IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 29"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 29 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Toυ Θεόφιλου Tριανταφύλλου 1. Ιστορική αναδροµή Oαυταρχικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας αποτέλεσε σταθερό παράγοντα του σύγχρονου ισπανικού κράτους έως το σηµερινό Σύνταγµα του Στις λίγες περιόδους που δροµολογήθηκε µια πραγµατικά φιλελεύθερη δηµοκρατική διαδικασία, την οποία οι συντηρητικές οµάδες δεν κατέστησαν ικανές να ελέγξουν, ο στρατός ανέλαβε τη διασφάλιση της ηγε- µονίας της ολιγαρχίας. Τη δική τους µαρτυρία δίνουν άλλωστε οι δύο περίοδοι δικτατορικών καθεστώτων: του Primo de Rivera ( ), καθώς και του Φράνκο ( ). 1 Πάντως, στις ενδιάµεσες σύντοµες περιόδους ελευθερίας κατεβλήθη προσπάθεια να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις αποκέντρωσης. Στο πρώτο τµήµα του 19 ου αιώνα η τάση για αποκέντρωση προσανατολίστηκε προς την αναζωογόνηση των δηµοτικών αρχών και των επαρχιών, µε την πεποίθηση ότι ενθαρρύνοντας τις ζωτικές δυνάµεις σε τοπικό επίπεδο, θα εξασθένιζε η ολιγαρχία που δηµιουργεί ο συγκεντρωτισµός. Ωστόσο, στα τέλη του 19 ο υ αιώνα και στις αρχές του 20ού εµφανίζονται εθνικιστικά κινή- µατα στην Καταλονία, τη Γαλικία και τη Χώρα των Βάσκων, που διεκδικούν περιφερειακή αυτονοµία, µε αποκατάσταση των γλωσσικών και πολιτισµικών δικαιωµάτων. 2 Όµως, τα διάφορα σχέδια αποκέντρωσης που συζητήθηκαν στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα δεν υλοποιήθηκαν. Έτσι, το 1823 ξεκινά η περίοδος της δικτατορίας του Primo de Rivera και κάθε προσπάθεια αποκέντρωσης µαταιώνεται. 3 Κατά τη διάρκεια της σύντοµης δεύτερης δηµοκρατίας ( ), δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα θέσπισης περιφερειακής αυτονοµίας. Το Σύνταγµα του 1931 (χωρίς να διαιρεί την Ισπανική επικράτεια σε συγκεκριµένο αριθµό αυτόνοµων περιφερειών) όριζε ότι όποια ε- παρχία (province) επιθυµούσε να σχηµατίσει αυτόνοµη περιφέρεια, θα µπορούσε να συντάξει το Καταστατικό Αυτονοµίας της (Statute of Autonomy), το οποίο όµως έπρεπε έπειτα να ε- γκριθεί από το ισπανικό Κοινοβούλιο (Cortes). Αυτόνοµη περιφέρεια µπορούσαν επίσης να καταστούν δύο ή περισσότερες όµορες επαρχίες, οι οποίες διέθεταν κοινά ιστορικά, πολιτισµικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά 4 Ο Θεόφιλος Tριανταφύλλου είναι απόφοιτος της Eθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκη - σης, Yποψήφιος ιδάκτωρ σε θέµατα ηµοσίου ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

2 30 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η Καταλονία, µόλις ένα χρόνο µετά την πτώση της µοναρχίας το 1931, ήταν η πρώτη περιφέρεια που έζησε την εµπειρία της περιφερειακής αυτονοµίας. Τον Ιούλιο του 1936, υιοθετήθηκε και το Βασκικό Καταστατικό Αυτονοµίας, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου το Ισπανικό Κοινοβούλιο το ενέκρινε. Τέλος, η Γαλικία κατόρθωσε να υιοθετήσει το Καταστατικό Αυτονοµίας της τον Ιούνιο του 1936, χωρίς ωστόσο να τύχει της έγκρισης του Ισπανικού Κοινοβουλίου. 5 Μεγάλο πλήγµα για τους νεότευκτους αυτονοµιστικούς θεσµούς αποτέλεσε ο εµφύλιος πόλεµος που ξέσπασε το καλοκαίρι του Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια ενός εµφυλίου πολέµου σε µια χώρα που έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, δύσκολα µπορούν να λειτουργήσουν δηµοκρατικά οι αυτόνοµοι περιφερειακοί θεσµοί. Το 1939 εγκαθιδρύεται το Φρανκικό δικτατορικό καθεστώς, µε σαφείς τάσεις συγκεντρωτισµού, ενώ την ίδια στιγµή τα Καταστατικά Αυτονοµίας των Βάσκων και της Καταλονίας χάνουν τη νοµική τους ισχύ. Η φυλάκιση εθνικιστικών ηγετών, η κατάργηση της χρήσης της Βασκικής και Καταλανικής γλώσσας στα σχολεία και στους δηµόσιους χώρους, η κατάργηση των τοπικών ονοµασιών των δρόµων και η αντικατάστασή τους µε ισπανικά ονόµατα, αποτελούν ενδεικτικά κάποια από τα µέτρα της απόπειρας του Φράνκο να καταπνίξει τις εθνικιστικές-περιφερειακές τάσεις που είχαν ξεπηδήσει κατά την περίοδο της δεύτερης δηµοκρατίας. 6 Το 1975 ο Φράνκο πεθαίνει και τον «διαδέχεται» ο βασιλιάς Juan Carlos. Μετά από τόσα χρόνια στυγνής δικτατορίας, η οποία οδήγησε στα άκρα το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του Ισπανικού κράτους, ήταν πλέον έκδηλο ότι η αποκατάσταση της δηµοκρατίας θα έπρεπε αναγκαστικά να συµπεριλάβει µια δραστική αλλαγή στην εδαφική διάρθρωση της εξουσίας. Για την Καταλονία και τη Χώρα των Βάσκων ειδικότερα, η παγίωση της δηµοκρατίας θα ήταν δυνατή µόνο εάν συνοδευόταν από ορισµένες σηµαντικές µορφές αυτονοµίας. 7 H κυβέρνηση του Adolfo Suarez που προέκυψε από τις πρώτες δηµοκρατικές εκλογές του 1977, µε την υποστήριξη του βασιλιά Juan Carlos, άνοιξε το δρόµο για τη δηµοκρατία και ταυτόχρονα για την περιφερειοποίηση του ισπανικού κράτους. Όλα τα µεγάλα προβλήµατα που το Σύνταγµα θα έπρεπε να λύσει θίχτηκαν από τις Συντακτικές Συνελεύσεις υπό το πρίσµα της οµοφωνίας, δηλαδή της επίτευξης βασικής συµφωνίας µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων, οι ο- ποίες απέφυγαν την επίλυσή τους µέσω αυστηρών κανόνων πλειοψηφίας. Ο κανόνας της οµοφωνίας υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικός ως προς τον καθορισµό της εδαφικής διάρθρωσης της ε- ξουσίας και την οργάνωση των περιφερειών, δεδοµένου ότι οι τοποθετήσεις των κοµµάτων και η βούληση των πολιτών σε κάθε περιοχή ήταν πολύ διαφορετικές. 8 Με βάση τα παραπάνω, κατέστη απαραίτητο για τον Ισπανό συντακτικό νοµοθέτη να καταλήξει σε ένα συµβιβαστικό κείµενο, το οποίο θα πρόσφερε µεν σηµαντικές παραχωρήσεις στις υπό διαµόρφωση περιφέρειες, θα διατηρούσε ωστόσο τον ενιαίο χαρακτήρα του κράτους και τον ισχυρό ρόλο της κεντρικής κυβέρνησης. Συνεπεία τούτου, το Σύνταγµα που προέκυψε το 1978 ήταν σε αρκετά σηµεία διφορούµενο και ασαφές, πράγµα το οποίο οδήγησε σε ένα ευρύ πεδίο ευελιξίας και πολλαπλών ερµηνειών σχετικά µε το ζήτηµα της περιφερειακής αυτονο- µίας. Ακριβώς αυτή η ευελιξία θα επέτρεπε, κατά την άποψη του Ισπανού συντακτικού νοµοθέτη, τη βαθµιαία ενσωµάτωση των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών στο Ισπανικό πολιτικοδιοικητικό σύστηµα Οργάνωση και λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης: Οι Αυτόνοµες Κοι - νότητες (Autonomous Communities) 10 Οτίτλος 8 του Συντάγµατος του 1978 («εδαφική οργάνωση του κράτους») προβλέπει τις γενικές αρχές και διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία σχηµατισµού των Α.Κ., όσο και τη µετέπειτα οµαλή λειτουργία τους. 11 Ωστόσο, το

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 31 ισπανικό Σύνταγµα (σε αντίθεση µε το ιταλικό του 1948) δεν προσδιορίζει το «χάρτη» των Α.Κ. που µπορούν να συγκροτηθούν, ούτε εξειδικεύει τη δοµή τους. Αυτό επέτρεψε στις Α.Κ. να α- ποφασίσουν τις αρµοδιότητες και τους θεσµούς τους (κατά την έγκριση του Καταστατικού της Αυτονοµίας τους), σύµφωνα µε την πορεία προς την αυτονοµία την οποία η κάθε µία επιθυµεί να ακολουθήσει Η οριστική οργάνωση των Α.Κ. είχε µία σειρά παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά που υφίστανται στα γερµανικά Lander ή οµοσπονδιακά κρατίδια, όπως η συνταγµατική κατοχύρωση της αυτονοµίας (αφού κανένας νόµος δεν µπορεί να περιορίσει την αυτοδιοίκηση), 14 η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κράτους και Α.Κ. και η επίλυση των διαφορών από το ισπανικό Συνταγµατικό ικαστήριο. 15 Έτσι λοιπόν, οι δεκαεπτά Α.Κ 16 απολαµβάνουν καθεστώς αυτονο- µίας, µε νόµο που έχει ψηφιστεί από το ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου προσδιορίζεται η ονοµασία, τα εδαφικά όρια, η οργάνωση, η έδρα και οι αρµοδιότητές τους, στοιχεία τα οποία περιέχονται στα αντίστοιχα Καταστατικά Αυτονοµίας. 17 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 1983, όταν εγκρίθηκαν όλα τα Καταστατικά Αυτονοµίας, υπήρχαν δύο οµάδες ΑΚ που διαφοροποιούνταν ανάλογα µε το επίπεδο (των παρεχόµενων σε αυτές) αρµοδιοτήτων. Η πρώτη οµάδα απολάµβανε πλήρες καθεστώς αυτονοµίας (Καταλο- Πίνακας 1. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της Ισπανίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΣΕ Τ. ΧΛΜ.) Ανδαλουσία (Andalousia) Καταλονία (Catalonia) Μαδρίτη (Madrid) Βαλένθια (Pais Valenciano) Γαλικία (Galicia) Καστίγια Λεόν (Castille y Leon) Χώρα των Βάσκων (Basque Country) Καστίγια λα Μάντσα (Castilla-la-Mancha) Κανάρια νησιά (Canary Islands) Αραγονία (Aragon) Αστούριας (Asturias) Μούρθια (Murcia) Εστρεµαδούρα (Extremadura) Βαλεαρίδες νήσοι (Balearic Islands) Καντάµπρια (Cantabria) Ναβάρα (Navarra) Λα Ριόχα (La Rioja) Πηγή: Council of Europe, 1997, Structure and operation of local and regional democracy of Spain.

4 32 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νία, Χώρα Βάσκων, Γαλικία), ενώ η δεύτερη, (η οποία αρχικά διέθετε περιορισµένο αριθµό αρ- µοδιοτήτων) θα αποκτούσε σταδιακά πλήρη αυτονοµία σε πέντε έτη. 18 Η αρχική διαφορά αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο οµάδων ΑΚ θεωρήθηκε από ορισµένους ως έκφραση των ιστορικοπολιτικών διαφορών, όπως αντικατοπτρίζονται κυρίως από τη διαίρεση σε εθνότητες και περιφέρειες του άρθρου 2 του ισπανικού Συντάγµατος του Ωστόσο, είναι ορθότερο να θεωρηθεί ότι οι κατώτερες αρµοδιότητες των ΑΚ της δεύτερης οµάδας α- ναφέρονταν αποκλειστικά σε µία αρχική φάση προετοιµασίας, ενώ το Σύνταγµα επέτρεπε να διευρυνθούν µετά τα πέντε πρώτα έτη αυτονοµίας, έπειτα από αναθεώρηση του Καταστατικού τους και νέα έγκριση από το ισπανικό Κοινοβούλιο. Πράγµατι, στα τέλη της δεκαετίας του 80 ορισµένες ΑΚ (Castille y Leon, Balearic Islands κλπ) άρχισαν να απαιτούν τη µεταρρύθµιση του καθεστώτος τους, ώστε να διευρύνουν τις αρ- µοδιότητές τους. Τελικά η διαµάχη για τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων επιλύθηκε µέσω νέων Καταστατικών Αυτονοµίας το Φεβρουάριο του 1992, µεταξύ της σοσιαλιστικής κυβέρνησης και του Λαϊκού Κόµµατος. Σήµερα, µπορούµε να πούµε ότι όλα τα καθεστώτα έχουν ένα ισοδύναµο επίπεδο ουσιαστικών αρµοδιοτήτων, µε εξαίρεση τον τοµέα της υγείας, λόγω των δυσκολιών διαχείρισης και χρηµατοδότησης που συνεπάγεται. 19 Οι βασικοί θεσµοί των Α.Κ. παρουσιάζουν οµοιογενή χαρακτηριστικά, που θεσπίζονται α- πό το άρθρο 152 του Συντάγµατος. 20 Έτσι, υπάρχει µία Νοµοθετική Συνέλευση (Legislative A s s e m b l y ) που εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία (µε αναλογικό εκλογικό σύστη- µα) για θητεία τεσσάρων ετών και αποτελείται από περιφερειακούς συµβούλους (diputados regionales) και ένα Περιφερειακό Κυβερνητικό Συµβούλιο (Regional Government Council), το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο της Α.Κ., λαµβάνει συλλογικά τις αποφάσεις του και είναι πολιτικά υπόλογο στη Νοµοθετική Συνέλευση, η οποία µπορεί να παύσει τον πρόεδρό του, έπειτα από πρόταση µοµφής εναντίον του, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. 21, 22 Τα µέλη του Περιφερειακού Κυβερνητικού Συµβουλίου, τα οποία διορίζονται (ή παύονται) από τον πρόεδρο του εν λόγω οργάνου, συνήθως δεν ξεπερνούν τα 10, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκλογή των µελών του Περιφερειακού Κυβερνητικού Συµβουλίου από τον πρόεδρο αυτού δεν προβλέπεται στο ισπανικό Σύνταγµα. Ωστόσο αυτό ακολουθήθηκε ως πρακτική α- πό έναν αριθµό ΑΚ και έτσι παγιώθηκε. 23 Επικεφαλής του Περιφερειακού Κυβερνητικού Συµβουλίου είναι ο πρόεδρος της Α.Κ. (President of the Autonomous Community), ο οποίος εκλέγεται µεταξύ των µελών της Νοµοθετικής Συνέλευσης (και διορίζεται από το βασιλιά), διευθύνει και συντονίζει το Περιφερειακό Κυβερνητικό Συµβούλιο της Α.Κ. και αποτελεί τον εκπρόσωπο της Α.Κ. έναντι του κράτους. 24 Όσον αφορά στη σύνθεση των περιφερειακών κυβερνήσεων υπάρχουν σαφείς πολιτικές δ ι α φ ο ρ έ ς. Τα πολιτικά κόµµατα, που συµµετέχουν σ αυτές και διαθέτουν ταυτόχρονα την πλειοψηφία στα περιφερειακά κοινοβούλια, έχουν άλλοτε καθαρά εθνικιστικές ευαισθησίες (π.χ. Καταλονία, Χώρα των Βάσκων), άλλοτε σοσιαλιστικό προσανατολισµό (π.χ. Βαλένθια), ενώ άλλοτε είναι συντηρητικής απόχρωσης (πχ. Βαλεαρίδες νήσοι).σε κάθε περίπτωση, ο πολιτικός προσανατολισµός των αυτόνοµων κυβερνήσεων δικαιολογεί την εφαρµοζόµενη κοινωνικοοικονοµική πολιτική καθώς και τις σχέσεις τους µε την κεντρική κυβέρνηση. Σε κάθε Α.Κ. υπάρχει ένας διορισµένος εκπρόσωπος (Delegate General) της κεντρικής κυβέρνησης, ο οποίος όπως και στην περίπτωση της Ιταλίας µε τον Κυβερνητικό Επίτροπο (Government Commissioner), αποτελεί τον σύνδεσµο (liaison) µεταξύ κράτους και Περιφερειών. εν ασκεί ωστόσο καµία εξουσία στη διοικητική λειτουργία της Α.Κ. Ο ρόλος του έγκειται στο συντονισµό και την καθοδήγηση της κρατικής δηµόσιας διοίκησης των επαρχιών που περι-

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 33 λαµβάνονται στα διοικητικά όρια της Α.Κ. στην οποία είναι διορισµένος. 25 Υπό αυτήν την έννοια, ο ρόλος του θεωρείται υποδεέστερος από αυτόν που διαδραµατίζει ο οµόλογός του στην Ιταλία. Στην τελευταία χώρα, οι Κυβερνητικοί Επίτροποι ασκούν διοικητικές εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από την κεντρική διοίκηση, διεξάγοντας παράλληλα a priori ελέγχους νο- µιµότητας στην Περιφέρεια στην οποία είναι διορισµένοι. 26 Η έλλειψη ιδιαίτερης εξουσίας από τον Ισπανό Delegate General δεν σηµαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν ασκεί καµιά µορφή ελέγχου στις ΑΚ. Το ισπανικό Σύνταγµα επιτρέπει στην κεντρική κυβέρνηση να παρεµβαίνει στην περίπτωση που κάποια ΑΚ αδυνατεί να εκπληρώσει τις συνταγµατικές επιταγές ή ενεργεί ενάντια στο εθνικό συµφέρον της χώρας. 27 Συγκεκριµένα, η κεντρική κυβέρνηση απευθύνει µια επίσηµη ανακοίνωση στον πρόεδρο της ΑΚ ενηµερώνοντάς τον για την παραβίαση που έχει επισυµβεί. Αν η διαδικασία αυτή αποβεί άκαρπη, η κεντρική κυβέρνηση, έπειτα από την έγκριση της Γερουσίας, δύναται να προβεί στην υιοθέτηση των αναγκαίων µέτρων µε στόχο τη συµµόρφωση της ΑΚ. 28 Οι ΑΚ µπορούν να θεσπίσουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους τοπικές αρχές (Comarcas), οι οποίες περιλαµβάνουν έναν αριθµό δήµων, σε µια προσπάθεια να εκφραστούν κοινά συµφέροντα ή να υλοποιηθεί ένας ιδιαίτερος στόχος ή υπηρεσία. 29 Η νοµοθεσία των ΑΚ καθορίζει τα εδαφικά όρια αυτών των αρχών, τη σύνθεση και λειτουργία των εκτελεστικών τους οργάνων, καθώς και τις ακριβείς αρµοδιότητες και πηγές χρηµατοδότησής τους. 30 Σχετικά µε τον έλεγχο των ΟΤΑ Α και Β βαθµού, οι ΑΚ ασκούν γενική διοικητική εποπτεία (general administrative supervision), η οποία αναφέρεται µόνο στον έλεγχο νοµιµότητας. 31 Έτσι, όταν οι διοικητικές υπηρεσίες µιας ΑΚ, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, θεωρούν ότι µια πράξη ή απόφαση οποιασδήποτε τοπικής αρχής (εντός των ορίων της συγκεκριµένης περιφέρειας) παραβιάζει την αρχή της νοµιµότητας, δύναται να καλέσει την αρχή εκείνη να ακυρώσει την απόφαση που έλαβε ή την πράξη που εξέδωσε. 32 Η απαίτηση αυτή για συµµόρφωση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζει το νοµικό κανόνα ο οποίος έχει παραβιαστεί. 33 Σε περίπτωση εξάλλου που κάποια ΑΚ θεωρεί ότι κάποια πράξη ή απόφαση τοπικής αρχής παραβιάζει την περιοχή αρµοδιοτήτων της, ή συνιστά εµπόδιο στην άσκησή τους, ή εκτείνεται πέρα από τον κύκλο των τοπικών αρµοδιοτήτων, µπορεί να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, ζητώντας την ανάκληση της πράξης ή α- πόφασης της τοπικής αρχής. 34 Εάν συγκρίνουµε την ιταλική και ισπανική δοµή της περιφερειακής διακυβέρνησης, παρατηρούµε κοινά σηµεία. Οι στοιχειώδεις δοµικές οµοιότητες είναι προφανείς. Όχι µόνο δεσπόζει και στις δύο χώρες το κοινοβουλευτικό στοιχείο, αλλά επίσης υφίστανται κοινά σηµεία σε βασικούς θεσµούς. Έτσι, το ιταλικό Περιφερειακό Συµβούλιο (Regional Council) αντιστοιχεί στην ισπανική Περιφερειακή Συνέλευση (Regional Assembly) και η ιταλική Περιφερειακή Κυβέρνηση (Regional Junta), αντιστοιχεί στο ισπανικό Περιφερειακό Κυβερνητικό Συµβούλιο (Regional Government Council). Με βάση επίσης τις συνταγµατικές προβλέψεις έλαβε χώρα µία διαφοροποίηση µεταξύ των περιφερειών στα διοικητικά συστήµατα και των δύο προαναφερόµενων χωρών: Oι πέντε ιταλικές Περιφέρειες µε ειδικό καθεστώς [Σικελία, Σαρδηνία, Νότιο Τυρόλο (Trentino-Alto Adige), Val d Aosta και Fruili-Venezia Giulia] και οι τέσσερις ισπανικές ιστορικές κοινότητες (Καταλονία, Χώρα Βάσκων, Γαλικία, Ανδαλουσία), προικοδοτήθηκαν µε ένα ιδιαίτερο (προνοµιακό) καθεστώς, σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Πάντως, παρά την οµοιοµορφία που διέπει τα δύο συστήµατα, υπάρχουν και στοιχεία διαφοροποίησης. Ένα σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης αφορά το καθεστώς των προέδρων

6 34 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH των περιφερειακών κυβερνήσεων. Ο πρόεδρος της Ισπανικής περιφερειακής κυβέρνησης εµφανίζεται ως ένα πολύ πιο ισχυρό στοιχείο σε σχέση µε τον Ιταλό οµόλογό του. Η διακριτική του ευχέρεια να επιλέγει τα µέλη της περιφερειακής κυβέρνησης, απουσιάζει στο ιταλικό µοντέλο, όπου η περιφερειακή κυβέρνηση εκλέγεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο (που αποτελεί το νοµοθετικό όργανο της περιφέρειας). 35 Επισηµάνθηκε εξάλλου νωρίτερα ο διαφορετικός ρόλος που διαδραµατίζει ο Ισπανός Delegate General σε σχέση µε τον Ιταλό οµόλογό του. Η ύπαρξη περιφερειακής (ή οµοσπονδιακής) δοµής σε ένα κράτος δε σηµαίνει ότι οι οντότητες εντός αυτού (περιφέρειες στην περίπτωση της περιφερειακής δοµής, κρατίδια στην περίπτωση της οµοσπονδιακής δοµής) είναι αναγκαστικά ίσες (equal). Αντίθετα, λαµβάνουν χώρα διαφορές, οι οποίες σχετίζονται είτε α) µε τις αρµοδιότητες των οντοτήτων, είτε β) µε το βαθµό συµµετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κεντρικού κράτους. Όταν εξασφαλίζεται η ισότητα των οντοτήτων τότε µιλούµε για την περίπτωση της συµµετρικής περιφερειο - ποίησης ή οµοσπονδιοποίησης (symmetric regionalism or federalism). Στην περίπτωση όπου εµφανίζονται ανισότητες µεταξύ των oντοτήτων, τότε µιλούµε για ασύµµετρη περιφερειοποί - ηση ή οµοσπονδιοποίηση (asymmetric regionalism or federalism). 36 Στην περίπτωση της Ισπανίας (όπως και της Ιταλίας) η έννοια της συµµετρικότητας αναφέρεται κυρίως σε αναφορά µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων, αφού η συµµετοχή των Περιφερειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κεντρικού κράτους είναι περιορισµένη, λόγω του ό- τι οι Περιφέρειες υπο-αντιπροσωπεύονται στη Γερουσία. Σε σχέση µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, το Ιταλικό σύστηµα είναι σαφώς ασύµµετρο, διότι χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη περιφερειών µε ειδικό (special) καθεστώς και περιφερειών µε κανονικό (ordinary) καθεστώς. Οι πρώτες απολαµβάνουν περισσότερων αρµοδιοτήτων από τις δεύτερες, ενώ οι αρµοδιότητες ακόµη και µεταξύ των περιφερειών µε ειδικό καθεστώς δεν είναι όµοιες. Μεγαλύτερο βαθµό όµως ασυµµετρίας µπορεί κανείς να διαπιστώσει στην Ισπανία. Εδώ συνυπήρχαν (µέχρι το 1983) περιφέρειες δύο ταχυτήτων, όπου οι πρώτες διέθεταν πλήρες καθεστώς αυτονοµίας ευθύς εξαρχής από την έγκριση των Καταστατικών Αυτονοµίας τους (οι ι- στορικές περιφέρειες της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων, της Γαλικίας και της Ανδαλουσίας), ενώ οι δεύτερες διέθεταν λιγότερες αρµοδιότητες από τις πρώτες. Επιπροσθέτως, ο µεγάλος βαθµός της ισπανικής ασυµµετρίας πηγάζει από το γεγονός ότι οι αρµοδιότητες των ισπανικών περιφερειών δεν καθορίζονται (µόνο) από το Σύνταγµα, αλλά (κυρίως) από τα Καταστατικά Αυτονοµίας τους. Τα Καταστατικά αυτά αποτελούν µια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται τα θεσµικά όργανα της περιφέρειας (διαµόρφωση), οι πολίτες της Περιφέρειας (διαµόρφωση και αποδοχή) και τελικά το ισπανικό Κοινοβούλιο (τελική έ- γκριση), για να προσλάβουν τελικά τη µορφή εθνικού οργανικού νόµου (Organic Law). 3 7 Η προσπάθεια πάντως του κεντρικού κράτους να εναρµονίσει το επίπεδο αυτονοµίας µεταξύ των ΑΚ έχει «µειώσει» το προνοµιακό καθεστώς των τεσσάρων ιστορικών περιφερειών, το οποίο αρχικά απόλαυσαν. Η πολιτική του café para todos (coffee for everyone), σε αντιδιαστολή µε τη champagne for nacionalidades (champagne for the autonomous communities), υποστηρίχθηκε σθεναρά από όλα τα εθνικά πολιτικά κόµµατα προκαλώντας βαθύτατα το προνοµιακό καθεστώς και δηµιουργώντας διενέξεις µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των ι- στορικών περιφερειών. 38 Η απαίτηση για προνοµιακά δικαιώµατα έχει επιπλέον προκαλέσει συγκρούσεις µεταξύ των ΑΚ, αφού οι υπόλοιπες περιφέρειες απορρίπτουν κάθε απαίτηση εκ µέρους των ιστορικών περιφερειών η οποία συνεπάγεται τη διαιώνιση του προνοµιακού τους καθεστώτος. Αλλά α- κόµη και µεταξύ των ιστορικών περιφερειών, οι Καταλανοί διαµαρτύρονται ότι η Χώρα των Βάσκων και η Ναβάρα διαθέτουν περισσότερα προνόµια στα φορολογικά ζητήµατα. 39

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Αρµοδιότητες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης Το Σύνταγµα του 1978 ρυθµίζει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κράτους (άρθρο 149) και των ΑΚ (άρθρα 137 και 148). Σε αντίθεση όµως µε το ιταλικό Σύνταγµα, (το ο- ποίο απαριθµεί τις αρµοδιότητες των περιφερειών, καθιστώντας επίσης σαφές ότι αυτές είναι συντρέχουσες µε τις αντίστοιχες κρατικές), το Ισπανικό Σύνταγµα δεν προβαίνει σε σαφή αναφορά σχετικά µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των ΑΚ και του κράτους. 40 Το άρθρο 148 του Ισπανικού Συντάγµατος απαριθµεί µια σειρά από αρµοδιότητες, τις ο- ποίες οι ΑΚ µπορούν να ασκήσουν ( may assume ). εν διευκρινίζει ωστόσο εάν πρόκειται για αποκλειστικές ή συντρέχουσες. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 149, αναφέρει µια σειρά α- ποκλειστικών αρµοδιοτήτων που επιφυλάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση. Το ίδιο άρθρο ο- ρίζει περαιτέρω σε σχέση µε κάποιες από αυτές τις (αποκλειστικά κρατικές) αρµοδιότητες, ότι η κεντρική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να νοµοθετεί πάνω στις γενικές αρχές και κατευθύνσεις πολιτικής στους αντίστοιχους τοµείς, µέσω νόµων-πλαισίων (framework laws), ενώ οι ΑΚ µπορούν να λάβουν εξουσιοδότηση για τη νοµοθετική παραγωγή των λεπτοµερειών που αφορούν στην υλοποίηση της πολιτικής που έχει χαράξει η κεντρική κυβέρνηση. 41 Στην Ισπανία, το σύστηµα των νόµων-πλαισίων θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας περιφερειοποίησης. Σε πολλά ζητήµατα τα οποία εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των περιφερειών µε βάση τα Καταστατικά Αυτονοµίας τους, το κράτος καθορίζει µόνο τις βασικές γραµµές-αρχές πολιτικής, αφήνοντας στις περιφέρειες να νοµοθετήσουν επάνω στις λεπτοµέρειες που αφορούν την υλοποίηση των κατευθύνσεων που έχει θέσει η κεντρική κυβέρνηση. Πρόκειται για την περίπτωση του εκτελεστικού φεντεραλισµού (executive federalism), όπου το κράτος διατηρεί τη νοµοθετική αρµοδιότητα, ενώ την εφαρµογή αναλαµβάνουν οι περιφέρειες. Το σύστηµα αυτό αποτελεί τον κανόνα στη Γερµανία και στην Ελβετία, αλλά εφαρµόζεται συχνά επίσης και στην Αυστρία. 42 Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 150 παρ. 2 του ισπανικού Συντάγµατος, «το κράτος µπορεί να εξουσιοδοτεί ή να µεταβιβάζει στις ΑΚ αρµοδιότητες που του ανήκουν, οι οποίες από τη φύση τους είναι δεκτικές εξουσιοδότησης ή µεταβίβασης». Ο εξουσιοδοτικός νόµος προβλέπει την αντίστοιχη µεταβίβαση των µέσων χρηµατοδότησης όπως επίσης και τους τρόπους ελέγχου, που επιφυλάσσονται στο κράτος». Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός νόµος-πλαίσιο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ενώ οι περιφέρειες εξουσιοδοτούνται να νοµοθετήσουν σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. 43 Ωστόσο το ερώτηµα που ανακύπτει είναι εάν οι ΑΚ διαθέτουν αποκλειστικές αρµοδιότητες ή όχι. Μια ευρεία ερµηνεία του άρθρου 149 θα µπορούσε να συµπεριλάβει ως αποκλειστικές, ό- λες τις αρµοδιότητες που εµπεριέχονται στο άρθρο 148. Όµως, ένας αριθµός αυτών των αρµοδιοτήτων χαρακτηρίζονται, όπως θα δούµε παρακάτω, συντρέχουσες ή ασκούµενες στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράζει η κεντρική κυβέρνηση. Ελλείψει συνταγµατικής πρόβλεψης, η παραπάνω ερώτηση πρέπει να τεθεί και να εξεταστεί αφενός από τις ίδιες τις ΑΚ, όταν δηµιουργούν τα Καταστατικά Αυτονοµίας τους και α- φετέρου από το ισπανικό Κοινοβούλιο, όταν αυτό αποφαίνεται σχετικά µε την έγκριση των Καταστατικών. Είναι πάντως γεγονός ότι πολλά Καταστατικά Αυτονοµίας περιέχουν σειρά «αποκλειστικών» περιφερειακών αρµοδιοτήτων και υπό την έννοια αυτή, τα Καταστατικά πολύ περισσότερο από το ίδιο το Σύνταγµα καθίστανται ως ένα βασικό «εργαλείο» προσδιορισµού και κατανοµής αρµοδιοτήτων. 44 Ωστόσο, πολλές φορές τα Καταστατικά Αυτονοµίας δυσχεραίνουν την κατάσταση. Αυτό συµβαίνει διότι συχνά τα Καταστατικά ορίζουν ως αποκλειστικές περιφερειακές αρµοδιότητες κάποιες από τις αποκλειστικές αρµοδιότητες που το Σύνταγµα επιφυλάσσει στο κράτος, κατά

8 36 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH το άρθρο 149. Οι ανακύπτουσες διαµάχες απαιτούν συχνά την παρέµβαση του Συνταγµατικού ικαστηρίου ανά περίπτωση (case-by-case basis). Εµπλεκόµενο µε αυτές τις περιπτώσεις το ι- σπανικό Συνταγµατικό ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι ΑΚ µπορούν να ασκήσουν αποκλειστικές αρµοδιότητες στους τοµείς εκείνους, οι οποίοι δεν επηρεάζουν το εθνικό συµφέρον του ισπανικού κράτους, καθώς επίσης και στους τοµείς εκείνους οι οποίοι δεν έχουν άµεση επίδραση στις υποθέσεις (affairs) των γειτονικών ΑΚ. 45 Υπό το πρίσµα των παραπάνω σκέψεων, φαίνεται να υποβόσκει µια µεγάλη διαφωνία µεταξύ των Ισπανών αναλυτών σχετικά µε το ερώτηµα εάν ή όχι οι ΑΚ διαθέτουν αποκλειστικές αρµοδιότητες. Μία σχολή σκέψης ισχυρίζεται ότι όλες οι αρµοδιότητες των ΑΚ είναι συντρέχουσες, ενώ η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί ένα πρωταρχικό και δεσπόζων ρόλο αναφορικά µε αυτές. Μία δεύτερη σχολή υιοθετώντας µία πιο επιλεκτική ερµηνεία πρεσβεύει ότι κάποιες (αλλά όχι οι περισσότερες ή όλες) από τις αρµοδιότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 148, είναι πραγµατικά ή δυνητικά αποκλειστικές. Ένα τρίτο γκρουπ αναλυτών υποστηρίζει ότι κάποια τµήµατα του Ισπανικού Συντάγµατος «ανοίγουν» τον ασκό του Αιόλου προς µια σειρά φυγόκεντρων πιέσεων, επιφέροντας µια τρο- µερή διάβρωση των αρµοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ενός σχεδόν οµοσπονδιακού συστήµατος (quasi federal system). Τέλος, κάποιοι προχωρούν περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι το ισπανικό Σύνταγµα δεν κατοχυρώνει επαρκώς την κεντρική κυριαρχία και ως εκ τούτου η Ισπανία µπορεί πολύ εύκολα να εκφυλιστεί και να µετατραπεί σε ένα είδος άναρχης συνοµοσπονδίας. 46 Στη βάση των αποφάσεων του Ισπανικού Συνταγµατικού ικαστηρίου, η πρώτη από αυτές τις σχολές σκέψης φαίνεται να διαθέτει τη µεγαλύτερη αξιοπιστία. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΚ πριν την άσκηση των συντρεχουσών αρµοδιοτήτων τους, αλλά και πριν την άσκηση των αποκλειστικών τους αρµοδιοτήτων (µέσα στα όρια που έχει θέσει το Συνταγµατικό ικαστήριο), πρέπει να αναµένουν τη θετική ανταπόκριση της κεντρικής κυβέρνησης. Σε κάθε ΑΚ, µία µικτή επιτροπή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων (Mixed Commission on the Transfer of Powers), µε εκπροσώπους τόσο της κεντρικής κυβέρνησης, όσο και της περιφερειακής κυβέρνησης, πρέπει να προβεί στην αποδοχή κάθε µεταβιβαζόµενης αρµοδιότητας από τη Μαδρίτη στην Περιφέρεια, ανά περίπτωση (on a case-by-case basis). Μετά την «έγκριση» της µικτής επιτροπής, η προτεινό- µενη µεταβίβαση αποστέλλεται στην κεντρική κυβέρνηση για την τελική έγκριση ή απόρριψη. 4 7 Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί το γεγονός ότι η Ισπανία δεν έχει αναπτύξει ακόµη ένα οργανωµένο σύστηµα θεσµοποιηµένου διαλόγου µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των ΑΚ, όπως συµβαίνει στην Ιταλία. εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι οι πρόεδροι των περιφερειακών κυβερνήσεων έχουν δηµιουργήσει κάτι ανάλογο µε το Περιφερειακό Κυβερνητικό Συµβούλιο Προέδρων (Conference of Regional Junta Presidents) που λαµβάνει χώρα στην Ιταλία, ή ότι σχεδιάζουν να συναντώνται σε τακτική βάση µε τα µέλη του ισπανικού Συµβουλίου Υπουργών, στο πλαίσιο µιας επίσηµης διάσκεψης. 48 Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ Ισπανίας και Γερµανίας παρατηρούµε ότι η τοµεακή κατανοµή αρµοδιοτήτων στην Ισπανία µεταξύ κράτους και ΑΚ είναι πολύ διαφορετική από τη λειτουργική κατανοµή αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο του γερµανικού συνεργατικού οµοσπονδισµού (cooperative federalism). 49 Είδαµε παραπάνω ότι όλες σχεδόν οι αρµοδιότητες µεταξύ ι- σπανικής κυβέρνησης και ΑΚ είναι συντρέχουσες. Όµως αντίθετα, µε τις επιταγές του συνεργατικού οµοσπονδισµού, οι συντρέχουσες αρµοδιότητες δεν συνεπάγονται αναγκαστικά κοινή δράση µεταξύ των δύο επιπέδων διοίκησης. Έτσι, η ισπανική κυβέρνηση εξουσιοδοτεί τις ΑΚ να «µοιραστούν» τις αρµοδιότητές της, αναπτύσσοντας περαιτέρω και υλοποιώντας το νοµοθετικό πλαίσιο που αυτή ορίζει. Από τη µια µεριά δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση νοµοθετεί χω-

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 37 ρίς τη συµµετοχή των ΑΚ, ενώ από την άλλη, οι ΑΚ εκτελούν την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, χωρίς αυτή να µπορεί να επέµβει στη διαδικασία αυτή. 50 Υπό την έννοια αυτή κάθε επίπεδο διοίκησης δρα ανεξάρτητα κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, εν απουσία µάλιστα συνταγµατικής πρόβλεψης για δηµιουργία µηχανισµών συντονισµού µεταξύ των δύο επιπέδων διοίκησης κατά την άσκηση των συντρεχουσών αυτών αρµοδιοτήτων. Πολλές φορές πάντως το κεντρικό κράτος καταφεύγει σε αρκετά λεπτοµερειακούς νόµους-πλαίσια, περιορίζοντας έτσι την ευχέρεια των ΑΚ για τη συµπλήρωση της νοµοθεσίας µε ειδικότερες (εκτελεστικού κυρίως τύπου) ρυθµίσεις. Έτσι, δεν είναι υπερβολική η άποψη των ΑΚ ότι η συνεχής λεπτοµερειακή θέσπιση νόµων-πλαισίων από τη πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης συνιστά µια προσπάθεια της τελευταίας να εισχωρήσει στην αποκλειστική σφαίρα της περιφερειακής αυτονοµίας. Αυτή ακριβώς η κρατική «διείσδυση» έχει α- ποτελέσει µία από τις κυριότερες αιτίες διενέξεων µεταξύ του κεντρικού κράτους και των ΑΚ. 51 Η προαναφερόµενη έλλειψη µηχανισµών συντονισµού µεταξύ των δύο επιπέδων διοίκησης έχει οδηγήσει την ισπανική κυβέρνηση, αλλά και τις ΑΚ στο να προσπαθούν να διευθετούν τις µεταξύ τους διενέξεις µέσω διµερών συµφωνιών και προσφυγής στο Συνταγµατικό ικαστήριο, παρά µέσω πολυµερούς συνεργασίας και αναζήτησης consensus. Τα δύο σηµαντικότερα εργαλεία διακυβερνητικής συνεργασίας είναι οι διµερείς επιτροπές (Juntas de Cooperacion) και οι διακυβερνητικές συµφωνίες (Convenios). 52 Οι διµερείς επιτροπές λειτουργούν σαν ένας ανεπίσηµος δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και ΑΚ, αλλά ταυτόχρονα και σαν ένας µηχανισµός διευθέτησης των διενέξεων σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Οι επιτροπές αυτές δεν διαθέτουν ικανότητα λήψης αποφάσεων, αλλά στοχεύουν στην προετοιµασία σχεδίων συµφωνιών µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και ΑΚ, προωθώντας τα παράλληλα για έγκριση. Πέρα α- πό τις διµερείς επιτροπές υπάρχουν και ad hoc συναντήσεις µεταξύ υψηλών αξιωµατούχων της κεντρικής κυβέρνησης και των ΑΚ, όπου συζητούνται ειδικότερα ζητήµατα, η συµφωνία των οποίων οδηγεί προς τη σύναψη της αντίστοιχης συµφωνίας. 53 Τα Convenios, σε αντίθεση µε τις διµερείς επιτροπές, αποτελούν ένα επίσηµο µηχανισµό συνεργασίας µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των ΑΚ, ο οποίος έχει διαδραµατίσει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο όσον αφορά στην αποκέντρωση, µέσα από τη ρύθµιση των ζητηµάτων που άπτονται της κατανοµής των αρµοδιοτήτων και της µεταφοράς των αντίστοιχων πόρων από το κεντρικό κράτος προς τις ΑΚ. Τα Convenios δεν έχουν αναγκαστικά διµερή χαρακτήρα. Υπό την έννοια αυτή µπορεί να συµφωνηθούν µεταξύ του κεντρικού κράτους και όλων των ΑΚ. 54 Στην πράξη πάντως, σχεδόν όλα τα Convenios είχαν διµερή χαρακτήρα. Μεταξύ των ετών 1981 και 1999 η ισπανική κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε περίπου Convenios σε διµερή βάση. Σε κάποιες από αυτές τις διµερείς συµφωνίες µεταξύ κεντρικού κράτους και ΑΚ, έχουν καταστεί (εκ των υστέρων) συµβαλλόµενα µέρη και άλλες ΑΚ. Σπανίζουν ωστόσο «γνήσιες» πολυµερείς συµφωνίες, όπου η διαπραγµάτευση και η συµφωνία λαµβάνει χώρα µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και όλων των ΑΚ. 55 Πέρα από τα παραπάνω, οι ΑΚ (αλλά και η κεντρική κυβέρνηση) έχουν χρησιµοποιήσει το Συνταγµατικό ικαστήριο σαν ένα µέσο επίλυσης των διενέξεων που ανακύπτουν, κυρίως σε σχέση µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων. Σε αντίθεση µε τη Γερµανία, όπου η κεντρική κυβέρνηση (Bund) και τα κρατίδια (Lander) διευθετούν τις µεταξύ τους διενέξεις µέσω πολιτικών συµφωνιών, στην Ισπανία πολύ συχνά οι προαναφερόµενες συγκρούσεις παίρνουν το δρόµο της δικαστικής επίλυσης. εν είναι έτσι τυχαίο που η Ισπανία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό διενέξεων σε επίπεδο Συνταγµατικού ικαστηρίου. Μεταξύ των ετών 1981 και 1999 η ισπανική κυβέρνηση και οι ΑΚ έφεραν ενώπιον του Συνταγµατικού ικαστηρίου πάνω από υποθέσεις, εκ των οποίων τα 2/3 παραπέµφθηκαν α-

10 38 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH πό τις ΑΚ. 56 Πρωτοστάτες των δικαστικών προσφυγών αποτελούν η περιφέρεια της Καταλονίας και της Χώρας των Βάσκων. Οι δύο αυτές περιφέρειες έχουν εµπλακεί σε περισσότερες α- πό τις µισές δικαστικές υποθέσεις. 57 Οι ΑΚ θεωρούν το συγκεντρωτισµό ως τη µεγαλύτερη πρόκληση για την αυτονοµία τους. Σε αντίθεση πάντως µε τη Γερµανία, οι ΑΚ δεν έχουν δει καµία µεταφορά αρµοδιοτήτων τους προς το κεντρικό κράτος. Αντιθέτως, στα χρόνια που ακολούθησαν µετά την ισπανική µετάβαση στη δηµοκρατία, αρκετές είναι εκείνες οι αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν στο περιφερειακό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι ΑΚ ισχυρίζονται ότι ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός κρατικών πολιτικών έχει εµπλακεί στη σφαίρα των περιφερειακών αρµοδιοτήτων. Επιπλέον, οι περισσότερες ΑΚ αντιλαµβάνονται την πρωτοβουλία της κεντρικής κυβέρνησης να εναρµονίσει τις αρµοδιότητες των ΑΚ και να εισάγει µηχανισµούς συνεργασίας µεταξύ αυτής και των ΑΚ σαν µια προσπάθεια (από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης) να επανακτήσει αρµοδιότητες οι ο- ποίες έχουν ήδη µεταφερθεί στο περιφερειακό επίπεδο. 58 Στην προσπάθειά τους να προστατέψουν, αλλά και να ενδυναµώσουν τη σφαίρα αρµοδιοτήτων περιφερειακής αυτονοµίας οι ΑΚ εφάρµοσαν ένα δίπτυχο στρατηγικής (a two-fold strategy): αφενός, προσπάθησαν να διευρύνουν τις αρµοδιότητές τους σε περιοχές όπου η κεντρική κυβέρνηση θεωρούσε ως αρµοδιότητα του κεντρικού κράτους, αφετέρου, προσπάθησαν να θωρακίσουν τη σφαίρα των αρµοδιοτήτων τους, προσφεύγοντας στο Συνταγµατικό ικαστήριο, κάθε φορά που θεωρούσαν ότι το κεντρικό κράτος παρεµβαίνει στο χώρο αρµοδιοτήτων τους. Το δίπτυχο αυτό στρατηγικής αντανακλάται στο µεγάλο αριθµό διενέξεων µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και ΑΚ στις οποίες παρενέβη το Συνταγµατικό ικαστήριο, σχετικά µε την κατανοµή και άσκηση των αρµοδιοτήτων (βλ. παραπάνω). Οι πολυπληθείς αποφάσεις του τελευταίου έχουν συνεισφέρει πάντως, σε µεγάλο βαθµό, στον προσδιορισµό των κεντρικών και περιφερειακών αρµοδιοτήτων, ώστε δεν υφίσταται πλέον αρκετός χώρος είτε για το κεντρικό κράτος είτε για τις ΑΚ να προβούν σε διεύρυνση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. 59 O «επιθετικός» χαρακτήρας της υιοθετούµενης στρατηγικής εκ µέρους των ΑΚ είναι επίσης προφανής µέσα από την άρνηση που εκδηλώνουν για συστηµατική συνεργασία µε το κεντρικό κράτος. Οι ΑΚ έχουν απορρίψει κάθε πολυµερή τύπο συνεργασίας µεταξύ αυτών και του κεντρικού κράτους µε σκοπό το συντονισµό στην άσκηση των συντρεχουσών αρµοδιοτήτων. Σαν αποτέλεσµα, πολλές κεντρικές πολιτικές δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί µόνο µερικώς σε περιφερειακό επίπεδο. Ενώ οι ΑΚ αναγνωρίζουν το πρόβληµα ζητούν περαιτέρω αποκέντρωση κρατικών αρµοδιοτήτων, τις οποίες το κεντρικό κράτος αρνείται να µεταβιβάσει, ε- πικαλούµενο την οικονοµικο-κοινωνική ανοµοιογένεια που διακρίνει τις ΑΚ. Πολύ δε περισσότερο, κάποιες από τις περιφερειακές αρµοδιότητες η κεντρική κυβέρνηση προσπάθησε να τις επανακτήσει µε στόχο να πετύχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα όσον α- φορά στην υλοποίηση των πολιτικών της. Έτσι, αντίθετα µε την εγκαθίδρυση ενός βιώσιµου µηχανισµού συνεργασίας, η κεντρική κυβέρνηση και οι ΑΚ βρέθηκαν να ανταγωνίζονται µεταξύ τους, σε έναν αγώνα για τη διεκδίκηση αρµοδιοτήτων, πράγµα που οδήγησε, όπως ειπώθηκε παραπάνω, σε προβλήµατα αποτελεσµατικής υλοποίησης των κρατικών πολιτικών. 60 Ο χαρακτήρας που προσλαµβάνει η περιφερειακή στρατηγική ως προς τη σχέση µεταξύ περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης, εφαρµόζεται και στις σχέσεις µεταξύ των ισπανικών περιφερειών. Μεταξύ των 17 ΑΚ λαµβάνει χώρα ένας ιδιαίτερα σκληρός ανταγωνισµός για υ- φαρπαγή πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας, ιδιαίτερα δε µεταξύ των ιστορικών περιφερειών και των υπολοίπων. Ως εκ τούτου, οι ΑΚ δεν έχουν αναπτύξει µία αίσθηση αλληλεγγύης η ο- ποία θα µπορούσε να παρέχει τη βάση για την εδραίωση ενός περιφερειακού συνασπισµού συµφερόντων απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Επιπλέον, οι εύπορες ΑΚ, όπως η Καταλο-

11 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 39 νία και η Χώρα των Βάσκων, τείνουν να δροµολογούν περισσότερες επαφές µε τους Βόρειους Ευρωπαίους γείτονές τους, παρά µε τις λιγότερο εύπορες ΑΚ, ειδικότερα αυτές του Νότου. 61 εν έχει δηµιουργηθεί έως σήµερα κανένα forum στο οποίο οι ΑΚ να έχουν συζητήσει κοινά θέµατα και να έχουν συντονίσει τις απαιτήσεις τους, παρά το γεγονός ότι το ισπανικό Σύνταγµα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 62 Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των ΑΚ, ακόµη και µέσα από τη σύναψη συµφωνιών, οι οποίες σχετίζονται µε τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών που τις αφορούν. Εξαίρεση αποτελούν οι συµφωνίες που οδηγούν στη δηµιουργία πολιτικών συµµαχιών, οι οποίες υπό το φόβο της ενδεχόµενης οµοσπονδιοποίησης των ΑΚ απαγορεύονται ρητά από το ισπανικό Σύνταγµα. 63 Ανάλογα µε το χαρακτήρα τους οι εν λόγω συµφωνίες υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα κρατικού ελέγχου. Μερικές δε εξ αυτών απαιτούν ειδική εξουσιοδότηση από το ισπανικό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, δεν είναι παράξενο που µέχρι σήµερα υπάρχουν κάτω από δέκα οριζόντιες συµφωνίες µεταξύ δύο ή περισσότερων ΑΚ, συγκρινόµενες µε τις περίπου κάθετες συµφωνίες µεταξύ µεµονωµένων ΑΚ και κεντρικής κυβέρνησης. Στην πράξη δηλαδή, οι όποιες προσπάθειες συνεργασίας µεταξύ των ΑΚ ακολουθούν σχεδόν πάντα ανεπίσηµους οδούς και άτυπες φόρµες. 64 Σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος του 1978, το κεντρικό κράτος κατέχει αποκλειστικές αρµοδιότητες στον τοµέα των διεθνών σχέσεων- εξωτερικής πολιτικής, της άµυνας, της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, του εξωτερικού εµπορίου και της µετανάστευσης. Όσον αφορά στην ασφάλεια και την αστυνοµία, το κράτος διαθέτει αποκλειστικές αρµοδιότητες σε σχέση µε τη θέσπιση της αντίστοιχης νοµοθεσίας και τη διατήρηση της τάξης, ωστόσο οι ΑΚ µπορούν να δηµιουργήσουν δική τους αστυνοµική δύναµη, στο πλαίσιο όµως της κρατικής νοµοθεσίας. 65 Στον τοµέα της εκπαίδευσης, το ισπανικό Σύνταγµα ορίζει ότι η κεντρική κυβέρνηση ρυθ- µίζει τις βασικές εκπαιδευτικές αρχές, ενώ διαθέτει αποκλειστικές αρµοδιότητες για τη ρύθµιση της αναγνώρισης και απονοµής των ακαδηµαϊκών τίτλων. Οι ΑΚ µπορούν να αναπτύξουν µε πιο λεπτοµερειακό τρόπο τις βασικές εκπαιδευτικές αρχές που έχει θέσει η κεντρική κυβέρνηση και να τις εφαρµόσουν εντός της περιφέρειάς τους. Οι ΑΚ πάντως, τείνουν να αποκτήσουν ολοένα και περισσότερες αρµοδιότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ είναι αξιοση- µείωτο ότι όλες έχουν δηµιουργήσει δικό τους Πανεπιστήµιο. 66 Ο τοµέας της υγείας είναι ένας ιδιαίτερος τοµέας, στον οποίο λόγω των δυσκολιών διαχείρισης και χρηµατοδότησης, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικού κράτους και ΑΚ δεν είναι οµοιόµορφη σε όλη την ισπανική επικράτεια. Σε γενικές γραµµές, το κεντρικό κράτος θέτει µόνο τις βασικές αρχές των υπηρεσιών υγείας, ενώ οι ΑΚ διαχειρίζονται τη διοικητική λειτουργία της υγειονοµικής περίθαλψης. Αν και όλες οι ΑΚ δικαιούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τις βασικές αρχές των υπηρεσιών υγείας, µόνο έξι απ αυτές έχουν δηµιουργήσει δικές τους υπηρεσίες υγείας (πάντα σε συµφωνία µε τις βασικές αρχές που έχει χαράξει η κεντρική κυβέρνηση). 67 Οι ΑΚ έχουν επίσης αρµοδιότητα σε θέµατα πολιτικής προστασίας, κοινωνικής πολιτικής, στέγασης και φυσικού σχεδιασµού. Σηµαντική είναι εξάλλου η συµµετοχή των Α.Κ. στην εκπόνηση των εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων, αφού η γνώµη τους λαµβάνεται υπόψη από τις αρ- µόδιες κρατικές αρχές, ενώ οι ίδιες έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν στην εκπόνηση ειδικών σχεδίων οικονοµικής ανάπτυξης για το γεωγραφικό τους χώρο. Επίσης, η γνώµη των Α.Κ. λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισµού. 68 Τέλος, οι Α.Κ. ασκούν αρµοδιότητες σχετικά µε την οργάνωση των περιφερειακών µέσων συγκοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον τουρισµό, τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των µουσείων, την παροχή ύδατος και της ηλεκτρικής ενέργειας. 69

12 40 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 4. Πόροι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης Το άρθρο 156 του ισπανικού Συντάγµατος αναγνωρίζει οικονοµική αυτονοµία στις ΑΚ. Όµως η πραγµατική αυτονοµία προϋποθέτει έλεγχο των οικονοµικών πηγών, κάτι που στην Ισπανία, σε αντίθεση µε τη Γερµανία, δεν ισχύει. Ειδικότερα, η οικονοµική αυτονοµία των ΑΚ υπόκειται σε µια σειρά από περιορισµούς. Πρώτον, οι φορολογικές αρµοδιότητες των ΑΚ µπορούν να ασκηθούν µόνο κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Επιπροσθέτως το ισπανικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του εξουσιοδοτικού νόµου, µπορεί να επιβάλλει σοβαρούς περιορισµούς στη φορολογική εξουσία των ΑΚ. 70 εύτερον, κατά την αναφορά του σχετικά µε την οικονοµική αυτονοµία των ΑΚ, το ισπανικό Σύνταγµα στο άρθρο 156 ορίζει ότι αυτή οφείλει να ασκηθεί σε σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό και να είναι απολύτως συµβατή µε την αρχή της ενότητας (principle of solidarity) ως προς τις υπόλοιπες ΑΚ. 71 Η εν λόγω αρχή υπονοεί ότι οι πλούσιες περιφέρειες αναµένεται να συνεισφέρουν περισσότερο (από τους οικονοµικούς τους πόρους) προς το σκοπό της άµβλυνσης των οικονοµικο-κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ των ισπανικών περιφερειών, απ ότι οι υ- πόλοιπες περιφέρειες. 72 Τέλος, το χαµηλό ποσοστό των ιδίων εσόδων στο σύνολο των περιφερειακών εσόδων, σε συνδυασµό µε το υπερβολικά υψηλό ποσοστό των κρατικών επιχορηγήσεων δεν συνάδει µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εξασφάλισης µιας πραγµατικής οικονοµικής αυτονοµίας των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Η εξάρτηση αυτή από την κρατική µηχανή δεν περιορίζεται µόνο στον οικονοµικό τοµέα, αλλά έχει πολλές διαστάσεις, µε τελική συνέπεια να εξανεµίζονται τα πλεονεκτήµατα της αποκέντρωσης και να αναιρείται η ίδια η ιδέα της ουσιαστικής ενδυνά- µωσης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το ζητούµενο εν προκειµένω αφορά στην ισχυροποίηση των ιδίων εσόδων και τη µείωση της εξάρτησης από τις κρατικές επιχορηγήσεις (ιδιαιτέρως τις ειδικές), πράγµα που θα προωθήσει την εικόνα µιας πραγµατικής αυτοδιοίκησης, που δεν δρα ως απλός εντολοδόχος της κρατικής διοίκησης, αλλά ως ανεξάρτητος φορέας περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µε δυνατότητες επηρεασµού του ύψους των εσόδων και (σε ένα βαθµό) του τρόπου κατανοµής των βαρών. Βάσει του γενικού συστήµατος χρηµατοδότησης που αποκαλείται Οργανικός Νόµος Χρη- µατοδότησης των Α.Κ. (Organic Law on Autonomous Communities Financing, LOFCA), 73 το υψηλότερο ποσοστό χρηµατοδότησης των Α.Κ., (όπως επίσης και των περιφερειών της Ιταλίας) προέρχεται από τον εθνικό προϋπολογισµό. 74 Οι κύριες πηγές των κρατικών επιχορηγήσεων είναι δύο: Η πρώτη πηγή είναι ο κρατικός προϋπολογισµός, η οποία περιλαµβάνει πιστώσεις για κάθε µία από τις ΑΚ, µε βάση γενικά κριτήρια όπως ο πληθυσµός, η έκταση, το εισόδηµα κ.α. Η στοχοθεσία της κατανοµής αυτών των πόρων αφορά στη διατήρηση ενός minimum επιπέδου υπηρεσιών σε κάθε ΑΚ. 75 Η άλλη πηγή είναι το ιαπεριφερειακό Ταµείο Αποζηµίωσης (Interterritorial Compensation Fund). Οι πόροι αυτού του Ταµείου διανέµονται στις ΑΚ στη βάση κριτηρίων ό- πως ο πληθυσµός, το κατά κεφαλή εισόδηµα των κατοίκων, η έκταση και το ποσοστό ανεργίας. Ο στόχος εδώ είναι η οικονοµική ανάπτυξη των ασθενέστερων περιφερειών, µε απώτερη επιδίωξη τη µείωση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων. 76 Η κατανοµή των οικονοµικών πόρων έχει οδηγήσει πάντως σε αρκετές διενέξεις µεταξύ των ΑΚ και της κεντρικής κυβέρνησης. Σε αυτές πρωτοστατούν οι φτωχότερες ΑΚ, οι οποίες διαµαρτύρονται ότι το ιαπεριφερειακό Ταµείο Αποζηµίωσης ευνοεί τις πιο πυκνοκατοικη- µένες περιφέρειες όπως τη Μαδρίτη, την Ανδαλουσία, τη Βαλένθια και κυρίως την Καταλονία,

13 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 41 στης οποίας την υποστήριξη η κεντρική κυβέρνηση βασίστηκε για αρκετά χρόνια στο εθνικό Κοινοβούλιο. 77 Ως προς τα ζητήµατα φορολογίας, υφίστανται δύο µοντέλα. Το γενικό (general) και το ειδικό (special). Σύµφωνα µε το πρώτο µοντέλο, οι φόροι στις περιφέρειες επιβάλλονται καταρχήν από το κράτος. Ένας οργανικός νόµος παρέχει τη δυνατότητα για περιφερειακούς φόρους, επιβάλλοντας όµως ταυτόχρονα σοβαρούς περιορισµούς στη δυνατότητα επιβολής τέτοιων φόρων. Έτσι, οι ΑΚ µπορούν να εισάγουν νέους φόρους, υπό την προϋπόθεση αυτοί να µην ε- πιβάλλονται στα προϊόντα τα οποία το κράτος έχει ήδη φορολογήσει ή να µη δηµιουργούν ε- µπόδια στην ελεύθερη κίνηση προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. 7 8 Επίσης νέοι φόροι µπορούν να επιβληθούν για παροχή υπηρεσιών, τα έσοδα όµως από τη φορολογία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το πραγµατικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται. 79 Από το 1997 πάντως, έχει δροµολογηθεί (µέσω της συµφωνίας Acuerdo) µία διαδικασία, η οποία στοχεύει στη µεταβίβαση (στις ΑΚ) σηµαντικών αρµοδιοτήτων σε θέµατα φορολογίας, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό της φορολογίας επί των συνολικών εσόδων τους. Ανάµεσα στους φόρους που έχουν εισαχθεί µέχρι σήµερα (συνεπεία της συµφωνίας Acuerdo) είναι ο φόρος του Bingo και ο περιβαλλοντικός φόρος. 80 Από την άλλη µεριά, το ειδικό µοντέλο (το οποίο βασίζεται στα ιστορικά δικαιώµατα κάποιων περιοχών) υφίσταται στη Ναβάρα (µονοεπαρχιακή περιφέρεια) και στη Χώρα των Βάσκων (περιλαµβάνει τρεις επαρχίες: Vizcaya, Alava, Guipuzcoa). Στη Ναβάρα, η περιφερειακή κυβέρνηση ρυθµίζει και εισπράττει όλους τους περιφερειακούς φόρους (εκτός από τους φόρους τελωνείου, προϊόντων πετρελαίου και καπνού) και µεταφέρει στην κεντρική κυβέρνηση έ- να τµήµα του ποσού, που ισοδυναµεί µε τις δαπάνες που καταβάλλει το κράτος για την περιφέρεια αυτή. 81 Στη Χώρα των Βάσκων, οι ίδιες νοµοθετικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες σχετικά µε τους φόρους ανατίθενται σε κάθε µία από τις τρεις επαρχίες, οι οποίες µεταφέρουν επίσης ένα τµήµα των εσόδων τους στη Βασκική κυβέρνηση και το υπόλοιπο τµήµα στην κεντρική κυβέρνηση, «αντισταθµίζοντας» έτσι τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την περιφέρεια αυτή. 82, απάνες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης Ηδιαδικασία της περιφερειοποίησης, η οποία δροµολογήθηκε µε το Σύνταγµα του 1978, ε- πέφερε µια ουσιαστική µεταβολή της δηµόσιας δαπάνης, κυρίως όσον αφορά το κεντρικό και το περιφερειακό επίπεδο. Tο µερίδιο των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης µειώθηκε α- πό 88% (της συνολικής δηµόσιας δαπάνης) σε 63,8% µεταξύ των ετών Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ποσοστό το οποίο η κεντρική κυβέρνηση απώλεσε µεταφέρθηκε σχεδόν στο σύνολό του στις περιφέρειες, οι οποίες δεκαοκτώ χρόνια από τη θέσπισή τους έφτασαν να δαπανούν το 1/4 περίπου της συνολικής δηµόσιας δαπάνης. Παρατηρείται ότι υφίσταται µια αλληλοσύνδεση (interrelation) µεταξύ των δαπανών των υπηρεσιών όλων των επιπέδων διοίκησης. Έτσι, σε όλες σχεδόν τις κύριες ισπανικές δηµόσιες υπηρεσίες, η αρµοδιότητα χρηµατοδότησης µοιράζεται µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των υπόλοιπων επιπέδων διοίκησης. Η υγεία και η εκπαίδευση είναι δύο χαρακτηριστικοί τοµείς όπου οι ΑΚ συµµετέχουν µε το µεγαλύτερο ποσοστό δαπάνης, σε σχέση µε τα υπόλοιπα επίπεδα διοίκησης (53% και 56% α- ντίστοιχα). Αντίθετα, οι τοµείς της άµυνας και της κοινωνικής ασφάλισης είναι οι τοµείς όπου οι ΑΚ διαθέτουν µικρό µερίδιο χρηµατοδότησης σε σχέση µε το µερίδιο που καταβάλλουν τα άλλα επίπεδα διοίκησης (5%).

14 42 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Συνολικά, οι ΑΚ κατέχουν το 20% επί του συνόλου των δαπανών των υπηρεσιών, ενώ η τάση που διαµορφώνεται είναι σαφώς η αύξηση του µεριδίου τους. Είναι λογικό άλλωστε η συνεχής διεύρυνση των αρµοδιοτήτων τους να επιφέρει αντίστοιχη αυξητική µεταβολή του ποσοστού των δαπανών για υπηρεσίες, οι οποίες πλέον προορίζονται για τη χρηµατοδότηση (όχι µόνο των υφιστάµενων αλλά και) των νέων αρµοδιοτήτων που βαθµιαία τους απονέµονται. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι ΑΚ καταβάλλουν τη µεγαλύτερη δαπάνη στον τοµέα της υγείας (29%). Ακολουθεί ο τοµέας της εκπαίδευσης (23%), οι υποδοµές και η έρευνα (12%), η κοινωνική πολιτική (10%), η οικονοµική ανάπτυξη (8%), ενώ οι υπόλοιποι τοµείς καταλαµβάνουν το 18% της συνολικής περιφερειακής δαπάνης. Τέλος, σηµειώνουµε ότι, όπως και στην περίπτωση της διοικητικής εποπτείας, έτσι και στον τοµέα της χρηµατοδότησης των ΟΤΑ, οι ΑΚ µοιράζονται αυτό το ρόλο µε την κεντρική κυβέρνηση. 84 Έτσι, οι Επαρχίες και οι ήµοι λαµβάνουν επιχορηγήσεις όχι µόνο από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από τις ΑΚ στις οποίες ανήκουν γεωγραφικά. Όσον αφορά δε στους ή- µους, πέρα από το ποσό των γενικών επιχορηγήσεων που λαµβάνουν από κρατικούς και περιφερειακούς πόρους, µπορεί να καταβληθούν σε αυτούς (από τις ΑΚ και τις Επαρχίες) και ειδικές επιχορηγήσεις, οι οποίες προορίζονται για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων επενδυτικών προγραµµάτων (investment projects) Η στάση των Ισπανών πολιτών απέναντι στο θεσµό της Περιφέρειας Στην Ισπανία σήµερα η δηµοκρατία έχει εδραιωθεί καλά και υπάρχει ελάχιστη αµφισβήτηση του δηµοκρατικού συστήµατος και νοσταλγία για το προηγούµενο αυταρχικό καθεστώς του Φράνκο. Όλες οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν µια σταθερή δηµοκρατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια όλης της χρονικής περιόδου από την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας (µε το Σύνταγµα του 1978) µέχρι σήµερα. Στις αρχές του 1996, το 80% των Ισπανών δήλωσε ότι θεωρεί ότι η µορφή και ο τρόπος µετάβασης στη δηµοκρατία αποτελεί πηγή υπερηφάνειας, ενώ το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι θεωρεί πως η δηµοκρατία είναι προτιµότερη από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστηµα. 86 Ωστόσο, µολονότι ένα υψηλό ποσοστό πολιτών είναι ευχαριστηµένο µε την παγίωση του δηµοκρατικού συστήµατος στη χώρα τους, µικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που είναι ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο το σηµερινό πολιτικο-διοικητικό σύστηµα λειτουργεί (50%). Το 46% εκφράζει την επιθυµία να υπάρξουν µεταρρυθµίσεις, ενώ το 33% επιθυµεί τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης. Σχετικά µε τη δηµιουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό ι- κανοποίησης. Μόνο µια µικρή (και φθίνουσα) µειοψηφία έδειξε ότι προτιµά ένα ενιαίο και συγκεντρωτικό κράτος: 9% το 1985, 7% το 1991 και 3% το Αντίθετα, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ ενός κράτους µε περιφερειακή διάρθρωση: 51% το 1985, 60% το 1991 και 69% το Στην τελευταία κατηγορία υπήρξε πάντως σηµαντικό ποσοστό που εξέφρασε την επιθυµία να έχουν οι ΑΚ περισσότερες αρµοδιότητες απ ότι σήµερα, ενώ ένα µικρό ποσοστό εξέφρασε την επιθυµία να υπάρξει η δυνατότητα πλήρους ανεξαρτησίας των ΑΚ. Τέλος, το 1996, το 60% εξέφρασε την άποψη ότι το αυτονοµιστικό σύστηµα επέφερε προσέγγιση της δηµόσιας διοίκησης προς τους πολίτες. 88 Συµπεράσµατα Είναι γεγονός ότι ο αυταρχικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας αποτέλεσε σταθερό παράγοντα του σύγχρονου ισπανικού κράτους έως το σηµερινό Σύνταγµα του Ωστόσο, τα τελευταία 25 χρόνια έχουν σηµατοδοτήσει µια πορεία ριζικής µεταµόρφωσης της δοµής και της

15 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 43 οργάνωσης του ισπανικού διοικητικού συστήµατος. Από ένα συγκεντρωτικό κράτος, όπου υ- φίσταντο µόνο δύο επίπεδα διοίκησης (κεντρικό και τοπικό), η Ισπανία πέρασε σε ένα σύστη- µα τριών επιπέδων διοίκησης, αφού στα δύο προηγούµενα προστέθηκε και ένα (ενδιάµεσο) περιφερειακό, µέσα από τη δηµιουργία του θεσµού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και την ί- δρυση των 17 Αυτόνοµων Κοινοτήτων. Η διαµόρφωση όµως του ισπανικού Συντάγµατος δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση. Εκ των πραγµάτων κατέστη αναγκαίο να «επινοηθεί» µια σειρά διφορούµενων φορµών συµβιβασµού. Ως αποτέλεσµα το ισπανικό Σύνταγµα θεωρείται σαν ένα πολύπλοκο και διφορούµενο κείµενο, το οποίο είναι ανοιχτό σε διαφορετικές και αντικρουόµενες ερµηνείες, ιδιαίτερα σε σχέση µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των ΑΚ. Σήµερα, το ισπανικό κράτος µετά και από την ένταξή του στην ΕΕ το 1986 (η οποία συνέβαλε σαφώς στην ωρίµανση των δηµοκρατικών του θεσµών), ανήκει στην οικογένεια των δη- µοκρατικών κρατών της Ευρώπης, ενώ εντάσσεται, όπως η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο, στην κατηγορία των ενιαίων κρατών, τα οποία διαθέτουν περιφερειακή κρατική διάρθρωση. Το ισπανικό κράτος τείνει ωστόσο να λειτουργεί σχεδόν ως οµοσπονδιακό (quasi federal). Η δηµιουργία των Αυτόνοµων Κοινοτήτων προήλθε ουσιαστικά από µια προσπάθεια ενδυνάµωσης των ισπανικών περιφερειών µε έντονη εθνική ταυτότητα, δια της παρεχόµενης σε αυτές δυνατότητας να επιλέξουν ένα πλέον αποκεντρωµένο σύστηµα αυτοδιοίκησης. Το αίτη- µα για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του θεσµού των ΑΚ, το οποίο συνδέθηκε απόλυτα µε την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών στην Ισπανία, υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, οπότε µέχρι το 1983, ο νεοσύστατος αυτός θεσµός κατάφερε να λειτουργήσει σε ολόκληρη τη χώρα, παρά την αρχική ανισοµερή ανάπτυξή του λόγω της προσωρινής πρόβλεψης για περιφέρειες «δύο ταχυτήτων». Σήµερα πια, όλες οι ΑΚ διαθέτουν σχεδόν το ίδιο ουσιαστικό καθεστώς αρµοδιοτήτων και περιφερειακής αυτονοµίας, αποτελώντας το δυναµικότερα εξελισσόµενο θεσµό της χώρας σε επίπεδο αποκεντρωµένης (και µάλιστα αυτοδιοικούµενης) διακυβέρνησης. Η συνταγµατική αναγνώριση των ΑΚ ήταν αποφασιστική για να απεµπλακεί η αυτονοµία α- πό τις µεταβολές των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών. Στην Ισπανία δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία για το θέµα αυτό, δεδοµένου ότι προβλέπεται ρητά και µε σαφή τρόπο στο ισπανικό Σύνταγ- µα. Το καθεστώς αυτονοµίας έχει παράγωγο συνταγµατικό χαρακτήρα, όπως έχει αναγνωριστεί από το Ισπανικό Συνταγµατικό ικαστήριο και µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε διαδικασία που την καθορίζει το ίδιο, δεδοµένου ότι είναι ανώτερο τόσο από τους νόµους του κράτους, όσο και της ίδιας της ΑΚ, οι οποίοι θεωρούνται αντισυνταγµατικοί σε περίπτωση σύγκρουσης. Η οριστική οργάνωση των Α.Κ. είχε µία σειρά παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά που υφίστανται στα γερµανικά Lander ή οµοσπονδιακά κρατίδια, όπως η συνταγµατική κατοχύρωση της αυτονοµίας (αφού κανένας νόµος δεν µπορεί να περιορίσει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση), η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κράτους και Α.Κ. και η επίλυση των διαφορών από το ισπανικό Συνταγµατικό ικαστήριο. Όσον αφορά στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και ΑΚ, αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε διάφορες νοµικές τεχνικές, όπως συµβαίνει στα ισχύοντα οµοσπονδιακά συντάγµατα. Το αποτέλεσµα είναι η διάκριση µεταξύ αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης, «ανταγωνιστικών» αρµοδιοτήτων (νοµοθεσία της κεντρικής κυβέρνησης και δευτερεύοντες νόµοι των ΑΚ) και συντρεχουσών αρµοδιοτήτων (νοµοθεσία της κεντρικής κυβέρνησης, εκτέλεση εκ µέρους των ΑΚ). Σε περίπτωση διαφορών ως προς τις αρµοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης και των ΑΚ, αρµόδιο για τη διευθέτησή τους είναι το ισπανικό Συνταγµατικό ικαστήριο. Είναι γεγονός πάντως, ότι η συνταγµατική πρόβλεψη για αυτονόµηση κάποιων περιοχών αποτελεί µέρος ενός συνόλου µηχανισµών και θεσµικών ρυθµίσεων που συγκροτούν ένα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Προβλήµατα - Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τοµέας ηµοσίου ικαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι. Ιστορικά στοιχεία Τον εκέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και οικογένειες. Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης

Άνδρες και οικογένειες. Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης Άνδρες και οικογένειες Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης 1 2012 version First publish in December 2006 Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρόγραµµα σχετικά µε το κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας Χρίστος Παπαθεοδώρου - Περικλής Πολυζωίδης Αθήνα 2008 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Π. ΓΕΤΙΜΗΣ 1, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ 2 και Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην παγκοσμιότητα και την ανάγκη αλληλεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ίκαιο Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Χαρακτηρίζεται το σύνολο των κανόνων που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κοινότητα γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής. Οδηγός. Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε.

Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής. Οδηγός. Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε. Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής Οδηγός Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε. Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής Οδηγός Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα