Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!"

Transcript

1 R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν φτάσει περίπυ στα μέσα τυ 2012, συνεχίζυμε να βιώνυμε πλλαπλώς την επώδυνη ικνμική αστάθεια στην Ελλάδα. Μλνότι όλι έχυμε επηρεαστεί από την ικνμική ύφεση, ενστερνιζόμαστε την άπψη ότι με τόλμη, εξωστρέφεια και συνέπεια υπερνικάμε την κρίση και την ανασφάλεια. Συνεχίζυμε την εξάπλωσή μας σε αγρές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατλής και ενώ θα μπρύσαμε να τρέμυμε διλημματικά και να δρύμε σπασμωδικά, αντ αυτύ αναπτυσσόμαστε, σχεδιάζυμε νέα πρϊόντα, στηρίζυμε την ελληνική ικγένεια διατηρώντας πλλαπλές θέσεις εργασίας και δημιυργώντας νέες. Τ τελευταί εξάμην πραγματπιήθηκαν πρσλήψεις για τ νέ Κέντρ Διανμής στ Ηράκλει Κρήτης, για πωλητές σε ευρωπαϊκές χώρες και για τη γενικότερη αναβάθμιση τυ κλάδυ Υγρών-Αερίων. Πλέν εξπλιζόμαστε αρτιότερα, είμαστε περισσότερ ανταγωνιστικί από πριν όχι μνάχα λόγω τιμών αλλά και λόγω εξυπηρέτησης διατηρώντας πάντα σταθερά υψηλή την πιότητα. Απδεχόμενι τ γεγνός ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι ακργωνιαίς λίθς της ΜΟΒΙΑΚ είναι τ ανθρώπιν δυναμικό της, ι άνθρωπί μας εκπαιδεύνται συνεχώς απδεικνύντας ότι με ελληνικό πείσμα μπρύμε να ανταγωνιζόμαστε ισάξια εταιρίες μεγαλύτερυ βεληνεκύς. Πλέν, ι νέες τάσεις απτελύν συνδιπόρ μας καθώς επεκτεινόμαστε σε πλλαπλά εμπρικά κανάλια. Τ e - Working είναι ένα εξ αυτών. Στα πλαίσιά τυ λαμβάνυμε αυτόματα παραγγελίες μέσα από την ιστσελίδα μας και διανέμυμε πρϊόντα στην πόρτα των συνεργατών μας (D2D) χωρίς να χρειάζεται πιαδήπτε άλλη διαδικασία. Συντνισμένα, μέσω της DIY φιλσφίας (Κάνε Τ Μόνς συ) σάς ενθαρρύνυμε να είστε αυτόνμι. Ακόμα, στηρίξαμε και όχι μόν κρατήσαμε σταθερές τις τιμές των πρϊόντων αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τις μειώσαμε όταν, λόγω συντνισμένης κίνησης των ναυτιλιακών εταιρειών, τ κόστς μεταφράς διπλασιάστηκε. Αντιλαμβανόμαστε ότι ι επχές είναι δύσκλες. Να θυμάστε ότι είμαστε περήφανι για τις θετικές εντυπώσεις, ακύμε όμως πάντα τα επικδμητικά σχόλια. Είμαστε παδί της ανάπτυξης κι όχι απλά της επιβίωσης. Και φυσικά σας θέλυμε όλυς μαζί μας. Με Φιλικύς Χαιρετισμύς, Μανώλης Σβυράκης-Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Νέα Πρϊόντα Σελ.2 - Εργαστηριακές Δκιμές Σελ.3 - Αναθεώρηση ΚΥΑ Σελ.3-3D Σχέδια Πυρσβεστήρων Σελ.4 - Πιστπιητικά Παρτίδας Σελ.4 - Εξαγωγική Δραστηριότητα Σελ.5 - Άζωτ & Εφαρμγές Σελ.6 - Λειτυργία Ε.Ο.Π.Υ.Υ Σελ.7 - Παιδική Παχυσαρκία & Αναπνευστική Δυσλειτυργία Σελ.7 - Επιβράβευση Πελατών Σελ.8 - Εταιρική Κινωνική Ευθύνη Σελ.8 - Λίγα λόγια για ένα φίλ Σελ.8 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Σελ.8 Τ πρώτ δεκαήμερ τυ Απριλίυ 2012 η ΜΟΒΙΑΚ ανακίνωσε την Έναρξη Λειτυργίας τυ Νέυ Κέντρυ Διανμής Ανατλικής Κρήτης τ πί βρίσκεται στ Κέντρ της Βιμηχανικής Περιχής Ηρακλείυ, επί της Οδύ Ι. Τ νέ Κέντρ Διανμής είναι Πλήρως Εξπλισμέν και διαθέτει όλη την Ευρεία Γκάμα των Πρϊόντων τυ καταλόγυ της Εταιρίας. Παράλληλα με τα δυ (2) Εβδμαδιαία Δρμλόγια από Χανιά πρς Ηράκλει με τα Ιδιόκτητα Φρτηγά, είναι πλέν εφικτό να πραγματπιηθύν Αυθημερόν Παραδόσεις, κατόπιν συνεννόησης με τ Τμήμα Πωλήσεων της ΜΟΒΙΑΚ. Διευκρινίζεται ότι τ νέ Κέντρ διανμής Ανατλικής Κρήτης απτελεί απκλειστικά Κέντρ Εξυπηρέτησης Χνδρικής Πώλησης. Οι παραγγελίες θα πρέπει να απστέλλνται για τα Πυρσβεστικά στ (ή στ φαξ ), για Βιμηχανικά-Ιατρικά Αέρια & Υγρά στ (ή στ φαξ ) ενώ για τα Ιατρικά Πρϊόντα στ (ή στ φαξ ). Τ Τηλέφων/Φαξ Επικινωνίας τυ Νέυ Κέντρυ Διανμής είναι τ και Υπεύθυνς Πωλήσεων είναι κ. Ανδρακάκης Γιάννης. Γράφυν ι Στράτς Κρώνης & Αντωνία Μυσυράκη Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων KA O KA OKAIPI!!! V V

2 Νές Aνξείδωτς Φρητός Πυρσβεστήρας Wet Chemical 2 Λίτρων (2Lt). Τ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα είναι Ανξείδωτ, Βαμμέν με Ηλεκτρστατική Βαφή για Μέγιστη Πρστασία έναντι Διάβρωσης. Πλέν, ι πρδιαγραφές πυ ισχύυν για τ εκάσττε μαγειρεί, όπως εκφράζεται από την απόφαση τυ Α.Π.Σ Φ /11/2009 ως πρς τυς Φρητύς Πυρσβεστήρες τύπυ Wet Chemical, ικανπιύ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι ρθές επιχειρηματικές πρακτικές πυ χαρακτηρίζνται από διρατικότητα και θέληση για Φρητύ Πυρσβεστήρα νται με την πρμήθεια 2Lt διαρκή ανάπτυξη, δήγησαν τη ΜΟΒΙΑΚ σε δημιυργία νέων πρϊόντων και αναβάθμιση ήδη Ικανότητα τυ Νέυ Μντέ- δεδμένυ ότι η Κατασβεστική υπαρχόντων, με σκπό την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας. Σε αυτή τη σελίδα θα παραθέσυμε φω- Τέλς, τ εν λόγω μντέλ λυ είναι της τάξης 5A 25F. τγραφίες όλων των νέων πρϊόντων των τελευταίων έχει πιστπιηθεί πρόσφατα κατά ΕΝ3.7, ενώ πα- μηνών καθώς και μία σύντμη παρυσίασή τυς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση χαρακτηριστικών ή εξαρτημάτων για την πία θα ενημε- στη χρήση με ηλεκτρικό ράλληλα έχει δκιμαστεί ρωθείτε παρακάτω, έχει γίνει χωρίς υδεμία κστλγική επίπτωση στην πργενέστερη τιμή πώ- ρεύμα. λησης τυ πρϊόντς, καθόσν η συνλική κστλγική αύξηση απρρφήθηκε από τη ΜΟΒΙΑΚ. Νέ Ειδικό Ακρφύσι Νέ EPDM Λάστιχ με για Φρητύς Πυρσβεστήρες Wet Chemical Νέ EPDM Λάστιχ με Ανξείδωτ Γάντζ για Φρητύς Πυρσβεστήρες Διξειδίυ 6 Λίτρων (6Lt). τυ Άνθρακα 5 Κιλών (5Kg). Η πρσθήκη Τ Λάστιχ διαθέτει τυ Γάντζυ πρσφέρει Αυξημένη Σταθε- γαλβανισμένα clips και ρακόρ, ρότητα Συγκράτησης καθώς και τυ λαστίχυ στ Κλείστρ ενώ παράλληλα πρέκταση ανξείδωτυ σωλήνα. πρσδίδει Αμεσότερη Επίσης, η Επιμήκυνση Πρόσβαση στν χρήστη με απτέλεσμα τυ Νέυ Ακρφυσίυ επιτρέπει στ χρήστη να πραγματπιήσει Ευκλία κατά την κατάσβεση από εμφανώς Κατάσβεση. Τ νέ Μεγαλύτερη Απόσταση από λάστιχ απτελεί τμήμα όλων των πυρσβεστήρων 5 Κιλών Διξειδίυ τυ Άνθρακα ενώ διατί- την εστία της πυρκαγιάς σε σχέση με τ Παλιό Λάστιχ, θεται και μεμνωμένα ως εξάρτημα. γεγνός τ πί αυξάνει την ασφάλειά τυ σε μεγάλ βαθμό. Τ Λάστιχ στηρίζεται στ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα με ένα Γαλβανιζέ Δακτύλι. Τ νέ λάστιχ απτελεί τμήμα όλων των πυρσβεστήρων 6 Λίτρων Wet Chemical ενώ αυτό και δακτύλις διατίθενται και μεμνωμένα ως εξαρτήματα. Τα Δχεία Τρχήλατων Πυρσβεστήρων όπως και αυτών Τπικής Εφαρμγής 25 & 50 Λίτρων (25Lt & 50Lt) διαθέτυν πλέν Εσωτερική Πλαστική Επικάλυψη για Μέγιστη Πρστασία έναντι Διάβρωσης. Αυτή η απόκτηση σηματδτεί τη ΜΟΒΙΑΚ ως τη Μναδική Ευρωπαϊκή Ε- ταιρεία η πία διαθέτει Εσωτερική Πλαστική Επικάλυψη σε Δχεία άνω των 25 Λίτρων. Επιπρόσθετα, στυς Τρχήλατυς Πυρσβεστήρες Σκόνης & Αφρύ, εκτός τυ Εμπρόσθιυ Μικρύ 3υ Τρχύ πίς πρστέθηκε για μεγαλύτερη ευστάθεια των εν λόγω μντέλων, ι Πίσω Τρχί θα διατίθενται πλέν ως Βαρέως Τύπυ. Κατάργηση τυ Πλαστικύ Ιμάντα Στήριξης τυ Λάστιχυ Εκτόξευσης των Φρητών Πυρσβεστήρων Ξηράς Κόνεως Κιλών ( Kg). Πλέν, όλα τα παραπάνω Μντέλα Φρητών Πυρσβεστήρων Ξηράς Κόνεως θα διατίθενται με Λάστιχ Εκτόξευσης Υλικύ με Πρόσθετ Μαγνήτη πίς συγκρατεί τ Λάστιχ στ Δχεί τυ Πυρσβεστήρα. Ο Πλαστικός Ιμάντας Στήριξης τυ Λάστιχυ θα διατηρηθεί μόν στα Ανξείδωτα Μντέλα Ξηράς Κόνεως επειδή, λόγω φυσικών ιδιτήτων, Μαγνήτης δεν μπρεί να πρσκλληθεί σε Ανξείδωτη Μεταλλική Επιφάνεια. Ο πρόσθετς μαγνήτης κατασκευασμένς από πλαστικό υψηλής πιότητας καθώς και πλαστικός ιμάντας στήριξης θα διατίθενται ξεχωριστά και σαν εξαρτήματα. Γράφει Στράτς Κρώνης ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ MOBIAK A.E. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: /91661 FAX: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ Στράτς Κρώνης: Μηχατρνικός Μηχανικός MSc, Τμήμα Εξαγωγών ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μανώλης Σβυράκης: Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. Μαρία Σβυράκη: Διίκηση Επιχειρήσεων, Υπεύθυνη Τμήματς MOBIAKCARE Πάνς Κρίκς: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc, Τμήμα Εξαγωγών Μάγδα Χαραλαμπάκη: Χημικός MSc, Τμήμα Διασφάλισης Πιότητας Αντωνία Μυσυράκη: Χημικός MSc, Τμήμα Βιμηχανικών-Ιατρικών Αερίων Απόστλς Διαμαντόπυλς: Οικνμικές Επιστήμες MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικύ Ναταλία Βλάνη: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης, Τμήμα Εξαγωγών 2 Χρύσα Κζωνάκη: Διίκηση Επιχειρήσεων, Διευθύντρια Πωλήσεων,Τμήμα Δημσίων Σχέσεων Μιχάλης Καρεφυλάκης:Ηλεκτρνικός Μηχανικός, Τμήμα Πωλήσεων MOBIAKCARE ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψυλλάκη Σφία ΔΙΑΘΕΣΗ Την MOBIAKPRESS θα την βρείτε: Στα κεντρικά Καταστήματα της MOBIAK A.E., Στ Τμήμα Πωλήσεων στ εργστάσι Στυς Εξωτερικύς Πωλητές καθώς και στα καταστήματα Franchise της MOBIAKCARE ανά την Ελλάδα Τήλ. Επικινωνίας: ,66281 Fax: , 63092

3 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ Στα πλαίσια των διαρκών ελέγχων και δκιμών πυ πραγματπιύμε στα πρϊόντα μας, στείλαμε πρόσφατα σε διακριβωμέν εργαστήρι της Αγγλίας, EXOVA UK, δείγματα από τυς πυρσβεστήρες τύπυ F-Class πυ παράγυμε στις εγκαταστάσεις μας στα Χανιά. Οι δκιμές πραγματπιήθηκαν σύμφωνα με τ πρότυπ BS EN ISO «Χρώματα και βερνίκια - Πρσδιρισμός της αντχής σε υγρά - Μέρς 2: Μέθδς εμβάπτισης στ νερό» πρσαρμσμέν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την πραγματπίηση των δκιμών πάνω στα πρϊόντα μας. Οι δκιμές έγιναν τόσ σε συναρμλγημένα είδη όσ και στα εξαρτήματα ξεχωριστά. Έτσι, εξετάστηκαν τα δχεία μας με εσωτερική επικάλυψη και τα κλείστρα, στην αντχή σε διάβρωση. Οι συνθήκες πυ περιγράφει τ πρότυπ για τη διερεύνηση της αντχής σε διάβρωση είναι ακραίες και αντιστιχύν με χρόνια έκθεσης των στιχείων τυ πυρσβεστήρα στ περιεχόμεν υγρό κατασβεστικό. Η δκιμές έγιναν στυς +60 C μέσα σε φύρν και για διάρκεια 6 ημερών. Κάθε μέρα ελεγχόταν η στάθμη τυ υγρύ και όπυ απαιτύταν γινόταν συμπλήρωση με νέ υγρό για την αναπλήρωση αυτύ πυ εξατμιζόταν. Μετά τ πέρας των 6 ημερών, τα δκίμια στέγνωσαν με χρήση πεπιεσμένυ αέρα, διχετεύντας έτσι άπλετ ξυγόν στα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα, συνθήκες πυ ευνύν την εμφάνιση διαβρώσεων. Τα απτελέσματα κρίθηκαν από τ εξειδικευμέν πρσωπικό τυ εργαστηρίυ και είναι Πλήρως Απδεκτά με Ανύπαρκτη Οξείδωση τόσ των κλείστρων όσ και των δχείων. Επιπρόσθετα, η Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη δεν επηρεάστηκε και παρέμεινε αναλλίωτη. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ 618/43/2005 Με αριθμό ανάρτησης στν ιστότπ τυ πργράμματς ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΟΧΟΦ-Υ1Ρ ανακινώθηκε στις η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση της ΚΥΑ 618/43/2005 αναφρικά με τη Διάθεση στην Αγρά και τν Επανέλεγχ των Πυρσβεστήρων. Από την απόφαση αυτή παρατίθενται αυτύσια τμήματα. Η μάδα απτελείται από τα κάτωθι μέλη: 1. Ζαρκάδα Απόστλ, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας. 2. Βττέα Ειρήνη, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας. 3. Αγγελίδυ Σταυρύλα, Εκπρόσωπ της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιμηχανικής Πλιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιμηχανίας 4. Νικόλα Μπάλση τυ Γεωργίυ, Εκπρόσωπ τυ Πυρσβεστικύ Σώματς / Υπυργεί Πρστασίας τυ Πλίτη, με αναπληρωτή τυ τν Χαμπίπη Αθανάσι τυ Δημητρίυ. 5. Γκιθώνα Αφρδίτη, Εμπειργνώμνα εκπρόσωπ της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με αναπληρωτή της τν Λεωνίδα Κυμπύρα. 6. Σάββα Πελτέκη, Εμπειργνώμνα εκπρόσωπ Hellas Cert με αναπληρωτή τυ τν Ιωάννη Κωνστανταρόπυλ. 7. Ευάγγελ Τρωγαδή, Εκπρόσωπ της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας με αναπληρωτή τυ τν Κωνσταντίν Μπήτρ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έργ της μάδας είναι η εκπόνηση Σχεδίυ Κινής Απόφασης τυ Υπυργύ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τυ Υπυργύ Πρστασίας τυ Πλίτη για την αναθεώρηση τυ πρηγύμενυ θεσμικύ πλαισίυ (ΚΥΑ 618/43/2005) σχετικά με τις πρϋπθέσεις διάθεσης στην αγρά πυρσβεστήρων και τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχυ και αναγόμωσης αυτών. Τ έργ της μάδας πρέπει να παραδθεί στν Γενικό Γραμματέα Βιμηχανίας μέσα σε τέσσερις (4) μήνες τ πλύ. 3 Η εταιρεία μας σε επιστλή πυ απέστειλε πρς την Ένωσή μας στις 28/12/2012, για την καλύτερη αντιμετώπιση τυ θέματς από τν κλάδ μας και την πράσπιση των μελών της, την παρακάτω πρόταση: Ενημέρωση όλων των μελών για τις πρτάσεις για την τρππίηση της ΚΥΑ από τα μέλη τυ Δ.Σ., με τη μρφή πρσχεδίυ. Ενημέρωση επί της πρείας των εξελίξεων για τ θέμα αυτό. Κατάρτιση μηνιαίυ πργράμματς με συγκεκριμένες ημερμηνίες για τα Δ.Σ. πυ θα πραγματπιηθύν για τ θέμα αυτό. Συλλγή των τελικών πρτάσεων από τα μέλη. Ψήφιση των πρτάσεων από όλα τα μέλη. Έγγραφη ενημέρωση για τα απτελέσματα της ψηφφρίας αλλά και τυ στρατηγικύ πλάνυ επίτευξης των στόχων της Ένωσης. Έκδση ενημερωτικών δελτίων με κάθε συμμετχή τυ εκπρσώπυ στην επιτρπή τυ Υ- πυργείυ. Έκττε, ακλύθησαν ενημερώσεις σχετικά με την πρεία των συνμιλιών και τις πρτάσεις της Ένωσης καθώς και των συνελεύσεων ι πίες θα ακλυθήσυν σχετικά με τ παραπάνω θέμα (ημερ/νία σύνταξης άρθρυ 31/03/2012). Γράφει η Μάγδα Χαραλαμπάκη Χημικός MSc,Τμήμα ΔιασφάλισηςΠιότητας

4 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Παραμένντας συνεπείς στις υπσχέσεις μας απέναντί σας όσν αφρά τις συνεχείς πρσπάθειές μας για διαρκή ανάπτυξη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας, σας ανακινώνυμε την λκλήρωση μιας νέας διαθέσιμης υπηρεσίας στ site μας απκλειστικά από τη ΜΟΒΙΑΚ. Εφόσν είστε εγγεγραμμένι και συνδεδεμένι, έχντας εισάγει τ και τν κωδικό σας, στα δεξιά της σελίδας κάθε πρϊόντς μπρείτε να κατεβάσετε την τρισδιάστατη απεικόνισή τυ (3D Drawing). Σκπός αυτής της υπηρεσίας είναι η γνωριμία με όλα τα επιμέρυς εξαρτήματα από τα πία απαρτίζεται κάθε πυρσβεστήρας και η κατά τ δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση αυτών καθώς και όλων των υπόλιπων πυ συνήθως τν συνδεύυν (π.χ. βάσεις στήριξης). Πηγαίνντας στη σελίδα τυ πρϊόντς μπρείτε να βρείτε τ αρχεί pdf με τη φωτγραφία τυ σχεδίυ και την αναλυτική λίστα εξαρτημάτων. Αυτό τ έγγραφ, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τυ πρϊόντς και τα πιστπιητικά τυ πυ είναι ακριβώς παραπάνω στη σελίδα, δύναται να χρησιμπιηθύν σε διαγωνισμύς, α- παιτήσεις νμθεσίας και εξυπηρέτηση των πελατών σας σχετικά με τυς πυρσβεστήρες. Με αυτήν την ενέργεια η μάδα Έρευνας Σχεδιασμύ & Ανάπτυξης της ΜΟΒΙΑΚ, πλέν σας παρέχει τ σύνλ των συνδευτικών εγγράφων των πρϊόντων και τα διαθέτει εφεξής στ web-site ώστε όλι εσείς να έχετε άμεση και αυτόνμη πρόσβαση σε ό,τι σας χρειαστεί. KX11-ACE6-AOR MBK09-060PA-DF MBK02-010PA-P1S KX AOR MBK09-060PA-P1F MBK05-020AF-P1D ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΣΤΟ WEB-SITE Αδιαμφισβήτητ είναι τ γεγνός ότι πλέν ζύμε στην κινωνία της πληρφρίας. Όλι ε- μείς στη ΜΟΒΙΑΚ επενδύσαμε και με ώρες εργασίας αλλά και με χρηματικύς πόρυς στην κατασκευή τυ νέυ μας website ώστε να φαίννται όλα μας τα πρϊόντα, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τυς καθώς και τα αντίστιχα πιστπιητικά πυ τα συνδεύυν. Δεδμένυ ότι όλα τα πιστπιητικά, βάσει νμθεσίας, πρέπει υ- πχρεωτικά να παραδίδνται μαζί με τυς πυρσβεστήρες, απφασίσαμε να ανεβάσυμε στ και όλα τα σχετικά πιστπιητικά παρτίδας. Θα τα βρείτε στη σελίδα κάθε πρϊόντς, πάντα εγγεγραμμένι και συνδεδεμένι, στα δεξιά. Με S/N είναι τα Πιστπιητικά Παρτίδας Με DoC ι αντίστιχες Δηλώσεις Συμμόρφωσης 4 Στν τίτλ κάθε εγγράφυ αναγράφνται και τα σειριακά πυ αφρά η κάθε παρτίδα καθώς και τ έτς κατασκευής τυ συγκρτήματς πυρσβεστήρα. Για λόγυς πρακτικότητας, στ site θα είναι διαθέσιμες ι πι πρόσφατες παρτίδες ξεκινώντας από αυτή τυ Κατά συνέπεια, κάνντας αναζήτηση στ site μας είτε με τν κωδικό τυ πρϊόντς είτε με τ όνμά τυ (περιγραφή) μπρείτε να βρείτε τα πιστπιητικά, να τα τυπώσετε και να τα χρησιμπιήσετε όπυ κρίνεται απαραίτητ. Επιθυμύμε ένθερμα να σας βρύμε σύμμαχυς σε αυτήν μας την ενέργεια καθόσν με αυτόν τν τρόπ επιτυγχάνεται η άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας απφεύγντας χρνικές καθυστερήσεις και εργασιακό κόστς. Γράφει η Ναταλία Βλάνη Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης,Τμήμα Εξαγωγών

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ Добродошли у Србију Καλωσήρθατε στη Σερβία! ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Bienvenue en France Καλωσήρθατε στη Γαλλία! πελώρι εργτάξι, σύμφωνα με επενδυτικό δηγό, πυ εξέδωσε η Οικνμική Πρωτβυλία για τ Κόσσβ (ECIKS). Στα πλαίσια ανάπτυξης της Εξαγωγικής Δραστηριότητας της ΜΟΒΙΑΚ, επιχειρηματική απστλή της εταιρίας συνδευόμενη από τν αντιπρόεδρ κ. Μανώλη Σβυράκη ταξιδέψε τν Απρίλι στην Σερβία. Η παρυσία της ΜΟΒΙΑΚ στην Σερβία είναι δεδμένη ήδη από τ 2007 και αυτό ήταν εμφανές σε πλλά σημεία της πόλης. Σκπός τυ ταξιδιύ ήταν η Οριστικπίηση σημαντικής Συμφωνίας Αντιπρσωπίας με μάδα Σέρβων επιχειρηματιών. Πρώτη στάση η πόλη τυ Βελιγραδίυ όπυ πραγματπιήθηκε συνάντηση με συνεργάτη χνδρικής και καταγράφηκαν ι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της αγράς. Διαπιστώθηκε ότι τα πρϊόντα της ΜΟΒΙΑΚ, τόσ ι έτιμι πυρσβεστήρες όσ και τα εξαρτήματα, έχυν πλύ μεγάλη απήχηση ενώ αισθητή είναι η διαφρά της πιότητας κατασκευής τυ πυρσβεστικύ κυ εξπλισμύ της ΜΟΒΙΑΚ συγκρίνντας με εγχώριυς κατασκευαστές ή λιπά εισαγόμενα πρϊόντα. Στην συνέχεια η μάδα της ΜΟΒΙΑΚ βρέθηκε ντιότερα στην πλή Kraljevo, όπυ και παραβρέθηκε ως επίσημη καλεσμένη της Πυρσβεστικής Υπηρεσίας της Πόλης σε Εκπαιδευτικό Σεμινάρι για την Πυρασφάλεια και την Χρήση των πυρσβεστήρων. Αξισημείωτ είναι τ γεγνός ότι μετά από εντατικές πρσπάθειες πλλών μηνών τόσ από την μάδα της Διίκησης της ΜΟΒΙΑΚ όσ και από τυς συνεργάτες μας στην Σερβία λκληρώθηκαν ι διαδικασίες δκιμών και πιστπίησης μεγάλυ αριθμύ πρϊόντων βάσει απαιτύμενων Σέρβικων Πρτύπων. Πλέν Οι πρπτικές διείσδυσης στην Χώρα είναι πλύ μεγάλες και στόχς της ΜΟΒΙΑΚ είναι μέσα στα επόμενα δύ χρόνια να εδραιωθεί στην αγρά λαμβάνντας τ μεγαλύτερ μερίδι στν τμέα τυ πυρσβεστικύ εξπλισμύ. Γράφει Πάνς Κρίκς Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών Μέλη τυ Τμήματς Εξαγωγών της ΜΟΒΙΑΚ στις αρχές Δεκεμβρίυ 2011 πραγματπίησαν πλυήμερ επαγγελματικό ταξίδι στην Γαλλία. Έλαβαν χώρα πργραμματισμένα ραντεβύ με διάφρυς Γάλλυς επιχειρηματίες ι πίι και εκδήλωσαν ενδιαφέρν για τν πυρσβεστικό εξπλισμό της Εταιρείας. Παρόλες τις δυσκλίες και ιδιαιτερότητες της Αγράς, η ΜΟΒΙΑΚ ήδη ξεκίνησε τις πωλήσεις στην χώρα με εξαιρετική επιτυχία καθώς ι υψηλές πρδιαγραφές πιότητας πυ απαιτύνται καλύπτνται από τα πρϊόντα καταλόγυ της εταιρία μας. Πέραν τύτυ, η ΜΟΒΙΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες Πιστπιήσεων & Δκιμών συγκεκριμένυ αριθμύ πρϊόντων βάσει απαιτύμενων Γαλλικών Πρτύπων, γεγνός τ πί θα συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση πωλήσεων στη απαιτητική Γαλλική Αγρά. Γράφει Πάνς Κρίκς: Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ Mirë se vini në Kosovë Καλωσήρθατε στ Κόσσβ! ανάπτυξη σε νέες αγρές. Είτε είναι μετάφραση Επιχειρηματική απστλή πραγματπίησαν μέλη τυ Τμήματς Εξαγωγών & Τεχνικί-Εγκαταστά- τυ Καταλόγυ Πρϊόντων σε διάφρες γλώσσες, είτε είναι πρόσληψη πωλητών όπως συνέβη για τες Μνίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης της ΜΟΒΙΑΚ τις χώρες της Γαλλίας, της Τυρκίας, της Ιταλίας τν μήνα Απρίλι με σκπό τη συνάντηση με τν Α- & της Αλβανίας, είτε πρόκειται για συμμετχή σε πκλειστικό Αντιπρόσωπ της εταιρίας Albkos Διεθνείς Εκθέσεις όπως τα Πσειδώνια (Αθήνα) International στ Κόσσβ, βαλκανική περιφέρεια και την EXPOPROTECTION (Γαλλία), είναι αδήριτ τ ότι η συνλική επένδυση απδίδει. Αυτό η πία την επχή αυτή γνωρίζει αναπτυξιακή άνθιση με κυρίαρχ στιχεί την ανικδόμηση λόκληρων περιχών τόσ της υπαίθρυ τυ μας δίνει περισσότερη δύναμη να συνεχίσυμε Κσσόβυ, όσ και της πρωτεύυσας Πρίστινα, μια πόλη με α- νάγκες σε νέες υπδμές, τεχνγνωσία και σύγχρνα πρϊόντα. Η περιχή τυ Κσσόβυ στην κυριλεξία μιάζει με 5 Τα μέλη της ΜΟΒΙΑΚ μαζί με τν Διευθύνντα Σύμβυλ της Albkos International επισκεφτήκαν μεγάλες βιμηχανίες τυ Κσσόβυ τα Συστήματα Πυρόσβεσης των πίων, όπως και τα λιπά μέσα Πυρόσβεσης-Πυρπρστασίας, χρνλγύνται στα μέσα της δεκαετίας τυ 80. Στόχς της ΜΟΒΙΑΚ και τυ Απκλειστικύ Αντιπρσώπυ είναι η χάραξη στρατηγικής με σκπό την πρμήθεια Πιστπιημένων-Ασφαλών Μέσων Πυρόσβεσης-Πυρπρστασίας Νέας Τεχνλγίας σε όλες τις μεγάλες Βιμηχανίες της χώρας. Παράλληλα, η ργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με αντικείμεν τα μέσα Πυρόσβεσης- Πυρπρστασίας και την Ευρωπαϊκή Νμθεσία η πία τα διέπει θα συνδράμει σημαντικά τόσ στην ενημέρωση όλων των εμπλεκμένων όσ και στη διάδση τυ Brand Name της εταιρείας. Απώτερς σκπός είναι η εδραίωση των πρϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ στη γείτνα χώρα. Γράφει Στράτς Κρώνης ΑΥΞΗΣΗ 120%! Όχι, δεν αφρά τιμές. Ή τυλάχιστν δεν αφρά τιμές πρϊόντων. Και, αντίθετα με ό,τι κάπις θα περίμενε, είναι μια αύξηση πυ μόν θε- τικά δύναται να πρσφέρει. Ολκληρώθηκε τ 1 τετράμην τυ 2012, και ήδη τζίρς τυ Τμήματς Εξαγωγών της ΜΟΒΙΑΚ μόν για τν πυρσβεστικό τμέα έχει ξεπεράσει κατά 120% αυτόν τυ αντίστιχ τετραμήνυ τυ Η εξαγωγική δραστηριότητα αναπτύσσεται ραγδαία, γεγνός τ πί απτυπώνεται αφενός στην εκθετική αύξηση τυ κύκλυ εργασιών και αφετέρυ στην ενδυνάμωση και ανανέωση τυ πελατλγίυ. Αναφερόμενι ξανά μόν στ Τμήμα Εξαγωγών των Πυρσβεστικών, συγκρίνντας τ πελατλόγι τυ 2011 με αυτόν τυ 2012 παρατηρείται μια αύξηση κατά 30%. Ιαν.-Απρ ~ Ιαν.-Απρ Κύκλς Εξαγωγών Πυρ/κά 120% Πελατλόγι Εξωτερικύ 30% Σε όλα τα πρόσφατα τεύχη έχυμε παραθέσει τις πρσπάθειες πυ κάνει η ΜΟΒΙΑΚ με σκπό την και μεγαλύτερη αυτπεπίθηση για την πιότητα τν πρϊόντων ΜΟΒΙΑΚ καθώς και για τις ανταγωνιστικές τιμές τυς. Γράφει η Ναταλία Βλάνη Μηχανικός Παραγωγής & Διίκησης,Τμήμα Εξαγωγών

6 TO ΑΖΩΤΟ KAI OI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY ναντι στις διάφρες χημικές αντιδράσεις χρησι- Τ 1770 Schiele και Priestley ανακάλυψαν ένα νέ χημικό στιχεί ως συστατικό τυ μπιείται ως αδρανές αέρι ή ως πρώτη ύλη και στην μεταλλυργία για την πρόληψη της ξείδωσης αέρα τ πί δεν τρφδτύσε την καύση. παράλληλα ως κρυγενικό υγρπιημέν αέρι των τηγμένων μετάλλων και κραμμάτων και Η ελληνική νμασία πυ τυ απδόθηκε από συμμετέχει σε εφαρμγές ψύξης. τ Γάλλ χημικό Αντυάν Λαβυαζιέ είναι «άζωτ» (azote) πυ πρέρχεται από την συνένωση κτείννται συνεχώς λόγω της αδρανής φύσης και Οι εφαρμγές τυ αζώτυ στην βιμηχανία επε- για την απαέρωση και την απμάκρυνση ενώσεων ατελύς καύσης όπως μνξείδι τυ άνθρακα και υδργόνυ. τυ στερητικύ α και της λέξης ζωή τνίζντας της χαμηλής τυ θερμκρασίας στην υγρή μρφή Πώς όμως ψήνυμε με τ άζωτ; Κατά τ ότι αυτό τ συστατικό τυ αέρα αντίθετα τυ στιχείυ αυτύ. συμβατικό ψήσιμ με θερμότητα ψήνντας ένα από τ ξυγόν δε συντηρεί τη ζωή, καθώς είναι Η ΜΟΒΙΑΚ διαθέτει στις εγκαταστάσεις της, ειδική φιλέτ, σκπός είναι να γίνυν τα υγρά τυ δια- άχρηστ στην αναπνή. κρυγενική δεξαμενή για απθήκευση υγρπιφανή, να απμακρυνθεί τ νερό, να καταστρα- ημένυ αζώτυ υψηλής καθαρότητας πυ μπρεί φύν πιθανί μικρργανισμί και να απκτήσει να χρησιμπιηθεί σε όλες τις εφαρμγές αναλόγως την αντίστιχη επιθυμητή γεύση ψημένυ. τις απαιτήσεις τυ πελάτη όπως για παράδειγμα Τ βασικότερ είναι η απμάκρυνση τυ νερύ για βιμηχανική χρήση αλλά και στη βιμηχα- πυ επιτυγχάνεται με τη θέρμανση. νία τρφίμων. Στην περίπτωση τυ αζώτυ, αντί για βρασμό, έχυμε εξάχνωση δηλαδή αντί τ νερό να εξατμιστεί και να γίνει ατμός, αρχικά πήζει ταχύτατα στυς Τ άζωτ πυ συμβλίζεται με Ν2 και ανήκει στα αμέταλλα, παράχθηκε σε βιμηχανική κλίμακα -195 C τυ αζώτυ σε πλύ μικρύς κρυστάλλυς πάγυ και δίχως να περάσει από την υγρή τ 1902 από τν Carl von Linde μέσω διύλισης τυ υγρπιημένυ αέρα. φάση, γίνεται ατμός (εξάχνωση). Τ πσστό τυ αέρα σε άζωτ ανέρχεται στ Πρόκειται για τ γνωστό Κάψιμ Κατάψυξης. 78.1% τυ όγκυ τυ αέρα και ενώ είναι τόσ Εξαιτίας της αδράνειάς τυ, τ αέρι άζωτ χρησιμπιείται ευρέως από τη χημική βιμηχανία ως διαφρετικό από εκείν της θέρμανσης αλλά Τ γευστικό απτέλεσμα βέβαια είναι εντελώς άφθν δεν λαμβάνεται από τυς έμβιυς ργανισμύς για την δημιυργία πρωτεϊνών των πίων αδρανές "κάλυμμα" για την πρστασία μίας υσίας δεν παύει να θεωρείται ψημέν. είναι βασικό δμικό συστατικό. Η λήψη τυ αζώτυ από ανεπιθύμητη επαφή με τ ξυγόν και την γίνεται μέσω τυ κύκλυ τυ αζώτυ με την υγρασία. βήθεια αζωτ-δεσμευτικών βακτηρίων. Τ άζωτ επιδιώκει την εκδίωξη τυ ξυγόνυ από Σε θερμκρασία δωματίυ και υπό ατμσφαιρική την συσκευασία και την εξισρρόπηση της πίεσης πίεση τ άζωτ χαρακτηρίζεται ως αδρανές, άχρωμ, ανατρέπντας την συρρίκνωση της συσκευασίας. άσμ και άγευστ αέρι. Ταυτόχρνα, τ υγρό άζωτ απτελεί άριστ ψυκτικό μέσ καθώς συντελεί σε πλύ μεγάλη ταχύτητα κατάψυξης με απτέλεσμα την διατήρηση της μέγιστης δυνατής πιότητας τυ πρϊόντς. Η εταιρεία MΟΒΙΑΚ-LINDE Hellas πρφέρει συστήματα ψύξης με υγρό άζωτ πυ απευθύννται σε πικίλα είδη τρφίμων, είτε μέσω συνεχύς κατάψυξης, Η χρήση τυ αζώτυ στην κυζίνα διαδίδεται όπως τ τύνελ και τ σπιράλ, είτε μέσω ασυ- όλ και περισσότερ, απδίδντας ιδιαίτερ γα- νεχύς κατάψυξης όπως τ ντυλάπι. στρνμικό ενδιαφέρν. Επιπρόσθετα, στν τμέα της ηλεκτρνικής λειτυργεί Πλέν, ένας συλλέκτης-φιάλη Αζώτυ είναι δε- ως ένα πρστατευτικό-αδρανές περιβάλλν δμένς, ως επί τ πλείστν σε σύγχρνες κυ- Η συμπύκνωση τυ αζώτυ σημειώνεται στυς ηλεκτρνικών τμημάτων έναντι της ξείδωσης ενώ ζίνες, για κρύες κυρίως παρασκευές, όπως παγωμένα γλυκίσματα, σρμπέ, κκτέιλ και παγω C ενώ σχηματισμός λευκών κρυστάλλων ταυτόχρνα χρησιμπιείται για έλεγχ διαρρών αζώτυ παρατηρύνται στυς C. Τ αέρι των διαφόρων συστημάτων πυ μεταφέρυν ή τά. (άζωτ) λόγω της αδράνειας πυ εμφανίζει απέ- απθηκεύυν διάφρα αέρια. Γράφει η Αντωνία Μυσυράκη Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων 6 Επίσης τ άζωτ χρησιμπιείται κατά κόρν

7 Ε.Ο.Π.Π.Υ: ΛΥΣΗ Ή ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Ξεκίνησε από 01/01/2012 η λειτυργία τυ νέυ Ενιαίυ Ασφαλιστικύ Φρέα Ε.Ο.Π.Π.Υ (Εθνικός Οργανισμός Παρχής Υπηρεσιών Υγείας) και όπως αναφέρει στην κεντρική σελίδα τυ ιστότπυ τυ πρόεδρς τυ ργανισμύ κ. Γεράσιμς Βυδύρης «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από γεννήσεως τυ ελληνικύ κράτυς άρχισε ΕΟΠΥΥ είναι η ανατρπή σε όσα άσχημα, στραβά, αγκυλωμένα έχυμε ζήσει μέχρι σήμερα Όσα δεν έγιναν έως τώρα, καλύμαστε σε χρόν ρεκόρ να τα υλπιήσυμε. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας ιατρί, νσηλευτικό, επιστημνικό και διικητικό πρσωπικό, όλι μαζί με απφασιστικότητα και θέληση ώστε να τα καταφέρυμε να εξυπηρετύμε τν Έλληνα Ασφαλισμέν. Έχυμε πλήρη επίγνωση ότι αυτό τ ταξίδι είναι μακρύ και δύσκλ. Οι επιδιώξεις τυ ΕΟΠΥΥ είναι: Ο νές Οργανισμός να γίνει πύλη εισόδυ στ σύστημα Υγείας και μχλός στήριξης και εξυπηρέτησης τυ ασφαλισμένυ σε αυτό! Να επιτευχθεί εξρθλγισμός των ικνμικών της πρωτβάθμιας υγείας ώστε στ τέλς της πρείας να μην χρειάζεται να ξαναδανειστύμε! Τ δόγμα πυ υπηρετύμε για τν ασφαλισμέν είναι: Διαπραγματευόμαστε τα πάντα και στ εξής πληρώνυμε την αξία και όχι την υπεραξία!» Όλα αυτά είναι όμρφα και ελπιδφόρα όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφρετική. Για μία ακόμα φρά ι μεταρρυθμίσεις αναγγέλλνται με τυμπανκρυσίες αλλά πραγματπιύνται με την συνήθη πρχειρότητα πυ μας χαρακτηρίζει ως κράτς.η ιδέα ενός ενιαίυ φρέα ασφάλισης με κινή πλιτική θα μπρύσε να απτελέσει την λύση στ χάς πυ επικρατύσε με τα ασφαλιστικά ταμεία τόσ για τυς επαγγελματίες τυ χώρυ όσ και για τυς ίδιυς τυς ασφαλισμένυς. Δεν θα ήταν πλέν ανάγκη για διαφρετικές διαδικασίες για κάθε ασφαλιστικό ταμεί, τα Ιατρικά & Παραϊατρικά είδη θα καλύπτνταν από τν ενιαί φρέα και θα ήταν πλέν πρσβάσιμα σε όλυς τυς ασφαλισμένυς και όχι μόν σε αυτύς τυ Ι.Κ.Α όπως ήταν πριν, ι διαδικασίες θα απλπιύνταν, ι απζημιώσεις θα καταβάλλνταν γρηγρότερα, κ.τ.λ. Ως ιδέα φαντάζει καλή όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφρετική. Η λίστα με τα πρϊόντα είναι ελλιπής αφήνντας έξω βασικά είδη όπως η Ηλεκτρική Αναρρόφηση, ι Πάνες Ακράτειας ή μειώνντας τις πσότητες σε άλλα απαραίτητα όπως τα Επιθέματα και ι Καθετήρες Αναρρόφησης. Καταργήθηκε η διαδικασία με την πία ι ασθενείς εξυσιδτύσαν τις εταιρείες να εισπράξυν για λγαριασμό τυς με απτέλεσμα ι ασθενείς να πρέπει να πληρώνυν τ πρϊόν και να καταθέτυν ι ίδιι τα Δικαιλγητικά και τα Τιμλόγια χωρίς να γνωρίζυν πότε θα πληρωθύν. Ακόμα δεν έχυν εξφληθεί χρέη πρηγυμένων ετών των ασφαλιστικών ταμείων πρς τις εταιρείες, τα φαρμακεία, τυς συμβεβλημένυς ιατρύς αλλά και πρς τυ ίδιυς τυς ασφαλισμένυς. Είναι γεγνός ότι είναι νωρίς ακόμα για να κριθεί η απτελεσματικότητα τυ νέυ συστήματς όμως αν συνυπλγίσυμε την άσχημη δημσινμική κατάσταση της χώρας και την πρχειρότητα στν σχεδιασμό τυ νέυ συστήματς τ μέλλν πρβλέπεται δυσίων. Τ μόν θετικό για τυς επαγγελματίες τυ χώρυ είναι ότι φαίνεται να παραμερίζνται ι όπιες πρσωπικές και επαγγελματικές πρστριβές και δειλά-δειλά να αρχίζυν να ργανώννται σε συλλόγυς και σωματεία πρκειμένυ να πρασπιστύν από κινύ τα συμφέρντα τυ κλάδυ. Όλα αυτά θα κριθύν σε βάθς χρόνυ και μακάρι τελικά Ε.Ο.Π.Π.Υ να απδειχτεί Λύση και όχι Γόρδις Δεσμός. Γράφει Μαρία Σβυράκη Διίκηση Επιχειρήσεων,Υπεύθυνη Τμήματς MOBIAKCARE ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η Ελλάδα δυστυχώς φαίνεται ότι διεκδικεί με αξιώσεις την 1η θέση στ «Παγκόσμι Πρωτάθλημα Υπέρβαρων & Παχύσαρκων Παιδιών». Ένας στυς τέσσερις ενήλικες και ένα στα τέσσερα παιδιά είναι υπέρβαρι, ενώ τα πσστά τυ σακχαρώδη διαβήτη τύπυ δύ, τν μέχρι πρότινς χαρακτηριζόμεν ως διαβήτη των ενηλίκων, φτάνυν τ 33% με 45% των νεδιαγνωσθέντων περιστατικών στυς εφήβυς. Η καθιστική ζωή (τηλεόραση, υπλγιστές, ηλεκτρνικά παιχνίδια ) και η κατανάλωση «ενεργειακά πυκνών» τρφών και αναψυκτικών είναι ι κύριι περιβαλλντικί παράγντες, ι πίι σε συνδυασμό με την γενετική πρδιάθεση τυ ανθρώπυ να απθηκεύει λίπς, δηγύν στην διαρκή αύξηση της παχυσαρκίας ήδη από την πρώτη παιδική ηλικία. Την ίδια στιγμή, λιγότερ από 5% των περιπτώσεων παχυσαρκίας μπρεί να απδθεί σε καθαρά γενετικά αίτια. Τα απτελέσματα έρευνας για λγαριασμό τυ Κέντρυ Μεσγειακής Δίαιτας-Διατρφής, τα πία αφρύσαν τα παιδιά και τις διατρφικές συνήθειές τυς, έδειξαν ότι: 1 στα 10 παιδιά παίρνει όλα τα γεύματα με την ικγένειά τυ. 3 στα 10 παιδιά δεν τρώνε πρωινό. 5 στα 10 παιδιά δεν παίρνυν σνακ από τ σπίτι για τ σχλεί. 5 στα 10 παιδιά τρώνε πάνω από 2 φρές κόκκιν κρέας την εβδμάδα. 6 στα 10 παιδιά θεωρύν ότι τρέφνται σωστά. 6 στα 10 παιδιά γνωρίζυν τν όρ Μεσγειακή διατρφή. 7 στα 10 παιδιά διαβάζυν τη λήξη στις ετικέτες των τρφίμων. 8 στα 10 παιδιά τρώνε τυλάχιστν μια φρά την εβδμάδα φαγητό απ έξω. Οι συνέπειες της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι ι ακόλυθες: Πνευμνική Λειτυργικότητα: Η εναπόθεση λίπυς στν θώρακα και την κιλιακή χώρα έχει σαν απτέλεσμα την περιρισμένη κινητικότητα τυ διαφράγματς και τυ θωρακικύ τιχώματς, με συνακόλυθη αύξηση τυ έργυ της αναπνής. 7 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Άσθμα: Πρόσφατες μελέτες συσχέτισαν την παχυσαρκία με την αιτιλγία τυ καρκίνυ και τώρα νέες έρευνες ρίχνυν φως στη σχέση της με τ άσθμα. Απφρακτική άπνια στν ύπν: Η επίπτωση της απφρακτικής άπνιας στν ύπν φαίνεται να είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά. Κάθε παιδί με συμπτώματα ύππτα απφρακτικής άπνιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη ύπνυ. Απφρακτική άπνια στν ύπν: Η επίπτωση της απφρακτικής άπνιας στν ύπν φαίνεται να είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά. Κάθε παιδί με συμπτώματα ύππτα απφρακτικής άπνιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη ύπνυ. Σύνδρμ Παχυσαρκίας-Υπαερισμύ: Ορίζεται ως συνδυασμός παχυσαρκίας και αρτηριακής υπερκαπνίας κατά την διάρκεια της η- μέρας, ενώ απυσιάζυν άλλα αίτια υ- παερισμύ. Οι ασθενείς παρυσιάζυν υπερυπνηλία, κόπωση και πρωϊνή κεφαλαλγία την ημέρα, και υπαερισμό με ή χωρίς απφρακτικά επεισόδια τη νύχτα. H χρήση CPAP ή BiPAP κατά τη διάρκεια της νύχτας μπρεί να είναι απαραίτητη. Η κατάσταση είναι και εδώ αναστρέψιμη μετά από απώλεια βάρυς. Πότε πρέπει ένα παχύσαρκ παιδί να παραπέμπεται σε παιδπνευμνλόγ; Η παραπμπή σε παιδπνευμνλόγ κρίνεται απαραίτητη όταν υπάρχυν: Συμπτώματα απφρακτικής άπνιας στν ύπν (a+ 1 από τα b, c, d) a) Βαρύ ρχαλητό με ανήσυχ ύπν b) Απφρακτική άπνια c) Πρωινή κεφαλαλγία d) Πρωινή ναυτία ή εμετί e) Υπνηλία ή κακές επιδόσεις στ σχλεί Γράφει Μιχάλης Καρεφυλάκης Ηλεκτρνικός Μηχανικός,Τμήμα Πωλήσεων MOBIAKCARE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ O νές μικρών διαστάσεων Συμπυκνωτής Ο- ξυγόνυ MΟΒΙΑΚCare Irene έχει Αθόρυβη Λειτυργία & τα πλενεκτήματα ενός Μεγάλυ Συμπυκνωτή λόγ των βελτιώσεων τυ Τεχνικύ μας Τμήματς. Διανέμεται απκλειστικά από την MΟΒΙΑΚCare.

8 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η περίδς πυ διανύυμε είναι κρίσιμη και καθριστική για τ μέλλν της χώρας μας. Όμως αισιδξύμε, ότι ι εξελίξεις αυτές θα είναι, τελικά θετικές και ι επιχειρήσεις πυ εργάζνται μεθδικά για την καλύτερη ργάνωση και την απδτικότητά τυς, θα γίνυν ακόμα πι ισχυρές μέσα στις νέες ικνμικές συνθήκες πυ διαμρφώννται. Η εταιρεία ΜΕΛΒΑ με έδρα τν Ασπρόπυργ Αττικής, ιδρύθηκε τ 1993 από άτμα εκπαιδευμένα στυς τμείς της πυρασφάλειας. Ο ιδρυτής και υπεύθυνς της εταιρίας Βασιλαντωνάκης Μελέτις βρίσκεται στν τμέα αυτό από τ Mε την συνεχή εξέλιξη της, η εταιρεία τ 2004 από ατμική γίνεται ΟE. Τ 2010 από την εταιρεία απχωρεί Βασιλαντωνάκης Μελέτις και αναλαμβάνει την διεύθυνση υιός Βασιλαντωνάκης Ιωάννης, όπυ σε συνεργασία με τη ΜOBIAK κατάφερε να εξασφαλίσει την πιότητα των πρϊόντων πυ διαθέτει και κατά συνέπεια την αξιπιστία τυ, ως επιχειρηματίας. Ανήκει σίγυρα στην μεγάλη ικγένεια της MOBIAK και δεν θα μπρύσε να μην διακριθεί στην εφημερίδα μας, πότε τν επιβραβεύυμε με δώρα συνλικής αξίας 500 και τυ ευχόμαστε να συνεχίσει την απόλυτα επιτυχημένη ανδική πρεία τυ. Γράφει η Χρύσα Κζωνάκη Δ.Επιχειρήσεων,Διευθύντρια Πωλήσεων Τ. Δημσίων Σχέσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & Γράφει Απόστλς Διαμαντόπυλς: Οικνμικές Επιστήμες MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικύ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ο Πρωτσύγκελλς Αρχ. Δαμασκηνός της Ιεράς I will miss you my Friend Radoslav, you were so Μητρόπλις Κυδωνίας & Απκρώνυ ευχαριστεί important to me. I will never forget all the great times we experienced together, good and bad, but τη ΜΟΒΙΑΚ για τη δωρεά πυρσβεστήρων στην Ενρία της Μητρπόλεως. both came out the other side better people and closer friends. Even if we are in different places ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» that «Κρητική Εστία» είναι πνευματικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, τ πί λειτυργεί στην Αθήνα από τ 1970 και βασικό σκπό έχει να παρέχει αφενός στέγη και τρφή σε φιτητές και σπυδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πυ κατάγνται κυρίως από την Κρήτη και αφετέρυ κάθε δυνατή βήθεια στην πρσπάθειά τυς να μρφωθύν. Για την επίτευξη τυ σκπύ αυτύ η Κρητική Εστία συντηρεί δύ ικτρφεία στ φιλόξεν περιβάλλν των πίων φιλξενύνται κάθε χρόν περίπυ 180 φιτητές. Ο Πρόεδρς, τ Διικητικό Συμβύλι και ι φιτητές τυ Πνευματικύ Ιδρύματς «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» εκφράζυμε τις θερμές μας ευχαριστίες πυ για 2η συνεχή χρνιά πρσφέρετε δωρεάν την αναγόμωση (88) πυρσβεστήρων των δύ κτιρίων τυ ιδρύματς επί των δών Στράβωνς και Εριφύλης. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΙ- ΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» Τ Διικητικό Συμβύλι, τ πρσωπικό και ι γνείς τυ Κέντρυ Ημερησίας Φρντίδας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων «Μεγαλόχαρη» ευχαριστεί πλύ τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για τη δωρεά πυρσβεστικύ υ- λικύ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΜΙΛΛΑ ΜΟΔΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» Τ Αθλητικό Σωματεί «Άμιλλα Μδίυ Γερανίυ» τυ Δήμυ Πλατανιά ευχαριστεί θερμά τν πρόεδρ της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ κ. Εμμανυήλ Σβυράκη για τ χρηματικό πσό πυ πρσέφερε με σκπό την πρμήθεια αναγκαίυ εξπλισμύ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ τίυ. A FEW WORDS FOR A FRIEND ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγαπητί Κα & Κε Σβυράκη και Συνεργάτες της εταιρίας MOBIAK, μετά την επίσκεψη πυ πραγματπιήσαμε στ χώρ παραγωγής της εταιρείας σας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσυμε θερμά για την τόσ εγκάρδια φιλξενία. Η ξενάγηση στυς χώρυς τυ παρασκευαστηρίυ, τυ συσκευαστηρίυ και τυ χημείυ ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά, τα πία εξικειώθηκαν με τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρήση τυς. Επιπλέν, όπως διαπιστώσαμε, τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις πρακτικύ ενδιαφέρντς, όπως για παράδειγμα τη χρησιμότητα τυ κάθε αερίυ, ύ- στερα και από την ενημέρωση της Χημικύ της ε- ταιρείας. 8 Κλείνντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσυμε ιδιαιτέρως τόσ τη Διίκηση, όσ και τ πρσωπικό Τ Διικητικό Συμβύλι τυ Συλλόγυ «Φιλόπτωχι Αδελφί Φιλόπτωχ Συσσίτι Σπλάνζιας» ευχαριστεί τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για τ χρηματικό πσό πυ της εταιρείας όχι μόν για την υπέρχη φιλξε- κατέθεσε στη Τράπεζα για τις ανάγκες τυ συσσι- νία, αλλά και για τα δώρα πυ πρσέφεραν σε ό- λυς μας. Με εκτίμηση Οι δάσκαλι Α και Β τάξης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Ο.Χ Η ΜΟΒΙΑΚ σε συνεργασία με τν Ιστιπλϊκό Όμιλ Χανίων πραγματπίησε στις 09/04/2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάρι με θέμα την Πρόληψη & Καταστλή Πυρκαγιάς σε Σκάφς, τα μέσα Πυρπρστασίας & Πυρόσβεσης όπως επίσης και τη Νμθεσία η πία τα διέπει. Ειδικότερα, έγινε παρυσίαση των πυρσβεστικών μέσων τα πία απαιτύνται στα σκάφη καθώς και των νέων - καιντμικών πρϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ πυ επικυρύν τόσ στη πρόληψη όσ και στη καταστλή των πυρκαγιών. Η ΜΟΒΙΑΚ αισθάνεται την υπχρέωση να ευχαριστήσει τν Πρόεδρ τυ Ι.Ο.Χ, κ Μπαρμπόπυλ, για την παραχώρηση της αίθυσας «Νεώρι On Behalf of All MOBIAK team I want to express Μόρ» στην πία πραγματπιήθηκε τ Σεμινάρι, όπως επίσης και τ Κεντρικό Λιμεναρχεί Χα- my deep regret for the great loss of Radoslav Lilkov who was the founder of one of the biggest fire fighting νίων πυ συνετέλεσαν στην άψγη διργάνωση companies in Bulgaria. His company is not only one τυ σεμιναρίυ. Όλι μας έχυμε ένα κινό όραμα of MOBIAK s best customers but personally he was και στόχ την πρστασία τυ πλίτη. Γράφει Στράτς Κρώνης: also a very close friend of mine. I wish to his Wife, Daughter and all people that loved Radoslav great ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ courage. Radoslav had a great perspective when it came to the little things, never displaying anger or impatience. Instead, he showed great dignity and humor. His heart stopped beating, but his spirit continued just the same and he will be all around, inspiring us for being better seem far away our friendship will be right here to stay! Γράφει Μανώλης Σβυράκης Αντιπρόεδρς MΟΒΙΑΚ A.E. Με μεγάλη χαρά και ικανπίηση σας πρσκαλύμε για 2η συνεχή φρά στη σημαντικότερη και μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Πσειδώνια 2012 πυ θα πραγματπιηθεί στην Αθήνα 4~8 Ιυνίυ Την έκθεση θα φιλξενήσει τ Metropolitan Expo κντά στ αερδρόμι Ελ. Βενιζέλς σε ένα χώρ 45,000 τ.μ. Μέσω τυ website μπρείτε να ενημερωθείτε για τυς υπόλιπυς εκθέτες καθώς και να βρείτε χρήσιμες πληρφρίες σχετικά με διαμνή και μετακινήσεις. Θα ήταν τιμή μας να μας επισκεφθείτε στ Stand 3401C - Hall 3 ώστε να γνωρίσετε τα νέα πρϊόντα της εταιρείας και να ανταλλάξετε απόψεις με τν Αντιπρόεδρ, Εμμανυήλ Σβυράκη, καθώς και τα λιπά στελέχη της ΜΟΒΙΑΚ τα πία θα παρευρίσκνται. Γράφει Στράτς Κρώνης:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. Web site: www.mobiak.gr, E-Mail: info@mobiak.gr

1/5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. Web site: www.mobiak.gr, E-Mail: info@mobiak.gr ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα και µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Η ψυχκινητική αωή στ Δημτικό Σχλεί 1.1. Πως ρίζεται η Ψυχκινητική Αγωγή. Στη σημερινή παιδική ηλικία, όπυ τα παιδιά συλλέγυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 40 37 Τα νέα τυ Ομίλυ Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν Ν 39 39 Φθινπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 Ο Όλυμπς από τα 37 χλμ Κώστας Ταματέας Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν 39 Φθινπωρινή Ισημερία 2012 ISSN 2241-3561 Εκδότης: Όμιλς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμύ Σωματεί «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδσκπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών Τμ. 78, 1990 θεωρία της πρακτικής τυ Pierre Bourdieu Παναγιωτόπυλς Ν. 10.12681/grsr.886 EKKE Copyright 1990 To cite this article: Παναγιωτόπυλς (1990). θεωρία της πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΚΑΦΗ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ MBK10 - SET - PYR1 - ABC90 MBK10 - SET - PYR2SMALL 1Kg 85% 13A 34B 2Kg 8A 34B Σετ Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης - Τρίγωνο - Φαρμακείο Κατασβεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδεύοντα κύματα είναι διαταραχές (που μεταφέρουν ενέργεια και ορμή) που διαδίδονται στον ανοικτό χώρο με ορισμένη ταχύτητα διάδοσης.

Oδεύοντα κύματα είναι διαταραχές (που μεταφέρουν ενέργεια και ορμή) που διαδίδονται στον ανοικτό χώρο με ορισμένη ταχύτητα διάδοσης. Kεφ. 4 OΔEYONTA KYMATA (pges -7 (Trveling Wves Eξετάσυμε ανικτά συστήματα, δηλ. συστήματα χωρίς σύνρα. Oδεύντα κύματα είναι διαταραχές (πυ μεταφέρυν ενέργεια και ρμή πυ διαδίδνται στν ανικτό χώρ με ρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΓΕΜΑΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού. Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού. Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Enlarge Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα καθώς και η αναγόμωση,συντήρηση και η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

company profile ΒIOMETAΛ

company profile ΒIOMETAΛ company profile ΒIOMETAΛ 1 Η εταιρι α «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», ει ναι η μεγαλύτερη εταιρι α παραγωγής υδροροών στα Βαλκάνια και σι γουρα μια από τις μεγαλύτερες εταιρι ες της Ευρώπης. Ει ναι μια επιχει ρηση που

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας TΜΗΜΑ 1 ο Πυρ/κών

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα