ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας"

Transcript

1 ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ K.Κίττας και Θ. Μπαρτζάνας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές ελέγχου των υπερθερµάνσεων στις γεωργικές εγκαταστάσεις και πιό συγκεκριµένα των θερµοκηπίων που λόγω κατασκευής (διαφανή υλικά κάλυψης) αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Αρχικά περιγράφονται, µε την βοήθεια του ενεργειακού ισοζυγίου του θερµοκηπίου, οι παράγοντες που οδηγούν σε θερµοκρασιακές ανυψώσεις υπό κάλυψη και επισηµαίνονται οι τρόποι µείωσης των εσωτερικών θερµοκρασιών. Στην συνέχεια αναλύονται: (1) Οι αρχές λειτουργίας, ο εξοπλισµός και οι µέθοδοι υπολογισµού των συστηµάτων αερισµού (φυσικού και δυναµικού) των θερµοκηπίων. (2) Οι αρχές λειτουργίας και τα συστήµατα δροσισµού των θερµοκηπίων (ανεµιστήρες + βρεγµένη παρειά, υδρονέφωση). (3) τα συστήµατα σκίασης και η αποτελεσµατικότητά τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικότερες γεωργικές εγκαταστάσεις είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια κ.λ.π.), οι αποθήκες και τα θερµοκήπια. Τα αγροτικά κτίρια εκ κατασκευής τροποποιούν το εξωτερικό περιβάλλον και δηµιουργούν συνθήκες που δεν είναι απαραίτητα ικανοποιητικές για τους οργανισµούς που στεγάζονται σε αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι συχνά αναγκαία σε όλες σχεδόν τις γεωργικές εγκαταστάσεις. Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν άµεσα στα ζώα και τα φυτά είναι η θερµοκρασία και υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του αέρα, ο φωτοπεριοδισµός, και η θερµική ακτινοβολία. Από το σύνολο αυτών των παραµέτρων η θερµοκρασία και υγρασία είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες στην ανάπτυξη και παραγωγή οργανισµών σε γεωργικές κατασκευές (ζώα φυτά) και ο βέλτιστος έλεγχος τους είναι αναγκαίος. Το πρόβληµα των χαµηλών θερµοκρασιών κατά την διάρκεια του χειµώνα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε θέρµανση των γεωργικών εγκαταστάσεων στις κρίσιµες περιόδους. Το πρόβληµα δεν είναι τεχνικό, καθόσον είναι σχετικά εύκολο να

2 2 θερµανθεί ένα αγροτικό κτίριο, αλλά οικονοµικό αφού το κόστος επένδυσης αλλά και τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλά. εν συµβαίνει όµως το ίδιο και κατά τη θερµή περίοδο του έτους (η οποία στην Ελλάδα διαρκεί περίπου 6 µήνες), αφού ο έλεγχος των υπερθερµάνσεων την περίοδο αυτή είναι δύσκολος. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στα θερµοκήπια κυρίως λόγω του διαφανούς υλικού κάλυψης µε το οποίο είναι κατακευασµένα. Ως εκ τούτου η ανάλυση της ψύξης κλιµατισµού των γεωργικών εγκαταστάσεων θα γίνει µε βάση τα θερµοκήπια. Τα θερµοκήπια είναι αγροτικά κτίρια που επιτρέπουν την αποµόνωση ενός καλλιεργηµένου τµήµατος γης µε την βοήθεια ενός διαφανούς στην ηλιακή ακτινοβολία υλικού κάλυψης, σε αντίθεση µε τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κατασκευασµένες από αδιαφανείς επιφάνειες. Εκ κατασκευής λοιπόν το θερµοκήπιο αποτελεί ένα ηλιακό συλλέκτη ο οποίος µε τον συνδυασµό της παγίδευσης της ηλιακής ακτινοβολίας και του περιορισµού των ανταλλαγών θερµότητας µε συναγωγή οδηγεί σε θερµοκρασιακές ανυψώσεις στο εσωτερικό του θερµοκηπίου οι οποίες από τους καλλιεργητές να σταµατούν τις καλλιέργειες από τις πρώτες κιόλας ζέστες, ή να τις συνεχίζουν µε συνθήκες, όµως, που δεν ευνοούν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Το δυναµικό παραγωγής καλλιέργειας τοµάτας σε χώρες της Μεσογειακής λεκάνης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες είναι 50% υψηλότερο από ότι στην Ολλανδία, (Baille, 1995). Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό να επιτύχουµε ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής και ποιότητας στα θερµοκήπια των Μεσογειακών χωρών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όταν στην Βόρειο Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις και καλή ποιότητα. Ένας καλός κλιµατισµός κατά την θερινή περίοδο είναι λοιπόν απαραίτητος, αλλά απαιτεί επενδύσεις µικρότερες ή µεγαλύτερες ανάλογα µε την ποιότητα που επιθυµεί ο καλλιεργητής. Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ψυχθεί ένα θερµοκήπιο το καλοκαίρι από το να θερµανθεί τον χειµώνα. Η καθαρή ακτινοβολία στο θερµοκήπιο το καλοκαίρι φτάνει, στη µέγιστη τιµή, τα 500 ως 600 Wm -2 από τα οποία, αν θέλουµε να έχουµε θερµοκρασίες ανάλογες µε τις εξωτερικές, πρέπει να αφαιρεθούν 200 ως 250 Wm -2 αισθητής θερµότητας,. Η εξάλειψη αυτής της πλεονάζουσας ενέργειας δεν µπορεί να γίνει µε κλασσικά ψυκτικά µηχανήµατα που είναι πολύ ακριβά, αλλά πρέπει να γίνει µε µεθόδους όσο το δυνατόν λιγότερο

3 3 δαπανηρές όπως ο αερισµός, η ψύξη µε εξάτµιση, η σκίαση ή συνδυασµός περισσότερων του ενός από αυτά τα συστήµατα. ( Baille, 1988 ). Το ενεργειακό ισοζύγιο των θερµοκηπίων. Πριν αναφερθούµε στις διάφορες τεχνικές ελέγχου των υπερθερµάνσεων στα θερµοκήπια θεωρούµε χρήσιµο να δώσουµε µια απλοποιηµένη έκφραση του ισοζυγίου ενέργειας των θερµοκηπίων, η οποία περιγράφει αφενός το ενεργειακό κέρδος από την συµβολή της ηλιακής ενέργειας και αφετέρου τις διάφορες µορφές των απωλειών ενέργειας έτσι ώστε να αναλύσουµε τους µηχανισµούς θέρµανσης του εσωτερικού αέρος. Αγνοώντας την θερµική αδράνεια του εδάφους και της καλλιέργειας, το ενεργειακό ισοζύγιο του θερµοκηπίου γράφεται: R n (1-a) =β k (T i - T o )+ρ C p N ( Vol / A s ) (T i - T o ) ( 1) όπου : Τ ο, Τ i = Θερµοκρασίες του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα, αντίστοιχα, (Κ) R n = καθαρή ακτινοβολία ( ηλιακή και θερµική ) στην επιφάνεια του θερµοκηπίου, (Wm -2 ) α = λόγος της ροής της λανθάνουσας θερµότητας προς την καθαρή ακτινοβολία (δηλαδή η εξατµισοδιαπνοή των επιφανειών φυτού - εδάφους ). Ο όρος (1-α) R n είναι κατά συνέπεια το µέρος της ενέργειας που απορροφάται από την επιφάνεια και µετατρέπεται σε αισθητή θερµότητα η οποία και θα αυξήσει την εσωτερική θερµοκρασία του θερµοκηπίου. k = Ολικός συντελεστής απωλειών θερµότητας (µε συναγωγή, αγωγή και ακτινοβολία) του τοιχώµατος του θερµοκηπίου εξαρτώµενος από το είδος του υλικού και την ταχύτητα τ ου ανέµου (Wm -2 0 C -1 ). β = λόγος της επιφάνειας του τοιχώµατος του θερµοκηπίου προς την επιφάνεια του εδάφους. Α s = επιφάνεια του εδάφους του θερµοκηπίου (m 2 ). Vol = όγκος του θερµοκηπίου (m 3 ).

4 4 N ρυθµός ωριαίας ανανέωσης του αέρα του θερµοκηπίου (h -1 ). Το σχήµα 1 σχηµατοποιεί τους βασικούς όρους. Από την εξίσωση (1) µπορούµε να υπολογίσουµε το Τ i : R n (1-α) Τ i = Τ ο + ( 2 ) β Κ + ρ C ρ Ν (Vol / A s ) Απώλειες µε συναγωγή Κ Προσπίπτουσα ενέργεια Αισθητή θερµότητα Εξατµισοδιαπνοή (1-α) Rn α..rn=et Rn T O T i N Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση ενεργειακού ισοζυγίου του θερµοκηπίου.

5 5 Από την σχέση (2) φαίνεται, ότι µπορούµε να µειώσουµε το Τ i ενεργώντας 1: στο R n. Μπορούµε να µειώσουµε το R n χρησιµοποιώντας κουρτίνες σκίασης. 2: στο α : αυξάνοντας το µέρος του R n που εξατµίζεται, µε διοχέτευση υδρατµού µέσα στο θερµοκήπιο (τεχνική οµίχλη, FOG-SYSTEM). 3: στο Τ ο : ψύχοντας τον εξωτερικό αέρα πριν τον διοχετεύσουµε στο θερµοκήπιο (σύστηµα δροσισµού µε ανεµιστήρες+ υγρή παρειά ). 4: στο Ν: αυξάνοντας τον ρυθµό ανανέωσης του αέρα, ( µε φυσικό ή δυναµικό αερισµό). Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα ακόλουθα συστήµατα ψύξης- κλιµατισµού των θερµοκηπίων: Αερισµός (φυσικός, δυναµικός) ροσισµός ( σύστηµα δυναµικού αερισµού+ υγρή παρειά, σύστηµα υδρονέφωσης) Σκίαση(λεύκανση, κουρτίνες, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης ). 2. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 2.1. ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο φυσικός αερισµός είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύθµισης του εσωτερικού περιβάλλοντος του θερµοκηπίου. Η ροή αέρα, όπως αυτή δηµιουργείται από την διαφορά πιέσεων στα ανοίγµατα αερισµού ή λόγω φαινοµένων άνωσης, ρυθµίζει τα επίπεδα θερµοκρασίας, υγρασίας και συγκεντρώσεως CO 2 στο εσωτερικό του θερµοκηπίου. Γενικά χαρακτηρίζουµε τον αερισµό ενός θερµοκηπίου µε βάση τον ρυθµό ωριαίας ανανέωσης Ν, δηλαδή το πόσες φορές ο όγκος του θερµοκηπίου ανανεώνεται σε µια ώρα (h -1 ). Από συγκριτική άποψη είναι προτιµότερο να εκφράζεται ο αερισµός ως ροή όγκου αέρος ή µάζα αέρος που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του ανοίγµατος ή στην επιφάνεια του θερµοκηπίου. Η µονάδα που χρησιµοποιείται θα είναι λοιπόν το m 3.m -2.s -1 ή το kg.m -2.s -1. Σ ένα θερµοκήπιο που διαθέτει ανοίγµατα οροφής και πλαϊνά (Σχήµα 2) η ροή αέρα µέσω ενός ανοίγµατος προκαλείται από τον συνδυασµό των διαφορών πίεσης

6 6 που δηµιουργούνται α) λόγω των δυνάµεων άνωσης που οφείλονται σε διαφορές θερµοκρασίες ( φαινόµενο καµινάδας) και β) λόγω της ταχύτητας του ανέµου. u A R h T i T o A S Σχήµα 2. Ανοίγµατα φυσικού αερισµού θερµοκηπίου Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται ότι η παροχή αερισµού δίνεται από την σχέση ( Kittas et al., 1997) : Q = C d [ AA R S g h AT A A R 2 2 S C W u ] (3) όπου: Q = παροχή αερισµού (m 3 s -1 ). C d = συντελεστής αποφόρτισης (αδιάστατος). A R = επιφάνεια ανοιγµάτων οροφής (m 2 ). A S = επιφάνεια των πλαϊνών ανοιγµάτων σε (m 2 ). G = επιτάχυνση της βαρύτητας (ms -2 ). Τ = διαφορά µεταξύ θερµοκρασίας εσωτερικού(τ i ) και εξωτερικού(t o )

7 7 αέρα (Κ) h = υψοµετρική διαφορά µεταξύ των ανοιγµάτων οροφής και πλευρων (m). A Τ = συνολική επιφάνεια ανοιγµάτων (m 2 ). C w = ολικός συντελεστής ανεµοπίεσης (αδιάστατος). u = ταχύτητα του εξωτερικού ανέµου (ms -1 ). Στη περίπτωση κατά την οποία οι επιφάνειες των ανοιγµάτων οροφής και των πλαϊνών ανοιγµάτων (A R = A S ) είναι ίσες η σχέση (3) γράφεται: Q = 2 Cd [ g h Cwu 2 ] 0.5 (4) Στη σχέση αυτή ο πρώτος όρος εντός της αγκύλης αφορά τη ροή αερισµού λόγω του φαινοµένου της καµινάδας και ο δεύτερος όρος τη ροή αερισµού λόγω των δυνάµεων της ταχύτητας του ανέµου. Αποδεικνύεται ότι όταν ο λόγος u / γίνεται µεγαλύτερος του 1 το φαινόµενο της καµινάδας µπορεί να αγνοηθεί. Στη σχέση (4) ο συντελεστής C w είναι ένας ολικός συντελεστής ταχύτητας ανέµου και περικλείει τη δράση της µέσης συνιστώσας της ταχύτητας του ανέµου καθώς και τη δράση της τυρβώδους κίνησης του αέρα. Η σχέση (4) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε λογισµικά για τον έλεγχο του µικροκλίµατος των θερµοκηπίων αλλά και για τον σχεδιασµό των ανοιγµάτων αερισµού. Χρησιµοποιώντας τη σχέση (4) και µια απλοποιηµένη σχέση του ενεργειακού ισοζυγίου προτείναµε την ακόλουθη σχέση που δίνει τα ανοίγµατα φυσικού αερισµού ενός καλά ποτισµένου θερµοκηπίου (Kittas et al.1997) : A A T g = RS h-0.5 Τ -1.5 (5) όπου: RS = ολική ηλιακή ακτινοβολία στο εξωτερικό του θερµοκηπίου (Wm -2 ). A g = επιφάνεια του καλυµµένου εδάφους (m 2 ). Εφαρµογή της σχέσεως (7) για h = 1 µας δίνει το ακόλουθο Σχήµα 3, (Kittas et al,

8 8 1997) W/m W/m W/m ÄT, K Ventilator opening area / ground area Σχήµα 3. Ανοίγµατα αερισµού ανά µονάδα καλυµµένου εδάφους ως συνάρτηση της διαφοράς µεταξύ θερµοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ( Τ) για διάφορες τιµές της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό του θερµοκηπίου ( µηδενική ταχύτητα εξωτερικού ανέµου και h =1 ). Από το Σχήµα 3 φαίνεται ότι ένας λόγος Α Τ /Α g της τάξεως του 0.25 διατηρεί ένα Τ περίπου 5 Κ για µέγιστη εξωτερική ηλιακή ακτινοβολία της τάξεως των 1000 Wm -2. Σε µεσογειακές συνθήκες, τέτοιες τιµές της ηλιακής ακτινοβολίας έχουµε στα µέσα της άνοιξης. Αν λάβουµε υπόψη ότι στα γεωγραφικά πλάτη της Μεσογείου η µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία ξεπερνά τους 25 ο C στις αρχές του δεύτερου µισού της άνοιξης, τότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ανοίγµατα αερισµού της τάξης του 0.25 αρκούν µέχρι τα µέσα της άνοιξης. Πέρα από αυτή την περίοδο απαιτούνται συστήµατα δυναµικού αερισµού, σκίασης ή δροσισµού. Για h #1 και για Α R # A S τα αποτελέσµατα της σχέσης (5) πρέπει να διαιρούνται µε το διορθωτικό συντελεστή ε που δίνεται από τη παρακάτω σχέση: ε= 2.83e/(1+e)(1+e 2 ) 0.5 (6) όπου e=α S /A R

9 ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Από το Σχήµα 3 φαίνεται ότι όταν το ποσοστό ανοιγµάτων φυσικού αερισµού ξεπερνά το 30% η επίδραση του αερισµού στο Τ καθίσταται αµελητέα. Με τον δυναµικό αερισµό είναι δυνατό να πετύχουµε ρυθµούς ανανέωσης του αέρα µεγαλύτερους των 40 h -1 κάτι που δεν επιτυγχάνεται µε τα συστήµατα φυσικού αερισµού. Προς τούτο γίνεται χρήση ανεµιστήρων που τοποθετούνται στο τοίχωµα του θερµοκηπίου. Οι ανεµιστήρες αναρροφούν αέρα και εξάγουν τον εσωτερικό αέρα ο οποίος αναπληρώνεται µε εξωτερικό αέρα που εισέρχεται από ανοίγµατα που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά. Για τον υπολογισµό ένος συστήµατος δυναµικού αερισµού θα πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα βήµατα Υπολογισµός της απαιτούµενης παρόχης αερισµού Υπολογίζεται από την σχέση (Kittas, 1987): Ν = 087. t( t) RS max (7) όπου: Ν = απαιτούµενος ρυθµός ανανέωσης αέρα (h -1 ). RS max = µέγιστη εξωτερική ηλιακή ακτινοβολία (12.00 ηλιακή ώρα σε συνθήκες καθαρού ουρανού), (Wm -2 ) t = συντελεστής διαπερατότητας του υλικού κάλυψης (αδιάστατος). Εφαρµόζοντας το µοντέλο του Hottel (1976) για τον υπολογισµό του RS max για διάφορες περιοχές της Ελλάδος και βάζοντας τα αποτελέσµατα στη σχέση (8) πήραµε τον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1. Ανάγκες αερισµού για την Ιεράπετρα και την Θεσσαλονίκη ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ t= t=0.7

10 10 Τ = 2.5 Κ Τ = 5 Κ Τ = 2.5 Κ Τ = 5 Κ 15 Ιανουαρίου Μαρτίου Μαίου Ιουλίου Σεπτεµβρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 Ιανουαρίου Μαρτίου Μαίου Ιουλίου Σεπτεµβρίου Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι ένας ρυθµός ανανέωσης της τάξης των h -1 είναι αρκετός για να κρατήσει ένα Τ = 5 Κ για όλη την χώρα Απαιτούµενη επιφάνεια ανοιγµάτων Απαιτούνται 0.05 m 2 ανοιγµάτων αερισµού για κάθε 10m 3 min -1 παροχής αερισµού. Θα πρέπει να τοποθετείται ένα άνοιγµα για κάθε ανεµιστήρα Απαιτούµενη ισχύς ανεµιστήρων Υπολογίζεται από την σχέση: P = Q α P/(3600n) (8) όπου: P = ισχύς των ανεµιστήρων (W) Q α = παροχή των ανεµιστήρων σε m 3 h -1 (=παροχή αερισµού Ν σε h -1 επί τον όγκο του θερµοκηπίου) P a = στατική πίεση σε Pascal (20-50 Pa). η = συντελεστής απόδοσης των ανεµιστήρων (~ 0.7 ) Σηµειώνεται ότι για µήκος θερµοκηπίου µέχρι 40m οι ανεµιστήρες (και τα ανοίγµατα) τοποθετούνται στην µικρή πλευρά. Για µήκος µεγαλύτερο των 40m οι

11 11 ανεµιστήρες (και τα ανοίγµατα) τοποθετούνται στην µεγάλη πλευρά και σε απόσταση µεταξύ τους περίπου 7.5m. 3. ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΩΝ Όπως είδαµε στην εισαγωγή, και άλλες µέθοδοι εκτός του φυσικού ή δυναµικού αερισµού επιτρέπουν την µείωση της θερµοκρασίας του αέρος του θερµοκηπίου: 1) Ψύξη του εξωτερικού αέρος πριν την είσοδο του στο θερµοκήπιο. Είναι η περίπτωση του συστήµατος δυναµικού αερισµού µε υγρή παρειά ( COOLING SYSTEM). 2) Μετατροπή σε λανθάνουσα θερµότητα της ενέργειας ακτινοβολίας µέσα στο θερµοκήπιο, ώστε να µειωθεί το φορτίο αισθητής θερµότητας. Ο όρος λανθάνουσα θερµότητα αντιπροσωπεύεται από το α.r n στην εξισωση (1): πρέπει λοιπόν να αυξηθεί το α. Πρόκειται για το σύστηµα υδρονέφωσης µε χαµήλη πίεση και υδρονέφωση µε υψήλη πίεση ( FOG-SYSTEM). 3.1.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΓΡΗ ΠΑΡΕΙΑ (COOLING SYSTEM) Η αρχή αυτού του συστήµατος βασίζεται κυρίως στη ψύξη λόγω κορεσµού σε υγρασία του εξωτερικού αέρος που εισέρχεται στο θερµοκήπιο. Αυτό πραγµατοποιείται µε την διέλευση, µε µικρή ταχύτητα, του αέρα από µιά υγρή παρειά (PAD). Το σχήµα 4 παρουσιάζει την αρχή ψύξης πάνω στο διάγραµµα MOLLIER:

12 12 Α Τ e Τ ο Σχήµα 4. ιάγραµµα υγρού αέρα. Περίπτωση COOLING - SYSTEM Ο εξωτερικός αέρας σε ξηρή θερµοκρασία Τ ο θα ψυχθεί αδιαβατικά µέχρι το σηµείο Α ( σε ξηρή θερµοκρασία Τ e ) που είναι πολύ κοντά στον κορεσµό. Η απόδοση του συστήµατος καθορίζεται από τη σχέση: Ε = ( Τ ο - Τ e ) / (Τ ο - Τ c ) (9) όπου: Ε = Συντελεστής απόδοσης του PAD(αδιάστατος). Τ e = Θερµοκρασία εξόδου από το PAD ( ο C). Τ c = Υγρή θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα ( o C). Ο συντελεστής απόδοσης Ε πλησιάζει το 80 µε 90% για την πλειονότητα των συστηµάτων που υπάρχουν στο εµπόριο. Το σύστηµα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε ξηροθερµικά κλίµατα αφού καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση του είναι η υγρασία του εξωτερικού αέρα. Ο συνηθέστερος τύπος COOLING SYSTEM είναι το σύστηµα µε υποπίεση (σχήµα 5).

13 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΟ ΟΥ Σχήµα 5 COOLING SYSTEM µε υποπίεση Για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος απαιτείται θερµοκήπιο ιδιαίτερα στεγανό, αλλιώς η αποτελεσµατικότητα του COOLING µειώνεται σηµαντικά από την είσοδο αέρος που δεν έχει ψυχθεί. Το υλικό από το οποίο αποτελείται η παρειά είναι συνήθως από ειδικά φύλλα άσηπτης κυψελικής κυτταρίνης. Στο επάνω µέρος των PAD, υπάρχουν σωληνώσεις ύγρανσης µε µια υδρορροή διανοµής. Στο κάτω µέρος, µια υδρορροή επανακτήσεως παίρνει το νερό που δεν έχει εξατµιστεί και το ανακυκλώνει µε την βοήθεια µιας εµβαπτιζόµενης αντλίας Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗ Η αρχή της ψύξης µε την τεχνική της υδρονέφωσης βασίζεται στη µετατροπή της προσπίπτουσας ενέργειας ακτινοβολίας σε λανθάνουσα θερµότητα µε εξάτµιση των σταγονιδίων νερού που ψεκάζονται από τις συσκευές υδρονέφωσης χαµηλής και υψηλής πίεσης FOG SYSTEM. Προκειµένου για υδρονέφωση χαµηλής πίεσης τα σταγονίδια νερού είναι µεγέθους µεγαλύτερου των 200µm, τα οποία και πέφτουν κατά ένα µέρος στο έδαφος και στα φυτά, απ όπου εξατµίζονται ανάλογα µε την θερµοκρασία αυτών των επιφανειών και µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

14 14 Προκειµένου όµως γιά το FOG - SYSTEM ή υδρονέφωση υψηλής πίεσης, τα σταγονίδια του νερού είναι της τάξης µερικών δεκάδων µm και παραµένουν αιωρούµενα µέχρι την πλήρη εξάτµιση. Στην περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος της υδρονέφωσης έχουµε συµφέρον να εναλλάσσουµε τις περιόδους παραγωγής τεχνητής οµίχλης µε περιόδους αερισµού, ή ακόµα να ανοίγουµε ελαφρά το θερµοκήπιο κατά την παραγωγή τεχνητής οµίχλης έτσι ώστε µέρος της πλεονάζουσας ενθαλπίας να αποµακρύνεται (τόσο περισσότερο, όσο ο αέρας θα είναι κοντά στον κορεσµό). Αυτή η διαχείριση απαιτεί προσοχή, γιατί αν ανοίξουµε πολύ το θερµοκήπιο, τα σταγονίδια νερού µπορεί να βγουν κατευθείαν στο εξωτερικό περιβάλλον χωρίς προηγουµένως να έχουν ψύξει το θερµοκήπιο. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί το καλύτερο άνοιγµα που να ταιριάζει µε τη χρήση αυτών των συστηµάτων. Στην περίπτωση του συστήµατος υδρονέφωσης µε χαµηλή πίεση χρησιµοποιούνται κλασσικοί εκτοξευτές ( SPRINKLERS) ή µικροεκτοξευτές ( ΜΙΝΙ - SPRINKLERS). Εξ αιτίας του µεγέθους των σταγόνων (~200µm) η ποσότητα του εξατµιζόµενου νερού στον αέρα είναι σχετικά µικρή ( 20% µε 30% κατά του Timmons and Baughman, 1983). Στην περίπτωση υδρονέφωσης υψηλής πίεσης ( FOG - SYSTEM.) το υλικό που χρησιµοποιείται για την παραγωγή οµίχλης αποτελούµενης από πολύ ψιλά σταγονίδια τα οποία στην συνεχεία παραµένουν αιωρούµενα στον αέρα, είναι δύο ειδών: Είτε σωλήνες διανοµής, όπου στέλνεται το νερό υπό µεγάλη πίεση (30 ως 40 BAR). Είτε δίσκοι, όπου περιστρεφόµενα πτερύγια κινούνται µε µεγάλη ταχυτήτα διανέµοντας το νερό που πέφτει στο δίσκο. Αυτά τα µικρά σταγονίδια εξατµίζονται στον αέρα κατά µεγάλο µέρος, βρέχοντας ελάχιστα τα όργανα (άνθη,καρποί,φύλλα) αποφεύγοντας έτσι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την χρήση ψεκασµού µε χαµηλή πίεση (στίγµατα στα φύλλα, καψίµατα από το φαινόµενο του φακού από τα σταγονίδια, µηχανικές βλάβες στα ευαίσθητα όργανα κ.λ.π). Οι επιδόσεις αυτών των συστηµάτων είναι γενικά πολύ ικανοποιητικές, υπό τον όρο ότι γίνεται ταυτόχρονα καλή διαχείριση του αερισµού και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πολύ καλής ποιότητας νερού και της χρήσης συστηµάτων απιονισµού του νερού για την αποφυγή της απόφραξης των µικροεκτοξεύτηρων.

15 15 4. Η ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΩΝ Η τρίτη δυνατότητα ψύξης ενός θερµοκηπίου είναι η µείωση του ποσοστού ενέργειας ακτινοβολίας που εισέρχεται στο θερµοκήπιο. Στην εξίσωση (1) πρόκειται για τον όρο R n που αντιπροσωπεύει την καθαρή ακτινοβολία µέσα στο θερµοκήπιο που είναι κατά την διάρκεια της ηµέρας η συνισταµένη: 1) Της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται µέσα στο θερµοκήπιο. 2) Της µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολίας στο επίπεδο του εδάφους και των φυτών του θερµοκηπίου που είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας και του συντελέστη εκποµπής των τοιχωµάτων (στέγη, κάθετα τοιχώµατα). 3) Της µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολίας στο επίπεδο του εδάφους και των φυτών του θερµοκηπίου που είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας και του συντελεστή εκποµπής του εδάφους και των φυτών. Οι δυο πρώτοι όροι είναι θετικοί και προστίθενται, ενώ ο τρίτος αφαιρείται από τους δυο πρώτους. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι, για να µειωθεί το R n στο θερµοκήπιο, πρέπει να επέµβουµε: Eίτε στη διαπερατότητα του θερµοκηπίου, κάτι που γίνεται µε λεύκανση ή µε τοποθέτηση σκιάστρων. Eίτε στη θερµοκρασία του τοιχώµατος κάτι που γίνεται µε ψεκασµό στη στέγη, ή µε κυκλοφορία νερού στη στέγη. Eίτε και στα δυο µαζί. Είναι η αρχή του ηλιακού θερµοκηπίου µε γυαλί που φιλτράρει, και µε κυκλοφορία νερού στη στέγη (Chiapale et al, 1983) ΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ιακρίνουµε δύο κύριους τύπους σκιάσεως: Tη διαρκή σκίαση. Γίνεται µε λεύκανση των τοιχωµάτων ή µε σκίαστρο σε σταθερή θέση (σκίαστρο τοποθετηµένο στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό του θερµοκηπίου).

16 16 Την προσωρινή σκίαση. Γίνεται µε ένα ύφασµα-κουρτίνα το οποίο ξεδιπλώνεται είτε µε το χέρι είτε αυτόµατα, όταν η ηλιακή ακτινοβολία και η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλές Λεύκανση Χάρη στο χαµηλό κόστος της, είναι µια πρακτική που χρησιµοποιείται αρκετά συχνά, κυρίως σε περιπτώσεις θερµοκηπίων για άνθη ή καλλωπιστικά φυτά. Τα τοιχώµατα είναι περασµένα µε ένα αρκετά παχύ στρώµα προϊόντος που έχει βάση τον ασβέστη και την κιµωλία. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου σκίασης αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι εκλεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Παρουσιάζει την ίδια διαπερατότητα σε όλο το ηλιακό φάσµα και απορροφά την ίδια ακτινοβολία τόσο στο φωτοσυνθετικά ενεργό τµήµα PAR ( nm) όσο και στο υπόλοιπο φάσµα. Μερικά προϊόντα απορροφούν µάλιστα περισσότερη ακτινοβολία στο PAR παρά στο υπόλοιπο του φάσµατος. Οι οπτικές ιδιότητες της λεύκανσης εξαρτώνται από τα συστατικά του µίγµατος και του χρησιµοποιούµενου συγκολλητικού. Ο καλλιεργητής θερµοκηπίων συχνά δεν έχει σαφή ιδέα της µείωσης του φωτός στο θερµοκήπιο. Εξάλλου, η τοποθέτηση του επιχρίσµατος στα τοιχώµατα δεν είναι ποτέ οµαλή και παρατηρούµε µια µεγάλη ετερογένεια στο χώρο, και κατά συνέπεια και στη διέλευση της ακτινοβολίας. Μια άλλη ιδιότητα των προϊόντων αυτών, αρκετά ευνοϊκή σε αγρονοµικό επίπεδο, είναι ότι η διαπερατότητα είναι µεγαλύτερη όταν το προϊόν είναι υγρό παρά όταν είναι ξηρό. Η διαπερατότητα είναι λοιπόν ελαφρώς βελτιωµένη σε συνθήκες ακτινοβολίας µη ευνοϊκές (βροχή ή πολύ υγρός καιρός, συννεφιά), κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο. ηµιουργήθηκαν και άλλα µίγµατα που περιέχουν υγροσκοπικά άλατα και τα οποία παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα να δηµιουργούν µια σκίαση που είναι συναρτήσει της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται (π.χ. Varishade). Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τιµές διαπερατότητας του PAR για διάφορους τύπους λεύκανσης, καθώς και η αύξηση της διαπερατότητας όταν τα προϊόντα αυτά είναι υγρά (Grafiadellis and Kyritsis,1987).

17 17 Πίνακας 2. ιαπερατότητα της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR, nm) διάφορων υλικών λεύκανσης σε PE µεγαλής διάρκειας ( Από Grafiadellis and Kyritsis, 1987). Τύπος λεύκανσης Συγκέντρωση (gm -2 ) ιαπερατότητα (%) ιαπερατότητα σε υγρή κατάσταση (%) Varishade Varishade Aσβέστης Ασβέστης Nixol Σκίαστρα Την τελευταία δεκαετία εµφανίστηκε στο εµπόριο µεγάλος αριθµός υφασµάτων (από ακρυλικό, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρα, πολυαµίδιο...) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σκίαστρα. ιαθέτουµε λοιπόν µεγάλη ποικιλία αεροπερατότητας και διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο παρακάτω πίνακας 4 δίνει παραδείγµατα οπτικών χαρακτηριστικών στο ορατό φάσµα, για διάφορους τύπους σκιάστρων. Σήµερα υπάρχουν σκίαστρα µε λεπτό στρώµα αλουµινίου, που ανακλούν µεγάλο µέρος της ακτινοβολίας στο εξωτερικό περιβάλλον και τα οποία µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν ως θερµοµονωτικές κουρτίνες για την µείωση της κατανάλωσης καυσίµων γιά θέρµανση τον χειµώνα. Πιο δαπανηρά, έχουν σηµαντικές επιδόσεις τόσο στο επίπεδο της σκιάσης όσο και στο επίπεδο της θερµικής µόνωσης. Τελευταία, έχουν εµφανιστεί στο εµπόριο φωτοεκλεκτικά σκίαστρα που χρησιµοποιούνται ως υλικά κάλυψης των θερµοκηπίων. Τα υλικά αυτά έχουν διαφορετική διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ανάλογα µε το µήκος κύµατος, µε στόχο να επηρεάζονται διάφορες παράµετροι που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και τη φωτοσύνθεση των φυτών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των διαφόρων καλλιεργειών. Οι οπτικές ιδιότητες ενός τέτοιου υλικού φαίνονται στο Σχήµα 6

18 18 (Kittas and Baille, 1998). Το υλικο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως από καλλιεργητές τριαντάφυλλου για αποφυγή του µαυρίσµατος των πετάλων... % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 ιαπερατότητα Αντανάκλαση Αποροφητικότητα Μήκος κύµατος, nm Σχήµα 6. Οπτικές ιδιότητες ενός φωτοεκλεκτικού σκιάστρου ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΞΕ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Εκτός από την αγορά του υφάσµατος σκίασης ο καλλιεργητής πρέπει να εφοδιαστεί µε ένα µηχανικό σύστηµα ξεδιπλώµατος των κουρτινών µε τροχαλίες. Στα πιο τελειοποιηµένα συστήµατα, η κουρτίνα τοποθετείται αυτοµάτως µόλις το επίπεδο εξωτερικής ακτινοβολίας φτάνει µια δεδοµένη τιµή ( π.χ 500 Wm -2 ). Το σήµα δίνεται από ένα αισθητήρα ακτινοβολίας (πυρανόµετρο), που βρίσκεται στο εξωτερικό του θερµοκηπίου (προτιµάται η τοποθέτηση του αισθητήρα στο εξωτερικό για να αποφεύγονται προβλήµατα που σχετίζονται µε εµπόδια µέσα στο θερµοκήπιο, τα οποία κινδυνεύουν να διαταράξουν το σήµα και κατά συνέπεια την λειτουργία του συστήµατος). 4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ Λεύκανση

19 19 Η λεύκανση των τοιχωµάτων, προστιθέµενη στο φυσικό αερισµό επιτρέπει γενικά να πετύχουµε θερµοκρασίες εσωτερικού αέρος, οι οποίες να πλησιάζουν την εξωτερική θερµοκρασία. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει, κατά συνέπεια, τη διατήρηση αποδεκτών θερµοκρασιών στο εσωτερικό του θερµοκηπίου η σταθερή,όµως, µείωση της ακτινοβολίας που εισέρχεται στο θερµοκήπιο µπορεί να επηρεάσει την φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη της καλλιέργειας κυρίως το πρωί και το βράδυ και ειδικότερα σε περίοδο συννεφιάς (σχήµα 7). Τ RG Θερµοκήπιο µε ύφασµα Θερµοκήπιο ασπρισµένο 20 ΗΜΕΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 Σχήµα 7. ιαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία κατά την διάρκεια του Ιουλίου Σκίαστρα Γενικά µπορούµε να χωρίσουµε τα σκίαστρα σε δυο κατηγορίες: α. Μη ανακλαστικά σκίαστρα.

20 20 Το παρακάτω σχήµα 8 δίνει ένα παράδειγµα δύο παρακείµενων θερµοκηπίων ενός ασπρισµένου και ένος εφοδιασµένου µε ύφασµα σκίασης NOTEX ( 50% σκίαση ) στο οποίο υπάρχουν ανοίγµατα µεταξύ των µερών του υφάσµατος ώστε να µπορεί να φεύγει ο αέρας. 30 Τ ο C Θερµοκήπιο µε ύφασµα 22 Θερµοκήπιο ασπρισµένο Εξωτερικό περιβάλλον ΗΜΕΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 Σχήµα 8. Εξέλιξη των ηµερήσιων θερµοκρασιών σ ένα θερµοκήπιο ασπρισµένο και σ ένα µε σκίαστρο από ύφασµα. Παρατηρούµε ότι οι θερµοκρασίες στα δύο θερµοκήπια είναι παραπλήσιες. Οι θερµοκρασίες είναι ελαφρά υψηλότερες ( 2 ως 3 0 C) από την εξωτερική θερµοκρασία, µε ένα µικρό πλεονέκτηµα του θερµοκηπίου που έχει λευκανθεί. β. Ανακλαστικά σκίαστρα

21 21 Μετρήσεις που έγιναν σε θερµοκήπια µε καλλωπιστικά φυτά που είχαν σκίαστρα µε επιµεταλλωµένο πολυεστέρα ( σκίαστρα LUDWIG, SVENSON, LS15 και LS16 µε διαπερατότητες 50% και 40% αντίστοιχα) έδωσαν το παρακάτω σχήµατα 9, ΙΟΥΛΙΟΣ Σχήµα 9. Συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία σε θερµοκήπιο µε επιµεταλλωµένο σκίαστρο ( Baille, 1988).

22 Τ O C Τ (Κουρτίνα LS16) RG ο W.m -2 4 Τ Θερµοκήπιο ασπρισµένο RGO ΩΡΕΣ Σχήµα 10. Ηµερήσια πορεία της διαφοράς µεταξύ της θερµοκρασίας του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα. Παρατηρούµε ότι η διαφορά είναι περίπου C για το σκίαστρο, και µπορεί να φτάσει τους C µε ασθενή άνεµο. Αυτές οι σηµαντικές διαφορές οφείλονται στο ότι το σκίαστρο εµποδίζει τις ανταλαγές αέρα και µειώνει σηµαντικά τον αερισµό του θερµοκηπίου. Πρέπει λοιπόν, ακόµη και στην περίπτωση σκιάστρων µε λωρίδες αλουµινίου να φροντίζουµε για την εξασφάλιση επαρκούς αερισµού κάτω από το σκίαστρο. Η αεροπερατότητα των επιµεταλλωµένων σκίαστρων δεν είναι επαρκής για τον σωστό αερισµό του θερµοκηπίου. Συνιστάται λοιπόν να αφήνονται κενά ανάµεσα στα διαφορετικά µέρη του σκιάστρου που να επιτρέπουν την αποµάκρυνση του θερµού αέρα. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι λεύκανση και κινητά σκίαστρα έχουν το καθένα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους και έτσι η επιλογή του ενός ή του άλλου συστήµατος εξαρτάται από την οικονοµική δυνατότητα του καλλιεργητή. Η επιλογή ενός κινητού σκιάστρου, υπό τον όρο να γίνεται καλή διαχείρηση του ξεδιπλώµατος, παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της αποµάκρυνσης του σε συνθήκες ασθενούς ακτινοβολίας κάτι σηµαντικό για την φωτοσύνθεση.

23 23 6.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Baille A., Greenhouse microclimate and its management in mild winter climates. Symposium ISHS on Protected ornemental cultivation in Mild Winter Climate. Tenerife Oct Baille A., Serres plastiques, climat et production. PHM-Revue Horticole, 357 : Chiapale J.P., van Bavel C.H.M., Sadler E.J., Comparison of calculated and measured performance of a fluid roof and a standard greenhouse. Energy in Agriculture, 2 : Grafiadellis M., Kyritsis S., New developments in shading plastic greenhouses. Acta Horticulture,76: Hottel H.C., A simple model for estimating the transmittance of direct solar radiation. Solar Energy,18, Kittas C., Boulard T., Papadakis G., Natural Ventilation of a Grennhouse with Ridge and Side Openings ; Sensitivity to Temperature and Wind Effects. Transactions of the A.S.A.E., 40(2) : Kittas C. and Baille A., Determination of the spectral properties of several greenhouse cover materials and evaluation of specific parameters related to plant response. Journal of Agriculture Engineering Research, 71: Timmons M.B., Baughman F., Experimental evaluation of poultry mist - fog systems. Transactions of the A.S.A.E., 26:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός των θερμοκηπίων Συστήματα εξαερισμού Συστήματα θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα αφύγρανσης Συστήματα σκίασης Συστήματα δροσισμού Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση Συστήματα δροσισμού Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη μιας καλλιέργειας κηπευτικών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κωνσταντίνος Κίττας και Νικόλαος Η. Κατσούλας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συστατικά αέρα Ηλιακή ακτινοβολία Θερμοκρασία αέρα Υγρασία αέρα Συστατικά ατμοσφαιρικού αέρα Οξυγόνο Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 99% της ηλιακής ακτινοβολίας .0 μm (μεγάλου μήκους κύματος ή θερμική) H 2 O, CO 2, CH, N 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλίμα Καιρός Αγρομετεωρολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α. Ανδρουτσόπουλος, Α. ηµούδη*, Σ. Λυκούδης** Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, email:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Έλεγχος του μικροκλίματος κατά την θερμή περίοδο Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας αγωγή µεταφορά ύλης ακτινοβολία Μεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης (convection) Οδηγός δύναµη: µεταβολές στην πυκνότητα Τα αέρια και τα ρευστά διαστέλλονται όταν Τ Η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Εισαγωγικό σημείωμα Η εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι πλέον πολύ διαδεδομένη,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής

Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής Αξιολόγηση του ενεργειακού οφέλους της υπέρυθρης θέρµανσης (IR) σε θερµοκήπιο παραγωγής A. Καυγά 1, Natural Gas 2, Γεωπονική Α.Ε 3, Γ. Αλεξόπουλος 1, Θ. Πανίδης 4 1. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα