Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!"

Transcript

1 R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν φτάσει περίπυ στα μέσα τυ 2012, συνεχίζυμε να βιώνυμε πλλαπλώς την επώδυνη ικνμική αστάθεια στην Ελλάδα. Μλνότι όλι έχυμε επηρεαστεί από την ικνμική ύφεση, ενστερνιζόμαστε την άπψη ότι με τόλμη, εξωστρέφεια και συνέπεια υπερνικάμε την κρίση και την ανασφάλεια. Συνεχίζυμε την εξάπλωσή μας σε αγρές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατλής και ενώ θα μπρύσαμε να τρέμυμε διλημματικά και να δρύμε σπασμωδικά, αντ αυτύ αναπτυσσόμαστε, σχεδιάζυμε νέα πρϊόντα, στηρίζυμε την ελληνική ικγένεια διατηρώντας πλλαπλές θέσεις εργασίας και δημιυργώντας νέες. Τ τελευταί εξάμην πραγματπιήθηκαν πρσλήψεις για τ νέ Κέντρ Διανμής στ Ηράκλει Κρήτης, για πωλητές σε ευρωπαϊκές χώρες και για τη γενικότερη αναβάθμιση τυ κλάδυ Υγρών-Αερίων. Πλέν εξπλιζόμαστε αρτιότερα, είμαστε περισσότερ ανταγωνιστικί από πριν όχι μνάχα λόγω τιμών αλλά και λόγω εξυπηρέτησης διατηρώντας πάντα σταθερά υψηλή την πιότητα. Απδεχόμενι τ γεγνός ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι ακργωνιαίς λίθς της ΜΟΒΙΑΚ είναι τ ανθρώπιν δυναμικό της, ι άνθρωπί μας εκπαιδεύνται συνεχώς απδεικνύντας ότι με ελληνικό πείσμα μπρύμε να ανταγωνιζόμαστε ισάξια εταιρίες μεγαλύτερυ βεληνεκύς. Πλέν, ι νέες τάσεις απτελύν συνδιπόρ μας καθώς επεκτεινόμαστε σε πλλαπλά εμπρικά κανάλια. Τ e - Working είναι ένα εξ αυτών. Στα πλαίσιά τυ λαμβάνυμε αυτόματα παραγγελίες μέσα από την ιστσελίδα μας και διανέμυμε πρϊόντα στην πόρτα των συνεργατών μας (D2D) χωρίς να χρειάζεται πιαδήπτε άλλη διαδικασία. Συντνισμένα, μέσω της DIY φιλσφίας (Κάνε Τ Μόνς συ) σάς ενθαρρύνυμε να είστε αυτόνμι. Ακόμα, στηρίξαμε και όχι μόν κρατήσαμε σταθερές τις τιμές των πρϊόντων αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τις μειώσαμε όταν, λόγω συντνισμένης κίνησης των ναυτιλιακών εταιρειών, τ κόστς μεταφράς διπλασιάστηκε. Αντιλαμβανόμαστε ότι ι επχές είναι δύσκλες. Να θυμάστε ότι είμαστε περήφανι για τις θετικές εντυπώσεις, ακύμε όμως πάντα τα επικδμητικά σχόλια. Είμαστε παδί της ανάπτυξης κι όχι απλά της επιβίωσης. Και φυσικά σας θέλυμε όλυς μαζί μας. Με Φιλικύς Χαιρετισμύς, Μανώλης Σβυράκης-Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Νέα Πρϊόντα Σελ.2 - Εργαστηριακές Δκιμές Σελ.3 - Αναθεώρηση ΚΥΑ Σελ.3-3D Σχέδια Πυρσβεστήρων Σελ.4 - Πιστπιητικά Παρτίδας Σελ.4 - Εξαγωγική Δραστηριότητα Σελ.5 - Άζωτ & Εφαρμγές Σελ.6 - Λειτυργία Ε.Ο.Π.Υ.Υ Σελ.7 - Παιδική Παχυσαρκία & Αναπνευστική Δυσλειτυργία Σελ.7 - Επιβράβευση Πελατών Σελ.8 - Εταιρική Κινωνική Ευθύνη Σελ.8 - Λίγα λόγια για ένα φίλ Σελ.8 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Σελ.8 Τ πρώτ δεκαήμερ τυ Απριλίυ 2012 η ΜΟΒΙΑΚ ανακίνωσε την Έναρξη Λειτυργίας τυ Νέυ Κέντρυ Διανμής Ανατλικής Κρήτης τ πί βρίσκεται στ Κέντρ της Βιμηχανικής Περιχής Ηρακλείυ, επί της Οδύ Ι. Τ νέ Κέντρ Διανμής είναι Πλήρως Εξπλισμέν και διαθέτει όλη την Ευρεία Γκάμα των Πρϊόντων τυ καταλόγυ της Εταιρίας. Παράλληλα με τα δυ (2) Εβδμαδιαία Δρμλόγια από Χανιά πρς Ηράκλει με τα Ιδιόκτητα Φρτηγά, είναι πλέν εφικτό να πραγματπιηθύν Αυθημερόν Παραδόσεις, κατόπιν συνεννόησης με τ Τμήμα Πωλήσεων της ΜΟΒΙΑΚ. Διευκρινίζεται ότι τ νέ Κέντρ διανμής Ανατλικής Κρήτης απτελεί απκλειστικά Κέντρ Εξυπηρέτησης Χνδρικής Πώλησης. Οι παραγγελίες θα πρέπει να απστέλλνται για τα Πυρσβεστικά στ (ή στ φαξ ), για Βιμηχανικά-Ιατρικά Αέρια & Υγρά στ (ή στ φαξ ) ενώ για τα Ιατρικά Πρϊόντα στ (ή στ φαξ ). Τ Τηλέφων/Φαξ Επικινωνίας τυ Νέυ Κέντρυ Διανμής είναι τ και Υπεύθυνς Πωλήσεων είναι κ. Ανδρακάκης Γιάννης. Γράφυν ι Στράτς Κρώνης & Αντωνία Μυσυράκη Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων KA O KA OKAIPI!!! V V

2 Νές Aνξείδωτς Φρητός Πυρσβεστήρας Wet Chemical 2 Λίτρων (2Lt). Τ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα είναι Ανξείδωτ, Βαμμέν με Ηλεκτρστατική Βαφή για Μέγιστη Πρστασία έναντι Διάβρωσης. Πλέν, ι πρδιαγραφές πυ ισχύυν για τ εκάσττε μαγειρεί, όπως εκφράζεται από την απόφαση τυ Α.Π.Σ Φ /11/2009 ως πρς τυς Φρητύς Πυρσβεστήρες τύπυ Wet Chemical, ικανπιύ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι ρθές επιχειρηματικές πρακτικές πυ χαρακτηρίζνται από διρατικότητα και θέληση για Φρητύ Πυρσβεστήρα νται με την πρμήθεια 2Lt διαρκή ανάπτυξη, δήγησαν τη ΜΟΒΙΑΚ σε δημιυργία νέων πρϊόντων και αναβάθμιση ήδη Ικανότητα τυ Νέυ Μντέ- δεδμένυ ότι η Κατασβεστική υπαρχόντων, με σκπό την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας. Σε αυτή τη σελίδα θα παραθέσυμε φω- Τέλς, τ εν λόγω μντέλ λυ είναι της τάξης 5A 25F. τγραφίες όλων των νέων πρϊόντων των τελευταίων έχει πιστπιηθεί πρόσφατα κατά ΕΝ3.7, ενώ πα- μηνών καθώς και μία σύντμη παρυσίασή τυς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση χαρακτηριστικών ή εξαρτημάτων για την πία θα ενημε- στη χρήση με ηλεκτρικό ράλληλα έχει δκιμαστεί ρωθείτε παρακάτω, έχει γίνει χωρίς υδεμία κστλγική επίπτωση στην πργενέστερη τιμή πώ- ρεύμα. λησης τυ πρϊόντς, καθόσν η συνλική κστλγική αύξηση απρρφήθηκε από τη ΜΟΒΙΑΚ. Νέ Ειδικό Ακρφύσι Νέ EPDM Λάστιχ με για Φρητύς Πυρσβεστήρες Wet Chemical Νέ EPDM Λάστιχ με Ανξείδωτ Γάντζ για Φρητύς Πυρσβεστήρες Διξειδίυ 6 Λίτρων (6Lt). τυ Άνθρακα 5 Κιλών (5Kg). Η πρσθήκη Τ Λάστιχ διαθέτει τυ Γάντζυ πρσφέρει Αυξημένη Σταθε- γαλβανισμένα clips και ρακόρ, ρότητα Συγκράτησης καθώς και τυ λαστίχυ στ Κλείστρ ενώ παράλληλα πρέκταση ανξείδωτυ σωλήνα. πρσδίδει Αμεσότερη Επίσης, η Επιμήκυνση Πρόσβαση στν χρήστη με απτέλεσμα τυ Νέυ Ακρφυσίυ επιτρέπει στ χρήστη να πραγματπιήσει Ευκλία κατά την κατάσβεση από εμφανώς Κατάσβεση. Τ νέ Μεγαλύτερη Απόσταση από λάστιχ απτελεί τμήμα όλων των πυρσβεστήρων 5 Κιλών Διξειδίυ τυ Άνθρακα ενώ διατί- την εστία της πυρκαγιάς σε σχέση με τ Παλιό Λάστιχ, θεται και μεμνωμένα ως εξάρτημα. γεγνός τ πί αυξάνει την ασφάλειά τυ σε μεγάλ βαθμό. Τ Λάστιχ στηρίζεται στ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα με ένα Γαλβανιζέ Δακτύλι. Τ νέ λάστιχ απτελεί τμήμα όλων των πυρσβεστήρων 6 Λίτρων Wet Chemical ενώ αυτό και δακτύλις διατίθενται και μεμνωμένα ως εξαρτήματα. Τα Δχεία Τρχήλατων Πυρσβεστήρων όπως και αυτών Τπικής Εφαρμγής 25 & 50 Λίτρων (25Lt & 50Lt) διαθέτυν πλέν Εσωτερική Πλαστική Επικάλυψη για Μέγιστη Πρστασία έναντι Διάβρωσης. Αυτή η απόκτηση σηματδτεί τη ΜΟΒΙΑΚ ως τη Μναδική Ευρωπαϊκή Ε- ταιρεία η πία διαθέτει Εσωτερική Πλαστική Επικάλυψη σε Δχεία άνω των 25 Λίτρων. Επιπρόσθετα, στυς Τρχήλατυς Πυρσβεστήρες Σκόνης & Αφρύ, εκτός τυ Εμπρόσθιυ Μικρύ 3υ Τρχύ πίς πρστέθηκε για μεγαλύτερη ευστάθεια των εν λόγω μντέλων, ι Πίσω Τρχί θα διατίθενται πλέν ως Βαρέως Τύπυ. Κατάργηση τυ Πλαστικύ Ιμάντα Στήριξης τυ Λάστιχυ Εκτόξευσης των Φρητών Πυρσβεστήρων Ξηράς Κόνεως Κιλών ( Kg). Πλέν, όλα τα παραπάνω Μντέλα Φρητών Πυρσβεστήρων Ξηράς Κόνεως θα διατίθενται με Λάστιχ Εκτόξευσης Υλικύ με Πρόσθετ Μαγνήτη πίς συγκρατεί τ Λάστιχ στ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα. Ο Πλαστικός Ιμάντας Στήριξης τυ Λάστιχυ θα διατηρηθεί μόν στα Ανξείδωτα Μντέλα Ξηράς Κόνεως επειδή, λόγω φυσικών ιδιτήτων, Μαγνήτης δεν μπρεί να πρσκλληθεί σε Ανξείδωτη Μεταλλική Επιφάνεια. Ο πρόσθετς μαγνήτης κατασκευασμένς από πλαστικό υψηλής πιότητας καθώς και πλαστικός ιμάντας στήριξης θα διατίθενται ξεχωριστά και σαν εξαρτήματα. Γράφει Στράτς Κρώνης ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ MOBIAK A.E. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: /91661 FAX: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ Στράτς Κρώνης: Μηχατρνικός Μηχανικός MSc, Τμήμα Εξαγωγών ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μανώλης Σβυράκης: Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. Μαρία Σβυράκη: Διίκηση Επιχειρήσεων, Υπεύθυνη Τμήματς MOBIAKCARE Πάνς Κρίκς: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc, Τμήμα Εξαγωγών Μάγδα Χαραλαμπάκη: Χημικός MSc, Τμήμα Διασφάλισης Πιότητας Αντωνία Μυσυράκη: Χημικός MSc, Τμήμα Βιμηχανικών-Ιατρικών Αερίων Απόστλς Διαμαντόπυλς: Οικνμικές Επιστήμες MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικύ Ναταλία Βλάνη: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης, Τμήμα Εξαγωγών 2 Χρύσα Κζωνάκη: Διίκηση Επιχειρήσεων, Διευθύντρια Πωλήσεων,Τμήμα Δημσίων Σχέσεων Μιχάλης Καρεφυλάκης:Ηλεκτρνικός Μηχανικός, Τμήμα Πωλήσεων MOBIAKCARE ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψυλλάκη Σφία ΔΙΑΘΕΣΗ Την MOBIAKPRESS θα την βρείτε: Στα κεντρικά Καταστήματα της MOBIAK A.E., Στ Τμήμα Πωλήσεων στ εργστάσι Στυς Εξωτερικύς Πωλητές καθώς και στα καταστήματα Franchise της MOBIAKCARE ανά την Ελλάδα Τήλ. Επικινωνίας: ,66281 Fax: , 63092

3 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ Στα πλαίσια των διαρκών ελέγχων και δκιμών πυ πραγματπιύμε στα πρϊόντα μας, στείλαμε πρόσφατα σε διακριβωμέν εργαστήρι της Αγγλίας, EXOVA UK, δείγματα από τυς πυρσβεστήρες τύπυ F-Class πυ παράγυμε στις εγκαταστάσεις μας στα Χανιά. Οι δκιμές πραγματπιήθηκαν σύμφωνα με τ πρότυπ BS EN ISO «Χρώματα και βερνίκια - Πρσδιρισμός της αντχής σε υγρά - Μέρς 2: Μέθδς εμβάπτισης στ νερό» πρσαρμσμέν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την πραγματπίηση των δκιμών πάνω στα πρϊόντα μας. Οι δκιμές έγιναν τόσ σε συναρμλγημένα είδη όσ και στα εξαρτήματα ξεχωριστά. Έτσι, εξετάστηκαν τα δχεία μας με εσωτερική επικάλυψη και τα κλείστρα, στην αντχή σε διάβρωση. Οι συνθήκες πυ περιγράφει τ πρότυπ για τη διερεύνηση της αντχής σε διάβρωση είναι ακραίες και αντιστιχύν με χρόνια έκθεσης των στιχείων τυ πυρσβεστήρα στ περιεχόμεν υγρό κατασβεστικό. Η δκιμές έγιναν στυς +60 C μέσα σε φύρν και για διάρκεια 6 ημερών. Κάθε μέρα ελεγχόταν η στάθμη τυ υγρύ και όπυ απαιτύταν γινόταν συμπλήρωση με νέ υγρό για την αναπλήρωση αυτύ πυ εξατμιζόταν. Μετά τ πέρας των 6 ημερών, τα δκίμια στέγνωσαν με χρήση πεπιεσμένυ αέρα, διχετεύντας έτσι άπλετ ξυγόν στα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα, συνθήκες πυ ευνύν την εμφάνιση διαβρώσεων. Τα απτελέσματα κρίθηκαν από τ εξειδικευμέν πρσωπικό τυ εργαστηρίυ και είναι Πλήρως Απδεκτά με Ανύπαρκτη Οξείδωση τόσ των κλείστρων όσ και των δχείων. Επιπρόσθετα, η Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη δεν επηρεάστηκε και παρέμεινε αναλλίωτη. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ 618/43/2005 Με αριθμό ανάρτησης στν ιστότπ τυ πργράμματς ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΟΧΟΦ-Υ1Ρ ανακινώθηκε στις η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση της ΚΥΑ 618/43/2005 αναφρικά με τη Διάθεση στην Αγρά και τν Επανέλεγχ των Πυρσβεστήρων. Από την απόφαση αυτή παρατίθενται αυτύσια τμήματα. Η μάδα απτελείται από τα κάτωθι μέλη: 1. Ζαρκάδα Απόστλ, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας. 2. Βττέα Ειρήνη, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας. 3. Αγγελίδυ Σταυρύλα, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας 4. Νικόλα Μπάλση τυ Γεωργίυ, Εκπρόσωπ τυ Πυρσβεστικύ Σώματς / Υπυργεί Πρστασίας τυ Πλίτη, με αναπληρωτή τυ τν Χαμπίπη Αθανάσι τυ Δημητρίυ. 5. Γκιθώνα Αφρδίτη, Εμπειργνώμνα εκπρόσωπ της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με αναπληρωτή της τν Λεωνίδα Κυμπύρα. 6. Σάββα Πελτέκη, Εμπειργνώμνα εκπρόσωπ Hellas Cert με αναπληρωτή τυ τν Ιωάννη Κωνστανταρόπυλ. 7. Ευάγγελ Τρωγαδή, Εκπρόσωπ της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας με αναπληρωτή τυ τν Κωνσταντίν Μπήτρ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έργ της μάδας είναι η εκπόνηση Σχεδίυ Κινής Απόφασης τυ Υπυργύ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τυ Υπυργύ Πρστασίας τυ Πλίτη για την αναθεώρηση τυ πρηγύμενυ θεσμικύ πλαισίυ (ΚΥΑ 618/43/2005) σχετικά με τις πρϋπθέσεις διάθεσης στην αγρά πυρσβεστήρων και τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχυ και αναγόμωσης αυτών. Τ έργ της μάδας πρέπει να παραδθεί στν Γενικό Γραμματέα Βιμηχανίας μέσα σε τέσσερις (4) μήνες τ πλύ. 3 Η εταιρεία μας σε επιστλή πυ απέστειλε πρς την Ένωσή μας στις 28/12/2012, για την καλύτερη αντιμετώπιση τυ θέματς από τν κλάδ μας και την πράσπιση των μελών της, την παρακάτω πρόταση: Ενημέρωση όλων των μελών για τις πρτάσεις για την τρππίηση της ΚΥΑ από τα μέλη τυ Δ.Σ., με τη μρφή πρσχεδίυ. Ενημέρωση επί της πρείας των εξελίξεων για τ θέμα αυτό. Κατάρτιση μηνιαίυ πργράμματς με συγκεκριμένες ημερμηνίες για τα Δ.Σ. πυ θα πραγματπιηθύν για τ θέμα αυτό. Συλλγή των τελικών πρτάσεων από τα μέλη. Ψήφιση των πρτάσεων από όλα τα μέλη. Έγγραφη ενημέρωση για τα απτελέσματα της ψηφφρίας αλλά και τυ στρατηγικύ πλάνυ επίτευξης των στόχων της Ένωσης. Έκδση ενημερωτικών δελτίων με κάθε συμμετχή τυ εκπρσώπυ στην επιτρπή τυ Υ- πυργείυ. Έκττε, ακλύθησαν ενημερώσεις σχετικά με την πρεία των συνμιλιών και τις πρτάσεις της Ένωσης καθώς και των συνελεύσεων ι πίες θα ακλυθήσυν σχετικά με τ παραπάνω θέμα (ημερ/νία σύνταξης άρθρυ 31/03/2012). Γράφει η Μάγδα Χαραλαμπάκη Χημικός MSc,Τμήμα ΔιασφάλισηςΠιότητας

4 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Παραμένντας συνεπείς στις υπσχέσεις μας απέναντί σας όσν αφρά τις συνεχείς πρσπάθειές μας για διαρκή ανάπτυξη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας, σας ανακινώνυμε την λκλήρωση μιας νέας διαθέσιμης υπηρεσίας στ site μας απκλειστικά από τη ΜΟΒΙΑΚ. Εφόσν είστε εγγεγραμμένι και συνδεδεμένι, έχντας εισάγει τ και τν κωδικό σας, στα δεξιά της σελίδας κάθε πρϊόντς μπρείτε να κατεβάσετε την τρισδιάστατη απεικόνισή τυ (3D Drawing). Σκπός αυτής της υπηρεσίας είναι η γνωριμία με όλα τα επιμέρυς εξαρτήματα από τα πία απαρτίζεται κάθε πυρσβεστήρας και η κατά τ δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση αυτών καθώς και όλων των υπόλιπων πυ συνήθως τν συνδεύυν (π.χ. βάσεις στήριξης). Πηγαίνντας στη σελίδα τυ πρϊόντς μπρείτε να βρείτε τ αρχεί pdf με τη φωτγραφία τυ σχεδίυ και την αναλυτική λίστα εξαρτημάτων. Αυτό τ έγγραφ, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τυ πρϊόντς και τα πιστπιητικά τυ πυ είναι ακριβώς παραπάνω στη σελίδα, δύναται να χρησιμπιηθύν σε διαγωνισμύς, α- παιτήσεις νμθεσίας και εξυπηρέτηση των πελατών σας σχετικά με τυς πυρσβεστήρες. Με αυτήν την ενέργεια η μάδα Έρευνας Σχεδιασμύ & Ανάπτυξης της ΜΟΒΙΑΚ, πλέν σας παρέχει τ σύνλ των συνδευτικών εγγράφων των πρϊόντων και τα διαθέτει εφεξής στ web-site ώστε όλι εσείς να έχετε άμεση και αυτόνμη πρόσβαση σε ό,τι σας χρειαστεί. KX11-ACE6-AOR MBK09-060PA-DF MBK02-010PA-P1S KX AOR MBK09-060PA-P1F MBK05-020AF-P1D ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΣΤΟ WEB-SITE Αδιαμφισβήτητ είναι τ γεγνός ότι πλέν ζύμε στην κινωνία της πληρφρίας. Όλι ε- μείς στη ΜΟΒΙΑΚ επενδύσαμε και με ώρες εργασίας αλλά και με χρηματικύς πόρυς στην κατασκευή τυ νέυ μας website ώστε να φαίννται όλα μας τα πρϊόντα, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τυς καθώς και τα αντίστιχα πιστπιητικά πυ τα συνδεύυν. Δεδμένυ ότι όλα τα πιστπιητικά, βάσει νμθεσίας, πρέπει υ- πχρεωτικά να παραδίδνται μαζί με τυς πυρσβεστήρες, απφασίσαμε να ανεβάσυμε στ και όλα τα σχετικά πιστπιητικά παρτίδας. Θα τα βρείτε στη σελίδα κάθε πρϊόντς, πάντα εγγεγραμμένι και συνδεδεμένι, στα δεξιά. Με S/N είναι τα Πιστπιητικά Παρτίδας Με DoC ι αντίστιχες Δηλώσεις Συμμόρφωσης 4 Στν τίτλ κάθε εγγράφυ αναγράφνται και τα σειριακά πυ αφρά η κάθε παρτίδα καθώς και τ έτς κατασκευής τυ συγκρτήματς πυρσβεστήρα. Για λόγυς πρακτικότητας, στ site θα είναι διαθέσιμες ι πι πρόσφατες παρτίδες ξεκινώντας από αυτή τυ Κατά συνέπεια, κάνντας αναζήτηση στ site μας είτε με τν κωδικό τυ πρϊόντς είτε με τ όνμά τυ (περιγραφή) μπρείτε να βρείτε τα πιστπιητικά, να τα τυπώσετε και να τα χρησιμπιήσετε όπυ κρίνεται απαραίτητ. Επιθυμύμε ένθερμα να σας βρύμε σύμμαχυς σε αυτήν μας την ενέργεια καθόσν με αυτόν τν τρόπ επιτυγχάνεται η άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας απφεύγντας χρνικές καθυστερήσεις και εργασιακό κόστς. Γράφει η Ναταλία Βλάνη Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης,Τμήμα Εξαγωγών

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ Добродошли у Србију Καλωσήρθατε στη Σερβία! ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Bienvenue en France Καλωσήρθατε στη Γαλλία! πελώρι εργτάξι, σύμφωνα με επενδυτικό δηγό, πυ εξέδωσε η Οικνμική Πρωτβυλία για τ Κόσσβ (ECIKS). Στα πλαίσια ανάπτυξης της Εξαγωγικής Δραστηριότητας της ΜΟΒΙΑΚ, επιχειρηματική απστλή της εταιρίας συνδευόμενη από τν αντιπρόεδρ κ. Μανώλη Σβυράκη ταξιδέψε τν Απρίλι στην Σερβία. Η παρυσία της ΜΟΒΙΑΚ στην Σερβία είναι δεδμένη ήδη από τ 2007 και αυτό ήταν εμφανές σε πλλά σημεία της πόλης. Σκπός τυ ταξιδιύ ήταν η Οριστικπίηση σημαντικής Συμφωνίας Αντιπρσωπίας με μάδα Σέρβων επιχειρηματιών. Πρώτη στάση η πόλη τυ Βελιγραδίυ όπυ πραγματπιήθηκε συνάντηση με συνεργάτη χνδρικής και καταγράφηκαν ι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της αγράς. Διαπιστώθηκε ότι τα πρϊόντα της ΜΟΒΙΑΚ, τόσ ι έτιμι πυρσβεστήρες όσ και τα εξαρτήματα, έχυν πλύ μεγάλη απήχηση ενώ αισθητή είναι η διαφρά της πιότητας κατασκευής τυ πυρσβεστικύ κυ εξπλισμύ της ΜΟΒΙΑΚ συγκρίνντας με εγχώριυς κατασκευαστές ή λιπά εισαγόμενα πρϊόντα. Στην συνέχεια η μάδα της ΜΟΒΙΑΚ βρέθηκε ντιότερα στην πλή Kraljevo, όπυ και παραβρέθηκε ως επίσημη καλεσμένη της Πυρσβεστικής Υπηρεσίας της Πόλης σε Εκπαιδευτικό Σεμινάρι για την Πυρασφάλεια και την Χρήση των πυρσβεστήρων. Αξισημείωτ είναι τ γεγνός ότι μετά από εντατικές πρσπάθειες πλλών μηνών τόσ από την μάδα της Διίκησης της ΜΟΒΙΑΚ όσ και από τυς συνεργάτες μας στην Σερβία λκληρώθηκαν ι διαδικασίες δκιμών και πιστπίησης μεγάλυ αριθμύ πρϊόντων βάσει απαιτύμενων Σέρβικων Πρτύπων. Πλέν Οι πρπτικές διείσδυσης στην Χώρα είναι πλύ μεγάλες και στόχς της ΜΟΒΙΑΚ είναι μέσα στα επόμενα δύ χρόνια να εδραιωθεί στην αγρά λαμβάνντας τ μεγαλύτερ μερίδι στν τμέα τυ πυρσβεστικύ εξπλισμύ. Γράφει Πάνς Κρίκς Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών Μέλη τυ Τμήματς Εξαγωγών της ΜΟΒΙΑΚ στις αρχές Δεκεμβρίυ 2011 πραγματπίησαν πλυήμερ επαγγελματικό ταξίδι στην Γαλλία. Έλαβαν χώρα πργραμματισμένα ραντεβύ με διάφρυς Γάλλυς επιχειρηματίες ι πίι και εκδήλωσαν ενδιαφέρν για τν πυρσβεστικό εξπλισμό της Εταιρείας. Παρόλες τις δυσκλίες και ιδιαιτερότητες της Αγράς, η ΜΟΒΙΑΚ ήδη ξεκίνησε τις πωλήσεις στην χώρα με εξαιρετική επιτυχία καθώς ι υψηλές πρδιαγραφές πιότητας πυ απαιτύνται καλύπτνται από τα πρϊόντα καταλόγυ της εταιρία μας. Πέραν τύτυ, η ΜΟΒΙΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες Πιστπιήσεων & Δκιμών συγκεκριμένυ αριθμύ πρϊόντων βάσει απαιτύμενων Γαλλικών Πρτύπων, γεγνός τ πί θα συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση πωλήσεων στη απαιτητική Γαλλική Αγρά. Γράφει Πάνς Κρίκς: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ Mirë se vini në Kosovë Καλωσήρθατε στ Κόσσβ! ανάπτυξη σε νέες αγρές. Είτε είναι μετάφραση Επιχειρηματική απστλή πραγματπίησαν μέλη τυ Τμήματς Εξαγωγών & Τεχνικί-Εγκαταστά- τυ Καταλόγυ Πρϊόντων σε διάφρες γλώσσες, είτε είναι πρόσληψη πωλητών όπως συνέβη για τες Μνίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης της ΜΟΒΙΑΚ τις χώρες της Γαλλίας, της Τυρκίας, της Ιταλίας τν μήνα Απρίλι με σκπό τη συνάντηση με τν Α- & της Αλβανίας, είτε πρόκειται για συμμετχή σε πκλειστικό Αντιπρόσωπ της εταιρίας Albkos Διεθνείς Εκθέσεις όπως τα Πσειδώνια (Αθήνα) International στ Κόσσβ, βαλκανική περιφέρεια και την EXPOPROTECTION (Γαλλία), είναι αδήριτ τ ότι η συνλική επένδυση απδίδει. Αυτό η πία την επχή αυτή γνωρίζει αναπτυξιακή άνθιση με κυρίαρχ στιχεί την ανικδόμηση λόκληρων περιχών τόσ της υπαίθρυ τυ μας δίνει περισσότερη δύναμη να συνεχίσυμε Κσσόβυ, όσ και της πρωτεύυσας Πρίστινα, μια πόλη με α- νάγκες σε νέες υπδμές, τεχνγνωσία και σύγχρνα πρϊόντα. Η περιχή τυ Κσσόβυ στην κυριλεξία μιάζει με 5 Τα μέλη της ΜΟΒΙΑΚ μαζί με τν Διευθύνντα Σύμβυλ της Albkos International επισκεφτήκαν μεγάλες βιμηχανίες τυ Κσσόβυ τα Συστήματα Πυρόσβεσης των πίων, όπως και τα λιπά μέσα Πυρόσβεσης-Πυρπρστασίας, χρνλγύνται στα μέσα της δεκαετίας τυ 80. Στόχς της ΜΟΒΙΑΚ και τυ Απκλειστικύ Αντιπρσώπυ είναι η χάραξη στρατηγικής με σκπό την πρμήθεια Πιστπιημένων-Ασφαλών Μέσων Πυρόσβεσης-Πυρπρστασίας Νέας Τεχνλγίας σε όλες τις μεγάλες Βιμηχανίες της χώρας. Παράλληλα, η ργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με αντικείμεν τα μέσα Πυρόσβεσης- Πυρπρστασίας και την Ευρωπαϊκή Νμθεσία η πία τα διέπει θα συνδράμει σημαντικά τόσ στην ενημέρωση όλων των εμπλεκμένων όσ και στη διάδση τυ Brand Name της εταιρείας. Απώτερς σκπός είναι η εδραίωση των πρϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ στη γείτνα χώρα. Γράφει Στράτς Κρώνης ΑΥΞΗΣΗ 120%! Όχι, δεν αφρά τιμές. Ή τυλάχιστν δεν αφρά τιμές πρϊόντων. Και, αντίθετα με ό,τι κάπις θα περίμενε, είναι μια αύξηση πυ μόν θε- τικά δύναται να πρσφέρει. Ολκληρώθηκε τ 1 τετράμην τυ 2012, και ήδη τζίρς τυ Τμήματς Εξαγωγών της ΜΟΒΙΑΚ μόν για τν πυρσβεστικό τμέα έχει ξεπεράσει κατά 120% αυτόν τυ αντίστιχ τετραμήνυ τυ Η εξαγωγική δραστηριότητα αναπτύσσεται ραγδαία, γεγνός τ πί απτυπώνεται αφενός στην εκθετική αύξηση τυ κύκλυ εργασιών και αφετέρυ στην ενδυνάμωση και ανανέωση τυ πελατλγίυ. Αναφερόμενι ξανά μόν στ Τμήμα Εξαγωγών των Πυρσβεστικών, συγκρίνντας τ πελατλόγι τυ 2011 με αυτόν τυ 2012 παρατηρείται μια αύξηση κατά 30%. Ιαν.-Απρ ~ Ιαν.-Απρ Κύκλς Εξαγωγών Πυρ/κά 120% Πελατλόγι Εξωτερικύ 30% Σε όλα τα πρόσφατα τεύχη έχυμε παραθέσει τις πρσπάθειες πυ κάνει η ΜΟΒΙΑΚ με σκπό την και μεγαλύτερη αυτπεπίθηση για την πιότητα τν πρϊόντων ΜΟΒΙΑΚ καθώς και για τις ανταγωνιστικές τιμές τυς. Γράφει η Ναταλία Βλάνη Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης,Τμήμα Εξαγωγών

6 TO ΑΖΩΤΟ KAI OI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY ναντι στις διάφρες χημικές αντιδράσεις χρησι- Τ 1770 Schiele και Priestley ανακάλυψαν ένα νέ χημικό στιχεί ως συστατικό τυ μπιείται ως αδρανές αέρι ή ως πρώτη ύλη και στην μεταλλυργία για την πρόληψη της ξείδωσης αέρα τ πί δεν τρφδτύσε την καύση. παράλληλα ως κρυγενικό υγρπιημέν αέρι των τηγμένων μετάλλων και κραμμάτων και Η ελληνική νμασία πυ τυ απδόθηκε από συμμετέχει σε εφαρμγές ψύξης. τ Γάλλ χημικό Αντυάν Λαβυαζιέ είναι «άζωτ» (azote) πυ πρέρχεται από την συνένωση κτείννται συνεχώς λόγω της αδρανής φύσης και Οι εφαρμγές τυ αζώτυ στην βιμηχανία επε- για την απαέρωση και την απμάκρυνση ενώσεων ατελύς καύσης όπως μνξείδι τυ άνθρακα και υδργόνυ. τυ στερητικύ α και της λέξης ζωή τνίζντας της χαμηλής τυ θερμκρασίας στην υγρή μρφή Πώς όμως ψήνυμε με τ άζωτ; Κατά τ ότι αυτό τ συστατικό τυ αέρα αντίθετα τυ στιχείυ αυτύ. συμβατικό ψήσιμ με θερμότητα ψήνντας ένα από τ ξυγόν δε συντηρεί τη ζωή, καθώς είναι Η ΜΟΒΙΑΚ διαθέτει στις εγκαταστάσεις της, ειδική φιλέτ, σκπός είναι να γίνυν τα υγρά τυ δια- άχρηστ στην αναπνή. κρυγενική δεξαμενή για απθήκευση υγρπιφανή, να απμακρυνθεί τ νερό, να καταστρα- ημένυ αζώτυ υψηλής καθαρότητας πυ μπρεί φύν πιθανί μικρργανισμί και να απκτήσει να χρησιμπιηθεί σε όλες τις εφαρμγές αναλόγως την αντίστιχη επιθυμητή γεύση ψημένυ. τις απαιτήσεις τυ πελάτη όπως για παράδειγμα Τ βασικότερ είναι η απμάκρυνση τυ νερύ για βιμηχανική χρήση αλλά και στη βιμηχα- πυ επιτυγχάνεται με τη θέρμανση. νία τρφίμων. Στην περίπτωση τυ αζώτυ, αντί για βρασμό, έχυμε εξάχνωση δηλαδή αντί τ νερό να εξατμιστεί και να γίνει ατμός, αρχικά πήζει ταχύτατα στυς Τ άζωτ πυ συμβλίζεται με Ν2 και ανήκει στα αμέταλλα, παράχθηκε σε βιμηχανική κλίμακα -195 C τυ αζώτυ σε πλύ μικρύς κρυστάλλυς πάγυ και δίχως να περάσει από την υγρή τ 1902 από τν Carl von Linde μέσω διύλισης τυ υγρπιημένυ αέρα. φάση, γίνεται ατμός (εξάχνωση). Τ πσστό τυ αέρα σε άζωτ ανέρχεται στ Πρόκειται για τ γνωστό Κάψιμ Κατάψυξης. 78.1% τυ όγκυ τυ αέρα και ενώ είναι τόσ Εξαιτίας της αδράνειάς τυ, τ αέρι άζωτ χρησιμπιείται ευρέως από τη χημική βιμηχανία ως διαφρετικό από εκείν της θέρμανσης αλλά Τ γευστικό απτέλεσμα βέβαια είναι εντελώς άφθν δεν λαμβάνεται από τυς έμβιυς ργανισμύς για την δημιυργία πρωτεϊνών των πίων αδρανές "κάλυμμα" για την πρστασία μίας υσίας δεν παύει να θεωρείται ψημέν. είναι βασικό δμικό συστατικό. Η λήψη τυ αζώτυ από ανεπιθύμητη επαφή με τ ξυγόν και την γίνεται μέσω τυ κύκλυ τυ αζώτυ με την υγρασία. βήθεια αζωτ-δεσμευτικών βακτηρίων. Τ άζωτ επιδιώκει την εκδίωξη τυ ξυγόνυ από Σε θερμκρασία δωματίυ και υπό ατμσφαιρική την συσκευασία και την εξισρρόπηση της πίεσης πίεση τ άζωτ χαρακτηρίζεται ως αδρανές, άχρωμ, ανατρέπντας την συρρίκνωση της συσκευασίας. άσμ και άγευστ αέρι. Ταυτόχρνα, τ υγρό άζωτ απτελεί άριστ ψυκτικό μέσ καθώς συντελεί σε πλύ μεγάλη ταχύτητα κατάψυξης με απτέλεσμα την διατήρηση της μέγιστης δυνατής πιότητας τυ πρϊόντς. Η εταιρεία MΟΒΙΑΚ-LINDE Hellas πρφέρει συστήματα ψύξης με υγρό άζωτ πυ απευθύννται σε πικίλα είδη τρφίμων, είτε μέσω συνεχύς κατάψυξης, Η χρήση τυ αζώτυ στην κυζίνα διαδίδεται όπως τ τύνελ και τ σπιράλ, είτε μέσω ασυ- όλ και περισσότερ, απδίδντας ιδιαίτερ γα- νεχύς κατάψυξης όπως τ ντυλάπι. στρνμικό ενδιαφέρν. Επιπρόσθετα, στν τμέα της ηλεκτρνικής λειτυργεί Πλέν, ένας συλλέκτης-φιάλη Αζώτυ είναι δε- ως ένα πρστατευτικό-αδρανές περιβάλλν δμένς, ως επί τ πλείστν σε σύγχρνες κυ- Η συμπύκνωση τυ αζώτυ σημειώνεται στυς ηλεκτρνικών τμημάτων έναντι της ξείδωσης ενώ ζίνες, για κρύες κυρίως παρασκευές, όπως παγωμένα γλυκίσματα, σρμπέ, κκτέιλ και παγω C ενώ σχηματισμός λευκών κρυστάλλων ταυτόχρνα χρησιμπιείται για έλεγχ διαρρών αζώτυ παρατηρύνται στυς C. Τ αέρι των διαφόρων συστημάτων πυ μεταφέρυν ή τά. (άζωτ) λόγω της αδράνειας πυ εμφανίζει απέ- απθηκεύυν διάφρα αέρια. Γράφει η Αντωνία Μυσυράκη Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων 6 Επίσης τ άζωτ χρησιμπιείται κατά κόρν

7 Ε.Ο.Π.Π.Υ: ΛΥΣΗ Ή ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Ξεκίνησε από 01/01/2012 η λειτυργία τυ νέυ Ενιαίυ Ασφαλιστικύ Φρέα Ε.Ο.Π.Π.Υ (Εθνικός Οργανισμός Παρχής Υπηρεσιών Υγείας) και όπως αναφέρει στην κεντρική σελίδα τυ ιστότπυ τυ πρόεδρς τυ ργανισμύ κ. Γεράσιμς Βυδύρης «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από γεννήσεως τυ ελληνικύ κράτυς άρχισε ΕΟΠΥΥ είναι η ανατρπή σε όσα άσχημα, στραβά, αγκυλωμένα έχυμε ζήσει μέχρι σήμερα Όσα δεν έγιναν έως τώρα, καλύμαστε σε χρόν ρεκόρ να τα υλπιήσυμε. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας ιατρί, νσηλευτικό, επιστημνικό και διικητικό πρσωπικό, όλι μαζί με απφασιστικότητα και θέληση ώστε να τα καταφέρυμε να εξυπηρετύμε τν Έλληνα Ασφαλισμέν. Έχυμε πλήρη επίγνωση ότι αυτό τ ταξίδι είναι μακρύ και δύσκλ. Οι επιδιώξεις τυ ΕΟΠΥΥ είναι: Ο νές Οργανισμός να γίνει πύλη εισόδυ στ σύστημα Υγείας και μχλός στήριξης και εξυπηρέτησης τυ ασφαλισμένυ σε αυτό! Να επιτευχθεί εξρθλγισμός των ικνμικών της πρωτβάθμιας υγείας ώστε στ τέλς της πρείας να μην χρειάζεται να ξαναδανειστύμε! Τ δόγμα πυ υπηρετύμε για τν ασφαλισμέν είναι: Διαπραγματευόμαστε τα πάντα και στ εξής πληρώνυμε την αξία και όχι την υπεραξία!» Όλα αυτά είναι όμρφα και ελπιδφόρα όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφρετική. Για μία ακόμα φρά ι μεταρρυθμίσεις αναγγέλλνται με τυμπανκρυσίες αλλά πραγματπιύνται με την συνήθη πρχειρότητα πυ μας χαρακτηρίζει ως κράτς.η ιδέα ενός ενιαίυ φρέα ασφάλισης με κινή πλιτική θα μπρύσε να απτελέσει την λύση στ χάς πυ επικρατύσε με τα ασφαλιστικά ταμεία τόσ για τυς επαγγελματίες τυ χώρυ όσ και για τυς ίδιυς τυς ασφαλισμένυς. Δεν θα ήταν πλέν ανάγκη για διαφρετικές διαδικασίες για κάθε ασφαλιστικό ταμεί, τα Ιατρικά & Παραϊατρικά είδη θα καλύπτνταν από τν ενιαί φρέα και θα ήταν πλέν πρσβάσιμα σε όλυς τυς ασφαλισμένυς και όχι μόν σε αυτύς τυ Ι.Κ.Α όπως ήταν πριν, ι διαδικασίες θα απλπιύνταν, ι απζημιώσεις θα καταβάλλνταν γρηγρότερα, κ.τ.λ. Ως ιδέα φαντάζει καλή όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφρετική. Η λίστα με τα πρϊόντα είναι ελλιπής αφήνντας έξω βασικά είδη όπως η Ηλεκτρική Αναρρόφηση, ι Πάνες Ακράτειας ή μειώνντας τις πσότητες σε άλλα απαραίτητα όπως τα Επιθέματα και ι Καθετήρες Αναρρόφησης. Καταργήθηκε η διαδικασία με την πία ι ασθενείς εξυσιδτύσαν τις εταιρείες να εισπράξυν για λγαριασμό τυς με απτέλεσμα ι ασθενείς να πρέπει να πληρώνυν τ πρϊόν και να καταθέτυν ι ίδιι τα Δικαιλγητικά και τα Τιμλόγια χωρίς να γνωρίζυν πότε θα πληρωθύν. Ακόμα δεν έχυν εξφληθεί χρέη πρηγυμένων ετών των ασφαλιστικών ταμείων πρς τις εταιρείες, τα φαρμακεία, τυς συμβεβλημένυς ιατρύς αλλά και πρς τυ ίδιυς τυς ασφαλισμένυς. Είναι γεγνός ότι είναι νωρίς ακόμα για να κριθεί η απτελεσματικότητα τυ νέυ συστήματς όμως αν συνυπλγίσυμε την άσχημη δημσινμική κατάσταση της χώρας και την πρχειρότητα στν σχεδιασμό τυ νέυ συστήματς τ μέλλν πρβλέπεται δυσίων. Τ μόν θετικό για τυς επαγγελματίες τυ χώρυ είναι ότι φαίνεται να παραμερίζνται ι όπιες πρσωπικές και επαγγελματικές πρστριβές και δειλά-δειλά να αρχίζυν να ργανώννται σε συλλόγυς και σωματεία πρκειμένυ να πρασπιστύν από κινύ τα συμφέρντα τυ κλάδυ. Όλα αυτά θα κριθύν σε βάθς χρόνυ και μακάρι τελικά Ε.Ο.Π.Π.Υ να απδειχτεί Λύση και όχι Γόρδις Δεσμός. Γράφει Μαρία Σβυράκη Διίκηση Επιχειρήσεων,Υπεύθυνη Τμήματς MOBIAKCARE ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η Ελλάδα δυστυχώς φαίνεται ότι διεκδικεί με αξιώσεις την 1η θέση στ «Παγκόσμι Πρωτάθλημα Υπέρβαρων & Παχύσαρκων Παιδιών». Ένας στυς τέσσερις ενήλικες και ένα στα τέσσερα παιδιά είναι υπέρβαρι, ενώ τα πσστά τυ σακχαρώδη διαβήτη τύπυ δύ, τν μέχρι πρότινς χαρακτηριζόμεν ως διαβήτη των ενηλίκων, φτάνυν τ 33% με 45% των νεδιαγνωσθέντων περιστατικών στυς εφήβυς. Η καθιστική ζωή (τηλεόραση, υπλγιστές, ηλεκτρνικά παιχνίδια ) και η κατανάλωση «ενεργειακά πυκνών» τρφών και αναψυκτικών είναι ι κύριι περιβαλλντικί παράγντες, ι πίι σε συνδυασμό με την γενετική πρδιάθεση τυ ανθρώπυ να απθηκεύει λίπς, δηγύν στην διαρκή αύξηση της παχυσαρκίας ήδη από την πρώτη παιδική ηλικία. Την ίδια στιγμή, λιγότερ από 5% των περιπτώσεων παχυσαρκίας μπρεί να απδθεί σε καθαρά γενετικά αίτια. Τα απτελέσματα έρευνας για λγαριασμό τυ Κέντρυ Μεσγειακής Δίαιτας-Διατρφής, τα πία αφρύσαν τα παιδιά και τις διατρφικές συνήθειές τυς, έδειξαν ότι: 1 στα 10 παιδιά παίρνει όλα τα γεύματα με την ικγένειά τυ. 3 στα 10 παιδιά δεν τρώνε πρωινό. 5 στα 10 παιδιά δεν παίρνυν σνακ από τ σπίτι για τ σχλεί. 5 στα 10 παιδιά τρώνε πάνω από 2 φρές κόκκιν κρέας την εβδμάδα. 6 στα 10 παιδιά θεωρύν ότι τρέφνται σωστά. 6 στα 10 παιδιά γνωρίζυν τν όρ Μεσγειακή διατρφή. 7 στα 10 παιδιά διαβάζυν τη λήξη στις ετικέτες των τρφίμων. 8 στα 10 παιδιά τρώνε τυλάχιστν μια φρά την εβδμάδα φαγητό απ έξω. Οι συνέπειες της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι ι ακόλυθες: Πνευμνική Λειτυργικότητα: Η εναπόθεση λίπυς στν θώρακα και την κιλιακή χώρα έχει σαν απτέλεσμα την περιρισμένη κινητικότητα τυ διαφράγματς και τυ θωρακικύ τιχώματς, με συνακόλυθη αύξηση τυ έργυ της αναπνής. 7 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Άσθμα: Πρόσφατες μελέτες συσχέτισαν την παχυσαρκία με την αιτιλγία τυ καρκίνυ και τώρα νέες έρευνες ρίχνυν φως στη σχέση της με τ άσθμα. Απφρακτική άπνια στν ύπν: Η επίπτωση της απφρακτικής άπνιας στν ύπν φαίνεται να είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά. Κάθε παιδί με συμπτώματα ύππτα απφρακτικής άπνιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη ύπνυ. Απφρακτική άπνια στν ύπν: Η επίπτωση της απφρακτικής άπνιας στν ύπν φαίνεται να είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά. Κάθε παιδί με συμπτώματα ύππτα απφρακτικής άπνιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη ύπνυ. Σύνδρμ Παχυσαρκίας-Υπαερισμύ: Ορίζεται ως συνδυασμός παχυσαρκίας και αρτηριακής υπερκαπνίας κατά την διάρκεια της η- μέρας, ενώ απυσιάζυν άλλα αίτια υ- παερισμύ. Οι ασθενείς παρυσιάζυν υπερυπνηλία, κόπωση και πρωϊνή κεφαλαλγία την ημέρα, και υπαερισμό με ή χωρίς απφρακτικά επεισόδια τη νύχτα. H χρήση CPAP ή BiPAP κατά τη διάρκεια της νύχτας μπρεί να είναι απαραίτητη. Η κατάσταση είναι και εδώ αναστρέψιμη μετά από απώλεια βάρυς. Πότε πρέπει ένα παχύσαρκ παιδί να παραπέμπεται σε παιδπνευμνλόγ; Η παραπμπή σε παιδπνευμνλόγ κρίνεται απαραίτητη όταν υπάρχυν: Συμπτώματα απφρακτικής άπνιας στν ύπν (a+ 1 από τα b, c, d) a) Βαρύ ρχαλητό με ανήσυχ ύπν b) Απφρακτική άπνια c) Πρωινή κεφαλαλγία d) Πρωινή ναυτία ή εμετί e) Υπνηλία ή κακές επιδόσεις στ σχλεί Γράφει Μιχάλης Καρεφυλάκης Ηλεκτρνικός Μηχανικός,Τμήμα Πωλήσεων MOBIAKCARE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ O νές μικρών διαστάσεων Συμπυκνωτής Ο- ξυγόνυ MΟΒΙΑΚCare Irene έχει Αθόρυβη Λειτυργία & τα πλενεκτήματα ενός Μεγάλυ Συμπυκνωτή λόγ των βελτιώσεων τυ Τεχνικύ μας Τμήματς. Διανέμεται απκλειστικά από την MΟΒΙΑΚCare.

8 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η περίδς πυ διανύυμε είναι κρίσιμη και καθριστική για τ μέλλν της χώρας μας. Όμως αισιδξύμε, ότι ι εξελίξεις αυτές θα είναι, τελικά θετικές και ι επιχειρήσεις πυ εργάζνται μεθδικά για την καλύτερη ργάνωση και την απδτικότητά τυς, θα γίνυν ακόμα πι ισχυρές μέσα στις νέες ικνμικές συνθήκες πυ διαμρφώννται. Η εταιρεία ΜΕΛΒΑ με έδρα τν Ασπρόπυργ Αττικής, ιδρύθηκε τ 1993 από άτμα εκπαιδευμένα στυς τμείς της πυρασφάλειας. Ο ιδρυτής και υπεύθυνς της εταιρίας Βασιλαντωνάκης Μελέτις βρίσκεται στν τμέα αυτό από τ Mε την συνεχή εξέλιξη της, η εταιρεία τ 2004 από ατμική γίνεται ΟE. Τ 2010 από την εταιρεία απχωρεί Βασιλαντωνάκης Μελέτις και αναλαμβάνει την διεύθυνση υιός Βασιλαντωνάκης Ιωάννης, όπυ σε συνεργασία με τη ΜOBIAK κατάφερε να εξασφαλίσει την πιότητα των πρϊόντων πυ διαθέτει και κατά συνέπεια την αξιπιστία τυ, ως επιχειρηματίας. Ανήκει σίγυρα στην μεγάλη ικγένεια της MOBIAK και δεν θα μπρύσε να μην διακριθεί στην εφημερίδα μας, πότε τν επιβραβεύυμε με δώρα συνλικής αξίας 500 και τυ ευχόμαστε να συνεχίσει την απόλυτα επιτυχημένη ανδική πρεία τυ. Γράφει η Χρύσα Κζωνάκη Δ.Επιχειρήσεων,Διευθύντρια Πωλήσεων Τ. Δημσίων Σχέσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & Γράφει Απόστλς Διαμαντόπυλς: Οικνμικές Επιστήμες MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικύ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ο Πρωτσύγκελλς Αρχ. Δαμασκηνός της Ιεράς I will miss you my Friend Radoslav, you were so Μητρόπλις Κυδωνίας & Απκρώνυ ευχαριστεί important to me. I will never forget all the great times we experienced together, good and bad, but τη ΜΟΒΙΑΚ για τη δωρεά πυρσβεστήρων στην Ενρία της Μητρπόλεως. both came out the other side better people and closer friends. Even if we are in different places ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» that «Κρητική Εστία» είναι πνευματικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, τ πί λειτυργεί στην Αθήνα από τ 1970 και βασικό σκπό έχει να παρέχει αφενός στέγη και τρφή σε φιτητές και σπυδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πυ κατάγνται κυρίως από την Κρήτη και αφετέρυ κάθε δυνατή βήθεια στην πρσπάθειά τυς να μρφωθύν. Για την επίτευξη τυ σκπύ αυτύ η Κρητική Εστία συντηρεί δύ ικτρφεία στ φιλόξεν περιβάλλν των πίων φιλξενύνται κάθε χρόν περίπυ 180 φιτητές. Ο Πρόεδρς, τ Διικητικό Συμβύλι και ι φιτητές τυ Πνευματικύ Ιδρύματς «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» εκφράζυμε τις θερμές μας ευχαριστίες πυ για 2η συνεχή χρνιά πρσφέρετε δωρεάν την αναγόμωση (88) πυρσβεστήρων των δύ κτιρίων τυ ιδρύματς επί των δών Στράβωνς και Εριφύλης. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΙ- ΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» Τ Διικητικό Συμβύλι, τ πρσωπικό και ι γνείς τυ Κέντρυ Ημερησίας Φρντίδας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων «Μεγαλόχαρη» ευχαριστεί πλύ τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για τη δωρεά πυρσβεστικύ υ- λικύ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΜΙΛΛΑ ΜΟΔΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» Τ Αθλητικό Σωματεί «Άμιλλα Μδίυ Γερανίυ» τυ Δήμυ Πλατανιά ευχαριστεί θερμά τν πρόεδρ της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ κ. Εμμανυήλ Σβυράκη για τ χρηματικό πσό πυ πρσέφερε με σκπό την πρμήθεια αναγκαίυ εξπλισμύ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ τίυ. A FEW WORDS FOR A FRIEND ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγαπητί Κα & Κε Σβυράκη και Συνεργάτες της εταιρίας MOBIAK, μετά την επίσκεψη πυ πραγματπιήσαμε στ χώρ παραγωγής της εταιρείας σας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσυμε θερμά για την τόσ εγκάρδια φιλξενία. Η ξενάγηση στυς χώρυς τυ παρασκευαστηρίυ, τυ συσκευαστηρίυ και τυ χημείυ ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά, τα πία εξικειώθηκαν με τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρήση τυς. Επιπλέν, όπως διαπιστώσαμε, τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις πρακτικύ ενδιαφέρντς, όπως για παράδειγμα τη χρησιμότητα τυ κάθε αερίυ, ύ- στερα και από την ενημέρωση της Χημικύ της ε- ταιρείας. 8 Κλείνντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσυμε ιδιαιτέρως τόσ τη Διίκηση, όσ και τ πρσωπικό Τ Διικητικό Συμβύλι τυ Συλλόγυ «Φιλόπτωχι Αδελφί Φιλόπτωχ Συσσίτι Σπλάνζιας» ευχαριστεί τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για τ χρηματικό πσό πυ της εταιρείας όχι μόν για την υπέρχη φιλξε- κατέθεσε στη Τράπεζα για τις ανάγκες τυ συσσι- νία, αλλά και για τα δώρα πυ πρσέφεραν σε ό- λυς μας. Με εκτίμηση Οι δάσκαλι Α και Β τάξης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Ο.Χ Η ΜΟΒΙΑΚ σε συνεργασία με τν Ιστιπλϊκό Όμιλ Χανίων πραγματπίησε στις 09/04/2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάρι με θέμα την Πρόληψη & Καταστλή Πυρκαγιάς σε Σκάφς, τα μέσα Πυρπρστασίας & Πυρόσβεσης όπως επίσης και τη Νμθεσία η πία τα διέπει. Ειδικότερα, έγινε παρυσίαση των πυρσβεστικών μέσων τα πία απαιτύνται στα σκάφη καθώς και των νέων - καιντμικών πρϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ πυ επικυρύν τόσ στη πρόληψη όσ και στη καταστλή των πυρκαγιών. Η ΜΟΒΙΑΚ αισθάνεται την υπχρέωση να ευχαριστήσει τν Πρόεδρ τυ Ι.Ο.Χ, κ Μπαρμπόπυλ, για την παραχώρηση της αίθυσας «Νεώρι On Behalf of All MOBIAK team I want to express Μόρ» στην πία πραγματπιήθηκε τ Σεμινάρι, όπως επίσης και τ Κεντρικό Λιμεναρχεί Χα- my deep regret for the great loss of Radoslav Lilkov who was the founder of one of the biggest fire fighting νίων πυ συνετέλεσαν στην άψγη διργάνωση companies in Bulgaria. His company is not only one τυ σεμιναρίυ. Όλι μας έχυμε ένα κινό όραμα of MOBIAK s best customers but personally he was και στόχ την πρστασία τυ πλίτη. Γράφει Στράτς Κρώνης: also a very close friend of mine. I wish to his Wife, Daughter and all people that loved Radoslav great ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ courage. Radoslav had a great perspective when it came to the little things, never displaying anger or impatience. Instead, he showed great dignity and humor. His heart stopped beating, but his spirit continued just the same and he will be all around, inspiring us for being better seem far away our friendship will be right here to stay! Γράφει Μανώλης Σβυράκης Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. Με μεγάλη χαρά και ικανπίηση σας πρσκαλύμε για 2η συνεχή φρά στη σημαντικότερη και μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Πσειδώνια 2012 πυ θα πραγματπιηθεί στην Αθήνα 4~8 Ιυνίυ Την έκθεση θα φιλξενήσει τ Metropolitan Expo κντά στ αερδρόμι Ελ. Βενιζέλς σε ένα χώρ 45,000 τ.μ. Μέσω τυ website μπρείτε να ενημερωθείτε για τυς υπόλιπυς εκθέτες καθώς και να βρείτε χρήσιμες πληρφρίες σχετικά με διαμνή και μετακινήσεις. Θα ήταν τιμή μας να μας επισκεφθείτε στ Stand 3401C - Hall 3 ώστε να γνωρίσετε τα νέα πρϊόντα της εταιρείας και να ανταλλάξετε απόψεις με τν Αντιπρόεδρ, Εμμανυήλ Σβυράκη, καθώς και τα λιπά στελέχη της ΜΟΒΙΑΚ τα πία θα παρευρίσκνται. Γράφει Στράτς Κρώνης:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Παρά την Οικονομική Κρίση η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» Papadopoulos Buscuits Company Presentation S.A. Φοιτήτριες : ΔΟΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 65 2011 τεύχος Ιουνίου 3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ στην βήματα ανάπτυξη Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ο πιο ασφαλής συνδυασμός

ο πιο ασφαλής συνδυασμός 1 2011 ο πιο ασφαλής συνδυασμός Νέα εποχή για τις εταιρίες της ERGO Eκδρομή Συνεργατών στο Βιετνάμ Οικονομικά στοιχεία VICTORIA έτους 2010 Περιεχόμενα 08 20 28 Εξώφυλλο ΕRGO. Nέα επόχη για τις εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ Έχει λεχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το προσωπικό αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria Έκδοση της Victoria εταιρίας του Οµίλου ERGO 1 2009 20 χρόνια Victoria Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria ΕRGO 2012 Η ανάπτυξη είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα