ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ STUDENT HANDBOOK Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο Τηλ.: Γραµµατεία Τµήµατος ΕΑΠΗ Ιπποκράτους 35, γ όροφος Τηλ.: Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ ιστοσελίδα:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Institute of Education, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή 1.2 Αντικείµενο - Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών 1.4 Όργανα ιοίκησης 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ 1.6 ιασφάλιση Ποιότητας 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 1.8 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 1.9 Βιβλιοθήκες 1.10 Πόροι Υποτροφίες 1.11 Επικοινωνία µε Μέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του Κοινού ΠΜΣ 1.12 Συνεργασία µε τη ιεθνή Αµνηστεία 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών 2.2 Ενότητες µαθηµάτων 2.3 ιεπιστηµονικά σεµινάρια 2.4 Μαθήµατα εµβάθυνσης 2.5 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 2.6 Μαθήµατα από άλλα ΠΜΣ των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Λονδίνου 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Πρόγραµµα Φοίτησης 3.2 Φοίτηση και αποφοίτηση 3.3 Αξιολόγηση-Βαθµολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Περιγραφή Μαθηµάτων 2

3 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών Οι σπουδές στα ηµόσια Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήµια είναι αυτοδιοικούµενα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µε ακαδηµαϊκή ελευθερία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και αποτελούνται από Σχολές και Τµήµατα. Κάθε Τµήµα χορηγεί αντίστοιχο πανεπιστηµιακό πτυχίο. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν θεσµικά κατοχυρωµένη δικαιοδοσία να απονέµουν πτυχία. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί το πρώτο Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έχει µεγάλο αριθµό φοιτητών, καθηγητών και γνωστικών αντικειµένων σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Το Πανεπιστήµιο αποτελείται από τριάντα ένα Τµήµατα, κατανεµηµένα σχεδόν στο σύνολό τους σε πέντε (5) Σχολές. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργούν σήµερα εκατον δεκα οκτώ (118) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, λειτουργούν πληθώρα ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων, καθώς και οκτώ (8) Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες µε διακεκριµένα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών. Συµµετέχει σε διεθνή επιστηµονικά δίκτυα, διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισµούς, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα, Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και προγράµµατα νέας ελληνικής γλώσσας για ξένους. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τα Πανεπιστήµια έχουν την αρµοδιότητα για: (α) το σχεδιασµό και την οργάνωση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και (β) τη χορήγηση και την πιστοποίηση των µεταπτυχιακών τίτλων και ιδακτορικών ιπλωµάτων. Η πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των µεταπτυχιακών σπουδών και ο τύπος και ο χαρακτηρισµός των απονεµόµενων µεταπτυχιακών τίτλων και των ιδακτορικών ιπλωµάτων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ ή του κάθε πανεπιστηµίου. O έλεγχος της ποιότητας και του επιπέδου των παρεχοµένων σπουδών γίνεται όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Η συνεργασία Πανεπιστηµίων µε αναγνωρισµένα οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής ρυθµίζεται από Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) µεταξύ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, ο τύπος του µεταπτυχιακού τίτλου, και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόµενης χώρας. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που χορηγούνται είναι ισότιµοι µε τους χορηγούµενους από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα στα οποία λειτουργεί το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. είναι ένα από τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα µε το προνόµιο να προσφέρει το πτυχίο του συγκεκριµένη επαγγελµατική προοπτική. Καλλιεργεί την επιστηµονική παιδεία και µέσω αυτής διασφαλίζει την κατάρτιση τη σχετική µε το επάγγελµα του/της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας. Η σύνθεση επιστηµονικής γνώσης και επαγγελµατικής κατάρτισης ή, µε άλλους όρους, θεωρίας και πράξης είναι βασική αρχή του Τµήµατος. Το Τµήµα έχει αναπτύξει σηµαντικές διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Συµµετέχει σε πέντε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το παλαιότερο όλων 3

4 είναι το διακρατικό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Institute of Education, Πανεπιστήµιο Λονδίνου Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου Στο Ηνωµένο Βασίλειο το θεσµικό πλαίσιο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ποικίλει. Τα παλαιότερα πανεπιστήµια (πριν το 1992) λειτουργούν βάσει βασιλικής χάρτας, ενώ τα νεότερα πανεπιστήµια και ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν βάσει κοινοβουλευτικού νόµου. Η νοµοθεσία σχετικά µε την ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι συγκεντρωµένη σε ένα µοναδικό και συνεκτικό σώµα. Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1992 για τη µεταδευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση εισήγαγε µεγάλες αλλαγές, που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα της χρήσης του όρου «πανεπιστήµιο» από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, το Συµβούλιο του Στέµµατος είναι αρµόδιο να εγκρίνει ένα ίδρυµα ως ικανό να απονέµει πτυχία. To Institute of Education είναι ένα από τα 17 ιδρυτικά αυτόνοµα Κολέγια του οµόσπονδου Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Κάθε Κολέγιο του Πανεπιστηµίου έχει το δικό του Χάρτη, Καταστατικό και νοµική υπόσταση. Όλα τα πτυχία των προγραµµάτων στα οποία είναι εγγεγραµµένοι οι φοιτητές κάθε Κολεγίου είναι πτυχία του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τα Κολέγια έχουν αυτονοµία στους κανονισµούς σπουδών και σε όλες τις διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων αξιολόγησης. Χρηµατοδοτούνται από τα κυβερνητικά χρηµατοδοτικά συµβούλια και από τα δίδακτρα των φοιτητών, και προσλαµβάνουν το προσωπικό τους, συµπεριλαµβανοµένων και των καθηγητών. Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των κατάλληλων διαδικασιών στα Κολέγια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης και των παροχών σε όλες τις πτυχές του έργου τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα προγράµµατα προσφέρουν µαθήµατα σε «σπονδυλωτή» (modular) οργάνωση και προγράµµατα µερικής φοίτησης, ενώ πολλά πανεπιστήµια χορηγούν σε φοιτητές πιστωτικές µονάδες για προηγούµενες σπουδές και άτυπες µορφές µάθησης που αποκτήθηκαν από την εργασία τους ή άλλες εµπειρίες. Institute of Education Το Institute of Education είναι το µόνο Κολέγιο του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µε επιστηµονικό αντικείµενο την εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές των κοινωνικών επιστηµών. Το διακεκριµένο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του ΙοΕ και οι ικανοί φοιτητές του αποτελούν µια πλούσια µαθησιακή κοινότητα που αντικατοπτρίζει την πολιτισµική ετερότητα και τις ποικίλες πολιτικές, φιλοσοφικές και µεθοδολογικές θέσεις στην εκπαιδευτική και κοινωνική επιστηµονική σκέψη. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1200 πτυχιούχοι εκπαιδεύονται ως εκπαιδευτικοί στα προγράµµατα του ΙοΕ. Τα υπόλοιπα 4/5 του φοιτητικού σώµατος αποτελούνται από εκπαιδευτικούς µε πρόσφατη πιστοποίηση, καθώς και από έµπειρους επαγγελµατίες στην εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές. Προέρχονται από όλες τις περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου και έχουν στόχο να ενισχύσουν τις προοπτικές µιας επιτυχηµένης σταδιοδροµίας µέσα από προγράµµατα επιµόρφωσης, µεταπτυχιακά διπλώµατα, µεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικούς τίτλους και µεταδιδακτορική έρευνα. Το ΙοΕ προσελκύει και διατηρεί στο δυναµικό του διακεκριµένους επιστήµονες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της εκπαιδευτικής έρευνας. Το ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΙοΕ-καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και 4

5 ερευνητές- συµµετέχει σε περισσότερα από 100 χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και είναι περιζήτητο σε όλο τον κόσµο για διαλέξεις και συνεργασίες. 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελεί αναµόρφωση (ΦΕΚ 2116/ ) του ιακρατικού Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ 670/ ) και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Το πρόγραµµα αυτό µε τίτλο Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Την κύρια ευθύνη είχε η καθηγήτρια Μ. Ηλιού, ιευθύντρια του συγκεκριµένου προγράµµατος από το 1997 µέχρι τη συνταξιοδότησή της το Από το 2001 το Πρόγραµµα αναµορφώθηκε µε µεγαλύτερη έµφαση στη διακρατική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε και θεσµικά (ΦΕΚ 705/ ) από το 2003 µε προσυπογραφή του Μ Ε από το ΙοΕ (ΦΕΚ 611/ ) και στη συνέχεια µε τη χορήγηση του Ενιαίου τίτλου σπουδών (ΦΕΚ 1432/ ) και (ΦΕΚ 2116/ ). Σήµερα το Πρόγραµµα διοικείται από τη ιοικούσα Επιτροπή (Programme Governing Board). Από την ίδρυσή του µέχρι και σήµερα το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από το ακαδηµαϊκό έτος έως και το το αναµορφωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την αντίστοιχη δράση του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Κατά τα έτη 2004 έως και 2007 πηγές χρηµατοδότησης ήταν τόσο το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. όσο και ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 2007 έως σήµερα αποκλειστική πηγή χρηµατοδότησης είναι το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από την αρχή της λειτουργίας του σκοπός του Προγράµµατος ήταν η εξειδίκευση των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (Μ.Φ.) σε θέµατα ευαισθητοποίησης και διδασκαλίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εκπαίδευση. Αφετηρία για την οργάνωση του µεταπτυχιακού αυτού προγράµµατος ήταν η θέση ότι η ευαισθητοποίηση στα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προάσπισής τους οφείλει να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα της εκπαίδευσης ήδη από τις πρώτες βαθµίδες. Συγκεκριµένα, επιδίωξη του Προγράµµατος είναι: - Η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την καταπολέµηση των κοινωνικών διακρίσεων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο πολυεθνικών συνόλων και πολυπολιτισµικών κοινωνιών. - Η εξέταση µεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας στη βάση θεωριών και επιστηµολογικών παραδειγµάτων. - Η εµβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες που αφορούν την εκπαίδευση, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσα από διαφορετικά επιστηµονικά παραδείγµατα. - Η κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισµικής ετερογένειας όσων µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5

6 - Η κατανόηση του πολύπλοκου, πολυεπίπεδου χαρακτήρα της διδασκαλίας/µάθησης σε σχέση µε κυρίαρχα ζητήµατα και αλλαγές στην εκπαίδευση. - Η έµφαση στις αφετηρίες και τις διαδικασίες διαµόρφωσης εκπαιδευτικών πολιτικών που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. - Η ανάδειξη του ρόλου των ευρωπαϊκών θεσµών και των επιδράσεων που ασκούν παγκόσµια κινήµατα σε ζητήµατα εκπαίδευσης, δικαιωµάτων και κοινωνικής συνοχής. Βασική επιδίωξη του Προγράµµατος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει η στενή συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Memorandum of Agreement/ Protocol of Collaboration, που θεσµοποιεί το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα, λειτουργεί µε βάση το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.)., όπως προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία, καθώς και τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που διέπουν το ΙοΕ. Η συνεργασία άρχισε το 1995, µετά από ενέργειες της Καθηγήτριας Μαρίας Ηλιού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και της ρ. Eva Gamarnikow στο IοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Το 2001 η συνεργασία έγινε διακρατική και τυπικά. Από το ακαδηµαϊκό έτος , το ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα λειτούργησε µε βάση το Εδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) και άρχισε να χορηγεί Ενιαίο ίπλωµα από τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου. Η ανανέωση της ισχύουσας συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) για το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έγινε το Μάρτιο του Από το 2001 έως σήµερα, το Πρόγραµµα αξιολογείται ανά διετία µε τη µορφή της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης (βλ. 1.6). 1.2 Αντικείµενο Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ Το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έχει ως αντικείµενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη µελέτη και την εφαρµογή µεθόδων για θέµατα εκπαίδευσης. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Ε.Α.Π.Η.) και του Institute of Education (IOE) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήµες της αγωγής. Οι κάτοχοι του µεταπτυχιακού τίτλου έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Η προστιθέµενη αξία που προκύπτει τόσο για το Τµήµα όσο και για τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου συνδέεται µε /αποτυπώνεται στους στόχους του Προγράµµατος. Συγκεκριµένα το Πρόγραµµα αποσκοπεί: - στην κινητικότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και διδασκόντων προωθώντας έτσι τη συνεργατική διδασκαλία και την εξοικείωση των φοιτητών µε διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια (ελληνικό και αγγλικό). - στην κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και επιστηµόνων οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείµενο των επιστηµών της αγωγής και ειδικότερα στον τοµέα των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στην Εκπαίδευση, και θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναµικό των σχολείων, των κεντρικών δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως 6

7 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κέντρων Ερευνών, δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων. - στη δηµιουργία επιστηµονικών στελεχών ικανών να συµµετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών κ.α., στη µελέτη και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α., και στην ανάπτυξη και εφαρµογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσµών. Οι σπουδές στο Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα οργανώνονται µε βάση ένα κοινό σχήµα ενοτήτων και µαθηµάτων. Το περιεχόµενο σπουδών περιλαµβάνει γνώσεις στη θεωρία και στην έρευνα. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητηµάτων και επιχειρεί να αναδείξει καινοτόµες πρακτικές τόσο στο ερευνητικό όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο, έχει ερευνητικό και επαγγελµατικό χαρακτήρα και πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Παράλληλα καλλιεργεί ικανότητες για ευρύτερη επιστηµονική και ερευνητική ή πρακτική δραστηριότητα, καθώς και κριτική και δηµιουργική ανάγνωση της καθηµερινότητας µέσω του επιστηµονικού διαλόγου. Γνώση και κατανόηση To Πρόγραµµα βοηθά τους ΜΦ να κατανοήσουν: Την προέλευση και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διαφορετικούς τοµείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ρόλο και τα αποτελέσµατα της δράσης των ευρωπαϊκών θεσµών και των ευρύτερων παγκόσµιων τάσεων σε σχέση µε την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Τις κυριότερες θεωρίες και έννοιες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, από διαφορετικές επιστηµονικές οπτικές, µε ειδική αναφορά στην κατασκευή των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Την κοινωνική και πολιτισµική ετερογένεια των συµµετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Την πολύπλοκη, πολυεπίπεδη φύση της µάθησης και τη σχέση της µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Ακαδηµαϊκές δεξιότητες Το Πρόγραµµα καθιστά τους ΜΦ ικανούς: Να αναγνωρίζουν και να τοποθετούν στο κατάλληλο πλαίσιο ζητήµατα και ερωτήµατα σχετικά µε τη θεωρία, την έρευνα, την πολιτική και την επαγγελµατική πρακτική. Να αντιµετωπίζουν κριτικά και να κατανοούν τη θεωρία και τις µεθόδους έρευνας που είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση συγκεκριµένων ζητηµάτων, εκπαιδευτικών προβληµάτων και ειδικών ερευνητικών ερωτηµάτων. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα. Να εντοπίζουν, να αναλύουν και να εντάσσουν στο κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο πραγµατολογικό υλικό και πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Να αξιολογούν κριτικά τα πραγµατολογικά δεδοµένα σε σχέση µε τη θεωρία και το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο, να συνάγουν συµπεράσµατα και να αξιολογούν τις θεωρίες και ερµηνείες µε βάση το πραγµατολογικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. 7

8 Να χρησιµοποιούν συστηµατικά τη συγκριτική ανάλυση για να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις στην εκπαίδευση. Να αξιολογούν κριτικά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η συγκριτική ανάλυση σε διάφορες περιπτώσεις. Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και πραγµατολογικά δεδοµένα από ποικίλες πηγές και να αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηµατολογία µε βάση τα στοιχεία και την κριτική τους σκέψη. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και µε ακρίβεια, στο γραπτό και προφορικό λόγο, και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο. Να αυτοκαθοδηγούνται και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων. Να εργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης. Πρακτικές- επαγγελµατικές δεξιότητες Οι ΜΦ αναπτύσσουν ικανότητες: Να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές θεωρίες και έννοιες σε προβλήµατα έρευνας, πολιτικής και πρακτικής. Να διαµορφώνουν επιστηµολογικά πλαίσια και να αξιοποιούν κατάλληλα µεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν πραγµατολογικά δεδοµένα της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής σε συγκεκριµένα πλαίσια. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης, λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της οµάδας στην οποία απευθύνεται η παρέµβαση. Να δρουν αυτόνοµα σε επαγγελµατικό επίπεδο. Να εργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες και να βοηθούν άλλους να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Κοινό Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), οδηγεί στη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων, στον κλάδο των Επιστηµών της Αγωγής, ως εξής: (α) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (ΙοΕ) χορηγείται Ενιαίο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα - Joint MA degree in Education and Human Rights. Το ίπλωµα απονέµεται από κοινού από τα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα: το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται και στα δύο πανεπιστήµια και αξιολογούνται µε τα κριτήρια του αντίστοιχου πανεπιστηµίου. Η φοίτηση περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο πλήρη ακαδηµαϊκά τρίµηνα (spring and summer term) στο Institute of Education του 8

9 Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (εαρινό εξάµηνο του πρώτου έτους σπουδών) και τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. (β) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ, χορηγείται Χωριστό Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα µε αναφορά στο συνεργαζόµενο Ίδρυµα (Institute of Education). Το ίπλωµα απονέµεται από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια του. Η φοίτηση περιλαµβάνει 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο τελευταίο εξάµηνο ΕΚΠΑ /εαρινό και θερινό τρίµηνο ΙΟΕ, οι ΜΦ εκπονούν τη Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Το Κοινό ΠΜΣ χορηγεί επιπλέον Diploma Supplement (Παράρτηµα ιπλώµατος) όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας: σε αυτό παρουσιάζεται η δοµή του Προγράµµατος, η περιγραφή των µαθηµάτων που ο/η απόφοιτος ολοκλήρωσε, το φορτίο, οι πιστωτικές µονάδες και η επίδοση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών καθοδηγούνται στις επιλογές τους από τον/την Σύµβουλο Καθηγητή/τριά τους ώστε να καταρτίσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα µε συνοχή και προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους (βλ. 3.2). Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου οργανώνουν το πρόγραµµά τους σε συνεργασία µε τον Course Leader του Προγράµµατος ιδακτορικό ίπλωµα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις επιλογής, εγγραφής, φοίτησης και αποφοίτησης που ισχύουν σε κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα χωριστά. 1.4 Όργανα ιοίκησης Το Πρόγραµµα διοικείται από τα ακόλουθα σώµατα των οποίων οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τη νοµοθεσία και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.): τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board Συµµετέχει εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ (α) Τµήµα Ε.Α.Π.Η (Πανεπιστήµιο Αθηνών) To Κοινό ΠΜΣ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, 9

10 τηλέφωνο (Αθανασία Χαλαζωνίτη, Γραµµατέας της ιοικούσας Επιτροπής του Προγράµµατος). Υποστηρίζεται επίσης από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράµµατος, Ιπποκράτους 35, 3 ος όροφος, τηλέφωνο ιστοσελίδα: Το γραφείο παρέχει υποστήριξη στους ΜΦ για θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση στο Πρόγραµµα. εν έχει αρµοδιότητα για ζητήµατα που αφορούν τη διαµονή των ΜΦ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της εκεί φοίτησής τους. (β) Institute of Education (Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου γίνεται από: -Registry and Student Support: Dr Edel Mahony, Academic Registrar, 20 Bedford Way, London WC1H 0AL, Student Support Centre, Level 4, Core A, and Miss Ruth Gosling, Academic Registrar, room 407, 4 th floor, 20 Bedford Way, -MA Course Administrator: Miss Judy Morrison, room 724, 20 Bedford Way, - Recruitment and Admissions, Registry : Laura Peters, Senior Administrator (Registry), Level 4 - Student Support Centre, 20 Bedford Way, WC1H 0AL, Recruitment and Admissions Ext Kirsten Hamilton, Assistant Registrar, Recruitment & Admissions International, level 4, 20 Bedford Way, David Kelly, Administrator, Recruitment & Admissions, Home/EU, Registry & Student Support, Level 4, 20 Bedford Way, Όλες οι ακαδηµαϊκές και οικονοµικές υποχρεώσεις των ΜΦ που φοιτούν στο ΙΟΕ διέπονται από τους κανόνες και τις ρυθµίσεις του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, όπου οι ΜΦ πρέπει να απευθύνονται για κάθε θέµα. 1.6 ιασφάλιση της Ποιότητας. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης-ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα. Συγκεκριµένα, για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει καθιερωθεί από το 2001 διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθείται από εξωτερική αξιολόγηση µε εξωτερικό σύµβουλο-κριτή. Η εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει στο να διαπιστώσει τη συνολική αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος και βασίζεται στις απαντήσεις, σε ερωτηµατολόγια, διδασκόντων και φοιτητών. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του Προγράµµατος και οδηγούν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας του ΠΜΣ. Για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, προβλέπονται οι διαδικασίες ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως έχουν καθιερωθεί συνολικά για το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. 10

11 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Από το ακαδηµαϊκό έτος οι φοιτητές/τριες που επιλέγονται στο Πρόγραµµα φοιτούν είτε (α) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου είτε (β) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ γίνεται µία φορά το χρόνο: α. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ισότιµων προς τα ελληνικά, καθώς και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα. β. στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι στο πεδίο της εκπαίδευσης ή των κοινωνικών επιστηµών ή πτυχιούχοι που έχουν επαγγελµατική ή προσωπική εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του ΠΜΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραµµα, ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι µπορούν να πληροφορηθούν τους τρέχοντες κανονισµούς σχετικά µε τους τρόπους απόδειξης της επάρκειας τους στην αγγλική γλώσσα στο Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών ανακοινώνεται στον ηµερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Κοινού ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας που περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα β) αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας δ) πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής γλώσσας ε) βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. στ) υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρονται τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του/της, καθώς και προτεινόµενο σχέδιο σπουδών για τη φοίτησή του/της στο Κοινό Πρόγραµµα Σπουδών ζ) δύο συστατικές επιστολές η) δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν) Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, τηλ , και στο Institute of Education, στο αρµόδιο γραφείο (Room 504, School of Educational Foundations and Policy Studies, 20 Bedford Way). Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται µετά την κατάθεσή τους. Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις για να πιστοποιηθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής. 11

12 Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), καλούνται σε συνέντευξη από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής. Στην τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαµβάνονται υπόψη ο γενικός βαθµός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά µαθήµατα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται η συνολική συγκρότηση και επιστηµονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board ενδέχεται να ορίσει κατά περίπτωση συγκεκριµένα µαθήµατα από το προπτυχιακό πρόγραµµα, ως προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή στο Κοινό ΠΜΣ. ιδακτορικές Σπουδές Οι διαδικασίες επιλογής και οι όροι φοίτησης διαφέρουν στα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι χρειάζεται να ενηµερωθούν και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο κάθε ίδρυµα χωριστά. 12

13 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου Εγγραφές- Ενημέρωση Νέων Φοιτητών Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοίνωση Συμβούλων Καθηγητών/τριών Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 30-4 Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 1η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Διεπιστημονικό Σεμινάριο β έτους (Θερινό Σχολείο Αναπλαισίωσης, μάθημα συνδιδασκαλίας) 2η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 3η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, Κατάθεση προτάσεων Μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας φοιτητών β έτους Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή 7-11 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Δευτέρα 28 Οκτωβρίου Αργία (εθνική εορτή) Τρίτη- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή 29-1 Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 4-8 Νοεμβρίου Νοεμβρίου Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2-6 Δεκεμβρίου 9-13 Δεκεμβρίου Παρασκευή 20 Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δεκεμβρίου 4η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 5η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 6η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 7η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 8η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 9η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 10η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 11η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Αιτήσεις για αναστολή σπουδών 12η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 13η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου εβδομάδα αναπληρώσεων, παράδοσης εργασιών Δεκεμβρίου εβδομαδα χριστουγέννων 30-3 Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου εβδομάδα πρωτοχρονιάς Τελική ημερομηνία παράδοσης εργασιών χειμερινού εξαμήνου 13

14 Δευτέρα 6 Ιανουαρίου Έναρξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα 3 φεβρουαρίου ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δευτέρα- Παρασκευή 3-7 φεβρουαρίου 1η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου 2η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ως Παρασκευή 9 Μαΐου 3η εβδομάδα μαθημάτων Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου 4η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα 3 Μαρτίου Αργία Καθαράς Δευτέρας Τρίτη- Παρασκευή 4-7 Μαρτίου 5η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 6η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 7η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 8η εβδομάδα μαθημάτων Τρίτη 25 Μαρτίου Αργία (Εθνική εορτή) Παρασκευή 28 Μαρτίου Λήξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα- Παρασκευή 31-4 Μαρτίου/Απριλίου 9η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή 7-11 Απριλίου 10η εβδομάδα μαθημάτων Μ. Δευτέρα 14 - Παρασκευή 25 Απριλίου Διακοπές Πάσχα Δευτέρα 28 Απριλίου Έναρξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα- Παρασκευή 28-2 Απριλίου/Μαΐου 11η εβδομάδα μαθημάτων Πέμπτη 1 Μαΐου Αργία Πρωτομαγιάς Δευτέρα- Παρασκευή 5-9 Μαΐου 12η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου 13η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου Παρασκευή 30 Μαΐου Παρασκευή 4 Ιουλίου Αιτήσεις για παράταση κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, β έτος Αιτήσεις για αναστολή σπουδών Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, β έτος Παράδοση εργασιών εαρινού εξαμήνου ΕΚΠΑ, εξετάσεις Λήξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 14

15 1.9. Βιβλιοθήκες Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδοµένων στις οποίες το Πανεπιστήµιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιούν τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστηµίων. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Παράλληλα, οι ΜΦ χρησιµοποιούν το σπουδαστήριο του ΠΜΣ, όπου υπάρχει βιβλιογραφία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του Κοινού Προγράµµατος. Ενδεικτικά µόνο, µερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούν συχνά οι ΜΦ για τη συγγραφή των εργασιών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους είναι οι ακόλουθες: Βιβλιοθήκη ΤΕΑΠΗ, ηµιόροφος, Ιπποκράτους 33, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης, 5ος & 6ος όροφος, Αιόλου & Κολοκοτρώνη, Αθήνα. Βιβλιοθήκη ηµοτικής Εκπαίδευσης, 3ος όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 24, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, γρ. 646, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 536, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφ. 534, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ βλ. Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους στη βιβλιοθήκη του ΙοΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και σε άλλες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Οι αρµόδιοι στο ΙοΕ είναι πρόθυµοι να διευκολύνουν τους ΜΦ να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες βιβλιοθήκες, συντάσσοντας υποστηρικτικά σηµειώµατα ή υπογράφοντας σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, µερικές από τις βιβλιοθήκες που σχετίζονται µε το αντικείµενο σπουδών και στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜΦ είναι: General/Social Science Senate House Library University College London School of Economics Birkebeck College 15 Malet Street, London WC1E 7HU Tel: +44(0) (ticket applications to Course Administrator, Room 504 ) Gower St, London WC1E 6B Tel: +44(0) Houghton St, London WC2A 2AE Tel: +44(0) Malet St, London WC1E 7HX Tel: +44(0)

16 Specialist Collections Women: Feminist Library Fawcett Library 5 & 5a Westminster Bridge Road London SEI Tel: +44(0) London Guildhall University 133 Whitechapel High Street London E1 7QA Tel: +44(0) Race, Ethnicity and Development: School of Oriental and African Studies Institute of Race Relations Human Rights/UN: Unites Nations Information Centre Thornhaugh Street Russell Square London WC1H 0XG Tel: +44(0) Leeke Street Kings Cross Road London WX1X 9HS Tel: +44(0) Millbank Tower, Millbank, London SW1 Tel: +44(0) Πόροι Υποτροφίες Πηγή χρηµατοδότησης του Κοινού Προγράµµατος είναι ο τακτικός προυπολογισµός του Πανεπιστηµίου Αθηνών (από το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α.) Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ συµβάλλει συµπληρωµατικά στους πόρους του Κοινού ΠΜΣ προβλέποντας χρηµατοδότηση κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων. Η επιλογή των φοιτητών στο Πρόγραµµα γίνεται µετά από σχετική προκήρυξη. Η µετακίνηση των διδασκόντων από το ΙοΕ στο ΕΚΠΑ και αντίστροφα, γίνεται για τις ανάγκες διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος. Ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, το Πρόγραµµα επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονοµική ενίσχυση σε ΜΦ µε τη µορφή έµµισθης µερικής απασχόλησής τους στις δραστηριότητές του. Γίνεται επίσης προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες οικονοµικής ενίσχυσης ή υποτροφιών από άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ΙΚΥ κλπ Επικοινωνία µε µέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ Α. Ανδρούσου: , Φ. Ασηµακοπούλου: , Ν. Ασκούνη: , Α. Βασιλοπούλου: , S. Ball: +44(0) , E. Gamarnikow: +44 (0) , Β. Γιαλαµάς: , A. Green: +44 (0) , 16

17 T. Green: +44 (0) , Θ. ραγώνα: , Ε. Ζαµπέτα: , G. Janmaat: +44 (o) , Κατή: , Ι. Καυτανζόγλου: , Χ. Κωνσταντινίδου: Μ. Λεοντσίνη: , Μακρυνιώτη: , J. Ringrose, +44 (0) , S. Rizvi: +44 (0) , V. Showunmi, +44(0) , Β. Τσελφές: , Ε. Τζελέπη: C. Vincent: +44(0) , J. Vorhaus: +44 (0) , 1.12 Συνεργασία µε τη ιεθνή Αµνηστία Το Πρόγραµµα συνεργάζεται µε το ελληνικό τµήµα της ιεθνούς Αµνηστίας. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στους/ις φοιτητές/τριες η ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδική επιµόρφωση για εµψυχωτές-συνεργάτες της ιεθνούς Αµνηστίας σε θέµατα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, η οποία περιλαµβάνει και υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία. Η συνεργασία των φοιτητών/ριών του ΠΜΣ µε τη ιεθνή Αµνηστία πραγµατοποιείται σε εθελοντική βάση. 17

18 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες: τις τέσσερις ενότητες µαθηµάτων τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια τη Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Σε κάθε συνιστώσα του προγράµµατος σπουδών αντιστοιχεί συγκεκριµένος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η οργάνωση του Προγράµµατος περιλαµβάνει: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα (β) µαθήµατα επιλογής και (γ) µαθήµατα εµβάθυνσης * Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επιλογής µέσα στο πλαίσιο κάθε ενότητας µαθηµάτων. Για κάθε ενότητα καθορίζεται ο αριθµός των µαθηµάτων που πρέπει να επιλέξουν (βλ και 3.1.2) Αυτό τους επιτρέπει να συγκροτήσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα που να ανταποκρίνεται στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα και την επιθυµητή εξειδίκευσή τους. Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται µε την καθοδήγηση του/της Συµβούλου Καθηγητή/ριας (βλ. 1.3 και 3.1) 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών Το πρόγραµµα µαθηµάτων δεν είναι ακριβώς το ίδιο κάθε χρονιά. Σχετικά µε την προσφορά µαθηµάτων, η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος. Από το σύνολο των µαθηµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, ορισµένα µπορεί να µη διδαχθούν σε κάποιο ακαδηµαϊκό έτος. Ο καθορισµός του συγκεκριµένου προγράµµατος κάθε ακαδηµαϊκού έτους γίνεται µε κύριο γνώµονα τη διασφάλιση τόσο της επιστηµονικής επάρκειας του περιεχοµένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς µαθηµάτων σε σχέση µε τις ανάγκες των ΜΦ. Το πρόγραµµα σπουδών έχει ως εξής: ιεπιστηµονικά Σεµινάρια (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο α εξαµήνου Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Ανισότητες (χειµερινό εξάµηνο, συντονίστρια:. Μακρυνιώτη υποχρεωτικό- µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος «Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: * Ο όρος εµβάθυνση σε κάποιο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, σηµαίνει τη διερεύνηση, µέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας και της επεξεργασίας των εννοιών, ζητηµάτων που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πεδίο, µε τρόπο περισσότερο διεισδυτικό και κριτικό (δες και λεπτοµερή περιγραφή κεφ.2.4) 18

19 σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα»)(βλ. ενότητα µαθηµάτων 3) 5 ECTS (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο Εκπαίδευση, Ανθρώπινα ικαιώµατα και Κοινωνικές ανισότητες, Θερινό σχολείο, συνεργασία ΙοΕ και ΕΚΠΑ, µάθηµα συνδιδασκαλίας. 5 ECTS (Πραγµατοποιείται τη δεύτερη/τρίτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, επί 40 ώρες, Στο ιεπιστηµονικό σεµινάριο του Σεπτεµβρίου 2013 µετέχουν: ήµητρα Μακρυνιώτη, John Vorhaus, Εύη Ζαµπέτα, Μαίρη Λεοντσίνη, ήµητρα Κατή, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Υποχρεωτικό, εαρινό εξάµηνο Β έτους, Συντονιστές: οι ΜΦ στο στάδιο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας) (συνυπολογίζεται στις διδακτικέςπιστωτικές µονάδες της Μδε) Μετέχουν: Υποχρεωτικά οι ΜΦ που εκπονούν Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια είναι υποχρεωτικά καθώς και τα µαθήµατα µε την ένδειξη (*). Ενότητες µαθηµάτων, µαθήµατα και διδάσκοντες Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και Πρακτικές της Εκπαιδευτικής Έρευνας (*) Μεθοδολογία έρευνας στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 10 ECTS E Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας / εµβάθυνση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 5 ECTS Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Εκπαιδευτικοί θεσµοί και ιδιότητα του πολίτη (ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) Ε Εκπαιδευτικοί θεσµοί / εµβάθυνση * (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 5 ECTS L Educational Traditions and Systems in Europe (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS L Justice: Contemporary Social Issues and Perspectives (χειµερινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 3) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος ) N Θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Τζελέπη) 10 ECTS N E Θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων/ εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Τζελέπη) 5 ECTS Ενότητα 3 Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 10 ECTS * Αφορά µόνο τους φοιτητές που έχουν δηλώσει και ολοκληρώσει το αντίστοιχο µάθηµα 19

20 3.3.1.Ε Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών/εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 5 ECTS Κοινωνικό φύλο και κοινωνικό κεφάλαιο (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 10 ECTS Ε Κοινωνικό φύλο / εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 5 ECTS Έθνος, φυλή και εκπαίδευση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) 10 ECTS Ε Έθνος, φυλή και εκπαίδευση / εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) L3.3.2 Sociology of Race and Education (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, Alice Brandbury) 15 ECTS (*) Κατασκευή των κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη, Α. Βασιλοπούλου, Ε. Ζαµπέτα, Μ. Λεοντσίνη) 5 ECTS. L3.3.3 Understanding Education Policy (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education, Stephen Ball & Carol Vincent) 15 ECTS Ενότητα 4 Κοινωνικές Ανισότητες, ικαιώµατα και Εκπαίδευση Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.2Ε Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού/εµβάθυνση (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 5 ECTS Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) 10 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 2) Ε Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης /εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) L Rights and Education (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education, John Vorhaus) 15 ECTS L Sociology of Education (χειµερινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες * (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) 10 ECTS Ε ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες /εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) Γλώσσα και Εκπαίδευση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 10 ECTS Ε Γλώσσα και Εκπαίδευση /εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 5 ECTS Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες 10 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.5Ε Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες/ εµβάθυνση 5 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) * Το µάθηµα απευθύνεται µόνο σε φοιτητές του δεύτερου έτους 20

21 L Minorities, Migrants and Refugees in National Education Systems (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, Sadaf Rizvi), 15 ΕCTS (ανήκει και στην ενότητα 2). (*) Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (Μδε) 20 ΕCTS (εαρινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) & Σχέδιο και Μέθοδος Έρευνας της Μδε 10 ΕCTS (χειµερινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) Εργαστήρια Εργαστήριο µεθοδολογίας: ανάλυση δεδοµένων (εαρινό εξάµηνο, Β. Γιαλαµάς) (επιλογής, χωρίς βαθµό) Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους συνιστωσών του Προγράµµατος σπουδών (ενότητες µαθηµάτων, σεµινάρια, διπλωµατική εργασία κλπ). Οι αναλυτικές περιγραφές των µαθηµάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του Οδηγού Σπουδών. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι και όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να τις µελετήσουν γιατί εκφράζουν τις απαιτήσεις και τα περιεχόµενα του ΠΜΣ. 2.2 Ενότητες µαθηµάτων Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας H ενότητα έχει αντικείµενο την εµβάθυνση στη µεθοδολογία και τις τεχνικές της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι ΜΦ την ικανότητα να συνθέτουν τις θεωρητικές προκείµενες µε την ερευνητική πρακτική, το ερευνητικό σχέδιο και τα εµπειρικά δεδοµένα. Περιλαµβάνει µαθήµατα εµβάθυνσης στη χρήση των επιστηµονικών µεθόδων και εκµάθησης πρακτικών και τεχνικών σχετικών µε τη συλλογή και την ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων. Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Αντικείµενο της ενότητας αποτελεί η ανάλυση των εκπαιδευτικών θεσµών ως προς τους ιστορικούς και πολιτικούς όρους συγκρότησής τους, καθώς επίσης και ως προς τις κοινωνικές καταβολές τους. Αναλύονται επίσης οι επιδράσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί θεσµοί στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία από το λόγο των διεθνών οργανισµών, τις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης καθώς και την προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενότητα 3 Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες Αντικείµενο της ενότητας είναι η εµβάθυνση σε ζητήµατα καθορισµού των ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και ερµηνειών του κόσµου. Περιέχει θεωρητικές τεκµηριώσεις από την επιστηµονική σκοπιά της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της ιστορίας για την κοινωνική κατασκευή που αποτελούν τόσο οι κατηγοριοποιήσεις και ταξινοµίες όσο και οι ανθρώπινες οµάδες ως φυσικά σύνολα. 21

22 Ενότητα 4 Κοινωνικές Ανισότητες, ικαιώµατα και Εκπαίδευση Αντικείµενο της ενότητας είναι η ιδιαίτερη συµβολή της εκπαίδευσης στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών ιεραρχιών και ανισοτήτων. Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστηµα χειρίζεται τις διαφορές ως προς την κοινωνική ή την εθνική προέλευση, το φύλο ή τις φυσικές/ ατοµικές ικανότητες. Στόχος είναι η ανάλυση των µηχανισµών µέσω των οποίων οι διαφορές ερµηνεύονται ως αποκλίσεις, νοµιµοποιώντας έτσι τις κυρίαρχες ιεραρχήσεις εις βάρος των δικαιωµάτων και της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας τοποθετείται τόσο στο επίπεδο των δοµών, όσο και στο επίπεδο της σχολικής γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών, επιχειρώντας µια σφαιρική προσέγγιση των διαδικασιών συγκρότησης των κοινωνικών υποκειµένων στο σχολικό πλαίσιο. 2.3 ιεπιστηµονικά Σεµινάρια Στα ιεπιστηµονικά Σεµινάρια, διδάσκοντες από το Institute of Education (IoE), µέλη ΕΠ από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ειδικοί επιστήµονες, τα µέλη ΕΠ του ΤΕΑΠΗ και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες παρουσιάζουν επίκαιρους επιστηµονικούς/ερευνητικούς προβληµατισµούς. Τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια του Προγράµµατος αποσκοπούν ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδηµαϊκού διαλόγου και της αυτόνοµης επιστηµονικής παραγωγής µέσα από ανάγνωση επιστηµονικών κειµένων, διαλέξεις, επιστηµονικές ηµερίδες, εργαστήρια (workshops). Ειδικότερα: (1) Tο ιεπιστηµονικό Σεµινάριο α εξαµήνου Εκπαίδευση, δικαιώµατα, και ανισότητες (υποχρεωτικό, µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ΜΦ στην επιστηµονική κοινότητα. (2) Το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο γ εξαµήνου Εκπαίδευση, Ανθρώπινα ικαιώµατα και Κοινωνικές Ανισότητες (υποχρεωτικό, Θερινό Σχολείο Αναπλαισίωσης, µάθηµα συνδιδασκαλίας, συνεργασία ΙΟΕ και ΕΚΠΑ) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ΜΦ στην παραγωγή νέας γνώσης, µε έµφαση στην αναπλαισίωση των θεωρητικών γνώσεων στο περιβάλλον που εργάζονται και ζουν. (3) Το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Μδε) του Β έτους (δ εξάµηνο) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να οργανώσουν οι ΜΦ το σεµινάριο και τη δική τους επιστηµονική παραγωγή κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας τους. 2.4 Μαθήµατα Εµβάθυνσης Ο όρος εµβάθυνση σε κάποιο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, σηµαίνει τη διερεύνηση, µέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας και της επεξεργασίας των εννοιών, ζητηµάτων που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πεδίο, µε τρόπο περισσότερο διεισδυτικό και κριτικό. Ο/Η φοιτητής/τρια αναµένεται να παρουσιάσει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας σκέψης και αυτόνοµης δηµιουργικότητας, και να χρησιµοποιήσει τις ερευνητικές τεχνικές µε τρόπο τέτοιον ώστε να αντιληφθεί και να εφαρµόσει στη δική του έρευνα και πρακτική την παραγωγή και ερµηνεία νέας γνώσης. Η εµβάθυνση σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο στοχεύει να καταστήσει τους ΜΦ ικανούς να αναπλαισιώνουν τη θεωρία και να παρουσιάζουν 22

23 επιχειρήµατα που είναι αφενός πρωτότυπα, αφετέρου εξαιρετικά σαφή και εστιασµένα. Η εγγραφή στην εµβάθυνση συγκεκριµένου µαθήµατος γίνεται µετά από έγκριση του διδάσκοντα, αξιολογείται µε εργασία λέξεων και πιστώνεται µε 5 ECTS. 2.5 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Μδε) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου. Η εκπόνηση της Μδε ξεκινά στο γ εξάµηνο σπουδών (Μέθοδος και Σχέδιο Έρευνας της Μδε) και ολοκληρώνεται στο δ εξάµηνο σπουδών. Συνοδεύεται από το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (δ εξάµηνο) το οποίο συντονίζουν-οργανώνουν οι ΜΦ του β έτους. Η Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία έχει 30 ECTS, που αντιστοιχούν σε 78 διδακτικές ώρες και 780 ώρες φορτίο εργασίας για το φοιτητή/τρια. Συγκεκριµένα, στο γ εξάµηνο σπουδών οι ΜΦ καλούνται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της Μδε (βλ. Μέθοδος και Σχέδιο Έρευνας-υποχρεωτικό, 10 ECTS) και ολοκληρώνουν τη Μδε στο δ εξάµηνο σπουδών (20 ECTS). 2.6 Μαθήµατα από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Λονδίνου Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αξιοποίησης των πόρων στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου προς όφελος των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν µαθήµατα που προσφέρονται σε άλλα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφή προς το αντικείµενο του Προγράµµατος. Οι ΜΦ µπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραµµά τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών επιλέγοντας µαθήµατα του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία και του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή. Τα µαθήµατα που οι ΜΦ µπορούν να επιλέξουν ορίζονται κάθε χρόνο από τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος και εντάσσονται στις ενότητες µαθηµάτων του Κοινού ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα. Στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου οι ΜΦ µπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραµµά τους επιλέγοντας ορισµένα από τα µαθήµατα που προσφέρονται από τα ΜΑ Social Justice and Education και Sociology of Education. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες µπορούν να επιλέξουν τα µαθήµατα εκείνα τα οποία ορίζονται από τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος και εντάσσονται στις ενότητες µαθηµάτων του Κοινού ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα. 23

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το υπό αναµόρφωση µονοετές Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τµήµατος ΠΕ (αναµένεται το Φ.Ε.Κ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ UNESCO για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Ρόδος, 04.06.2015 Α.Π.: 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός»

«Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Α. Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα