Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΑΦΝΗ» με τίτλο : «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,00 με ΦΠΑ) Σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 στην οδό Αγ. Μελετίου 166, στον 5 όροφο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων και ώρα 12:00 συνήλθε και συνεδρίασε η με βάση την από Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΚ/ΚΨΥ συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ' οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ' οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών» με αντικείμενο το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της Εταιρείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ και της Εταιρείας ) που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν από τεχνική άποψη, με βάση το Πρακτικό 2.1 της Επιτροπής από Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε απαρτία, με παρόντες τους : Α. ΚΟΣΣΥΦΑ ΕΛΕΝΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΚΛΕΙΩ - ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ. ΔΟΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 Η Επιτροπή, μετά την αναλυτική ανάγνωση και μελέτη του περιεχομένου των Προσφορών προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη, ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των Τεχνικών Προσφορών, έλαβε επίσης υπόψη της : 1. τις Ομάδες και τους Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης της Ενότητας 16 της Διακήρυξης, 2. το ότι όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 10, καθώς και την εξειδίκευσή τους, 3. τις κατευθύνσεις «οριζόντιας» εσνωμάτωσης στην αξιολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: εκτός των προτεινόμενων (γενικών) μεθοδολογιών, θα κριθεί θετικά κυρίως η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων-προσεγγίσεων, που εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες του Έργου. εκτός της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας, θα κριθούν θετικά υπηρεσίες που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους για την κάλυψη σημαντικών αναγκών διαχείρισης-διοίκησης του Έργου. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των Προσφορών ανά κριτήριο, ως εξής: Ενότητα Α. Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου Κριτήριο Α.1: Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της έρευνας και δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας, από ποιοτική και στατιστική άποψη. Η ανάδειξη πιθανών προβλημάτων ποσοτικού προσδιορισμού των ομάδων-στόχου και μεταφορά διεθνούς σχετικής εμπειρίας για την στατιστικά αποδεκτή δειγματοληψία κ.ο.κ. Η πρόταση οργάνωσης προετοιμασίας της έρευνας, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ομάδων στόχου και των υπό διερεύνηση πεδίων που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη. Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και στατιστικών εργαλείων και η πληροφορική τους υποστήριξη. Η μεθοδολογία εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πακέτων. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Παρουσιάζονται οι στόχοι του Έργου, με βάση τη Διακήρυξη χωρίς σχόλια και ιεράρχηση. Προτέινεται χωρίς τεκμηρίωση- η πραγματοποίηση 12 focus group για την άνοια και 12 για τον αυτισμό με συγκεκριμένη χωρική αναφορά, με εμπειρική τεκμηρίωση χωρίς στατιστική μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής τους. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επιλέγονται ως οι αστικές περιοχές που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της

3 Αγ. Μελετίου 166, 10445, Ελλάδας και έχουν γίνει στόχος πολλαπλών παρεμβάσεων σε επίπεδο δημόσιας ψυχικής υγείας. Ακολουθούν η Χαλκίδα, το Ηράκλειο και η Καλαμάτα. Όσον αφορά στη διενέργεια της έρευνας (Β Φάση), θα αξιοποιηθεί το Πανελλήνιο Δίκτυο συνεργαζομένων φορέων, με στόχο των καταγραφή της Προσφοράς και Ζήτησης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και των Τοπικών Συλλόγων για την Άνοια και τον Αυτισμό. Η Προσφορά και Ζήτηση στις ανωτέρω θέσεις, θα καταγραφεί από τα αρχεία αιτημάτων για βοήθεια που διατηρεί ο κάθε Φορέας (ζήτηση) και από τον αριθμό των αιτημάτων για προσφορά εργασίας στους Φορείς σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας (προσφορά). Θα διακινηθεί ερωτηματολόγιο, χωρίς να αναφέρονται διεργασίες προετοιμασίας, αξιοπιστίας δεδομένων και αξιολόγησης / επεξεργασίας. Η έρευνα, αναφέρεται ότι θα τμηματοποιηθεί ως ακολούθως : - Στατιστική Ανάλυση Αποτέλεσμα - Συγγραφή προσχέδιου κειμένου ευρημάτων - Συγγραφή τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων της Έρευνας και Αποτύπωση της Προσφοράς και Ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας Η διαμόρφωση ερωτημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων και ο σχεδιασμός μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας (με χρήση ερωτηματολογίου) δεν γίνεται κατανοητό σε μια χρονική φάση και πως θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους. Τα εκπαιδευτικά πακέτα (Γ Φάση) θα δομηθούν ακολουθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και αποσκοπώντας στην κάλυψη των αναγκών τους. Γίνεται αξιοποίηση προϋπάρχουσας εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί από τον Υποψήφιο (ερευνητικό πρόγραμμα SET CARE) και παρουσιάζονται οι ενότητες του εκπαιδευτικού εγχειριδίου. Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και στατιστικών εργαλείων και η πληροφορική τους υποστήριξη στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διενέργειας της έρευνας δεν απαντάται ουσιαστικά. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Καλύπτει μερικώς τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Δεν εστιάζει στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του συγκεκριμένου Έργου, μηικανοποιώντας το «οριζόντιο» κριτήριο της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8) Παρουσιάζονται οι στόχοι του Έργου και το εξωτερικό του περιβάλλον. Αναλύονται εποπτικά τα βήματα υλοποίησης της έρευνας και προσεγγίζεται το περιεχόμενο για το καθένα από αυτά: - Διατύπωση των στόχων της έρευνας (ζήτηση υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, κόστος (για την οικογένεια), προβλέψεις της ζήτησης υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, προσφορά υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας) - Επιλογή κατάλληλων πηγών πληροφορίας και

4 στατιστικών μεθόδων συλλογής και εκτιμήσεων (επιλογή δείγματος με προϋπόθεση δειγματοληπτικού πλαισίου, δηλαδή καταλόγου που περιέχει ολόκληρο τον πληθυσμό με πληροφορίες που κατατάσσουν κάθε μέλος στο στρώμα του και με στοιχεία επικοινωνίας, δειγματοληψία φροντιστών κ.λπ.). - Σχεδιασμός ερωτηματολογίων - Συλλογή δεδομένων (από οικογένειες, φροντιστές και Δομές) - Επεξεργασία δεδομένων (καταχώρηση, κωδικοποίηση, έλεγχος, διόρθωση, σταθμίσεις κ.λπ.) - Υπολογισμός δεικτών και στατιστική ανάλυση (Data Harvester - data warehouse, και στατιστικά πακέτα R 3 και Postgre SQL). - Διάχυση των αποτελεσμάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όσον αφορά στη μεθοδολογία εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πακέτων, απαντάται μέσω: - Της εκτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την ανάληψη του ρόλου του φροντιστή, καλύπτοντας τη ζήτηση υπηρεσιών. - Της καταγραφής του profile των παρεχόντων φροντίδα, (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους), καλύπτοντας τη προσφορά υπηρεσίας. Η μεθοδολογία σχεδιασμού υλοποίησης του προγράμματος (θεωρία και πρακτική), διαρθρώνεται σε 8 βήματα, περιλαμβάνει δε την επιλογή, προγραμματισμό και οργάνωση των καταλληλότερων επιστημονικών γνώσεων, μεθόδων και μέσων για την μεγιστοποίηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, τα οποία και αναλύονται με πληρότητα. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10) Κριτήριο Α.2: Πηγές και μεθοδολογία προσέγγισης, αξιολόγησης και παρουσίασης της διεθνούς εμπειρίας και των καλών πρακτικών. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η αξιολόγηση και η επικαιρότητα της επιλογής των πηγών και της μεθοδολογίας της διεθνούς εμπειρίας Ο τρόπος και η χρηστικότητα της προσέγγισης αξιολόγησης και παρουσίασης και των καλών πρακτικών σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα, καθώς και με τις ειδικές συνθήκες του Έργου Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: Ως προς τις καλές πρακτικές αναφέρονται: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αγ. Μελετίου 166, 10445, Επαφές με τους Διεθνείς Φορείς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα με εκπροσώπους: Ως προς την Άνοια αναφέρονται: Alzheimer Europe Alzheimer Disease International Eurocarers Ως προς τον Αυτισμό αναφέρονται: ΜΚΟ Αυτισμός Άσπεργκερ Ελλάς National Autistic Society UK Το κριτήριο απαντάται ικανοποιητικά, αλλά όχι επαρκώς. Η μεθοδολογία επιλογής πηγών και η αναφορά στη διεθνή εμπειρία κρίνεται ελλιπής και με αναφορά μόνο στο αντικείμενο των ερευνών, χωρίς την απαιτούμενη στατιστική υποστήριξη. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7) Για την ικανοποίηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες έρευνες (στην Ελλάδα), η διεθνής εμπειρία και οι καλές πρακτικές. Τονίζεται ότι, βιβλιογραφικά τουλάχιστον στη Χώρα μας δεν συναντώνται αντίστοιχες έρευνες για φροντιστές ατόμων με αυτισμό. Αυτό εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι ο αυτισμός ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα περιγράφηκε μόλις το 1943, τα δε κριτήρια για τη διάγνωση του οριστικοποιήθηκαν μετά το Σαν αποτέλεσμα, τονίζεται ότι σημαντικό μέρος ενηλίκων αυτιστικών να έχει λάβει άλλη διάγνωση (κυρίως σχιζοφρένεια και Νοητική Υστέρηση) και να καταγράφεται και αντιμετωπίζεται από μη εξειδικευμένους χώρους και με μη εξειδικευμένους τρόπους. Σημαντικοί πόροι για την άνοια και την νόσο Alzheimer προτείνεται να αποτελέσουν παλαιότερες σχετικές έρευνες : - PROCARE (2004) πρόκειται για ευρωπαϊκή έρευνα που παρουσιάζει στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα για την Τρίτη ηλικία. Στη συγκεκριμένη έρευνα υπάρχει αναφορά για οικογενειακούς φροντιστές. - EUROFAMCARE (Triantafillou και συν., 2006). Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την πιο πρόσφατη μελέτη για τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι με άνοια. - Tsolaki, Sakka και συν. (2008) Πόρους για την προσέγγιση της πραγματικότητας και την μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν : - Αντίστοιχες έρευνες σε χώρες της Ε.Ε. (National Autistic Society της Μ. Βρετανίας, κλπ) - Τα ευρωπαϊκά επιστημονικά δίκτυα για τον αυτισμό όπως το Autism- Europe. - Η Ελληνική επιστημονική Εταιρεία για τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος - ΔΑΦ, της οποίας η Ε.ΨΥ.ΜΕ.

6 είναι ιδρυτικό μέλος. Αναφέρεται επίσης σειρά καλών πρακτικών. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με εννέα (9). Κριτήριο Α.3: Τεκμηρίωση και Περιεχόμενο των Πολιτικών αναβάθμισης και εξυγίανσης της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η ανάλυση, τεκμηρίωση και περιεχόμενο των πολιτικών αναγνώρισης, αναβάθμισης, διοίκησης, εξυγίανσης και θεσμικών ρυθμίσεων της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τεκμαίρεται έλλειψη σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και πολιτικών για την κατ οίκον φροντίδα. Τονίζεται ότι τα «κενά» αυτά δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παράνομη εργασία αλλά και την εργασία χωρίς καθορισμένο πλαίσιο καθώς ο έμμισθος περιθάλπων πολλές φορές καλύπτει και οικιακές εργασίες με τα ίδια χρήματα και μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο τόσο στην αποτύπωση της προσφοράς και ζήτησης στις θέσεις κατ οίκον φροντίδα όσο και στην προθυμία να εκπαιδευτεί ο περιθάλπων. Προγράμματα αντίστοιχα για την υποστήριξη των φροντιστών έχουν αναπτυχθεί από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου έχει περιγραφεί το έργο των Συμβούλων σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Αναφέρονται συμπεράσματα και βασικές προτάσεις για τις ανάγκες συγγενών που φροντίζουν ενήλικα άτομα στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας «Η οικογένεια που φροντίζει ηλικιωμένα εξαρτημένα άτομα» που πραγματοποιήθηκε το 2006, ως μέρος σχετικής πανευρωπαϊκής μελέτης. Γίνεται ενδεικτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από την οποία προκύπτουν ανάγκες υποστήριξης και εξεύρεσης ανάπτυξης και πιστοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού φροντίδας κ.λπ. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Δεν γίνεται αναφορά σε θεσμικές ρυθμίσεις της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα. Καλύπτει μερικώς τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8).

7 Κριτήριο Α.4: Αναλυτική Τμηματοποίηση του Έργου σε Φάσεις και ανάλυση περιεχομένου Παραδοτέων Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Το περιεχόμενο και το είδος των Παραδοτέων, όπου εκτενής αναφορά θα πρέπει να γίνει αφενός στην οργάνωση της έρευνας και της αξιολόγησης διάχυσης των αποτελεσμάτων της και, αφετέρου, στη μεθοδολογία εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών προετοιμασίας διενέργειας αξιολόγησης κ.λπ. της έρευνας και του εκπαιδευτικού υλικού. Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου. Η οργάνωση των Παραδοτέων κατά τέτοιο τρόπο, από άποψη χρονισμού και αλληλο-εξάρτησης, ούτως ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από την Αναθέτουσα Αρχή. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Τμηματοποίηση των εργασιών με βάση τον Πίνακα της Διακήρυξης χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμβάθυνση και τεκμηρίωση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών προετοιμασίας διενέργειας αξιολόγησης κ.λπ. της έρευνας και του εκπαιδευτικού υλικού. Γενικευμένη παρουσίαση «κινδύνων», η οποία θα «ταίριαζε» σε οποιοδήποτε άλλο Έργο. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7). Το έργο διαχωρίζεται σε δύο φάσεις, κάθε μία από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους πακέτα εργασίας. Η πρώτη φάση αναφέρεται στη συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και η δεύτερη στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τους φροντιστές ατόμων με ΔΑΦ ή άνοια. Απεικονίζεται πινακοποιημένα και εποπτικά, κάθε Π.Ε. συνδέεται με αντίστοιχο Παραδοτέο. Παρέχεται πινακοποιημένη προσέγγιση χρονοδιαγράμματος. Το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Ο όγκος εργασίας σε ανθρωποημέρες (Α/Η) ανά πακέτο εργασίας και ανά μέλος της ομάδας έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (παρέχονται συνολικά 407 Α/Η). Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10).

8 Κριτήριο Α.5: Εκτίμηση και τεκμηρίωση πιθανών αναγκαίων πρόσθετων Υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η αναλυτική τεκμηρίωση των αναγκαίων κατά την άποψη του Υποψηφίουπρόσθετων Υπηρεσιών, η σαφήνεια, ο τρόπος παροχής τους και η ενσωμάτωσή τους στο χρονοδιάγραμμα και στα Παραδοτέα του Έργου, με την προϋπόθεση, ότι το συμβατικό τίμημα παραμένει αμετάβλητο. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δεν αναφέρονται ουσιώδεις και τεκμηριωμένες προτάσεις. Αναφέρεται η διερεύνηση της συμπληρωματικής χρήσης της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης και τηλεστήριξης των περιθαλπόντων, καθώς και η αξιοποίηση των ΚΑΠΗ, ΚΕΦΗ και των Εκκλησιών για την πρόσωπο προς πρόσωπο εκπαίδευση, αλλά και την ομαδική εκπαίδευση. Το κριτήριο απαντάται μη-ικανοποιητικά. Δεν ενσωματώνονται πρωτότυπες ή/και αναγκαίες πρόσθετες υπηρεσίες και σαφήνεια και συγκεκριμένη χρησιμοποίησή τους κατά την υλοποίηση του Έργου. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7). Διευκρινίζεται και τεκμηριώνεται η δωρεάν παροχή του λογισμικού Data Harvester στο ΚΕΚ-ΚΨΥ και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. Το λογισμικό συνδυάζεται με τα προτεινόμενα στην μεθοδολογία του Υποψηφίου. Επιτρέπει τη δημιουργία ερωτηματολογίων, τη χρησιμοποίησή τους για διενέργεια ερευνών και συλλογή δεδομένων μέσω του internet, τη χρησιμοποίησή του σαν εργαλείο καταχώρησης δεδομένων τόσο κατά τη διάρκεια συνέντευξης όσο και αργότερα, αλλά και την παρακολούθηση της προόδου μίας έρευνας μέσω διαδικτύου. Εκτιμάται ως απαραίτητο συμπλήρωμα του «οδηγού» υλοποίησης της έρευνας. Διευκρινίζονται, όπως απαιτεί η αξιολόγηση του κριτηρίου, ο τρόπος παροχής του και η ενσωμάτωσή του στο χρονοδιάγραμμα και στα Παραδοτέα του Έργου, καθώς το λογισμικό θα εγκατασταθεί μαζί με την παράδοση του παραδοτέου Π3 και η εκπαίδευση των στελεχών του ΚΕΚ /ΚΨΥ θα γίνει κατά τον πέμπτο μήνα του έργου. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Ενότητα Β. Οργάνωση Λειτουργία της Ομάδας Έργου Κριτήριο Β.1: Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου»

9 Όσον αφορά στην κατανομή των Α/Μ ανά Φάση Υλοποίησης του Έργου, για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη: Η τεκμηρίωση της Δομής της προτεινόμενης Ομάδας Έργου ανά ειδικότητα προτεινόμενων στελεχών. Σημειώνεται ότι από τη Διακήρυξη δεν απαιτούνται - πέραν του Υπευθύνου του Έργου - συγκεκριμένες ειδικότητες των Μελών της Ομάδας Έργου. Η τεκμηρίωση της σύνθεσης κατά ειδικότητα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου. Η σύνδεση της σύνθεσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Υποψηφίου. Όσον ειδικότερα αφορά στη διοίκηση και οργάνωση του «Έργου», για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη : Η αναλυτική περιγραφή της στελέχωσης και οργάνωσης της ομάδας και εξατομικευμένη αναφορά στα Στελέχη που θα εμπλακούν στο Έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. Η ροή εργασίας και ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών κατά περίπτωση ειδικών ομάδων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα και τα Παραδοτέα του Έργου. Η καταλληλότητα/ συμβατότητα της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του Έργου, εμπλεκόμενοι φορείς) Η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των ρόλων των στελεχών της Ομάδας Έργου και των υπο-ομάδων Η ρεαλιστική προσέγγιση στον προσδιορισμό του απαιτούμενου ανθρωποχρόνου, καθώς και στην κατανομή του ανά Κατηγορία Υπηρεσιών / Πακέτο Εργασιών Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Η Ενότητα καλύπτεται από παράθεση Πίνακα χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση των ειδικοτήτων που επιλέγονται, και η σύνθεση (μίγμα) των οποίων να συνάδουν με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Έργου. Η Δομή της Ομάδας Έργου αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και 21 επιπλέον Στελέχη ως Μέλη. Ο Υπεύθυνος της Ο.Ε. και άλλα 13 Στελέχη έχουν πλήρη απασχόληση στο Έργο, που κρίνεται ανεδαφικό. Συνολικά προσφέρονται 112 Ανθρωπομήνες, όγκος ο οποίος κρίνεται μη-ρεαλιστικός για ένα έργο 7 μηνών. Στην Ενότητα Β.3 της Προσφοράς, παρατίθενται οι «ρόλοι» των Μελών ως εξής : 3 Σύμβουλοι Έρευνας, εκ των οποίων οι 2 με απασχόληση 100% του χρόνου τους, γεγονός που δεν συνάδει με την τμηματοποίηση των φάσεων και τη διενέργεια της έρευνας 3 Εμπειρογνώμονες (με απασχόληση 100% του χρόνου τους) 1 εξωτερικός αξιολογητής 6 ερευνητές (με απασχόληση 100% του χρόνου τους) 2 Σύμβουλοι Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

10 Αγ. Μελετίου 166, 10445, 2 βοηθοί έρευνας 1 στατιστικός αναλυτής 1 Διοικητικός Υπεύθυνος 2 Διοικητικοί υπάλληλοι Η κατανομή των ανωτέρω ειδικοτήτων εκτιμάται ως αναντίστοιχη με τις απαιτήσεις του Έργου. Ενας μεγάλος αριθμός μελών της Ομάδας απασχολείται με το 100% του χρόνου τους, χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με τη χρονική αλληλουχία των φάσεων του Εργου (λ.χ. οι Ερευνητές δεν νοείται να απασχοληθούν επί 7 μήνες, ήτοι καθ όλη τη διάρκεια του Έργου). Δεν προκύπτει τεκμηρίωση της σύνθεσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Υποψηφίου. Δεν προκύπτει επίσης με σαφήνεια η κατανομή των Α/Μ ανά Κατηγορία Υπηρεσιών / Πακέτο Εργασιών. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με σοβαρές ελλέιψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8) Η Δομή και διάρθρωση της Ομάδας Έργου παρουσιάζονται σχηματικά και επεξηγούνται αναλυτικά. Τονίζεται ότι το έργο εμφανίζει την ιδιαιτερότητα να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες στατιστικής φύσεως (λ.χ. σχεδιασμός δειγματοληπτικής έρευνας, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων), όσο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εφαρμοσμένες στον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φροντιστές. Η δραστηριότητα της συλλογής δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από στατιστικούς όσο και από ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας και κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, ο Υποψήφιος διευκρινίζει ότι θα υλοποιήσει το Έργο με δύο ομάδες : - Στατιστική ομάδα, η οποία αποτελείται από 3 μέλη, ενώ στατιστικός είναι και ο υπεύθυνος έργου. Αυτή η ομάδα αναλαμβάνει όλες τις αμιγώς στατιστικές εργασίες και μεγάλο μέρος της συλλογής δεδομένων. - Ομάδα ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας και κατάρτισης η οποία αποτελείται από 5 μέλη. Αναλαμβάνει όλες τις εργασίες σχετικές με θέματα κατάρτισης και επικουρεί τη στατιστική ομάδα παρέχοντας γνώση του χώρου σε στατιστικές δραστηριότητες που την απαιτούν. Δύο τέτοιες δραστηριότητες είναι η διατύπωση ερωτήσεων κατά το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων και η κωδικοποίηση απαντήσεων ερωτώμενων. Στην Ενότητα της προσφοράς εκτιμήθηκε η παροχή συνολικά 407 Α/Η, οι οποίες κρίνονται ρεαλιστικές (1,12 ανθρωποέτη ανθρωπομηνών για έργο διάρκειας 7 μηνών). Οι Α/Η εκτιμώνται ανά πακέτο εργασίας και υπο-ομάδα. Η αλληλουχία και αλληλεπίδραση των πακέτων του έργου εκφράζεται με εποπτικό διάγραμμα ροής (πακέτα ή παραδοτέα

11 που δίνουν πληροφορία / input σε άλλα πακέτα, πακέτα που «παράγουν» παραδοτέα κοκ). Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου αξιοποιεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ο Υποψήφιος και επεξηγείται αναλυτικά. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Κριτήριο Β.2: Καταλληλότητα και αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων του Έργου από τον Υπεύθυνο «Έργου» Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη η καταλληλότητα εμπειρίας σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα (με βάση προσφερόμενους ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή στις επιμέρους εργασίες) του Υπευθύνου του Έργου ή/και του Αναπληρωτή του (εφόσον προβλέπεται). Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Παρουσιάζεται συνοπτικό βιογραφικό του Υπευθύνου της Ομάδας Έργου και κατάλογος Δημοσιεύσεων. Δεν τεκμηριώνεται η εμπλοκή του σε συγκεκριμένες Φάσεις και εργασίες, παρότι δηλώνεται με απασχόληση 100% κατά τη διάρκεια του Έργου. Ετσι, δεν προκύπτει πραγματική διαθεσιμότητά του (με βάση προσφερόμενους ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή του στις επιμέρους εργασίες), σε σχέση με τις λοιπές επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με σοβαρές ελλέιψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Ο Υποψήφιος τονίζει ότι η επιλογή του Υπευθύνου στοχεύει στην επιτυχή υλοποίηση του έργου με βάση τις ιδιαιτερότητές του, την απαίτηση δηλαδή ενός «μίγματος» δεξιοτήτων στην στατιστική, στην ψυχιατρική / ψυχολογία, στην υποστήριξη ατόμων με ψυχικές νόσους και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Γι αυτό επιλέγεται «δίδυμο» Υπευθύνου και Αναπληρωτή του Εργου. Η απασχόληση του υπεύθυνου ανέρχεται σε 30 ανθρωποημέρες επί συνόλου 407 (7.4% του συνολικού όγκου των Α/Η). Η ενεργή του συμμετοχή εντοπίζεται στις εργασίες της φάσης Α ενώ εμπλέκεται στον συντονισμό του υπόλοιπου έργου μέσω των συνεννοήσεων με την αναπληρώτρια υπεύθυνη έργου. Η αναπληρώτρια διαθέτει σχεδόν τριακονταετή εμπειρία, πέρα από τον επιστημονικό της τομέα, στην κατάρτιση ατόμων με ψυχικές νόσους και των φροντιστών της Επισημαίνεται ότι ο όγκος της συμμετοχής του υπεύθυνου και της αναπληρώτριας υπεύθυνης κατά τη διάρκεια των 7 μηνών

12 είναι ρεαλιστικός, ώστε να διατίθεται επιπλέον χρόνος σε περίπτωση που απαιτηθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίλυση προβλημάτων ή για την παροχή επιπλέον από την προβλεφθείσα προσπάθειας σε κάποιες δραστηριότητες. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Κριτήριο Β.3: Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η συνέργεια των δεξιοτήτων της ομάδας Έργου συνολικά, αναφορικά με τις ιδιαίτερες στατιστικές, εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Έργου και των επιμέρους εργασιών. Η ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης. Η κάλυψη του εύρους των θεματικών ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ομάδα κατά την εκτέλεση του Έργου. Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Γίνεται παρουσίαση και τεκμηρίωση των ρόλων των Στελεχών, ενώ σε διακριτό πίνακα αναφέρεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους. Η ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης του έργου και το εύρος των θεματικών ζητημάτων, ικανοποιούνται. Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου ικανοποιείται μερικώς. Η συνέργεια των δεξιοτήτων της ομάδας Έργου καλύπτεται μερικώς, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στις ιδιαίτερες στατιστικές, εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Έργου και των επιμέρους εργασιών. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με κρίσιμες ελλείψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Αναφέρονται πινακοποιημένα τα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου, η θέση καθενός σε αυτήν, ο όγκος δουλειάς που αποδίδεται στο καθένα. Η κατανομή των Α/Η ανά Στέλεχος, διακρίνεται από ρεαλιστικότητα και κανονικότητα. Τονίζεται ότι η συμμετοχή τόσο στατιστικών όσο και ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας στη συλλογή δεδομένων (ΠΕ.Α.2.) επιβάλλεται δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί τόσο

13 στατιστικές γνώσεις όσο και γνώσεις του επιμέρους αντικειμένου της έρευνας. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προσφορά του Υποψηφίου ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΚΗΣ, μετά την ενότητα Β3, γίνεται Αναφορά στο ΕΠΑΨΥ ως «Φορέα Υλοποίησης» ενώ έχει παρουσιασθεί το προφίλ της Εταιρείας κατά το στάδιο των Δικαιολογητικών. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση συγκεντρωτικού Πίνακα, στον οποίο η βαθμολογία ανά κριτήριο σταθμίστηκε με την βαρύτητά τους, με βάση τη Διακήρυξη. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας της βαθμολογίας των υποψηφίων ανά κριτήριο έχει ως εξής: Α. Α.1. Α.2. Α.3. Α.4. Α.5. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της έρευνας Πηγές και μεθοδολογία προσέγγισης, αξιολόγησης και παρουσίασης της διεθνούς εμπειρίας και των καλών πρακτικών Τεκμηρίωση και Περιεχόμενο των Πολιτικών αναβάθμισης και εξυγίανσης της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα Αναλυτική Τμηματοποίηση του Έργου σε Φάσεις και ανάλυση περιεχομένου Παραδοτέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ AGILIS ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΨΥ (σ 1 )65% 6,35 4,95 35% % 9 7 5% % 10 7 Εκτίμηση και τεκμηρίωση πιθανών αναγκαίων πρόσθετων Υπηρεσιών 10% 10 7 Β. Ομάδα «Έργου» (σ 2 )35% 3,50 2,80 Β.1. Β.2. Β.3. Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» Κατανομή Α/Μ ανά Φάση Υλοποίησης του Έργου Καταλληλότητα και αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων του Έργου από τον Υπεύθυνο «Έργου» Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου» Ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας «Έργου» στα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Έργου Εξειδίκευση κα+ι συμπληρωματικότητα των ρόλων τωνμελών της Ομάδας Έργου. 20% % % 10 8 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100% 9,85 7,75

14 Οι «σταθμίσεις» έχουν υπολογισθεί ως εξής: 35% Χ 8+ 5% Χ 7 + 5% Χ % Χ % Χ 7 = ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4,95 (ΕΠΑΨΥ)» 20% Χ 8 + 8% Χ 8 + 7% Χ 8 = 2,80 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7,75 35% Χ % Χ 9 + 5% Χ % Χ % Χ 10 = 6,35 20% Χ % Χ % Χ 10 = 3,50 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9,85 Η τελική κατάταξη των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων είναι η ακόλουθη: 1. 9,85 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΨΥ)» 7,75 Το παρόν Πρακτικό έλαβε αριθμό 2.2, συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω: ΚΟΣΣΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΚΛΕΙΩ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ. Αρ. Πρωτ. 18 Αθήνα, 10/1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ.  Αρ. Πρωτ. 18 Αθήνα, 10/1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ. Πρωτ. 18 Αθήνα, 10/1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στην από 7/1/2013 Συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ/ΚΨΥ έκανε δεκτό το Πρακτικό με αρ. (2) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ. Γεώργιος Κασιμάτης Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μαρκομιχάλης Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Μανεσιώτης Οικονομικός Επόπτης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ. Γεώργιος Κασιμάτης Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μαρκομιχάλης Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Μανεσιώτης Οικονομικός Επόπτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7-12-2012 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή ΩΡΑ: 15.00 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ. Γεώργιος Κασιμάτης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 273ης Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 Σήμερα την Τετάρτη 11/09/2013 και ώρα 11:30 συνήλθε έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Ε. Πάβη στα Γραφεία της Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 29/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 29/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5951/21-07-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 29/21-07-2016 Σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Ε Κ ( Α Ρ. Π Ι Σ Τ. Ε Ο Π Π Ε Π 1 1 1 0 1 1 6 9 ) Π Ι ΣΤ ΟΠ Ο ΙΗ Μ Ε ΝΟ Σ Δ ΙΚΑ Ι Ο ΥΧ Ο Σ ΕΡΓ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Αθήνα, 27.05.2016 Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 69-71 T.K : 264 42, Πάτρα Πληροφορίες: Χ. Τζομάκας Τηλ. : 2610 465808 & Fax: 2610 461126 e-mail: ctzomakas@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ )

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ ) Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (1) Αθήνα, 26/10/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες - Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-2 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες συμβούλους εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.808 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το ΚΕΚ-ΚΨΥ, έχοντας Υπόψη: την με αριθμ. την με αριθμ.158/06-03-2015, Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0: ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 04-00 0- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4355 Αθήνα, 10/10/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_09-11-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(4) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(3) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(1) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Αντικείμενο Σύμβασης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Αντικείμενο Σύμβασης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-1 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκατρείς 13 επιστημονικούς συνεργάτες συγγραφείς στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 15ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου 166 10445 ΑΘΗΝΑ 210 5911498 210 5319409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη 36 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 835990 www.kek-cmh.gr -

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα