Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 768 final 2013/0376 (NLE) Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τον Δεκέμβριο του 2012, στη διάσκεψη της Ντόχα για την κλιματική αλλαγή, τα 192 Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ενέκριναν την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο 1. Αυτή η «τροποποίηση» της Ντόχα καθορίζει τη δεύτερη περίοδο υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη μείωση των εκπομπών για τα Μέρη που παρατίθενται στο παράρτημα Β. Η συμφωνία σχετικά με την τροποποίηση της Ντόχα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων. Εκτός από τα 38 Μέρη που καλύπτονται από τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, περισσότερες από 60 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ινδίας, της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας, έχουν πλέον δεσμευτεί για δράση μετριασμού βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος («η σύμβαση»). Έτσι, το συνολικό μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών που καλύπτονται από διεθνείς υποχρεώσεις μετριασμού τόσο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο όσο και της σύμβασης ανέρχεται σε περισσότερο από 80%. Ένα άλλο ουσιαστικό στοιχείο αυτής της ευρύτερης δέσμης μέτρων είναι η συναίνεση των Μερών της σύμβασης, το αργότερο μέχρι το 2015, να «εκδώσει πρωτόκολλο, άλλο νομικό μέσο ή συμπεφωνημένο αποτέλεσμα με νομική ισχύ δυνάμει της σύμβασης που ισχύει για όλα τα Μέρη», το οποίο πρέπει να τεθεί σε ισχύ και πρέπει να εφαρμοσθεί από το 2020 και εξής 2. Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο επιτρέπει στα Μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεκαπέντε Μέρη που ήταν κράτη μέλη όταν το πρωτόκολλο του Κιότο, υπογράφηκε το 1997, επέλεξαν να το πράξουν για την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων ( ), και, ως εκ τούτου επικύρωσαν το πρωτόκολλο το Η τροποποίηση της Ντόχα και η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την έκδοσή της 4 αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προτίθενται πάλι να επιτύχουν τους στόχους τους μείωσης βάσει της δεύτερης περιόδου υποχρεώσεων από κοινού. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της εξέφρασαν επίσης την πρόθεσή τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη δεύτερη περίοδο υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο από κοινού με την Ισλανδία. Η ένταξη της Ισλανδίας στην ομάδα αυτή των Μερών που εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που έχουν αναλάβει από κοινού έπεται αιτήματος της Ισλανδίας για τον σκοπό αυτό που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του Το Συμβούλιο, κατά τη Απόφαση 1/CMP.8, που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Μερών που αποτέλεσε τη Σύνοδο των Μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 Απόφαση 2/CP.18, που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Μερών της σύμβασης, παρ. 4, στο έγγραφο UNFCCC/CP/2012/8/Add.1. Απόφαση του Συμβουλίου 2002/358/ΕΚ, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων, ΕΕ L 130 της , σ.1. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης αυτής περιλαμβάνεται στην παράγραφο 45 της έκθεσης της διάσκεψης των Μερών που αποτέλεσε τη σύνοδο των Μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο για την όγδοη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012 (FCCC/KP/CMP/2012/13.

3 συνεδρίασή του στις 15 Δεκεμβρίου 2009, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αίτημα αυτό και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σύσταση για την έναρξη των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία. 5 Η Επιτροπή υπέβαλε τη σύστασή της προς το Συμβούλιο τον Ιούνιο του Σύμφωνα με την τροποποίηση της Ντόχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία δεσμεύονται να περιορίσουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2013 έως 2020 στο 80 % των εκπομπών του έτους βάσης τους (ως επί το πλείστον, το 1990) 6. Η υποχρέωση αυτή βασίζεται σε στόχους μείωσης των εκπομπών που καθορίζονται στο πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια που εγκρίθηκε το 2009, ιδίως στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και στην απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών 7. Η υποχρέωση είχε καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές του πεδίου εφαρμογής μεταξύ της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο 8. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 2012, με την οποία αποφάνθηκε ότι η κοινή υποχρέωση που αναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία, θα πρέπει να βασίζεται στο πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια, αλλά και ότι οι υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών των επιμέρους κρατών μελών για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, «δεν θα υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που συμφωνήθηκαν στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε για την τήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της υποχρέωσής τους στο πλαίσιο μιας δεύτερης περιόδου υποχρεώσεων τον Απρίλιο του Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταπόκριση στον στόχο του 80 % το 2020 έχει ήδη δημιουργηθεί. Αναλυτικές αξιολογήσεις αντίκτυπου σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις για κάθε κράτος μέλος υποβλήθηκαν κατά τον χρόνο της έγκρισής της και έχουν ήδη επικαιροποιηθεί ώστε να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο της οικονομικής και Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2009, για την από κοινού εκπλήρωση της συμφωνίας με την Ισλανδία όσον αφορά την μελλοντική διεθνή συμφωνία για το κλίμα, Για την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, τα έτη βάσης της ΕΕ έχουν ως εξής: Για διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4) και οξείδιο του αζώτου (N2O), όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 1990 ως έτος αναφοράς, με εξαίρεση: την Βουλγαρία την Ουγγαρία - μέσο όρο του 1985 και του 1987 Σλοβενία Πολωνία και την Ρουμανία Για τα φθοριούχα αέρια, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 1995 ως έτος βάσης, εκτός από: την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σλοβακία και την Ρουμανία Νομοθεσία που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2009, και περιλαμβάνει την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ώστε να βελτιωθεί και να επεκταθεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020, ΕΕ L 140 της Η αλλαγή του πεδίου εφαρμογής εξηγείται λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Προετοιμασία της ΕΕ για τους ποσοτικοποιημένους στόχους για τον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών (QRO) με βάση τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια», έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2012) 18 τελικό της Ανάληψη δέσμευσης από τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, την 19η Απριλίου 2012 αναφορικά με την «ενημέρωση σχετικά με τους ποσοτικοποιημένους στόχους περιορισμού ή μείωσης εκπομπών (QROS) για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο», FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1.

4 χρηματοπιστωτικής κρίσης. 10 Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, συμφώνησαν στη Ντόχα για την άμεση υλοποίηση των υποχρεώσεων και ευθυνών που έχουν σχέση με τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο από την 1η Ιανουαρίου Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για το Η τελευταία απογραφή αερίων θερμοκηπίου δείχνει ότι το 2011 οι εκπομπές στα 27 κράτη μέλη είναι 18,4 % κάτω από το επίπεδο του 1990 (με εξαίρεση τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία, καθώς και τη χρησιμοποίηση ευέλικτων μηχανισμών) 11. Κατόπιν διόρθωσης για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την κάλυψη του πρωτοκόλλου του Κιότο και θεωρώντας το 1990 ως έτος βάσης για την Κύπρο και τη Μάλτα, η πραγματική μείωση των εκπομπών το 2011 σε σύγκριση με τις εκπομπές του έτους αναφοράς του Κιότο, θα ήταν κατά τι μεγαλύτερη από τη μείωση κατά 20 % που απαιτείται κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων. Με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις των κρατών μελών για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποθέτοντας την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που είναι σε ισχύ σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει δηλώσει μια μέτρια περαιτέρω μείωση των εκπομπών έως το 2020, με συνολική μείωση περίπου κατά 19 % κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εκπληρώσει τον στόχο της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων με τις πολιτικές και τα μέτρα που ισχύουν σήμερα. Η προσφορά της ΕΕ να προχωρήσει στο 30 %, ωστόσο, παραμένει στο τραπέζι. Επιπλέον, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά % το 2050, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για το H επίσημη έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Γύρου της Ντόχα, αποτελεί σημαντικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απαιτεί 144 από τα 192 Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, να καταθέσουν τα έγγραφα αποδοχής. Η παρούσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει. Επιπλέον της επικύρωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν τις δικές τους διαδικασίες κύρωσης. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, μετά τις αντίστοιχες διαδικασίες κύρωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα καταθέσουν ταυτόχρονα το έγγραφο αποδοχής, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη έναρξη ισχύος για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ πριν από τη διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, «Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τη δέσμη εκτελεστικών μέτρων για τους στόχους της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020», SEC (2008) 85/3 της Και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2010) 265), με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Βασικές πληροφορίες και ανάλυση», Μέρος I και II, SEC (2010) 650 της Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, «Ετήσιος κατάλογος απογραφής των αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011 και έκθεση απογραφής » Υποβολή στη Γραμματεία της Σύμβασης, Μάιος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, «Τάσεις και προβλέψεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη 2012: παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των δεσμεύσεων του Κιότο και την επίτευξη των στόχων για το 2020», Κοπεγχάγη, 2012, σ. 60.

5 2. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ Η τροποποίηση της Ντόχα προβλέπει υποχρεώσεις μετριασμού για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου. Επιπλέον, επιφέρει περαιτέρω τροποποιήσεις του κειμένου του πρωτοκόλλου που πρέπει να εφαρμοστούν στη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων. Οι περισσότερες από αυτές τις τροποποιήσεις απλώς καθιστούν δυνατή την υλοποίηση των νέων υποχρεώσεων μετριασμού, αλλά υπάρχουν επίσης ορισμένες διατάξεις που συνεπάγονται μεταβολές σε ουσιαστικές υποχρεώσεις. Αυτές αφορούν την προσθήκη ενός νέου αερίου του τριφθοριούχου αζώτου (NF 3 ) δύο διατάξεις αφορούν την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων των Μερών για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (ο λεγόμενος «μηχανισμός υιοθέτησης πιο φιλόδοξων στόχων») και ένα νέο άρθρο 3 παράγραφος 7β. Υποχρεώσεις μετριασμού για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο παράρτημα Β Η τροποποίηση της Ντόχα προβλέπει τροποποιημένο πίνακα στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο, ο οποίος περιλαμβάνει μια τρίτη στήλη για τη θέσπιση νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων μετριασμού για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, με τη μορφή ποσοτικοποιημένων υποχρεώσεων περιορισμού ή μείωσης εκπομπών για το σύνολο της οικονομίας (ΠΥΠΜΕ). Τριάντα οκτώ συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο δήλωσαν ένα ποσοστό εκπομπών του βασικού έτους τους ή της βασικής περιόδου ως ΠΥΠΜΕ στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο. Σ αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα Μέρη τα οποία δεν είχαν θέσει μέχρι τότε στόχο Κιότο (Κύπρος, Μάλτα, Καζαχστάν και Λευκορωσία). Οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαιρέθηκαν από το παράρτημα B, δεδομένου ότι ουδέποτε κύρωσαν το πρωτόκολλο. Ο Καναδάς δεν αποτελεί πλέον Μέρος του πρωτοκόλλου του Κιότο μετά από την αποχώρησή του, που άρχισε να ισχύει στις 12 Δεκεμβρίου Η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσική Ομοσπονδία παραμένουν Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο, αλλά δεν έχουν αναλάβει στόχο για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων. Περιλαμβάνονται πλέον, μαζί με τον Καναδά, σε χωριστό τμήμα του παραρτήματος Β. Ο στόχος του 80 % για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στο παράρτημα Β συνοδεύεται από μια υποσημείωση που διευκρινίζει ότι αυτές οι υποχρεώσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι θα ικανοποιηθούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Ο στόχος του 80 % για την Κροατία και την Ισλανδία συνοδεύονται επίσης από υποσημειώσεις που διασαφηνίζουν ότι οι χώρες αυτές θα επιτύχουν τους στόχους τους από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Προσθήκη του τριφθοριούχου αζώτου (NF 3 ) Ο κατάλογος των αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημά του, έχει επεκταθεί, με την προσθήκη ενός αερίου: του τριφθοριούχου αζώτου (NF 3 ). Το NF 3 αποτελεί ισχυρό αέριο θερμοκηπίου οι εκπομπές του, επί του παρόντος, είναι πολύ χαμηλές, αλλά αυξανόμενες, και έχει δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη (ένας τόνος NF 3 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα είναι ισοδύναμος με τόνους διοξειδίου του άνθρακα). Άρθρο 3 παράγραφος 1γ: Μηχανισμός για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων Η τροποποίηση της Ντόχα προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία, στο νέο άρθρο 3 παράγραφος 1γ, η οποία επιτρέπει σε ένα Μέρος να προσαρμόσει τη δέσμευσή του θέτοντας

6 πιο φιλόδοξους στόχους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων. Προηγουμένως, μια τέτοια προσαρμογή θα αντιμετωπίζονταν ως τροποποίηση του παραρτήματος Β του πρωτοκόλλου, η οποία απαιτεί συναίνεση μεταξύ όλων των Μερών του πρωτοκόλλου για την έγκρισή της και την κύρωσή της από τα τρία τέταρτα των Μερών για την έναρξη ισχύος της. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Ντόχα η διαδικασία για τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων έχει γίνει πολύ ευκολότερη. Όταν ένα Μέρος προτείνει έναν πιο φιλόδοξο στόχο σε σχέση με αυτόν που είχε θέσει, θεωρείται ότι εγκρίνεται εκτός αν διατυπώσουν αντιρρήσεις περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Μερών. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν απαιτεί πλέον την επικύρωση για την έναρξη ισχύος της. Άρθρο 3 παράγραφος 7β: Προσαρμογή των καταλογισμένων ποσοτήτων Η τροποποίηση της Ντόχα αυτόματα ακυρώνει τις καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες ενός Μέρους, εάν και στον βαθμό που η καταλογισμένη ποσότητα για την δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων υπερβαίνει τον μέσο όρο των εκπομπών του κατά τα τρία πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων, πολλαπλασιασμένο επί οκτώ (τον αριθμό των ετών στη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων). Αυτό σημαίνει ότι η τροποποίηση της Ντόχα προσαρμόζει αυτόματα ένα μέρος του στόχου του Μέρους για να αποφευχθεί αύξηση των εκπομπών για την περίοδο , πέραν του μέσου όρο των εκπομπών για τα έτη 2008 έως Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου παρέχει τη βάση για τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τους όρους της από κοινού εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία. Το σχέδιο απόφασης Η πρόταση απόφασης επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους από κοινού, καθώς και με την Ισλανδία (άρθρο 2) και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες για την υποβολή εκθέσεων για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός των καταλογισμένων ποσοτήτων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη (άρθρο 3). Επιπλέον, περιέχει τυποποιημένες διατάξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες για την κατάθεση της πράξης αποδοχής της τροποποίησης της Ντόχα στα Ηνωμένα Έθνη (άρθρο 4), και την από κοινού κατάθεση των πράξεων αποδοχής (άρθρο 5 παράγραφος 1). Σημαντικό είναι ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες κύρωσης το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2015, στο μέτρο του δυνατού (άρθρο 5 παράγραφος 2), και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 (άρθρο 5 παράγραφος 3). Η προτεινόμενη απόφαση περιλαμβάνει επίσης δύο παραρτήματα και ένα προσάρτημα. Το προσάρτημα παρέχει το πλήρες κείμενο της τροποποίησης της Ντόχα όπως εγκρίθηκε στην Ντόχα και κοινοποιήθηκε στα Μέρη στις 21 Δεκεμβρίου Μια γενική εικόνα των βασικών διατάξεων της τροποποίησης της Ντόχα παρέχεται στο τμήμα 2 ανωτέρω. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει την «Κοινοποίηση των όρων της συμφωνίας για την από κοινού 13 Κοινοποίηση από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπό την ιδιότητά του ως θεματοφύλακα, C.N TREATIES-XXVII.7.c (Κοινοποίηση θεματοφύλακα).

7 εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας, δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο», όπως απαιτείται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου («Κοινοποίηση των όρων της από κοινού εκπλήρωσης»). Το παράρτημα ΙΙ περιέχει επικαιροποιημένη δήλωση αρμοδιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η κοινοποίηση των όρων της από κοινού εκπλήρωσης (παράρτημα I) Η κοινοποίηση των όρων της από κοινού εκπλήρωσης στο παράρτημα I αποτελείται από τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα περιγράφονται τα Μέρη της συμφωνίας ως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία. Η δεύτερη ενότητα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα Μέρη της συμφωνίας θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το τρίτο τμήμα καθορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών που επιμερίζονται στα Μέρη της συμφωνίας. Η από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου του Κιότο απαιτεί από τα Μέρη μια συμφωνία από κοινού εκπλήρωσης υποχρεώσεων να κοινοποιούν στη γραμματεία της σύμβασης τις διατάξεις της συμφωνίας για την εκπλήρωση από κοινού των υποχρεώσεών τους βάσει του άρθρου 3. Το τμήμα 2 της συμφωνίας από κοινού εκπλήρωσης υποχρεώσεων περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου, καθώς και τυχόν επιλογές που θα γίνουν βάσει αυτών, για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων. Για όλες τις διατάξεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, η πρόταση συνεχίζει την προσέγγιση που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεκαπέντε κράτη μέλη που αποτελούσαν μέρος της συμφωνίας από κοινού εκπλήρωσης για την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 του πρωτοκόλλου σε επίπεδο κράτους μέλους, όπου το έτος βάσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άθροισμα των επιλογών έτους βάσης των κρατών μελών, καθώς και την εξαίρεση των διεθνών αερομεταφορών (δηλαδή των πτήσεων μεταξύ κρατών μελών και των πτήσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών), σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης και του πρωτοκόλλου. Στο κείμενο του τμήματος 2 διευκρινίζεται αυτό. Επιπλέον, περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων το άρθρο 3 παράγραφος 1γ ο μηχανισμός υιοθέτησης πιο φιλόδοξων στόχων και το άρθρο 3 παράγραφος 7γ. Άρθρο 3 παράγραφος 1γ: Ο μηχανισμός υιοθέτησης πιο φιλοδόξων στόχων Η τροποποίηση της Ντόχα προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία, στο νέο άρθρο 3 παράγραφος 1γ, η οποία επιτρέπει σε ένα Μέρος να προσαρμόσει τη δέσμευσή του θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων. Το Παράρτημα I του σχεδίου απόφασης για την επικύρωση αναφέρει σαφώς ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί μεμονωμένα να αποφασίζει να αυξήσει το επίπεδο των φιλοδοξιών, ακυρώνοντας σχετικές μονάδες Κιότο. Επίσημη αύξηση της φιλοδοξίας της κοινής δέσμευσης που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία και η συνεπακόλουθη μείωση στην κοινή καταλογισμένη ποσότητα, μπορούν να γίνουν μόνο από κοινού. Άρθρο 3 παράγραφος 7β: Προσαρμογή των καταλογισμένων ποσοτήτων Το νέο άρθρο 3 παράγραφος 7β απαιτεί δέσμευση ενός συμβαλλόμενου μέρους για την δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, που να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του μέσου

8 όρου εκπομπών του για τα έτη 2008 έως 2010 και αυτόματα ενισχύει στόχους, που άλλως θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εκπομπές να αυξηθούν πάνω από τον εν λόγω μέσο όρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, η Κροατία και η Ισλανδία που δήλωσαν μετά την υιοθέτηση της τροποποίησης της Ντόχα ότι «το άρθρο 3(7β) θα εφαρμόζεται στην κοινή καταλογισμένη ποσότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για την από κοινού εκπλήρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, την Κροατία και την Ισλανδία, και δεν θα εφαρμόζεται σε μεμονωμένη βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, την Κροατία και την Ισλανδία.» 14 Δεδομένου ότι η εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7β στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία από κοινού αποτελεί θεμελιώδη παραδοχή στην απόφαση της Ένωσης για κύρωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ορισμού και της φιλοδοξίας της δέσμευσης της Ένωσης. Συνεπώς, το παράρτημα Ι του σχεδίου απόφασης για την επικύρωση αναφέρει ρητά ότι, ως μέρος της εφαρμογής των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ισλανδία, ο υπολογισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7β του πρωτοκόλλου ισχύει για την κοινή καταλογισμένη ποσότητα της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων και το άθροισμα του μέσου όρου των ετήσιων εκπομπών των μελών για τα έτη 2008 έως 2010, πολλαπλασιασμένο επί οκτώ. Ενδεικτική εκτίμηση της κοινής καταλογισμένης ποσότητας για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, με βάση τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα του έτους βάσης και με εφαρμογή ακόμη των τιμών του δυναμικού παγκόσμιας υπερθέρμανσης της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια μέση ετήσια καταλογισμένη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 4632 εκατ. τόνων σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq). Τα πλέον πρόσφατα κοινοποιηθέντα στοιχεία μέσου όρου ετήσιων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας για τα έτη 2008 έως 2010 είναι 4782 εκατ. τόνοι. Επομένως, το άρθρο 3 παράγραφος 7β του πρωτοκόλλου δεν αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη ακύρωση των καταλογισμένων μονάδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ισλανδία (βλ. πίνακα). Πίνακας: Εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7β στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία * Εκπομπές έτους βάσης * * Εκπομπές GHG 2008 Εκπομπές GHG 2009 Εκπομπές GHG 2010 Μέσος όρος εκπομπών GHG 2008, 2009 και 2010 Εκτιμώμενο ς ετήσιος μέσος όρος καταλογισμ ένης ποσότητας για την περίοδο * Με βάση τα δεδομένα απογραφής 2013 και τις τιμές δυναμικού παγκόσμιας 14 Η υποσημείωση 4 ανωτέρω.

9 υπερθέρμανσης της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης IPCC. * * Με την παραδοχή του 1990 ως έτους βάσης για την Κύπρο και τη Μάλτα Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. τόνους CO 2 -eq. Αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών που εκχωρούνται στα Μέρη της συμφωνίας Ένα κοινό επίπεδο για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ Το παράρτημα Ι, στο τμήμα 3 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών. Αυτό αντανακλά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια: Ένα κοινό επίπεδο εκπομπών καθορίζεται για εκπομπές από τομείς και αέρια που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο που καλύπτονται επίσης από το ΣΕΔΕ της ΕΕ (δηλ. που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ και λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των άρθρων της 24 και 27) Οι εκπομπές από τομείς και αέρια που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ και οι απορροφήσεις από πηγές που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο θα καλυφθούν από τα επίπεδα εκπομπών από μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ισλανδία. Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που έχει επιλεγεί για την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, όπου οι επιμέρους δεσμεύσεις που έχουν εντοπιστεί για κάθε κράτος μέλος κάλυπταν ολόκληρο το εύρος των εκπομπών για το σύνολο της οικονομίας τους. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, από την 1η Ιανουαρίου 2013, βάσει της οποίας το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ δεν λειτουργεί πλέον με επιμέρους στόχους των κρατών μελών και των εθνικών σχεδίων κατανομής. Αυτό υλοποιείται μέσω μιας ενιαίας ενωσιακής ποσότητας δικαιωμάτων ή «οροφής», καθώς και ενός εναρμονισμένου συστήματος για την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής μέσω πλειστηριασμού και μεταβατικών δωρεάν κατανομών. Βάσει του συστήματος αυτού δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να χορηγηθούν με ακρίβεια μερίδια του ΣΕΔΕ της ΕΕ σε διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο της από κοινού εκπλήρωσης της συμφωνίας. Η στροφή προς τον πλειστηριασμό για να προωθηθεί η οικονομική αποδοτικότητα, να αποφευχθούν τα απροσδόκητα κέρδη και να προαχθεί η αλληλεγγύη και η ανάπτυξη ως η προκαθορισμένη μέθοδος για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής είναι ο κύριος λόγος για αυτό. Άλλοι λόγοι είναι η αδυναμία καθορισμού εκ των προτέρων της πραγματικής κατανομής των δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ σε νεοεισερχομένους, καθώς και οι πιθανές μεταβολές στον κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η διεθνής αεροπλοΐα δεν περιλαμβάνονται στο κοινό επίπεδο εκπομπών του ΣΕΔΕ της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο.

10 Επίπεδα εκπομπών για τα κράτη μέλη και την Ισλανδία Οι εκπομπές σε τομείς που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Κιότο που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τα επίπεδα εκπομπών που έχουν οριστεί για τα επιμέρους κράτη μέλη και την Ισλανδία. Η διαφορά με την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων είναι ότι τα ως άνω επίπεδα εκπομπών δεν θα παρουσιάζονται πλέον ως ένα ποσοστό μείωσης σε σύγκριση με τις εκπομπές του έτους βάσης, αλλά ως μια απόλυτη τιμή. Αυτή η απόλυτη τιμή, εκφρασμένη σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα αναφέρεται για κάθε κράτος μέλος στον πίνακα 1 του παραρτήματος I. Τα αριθμητικά στοιχεία για την Ισλανδία θα συμπεριληφθούν κατά τη σύναψη διμερούς συμφωνίας με την Ισλανδία για την από κοινού εκπλήρωση των υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα επιμέρους κράτη μέλη θα είναι ίσα με το άθροισμα των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κάθε κράτους μέλους βάσει της απόφασης περί επιμερισμού των προσπαθειών για τα έτη 2013 έως Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση τις τιμές του δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2013/162/EΕ της Επιτροπής και διορθώθηκε με την [απόφαση επικαιροποίησης των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής C(2013)7183] 15. Αυτός διορθώθηκε περαιτέρω σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 7α του πρωτοκόλλου του Κιότο 16. Τριφθοριούχο άζωτο (NF 3 ) Η τροποποίηση της Ντόχα εντάσσει το NF 3 στο πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η καταχώριση αυτή είχε προβλεφθεί στον κανονισμό του μηχανισμού παρακολούθησης 17, που απαιτεί την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές NF 3. Ωστόσο, οι εκπομπές NF 3 δεν καλύπτονται, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ ή της απόφασης περί επιμερισμού των προσπαθειών και, επομένως, δεν είναι μέρος των στόχων των κρατών μελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι συνολικές εκπομπές του NF 3 στην Ένωση είναι ασήμαντες, η προσχώρηση, τον Απρίλιο του 2012, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στη σύμβαση ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο θεωρεί ότι αυτές είναι μηδενικές 18. Η παρούσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν τις εν λόγω εκπομπές ως προς την καταλογισμένη ποσότητα του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εκπομπές αυτές Απόφαση 2013/162/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου, για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 90/106, Το άρθρο 3 παράγραφος 7α του πρωτοκόλλου του Κιότο απαιτεί από τα Μέρη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β για τα οποία η αλλαγή χρήσης γης και η δασοπονία αποτελούσαν καθαρή πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 1990 να συμπεριλάβουν στις εκπομπές τους του έτους βάσης 1990 ή περιόδου βάσης, τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές, σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, από πηγές μείον τις απορροφήσεις από καταβόθρες το 1990 από αλλαγή της χρήσης γης για τον υπολογισμό της εκχωρούμενης ποσότητας σ αυτά. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, ΕΕ L 165 της , σ Υποσημειώσεις 8 και 9 ανωτέρω.

11 Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF) Το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο εντάσσει τις εκπομπές από τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF) στο πρωτόκολλο του Κιότο. Οι κανόνες εφαρμογής που συμφωνήθηκαν βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο αναθεωρήθηκαν κατά τη διάσκεψη του Ντέρμπαν για την κλιματική αλλαγή και απαιτούν από τα μέρη δέσμευση για συνυπολογισμό των εκπομπών και των απορροφήσεων από δασώσεις, αναδασώσεις και αποδασώσεις, καθώς και από τη δασική διαχείριση, ως μέρος της δέσμευσής τους στη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων. Επιπλέον, τα Μέρη μπορούν να επιλέξουν τον συνυπολογισμό των εκπομπών από τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων. Ενώ απαιτείται από τα μέρη να συνυπολογίζουν τις εκπομπές LULUCF με βάση τις δεσμεύσεις τους βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι εκπομπές από τον τομέα LULUCF δεν είναι ενταγμένες ούτε στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ούτε στην απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών. Ωστόσο, τον Μάιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την απόφαση 529/2013/ΕΕ που θεσπίζει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις LULUCF και πληροφόρηση σχετικά με ενέργειες που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές 19. Η νομοθεσία αυτή ευθυγραμμίζει την υποβολή εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα LULUCF προς τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο. Αν και οι εκπομπές από επιμέρους κράτη μέλη όσον αφορά τον τομέα LULUCF είναι δύσκολο να προβλεφθούν, οι εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι ο τομέας LULUCF για την Ένωση ως σύνολο είναι πιθανόν να παράσχει καθαρές πιστώσεις LULUCF περίπου 1 % των εκπομπών του έτους βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20. Τον Απρίλιο του 2012 με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στη σύμβαση υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο θεωρήθηκε ότι οι εκπομπές LULUCF για την Ένωση ως σύνολό ισούνται με το μηδέν 21. Σύμφωνα με την αρμοδιότητα των κρατών μελών για τη δασική πολιτική και δεδομένης της απουσίας στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα LULUCF, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στον υπολογισμό των εκπομπών και απορροφήσεων του τομέα LULUCF, στο βαθμό που αυτές καλύπτονται από το πρωτόκολλο, ως προς τα επιμέρους επίπεδα εκπομπών τους. Η ένταξη του τομέα LULUCF στα επίπεδα εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας στηρίζεται στην υπόθεση ότι δεν σημειώνονται στον τομέα αυτό καθαρές εκπομπές ή απορροφήσεις. Κάθε ανάλογη εκπομπή μπορεί, ωστόσο, να αντισταθμιστεί μέσω υψηλότερων επιδόσεων από ό, τι αναμένεται σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ: με τη χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο και μέσω της χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων πλεονάσματος εκπομπών που μεταφέρθηκαν από την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων και τα οποία κατέχει το εν λόγω κράτος μέλος από το αποθεματικό πλεόνασμα της προηγούμενης περιόδου (PPSR) Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές, ΕΕ L 165/80 της Υποσημείωση 8 ανωτέρω. Υποσημείωση 9 ανωτέρω.

12 Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά εκπομπές και απορροφήσεις από τον τομέα LULUCF στα κράτη μέλη. Εάν καταστεί σαφές ότι τα επιμέρους κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μη αναμενόμενες σημαντικές εκπομπές LULUCF, ακόμη και όταν εφαρμόζονται σθεναρές πολιτικές για τον περιορισμό αυτών, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει έναν μηχανισμό για την παροχή βοήθειας σε εκείνα τα κράτη μέλη που πλήττονται. Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματα του Μαρτίου 2012, αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες των πλέον δασοφύτων χωρών, ιδίως όσον αφορά την περιορισμένη δυνατότητα να καλυφθούν οι εκπομπές από τη δάσωση, την αναδάσωση και την αποδάσωση με αυξανόμενους συλλέκτες άνθρακα δασικής διαχείρισης 22. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να εξευρεθεί ικανοποιητική λύση που θα διασφαλίζει την περιβαλλοντική ακεραιότητά της. Καθορισμός επιπέδων εκπομπών και καταλογισμένες ποσότητες Το πρωτόκολλο του Κιότο απαιτεί δεσμεύσεις που εκφράζονται σε καταλογισμένη ποσότητα, η οποία αντικατοπτρίζει το επιτρεπόμενο ποσό των εκπομπών, σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 -eq), κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων. Η παρούσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι καταλογιζόμενες ποσότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας είναι ίσες με τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι αυτής. Η παρούσα πρόταση προβλέπει επίσης μια κοινή καταλογισθείσα ποσότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία, η οποία αντικατοπτρίζει την κοινή ποσοτικοποιημένη δέσμευση μείωσης των εκπομπών στο 80 % των εκπομπών του έτους βάσης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο, η κοινή καταλογισμένη ποσότητα θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το άθροισμα των εκπομπών του έτους βάσης για τα κράτη μέλη και την Ισλανδία με το 80 % (η κοινή δέσμευση) και το οκτώ (η διάρκεια της περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων σε έτη). Η κοινή καταλογισμένη ποσότητα αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των επιμέρους καταλογισμένων ποσοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία ως εξής: Η αντίστοιχη καταλογισμένη ποσότητα κάθε κράτους μέλους και της Ισλανδίας είναι το άθροισμα των αντίστοιχων επιπέδων εκπομπών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και η εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7α του πρωτοκόλλου του Κιότο για το εν λόγω κράτος μέλος ή την Ισλανδία. Η καταλογισμένη ποσότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφορά μεταξύ της κοινής καταλογισμένης ποσότητας και του αθροίσματος των επιπέδων εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας. Ο αριθμός θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση του υπολογισμού της κοινής καταλογισμένης ποσότητας. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων Οι κανόνες εφαρμογής του Κιότο απαιτούν από τα Μέρη να υποβάλουν, έως τις 14 Απριλίου 2015, έκθεση για να διευκολύνουν τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης ποσότητας και να 22 Η παράγραφος 9 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διάσκεψη του Ντέρμπαν για το κλίμα.

13 καταδείξουν την ικανότητα να παρέχουν στοιχεία για τις εκπομπές τους και την καταλογιζόμενη ποσότητα. Το άρθρο 3 της παρούσας πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου απαιτεί από την Επιτροπή να εκπονήσει και να υποβάλει την έκθεση για να διευκολύνει τον υπολογισμό της κοινής καταλογιζόμενης ποσότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας, καθώς και την καταλογιζόμενη ποσότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που αντιστοιχεί σε εκπομπές που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ). Τα κράτη μέλη και η Ισλανδία έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν το καθένα έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός των αντίστοιχων καταλογισμένων ποσοτήτων τους, που καλύπτουν τομείς εκπομπών εκτός ΣΕΔΕ της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές θα υπόκεινται σε αναθεώρηση, μετά την οποία οι καταλογισμένες ποσότητες πρέπει να οριστικοποιηθούν και να καταγραφούν στη συγκεντρωτική και λογιστική βάση δεδομένων. Για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός των καταλογισμένων ποσοτήτων των κρατών μελών και της Ισλανδίας, οι εκθέσεις θα εκφράζουν την καταλογισμένη ποσότητα ως ίση με το επίπεδο εκπομπών από το εν λόγω κράτος μέλος ή την Ισλανδία, αμφότερα σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 -eq) και ως ποσοστό των εκπομπών του έτους βάσης του εν λόγω κράτους μέλους ή της Ισλανδίας. Οι περαιτέρω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων απογραφής, θα συνεχίσουν να τηρούνται από την Επιτροπή (εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα κράτη μέλη. Αυτές απαιτούνται από διεθνώς συμφωνημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και εφαρμόζονται μέσω του κανονισμού περί μηχανισμού παρακολούθησης. Η προσέγγιση για την από κοινού εκπλήρωση που ορίζεται στην παρούσα πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου θα ζητήσει επίσης από τα κράτη μέλη να αναφέρουν χωριστά τις εκπομπές τους από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο από τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης απαιτεί ήδη από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις εκπομπών τους του ΣΕΔΕ της ΕΕ και την αναλογία των εν λόγω εκπομπών προς τις συνολικές δηλωθείσες εκπομπές. Η πηγή αυτών των δεδομένων παρέχεται από το ημερολόγιο συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTL), που ελέγχει και καταγράφει όλες τις συναλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το EUTL, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δημοσιεύει συγκεντρωτικά δεδομένα για τις εξακριβωμένες εκπομπές, επιτρεπόμενες ποσότητες και παραδοθείσες μονάδες κατανεμημένες ανά κράτος μέλος, κλάδο, μέγεθος και έτος στον απεικονιστή δεδομένων για το ΣΕΔΕ της ΕΕ 23. Τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των διαφόρων επίσημων εκθέσεων, καθώς και στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς δεσμεύσεις, που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης 24 και τις ετήσιες εκθέσεις για τον ΕΟΧ σχετικά με τις τάσεις και τις προβλέψεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης στην ετήσια έκθεση απογραφής GHG, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διορθωμένη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά το εύρος κάλυψης μεταξύ του πρωτοκόλλου του Κιότο και του ΣΕΔΕ της ΕΕ (εκτός των διεθνών αερομεταφορών) Οι προηγούμενες εκθέσεις εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5 της απόφασης 280/2004/ΕΚ, που αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό για τον μηχανισμό παρακολούθησης.

14 Δήλωση αρμοδιότητας (παράρτημα II) Το παράρτημα ΙΙ στην προτεινόμενη απόφαση επικαιροποιεί τη δήλωση αρμοδιότητας που διατυπώθηκε κατά την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο το Σήμερα απαριθμεί το σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αντικατοπτρίζει την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

15 2013/0376 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στη διάσκεψη της Ντόχα για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, τα Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο («το πρωτόκολλο του Κιότο») της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («η Σύμβαση»), ενέκριναν την τροποποίηση της Ντόχα, για τη θέσπιση μιας δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Η τροποποίηση της Ντόχα τροποποιεί το παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο, θεσπίζοντας περαιτέρω νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις μετριασμού για τα μέρη που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων και τροποποιώντας και θεσπίζοντας περαιτέρω διατάξεις για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των Μερών για μετριασμό των εκπομπών κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων. (2) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της συμφώνησαν επί της τροποποίησης της Ντόχα ως μέρος μιας δέσμης που περιέχει δεσμεύσεις μετριασμού στο πλαίσιο της Σύμβασης και του πρωτοκόλλου του Κιότο από ευρύ φάσμα χωρών και φέρει το μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις μετριασμού για την περίοδο μετά το 2012, τόσο στο πλαίσιο της Σύμβασης όσο και του πρωτοκόλλου του Κιότο, σε περισσότερο από 80 %. (3) Ένα άλλο ουσιαστικό στοιχείο της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι η συναίνεση των Μερών της Σύμβασης να εγκρίνουν, μέχρι τα τέλη του 2015, πρωτόκολλο, άλλο νομικό μέσο ή συμπεφωνημένο αποτέλεσμα με νομική ισχύ δυνάμει της Σύμβασης που θα ισχύει για όλα τα Μέρη, το οποίο πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να υλοποιηθεί από το 2020 και μετά. Διαπραγματεύσεις για το νομικά δεσμευτικό μέσο βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της ad hoc ομάδας εργασίας για την πλατφόρμα ενισχυμένης δράσης του Ντέρμπαν. (4) Η τροποποίηση της Ντόχα υπόκειται σε αποδοχή της από τα Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο και θα τεθεί σε ισχύ για τα Μέρη που την αποδέχθηκαν κατά την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον θεματοφύλακα της Σύμβασης του εγγράφου αποδοχής από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Μερών του 15

16 πρωτοκόλλου του Κιότο. Απαιτούνται συνολικά 144 έγγραφα αποδοχής για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης της Ντόχα. (5) Το Συμβούλιο συμφώνησε, στα συμπεράσματά του της 9ης Μαρτίου 2012, να προτείνει μια κοινή ποσοτικοποιημένη δέσμευση μείωσης των εκπομπών κατά 20 % για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ένωση. Η εν λόγω δέσμευση καθορίστηκε με βάση τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης που επιτρέπονται κατά την περίοδο στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της για το κλίμα και την ενέργεια 1. (6) Περαιτέρω, το Συμβούλιο συμφώνησε, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ότι οι υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών των επιμέρους κρατών μελών δεν θα υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στην ενωσιακή νομοθεσία και ότι η δέσμευση θα βασίζεται στο άθροισμα των εκπομπών του έτους βάσης των κρατών μελών σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο. Ως εκ τούτου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της συμφώνησαν στη διάσκεψη της Ντόχα για την κλιματική αλλαγή για μια ποσοτικοποιημένη υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που περιορίζει τις μέσες ετήσιες εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο 80 % του συνόλου των εκπομπών τους του έτους βάσης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της Ντόχα. (7) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2012, η Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μείωση κατά 30 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν για ανάλογες μειώσεις των εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν καταλλήλως ανάλογα με τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Η προσφορά αυτή αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της Ντόχα. (8) Οι στόχοι για την Ένωση και τα κράτη μέλη της αναφέρονται στην τροποποίηση της Ντόχα με μια υποσημείωση στην οποία βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω στόχοι βασίζονται στην παραδοχή ότι θα ικανοποιηθούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η Ένωση, τα κράτη μέλη της, η Κροατία και η Ισλανδία, εξέδωσαν επίσης μια κοινή δήλωση κατά την έγκριση της τροποποίησης της Ντόχα, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων από κοινού. Η δήλωση αυτή αναφέρεται στην έκθεση της Διάσκεψης και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου (9) Αποφασίζοντας να εκπληρώσουν από κοινού τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν από κοινού ευθύνη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου, για την εκπλήρωση των ποσοτικοποιημένων υποχρεώσεων μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1α του πρωτοκόλλου του Κιότο. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το 1 Νομοθεσία που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2009, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, ΕΕ L 140 της

17 άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, μεμονωμένα και συλλογικά, έχουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, γενικά ή ειδικά, για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, να διευκολύνουν την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής και να απέχουν από κάθε μέτρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της. (10) Στην ίδια δήλωση, η Ένωση, τα κράτη μέλη της, η Κροατία και η Ισλανδία αναφέρουν επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο επιτρέπει στα Μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο από κοινού, ότι το άρθρο 3 παράγραφος 7β του πρωτοκόλλου του Κιότο θα εφαρμοστεί στην κοινή καταλογισμένη ποσότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για την από κοινού εκπλήρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, την Κροατία και την Ισλανδία και δεν θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη, την Κροατία και την Ισλανδία χωριστά. Το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Δεκεμβρίου 2009, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αίτηση από την Ισλανδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων από κοινού με την Ένωση και τα κράτη μέλη της και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σύσταση για την έναρξη των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας με την Ισλανδία που συνάδει με τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται για την δέσμη μέτρων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Η συμφωνία με την Ισλανδία, για τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας κατά τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο διέπει τους όρους της εν λόγω συμμετοχής 2. (11) Το πρωτόκολλο του Κιότο απαιτεί από τα Μέρη που συμφωνούν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου από κοινού, να ορίσουν στην εν λόγω συμφωνία το αντίστοιχο επίπεδο εκπομπών που κατανέμεται σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το πρωτόκολλο του Κιότο απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια κοινή συμφωνία να κοινοποιήσουν στη Γραμματεία της Σύμβασης, τους όρους της εν λόγω συμφωνίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων επικύρωσης ή έγκρισης. (12) Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, το αντίστοιχο επίπεδο εκπομπών που διατίθεται στην Ένωση καλύπτει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3, στον βαθμό που οι εν λόγω εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καλύπτονται από το παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο. (13) Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας καλύπτουν τις εναπομένουσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, στο έδαφός τους, όταν οι εν λόγω πηγές και καταβόθρες δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ, αλλά καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις εκπομπές από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες από ανθρωπογενείς χρήσεις γης, αλλαγή της χρήσης γης και δραστηριότητες δασοκομίας που καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και [αναφορά σε διμερή συμφωνία με την Ισλανδία] Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της , σ. 32). 17

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0376 (NLE) 10400/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CLIMA 60 ENV 492 ENER 207 ONU 74 FORETS 56

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση- Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 769 final 2013/0377 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΤροποποίησητηςΝτόχαστοΠρωτόκολλοτουΚιότο ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,11Νοεμβρίου2014 (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2013/0376(NLE) PUBLIC 10400/14 ADD1 LIMITE CLIMA60 ENV492 ENER207 ONU74 FORETS56 TRANS293 IND175 FISC90 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0184 (NLE) 12256/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CLIMA 111 ENV 588 ONU

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έβδομη σύνοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4345/2015. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4345/2015. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4345/2015 Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολ λο του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που έχει κυρωθεί με το Ν. 3017/2002 (Α 117). NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4345

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

12696/16 ΧΜΑ/γπ/ΚΚ 1 DGE 1 B

12696/16 ΧΜΑ/γπ/ΚΚ 1 DGE 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0230 (COD) 2016/0231 (COD) 12696/16 CLIMA 124 ENV 618 ENER 339 TRANS 366 AGRI 511 FORETS 50 COMPET 512

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 07.2.2017 2016/0231(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 269-283 Σχέδιο έκθεσης Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2017 COM(2017) 427 final 2017/0193 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2014 COM(2014) 67 final 2014/0035 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση στην 53η σύνοδο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final 2014/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου του 1998 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της 9ης υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 13.6.2017 A8-0208/50 50 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 12.7.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 2016/0231(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2015 COM(2015) 248 final 2015/0124 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 263 final 2017/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.12.2016 2016/0231(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για καθορισμό της θέσης που πρόκειται να υποστηριχτεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 17 Νοεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4345 Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολ λο του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

7517/12 ΠΜ/θμ 1 DG I

7517/12 ΠΜ/θμ 1 DG I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2012 (16.03) (OR. en) 7517/12 ENV 199 ONU 33 DEVGEN 63 ECOFIN 241 ENER 89 FORETS 22 MAR 23 AVIATION 43 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2013 COM(2013) 325 final 2013/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον

Διαβάστε περισσότερα