ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λάµπρος Αθανασίου FRCA, DEAA, Αναισθησιολόγος Από τη δεκαετία του 1930 έχουν περιγραφεί αποκλεισµοί βρόγχων µε την τοποθέτηση γάζας ή καθετήρα µε µπαλονάκι, µέσω άκαµπτου βρογχοσκοπίου. Σήµερα ο εκλεκτικός αποκλεισµός του ενός πνεύµονα πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον µε τη χρήση συσκευών κατασκευασµένων ειδικά για αυτό το σκοπό. Εναλλακτικά, η βρογχική διασωλήνωση µε κοινό τραχειακό σωλήνα συνεχίζει να έχει περιορισµένες εφαρµογές. Ο σωλήνας διπλού αυλού πρωτοπαρουσιάστηκε στα µέσα του προηγούµενου αιώνα [τύπος Carlens]. Το 1962 παρουσιάστηκε ο σωλήνας διπλού αυλού τύπου Robertshaw που χρησιµοποιείται ευρέως έως και σήµερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 περιγράφηκε ξεχωριστά η χρήση ενδαγγειακού καθετήρα εµβολεκτοµής τύπου Fogarty και τραχειακού σωλήνα µε ενσωµατωµένο βρογχικό αποκλειστή [τύπου Univent] για επιτυχή αποκλεισµό βρόγχου. Την προηγούµενη δεκαετία παρουσιάστηκε ο καθοδηγούµενος µε ινοπτικό βρογχοσκόπιο βρογχικός αποκλειστής [Arndt], που περνά µέσα από κοινό τραχειακό σωλήνα. Οι παραπάνω συσκευές, παρότι αποτελεσµατικές, έχουν όλες µειονεκτήµατα. Επιλογή της µιας ή της άλλης είναι ζήτηµα κλινικής περίπτωσης, εξοικείωσης του χρήστη και διαθεσιµότητας. Η µελλοντική εξέλιξη των µεθόδων διαχωρισµού των πνευµόνων στοχεύει στην εξάλειψη των αδυναµιών τους. Η ιδανική συσκευή αποκλεισµού οφείλει να συνδυάζει ευκολία χρήσης σε κάθε κλινική περίπτωση, δυνατότητα εναλλαγής αερισµού αποκλεισµού εκλεκτικής εφαρµογής συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγού [CPAP] αναρρόφησης του πνεύµονα, δυνατότητα ανεξάρτητου αερισµού των πνευµόνων, αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία, να είναι καλά ανεκτή από τον ασθενή, να παρέχει υψηλή ασφάλεια και ταυτόχρονα χαµηλό κόστος. Σωλήνας ιπλού Αυλού [Σ Α] Φωτογραφία 1. Α και Β: αριστερός Σ Α τύπου Robertshaw και η σωστή του θέση. C και D: δεξιός Σ Α τύπου Robertshaw και η σωστή του θέση. Ο Σ Α [τύπος Robertshaw, φωτογραφία 1] αποτελείται από δύο ανισοµήκεις σωλήνες σκέλη µε καφ, διατοµής σχήµατος D, το τραχειακό και το βρογχικό, ενωµένα µεταξύ τους. Με το σωλήνα σωστά τοποθετηµένο, το βρογχικό σκέλος και καφ καταλήγει µέσα στο βρόγχο και το κοντύτερο τραχειακό σκέλος καταλήγει στην τραχεία µε το τραχειακό καφ να στεγανοποιεί την τραχεία από τον λάρυγγα. Lung Separation Techniques 1 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

2 Ο αριστερός Σ Α τύπου Carlens [φωτογραφία 2] φέρει επιπλέον ένα άγκιστρο σταθεροποίησης στην τρόπιδα. Ο Σ Α τύπου White είναι δεξιός Σ Α µε άγκιστρο τρόπιδας [φωτογραφία 3]. Η χρήση των δύο αυτών τελευταίων τύπων [πολλαπλών χρήσεων, φτιαγµένων από λάστιχο] τείνει να εγκαταλειφθεί εξαιτίας της επιπλέον δυσκολίας και της αυξηµένης επίπτωσης τραύµατος κατά τη διασωλήνωση. Φωτογραφία 2. Α: Σ Α τύπου Carlens και Φωτογραφία 3. Σ Α τύπου White στη Β: η θέση του άγκιστρου στην τρόπιδα. σωστή του θέση στο δεξιό βρόγχο. Σήµερα οι Σ Α είναι πλαστικοί [PVC] µιας χρήσης, µε προσαρµοσµένο σχεδιασµό ανάλογα µε το βρόγχο που προορίζονται να διασωληνώσουν [αριστεροί ή δεξιοί]. Ο τύπος Bronchocath [Mallinckrodt, αριστερός και δεξιός, φωτογραφία 4] είναι σήµερα ο πιο διαδεδοµένος Σ Α και βασίζεται σχεδιαστικά στον τύπο Robertshaw. Φέρει χαρακτηριστική οπτική και ακτινοσκιερή σήµανση, που διευκολύνει την τοποθέτηση και τον έλεγχο της σωστής θέσης, ενώ το βρογχικό καφ και πιλοτικό µπαλόνι είναι χρώµατος µπλε, σε αντιδιαστολή µε το διαφανές άχρωµο τραχειακό καφ. Το βρογχικό σκέλος Φωτογραφία 4. εξιός Σ Α τύπου Bronchocath. Lung Separation Techniques 2 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

3 µπορεί να καταλήγει σε κεκλιµένο στόµιο, για τη διευκόλυνση στην τοποθέτησή του. Το πάνω διπλό άκρο των Σ Α συνδέεται µε το κύκλωµα αναισθησίας συνήθως µέσω ειδικού συνδετικού «δύο σε ένα» [Cobb connector, φωτογραφία 5], το οποίο, µε την κατάλληλη χρήση ειδικής πιεστικής λαβίδας, διευκολύνει τον εκλεκτικό αερισµό αποκλεισµό αναρρόφηση ή αποσύνδεση στην ατµόσφαιρα των σκελών του σωλήνα. Φωτογραφία 5. Συνδετικό δύο σε ένα [Cobb connector, Cobb adaptor]. Κάθε σκέλος φέρει σκέπαστρο µε αεροστεγή βαλβίδα εισόδου για το εύκαµπτο ινοσκόπιο και συµπιέσιµο τµήµα για την εφαρµογή της λαβίδας αποκλεισµού. Οι Σ Α τύπου Bronchocath έρχονται σε µεγέθη 26-, 28-, 32-, 35-, 37-, 39-, και 41-FG [French Gauge], ενώ το συνολικό τους µήκος είναι έως 42cm. Η απόσταση µεταξύ τραχειακού και βρογχικού στοµίου κλιµακώνεται ανάλογα µε το µέγεθος. Το κατάλληλο µέγεθος δεν είναι πάντα εκ των προτέρων σαφές. Συνήθης επιλογή είναι οι σωλήνες 39- ή 41-FG για τους άντρες και 37-, 39- ή 35-FG για τις γυναίκες. Τα µεγέθη 26-, 28- και 32-FG είναι κατάλληλα για ηλικίες 6-14 ετών [πίνακας 3]. Η SIMS Portex κατασκευάζει παιδιατρικούς Σ Α χωρίς καφ [τύπος Marraro] κατάλληλους για νεογνά και παιδιά µέχρι 3 ετών. Έχει προταθεί επιλογή του µεγέθους του Σ Α βασισµένη στην ακτινογραφική µέτρηση της διαµέτρου της τραχείας και του βρόγχου [πίνακας 1], χωρίς όµως η σωστή επιλογή µεγέθους Σ Α να εξασφαλίζεται απόλυτα. Όταν η µέτρηση του βρόγχου δεν είναι εφικτή [50% των περιπτώσεων στην ακτινογραφία θώρακα], η διάµετρός του υπολογίζεται µεταξύ 68% και 77% της διαµέτρου της τραχείας. Πίνακας 1. Επιλογή µεγέθους Σ Α µε βάση τη µέτρηση της Κατά την «τυφλή» διαµέτρου της τραχείας στην οπισθοπρόσθια ακτινογραφία τοποθέτηση του Σ Α, θώρακα στο ύψος των κλείδων και τη µέτρηση της διαµέτρου αυτός οπλίζεται µε του βρόγχου στην αξονική τοµογραφία του θώρακα. ιάµετρος τραχείας [mm] ιάµετρος βρόγχου [mm] Αριστερός Σ Α [French Gauge] , , , ,5 13,9 < , : δεν ερευνήθηκε. Από Brodsky et al. συρµάτινο οδηγό που διευκολύνει το πέρασµα από τη γλωττίδα. Αρχικά ο σωλήνας προωθείται δια της γλωττίδας, ενώ είναι στραµµένος 90 0 αντίθετα από το βρόγχο που πρόκειται να διασωληνωθεί. Όταν το βρογχικό άκρο περάσει τη γλωττίδα, ο οδηγός αποσύρεται και ο Σ Α προωθείται ήπια µε ταυτόχρονη στροφή 90 0 προς τη µεριά του βρόγχου που πρόκειται να διασωληνωθεί, µέχρι να Lung Separation Techniques 3 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

4 συναντηθεί αντίσταση. Το σωστό βάθος [φωτογραφία 6] είναι περίπου 29cm από τους τοµείς για άτοµο ύψους 170cm, µε 1cm απόκλιση προς τα µέσα ή έξω για κάθε 10cm ύψους πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Η αδρή επιβεβαίωση της σωστής θέσης γίνεται µε ακρόαση αναπνευστικού ψιθυρίσµατος µόνο στο σύστοιχο πνεύµονα [αναπνευστική σιγή ετερόπλευρα], κατά τον διαδοχικό αερισµό των σκελών του Σ Α µε τα δύο καφ φουσκωµένα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ποσότητα του αέρα που ενίεται στο βρογχικό καφ. Αυτή πρέπει να είναι αρκετή για να στεγανοποιεί το βρόγχο και όχι πάνω από 3ml. A B Γ Φωτογραφία 6. Αριστερός Σ Α in situ: A. Στη βαθύτερη επιτρεπτή θέση. Β. Σε µόλις επαρκές βάθος. Γ. Ανεπαρκές βάθος. Κήλη του καφ αποφράσσει το δεξιό βρόγχο [σύνηθες όταν το µέγεθος του Σ Α είναι µικρότερο του ιδανικού για τον ασθενή]. Με τη χρήση ινοσκοπίου, ο Σ Α οδηγείται πάνω σ αυτό για να καταλήξει στη σωστή του θέση. Η ινοπτική τοποθέτηση είναι λίγο πιο χρονοβόρα από την τυφλή, αλλά σαφώς πιο αποτελεσµατική, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν παραλλαγές της φυσιολογικής ανατοµίας του τραχειοβρογχικού δέντρου [φωτογραφία 9]. Η ινοπτική επιβεβαίωση της σωστής θέσης είναι σαφώς ανώτερη της ακρόασης και συνιστάται σε κάθε περίπτωση. Φωτογραφία 7. Λεπτή ρύθµιση και επιβεβαίωση σωστής θέσης δεξιού Σ Α µε τη χρήση ινοσκοπίου. Φωτογραφία 8. Ινοσκοπική εικόνα [Α,Β,C,D], ανάλογα µε τη θέση του ινοσκοπίου [Α,Β,C,D] αντίστοιχα, σε δεξιό Σ Α in situ. Lung Separation Techniques 4 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

5 Ιδιαίτερα για τον δεξιό Σ Α, προκειµένου να συµπέσει η έκφυση του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου µε την πλάγια οπή που φέρει το βρογχικό σκέλος [µάτι του Murphy], κρίνεται απαραίτητο το εύκαµπτο ινοσκόπιο, το οποίο, αφού διασωληνωθεί ο δεξιός βρόγχος, διέρχεται δια της πλάγιας οπής και µε λεπτές στροφικές κινήσεις του Σ Α την κατευθύνει ακριβώς απέναντι από την έκφυσή του άνω λοβαίου βρόγχου [φωτογραφίες 7 και 8]. Φωτογραφία 9. Αδρή ανατοµική τραχειοβρογχικού δέντρου. Για Σ Α 35-FG και πάνω, η συνιστώµενη διάµετρος του εύκαµπτου ινοσκοπίου είναι 3,6mm ή 4,2mm [παιδιατρικά], ενώ για 32-FG και κάτω 2,4mm. Με το εύκαµπτο ινοσκόπιο είναι εύκολος ο έλεγχος και η ρύθµιση της θέσης του Σ Α ύστερα από κάθε µετακίνηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι. ιεγχειρητικά, σε κάθε περίπτωση που η απόδοση του Σ Α παύει να είναι ικανοποιητική, το εύκαµπτο ινοσκόπιο µπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του αιτίου και αποκατάσταση του αποκλεισµού. Η µετακίνηση [συνήθως απόσυρση] του Σ Α µερικά µόνο mm κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στην πλάγια θέση ή κατά τους χειρουργικούς χειρισµούς είναι δυνατόν να προκαλέσει αποτυχία του αποκλεισµού ή ακόµα και δυσκολία στον αερισµό των πνευµόνων. Επίσης, η έκφυση του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου µόλις 1-2cm από την τρόπιδα, σε αντίθεση µε τον αριστερό που εκφύεται στα 4-5cm [φωτογραφία 9], κάνει το ενδεχόµενο ανεπιθύµητου αποκλεισµού του δεξιού άνω λοβού αρκετά πιθανό κατά τη χρήση δεξιού Σ Α, παρά την ύπαρξη πλάγιας οπής και ειδικά σχεδιασµένου βρογχικού καφ. Αυτός είναι ο λόγος που η χρήση του αριστερού αντί του δεξιού Σ Α είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην αριστερή πνευµονεκτοµή, οπότε πριν τη συρραφή του βρογχικού κολοβώµατος, το βρογχικό τµήµα του αριστερού Σ Α αποσύρεται στην τραχεία. Φωτογραφία 10. ιάταξη για την εφαρµογή CPAP στον αποκλεισµένο πνεύµονα, µέσω Σ Α. Lung Separation Techniques 5 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

6 Στα πλεονεκτήµατα του Σ Α συγκαταλέγεται η εύκολη εναλλαγή του πνεύµονα που θα αεριστεί, η ταχεία σύµπτυξη και επανέκπτυξη του πνεύµονα και η δυνατότητα εκλεκτικής βρογχικής αναρρόφησης, πλύσης και εφαρµογής CPAP [φωτογραφία 10]. Στους σύγχρονους Σ Α, το βρογχικό καφ, όπως και το τραχειακό, είναι µεγάλου όγκου µικρής πίεσης και άρα λιγότερο τραυµατικό για το τοίχωµα του βρόγχου. Κυριότερα µειονεκτήµατα του Σ Α είναι η δυσκολία στην τοποθέτηση επί υπάρξεως άτυπης τραχειοβρογχικής ανατοµίας ή δύσκολου αεραγωγού [ιδιαίτερα αν συνυπάρχει γεµάτο στοµάχι], η µετατόπισή του κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στην πλάγια θέση, η δύσκολίες σε ενήλικες χαµηλού αναστήµατος και η ανάγκη της αντικατάστασής του µε απλό τραχειακό σωλήνα αν ο ασθενής πρόκειται να αεριστεί µηχανικά µετεγχειρητικά. Η µικρή εσωτερική διάµετρος των αυλών του Σ Α [6,5mm, 6mm, 5,5mm, 5mm και 4,5mm για τον 41-, 39-, 37-, 35- και 28-FG αντίστοιχα] επιφέρει δυνητικά σηµαντική αντίσταση στη ροή του εκπνεόµενου όγκου κατά τον αερισµό του ενός πνεύµονα και µπορεί να προκληθεί ανεπιθύµητη παγίδευση αέρα [υψηλή auto-peep]. Το τραχειακό καφ του Σ Α είναι αρκετά επιρρεπές στο σχίσιµο από τα δόντια της άνω γνάθου κατά την τοποθέτηση, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι εργώδης. Γι αυτό συνιστάται η προληπτική κατάλληλη κάλυψη των τοµέων και καλή λίπανση. Τραχειακός σωλήνας µε ενσωµατωµένο βρογχικό αποκλειστή [Univent ] Ο τραχειακός σωλήνας µε ενσωµατωµένο βρογχικό αποκλειστή [Univent Tube UT, φωτογραφία 11] θυµίζει κοινό τραχειακό σωλήνα µε καφ. Φέρει κατά µήκος του τοιχώµατός του µικρό κανάλι, όπου φωλιάζει συρόµενος καθετήρας µε ενσωµατωµένο καφ στο άκρο του [αποκλειστής]. Ο UT εξασφαλίζει µε επιλεκτικό βρογχικό αποκλεισµό και αντίπλευρο αερισµό. Ο αποκλειστής του UT φέρει αυλό από τον οποίο µπορεί δυνητικά να εφαρµοστεί αναρρόφηση, CPAP ή αερισµός jet. Ο UT είναι µιας χρήσης, φτιαγµένος από πολυµερές σιλικόνης και διατίθεται σε µεγέθη ενηλίκων µε εσωτερική διάµετρο 6 9mm και παιδιατρικά 3,5mm χωρίς καφ και 4,5mm µε καφ. Έχει ελαφρώς ελλειψοειδή διατοµή και οι εξωτερικές διάµετροι είναι µεγαλύτερες από αυτή του αντίστοιχου κοινού τραχειακού σωλήνα [πίνακας 2]. Χαρακτηριστικά, ο UT των 6mm αντιστοιχεί στην εξωτερική διάµετρο µε τον κοινό τραχειακό σωλήνα των 8mm και ο UT 7,5mm µε αυτόν των 9mm. Γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του σωστού µεγέθους σε ανήλικους [πίνακας 3]. Φωτογραφία 11. Τραχειακός σωλήνας µε ενσω- µατωµένο βρογχικό αποκλειστή, τύπου Univent. Lung Separation Techniques 6 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

7 Πίνακας 2. Σχέση εσωτερικής µε εξωτερική διάµετρο µεταξύ Ο UT τοποθετείται στην UT και κοινού τραχειακού σωλήνα. τραχεία όπως ένας κοινός τραχειακός σωλήνας. Εξωτερική ιάµετρος [mm] Προκειµένου να επιτευχθεί Εσωτερική Κοινός Τραχειακός διαχωρισµός των ιάµετρος [mm] Univent Σωλήνας πνευµόνων, ο UT στέφεται [Mallinckrodt] 90 0 προς τον υπό αποκλεισµό βρόγχο και κατόπιν ο αποκλειστής προωθείται ήπια. Στις πιο σύγχρονες εκδόσεις του UT, ο αποκλειστής στρέφεται αριστερά ή δεξιά µέσα στο κανάλι του και κατόπιν προωθείται στον αριστερό ή δεξιό βρόγχο αντίστοιχα, ενώ ο UT διατηρείται στην ουδέτερη θέση. Το καφ του αποκλειστή χρειάζεται περίπου 6-8ml αέρα για να επιτευχθεί αποκλεισµός του βρόγχου [έως 3ml στην περίπτωση επιλεκτικού αποκλεισµού πνευµονικού λοβού]. Κατά την τυφλή προώθηση, ο αποκλειστής καταλήγει πιο εύκολα στο δεξιό βρόγχο. Η τυφλή προώθηση έχει θεωρηθεί στο παρελθόν υπεύθυνη για τραυµατισµό ή και διάτρηση τραχείας ή βρόγχου. Γι αυτό σήµερα, παρά τις σχεδιαστικές βελτιώσεις του UT, η χρήση ινοπτικού εξοπλισµού κατά την τοποθέτηση και επιβεβαίωση της θέσης του αποκλειστή [φωτογραφία 12], θεωρείται απόλυτα επιβεβληµένη. O UT πλεονεκτεί σε δύσκολο αεραγωγό έναντι του Σ Α, καθότι η διασωλήνωση της τραχείας είναι πιο εύκολη και µπορεί να γίνει σε ξύπνιο ασθενή, περίπου όπως και µε κοινό τραχειακό σωλήνα. Επίσης ο UT µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού πρώτα αποσυρθεί ο αποκλειστής, προκειµένου να εφαρµοστεί µετεγχειρητικός µηχανικός αερισµός, όµως είναι λιγότερο αποτελεσµατικός από κοινό τραχειοσωλήνα. Με τον UT µπορεί να επιτευχθεί εφαρµογή CPAP µέσω του αυλού του αποκλειστή αλλά και επιλεκτικός αποκλεισµός λοβού πνεύµονα. Η µεγάλη εσωτερική διάµετρος του κυρίως αυλού στα µεγαλύτερα µεγέθη του UT δε δηµιουργεί αξιόλογη αντίσταση στον αερισµό, όµως η µικρή διάµετρος του αυλού του αποκλειστή περιορίζει τη δυνατότητα αποτελεσµατικής αναρρόφησης και ταχείας σύµπτυξης ή επανέκπτυξης του πνεύµονα. Στην εφαρµογή αναρρόφησης από τον αυλό του αποκλειστή για την επιτάχυνση της πνευµονικής σύµπτυξης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα πρόκλησης οιδήµατος από αρνητική πίεση και πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Για την επιτάχυνση της σύµπτυξης, το παροδικό Φωτογραφία 12. Ινοσκοπική επιβεβαίωση της θέσης του βρογχικού αποκλειστή σωλήνα UT. ιακρίνεται η σωστή θέση του καφ του αποκλειστή σε σχέση µε την τρόπιδα. άδειασµα του καφ του αποκλειστή σε συνδυασµό µε εξωτερική πίεση του πνεύµονα από το χειρουργό, επιφέρει άµεσο αποτέλεσµα. Προσοχή χρειάζεται για την αποφυγή βλάβης του βρόγχου από το καφ του αποκλειστή, [έχει χαρακτηριστικά υψηλής πίεσης µικρού όγκου], ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση Ν 2 Ο. Ακούσιο φούσκωµα ή µετακίνηση Lung Separation Techniques 7 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

8 του καφ του αποκλειστή στην τραχεία θα επιφέρει αδυναµία αερισµού των πνευµόνων. Αν το καφ φουσκώσει αθέλητα σε λοβαίο ή τµηµατικό βρόγχο, µπορεί να προκαλέσει ρήξη και πνευµοθώρακα. Στις πνευµονεκτοµές, τυχόν µη έγκαιρη απόσυρση του αποκλειστή ενέχει τον κίνδυνο συρραφής του µε το κολόβωµα του βρόγχου. Σε αποκλεισµό του δεξιού βρόγχου, χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή απόφραξης του άνω λοβαίου βρόγχου από το καφ του αποκλειστή, γιατί αυτό θα καταστήσει προβληµατική την σύµπτυξή του άνω λοβού. Ο UT δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για βρογχοπνευµονική πλύση. Καθοδηγούµενος Βρογχικός Αποκλειστής Arndt [KBA] O KBA ενηλίκων είναι ένας πλαστικός καθετήρας µιας χρήσης 9-FG, µήκους 65cm ή 78cm και εσωτερικής διαµέτρου 1,4mm [φωτογραφία 13]. Στο πέρας του φέρει καφ µε χαρακτηριστικά µεγάλου όγκου µικρής πίεσης, το οποίο µπορεί να είναι σφαιρικό ή ελλειπτικό. Στο εσωτερικό του φέρει µετακινούµενο οδηγό, που καταλήγει σε µια θηλιά από nylon, της οποίας το µέγεθος µεταβάλλεται µε µικρές αλλαγές του βάθους του οδηγού. Ο ΚΒΑ τοποθετείται εντός προϋπάρχοντος κοινού τραχειακού σωλήνα µε τη χρήση ειδικού συνδετικού, το οποίο φέρει στόµια για την προσαρµογή του ΚΒΑ, του ινοσκοπίου και του κυκλώµατος αερισµού. Ο ΚΒΑ έρχεται και σε παιδιατρικό µέγεθος 5-FG, µε µήκος 50cm ή 65cm, εσωτερική διάµετρο 0,7mm και σφαιρικό καφ όγκου 3ml [έως 2ml είναι συνήθως αρκετά για αποκλεισµό του στελεχιαίου βρόγχου]. Έχει επίσης κυκλοφορήσει πρόσφατα µέγεθος 7-FG µε µήκος 65cm και σφαιρικό καφ. Φωτογραφία 13. Καθοδηγούµενος Βρογχικός Αποκλειστής Arndt και το ειδικό συνδετικό προσαρµογής [σχηµατικά]. Προκειµένου να αποκλειστεί πνεύµονας, η τραχεία του ασθενούς διασωληνώνεται µε κοινό τραχειακό σωλήνα και προσαρµόζεται το ειδικό συνδετικό του ΚΒΑ. Ο ΚΒΑ προωθείται από το ειδικό στόµιο στον κεντρικό αυλό του συνδετικού. Στη συνέχεια τοποθετείται το ινοσκόπιο και προωθείται, διαµέσω της θηλιάς, ώστε να καταλήξει στο βρόγχο που πρόκειται να αποκλειστεί [φωτογραφία 14]. Φωτογραφία 14. Αγκίστρωση του ΚΒΑ στο ινοσκόπιο µέσω της θηλιάς, προκειµένου ο ΚΒΑ να οδηγηθεί στον επιθυµητό βρόγχο. Lung Separation Techniques 8 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

9 Εναλλακτικά, το ινοσκόπιο και ο ΚΒΑ προσαρµόζονται στο συνδετικό, το ινοσκόπιο περνά από τη θηλιά και κατόπιν το συνδετικό προσαρµόζεται στον τραχειακό σωλήνα. Ο ΚΒΑ προωθείται πάνω στο ινοσκόπιο και όταν το άκρο του φανεί στο βρόγχο, το ινοσκόπιο αποσύρεται [φωτογραφία 15]. Το καφ φουσκώνει υπό ινοσκοπική όραση περίπου 5mm από την τρόπιδα. Ο όγκος του αέρα που χρειάζεται για τον αποκλεισµό καθορίζεται πάντα µε κλινικά κριτήρια και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8ml για το σφαιρικό και τα 12ml για το ελλειπτικό καφ. Ο οδηγός µε τη θηλιά αποσύρεται από τον αυλό του ΚΒΑ, προκειµένου να διευκολυνθεί η σύµπτυξη του πνεύµονα [µε ή χωρίς αναρρόφηση]. Εφαρµογή CPAP µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή ειδικού συνδετικού προσαρµοστή 15mm [φωτογραφία 13]. Εφόσον αφαιρεθεί η θηλιά είναι δύσκολο να ξανατοποθετηθεί, γι αυτό η αλλαγή της θέσης του ΚΒΑ ή η επανατοποθέτησή του στον αριστερό βρόγχο δεν είναι πάντα εύκολη. Φωτογραφία 15. ΚΒΑ in situ και αντίστοιχη ινοσκοπική εικόνα. Η τοποθέτηση του ΚΒΑ απαιτεί διαθεσιµότητα και εξοικείωση µε τη χρήση παιδιατρικού ινοπτικού λαρυγγοσκοπίου µε διάµετρο µικρότερη από 3,6mm. Για την τοποθέτηση του παιδιατρικού ΚΒΑ [5-FG] είναι απαραίτητη η χρήση πολύ ευαίσθητου ινοσκοπίου µε διάµετρο 1,8mm έως 2mm. Η ταυτόχρονη εισαγωγή του ΚΒΑ και του ινοσκοπίου στον τραχειακό σωλήνα κατά την τοποθέτηση περιορίζει την ελάχιστη συνιστώµενη εσωτερική διάµετρο του τραχειακού σωλήνα στα 7,5mm για τον ΚΒΑ των 9-FG και στα 4,5mm για τον ΚΒΑ των 5-FG. Η τοποθέτηση του ΚΒΑ των 9-FG σε σωλήνα 6,5mm είναι εφικτή, όχι όµως τεχνικά εύκολη. Το κύριο πλεονέκτηµα του ΚΒΑ έναντι των άλλων µεθόδων διαχωρισµού των πνευµόνων έγκειται στο ότι δεν απαιτεί ειδικό τραχειακό σωλήνα. Πλεονεκτεί του UT στο δύσκολο αεραγωγό, σε γεµάτο στοµάχι, σε διασωληνωµένο ασθενή της ΜΕΘ και όταν χρειάζεται µετεγχειρητικός µηχανικός αερισµός. Με τον ΚΒΑ είναι δυνατός ο αποκλεισµός έπειτα από ρινοτραχειακή διασωλήνωση, µέσα από τραχειόστοµα και ο αποκλεισµός λοβού σε ήδη πνευµονεκτοµηθέντα ασθενή. Όπως και µε τον αποκλειστή του UT, ο ασθενής αερίζεται και οξυγονώνεται αδιάλειπτα κατά την τοποθέτησή του ΚΒΑ. Η τοποθέτησή του και η σύµπτυξη του αποκλεισµένου πνεύµονα είναι συγκριτικά πιο χρονοβόρα σε σχέση µε τον Σ Α και τον UT. Προσοχή χρειάζεται για το άµεσο άδειασµα του καφ του ΚΒΑ, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού γλιστρήσει και αποφράξει την τραχεία. Η εφαρµογή του ελλειπτικού καφ συνήθως περιορίζεται στον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο. Καθετήρες µε µπαλόνι σαν βρογχικοί αποκλειστές Καθετήρες ενσφήνωσης [συνήθως της Arrow], καθετήρες ουροδόχου κύστης [Foley] και καθετήρες εµβολεκτοµής [Fogarty] χρησιµοποιούνται ενίοτε, για τον εκλεκτικό αποκλεισµό των πνευµόνων. Το µικρό τους µέγεθος, σε συνδυασµό µε το καφ που φέρουν στο άκρο τους, τους κάνει χρήσιµους κυρίως σε παιδιά. Μειονεκτούν σε σχέση µε τις εξειδικευµένες συσκευές διαχωρισµού των πνευµόνων [Σ Α, UT, ΚΒΑ] που Lung Separation Techniques 9 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

10 σήµερα διατίθενται και σε παιδιατρικά µεγέθη. Συνήθως, τοποθετούνται παράλληλα µε τον τραχειακό σωλήνα [δίπλα του µέσα στην τραχεία, όχι οµοαξονικά µέσα σ αυτόν], µε τεχνική που είναι παραλλαγή της τεχνικής Seldinger για τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Η διαθεσιµότητα κατάλληλου ινοπτικού εξοπλισµού για την τοποθέτηση και τον έλεγχο της θέσης του καφ κρίνεται απαραίτητη. Η καθοδήγησή τους από το ινοσκόπιο δεν είναι πάντα εύκολη. Οι κατασκευαστές του σωλήνα Univent και του ΚΒΑ προσφέρουν σήµερα ξεχωριστούς ανεξάρτητους βρογχικούς αποκλειστές, που όµως δεν έχουν ακόµα αξιολογηθεί κλινικά. Βρογχική διασωλήνωση µε κοινό τραχειακό σωλήνα Βρογχική διασωλήνωση µε κοινό τραχειακό σωλήνα έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για αποκλεισµό του πνεύµονα. Σήµερα η µέθοδος αυτή µπορεί να είναι χρήσιµη σε επείγουσες καταστάσεις [πνευµοθώρακας υπό τάση, ετερόπλευρη µαζική αιµόπτυση] ή επιλεκτικά σε κάποιες παιδοχειρουργικές εφαρµογές. Στους ενήλικες, απλή προώθηση του τραχειακού σωλήνα µετά την τρόπιδα επιφέρει σχεδόν πάντα διασωλήνωση του δεξιού βρόγχου. Για να επιτευχθεί διασωλήνωση του αριστερού βρόγχου, αφού πρώτα διασωληνωθεί η τραχεία, στη συνέχεια η κεφαλή του ασθενούς τοποθετείται σε δεξιά στροφή και µικρή δεξιά κάµψη και κατόπιν ο σωλήνας προωθείται υπό στροφή από την ουδέτερη θέση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διασωλήνωση του αριστερού βρόγχου µε την πρώτη προσπάθεια στο 92% των περιπτώσεων. Με τη χρήση εύκαµπτου ινοσκοπίου η εκλεκτική διασωλήνωση του αριστερού πνεύµονα γίνεται ακόµα πιο εύκολη, ιδιαίτερα αν συνυπάρχων τραυµατισµός της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης επιβάλλει ακινητοποίηση της. Η χρήση του ινοσκοπίου µπορεί να είναι εξαιρετικά δυσχερής εξαιτίας τυχόν εκκρίσεων ή ενδοβρογχικής αιµορραγίας. Σ αυτή την περίπτωση µπορεί να βοηθήσει η χρήση φορητού ακτινοσκόπιου. Κατά τον αποκλεισµό του αριστερού πνεύµονα υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ακούσιου αποκλεισµού του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου και σοβαρής υποξυγοναιµίας, παρά την παρουσία πλάγιας οπής στο άκρο του τραχειακού σωλήνα. Κατά την εκλεκτική διασωλήνωση βρόγχου µε κοινό τραχειακό σωλήνα δεν υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης ή εφαρµογής CPAP στον αποκλεισµένο πνεύµονα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά το φούσκωµα του καφ στο βρόγχο, λόγω του όγκου του και της απόστασής του από το κάτω άκρο του τραχειοσωλήνα. Αν πρέπει να επιλεγεί σωλήνας χωρίς καφ, ο αποκλεισµός του πνεύµονα µπορεί να µην είναι ικανοποιητικός. Η ρινοβρογχική διασωλήνωση µε κοινό τραχειακό σωλήνα συνήθως αποτυγχάνει, λόγω ανεπαρκούς µήκους του σωλήνα. Άξιες απλής αναφοράς είναι τεχνικές διαχωρισµού των πνευµόνων που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς και οι οποίες συνδυάζουν δύο κοινούς τραχειακούς σωλήνες, που τοποθετούνται είτε ο ένας δίπλα στον άλλο είτε ο ένας µέσα στον άλλο. Βρογχικός αποκλεισµός µέσα από τραχειόστοµα Παρότι όλες οι παραπάνω περιγραφείσες συσκευές [Σ Α, UT, κοινός τραχειακός σωλήνας] έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για αποκλεισµό ενός πνεύµονα µέσα από τραχειόστοµα, προφανείς ανατοµικές ιδιαιτερότητες καθιστούν τον ΚΒΑ και τους καθετήρες µε µπαλόνι ως πιο κατάλληλους [λιγότερο τραυµατικοί και πιο εύκολοι στην τοποθέτηση]. Μπορούν να τοποθετηθούν οµοαξονικά ή παράλληλα µε το τραχειόστοµα αλλά και από το στόµα. Η χρήση ινοσκοπίου για καθοδήγηση και επιβεβαίωση της θέσης του καφ είναι και εδώ επιβεβληµένη. Lung Separation Techniques 10 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

11 Πρόσφατα έχει περιγραφεί η επιτυχηµένη χρήση πρωτότυπου εύκαµπτου σωλήνα διπλού αυλού µε τοίχωµα οπλισµένο µε σύρµα [σωλήνας NCC, φωτογραφίες 16 και 17], ειδικά κατασκευασµένου για χρήση µέσα από µόνιµη τραχειοστοµία. Φωτογραφία 16. Ο σωλήνας NCC. Φωτογραφία 17. Τραχειακό και βρογχικό στόµιο και καφ σωλήνα NCC. Συµπεράσµατα Ο διαχωρισµός και εκλεκτικός αερισµός αποκλεισµός των πνευµόνων βρίσκει συνεχώς αυξανόµενο αριθµό κλινικών εφαρµογών, κάποιες δε από αυτές είναι ζωτικής σηµασίας. Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας των συσκευών αποκλεισµού είναι σήµερα ραγδαία. Αυτά, σε συνδυασµό µε την εξάπλωση και εξοικείωση µε τον ινοπτικό εξοπλισµό του αεραγωγού κάνουν τις τεχνικές διαχωρισµού απαραίτητη γνώση για τον αναισθησιολόγο από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του. Οι σωλήνες διπλού αυλού, οι σωλήνες Univent και οι καθοδηγούµενοι βρογχικοί αποκλειστές Arndt είναι οι ειδικές συσκευές που σήµερα κατεξοχήν χρησιµοποιούνται για τον διαχωρισµό των πνευµόνων. Παρότι όλες έχουν µειονεκτήµατα, κάποια από αυτές θα είναι πιο κατάλληλη, ανάλογα µε την κλινική περίπτωση και ηλικία του ασθενούς [πίνακας 3]. Η ασφαλής και αποτελεσµατική τοποθέτησή τους απαιτεί γνώση και εξοικείωση µε τη χρήση τους. Σωστός σχεδιασµός, προετοιµασία και σχολαστική λίπανση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη εφαρµογή τους. Στην επιλογή της µεθόδου αποκλεισµού θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το κόστος. Ένας Σ Α κοστίζει περίπου $ , ο ΚΒΑ περίπου $ και ο UT γύρω στα $ 140 [τιµές ΗΠΑ 2001]. Σε αντιδιαστολή ο κοινός τραχειακός σωλήνας κοστίζει $ 3-6. Πίνακας 3. Επιλογή µεγέθους ανάλογα µε την ηλικία [ενδεικτικά]. Ηλικία [έτη] Κοινός τραχειακός σωλήνας [Εσ.., mm] Καθετήρας µε µπαλόνι [FG] ΚΒΑ [FG] UT [Εσ.., mm] Σ Α [Fr] Marraro; ; - Marraro Marraro ; cuffed cuffed cuffed cuffed cuffed Lung Separation Techniques 11 Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάρτης 04

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση (καλωσόρισμα) Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο Επιθεώρηση βρογχικού δέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Γιώργος Μιξίδης MD FRCPC Ιούνιος 2010 Ι. Τι είναι Τραχειοστομία; Είναι ένα άνοιγμα (τομή) στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού μέσω του οποίου τοποθετείται σωλήνας (Σωλήνας τραχειοστομίας)

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σκοπός Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του καθετήρα GuideLiner

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΜΟΣ : 04-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΜΟΣ : 04-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΜΟΣ : 04-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΜΟΝΑΔΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 1 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΕΜ 30 Ν.,5F,,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ M.X. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 2 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Υπόψη : Τμήμα Προμηθειών Υπόψη κας Κουπελόγλου Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α Ονομασία Υλικού 1. Pig Tail 2. Pig Tail 3. Pig Tail 4. Pig Tail 5. Pig Tail 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Περιγραφή - Προδιαγραφή Set ενδοπροσθέσεων pigtail ανοιχτού άκρου από ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑΣ Βάσιου Αικατερίνη Επ. Καθ. Ανατοµίας Ιατρικής Σχολής Παν/ µίου Θεσσαλίας Thursday, November 21, 13 Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία θώρακος Thursday, November 21, 13 ΜΕΙΖΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Υπόψη : γραφείο προμηθειών Κα Κάτσιου Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex για τις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία. B Εργαστήριο Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYANOYΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε ΚΗ S ΛΟΓΙΚΑ 6,8,10 ch 1,5-3ml, 2 /ΤΕΜ 20 TEM No10ch *2 10ch 9,50 /τεµ + 23% No 14-22 1,45 /τεµ + 23% 23.5.2.3 15ml 2,73 /τεµ + 23% 1,45 10ch 5ml 2.30 / τεµ+ 23% 10ml 1.78 / τεµ 1 01-07-01-0016 εως 11-07-01-21

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡ ΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΠΥΦΥ 2013 μετά τα σχόλια της 1ης διαβούλευσης. Σελίδα 1 από 19

Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΠΥΦΥ 2013 μετά τα σχόλια της 1ης διαβούλευσης. Σελίδα 1 από 19 Α / H με 1 2 3 4 5 Oδηγοί τραχειοσωλήνων εύκαμπτοι με ειδικό ατραυματικό άκρο επενδεδυμένοι από πλαστικό μη ερεθιστικό. Αποστειρωμένοι ακτινοσκιεροί Νο 10 Oδηγοί τραχειοσωλήνων εύκαμπτοι με ειδικό ατραυματικό

Διαβάστε περισσότερα

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc. 6401 Congress Avenue Suite 140 Boca Raton, FL 33487 Τηλ:+1 561 558 2020 Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη: MediMark Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.

Διαβάστε περισσότερα

1η Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΠΥΦΥ 2013 - ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ - ΑΧΕΠΑ

1η Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΠΥΦΥ 2013 - ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ - ΑΧΕΠΑ / H ΑΓΟΡΑΣ 1 Oδηγοί τραχειοσωλήνων εύκαμπτοι με ειδικό ατραυματικό άκρο επενδεδυμένοι από πλαστικό μη ερεθιστικό. Αποστειρωμένοι ΤΕΜ 10 3,3500 33,50 41,21 ακτινοσκιεροί Νο 10 2 Oδηγοί τραχειοσωλήνων εύκαμπτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης Αρ. Πρωτ 637 ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου µε την υπ αριθ 760 3/29-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 17-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 856/22-01-2015 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα απεικονίζουν τις θέσεις βρογχικής παροχέτευσης, που είναι απαραίτητες για την παροχέτευση κάθε τμήματος των πνευμόνων. Στα σχεδιαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών

Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Παρηγορητική θεραπεία Ca πνεύμονα. Ο ρόλος της επεμβατικής πνευμονολογίας Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος Επιμελητής ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Με το φως ενός κεριού και ολίγη κοκαΐνη 1897 : Ο Gustav Killian

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ Οι ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών συμβαίνουν σε περίπου 1% του πληθυσμού, χωρίς να συνυπάρχουν άλλες συγγενείς δυσπλασίες της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης οξέος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Tύπου ΙΙΙ ) Ταξινόμηση εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δεξιού ώμου - τύπου III

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος της ενδοουρολογίας.

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος της ενδοουρολογίας. 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος της ενδοουρολογίας. Η ενδοουρολογία αποτελεί μία υποειδικότητα της ουρολογίας με ιδιαίτερες ικανότητες διαγνωστικής και θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από έγκυρα πιστοποιητικά επίσημου ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά 21-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 3018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γρεβενά 21-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 3018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γρεβενά 21-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 3018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ 3η Υ.ΠΕ. (MAKEΔΟΝΙΑΣ) ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι:

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους ασθενείς που έχουν ή πιθανόν να έχουν απόφραξη του νεφρού, τοποθετείται ένας εσωτερικός σωλήνας παροχέτευσης, ο οποίος ονομάζεται stent, στον ουρητήρα που είναι το σωληνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 5.310,67 (πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) για την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel.

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 6423/5H Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Η αυτοεξέταση μαστών είναι η πρώτη ασπίδα που έχει η γυναίκα κατά του καρκίνου του μαστού. Η Αμερικάνικη Ογκολογική Εταιρία συστήνει στις γυναίκες να κάνουν κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση -

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - MD, PhD, FEBU Βασίλης Πουλάκης Αν. Καθηγητής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Doctors Hospital Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

(FESS=Functional Endoscopic Sinus Surgery)

(FESS=Functional Endoscopic Sinus Surgery) Δρ Γεράσιμος Κυριακίδης Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Dr Yerasimos Kyriakides ENT Surgeon Πόσες εγχειρήσεις παραρρινίων κόλπων διενεργούνται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ? Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά.

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά. Μετά την χειρουργική επέµβαση Η ανάρρωση µετά από την χειρουργική επέµβαση στους πνεύµονες επέρχεται µετά από πάροδο µερικών εβδοµάδων. Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό

Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό Η επιβίωση των ασθενών με ΚΙ έχει βελτιωθεί δραματικά τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Φ.600,63/07/405/Σ.3368/5-9-203 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (CPV : 33000000-0) 33000000-0 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ.

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ Φ.600,163/107/14051/Σ.3368/5-9-2013 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (CPV : 33000000-0) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 25 /10/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/26331 Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα,35100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ Το µηχανικό άρµεγµα είναι η µόνη και ιδανική λύση, κάθε κτηνοτρόφου, ώστε µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο : - Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ζώων του. - Να βελτιώσει την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ () : 03-04-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Γνωρίζεται ότι το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προτίθεται να συνάψει συμφωνίες πλαίσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 60/07, για την προμήθεια των υλικών

Διαβάστε περισσότερα