ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/ `1/26

2 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ Π Α Γ Ι Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (2) ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (5) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1.1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ Κατάθεση Ευρώ & λοιπών Νομισμάτων N3862/2010 σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος (4) Κατάθεση Ευρώ σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος (εντός και εκτός N3862/2010) Κατάθεση νομισμάτων N3862/2010 (εκτός ) σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος Κατάθεση Ξ/Τ (εκτός νομισμάτων N3862/2010 ) σε λογαριασμό ιδίου ή διαφορετικού νομίσματος 1.2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 14:30 ΠΑΡ 14:00 Ανάληψη Ευρώ & λοιπών νομισμάτων N3862/2010 (4), (8) 0 ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 14:30 Ανάληψη σε Ξ/Τ (εκτός νομισμάτων N3862/2010 ) (8) 0 ΠΑΡ 14:00 Γενικές Παρατηρήσεις: ΑΥΘΗΜΕΡOΝ ΑΥΘΗΜΕΡOΝ Οι αναλήψεις και γενικότερα οι χρεώσεις καταθετικών λογαριασμών σταματούν την τοκοφορία του αναληφθέντος ποσού, έως την προηγούμενη ημέρα από εκείνη της ανάληψης/ χρέωσης. `2/26

3 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2 Αξία Διαθεσιμότητας: Είναι η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό της κατάθεσης καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση του καταθέτη, στον πιστούμενο λογαριασμό (για την περίοδο αυτή το ποσό παραμένει δεσμευμένο). Η δυνατότητα για χρήση ανεκκαθάριστων ποσών μπορεί να συνοδεύεται από κόστος, το οποίο εκφράζεται με τη μορφή χρεωστικών τόκων. Η τυχόν επιβολή των χρεωστικών αυτών τόκων καθορίζεται από την Αξία Τοκοφορίας (βλ. Παρακάτω) και το εκάστοτε χρεωστικό επιτόκιο. Αξία Τοκοφορίας: Είναι η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό των πάσης φύσεως καταθέσεων (ενδεικτικά επιταγές, μετρητά, κ.λ.π.) αρχίζει να τοκοφορεί στον πελατειακό λογαριασμό. Στην περίτπωση που στον πελάτη έχει δοθεί η δυνατότητα για χρήση ανεκκαθάριστων ποσών και ο καταθέτης προβεί σε χρέωση του λογαριασμού, τότε στον Λογαριασμό χρεώνονται τόκοι, οι οποίοι προκύπτουν ως εξής: Αναληφθέν ποσό x (Ημ/νία Αξίας Τοκοφορίας - Ημ/νία χρέωσης) x Χρεωστικό επιτόκιο / 360 Η μείωση της αξίας Τοκοφορίας -προκειμένου να εξισωθεί με την τυχόν μειωμένη αξία διαθεσιμότητας- είναι επιχειρηματική απόφαση και αποτέλεσμα συμφωνίας με τον καταθέτη, έκτακτης ή μέσω ειδικής συμφωνίας ΦΟΣ (Φύλλο Όρων Συνεργασίας). Η μείωση αυτή αποτρέπει την εφαρμογή χρεωστικών τόκων. 3 Σε κάθε πράξη που διενεργείται πώληση ή αγορά συναλλάγματος εισπράττεται η προμήθεια που αναφέρεται στην εντότητα 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 4 EUR, GBP, SEK, BGL, CZK, DKK, EEK, HUF, LTL, LVL, PLN, RON, CHF (επίσημο νόμισμα Λιχτενστάιν), ΙSK, NOK. 5 Ως χρόνος λήξης ημερήσιων συναλλαγών ορίζεται η ώρα πέραν της οποίας κάθε λαμβανόμενη εντολή λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 6 7 Οι όροι καταθέσεων και αναλήψεων μετρητών σε ευρώ και συνάλλαγμα διέπονται (1) από τον Νόμο 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», και (2) από τους εκάστοτε Γενικούς Όρους Τραπεζικών Συναλλαγών της Τράπεζας. Οι καταθέσεις και αναλήψεις εκτελούνται εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα ως χρόνος λήξης ημερήσιων συναλλαγών. 8 Σε περίπτωση χρηματαποστολών για ποσά πλέον του ισοτίμου των σε Ξ/Ν, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της χρηματαποστολής. `3/26

4 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 2.1 ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΓΟΡΑ Για ποσά μέχρι του ισοτίμου των 1,000 5 Αφορά μετατροπή Ξ/Τ έως και μόνο για πελάτες μας. Για ποσά άνω του ισοτίμου των 1,000 0,5 5 Για ποσά άνω των γίνεται μόνο μέσω λογαριασμού. ΠΩΛΗΣΗ 0, ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Εισπράττονται επιπλέον των κατά περίπτωση προμηθειών, σε κάθε πράξη που διενεργείται αγορά ή πώληση ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ SPOT [ΟΨΕΩΣ] 0, συναλλάγματος. Σημείωση: Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος, μέχρι του ισότιμου των USD διενεργούνται με τιμή Δελτίου. ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ SPOT [ΟΨΕΩΣ] 0, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Εκτέλεση πράξεων Ακύρωση / Τροποποίηση Πράξεων Διαπραγματεύσιμο Για τις τροποποιήσεις προθεσμιακών καταθέσεων πελατών των οποίων οι λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι με "πάγια εξουσιοδότηση" δεν εισπράττεται "πέναλτυ" επί της τροποποίησης του ποσού ( αύξηση/ μείωση) κεφαλαίου επένδυσης `4/26

5 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) ΑΞΙΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) 3.1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΥΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΣ (σε ΕΥΡΩ) Σε Διαταγή Ελληνικού Δημοσίου όπως Δ.Ο.Υ., Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Τράπεζας Ελλάδος, όταν αφορούν σε εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Σε διαταγή πελάτη ή τρίτου ελλείψει μετρητών ταμείου Σε διαταγή πελάτη με χρέωση λογαριασμού Σε διαταγή τρίτου με χρέωση λογαριασμού Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΥΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) 3.2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ , , Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοράς πώλησης συναλλάγματος όπου μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος. Σημείωση: Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή ξένου νομίσματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου. Δεν απαλλάσσονται από την προμήθεια επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή Ν.Π.Ι.Δ. Πλέον εξόδων Swift για την αποστολή Μηνύματος MT110 (advice of cheque) Σημείωση: Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου `5/26

6 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) ΑΞΙΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΣ Κατάθεση Ιδιωτικής επιταγής Τράπεζάς μας Κατάθεση Τραπεζικής επιταγής έκδοσης Τράπεζάς μας ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΣΩ Γραφείου Συμψηφισμού Τράπεζας Ελλάδος εργάσιμη ημέρα Κατάθεση Τραπεζικής επιταγής Άλλης Τράπεζας Κατάθεση Ιδιωτικής επιταγής Άλλης Τράπεζας ίδιας πόλης. Κατάθεση Ιδιωτικής επιταγής άλλης πόλης. Κατάθεση Ιδιωτικής επιταγής Συνεταιριστικής Τράπεζας άλλης πόλης Κατάθεση Ιδιωτικής επιταγής σε Ξένο Νόμισμα 0 1 εργάσιμη ημέρα 0 3 εργάσιμες ημέρες 0 5 εργάσιμες ημέρες 0 5 εργάσιμες ημέρες 0 5 εργάσιμες ημέρες 1 εργάσιμη ημέρα 3 εργάσιμες ημέρες 5 εργάσιμες ημέρες 5 εργάσιμες ημέρες 5 εργάσιμες ημέρες ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΣΩ Ανταποκρίτριας Τράπεζας `6/26

7 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) ΑΞΙΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) Κατάθεση Ιδιωτικής ή Τραπεζικής επιταγής Άλλης Τράπεζας Άλλης χώρας (cash letter) / πελάτη ημερησίως ανεξαρτήτως τεμαχίων & ανταποκριτή 15 /έξοδα αποστολής VALEUR ανάλογα με ειδικές συμφωνίες μεταξύ τραπεζών Εισπράττονται επιπλέον έξοδα ανταποκριτή εφόσον υπάρξουν. Στις περιπτώσεις επιταγών που εκκαθαρίζονται στην Ισπανία εισπράττονται επιπλέον έξοδα χαρτοσήμανσης (ισπανική νομοθεσία). 3.3 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοράς πώλησης συναλλάγματος όπου μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος. Σημείωση: Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή ξένου νομίσματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ [σε Ευρώ ή συνάλλαγμα] από το εξωτερικό [INCOMING COLLECTION] Πληρωμή επιταγής έκδοσης πελάτη μας / τεμάχιο 0, Πλέον πραγματικών εξόδων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ [σε Ευρώ ή συνάλλαγμα) [OUTGOING COLLECTION) Επιταγή προς είσπραξη (outgoing collection) / τεμάχιο 0, Πλέον πραγματικών εξόδων αποστολής [courier]. Βλέπε Ενότητα 9. "Λοιπά Έξοδα" `7/26

8 3.3.3 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 3.4 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 3.5 Πληρωμή Τραπεζικής Επιταγής έκδοσης Τράπεζάς μας Πληρωμή Ιδιωτικής Επιταγής Τράπεζάς μας ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (χρέωση ανά επιταγή) ΑΝΑΚΛΗΣΗ τραπεζικής επιταγής λόγω κλοπής ή απώλειας (Stop Payment) Π Α Γ Ι Ο 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) ΑΞΙΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) 15 Πλέον εξόδων άλλης Τράπεζας 0 0 ΑΚΥΡΩΣΗ τραπεζικής επιταγής 5 ΑΚΥΡΩΣΗ ιδιωτικής επιταγής Aνάκληση ιδιωτικών επιταγών - stop payment Επιστροφή απλήρωτης κατατεθείσας επιταγής Σημείωση: Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου 30 Πλέον εξόδων ανταποκριτή & Swift εάν η επιταγή σύρεται επί Ανταποκρίτριας 1,5/ φύλλο Πλέον έξοδα ανταποκριτή αν υπάρχουν Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού ή ανταποκριτή (πλέον τα τυχόν έξοδά του) Σφράγιση ακάλυπτης ιδιωτικής επιταγής IBG σε βάρος του εκδότη 35 Για τις επιταγές ενέχυρου ή μη `8/26

9 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επανεπεξεργασία ιδιωτικής επιταγής IBG Επανακατάθεση επιταγής άλλης τράπεζας σε ενέχυρο Ενεχύραση/ Είσπραξη/ Φύλαξη Μεταχρονολογημένων Επιταγών ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (χρέωση ανά φύλλο επιταγής) Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) ΑΞΙΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (2) Μετά από ενημέρωση πελάτη του Ορίζεται από το Φύλλο Πρότασης Συνεργασίας Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών 1/ φύλλο λογαριασμών Όψεως Αξία Διαθεσιμότητας Είναι η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό της κατατεθειμένης επιταγής καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση του καταθέτη, στον πιστούμενο λογαριασμό (για την περίοδο αυτή το ποσό παραμένει δεσμευμένο). Η δυνατότητα, την οποία η Τράπεζα ενίοτε δίνει για χρήση ανεκκαθάριστων ποσών επιταγών στους πελατειακούς λογαριασμούς εκτάκτως ή μέσω συμφωνίας ενέχει πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος πρέπει να αξιολογείται και να εγκρίνεται εκ των προτέρων. Η δυνατότητα για χρήση ανεκκαθάριστων ποσών μπορεί να συνοδεύεται από κόστος, το οποίο εκφράζεται με τη μορφή χρεωστικών τόκων. Η τυχόν επιβολή των χρεωστικών αυτών τόκων, καθορίζεται από τη valeur Τοκοφορίας. (βλ. Παρακάτω) και το εκάστοτε χρεωστικό επιτόκιο. Αξία Τοκοφορίας Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό των πάσης φύσεως καταθέσεων (ενδεικτικά επιταγές, μετρητά, κ.λ.π.) αρχίζει να τοκοφορεί στον πελατειακό λογαριασμό. Στην περίπτωση που στον πελάτη έχει δοθεί η δυνατότητα για χρήση ανεκκαθάριστων ποσών και ο καταθέτης προβεί σε χρέωση του λογαριασμού, τότε στον Λογαριασμό χρεώνονται τόκοι, οι οποίοι προκύπτουν ως εξής: Aναληφθέν ποσό x (Ημ/νία Αξίας Τοκοφορίας Ημ/νία χρέωσης ) x Xρεωστικό επιτόκιο / 360. Η μείωση της αξίας Τοκοφορίας - προκειμένου να εξισωθεί με την τυχόν μειωμένη αξία διαθεσιμότητας - είναι επιχειρηματική απόφαση και αποτέλεσμα συμφωνίας με τον καταθέτη, έκτακτης ή μέσω ειδικής συμφωνίας ΦΟΣ (Φύλλο Όρων συνεργασίας). H μείωση αυτή αποτρέπει την εφαρμογή χρεωστικών τόκων. `9/26

10 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 4.1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ (6), (10) Εντολές STP - EU Regulated (11) Εντολές STP Εντολές NON STP ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ Έως Π Α Γ Ι Ο 15 ΜΕΓΙΣΤΟ χωρίς όριο 0, χωρίς όριο Επιπλέον 7.5 0, ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 16:00 ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 16:00 ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 16:00 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Προϋποθέσεις : Λογαριασμός ΙΒΑΝ και διεύθυνση δικαιούχου - BIC πληρώτριας τράπεζας, ένδειξη εξόδων SHA α/ Χωρίς είσπραξη επιπλέον εξόδων. β/ Εντολές που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα (βλ.ενότητα 10 "Λοιπά Έξοδα") γ/ Σε περιπτώσεις μετατροπών συναλλάγματος βλέπε "Επισήμανση 2" Επιβεβαίωση Εξερχόμενης Εντολής (confirmation) Επιλογή εξόδων OUR μέσω TARGET2 (17) χωρίς όριο 10 χωρίς όριο 7 Πλέον εξόδων Ανταποκριτριών Τραπεζών Έως Επιλογή εξόδων Guaranteed OUR μέσω DEUTSCHE BANK (17) Έως Άνω `10/26

11 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ EU / EEA, ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ (10) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ Εντολές STP χωρίς όριο 0, Εντολές NON STP χωρίς όριο Επιπλέον 7.5 0, ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ α/ Εντολές που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα (βλ.ενότητα 10 "Λοιπά Έξοδα") β/ Η έκδοση εντολής πληρωμής χωρίς έξοδα για τον δικαιούχο (ένδειξη OUR) επιβαρύνεται επιπλέον με τα εκάστοτε έξοδα του Ανταποκριτή γ/ Σε περιπτώσεις μετατροπών συναλλάγματος βλέπε "Επισήμανση 2" Επιλογή εξόδων OUR μέσω TARGET2 (17) 7 Πλέον εξόδων Ανταποκριτριών Τραπεζών Έως Επιλογή εξόδων Guaranteed OUR μέσω DEUTSCHE BANK (17) Έως Άνω `11/26

12 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Εντολές NON STP ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ χωρίς όριο Π Α Γ Ι Ο Επιπλέον 7.5 ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 0, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Επιλογή εξόδων OUR μέσω TARGET2 (17) 7 Πλέον εξόδων Ανταποκριτριών Τραπεζών Έως Επιλογή εξόδων Guaranteed OUR μέσω DEUTSCHE BANK (17) Έως Άνω ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Εντολές STP Εντολές NON STP ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ χωρίς όριο χωρίς όριο Π Α Γ Ι Ο 7.5 ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ α) Για εντολές στο νόμισμα του λογ/σμού: i) αυθημερόν αξία τοκοφορίας και διαθεσιμότητας για όσες εντολές λαμβάνονται μέχρι 16:00 ii) επόμενη εργάσιμη αξία τοκοφορίας και διαθεσιμότητας για όσες εντολές λαμβάνονται μετά 16:00. β) Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της εντολής μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος διαχειρίζεται αυθημερόν `12/26

13 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ αν παραληφθεί μέχρι τις 16:00 άλλως την επόμενη εργάσιμη, ειδικότερα: i) Για τις μετατροπές μεταξύ νομισμάτων που εμπίπτουν στον Ν.3862/2010, αυθημερόν τοκοφορία και διαθεσιμότητα. ii) Για τις μετατροπές μεταξύ νομισμάτων που δεν εμπίπτουν στον Ν.3862/2010 (έστω και το ένα από τα δύο νομίσματα) τοκοφορία και διαθεσιμότητα 2 εργάσιμες ημέρες. iii) Σε περιπτώσεις μετατροπών νομισμάτων βλέπε επισήμανση 2. γ)η προμήθεια εισπράττεται εαν η εντολή φέρει την ένδειξη σε βάρος του δικαιούχου την ένδειξη BEN ή SHA. δ)η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου (επισήμανση 9) με το προϊόν της εντολής και να χρεώνει αντίστοιχα με το προϊόν των εξόδων που βαρύνουν την υπηρεσία αυτή είτε να πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου με το προϊόν της εντολής μειωμένο κατά το ποσό των εξόδων που βαρύνουν την υπηρεσία αυτή. `13/26

14 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 4.2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ (10) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΑΓΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εντολές STP χωρίς όριο 0, Εντολές NON STP χωρίς όριο Επιπλέον 7.5 0, ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ α/ Η έκδοση εντολής πληρωμής χωρίς έξοδα για δικαιούχο ( ένδειξη OUR) στα νομίσματα που επιτρέπεται (εκτός Ν.3862/2010) επιβαρύνεται επιπλέον με τα εκάστοτε έξοδα Ανταποκριτή και χρεώνεται στον πελάτη εκ των υστέρων μετά την εκτέλεση του εμβάσματος. β/ Εντολές που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα (βλ.ενότητα 10. "Λοιπά Έξοδα"). γ/ Σε περιπτώσεις μετατροπών συναλλάγματος βλέπε "Επισήμανση 2" Επιλογή εξόδων Guaranteed OUR(17) για μεταφορές κεφαλαίων σε Δολάρια χωρίς όριο $25,00 `14/26

15 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ Εντολές STP ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Εντολές STP / NON STP ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΑΓΙΟ χωρίς όριο 5 χωρίς όριο Επιπλέον 7.5 ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ α) Για εντολές στο νόμισμα του λογ/σμού: i) αυθημερόν αξία τοκοφορίας και διαθεσιμότητας για όσες εντολές λαμβάνονται μέχρι 16:00 ii) επόμενη εργάσιμη αξία τοκοφορίας και διαθεσιμότητας για όσες εντολές λαμβάνονται μετά 16:00. β) Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της εντολής μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος διαχειρίζεται αυθημερόν αν παραληφθεί μέχρι τις 16:00 άλλως την επόμενη εργάσιμη, ειδικότερα: i) Για τις μετατροπές μεταξύ νομισμάτων που εμπίπτουν στον Ν.3862/2010, αυθημερόν τοκοφορία και διαθεσιμότητα. ii) Για τις μετατροπές μεταξύ νομισμάτων που δεν εμπίπτουν στον Ν.3862/2010 (έστω και το ένα από τα δύο νομίσματα) τοκοφορία και διαθεσιμότητα 2 εργάσιμες ημέρες. iii) Σε περιπτώσεις μετατροπών νομισμάτων βλέπε επισήμανση 2. γ)η προμήθεια εισπράττεται εάν η εντολή φέρει την ένδειξη σε βάρος του δικαιούχου την ένδειξη BEN ή SHA. δ)η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου (επισήμανση 9) με το προϊόν της εντολής και να χρεώνει αντίστοιχα με το προϊόν των εξόδων που βαρύνουν `15/26

16 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ την υπηρεσία αυτή είτε να πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου με το προϊόν της εντολής μειωμένο κατά το ποσό των εξόδων που βαρύνουν την υπηρεσία αυτή. 4.3 ΑΚΥΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Κατ εντολή του πελάτη Επισημάνσεις - Πληροφορίες ΠΑΓΙΟ 15 Πλέον εξόδων Ανταποκριτριών Τραπεζών * Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοράς πώλησης συναλλάγματος όπου μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος (βλ. Ενότητα 2. "Εργασίες Συναλλάγματος"). Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου συναλλάγματος της Τράπεζας και 1 πέραν του ισοτίμου των USD με ειδική τιμή που δίνει η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων (ΔΔΔ). Η έκδοση εντολής πληρωμής χωρίς έξοδα για τον δικαιούχο (OUR) επιβαρύνεται με τα εκάστοτε έξοδα του Ανταποκριτού. Η ένδειξη εξόδων OUR για τις εντολές 2 εντός χωρών ΕΟΧ ( Ε.Ε. Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία) δεν προσφέρεται. Εκτός χωρών ΕΟΧ προσφέρεται σε όλα τα νομίσματα Για εμβάσματα με χρέωση αμφότερων (SHA), Εντολέα και Δικαιούχου, τα έξοδα της IBG καταβάλλονται από τον Εντολέα, ενώ τα έξοδα της Πληρώτριας Τράπεζας καταβάλλονται από το Δικαιούχο. Για εμβάσματα με χρέωση Δικαιούχου (ΒΕΝ), τα έξοδα της IBG και της ενδιάμεσης ή της Πληρώτριας τράπεζας αφαιρούνται από το ποσό που θα παραλάβει ο δικαιούχος. Η ένδειξη εξόδων ΒΕΝ για τις εντολές εντός χωρών ΕΟΧ (Ε.Ε., Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία) προσφέρεται μόνο στα νομίσνατα: USD, JPY, CAD, AED, AUD, HKD, HUF, NZD, RSD, SGD, TRY. Εκτός χωρών ΕΟΧ προσφέρεται σε όλα τα νομίσματα. Κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν EUR, GBP, SEK, BGL, CZK, DKK, EEK, HUF, LTL, LVL, PLN, RON, CHF (επίσημο νόμισμα Λιχτενστάιν), ΙSK, NOK. STP εντολές ορίζονται ως εξής: α/ Εντολές Πληρωμής εντός χωρών ΕΕ για τις οποίες υπάρχει λογαριασμός δικαιούχου σε μορφή IBAN και BIC Code της πληρώτριας Τράπεζας β/ Εντολές Πληρωμής εκτός χωρών ΕΕ για τις οποίες υπάρχει BIC Code ή Clearing Code της πληρώτριας Τράπεζας. Εντολές που δε φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται NON STP εντολές και επιβαρύνονται με έξοδα διαχείρισης. Στις εντολές εισερχόμενων πληρωμών που εμπίπτουν στο Ν.3862/2010, η πίστωση στο Δικαιούχο διενεργείται βάσει του λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ. Οι εξερχόμενες εντολές παρέχονται μόνο με χρέωση λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα. `16/26

17 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ Προϋποθέσεις για εντολές EU Regulated : λογαριασμός IBAN δικαιούχου -BIC πληρώτριας τράπεζας, απουσία ειδικών οδηγιών και ένδειξη εξόδων SHA, αξία εντολής next day ή spot. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αφορά στην φύση της πληρωμής ή τα στοιχεία του δικαιούχου για λόγους στατιστικής πληροφόρησης προς την ΤτΕ ή συμμόρφωσης με το Ν.3691/2008 που αφορά στην "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" αντίστοιχα. 12 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής πληρωμής με βάση το αίτημα του πελάτη για λογους συμμόρφωσης με το Ν.3691/2008 που αφορά στην "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση Εντολής Πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις: i)εισερχόμενες εντολές πληρωμών : Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση παραλαβής του ποσού της εντολής από την Τράπεζα. Όταν υπάρχει υπόνοια για εκτέλεση παράνομης συναλλαγής. Όταν ο Λογαριασμός πίστωσης δεν χρησιμοποιείται σωστά κατά την κρίση της Τράπεζας και την οικεία νομοθεσία. Όταν τα Αποκλειστικά Μέσα Ταυτοποίησης που δόθηκαν στην Τράπεζα 13 είναι λανθασμένα ή έλλειπή. ii) Εξερχόμενες Εντολές Πληρωμών: 'Οταν δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον Λογαριασμό που θα χρεωθεί. Όταν υπάρχει υπόνοια για εκτέλεση παράνομης συναλλαγής. Όταν ο Λογαριασμός δεν χρησιμοποιείται σωστά κατά την κρίση της Τράπεζας και την οικεία νομοθεσία. Όταν τα αποκλειστικά Μέσα Ταυτοποίησης που δόθηκαν από τον Πελάτη στην Τράπεζα είναι λανθασμένα ή ελλειπή. Για τις Εξερχόμενες Εντολές ο Πελάτης (ως πληρωτής) υποχρεούται να χορηγήσει στην Τράπεζα: Τον Αριθμό Λογαριασμού ή τον IBAN ( International Bank Account Number) του Δικαιούχου. Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Δικαιούχου. Τον κωδικό ταυτοποίησης της Τράπεζας - BIC (Bank Identifier Code) που τηρείται ο Λογαριασμός του Δικαιούχου. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί ο πληρωτής να διαβιβάσει στον Δικαιούχο με την πράξη πληρωμής, στοιχεία που πιθανόν να 14 ζητά η Τράπεζα του Δικαιούχου, ή στοιχεία που μπορεί ανά περίπτωση να απαιτούνται με βάση νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις. Για τις εισερχόμενες εντολές ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει τον πληρωτή αναφορικά με: τον κωδικό ταυτοποίησης της Τράπεζας (BIC) και τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ που αποτελεί αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης. Οι όροι που διέπουν τις εξερχόμενες και εισερχόμενες εντολές σε ευρώ και λοιπά νομίσματα κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ διέπονται (1) από το Ν3862/2010 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ και 2010/16ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, 15 προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις" (2) τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους Καταθέσεων και Όρους Υπηρεσιών Πληρωμών της Τράπεζας. 16 Εισπράττεται επιπλέον των κατά περίπτωση προβλεπομένων εξόδων ή προμηθειών. Η επιλογή Guaranteed Our προσφέρεται μόνον για τις μεταφορές κεφαλαίων που διενεργούνται μέσω της Ανταποκρίτριας Τράπεζας DEUTSCHE BANK και 17 διασφαλίζει ότι δεν θα παρακρατηθούν έξοδα ενδιάμεσων Τραπεζών από το εμβαστέο ποσό. Εισπράττεται επιπλέον των κατά περίπτωση προβλεπομένων εξόδων ή προμηθειών. `17/26

18 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 5.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Ν 3862/2010 Από λογαριασμό σε & λοιπά νομίσματα Ν3862/2010 σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος Από λογαριασμό σε & λοιπά νομίσματα Ν3862/2010 σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος του Ν3862/2010 Από λογαριασμό σε & λοιπά νομίσματα Ν3862/2010 σε λογαριασμό νομίσματος εκτός του Ν3862/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΕΞΟΔΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 0 ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 5.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ν 3862/2010 Από λογαριασμό σε νόμισμα εκτός Ν 3862/2010 (7) σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος Από λογαριασμό σε νόμισμα εκτός Ν 3862/2010 (7) σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος (εντός και εκτός Ν3862/2010)(7) 0 ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 16:00 ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Σε περιπτώσεις μετατροπών νομισμάτων βλέπε επισήμανση 1 & 2 Σε περιπτώσεις μετατροπών νομισμάτων βλέπε επισήμανση 1 & 2 Σε περιπτώσεις μετατροπών νομισμάτων βλέπε επισήμανση 1 & 2 * Επισημάνσεις - Πληροφορίες Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοράς πώλησης συναλλάγματος όπου μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος (βλ. Ενότητα 2. "Εργασίες Συναλλάγματος"). 1 2 Οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος, μέχρι του ισοτίμου των USD , διενεργούνται με Τιμή Δελτίου συναλλάγματος της Τράπεζας και πέραν του ισοτίμου των USD με ειδική τιμή που δίνει η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων (ΔΔΔ). `18/26

19 6. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Κατά περίπτωση, κατόπιν διαπραγμάτευσης 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Οι εργασίες που αφορούν στις επιχειρηματικές χορηγήσεις τιμολογούνται ανά περίπτωση. Οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. `19/26

20 8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΜΕΓΙΣΤΟ 8.1 ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Συμμετοχής σε διαγωνισμους Συμμετοχής σε διαγωνισμους ξ/ν Προσωρινοί διακανονισμοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Καλής εκτέλεσης συμβάσεων Καλής εκτέλεσης συμβάσεων σε ξ/ν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Λήψης προκαταβολής, πληρωμής εμπορευμάτων Λήψης προκαταβολής, πληρωμής εμπορευμάτων ( ξ/ν) Δασμών, αντικατάστασης κρατήσεων [δεκάτων] Αντικατάστασης Δεκάτων\ Αντεγγυήσεις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ σε 30 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ σε ξ/ν ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ σε 30 ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ σε ξ/ν 8.2 ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Εφόσον αναφέρεται ότι θα εκδοθεί Ε/Ε συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 50 `20/26

21 8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 8.3 Χορήγηση απλής επιστολής προεπιλογής χωρίς δέσμευση για έκδοση Ε/Ε ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ σε δικαιούχο χωρίς ευθύνη της Τράπεζάς μας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι προμήθειες έκδοσης Ε/Ε εισπράττονται ανά αδιαίρετο τρίμηνο Εισπράττονται επιπλέον έξοδα Swift & λοιπά έξοδα αποστολής Ε/Ε που εκδίδονται κατ εντολή Τραπεζών εξωτερικού επιβαρύνονται με τις προμήθειες που ορίζονται από τους Όρους συνεργασίας με Τράπεζες Οι Ε/Ε προς το εξωτερικό επιβαρύνονται με προμήθειες / έξοδα ανταποκριτή `21/26

22 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Α Γ Ι Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 9.1 ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ή ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου 0 Αδρανείς Λογαριασμοί [ετήσια χρέωση] ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Μηνιαίο Αντίγραφο επί λογαριασμών Νομικών Προσώπων 0 Μηνιαίο Αντίγραφο επί λογαριασμών μισθοδοσίας Φυσικών Προσώπων 0 Τριμηνιαίο Αντίγραφο επί λογαριασμών Φυσικών Προσώπων 0 Μηνιαίο Αντίγραφο μέσω κατόπιν αιτήματος 0 Εβδομαδιαίο Αντίγραφο μέσω κατόπιν αιτήματος 0 Ημερήσιο Αντίγραφο μέσω κατόπιν αιτήματος 0 Μηνιαίο Αντίγραφο επί λογαριασμών Φυσικών Προσώπων 3 Δεκαπενθήμερο Αντίγραφο επί λογαριασμών Φυσικών Προσώπων - κατόπιν αιτήματος 3 Μηνιαία χρέωση πλέον ταχυδρομικών εξόδων Μηνιαία χρέωση πλέον ταχυδρομικών εξόδων On line statement τρέχοντος μήνα στο Κατάστημα 0 On line statement παλαιότερο του τρέχοντος μήνα στο Κατάστημα [ανά σελίδα] 0,50 5,00 `22/26

23 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διακανονισμός έναντι φορτωτικών εγγράφων (μετρητοίς/προθεσμιακός) - Προεμβάσματα 10. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΙΟ () ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ Συναλλαγές έως , Aπό και άνω 0,50 Εξόφληση προθεσμιακών υποχρεώσεων (Συναλλαγματικών/ Γραμματίων εις διαταγήν/ Υποσχετικών Επιστολών/ Ανοιχτών λογαριασμών) 0,30 25 Παράταση εξόφλησης προθεσμιακών υποχρεώσεων/τροποποίηση 15 Μεταφορά φορτωτικών εγγράφων σε άλλη Τράπεζα 15 Επιστροφή φορτωτικών εγγράφων στον Εκχωρητή 30 Ενέγγυες Πιστώσεις - Άνοιγμα 0, Εγγύηση ανά αδιαίρετο τρίμηνο 0, Βεβαίωση ανά αδιαίρετο τρίμηνο 0 - Τροποποίηση 30 - Εκτέλεση/Διακανονισμός 0, Εξόφληση Προθεσμιακής Υποχρέωσης 0, Ακύρωση ανεκτέλεστης Ενέγγυας Πίστωσης 25 Τυχόν έξοδα Ανταποκριτριών Τραπεζών εισπράττονται από τον πελάτη `23/26

24 10. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Τηλεγραφικά (SWIFT) Αξίες Συναλλαγές έως ΕΞΟΔΑ Από και άνω 5 10 Τηλεγραφικά (SWIFT) Ενέγγυες Πιστώσεις Άνοιγμα 45 Ευρώπη, 50 Υπόλοιπες Χώρες Ταχυδρομικά Τροποποίηση 10 5 Ελλάδα 9 Λοιπές Courier τα πραγματικά έξοδα `24/26

25 11. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΟ () ΜΕΓΙΣΤΟ 11.1 Αξία με φορτωτικά έγγραφα προς είσπραξη 0, Παράταση-Τροποποίηση Αξίας προς είσπραξη Επιστροφή απλήρωτης Αξίας προς είσπραξη 0, Ενέγγυες Πιστώσεις - Κοινοποίηση 0, Βεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0, Εκτέλεση/Διακανονισμός 0, Ακύρωση-Μη εκτέλεση 30 - Τροποποίηση 15 - Μεταβίβαση σε άλλον δικαιούχο 0, Προέλεγχος Φορτωτικών Εγγράφων 25 ΕΞΟΔΑ Τηλεγραφικά (SWIFT) 15 Εισπράττονται, κατά περίπτωση, επιπλέον έξοδα για τις περιπτώσεις μεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο Ταχυδρομικά 5 Ελλάδα 9 Λοιπές Courier τα πραγματικά έξοδα `25/26

26 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΠΑΓΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ MASTER DEBIT CARD Συναλλαγές σε δίκτυα ΑΤΜ άλλων τραπεζών μέσω ΔΙΑΣ Συναλλαγές σε δίκτυα ΑΤΜ εκτός ΔΙΑΣ, εντός και εκτός Ελλάδος Ερώτηση υπολοίπου σε δίκτυα ΑΤΜ άλλων τραπεζών μέσω ΔΙΑΣ Αλλαγή PIN σε δίκτυα ΑΤΜ άλλων τραπεζών μέσω ΔΙΑΣ Απεμπλοκή PIN σε δίκτυα ΑΤΜ άλλων τραπεζών μέσω ΔΙΑΣ Παρατηρήσεις 1,4 / συναλλαγή Οι δύο πρώτες συναλλαγές κάθε μήνα προφέρονται δωρεάν ανεξαρτήτως Τράπεζας ,50 5 Επί του ποσού της συναλλαγής. 0,15 0,15 0,15 Για τις πληρωμές μέσω κάρτας πληρωμών σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ, η μετατροπή νομίσματος πραγματοποιείται από τον Οργανισμό MasterCard, με βάση την ισοτιμία αναφοράς που εφαρμόζει ο Οργανισμός κατά την ημέρα και ώρα εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της πληρωμής ενδέχεται να επιβαρύνεται με τα έξοδα που χρεώνει ο παραπάνω Οργανισμός για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος στο εξωτερικό. Διευκρινίζεται ότι η ισοτιμία που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό MasterCard κατά τoν χρόνο επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή που ίσχυε κατά την ημέρα και ώρα της πραγματοποίησής της. Πληροφορίες αναφορικά με τις παραπάνω ισοτιμίες και χρεώσεις καθίστανται διαθέσιμες από τα Καταστήματα της Τράπεζας ή την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Πελάτη Οι παραπάνω όροι συνεργασίας όπως καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο της IBG αναθεωρούνται περιοδικά. Για άλλες εργασίες ή υπηρεσίες που ενδεχομένως να επιβαρύνουν την Τράπεζα, εισπράττονται έξοδα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη `26/26

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ B&N BANK 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ KEDR PJSC CB 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων 300 ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) *Προμθεια μετατροπς συναλλάγματος ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ μέχρι 35.000,00 πέραν των 35.000,00 0,6% ελάχιστο 6,00 0,4% ελάχιστο 215,00 μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Περιεχόμενα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κεφαλαίων 1.1 Εξερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 4-5 1.2 Εισερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 5 1.3 Άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω JCC, SEPA 1, SWIFT µέχρι 50χιλ από λογαριασµό Ευρώ ή µετρητά Ευρώ όπου εφαρµόζεται Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING 6. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ημερομηνία εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010) Τοποθέτηση Κατάθεση ιδίου πελάτη στην τρίτων στην ς με τοποθέτηση ς με κατάθεση ς με μεταφορά από λογαριασμό HSBC χωρίς BNA* HSBC με BNA * όλα τα ATM όλα τα ATM ΑΤΜ της HSBC HSBC HSBC με BNA * HSBC and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες Ατομικές επιχειρήσεις Σύλλογοι, σωματεία, κληροδοτήματα, συνεταιρισμοί, πολιτικά κόμματα

«Εθνικός Όψεως» Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες Ατομικές επιχειρήσεις Σύλλογοι, σωματεία, κληροδοτήματα, συνεταιρισμοί, πολιτικά κόμματα (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε συνάλλαγμα 0,30%, ελάχιστο: 15 ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07.07.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 91. 19.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07.11.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 91. 19.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta. Προσφορά Συνεργασίας

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta. Προσφορά Συνεργασίας Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta Προσφορά Συνεργασίας 5/2017 Καθημερινές Συναλλαγές Στη Eurobank σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και σύγχρονα εργαλεία, που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα