Εισαγωγή στο «Ειδικό τεχνικό τεύχος - Οδηγό με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης»: Περιεχόμενο, στόχοι και σκοπιμότητα της μελέτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο «Ειδικό τεχνικό τεύχος - Οδηγό με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης»: Περιεχόμενο, στόχοι και σκοπιμότητα της μελέτης"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ / _1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Εισαγωγή στο «Ειδικό τεχνικό τεύχος - Οδηγό με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης»: Περιεχόμενο, στόχοι και σκοπιμότητα της μελέτης Η μελέτη «Μορφολογικοί κανόνες δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός των οικισμών κάτω των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας» αφορά τους οικισμούς της Π.Ε. Πέλλας με πληθυσμό κάτω των κατοίκων με βάση την τελευταία απογραφή (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Οι οικισμοί διακρίνονται με βάση το αρχιτεκτονικό και δομημένο περιβάλλον σε: (α) χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς ή με προτεινόμενο παραδοσιακό τμήμα, (β) αξιόλογους, (γ) ενδιαφέροντες, (δ) αδιάφορους. Σε κάθε οικισμό ορίζονται επιμέρους ζώνες με διαφορετικούς κανόνες, οι οποίες αφορούν τόσο την εντός των ορίων των οικισμών περιοχή («Α και Β ζώνη ενιαίων μορφολογικών όρων δόμησης εντός οικισμού») όσο και την περιβάλλουσα εκτός σχεδίου περιοχή τους («Ζώνη ενιαίων μορφολογικών όρων δόμησης εκτός οικισμού»). Κεντρικός στόχος της μελέτης είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου δόμησης, κυρίως για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόλοιπο χωρικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, η μελέτη αποσκοπεί σε: εξειδίκευση των ειδικών όρων δόμησης ανά ομάδες οικισμών με κοινά αρχιτεκτονικά, ιστορικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά και την προσαρμογή τους στα επιμέρους τοπία. ανάδειξη τυχόν διακριτών ενοτήτων στους οικισμούς και την προστασία τους καθώς και του τοπίου εντός και γύρω από αυτούς. εντοπισμό αξιόλογων οικισμών ή τμημάτων οικισμών που θα πρέπει να κηρυχθούν ως παραδοσιακοί και η πρόταση θεσμικού πλαισίου δόμησης. ανάδειξη των αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσής τους στην αρχιτεκτονική εφαρμογή με τρόπο σύγχρονο. καθορισμό κρίσιμων περιοχών που χρήζουν ανάπλασης και αναβάθμισης. ενθάρρυνση ανάπτυξης και εξέλιξης των συστημάτων ΑΠΕ. Η μελέτη περιλαμβάνει κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές δόμησης με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες, ενσωματώνοντας παράλληλα τις αρχές της αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης, της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και των συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτέλεσμα θα είναι η καλύτερη οργάνωση του αγροτικού χώρου, η αναβάθμιση της αισθητικής του κτισμένου περιβάλλοντος, η αποφυγή άστοχων αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων, η καλύτερη ένταξη της δόμησης στο τοπίο και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της τοπικής ιστορικής παράδοσης.

2 εκτός των οικισμών μέχρι κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 1. Ένταξη στον υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό και τοποθέτηση κτηρίου στο οικόπεδο: Α. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να εξασφαλίζει την ένταξη του κτιρίου στο οικόπεδο/γήπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κτισμάτων που αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων. να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. να προσαρμόζονται στη φυσική μορφολογία του εδάφους. να διαφυλάττονται και να εντάσσονται αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. να εξασφαλίζεται στα εμποδιζόμενα άτομα η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Επιδιώκεται κατά το δυνατό η δημιουργία επιμηκών κτιρίων με νότιο προσανατολισμό. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 2. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 3. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιυπαίθριων χώρων): Α. Στους τουριστικούς και περιαστικούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή όμοιων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Β. Η ογκοπλαστική διάρθρωση των κτιρίων προσαρμόζεται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 4. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Δ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. 5. Αριθμός ορόφων και ύψη (ανά τομέα εάν προτείνεται): Είδος κάλυψης και επικάλυψης (στέγη, δώμα, κεραμίδια, πράσινες στέγες, συμβατότητα με ΑΠΕ): Δεν τίθεται περιορισμός στο είδος της κάλυψης. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ποσοστό κλίσης είναι 40%. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές, αποθάρρυνση της λανθασμένης απόδοσης παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και της πιστής αντιγραφής - μιμιτισμού σε νέες οικοδομές): Α. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Β. Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των όψεων και των στοιχείων (π.χ. χρωματισμός, υλικά). Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 8. Ενδεχομένως αναφορά σε επιμέρους μορφολογικά στοιχεία (εξώστες, εξωτερικές κλίμακες, χαγιάτια, σκιάδια, μάνδρες, περιφράξεις, υδρορρόες, κ.λ.π.), σε τμήματα ή περιοχές εντός του οικισμού, κατά την κρίση του μελετητή: Α. Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των όψεων και των στοιχείων (π.χ. χρωματισμός, υλικά). Β. Απαγορεύονται γωνιακοί εξώστες που καταλαμβάνουν ολόκληρο το μήκος των όψεων. Γ. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών καθώς και τυχόν υποστυλώματα των στεγών τους πρέπει να εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και το χρωματισμό των όψεων του κτιρίου. Δ. Η σκίαση ενσωματώνεται κατά προτεραιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Δεν επιτρέπονται οι συνδυασμοί πολλών επιμέρους διαφορετικών κατασκευών και τύπων σκίασης στο ίδιο κτίριο. Ε. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaδ01_

3 εκτός των οικισμών μέχρι κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) 10. ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 9. Aναλογίες και θέση ανοιγμάτων, τύποι κουφωμάτων: Υλικά (πλαίσια για τη χρήση σύγχρονων εμφανών και τοπικών υλικών): Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με τρόπο ενιαίο σε ολόκληρο το κτίριο. 11 Χρωματισμοί (ενδεχόμενες χρωματολογικές προτάσεις συμβατές με το τοπικό περιβάλλον): Επιτρέπονται όλοι οι χρωματισμοί στις όψεις των κτιρίων αρκεί να επιτυγχάνεται αρμονία και ενιαίο ύφος. Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς το χρωματισμό των όψεων και των επιμέρους στοιχείων. 12. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού κτισμάτων (τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Α. Πρέπει να είναι κατά το δυνατό μη εμφανής η τοποθέτηση καλωδίων και κιβωτίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και κεραιών στις εξωτερικές όψεις και τη στέγη. Β. Συνιστάται η κατασκευή σε όλα τα νέα κτίρια κύριας χρήσης (α) δεξαμενών για τη συλλογή των όμβριων και των επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων και (β) ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης, για το πόσιμο και το μη πόσιμο νερό. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Δ. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. 13. Στοιχεία εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, ειδικές διατάξεις (δίκτυα κοινοφελών υπηρεσιών - στύλοι ΔΕΗ -, φωτισμοί, επιγραφές, διαφημιστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.): Τα νέα έργα και δίκτυα τεχνικής υποδομής πρέπει να είναι υπόγεια και να τοποθετούνται σε ειδικούς αγωγούς κάτω από τον κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Απαιτείται η σταδιακή υπογειοποίηση των υφιστάμενων δικτύων. Για τους κοινόχρηστους χώρους συστήνεται: (α) η σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό και τον εξοπλισμό τους με ήπιας μορφής κατασκευές και με μικρές επεμβάσεις στο ανάγλυφο, (β) η αποφυγή απομίμησης λιθόστρωτων οδών και δαπέδων με πέτρες που δε συναντώνται στην περιοχή (π.χ. σχιστόπλακες), (γ) η αποφυγή μίμησης παραδοσιακών σχεδίων/μοτίβων στον εξοπλισμό (π.χ. φωτιστικά, καθιστικά). Στάθμευση: Σε τουριστικούς και σε περιαστικούς αδιάφορους οικισμούς απαιτείται η εξασφάλιση 1 θέσης στάθμευσης εντός του οικοπέδου ανά 100τ.μ. δόμησης κτιρίου κατοικίας κατ ελάχιστο 1 θέση, αρκεί να τηρείται η λοιπή κείμενη νομοθεσία. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaδ02_

4 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Δ. 14 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσια για νέα κτίσματα ως εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση σύγχρονων αναζητήσεων): 15 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής συμβατών βιοκλιματικών κτηρίων, προτάσεις ένταξης εξοπλισμού Α.Π.Ε. στα κτήρια, ακαλύπτους, περιβάλλον): Κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου απαιτείται επιμελής εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 2. Για την εφαρμογή όλων των στοιχείων παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους γενικούς και ειδικούς όρους, μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων και οι εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας σε αδόμητα οικόπεδα. Επίσης, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων/γηπέδων. 4. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου από κάθε σημείο του φυσικού εδάφους. 5. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου σε όλα τα τμήματα του κελύφους ενός κτιρίου, μετά από έγκριση του Σ.Α., αρκεί: - σε περίπτωση τοποθέτησής τους στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες που θα προσαρμόζονται στην κλίση της. - σε περίπτωση τοποθέτησής τους σε δώμα, το μέγιστο ύψος των εγκαταστάσεων να είναι 1,50μ., η απόστασή τους από τα άκρα του δώματος μεγαλύτερή ή ίση από το μέγιστο υλοποιημένο ύψος τους και το δοχείο να τοποθετείται κάτω από το συλλέκτη, ενώ είναι υποχρεωτική η κατασκευή στηθαίου με το μέγιστο ύψος βάσει κείμενης νομοθεσίας. 6. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Φύτευση (προτεινόμενα φυτά από την ντόπια χλωρίδα): Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά. 17 Δυνατότητα αναγκαιότητα διαφοροποίησης των ανωτέρω κατευθύνσεων δόμησης σε διαφορετικά τμήματα του οικισμού: 18 Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Α. Προτείνεται η κήρυξη των Πηγών Αραβησσού ως προστατευόμενο τοπίο με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει. Β. Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί) Μέριμνα για ειδικά ή διατηρητέα κτήρια, ειδικές διατάξεις για μεγάλα κτήρια ή ειδικά συγκροτήματα (τουριστικά, αγροτικά, βιομηχανικά, άλλα, κατασκευές που απαγορεύονται κ.λ.π.): Έλεγχος από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τις παρεκκλίσεις: ναι 21 Κίνητρα βελτίωσης υπαρχόντων κτισμάτων και απόσυρσης παλαιών ασύμβατων: Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaδ03_

5 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Δ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) I ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 1. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 2. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιυπαίθριων - χώρων): Α. Σε τουριστικούς και σε περιαστικούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή πανομοιότυπων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να εξασφαλίζει την ένταξη του κτιρίου στο οικόπεδο/γήπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κτισμάτων που αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων. να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. να προσαρμόζονται στη φυσική μορφολογία του εδάφους. να διαφυλάττονται και να εντάσσονται αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. να εξασφαλίζεται στα εμποδιζόμενα άτομα η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Γ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. Δ. Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί). 4. Μέγιστη κλίση εδάφους για οικοδομησιμότητα: 5. Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση τ Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά. 6. Ύψη και αριθμός ορόφων: 7. Είδος στέγασης (στέγη, δώμα, ένταξη συστημάτων ΑΠΕ - πράσινες στέγες εάν προτείνονται κ.λ.π.): Η επιλογή του είδους της επιστέγασης είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κλίσης είναι 35%. 8. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (λιτότητα και καθαρότητα στις μορφές, ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές): 9. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού ( τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. 10. Υλικά (προτεινόμενα υλικά, τεχνικές κ.λ.π.) που να είναι αυθεντικά και όχι απομιμήσεις άλλων, συμβατά με το ύφος της περιοχής, εναρμονιζόμενα μεταξύ τους χωρίς πολύπλοκους συνδυασμούς (κατά προτίμηση τοπικά υλικά π.χ. πέτρα) και πλαίσιο για την χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών: Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με τρόπο ενιαίο σε ολόκληρο το κτίριο. 11. Χρωματισμοί (τυχόν προτεινόμενοι χρωματισμοί με στόχο την καλύτερη ένταξη των κτηρίων στο τοπίο): Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς το χρωματισμό των όψεων και των επιμέρους στοιχείων. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaδ04_

6 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Δ. I ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 12. Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσιο για νέα κτίσματα): 15. Ειδικές προτάσεις κριτηρίων για τρόπους ένταξης στο τοπίο σε περιοχές με σημαντικές θέες και προστατευόμενα στοιχεία με βάση την μελέτη σημαντικών οπτικών φυγών (π.χ. σε περιπτώσεις εξαιρετικού τοπίου ή τοπίου με θέα σε φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία μπορεί να προταθεί πλήρης ενσωμάτωση των κτηρίων στο έδαφος - υπόσκαφα κτήρια, διατήρηση ορίζοντα και κορυφών λόφων, ακτών κ.λ.π.) : 18. Διαφοροποίηση ανάλογα με την διακύμανση της επιτρεπόμενης δόμησης (σε συνδυασμό με το δρομολογούμενο νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση): Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής βιοκλιματικών κτηρίων, περιγραφή πλαισίου για την συμβατότητα με το τοπίο και την μορφολογία του, ένταξη των μορφών ΑΠΕ, όροι - περιορισμοί της εγκατάστασής τους): Επιτρέπονται όλες οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες και τα πάνελ, που θα προσαρμόζονται στην κλίση της. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται οι οικιακές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. 14. Εναλλακτικές προτάσεις για το μέγεθος, τον όγκο και το ύψος των κτηρίων: Για γήπεδα που εμπίπτουν σε ζώνη πλάτους 100μ. εκατέρωθεν κορυφογραμμής (υδροκρίτη) πρέπει να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας δόμησης χάρτης ΓΥΣ 1:5.000, όπου θα απεικονίζεται η θέση του προς ανέγερση κτιρίου και τα σχετικά υψόμετρα και απαιτείται η έγκριση του Σ.Α. 16. Προτεινόμενες τυπολογίες ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής (π.χ. για περιοχές με κλίσεις): 17. Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Προτείνεται η κήρυξη των Πηγών Αραβησσού ως προστατευόμενο τοπίο με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει. Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. ναι Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaδ05_

7 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 1. Ένταξη στον υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό και τοποθέτηση κτηρίου στο οικόπεδο: Α. Τα κτίρια εντάσσονται στο οικόπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: (α) να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων, (β) να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες, (γ) να προσαρμόζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους, (δ) να διαφυλάττει και να εντάσσει αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και (ε) να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα εμποδιζόμενα άτομα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Επιδιώκεται κατά το δυνατό η δημιουργία επιμηκών κτιρίων με νότιο προσανατολισμό. 2. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 3. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιπαίθριων - χώρων): Α. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου προσαρμόζεται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Β. Σε τουριστικούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή όμοιων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 4. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Δ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. 5. Αριθμός ορόφων και ύψη (ανά τομέα εάν προτείνεται): 6. Είδος κάλυψης και επικάλυψης (στέγη, δώμα, κεραμίδια, πράσινες στέγες, συμβατότητα με ΑΠΕ): Δεν τίθεται περιορισμός στο είδος της κάλυψης. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ποσοστό κλίσης είναι 35%. 7. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές, αποθάρρυνση της λανθασμένης απόδοσης παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και της πιστής αντιγραφής - μιμιτισμού σε νέες οικοδομές): Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των όψεων και των στοιχείων (π.χ. χρωματισμός, υλικά). Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaγ01_

8 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 8. Ενδεχομένως αναφορά σε επιμέρους μορφολογικά στοιχεία (εξώστες, εξωτερικές κλίμακες, χαγιάτια, σκιάδια, μάνδρες, περιφράξεις, υδρορρόες, κ.λ.π.), σε τμήματα ή περιοχές εντός του οικισμού, κατά την κρίση του μελετητή: Α. Τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Β. Εξώστες : Σε περίπτωση κατασκευής εξωστών, πρέπει να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι και να έχουν μήκος έως τα 2/3 του μήκους της όψης. Επίσης, απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες. Γ. Κλίμακες : Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου για την πρόσβαση στον όροφο και τους εξώστες. Απαγορεύεται να είναι κυκλικό και πρέπει να βρίσκεται σε όλο του το μήκος παράλληλα με το κτίριο, εφαπτομενικά ή όχι. Δ. Κιγκλιδώματα και υποστυλώματα: Τα κιγκλιδώματα των κλιμακοστασίων καθώς και τυχόν υποστυλώματα των στεγών τους πρέπει να εναρμονίζονται με το άμεσο περιβάλλον τους και με το χαρακτήρα και το χρωματισμό των όψεων των κτιρίων. Ε. Περιφράξεις: Τυχόν υφιστάμενες παραδοσιακές περιφράξεις διατηρούνται ή αποκαθίστανται στην αυθεντική τους μορφή. Ζ. Σκίαστρα: Η σκίαση ενσωματώνεται κατά προτεραιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Δεν επιτρέπονται οι συνδυασμοί πολλών επιμέρους διαφορετικών κατασκευών και τύπων σκίασης στο ίδιο κτίριο. Σε ισόγεια τμήματα κτιρίων με χρήση άλλη πλην κατοικίας επιτρέπεται η χρήση μονόχρωμων τεντών μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 9. Aναλογίες και θέση ανοιγμάτων, τύποι κουφωμάτων: Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν το τοπικό πρότυπο ως προς τη θέση, τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους. 10. Υλικά (πλαίσια για την χρήση σύγχρονων εμφανών και τοπικών υλικών): Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων. 11. Χρωματισμοί (ενδεχόμενες χρωματολογικές προτάσεις συμβατές με το τοπικό περιβάλλον): Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Δ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. 12. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού ( τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Α. Πρέπει να είναι κατά το δυνατό μη εμφανής η τοποθέτηση καλωδίων και κιβωτίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και κεραιών στις εξωτερικές όψεις και τη στέγη. Β. Συνιστάται η κατασκευή σε όλα τα νέα κτίρια κύριας χρήσης (α) δεξαμενών για τη συλλογή των όμβριων και των επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων και (β) ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης, για το πόσιμο και το μη πόσιμο νερό. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Δ. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaγ02_

9 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ Στοιχεία εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, ειδικές διατάξεις (υλικά -λιθόστρωτα - δίκτυα κοινοφελών υπηρεσιών - στύλοι ΔΕΗ -, φωτισμοί, επιγραφές, διαφημιστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.): Α. Τα νέα έργα και δίκτυα τεχνικής υποδομής πρέπει να είναι υπόγεια και να τοποθετούνται σε ειδικούς αγωγούς κάτω από τον κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Απαιτείται η σταδιακή υπογειοποίηση των υφιστάμενων δικτύων. Β. Για τους κοινόχρηστους χώρους συστήνεται: (α) η σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό και τον εξοπλισμό τους με ήπιας μορφής κατασκευές και με μικρές επεμβάσεις στο ανάγλυφο, (β) η αποφυγή απομίμησης λιθόστρωτων οδών και δαπέδων με πέτρες που δε συναντώνται στην περιοχή (π.χ. σχιστόπλακες), (γ) η αποφυγή μίμησης παραδοσιακών σχεδίων/μοτίβων στον εξοπλισμό (π.χ. φωτιστικά, καθιστικά). Γ. Στάθμευση: Σε τουριστικούς ενδιαφέροντες οικισμούς απαιτείται η εξασφάλιση 1 θέσης στάθμευσης εντός του οικοπέδου ανά 100τ.μ. δόμησης κτιρίου κατοικίας κατ ελάχιστο 1 θέση, αρκεί να τηρείται η λοιπή κείμενη νομοθεσία. 14. Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσια για νέα κτίσματα ως εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση σύγχρονων αναζητήσεων): 15. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής συμβατών βιοκλιματικών κτηρίων, προτάσεις ένταξης εξοπλισμού Α.Π.Ε. στα κτήρια, ακαλύπτους, περιβάλλον): 1. Κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου απαιτείται επιμελής εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 2. Για την εφαρμογή όλων των στοιχείων παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους γενικούς και ειδικούς όρους, μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων και οι εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας σε αδόμητα οικόπεδα. Επίσης, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων/γηπέδων. 4. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου από κάθε σημείο του φυσικού εδάφους. 5. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου σε όλα τα τμήματα του κελύφους ενός κτιρίου, μετά από έγκριση του Σ.Α., αρκεί: - σε περίπτωση τοποθέτησής τους στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες που θα προσαρμόζονται στην κλίση της. - σε περίπτωση τοποθέτησής τους σε δώμα, το μέγιστο ύψος των εγκαταστάσεων να είναι 1,50μ., η απόστασή τους από τα άκρα του δώματος μεγαλύτερή ή ίση από το μέγιστο υλοποιημένο ύψος τους και το δοχείο να τοποθετείται κάτω από το συλλέκτη, ενώ είναι υποχρεωτική η κατασκευή στηθαίου με το μέγιστο ύψος βάσει κείμενης νομοθεσίας. 6. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 16. Φύτευση (προτεινόμενα φυτά από την ντόπια χλωρίδα): Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά Δυνατότητα αναγκαιότητα διαφοροποίησης των ανωτέρω κατευθύνσεων δόμησης σε διαφορετικά τμήματα του οικισμού: Οι κατευθύνσεις και όροι δόμησης αφορούν την "Α' Ζώνη ενιαίων μορφολογικών όρων δόμησης εντός οικισμού". Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί). Μέριμνα για ειδικά ή διατηρητέα κτήρια, ειδικές διατάξεις για μεγάλα κτήρια ή ειδικά συγκροτήματα (τουριστικά, αγροτικά, βιομηχανικά, άλλα, κατασκευές που απαγορεύονται κ.λ.π.): Έλεγχος από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τις παρεκκλίσεις: ναι Κίνητρα βελτίωσης υπαρχόντων κτισμάτων και απόσυρσης παλαιών ασύμβατων: Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaγ03_

10 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) I Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 1. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 2. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιπαίθριων - χώρων): 4. Μέγιστη κλίση εδάφους για οικοδομησιμότητα: Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά. 7. Είδος στέγασης (στέγη, δώμα, ένταξη συστημάτων ΑΠΕ - πράσινες στέγες εάν προτείνονται κ.λ.π.): 8. ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Α. Στους τουριστικούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή πανομοιότυπων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να εξασφαλίζει την ένταξη του κτιρίου στο οικόπεδο/γήπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κτισμάτων που αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων. να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. να προσαρμόζονται στη φυσική μορφολογία του εδάφους. να διαφυλάττονται και να εντάσσονται αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. να εξασφαλίζεται στα εμποδιζόμενα άτομα η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Γ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. Δ. Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί). Προτεινόμενη φύτευση (κατά προτίμηση με τοπικά είδη φυτών): Ύψη και αριθμός ορόφων: Η επιλογή του είδους της επιστέγασης είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κλίσης είναι 35%. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (λιτότητα και καθαρότητα στις μορφές, ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές): Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού ( τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. Υλικά (προτεινόμενα υλικά, τεχνικές κ.λ.π.) που να είναι αυθεντικά και όχι απομιμήσεις άλλων, συμβατά με το ύφος της περιοχής, εναρμονιζόμενα μεταξύ τους χωρίς πολύπλοκους συνδυασμούς (κατά προτίμηση τοπικά υλικά π.χ. πέτρα) και πλαίσιο για την χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών: Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με τρόπο ενιαίο σε ολόκληρο το κτίριο. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaγ04_

11 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) I ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 11. Χρωματισμοί (τυχόν προτεινόμενοι χρωματισμοί με στόχο την καλύτερη ένταξη των κτηρίων στο τοπίο): Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς το χρωματισμό των όψεων και των επιμέρους στοιχείων. Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσιο για νέα κτίσματα): Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής βιοκλιματικών κτηρίων, περιγραφή πλαισίου για την συμβατότητα με το τοπίο και την μορφολογία του, ένταξη των μορφών ΑΠΕ, όροι - περιορισμοί της εγκατάστασής τους): Επιτρέπονται όλες οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες και τα πάνελ, που θα προσαρμόζονται στην κλίση της. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται οι οικιακές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. 14. Εναλλακτικές προτάσεις για το μέγεθος, τον όγκο και το ύψος των κτηρίων: 15. Ειδικές προτάσεις κριτηρίων για τρόπους ένταξης στο τοπίο σε περιοχές με σημαντικές θέες και προστατευόμενα στοιχεία με βάση την μελέτη σημαντικών οπτικών φυγών (π.χ. σε περιπτώσεις εξαιρετικού τοπίου ή τοπίου με θέα σε φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία μπορεί να προταθεί πλήρης ενσωμάτωση των κτηρίων στο έδαφος - υπόσκαφα κτήρια, διατήρηση ορίζοντα και κορυφών λόφων, ακτών κ.λ.π.) : Για γήπεδα που εμπίπτουν σε ζώνη πλάτους 100μ. εκατέρωθεν κορυφογραμμής (υδροκρίτη), πρέπει να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας δόμησης χάρτης ΓΥΣ 1:5.000, όπου θα απεικονίζεται η θέση του προς ανέγερση κτιρίου και τα σχετικά υψόμετρα και απαιτείται η έγκριση του Σ.Α. 16. Προτεινόμενες τυπολογίες ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής (π.χ. για περιοχές με κλίσεις): 17. Διαφοροποίηση ανάλογα με την διακύμανση της επιτρεπόμενης δόμησης (σε συνδυασμό με το δρομολογούμενο νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση): 18. Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. ναι Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaγ05_

12 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 1. Ένταξη στον υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό και τοποθέτηση κτηρίου στο οικόπεδο: Α. Τα κτίρια εντάσσονται στο οικόπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: (α) να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων, (β) να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες, (γ) να προσαρμόζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους, (δ) να διαφυλάττει και να εντάσσει αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και (ε) να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα εμποδιζόμενα άτομα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Επιδιώκεται κατά το δυνατό η δημιουργία επιμηκών κτιρίων με νότιο προσανατολισμό. 2. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 3. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιπαίθριων - χώρων): Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Για κτίρια άνω του μέγιστου επιτρεπόμενου όγκου (κατά ΝΟΚ ή κατά τις ισχύουσες ανά οικισμό ειδικές διατάξεις) επιβάλλεται η διάσπασή του σε επιμέρους ανεξάρτητους όγκους, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Απαγορεύεται η κατασκευή πανομοιότυπων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. 4. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Σε ορεινούς οικισμούς απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Δ. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. 5. Αριθμός ορόφων και ύψη (ανά τομέα εάν προτείνεται): Επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μόνο η στέγη και οι καπνοδόχοι και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ΑΠΕ. Το μέγιστο ύψος της οροφής του υπογείου πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους τροποποιείται από 1,20μ. (άρθρο 2 Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α /2012) σε 0,80μ. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 6. Είδος κάλυψης και επικάλυψης (στέγη, δώμα, κεραμίδια, πράσινες στέγες, συμβατότητα με ΑΠΕ): 7. Α. Επιβάλλεται δίριχτη ή τετράριχτη στέγη κόκκινου χρώματος ή παρόμοιας απόχρωσης, μέγιστου ύψους 2μ. και μέγιστης κλίσης 35%. Β. Η προεξοχή της στέγης είναι από 0,40μ. ως 0,80μ. Γ. Επιτρέπεται η κατασκευή δώματος σε ποσοστό 20% της υλοποιούμενης κάλυψης. Δ. Απαγορεύονται οι εγκιβωτισμένες στέγες. Ε. Για ισόγεια κτίρια βοηθητικής χρήσης (π.χ. αποθήκες, χώρους στάθμευσης) επιτρέπεται η μονόριχτη στέγη. Ζ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους προαναφερόμενους όρους μετά από έγκριση του Σ.Α. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές, αποθάρρυνση της λανθασμένης απόδοσης παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και της πιστής αντιγραφής - μιμιτισμού σε νέες οικοδομές): Α. Τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Β. Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων. Γ. Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των όψεων και των στοιχείων (π.χ. χρωματισμός, υλικά). Δ. Απαγορεύονται οι καμπύλες διαμορφώσεις σε δομικά και μορφολογικά στοιχεία (π.χ. εξώστες, δοκοί, υποστυλώματα, πρέκια, κλιμακοστάσια). Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ01_

13 εκτός των οικισμών μέχρι κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 8 Ενδεχομένως αναφορά σε επιμέρους μορφολογικά στοιχεία (εξώστες, εξωτερικές κλίμακες, χαγιάτια, σκιάδια, μάνδρες, περιφράξεις, υδρορρόες, κ.λ.π.), σε τμήματα ή περιοχές εντός του οικισμού, κατά την κρίση του μελετητή: Εξώστες: Οι εξώστες δεν εν είναι υποχρεωτικοί. Σε περίπτωση κατασκευής πρέπει να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι και να έχουν μήκος έως το 1/2 του μήκους της όψης. Επίσης, απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες. Κλιμακοστάσια: Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου για την πρόσβαση στον όροφο και τους εξώστες. Απαγορεύεται να είναι κυκλικό και πρέπει να βρίσκεται σε όλο του το μήκος παράλληλα με το κτίριο, εφαπτομενικά ή όχι. Τα κιγκλιδώματα των κλιμακοστασίων καθώς και τυχόν υποστυλώματα των στεγών τους πρέπει να εναρμονίζονται με το άμεσο περιβάλλον τους και με το χαρακτήρα και το χρωματισμό των όψεων του κτιρίου. Περιφράξεις: Το συμπαγές τμήμα της περίφραξης επιβάλλεται να έχει ύψος μέχρι 1μ. και το σύνολο της περίφραξης μέχρι 2μ. Το συμπαγές τμήμα αποτελείται είτε από εμφανή λιθοδομή είτε είναι επιχρισμένο σε ενιαίο χρωματισμό σε αποχρώσεις άσπρου, πράσινου, μπλε, κεραμιδί, πορτοκαλί, γκρι και κίτρινου, το οποίο θα είναι εναρμονισμένο με εκείνο του κτιρίου. Τυχόν υφιστάμενες παραδοσιακές περιφράξεις διατηρούνται ή αποκαθίστανται στην αυθεντική τους μορφή. Σκίαστρα: Η σκίαση ενσωματώνεται κατά προτεραιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Δεν επιτρέπονται οι συνδυασμοί πολλών επιμέρους διαφορετικών κατασκευών και τύπων σκίασης στο ίδιο κτίριο. Σε ισόγεια τμήματα κτιρίων με χρήση άλλη πλην κατοικίας επιτρέπεται η χρήση μονόχρωμων τεντών μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπονται ανοίγματα στο υπόγειο μόνο στις όψεις των κτιρίων προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους προαναφερόμενους όρους μετά από έγκριση του Σ.Α. 9. Aναλογίες και θέση ανοιγμάτων, τύποι κουφωμάτων: Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν το τοπικό πρότυπο ως προς τη θέση τους και ως προς τις αναλογίες και διαστάσεις τους. Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι ανοιγόμενα. Τα σκούρα είναι προαιρετικά και εφόσον κατασκευαστούν πρέπει να είναι ανοιγόμενα, σε ίδιο χρωματισμό με τα κουφώματα και να εναρμονίζονται με το σχεδιασμό και το χρωματισμό των όψεων του κτιρίου. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους προαναφερόμενους όρους μετά από έγκριση του Σ.Α. 10. Υλικά (προτεινόμενα οικοδομικά υλικά, τεχνικές, σοβάδες / είδη, υφές, χρωματισμοί κ.λ.π.) συμβατά με το ύφος της περιοχής, εναρμονιζόμενα μεταξύ τους: Οι εξωτερικές όψεις των τοιχοποιιών διαμορφώνονται είτε από εμφανή λιθοδομή είτε από επίχρισμα (τριπτό ή πεταχτό). Απαγορεύεται η εφαρμογή άλλων επενδύσεων πλην λιθοδομής. 11. Χρωματισμοί (ενδεχόμενες χρωματολογικές προτάσεις συμβατές με το τοπικό περιβάλλον): Οι εξωτερικές όψεις των τοιχοποιιών χρωματίζονται σε αποχρώσεις άσπρου, γκρι, κόκκινου και με τρόπο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αρμονία και ενιαίο ύφος. 12. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού ( τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Α. Πρέπει να είναι κατά το δυνατό μη εμφανής από κοινόχρηστο χώρο η τοποθέτηση καλωδίων και κιβωτίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κεραιών στις εξωτερικές όψεις και τη στέγη. Β. Συνιστάται η κατασκευή σε όλα τα νέα κτίρια κύριας χρήσης (α) δεξαμενών για τη συλλογή των όμβριων και των επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων και (β) ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης, για το πόσιμο και το μη πόσιμο νερό. Γ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. Δ. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. 13. Στοιχεία εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, ειδικές διατάξεις (υλικά -λιθόστρωτα - δίκτυα κοινοφελών υπηρεσιών - στύλοι ΔΕΗ -, φωτισμοί, επιγραφές, διαφημιστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.): Α. Τα νέα έργα και δίκτυα τεχνικής υποδομής πρέπει να είναι υπόγεια και να τοποθετούνται σε ειδικούς αγωγούς κάτω από τον κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Απαιτείται η σταδιακή υπογειοποίηση των υφιστάμενων δικτύων. Β. Για τους κοινόχρηστους χώρους συστήνεται: (α) η σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό και τον εξοπλισμό τους με ήπιας μορφής κατασκευές και με μικρές επεμβάσεις στο ανάγλυφο, (β) η αποφυγή απομίμησης λιθόστρωτων οδών και δαπέδων με πέτρες που δε συναντώνται στην περιοχή (π.χ. σχιστόπλακες), (γ) η αποφυγή μίμησης παραδοσιακών σχεδίων/μοτίβων στον εξοπλισμό (π.χ. φωτιστικά, καθιστικά). Γ. Στους τουριστικούς οικισμούς απαιτείται η εξασφάλιση 1 θέσης στάθμευσης εντός του οικοπέδου ανά 100τ.μ. δόμησης κτιρίου κατοικίας κατ ελάχιστο 1 θέση, αρκεί να τηρείται η λοιπή κείμενη νομοθεσία. Δ. Οι επιγραφές σε κτίρια τοποθετούνται μόνο στις όψεις του κτιρίου και στην περίφραξη του οικοπέδου και πρέπει να είναι λιτές και μικρές και να εναρμονίζονται με τα χρώματα του κτιρίου. Απαγορεύονται οι φωτεινές επιγραφές. Η θέση των επιγραφών πρέπει να προβλέπεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 2946/2001, η ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ 1255Β /2002) και η λοιπή κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν. 14. Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσια για νέα κτίσματα ως εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση σύγχρονων αναζητήσεων): Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ02_

14 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής συμβατών βιοκλιματικών κτηρίων, προτάσεις ένταξης εξοπλισμού Α.Π.Ε. στα κτήρια, ακαλύπτους, περιβάλλον): 1. Κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου απαιτείται επιμελής εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 2. Για την εφαρμογή όλων των στοιχείων παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους γενικούς και ειδικούς όρους, μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Απαγορεύονται: (α) οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων και οι εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας σε αδόμητα οικόπεδα, (β) οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων/γηπέδων και (γ) οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. 4. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου σε όλα τα τμήματα του κελύφους ενός κτιρίου, μετά από έγκριση του Σ.Α., αρκεί: - να μην είναι εμφανείς από κοινόχρηστο χώρο. - σε περίπτωση τοποθέτησής τους στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες που θα προσαρμόζονται στην κλίση της. - σε περίπτωση τοποθέτησής τους σε δώμα, το μέγιστο ύψος των εγκαταστάσεων να είναι 1,50μ., η απόστασή τους από τα άκρα του δώματος μεγαλύτερή ή ίση από το μέγιστο υλοποιημένο ύψος τους και το δοχείο να τοποθετείται κάτω από το συλλέκτη, ενώ είναι υποχρεωτική η κατασκευή στηθαίου με το μέγιστο ύψος βάσει κείμενης νομοθεσίας. 5. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 16. Φύτευση (προτεινόμενα φυτά από την ντόπια χλωρίδα): 17. Δυνατότητα αναγκαιότητα διαφοροποίησης των ανωτέρω κατευθύνσεων δόμησης σε διαφορετικά τμήματα του οικισμού: Οι κατευθύνσεις και όροι δόμησης αφορούν την "Α' Ζώνη ενιαίων μορφολογικών όρων δόμησης εντός οικισμού". 18. Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί). 19. Μέριμνα για ειδικά ή διατηρητέα κτήρια, ειδικές διατάξεις για μεγάλα κτήρια ή ειδικά συγκροτήματα (τουριστικά, αγροτικά, βιομηχανικά, άλλα, κατασκευές που απαγορεύονται κ.λ.π.): 20. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά. Έλεγχος από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τις παρεκκλίσεις: ναι 21. Κίνητρα βελτίωσης υπαρχόντων κτισμάτων και απόσυρσης παλαιών ασύμβατων: Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ03_

15 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Β. I ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 1. Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): 2. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιπαίθριων - χώρων): Α. Απαγορεύεται η κατασκευή πανομοιότυπων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Β. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 3. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Α. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να εξασφαλίζει την ένταξη του κτιρίου στο οικόπεδο/γήπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κτισμάτων που αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων. να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. να προσαρμόζονται στη φυσική μορφολογία του εδάφους. να διαφυλάττονται και να εντάσσονται αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. να εξασφαλίζεται στα εμποδιζόμενα άτομα η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Β. Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. Γ. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Δ. Πρέπει να προστατεύονται αξιόλογοι φυσικοί σχηματισμοί (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986 (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί). 4. Μέγιστη κλίση εδάφους για οικοδομησιμότητα: 5. Προτεινόμενη φύτευση (κατά προτίμηση με τοπικά είδη φυτών): Προτείνεται να χρησιμοποιούνται στη φύτευση τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους ενδημικά δέντρα και φυτά. 6. Ύψη και αριθμός ορόφων: 7. Είδος στέγασης (στέγη, δώμα, ένταξη συστημάτων ΑΠΕ - πράσινες στέγες εάν προτείνονται κ.λ.π.): Η επιλογή του είδους της επιστέγασης είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κλίσης είναι 35%. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ04_

16 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) I ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς 8. Μορφολογικά και άλλα στοιχεία (λιτότητα και καθαρότητα στις μορφές, ενθάρρυνση των μορφολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και των αρχών της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής και της αφαιρετικής αναφοράς σε αυτές): Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. 9. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού ( τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιοθερμοσίφωνες κ.λ.π.): Α. Πρέπει να είναι κατά το δυνατό μη εμφανής από κοινόχρηστο χώρο η τοποθέτηση καλωδίων και κιβωτίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κεραιών στις εξωτερικές όψεις και τη στέγη. Β. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο. Επίσης, απαγορεύεται η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης, όπου αυτή επιβάλλεται ή προβλέπεται βάσει της άδειας δόμησης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και των εξωτερικών επιχρισμάτων. Γ. Συνιστάται η κατασκευή σε όλα τα νέα κτίρια κύριας χρήσης (α) δεξαμενών για τη συλλογή των όμβριων και των επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων και (β) ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης, για το πόσιμο και το μη πόσιμο νερό. Δ. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από έγκριση του Σ.Α. 10. Υλικά (προτεινόμενα υλικά, τεχνικές κ.λ.π.) που να είναι αυθεντικά και όχι απομιμήσεις άλλων, συμβατά με το ύφος της περιοχής, εναρμονιζόμενα μεταξύ τους χωρίς πολύπλοκους συνδυασμούς (κατά προτίμηση τοπικά υλικά π.χ. πέτρα) και πλαίσιο για την χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών: Α. Συστήνεται η εφαρμογή υλικών με τρόπο αληθινό, χωρίς πιστή αντιγραφή και μίμηση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων. Β. Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των όψεων και των στοιχείων (π.χ. χρωματισμός, υλικά). 11. Χρωματισμοί (τυχόν προτεινόμενοι χρωματισμοί με στόχο την καλύτερη ένταξη των κτηρίων στο τοπίο): Στα κτίρια εντός ενός οικοπέδου πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς το χρωματισμό των όψεων και των επιμέρους στοιχείων. 12. Νέες μορφολογικές αναζητήσεις (πλαίσιο για νέα κτίσματα): 13. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - ΑΠΕ (ενθάρρυνση κατασκευής βιοκλιματικών κτηρίων, περιγραφή πλαισίου για την συμβατότητα με το τοπίο και την μορφολογία του, ένταξη των μορφών ΑΠΕ, όροι - περιορισμοί της εγκατάστασής τους): Eπιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου στη στέγη, επιτρέπονται πάνω σε αυτή μόνο οι συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία θα προσαρμόζονται στην κλίση της. 14. Εναλλακτικές προτάσεις για το μέγεθος, τον όγκο και το ύψος των κτηρίων: Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ05_

17 ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) I ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 2 Οι προτεινόμενοι όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά τομείς: 15. Ειδικές προτάσεις κριτηρίων για τρόπους ένταξης στο τοπίο σε περιοχές με σημαντικές θέες και προστατευόμενα στοιχεία με βάση την μελέτη σημαντικών οπτικών φυγών (π.χ. σε περιπτώσεις εξαιρετικού τοπίου ή τοπίου με θέα σε φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία μπορεί να προταθεί πλήρης ενσωμάτωση των κτηρίων στο έδαφος - υπόσκαφα κτήρια, διατήρηση ορίζοντα και κορυφών λόφων, ακτών κ.λ.π.) : Για γήπεδα που εμπίπτουν σε ζώνη πλάτους 100μ. εκατέρωθεν κορυφογραμμής (υδροκρίτη) και για την έκδοση άδειας δόμησης και κατεδάφισης, πρέπει να υποβάλλεται ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας δόμησης χάρτης ΓΥΣ 1:5.000, όπου θα απεικονίζεται η θέση του προς ανέγερση κτιρίου και τα σχετικά υψόμετρα και απαιτείται η έγκριση του Σ.Α. 16. Προτεινόμενες τυπολογίες ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής (π.χ. για περιοχές με κλίσεις): 17. Διαφοροποίηση ανάλογα με την διακύμανση της επιτρεπόμενης δόμησης (σε συνδυασμό με το δρομολογούμενο νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση): 18. Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου δόμησης με κήρυξη μετώπων οδών, πλατειών, μεμονωμένων κτηρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους: Έλεγχος από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τις παρεκκλίσεις: ναι Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaβ06_

18 εκτός των οικισμών μέχρι κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Α. 1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 1 Ένταξη κτηρίων στον πολεοδομικό ιστό και τοποθέτηση κτηρίου στο οικόπεδο: Τα κτίρια εντάσσονται στο οικόπεδο και στο τοπίο έτσι, ώστε: (α) να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων και κατά το δυνατό η θέα των όμορων οικοπέδων, (β) να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες, (γ) να προσαρμόζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους, (δ) να διαφυλάττει και να εντάσσει αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι, κλπ) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και (ε) να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα εμποδιζόμενα άτομα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σε δρόμους με συνεχή μέτωπα, η χωροθέτηση και διαμόρφωση των όψεων του νέου κτιρίου να λαμβάνουν υπόψη το μέτωπο των υφιστάμενων οικοδομών. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση κάθε κτιρίου, τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά, η διάταξη του μέσα στο γήπεδο και η ένταξη στον πολεοδομικό ιστό προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα πρότυπα. Επιδιώκεται η τοποθέτηση των κτιρίων με κατά το δυνατό νότιο προσανατολισμό, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι για τη θέση του κτιρίου. Θέση της οικοδομής: - Στους οικισμούς Αρχάγγελος, Νότια, Αετοχώρι, Περίκλεια, Λαγκαδιά, Σαρακηνοί, Άνω Γαρέφι, Ξανθόγεια το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα εντός του οικοπέδου. Στους πρώτους 5 συνίσταται το κτίριο να «ανοίγεται» προς το εσωτερικό του οικοπέδου. - Στους οικισμούς Άγρας, Νησί, Πρόμαχοι το κτίριο τοποθετείται σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή / γραμμή δόμησης. - Στους οικισμούς Κρώμνη, Άγιος Αθανάσιος τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 5μ. από τα όρια του οικοπέδου και μόνο εφόσον προκύπτει κάτοψη ισογείου εμβαδού τουλάχιστον 80 τ.μ. Σε περίπτωση κατασκευής νέου κτιρίου στη θέση παλιότερου προ του 1955 κτιρίου, αυτό ανεγείρεται κατά το δυνατό στη θέση του προηγούμενου. Απαγορεύονται οι συνενώσεις και οι κατατμήσεις των οικοπέδων Κλίμακα κτηριακών όγκων (μέγεθος, έκταση, συνθετική δομή): Για κτίρια άνω του μέγιστου επιτρεπόμενου όγκου (κατά ΝΟΚ ή κατά τις ισχύουσες ανά οικισμό ειδικές διατάξεις) επιβάλλεται η διάσπασή του σε επιμέρους ανεξάρτητους όγκους, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Απαγορεύεται η κατασκευή πανομοιότυπων κτιρίων ανεξάρτητων και διάσπαρτων στο ίδιο γήπεδο. Απαγορεύεται η κατασκευή ενιαίου κτιρίου με περισσότερες από μία κλιμάκωση ορόφων κατά τη διάσταση του κτιρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους προαναφερόμενους όρους μετά από έγκριση του Σ.Α. Ογκοπλαστική διάρθρωση (αναλογίες, σχέση ανοικτών, κλειστών και ενδιάμεσων - ημιπαίθριων - χώρων): Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση ημιυπαίθριου χώρου σε όψεις του κτιρίου προς κοινόχρηστο χώρο και σε απόσταση μικρότερη των 5μ. από το όριο του οικοπέδου/γηπέδου στους οικισμούς Αρχάγγελος, Αετοχώρι, Άνω Γαρέφι, Νότια, Περίκλεια, Λαγκαδιά, Πρόμαχοι και Σαρακηνοί. Επιτρέπονται ανοίγματα στο υπόγειο μόνο στις όψεις προς τον ακάλυπτο χώρο. Απαγορεύεται η διαμόρφωση σκοτιών και διακοσμητικών στοιχείων (π.χ. πλαίσια ανοιγμάτων, κορνίζες, παραστάδες) στη διαμόρφωση του επιχρίσματος. Απαγορεύονται οι καμπύλες διαμορφώσεις σε δομικά και μορφολογικά στοιχεία (π.χ. εξώστες, δοκοί, κλιμακοστάσια). Αριθμός ορόφων, ύψη (ανά τομέα εάν προτείνεται) και επιτρεπόμενες κατασκευές πάνω από το hmax: Αριθμός ορόφων: Για τους οικισμούς Νησί, Άγρας, Σαρακηνοί και Πρόμαχοι καθορίζεται μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2). Για τους λοιπούς οικισμούς του παρόντος, ο μέγιστος αριθμός ορόφων εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα γενική και ειδική νομοθεσία. Ύψη: Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα γενική και ειδική νομοθεσία. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της στέγης στους οικισμούς Νησί, Σαρακηνοί, Πρόμαχοι και Άγρας αυξάνεται από 2,00μ. (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) σε 2,50μ. Επιτρέπεται να υφίστανται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μόνο η στέγη και οι καπνοδόχοι. Το μέγιστο ύψος της οροφής του υπογείου πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους τροποποιείται από 1,20μ. (ΦΕΚ 79Α /2012) σε 0,80μ. Προσαρμογή στο έδαφος και στην φυσική κλίση του εδάφους (έντονη κλίση, διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξερολιθιών, δένδρων κ.λ.π): Απαγορεύεται η επιχωμάτωση μισγαγγειών. Πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό η παρόχθια βλάστηση είτε βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου είτε εντός κοινόχρηστου χώρου. Στη διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου επιτρέπεται μόνο μικρή εξομάλυνση (εκσκαφή/επιχωμάτωση) μέχρι 0,50μ., χωρίς να επηρεάζεται η γεωμορφολογία του οικοπέδου και οι όμορες ιδιοκτησίες. Σε οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά μέχρι 1,50μ. Επιβάλλεται η προστασία των αξιόλογων φυσικών σχηματισμών (όπως συστάδες δέντρων και θάμνων, παρόχθια βλάστηση, πηγές, βράχοι) με βάση το άρθρο 19 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει (π.χ. χαρακτηρισμός τους ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί. 6. Μέγιστη κλίση εδάφους για οικοδομησιμότητα: - Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaα01_

19 εκτός των οικισμών μέχρι κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Α. 7. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ 1 Τρόπος κάλυψης και επικάλυψης (στέγη - γεωμετρία, κλίσεις, χρώμα -, δώμα και αναλογία % στέγης - δώματος, ένταξη συστημάτων ΑΠΕ - πράσινες στέγες εάν προτείνονται κ.λ.π.): Είναι υποχρεωτική η κάλυψη των κτιρίων κατοικίας με: - δίριχτη ή τετράριχτη στέγη, μέγιστης κλίσης 35%, με κεραμίδια χρώματος κεραμιδί ή παρόμοιας απόχρωσης, βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου και ξύλινη προεξοχή ως 0,80μ. (εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους) στους οικισμούς Σαρακηνοί, Πρόμαχοι, Άνω Γαρέφι. Σε περίπτωση κατασκευής δίριχτης στέγης απαγορεύεται η διαμόρφωση ανοιγμάτων στα κατακόρυφα μέτωπα που σχηματίζονται. - δίριχτη ή τετράριχτη στέγη, μέγιστης κλίσης 35%, με κεραμίδια χρώματος κεραμιδί ή παρόμοιας απόχρωσης, βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου και ξύλινη προεξοχή ως 0,50μ. (εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους) στους οικισμούς Άγρας, Νησί, Ξανθόγεια. Σε περίπτωση κατασκευής δίριχτης στέγης απαγορεύεται η διαμόρφωση ανοιγμάτων στα κατακόρυφα μέτωπα που σχηματίζονται. - τετράριχτη στέγη μέγιστης κλίσης 35%, με κεραμίδια χρώματος σκούρο κεραμιδί ή παρόμοιας απόχρωσης, βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου και ξύλινη προεξοχή ως 0,50μ. (εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους) στον οικισμό Κρώμνη. - τετράριχτη στέγη μέγιστης κλίσης 35%, με κεραμίδια χρώματος κεραμιδί ή παρόμοιας απόχρωσης, βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου και προεξοχή λίθινη ή ξύλινη ως 0,50μ. (εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους) στον οικισμό Ά γιο Αθανάσιο. - τετράριχτη στέγη, μέγιστης κλίσης 35%, με κεραμίδια χρώματος κεραμιδί ή παρόμοιας απόχρωσης βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου ή με λίθινες πλάκες και ξύλινη ή λίθινη προεξοχή ως 0,80μ. (εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους) στους οικισμούς Αρχάγγελος, Νότια, Αετοχώρι, Λαγκαδιά και Περίκλεια. Σε όλους τους οικισμούς επιτρέπονται τα φωτοβολταϊκά κεραμίδια και φωτοβολταϊκές μεμβράνες. Για ισόγεια κτίρια βοηθητικής χρήσης (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης) επιτρέπεται η μονόριχτη στέγη. Απαγορεύονται οι εγκιβωτισμένες στέγες. 8. Αρχιτεκτονικοί τύποι κτισμάτων με δυνατότητα διαφοροποιήσεων σε πεδινούς οικισμούς ή σε περιοχές με κλίσεις: - 9. Aναλογίες και θέση ανοιγμάτων, τύποι κουφωμάτων: Α. Οι όψεις των κτιρίων φέρουν ανοίγματα κατασκευασμένα κατά τα τοπικά πρότυπα (π.χ. ρυθμός, αναλογίες) και θα πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο δομημένο και φυσικό περιβάλλον του κτιρίου. Β. Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν το τοπικό πρότυπο ως προς τη θέση τους και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους. Γ. Τα κουφώματα τοποθετούνται από την μέσα περασιά μέχρι τη μέση του τοίχου, εκτός από τον οικισμό Κρώμνη, όπου τοποθετούνται στην έξω περασιά του τοίχου. Δ. Τα παράθυρα πρέπει να είναι ανοιγόμενα και να έχουν χρώμα φυσικού ξύλου ή να έχουν υφή ξύλου χρωματισμένου σε αποχρώσεις του καφέ. Η αναλογία πλάτους προς ύψος πρέπει να είναι μεταξύ 1/1,5 και 1/2,5, εκτός από τα παράθυρα του υπογείου. Ε. Τα σκούρα είναι προαιρετικά. Σε περίπτωση κατασκευής, πρέπει να είναι ανοιγόμενα, ξύλινα ή ξύλινης υφής σε ίδιο χρωματισμό με τα κουφώματα και να εναρμονίζονται με το σχεδιασμό και το χρωματισμό των όψεων του κτιρίου. Εναλλακτικά, επιτρέπονται οι σιδεριές σε μαύρο χρώμα. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 6/11/2015 Έκδοση: Α' kartelaα02_

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟ εκτός των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1 «Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής σε τμήματα τεσσάρων αξιόλογων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων της Π.Ε. Πέλλας που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1 «Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής σε τμήματα τεσσάρων αξιόλογων οικισμών που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά και τροποποίηση των μορφολογικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 2 «Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 2 «Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑΔΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙI) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΥΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙI) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΥΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙI) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΥΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.δ/τος από 29.3.1995 (ΦΕΚ 248 Δ'/18.4.95) «Περί χαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1.α. Εκλαϊκευμένες Κατευθύνσεις Δόμησης Μη Παραδοσιακών οικισμών της Π.Ε. Καλύμνου

3.3.1.α. Εκλαϊκευμένες Κατευθύνσεις Δόμησης Μη Παραδοσιακών οικισμών της Π.Ε. Καλύμνου Νοτίου Αιγαίου» Εκλαϊκευμένες Κατ/σεις Δόμησης Μη Παραδοσιακών οικισμών Π.Ε. Καλύμνου 3.3.1.α. Εκλαϊκευμένες Κατευθύνσεις Δόμησης Μη Παραδοσιακών οικισμών της Π.Ε. Καλύμνου (α. Ομάδα Παραλιακών Πεδινών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση.

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. [1] Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε εξ αιτίας της επικινδυνότητας της πλήρους εκμετάλλευσης των επιτρεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΔΕ ΑΛΕΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΣΤΙ/ΔΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Χαρακτηρισμός των οικισμών Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α. ΟΡΙΑ ΖΩΝΕΣ / ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ( σε σχέση με υφιστάμενα και θεσμοθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών των οικισμών Φαναρίου και Καναλίων της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, καθορισμός ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΚΑΣΤΡΟΝ, ΜΑΡΙΑΙ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ, ΣΩΤΗΡ, ΤΗΣ Π.Ε. ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Kαθορισμός μορφολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Στους παραδοσιακούς οικισμούς εντάσσεται ο οικισμός της Καρυάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Kαθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς Παλαιόκαστρον (Δε

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

θα ανήκουν στην ίδια κατηγορία να διέπονται από τα ίδια γενικά και ειδικά στοιχεία δόμησης και η κατάταξη να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

θα ανήκουν στην ίδια κατηγορία να διέπονται από τα ίδια γενικά και ειδικά στοιχεία δόμησης και η κατάταξη να είναι πλήρως αιτιολογημένη. ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γενική Δ/νση Πολεοδομίας Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης ΘΕΜΑ : Θέσεις - Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μετέωρο βήμα στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών. Έλσα Βαγιανού - Αρχιτέκτων Έφη Σαραντάκου - Αρχιτέκτων

Το μετέωρο βήμα στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών. Έλσα Βαγιανού - Αρχιτέκτων Έφη Σαραντάκου - Αρχιτέκτων Το μετέωρο βήμα στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών Έλσα Βαγιανού - Αρχιτέκτων Έφη Σαραντάκου - Αρχιτέκτων ΕΙΣΗΓΗΣΗ Αποτίμηση των 35 χρόνων εφαρμογής του θεσμού των παραδοσιακών οικισμών Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 10-10-2014 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2 3 4 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑ Kαθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς Σκοτεινά (Δε Πέτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 10-10-2014 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2 3 4 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΣΥΕ 2011 ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΣΥΕ 2011 ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 14 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 14 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών 14 οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και καθορισμός ειδικών όρων προστασίας και περιορισμών δόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Β' ΦΑΣΗ - ΣΤΑΔΙΟ Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟ: Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 13.10.1998 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Αρκαδίας ως παραδοσιακών και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας

Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας 101513 Παράγοντες σχεδιασμού Φυσικό τοπίο / πράσινο Ομοιογενές και συνεκτικό σύνολο Ισοτιμία χρηστών Βιοκλιματικός σχεδιασμός Αξιοποίηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Στο παρόν πλαίσιο εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα.

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα. Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

B. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

B. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ B. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Στην κατηγορία των ενδιαφερόντων οικισμών εντάχθηκαν κυρίως οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές.

Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές. ΤΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βλάχηδες. Πεδινό χωριό με όνομα οικογενειακό Βυζαντινής ή Βενετσιάνικης προέλευσης. Διοικητικά ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Λακωνίων, του Δήμου Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται 7,5 χιλ δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών

Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών 1. Εισαγωγή Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών Το παρόν τεύχος αποτελεί την Έκθεση Συμμετοχικών Διαδικασιών της Β Φάσης της μελέτης «Μορφολογικοί κανόνες δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Α/Α ΕΣΥΕ 2011 ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 10-10-2014 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2 3 4 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 10-10-2014 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2 3 4 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εικ 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις τοποθέτησης ορθογωνικών όγκων εν επαφή με διαχωρισμό των επιμέρους μονάδων κατ ελάχιστο 1,00 μέτρα.

εικ 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις τοποθέτησης ορθογωνικών όγκων εν επαφή με διαχωρισμό των επιμέρους μονάδων κατ ελάχιστο 1,00 μέτρα. Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου 25 26 27 παρ. 6 28 Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου παρ. 5α Σε περίπτωση πανταχόθεν ελεύθερων κτιρίων ή γενικά κτιρίων που παρουσιάζουν περισσότερες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - Ο ΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - Ο ΗΓΟΣ ΜΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ / ΣΤΑ ΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΑ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. Γεν. Γραµ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές. ΤΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φιορέτζηδες Ημιορεινό χωριό του οποίου το όνομα προέρχεται από μία οικογένεια η οποία εγκαταστάθηκε στο συγκεκριμένο μέρος. Διοικητικά ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Λακωνίων, του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Στην κατηγορία των ενδιαφερόντων οικισμών εντάχθηκαν κυρίως οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Α. Χρονοδιαγράμματα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5Α) Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 Διδάσκοντες : Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους 1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, από το 1828

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙIΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙIΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΙIΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ Καθορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα.

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα. Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα.

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα. Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Επισημαίνεται ότι αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Στους ενδιαφέροντες οικισμούς εντάσσεται ο οικισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 364.643,41

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο H τάση για αυτονόμηση και απεξάρτηση από καθετί που σχετίζεται με έξοδα αλλά και απρόσμενες αυξήσεις, χαρακτηρίζει πλέον κάθε πλευρά της ζωής μας. Φυσικά, όταν πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ Οκτώβριος 2016 ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη. Ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο γενικό χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού (δίκτυο οδών, ελεύθεροι χώροι, πυκνότητα δόμησης, παλαιότητα κτιρίων) αναφορά στα κτίσματα του οικισμού

στο γενικό χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού (δίκτυο οδών, ελεύθεροι χώροι, πυκνότητα δόμησης, παλαιότητα κτιρίων) αναφορά στα κτίσματα του οικισμού ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γενική Δ/νση Πολεοδομίας Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης ΘΕΜΑ : Θέσεις - Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα