Γενικό Άρθρο General Article

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Άρθρο General Article"

Transcript

1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 Γενικό Άρθρο General Article : Α. Μπέκα Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη Ψυχιατρική 2009, 20: Η εκπαίδευση και εμπειρία που απαιτείται για την επιτέλεση του έργου του δικαστικού ψυχιάτρου είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες του κλινικού ψυχιάτρου. Μολονότι οι βασικές θεωρητικές γνώσεις και οι πρακτικές δεξιότητες που αποκτά ο ψυχίατρος στην κλασική εκπαίδευσή του είναι απαραίτητο κοινό υπόβαθρο και για τους δύο ρόλους, ωστόσο οι διαφορές είναι πολύ περισσότερες. Όλοι σχεδόν οι μελετητές του χώρου αυτού συμφωνούν ότι η δικαστική ψυχιατρική αποτελεί ξεχωριστό κλάδο, στον οποίο ισχύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ο δικαστικός ψυχίατρος παρέχει τη συνδρομή του κυρίως στο έργο του δικαστηρίου και όχι στον ασθενή, η ορολογία που χρησιμοποιεί θα πρέπει να αποδίδεται με όρους κατανοητούς στους εμπλεκομένους νομικούς, θα πρέπει να επιστρατεύσει νέες μεθόδους συνέντευξης και να αποκτήσει νέα βάση γνώσεων όπου θα στηρίξει τα συμπεράσματά του, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να ελέγχει την αξιοπιστία και εγκυρότητα των λόγων των εξεταζομένων και συχνά να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί τους. Επίσης, ο δικαστικός ψυχίατρος χρειάζεται να κατανοήσει και να αποδεχθεί ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που του τίθενται απαιτούν συνήθως ένα σημαντικό βαθμό βεβαιότητας, μολονότι συχνά αφορούν σε επεξήγηση ή ερμηνεία πράξεων που έγιναν στο παρελθόν ή προβλέψεις της συμπεριφοράς των εξεταζομένων στο μέλλον. Τέλος, οι περιορισμοί του ιατρικού απορρήτου δεν ισχύουν πάντοτε στις δικαστικές εκτιμήσεις και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του δικαστικού ψυχιάτρου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να προκαλέσει αμφισβήτηση της επαγγελματικής του γνώμης και εμπλοκή του σε πειθαρχικές ή και ποινικές διώξεις. Τα παραπάνω απαιτούν ένα σώμα ειδικά εκπαιδευμένων ψυχιάτρων, οι οποίοι, πλην των άλλων, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη βασική νομική γνώση που αφορά στο γνωστικό πεδίο της δικαστικής ψυχιατρικής, καθώς και με τον ιδιαίτερο δεοντολογικό και ηθικό κώδικα που αφορά στις σχετικές επαγγελματικές ενέργειες. Λέξεις ευρετηρίου: Δικαστική ψυχιατρική, Κλινική ψυχιατρική, διαφορές, ρόλος ψυχιάτρου-πραγματογνώμονα

2 PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 ΚΛΙΝΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH 263 Ο όρος δικαστική ψυχιατρική, στην αγγλοσαξωνική εκδοχή του forensic psychiatry, έχει τις ρίζες του στη λατινική γλώσσα, στην οποία forensis (από το forum) σήμαινε τον τόπο όπου γινόταν οι δίκες κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Σήμερα, ο όρος αυτός αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στην ψυχιατρική και το νόμο και έχει προσδιορισθεί με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τους συγγραφείς ή τις επιστημονικές ενώσεις και άλλα όργανα που έχουν ασχοληθεί με τον τομέα αυτό. Η Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιατρικής και Νόμου (American Academy of Psychiatry and Law) 1 ορίζει τη δικαστική ψυχιατρική ως την ιατρική υποειδικότητα που εφαρμόζει κλινικές και ερευνητικές πρακτικές, σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν θέματα νομικής φύσεως. Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις βίας, ποινικού καταλογισμού, αστικής και ποινικής ευθύνης, επιμέλειας ανηλίκων, σωματικών βλαβών, κ.ο.κ. Σε πρόσφατη ανασκόπηση της κατάστασης σε σχέση με τη δικαστική ψυχιατρική στις χώρες της ΕΕ, οι Gordon & Lindqvist (2007) 2 αναφέρουν ότι το στοιχείο-κλειδί (key element) στους ορισμούς της δικαστικής ψυχιατρικής στις χώρες αυτές αποτελεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχικής υγείας και νόμου, και η ανάγκη να καταθέσει ο δικαστικός ψυχίατρος την επαγγελματική του γνώμη και εξειδικευμένη γνώση, τόσο σε πολιτικά όσο και σε ποινικά δικαστήρια, ενώ το γνωστικό αντικείμενο της υποειδικότητας αυτής της ψυχιατρικής βασικά σχετίζεται με την εκτίμηση και θεραπεία ατόμων με ψυχική διαταραχή που εκδηλώνουν αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά. Ένας άλλος ορισμός 3 είναι αυτός που θεωρεί ότι η δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική είναι «η εφαρμογή της ψυχολογικής έρευνας, θεωρίας και πρακτικής καθώς και παραδοσιακών αλλά και εξειδικευμένων μεθόδων και τεχνικών (π.χ. συνέντευξης, ψυχολογικών δοκιμασιών, κ.λπ.) προκειμένου να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται από τους εκπροσώπους του νόμου στους λειτουργούς της ψυχικής υγείας». Στην ελληνική βιβλιογραφία ο Γ. Αλεβιζόπουλος στο έργο του «Δικαστική Ψυχιατρική», 4 αναφέρει ότι «η δικαστική ψυχιατρική είναι εκείνο το τμήμα της, το οποίο ασχολείται με τους ασθενείς και τα προβλήματά τους στο χώρο της αλληλεμπλοκής με το νόμο», ενώ ο Μ. Λειβαδίτης στο έργο «Ψυχιατρική και Δίκαιο», τονίζει ότι «η Νομική Ψυχιατρική μελετά ζητήματα προστασίας εννόμων συμφερόντων και εφαρμογής του νόμου σε συνθήκες ύπαρξης ψυχικών προβλημάτων ή διαταραχών». 5 Σημαντικό έργο των ψυχιάτρων (πλην του ρόλου τους στη διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών) αποτελεί η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να την κατανοήσουν και να την αλλάξουν, εφόσον αυτή τους δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο ο ρόλος των ψυχιάτρων και γενικότερα των ειδικών της ψυχικής υγείας όταν αξιολογούν τη συμπεριφορά στα πλαίσια του κλινικού και θεραπευτικού τους έργου, σε σχέση με το ρόλο τους όταν ενεργούν στα πλαίσια των ορίων της δικαστικής ψυχιατρικής, εμφανίζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. 6 8 Η κατανόηση των διαφοροποιήσεων αυτών είναι αναγκαία, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους νομικούς, ιδιαίτερα τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. ; Οι ομοιότητες των δύο αυτών δραστηριοτήτων αφορούν οπωσδήποτε στο κοινό τους όνομα, τουλάχιστον στο δεύτερο συστατικό του (ψυχιατρική), γεγονός που παραπέμπει στην άσκησή τους από πρόσωπα που καταρχήν είναι γιατροί και μάλιστα ψυχίατροι. Εξ αυτού συνάγεται ότι το γνωστικό αντικείμενο των δύο δραστηριοτήτων έχει αρκετά συναφή πεδία: γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης, της ψυχοπαθολογίας, των δυναμικών του ατόμου και της οικογένειας, κατανόηση των επιπτώσεων του νοητικού δυναμικού και των διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων, όπως και των διαταραγμένων σχέσεων, στην ανθρώπινη συμπεριφορά, γνώση βασικών τεχνικών επικοινωνίας, συνέντευξης και ψυχολογικήςψυχιατρικής αξιολόγησης. Ωστόσο οι διαφορές είναι πολύ περισσότερες. Αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 1 και αναπτύσσονται στη συνέχεια. Στην κλινική του εργασία ο ειδικός της ψυχικής υγείας ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς του. Και στις δύο περιπτώσεις ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τον ασθενή του να απαλλαγεί

3 264 A. ΜΠΕΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 Πίνακας 1. Διαφορές Κλινικής και Δικαστικής Ψυχιατρικής Οι διαφορές Κλινική Ψυχιατρική Δικαστική Ψυχιατρική 1. Ρόλος του ψυχιάτρου Ο ψυχίατρος παρέχει τη συνδρομή του στον ασθενή 2. Βαρύτητα των διαγνωστικών όρων 3. Βάση των συμπερασμάτων του ψυχιάτρου 4. Τρόπος κατανόησης/ κατηγοριοποίησης των συμπεριφορών 5. Βαθμός εμπιστοσύνης και αντιπαράθεσης Η διάγνωση είναι σημαντική για την κατανόηση του προβλήματος και τη θεραπεία Τα συμπεράσματα βασίζονται σε παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες του ψυχιάτρου Ο ψυχίατρος κατανοεί την ανθρώπινη συμπεριφορά ως συνεχή Ο ψυχίατρος θεωρεί καταρχήν αληθή όσα αναφέρει ο ασθενής και σπάνια αντιπαρατίθεται μαζί του 6. Χρόνος εκτίμησης Η εκτίμηση του ψυχιάτρου αφορά συνήθως στο τι συμβαίνει στον ασθενή κατά τον παρόντα χρόνο 7. Βεβαιότητα των συμπερασμάτων 8. Κοινοποίηση και συνέπειες της ψυχιατρικής έκθεσης 9. Βασική εκπαίδευση για την άσκηση των ρόλων Στην καθημερινή ψυχιατρική πρακτική τα συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν με άλλοτε άλλη βεβαιότητα Η έκθεση-γνωμάτευση του κλινικού ψυχιάτρου κοινοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς και τα πορίσματα συνήθως δεν αμφισβητούνται Ο κλινικός ψυχίατρος διαθέτει συστηματική εκπαίδευση και εξοικείωση με θεωρία και τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης των ψυχιατρικών διαταραχών 10. Ιατρικό απόρρητο Στη σχέση γιατρού-ασθενούς ισχύει το ιατρικό απόρρητο Ο ψυχίατρος-πραγματογνώμονας παρέχει τη συνδρομή του στο δικαστικό σύστημα Η διάγνωση χρειάζεται να διατυπωθεί με νομικούς όρους Tα συμπεράσματα βασίζονται σε νέες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να έχει αποκτήσει Στη δικαστηριακή πρακτική συχνά ζητούνται διχοτομικές απαντήσεις Ο ψυχίατρος χρειάζεται να ελέγχει και να επιβεβαιώνει όσα λέγονται από τους εμπλεκόμενους Οι δικαστικές εκτιμήσεις αφορούν συχνά το παρελθόν και το μέλλον Στις δικαστικές εκτιμήσεις ζητείται εύλογος βαθμός βεβαιότητας και συχνά απόλυτη βεβαιότητα Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης κοινοποιείται σε όλες τις αντίδικες πλευρές και συχνά η γνώμη του πραγματογνώμονα αμφισβητείται (ενώ ενδέχεται και να διωχθεί πειθαρχικά ή να οδηγηθεί προς κρίση ενώπιον του δικαστηρίου) Ο δικαστικός ψυχίατρος συχνά στερείται ειδικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης για να αξιολογήσει τους παραπεμπόμενους και να απαντήσει στα ιατρονομικά ερωτήματα Στη σχέση πραγματογνώμονα- ασθενούς δεν ισχύει το ιατρικό απόρρητο από τα συμπτώματά του και να επιτύχει την αποκατάστασή του. Στο ρόλο του πραγματογνώμονα όμως, ο στόχος του ψυχιάτρου, όπως και του ψυχολόγου είναι πολύ διαφορετικός: πρέπει να κρατά αποστάσεις, να είναι ουδέτερος 9,10 και αντικειμενικός και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής του για να υποβοηθήσει όχι τον ασθενή του, αλλά το δικαστή που τον διόρισε. 11 Τελικά τίθεται ένα ερώτημα που αφορά στο ποιος είναι ο «πελάτης» ή ο αποδέκτης των υπηρεσιών του ψυχιάτρου στις δικαστικές εκτιμήσεις. Έχει υποστηριχθεί ότι πελάτης είναι το παιδί και η οικογένειά του, οι διάδικοι, οι δικηγόροι, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, και τελικά όλοι όσοι θα ωφεληθούν από την επαγγελματική γνώμη του ψυχιάτρου: η κοινωνία ολόκληρη. 12 Στην κλινική του εργασία ο ψυχίατρος χρησιμοποιεί τη διάγνωση κυρίως για να καθορίσει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Επίσης, ιδίως σε άλλες χώρες, η διάγνωση παίζει σημαντικό ρόλο και σε θέματα ασφαλιστικού χαρακτήρα (αν η ασφάλεια θα καταβάλει τα έξοδα της νοσηλείας ή της εξωνοσοκομειακής θεραπείας του ασθενούς). Στη δικαστική όμως εκτίμηση που καλείται να κάνει ο ψυχίατρος, η διάγνωση δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις ανάθεσης της επιμέλειας και ρύθμισης της επικοινωνίας, η διάγνωση (μετά από κατάλληλη εκτίμηση) τόσο των γονέων όσο και των παιδιών δεν έχει πρωταρχική σημασία για την από-

4 PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 ΚΛΙΝΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH 265 φαση που θα πάρει ο δικαστής. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις ο ψυχίατρος καλείται να «μεταφράσει» νομικούς όρους ή χαρακτηρισμούς σε ψυχιατρικούς, τους οποίους και μπορεί στη συνέχεια να αξιολογήσει. 13 Για παράδειγμα, το άρθρο 34 του Ποινικού μας Κώδικα 14 ορίζει ότι «η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη όταν τη διέπραξε λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό». Για τον ψυχίατρο οι έννοιες της νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών και της διατάραξης της συνείδησης έχουν συνήθως εντελώς διαφορετικό νόημα, υπό το πρίσμα και των διαγνωστικών κριτηρίων των ψυχικών νοσημάτων, με τα οποία ασχολείται. Στη συνήθη κλινική πρακτική, τα συμπεράσματα των ψυχιάτρων βασίζονται στο ιστορικό, την κατανόηση των προβλημάτων από κάποια θεωρητική σκοπιά (π.χ. ψυχοδυναμική, συστημική κ.λπ.), τις ψυχολογικές δοκιμασίες, την κλινική εξέταση και τα διαγνωστικά κριτήρια. Οι γνωματεύσεις που συντάσσει συνήθως ένας ψυχίατρος βασίζονται στα παραπάνω και τα συμπεράσματά του έχουν άμεση σχέση με τη διάγνωση, την ψυχοδυναμική κατανόηση και το νοητικό δυναμικό του ασθενούς του. Στις εκτιμήσεις για δικαστικούς σκοπούς όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Εδώ πρέπει να εκτιμηθούν άλλου τύπου συμπεριφορές («ψυχονομικές» συμπεριφορές) και να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν σχέση με αυτές: Είναι κατάλληλη η μητέρα να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού της, ως μόνος γονέας; Γιατί αρνείται ο 7χρονος γιος να βλέπει τον πατέρα του; Πώς επηρεάσθηκε η 4χρονη κόρη που είδε τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της; Τι είδους επικοινωνία πρέπει να έχει η έφηβη κόρη με τον πατέρα της που ασελγούσε στον μικρότερο αδελφό της; Οι γνώσεις που απαιτούνται για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά είναι γνώσεις της σύγχρονης έρευνας στα σχετικά πεδία, αλλά και γνώσεις που απαιτούν εκπαίδευση και εξοικείωση του ψυχιάτρου με τις διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης ανηλίκων και ενηλίκων με ανάλογες εμπειρίες. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουν εκπαιδευθεί να «βλέπουν» ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά εμπίπτει σε ένα συνεχές: δεν υπάρχουν μόνον καλές και κακές συμπεριφορές, καλές και κακές προθέσεις, αλλά και ενδιάμεσες καταστάσεις, αμφιθυμία, και γενικά τα προβλήματα είναι καθορισμένα από πολλούς παράγοντες, αλλά και οι λύσεις είναι πολυπαραγοντικές. Στο δικαστήριο συχνά τα ερωτήματα που τίθενται είναι διχοτομικά: διέπραξε ή όχι την πράξη ο κατηγορούμενος, είναι ένοχος ή αθώος, είναι ψυχικά υγιής ή τρελός; Η καλύτερη λύση είναι το παιδί να ανατεθεί στην επιμέλεια της μητέρας ή του πατέρα του; Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι συχνά «καλύτερες λύσεις» δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνον η λιγότερο βλαπτική λύση (the least detrimental alternative). 15 Οι ψυχίατροι γενικά δεν συνηθίζουν να αντιπαρατίθενται με τους ασθενείς τους σχετικά με το αληθές του περιεχομένου των λόγων των τελευταίων. Είναι μέρος της εκπαίδευσής τους να θεωρούν ότι όσα «φέρνει» ο ασθενής στη συνεδρία αποτελούν μέρος της πραγματικότητας γι' αυτόν και, είτε αυτά είναι αληθή είτε όχι, μπορεί να αξιοποιηθούν για να βοηθηθεί ο ασθενής να κατανοήσει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με το θεραπευτή και με τους άλλους ανθρώπους. Εξάλλου, οι ανακρίβειες αποδίδονται περισσότερο σε μια έλλειψη εναισθησίας του ατόμου, παρά σε σκόπιμη προσπάθειά του να παραπλανήσει το γιατρό. Ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν εξετάζονται άτομα στα πλαίσια δικαστικών εκτιμήσεων. Εδώ τα άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις για το άτομό τους και σκόπιμα αποκρύπτουν πληροφορίες και διαστρέφουν γεγονότα ή παρουσιάζουν επιπλέον αναληθή στοιχεία. Ο πραγματογνώμονας δεν μπορεί να ακούσει όσα θα του πουν οι εμπλεκόμενοι αδιαμαρτύρητα: χρειάζεται να διασταυρώσει τις πληροφορίες που παίρνει και από άλλες πηγές, να αντιπαρατεθεί σε αντιφατικά στοιχεία που του εκτίθενται, δημιουργώντας συχνά μια κατάσταση εν είδει αντιδικίας ακόμη και μέσα στο γραφείο του. Η σχέση που δημιουργεί με τους εμπλεκομένους είναι συχνά

5 266 A. ΜΠΕΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 άβολη, τόσο για εκείνους όσο και για τον ίδιο. Ακόμη μπορεί να χρειασθεί να χρησιμοποιήσει ψυχολογικές δοκιμασίες για να διακριβώσει το βαθμό ψευδολογίας, προσποίησης και παρουσίας ή απουσίας ψυχικής νόσου. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις δικαστικές εκτιμήσεις μπορεί να είναι βλαπτικές για τον εξεταζόμενο, καθώς πρέπει να πιεσθεί να μιλήσει για τραυματικά ή συναισθηματικά φορτισμένα γεγονότα, για τα οποία αντιλαμβάνεται ότι είναι προς το συμφέρον του να αποκρύψει την αλήθεια. 16 Όταν εξετάζεται ένας ασθενής, σχεδόν πάντα τα ερωτήματα που τίθενται στο γιατρό αφορούν στο παρόν: έχει ή δεν έχει ψυχική νόσο τώρα; Ωστόσο, στις δικαστικές εκτιμήσεις τα ερωτήματα πολύ συχνά αφορούν το παρελθόν ή το μέλλον. 17 Για παράδειγμα, ποια ήταν η ψυχική κατάσταση του δράστη όταν τέλεσε το έγκλημα, μήνες ή και χρόνια πριν; Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής της παραβατικότητας ανηλίκου στο μέλλον; Ή, σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών από ατύχημα, ποια ήταν η διανοητική κατάσταση του θύματος πριν το ατύχημα και ποια αναμένεται να είναι στο μέλλον; Στην επιστημονική ορολογία, για να είναι στατιστικά σημαντικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας πρέπει ο στατιστικός συντελεστής να είναι τουλάχιστον 0,05, δηλαδή ο ερευνητής να είναι 95% βέβαιος ότι τα αποτελέσματά του συνδέονται με τις μεταβλητές που μελετά και ότι δεν οφείλονται στην τύχη. Στη δικαστηριακή πρακτική όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για διάφορες παράνομες πράξεις χρειάζεται διαφορετικός βαθμός βεβαιότητας, ώστε να προχωρήσει ο δικαστής στην επιβολή των κατάλληλων μέτρων ή ποινών. Πιθανολόγηση της τέλεσης της πράξης είναι αρκετή σε μερικές περιπτώσεις όπου επιβάλλονται προσωρινά μέτρα, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις ανάλογα με το νομικό θέμα και το ποιος έχει το βάρος της απόδειξης, μπορεί να απαιτείται η ύπαρξη ενδείξεων, αποχρωσών ενδείξεων ή πλήρους απόδειξης. Από τον ψυχίατρο πραγματογνώμονα ζητείται να γνωμοδοτήσει αν τα συμπεράσματά του, στηριζόμενα στα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, όπως και στις εκτιμήσεις του, έχουν εύλογο βαθμό βεβαιότητας, ή και πλήρη βεβαιότητα, όπως και να αποφανθεί για ποιο λόγο θα έπρεπε να αποκλεισθούν άλλοι λόγοι των συμπεριφορών των εμπλεκομένων μερών (π.χ. προσποίηση). Συχνά στα ερωτήματα που του τίθενται ζητούν να απαντήσει εάν τελέσθηκε ή όχι μια άδικη πράξη, για παράδειγμα αυτή της κακοποίησης ανηλίκου, και η αδυναμία σίγουρης διχοτομικής απάντησης (ναι ή όχι), καθιστά, κατά τη γνώμη των δικαστών, την όλη διαδικασία ανάθεσης της πραγματογνωμοσύνης και την απώλεια του χρόνου που απαιτήθηκε για τη διεξαγωγή της, άχρηστη και επιβαρυντική. Όταν ένας ψυχίατρος εξετάζει έναν ασθενή και συντάσσει μια γνωμάτευση, ο τελευταίος έχει παραπεμφθεί από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνήθως επαγγελματία υγείας, που έχει εμπιστοσύνη στο έργο του ψυχιάτρου. Το τι κάνει ο ψυχίατρος με τον ασθενή του σπάνια ελέγχεται, ενώ τα συμπεράσματά του κατά κανόνα θεωρούνται αυθεντικά και αξιόπιστα. Αντίθετα, στις πραγματογνωμοσύνες η έκθεση του ψυχιάτρου καταλήγει στα χέρια πολλών και αντιδικούντων μεταξύ τους παραγόντων και συχνά αυτός υποβάλλεται σε διαδικασία κατ αντιπαράθεσιν ερωτήσεων σε επακολουθούσα δίκη, ή και σε αμφισβήτηση της επαγγελματικής του γνώμης και μερικές φορές μπορεί να μηνύεται από τους διαδίκους ή και να κατατίθεται αγωγή εις βάρος του για αποζημίωση τους, λόγω ηθικής βλάβης. Επίσης, μερικές φορές ψυχίατροι μπορεί να παραπεμφθούν σε πειθαρχικά όργανα ιατρικών συλλόγων ή να κληθούν σε απολογία από τις διοικήσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται, μετά από καταγγελίες δικηγόρων ή διαδίκων ότι τους αδίκησαν. Η κατάσταση αυτή είναι φυσικό να προκαλεί αυξημένο άγχος στους ψυχιάτρους πραγματογνώμονες, ακόμη και στους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι συχνά αποποιούνται της ευθύνης να αναλάβουν τη διεκπεραίωση μιας δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

6 PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 ΚΛΙΝΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH 267 Μια εξαιρετικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην κλινική και τη δικαστική ψυχιατρική είναι ότι για μεν την πρώτη προβλέπεται συγκεκριμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης, ώστε να ασκείται η ειδικότητα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος των ασθενών, ενώ για τη δεύτερη δεν υπάρχει συνήθως η απαιτούμενη εκπαίδευση στη διάρκεια της ειδίκευσης των ψυχιάτρων, και παράλληλα είναι ελάχιστα τα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία προσφέρουν αυτά που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο δικαστικός ψυχίατρος. 18 Στη σχέση γιατρού-ασθενούς, το θέμα του ιατρικού απορρήτου αποτελεί ρητή δεοντολογική και νομική δέσμευση και οι δύο πλευρές θεωρούν εκ των προτέρων δεδομένο ότι «όσα λέγονται μέσα στους τοίχους του ιατρείου παραμένουν με ασφάλεια στο χώρο αυτό». Η ιδιαίτερη και προσωπική αυτή σχέση αναπόφευκτα καταργείται από τη στιγμή που στον γιατρό και ιδιαίτερα στον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα ανατίθεται να διενεργήσει εκτίμηση για δικαστικούς σκοπούς. 9 Στις περιπτώσεις μάλιστα αυτές η δεοντολογία επιβάλλει τη σαφή και λεπτομερή ενημέρωση του εκτιμώμενου ατόμου για το σκοπό της εξέτασής του 19 και για τα πρόσωπα, τα οποία θα λάβουν γνώση της έκθεσης που θα συνταχθεί. Εντούτοις, ο ψυχίατρος-πραγματογνώμων συνεχίζει να έχει την υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου έναντι τρίτων προσώπων, τα οποία δεν σχετίζονται με τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. 6 Η άρση του απορρήτου δεν ισχύει επίσης στις περιπτώσεις όπου ο ψυχίατρος καλείται να καταθέσει στο δικαστήριο την επαγγελματική του γνώμη για άτομο, το οποίο ήταν ασθενής του και του έχει αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, με βάση τη σχέση γιατρού-ασθενούς. Ο ψυχίατρος τότε δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τις πληροφορίες που έμαθε στα πλαίσια άσκησης του λειτουργήματός του, αντίθετα, έχει το δικαίωμα και ενώπιον του δικαστηρίου να επικαλεσθεί το ιατρικό απόρρητο και να μην καταθέσει (άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Μέσα από όλες αυτές τις παραμέτρους γίνεται φανερό ότι οι ψυχίατροι (όπως και οι παιδοψυχίατροι) δεν έχουν a priori τις προϋποθέσεις να ασκούν το έργο του πραγματογνώμονα, του τεχνικού συμβούλου ή και γενικά του βοηθού του δικαστηρίου, με τις διάφορες μορφές που προβλέπει η (ελληνική αλλά και η διεθνής) νομοθεσία. Ο πρόσφατος νόμος 3625/2007 (ΦΕΚ τεύχος Α, αρ. φύλλου 290, 24/12/2007) που προβλέπει παρουσία παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου σε κάθε περίπτωση εξέτασης ανηλίκων ενώπιον προανακριτικών, ανακριτικών ή δικαστικών αρχών αποτελεί ένα μόνον παράδειγμα της νέας, μη αποκτημένης, γνώσης που πρέπει να διαθέτουν οι ειδικοί της ψυχικής υγείας για να ανταποκριθούν στο έργο αυτό: ποιος είναι ο ρόλος τους σε μια τέτοια περίπτωση; Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν; Να εξετάσουν αυτοί τον ανήλικο λαμβάνοντας γνώση των ερωτημάτων που τίθενται για την αρμόδια αρχή; Να υποδείξουν τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν, καθώς και τον τρόπο υποβολής τους; Να εξηγήσουν (στον ελάχιστο χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους) στον ανακριτικό υπάλληλο με ποιο τρόπο θα υποβάλλει ανοιχτές και όχι κλειστές ερωτήσεις, πώς αυτές δεν θα πρέπει να είναι καθοδηγητικές και πώς θα προχωρήσει από τις γενικότερες στις ειδικότερες; Ποιος θα είναι ο ρόλος τους, εάν διαπιστώσουν ότι ο ανήλικος παραπλανάται ή κακοποιείται λεκτικά ή και σωματικά, από τη διαδικασία της εξέτασης; Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια της πολιτείας να αναθέσει σε ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων την πραγματογνωμοσύνη που αφορά εκτίμηση ατόμων για εξάρτηση από ουσίες. Η εκτίμηση της παρουσίας εξάρτησης από ουσίες μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί χρόνο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και αριθμητικά επαρκές προσωπικό και εργαστηριακή υποδομή. Και στην περίπτωση αυτή, οι ψυχίατροι πλην όσων έχουν εξειδικευθεί στην αντιμετώπιση εξάρτησης χρηστών δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβουν το σχετικό έργο. Ειδικότερα, όσον αφορά στα περιστατικά εφήβων ατόμων με εξάρτηση, αυτά χρειάζονται ιδιάζουσα μεταχείριση και πολύ χρόνο προκειμένου να διαγνωσθεί η ενδεχόμενη εξάρτησή τους (π.χ. για να εξετασθούν οι γονείς και κηδεμόνες τους καθώς και τα ίδια, να ληφθεί πλήρες ιστορικό από αυτούς αλλά και πληροφορίες από το σχολείο ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που τους παρακολουθούν και να γίνει παρατήρηση της συμπεριφοράς τους επί μακρό χρονικό διάστημα). Η εφάπαξ εξέτασή τους ή η σύ-

7 268 A. ΜΠΕΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 ντομη, ολιγόωρη ή και ολιγοήμερη παραμονή τους στην κλινική δεν εξασφαλίζει τη διάγνωση. Επιπλέον, η τυχόν παραμονή και ο συγχρωτισμός εφήβων χρηστών ουσιών (π.χ. για να εκδηλωθεί το σύνδρομο στέρησης, ώστε να επιβεβαιωθεί η παρουσία τοξικομανίας), με παιδιά και εφήβους με ψυχικές δια ταραχές που νοσηλεύονται στα παιδοψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, αποτελεί ουσιαστική αντένδειξη, με καταστροφικές συνέπειες και για τις δύο ομάδες, κυρίως όμως για τα παιδιά και εφήβους με ψυχική διαταραχή. Τέλος, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα χρήσης ουσιών θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική υγεία των χρηστών, επειδή αυτοί ενδέχεται να εμφανίσουν επικίνδυνα συμπτώματα τοξίκωσης ή στερητικού συνδρόμου, τα οποία οι παιδοψυχίατροι δεν έχουν τη γνώση και εμπειρία, ούτε και τα μέσα να αντιμετωπίσουν. Στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν ότι τα εξαρτημένα άτομα προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι χρήστες, ώστε να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση από το νόμο (επιβολή μειωμένης ποινής), οπότε και μπορεί να επιδοθούν σε ποικίλες παρελκυστικές πρακτικές, ώστε να παραπλανήσουν τους ψυχιάτρους-πραγματογνώμονες. Εστιάζοντας συνοπτικά στους βασικούς κανόνες που διέπουν την εργασία του ψυχιάτρου-πραγματογνώμονα: Ο ψυχίατρος πρέπει να διαθέτει τη δέουσα εκπαίδευση και πιστοποίηση ότι είναι κατάλληλος να ασκεί την εξειδικευμένη εργασία της δικαστικής ψυχιατρικής 16 Η πραγματογνωμοσύνη συνήθως δεν μπορεί να γίνεται με τη διαδικασία του επείγοντος. Η απάντηση των εξειδικευμένων ιατρονομικών ερωτημάτων στα οποία καλείται να εκφράσει επαγγελματική γνώμη ο πραγματογνώμονας απαιτεί πολύ χρόνο, και ειδικότερα για τις παιδοψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος του τριμήνου. Έχει υποστηριχθεί με έμφαση 20 ότι οι πραγματογνώμονες δεν θα πρέπει να ασχολούνται με κλινικό έργο, ή ότι θα πρέπει να ασχολούνται στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους με τις δικαστικές εκτιμήσεις. Η άποψη αυτή, μολονότι ίσως ακούγεται ακραία στον ελληνικό χώρο, βασίζεται τόσο σε πρακτικές ιδιομορφίες του σχετικού έργου (απαιτεί πολύ χρόνο και αφοσίωση), όσο και στις ιδιότητες που χρειάζεται να αποκτήσει ο πραγματογνώμονας, εκείνες του σκεπτικισμού και της αναζήτησης της αλήθειας μέσω και της ανάλυσης των πιθανοτήτων να ισχύουν ή όχι όσα πληροφορείται. Ο πραγματογνώμονας δεν μπορεί να είναι συγχρόνως ο θεραπευτής ιατρός 21,22 της υπό δικαστική εκτίμηση περίπτωσης. Ο κανόνας αυτός έχει δύο βασικές συνέπειες: (1) η πραγματογνωμοσύνη δεν θα πρέπει να ανατίθεται σε κλινικές ή τμήματα, όπου συγχρόνως παραπέμπεται το άτομο για θεραπεία, αντίθετα θα πρέπει να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες από τον κατάλογο που τηρείται στα Πρωτοδικεία της χώρας. Η θεραπεία του ατόμου μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, εάν είναι αναγκαία, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τον πραγματογνώμονα, αλλά από τρίτο, κατάλληλο για το σκοπό αυτό, ειδικό της ψυχικής υγείας. * (2) Σε περίπτωση που το άτομο, το οποίο παραπέμπεται για ψυχιατρική εκτίμηση για δικαστικούς σκοπούς, ήταν ήδη σε ψυχιατρική θεραπεία ή σε κάποιας μορφής σχέση με τον πραγματογνώμονα, η σχέση αυτή θα πρέπει να αποτελεί κώλυμα διορισμού του τελευταίου, ή τουλάχιστον, να έχει αυτός το δικαίωμα να αρνηθεί εξ αυτού του λόγου τον διορισμό του. Ο ψυχίατρος πρέπει να αποκτήσει γνώση και εξοικείωση με τη βασική νομική γνώση που αφορά το γνωστικό πεδίο της δικαστικής ψυχιατρικής, 23 καθώς και με τον ιδιαίτερο δεοντολογικό και ηθικό κώδικα που αφορά τις σχετικές επαγγελματικές ενέργειες. * Σημειώνεται ότι ο διορισμός των πραγματογνωμόνων γίνεται από κατάλογο που τηρείται στα πρωτοδικεία των νομών, ο οποίος συντάσσεται κατ έτος, περιλαμβάνονται δε σε αυτόν όσοι ψυχίατροι κάνουν σχετική αίτηση. Η επιλογή του πραγματογνώμονα γίνεται από τον δικαστή, συνήθως κατά σειράν του καταλόγου, ενώ είναι δυνατόν να διορισθούν και πρόσωπα εκτός του καταλόγου. Η καταλληλότητα των αιτουμένων να συμπεριληφθούν στους καταλόγους πραγματογνωμόνων δεν ελέγχεται με βάση κριτήρια, π.χ. την εκπαίδευση και εμπειρία τους ή την ύπαρξη τίτλων, που να αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους να εκτελέσουν το σχετικό έργο.

8 PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 ΚΛΙΝΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH 269 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η δικαστική ψυχιατρική διαφέρει σημαντικά από την καθημερινή κλινική ψυχιατρική πράξη. Συνοψίζοντας αυτή τη, σχετικά σύντομη, αναφορά στις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην άσκηση της κλινικής και της δικαστικής ψυχιατρικής θα ήταν χρήσιμο να τονισθεί ότι, καθώς τα φαινόμενα βίας, κακοποίησης, διάλυσης της οικογένειας και των θεσμών γενικά, αυξάνονται, η ετυμηγορία των λειτουργών του νόμου γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατυπωθεί με ασφαλή τρόπο χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας των ειδικών. Για τούτο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να προσδιορισθούν εξαρχής οι προϋποθέσεις άσκησης του λειτουργήματος του ψυχιάτρου-πραγματογνώμονα, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, είναι πολύ διαφορετικό από όσα συνήθως πράττει ή αναμένεται να πράξει ένας πραγματογνώμονας άλλης (μη ιατρικής, αλλά και ιατρικής) ειδικότητας. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διατυπωθούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις και ενδεχομένως να εξειδικευθούν με νομολογιακά κείμενα ή υπουργικές αποφάσεις, σε στενή πάντα συνεργασία με τις επιστημονικές ενώσεις των ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων. Tέλος, επειδή ακριβώς το νομικό μας σύστημα βασίζεται στην αντιδικία των διαδίκων πλευρών, όλοι (διάδικοι, δικηγόροι, τεχνικοί σύμβουλοι) προσπαθούν με κάθε μέσο να αποδείξουν ότι ο πελάτης τους ή ο εαυτός τους έχει το δίκιο με το μέρος του. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής μπορεί να αμφισβητήσουν την αμεροληψία, την επιστημονικότητα ή τη διαδικασία που ακολούθησε ο πραγματογνώμονας και αυτό όχι πάντα καλόπιστα και με στόχο την ανεύρεση της αλήθειας. Συνέπεια των αντιξοοτήτων αυτών είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ψυχίατροι στο ρόλο του πραγματογνώμονα να καταφεύγουν στην άσκηση «αμυντικής» ψυχιατρικής, με ενδείξεις της αμυντικότητας αυτής αφενός τη συχνή αίτηση εξαιρέσεων, όταν διορίζονται πραγματογνώμονες 24 που και την απονομή της δικαιοσύνης καθυστερεί υπερβολικά και τους πολίτες βλάπτει και αδικεί, αφετέρου την αποφυγή καταγραφής της πραγματικής και πλήρους επιστημονικής γνώμης τους στην τελική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, από φόβο για τις εις βάρος του ενέργειες, που προαναφέρθηκαν. Clinical Psychiatry and Forensic Psychiatry: Similarities and differences A. Beka Psychiatric Department for Children and Adolescents, G. Papanikolaou General Hospital, Thessaloniki, Greece Psychiatriki 2009, 20: Forensic and clinical psychiatry require very different expertise from mental health specialists who work in each field respectively. Despite the fact that classical psychiatric training provides theoretical knowledge and practical skills relevant to both clinical and forensic psychiatric work, the latter requires a quite different understanding of doctor-patient relationship, ethic-development and legally oriented practice to be developed. Almost all researchers or opinion leaders in forensic psychiatry agree that, in this distinguished area, specific principles and characteristics apply: the forensic psychiatrist supports mainly the legal system rather than the patient, he needs to develop new interview techniques and a new database of knowledge in order to deal with the psycho-legal questions to be answered, and he also needs to avoid psychiatric jargon and adjust his terminology to terms understandable by the legal profession. At the same time forensic psychiatrists should be ready to confront the examinees with contradictory information they may provide and contact third

9 270 A. ΜΠΕΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 parties to check the validity of their impressions, keeping in mind the probability of malingering or other reasons behind observed behaviours. Moreover the conclusions presented by the forensic psychiatrist to the courts need to be, to a certain degree, safe results based on his observations, examinations and theoretical scientific knowledge, despite the fact that he is frequently asked to comment on issues concerning the past or the future. Finally confidentiality issues are irrelevant to forensic work and the inevitable distribution of reports to all involved parties may result, in some cases, to questioning of the expert witness s professional opinion and his involvement in disciplinary or penal prosecution. All the above require an appropriate training for psychiatrists involved in forensic work, as well as their familiarization with basic legal knowledge and the ethical code relevant to this exceptional field of work. Key words: Forensic psychiatry, clinical psychiatry, differences, role of expert witness B 1. American Academy of Psychiatry and the Law: What is Forensic Psychiatry? 2. Gordon H, Lindqvist P. Forensic Psychiatry in Europe. Psychiatr Bull 2007, 31: Schetky DH. History of Child and Adolescent Forensic Psychiatry. In: Schetky DH, Benedek EP (eds). Principles and practice of child and adolescent forensic psychiatry. APA Inc, Washington DC, 2002: ,, 1998: , -, 1994: Weissman HN, DeBow DM. Ethical Principles and Professional Competencies. In: Goldstein AM, Weiner IB (eds) Handbook of psychology. Forensic psychology. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003: Greenberg SA, Schuman, DW. Irreconcilable conflict between therapeutic and forensic roles. Profession Psychol Res Pract, 28: Faulk M. Ethics and Forensic Psychiatry. In: Basic forensic Psychiatry. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1988: , 9: :. «.»,, 1998: Schetky DH. Forensic Ethics. In: Schetky DH, Benedek EP. (eds) Principles and Practice of Child and Adolescent Forensic Psychiatry. APA Inc, Washington DC, 2002: Monahan J (eds), Who is the client? The ethics of psychological intervention in the criminal justice system. Washington, DC, American Psychological Association 13. Grisso T. Evaluating competencies: Forensic assessments and instruments. New York, Plenum Press 14.. :, 5,,,, 2006, 34, , NB: Melton GB, Kimbrough-Melton RJ. Integrating assessment, treatment and justice: Pipe dream or possibility? In: Sparta, SN, Koocher GP (eds) Forensic mental health of children and adolescents. Oxford University Press, New York, 2006: Goldstein AM. Overview of Forensic Psychology. In: Goldstein AM, Weiner IB (eds) Handbook of psychology. Forensic psychology. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003: Packer IK, Borum R. Forensic training and practice. In: Goldstein AM, Weiner IB (eds) Handbook of psychology. Forensic psychology. John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2003: :, 65,..,, 2004: Melton GB, Petrilla J, Poythress NG, Slobogin C. Psychological evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and lawyers (2nd ed), New York: Guilford, 1997: , 17: Caudill OB. Avoiding malpractice in child forensic assessment. In: Sparta SN, Koocher GP (eds) Forensic mental health of children and adolescents. Oxford University Press, New York, 2006: Smith S. Working with courts, judges and lawyers: What forensic mental health professional should know about being expert witnesses. In: Sparta SN, Koocher GP (eds) forensic mental health of children and adolescents. Oxford University Press, New York, 2006: , A. -. :,..,, 2008: Αλληλογραφία: A. Μπέκα, Κωφίδη 5, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη Τηλ , ,

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πράξη 1.1.4 α Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρική 2008, 19:248 253

Ψυχιατρική 2008, 19:248 253 248 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (3), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Ι. Τσιάντης, 1 J. Piha, 2 D. Deboutte 3 1 Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων, Τομέας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής, 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Ι. Aρ. 12 ΝΔ 104/1973 1. Υπόχρεοι κατά τας κειμένας διατάξεις προς διατροφήν ή περίθαλψην νοσηλευομένων προσώπων και απομακρυνομένων εκ Νοσοκομείων ή Κλινικών Ψυχικών Νόσων, αρνούμενοι όπως

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου Ώρα Ολυμπιακό Μουσείο 18.00-19.00 Εγγραφή 19.00-20.30 Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Σεμινάρια του τμήματος Ψυχολογίας του BCA για το Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Το Τμήμα Ψυχολογίας του BCA σε συνεργασία με το Κέντρο Γνωσιακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. MSc Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολογία (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. MSc Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολογία (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) Master s Degree www.unic.ac.cy MSc Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολογία (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Στοιχεία Δικαίου & Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ.

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. Τίτλος έρευνας: «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων». Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Μετάφραση: Λιζέττα Κονσουλίδου Επιμέλεια μετάφρασης: Χρύσα Ξενάκη Εξώφυλλο: Ντίνα Κόφφα ISBN 978-960-9405-21-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Προς Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 695 (Υπόψη του Αντιεισαγγελέα κ. Αν. Κανελλόπουλου) Κοιν. 1. Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διπλωματική Αποστολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Αθήνα, Ελλάδα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (Η εν λόγω αίτηση είναι για θέσεις εργασίας στη Διπλωματική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Βρετανική Ψυχολογική Εταιρία. Ο Κεντρικός Σκοπός και η Φιλοσοφία του Επαγγέλματος

Βρετανική Ψυχολογική Εταιρία. Ο Κεντρικός Σκοπός και η Φιλοσοφία του Επαγγέλματος Βρετανική Ψυχολογική Εταιρία Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας Ο Κεντρικός Σκοπός και η Φιλοσοφία του Επαγγέλματος The British Psychological Society Str. Andreus House 48 Princess Road East Leicester LEI 7DR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007 2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα