Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΑΦΝΗ» με τίτλο : «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,00 με ΦΠΑ) Σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 στην οδό Αγ. Μελετίου 166, στον 5 όροφο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων και ώρα 12:00 συνήλθε και συνεδρίασε η με βάση την από Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΚ/ΚΨΥ συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ' οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ' οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών» με αντικείμενο το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της Εταιρείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ και της Εταιρείας ) που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν από τεχνική άποψη, με βάση το Πρακτικό 2.1 της Επιτροπής από Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε απαρτία, με παρόντες τους : Α. ΚΟΣΣΥΦΑ ΕΛΕΝΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΚΛΕΙΩ - ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ. ΔΟΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 Η Επιτροπή, μετά την αναλυτική ανάγνωση και μελέτη του περιεχομένου των Προσφορών προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη, ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των Τεχνικών Προσφορών, έλαβε επίσης υπόψη της : 1. τις Ομάδες και τους Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης της Ενότητας 16 της Διακήρυξης, 2. το ότι όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 10, καθώς και την εξειδίκευσή τους, 3. τις κατευθύνσεις «οριζόντιας» εσνωμάτωσης στην αξιολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: εκτός των προτεινόμενων (γενικών) μεθοδολογιών, θα κριθεί θετικά κυρίως η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων-προσεγγίσεων, που εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες του Έργου. εκτός της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας, θα κριθούν θετικά υπηρεσίες που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους για την κάλυψη σημαντικών αναγκών διαχείρισης-διοίκησης του Έργου. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των Προσφορών ανά κριτήριο, ως εξής: Ενότητα Α. Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου Κριτήριο Α.1: Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της έρευνας και δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας, από ποιοτική και στατιστική άποψη. Η ανάδειξη πιθανών προβλημάτων ποσοτικού προσδιορισμού των ομάδων-στόχου και μεταφορά διεθνούς σχετικής εμπειρίας για την στατιστικά αποδεκτή δειγματοληψία κ.ο.κ. Η πρόταση οργάνωσης προετοιμασίας της έρευνας, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ομάδων στόχου και των υπό διερεύνηση πεδίων που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη. Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και στατιστικών εργαλείων και η πληροφορική τους υποστήριξη. Η μεθοδολογία εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πακέτων. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Παρουσιάζονται οι στόχοι του Έργου, με βάση τη Διακήρυξη χωρίς σχόλια και ιεράρχηση. Προτέινεται χωρίς τεκμηρίωση- η πραγματοποίηση 12 focus group για την άνοια και 12 για τον αυτισμό με συγκεκριμένη χωρική αναφορά, με εμπειρική τεκμηρίωση χωρίς στατιστική μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής τους. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επιλέγονται ως οι αστικές περιοχές που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της

3 Αγ. Μελετίου 166, 10445, Ελλάδας και έχουν γίνει στόχος πολλαπλών παρεμβάσεων σε επίπεδο δημόσιας ψυχικής υγείας. Ακολουθούν η Χαλκίδα, το Ηράκλειο και η Καλαμάτα. Όσον αφορά στη διενέργεια της έρευνας (Β Φάση), θα αξιοποιηθεί το Πανελλήνιο Δίκτυο συνεργαζομένων φορέων, με στόχο των καταγραφή της Προσφοράς και Ζήτησης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και των Τοπικών Συλλόγων για την Άνοια και τον Αυτισμό. Η Προσφορά και Ζήτηση στις ανωτέρω θέσεις, θα καταγραφεί από τα αρχεία αιτημάτων για βοήθεια που διατηρεί ο κάθε Φορέας (ζήτηση) και από τον αριθμό των αιτημάτων για προσφορά εργασίας στους Φορείς σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας (προσφορά). Θα διακινηθεί ερωτηματολόγιο, χωρίς να αναφέρονται διεργασίες προετοιμασίας, αξιοπιστίας δεδομένων και αξιολόγησης / επεξεργασίας. Η έρευνα, αναφέρεται ότι θα τμηματοποιηθεί ως ακολούθως : - Στατιστική Ανάλυση Αποτέλεσμα - Συγγραφή προσχέδιου κειμένου ευρημάτων - Συγγραφή τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων της Έρευνας και Αποτύπωση της Προσφοράς και Ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας Η διαμόρφωση ερωτημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων και ο σχεδιασμός μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας (με χρήση ερωτηματολογίου) δεν γίνεται κατανοητό σε μια χρονική φάση και πως θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους. Τα εκπαιδευτικά πακέτα (Γ Φάση) θα δομηθούν ακολουθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και αποσκοπώντας στην κάλυψη των αναγκών τους. Γίνεται αξιοποίηση προϋπάρχουσας εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί από τον Υποψήφιο (ερευνητικό πρόγραμμα SET CARE) και παρουσιάζονται οι ενότητες του εκπαιδευτικού εγχειριδίου. Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και στατιστικών εργαλείων και η πληροφορική τους υποστήριξη στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διενέργειας της έρευνας δεν απαντάται ουσιαστικά. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Καλύπτει μερικώς τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Δεν εστιάζει στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του συγκεκριμένου Έργου, μηικανοποιώντας το «οριζόντιο» κριτήριο της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8) Παρουσιάζονται οι στόχοι του Έργου και το εξωτερικό του περιβάλλον. Αναλύονται εποπτικά τα βήματα υλοποίησης της έρευνας και προσεγγίζεται το περιεχόμενο για το καθένα από αυτά: - Διατύπωση των στόχων της έρευνας (ζήτηση υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, κόστος (για την οικογένεια), προβλέψεις της ζήτησης υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, προσφορά υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας) - Επιλογή κατάλληλων πηγών πληροφορίας και

4 στατιστικών μεθόδων συλλογής και εκτιμήσεων (επιλογή δείγματος με προϋπόθεση δειγματοληπτικού πλαισίου, δηλαδή καταλόγου που περιέχει ολόκληρο τον πληθυσμό με πληροφορίες που κατατάσσουν κάθε μέλος στο στρώμα του και με στοιχεία επικοινωνίας, δειγματοληψία φροντιστών κ.λπ.). - Σχεδιασμός ερωτηματολογίων - Συλλογή δεδομένων (από οικογένειες, φροντιστές και Δομές) - Επεξεργασία δεδομένων (καταχώρηση, κωδικοποίηση, έλεγχος, διόρθωση, σταθμίσεις κ.λπ.) - Υπολογισμός δεικτών και στατιστική ανάλυση (Data Harvester - data warehouse, και στατιστικά πακέτα R 3 και Postgre SQL). - Διάχυση των αποτελεσμάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όσον αφορά στη μεθοδολογία εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πακέτων, απαντάται μέσω: - Της εκτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την ανάληψη του ρόλου του φροντιστή, καλύπτοντας τη ζήτηση υπηρεσιών. - Της καταγραφής του profile των παρεχόντων φροντίδα, (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους), καλύπτοντας τη προσφορά υπηρεσίας. Η μεθοδολογία σχεδιασμού υλοποίησης του προγράμματος (θεωρία και πρακτική), διαρθρώνεται σε 8 βήματα, περιλαμβάνει δε την επιλογή, προγραμματισμό και οργάνωση των καταλληλότερων επιστημονικών γνώσεων, μεθόδων και μέσων για την μεγιστοποίηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, τα οποία και αναλύονται με πληρότητα. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10) Κριτήριο Α.2: Πηγές και μεθοδολογία προσέγγισης, αξιολόγησης και παρουσίασης της διεθνούς εμπειρίας και των καλών πρακτικών. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η αξιολόγηση και η επικαιρότητα της επιλογής των πηγών και της μεθοδολογίας της διεθνούς εμπειρίας Ο τρόπος και η χρηστικότητα της προσέγγισης αξιολόγησης και παρουσίασης και των καλών πρακτικών σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα, καθώς και με τις ειδικές συνθήκες του Έργου Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: Ως προς τις καλές πρακτικές αναφέρονται: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αγ. Μελετίου 166, 10445, Επαφές με τους Διεθνείς Φορείς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα με εκπροσώπους: Ως προς την Άνοια αναφέρονται: Alzheimer Europe Alzheimer Disease International Eurocarers Ως προς τον Αυτισμό αναφέρονται: ΜΚΟ Αυτισμός Άσπεργκερ Ελλάς National Autistic Society UK Το κριτήριο απαντάται ικανοποιητικά, αλλά όχι επαρκώς. Η μεθοδολογία επιλογής πηγών και η αναφορά στη διεθνή εμπειρία κρίνεται ελλιπής και με αναφορά μόνο στο αντικείμενο των ερευνών, χωρίς την απαιτούμενη στατιστική υποστήριξη. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7) Για την ικανοποίηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες έρευνες (στην Ελλάδα), η διεθνής εμπειρία και οι καλές πρακτικές. Τονίζεται ότι, βιβλιογραφικά τουλάχιστον στη Χώρα μας δεν συναντώνται αντίστοιχες έρευνες για φροντιστές ατόμων με αυτισμό. Αυτό εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι ο αυτισμός ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα περιγράφηκε μόλις το 1943, τα δε κριτήρια για τη διάγνωση του οριστικοποιήθηκαν μετά το Σαν αποτέλεσμα, τονίζεται ότι σημαντικό μέρος ενηλίκων αυτιστικών να έχει λάβει άλλη διάγνωση (κυρίως σχιζοφρένεια και Νοητική Υστέρηση) και να καταγράφεται και αντιμετωπίζεται από μη εξειδικευμένους χώρους και με μη εξειδικευμένους τρόπους. Σημαντικοί πόροι για την άνοια και την νόσο Alzheimer προτείνεται να αποτελέσουν παλαιότερες σχετικές έρευνες : - PROCARE (2004) πρόκειται για ευρωπαϊκή έρευνα που παρουσιάζει στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα για την Τρίτη ηλικία. Στη συγκεκριμένη έρευνα υπάρχει αναφορά για οικογενειακούς φροντιστές. - EUROFAMCARE (Triantafillou και συν., 2006). Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την πιο πρόσφατη μελέτη για τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι με άνοια. - Tsolaki, Sakka και συν. (2008) Πόρους για την προσέγγιση της πραγματικότητας και την μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν : - Αντίστοιχες έρευνες σε χώρες της Ε.Ε. (National Autistic Society της Μ. Βρετανίας, κλπ) - Τα ευρωπαϊκά επιστημονικά δίκτυα για τον αυτισμό όπως το Autism- Europe. - Η Ελληνική επιστημονική Εταιρεία για τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος - ΔΑΦ, της οποίας η Ε.ΨΥ.ΜΕ.

6 είναι ιδρυτικό μέλος. Αναφέρεται επίσης σειρά καλών πρακτικών. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με εννέα (9). Κριτήριο Α.3: Τεκμηρίωση και Περιεχόμενο των Πολιτικών αναβάθμισης και εξυγίανσης της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η ανάλυση, τεκμηρίωση και περιεχόμενο των πολιτικών αναγνώρισης, αναβάθμισης, διοίκησης, εξυγίανσης και θεσμικών ρυθμίσεων της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τεκμαίρεται έλλειψη σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και πολιτικών για την κατ οίκον φροντίδα. Τονίζεται ότι τα «κενά» αυτά δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παράνομη εργασία αλλά και την εργασία χωρίς καθορισμένο πλαίσιο καθώς ο έμμισθος περιθάλπων πολλές φορές καλύπτει και οικιακές εργασίες με τα ίδια χρήματα και μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο τόσο στην αποτύπωση της προσφοράς και ζήτησης στις θέσεις κατ οίκον φροντίδα όσο και στην προθυμία να εκπαιδευτεί ο περιθάλπων. Προγράμματα αντίστοιχα για την υποστήριξη των φροντιστών έχουν αναπτυχθεί από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου έχει περιγραφεί το έργο των Συμβούλων σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Αναφέρονται συμπεράσματα και βασικές προτάσεις για τις ανάγκες συγγενών που φροντίζουν ενήλικα άτομα στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας «Η οικογένεια που φροντίζει ηλικιωμένα εξαρτημένα άτομα» που πραγματοποιήθηκε το 2006, ως μέρος σχετικής πανευρωπαϊκής μελέτης. Γίνεται ενδεικτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από την οποία προκύπτουν ανάγκες υποστήριξης και εξεύρεσης ανάπτυξης και πιστοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού φροντίδας κ.λπ. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Δεν γίνεται αναφορά σε θεσμικές ρυθμίσεις της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα. Καλύπτει μερικώς τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8).

7 Κριτήριο Α.4: Αναλυτική Τμηματοποίηση του Έργου σε Φάσεις και ανάλυση περιεχομένου Παραδοτέων Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Το περιεχόμενο και το είδος των Παραδοτέων, όπου εκτενής αναφορά θα πρέπει να γίνει αφενός στην οργάνωση της έρευνας και της αξιολόγησης διάχυσης των αποτελεσμάτων της και, αφετέρου, στη μεθοδολογία εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών προετοιμασίας διενέργειας αξιολόγησης κ.λπ. της έρευνας και του εκπαιδευτικού υλικού. Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου. Η οργάνωση των Παραδοτέων κατά τέτοιο τρόπο, από άποψη χρονισμού και αλληλο-εξάρτησης, ούτως ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από την Αναθέτουσα Αρχή. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Τμηματοποίηση των εργασιών με βάση τον Πίνακα της Διακήρυξης χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμβάθυνση και τεκμηρίωση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών προετοιμασίας διενέργειας αξιολόγησης κ.λπ. της έρευνας και του εκπαιδευτικού υλικού. Γενικευμένη παρουσίαση «κινδύνων», η οποία θα «ταίριαζε» σε οποιοδήποτε άλλο Έργο. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Καλύπτει μερικώς και με ελλείψεις τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7). Το έργο διαχωρίζεται σε δύο φάσεις, κάθε μία από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους πακέτα εργασίας. Η πρώτη φάση αναφέρεται στη συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και η δεύτερη στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τους φροντιστές ατόμων με ΔΑΦ ή άνοια. Απεικονίζεται πινακοποιημένα και εποπτικά, κάθε Π.Ε. συνδέεται με αντίστοιχο Παραδοτέο. Παρέχεται πινακοποιημένη προσέγγιση χρονοδιαγράμματος. Το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Ο όγκος εργασίας σε ανθρωποημέρες (Α/Η) ανά πακέτο εργασίας και ανά μέλος της ομάδας έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (παρέχονται συνολικά 407 Α/Η). Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10).

8 Κριτήριο Α.5: Εκτίμηση και τεκμηρίωση πιθανών αναγκαίων πρόσθετων Υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η αναλυτική τεκμηρίωση των αναγκαίων κατά την άποψη του Υποψηφίουπρόσθετων Υπηρεσιών, η σαφήνεια, ο τρόπος παροχής τους και η ενσωμάτωσή τους στο χρονοδιάγραμμα και στα Παραδοτέα του Έργου, με την προϋπόθεση, ότι το συμβατικό τίμημα παραμένει αμετάβλητο. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δεν αναφέρονται ουσιώδεις και τεκμηριωμένες προτάσεις. Αναφέρεται η διερεύνηση της συμπληρωματικής χρήσης της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης και τηλεστήριξης των περιθαλπόντων, καθώς και η αξιοποίηση των ΚΑΠΗ, ΚΕΦΗ και των Εκκλησιών για την πρόσωπο προς πρόσωπο εκπαίδευση, αλλά και την ομαδική εκπαίδευση. Το κριτήριο απαντάται μη-ικανοποιητικά. Δεν ενσωματώνονται πρωτότυπες ή/και αναγκαίες πρόσθετες υπηρεσίες και σαφήνεια και συγκεκριμένη χρησιμοποίησή τους κατά την υλοποίηση του Έργου. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με επτά (7). Διευκρινίζεται και τεκμηριώνεται η δωρεάν παροχή του λογισμικού Data Harvester στο ΚΕΚ-ΚΨΥ και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. Το λογισμικό συνδυάζεται με τα προτεινόμενα στην μεθοδολογία του Υποψηφίου. Επιτρέπει τη δημιουργία ερωτηματολογίων, τη χρησιμοποίησή τους για διενέργεια ερευνών και συλλογή δεδομένων μέσω του internet, τη χρησιμοποίησή του σαν εργαλείο καταχώρησης δεδομένων τόσο κατά τη διάρκεια συνέντευξης όσο και αργότερα, αλλά και την παρακολούθηση της προόδου μίας έρευνας μέσω διαδικτύου. Εκτιμάται ως απαραίτητο συμπλήρωμα του «οδηγού» υλοποίησης της έρευνας. Διευκρινίζονται, όπως απαιτεί η αξιολόγηση του κριτηρίου, ο τρόπος παροχής του και η ενσωμάτωσή του στο χρονοδιάγραμμα και στα Παραδοτέα του Έργου, καθώς το λογισμικό θα εγκατασταθεί μαζί με την παράδοση του παραδοτέου Π3 και η εκπαίδευση των στελεχών του ΚΕΚ /ΚΨΥ θα γίνει κατά τον πέμπτο μήνα του έργου. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Ενότητα Β. Οργάνωση Λειτουργία της Ομάδας Έργου Κριτήριο Β.1: Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου»

9 Όσον αφορά στην κατανομή των Α/Μ ανά Φάση Υλοποίησης του Έργου, για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη: Η τεκμηρίωση της Δομής της προτεινόμενης Ομάδας Έργου ανά ειδικότητα προτεινόμενων στελεχών. Σημειώνεται ότι από τη Διακήρυξη δεν απαιτούνται - πέραν του Υπευθύνου του Έργου - συγκεκριμένες ειδικότητες των Μελών της Ομάδας Έργου. Η τεκμηρίωση της σύνθεσης κατά ειδικότητα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου. Η σύνδεση της σύνθεσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Υποψηφίου. Όσον ειδικότερα αφορά στη διοίκηση και οργάνωση του «Έργου», για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη : Η αναλυτική περιγραφή της στελέχωσης και οργάνωσης της ομάδας και εξατομικευμένη αναφορά στα Στελέχη που θα εμπλακούν στο Έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. Η ροή εργασίας και ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών κατά περίπτωση ειδικών ομάδων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα και τα Παραδοτέα του Έργου. Η καταλληλότητα/ συμβατότητα της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του Έργου, εμπλεκόμενοι φορείς) Η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των ρόλων των στελεχών της Ομάδας Έργου και των υπο-ομάδων Η ρεαλιστική προσέγγιση στον προσδιορισμό του απαιτούμενου ανθρωποχρόνου, καθώς και στην κατανομή του ανά Κατηγορία Υπηρεσιών / Πακέτο Εργασιών Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Η Ενότητα καλύπτεται από παράθεση Πίνακα χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση των ειδικοτήτων που επιλέγονται, και η σύνθεση (μίγμα) των οποίων να συνάδουν με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Έργου. Η Δομή της Ομάδας Έργου αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και 21 επιπλέον Στελέχη ως Μέλη. Ο Υπεύθυνος της Ο.Ε. και άλλα 13 Στελέχη έχουν πλήρη απασχόληση στο Έργο, που κρίνεται ανεδαφικό. Συνολικά προσφέρονται 112 Ανθρωπομήνες, όγκος ο οποίος κρίνεται μη-ρεαλιστικός για ένα έργο 7 μηνών. Στην Ενότητα Β.3 της Προσφοράς, παρατίθενται οι «ρόλοι» των Μελών ως εξής : 3 Σύμβουλοι Έρευνας, εκ των οποίων οι 2 με απασχόληση 100% του χρόνου τους, γεγονός που δεν συνάδει με την τμηματοποίηση των φάσεων και τη διενέργεια της έρευνας 3 Εμπειρογνώμονες (με απασχόληση 100% του χρόνου τους) 1 εξωτερικός αξιολογητής 6 ερευνητές (με απασχόληση 100% του χρόνου τους) 2 Σύμβουλοι Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

10 Αγ. Μελετίου 166, 10445, 2 βοηθοί έρευνας 1 στατιστικός αναλυτής 1 Διοικητικός Υπεύθυνος 2 Διοικητικοί υπάλληλοι Η κατανομή των ανωτέρω ειδικοτήτων εκτιμάται ως αναντίστοιχη με τις απαιτήσεις του Έργου. Ενας μεγάλος αριθμός μελών της Ομάδας απασχολείται με το 100% του χρόνου τους, χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με τη χρονική αλληλουχία των φάσεων του Εργου (λ.χ. οι Ερευνητές δεν νοείται να απασχοληθούν επί 7 μήνες, ήτοι καθ όλη τη διάρκεια του Έργου). Δεν προκύπτει τεκμηρίωση της σύνθεσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Υποψηφίου. Δεν προκύπτει επίσης με σαφήνεια η κατανομή των Α/Μ ανά Κατηγορία Υπηρεσιών / Πακέτο Εργασιών. Το κριτήριο απαντάται μερικώς και μη-ικανοποιητικά. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με σοβαρές ελλέιψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8) Η Δομή και διάρθρωση της Ομάδας Έργου παρουσιάζονται σχηματικά και επεξηγούνται αναλυτικά. Τονίζεται ότι το έργο εμφανίζει την ιδιαιτερότητα να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες στατιστικής φύσεως (λ.χ. σχεδιασμός δειγματοληπτικής έρευνας, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων), όσο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εφαρμοσμένες στον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φροντιστές. Η δραστηριότητα της συλλογής δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από στατιστικούς όσο και από ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας και κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, ο Υποψήφιος διευκρινίζει ότι θα υλοποιήσει το Έργο με δύο ομάδες : - Στατιστική ομάδα, η οποία αποτελείται από 3 μέλη, ενώ στατιστικός είναι και ο υπεύθυνος έργου. Αυτή η ομάδα αναλαμβάνει όλες τις αμιγώς στατιστικές εργασίες και μεγάλο μέρος της συλλογής δεδομένων. - Ομάδα ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας και κατάρτισης η οποία αποτελείται από 5 μέλη. Αναλαμβάνει όλες τις εργασίες σχετικές με θέματα κατάρτισης και επικουρεί τη στατιστική ομάδα παρέχοντας γνώση του χώρου σε στατιστικές δραστηριότητες που την απαιτούν. Δύο τέτοιες δραστηριότητες είναι η διατύπωση ερωτήσεων κατά το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων και η κωδικοποίηση απαντήσεων ερωτώμενων. Στην Ενότητα της προσφοράς εκτιμήθηκε η παροχή συνολικά 407 Α/Η, οι οποίες κρίνονται ρεαλιστικές (1,12 ανθρωποέτη ανθρωπομηνών για έργο διάρκειας 7 μηνών). Οι Α/Η εκτιμώνται ανά πακέτο εργασίας και υπο-ομάδα. Η αλληλουχία και αλληλεπίδραση των πακέτων του έργου εκφράζεται με εποπτικό διάγραμμα ροής (πακέτα ή παραδοτέα

11 που δίνουν πληροφορία / input σε άλλα πακέτα, πακέτα που «παράγουν» παραδοτέα κοκ). Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου αξιοποιεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ο Υποψήφιος και επεξηγείται αναλυτικά. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Κριτήριο Β.2: Καταλληλότητα και αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων του Έργου από τον Υπεύθυνο «Έργου» Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη η καταλληλότητα εμπειρίας σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα (με βάση προσφερόμενους ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή στις επιμέρους εργασίες) του Υπευθύνου του Έργου ή/και του Αναπληρωτή του (εφόσον προβλέπεται). Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Παρουσιάζεται συνοπτικό βιογραφικό του Υπευθύνου της Ομάδας Έργου και κατάλογος Δημοσιεύσεων. Δεν τεκμηριώνεται η εμπλοκή του σε συγκεκριμένες Φάσεις και εργασίες, παρότι δηλώνεται με απασχόληση 100% κατά τη διάρκεια του Έργου. Ετσι, δεν προκύπτει πραγματική διαθεσιμότητά του (με βάση προσφερόμενους ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή του στις επιμέρους εργασίες), σε σχέση με τις λοιπές επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με σοβαρές ελλέιψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Ο Υποψήφιος τονίζει ότι η επιλογή του Υπευθύνου στοχεύει στην επιτυχή υλοποίηση του έργου με βάση τις ιδιαιτερότητές του, την απαίτηση δηλαδή ενός «μίγματος» δεξιοτήτων στην στατιστική, στην ψυχιατρική / ψυχολογία, στην υποστήριξη ατόμων με ψυχικές νόσους και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Γι αυτό επιλέγεται «δίδυμο» Υπευθύνου και Αναπληρωτή του Εργου. Η απασχόληση του υπεύθυνου ανέρχεται σε 30 ανθρωποημέρες επί συνόλου 407 (7.4% του συνολικού όγκου των Α/Η). Η ενεργή του συμμετοχή εντοπίζεται στις εργασίες της φάσης Α ενώ εμπλέκεται στον συντονισμό του υπόλοιπου έργου μέσω των συνεννοήσεων με την αναπληρώτρια υπεύθυνη έργου. Η αναπληρώτρια διαθέτει σχεδόν τριακονταετή εμπειρία, πέρα από τον επιστημονικό της τομέα, στην κατάρτιση ατόμων με ψυχικές νόσους και των φροντιστών της Επισημαίνεται ότι ο όγκος της συμμετοχής του υπεύθυνου και της αναπληρώτριας υπεύθυνης κατά τη διάρκεια των 7 μηνών

12 είναι ρεαλιστικός, ώστε να διατίθεται επιπλέον χρόνος σε περίπτωση που απαιτηθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίλυση προβλημάτων ή για την παροχή επιπλέον από την προβλεφθείσα προσπάθειας σε κάποιες δραστηριότητες. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Κριτήριο Β.3: Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη: Η συνέργεια των δεξιοτήτων της ομάδας Έργου συνολικά, αναφορικά με τις ιδιαίτερες στατιστικές, εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Έργου και των επιμέρους εργασιών. Η ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης. Η κάλυψη του εύρους των θεματικών ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ομάδα κατά την εκτέλεση του Έργου. Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου. Το κριτήριο αξιολογείται ανά Προσφέροντα ως εξής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Γίνεται παρουσίαση και τεκμηρίωση των ρόλων των Στελεχών, ενώ σε διακριτό πίνακα αναφέρεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους. Η ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης του έργου και το εύρος των θεματικών ζητημάτων, ικανοποιούνται. Η εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των ρόλων των μελών της Ομάδας Έργου ικανοποιείται μερικώς. Η συνέργεια των δεξιοτήτων της ομάδας Έργου καλύπτεται μερικώς, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στις ιδιαίτερες στατιστικές, εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Έργου και των επιμέρους εργασιών. Το κριτήριο απαντάται μερικώς. Οι επιμέρους παράμετροι αξιολόγησης του κριτηρίου που αναφέρονται στη Διακήρυξη καλύπτονται μερικώς και με κρίσιμες ελλείψεις. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με οκτώ (8). Αναφέρονται πινακοποιημένα τα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου, η θέση καθενός σε αυτήν, ο όγκος δουλειάς που αποδίδεται στο καθένα. Η κατανομή των Α/Η ανά Στέλεχος, διακρίνεται από ρεαλιστικότητα και κανονικότητα. Τονίζεται ότι η συμμετοχή τόσο στατιστικών όσο και ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας στη συλλογή δεδομένων (ΠΕ.Α.2.) επιβάλλεται δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί τόσο

13 στατιστικές γνώσεις όσο και γνώσεις του επιμέρους αντικειμένου της έρευνας. Το κριτήριο απαντάται ολοκληρωμένα και με επάρκεια. Καλύπτει όλες τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης της Διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς βαθμολογείται με δέκα (10). Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προσφορά του Υποψηφίου ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΚΗΣ, μετά την ενότητα Β3, γίνεται Αναφορά στο ΕΠΑΨΥ ως «Φορέα Υλοποίησης» ενώ έχει παρουσιασθεί το προφίλ της Εταιρείας κατά το στάδιο των Δικαιολογητικών. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση συγκεντρωτικού Πίνακα, στον οποίο η βαθμολογία ανά κριτήριο σταθμίστηκε με την βαρύτητά τους, με βάση τη Διακήρυξη. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας της βαθμολογίας των υποψηφίων ανά κριτήριο έχει ως εξής: Α. Α.1. Α.2. Α.3. Α.4. Α.5. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της έρευνας Πηγές και μεθοδολογία προσέγγισης, αξιολόγησης και παρουσίασης της διεθνούς εμπειρίας και των καλών πρακτικών Τεκμηρίωση και Περιεχόμενο των Πολιτικών αναβάθμισης και εξυγίανσης της κατ οίκον φροντίδας στην Ελλάδα Αναλυτική Τμηματοποίηση του Έργου σε Φάσεις και ανάλυση περιεχομένου Παραδοτέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ AGILIS ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΨΥ (σ 1 )65% 6,35 4,95 35% % 9 7 5% % 10 7 Εκτίμηση και τεκμηρίωση πιθανών αναγκαίων πρόσθετων Υπηρεσιών 10% 10 7 Β. Ομάδα «Έργου» (σ 2 )35% 3,50 2,80 Β.1. Β.2. Β.3. Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» Κατανομή Α/Μ ανά Φάση Υλοποίησης του Έργου Καταλληλότητα και αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων του Έργου από τον Υπεύθυνο «Έργου» Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου» Ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας «Έργου» στα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Έργου Εξειδίκευση κα+ι συμπληρωματικότητα των ρόλων τωνμελών της Ομάδας Έργου. 20% % % 10 8 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100% 9,85 7,75

14 Οι «σταθμίσεις» έχουν υπολογισθεί ως εξής: 35% Χ 8+ 5% Χ 7 + 5% Χ % Χ % Χ 7 = ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4,95 (ΕΠΑΨΥ)» 20% Χ 8 + 8% Χ 8 + 7% Χ 8 = 2,80 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7,75 35% Χ % Χ 9 + 5% Χ % Χ % Χ 10 = 6,35 20% Χ % Χ % Χ 10 = 3,50 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9,85 Η τελική κατάταξη των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων είναι η ακόλουθη: 1. 9,85 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΨΥ)» 7,75 Το παρόν Πρακτικό έλαβε αριθμό 2.2, συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω: ΚΟΣΣΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΚΛΕΙΩ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2008-2010 ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΤΟΥ ΥΕΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2008-2010 ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΤΟΥ ΥΕΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2008-2010 ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΤΟΥ ΥΕΝ» ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ Αθήνα 21/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα