ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ STUDENT HANDBOOK Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο Τηλ.: Γραµµατεία Τµήµατος ΕΑΠΗ Ιπποκράτους 35, γ όροφος Τηλ.: Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ ιστοσελίδα:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Institute of Education, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή 1.2 Αντικείµενο - Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών 1.4 Όργανα ιοίκησης 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ 1.6 ιασφάλιση Ποιότητας 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 1.8 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 1.9 Βιβλιοθήκες 1.10 Πόροι Υποτροφίες 1.11 Επικοινωνία µε Μέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του Κοινού ΠΜΣ 1.12 Συνεργασία µε τη ιεθνή Αµνηστεία 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών 2.2 Ενότητες µαθηµάτων 2.3 ιεπιστηµονικά σεµινάρια 2.4 Μαθήµατα εµβάθυνσης 2.5 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 2.6 Μαθήµατα από άλλα ΠΜΣ των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Λονδίνου 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Πρόγραµµα Φοίτησης 3.2 Φοίτηση και αποφοίτηση 3.3 Αξιολόγηση-Βαθµολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Περιγραφή Μαθηµάτων 2

3 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών Οι σπουδές στα ηµόσια Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήµια είναι αυτοδιοικούµενα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µε ακαδηµαϊκή ελευθερία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και αποτελούνται από Σχολές και Τµήµατα. Κάθε Τµήµα χορηγεί αντίστοιχο πανεπιστηµιακό πτυχίο. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν θεσµικά κατοχυρωµένη δικαιοδοσία να απονέµουν πτυχία. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί το πρώτο Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έχει µεγάλο αριθµό φοιτητών, καθηγητών και γνωστικών αντικειµένων σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Το Πανεπιστήµιο αποτελείται από τριάντα ένα Τµήµατα, κατανεµηµένα σχεδόν στο σύνολό τους σε πέντε (5) Σχολές. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργούν σήµερα εκατον δεκα οκτώ (118) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, λειτουργούν πληθώρα ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων, καθώς και οκτώ (8) Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες µε διακεκριµένα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών. Συµµετέχει σε διεθνή επιστηµονικά δίκτυα, διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισµούς, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα, Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και προγράµµατα νέας ελληνικής γλώσσας για ξένους. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τα Πανεπιστήµια έχουν την αρµοδιότητα για: (α) το σχεδιασµό και την οργάνωση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και (β) τη χορήγηση και την πιστοποίηση των µεταπτυχιακών τίτλων και ιδακτορικών ιπλωµάτων. Η πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των µεταπτυχιακών σπουδών και ο τύπος και ο χαρακτηρισµός των απονεµόµενων µεταπτυχιακών τίτλων και των ιδακτορικών ιπλωµάτων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ ή του κάθε πανεπιστηµίου. O έλεγχος της ποιότητας και του επιπέδου των παρεχοµένων σπουδών γίνεται όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Η συνεργασία Πανεπιστηµίων µε αναγνωρισµένα οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής ρυθµίζεται από Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) µεταξύ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, ο τύπος του µεταπτυχιακού τίτλου, και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόµενης χώρας. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που χορηγούνται είναι ισότιµοι µε τους χορηγούµενους από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα στα οποία λειτουργεί το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. είναι ένα από τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα µε το προνόµιο να προσφέρει το πτυχίο του συγκεκριµένη επαγγελµατική προοπτική. Καλλιεργεί την επιστηµονική παιδεία και µέσω αυτής διασφαλίζει την κατάρτιση τη σχετική µε το επάγγελµα του/της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας. Η σύνθεση επιστηµονικής γνώσης και επαγγελµατικής κατάρτισης ή, µε άλλους όρους, θεωρίας και πράξης είναι βασική αρχή του Τµήµατος. Το Τµήµα έχει αναπτύξει σηµαντικές διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Συµµετέχει σε πέντε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το παλαιότερο όλων 3

4 είναι το διακρατικό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Institute of Education, Πανεπιστήµιο Λονδίνου Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου Στο Ηνωµένο Βασίλειο το θεσµικό πλαίσιο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ποικίλει. Τα παλαιότερα πανεπιστήµια (πριν το 1992) λειτουργούν βάσει βασιλικής χάρτας, ενώ τα νεότερα πανεπιστήµια και ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν βάσει κοινοβουλευτικού νόµου. Η νοµοθεσία σχετικά µε την ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι συγκεντρωµένη σε ένα µοναδικό και συνεκτικό σώµα. Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1992 για τη µεταδευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση εισήγαγε µεγάλες αλλαγές, που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα της χρήσης του όρου «πανεπιστήµιο» από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, το Συµβούλιο του Στέµµατος είναι αρµόδιο να εγκρίνει ένα ίδρυµα ως ικανό να απονέµει πτυχία. To Institute of Education είναι ένα από τα 17 ιδρυτικά αυτόνοµα Κολέγια του οµόσπονδου Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Κάθε Κολέγιο του Πανεπιστηµίου έχει το δικό του Χάρτη, Καταστατικό και νοµική υπόσταση. Όλα τα πτυχία των προγραµµάτων στα οποία είναι εγγεγραµµένοι οι φοιτητές κάθε Κολεγίου είναι πτυχία του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τα Κολέγια έχουν αυτονοµία στους κανονισµούς σπουδών και σε όλες τις διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων αξιολόγησης. Χρηµατοδοτούνται από τα κυβερνητικά χρηµατοδοτικά συµβούλια και από τα δίδακτρα των φοιτητών, και προσλαµβάνουν το προσωπικό τους, συµπεριλαµβανοµένων και των καθηγητών. Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των κατάλληλων διαδικασιών στα Κολέγια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης και των παροχών σε όλες τις πτυχές του έργου τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα προγράµµατα προσφέρουν µαθήµατα σε «σπονδυλωτή» (modular) οργάνωση και προγράµµατα µερικής φοίτησης, ενώ πολλά πανεπιστήµια χορηγούν σε φοιτητές πιστωτικές µονάδες για προηγούµενες σπουδές και άτυπες µορφές µάθησης που αποκτήθηκαν από την εργασία τους ή άλλες εµπειρίες. Institute of Education Το Institute of Education είναι το µόνο Κολέγιο του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µε επιστηµονικό αντικείµενο την εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές των κοινωνικών επιστηµών. Το διακεκριµένο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του ΙοΕ και οι ικανοί φοιτητές του αποτελούν µια πλούσια µαθησιακή κοινότητα που αντικατοπτρίζει την πολιτισµική ετερότητα και τις ποικίλες πολιτικές, φιλοσοφικές και µεθοδολογικές θέσεις στην εκπαιδευτική και κοινωνική επιστηµονική σκέψη. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1200 πτυχιούχοι εκπαιδεύονται ως εκπαιδευτικοί στα προγράµµατα του ΙοΕ. Τα υπόλοιπα 4/5 του φοιτητικού σώµατος αποτελούνται από εκπαιδευτικούς µε πρόσφατη πιστοποίηση, καθώς και από έµπειρους επαγγελµατίες στην εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές. Προέρχονται από όλες τις περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου και έχουν στόχο να ενισχύσουν τις προοπτικές µιας επιτυχηµένης σταδιοδροµίας µέσα από προγράµµατα επιµόρφωσης, µεταπτυχιακά διπλώµατα, µεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικούς τίτλους και µεταδιδακτορική έρευνα. Το ΙοΕ προσελκύει και διατηρεί στο δυναµικό του διακεκριµένους επιστήµονες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της εκπαιδευτικής έρευνας. Το ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΙοΕ-καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και 4

5 ερευνητές- συµµετέχει σε περισσότερα από 100 χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και είναι περιζήτητο σε όλο τον κόσµο για διαλέξεις και συνεργασίες. 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελεί αναµόρφωση (ΦΕΚ 2116/ ) του ιακρατικού Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ 670/ ) και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Το πρόγραµµα αυτό µε τίτλο Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Την κύρια ευθύνη είχε η καθηγήτρια Μ. Ηλιού, ιευθύντρια του συγκεκριµένου προγράµµατος από το 1997 µέχρι τη συνταξιοδότησή της το Από το 2001 το Πρόγραµµα αναµορφώθηκε µε µεγαλύτερη έµφαση στη διακρατική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε και θεσµικά (ΦΕΚ 705/ ) από το 2003 µε προσυπογραφή του Μ Ε από το ΙοΕ (ΦΕΚ 611/ ) και στη συνέχεια µε τη χορήγηση του Ενιαίου τίτλου σπουδών (ΦΕΚ 1432/ ) και (ΦΕΚ 2116/ ). Σήµερα το Πρόγραµµα διοικείται από τη ιοικούσα Επιτροπή (Programme Governing Board). Από την ίδρυσή του µέχρι και σήµερα το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από το ακαδηµαϊκό έτος έως και το το αναµορφωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την αντίστοιχη δράση του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Κατά τα έτη 2004 έως και 2007 πηγές χρηµατοδότησης ήταν τόσο το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. όσο και ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 2007 έως σήµερα αποκλειστική πηγή χρηµατοδότησης είναι το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από την αρχή της λειτουργίας του σκοπός του Προγράµµατος ήταν η εξειδίκευση των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (Μ.Φ.) σε θέµατα ευαισθητοποίησης και διδασκαλίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εκπαίδευση. Αφετηρία για την οργάνωση του µεταπτυχιακού αυτού προγράµµατος ήταν η θέση ότι η ευαισθητοποίηση στα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προάσπισής τους οφείλει να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα της εκπαίδευσης ήδη από τις πρώτες βαθµίδες. Συγκεκριµένα, επιδίωξη του Προγράµµατος είναι: - Η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την καταπολέµηση των κοινωνικών διακρίσεων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο πολυεθνικών συνόλων και πολυπολιτισµικών κοινωνιών. - Η εξέταση µεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας στη βάση θεωριών και επιστηµολογικών παραδειγµάτων. - Η εµβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες που αφορούν την εκπαίδευση, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσα από διαφορετικά επιστηµονικά παραδείγµατα. - Η κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισµικής ετερογένειας όσων µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5

6 - Η κατανόηση του πολύπλοκου, πολυεπίπεδου χαρακτήρα της διδασκαλίας/µάθησης σε σχέση µε κυρίαρχα ζητήµατα και αλλαγές στην εκπαίδευση. - Η έµφαση στις αφετηρίες και τις διαδικασίες διαµόρφωσης εκπαιδευτικών πολιτικών που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. - Η ανάδειξη του ρόλου των ευρωπαϊκών θεσµών και των επιδράσεων που ασκούν παγκόσµια κινήµατα σε ζητήµατα εκπαίδευσης, δικαιωµάτων και κοινωνικής συνοχής. Βασική επιδίωξη του Προγράµµατος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει η στενή συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Memorandum of Agreement/ Protocol of Collaboration, που θεσµοποιεί το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα, λειτουργεί µε βάση το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.)., όπως προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία, καθώς και τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που διέπουν το ΙοΕ. Η συνεργασία άρχισε το 1995, µετά από ενέργειες της Καθηγήτριας Μαρίας Ηλιού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και της ρ. Eva Gamarnikow στο IοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Το 2001 η συνεργασία έγινε διακρατική και τυπικά. Από το ακαδηµαϊκό έτος , το ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα λειτούργησε µε βάση το Εδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) και άρχισε να χορηγεί Ενιαίο ίπλωµα από τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου. Η ανανέωση της ισχύουσας συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) για το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έγινε το Μάρτιο του Από το 2001 έως σήµερα, το Πρόγραµµα αξιολογείται ανά διετία µε τη µορφή της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης (βλ. 1.6). 1.2 Αντικείµενο Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ Το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έχει ως αντικείµενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη µελέτη και την εφαρµογή µεθόδων για θέµατα εκπαίδευσης. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Ε.Α.Π.Η.) και του Institute of Education (IOE) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήµες της αγωγής. Οι κάτοχοι του µεταπτυχιακού τίτλου έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Η προστιθέµενη αξία που προκύπτει τόσο για το Τµήµα όσο και για τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου συνδέεται µε /αποτυπώνεται στους στόχους του Προγράµµατος. Συγκεκριµένα το Πρόγραµµα αποσκοπεί: - στην κινητικότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και διδασκόντων προωθώντας έτσι τη συνεργατική διδασκαλία και την εξοικείωση των φοιτητών µε διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια (ελληνικό και αγγλικό). - στην κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και επιστηµόνων οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείµενο των επιστηµών της αγωγής και ειδικότερα στον τοµέα των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στην Εκπαίδευση, και θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναµικό των σχολείων, των κεντρικών δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως 6

7 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κέντρων Ερευνών, δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων. - στη δηµιουργία επιστηµονικών στελεχών ικανών να συµµετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών κ.α., στη µελέτη και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α., και στην ανάπτυξη και εφαρµογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσµών. Οι σπουδές στο Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα οργανώνονται µε βάση ένα κοινό σχήµα ενοτήτων και µαθηµάτων. Το περιεχόµενο σπουδών περιλαµβάνει γνώσεις στη θεωρία και στην έρευνα. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητηµάτων και επιχειρεί να αναδείξει καινοτόµες πρακτικές τόσο στο ερευνητικό όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο, έχει ερευνητικό και επαγγελµατικό χαρακτήρα και πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Παράλληλα καλλιεργεί ικανότητες για ευρύτερη επιστηµονική και ερευνητική ή πρακτική δραστηριότητα, καθώς και κριτική και δηµιουργική ανάγνωση της καθηµερινότητας µέσω του επιστηµονικού διαλόγου. Γνώση και κατανόηση To Πρόγραµµα βοηθά τους ΜΦ να κατανοήσουν: Την προέλευση και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διαφορετικούς τοµείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ρόλο και τα αποτελέσµατα της δράσης των ευρωπαϊκών θεσµών και των ευρύτερων παγκόσµιων τάσεων σε σχέση µε την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Τις κυριότερες θεωρίες και έννοιες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, από διαφορετικές επιστηµονικές οπτικές, µε ειδική αναφορά στην κατασκευή των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Την κοινωνική και πολιτισµική ετερογένεια των συµµετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Την πολύπλοκη, πολυεπίπεδη φύση της µάθησης και τη σχέση της µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Ακαδηµαϊκές δεξιότητες Το Πρόγραµµα καθιστά τους ΜΦ ικανούς: Να αναγνωρίζουν και να τοποθετούν στο κατάλληλο πλαίσιο ζητήµατα και ερωτήµατα σχετικά µε τη θεωρία, την έρευνα, την πολιτική και την επαγγελµατική πρακτική. Να αντιµετωπίζουν κριτικά και να κατανοούν τη θεωρία και τις µεθόδους έρευνας που είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση συγκεκριµένων ζητηµάτων, εκπαιδευτικών προβληµάτων και ειδικών ερευνητικών ερωτηµάτων. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα. Να εντοπίζουν, να αναλύουν και να εντάσσουν στο κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο πραγµατολογικό υλικό και πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Να αξιολογούν κριτικά τα πραγµατολογικά δεδοµένα σε σχέση µε τη θεωρία και το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο, να συνάγουν συµπεράσµατα και να αξιολογούν τις θεωρίες και ερµηνείες µε βάση το πραγµατολογικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. 7

8 Να χρησιµοποιούν συστηµατικά τη συγκριτική ανάλυση για να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις στην εκπαίδευση. Να αξιολογούν κριτικά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η συγκριτική ανάλυση σε διάφορες περιπτώσεις. Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και πραγµατολογικά δεδοµένα από ποικίλες πηγές και να αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηµατολογία µε βάση τα στοιχεία και την κριτική τους σκέψη. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και µε ακρίβεια, στο γραπτό και προφορικό λόγο, και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο. Να αυτοκαθοδηγούνται και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων. Να εργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης. Πρακτικές- επαγγελµατικές δεξιότητες Οι ΜΦ αναπτύσσουν ικανότητες: Να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές θεωρίες και έννοιες σε προβλήµατα έρευνας, πολιτικής και πρακτικής. Να διαµορφώνουν επιστηµολογικά πλαίσια και να αξιοποιούν κατάλληλα µεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν πραγµατολογικά δεδοµένα της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής σε συγκεκριµένα πλαίσια. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης, λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της οµάδας στην οποία απευθύνεται η παρέµβαση. Να δρουν αυτόνοµα σε επαγγελµατικό επίπεδο. Να εργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες και να βοηθούν άλλους να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Κοινό Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), οδηγεί στη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων, στον κλάδο των Επιστηµών της Αγωγής, ως εξής: (α) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (ΙοΕ) χορηγείται Ενιαίο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα - Joint MA degree in Education and Human Rights. Το ίπλωµα απονέµεται από κοινού από τα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα: το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται και στα δύο πανεπιστήµια και αξιολογούνται µε τα κριτήρια του αντίστοιχου πανεπιστηµίου. Η φοίτηση περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο πλήρη ακαδηµαϊκά τρίµηνα (spring and summer term) στο Institute of Education του 8

9 Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (εαρινό εξάµηνο του πρώτου έτους σπουδών) και τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. (β) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ, χορηγείται Χωριστό Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα µε αναφορά στο συνεργαζόµενο Ίδρυµα (Institute of Education). Το ίπλωµα απονέµεται από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια του. Η φοίτηση περιλαµβάνει 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο τελευταίο εξάµηνο ΕΚΠΑ /εαρινό και θερινό τρίµηνο ΙΟΕ, οι ΜΦ εκπονούν τη Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Το Κοινό ΠΜΣ χορηγεί επιπλέον Diploma Supplement (Παράρτηµα ιπλώµατος) όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας: σε αυτό παρουσιάζεται η δοµή του Προγράµµατος, η περιγραφή των µαθηµάτων που ο/η απόφοιτος ολοκλήρωσε, το φορτίο, οι πιστωτικές µονάδες και η επίδοση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών καθοδηγούνται στις επιλογές τους από τον/την Σύµβουλο Καθηγητή/τριά τους ώστε να καταρτίσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα µε συνοχή και προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους (βλ. 3.2). Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου οργανώνουν το πρόγραµµά τους σε συνεργασία µε τον Course Leader του Προγράµµατος ιδακτορικό ίπλωµα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις επιλογής, εγγραφής, φοίτησης και αποφοίτησης που ισχύουν σε κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα χωριστά. 1.4 Όργανα ιοίκησης Το Πρόγραµµα διοικείται από τα ακόλουθα σώµατα των οποίων οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τη νοµοθεσία και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.): τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board Συµµετέχει εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ (α) Τµήµα Ε.Α.Π.Η (Πανεπιστήµιο Αθηνών) To Κοινό ΠΜΣ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, 9

10 τηλέφωνο (Αθανασία Χαλαζωνίτη, Γραµµατέας της ιοικούσας Επιτροπής του Προγράµµατος). Υποστηρίζεται επίσης από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράµµατος, Ιπποκράτους 35, 3 ος όροφος, τηλέφωνο ιστοσελίδα: Το γραφείο παρέχει υποστήριξη στους ΜΦ για θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση στο Πρόγραµµα. εν έχει αρµοδιότητα για ζητήµατα που αφορούν τη διαµονή των ΜΦ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της εκεί φοίτησής τους. (β) Institute of Education (Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου γίνεται από: -Registry and Student Support: Dr Edel Mahony, Academic Registrar, 20 Bedford Way, London WC1H 0AL, Student Support Centre, Level 4, Core A, and Miss Ruth Gosling, Academic Registrar, room 407, 4 th floor, 20 Bedford Way, -MA Course Administrator: Miss Judy Morrison, room 724, 20 Bedford Way, - Recruitment and Admissions, Registry : Laura Peters, Senior Administrator (Registry), Level 4 - Student Support Centre, 20 Bedford Way, WC1H 0AL, Recruitment and Admissions Ext Kirsten Hamilton, Assistant Registrar, Recruitment & Admissions International, level 4, 20 Bedford Way, David Kelly, Administrator, Recruitment & Admissions, Home/EU, Registry & Student Support, Level 4, 20 Bedford Way, Όλες οι ακαδηµαϊκές και οικονοµικές υποχρεώσεις των ΜΦ που φοιτούν στο ΙΟΕ διέπονται από τους κανόνες και τις ρυθµίσεις του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, όπου οι ΜΦ πρέπει να απευθύνονται για κάθε θέµα. 1.6 ιασφάλιση της Ποιότητας. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης-ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα. Συγκεκριµένα, για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει καθιερωθεί από το 2001 διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθείται από εξωτερική αξιολόγηση µε εξωτερικό σύµβουλο-κριτή. Η εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει στο να διαπιστώσει τη συνολική αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος και βασίζεται στις απαντήσεις, σε ερωτηµατολόγια, διδασκόντων και φοιτητών. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του Προγράµµατος και οδηγούν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας του ΠΜΣ. Για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, προβλέπονται οι διαδικασίες ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως έχουν καθιερωθεί συνολικά για το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. 10

11 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Από το ακαδηµαϊκό έτος οι φοιτητές/τριες που επιλέγονται στο Πρόγραµµα φοιτούν είτε (α) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου είτε (β) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ γίνεται µία φορά το χρόνο: α. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ισότιµων προς τα ελληνικά, καθώς και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα. β. στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι στο πεδίο της εκπαίδευσης ή των κοινωνικών επιστηµών ή πτυχιούχοι που έχουν επαγγελµατική ή προσωπική εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του ΠΜΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραµµα, ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι µπορούν να πληροφορηθούν τους τρέχοντες κανονισµούς σχετικά µε τους τρόπους απόδειξης της επάρκειας τους στην αγγλική γλώσσα στο Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών ανακοινώνεται στον ηµερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Κοινού ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας που περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα β) αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας δ) πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής γλώσσας ε) βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. στ) υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρονται τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του/της, καθώς και προτεινόµενο σχέδιο σπουδών για τη φοίτησή του/της στο Κοινό Πρόγραµµα Σπουδών ζ) δύο συστατικές επιστολές η) δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν) Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, τηλ , και στο Institute of Education, στο αρµόδιο γραφείο (Room 504, School of Educational Foundations and Policy Studies, 20 Bedford Way). Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται µετά την κατάθεσή τους. Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις για να πιστοποιηθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής. 11

12 Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), καλούνται σε συνέντευξη από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής. Στην τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαµβάνονται υπόψη ο γενικός βαθµός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά µαθήµατα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται η συνολική συγκρότηση και επιστηµονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board ενδέχεται να ορίσει κατά περίπτωση συγκεκριµένα µαθήµατα από το προπτυχιακό πρόγραµµα, ως προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή στο Κοινό ΠΜΣ. ιδακτορικές Σπουδές Οι διαδικασίες επιλογής και οι όροι φοίτησης διαφέρουν στα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι χρειάζεται να ενηµερωθούν και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο κάθε ίδρυµα χωριστά. 12

13 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου Εγγραφές- Ενημέρωση Νέων Φοιτητών Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοίνωση Συμβούλων Καθηγητών/τριών Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 30-4 Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 1η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Διεπιστημονικό Σεμινάριο β έτους (Θερινό Σχολείο Αναπλαισίωσης, μάθημα συνδιδασκαλίας) 2η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 3η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, Κατάθεση προτάσεων Μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας φοιτητών β έτους Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή 7-11 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Δευτέρα 28 Οκτωβρίου Αργία (εθνική εορτή) Τρίτη- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή 29-1 Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 4-8 Νοεμβρίου Νοεμβρίου Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2-6 Δεκεμβρίου 9-13 Δεκεμβρίου Παρασκευή 20 Δευτέρα- Παρασκευή Δευτέρα- Παρασκευή Δεκεμβρίου 4η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 5η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 6η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 7η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 8η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 9η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 10η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 11η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Αιτήσεις για αναστολή σπουδών 12η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου 13η εβδομάδα μαθημάτων και Διεπιστημονικού Σεμιναρίου εβδομάδα αναπληρώσεων, παράδοσης εργασιών Δεκεμβρίου εβδομαδα χριστουγέννων 30-3 Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου εβδομάδα πρωτοχρονιάς Τελική ημερομηνία παράδοσης εργασιών χειμερινού εξαμήνου 13

14 Δευτέρα 6 Ιανουαρίου Έναρξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα 3 φεβρουαρίου ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δευτέρα- Παρασκευή 3-7 φεβρουαρίου 1η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου 2η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ως Παρασκευή 9 Μαΐου 3η εβδομάδα μαθημάτων Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Δευτέρα- Παρασκευή φεβρουαρίου 4η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα 3 Μαρτίου Αργία Καθαράς Δευτέρας Τρίτη- Παρασκευή 4-7 Μαρτίου 5η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 6η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 7η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαρτίου 8η εβδομάδα μαθημάτων Τρίτη 25 Μαρτίου Αργία (Εθνική εορτή) Παρασκευή 28 Μαρτίου Λήξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα- Παρασκευή 31-4 Μαρτίου/Απριλίου 9η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή 7-11 Απριλίου 10η εβδομάδα μαθημάτων Μ. Δευτέρα 14 - Παρασκευή 25 Απριλίου Διακοπές Πάσχα Δευτέρα 28 Απριλίου Έναρξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Δευτέρα- Παρασκευή 28-2 Απριλίου/Μαΐου 11η εβδομάδα μαθημάτων Πέμπτη 1 Μαΐου Αργία Πρωτομαγιάς Δευτέρα- Παρασκευή 5-9 Μαΐου 12η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου 13η εβδομάδα μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων Δευτέρα- Παρασκευή Μαΐου Παρασκευή 30 Μαΐου Παρασκευή 4 Ιουλίου Αιτήσεις για παράταση κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, β έτος Αιτήσεις για αναστολή σπουδών Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, β έτος Παράδοση εργασιών εαρινού εξαμήνου ΕΚΠΑ, εξετάσεις Λήξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 14

15 1.9. Βιβλιοθήκες Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδοµένων στις οποίες το Πανεπιστήµιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιούν τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστηµίων. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Παράλληλα, οι ΜΦ χρησιµοποιούν το σπουδαστήριο του ΠΜΣ, όπου υπάρχει βιβλιογραφία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του Κοινού Προγράµµατος. Ενδεικτικά µόνο, µερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούν συχνά οι ΜΦ για τη συγγραφή των εργασιών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους είναι οι ακόλουθες: Βιβλιοθήκη ΤΕΑΠΗ, ηµιόροφος, Ιπποκράτους 33, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης, 5ος & 6ος όροφος, Αιόλου & Κολοκοτρώνη, Αθήνα. Βιβλιοθήκη ηµοτικής Εκπαίδευσης, 3ος όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 24, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, γρ. 646, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 536, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφ. 534, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ βλ. Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους στη βιβλιοθήκη του ΙοΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και σε άλλες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Οι αρµόδιοι στο ΙοΕ είναι πρόθυµοι να διευκολύνουν τους ΜΦ να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες βιβλιοθήκες, συντάσσοντας υποστηρικτικά σηµειώµατα ή υπογράφοντας σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, µερικές από τις βιβλιοθήκες που σχετίζονται µε το αντικείµενο σπουδών και στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜΦ είναι: General/Social Science Senate House Library University College London School of Economics Birkebeck College 15 Malet Street, London WC1E 7HU Tel: +44(0) (ticket applications to Course Administrator, Room 504 ) Gower St, London WC1E 6B Tel: +44(0) Houghton St, London WC2A 2AE Tel: +44(0) Malet St, London WC1E 7HX Tel: +44(0)

16 Specialist Collections Women: Feminist Library Fawcett Library 5 & 5a Westminster Bridge Road London SEI Tel: +44(0) London Guildhall University 133 Whitechapel High Street London E1 7QA Tel: +44(0) Race, Ethnicity and Development: School of Oriental and African Studies Institute of Race Relations Human Rights/UN: Unites Nations Information Centre Thornhaugh Street Russell Square London WC1H 0XG Tel: +44(0) Leeke Street Kings Cross Road London WX1X 9HS Tel: +44(0) Millbank Tower, Millbank, London SW1 Tel: +44(0) Πόροι Υποτροφίες Πηγή χρηµατοδότησης του Κοινού Προγράµµατος είναι ο τακτικός προυπολογισµός του Πανεπιστηµίου Αθηνών (από το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α.) Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ συµβάλλει συµπληρωµατικά στους πόρους του Κοινού ΠΜΣ προβλέποντας χρηµατοδότηση κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων. Η επιλογή των φοιτητών στο Πρόγραµµα γίνεται µετά από σχετική προκήρυξη. Η µετακίνηση των διδασκόντων από το ΙοΕ στο ΕΚΠΑ και αντίστροφα, γίνεται για τις ανάγκες διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος. Ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, το Πρόγραµµα επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονοµική ενίσχυση σε ΜΦ µε τη µορφή έµµισθης µερικής απασχόλησής τους στις δραστηριότητές του. Γίνεται επίσης προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες οικονοµικής ενίσχυσης ή υποτροφιών από άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ΙΚΥ κλπ Επικοινωνία µε µέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ Α. Ανδρούσου: , Φ. Ασηµακοπούλου: , Ν. Ασκούνη: , Α. Βασιλοπούλου: , S. Ball: +44(0) , E. Gamarnikow: +44 (0) , Β. Γιαλαµάς: , A. Green: +44 (0) , 16

17 T. Green: +44 (0) , Θ. ραγώνα: , Ε. Ζαµπέτα: , G. Janmaat: +44 (o) , Κατή: , Ι. Καυτανζόγλου: , Χ. Κωνσταντινίδου: Μ. Λεοντσίνη: , Μακρυνιώτη: , J. Ringrose, +44 (0) , S. Rizvi: +44 (0) , V. Showunmi, +44(0) , Β. Τσελφές: , Ε. Τζελέπη: C. Vincent: +44(0) , J. Vorhaus: +44 (0) , 1.12 Συνεργασία µε τη ιεθνή Αµνηστία Το Πρόγραµµα συνεργάζεται µε το ελληνικό τµήµα της ιεθνούς Αµνηστίας. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στους/ις φοιτητές/τριες η ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδική επιµόρφωση για εµψυχωτές-συνεργάτες της ιεθνούς Αµνηστίας σε θέµατα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, η οποία περιλαµβάνει και υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία. Η συνεργασία των φοιτητών/ριών του ΠΜΣ µε τη ιεθνή Αµνηστία πραγµατοποιείται σε εθελοντική βάση. 17

18 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες: τις τέσσερις ενότητες µαθηµάτων τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια τη Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Σε κάθε συνιστώσα του προγράµµατος σπουδών αντιστοιχεί συγκεκριµένος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η οργάνωση του Προγράµµατος περιλαµβάνει: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα (β) µαθήµατα επιλογής και (γ) µαθήµατα εµβάθυνσης * Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επιλογής µέσα στο πλαίσιο κάθε ενότητας µαθηµάτων. Για κάθε ενότητα καθορίζεται ο αριθµός των µαθηµάτων που πρέπει να επιλέξουν (βλ και 3.1.2) Αυτό τους επιτρέπει να συγκροτήσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα που να ανταποκρίνεται στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα και την επιθυµητή εξειδίκευσή τους. Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται µε την καθοδήγηση του/της Συµβούλου Καθηγητή/ριας (βλ. 1.3 και 3.1) 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών Το πρόγραµµα µαθηµάτων δεν είναι ακριβώς το ίδιο κάθε χρονιά. Σχετικά µε την προσφορά µαθηµάτων, η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος. Από το σύνολο των µαθηµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, ορισµένα µπορεί να µη διδαχθούν σε κάποιο ακαδηµαϊκό έτος. Ο καθορισµός του συγκεκριµένου προγράµµατος κάθε ακαδηµαϊκού έτους γίνεται µε κύριο γνώµονα τη διασφάλιση τόσο της επιστηµονικής επάρκειας του περιεχοµένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς µαθηµάτων σε σχέση µε τις ανάγκες των ΜΦ. Το πρόγραµµα σπουδών έχει ως εξής: ιεπιστηµονικά Σεµινάρια (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο α εξαµήνου Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Ανισότητες (χειµερινό εξάµηνο, συντονίστρια:. Μακρυνιώτη υποχρεωτικό- µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος «Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: * Ο όρος εµβάθυνση σε κάποιο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, σηµαίνει τη διερεύνηση, µέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας και της επεξεργασίας των εννοιών, ζητηµάτων που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πεδίο, µε τρόπο περισσότερο διεισδυτικό και κριτικό (δες και λεπτοµερή περιγραφή κεφ.2.4) 18

19 σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα»)(βλ. ενότητα µαθηµάτων 3) 5 ECTS (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο Εκπαίδευση, Ανθρώπινα ικαιώµατα και Κοινωνικές ανισότητες, Θερινό σχολείο, συνεργασία ΙοΕ και ΕΚΠΑ, µάθηµα συνδιδασκαλίας. 5 ECTS (Πραγµατοποιείται τη δεύτερη/τρίτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, επί 40 ώρες, Στο ιεπιστηµονικό σεµινάριο του Σεπτεµβρίου 2013 µετέχουν: ήµητρα Μακρυνιώτη, John Vorhaus, Εύη Ζαµπέτα, Μαίρη Λεοντσίνη, ήµητρα Κατή, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Υποχρεωτικό, εαρινό εξάµηνο Β έτους, Συντονιστές: οι ΜΦ στο στάδιο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας) (συνυπολογίζεται στις διδακτικέςπιστωτικές µονάδες της Μδε) Μετέχουν: Υποχρεωτικά οι ΜΦ που εκπονούν Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια είναι υποχρεωτικά καθώς και τα µαθήµατα µε την ένδειξη (*). Ενότητες µαθηµάτων, µαθήµατα και διδάσκοντες Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και Πρακτικές της Εκπαιδευτικής Έρευνας (*) Μεθοδολογία έρευνας στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 10 ECTS E Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας / εµβάθυνση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 5 ECTS Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Εκπαιδευτικοί θεσµοί και ιδιότητα του πολίτη (ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) Ε Εκπαιδευτικοί θεσµοί / εµβάθυνση * (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 5 ECTS L Educational Traditions and Systems in Europe (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS L Justice: Contemporary Social Issues and Perspectives (χειµερινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 3) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος ) N Θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Τζελέπη) 10 ECTS N E Θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων/ εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Τζελέπη) 5 ECTS Ενότητα 3 Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 10 ECTS * Αφορά µόνο τους φοιτητές που έχουν δηλώσει και ολοκληρώσει το αντίστοιχο µάθηµα 19

20 3.3.1.Ε Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών/εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 5 ECTS Κοινωνικό φύλο και κοινωνικό κεφάλαιο (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 10 ECTS Ε Κοινωνικό φύλο / εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 5 ECTS Έθνος, φυλή και εκπαίδευση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) 10 ECTS Ε Έθνος, φυλή και εκπαίδευση / εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) L3.3.2 Sociology of Race and Education (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, Alice Brandbury) 15 ECTS (*) Κατασκευή των κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη, Α. Βασιλοπούλου, Ε. Ζαµπέτα, Μ. Λεοντσίνη) 5 ECTS. L3.3.3 Understanding Education Policy (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education, Stephen Ball & Carol Vincent) 15 ECTS Ενότητα 4 Κοινωνικές Ανισότητες, ικαιώµατα και Εκπαίδευση Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.2Ε Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού/εµβάθυνση (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 5 ECTS Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) 10 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 2) Ε Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης /εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) L Rights and Education (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education, John Vorhaus) 15 ECTS L Sociology of Education (χειµερινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες * (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) 10 ECTS Ε ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες /εµβάθυνση 5 ECTS (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) Γλώσσα και Εκπαίδευση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 10 ECTS Ε Γλώσσα και Εκπαίδευση /εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 5 ECTS Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες 10 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.5Ε Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες/ εµβάθυνση 5 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) * Το µάθηµα απευθύνεται µόνο σε φοιτητές του δεύτερου έτους 20

21 L Minorities, Migrants and Refugees in National Education Systems (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, Sadaf Rizvi), 15 ΕCTS (ανήκει και στην ενότητα 2). (*) Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (Μδε) 20 ΕCTS (εαρινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) & Σχέδιο και Μέθοδος Έρευνας της Μδε 10 ΕCTS (χειµερινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) Εργαστήρια Εργαστήριο µεθοδολογίας: ανάλυση δεδοµένων (εαρινό εξάµηνο, Β. Γιαλαµάς) (επιλογής, χωρίς βαθµό) Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους συνιστωσών του Προγράµµατος σπουδών (ενότητες µαθηµάτων, σεµινάρια, διπλωµατική εργασία κλπ). Οι αναλυτικές περιγραφές των µαθηµάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του Οδηγού Σπουδών. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι και όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να τις µελετήσουν γιατί εκφράζουν τις απαιτήσεις και τα περιεχόµενα του ΠΜΣ. 2.2 Ενότητες µαθηµάτων Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας H ενότητα έχει αντικείµενο την εµβάθυνση στη µεθοδολογία και τις τεχνικές της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι ΜΦ την ικανότητα να συνθέτουν τις θεωρητικές προκείµενες µε την ερευνητική πρακτική, το ερευνητικό σχέδιο και τα εµπειρικά δεδοµένα. Περιλαµβάνει µαθήµατα εµβάθυνσης στη χρήση των επιστηµονικών µεθόδων και εκµάθησης πρακτικών και τεχνικών σχετικών µε τη συλλογή και την ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων. Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Αντικείµενο της ενότητας αποτελεί η ανάλυση των εκπαιδευτικών θεσµών ως προς τους ιστορικούς και πολιτικούς όρους συγκρότησής τους, καθώς επίσης και ως προς τις κοινωνικές καταβολές τους. Αναλύονται επίσης οι επιδράσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί θεσµοί στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία από το λόγο των διεθνών οργανισµών, τις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης καθώς και την προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενότητα 3 Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες Αντικείµενο της ενότητας είναι η εµβάθυνση σε ζητήµατα καθορισµού των ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και ερµηνειών του κόσµου. Περιέχει θεωρητικές τεκµηριώσεις από την επιστηµονική σκοπιά της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της ιστορίας για την κοινωνική κατασκευή που αποτελούν τόσο οι κατηγοριοποιήσεις και ταξινοµίες όσο και οι ανθρώπινες οµάδες ως φυσικά σύνολα. 21

22 Ενότητα 4 Κοινωνικές Ανισότητες, ικαιώµατα και Εκπαίδευση Αντικείµενο της ενότητας είναι η ιδιαίτερη συµβολή της εκπαίδευσης στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών ιεραρχιών και ανισοτήτων. Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστηµα χειρίζεται τις διαφορές ως προς την κοινωνική ή την εθνική προέλευση, το φύλο ή τις φυσικές/ ατοµικές ικανότητες. Στόχος είναι η ανάλυση των µηχανισµών µέσω των οποίων οι διαφορές ερµηνεύονται ως αποκλίσεις, νοµιµοποιώντας έτσι τις κυρίαρχες ιεραρχήσεις εις βάρος των δικαιωµάτων και της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας τοποθετείται τόσο στο επίπεδο των δοµών, όσο και στο επίπεδο της σχολικής γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών, επιχειρώντας µια σφαιρική προσέγγιση των διαδικασιών συγκρότησης των κοινωνικών υποκειµένων στο σχολικό πλαίσιο. 2.3 ιεπιστηµονικά Σεµινάρια Στα ιεπιστηµονικά Σεµινάρια, διδάσκοντες από το Institute of Education (IoE), µέλη ΕΠ από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ειδικοί επιστήµονες, τα µέλη ΕΠ του ΤΕΑΠΗ και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες παρουσιάζουν επίκαιρους επιστηµονικούς/ερευνητικούς προβληµατισµούς. Τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια του Προγράµµατος αποσκοπούν ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδηµαϊκού διαλόγου και της αυτόνοµης επιστηµονικής παραγωγής µέσα από ανάγνωση επιστηµονικών κειµένων, διαλέξεις, επιστηµονικές ηµερίδες, εργαστήρια (workshops). Ειδικότερα: (1) Tο ιεπιστηµονικό Σεµινάριο α εξαµήνου Εκπαίδευση, δικαιώµατα, και ανισότητες (υποχρεωτικό, µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ΜΦ στην επιστηµονική κοινότητα. (2) Το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο γ εξαµήνου Εκπαίδευση, Ανθρώπινα ικαιώµατα και Κοινωνικές Ανισότητες (υποχρεωτικό, Θερινό Σχολείο Αναπλαισίωσης, µάθηµα συνδιδασκαλίας, συνεργασία ΙΟΕ και ΕΚΠΑ) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ΜΦ στην παραγωγή νέας γνώσης, µε έµφαση στην αναπλαισίωση των θεωρητικών γνώσεων στο περιβάλλον που εργάζονται και ζουν. (3) Το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Μδε) του Β έτους (δ εξάµηνο) έχει στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να οργανώσουν οι ΜΦ το σεµινάριο και τη δική τους επιστηµονική παραγωγή κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας τους. 2.4 Μαθήµατα Εµβάθυνσης Ο όρος εµβάθυνση σε κάποιο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, σηµαίνει τη διερεύνηση, µέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας και της επεξεργασίας των εννοιών, ζητηµάτων που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πεδίο, µε τρόπο περισσότερο διεισδυτικό και κριτικό. Ο/Η φοιτητής/τρια αναµένεται να παρουσιάσει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας σκέψης και αυτόνοµης δηµιουργικότητας, και να χρησιµοποιήσει τις ερευνητικές τεχνικές µε τρόπο τέτοιον ώστε να αντιληφθεί και να εφαρµόσει στη δική του έρευνα και πρακτική την παραγωγή και ερµηνεία νέας γνώσης. Η εµβάθυνση σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο στοχεύει να καταστήσει τους ΜΦ ικανούς να αναπλαισιώνουν τη θεωρία και να παρουσιάζουν 22

23 επιχειρήµατα που είναι αφενός πρωτότυπα, αφετέρου εξαιρετικά σαφή και εστιασµένα. Η εγγραφή στην εµβάθυνση συγκεκριµένου µαθήµατος γίνεται µετά από έγκριση του διδάσκοντα, αξιολογείται µε εργασία λέξεων και πιστώνεται µε 5 ECTS. 2.5 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Μδε) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου. Η εκπόνηση της Μδε ξεκινά στο γ εξάµηνο σπουδών (Μέθοδος και Σχέδιο Έρευνας της Μδε) και ολοκληρώνεται στο δ εξάµηνο σπουδών. Συνοδεύεται από το ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (δ εξάµηνο) το οποίο συντονίζουν-οργανώνουν οι ΜΦ του β έτους. Η Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία έχει 30 ECTS, που αντιστοιχούν σε 78 διδακτικές ώρες και 780 ώρες φορτίο εργασίας για το φοιτητή/τρια. Συγκεκριµένα, στο γ εξάµηνο σπουδών οι ΜΦ καλούνται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της Μδε (βλ. Μέθοδος και Σχέδιο Έρευνας-υποχρεωτικό, 10 ECTS) και ολοκληρώνουν τη Μδε στο δ εξάµηνο σπουδών (20 ECTS). 2.6 Μαθήµατα από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Λονδίνου Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αξιοποίησης των πόρων στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου προς όφελος των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν µαθήµατα που προσφέρονται σε άλλα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφή προς το αντικείµενο του Προγράµµατος. Οι ΜΦ µπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραµµά τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών επιλέγοντας µαθήµατα του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία και του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή. Τα µαθήµατα που οι ΜΦ µπορούν να επιλέξουν ορίζονται κάθε χρόνο από τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος και εντάσσονται στις ενότητες µαθηµάτων του Κοινού ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα. Στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου οι ΜΦ µπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραµµά τους επιλέγοντας ορισµένα από τα µαθήµατα που προσφέρονται από τα ΜΑ Social Justice and Education και Sociology of Education. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες µπορούν να επιλέξουν τα µαθήµατα εκείνα τα οποία ορίζονται από τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος και εντάσσονται στις ενότητες µαθηµάτων του Κοινού ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα. 23

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 547 Ρόδος, 21.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα