. Τα Βασικά Μαθήµατα είναι όλα υποχρεωτικά και αναµένεται ο φοιτητής να έχει επιτύχει σ' αυτά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών του. Τα Μαθήµατα Κορµού είναι έιτε µαθήµατα επιλογής ή µαθήµατα υποχρεωτικά ανάλογα µε την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής. Τα Μαθήµατα Κατευθύνσεων είναι προχωρηµένα µαθήµατα στα οποία εγγράγεται ο φοιτητής στο τελεαυταίο στάδιο των σπουδών του και στην ειδίκευση την οποία έχει επιλέξει. Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον σ' ένα αριθµό µαθηµάτων από την οµάδα Μαθήµατα Άλλων Επιστηµών ανάλογα µε την ειδίκευση που έχει επιλέξει. Οι οµάδες Βασικά Μαθήµατα, Μαθήµατα Κορµού και Μαθήµατα Κατευθύνσεων είναι µαθήµατα του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ενώ τα Μαθήµατα Άλλων Επιστηµών είναι κυρίως µαθήµατα άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Απόκτηση πτυχίου Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται: Εγγραφή και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον οκτώ εξάµηνα Επιτυχής συµπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης την οποία έχει επιλέξει 160 µονάδες εκ των οποίων τουλάχιστον 100 µονάδες από το Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, 25 µονάδες από την οµάδα Μαθήµατα Άλλων Επιστηµών και σχετίζονται µε την ειδίκευση, 20 από την Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών και 15 από οποιαδήποτε σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Προπτυχιακός Οδηγός Σπουδών 2010 (pdf, 580K): H θέση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών µπορούν: Να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ στον κλάδο Μαθηµατικών. Σύµφωνα µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση (ν.3687/φεκ 159 1/8/2008) έχουν τις ίδιες προοπτικές απασχόλησης ως καθηγητές µαθηµατικών στην ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τους αποφοίτους των Μαθηµατικών τµηµάτων και της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ. Να εργασθούν ως στελέχη στον ιδιωτικό τοµέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες Χρηµατοοικονοµικών, εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας) και σε Οργανισµούς Τεχνολογίας και Έρευνας. Να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι το τµήµα επιµένει στην διεπιστηµονικότητα και αναπτύσσει έρευνα διεθνούς επιπέδου καθοδηγεί τους αποφοίτους στην επιλογή ενός ευρύτατου πεδίου µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Η συνεργασία του τµήµατος µε το Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του I.T.E. βοηθάει ιδιαίτερα στην εξοικείωση των φοιτητών µε τον κόσµο της έρευνας. Έως τώρα απόφοιτοι του τµήµατος έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές σε προγράµµατα διαφόρων τµηµάτων της Ελλάδας, Ευρώπης και ΗΠΑ (Αεροναυπηγικής, Φυσικής, Χηµείας, Βιοϊατρικών εφαρµογών, κλπ). Να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρονται από το τµήµα µας σε (α) επιστηµονικούς υπολογισµούς (β) εφαρµοσµένη ανάλυση (γ) µαθηµατικά στις επιστήµες. 2

3 δοµή προγράµµατος Το πρόγραµµα σπουδών αποτελείται από επτά οµάδες µαθηµάτων: Τα Βασικά Μαθήµατα είναι όλα υποχρεωτικά µαθήµατα του Τ.Ε.Μ. και αναµένεται ο φοιτητής να έχει επιτύχει σ αυτά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών του. Τα Μαθήµατα Κορµού είναι υποχρεωτικά µαθήµατα του Τ.Ε.Μ. ανάλογα µε την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής. Τα Μαθήµατα Επιλογής είναι µαθήµατα που προσφέρονται από το Τ.Ε.Μ ή το Τµήµα Μαθηµατικών. Τα Μαθήµατα Κατευθύνσεων είναι προχωρηµένα µαθήµατα του Τ.Ε.Μ. στα οποία εγγράφεται ο φοιτητής στο τελευταίο στάδιο των σπουδών του ανάλογα µε την ειδίκευση την όποια έχει επιλέξει. Τα Μαθήµατα Άλλων Επιστηµών είναι µαθήµατα άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου που επιλέγονται ανάλογα µε την ειδίκευση. Τα Παιδαγωγικά Μαθήµατα αφορούν τις Παιδαγωγικές Επιστήµες και τη ιδακτική. Τα Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής είναι µαθήµατα που προσφέρονται απ όλα τα τµήµατα (εκτός του Τ.Ε.Μ. και του Μαθηµατικού) του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η σηµασία και η συµβολή των Μαθηµατικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστηµών είναι δεδοµένη και έχει συνδεθεί µε την ιστορική εξέλιξη των επιστηµών αυτών. Σήµερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και λόγω της εξαιρετικά σηµαντικής προόδου συγκεκριµένων επιστηµών, η συµβολή και η σηµασία των Μαθηµατικών στην αντιµετώπιση των νέων αλλά και κλασικών προβληµάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χηµεία, στις Τεχνολογικές Επιστήµες, στην Ιατρική και στην Οικονοµία λαµβάνει νέες διαστάσεις. Τα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά τα οποία αναπτύχθηκαν για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήµη αιχµής. Aπόκτηση πτυχίου Το πρότυπο πρόγραµµα σπουδών ολοκληρώνεται σε 8 εξάµηνα. Για την απόκτηση πτυχίου και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον 7 συµπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης την οποία έχει µονάδες πιστοποίησης (µ.π.) κατά το ECTS σύµφωνα µε την κατανοµή ανά οµάδα µαθηµάτων και ανά ειδίκευση όπως αυτές φαίνονται στα αντίστοιχα προγράµµατα. 3

4 ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ 7 ΤΕΜ-102 Γλώσσα Προγραµµατισµού Η/Υ 7 ΤΕΜ-111 Γραµµική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωµετρία 8 ΤΕΜ-131 Απειροστικός Λογισµός Ι 8 ΤΕΜ-132 Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 8 ΤΕΜ-141 Ανάλυση Ι 7 ΤΕΜ-142 Ανάλυση ΙΙ 7 ΤΕΜ-151 Εισαγωγή στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι: Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 8 ΤΕΜ-152 Εισαγωγή στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά ΙΙ: Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις 8 ΤΕΜ-161 Πιθανότητες 8 ΤΕΜ-181 Αριθµητική Ανάλυση 8 ΤΕΜ-211 Γραµµική Άλγεβρα ΙΙ 8 ΕΜΦ-101 Φυσική Ι 7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΤΕΜ-201 ιακριτά Μαθηµατικά 6 ΤΕΜ-202 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθµων 8 ΤΕΜ-212 Άλγεβρα 7 ΤΕΜ-255 Θεωρία Ρευστών 8 ΤΕΜ-261 Στοχαστικές Ανελίξεις Ι 8 ΤΕΜ-262 Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ 8 ΤΕΜ-271 Στατιστική 7 ΤΕΜ-272 Εφαρµοσµένη Στατιστική 7 ΤΕΜ-281 Μαθηµατική Μοντελοποίηση Ι 8 ΤΕΜ-291 Αριθµητική Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ενδεικτική λίστα) ΤΕΜ-205 Λογική (ή ΤΕΥ-180) 6 ΤΕΜ-224 Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών 7 ΤΕΜ-225 ιαφορική Γεωµετρία 7 ΤΕΜ-232 Λογισµός Μεταβολών 7 ΤΕΜ-234 Θεωρία Βελτίστου Ελέγχου 7 ΤΕΜ-243 υναµικά Συστήµατα 7 ΤΕΜ-245 Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις 7 ΤΕΜ-247 Πραγµατική Ανάλυση 7 ΤΕΜ-249 Συναρτησιακή Ανάλυση 7 ΤΕΜ-251 Μέθοδοι Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 7 ΤΕΜ-252 Μιγαδικές Συναρτήσεις 7 ΤΕΜ-295 Θεωρία Προσεγγίσεων και Υπολογισµοί 7 ΤΕΜ-297 Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα 7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΜ-231 Γραµµικός και Μη-Προγραµµατισµός 8 ΤΕΜ-292 Αριθµητική Επίλυση Μερικών ιαφορικών Εξισώσεων 8 ΤΕΜ-351 Μαθηµατική Θεωρία Υλικών Ι 8 ΤΕΜ-352 Μαθηµατική Θεωρία Υλικών ΙΙ 8 ΤΕΜ-353 Κυµατική ιάδοση 8 ΤΕΜ-361 Παράλληλοι Υπολογισµοί 8 4

5 ΤΕΜ-364 Γεωµετρικοί Αλγόριθµοι 8 ΤΕΜ-365 Υπολογιστική Ρευστοµηχανική 8 ΤΕΜ-368 Υπολογιστική Προσοµοίωση Προβληµάτων Εφαρµογών 8 ΤΕΜ-381 Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµία Ι 8 ΤΕΜ-382 Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµία ΙΙ 8 ΤΕΜ-383 Θεωρία Παιγνίων 8 ΤΕΜ-384 Μαθηµατική Βιολογία 8 Προχωρηµένα µαθήµατα που δεν προσφέρονται σε τακτική βάση και η ύλη τους είναι συναφής µε κάποια ειδίκευση, µπορούν να προσφέρονται ως µαθήµατα κατεύθυνσης. Ένας ενδεικτικός κατάλογος είναι: ΤΕΜ-282 Μαθηµατική Μοντελοποίηση ΙΙ 8 ΤΕΜ-349 Θέµατα Μαθηµατικής Μοντελοποίησης 8 ΤΕΜ-354 Μαθηµατική Γεωφυσική 8 ΤΕΜ-355 Αντίστροφα Προβλήµατα της Μαθηµατικής Φυσικής 8 ΤΕΜ-359 Θέµατα Μηχανικής Υλικών 8 ΤΕΜ-369 Θέµατα Πληροφορικής 8 ΤΕΜ-385 Εισαγωγή σε Μεθόδους Monte Carlo 8 ΤΕΜ-386 Κινητική Θεωρία 8 ΤΕΜ-389 Θέµατα Χρηµατοοικονοµίας 8 µαθήµατα άλλων επιστηµών Τα µαθήµατα Άλλων Επιστηµών αναγράφονται στον σχετικό κατάλογο ανά ειδίκευση. παιδαγωγικά µαθήµατα Τα Παιδαγωγικά Μαθήµατα είναι µαθήµατα που προσφέρονται από τα Τµήµατα Μαθηµατικών, Επιστήµης Υπολογιστών και Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μ3322 ιδακτική Μαθηµατικών 6 ΜΑΘ-301 Χρήση Η/Υ στην Εκπαίδευση 7 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΥ-302 ιδακτική της Πληροφορικής 4 ΤΕΥ-402 Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 6 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη 4 Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4 Τα Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής είναι µαθήµατα που προσφέρονται στους φοιτητές του Τµήµατος από όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι ξένες γλώσσες. Κάθε µάθηµα ξένης γλώσσας πιστώνεται µε 2 µ.π. ενώ οι συνολικές µ.π. από µαθήµατα ξένων γλωσσών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 8. 5

6 πτυχιακή εργασία Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία πιστώνεται µε 15 µ.π. Στην αρχή του εξαµήνου κατατίθεται αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας προς την Επιτροπή Σπουδών του Τµήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση όλων των Βασικών Μαθηµάτων του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Η εξέταση - βαθµολόγηση γίνεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από µέλη.ε.π. του Πανεπιστηµίου Κρήτης όπου ένα τουλάχιστον µέλος πρέπει να είναι µέλος.ε.π. του Τ.Ε.Μ.. Πρακτική άσκηση Οι φοιτητές του τµήµατος έχουν την δυνατότητα να εργασθούν σε φορείς Πρακτικής Άσκησης µετά από έγκριση του τµήµατος και η εργασία αυτή µπορεί να αποτελεί µέρος των σπουδών τους. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης ανάπτυξη των ικανοτήτων εφαρµογής γνώσεων των φοιτητών εξοικείωση των ασκουµένων µε το περιβάλλον παραγωγικών ή άλλων επιχειρήσεων, ή ερευνητικών κέντρων, ή εκπαιδευτικών οργανισµών. Το µάθηµα µε τίτλο "Πρακτική Άσκηση" εντάσεται στο πρόγραµµα σπουδών στην κατηγορία µαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής και πιστώνεται µε 4 µονάδες πιστοποίησης (µ.π.). Βαθµολογείται µε το σύστηµα επιτυχία/αποτυχία (pass/fail) και δεν προσµετράται στον µέσο όρο του πτυχίου. Οι ασκούµενοι στην Πρακτική Άσκηση µπορούν να δηλώσουν το αντίστοιχο µάθηµα για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο (αυτό µπορεί να είναι είτε το εξάµηνο στο οποίο ξεκινάει η Πρακτική Άσκηση είτε το αµέσως επόµενο εξάµηνο). Οι ασκούµενοι δικαιούνται βεβαίωση γιά την πραγµατοποίηση ΠΑ από το Τµήµα και η ΠΑ περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτηµα του πτυχίου. Επιπλέον πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις προς την Επιτροπή Σπουδών Μεταβατικές διατάξεις γιά όσους έχουν εισαχθεί πριν τον οδηγό σπουδών 2010 Αναλυτικά δείτε στην ιστοσελίδα To παραπάνω υλικό είναι από το site του Τµήµατος. Υπεύθυνος παρουσιάσης Καλοδήµος ηµήτρης Ειδικός Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ Λαµίας 6

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2001 Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα (ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 3.1.α) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΜΥ Επιμέλεια έκδοσης: Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΗΜΜΥ Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010??/09/2010 Σε αυτό το τεύχος: Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα Συμμετοχή των ενεργών φορέων στη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Κανονισμός και Πρόγραμμα. Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Κανονισμός και Πρόγραμμα. Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονισμός και Πρόγραμμα Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Σεπτέμβριος 2013 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονισμός και Πρόγραμμα Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Σεπτέμβριος 2012 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 2208, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Κανονισμός και Πρόγραμμα. Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Κανονισμός και Πρόγραμμα. Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονισμός και Πρόγραμμα Βασικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Σεπτέμβριος 2012 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 2208, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Συντάκτης Ευαγγελία Θεοδωρίδου - Σωτηρίου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα