Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre"

Transcript

1 ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει η IBM - Προσϕορά της IBM για λογισµικ Lotus

2

3 ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα Παράρτηµα Β, ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της IBM Z /2002, στη σελίδα 41 Παράρτηµα Γ, Σηµειώσεις, στη σελίδα 69 Τέταρτη Έκδοση (Σεπτέµβριος 2003) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας Συνθήκες που πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα Γενικές οδηγίες ασϕάλειας ii Πρ σθετες πληροϕορίες ασϕάλειας x Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου xi Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem xi ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser xii Πρ σθετη βοήθεια xiii Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Άνεση Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Εκκίνηση του υπολογιστή Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Ενηµέρωση του λογισµικο antiirus Έναρξη του προγράµµατος IBM Setup Utility Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων Επίλυση βασικών προβληµάτων IBM Enhanced Diagnostics Κωδικοί σϕαλµάτων Ηχητικά σήµατα της διαδικασίας POST Κεϕάλαιο 5. Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες Πληροϕορίες Βοήθεια και υπηρεσίες Αγορά πρ σθετων υπηρεσιών Παράρτηµα Α. Προσϕορά της IBM για Λογισµικ Lotus Copyright IBM Corp iii

6 Παράρτηµα Β. ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της IBM Z / Μέρος 1 - Γενικοί ροι Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους Μέρος 3 - Πληροϕορίες σχετικά µε την Εγγ ηση Παράρτηµα Γ. Σηµειώσεις Εµπορικά σήµατα Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρε µατος Σηµείωση σχετικά µε τα καλώδια απ PVC i Οδηγ ς Αναϕοράς

7 Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας Οι πληροϕορίες αυτές µπορο ν να σας βοηθήσουν να χρησιµοποιείτε τον προσωπικ σας υπολογιστή IBM µε ασϕάλεια. Ακολουθήστε και ϕυλάξτε λες τις πληροϕορίες που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή IBM. Οι πληροϕορίες που περιέχονται σε αυτ το έγγραϕο δεν τροποποιο ν τους ρους της σ µβασης αγοράς που συνάψατε ο τε τη ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της IBM. Η ασϕάλεια των πελατών είναι σηµαντική για την IBM. Τα προϊ ντα µας είναι σχεδιασµένα να είναι ασϕαλή και αποτελεσµατικά. Ωστ σο, οι προσωπικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές. Τα καλώδια ρε µατος, οι µετασχηµατιστές και άλλα εξαρτήµατά τους µπορο ν να δηµιουργήσουν κινδ νους που θα µπορο σαν να έχουν ως αποτέλεσµα την πρ κληση τραυµατισµών ή ζηµιών, ειδικά σε περίπτωση κακής χρήσης τους. Για να µειώσετε αυτο ς τους κινδ νους, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται µε το προϊ ν σας, δώστε σηµασία σε λες τις προειδοποιήσεις στο προϊ ν και στις οδηγίες λειτουργίας και διαβάστε προσεκτικά λες τις πληροϕορίες που περιέχονται σε αυτ το έγγραϕο. Ακολουθώντας προσεκτικά τις πληροϕορίες που περιέχονται σε αυτ το έγγραϕο και παρέχονται µε το προϊ ν σας, µπορείτε να συµβάλετε στην προστασία σας απ κινδ νους και να δηµιουργήσετε ένα ασϕαλέστερο υπολογιστικ περιβάλλον εργασίας. Σηµείωση: Οι πληροϕορίες αυτές περιέχουν αναϕορές σε µετασχηµατιστές και µπαταρίες. Πέραν των ϕορητών προσωπικών υπολογιστών, η IBM παρέχει ορισµένα προϊ ντα ( πως π.χ. ηχεία και οθ νες) µε εξωτερικο ς µετασχηµατιστές. Αν έχετε ένα τέτοιο προϊ ν, οι πληροϕορίες αυτές ισχ ουν για το προϊ ν σας. Επιπρ σθετα, ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει µια εσωτερική µπαταρία σε µέγεθος νοµίσµατος, η οποία τροϕοδοτεί µε ηλεκτρικ ρε µα το ρολ ι του συστήµατ ς σας ακ µα και ταν η µηχανή είναι αποσυνδεδεµένη. Εποµένως οι πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια των µπαταριών ισχ ουν για λους τους υπολογιστές. Συνθήκες που πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα Τα προϊ ντα µπορεί να υποστο ν ζηµίες λ γω κακής χρήσης ή αµέλειας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ζηµίες µπορεί να είναι τ σο σοβαρές ώστε το προϊ ν να µην πρέπει να χρησιµοποιηθεί ξανά έως του επιθεωρηθεί και, αν είναι αναγκαίο, επισκευαστεί απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Όπως και µε κάθε ηλεκτρονική συσκευή, πρέπει να προσέχετε το προϊ ν ταν είναι αναµµένο. Σε πολ σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να αισθανθείτε µια οσµή ή να παρατηρήσετε καπν ή σπίθες προερχ µενες απ τη µηχανή σας. Ή µπορεί να ακο σετε ήχους που υποδηλώνουν κάποιο πρ βληµα. Οι συνθήκες αυτές µπορεί απλώς να σηµαίνουν τι έχει υποστεί βλάβη κάποιο εσωτερικ εξάρτηµα, µε ασϕαλή Copyright IBM Corp. 2003

8 και ελεγχ µενο τρ πο. Μπορεί µως και να υποδηλώνουν πιθαν πρ βληµα ασϕάλειας. Ωστ σο, µη ρισκάρετε και µην προσπαθήσετε να διαγνώσετε το πρ βληµα µ νος σας. Ελέγχετε συχνά τον υπολογιστή σας και τα εξαρτήµατά του, ώστε να εντοπίζετε τυχ ν ζηµίες, ϕθορά ή ενδείξεις κινδ νου. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαι τητα σχετικά µε την κατάσταση εν ς εξαρτήµατος, µη χρησιµοποιήσετε το προϊ ν. Επικοινωνήστε µε το IBM HelpCenter ή τον κατασκευαστή του προϊ ντος για οδηγίες σχετικά µε τον έλεγχο του προϊ ντος και, αν είναι απαραίτητο, την επισκευή του. Οι τηλεϕωνικοί αριθµοί για το IBM HelpCenter που εξυπηρετεί τη χώρα σας βρίσκονται στην εν τητα Βοήθεια και υπηρεσίες αυτο του εγχειριδίου. Στην απίθανη περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε απ τις συνθήκες που αναϕέρονται παρακάτω, ή αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά µε την ασϕάλεια του προϊ ντος, πάψτε να το χρησιµοποιείτε και αποσυνδέστε το απ την πρίζα και απ τις τηλεπικοινωνιακές γραµµές έως του µιλήσετε µε το IBM HelpCenter για περαιτέρω καθοδήγηση. Οι τηλεϕωνικοί αριθµοί για το HelpCenter που εξυπηρετεί τη χώρα σας βρίσκονται στην εν τητα Βοήθεια και υπηρεσίες αυτο του εγχειριδίου. Καλώδια ρε µατος, ϕις, µετασχηµατιστές, επεκτάσεις καλωδίων, συσκευές προστασίας απ υπερτάσεις ή τροϕοδοτικά που έχουν κοπεί, ραγίσει, σπάσει ή υποστεί ζηµίες. Ενδείξεις υπερθέρµανσης, καπνο, σπίθας ή ϕωτιάς. Ζηµίες σε µια µπαταρία ( πως ρωγµές ή παραµ ρϕωση), αποϕ ρτιση µπαταρίας ή συσσώρευση ξένων ουσιών επάνω στη µπαταρία. Περίεργοι ήχοι ή δυνατή οσµή προερχ µενη απ το προϊ ν. Ενδείξεις τι έχει χυθεί υγρ ή έχει πέσει κάποιο αντικείµενο επάνω στον υπολογιστή, το καλώδιο ρε µατος ή το µετασχηµατιστή. Έκθεση του υπολογιστή, του καλωδίου ρε µατος ή του µετασχηµατιστή σε νερ. Πτώση του προϊ ντος ή άλλες ζηµίες στο προϊ ν. Μη κανονική λειτουργία του προϊ ντος ταν ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας. Σηµείωση: Αν παρατηρήσετε τέτοιες συνθήκες σε προϊ ν µη-ibm (π.χ. µια επέκταση καλωδίου), πάψτε να χρησιµοποιείτε αυτ το προϊ ν έως του επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή του προϊ ντος για περαιτέρω οδηγίες, ή έως του προµηθευτείτε κατάλληλο προϊ ν αντικατάστασης. i Οδηγ ς Αναϕοράς

9 Γενικές οδηγίες ασϕάλειας Τηρείτε πάντα τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµο και πρ κλησης ζηµιών. Συντήρηση Μην επιχειρήσετε να κάνετε συντήρηση εν ς προϊ ντος µ νος σας, εκτ ς αν σας ζητηθεί συγκεκριµένα απ το IBM HelpCenter. Χρησιµοποιείτε µ νο εξουσιοδοτηµένο απ την IBM παροχέα υπηρεσιών, εγκεκριµένο για την επισκευή του συγκεκριµένου προϊ ντος. Σηµείωση: ορισµένα εξαρτήµατα µπορο ν να αναβαθµιστο ν ή να αντικατασταθο ν απ τον πελάτη. Τα εξαρτήµατα αυτά ονοµάζονται Αντικαθιστώµενες απ τον Πελάτη Μονάδες (Customer Replaceable Units - CRU). Η IBM προσδιορίζει ρητώς ποια εξαρτήµατα είναι CRU και παρέχει τεκµηρίωση µε οδηγίες ταν ενδείκνυται η εγκατάστασή τους απ τον πελάτη. Πρέπει να ακολουθείτε πιστά αυτές λες οδηγίες ταν αντικαθιστάτε CRU. Να βεβαιώνεστε πάντα τι έχετε σβήσει και αποσυνδέσει το προϊ ν απ οποιαδήποτε πηγή ρε µατος πριν επιχειρήσετε να πραγµατοποιήσετε την αντικατάσταση. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε το IBM HelpCenter. Καλώδια ρε µατος και µετασχηµατιστές Χρησιµοποιείτε µ νο τα καλώδια ρε µατος και τους µετασχηµατιστές που παρέχονται απ τον κατασκευαστή του προϊ ντος. Ποτέ µην τυλίγετε ένα καλώδιο ρε µατος γ ρω απ το µετασχηµατιστή ή άλλο αντικείµενο. Αν το κάνετε, µπορεί το καλώδιο να καταπονηθεί, µε αποτέλεσµα να ϕθαρεί, να κοπεί ή να µπλεχτεί. Αυτ µπορεί να είναι επικίνδυνο. Να εξασϕαλίζετε πάντα τι τα καλώδια ρε µατος δεν περνο ν απ σηµεία που µπορεί να πατηθο ν, να γίνουν αιτία να σκοντάψει κάποιος ή να τρυπηθο ν απ αντικείµενα. Να προστατε ετε τα καλώδια και τους µετασχηµατιστές απ υγρά. Για παράδειγµα, µην αϕήνετε τα καλώδια ή τους µετασχηµατιστές κοντά σε νεροχ τες, µπανιέρες ή τουαλέτες, ή σε δάπεδα που καθαρίζονται µε υγρά καθαριστικά. Τα υγρά µπορο ν να προκαλέσουν βραχυκ κλωµα, ειδικά αν το καλώδιο ή ο µετασχηµατιστής έχει ϕθαρεί λ γω κακής χρήσης. Τα υγρά µπορο ν επίσης να προκαλέσουν σταδιακή διάβρωση των ακροδεκτών του καλωδίου ρε µατος ή/και του µετασχηµατιστή, κάτι που µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση. Πάντα να συνδέετε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σήµατος µε τη σωστή σειρά και να εξασϕαλίζετε τι λα τα καλώδια ρε µατος έχουν συνδεθεί πλήρως και µε ασϕάλεια στις πρίζες. Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας ii

10 Μη χρησιµοποιήσετε οποιονδήποτε µετασχηµατιστή στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης στους ακροδέκτες εισ δου εναλλασσοµένης τάσης ή/και ενδείξεις υπερθέρµανσης (π.χ. παραµορϕωµένο πλαστικ ) στην είσοδο εναλλασσ µενης τάσης ή σε οποιοδήποτε σηµείο του µετασχηµατιστή. Μη χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε καλώδια ρε µατος αν υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης ή υπερθέρµανσης στους ακροδέκτες οποιουδήποτε απ τα δ ο άκρα τους ή αν το καλώδιο έχει υποστεί οποιεσδήποτε ϕθορές. Επεκτάσεις καλωδίων και σχετικές συσκευές Εξασϕαλίστε τι οι επεκτάσεις καλωδίων, οι συσκευές προστασίας απ υπερτάσεις, οι µονάδες αδιάλειπτης παροχής ρε µατος και τα πολ πριζα που χρησιµοποιείτε καλ πτουν τις ηλεκτρικές προδιαγραϕές του προϊ ντος. Ποτέ µην υπερϕορτώνετε αυτές τις συσκευές. Αν χρησιµοποιηθο ν πολ πριζα, το ϕορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προδιαγραϕές του πολ πριζου. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τα ηλεκτρικά ϕορτία και τις προδιαγραϕές, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολ γο. Φις και πρίζες Αν κάποια πρίζα που σκοπε ετε να χρησιµοποιήσετε µε τον υπολογιστή έχει ενδείξεις ζηµιών ή διάβρωσης, µην τη χρησιµοποιήσετε έως του αντικατασταθεί απ ηλεκτρολ γο. Μη λυγίζετε ή τροποποιείτε το ϕις. Αν το ϕις έχει υποστεί ζηµίες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για να το αντικαταστήσετε. Ορισµένα προϊ ντα έχουν ϕις τριών ακροδεκτών. Το ϕις αυτ µπορεί να συνδεθεί µ νο σε γειωµένη ηλεκτρική πρίζα. Αυτ γίνεται για λ γους ασϕάλειας. Μην παρακάµψετε αυτή την προϕ λαξη επιχειρώντας να συνδέσετε την πρίζα σε µη γειωµένη πρίζα. Αν δεν µπορείτε να συνδέσετε τος ϕις στην πρίζα, επικοινωνήστε µε έναν ηλεκτρολ γο για να προµηθευτείτε έναν εγκεκριµένο προσαρµογέα ή για να αντικαταστήσετε την πρίζα µε άλλη, κατάλληλη πρίζα. Ποτέ µην υπερϕορτώνετε µια πρίζα. Το συνολικ ϕορτίο του συστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του ϕορτίου που προβλέπεται απ τις προδιαγραϕές του κυκλώµατος διακλάδωσης. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τα ηλεκτρικά ϕορτία και τις προδιαγραϕές του κυκλώµατος διακλάδωσης, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολ γο. Βεβαιωθείτε τι η πρίζα ρε µατος που χρησιµοποιείτε είναι σωστά καλωδιωµένη, ε κολα προσβάσιµη και βρίσκεται κοντά στον εξοπλισµ. Μην τεντώνετε τα καλώδια ρε µατος µε τρ πο που µπορεί να προκαλέσει ϕθορά στα καλώδια. Συνδέετε και αποσυνδέετε τον εξοπλισµ απ την πρίζα µε προσοχή. Μπαταρίες Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές IBM περιέχουν µια µη µεταϕορτίσιµη µπαταρία που παρέχει ηλεκτρικ ρε µα στο ρολ ι του συστήµατος. Επίσης, πολλά ϕορητά iii Οδηγ ς Αναϕοράς

11 προϊ ντα, πως π.χ. ϕορητοί προσωπικοί υπολογιστές Thinkpad, χρησιµοποιο ν πακέτο επαναϕορτίσιµων µπαταριών για την παροχή ρε µατος στο σ στηµα ταν δεν είναι συνδεδεµένο σε πρίζα. Οι µπαταρίες που παρέχονται απ την IBM για χρήση µε το προϊ ν σας έχουν υποβληθεί σε δοκιµές συµβατ τητας και πρέπει να αντικαθίστανται µ νο µε εγκεκριµένες απ την IBM µπαταρίες. Ποτέ µην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε µια µπαταρία. Μη συνθλίψετε, τρυπήσετε ή κάψετε µπαταρίες και µη βραχυκυκλώσετε τα µεταλλικά σηµεία επαϕής. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε νερ ή άλλα υγρά. Η επαναϕ ρτιση του πακέτου µπαταριών πρέπει να γίνεται µ νο σ µϕωνα µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στην τεκµηρίωση του προϊ ντος. Η κακή χρήση ή ο κακ ς χειρισµ ς µπαταριών µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση της µπαταρίας, η οποία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκλυση αερίων ή ϕλ γας απ τη µπαταρία. Αν η µπαταρία σας έχει υποστεί βλάβη, ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή απ τη µπαταρία ή παρουσία ξένων υλικών στα άκρα της µπαταρίας, πάψτε να τη χρησιµοποιείτε και αντικαταστήστε τη µε καινο ργια απ τον κατασκευαστή της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µπορεί να υποστο ν βλάβη ταν παραµένουν αχρησιµοποίητες για µεγάλες χρονικές περι δους. Για ορισµένες επαναϕορτίσιµες µπαταρίες (και ειδικά για µπαταρίες λιθίου-ι ντων), η παραµονή της µπαταρίας εκτ ς χρήσης σε κατάσταση αποϕ ρτισης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βραχυκ κλωσης της µπαταρίας, η οποία µπορεί να µικρ νει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, αλλά και να αποτελέσει κίνδυνο για την ασϕάλεια. Μην αϕήνετε τις επαναϕορτίσιµες µπαταρίες λιθίου-ι ντων να αποϕορτίζονται πλήρως και µην τις αποθηκε ετε σε κατάσταση αποϕ ρτισης. Θερµ τητα και εξαερισµ ς προϊ ντος Οι υπολογιστές παράγουν θερµ τητα ταν είναι αναµµένοι και κατά τη ϕ ρτιση των µπαταριών. Οι ϕορητοί προσωπικοί υπολογιστές παράγουν σηµαντική ποσ τητα θερµ τητας λ γω του µικρο τους µεγέθους. Τηρείτε πάντα τις ακ λουθες προϕυλάξεις: Μην αϕήνετε τη βάση του υπολογιστή σε επαϕή µε το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή ϕορτίζεται η µπαταρία. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. Μη χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή ή ϕορτίζετε την µπαταρία κοντά σε ε ϕλεκτα υλικά ή σε εκρηκτικ περιβάλλον. Οι σχισµές εξαερισµο, οι ανεµιστήρες ή/και οι ψ κτες του προϊ ντος παρέχονται για σκοπο ς ασϕάλειας, άνεσης και αξι πιστης λειτουργίας. Τα εξαρτήµατα αυτά µπορεί να µπλοκαριστο ν κατά λάθος αν το προϊ ν τοποθετηθεί επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη ευέλικτη επιϕάνεια. Ποτέ µην µπλοκάρετε, καλ πτετε ή απενεργοποιείτε αυτά τα εξαρτήµατα. Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας ix

12 Ασϕάλεια των µονάδων CD και DVD Οι µονάδες CD και DVD περιστρέϕουν δίσκους µε µεγάλη ταχ τητα. Αν κάποιο CD ή DVD έχει ρωγµές ή άλλη ϕυσική ζηµία, µπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί κατά τη χρήση της µονάδας CD. Για να προστατευθείτε απ πιθαν τραυµατισµ σε τέτοια περίπτωση και να µειώσετε το κίνδυνο βλάβης της µηχανής σας, κάντε τα ακ λουθα: Αποθηκε ετε πάντα τους δίσκους CD/DVD στην αρχική τους συσκευασία. Αποθηκε ετε πάντα τους δίσκους CD/DVD µακριά απ τις ακτίνες του ήλιου και µακριά απ πηγές θερµ τητας. Αϕαιρείτε τους δίσκους CD/DVD απ τον υπολογιστή ταν δεν χρησιµοποιο νται. Μη λυγίζετε τους δίσκους CD/DVD και µην τους βάζετε βίαια µέσα στον υπολογιστή ή στη θήκη τους. Ελέγχετε τους δίσκους CD/DVD πριν απ κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε τι δεν έχουν ρωγµές. Μη χρησιµοποιείτε δίσκους που έχουν ρωγµές ή άλλες ζηµίες. Πρ σθετες πληροϕορίες ασϕάλειας ΚΙΝ ΥΝΟΣ Το ηλεκτρικ ρε µα στα καλώδια ρε µατος, τηλεϕώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποϕ γετε πιθαν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Αποϕε γετε τη σ νδεση ή αποσ νδεση καλωδίων καθώς και την εγκατάσταση, συντήρηση ή αλλαγή σ νθεσης του προϊ ντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Συνδέστε λα τα καλώδια ρε µατος σε σωστά καλωδιωµένη και γειωµένη ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε σε σωστά καλωδιωµένες πρίζες οποιονδήποτε εξοπλισµ πρ κειται να συνδεθεί µε αυτ το προϊ ν. Χρησιµοποιείτε µ νο το ένα χέρι, που είναι δυνατ ν, για τη σ νδεση ή αποσ νδεση καλωδίων σήµατος. Ποτέ µην θέτετε σε λειτουργία οποιονδήποτε εξοπλισµ ταν υπάρχουν ενδείξεις πυρκαγιάς, νερο ή δοµικών ζηµιών. Αποσυνδέστε τα συνδεδεµένα καλώδια ρε µατος, συστήµατα τηλεπικοινωνίας, δίκτυα και modem πριν ανοίξετε τα καλ µµατα της συσκευής, εκτ ς αν ζητείται να πράξετε διαϕορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης και ρ θµισης. Όταν εγκαθιστάτε, µετακινείτε ή ανοίγετε τα καλ µµατα του προϊ ντος ή προσαρτηµένων συσκευών, συνδέετε και αποσυνδέετε τα καλώδια πως περιγράϕεται στον παρακάτω πίνακα. x Οδηγ ς Αναϕοράς

13 Σ νδεση: 1. Κλείστε λους τους διακ πτες. 2. Συνδέστε πρώτα λα τα καλώδια στις συσκευές. 3. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος στις υποδοχές. 4. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος στην πρίζα. 5. Ανάψτε τη συσκευή. Αποσ νδεση: 1. Κλείστε λους τους διακ πτες. 2. Αποσυνδέστε πρώτα τα καλώδια ρε µατος απ την πρίζα. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος απ τις υποδοχές. 4. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τις συσκευές. Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσϕαλµένης αντικατάστασης της µπαταρίας. Όταν αντικαθιστάτε τη µπαταρία, χρησιµοποιείτε µ νο µπαταρία IBM Part Number 33F8354 ή µπαταρία ισοδ ναµου τ που προτειν µενη απ τον κατασκευαστή. Η µπαταρία περιέχει λίθιο και µπορεί να εκραγεί αν η χρήση, ο χειρισµ ς ή η απ ρριψή της δεν γίνει µε το σωστ τρ πο. Μην: Την πετάξετε ή βυθίσετε σε νερ Τη θερµάνετε περισσ τερο απ 100 C Την επισκευάσετε ή την αποσυναρµολογήσετε Η απ ρριψη της µπαταρίας πρέπει να γίνεται σ µϕωνα µε τις τοπικές διατάξεις ή κανονισµο ς. Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµο κατά τη χρήση τηλεϕωνικο εξοπλισµο, τηρείτε πάντα τις βασικές προϕυλάξεις, πως: Ποτέ µην εγκαθιστάτε τηλεϕωνικά καλώδια κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ποτέ µην εγκαθιστάτε υποδοχές τηλεϕωνικών γραµµών σε υγρά σηµεία, εκτ ς αν η υποδοχή είναι ειδικά σχεδιασµένη για υγρές συνθήκες. Ποτέ µην αγγίζετε µη µονωµένα τηλεϕωνικά καλώδια ή ακροδέκτες, εκτ ς αν η τηλεϕωνική γραµµή έχει αποσυνδεθεί απ το δίκτυο. Η εγκατάσταση ή τροποποίηση τηλεϕωνικών γραµµών απαιτεί προσοχή. Αποϕε γετε τη χρήση τηλεϕώνων (εκτ ς αν είναι ασ ρµατου τ που) κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρχει µικρ ς κίνδυνος ηλεκτροπληξίας απ κεραυν. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, µη χρησιµοποιήσετε τηλέϕωνο στο χώρο της διαρροής για να την αναϕέρετε. Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας xi

14 ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser Ορισµένα µοντέλα προσωπικών υπολογιστών IBM (IBM Personal Computers) περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη µονάδα CD-ROM ή DVD-ROM. Οι µονάδες CD-ROM και DVD-ROM πωλο νται επίσης χωριστά ως προαιρετικές συσκευές. Οι µονάδες CD-ROM και DVD-ROM είναι συσκευές laser. Οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες στις ΗΠΑ ως προϊ ντα που καλ πτουν τις απαιτήσεις του Κώδικα Οµοσπονδιακών Κανονισµών 21 του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµένα του Υποκεϕαλαίου J για προϊ ντα laser Κατηγορίας 1. Εκτ ς ΗΠΑ, οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες ως προϊ ντα που καλ πτουν τις απαιτήσεις των κανονισµών IEC 825 και CENELEC EN για προϊ ντα laser Κατηγορίας 1. Σηµειώνονται τα ακ λουθα σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαϕορετική απ την περιγραϕ µενη χρήση κουµπιών και ρυθµιστών ή εκτέλεση διαδικασιών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Η αϕαίρεση των καλυµµάτων της µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία laser. εν υπάρχουν στο εσωτερικ της µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM εξαρτήµατα των οποίων µπορεί να γίνει συντήρηση. Μην αϕαιρείτε τα καλ µµατα της µονάδας. Ορισµένες µονάδες CD-ROM και DVD-ROM περιέχουν ενσωµατωµένη δίοδο laser Κατηγορίας 3Α ή Κατηγορίας 3Β. Σηµειώνονται τα ακ λουθα. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Υπάρχει ακτινοβολία laser ταν είναι ανοικτ. Μην κοιτάτε στην κατε θυνση της δέσµης, µην κοιτάτε απευθείας µε οπτικά ργανα και αποϕε γετε την άµεση έκθεση στη δέσµη. xii Οδηγ ς Αναϕοράς

15 Πρ σθετη βοήθεια Αυτ ς ο Οδηγ ς αναϕοράς παρέχει πληροϕορίες για την εγκατάσταση του υπολογιστή IBM και την εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος.το εγχειρίδιο αυτ περιέχει επίσης πληροϕορίες για την επίλυση βασικών προβληµάτων, διαδικασίες αποκατάστασης λογισµικο, πληροϕορίες σχετικά µε το πώς µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια ή τεχνική υποστήριξη καθώς και πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση. Το εγχειρίδιο User Guide για τον υπολογιστή σας περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση προαιρετικο εξοπλισµο. Το αρχείο βρίσκεται σε µορϕή PDF και είναι διαθέσιµο µέσω του Access IBM απ την επιϕάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε το Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε και να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο User Guide. Πατήστε στο εικονίδιο Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας ή επιλέξτε Start (Έναρξη) Access IBM για να µάθετε περισσ τερα σχετικά µε τα ακ λουθα θέµατα: Using your computer (Χρήση του υπολογιστή) Installing hardware options (Εγκατάσταση επιλογών υλικο εξοπλισµο ) Connecting communication cables (Σ νδεση καλωδίων επικοινωνίας) Troubleshooting common problems (Επίλυση κοινών προβληµάτων) Registering your computer ( ήλωση του υπολογιστή σας) Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε στο World Wide Web τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες, συµβουλές, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) και συνέδρια (forums) συζήτησης, καθώς και το εγχειρίδιο User Guide για τον υπολογιστή σας. Για τεχνικο ς συντήρησης υπολογιστών, είναι επίσης διαθέσιµο το εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual. Για να εντοπίσετε αυτές τις πληροϕορίες, µεταβείτε στην ακ λουθη διε θυνση: Πληκτρολογήστε τον τ πο µηχανής και τον αριθµ µοντέλου του υπολογιστή σας στο πεδίο Quick Path και πατήστε το κουµπί Go. Copyright IBM Corp xiii

16 xi Οδηγ ς Αναϕοράς

17 Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Για να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τον υπολογιστή σας, διευθετήστε τον εξοπλισµ που χρησιµοποιείτε και το χώρο εργασίας σας ανάλογα µε το είδος εργασίας και τις ανάγκες σας. Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραι τητα, αλλά παράγοντες πως ο ϕωτισµ ς, η κυκλοϕορία του αέρα και η θέση των ηλεκτρικών πριζών µπορο ν επίσης να επηρεάσουν τον τρ πο διευθέτησης του χώρου εργασίας σας. Άνεση Παρ λο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θέση εργασίας που να είναι ιδανική για λους, οι ακ λουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί καλ τερα. Η παραµονή στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικ διάστηµα µπορεί να προκαλέσει κ πωση. Ένα καλ κάθισµα θα βοηθήσει πολ. Το ψος του καθίσµατος και η κλίση της πλάτης πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα και να παρέχουν καλή υποστήριξη του σώµατος. Το µπροστιν µέρος του καθίσµατος πρέπει να έχει µια ελαϕρά κλίση προς τα κάτω ώστε να µην υπάρχει µεγάλη πίεση στους µηρο ς. Ρυθµίστε το κάθισµα ώστε οι µηροί σας να είναι παράλληλοι µε το έδαϕος και τα πέλµατα των ποδιών σας να ακουµπο ν οριζ ντια στο δάπεδο ή σε ένα υποστήριγµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, το µέρος των χεριών µεταξ αγκώνα και αντίχειρα πρέπει να παραµένει παράλληλο µε το δάπεδο και οι καρποί να είναι σε ουδέτερη, άνετη θέση. Προσπαθήστε να αγγίζετε το πληκτρολ γιο ελαϕρά και να διατηρείτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας χαλαρά. Για µεγαλ τερη άνεση, µπορείτε να αλλάζετε την κλίση του πληκτρολογίου χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατά του. Copyright IBM Corp

18 Ρυθµίστε την οθ νη έτσι ώστε η κορυϕή της οθ νης να είναι στο ψος των µατιών ή λίγο χαµηλ τερα. Συνιστάται η οθ νη να τοποθετηθεί σε µια άνετη για τα µάτια απ σταση, συνήθως εκατοστά, και µε τέτοιο τρ πο ώστε να τη βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να γυρνάτε το σώµα σας. Επίσης, τοποθετήστε συσκευές που χρησιµοποιείτε τακτικά, πως το τηλέϕωνο ή το ποντίκι, σε σηµείο που να τις ϕτάνετε ε κολα. Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Τοποθετήστε την οθ νη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις απ λάµπες ϕωτισµο, παράθυρα και άλλες πηγές ϕωτ ς. Ακ µα και το ϕως που αντανακλάται απ γυαλιστερές επιϕάνειες µπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές αντανακλάσεις στην οθ νη σας. Τοποθετήστε την οθ νη σε ορθή γωνία µε τα παράθυρα και τις άλλες πηγές ϕωτισµο, ταν αυτ είναι δυνατ. Ελαττώστε το ϕωτισµ, αν είναι απαραίτητο, σβήνοντας κάποια ϕώτα ή χρησιµοποιώντας λάµπες χαµηλ τερης ισχ ος. Αν εγκαταστήσετε την οθ νη κοντά σε παράθυρο, χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες για να ϕράξετε το ϕως του ήλιου. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε τη ϕωτειν τητα (Brightness) και την αντίθεση (Contrast) της οθ νης ανάλογα µε τις αλλαγές στο ϕωτισµ του δωµατίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδ νατο να αποϕ γετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθµίσετε το ϕωτισµ, µπορεί να βοηθήσει ένα αντιθαµβωτικ ϕίλτρο. Ωστ σο, τα ϕίλτρα αυτά µπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια της οθ νης. Χρησιµοποιήστε τα µ νο αϕο έχετε εξαντλήσει τους υπ λοιπους τρ πους περιορισµο των αντανακλάσεων. Η σκ νη στην οθ νη αυξάνει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθ νη µε ένα µαλακ πανί το οποίο θα έχετε βρέξει ελαϕρά µε ένα µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο γυάλινων επιϕανειών. Εξαερισµ ς Ο υπολογιστής και η οθ νη παράγουν θερµ τητα. Ο υπολογιστής έχει έναν ανεµιστήρα που εισάγει κρ ο αέρα στο εσωτερικ του υπολογιστή και βγάζει έξω το ζεστ αέρα. Η οθ νη έχει µικρά ανοίγµατα για τον εξαερισµ της. Αν τα ανοίγµατα αυτά µπλοκαριστο ν, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία ή βλάβη της οθ νης. Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθ νη µε τέτοιο τρ πο ώστε να µη µπλοκάρονται τα ανοίγµατα εξαερισµο. Συνήθως 5 εκατοστά χώρου επαρκο ν. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο αέρας του εξαερισµο δεν κατευθ νεται σε κάποιον άλλο. Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Η θέση των ηλεκτρικών πριζών και το µήκος των καλωδίων ρε µατος και των καλωδίων σ νδεσης της οθ νης, του εκτυπωτή και άλλων συσκευών µπορο ν να επηρεάσουν την τελική θέση του υπολογιστή σας. 2 Οδηγ ς Αναϕοράς

19 Όταν διευθετείτε το χώρο εργασίας σας: Αποϕ γετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων. Όπου είναι δυνατ, συνδέστε το καλώδιο τροϕοδοσίας του υπολογιστή απευθείας στην πρίζα. Κρατήστε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σ νδεσης µακριά απ διαδρ µους, σηµεία διέλευσης και άλλα σηµεία που υπάρχει πιθαν τητα να παρασυρθο ν κατά λάθος. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα καλώδια ρε µατος, βλ. την εν τητα Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρε µατος στη σελίδα 71 σε αυτ το εγχειρίδιο. Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας 3

20 4 Οδηγ ς Αναϕοράς

21 Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σηµείωση: Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που περιγράϕονται σε αυτ το κεϕάλαιο. Χρησιµοποιήστε αυτές τις πληροϕορίες για να εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας. Εντοπίστε τα σ µβολα των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας. Αν τα καλώδια και οι υποδοχές του υπολογιστή έχουν κωδικ χρωµατισµ, ταιριάξτε τα χρώµατα των καλωδίων µε τα χρώµατα των υποδοχών. Για παράδειγµα, συνδέστε το µπλε καλώδιο στη µπλε υποδοχή και το κ κκινο καλώδιο στην κ κκινη υποδοχή. 1. Ελέγξτε τη θέση του διακ πτη επιλογής τάσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε ένα στυλ για να αλλάξετε τη θέση του διακ πτη, αν είναι απαραίτητο. Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V AC, ο διακ πτης πρέπει να είναι στη θέση 115 V. Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V AC, ο διακ πτης πρέπει να είναι στη θέση 230 V. 2. Το καλώδιο του πληκτρολογίου µπορεί να έχει είτε ένα κανονικ β σµα πληκτρολογίου (σχήµα 1 ) είτε β σµα USB (Uniersal Serial Bus) (σχήµα 2 ). Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στην κατάλληλη υποδοχή για το πληκτρολ γιο. 3. Το καλώδιο του ποντικιο µπορεί να έχει είτε ένα κανονικ β σµα ποντικιο (σχήµα 1 ) είτε β σµα USB (σχήµα 2 ). Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιο Copyright IBM Corp

22 LINE LINE στην κατάλληλη υποδοχή για τον ποντίκι. 4. Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης στην υποδοχή για την οθ νη. Αν έχετε οθ νη SVGA (Standard Video Graphics Array), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως εµϕανίζεται στο σχήµα. Σηµείωση: Αν το µοντέλο του υπολογιστή σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε την υποδοχή που βρίσκεται στον προσαρµογέα AGP. Αν έχετε οθ νη DVI (digital ideo interface), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως εµϕανίζεται στο σχήµα. Σηµείωση: Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει µια εγκατεστηµένη κάρτα που υποστηρίζει την οθ νη DVI. 5. Αν έχετε modem, συνδέστε το ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. PHONE PHONE PHONE PHONE LINE LINE 6 Οδηγ ς Αναϕοράς

23 1 2 3 Χρησιµοποιήστε αυτές τις δ ο υποδοχές στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας για να συνδέσετε το modem. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεϕώνου στο τηλέϕωνο και το άλλο άκρο στην υποδοχή του τηλεϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του modem στο modem και το άλλο άκρο στην πρίζα του τηλεϕώνου. Σε ορισµένες περιπτώσεις, απαιτείται διαιρέτης (splitter) ή µετατροπέας (conerter), πως ϕαίνεται στο πάνω µέρος του σχήµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το splitter χωρίς το τηλέϕωνο, πως στο κάτω µέρος του σχήµατος. 6. Αν έχετε συσκευές ήχου, συνδέστε τις ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα ηχεία, βλ. τα βήµατα 7 και 8 στη σελίδα 8. 1 Είσοδος ήχου 2 Έξοδος ήχου 3 Μικρ ϕωνο 4 Ακουστικά Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται για την εισαγωγή σηµάτων ήχου απ εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. απ ένα στερεοϕωνικ σ στηµα. Αυτή η υποδοχή στέλνει σήµατα ήχου απ τον υπολογιστή σε εξωτερικές συσκευές, πως στερεοϕωνικά ηχεία µε ενίσχυση. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση µικροϕώνου στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ηχογραϕήσετε ήχους ή χρησιµοποιείτε κάποιο πρ γραµµα αναγνώρισης οµιλίας. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση ακουστικών στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ακο σετε µουσική ή άλλους ήχους χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Η υποδοχή αυτή µπορεί να βρίσκεται στο εµπρ ς µέρος του υπολογιστή. 7. Αν έχετε ηχεία που λειτουργο ν µε ηλεκτρικ ρε µα και µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στο ηχείο. γ. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. δ. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 7

24 8. Αν έχετε ηχεία που λειτουργο ν χωρίς ηλεκτρικ ρε µα και χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. 9. Συνδέστε οποιεσδήποτε πρ σθετες συσκευές έχετε. Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που εµϕανίζονται στα παρακάτω σχήµατα Οδηγ ς Αναϕοράς

25 1 USB 2 Σειριακή θ ρα 3 S-ideo 4 Παράλληλη θ ρα 5 Ethernet Χρησιµοποιήστε αυτές τις υποδοχές για τη σ νδεση συσκευών που χρειάζονται σ νδεση USB (Uniersal Serial Bus), π.χ. ποντίκι, σαρωτή, εκτυπωτή ή συσκευή PDA (personal digital assistant). Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση εξωτερικο modem, σειριακο εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί σειριακή υποδοχή 9 ακροδεκτών. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση τηλε ρασης που έχει υποδοχή S-Video. Η υποδοχή αυτή βρίσκεται σε µερικές κάρτες ideo υψηλής απ δοσης. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση παράλληλου εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που απαιτεί παράλληλη σ νδεση 25 ακροδεκτών. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση του υπολογιστή σε τοπικ δίκτυο (LAN) τ που Ethernet ή σε καλωδιακ modem. Σηµαντικ Για να λειτουργεί ο υπολογιστής εντ ς των ορίων FCC ταν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο Ethernet, χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet κατηγορίας 5. 6 MIDI/joystick 7 IEEE 1394 Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση joystick, gamepad ή συσκευής MIDI (musical instrument digital interface), π.χ. πληκτρολογίου MIDI. Η υποδοχή αυτή ονοµάζεται µερικές ϕορές και Firewire, λ γω της υψηλής ταχ τητας µετάδοσης δεδοµένων που παρέχει. Υπάρχουν δ ο είδη υποδοχών IEEE 1394: 4 ακροδεκτών και 6 ακροδεκτών. Η υποδοχή IEEE 1394 επιτρέπει τη σ νδεση αρκετών ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ. ψηϕιακών συσκευών ήχου και σαρωτών. 10. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος σε σωστά γειωµένες ηλεκτρικές πρίζες. Σηµείωση: Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τις υποδοχές του υπολογιστή, βλ. το Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 9

26 Εκκίνηση του υπολογιστή Ανάψτε πρώτα την οθ νη και τις άλλες εξωτερικές συσκευές και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σ ντοµη δοκιµή λειτουργίας (POST), το παράθυρο µε το λογ τυπο της IBM κλείνει. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστηµένο λογισµικ, ενεργοποιείται το πρ γραµµα εγκατάστασης λογισµικο. Αν αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήµατα κατά την εκκίνηση, βλ. Κεϕάλαιο 4, ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων, στη σελίδα 21 και Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 31. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ ιαβάστε προσεκτικά τις συµβάσεις αδειών χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτ τον υπολογιστή. Στις συµβάσεις αυτές περιγράϕονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι εγγυήσεις σας για το λογισµικ που περιλαµβάνεται σε αυτ τον υπολογιστή. Η εκ µέρους σας χρήση αυτών των προγραµµάτων συνεπάγεται την αποδοχή των ρων των συµβάσεων. Αν δεν αποδέχεστε τις συµβάσεις, µην χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα. Επιστρέψτε άµεσα τον υπολογιστή ώστε να σας επιστραϕο ν εξ ολοκλήρου τα χρήµατα που καταβάλατε. Μετά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισµικο. Αν δεν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικο κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή, ίσως προκ ψουν απρ βλεπτα αποτελέσµατα. Αϕο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε το εικονίδιο Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Αϕο ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη ρ θµιση του υπολογιστή σας, συνιστάται να εκτελέσετε τις ακ λουθες εργασίες, ώστε να µπορείτε αργ τερα να επιλ σετε πιο ε κολα και πιο γρήγορα τυχ ν προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας. ηµιουργήστε µια δισκέτα Enhanced Diagnostics. Το εργαλείο Enhanced Diagnostics µπορεί να εντοπίσει προβλήµατα υλικο εξοπλισµο και αποτελεί τµήµα του προγράµµατος Product Recoery. Αν δηµιουργήσετε εγκαίρως µια δισκέτα Enhanced Diagnostics, εξασϕαλίζετε τη δυνατ τητα χρήσης του εργαλείου Enhanced Diagnostics σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρ σβαση στο πρ γραµµα Product Recoery. Βλ. ηµιουργία δισκέτας IBM Enhanced Diagnostics στη σελίδα Οδηγ ς Αναϕοράς

27 Καταγράψτε τον τ πο, το µοντέλο και τον αριθµ σειράς του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες ή τεχνική υποστήριξη, είναι πολ πιθαν να σας ζητηθο ν αυτές οι πληροϕορίες. Βλ. Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας στη σελίδα 13. Φυλάξτε αυτ τον Οδηγ αναϕοράς σε ένα ασϕαλές σηµείο. Είναι το µ νο εγχειρίδιο που περιέχει σηµαντικές πληροϕορίες σχετικά µε την επανεγκατάσταση του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Το Κεϕάλαιο 3, Αποκατάσταση λογισµικο, στη σελίδα 15 περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την αποκατάσταση του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Η Microsoft διαθέτει ενηµερώσεις (updates) για διάϕορα λειτουργικά συστήµατα µέσω του web site Microsoft Windows Update. Το site προσδιορίζει αυτ µατα εάν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις των Windows για το συγκεκριµένο υπολογιστή και εµϕανίζει µ νο αυτές. Οι ενηµερώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν διορθώσεις ασϕάλειας (security fixes), νέες εκδ σεις λειτουργιών των Windows (π.χ. του προγράµµατος αναπαραγωγής πολυµέσων), διορθώσεις σε άλλα τµήµατα του λειτουργικο συστήµατος Windows ή βελτιώσεις. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος είναι διαθέσιµες µέσω του Access IBM. Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Αν εγκαταστήσετε δικ σας λειτουργικ σ στηµα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο CD ή τις δισκέτες που συνοδε ουν το λειτουργικ σ στηµα. Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος, µην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε λα τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται συνήθως µε τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Ενηµέρωση του λογισµικο antiirus Ο υπολογιστής παρέχεται µε το λογισµικ εντοπισµο και εξάλειψης ιών Norton AntiVirus. Πρέπει να χρησιµοποιείτε την εϕαρµογή LieUpdate για να εξασϕαλίζετε τη συνεχή ενηµέρωση του λογισµικο απ το Web site του Norton AntiVirus. Το LieUpdate θα µεταϕορτώνει την πλέον πρ σϕατη λίστα ιών και το Norton AntiVirus θα τη χρησιµοποιεί την επ µενη ϕορά που θα ελέγχει τον υπολογιστή σας. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την ενηµέρωση του λογισµικο antiirus είναι διαθέσιµες µέσω του Access IBM. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 11

28 Έναρξη του προγράµµατος IBM Setup Utility Το πρ γραµµα IBM Setup Utility σας επιτρέπει να εξετάζετε, να καθορίζετε ή να αλλάζετε τις ρυθµίσεις και τους κωδικο ς πρ σβασης του BIOS. 1. Κλείστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Ανάψτε τον υπολογιστή και περιµένετε να εµϕανιστεί η ακ λουθη προτροπή στην οθ νη µε το λογ τυπο: (To interrupt normal startup, press Enter) Πατήστε Enter ταν εµϕανιστεί η προτροπή. 3. Όταν εµϕανιστεί το Startup Interrupt Menu, πατήστε το πλήκτρο F1. Σηµείωση: Σε ορισµένα µοντέλα, µπορεί να εµϕανιστεί το Access IBM Predesktop Area. Αν συµβεί αυτ, διπλοπατήστε στο εικονίδιο Start setup utility. Σηµείωση: Εάν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή, το µενο του προγράµµατος IBM Setup Utility εµϕανίζεται αϕο πληκτρολογήσετε τον κωδικ πρ σβασης. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το πρ γραµµα IBM Setup Utility, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο User Guide. Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Όταν θέλετε να σβήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε πάντα τη διαδικασία τερµατισµο του λειτουργικο σας συστήµατος. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γετε την απώλεια δεδοµένων ή την καταστροϕή προγραµµάτων λογισµικο. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows, επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας. 12 Οδηγ ς Αναϕοράς

29 Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας Η καταγραϕή των πληροϕοριών σχετικά µε τον υπολογιστή σας µπορεί να σας ϕανεί χρήσιµη αν κάποια στιγµή χρειαστεί να επισκευάσετε τον υπολογιστή σας. Το τεχνικ προσωπικ θα σας ζητήσει πιθαν τατα αυτές τις πληροϕορίες. Ο τ πος, το µοντέλο και ο αριθµ ς σειράς αναγράϕονται πάνω στον υπολογιστή σας. Καταγράψτε τις πληροϕορίες στον ακ λουθο πίνακα. Ονοµασία προϊ ντος Τ πος και µοντέλο µηχανής Αριθµ ς σειράς (S/N) Ηµεροµηνία αγοράς ηλώστε τον υπολογιστή σας µέσω του Internet την πρώτη ϕορά που θα επισκεϕθείτε το Web site της IBM. Αν δηλώσετε τον υπολογιστή σας στην IBM, θα έχετε τα ακ λουθα οϕέλη: Ταχ τερη εξυπηρέτηση ταν καλείτε την IBM για βοήθεια Αυτ µατη ειδοποίηση για δωρεάν λογισµικ και ειδικές προσϕορές Μεταβείτε στην ιστοσελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Βλ. Access IBM για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον τρ πο δήλωσης του υπολογιστή σας. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 13

30 14 Οδηγ ς Αναϕοράς

31 Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο Το πρ γραµµα Product Recoery θα εγκαταστήσει ξανά στον υπολογιστή σας το λειτουργικ σ στηµα και το εργοστασιακά εγκατεστηµένο λογισµικ. Το πρ γραµµα Product Recoery βρίσκεται σε ένα χωριστ διαµέρισµα του σκληρο σας δίσκου. Πριν χρησιµοποιήσετε το πρ γραµµα Product Recoery, διαβάστε τις σηµαντικές πληροϕορίες της εν τητας Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο. Το πρ γραµµα Product Recoery εκτελείται ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα. Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ Πριν επιχειρήσετε την αποκατάσταση του λογισµικο σας, κατανοήστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: Εκτελέστε τη διαδικασία αποκατάστασης µ νο ως τελευταία λ ση, αϕο έχετε δοκιµάσει λα τα άλλα διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν είναι δυνατ, δηµιουργήστε εϕεδρικά αντίγραϕα των αρχείων δεδοµένων σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Η διαδικασία αποκατάστασης διαγράϕει λες τις πληροϕορίες που είναι αποθηκευµένες στο πρωτε ον διαµέρισµα του σκληρο δίσκου (συνήθως η µονάδα C). Αν το πρ γραµµα Product Recoery δεν λειτουργεί ή δεν ενεργοποιείται πως περιγράϕεται σε αυτ το κεϕάλαιο, βλ. την εν τητα Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης στη σελίδα 16. Για να αποκαταστήσετε το εργοστασιακά εγκατεστηµένο λογισµικ, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Product Recoery που βρίσκεται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας. Σηµείωση: Ορισµένα µοντέλα µπορεί να πρέπει να χρησιµοποιήσουν το Access IBM Predesktop Area για να εκτελέσουν αποκατάσταση λογισµικο. Στην εν τητα αυτή παρέχονται οδηγίες για τη χρήση αυτο του προγράµµατος. Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Product Recoery, ανατρέξτε στην εν τητα Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης στη σελίδα 16. Για να εκτελέσετε µια αποκατάσταση λογισµικο, χρησιµοποιήστε την ακ λουθη διαδικασία: Copyright IBM Corp

32 1. ηµιουργήστε εϕεδρικά αντίγραϕα των αρχείων δεδοµένων σας, αν αυτ είναι δυνατ. Όλα τα αρχεία στο σκληρ δίσκο για τα οποία δεν δηµιουργείτε εϕεδρικά αντίγραϕα θα χαθο ν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. 2. Σβήστε τον υπολογιστή σας για τουλάχιστον 5 δευτερ λεπτα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F11 πατώντας ταυτ χρονα το διακ πτη τροϕοδοσίας του υπολογιστή για να γίνει έναρξη του προγράµµατος Product Recoery. Εµϕανίζεται το µενο Product Recoery; Ναι. Συνεχίστε µε το Βήµα 3. Όχι. Βλ. Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης. Σηµείωση: Αν εµϕανιστεί το Access IBM Predesktop Area, επιλέξτε Recoer to factory content (αποκατάσταση εργοστασιακο περιεχοµένου) ή Restore your backups (επαναϕορά εϕεδρικών αντιγράϕων). 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, ενδέχεται να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, µία ή περισσ τερες ϕορές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης, εµϕανίζεται ένα µήνυµα ολοκλήρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράµµατος Product Recoery, γίνεται επαναϕορά του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Σηµειώσεις: 1. Μετά την αποκατάσταση, µπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τα προγράµµατα οδήγησης κάποιων συσκευών. Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης, βλ. Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών στη σελίδα Σε ορισµένους υπολογιστές είναι προεγκατεστηµένο το Microsoft Office ή το Microsoft Works. Αν χρειάζεται να αποκαταστήσετε τις εϕαρµογές του Microsoft Office ή του Microsoft Works, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το CD του Microsoft Office ή το CD του Microsoft Works. Αυτά τα CD παρέχονται µ νο µε τους υπολογιστές στους οποίους είναι προεγκατεστηµένο το Microsoft Office ή το Microsoft Works. 3. Αν έχει αντικατασταθεί η αρχική µονάδα σκληρο δίσκου, το πρ γραµµα Product Recoery δεν είναι διαθέσιµο στο νέο σκληρ δίσκο, Για πληροϕορίες σχετικά µε τους τρ πους επικοινωνίας µε την IBM, βλ. Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 31. Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Αν δεν έχετε πρ σβαση στο πρ γραµµα Product Recoery, το πρ γραµµα Product Recoery έχει καταστραϕεί ή υπάρχει κάποιο πρ βληµα µε το διαµέρισµα του σκληρο δίσκου που περιέχει το πρ γραµµα Product Recoery, βλ. ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής στη σελίδα 17. Αν δεν µπορείτε να λ σετε το πρ βληµα µε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, τ τε η IBM θα 16 Οδηγ ς Αναϕοράς

33 σας παράσχει ένα CD Product Recoery. Βλ. το Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 31 για λεπτοµέρειες. ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Όταν ανάβετε τον υπολογιστή, εµϕανίζεται η προτροπή (To interrupt normal startup, press Enter). Αν για κάποιο λ γο δεν εµϕανίζεται η προτροπή για το πλήκτρο F11 (που χρησιµοποιείται για την έναρξη του προγράµµατος Product Recoery) ταν πατάτε Enter, τ τε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής για να εµϕανίσετε την προτροπή για το πλήκτρο F11. ηµιουργία δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Σηµείωση: Για να δηµιουργήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, το λειτουργικ σ στηµα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Για να δηµιουργήσετε µια δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή και το λειτουργικ σ στηµα. 2. Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Windows Explorer ή το εικονίδιο My Computer για να εµϕανίσετε τη δοµή καταλ γων του σκληρο σας δίσκου. 3. Ανοίξτε το ϕάκελο ibmtools, ο οποίος συνήθως βρίσκεται στη µονάδα C. 4. ιπλοπατήστε στο αρχείο RRDISK.BAT και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Χρήση της δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Για να χρησιµοποιήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Τοποθετήστε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής στη µονάδα δισκέτας. 3. Ανάψτε τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Σηµείωση: Αν η διαδικασία αποκατάστασης ολοκληρωθεί χωρίς σϕάλµα, το µήνυµα για χρήση του πλήκτρου F11 θα εµϕανιστεί την επ µενη ϕορά που θα επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αν εµϕανιστεί µήνυµα σϕάλµατος και η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, µπορεί να υπάρχει κάποιο πρ βληµα στο πρ γραµµα Product Recoery ή στο διαµέρισµα που βρίσκεται το πρ γραµµα Product Recoery. Για περισσ τερες πληροϕορίες, βλ. Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 31. Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο 17

34 Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Για να αποκαταστήσετε ή να εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης συσκευών, πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας το λειτουργικ σ στηµα. Βεβαιωθείτε τι έχετε την τεκµηρίωση και τα µέσα αποθήκευσης που περιέχουν το λογισµικ για τις συσκευές. Τα προγράµµατα οδήγησης για τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί απ την IBM βρίσκονται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή (συνήθως στη µονάδα C), στο ϕάκελο ibmtools\driers. Οι οδηγίες για την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης συσκευών (readme.txt) βρίσκονται επίσης στο ϕάκελο ibmtools\driers. Άλλα προγράµµατα οδήγησης συσκευών βρίσκονται στα µέσα αποθήκευσης λογισµικο που παρέχονται µε την κάθε συσκευή. Οι πιο πρ σϕατες εκδ σεις των προγραµµάτων οδήγησης για συσκευές που έχουν εγκατασταθεί απ την IBM βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα Για να αποκαταστήσετε το πρ γραµµα οδήγησης για µια συσκευή που έχει εγκατασταθεί απ την IBM, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή και το λειτουργικ σ στηµα. 2. Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Windows Explorer ή το εικονίδιο My Computer για να εµϕανίσετε τη δοµή καταλ γων του σκληρο σας δίσκου. 3. Ανοίξτε το ϕάκελο C:\IBMTOOLS. 4. Ανοίξτε το ϕάκελο driers. Στο ϕάκελο driers υπάρχουν διάϕοροι υποϕάκελοι οι οποίοι έχουν νοµα αντίστοιχο µε τις διάϕορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για παράδειγµα, audio, ideo κ.ο.κ.). 5. Ανοίξτε τον κατάλληλο υποϕάκελο. 6. Χρησιµοποιήστε µία απ τις ακ λουθες µεθ δους για να αποκαταστήσετε το πρ γραµµα οδήγησης συσκευής: Αναζητήστε στον υποϕάκελο της συσκευής το αρχείο readme.txt, ή κάποιο άλλο αρχείο µε προέκταση.txt, το οποίο περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης συσκευής. Το αρχείο αυτ µπορεί να έχει νοµα ανάλογο µε το λειτουργικ σ στηµα, π.χ. win98.txt. Το αρχείο κειµένου περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε τον τρ πο εγκατάστασης του προγράµµατος οδήγησης της συσκευής. Αν στον υποϕάκελο της συσκευής υπάρχει ένα αρχείο µε προέκταση.inf, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Προσθήκη νέου υλικο (Add New Hardware), που είναι διαθέσιµη µέσω του Πίνακα ελέγχου (Control Panel) των Windows, για να εγκαταστήσετε ξανά το πρ γραµµα οδήγησης συσκευής. εν είναι δυνατή η εγκατάσταση λων των προγραµµάτων οδήγησης συσκευών µε αυτή τη λειτουργία. Στη λειτουργία Προσθήκη νέου υλικο (Add New Hardware), ταν σας ζητηθεί να καθορίσετε το πρ γραµµα 18 Οδηγ ς Αναϕοράς

35 οδήγησης συσκευής που θέλετε να εγκαταστήσετε, επιλέξτε Απ δισκέτα (Hae Disk) και στη συνέχεια Αναζήτηση (Browse). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο πρ γραµµα οδήγησης συσκευής (αρχείο *.inf) απ τον υποϕάκελο της συσκευής. Αναζητήστε στον υποϕάκελο της συσκευής ένα αρχείο setup.exe. ιπλοπατήστε στο αρχείο SETUP.EXE και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο 19

36 20 Οδηγ ς Αναϕοράς

37 Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων Στο κεϕάλαιο αυτ περιγράϕονται ορισµένα βασικά εργαλεία για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Αν το συγκεκριµένο πρ βληµα που αντιµετωπίζετε δεν αναϕέρεται εδώ, ανατρέξτε στο Access IBM για πιο λεπτοµερείς πληροϕορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επίλυση βασικών προβληµάτων Σ µπτωµα Ο υπολογιστής δεν ανάβει ταν πατάτε το διακ πτη λειτουργίας. Η οθ νη είναι κενή. Ενέργεια Βεβαιωθείτε τι: Το καλώδιο ρε µατος είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή και σε µια πρίζα που λειτουργεί. Αν υπάρχει δε τερος διακ πτης λειτουργίας στο πίσω µέρος του υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι είναι αναµµένος. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία τροϕοδοσίας στο εµπρ ς µέρος του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής είναι αναµµένος. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: Το καλώδιο της οθ νης είναι σωστά συνδεδεµένο στο πίσω µέρος της οθ νης και του υπολογιστή. Το καλώδιο ρε µατος της οθ νης είναι συνδεδεµένο στην οθ νη και σε µια πρίζα που λειτουργεί. Η οθ νη είναι αναµµένη και έχουν ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (Brightness) και η αντίθεση (Contrast). Το καλώδιο σήµατος της οθ νης είναι καλά συνδεδεµένο στην οθ νη και στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. Σηµείωση: Αν ο υπολογιστής σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι η οθ νη είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή της θ ρας AGP και χι στην υποδοχή της πλακέτας συστήµατος. Βλ. το Βήµα 4 στη σελίδα 6. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Copyright IBM Corp

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα