Αναλυτικά Σχόλια - Φρέσκο Γάλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικά Σχόλια - Φρέσκο Γάλα"

Transcript

1 Αναλυτικά Σχόλια - Φρέσκο Γάλα AΓΝΟ 10 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Επίσης παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, μέχρι το τέλος του ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 10 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε όλες τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Επίσης έχει ήδη προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος. ΜΕΒΓΑΛ 10 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Επιπλέον παραμένει σταθερή στη δέσμευση της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, στις αρχές του ΝΕΟΓΑΛ 10 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Επιπλέον έχει ήδη προχωρήσει σε αναγραφή μη χρήσης μεταλλαγμένων ζωοτροφών στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος. ΣΕΡΓΑΛ 10

2 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Επιπλέον, παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος μέχρι το τέλος του ΚΡΙ-ΚΡΙ 9,6 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Επιπλέον παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, μέχρι το τέλος του ΟΛΥΜΠΟΣ 9,6 ΡΟΔΟΠΗ 9,6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ 9 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Επιπλέον παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, μέχρι το τέλος του η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Επιπλέον, παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, μέχρι το τέλος του Η εταιρεία διατηρεί την ίδια βαθμολογία. Διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της, Ωστόσο ενώ προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος δεν αναφέρει το πότε θα προβεί στην κίνηση αυτή. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 8,8 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Ωστόσο, ενώ προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος δεν αναφέρει το πότε θα προβεί στην κίνηση αυτή. ΔΩΔΩΝΗ 8,8

3 Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της, Ωστόσο ενώ προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος δεν αναφέρει το πότε θα προβεί στην κίνηση αυτή. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,9 ΔΕΛΤΑ 5,9 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Ωστόσο, ενώ προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος δεν αναφέρει το πότε θα προβεί στην κίνηση αυτή. η εταιρεία παρουσιάζει πτώση. Προσκόμισε όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις ωστόσο, ενώ είχε δηλώσει ότι θα προβεί σε σήμανση το Μάιο του 2010 στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, δεν το έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Αναλυτικά Σχόλια - Γάλα Υψηλής Παστερίωσης ΡΟΔΟΠΗ 9,6 AΓΝΟ 8,3 ΜΕΒΓΑΛ 6,7 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης δεσμεύεται για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος μέχρι το τέλος του η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Ωστόσο δεν αφορούν το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος μέχρι το τέλος του η εταιρεία έχει προσκομίσει ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το γάλα υψηλής παστερίωσης. Δεν προκύπτει ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος επί του παρόντος.

4 ΔΕΛΤΑ 5,9 η εταιρεία παρουσιάζει πτώση. Προσκόμισε όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις ωστόσο, ενώ είχε δηλώσει ότι θα προβεί σε σήμανση το Μάιο του 2010 στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος, δεν το έχει κάνει μέχρι και σήμερα. ΝΟΥΝΟΥ (FRIESLAND CAMPINA) 0 ΦΑΓΕ 0 Αναλυτικά Σχόλια - Γάλα Μακράς Διάρκειας ΡΟΔΟΠΗ 9,6 AΓΝΟ 8,3 ΜΕΒΓΑΛ 1,4 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευσία του τελικού προϊόντος μέχρι το τέλος του η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι γραπτές εγγυήσεις που διαθέτει δεν αφορούν στο σύνολο της παραγωγής της. Παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος μέχρι το τέλος του η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το γάλα μακράς διάρκειας. Δεν προκύπτει ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος επί του παρόντος.

5 ΝΟΥΝΟΥ (FRIESLAND CAMPINA) 0 ΦΑΓΕ 0 Αναλυτικά Σχόλια - Κοτόπουλα ΒΟΚΤΑΣ 6,9 ΚΟΤΙΝΟ 6,5 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 6,4 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι αναλύσεις δεν αφορούν στο σύνολο της παραγωγής της καθώς επίσης δεν προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο η πιστοποίηση που διαθέτει αφορά μέρος της παραγωγής της και δεν προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι αναλύσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. ΓΑΛΑΝΟΣ 6,3 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι γραπτές εγγυήσεις δεν αφορούν στο σύνολο της παραγωγής της καθώς επίσης δεν προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 5,6

6 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 5,3 ΑΓΡΟΖΩΗ 5 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς. Επίσης δεν προτίθεται να προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος Η εταιρεία παρουσιάζει πτώση. Οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής της. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. ΠΙΝΔΟΣ 5 Η εταιρεία παρουσιάζει πτώση. Οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής της. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 4,7 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα. Δεν προκύπτει, επί του παρόντος, ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 4,7 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 0

7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 0 ΛΙΟΓΚΑΣ 0 ΜΙΜΙΚΟΣ 0 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ 0 ΦΡΕΣΚΟΤ 0 "Fresh" 0 Αναλυτικά Σχόλια - Αυγά ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 9,6 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Επιπλέον δηλώνει ότι μέχρι το τέλος του 2011 θα έχει προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 8,8

8 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τα πιστοποιητικά, τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Χάνει βαθμούς διότι ενώ δηλώνει ότι προτίθεται να προβεί σε σήμανση, δεν αναφέρει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα το κάνει. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8,1 ΜΕΓΑΦΑΡΜ 4,7 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Ενώ όμως δηλώνει την πρόθεσή της για σήμανση, δεν αναφέρει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα προβεί στη σήμανση αυτή. η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις οι οποίες όμως δεν καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής της. Δεν προκύπτει ότι μπορεί επί του παρόντος να προβεί σε σήμανση. Αναλυτικά Σχόλια - Αλλαντικά & Κρέας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 8,3 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόμισε δεν αφορούν το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης έχει ήδη προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος για το ποσοστό εκείνο των ζωοτροφών που μπορεί να εγγυηθεί. ΚΡΕΚΑ 8,1 CRETA FARM 6,3 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Ωστόσο δε δηλώνει το πότε θα προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Ωστόσο δεν είναι σαφής η θέση της για σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος

9 YΦΑΝΤΗΣ 5,6 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόμισε δεν αφορούν το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης δε διευκρινίζει το πότε θα προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος. ΝΙΚΑΣ 3,9 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής της. Δεν προκύπτει επί του παρόντος ότι μπορεί να προβεί σε σήμανση. Β.Ι.Κ.Η 0 ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ 0 ΖΛΑΤΗΣ 0 ΠΑΣΣΙΑΣ 0 DIANIK 0 PRIMO 0 Αναλυτικά Σχόλια - Ψάρια

10 ΔΙΑΣ 10 η εταιρεία εξακολουθεί και προσκομίζει όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό σταθερή πορεία και την ανώτερη δυνατή θέση στην κατάταξη. ΝΗΡΕΥΣ 9,2 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 8,3 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. ΓΑΛΑΞΙΔΙ 6,6 η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο οι αναλύσεις και οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόμισε δεν ήταν επαρκείς. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 0 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 0 LION 0 Copyright Greenpeace 2011

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα Οδηγός Καταναλωτών Ο Οδηγός Καταναλωτών της Greenpeace (Νοέµβριος 2007) περιλαµβάνει τα στοιχεία που συγκεντρώνει η οργάνωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ω ΩΝΗ 1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα και ζωοτροφές στην ελληνική αγορά

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα και ζωοτροφές στην ελληνική αγορά Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα και ζωοτροφές στην ελληνική αγορά ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ 13-05-2004 Από το 1996 που ξεκίνησε η µαζική εισαγωγή µεταλλαγµένων στην Ευρώπη, η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΙΝΟ Προσοχή! Tα προϊόντα αυτά προέρχονται ή είναι πιθανό να προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επίσης τα προϊόντα των εταιριών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα στην ελληνική αγορά 16-02-2004

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα στην ελληνική αγορά 16-02-2004 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μεταλλαγµένα τρόφιµα στην ελληνική αγορά 16-02-2004 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ Τα µεταλλαγµένα προϊόντα τρυπώνουν στη διατροφή µας. Η σόγια, το καλαµπόκι και τα παράγωγά τους είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Ανάπτυξη και καινοτομία επιχειρηματικότητα και προώθηση μιας ιδέας klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΙ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Συγκριτική και διαχρονική ανάλυση επιχειρήσεων Μακεδονίας και Θράκης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη η συμμετοχή στη SIAL στο Παρίσι. H Aldi αποχωρεί από την Ελλάδα

Μεγάλη η συμμετοχή στη SIAL στο Παρίσι. H Aldi αποχωρεί από την Ελλάδα LZ 46 19 Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΑΔΑ Lebensmittel Zeitung 45 Ιχθυοκαλλιέργεια 46 Οι εκτροφείς της τσιπούρας και του λαβρακιού συγκρατούν την υπερπαραγωγή τους. Όλα περιστρέφονται γύρο από την διαφάνεια, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ _ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 11084

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN. www.cretafarm.gr 1/06/2011 ΠΑΤΡΑ ΑΔΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 8466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 8737 ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 7859

BUSINESS PLAN. www.cretafarm.gr 1/06/2011 ΠΑΤΡΑ ΑΔΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 8466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 8737 ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 7859 BUSINESS PLAN www.cretafarm.gr 1/06/2011 ΠΑΤΡΑ ΑΔΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 8466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 8737 ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 7859 BUSINESS PLAN CRETA FARM Εργασία στο μάθημα της επιχειρηματικότητας και δεοντολογίας από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 563/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 563/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 563/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Οκτωβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π.

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΣ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. Όλοι γνωρίζουμε το μείζον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 373/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 373/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 373/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 7 η Μαίου 2007, ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

και το μέλλον για μια επιτυχημένο και βιώσιμη επιχείρηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα και ειδικότερα

και το μέλλον για μια επιτυχημένο και βιώσιμη επιχείρηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα και ειδικότερα LZ 47 25 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΑΔΑ Lebensmittel Zeitung 45 Ιχθυοκαλλιέργεια 46 Οι εκτροφείς βρίσκονται κάτω από ισχυρές πιέσεις. Η έλλειψη οικονομικής ισχύος αποδυναμώνει τις επιχειρήσεις εκτροφής. Ολιγαρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2009- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εξετάζοντας τα οικονομικά μεγέθη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, κανείς μπορεί να διαπιστώσει

Διαβάστε περισσότερα

Γερασμένα και. επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ!

Γερασμένα και. επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 10 n ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 Γερασμένα και Η κτηνοτροφία ανάχωμα στις εισαγωγές Σελ. 8-9 επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ! Σελ. 3 Η κρίση «ζωντάνεψε» τους

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ)

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Βιολογικά προϊόντα 2 1.1.1 Έννοια βιολογικών προϊόντων; 2 1.1.2 Πώς τα ξεχωρίζω; 3 1.1.3 Τι πρέπει να προσέξω; 3 1.1.4 Γιατί να τα προτιμήσω; 3 1.1.5 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα