Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας"

Transcript

1 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Μ. Τζούφη 1, Μ. Παπασάββα 2, Ι. Νάκου 1, Α. Ζήκου 3, Μ. Αργυροπούλου 3, Ι. Καστανιουδάκης 4, Α. Σιαμοπούλου-Μαυρίδου 1 1 Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 2 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», 3 Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4 ΩΡΛ Κλινική, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Presentation of two brothers with classic Pelizaeus-Merzbacher disease and review of bibliography Tzoufi M 1, Papassava M 2, Nakou I 1, Zikou A 3, Argyropoulou M 3, Kastanioudakis I 4, Siamopoulou-Mavridou A 1 1 University Pediatric Clinic, University Hospital of Ioannina, 2 Pediatric Clinic, General Hospital of Ioannina «G. Hatzikostas», 3 Laboratory of Clinical Radiology and Imaging, Medical School, University of Ioannina, 4 Otolaryngology Clinic, University Hospital of Ioannina Περίληψη: Η κλασική νόσος Pelizaeus-Merzbacher, ανήκει στις λευκοδυστροφίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Κληρονομείται με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο τρόπο και οφείλεται συνήθως σε ολικό διπλασιασμό του γονιδίου της πρωτεολιπιδικής πρωτεΐνης (PLP1), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαταραχή της μυελίνωσης. Κυριαρχεί στα αγόρια, εμφανίζεται σε αδέρφια και η έναρξη των συμπτωμάτων γίνεται από τη νεογνική και την πρώτη βρεφική ηλικία. Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις δυο αρρένων αδερφών, με διαφορά ηλικίας 2 ετών. Επισημαίνονται οι διαγνωστικές δυσκολίες που προέκυψαν και περιγράφεται πως ο συνδυασμός της κλινικής εικόνας και των ευρημάτων του ειδικού εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου οδήγησε στη διάγνωση της νόσου, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με γονιδιακό έλεγχο. Abstract: Clasic Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD) belongs to the leukodystrophies of the central nervous system (CNS). It is inherited as an X-linked recessive trait, usually caused by total duplication of the entire proteolipid protein-1 (PLP1) gene which is responsible for the myelin disorder. It predominates in males, appears in siblings and the onset of the disease may present during the neonatal period or early infancy. We present the cases of two male brothers, with age difference of 2 years. We point out the diagnostic difficulties that occurred and we describe how the combination of the clinical picture and the results from the special laboratory tests led to the diagnosis of the disease, which was eventually confirmed with gene studying. Λέξεις-Κλειδιά: νόσος Pelizaeus-Merzbacher, ανώμαλες νυσταγμοειδείς κινήσεις οφθαλμών, υποτονία, σπαστικότητα, ανώμαλα προκλητά ακουστικά δυναμικά, υπομυελίνωση ΚΝΣ Key-words: Pelizaeus-Merzbacher disease, abnormal nystagmoid eye movements, hypotonia, spasticity, abnormal auditory brainstem responses, CNS hypomyelination Εισαγωγή Η νόσος Pelizaeus-Merzbacher (PMD) είναι μια σπάνια νευροεκφυλιστική διαταραχή. Ανήκει στα δυσμυελινωτικά νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). H κλασική της μορφή κληρονομείται με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο τρόπο και οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της πρωτεολιπιδικής πρωτεΐνης (PLP1), με συχνό-

2 196 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 τερη διαταραχή τον ολικό διπλασιασμό του. Αυτή η μετάλλαξη είναι υπεύθυνη για τη διαταραχή της μυελίνωσης 1, 2. Κυριαρχεί στα αγόρια, εμφανίζεται σε αδέρφια και η έναρξη των συμπτωμάτων γίνεται τυπικά από τη νεογνική και πρώτη βρεφική ηλικία, με νυσταγμοειδείς κινήσεις των οφθαλμών και καθυστέρηση της κινητικής εξέλιξης, ενώ ακολουθείται από σπαστικότητα και ακούσιες κινήσεις 3. Περιγράφονται οι περιπτώσεις δυο αρρένων αδερφών, με διαφορά ηλικίας 2 ετών, που παρουσιάζουν την κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher (PMD). Επισημαίνονται οι διαγνωστικές δυσκολίες και περιγράφεται πώς ο συνδυασμός των κλινικών, των απεικονιστικών και των ειδικών νευροφυσιολογικών ευρημάτων οδήγησε στη διάγνωση της νόσου, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και γονιδιακά. Περιγραφή 1 ου Περιστατικού Tο πρώτο αγόρι γεννήθηκε τελειόμηνο, με φυσιολογικό τοκετό, με φυσιολογικό βάρος για την ηλικία κύησης και με ήπια δυστοκία (ελαφρώς κεχρωσμένο αμνιακό υγρό). Σε ηλικία 6 ημερών νοσηλεύτηκε στη ΜΕΝΝ λόγω νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, λοίμωξης και σπασμών, τα οποία αποδόθηκαν σε ήπια υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Έγινε έναρξη θεραπείας με φαινοβαρβιτάλη, ενώ λόγω της έντονης υποτονίας έγινε υπερηχογράφημα εγκεφάλου που ήταν φυσιολογικό και αμινόγραμμα ορού και ούρων στα οποία βρέθηκαν μη ειδικά ευρήματα (αύξηση γλουταμίνης και γλυκίνης αντίστοιχα). Σε ηλικία 3 μηνών εξετάστηκε για πρώτη φορά στο Εξωτερικό Παιδονευρολογικό Ιατρείο, όπου διαπιστώθηκαν έντονη γενικευμένη υποτονία, μη στήριξη της κεφαλής, μειωμένα τενόντια αντανακλαστικά των άκρων και έντονες νυσταγμοειδείς κινήσεις των οφθαλμών, με οριζοντιοκυκλικό νυσταγμό (οψόκλονος), αλλά με καλή οπτική παρακολούθηση. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος νευροφυσιολογικός έλεγχος με Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ), Προκλητά Οπτικά Δυναμικά (VEP s) και Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΩΑΕς), τα οποία δεν ανέδειξαν σαφή παθολογικά ευρήματα. Το υπερηχογράφημα κοιλιάς και η μέτρηση VMA ούρων ήταν αρνητικά για νευροβλάστωμα. Ο έλεγχος των μακράς αλύσου λιπαρών οξέων, των λυσοσωμικών ενζύμων και του καρυοτύπου ήταν εντός των ορίων του φυσιολογικού. Σε ηλικία 5 μηνών, έγινε MRI εγκεφάλου που ανέδειξε υπολειπόμενη μυελίνωση του οπισθίου σκέλους της έσω κάψας άμφω, καθυστέρηση της μυελίνωσης στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και λεπτοφυές μεσολόβιο (Εικόνα 1). Σε ηλικία 8 μηνών παρουσίασε μικρή βελτίωση της γενικευμένης υποτονίας, παραμονή των μειωμένων τενοντίων αντανακλαστικών καθώς και των έντονων νυσταγμοειδών κινήσεων α β Εικ 1. Πρώτη περίπτωση σε ηλικία 5 μηνών (α, β): (α) Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο όπου παρατηρείται υπολειπόμενη μυελίνωση του οπισθίου σκέλους της έσω κάψας (κεφαλές βελών) και καθυστέρηση της μυελίνωσης στα εγκεφαλικά ημισφαίρια (βέλη). (β) Τ1 ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο αναδεικνύει λεπτοφυές το μεσολόβιο (βέλη).

3 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, α β Εικ 2. Πρώτη περίπτωση σε ηλικία 3 ετών (α, β): (α) Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο όπου παρατηρείται υπομυελίνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (βέλη) και του οπισθίου σκέλους της έσω κάψας (κεφαλές βελών), (β) Τ1 ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο όπου αναδεικνύεται ατροφία του μεσολοβίου (βέλη) και ήπια διεύρυνση των φλοιωδών αυλάκων του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας (κυρτό βέλος). των οφθαλμών, με ικανοποιητική οπτική παρακολούθηση και κοινωνικότητα. Στην επαναληπτική ΜRI εγκεφάλου τα απεικονιστικά ευρήματα δεν διαφοροποιήθηκαν. Η περαιτέρω διερεύνηση με καρνιτίνη ορού και ούρων, ισοηλεκτρικό εστιασμό τρανσφερρίνης και βλεννοπολυσακχαρίτες ούρων απέβη επίσης αρνητική. Το επαναληπτικό ΗΕΓ ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και δόθηκαν οδηγίες για προοδευτική διακοπή της φαινοβαρβιτάλης. Σε ηλικία 22 μηνών, το παιδί παρουσίαζε σταθερά οψόκλονο, βραδέως βελτιούμενη γενικευμένη υποτονία με συνοδό σοβαρή κινητική καθυστέρηση, μειωμένα τενόντια αντανακλαστικά, αλλά ικανοποιητική κοινωνικότητα. Μετά τα 2.5 έτη στην κλινική εικόνα προστέθηκαν επιπλέον, γενικευμένος τρόμος, αθετωσικές κινήσεις, έντονη υπερτονία κάτω άκρων με αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά (εικόνα γενικευμένης υποτονίας με συνοδό πυραμιδική συνδρομή) και σκολίωση θώρακα. Παρότι συνέχιζε να μην έχει εκφραστικό λόγο, έδειχνε να κατανοεί ικανοποιητικά, να εκτελεί εντολές και να έχει καλή κοινωνικότητα. Σε ηλικία 3 ετών η MRI εγκεφάλου ανέδειξε υπομυελίνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, ατροφικό μεσολόβιο και, λόγω βαλλεριανής εκφύλισης, ήπια διεύρυνση των φλοιωδών αυλάκων του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας (Εικόνα 2). Η ολοκλήρωση του μεταβολικού ελέγχου, που περιλάμβανε επιπλέον μετρήσεις γαλακτικού οξέος ορού και ΕΝΥ και οργανικών οξέων ούρων ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η επέκταση του νευροφυσιολογικού ελέγχου με ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ) και μέτρηση των ταχυτήτων κινητικής και αισθητικής αγωγιμότητας των περιφερικών νεύρων (ΤΚΑ) ήταν επίσης εντός των ορίων του φυσιολογικού, ενώ δεν είχαν πραγματοποιηθεί (παρά τις επανειλημμένες συστάσεις) προκλητά ακουστικά δυναμικά (BAEP s), λόγω συχνών ωτίτιδων. Περιγραφή 2ου Περιστατικού Το δεύτερο αγόρι γεννήθηκε τελειόμηνο, με φυσιολογικό τοκετό, με φυσιολογικό βάρος για την ηλικία κύησης, με ήπια δυστοκία (ελαφρώς κεχρωσμένο ενάμνιο λόγω διπλής περιτύλιξης ομφαλίου λώρου). Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΝΝ για υποτονία, νωθρότητα, γογγυσμό και ταχύπνοια, τα οποία αποδόθηκαν στο περιγεννητικό stress και σε πιθανή λοίμωξη. Το υπερηχογράφημα εγκεφάλου και ο μεταβολικός έλεγχος με γαλακτικό οξύ (νήστεως και μεταγευματικό), αμινογράμματα ορού και ούρων και αέρια αίματος ήταν εντός των ορίων του φυσιολογικού. Σε ηλικία 2 μηνών εξετάστηκε στο Εξωτερικό Παιδονευρολογικό Ιατρείο όπου διαπιστώθηκαν ήπια γενικευμένη υποτονία, μη στήριξη της κεφαλής, εκλυόμενα τενόντια αντανακλαστικά και οψόκλονος (διαπιστωθείς από 1.5 μήνα από

4 198 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 α Εικ 3. Δεύτερη περίπτωση σε ηλικία 6 μηνών (α, β): (α) Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο όπου παρατηρείται υπολειπόμενη μυελίνωση του οπισθίου σκέλους της έσω κάψας (κεφαλές βελών) και καθυστέρηση της μυελίνωσης στα εγκεφαλικά ημισφαίρια (βέλη). (β) Τ1 ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο αναδεικνύει λεπτοφυές το μεσολόβιο (βέλη). β τους γονείς), με ικανοποιητική οπτική παρακολούθηση και κοινωνικό χαμόγελο, δηλαδή εικόνα παρόμοια με του μεγαλύτερου αδερφού. Έγινε εκ νέου εκτεταμένος μεταβολικός έλεγχος, ο οποίος ήταν φυσιολογικός. Σε ηλικία 6 μηνών έγινε MRI εγκεφάλου, που ανέδειξε παρόμοια απεικονιστικά ευρήματα με αυτά του αδερφού του σε ηλικία 5 μηνών (Εικόνα 3). Τα φυσιολογικά λυσοσωμικά ένζυμα, η φυσιολογική οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) και ο φυσιολογικός νευροφυσιολογικός έλεγχος των οφθαλμών (ΗΑΓ και VEP s) και των περιφερικών νεύρων (ΗΝΓ και ΤΚΑ), απέκλειαν τα πιο πιθανά λυσοσωμικά νοσήματα. όπως τη λευκοδυστροφία Krabbe s, την Τay-Sachs, την Sandoff, την κηροειδή λιποφουσκίνωση (NCL), τη μεταχρωματική λευκοδυστροφία, ενώ για τη Niemann- Pick type C, δεν ταίριαζε η πρώιμη εμφάνιση των οφθαλμολογικών ευρημάτων. Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης σκελετικών ανωμαλιών και φυσιολογικών ενζύμων στα ούρα. Η υπερπρολιναιμία τύπου Ι αποκλείστηκε λόγω φυσιολογικών αμινογραμμάτων ορού και ούρων και φυσιολογικών ΗΑΓ και VEP s. Τέλος η ανεπάρκεια της C οξειδάσης του κυττοχρώματος, μάλλον δεν ήταν πιθανή λόγω επανειλημμένα φυσιολογικών τιμών γαλακτικού οξέος νήστεως και μεταγευματικά και γαλακτικού στο ΕΝΥ, αν και ήταν σε εκκρεμότητα η αποστολή γονιδιακού ελέγχου και η βιοψία μυός. Τα παρόμοια απεικονιστικά ευρήματα στις MRI εγκεφάλου (προοδευτικά γενικευμένη υπομυελίνωση) οδήγησαν σε ανασκόπηση του ιστορικού του μεγαλύτερου αδερφού κι έστρεψαν τη διαφοροδιαγνωστική σκέψη προς τη νόσο Pelizaeus-Merzbacher (PMD). Γι αυτό το λόγο διενεργήθηκαν ακουστικά προκλητά δυναμικά (BAEP s), παρά τις φυσιολογικές ΩΑΕ ς και στους δυο ασθενείς. Στο 1 ο παιδί διαπιστώθηκε εμφάνιση μόνο κύματος Ι (Εικόνα 4), χαρακτηριστικό εύρημα της κλασικής μορφής της PMD, ενώ στο 2 ο παιδί εμφάνιση κύματος Ι και πιθανόν και κύματος ΙΙ. Εικ 4. BAEP s (1oυ ασθενούς), με καταγραφή μόνον του φυσιολογικού κύματος Ι, χαρακτηριστικό εύρημα της κλασικής μορφής της PMD.

5 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, α β Εικ 5. (α) Πρώτη περίπτωση σε ηλικία 7 ετών και (β) δεύτερη περίπτωση σε ηλικία 5 ετών. (α,β) Τ2 ακολουθίες σε εγκάρσιο επίπεδο όπου δεν παρατηρείται διαφοροποίηση των απεικονιστικών ευρημάτων από τους προηγούμενους MRI ελέγχους σε μικρότερη ηλικία. Μεταξύ των δύο περιπτώσεων τα απεικονιστικά ευρήματα είναι όμοια. Λόγω των θετικών αυτών αποτελεσμάτων, στάλθηκε γενετικός έλεγχος σε Κέντρο του Εξωτερικού (Stichting Klinisch-Genetisch Centrum Nijmegen), που διέγνωσε την κλασική μορφή της νόσου Ρelizaeus-Merzbacher, με την ανάδειξη του διπλασιασμού του PLP1 gene (MLPA analysis). Η κλινική εικόνα των δυο παιδιών παρέμεινε σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Ο 1ος αδερφός, 7 ετών τώρα, παρουσιάζει εικόνα δυστονικής εγκεφαλικής παράλυσης. Ο 2 ος αδερφός, 5 ετών τώρα, παρουσιάζει πολύ βαρύτερη κλινική εικόνα, κινητικά και αντιληπτικά, με γενικευμένη υποτονία και συνοδό πυραμιδική συνδρομή. Και στους δυο παραμένει σταθερά ο οριζοντιοκυκλικός νυσταγμός. Αμετάβλητα παραμένουν τα απεικονιστικά ευρήματα και των δύο αδερφών στις πρόσφατες MRI εγκεφάλου σε ηλικίες 7 και 5 ετών (Εικόνα 5). Συζήτηση Η νόσος Pelizaeus-Merzbacher (PMD) είναι μια σπάνια νευροεκφυλιστική διαταραχή, που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Pelizaeus το 1885 και τον Μerzbacher το Ανήκει στη μεγάλη ομάδα των λευκοδυστροφιών του ΚΝΣ και επίπτωσή της στις ΗΠΑ υπολογίζεται περίπου 1/ / του πληθυσμού 4. Στον παιδιατρικό πληθυσμό, οι λευκοδυστροφίες συνιστούν μια κατηγορία νόσων όπου δημιουργείται πρόβλημα στην παραγωγή ή στη διατήρηση της μυελίνης, από τη νεογνική ή την παιδική ηλικία. Μπορεί να οφείλονται σε γονιδιακές βλάβες που αφορούν την έναρξη ακόμα της μυελίνωσης ή σε ενζυμικές ανεπάρκειες που καταλήγουν σε δυσλειτουργία του ΚΝΣ λόγω συσσώρευσης μεταβολιτών. Παρ όλες τις διαφορές τους στο φαινότυπο και στη φυσική τους πορεία, με την πάροδο του χρόνου όλες αυτές οι διαταραχές προβάλλουν βασικά με σοβαρή προοδευτική έκπτωση των νευρολογικών λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορική διάγνωση σε αυτούς τους ασθενείς περιλαμβάνει: (Ι) τις κληρονομικές υπομυελινωτικές νόσους, όπως η PMD και η κληρονομική σπαστική παραπληγία, (ΙΙ) τις μεταβολικές απομυελινωτικές νόσους και τα λυσοσωμικά νοσήματα, όπως η μεταχρωματική λευκοδυστροφία, οι νόσοι Tay-Sachs, Krabbe και Sandhoff, η αδρενολευκοδυστροφία και οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις, και (ΙΙΙ) τις διαταραχές που αφορούν μαζική απώλεια ιστού, όπως η νόσος Canavan και η vanishing white matter disease. Επιπρόσθετα, οι οργανικές οξυουρίες και οι νόσοι με συσσώρευση λιποφουσκίνης καταλήγουν σε απώλεια ολιγοδενδρογλοιακών κυττάρων και απομυελίνωση 5. Παθοφυσιολογικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες λευκοδυστροφίες (όπως η μεταχρωματική λευκοδυστροφία, η αδρενολευκοδυστροφία και η πολλαπλή σκλήρυνση), η PMD εί-

6 200 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 ναι μάλλον δυσμυελινωτική, παρά απομυελινωτική νόσος. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν ποτέ φυσιολογική μυελίνωση 6,7. Υπάρχουν τέσσερις μορφές της PMD: η κλασική, η συγγενής, η μεταβατική και ο τύπος των ενηλίκων, με πιο συνηθισμένες τις δυο πρώτες 6. Η κλασική μορφή της κληρονομείται με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο τρόπο και οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της πρωτεολιπιδικής πρωτεΐνης (PLP1), που είναι το κύριο συστατικό της μυελίνης του ΚΝΣ (50% των πρωτεϊνών του ΚΝΣ). Το γονίδιο εδράζει στο χρωμόσωμα Xq 22.2, με μέγεθος περίπου 17 kb, και περιέχει επτά εξόνια που κωδικοποιούν περί τα 276 αμινοξέα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 115 σχετικές μεταλλάξεις 4. Το 50-75% των περιπτώσεων οφείλονται σε διπλασιασμό του γονιδίου, το 15-20% σε σημειακές μεταλλάξεις, ενώ τα ελλείμματα και οι αναστροφές είναι σπανιότερα 1,2. Απαντά σε αδέρφια, κυρίως στο άρρεν φύλο, με ποικίλη συμπτωματολογία. Συχνά αναφέρεται ιστορικό περιγεννητικών προβλημάτων, όπως υπέρταση της μητέρας, περιγεννητικό stress ή κεχρωσμένο αμνιακό υγρό. Αυτά τα προβλήματα, λόγω της συνήθους απόδοσής τους σε πιο κοινά αίτια, συχνά οδηγούν σε άλλες διαγνώσεις κατά τη νεογνική, τουλάχιστον ηλικία 3. Στην τυπική μορφή της κλασικής νόσου, οι ασθενείς σε όψιμη βρεφική ηλικία παρουσιάζουν αδυναμία αύξησης, υποτονία, αταξία, ψυχοκινητική καθυστέρηση και χαρακτηριστικές ανώμαλες νυσταγμοειδείς κινήσεις των οφθαλμών (οψόκλονος), που συχνά αποτελούν και την πρώτη ένδειξη νόσου. Αργότερα (>2 έτη) εμφανίζεται σπαστική διπληγία, που αφορά κυρίως τα κάτω άκρα, με αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά. Επιπλέον οι ασθενείς αυτοί παρ ότι είναι κοινωνικοί και επικοινωνιακοί, εμφανίζουν σοβαρές διαταραχές στον εκφραστικό λόγο, ορθοπαιδικά προβλήματα, προβλήματα σίτισης και ύπνου, και ήπια νοητική υστέρηση, ενώ καταλήγουν κατά την πρώιμη ενήλικο ζωή. Η πορεία της νόσου δεν είναι εξελικτική, ενώ συνήθως αρχικά διαγιγνώσκεται λανθασμένα σαν εγκεφαλική παράλυση 3,6,8-12. Λόγω της κλινικής εικόνας συνήθως διεξάγεται λεπτομερής μεταβολικός και απεικονιστικός έλεγχος. Ο εκτεταμένος μεταβολικός έλεγχος (αμινογράμματα, οργανικά οξέα, λυσοσωμικά ένζυμα, καρνιτίνη), αποβαίνει αρνητικός, όπως και στις δυο περιγραφόμενες περιπτώσεις μας. Ο απεικονιστικός έλεγχος του ΚΝΣ γίνεται με διαδοχικές Μαγνητικές Τομογραφίες εγκεφάλου, και αποκαλύπτει κυρίως ευρήματα δυσμυελίνωσης (υπολειπόμενη μυελίνωση, σπάνια απομυελίνωση), που αφορούν συνήθως το εγκεφαλικό στέλεχος, το θάλαμο και την έσω κάψα, ατροφία της παρεγκεφαλίδας και του εγκεφαλικού στελέχους και διάχυτη ήπια εγκεφαλική ατροφία. Η εικόνα στις MRI περιγράφεται κλασικά ως «τιγροειδής», λόγω παραμονής νησίδων φυσιολογικής μυελίνωσης ανάμεσα στις παθολογικές περιοχές, αν και είναι γνωστό πια ότι παρόμοια εικόνα μπορεί να εμφανίζει και η μεταχρωματική λευκοδυστροφία. Επίσης, αν και θεωρείται τυπική της νόσου, αυτή η εικόνα μπορεί να μην είναι εμφανής σε ασθενείς με PMD 6,7,13. Τελευταία χρησιμοποιείται η Μαγνητική Σπεκτροσκοπία (MRS) με μεγαλύτερη διαφοροδιαγνωστική αξία, αφού μπορεί καλύτερα σε σχέση με την MRI να διαχωρίσει τη νόσο από άλλες μορφές λευκοδυστροφίας, χρησιμοποιώντας νευροενδοκρινολογικές πληροφορίες. Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα που παρατηρείται στην PMD είναι η μείωση της συγκέντρωσης χολίνης στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, ενώ σχετικά αυξημένα εμφανίζονται τα επίπεδα Ν-ακετυλοασπαρτάσης, γλουταμίνης, μυοιννοσιτόλης και κρεατίνης. Μάλιστα οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα υπο- και δυσμυελίνωσης 14,15. Επιπλέον από τις ήδη γνωστές νόσους, την προηγούμενη δεκαετία πρωτοπεριγράφηκε μια νέα νευροεκφυλιστική οντότητα, το σύνδρομο H-ABC (σύνδρομο υπομυελίνωσης με ατροφία των βασικών γαγγλίων, του ραβδωτού σώματος και της παρεγκεφαλίδας), σε ασθενείς που παρουσίαζαν προοδευτική δυστονία, σπαστικότητα και αταξία, με σχετικά όμως καλές νοητικές ικανότητες, ενώ αργότερα αναφέρθηκαν παρόμοιες κλινικά και απεικονιστικά περιπτώσεις που εμφάνιζαν επιπρόσθετα και οριζοντιοκυκλικό νυσταγμό. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην MRI εγκεφάλου περιλάμβαναν υπερσκηνίδια υπομυελίνωση και προοδευτική ατροφία στα βασικά γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα 16,17. Παθοφυσιολογικά, το σύνδρομο H-ABC χαρακτηρίζεται από εκφύλιση και διαταραχή της φυσιολογικής εξέλιξης της μυελίνωσης και αποτελεί πια μέρος της διαφοροδιάγνωσης των πυραμιδικών και εξωπυραμιδικών διαταραχών καθώς και των γενετικά καθοριζόμενων υπομυελινωτικών συνδρόμων. Στην PMD ειδικά, παρατηρείται μείωση στη συγκέντρωση της χολίνης και αυτό

7 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, βοηθάει στη διαφορική διάγνωση από το σύνδρομο H-ABC, όπου παρατηρούνται σχετικά φυσιολογικά επίπεδα ολικής Ν-ακετυλοασπαρτάσης, φυσιολογικά επίπεδα χολίνης και πολύ αυξημένα επίπεδα χολίνης και κρεατίνης 16. Τη μεγαλύτερη πάντως αξία για την πρώιμη διάγνωση της κλασικής PMD, ιδίως σε βρεφική ηλικία, έχει η διεξαγωγή ακουστικών προκλητών δυναμικών του στελέχους (BAEPs), αφού μπορεί να αποβεί παθολογική ήδη από το πρώτο τρίμηνο ζωής. Φυσιολογικά καταγράφονται επτά κύματα (Ι-VII, το Ι από το ακουστικό νεύρο πριν την είσοδό του στο εγκεφαλικό στέλεχος, το ΙΙ από τους κοχλιακούς πυρήνες, το ΙΙΙ από την άνω ελαία, το IV από τον έξω λημνίσκο, το V από τα οπίσθια διδύμια και τα VI/VII από το θάλαμο). Στην PMD η εξέταση έχει χαρακτηριστική εικόνα, καθώς εμφανίζεται μόνο το κύμα Ι, πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχει και κύμα ΙΙ (όχι σταθερό, μόλις υποσημαινόμενο). Η σταθερή παρουσία του κύματος Ι οφείλεται ακριβώς στο ότι η PMD δεν επηρεάζει τις νευρικές οδούς πριν από το στέλεχος 6. Έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και περιπτώσεις μεταχρωματικής λευκοδυστροφίας, καθώς και συνδρόμου H-ABC με παρόμοια ευρήματα. Συνήθως όμως τα BAEP s είναι πιο πολύ επηρεασμένα στη PMD λόγω της ευρείας υπομυελίνωσης που συναντούμε στη νόσο αυτή, η οποία αφορά όλα τα μέρη του εγκεφάλου, από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, αν και η παρουσία μόνο του κύματος Ι δεν αποτελεί ειδικό εύρημα, εντούτοις θεωρείται αρκετά σημαντικό στοιχείο για τη διάγνωση της νόσου σε ασθενείς με νυσταγμό και χρόνια εξελικτική εγκεφαλοπάθεια 6,16. Η κλασική μορφή της νόσου, τέλος, πρέπει να διαφοροδιαγνώσκεται από τη συγγενή μορφή, που είναι σπανιότερη αλλά με βαρύτερη πορεία και χειρότερη πρόγνωση. Η έναρξη της συγγενούς PMD εντοπίζεται νωρίτερα στη νεογνική ή την πρώτη βρεφική ηλικία, με νυσταγμοειδείς κινήσεις των οφθαλμών, εξωπυραμιδική υπερκινησία, σπαστικότητα, χαρακτηριστική οπτική ατροφία που αναπτύσσεται πολύ νωρίς (ήδη από την πρώιμη βρεφική ηλικία) και σπασμούς 6,7. Η υποπλασία του στελέχους και της παρεγκεφαλίδας και η εγκεφαλική ατροφία όπως φαίνονται στις MRI, η ατροφία των οπτικών νεύρων όπως αποδεικνύεται με προκλητά οπτικά δυναμικά του στελέχους, και η εμφάνιση σπασμών με παθολογικό ΗΕΓ, μας βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση των δυο πιο συχνών μορφών της νόσου 6. Η οριστική διάγνωση τίθεται με ειδικό γονιδιακό έλεγχο, σε συγκεκριμένα Κέντρα που εφαρμόζουν μεθόδους MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification), FISH (fluorescence in situ hybridization), και ποσοτική PCR (polymerase chain reaction) για την ανίχνευση διπλασιασμών και ελλειμμάτων στο γονίδιο 1,2. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχονται οι θήλεις φορείς. Δεν υπάρχει προγεννητική εξέταση screening, που να είναι ειδική για τη νόσο. Σε οικογένειες που έχουν ήδη ένα πάσχον μέλος μπορεί να γίνει προγεννητική διάγνωση, τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και προεμφυτευτική. Δεν υπάρχει ακόμα ειδική θεραπεία για τη νόσο. Εντούτοις, σε πειραματικό επίπεδο, γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της μυελίνωσης, με τη μεταμόσχευση πολυδύναμων αρχέγονων κυττάρων του νευρικού ιστού. Τα προγονικά κύτταρα της νευρογλοίας φαίνεται να έχουν την ικανότητα να αναδομούν τη μυελίνη καθώς εξαπλώνονται κατά μήκος του νευράξονα, παράγοντας ολιγοδενδροκύτταρα (παραγωγείς μυελίνης) και αστροκύτταρα. Η προφανής αποτελεσματικότητα με την οποία στα πειραματικά μοντέλα αυτά τα κύτταρα εξαπλώνονται και μυελινώνουν τις δυσμυελινωτικές περιοχές μας δίνει βάσιμες ελπίδες ότι αυτή η μέθοδος πιθανότατα θα αποτελέσει τη βάση για θεραπευτική παρέμβαση στο εγγύς μέλλον 5. Προς το παρόν η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα (υποτονία και ανώμαλες έντονες νυσταγμοειδείς κινήσεις των οφθαλμών από τη νεογνική και πρώτη βρεφική ηλικία), ιδιαίτερα σε αγόρια, και η χρόνια εξελικτική εγκεφαλοπάθεια, σε συνδυασμό με παθολογικά BAEPs και με ευρήματα υπολειπόμενης μυελίνωσης στην MRI εγκεφάλου, οδηγούν στη διάγνωση της σπάνιας λευκοδυστροφίας Pelizaeus - Merzbacher, η οποία μπορεί στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί με γονιδιακό έλεγχο. Η σωστή και γρήγορη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, αφού λόγω έλλειψης αποτελεσματικής θεραπείας επί του παρόντος, το βάρος μετατοπίζεται στη γενετική συμβουλή, προκειμένου να αποτραπεί η γέννηση άλλου ασθενούς στην ίδια οικογένεια. Βιβλιογραφία 1. Warshawsky I, Chernova OB, Hubner CA, Stindl R, Henneke M, Gal A et al. Multiplex ligation-dependent probe amplification for rapid detection of proteolipid pro-

8 202 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 tein 1 gene duplications and deletions in affected males and carrier females with Pelizaeus-Merzbacher disease. Clin Chem. 2006; 52 (7): Gao Q, Thurston VC, Vance GH, Dlouhy SR, Hodes ME. Genetic diagnosis of PLP gene duplications/deletions in patients with Pelizaeus-Merzbacher disease. Clin Genet. 2005; 68(5): Golomb MR, Walsh LE, Carvalho KS, Christensen CK, De- Myer WE. Clinical findings in Pelizaeus-Merzbacher disease. J Child Neurol ;19 (5): Wang JM, Wu Y, Wang HF, Deng Y, Yang Y, Qin J et al. Proteolipid protein 1 gene mutation in nine patients with Pelizaeus-Merzbacher disease. Chin Med J 2008;121 (17): Goldman SA, Schanz S and Windrem MS. Stem cell-based strategies for treating pediatric disorders of myelin. Human Molecular genetics, 2008, Vol. 17, Review Issue 1 doi: /hmg/ddn Wang PJ, Young C, Liu HM, Chang YC, Shen YZ. Neurophysiologic studies and MRI in Pelizaeus-Merzbacher disease: comparison of classic and connatal forms. Pediatr Neurol ;12(1): Takanashi J, Sugita K, Tanabe Y, Nagasawa K, Inoue K, Osaka H et al. MR revealed myelination in the cerebral corticospinal tract as a marker for Pelizaeus-Merzbacher s disease with proteolipid protein gene dublication. AJNR Am J Neuroradiol 20: Polizzi A, Mauceri L, Ruggieri M. Hypotonia, congenital nystagmus, ataxia, and abnormal auditory brainstem responses: a report on the first white patient. Dev Med Child Neurol ;41(1): Wang PJ, Chen RL, Shen YZ. Hypotonia, congenital nystagmus, and abnormal auditory brainstem response. Pediatr Neurol ;5(6): Kaga K, Yokochi K, Kitazumi E, Kodama K, Marsh R. Absence of later auditory brain stem response components, congenital horizontal nystagmus, and hypotonia in male infants. Ann Otol Rhinol Laryngol ;95(2 Pt 1): Hayashi T, Ichiyama T, Koga M, Okino F, Katayama K, Kobayashi K. A possible Japanese male case of Pelizaeus-Merzbacher disease. Brain Dev. 1990;12(4): Apak S, Yuksel M, Ozmen M, Saka N, Darendeliler F, Neuhauser G. Heterogeneity of X-linked recessive (spino) cerebellar ataxia with or without spastic diplegia. Am J Med Genet ;34(2): Faerber EN, Melvin J, Smergel EM. MRI appearences of metachromatic leukodystrophy. Pediatr Radiol.1999 Sep;29(9): Hanefeld FA, Brockmann K, Pouwels PJ, Wilken B, Frahm J, Dechent P. Quantitative proton MRS of Pelizaeus- Merzbacher disease: evidence of dys- and hypomyelination. Neurology ;66(7): Pizzini F, Fatemi AS, Barker PB, Nagae-Poetscer LM, Horska A, Zimmerman AW et al. Proton MR Spectroscopic imaging in Pelizaeus-Merzbacher disease. AJNR Am J Neuroradiol 2003 Sep;24: Van der Knaap MS, Naidu S, Pouwels PJ, Bonavita S, van Coster R, Lagae L et al. New syndrome characterized by hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum. Am J Neuroradiol ;23(9): Mercimek-Mahmutoglu S, Van der Knaap MS, Baric I, Prayer D, Stoeckler-Ipsiroglu S. Hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum (H-ABC). Report of a new case. Neuropediatrics ;36(3): Αλληλογραφία Μερόπη Τζούφη Τομέας Υγείας του Παιδιού Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186, Iωάννινα Τηλ.: / Fax: Corresponding author Meropi Tzoufi University Pediatric Clinic University Hospital of Ioannina P.O. Box 1186, Ioannina, Greece Tel.: / Fax:

Θέμα: Προγράμματα ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο

Θέμα: Προγράμματα ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Θέμα: Προγράμματα ενίσχυσης επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. :350 ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και

Διαβάστε περισσότερα

NΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. Ποιότητα ζωής σε παιδιά µε Νευροϊνωµάτωση τύπου 1 (NF1)

NΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. Ποιότητα ζωής σε παιδιά µε Νευροϊνωµάτωση τύπου 1 (NF1) NΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Ποιότητα ζωής σε παιδιά µε Νευροϊνωµάτωση τύπου 1 (NF1) Α. Βαρδαρινός 1,2,. Ζαφειρίου 1, Ε. Βαργιάµη 1, Ν. Κοζέης 2, Π. Πρατσίδου-Γκέρτση 1, Ι. Μαυροµάτης 3, Ε. Κοντόπουλος 1, Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας τις κληρονομικές αταξίες

Προσεγγίζοντας τις κληρονομικές αταξίες 20 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Προσεγγίζοντας τις κληρονομικές αταξίες Κούτσης Γεώργιος, Πάνας Μάριος Μονάδα Νευρογενετικής, Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Περίληψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2008 2009 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το διάβασμα κάνει τον πολυμαθή, η συζήτηση τον ετοιμόλογο και η συγγραφή τον

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 11 Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I Σαπουντζή Ευδοξία Σοφρωνίδης Σωφρόνιος Ζαφειρίου Δημήτριος Εισαγωγή Η νευροїνωμάτωση τύπου 1(NF1) ή von Recklinghausen

Διαβάστε περισσότερα

«Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ

«Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Δεβετζίδου Άννα Α.Μ. 11982 με θέμα «Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ

Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ 100 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της Γλυκογονίασης τύπου ΙΙΙ Κ. Τζιούβας, Γ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Ξένου, Τ. Τσαπρούνη, Ι. Παπανδρέου, Ζ. Γκερλέ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Εγκεφαλική παράλυση και ο ρόλος του Λογοθεραπευτή

Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Εγκεφαλική παράλυση και ο ρόλος του Λογοθεραπευτή Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Εγκεφαλική παράλυση και ο ρόλος του Λογοθεραπευτή Εισηγητής: Φοιτήτρια: Κ. Χριστοδουλίδης Παύλος Τσιρώνη Χρυσούλα Ιωάννινα, 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κορός, Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χρήστος Κορός, Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 8 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άνοια με πρώιμη έναρξη Χρήστος Κορός, Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Περίληψη Η άνοια με πρώϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική και εργαστηριακή μελέτη δέκα νέων περιπτώσεων συνδρόμου Klippel-Trenaunay

Κλινική και εργαστηριακή μελέτη δέκα νέων περιπτώσεων συνδρόμου Klippel-Trenaunay Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 179 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κλινική και εργαστηριακή μελέτη δέκα νέων περιπτώσεων συνδρόμου Klippel-Trenaunay Δ. Ζαφειρίου, Ε. Τεφλιούδη, Ε. Βαργιάμη, Γ. Τσικόπουλος, Ε. Κοντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Ακράτεια Μελανίνης: Νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα με αφορμή ένα όχι και τόσο σπάνιο σύνδρομο

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Ακράτεια Μελανίνης: Νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα με αφορμή ένα όχι και τόσο σπάνιο σύνδρομο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Ακράτεια Μελανίνης: Νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα με αφορμή ένα όχι και τόσο σπάνιο σύνδρομο Παναγιώτης Ν. Παπαπανικολόπουλος, Παναγιώτης Ν. Καρδαράς Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η ακράτεια μελανίνης

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôç ÃåíåôéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 24 - Τεύχος 3. Vol. 24 - Issue 3 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

Τόμος 24 - Τεύχος 3. Vol. 24 - Issue 3 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ABSTRACTS OF THE 27 TH NATIONAL NEUROLOGY CONFERENCE Τόμος 24 - Τεύχος 3 Vol. 24 - Issue 3 Μάιος - Ιούνιος 2015 / May - June 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός Αθηνά Βέρβερη Δημήτριος Ζαφειρίου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Οι πορεγκεφαλικές κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Νευροδερματικά σύνδρομα

Νευροδερματικά σύνδρομα 56 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2010, Τόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος Νευροδερματικά σύνδρομα Σωτριος Γ. Γιουρούκος Παιδονευρολόγος Υφηγητς Πανεπιστημίου Αθηνών Α Παιδιατρικ κλινικ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΑΛΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ ΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν ΥΓ ΕΙ Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο ΝΟΙΑΣ Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1 102 Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α. Γκαμπέτα 1, Ε. Δοσιάδη 1, Ε. Χατζηπαντελής 1, Κ. Κούσκουρας 2, Ε. Παυλίδου 1, Ε. Παύλου 1, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»

ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΙΣΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ~ 2 ~

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT Π. Α.

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT Π. Α. ανασκοπησεισ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT Π. Α. Γεωργακόπουλος Το σύνδρομο Rett αποτελεί μία ψυχο-νευρολογική πάθηση γενετικής αιτιολογίας, που περιγράφηκε σχετικά πρόσφατα και ανήκει περισσότερο στις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Stickler. Φαινοτυπική και γονοτυπική ετερογένεια σε δύο οικογένειες

Σύνδρομο Stickler. Φαινοτυπική και γονοτυπική ετερογένεια σε δύο οικογένειες 68 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Σύνδρομο Stickler. Φαινοτυπική και γονοτυπική ετερογένεια σε δύο οικογένειες Σ. Ψώνη 1 Φ. Ψύχου 2 Γ. Χρούσου 3 Λ. Θωμαΐδου 4 Π. Πάικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της έκφρασης των ζελατινασών σε ασθενείς με αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα

Διερεύνηση της έκφρασης των ζελατινασών σε ασθενείς με αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα 262 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 262-271, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διερεύνηση της έκφρασης των ζελατινασών σε ασθενείς με αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα Σ. Μπάτζιος,

Διαβάστε περισσότερα