ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/ Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κα τάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ.44 (1) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 254, 257, 258, 104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογι κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο γές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: 1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Παύλου Μελά σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοι χης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 2 ΧΟΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 4 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 5 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 6 ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 8 ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 9 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 10 ΚΟΥΡΟΥΞΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 11 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 12 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 13 ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ ΒΑΪΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 16 ΜΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 17 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 18 ΗΛΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 19 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

2 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 21 ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 22 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 23 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 24 ΑΝΘΙΤΣΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 25 ΑΣΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 26 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 27 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 28 ΚΟΚΟΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 29 ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 30 ΣΑΡΗΣΧΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 31 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 32 ΤΣΙΑΜΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 33 ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/A ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 34 ΑΤΣΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/B ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 35 ΤΣΙΦΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ/B ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 36 ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 37 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 38 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 39 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 42 ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 43 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 44 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 45 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 46 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Δ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 47 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 48 ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 49 ΗΣΥΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 50 ΚΑΜΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 51 ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 52 ΝΙΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 53 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 55 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 56 ΔΑΦΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 57 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 58 ΣΥΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 60 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 61 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 62 ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 63 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 64 ΤΣΙΜΠΙΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 65 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 66 ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 67 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 68 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 69 ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 70 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΗΣΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 71 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 73 ΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 74 ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 75 ΓΕΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Β ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 76 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 78 ΓΚΙΟΛΔΕΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 79 ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 80 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 81 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 82 ΔΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 83 ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 84 ΤΣΑΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 86 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 87 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 88 ΠΑΝΤΖΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 89 ΠΡΟΥΣΚΑ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 90 ΜΑΪΔΑΝΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 91 ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 92 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 93 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 94 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 95 ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Δ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 96 ΚΩΦΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΙΜΟΙ 97 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΙΜΟΙ 98 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΣΚΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 99 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 100 ΓΚΑΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 102 ΑΙΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 103 ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 104 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 105 ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 106 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 107 ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 109 ΜΙΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 110 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 111 ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 112 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 113 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 115 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 116 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 117 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 118 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 119 ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 120 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 121 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 122 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 123 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 124 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 125 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 126 ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 127 ΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 128 ΣΑΡΗΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 129 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 130 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 131 ΧΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 132 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 133 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ

4 3586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 134 ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 135 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 136 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 137 ΔΕΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 138 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 139 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 140 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 141 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 142 ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 143 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 144 ΚΟΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 145 ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 146 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 148 ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 149 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 150 ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 151 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 152 ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 153 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 154 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 155 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 156 ΤΕΛΕΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 157 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 158 ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 159 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 160 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 161 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 162 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 163 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 164 ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 165 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 166 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 167 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 168 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 169 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 170 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 171 ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 172 ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 173 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 174 ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 175 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 176 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 177 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 178 ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 179 ΚΟΡΔΩΝΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 180 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 181 ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 182 ΣΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 183 ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 184 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 185 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 186 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 187 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 188 ΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 189 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 192 ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 193 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 194 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 195 ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 196 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 197 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 198 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 199 ΠΙΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 200 ΑΛΑΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 201 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 202 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 203 ΚΟΥΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 204 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 205 ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 206 ΚΑΛΙΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 207 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 208 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 209 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 210 ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 211 ΓΚΕΛΕΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 212 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 213 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΙ 214 Χ ΚΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 215 ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 216 ΤΕΡΣΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 217 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 218 ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 219 ΖΑΚΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 220 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 221 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 222 ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 223 ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 224 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 225 ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 226 ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 227 ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 228 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 229 ΤΣΕΛΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 230 ΑΕΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 231 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 232 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 233 ΒΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 234 ΓΚΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΝΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 235 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 236 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 237 ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 238 ΚΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 239 ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 240 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 241 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 242 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 243 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 244 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 245 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 246 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 247 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ

6 3588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 248 ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 249 ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 250 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 251 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 252 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 254 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 255 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 256 ΡΟΥΜΠΟΥ ΦΛΩΡΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 257 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 258 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 259 ΠΑΠΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 260 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 261 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 262 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 263 ΝΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 265 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 266 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 267 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΡΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 268 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 269 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 270 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 271 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 272 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 273 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 274 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΑΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 275 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 276 ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 277 ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 278 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 279 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 280 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 281 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 282 ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 283 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 284 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 285 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Ε ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 286 ΕΣΕΡΠΕΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 287 ΜΠΑΖΙΩΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 288 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 289 ΔΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ/Γ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΑΧ 290 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 291 ΣΤΡΥΧΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ/Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 292 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 293 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 294 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ/Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 295 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 296 ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 297 ΤΕΦΛΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΙΔΑΧ 298 ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΙΔΑΧ 299 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 300 ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 301 ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ/Β ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 302 ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 303 ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΙΔΑΧ 306 ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 307 ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 308 ΖΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 309 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΙΔΑΧ 310 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/Β ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 311 ΣΠΑΡΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ/Γ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 312 ΜΠΑΙΝΟΥΖΗ ΣΟΥΣΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 313 ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ/Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 314 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 315 ΓΑΒΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 316 ΒΟΊΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 317 ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 318 ΠΑΡΔΑΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 319 ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 320 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 321 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΒΕΤΑ ΓΙΟΣΕΦ ΤΕ/Γ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 322 ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ/Β ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 323 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΕ/Β ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 324 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 325 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 326 ΒΟΥΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 327 ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Γ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΑΧ 328 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΙΔΑΧ 329 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 330 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 331 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 332 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 333 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 335 ΠΛΙΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 336 ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 337 ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 338 ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 339 ΚΟΥΛΑΞΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 340 ΚΡΥΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 341 ΜΑΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 342 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 343 ΣΙΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 344 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 345 ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 346 ΣΤΙΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 347 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 348 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΔΑΧ 349 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 350 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 351 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 352 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 353 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Α ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΙΔΑΧ 354 ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 355 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 356 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 357 ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 358 ΛΙΑΡΕΤΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩ ΙΔΑΧ ΘΡΟΥ 359 ΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 360 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

8 3590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 361 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 362 ΛΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 363 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 364 ΣΑΚΙΖΛΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΥΜΕΩΝ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 365 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 366 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΑΧ 367 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΔΑΧ 368 ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΙΔΑΧ 369 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 370 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 371 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 372 ΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 373 ΔΕΛΗΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 374 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 375 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 376 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 377 ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 378 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΟΥΝΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 379 ΚΙΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 380 ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 381 ΜΑΥΡΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 382 ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 383 ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 384 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΣΗΦ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 385 ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 386 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 387 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΝΟΙΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 389 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 390 ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 391 ΠΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 392 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 393 ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 394 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 395 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 396 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 397 ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 398 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 399 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 400 ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 401 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 402 ΓΡΑΟΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 403 ΚΕΡΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 404 ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 405 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 406 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 407 ΜΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 408 ΞΥΓΑΛΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 409 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 410 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΕ/Γ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 411 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 412 ΤΟΜΠΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ/Δ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 413 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ/Β ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΙΔΑΧ 414 ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 415 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 416 ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 417 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ * *

9 ΦΕΚ 219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΕΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 419 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 420 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 421 ΚΙΣΙΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 422 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 423 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 424 ΒΕΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 425 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 426 ΔΟΙΡΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 427 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 428 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 429 ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 430 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 431 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 432 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 433 ΟΥΡΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 434 ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 435 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 436 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 437 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 438 ΠΡΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 439 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 440 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 441 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 442 ΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 443 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 444 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 445 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 446 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 447 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 448 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 449 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 450 ΠΑΣΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 451 ΣΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 452 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 453 ΤΑΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 454 ΑΛΜΥΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 455 ΝΤΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 456 ΧΑΡΑΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 457 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΑΧ 458 ΡΑΝΔΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 459 ΤΖΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 460 ΤΟΥΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΥΕ/Γ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΑΧ 461 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΔΑΧ 462 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Β ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 463 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 464 ΑΙΝΑΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 466 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 467 ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 468 ΑΡΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 469 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΑΥΙΔ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 470 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 471 ΓΚΙΓΚΑ ΖΩΗ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 472 ΓΚΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 473 ΓΡΑΜΜΕΝΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 474 ΔΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ

10 3592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 475 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 476 ΔΕΛΙΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 477 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 478 ΕΛΣΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 479 ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 480 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 481 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 482 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 483 ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 484 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΡΧΙΛΑΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 485 ΚΙΟΣΣΕ ΜΟΥΜΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 486 ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗ ΜΟΡΦΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 487 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 488 ΜΑΓΚΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 489 ΜΑΧΙΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 490 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 491 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 492 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 493 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 494 ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 495 ΡΑΜΠΟΤΑ ΕΥΑΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 496 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 497 ΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 498 ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 499 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 500 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 501 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 502 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 503 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 504 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 505 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 506 ΦΑΝΑΚΗ ΒΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 507 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 508 ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 509 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 510 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ/Δ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σταυρούπολη, 24 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. 740 (2) Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ασχο λείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Αριθμ. απόφ. 10/2011) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι από η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ σωπικού στο Δήμο που είναι έδρα του Νομού και εντάσ σεται στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης. 4. Την αριθ. 44/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί μεταφοράς προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελμα τικής κατάρτισης στους Δήμους, αποφασίζουμε:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3593 Διαπιστώνουμε την μεταφορά της κάτωθι υπαλλήλου στο Δήμο Τρικκαίων και την κατατάσσουμε σε συνιστώ μενη προσωποπαγή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ Γ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 5 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ

12 3594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/10343 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ.Π. οικ. 39728/30 4 13 (ΦΕΚ 1085/Β /30 4 13) απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη, 29/ 4 /2011 Αρ. Πρωτ.: 25293 Ταχ. Δ/νση : Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικας: 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 795 24 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα