ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η ενσωµάτωση όλων των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελεί ζήτηµα πρωτεύουσας προτεραιότητας για την Ελλάδα. Σταθερό στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτελεί η επιτάχυνση της σταδιακής µετατροπής των Βαλκανίων σε µια ευρωπαϊκή περιοχή ειρήνης, σταθερότητας, δηµοκρατίας, και ευηµερίας, µια περιοχή ό- που θα κυριαρχούν οι σχέσεις καλής γειτονίας και η α- ποτελεσµατική περιφερειακή συνεργασία. Ουσιαστική προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης εκπλήρωση όλων των κριτηρίων και προαπαιτούµενων που θέτει η ΕΕ. Το θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης, (Τhessaloniki Αgenda)που υιοθετήθηκε επί Ελληνικής Προεδρίας, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2003 και προβλέπει ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή προοπτική αποτέλεσε το θεσµικό ορόσηµο για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Με την νέα πρωτοβουλία «Αgenda 2014», η Ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχυθεί η δυναµική της διεύρυνσης και να προωθηθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής αυτής της άµεσης γειτονίας της Ελλάδας.. Στο πλαίσιο αυτό, το Μαυροβούνιο όπως, άλλωστε, και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής - προετοιµάζεται για την µελλοντική ένταξή του στην ΕΕ, µέσω ενός πλέγµατος υποχρεώσεων που καλείται να αναλάβει, υπό µορφή µεταρρυθµίσεων και προκειµένου να επιτύχει στους µείζονες στόχους κριτήρια της Κοπεγχάγης, που είναι η εύρυθµη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, η πλήρης εγκαθίδρυση της οικονοµίας αγοράς και η δυνατότητά του να αναλάβει τις υποχρεώσεις του κράτους µέλους της ΕΕ. Ο συνδυασµός κινήτρων και αναγκαίων όρων (αιρεσιµότητα), προς επίτευξη των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων αποτελεί την διαδικασία, που ε- φαρµόζει η ΕΕ στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες. Το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο ανήκει στις χώρες της διεύρυνσης, αποτελεί, δηλαδή, χώρα µε σαφή Ευρωπαϊκή προοπτική, ενισχύει τόσο τις απαιτήσεις όσο και τις προσδοκίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο των ως άνω στόχων και προοπτικών και δεδοµένης της ισχυρής αιρεσιµότητας, η ιδέα της περαιτέρω ενίσχυσης της διµερούς συνεργασίας της χώρας µας µε το Μαυροβούνιο µέσω της υπογραφής ενός Μνη- µονίου Συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, µε στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Έ- νωση, αποτέλεσε αντικείµενο διµερών διαβουλεύσεων. Το Μνηµόνιο υπογράφηκε, από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, στις 29 Ιουνίου του 2011, στην Budva του Μαυροβουνίου, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης για την Διαδικασία Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Η σύναψη του παρόντος Μνηµονίου εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Ελλάδας, περί σύναψης αντιστοίχων µνηµονίων και µε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (όπως αυτό που υπεγράφη µε την Σερβία, στις , κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις και τέθηκε σε ισχύ στις ) τα οποία συµβάλλουν στην πολιτική ενεργού προώθησης της Ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Το Μνηµόνιο µε το Μαυροβούνιο προβλέπει, στο άρθρο 1, την δυνατότητα των Μερών να αναπτύξουν αµοιβαία την συνεργασία στους ειδικότερους τοµείς, στους οποίους η πρόοδος είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στα Υπουργεία Εξωτερικών, αλλά παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής της και σε άλλα Υπουργεία και Φορείς, που θα µπορούσαν να κριθούν κατάλληλα για την υλοποίηση των στόχων της. Βασικός σκοπός του Μνηµονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφερειακή συνεργασία µέσω της παροχής εµπειρογνωµοσύνης, εξειδικευµένων γνώσεων και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, την οποία η χώρα µας διαθέτει, ως παλαιό, επί τριακονταετία, κράτος-µέλος της ΕΕ. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει, στο άρθρο 2, την προετοιµασία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων, προγραµµάτων ανάπτυξης ι- κανοτήτων δηµοσίων υπαλλήλων, εξειδικευµένης αρωγής για την ανάπτυξη της θεσµικής υποδοµής του δηµοσίου τοµέα. Προβλέπει την οργάνωση εκπαιδευτικών ε- πισκέψεων, την εκπόνηση κοινών µελετών και ερευνών, και ανταλλαγής εµπειρογνωµόνων. Στο άρθρο 3 εκφράζεται η βούληση των µερών να συσταθεί µία Επιτροπή µε κύριο στόχο την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων και την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης συναφών µε τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2, η οποία θα συγκαλείται κατά το τελευταίο εξά- µηνο εκάστου έτους,. Η Επιτροπή αυτή, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των σχετικών κρατικών φορέων, προβλέπεται ότι θα συναντάται τακτικά προκειµένου να προετοιµάζει τις δραστηριότητες, να ελέγχει την ε- φαρµογή των προγραµµάτων συνεργασίας και να επιλύει ζητήµατα που, ενδεχοµένως, θα ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο άρθρο 4, που αφορά στην χρηµατοδότηση των δράσεων. Για τα Προγράµµατα Συνεργασίας και τα Σχέδια Δράσης, τα µέρη θα εξετάζουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης τους από τα προβλεπόµενα από την ΕΕ Χρηµατοδοτικά Εργαλεία. Αυτό προϋποθέτει την ένταξη των διµερώς εκπονουµένων προγραµµάτων, σε εκείνα που εκπονούνται από την ΕΕ, και αφορούν στο Μαυροβούνιο. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει, περαιτέρω, την συνοχή των προγραµµάτων και ευνοεί την ευελιξία ως προς τη χρηµατοδότηση. Κρίθηκε, ωστόσο, σκόπιµο να παρέχεται, συµπληρω- µατικά, η δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης προγραµµάτων, τα οποία δεν θα υπάγονται υποχρεωτικά ή ταυτόχρονα στον κοινοτικό προγραµµατισµό. Προβλέπεται η δυνατότητα, χωρίς τούτο να είναι δεσµευτικό, χρη- µατοδότησης και από τους εθνικούς προϋπολογισµούς των Μερών, εφ όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Το Μνηµόνιο ισχύει επ αόριστον, εφ όσον κάποιο από τα Μέρη δεν το καταγγείλει και οι πραγµατικές συνθήκες δικαιολογούν την ύπαρξή του. Θεωρούµε πως, δεδοµένου ότι το Μνηµόνιο ενισχύει την ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου και, επί πλέον, προωθεί περαιτέρω το πλέγµα των διµερών µας

2 1α σχέσεων, προάγει και διασφαλίζει τα ελληνικά συµφέροντα και εξυπηρετεί την εθνική µας πολιτική ενώ, ταυτόχρονα, το Μαυροβούνιο ευνοείται στο βασικό στρατηγικό του στόχο και διευκολύνεται η υλοποίηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το αφορούν. Θέτοντες τα ανωτέρω υπ όψιν της Βουλής και λαµβάνοντας, συµπληρωµατικά, υπ όψιν, τόσο το άριστο επίπεδο διµερών σχέσεων της Ελλάδας µε το Μαυροβούνιο, όσο και το πάγιο ενδιαφέρον µας για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, στην Ευρωπαϊκή ενσωµάτωση των οποίων η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει, εισηγού- µεθα την κύρωση του «Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ο- λοκλήρωσης του Μαυροβουνίου, µε σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα,13 Νοεµβρίου 2012 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ. Αβραµόπουλος Ι. Στουρνάρας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. Μανιτάκης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υ- πουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Έ- νωση, που υπογράφηκε στην Budva, στις 29 Ιουνίου 2011, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ. Αβραµόπουλος Ι. Στουρνάρας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. Μανιτάκης ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθ. 183/13/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου, για την επιτάχυνση της διαδικασίας έ- νταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, προτείνεται η κύρωση του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας, που έ- χει υπογραφεί στη Budva, στις 29 Ιουνίου Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, το προαναφερόµενο Μνηµόνιο Συνεργασίας, µε τις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 1.α. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ τους και µεταξύ των κρατικών φορέων και ιδρυµάτων, µε σκοπό τη στήριξη προς το Μαυροβούνιο στην Ευρωπαϊκή του πορεία. β. Η εν λόγω συνεργασία: i) επιτυγχάνεται µέσω α- νταλλαγής εµπειρίας, πραγµατογνωµοσύνης και τεχνογνωσίας, στην εφαρµογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) περιλαµβάνει την ανάπτυξη θεσµικής υποδοµής και οικοδόµηση παραγωγικής ικανότητας στο δηµόσιο το- µέα, η οποία επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή και αρωγή εµπειρογνωµόνων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για δηµοσίους υπαλλήλους και κοινές µελέτες και έρευνα (άρθρα 1 και 2) 2.α. Προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιτροπής µε την ανταλλαγή Ρηµατικών Διακοινώσεων, µε σκοπό την α- νταλλαγή ιδεών και προτάσεων και τη σύνταξη, κατ έ- τος, σχετικών Σχεδίων Δράσης. β. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των κρατικών φορέων και ιδρυµάτων των Συµβαλλοµένων Μερών και συνέρχεται τακτικά, µε σκοπό να: i) προετοιµάζει τις προαναφερόµενες δραστηριότητες, ii) παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρµογή των προγραµ- µάτων συνεργασίας και iii) επιλύει οποιοδήποτε θέµα ενδεχοµένως προκύψει, σχετικά µε την εφαρµογή των προγραµµάτων συνεργασίας. (άρθρο 3) 3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των Προγραµµάτων Συνεργασίας και των σχεδίων δράσης µε τη χρήση µηχανισµών χρηµατοδότησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους αντίστοιχους εθνικούς προϋπολογισµούς. (άρθρο 4) 4. Το κυρούµενο Μνηµόνιο Συνεργασίας θα παραµείνει σε ισχύ για αόριστο χρονική διάρκεια, εκτός εάν κάποιο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη το καταγγείλει, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. (άρθρο 5) Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 του κυρούµενου Μνηµονίου Συνεργασίας, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νό- µου. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ακόλουθες δαπάνες: 1. Δαπάνη, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας, από την υλοποίηση της συνεργασίας των κρατικών φορέων και ιδρυµάτων των δύο χωρών, µε την: i) ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρογνωµόνων κ.λπ., ii) πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για δηµόσιους υπαλλήλους κ.λπ. (άρθρα 1 και 2) Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από το εύρος της συνεργασίας των Συµβαλλο- µένων Μερών. 2. Δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής αντιπροσώπων της χώρας µας στην Κοινή Επιτροπή, που θα συσταθεί για την ανάπτυξη και εκτέλεση του κυρού- µενου Μνηµονίου. (άρθρο 3) Η εν λόγω δαπάνη η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, συνόδων κ.λπ.) εκτι- µάται ότι, θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ περίπου, στην περίπτωση που η εν λόγω Επιτροπή θα συνέρχεται στο Μαυροβούνιο και στο ποσό των 600 ευρώ περίπου, στην περίπτωση συνόδου αυτής στην Ελλάδα. 3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση α- πό τη χώρα µας των Προγραµµάτων Συνεργασίας και των σχεδίων δράσης, που θα υλοποιηθούν κατ εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου. (άρθρο 4) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

11 10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου, για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Από τις διατάξεις του προτεινόµενoυ σχεδίου νόµου προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ακόλουθες δαπάνες: 1. Δαπάνη, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας, από την υλοποίηση της συνεργασίας των κρατικών φορέων και ιδρυµάτων των δύο χωρών, µε την: i) ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρογνωµόνων κ.λπ., ii) πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για δηµόσιους υπαλλήλους κ.λπ. (άρθρα 1 και 2) Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από το εύρος της συνεργασίας των Συµβαλλο- µένων Μερών. 2. Δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής αντιπροσώπων της χώρας µας στην Κοινή Επιτροπή, που θα συσταθεί για την ανάπτυξη και εκτέλεση του κυρού- µενου Μνηµονίου. (άρθρο 3) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, συνόδων κ.λπ.), ε- κτιµάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ περίπου στην περίπτωση που η εν λόγω Επιτροπή θα συνέρχεται στο Μαυροβούνιο και στο ποσό των 600 ευρώ περίπου, στην περίπτωση συνόδου αυτής στην Ελλάδα. 3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση α- πό τη χώρα µας των Προγραµµάτων Συνεργασίας και των σχεδίων δράσης, που θα υλοποιηθούν κατ εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου. (άρθρο 4) Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών. Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ. Αβραµόπουλος Ι. Στουρνάρας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. Μανιτάκης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Ε.Ε.), ο σεβασµός των διεθνών υποχρεώσεων, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Ε.Ε.), ο σεβασµός των διεθνών υποχρεώσεων, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δη- µοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Μεταρρύθµισης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε σκοπό

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Μεταρρύθµισης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε σκοπό ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης στον το- µέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υ- πουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ των δύο

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ των δύο AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άµυνας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας

Διαβάστε περισσότερα

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας»

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την εφαρμογή των οικονομικών συμφωνιών που δεσμεύουν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την εφαρμογή των οικονομικών συμφωνιών που δεσμεύουν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ»

Διαβάστε περισσότερα

συνεργασία τους στον τοµέα των ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνεργασία τους στον τοµέα των ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚH EΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου για την «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας

στο σχέδιο νόµου για την «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου για την «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ ενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφ ετέρου»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής» Θέτοντας τα παραπάνω υπ όψη της Ολοµέλειας της Βουλής εισηγούµεθα την ψήφιση του Σχεδίου Νόµου.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8153 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4543 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού» ΠΡΟΣ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνά- µεων, µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου για την «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 19 Μαΐου 2016, υπεγράφη στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη-

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Την

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

(Α/RES/50/202/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

(Α/RES/50/202/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση των υπ αριθµ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 140 16 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3981 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικό Μέρος. 2. Ειδικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Στο άρθρο αυτό κατ αρχήν καθορίζεται ο γενικός κανόνας

1. Γενικό Μέρος. 2. Ειδικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Στο άρθρο αυτό κατ αρχήν καθορίζεται ο γενικός κανόνας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας.

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα ιαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» Προς της Βουλή των Ελλήνων Η Συνθήκη της Λισσαβώνας τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα