ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/χρόνου λειτουργίας κινητήρα (εν συντομία AMRT) Σκοπός: Να παρέχει συναγωνισμό έναν προς ένα (man to man) αθλητών που πετάνε τηλεκατευθυνόμενα ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα. Αρκετοί προκριματικοί γύροι θα γίνουν στον αγώνα. Σε κάθε κατατακτήριο γύρο οι αγωνιζόμενοι χωρίζονται σε γκρουπ. Κάθε γκρουπ πετά σε καθορισμένο χρόνο εργασίας και τα σκορ των αγωνιζόμενων σε κάθε γκρουπ ομαλοποιούνται ώστε να παραχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών που αλλάζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι με τα κορυφαία συνολικά αποτελέσματα στους προκριματικούς γύρους πετάνε από 2 μέχρι 4 τελικούς γύρους (Fly-off) ως ένα γκρουπ για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Ο αριθμός γύρων του Fly off ανακοινώνεται από τον οργανωτή πριν την έναρξη του αγώνα Γενικοί Κανόνες Ορισμός ηλεκτροκίνητου αερομοντέλου Μοντέλο το οποίο είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό κινητήρα για να παρέχει προώθηση μόνο για το σκοπό της απογείωσης, κατά την οποία η άνωση δημιουργείται από αεροδυναμικές δυνάμεις που επενεργούν επάνω σε επιφάνειες που παραμένουν σταθερές (εκτός των πηδαλίων κίνησης). Το μοντέλο ελέγχεται από τον αθλητή-χειριστή, o οποίος βρίσκεται στο έδαφος, με συσκευή τηλεκατεύθυνσης Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγορία Χαρακτηριστικά των τηλεκατευθυνόμενων ανεμοπτέρων με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) α) μέγιστη επιφάνεια 150 τ.π. μέγιστο βάρος απογείωσης 5 κιλά μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 4μ Πτερυγικός φόρτος από 12 έως 75 γρ/τ.π.

2 Μπαταρία κίνησης: ελεύθερη Ηλεκτρικός κινητήρας: ελεύθερος β) Τηλεκατευθύνσεις που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία Spread Spectrum με τα Διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν ταυτόχρονα με άλλες συσκευές σε 10 ΚHz απόσταση κάτω από 50 MHz και 20 KHz απόσταση πάνω από 50 MHz. Όταν η τηλεκατεύθυνση δεν ικανοποίει την απαίτησης αυτή, το εύρος ζώνης εργασίας (έως 50 KHz), καθορίζονται από τον αγωνιζόμενο. γ) Για την εξασφάλιση της τυχαίας σειράς εκκίνησης μεταξύ των γύρων οι αγωνιζόμενοι που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum πρέπει να δηλώσουν 3 διαφορετικές συχνότητες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 10 KHz. Ο οργανωτής δικαιούται να κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις τρεις για να ορίσει τους γύρους. Αυτή η παράγραφος δεν ισχύει σε όσους αγωνιζόμενους χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum. δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληροφορίες άμεσα από το μοντέλο στον αθλητή. Η μετάδοση πληροφοριών από συστήματα τεχνολογίας Spread Spectrum (2,4 GHz), δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές θα περιορίζονται αποκλειστικά στην ασφάλεια της πτήσης ή του μοντέλου, πχ η τάση της μπαταρίας του δέκτη, η ένταση του σήματος εκπομπής κλπ. ε) Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έως τρία μοντέλα στη διάρκεια του αγώνα εφ' όσον αυτά περάσουν τον τεχνικό έλεγχο πριν την αρχή του αγώνα.. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδυάσει τμήματα από τα τρία μοντέλα στην διάρκεια του αγώνα με την προϋπόθεση ότι το "νέο" μovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τμήματα αυτά έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην αρχή του αγώνα. Στ) Επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση βάρους ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπτωσης. ζ) Μεταβολή στην επιφάνεια ή στη γεωμετρία του μovτέλoυ επιτρέπονται μόνο όταν εκτελούνται από απόσταση δια μέσου της συσκευής τηλεκατεύθυνσης, και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια των γενικών προδιαγραφών. η) Η κάτω επιφάνεια του μοντέλου απαγορεύεται να έχει οποιεσδήποτε προεξοχές ή συσκευές σταματήματος (π.χ. βίδα, οδοντωτό εξάρτημα, κτλ) που θα αναγκάσουν το μοντέλο να επιβραδύνει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Η αναδιπλούμενη έλικα δεν θεωρείται τέτοια συσκευή. Θ) Κάθε μοντέλο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εγκεκριμένο μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 1)

3 Οι βασικές λειτουργίες του μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) είναι: i. Να καταγράφει και να εμφανίζει το μέγιστο ύψος εκκίνησης σε σχέση με το έδαφος, μεταξύ της εκκίνησης του κινητήρα και 10 δευτερόλεπτα μετά το σταμάτημα του κινητήρα και ii. Να περιορίζει τη χρήση του κινητήρα από τον αγωνιζόμενο σε μία συνεχόμενη λειτουργία που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. ι) Η τοποθέτηση του AMRT στο μοντέλο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνικές προδιαγραφές κ) Η σωστή λειτουργία του AMRT είναι ευθύνη του αγωνιζόμενου λ) Για τη διευκόλυνση του τεχνικού ελέγχου όλα τα AMRT πρέπει να αφαιρούνται εύκολα για να ελεγχθούν αν συμβαδίζουν με τον κανονισμό. Το καλώδιο σήματος που φτάνει στη συσκευή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε ο οργανωτής να μπορεί να τοποθετήσει άλλη συσκευή καταγραφής μέσω καλωδίου Υ. Για να μπορέσει ο χρονομέτρης να καταγράψει τα δεδομένα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην οθόνη ή στο σημείο σύνδεσης της οθόνης. Πρέπει να μην είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί το AMRT από τον δέκτη ή το ESC ή να αφαιρεθεί από το μοντέλο. Η χρήση εξωτερικού καλωδίου για τη σύνδεση της οθόνης επιτρέπεται. Είναι ευθύνη του αθλητή να βεβαιωθεί ότι λάθος σύνδεση δεν θα κάνει ζημιά στο AMRT ή στην οθόνη του. Μ) οποιαδήποτε συσκευή πέραν του εγκεκριμένου AMRT που βρίσκεται στο μοντέλο και επιτρέπει ολικό ή μερικό έλεγχο του ηλεκτρικού κινητήρα απαγορεύεται. Οι δέκτες και τα ESC δεν επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα Αθλητές και βοηθοί 1. Ο αθλητής πρέπει να χειρίζεται την συσκευή τηλεκατεύθυνσης προσωπικά. 2. Κάθε αθλητής δικαιούται ένα βοηθό. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα που επιτρέπεται ο διευθυντής ομάδος τότε και αυτός μπορεί να βοηθάει τον αθλητή. 3. Κάθε χρήση συσκευών επικοινωνίας στον χώρο του αγώνα από τον αθλητή, τον βοηθό ή τον διευθυντή ομάδας απαγορεύεται Ο χώρος πτήσης 1. Ο αγώνας οργανώνεται σε χώρο επίπεδο, στον οποίο δεν θα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση δυναμικού ρεύματος πλαγιάς (slope ή wave soaring).

4 2. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 100μ εκατέρωθεν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης που να παρεμποδίζουν την διεύθυνση απογείωσης και προσγείωσης. 3. Ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ένα καθορισμένο σημείο προσγείωσης /απογείωσης για κάθε αθλητή σε κάθε γκρουπ. Τα σημεία πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στον άνεμο με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 10μ. 4. Ο χώρος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν καθαρά καθορισμένο διάδρομο πλάτους 6μ βρισκόμενο προσήνεμα και η υπήνεμη πλευρά του σε ελάχιστη απόσταση 15μ από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης. Ο διάδρομος πρέπει να εκτείνεται άλλα 10μ πέραν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης. 5. Ο διάδρομος πρόσβασης υπάρχει για να ορίζει την περιοχή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τους αγωνιζόμενους, τους βοηθούς και τους διευθυντές ομάδων για να μετακινηθούν προς και από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να παρέχει μια καθορισμένη περιοχή για την κυκλοφορία άλλων ανθρώπων που σχετίζονται με τη διεύθυνση του αγώνα. Θα πρέπει να παραμένει καθαρός από περιττά εμπόδια Κανονισμοί ασφαλείας 1. Κάθε παράβαση των κανονισμών ασφαλείας θα τιμωρείται με αφαίρεση πόντων από την βαθμολογία του αγωνιζόμενου όπως ορίζεται παρακάτω. Οι παραβάσεις θα εμφανίζονται στον βαθμολογικό πίνακα του γύρου που έγιναν. 2. Ο οργανωτής θα ορίσει της περιοχές ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο διάδρομος πρόσβασης και όποιο άλλο σημείο κρίνεται απαραίτητο (αυτοκίνητα, δρόμοι, κτλ). 3. Κάθε παραβίαση των περιοχών ασφαλείας που ορίζει ο οργανωτής τιμωρείται με αφαίρεση 300 βαθμών. 4. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να προσγειωθεί η ακινητοποιηθεί μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 300 βαθμών. 5. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 1000 βαθμών. Προτείνεται σε κάθε μοντέλο που εισέρχεται σε θερμικό στο οποίο βρίσκεται ήδη άλλο μοντέλο να διατηρήσει την ίδια φορά στροφής που είχε το μοντέλο που βρίσκεται ήδη στο θερμικό Πτήσεις αγώνα (α) Στον αγωνιζόμενο πρέπει να του επιτρέπεται να συμμετέχει σε κατ' ελάχιστο 4 πτήσεις στους προκριματικούς γύρους.

5 β) Ο αγωνιζόμενος θα επιτρέπεται μόνο μια προσπάθεια για κάθε πτήση. γ) Μια προσπάθεια θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν το μοντέλο απελευθερωθεί με τον κινητήρα σε λειτουργία από τον αθλητή ή τον βοηθό του. δ) Όλες οι προσπάθειες πρέπει να χρονομετρούνται από τον χρονομέτρη. Αν δεν έχει καταγραφεί ο χρόνος ο αγωνιζόμενος δικαιούται επανάληψη της πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο Επανάληψη πτήσεων α) Ο αθλητής δικαιούται επανάληψη της πτήσης αν: ι) το μοντέλο κατά τη διαδικασία απογείωσης συγκρουστεί με άλλο μοντέλο που είναι και αυτό σε διαδικασία απογείωσης ιι) το μοντέλο κατά την πτήση συγκρουστεί με άλλο μοντέλο σε πτήση ιιι) η προσπάθεια δεν έχει κριθεί από τον επίσημο χρονομέτρη iv) η προσπάθεια παρεμποδίστηκε από ένα μη αναμενόμενο γεγονός που δεν είναι υπό τον έλεγχο του β) για να απαιτηθεί μια επανάληψη πτήσης ο αθλητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο χρονομέτρης σημείωσε τις συνθήκες που παρεμπόδισαν την πτήση και να προσγειώσει το μοντέλο το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός. Αν ο αθλητής συνεχίσει να πετάει μετά το συμβάν που εμπόδισε την πτήση του θεωρείται ότι έχασε το δικαίωμα του σε έναν νέο χρόνο εργασίας γ) ένας νέος χρόνος εργασίας θα δοθεί στον αθλητή σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιοτήτων: ι) σε ένα μη πλήρες γκρουπ ή σε ένα πλήρες γκρουπ της κλάσης που υπάρχει ελεύθερο σημείο απογείωσης/προσγείωσης ιι) σε ένα νέο γκρουπ με κατ ελάχιστον 6 αθλητές που εκτελούν επανάληψη πτήσης. Το νέο γκρουπ μπορεί να δημιουργηθεί από άλλους αθλητές με τυχαία κλήρωση. Αν η συχνότητα ή συνοχή του σε ομάδα του αθλητή που κληρώθηκε δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους η κλήρωση επαναλαμβάνεται ή ιιι) αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε επαναλαμβάνεται η πτήση ολόκληρου του αρχικού γκρουπ στο τέλος του γύρου iv) κατά προτεραιότητα στις περιπτώσεις ι) και ιι) όπου οι αθλητές έχουν δικαίωμα επανάληψη πτήσης τότε το αποτέλεσμα της επανάληψης πτήσης είναι η επίσημη βαθμολογία τους. Για τους υπόλοιπους αθλητές η βαθμολογία τους είναι η καλύτερη μεταξύ της αρχικής πτήσης ή της επαναληπτικής πτήσης και αυτή θα είναι η επίσημη βαθμολογία τους.

6 Οποιοσδήποτε αθλητής πέραν αυτού για τον οποίο έγινε η επαναληπτική πτήση δεν έχει το δικαίωμα επαναληπτικής πτήσης σε περίπτωση κωλύματος κατά τον επαναληπτικό γύρο Ακύρωση πτήσης και/η αποκλεισμός Η πτήση ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν: α) ο αθλητής χρησιμοποιήσει μοντέλο μη συμβατό με τον κανόνα β) το μοντέλο απωλέσει κάποιο μέρος του κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή της πτήσης εκτός αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης στον αέρα. Εκτός από αυτό η απώλεια κάποιου μέρους του μοντέλου κατά την προσγείωση (κατά την επαφή με το έδαφος) δεν λαμβάνεται υπόψη γ) το μοντέλο το χειριστεί οποιοσδήποτε άλλος πέραν του αθλητή δ) κατά την προσγείωση η μύτη του μοντέλου δεν σταματήσει σε απόσταση μικρότερη των 75 μέτρων από το καθορισμένο σημείο προσγείωσης του αθλητή ε) ο ελεγκτής ύψους (AMRT) δεν καταγράψει το ύψος εκκίνησης Ο αθλητής μπορεί να αποκλειστεί αν κατά την κρίση του αλυτάρχη έγινε εκ προθέσεως ή κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας Οργάνωση των πτήσεων Γύροι και γκρουπ α) Η σειρά πτήσης των προκριματικών γύρων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπονται ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων πτήσεων. Κατ ελάχιστο 6 αθλητές πρέπει να προγραμματίζονται για κάθε γκρουπ. β) Η σειρά πτήσης πρέπει να προγραμματίζεται σε γύρους υποδιαιρούμενους σε γκρουπ γ) Πέραν του τελικού γύρου, η σύνθεση του γκρουπ πρέπει να ελαχιστοποιήσει την κατάσταση όπου οι αθλητές πετάνε ο ένας ενάντια του άλλου πολλές φόρες (σημείωση: στην πράξη αυτό θα συμβεί σε αγώνες με μικρούς αριθμούς αθλητών αλλά τέτοια περιστατικά πρέπει να συμβαίνουν στο ελάχιστο) δ) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση του αγώνα η σειρά εκκίνησης πρέπει να είναι έτσι ώστε να έχει τον ελάχιστο αριθμό γκρουπ με το μέγιστο αριθμό αθλητών σε κάθε γκρουπ. (Σημείωση: Πάραυτα σε μικρούς αγώνες 3 γκρουπ των 6 αθλητών μπορεί να είναι πιο πρακτικό από 2 γκρουπ των 9 αθλητών. Προτείνεται τα γκρουπ με άδεις θέσεις

7 εκκίνησης να μπουν στο τέλος του γύρου ώστε να αφήνουν ελεύθερες θέσεις για πιθανές επαναλήψεις πτήσεων) Πετώντας σε γκρουπ α) Πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας ενός γκρουπ οι αθλητές δικαιούνται 5 λεπτά προπαρασκευαστικό χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πάρουν τη θέση τους στα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να ετοιμάσουν τα μοντέλα για πτήση. Ο προπαρασκευαστικός χρόνος δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τη λήψη του χρόνου εργασίας του προηγούμενου γκρουπ. β) Ο χρόνος εργασίας που επιτρέπεται στον κάθε αθλητή πρέπει να είναι ακριβώς 10 λεπτά γ) Ο χρόνος εργασίας του κάθε γκρουπ δεν μπορεί να ξεκινήσει ώσπου ο διάδρομος πρόσβασης είναι καθαρός από όλους τους ανθρώπους. Κάθε προσπάθεια να καθυστερήσει η εκκίνηση του χρόνου εργασίας από αθλητή, τον βοηθό του ή τον διευθυντή ομάδας εμποδίζοντας τον διάδρομο πρόσβασης θα καταλήγει σε μηδενισμό του αθλητή για αυτόν το γύρο. δ) Οι οργανωτές πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα την αρχή του χρόνου εργασίας με ακουστικό σήμα. Βλέπε για λεπτομέρειες. ε) Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να δίνεται όταν ολοκληρωθούν 8 λεπτά από τον χρόνο εργασίας. Επιπλέον πρέπει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να υποδεικνύονται ηχητικά με αντίστροφη μέτρηση. στ) Το τέλος του χρόνου εργασίας πρέπει να υποδεικνύεται με ξεκαθαρό ηχητικό σήμα όπως και η αρχή Έλεγχος πομπών Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 4, Τόμος ABR, παράγραφος Β.11 εφαρμόζονται και στην κλάση F5J Απογείωση α) Πριν την απογείωση πρέπει όλοι οι ελεγκτές ύψους να ενεργοποιούνται στο καθορισμένο σημείο απογείωσης/προσγείωσης, στο έδαφος και η ενεργοποίηση να παρατηρείται από τον χρονομέτρη. β) Η κατεύθυνση της απογείωσης πρέπει να ορίζεται από τον αλυτάρχη. Όλες οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση ακόμη και αν δεν φυσάει αέρας ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα.

8 γ) Ο κινητήρας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν το σήμα εκκίνησης. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. δ) Τα μοντέλα πρέπει να απογειώνονται μέσα σε απόσταση 4 μέτρων από το σημείο απογείωσης του αθλητή. Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με 0 βαθμούς αν το μοντέλο απογειωθεί εκτός της παραπάνω αναφερόμενης απόστασης. ε) Οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται ευθεία μπροστά με τον κινητήρα σε λειτουργία. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απογείωσης δεν επιτρέπεται. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. στ) Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν το μοντέλο απογειωθεί πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας του γκρουπ. ζ) Οι χρονομέτρες πρέπει να είναι σε θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να βλέπουν την απογείωση χωρίς όμως να εμποδίζουν τον πιλότο ή το βοηθό του Προσγείωση α) Πριν την εκκίνηση του αγώνα οι οργανωτές πρέπει να υποδείξει ένα σημείο απογείωσης/προσγείωσης σε κάθε αθλητή για κάθε γύρο. Είναι ευθύνη του αθλητή να χρησιμοποιεί το σωστό σημείο για προσγείωση β) Η κατεύθυνση της τελικής προσέγγισης πρέπει να οριστεί από τον αλυτάρχη. Όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται από αυτή τη κατεύθυνση ακόμα και αν δεν φυσάει ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. γ) Οι χρονομέτρες πρέπει να έχουν θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να παρατηρούν την προσγείωση και να μην εμποδίζουν τον πιλότο η τον βοηθό του. δ) Οι χρονομέτρες, οι βοηθοί ή οι αθλητές δεν πρέπει να εμποδίζουν άλλους αθλητές η τους βοηθούς τους στα διπλανά σημεία ε) Μετά την προσγείωση, οι αθλητές μπορούν να ανασύρουν τα μοντέλα πριν το τέλος του χρόνου εργασίας του γκρουπ προβλέποντας να μην εμποδίσουν άλλους αθλητές ή τα μοντέλα τους Βαθμολογία Α) Η προσπάθεια χρονομετρείται από τη στιγμή που το μοντέλο φύγει από το χέρι του αθλητή ή του βοηθού του έως ι) το μοντέλο ακουμπήσει το έδαφος την πρώτη φορά ιι) Το μοντέλο ακουμπήσει κάποιο αντικείμενο που είναι σε επαφή με το έδαφος ιιι) ολοκληρωθεί ο χρόνος εργασίας του γκρουπ

9 β) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο δευτερόλεπτο γ) Ένας πόντος δίνεται για κάθε πλήρες δευτερόλεπτο πτήσης μέσα στο χρόνο εργασίας του γκρουπ, μέχρι το μέγιστο των 600 πόντων (10 λεπτά) για τους προκριματικούς γύρους ή 900 πόντους (15 λεπτά) για τους τελικούς γύρους δ) Το καταγεγραμμένο ύψος εκκίνησης στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο μέτρο. Ε) Κάθε μέτρο τους καταγεγραμμένου ύψους εκκίνησης αφαιρεί μισό βαθμό (0,5) μέχρι το ύψος των 200μ και 3 βαθμούς για κάθε μέτρο πάνω από αυτό. στ) Αν το συνολικό σκορ είναι αρνητικό τότε καταγράφεται ως 0. Αν υπάρχουν ποινές για τον γύρο αυτό παραμένουν και αφαιρούνται από τη βαθμολογία ( ) ζ) Μηδενικό σκορ θα δίνεται αν το μοντέλο συνεχίσει να πετάει για περισσότερο από ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας. η) Η βαθμολογία προσγείωσης θα προστίθεται ανάλογα με την απόσταση από το σημείο προσγείωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Απόσταση Βαθμολογία μέχρι 1μ 50 2μ 45 3μ 40 4μ 35 5μ 30 6μ 25 7μ 20 8μ 15 9μ 10 10μ 5 πάνω από 10μ 0 θ) Η απόσταση για τους βαθμούς προσγείωσης μετράται από την μύτη του μοντέλου σε ακινησία μέχρι το κέντρο του σημείου προσγείωσης. Μια καθορισμένη μη ελαστική κορδέλα σημειωμένη με τους πόντους είναι το μέσο με το οποίο μετρείται η απόσταση. ι) Αν κατά τη διαδικασία προσγείωσης το μοντέλο ακουμπήσει τον αθλητή ή τον βοηθό του ή οποιοδήποτε εμπόδιο τοποθετημένο επίτηδες, θα παίρνει μηδέν βαθμούς για την προσγείωση κ) Δεν θα δίνονται βαθμοί για την προσγείωση αν το μοντέλο πετάει πέραν του τέλους εργασίας του γκρουπ. λ) Ο αθλητής με το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων που αποτελείται από τους βαθμούς διάρκειας πτήσης, συν τους βαθμούς προσγείωσης, μείον τους βαθμούς από το ύψος εκκίνησης θα είναι ο νικητής του γκρουπ και θα του δίνεται η διορθωμένη βαθμολογία των 1000 βαθμών για το γκρουπ.

10 μ) Οι υπόλοιποι αθλητές θα παίρνουν διορθωμένη βαθμολογία που βασίζεται στο ποσοστό της βαθμολογίας τους έναντι του νικητή πριν την διόρθωση όπως παρακάτω: βαθμολογία αθλητή Χ 1000 βαθμολογία νικητή πριν την διόρθωση ν) Οι ποινές θα φαίνονται στον πίνακα βαθμολογίας του γύρου που έγιναν οι παραβάσεις. Όλες οι ποινές αθροίζονται και αφαιρούνται από το τελικό σκορ του αθλητή στο τέλος των προκριματικών γύρων. Ποινές των προκριματικών γύρων δεν επιβάλλονται στους τελικούς γύρους Τελική κατάταξη α) αν γίνουν 4 ή λιγότεροι προκριματικοί γύροι η συνολική βαθμολογία του αθλητή είναι το σύνολο των βαθμών όλων των γύρων. Αν ολοκληρωθούν περισσότεροι από 4 γύροι τότε στο άθροισμα των βαθμών δεν θα περιλαμβάνεται η χαμηλότερη βαθμολογία. β) στο τέλος των προκριματικών γύρων το 30% (στρογγυλοποιείται προς το μικρότερο) των αθλητών με τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες θα τοποθετούνται σε ένα γκρουπ που θα αποτελείται από το ελάχιστο 6 αθλητές και το μέγιστο 14 αθλητές για τους τελικούς γύρους. Για λειτουργικούς λόγους ο αλυτάρχης μπορεί να μειώσει τον μέγιστο αριθμό αθλητών. γ) Κατ ελάχιστο 3 και μέγιστο 4 τελικοί γύροι θα πραγματοποιούνται. Κατ εξαίρεση ο αλυτάρχης μπορεί να το μειώσει σε 2 γύρους σε περίπτωση κακού καιρού ή μειωμένης ορατότητας. δ) αν οι αθλητές είναι λιγότεροι από 20 τότε ο αλυτάρχης μπορεί να επιλέξει να μην γίνουν τελικοί γύροι αρκεί αυτή η απόφαση να παρθεί πριν την εκκίνηση του αγώνα. ε) Ο χρόνος εργασίας για τους τελικούς γύρους θα είναι 15 λεπτά. Ένα ηχητικό σήμα θα δίνεται στην αρχή του χρόνου εργασίας και ακριβώς στα 13 και 15 λεπτά. Επιπλέον τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα θα ανακοινώνονται με αντίστροφη μέτρηση. (βλέπε ) στ) Η βαθμολογία των τελικών γύρων θα είναι όπως της παραγράφου ζ) Η τελική κατάταξη των αθλητών που προκρίνονται στους τελικούς γύρους θα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών μόνο των τελικών γύρων. Οι βαθμοί των προκριματικών γύρων δεν προστίθεται. η) Σε περίπτωση που δύο αθλητές ισοβαθμήσουν στη συνολική βαθμολογία των τελικών γύρων τότε για την τελική θέση θα υπολογίζεται η θέση τους στον προκριματικό γύρο όπου αυτός που είχε την υψηλότερη θέση στους προκριματικούς γύρους θα παίρνει και την υψηλότερη θέση στους τελικούς γύρους.

11 Συμβουλευτικές Πληροφορίες Οργανωτικές Απαιτήσεις α) Ο Οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε διαγωνιζόμενος δεν έχει καμία αμφιβολία για την ακριβή χρόνο που ο χρόνος εργασίας ξεκινάει και τελειώνει. β) Κάθε ηχητικό σήμα μπορεί να είναι από κόρνα αυτοκινήτων, κουδούνι ή σύστημα ανακοινώσεως κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ήχος δεν ταξιδεύει μακρία κόντρα στον άνεμο. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί κάποια σκέψη στην τοποθέτηση της πηγής ήχου. γ) Το ηχητικό σήμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο ως προς το νόημά του. δ) Για να είναι δίκαιος ο διαγωνισμός, ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών σε κάθε γκρουπ είναι έξι (6). Καθώς ο αγώνας προχωράει, ορισμένοι αθλητές μπορεί να αποσυρθούν για διάφορους λόγους. Όταν προκύψει γκρουπ με 5 ή λιγότερους αθλητές τότε ο οργανωτής πρέπει να μετακινήσει αθλητές από το επόμενο γκρουπ, εξασφαλίζοντας αν είναι δυνατό ότι δεν έχουν πετάξει εναντίον στους προηγούμενους γύρος και ότι οι συχνότητα του είναι συμβατή Υποχρεώσεις χρονομέτρη Ο διοργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρονομέτρες έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι το καθήκον τους, οι ευθύνες τους και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια σχετικά με την χώρο πτήσης. Ο διοργανωτής οφείλει να βεβαιωθεί ότι οι χρονομέτρες είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς ειδικά με αυτούς που απαιτούν γρήγορη θετική δράση για να μην θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες ενός αθλητή στο διαγωνισμό Ο χρονομέτρες πρέπει να: ι) παρακολουθούν την ενεργοποίηση τον μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου (AMRT) ιι) παρακολουθούν την απογείωση, πτήση και προσγείωση, και να καταγράφουν πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών ιιι) χρονομετρούν και να καταγράφουν τον χρόνο πτήσης iv) μετρήσουν και καταγράψουν την απόσταση για τη βαθμολογία προσγείωσης v) παρατηρούν και καταγράφουν το ύψος Έναρξης από την συσκευή AMRT vi) να μην εμποδίζουν τον πιλότο ή τους βοηθούς του, ή αυτούς που βρίσκονται στα διπλανά σημεία

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale

Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale Αγωνιστικοί Κανονισμοί FAI Section 4 Αερομοντελισμός Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale Έκδοση 2006 Ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2006 F4C_2006.doc Έκδοση 3.0 2006 Σελίδα 1 από 25 Κατηγορία F4C Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. Περιεχόμενα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT AUTO 2014

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT AUTO 2014 Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT AUTO 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Δημοσίευση Ειδικού Κανονισμού Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής για κανονικό παράβολο συμμετοχής Άνοιγμα της πίστας για άφιξη Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 Εισαγωγικές σημειώσεις Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Τεχνικά Άρθρα (Πέμπτο Μέρος) σε σχέση με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 111149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ II ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Έκδοση 2012 492 2 300 Αγώνες Σκι Δρόμων Αντοχής 300.1 Όλοι οι αγώνες Δρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός Κανονισμός - Hi-Tech Eco Mobility Rally 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Συμπληρωματικός Κανονισμός - Hi-Tech Eco Mobility Rally 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Συμπληρωματικός Κανονισμός Hi-Tech Eco Mobility Rally 2015 1 Σύνδεσμοι για την πρόσβαση στους κανονισμούς του Κυπέλου Εναλλακτικών Ενεργειών της FIA, όπως και στον Διεθνή Αγωνιστικό Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Hobbytech Championship 2011 με πρώτο αγώνα την Κυριακή 27/02/2011 σ αυτή την νέα αγωνιστική χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial με στοιχεία, ονομασία και τόπο εκτέλεσης όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ INTERNATIONAL SAILING FEDERATION 1 Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή στα Ελληνικά: Κώστας Τσαντίλης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΤΙΒΟΥ (IAAF) «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΕΝΑ ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 2014 Fédération Internationale de Volleyball Μετάφραση και επιμέλεια: Χρίστος Μαϊφόσιης Διαιτητής Πετοσφαίρισης Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ Α.Π. : Αθήνα / /2012 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για την διεξαγωγή των Αλπικών Αγωνισμάτων έτους 2012-2013 (Απόφαση ΔΣ της../../2012 μετά από εισήγηση της ΕΑΑ) ΗΛΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014 Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Δημοσίευση Ειδικού Κανονισμού Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής για κανονικό παράβολο συμμετοχής Άνοιγμα της πίστας για άφιξη Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...... 2 1. ΤΜΗΜΑ 1... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ.3 1.1.1. Άπνοια...3 1.1.2. Δυναμική Άπνοια..3 1.1.3. Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE ΑΡΘΡΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)»

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)» Ξάνθη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 1388 ΠΡΟΣ: Oμοσπονδία Mηχανοκίνητου Aθλητισμού Eλλάδος (ΟΜΑΕ) Κωστή Παλαμά 46, 15232 Χαλάνδρι, ΑΤΤΙΚΗ e-mail: info@omae-epa.gr, Τηλ. 210 6754720-1 ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004.

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004. ΠEPIEXOMENA 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις 004.2.1 Mοτοσυκλέτες 004.2.2 Kλάσεις 004.3 Συμμετέχοντες 004.3.1 Αθλητές 004.3.2 Ηλικία συμμετεχόντων 004.4 Διαδρομή 004.4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το γήπεδο 2. Μόνιµα εξαρτήµατα 3. Η µπάλα 4. Η ρακέτα 5. Το σκορ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΙ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ 2014

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΙ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ 2014 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ((O..M.A.E)) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΙ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ 2014 ΕΕΠΠΙ ΙΙ ΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΙ ΙΙ ΝΝΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ((ΕΕΠΠ. (.. ΑΑ... )) ) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα