ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Α.Π.Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Α.Π.Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Α.Π.Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Θεσσαλονίκη 1999

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γεώργιος Βουτσάς ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: Χαρίκλεια ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη ΘΕΣΗ: Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΜΕΑΣ: Εφαρµογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αµερικάνική Γεωργική Σχολή Τ.Θ. 23/55102 ΤΗΛ: (031) (031) Ε-mail: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εγγαµος µε την Πελαγία Τσορµπατζή, Φυσικό και πατέρας µιας κόρης (έτος γεννήσεως 1982)

3 ΣΠΟΥ ΕΣ 1. Αποφοίτηση από το 4 ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης µε βαθµό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 2. Εισαγωγή στο Φυσικό Τµήµα του Α.Π.Θ. (1964) 3. Πτυχίο Φυσικής µε ΑΡΙΣΤΑ (1972) 4. Αναγόρευση σε ιδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. µε βαθµό ΑΡΙΣΤΑ (1984) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άµισθος βοηθός στο Εργαστήριο Εφηρµοσµένης Φυσικής του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ : Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας : Βοηθός : Λέκτορας : Επίκουρος Καθηγητής : Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Θέµατα: Παρασκευή και επίλυση δοµών ανοργάνων ενώσεων Παρασκευή και επίλυση δοµών οργανοµεταλλικών ενώσεων Μελέτη σιδηροηλεκτρικών ηµιαγωγών Επίλυση δοµών από διαγράµµατα σκόνης (µέθοδος RIETVELD) Επίλυση ισχύος δοµών Αρχαιοµετρία Βιολογικές ενώσεις Computing Communication -Πληροφορική

4 Ι ΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. ιδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος της Εφηρµοσµένης Φυσικής στους Γ'ετείς Φυσικούς ( ) 2 ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος της Εφηρµοσµένης Φυσικής των Γ'ετών Φυσικών ( ) 3 ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος της Κρυσταλλοδοµής των Γ'ετών Χηµικών ( ) 4 ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος της Κρυσταλλοδοµής των 'ετών Φυσικών ( ) 5 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος της Εφηρµοσµένης Φυσικής στους 'ετείς Χηµικούς ( ) 6 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος της Κρυσταλλοδοµής στους Α'ετείς και Β'ετείς Χηµικούς ( ) 7 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος της Κρυσταλλοδοµής στο Εαρινό Εξάµηνο όλων των ετών του Χηµικού Τµήµατος ( ) 8 Ανάθεση και διδασκαλία του υποχρεωτικού εργαστηριακού µαθήµατος της οµής της Ύλης στους Γ ετείς Φυσικούς 9 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος επιλογής της Κρυσταλλοδοµής στους Γ ετείς Χηµικούς 10 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος επιλογής της Κρυσταλλοδοµής στους Γ ετείς του Γεωλογικού Τµήµατος. 11 Ανάθεση και διδασκαλία του Εργαστηρίου Περίθλασης Ακτίνων Χ στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τµήµατος Φυσικής των Υλικών του Φυσικού Τµήµατος. 12 Ανάθεση και διδασκαλία του µαθήµατος της Εφηρµοσµένης Πληροφορικής στους Α ετείς του Φυσικού Τµήµατος. 13 Έκδοση σηµειώσεων -υπό µορφή βιβλίου - στο µάθηµα της Νεωτέρας Φυσικής (207 σελίδες και 236 σελίδες Πυρηνικής Φυσικής), οι οποίες µοιράστηκαν σους φοιτητές του Φυσικού Τµήµατος. 14 Εκδοση του βιβλίου «Στοιχεία Κρυσταλλοδοµής και Κρυσταλλοχηµείας», (200 σελίδες). Σηµειώσεις του βιβλίου αυτού µοιράσθηκαν κατά το προηγούµενο έτος στους φοιτητες του Χηµικού Τµήµατος.

5 15 Εισηγητής στις διπλωµατικές εργασίες των φοιτητών του Φυσικού Τµήµατος ( ): 1) Νίκου Χολέβα, µε θέµα «Μελέτη υπό κενό του σηµείου τήξεως ενώσεων µε τη θερµαινόµενη τράπεζα LEITZ 1750» 2) ηµ. Παρλίτση µε θέµα : «Πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη σχεδίαση ατόµων και κυψελίδας». 3) Ασ. Γκέτσιου,µε θέµα: «Αναγωγή µονοκρυσταλλικών δεδοµένων σε διαγράµµατα κόνεως και εφαρµογή στην οµάδα A V B VI C VII». 4) Αθ. Μανίσογλου, µε θέµα: «Φαινόµενο πιεζοηλεκτρισµού στους ηµιαγωγούς και µέθοδοι µετρήσεώς του». 5) ηµ. Παρασκευή, µε θέµα: «Σχισµός Κρυστάλλων» 6) ηµ. Βενετοπούλου, µε θέµα: «Structure determination of the compounds: Cu(CN-acac) 2 (Me 2 en) 2 and Cu(CN-acac) 2 (Me 2 en) + Br -» (Erasmus Student). 7)Ευανθ. όβα, µε θέµα: «Structure determination of the compounds: C 16 H 15 NS 2 O 4 and C 16 H 13 PdN 2 OCl»(Erasmus Student). 8) Γιάν. Παπαθανασίου, µε θέµα: «Structure determination of the compounds: C 18 H 20 N 2 O 4 Pd, C 18 H 20 N 2 O 4 Ni and C 28 H 36 Si 2»(Erasmus Student). 9) Γιώργ. Μακαρονίδη, µε θέµα: «Μέθοδος RIETVELD και εφαρµογή αυτής µε το καινούργιο πρόγραµµα RIETAN στην κρυσταλλική ένωση GeSb 2 Te 4» 1. Μέλος εισηγητικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών. α) Αριστείδη Παπάζογλου. Η διδακτορική διατριβή µε τίτλο «Παρασκευή και ακτινογραφική µελέτη της κρυσταλλικής δοµήςκαι του είδους των δεσµών σε Τελλουροιωδίδια του Αντιµονίου (Sb) και βισµουθίου (Βi)», βρισκόταν στο τελικό στάδιο όταν ο υποψήφιος πέθανε αιφνιδίως. β) Κων/νίνου Κεραµιδά, µε τίτλο ιδακτορικής εργασίας : «Aκτινογραφική µελέτη δοµής συµπλόκων πολυαµινών µε δισθενή χαλκό». γ) Κων/ντίνο Χατζησυµεών µε τίτλο ιδακτορικής διατριβής : «Ακτινογραφική µελέτη της δοµής τριαδικών ενώσεων του Θαλλίου». δ) Σπύρου Τριανταφύλλου µε θέµα ιδακτορικής διατριβής «Παρασκευή και µελέτη δοµής µπρούντζων του βολφραµίου» 2. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών: α) Ευανθίας όβα, µε θέµα: «Σύνθεση και µελέτη οργανοµεταλλικών ηµιαγωγικών ενώσεων δισθενών και τρισθενών µετάλλων µε β-διόνες και διαµίνες». [Λοιπά µέλη της τριµελούς επιτροπής: Καθ. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Καθ. Χρήστος Τσιάµης (Χηµικό)]

6 β) Βασίλη Ασβεστόπουλου. [Λοιπά µέλη της τριµελούς επιτροπής: Καθ. Π. Ρεντζεπέρης, Επ.Καθ. Μ. Λάλια-Καντούρη (Χηµικό)] γ) έσποινας Αθανασιάδου. [Λοιπά µέλη της τριµελούς επιτροπής: Καθ. Π. Ρεντζεπέρης, Σ. Φιλλιπάκης ( ηµόκριτος)].

7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Συµµετοχή µε γενική ανακοίνωση στο Α'πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Θεσσαλονίκη (1-4 Απριλίου, 1977) 2. Συµµετοχή µε ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Η Κρυσταλλική δοµή ορισµένων θειο- και σεληνο- αλογονιδίων του Αντιµονίου (Sb) και Βισµουθίου (Βi)», στο Β Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μυτιλήνη (18-21 Σεπτεµβρίου, 1980) 3. Συµµετοχή µε ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Περί της δοµής του SbSeI», στο Α Πανελλήνιου Συνέδριο Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκης (24-25 Μαϊου, 1982) 4. Συµµετοχή µε ανακοίνωση υπό τον τίτλο Systematic structure investigation in the Thio-, Seleno-, and Telluro-halogenides of As, Sb and bi, στο Thirteenth International Congress OF Srystallography, Αµβούργο, υτ. Γερµανία (9-18 Αυγούστου,1984) 5. Συµµετοχή στο First International Workshop on the Use of Microcomputers in Science Education, Veszprem-Balaton, Ουγγαρία (20-25 Μαϊου,1985) 6. Συµµετοχή µε ανακοίνωση υπό τον τίτλο «ιαφορές δοµής στο BiSeCl», στο Β Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, (30/9-4/10, 1986) 7. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους : α) «Μελέτη του SbSe.75 S.25 I από αναγωγή µονοκρυσταλλικών δεδοµένωνσε διαγράµµατα κόνεως» β) «Κρυσταλλική δοµή του BiTeI», στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα,(18-22/12,1986) 8. Συµµετοχή στο Α Συνέδριο Αρχαιοµετρίας, Αθήνα, (26-28/1990) 9. Συµµετοχή στο 2 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχαιοµετρίας, ελφοί, (19-21/4/1991) 10. Συµµετοχή µε ανακοίνωση υπό τον τίτλο: «Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα του BiOI», στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη, (22-25/9/1991) 11. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους: α)«κρυσταλλογραφικά δεδοµένα της (2,9-dimethyl-,10- phenanthroline)2,2,6,6-tetramethyl 3,5-heptanedionatoCopper(II)nitrate» β)«ακτινογραφικές µελέτες µετρήσεις µε X-ray Powder Diffraction και µελέτη µε τη µέθοδο RIETVELD της ένωσης BiΟΙ»

8 στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Γιάννενα, (1992) 12. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους: α)«μελέτη µε τη µέθοδο RIETVELD της ένωσης Sb 4 O 5 Cl 2» ) Παρασκευή και ακτινογραφικές µετρήσεις µε X-ray Powder Diffraction Sb 4 O 5 Cl 2» 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη (1993) 13. Συµµετοχή µε ανακοίνωση υπό τον τίτλο: «Ανιόντα ως οµάδες γεφυρώσεως σε µικτές ενώσεις συναρµογής του χαλκού(ιι) µε β-κετονοενόλες και αζωτούχες βάσεις», στο 4 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, Γιάννενα (8-11/9/1994) 14. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους : α) «Mελέτη της ένωσης Sr 2 LaU 11 O 36 µε Powder Diffraction και επίλυση της δοµής µε τη µέθοδο RIETVELD» β) «Μελέτη µε περίθλαση ακτίνων Χ της κρυσταλλικής δοµής του BiSeI» 10 ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, ελφοί, (17-20/9/1994) 15. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους : α) «Κρυσταλλοδοµική µελέτη της ένωσης :υπερχλωρικός(ν-µέθυλο-1,2- διαµινοαιθανο)(1-φαινυλο-1,3-βουτανοδιονάτο) χαλκός (ΙΙ)» β) «Κρυσταλλοδοµική και φασµατοσκοπική µελέτη της ένωσης: transbis(propanone)1-[2-hydroxyphenyl]-oximato palladium(ii)» γ) «Επίδραση συναρµοστών και υποκαταστατών στη δοµή ενώσεων του χαλκού(ιι) µε β-διόνες», στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη, (6-10/12/1994) 16. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους : α) «Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα κρυσταλλοποιηµένης κυτταρίνης της erythrocladia» β) «Κρυσταλλογραφική µελέτη της (2,2 -bipyridine) o- acetoacetotoluididato copper(ii) nitrate» στο 12 ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Κρήτη (1996) 17. Συµµετοχή µε ανακοινώσεις υπό τους τίτλους : α) «Μαγµατικό επίδοτο Ca 2 Al 2.18 Fe 0.82 Si 3 O 13 H. Μελέτη µε ακτίνες Χ σκόνης κρυστάλλου» β) «Κρυσταλλική δοµή του τρικλινούς bis(2-oxo-5-methylbenzophenineoxomato)nickel(ii)» στο 13 ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη (21-24/9/1996)

9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Συνεργάσθηκα σε συγκεκριµένα θέµατα Κρυσταλλοχηµείας µε την οµάδα του καθηγητή A. Kalman του Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of sciences. Αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας υπήρξε η υπ αριθµ (1) εργασία. 2. Επισκέφθηκα το Laboratoir de Physique στο Universite de Paris-Sud Centre Pharmaceutique (καθηγητής Γ. Τσούκαρης) και την Ecole Polytechniue Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου ενηµερώθηκα για τις νέες εξελίξεις πάνω στον τοµέα µου (1977) 3. Επισκέφθηκα το Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences και το Department of Organic Chemistry Technical University στη Βουδαπέστη, όπου ενηµερώθηκα σε θέµατα παρασκευής ενώσεων και επίλυσης δοµών (1979) 4. Συνεργάσθηκα µε τον κάθηγητή P. Besançon του L U.E.R. de Mdecine et de Pharmacie de Rouen στο Παρίσι, πάνω σε θέµατα επίλυσης ισχύοςδεσµών µε πολύεδρα Voronoj (1982) 5. Συµµετείχα ως µέλος - µε τον καθηγητή Π.Ι Ρεντζεπέρη και τον επίκ. καθ.. Σιάπκα στα ερευνητικό πρόγραµµα «Μελέτη Σιδηροηλεκτρικών ηµιαγωγών της οµάδας Α V B VI C VII (1985) 6. Συνεργάσθηκα µε τον επικ. καθ. Γ. Πουσκουλέλη του Φαρµακευτικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. επάνω σε επίλυση δοµών ορισµένων φαρµάκων τού χαλκού (1986) 7. Συνεργασία µε τον καθηγητή του Χηµικού Τµήµατος Τσιάµη Χρήστο πάνω σε θέµατα Οργανοµεταλλικών ενώσεων του Cu και Ni 8. Συνεργασία µε τον ιταλό καθηγητή L. Amalfi. 9. Συνεργασία µε την επικ. καθ. Λάλια-Καντούρη (Χηµικό Τµήµα, Α.Π.Θ.) πάνω σε νέες ενώσεις του Ni και Pd. 10. Συνεργασία µε τον καθηγητή Ιωάν. Τσέκο (Βιολογικό Τµήµα, Α.Π.Θ.) µε θέµα τις επιδράσεις της θαλάσσιας µόλυνσης στα φύκια και έρευνα µε ακτίνες Χ του είδους της µόλυνσης. 11. Συνεργασία µε τον κινέζο καθηγητή Maozhong Min (Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing , China) επάνω σε νέα ορυκτά µε ηµιαγώγιµες ιδιότητες. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Είµαι µέλος των παρακάτω επιστηµονικών εταιριών: 1. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (από το 1974) 2. International Union of Crystallographers (από το 1977) 3. The American Crystallography Association (από το 1980) 4. The Society of the Sigma Xi (από το 1981)

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (Α) Σε επιστηµονικά περιοδικά 1. VOUTSAS, G.,VENETOPOULOS, C., KALMAN, A., PARKANYI, L., HORNYAK, G., LEMPERT, K.: «1,2,4-Triazines and condensed derivates, XXI: On the formation and the crystal structure of the 2,1 adduct of 6-aza- 2-thio-thymine and triethyl amine». Tetraedron Letters #45 (1978), p VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P.: «The crystal structure of the paraelectric bismuth thiochloride, BiSCl». Zeitschrift für Kristalographie vol. 152 (1980), p VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P.: «The crystal structure of antimony selenoiodide, SbSeI». Zeitschrift für Kristalographie vol. 161 (1982), p ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.: «Συµβολή στη µελέτη σιδηροηλεκτρικών ενώσεων A V B VI C VII. Η κρυσταλλική δοµή των BiSCl BiSBr SbSeI». ιδακτορική διατριβή Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1983), σελ VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P.: «The crystal structure of bismuth thiobromide, BiSBr». Zeitschrift für Kristalographie vol. 166 (1984), p VOUTSAS, G., PAPAZOGLOU, A., STERGIOU, A., RENTZEPERIS, P.: ««Systematic structure investigation of the Thio-, Seleno- and Tellurohalogenides of As, Sb and Bi». Acta Crystallographica vol. A-40 (1984), p. C VOUTSAS, G., PAPAZOGLOU, A., RENTZEPERIS, P., SIAPKAS, D.: «The crystal structure of antimony selenide, Sb 2 Se 3». Zeitschrift für Kristalographie vol. 171 (1985), p SIAPKAS, D., BARTZOKAS, A., VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P.: «Crystal structure and optical lattice vibrations of SbSBr crystals». Zeitschrift für Kristalographie vol. 174 (1986), p VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P., SIAPKAS, D.: «The crystal structure of the bismuth selenochloride, BiSeCl». Zeitschrift für Kristalographie vol. 177, (1986), p VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P., SIAPKAS, D.: «The crystal structure of the quaternary compound SbSe.75 S.25 I». Zeitschrift für Kristalographie vol. 178, (1987), p

11 11. KERAMIDAS, K., VOUTSAS, G., PAPAZOGLOU, A., RENTZEPERIS, P.: «The crystal structure of BiTeI» Zeitschrift für Kristalographie vol. 204, (1991), p KERAMIDAS, K.G., VOUTSAS, G.P., RENTZEPERIS, P «The crystal structure of BiOCl». Zeitschrift für Kristallographie, 205, 52-55, (1993). 13. K.G.KERAMIDAS, G.P.VOUTSAS, P.I.RENTZEPERIS AND CHRIS TSIAMIS «Crystal Structure and Spectra of [(2,9-dimethyl-1,10- phenanthroline)(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(ii)nitrate». Zeitschrift für Kristallographie, 209, 52-55, (1994). 14. G.P.VOUTSAS, K.G.KERAMIDAS, CHRIS TSIAMIS AND M. THEMELI «Crystal Structure and Spectra of [bis(dianilino-1,2- ethane)(trifluoroacetylacetonato)(nickel(ii)]perchlorate». Zeitschrift für Kristallographie, 209, , (1994). 15. VENETOPOULOU, D., KERAMIDAS, K.G., VOUTSAS, G.P., RENTZEPERIS, P., GOUBITZ, K., CHRIS TSIAMIS «Crystal and molecular structure of bis(3-cyano-2,4-pentanedionato)- bis(n,n -dimethylenediamine)copper(ii). An unusual conformation and co-ordination of a β-dione». Zeitschrift für Kristallographie, 209, , (1995). 16. VOUTSAS, G.P. «Τhe crystal structure of [(N,N -diphenyl-1,2-diaminoethane)-(2,4- pentanedionato)-(o,o -nitrato) Nickel(II)]» Zeitschrift für Kristallographie, 210, 31-33, (1995). 17. VOUTSAS, G.P., KERAMIDAS, K.G., VENETOPOULOU, D., TSIAMIS, C. «Influence of coordinating anions on the stereochemistry of mixed-ligand copper(ii) compounds. Crystal structure and spectra of bromo(3-cyano-2,4-pentanedionato)(n,ndimethyl-1,2-diaminoethane)copper(ii)» Zeitschrift für Kristallographie, 210, , (1995).

12 18. G.P.VOUTSAS, K.G.KERAMIDAS, CHRIS TSIAMIS AND M. THEMELI «Steric Effects in the Structure of Mixed-ligand Nickel(II) Chelates Containing β-ketonols and Bidentate Nitrogenous Bases. Crystal and Molecular Structure of (N,N -diphenyl-1,2-diaminoethane)- bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3,5-pentanedionato)nickel(ii)». Zeitschrift für Kristallographie, vol.210, p , (1995). 19. VOUTSAS, G.P., TSIAMIS, C. «Evidence of solvent coordination in mixed-ligand copper(ii) chelates. Crystal and molecular structure of aquo(n,n,n,n,-tetramethy-1,2- diaminoethane)(3-cyano-2,4-pentanedionato)copper(ii)perchlorate» Zeitschrift für Kristallographie, 210, , (1995). 20. M.LALIA-KANTOURI, M.HARTOPHYLLES, P.D.JANNAKOUDAKIS AND G.P.VOUTSAS «Spectral and Electrochemical Features of some substituted Bis(2- hydroxyaryloximato) Co(II), Ni(II), Pd(II) and Cu(II) Chelates. Crystal and Molecular Structure of Trans-bis(propanone, 1-[2-hydroxyphenyl]- oximato)ni(ii)» Z.Anorg.allg.chem.,621, (1995) 21. VOUTSAS, G.P., KOKKOU, S.C., CHEER, C.J., ASLANIDIS, P. AND KARAGIANNIDIS, P. «Copper (I) Halide Coordination Compounds with Benz-1,3-Thiazolidine- 2-Thioneand Triarylphospienes:The Crystal and Molecular Structure of [Cu(PPh 3 ) 2 (bztzdth)cl]ch 3 COCH 3». Polyhedron, vol. 14, No 15-16, p , (1995) 22. KALOMIROS, J.A., PALOURA, E.C., GINOUDI, A., KENNOU, S., LADAS, S., LIOUTAS,Ch., VOUROUTZIS, N., VOUTSAS, G., GIRGINOUDI, D., GEORGOULAS, N., THANAILAKIS, A. «Surface modification of a-sic thin films with ex-situ hydrogenation.» Solid State Communications, vol. 96, No 10, p (1995) 23. G.P.VOUTSAS, K.G.KERAMIDAS AND M.LALIA-KANTOURI «Crystal Structure and Spectra of Trans-bis(propanone,1-[2- hydroxyphenyl]-oximato)palladium(ii)» Polyhedron, 15, (1996) 24. M.UDDIN, M,LALIA-KANTOURI, C.C.HADJIKOSTAS AND G.P.VOUTSAS «Spectral and Crystal Features of mixed-ligand nickel(ii) chelates containing β-diones and nitrogenous bases» Z. Anorg. All. Chem., 624, (1998)

13 25. DOVA, E., GIOURELI, D., STERGIOU, A., TZAVELLAS, L., VOUTSAS, G. «Crystal and Molecular Structure of (N,N -dimethyl-1,2-diaminoethane)(1- phenyl-1,3-butanedionato)copper(ii)perchlorato» Structural Chemistry (Εστάλη για δηµοσίευση) 26. TSIAMIS, C., PAPASTEFHANOU, S., HATZIDIMITRIOU, A., VOUTSAS, G., KERAMIDAS, K. «Influence of diamine structure on the spectra and stability of solvatochromic mixed-ligand copper(ii) chelates containing substituted.» Inorganica Chimica Acta (Εστάλη για δηµοσίευση) 27. VOUTSAS, G. «The Crystal Structure of [(phenathroline)(1-phenyl-4,4,4-trifluoro-1,3 butanedionato) (O-nitrato)copper(II)]» Zeitschrift für Kristallographie, (Υπό εκτύπωση). 28. MAOZHONG MIN, VOUTSAS G., JINXIAO MIN, YANG DING «Α new mineral of the stibnite group. the crystal structure of mineral antimonselite, Sb 2 Se 3». American Mineraligist (Υπό εκτύπωση). 29. VOUTSAS, G., KERAMIDAS, K., TZAVELLAS, L. AMALFI, L. «Crystal structure and spectra of (N,N,N,N -tetramethyl-1,2- diaminoethane) (3-methyl-2,4-pentanedionato)copper(II) perchlorate.» Polyhedron (Υπό δηµοσίευση). 30. TSIAMIS, C. VOUTSAS, G. «Conformational preferences of ligands in mixed-ligand copper(ii) chelates and configuration of substituted 1,2-diamines in mixed-ligand copper(ii) chelates.» Polyhedron (Υπό δηµοσίευση). 31. VOUTSAS, G., TZAVELLAS, L., TSIAMIS, C. «The role of water in the bonding interaction of Bis(aquo) bis(3-cyano-2,4- pentanedionato)zn(ii). Crystal and Molecular Structure of [Zn(H 2 O) 2 (NCacac) 2 ]*2H 2 O» Polyhedron (Υπό δηµοσίευση) 32. VOUTSAS, G., KERAMIDAS, K., DOVA, E., LALIA-KANTOURI, M., HARTOPHYLIS, M. «Crystal structure and spectra of the new triclinic Trans-bis(2-hydroxy, 5- methyl, acetophe-noneoximato)ni(ii)». Polyhedron (Υπό δηµοδίευση)

14 (B) Σε επιστηµονικά συνέδρια: 1. Γενική ανακοίνωση: Α πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Θεσσαλονίκη (1977), σελ ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Π.: «Η κρυσταλλική δοµή ορισµένων θειο- και σεληνο- αλογονιδίων του αντιµονίου (Sb) και βισµουθίου (Bi)». Β Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μυτιλήνη (1980), σελ ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Π.: «Περί της δοµής του SbSeI». Α Πανελλήνιο Συνέδριο Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη (1982). 4. VOUTSAS, G., PAPAZOGLOU, A., STERGIOU, A., RENTZEPERIS, P.: «Systematic structure investigation of the Thio-, Seleno- and Tellurohalogenides of As, Sb and Bi». Thirteenth International Congress of Crystallography, Αµβούργο, υτ. Γερµανία (1984), σελ. C-225, VOUTSAS, G., RENTZEPERIS, P.: «Structure of BiSeCl». Tenth European Crystallographic Meeting, Wroclaw- Πολωνίας (1986), σελ. 268, 6. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Π.: «ιαφοές της δοµής του SbSeCl». B Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα (1986), σελ ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ., ΓΚΕΤΣΙΟΥ, Α.: «Μελέτη του SbSe.75 S.25 I από αναγωγή µονοκρυσταλλικών δεδοµένων σε διαγράµµατα κόνεως». Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα (1986), σελ ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Α., ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Π.: «Κρυσταλλική δοµή του BiTeI». Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα (1986), σελ ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ,Κ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.: «Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα του BiOI» 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη, (1991), σ ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π, ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Π.Ι. «Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα της (2,9-dimethyl-,10- phenanthroline)2,2,6,6-tetramethyl 3,5-heptanedionatoCopper(II)nitrate» 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Γιάννενα, (22-25/9/1992) 11. KΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π «Ακτινογραφικές µελέτες µετρήσεις µε X-ray Powder Diffraction και µελέτη µε τη µέθοδο RIETVELD της ένωσης BiΟΙ» 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Γιάννενα, (22-25/9/1992) 12. KΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π: «Μελέτη µε τη µέθοδο RIETVELD της ένωσης Sb 4 O 5 Cl 2» 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη (1993) 13. KΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π: «Παρασκευή και ακτινογραφικές µετρήσεις µε X-ray Powder Diffraction Sb 4 O 5 Cl 2»

15 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη (1993) 14. XATZH ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α., ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, Λ.Κ., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, Σ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΤΣΙΑΜΗΣ, Χ.:«Ανιόντα ως οµάδες γεφυρώσεως σε µικτές ενώσεις συναρµογής του χαλκού(ιι) µε β-κετονοενόλες και αζωτούχες βάσεις» 4 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, Γιάννενα (1994) 15. KΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π., G.W.J. HEUNEN. α) «Mελέτη της ένωσης Sr 2 LaU 11 O 36 µε Powder Diffraction και επίλυση της δοµής µε τη µέθοδο RIETVELD» 10 Ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, ελφοί, (17-20/9/1994) 16. KΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π: «Mελέη της ένωσης µε περίθλαση ακτίνων Χ της κρυσταλλικής δοµής του BiSeI» 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, ελφοί, (17-20/9/1994) 17. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΟΒΑ, Ε.: «Κρυσταλλοδοµική µελέτη της ένωσης :υπερχλωρικός(ν-µέθυλο-1,2-διαµινοαιθανο)(1-φαινυλο-1,3- βουτανοδιονάτο) χαλκός (ΙΙ)» 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη, (6-10/12/1994) 18. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ., ΛΑΛΙΑ-ΚΑΝΤΟΥΡΗ,.: «Κρυσταλλοδοµική και φασµατοσκοπική µελέτη της ένωσης: transbis(propanone)1-[2-hydroxyphenyl]-oximato palladium(ii)» 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη, (6-10/12/1994) 19. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ., ΤΣΙΑΜΗΣ, Χ.: «Επίδραση συναρµοστών και υποκαταστατών στη δοµή ενώσεων του χαλκού(ιι) µε β-διόνες» στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη, (6-10/12/1994) 20. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π., ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ.& ΟΒΑ, Ε. «Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα κρυσταλλοποιηµένης κυτταρίνης της erythrocladia» 12 Ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Κρήτη, (1996) 21. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π.& ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Κ.Γ. «Κρυσταλλογραφική µελέτη της (2,2 -bipyridine) o-acetoacetotoluididato copper(ii) nitrate» 12 Ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Κρήτη, (1996) 22. ΒΟΥΤΣΑΣ, Γ.Π., KEΡAMI AΣ, K.Γ., OΒA E. «Κρυσταλλική δοµή του τρικλινούς Bis (2-oxo-5-methylbenzophenoneoximato)Ni(II)» 13 Ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη, (21-25/9/1997) 23. ΒΟΥΤΣΑΣ Γ. Π., ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ Κ. Γ, ΧΡΙΣΤΟΦΙ ΗΣ Γ «Μαγµατικό επίδοτο Ca 2 Al 2.18 Fe 0.82 Si 3 O 13 H Μελέτη µε περίθλαση ακτίνων Χ σκόνης µονοκρυστάλλων». 13 Ο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη, (21-25/9/1997)

ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΖΑΝΗ 2013 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο: Χατζηκακού Όνομα: Σωτήρης Όνομα Πατέρα: Κυριάκος Ημερ. Γέννησης: 01/11/1964 Τόπος Γεννήσεις: Αμμόχωστος Κύπρου Τόπος Διαμονής Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Όνοµα: Τίτλος & Θέση: Χρήστος Β. Λιούτας Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. (031) 998206

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Προσωπικά στοιχεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Γεώργιος Ζαχαριάδης του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός, Δρ. Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος 2012 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μήτσαινας Ημερομηνία και Τόπος γέννησης: 15.11.1974, Αθήνα Ιδιότητα: - Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός, ρ. Χηµικών Μηχανικών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η του ημητρίου Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 18/6/1960 Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Section of Mechanics

Section of Mechanics Section of Mechanics Γεώργιος Παπακαλιατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του.π.θ. Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπακαλιατάκης Γεώργιος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 7-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Ταρουδάκη. Καθηγητού. Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Ταρουδάκη. Καθηγητού. Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μιχαήλ Ταρουδάκη Καθηγητού Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Νοέµβριος 2009 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΤΑΡΟΥ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ Ορφέως 50, 714 09

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στο Χρυσοβίτσι Τριπόλεως το 1952. Το 1975 αποφοίτησα από το Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χρονολογία γέννησης : 28 Ιουλίου 1957 Τόπος γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χρονολογία γέννησης : 28 Ιουλίου 1957 Τόπος γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνου Παρίση Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρσάμης ΟΝΟΜΑ: Χρήστος - Πλάτων ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ευστάθιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαρτίου 1966 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου

Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σεπτέμβριος 2011) Διεύθυνση εργασίας: T.Ε.I. Λάρισας, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής/Μαθηματικών, e-mail : lampakis@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Φεβρουάριος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τομέας Φυσικοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10 Ιωάννινα 26 5100 8471 26 5100 8682 fax melissas@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιωάννης ΜΠΡΑΤΣΟΣ Διεύθυνση: Ανδρεάδου 61-63, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 11145, Κ. Πατήσια Νανοτεχνολογίας, Αθήνα, Ελλάδα ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 15310, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ.: +30 211 0191685 +30 210 6503611

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ του ρ. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/04/1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ 42Α ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΟΥ 26-28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Γεννήθηκα το έτος 1949 στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσα το ηµοτικό Σχολείο. Αποφοίτησα από το Ε Γυµνάσιο Αρρένων Θεσ/νίκης (Τµήµα Πρακτικό) το έτος 1967.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστου Αθ. Μπάτζιου

Χρήστου Αθ. Μπάτζιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Αθ. Μπάτζιου Καθηγητή Οικονοµίας Ζωικής Παραγωγής & Εφαρµοσµένης Στατιστικής Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ - ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης Ρέθυµνο Οκτώβριος 2010 ΠEPIEXOMENΑ 1.0 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ο Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος, ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός είναι Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας. Η διατριβή του

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Νικόλαος Κ. Ζούρος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας με έμφαση στη Γεωμορφολογία Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα