ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/ Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κα τάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ.44 (1) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 254, 257, 258, 104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογι κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο γές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: 1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Παύλου Μελά σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοι χης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 2 ΧΟΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 4 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 5 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 6 ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 8 ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 9 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 10 ΚΟΥΡΟΥΞΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 11 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 12 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 13 ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ ΒΑΪΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 16 ΜΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 17 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 18 ΗΛΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 19 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

2 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 21 ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 22 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 23 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 24 ΑΝΘΙΤΣΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 25 ΑΣΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 26 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 27 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 28 ΚΟΚΟΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 29 ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 30 ΣΑΡΗΣΧΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 31 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 32 ΤΣΙΑΜΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 33 ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 34 ΑΤΣΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/B ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 35 ΤΣΙΦΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ/B ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 36 ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 37 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 38 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 39 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 42 ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 43 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 44 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 45 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 46 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 47 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 48 ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 49 ΗΣΥΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 50 ΚΑΜΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 51 ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 52 ΝΙΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 53 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 55 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 56 ΔΑΦΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 57 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 58 ΣΥΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 60 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 61 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 62 ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 63 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 64 ΤΣΙΜΠΙΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 65 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 66 ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 67 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 68 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 69 ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 70 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΗΣΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 71 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 73 ΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 74 ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 75 ΓΕΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Β ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 76 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 78 ΓΚΙΟΛΔΕΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 79 ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 80 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 81 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 82 ΔΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 83 ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 84 ΤΣΑΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 86 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 87 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 88 ΠΑΝΤΖΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 89 ΠΡΟΥΣΚΑ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 90 ΜΑΪΔΑΝΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 91 ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 92 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 93 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 94 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 95 ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 96 ΚΩΦΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΙΜΟΙ 97 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΙΜΟΙ 98 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΣΚΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 99 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 100 ΓΚΑΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 102 ΑΙΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 103 ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 104 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 105 ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 106 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 107 ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 109 ΜΙΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 110 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 111 ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 112 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 113 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 115 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 116 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 117 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 118 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 119 ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 120 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 121 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 122 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 123 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 124 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 125 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 126 ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 127 ΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 128 ΣΑΡΗΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 129 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 130 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 131 ΧΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 132 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 133 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ

4 3586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 134 ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 135 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 136 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 137 ΔΕΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 138 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 139 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 140 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 141 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 142 ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 143 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 144 ΚΟΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 145 ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 146 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 148 ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 149 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 150 ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 151 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 152 ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 153 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 154 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 155 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 156 ΤΕΛΕΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 157 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 158 ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 159 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 160 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 161 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 162 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 163 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 164 ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 165 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 166 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 167 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 168 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 169 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 170 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 171 ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 172 ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 173 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 174 ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 175 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 176 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 177 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 178 ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 179 ΚΟΡΔΩΝΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 180 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 181 ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 182 ΣΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 183 ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 184 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 185 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 186 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 187 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 188 ΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 189 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 192 ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 193 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 194 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 195 ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 196 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 197 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 198 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 199 ΠΙΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 200 ΑΛΑΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 201 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 202 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 203 ΚΟΥΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 204 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 205 ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 206 ΚΑΛΙΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 207 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 208 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 209 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 210 ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 211 ΓΚΕΛΕΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 212 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 213 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 214 Χ ΚΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 215 ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 216 ΤΕΡΣΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 217 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 218 ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 219 ΖΑΚΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 220 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 221 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 222 ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 223 ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 224 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 225 ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 226 ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 227 ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 228 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 229 ΤΣΕΛΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 230 ΑΕΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 231 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 232 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 233 ΒΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 234 ΓΚΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΝΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 235 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 236 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 237 ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 238 ΚΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 239 ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 240 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 241 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 242 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 243 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 244 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 245 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 246 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 247 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ

6 3588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 248 ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 249 ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 250 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 251 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 252 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 254 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 255 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 256 ΡΟΥΜΠΟΥ ΦΛΩΡΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 257 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 258 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 259 ΠΑΠΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 260 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 261 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 262 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 263 ΝΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 265 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 266 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 267 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΡΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 268 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 269 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 270 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 271 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 272 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 273 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 274 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΑΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 275 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 276 ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 277 ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 278 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 279 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 280 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 281 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 282 ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 283 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 284 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 285 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 286 ΕΣΕΡΠΕΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 287 ΜΠΑΖΙΩΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 288 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 289 ΔΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ/Γ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΑΧ 290 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 291 ΣΤΡΥΧΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 292 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 293 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 294 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 295 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 296 ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 297 ΤΕΦΛΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΙΔΑΧ 298 ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΙΔΑΧ 299 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 300 ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 301 ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 302 ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 303 ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΙΔΑΧ 306 ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 307 ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 308 ΖΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 309 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΙΔΑΧ 310 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 311 ΣΠΑΡΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 312 ΜΠΑΙΝΟΥΖΗ ΣΟΥΣΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 313 ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 314 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 315 ΓΑΒΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 316 ΒΟΊΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 317 ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 318 ΠΑΡΔΑΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 319 ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 320 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 321 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΒΕΤΑ ΓΙΟΣΕΦ ΤΕ/Γ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 322 ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ/Β ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 323 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 324 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 325 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 326 ΒΟΥΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 327 ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 328 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΙΔΑΧ 329 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 330 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 331 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 332 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 333 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 335 ΠΛΙΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 336 ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 337 ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 338 ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 339 ΚΟΥΛΑΞΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 340 ΚΡΥΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 341 ΜΑΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 342 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 343 ΣΙΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 344 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 345 ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 346 ΣΤΙΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 347 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 348 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΔΑΧ 349 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 350 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 351 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 352 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 353 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΙΔΑΧ 354 ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 355 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 356 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 357 ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 358 ΛΙΑΡΕΤΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩ ΙΔΑΧ ΘΡΟΥ 359 ΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 360 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

8 3590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 361 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 362 ΛΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 363 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 364 ΣΑΚΙΖΛΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΥΜΕΩΝ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 365 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 366 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΑΧ 367 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΔΑΧ 368 ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΙΔΑΧ 369 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 370 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 371 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 372 ΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 373 ΔΕΛΗΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 374 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 375 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 376 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 377 ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 378 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΟΥΝΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 379 ΚΙΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 380 ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 381 ΜΑΥΡΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 382 ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 383 ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 384 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΣΗΦ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 385 ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 386 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 387 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΝΟΙΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 389 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 390 ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 391 ΠΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 392 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 393 ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 394 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 395 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 396 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 397 ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 398 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 399 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 400 ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 401 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 402 ΓΡΑΟΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 403 ΚΕΡΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 404 ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 405 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 406 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 407 ΜΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 408 ΞΥΓΑΛΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 409 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 410 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 411 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 412 ΤΟΜΠΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 413 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΙΔΑΧ 414 ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 415 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 416 ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 417 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ * *

9 ΦΕΚ 219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΕΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 419 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 420 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 421 ΚΙΣΙΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 422 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 423 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 424 ΒΕΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 425 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 426 ΔΟΙΡΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 427 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 428 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 429 ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 430 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 431 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 432 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 433 ΟΥΡΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 434 ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 435 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 436 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 437 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 438 ΠΡΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 439 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 440 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 441 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 442 ΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 443 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 444 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 445 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 446 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 447 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 448 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 449 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 450 ΠΑΣΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 451 ΣΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 452 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 453 ΤΑΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 454 ΑΛΜΥΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 455 ΝΤΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 456 ΧΑΡΑΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 457 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΑΧ 458 ΡΑΝΔΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 459 ΤΖΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 460 ΤΟΥΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΑΧ 461 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΔΑΧ 462 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 463 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 464 ΑΙΝΑΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 466 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 467 ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 468 ΑΡΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 469 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΑΥΙΔ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 470 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 471 ΓΚΙΓΚΑ ΖΩΗ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 472 ΓΚΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 473 ΓΡΑΜΜΕΝΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 474 ΔΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ

10 3592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 475 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 476 ΔΕΛΙΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 477 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 478 ΕΛΣΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 479 ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 480 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 481 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 482 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 483 ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 484 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΡΧΙΛΑΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 485 ΚΙΟΣΣΕ ΜΟΥΜΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 486 ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗ ΜΟΡΦΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 487 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 488 ΜΑΓΚΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 489 ΜΑΧΙΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 490 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 491 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 492 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 493 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 494 ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 495 ΡΑΜΠΟΤΑ ΕΥΑΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 496 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 497 ΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 498 ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 499 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 500 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 501 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 502 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 503 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 504 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 505 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 506 ΦΑΝΑΚΗ ΒΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 507 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 508 ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 509 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 510 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σταυρούπολη, 24 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. 740 (2) Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ασχο λείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Αριθμ. απόφ. 10/2011) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι από η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ σωπικού στο Δήμο που είναι έδρα του Νομού και εντάσ σεται στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης. 4. Την αριθ. 44/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί μεταφοράς προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελμα τικής κατάρτισης στους Δήμους, αποφασίζουμε:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3593 Διαπιστώνουμε την μεταφορά της κάτωθι υπαλλήλου στο Δήμο Τρικκαίων και την κατατάσσουμε σε συνιστώ μενη προσωποπαγή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ Γ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 5 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ

12 3594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Σαριανίδου Νίκη Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή Νομικής Βερβέρης Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σταύρου Βιργινία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.205/1/2012 (Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.205/1/2012 (Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα