ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/χρόνου λειτουργίας κινητήρα (εν συντομία AMRT) Σκοπός: Να παρέχει συναγωνισμό έναν προς ένα (man to man) αθλητών που πετάνε τηλεκατευθυνόμενα ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα. Αρκετοί προκριματικοί γύροι θα γίνουν στον αγώνα. Σε κάθε κατατακτήριο γύρο οι αγωνιζόμενοι χωρίζονται σε γκρουπ. Κάθε γκρουπ πετά σε καθορισμένο χρόνο εργασίας και τα σκορ των αγωνιζόμενων σε κάθε γκρουπ ομαλοποιούνται ώστε να παραχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών που αλλάζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι με τα κορυφαία συνολικά αποτελέσματα στους προκριματικούς γύρους πετάνε από 2 μέχρι 4 τελικούς γύρους (Fly-off) ως ένα γκρουπ για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Ο αριθμός γύρων του Fly off ανακοινώνεται από τον οργανωτή πριν την έναρξη του αγώνα Γενικοί Κανόνες Ορισμός ηλεκτροκίνητου αερομοντέλου Μοντέλο το οποίο είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό κινητήρα για να παρέχει προώθηση μόνο για το σκοπό της απογείωσης, κατά την οποία η άνωση δημιουργείται από αεροδυναμικές δυνάμεις που επενεργούν επάνω σε επιφάνειες που παραμένουν σταθερές (εκτός των πηδαλίων κίνησης). Το μοντέλο ελέγχεται από τον αθλητή-χειριστή, o οποίος βρίσκεται στο έδαφος, με συσκευή τηλεκατεύθυνσης Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγορία Χαρακτηριστικά των τηλεκατευθυνόμενων ανεμοπτέρων με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) α) μέγιστη επιφάνεια 150 τ.π. μέγιστο βάρος απογείωσης 5 κιλά μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 4μ Πτερυγικός φόρτος από 12 έως 75 γρ/τ.π.

2 Μπαταρία κίνησης: ελεύθερη Ηλεκτρικός κινητήρας: ελεύθερος β) Τηλεκατευθύνσεις που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία Spread Spectrum με τα Διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν ταυτόχρονα με άλλες συσκευές σε 10 ΚHz απόσταση κάτω από 50 MHz και 20 KHz απόσταση πάνω από 50 MHz. Όταν η τηλεκατεύθυνση δεν ικανοποίει την απαίτησης αυτή, το εύρος ζώνης εργασίας (έως 50 KHz), καθορίζονται από τον αγωνιζόμενο. γ) Για την εξασφάλιση της τυχαίας σειράς εκκίνησης μεταξύ των γύρων οι αγωνιζόμενοι που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum πρέπει να δηλώσουν 3 διαφορετικές συχνότητες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 10 KHz. Ο οργανωτής δικαιούται να κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις τρεις για να ορίσει τους γύρους. Αυτή η παράγραφος δεν ισχύει σε όσους αγωνιζόμενους χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum. δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληροφορίες άμεσα από το μοντέλο στον αθλητή. Η μετάδοση πληροφοριών από συστήματα τεχνολογίας Spread Spectrum (2,4 GHz), δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές θα περιορίζονται αποκλειστικά στην ασφάλεια της πτήσης ή του μοντέλου, πχ η τάση της μπαταρίας του δέκτη, η ένταση του σήματος εκπομπής κλπ. ε) Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έως τρία μοντέλα στη διάρκεια του αγώνα εφ' όσον αυτά περάσουν τον τεχνικό έλεγχο πριν την αρχή του αγώνα.. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδυάσει τμήματα από τα τρία μοντέλα στην διάρκεια του αγώνα με την προϋπόθεση ότι το "νέο" μovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τμήματα αυτά έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην αρχή του αγώνα. Στ) Επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση βάρους ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπτωσης. ζ) Μεταβολή στην επιφάνεια ή στη γεωμετρία του μovτέλoυ επιτρέπονται μόνο όταν εκτελούνται από απόσταση δια μέσου της συσκευής τηλεκατεύθυνσης, και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια των γενικών προδιαγραφών. η) Η κάτω επιφάνεια του μοντέλου απαγορεύεται να έχει οποιεσδήποτε προεξοχές ή συσκευές σταματήματος (π.χ. βίδα, οδοντωτό εξάρτημα, κτλ) που θα αναγκάσουν το μοντέλο να επιβραδύνει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Η αναδιπλούμενη έλικα δεν θεωρείται τέτοια συσκευή. Θ) Κάθε μοντέλο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εγκεκριμένο μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 1)

3 Οι βασικές λειτουργίες του μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) είναι: i. Να καταγράφει και να εμφανίζει το μέγιστο ύψος εκκίνησης σε σχέση με το έδαφος, μεταξύ της εκκίνησης του κινητήρα και 10 δευτερόλεπτα μετά το σταμάτημα του κινητήρα και ii. Να περιορίζει τη χρήση του κινητήρα από τον αγωνιζόμενο σε μία συνεχόμενη λειτουργία που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. ι) Η τοποθέτηση του AMRT στο μοντέλο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνικές προδιαγραφές κ) Η σωστή λειτουργία του AMRT είναι ευθύνη του αγωνιζόμενου λ) Για τη διευκόλυνση του τεχνικού ελέγχου όλα τα AMRT πρέπει να αφαιρούνται εύκολα για να ελεγχθούν αν συμβαδίζουν με τον κανονισμό. Το καλώδιο σήματος που φτάνει στη συσκευή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε ο οργανωτής να μπορεί να τοποθετήσει άλλη συσκευή καταγραφής μέσω καλωδίου Υ. Για να μπορέσει ο χρονομέτρης να καταγράψει τα δεδομένα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην οθόνη ή στο σημείο σύνδεσης της οθόνης. Πρέπει να μην είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί το AMRT από τον δέκτη ή το ESC ή να αφαιρεθεί από το μοντέλο. Η χρήση εξωτερικού καλωδίου για τη σύνδεση της οθόνης επιτρέπεται. Είναι ευθύνη του αθλητή να βεβαιωθεί ότι λάθος σύνδεση δεν θα κάνει ζημιά στο AMRT ή στην οθόνη του. Μ) οποιαδήποτε συσκευή πέραν του εγκεκριμένου AMRT που βρίσκεται στο μοντέλο και επιτρέπει ολικό ή μερικό έλεγχο του ηλεκτρικού κινητήρα απαγορεύεται. Οι δέκτες και τα ESC δεν επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα Αθλητές και βοηθοί 1. Ο αθλητής πρέπει να χειρίζεται την συσκευή τηλεκατεύθυνσης προσωπικά. 2. Κάθε αθλητής δικαιούται ένα βοηθό. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα που επιτρέπεται ο διευθυντής ομάδος τότε και αυτός μπορεί να βοηθάει τον αθλητή. 3. Κάθε χρήση συσκευών επικοινωνίας στον χώρο του αγώνα από τον αθλητή, τον βοηθό ή τον διευθυντή ομάδας απαγορεύεται Ο χώρος πτήσης 1. Ο αγώνας οργανώνεται σε χώρο επίπεδο, στον οποίο δεν θα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση δυναμικού ρεύματος πλαγιάς (slope ή wave soaring).

4 2. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 100μ εκατέρωθεν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης που να παρεμποδίζουν την διεύθυνση απογείωσης και προσγείωσης. 3. Ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ένα καθορισμένο σημείο προσγείωσης /απογείωσης για κάθε αθλητή σε κάθε γκρουπ. Τα σημεία πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στον άνεμο με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 10μ. 4. Ο χώρος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν καθαρά καθορισμένο διάδρομο πλάτους 6μ βρισκόμενο προσήνεμα και η υπήνεμη πλευρά του σε ελάχιστη απόσταση 15μ από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης. Ο διάδρομος πρέπει να εκτείνεται άλλα 10μ πέραν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης. 5. Ο διάδρομος πρόσβασης υπάρχει για να ορίζει την περιοχή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τους αγωνιζόμενους, τους βοηθούς και τους διευθυντές ομάδων για να μετακινηθούν προς και από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να παρέχει μια καθορισμένη περιοχή για την κυκλοφορία άλλων ανθρώπων που σχετίζονται με τη διεύθυνση του αγώνα. Θα πρέπει να παραμένει καθαρός από περιττά εμπόδια Κανονισμοί ασφαλείας 1. Κάθε παράβαση των κανονισμών ασφαλείας θα τιμωρείται με αφαίρεση πόντων από την βαθμολογία του αγωνιζόμενου όπως ορίζεται παρακάτω. Οι παραβάσεις θα εμφανίζονται στον βαθμολογικό πίνακα του γύρου που έγιναν. 2. Ο οργανωτής θα ορίσει της περιοχές ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο διάδρομος πρόσβασης και όποιο άλλο σημείο κρίνεται απαραίτητο (αυτοκίνητα, δρόμοι, κτλ). 3. Κάθε παραβίαση των περιοχών ασφαλείας που ορίζει ο οργανωτής τιμωρείται με αφαίρεση 300 βαθμών. 4. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να προσγειωθεί η ακινητοποιηθεί μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 300 βαθμών. 5. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 1000 βαθμών. Προτείνεται σε κάθε μοντέλο που εισέρχεται σε θερμικό στο οποίο βρίσκεται ήδη άλλο μοντέλο να διατηρήσει την ίδια φορά στροφής που είχε το μοντέλο που βρίσκεται ήδη στο θερμικό Πτήσεις αγώνα (α) Στον αγωνιζόμενο πρέπει να του επιτρέπεται να συμμετέχει σε κατ' ελάχιστο 4 πτήσεις στους προκριματικούς γύρους.

5 β) Ο αγωνιζόμενος θα επιτρέπεται μόνο μια προσπάθεια για κάθε πτήση. γ) Μια προσπάθεια θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν το μοντέλο απελευθερωθεί με τον κινητήρα σε λειτουργία από τον αθλητή ή τον βοηθό του. δ) Όλες οι προσπάθειες πρέπει να χρονομετρούνται από τον χρονομέτρη. Αν δεν έχει καταγραφεί ο χρόνος ο αγωνιζόμενος δικαιούται επανάληψη της πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο Επανάληψη πτήσεων α) Ο αθλητής δικαιούται επανάληψη της πτήσης αν: ι) το μοντέλο κατά τη διαδικασία απογείωσης συγκρουστεί με άλλο μοντέλο που είναι και αυτό σε διαδικασία απογείωσης ιι) το μοντέλο κατά την πτήση συγκρουστεί με άλλο μοντέλο σε πτήση ιιι) η προσπάθεια δεν έχει κριθεί από τον επίσημο χρονομέτρη iv) η προσπάθεια παρεμποδίστηκε από ένα μη αναμενόμενο γεγονός που δεν είναι υπό τον έλεγχο του β) για να απαιτηθεί μια επανάληψη πτήσης ο αθλητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο χρονομέτρης σημείωσε τις συνθήκες που παρεμπόδισαν την πτήση και να προσγειώσει το μοντέλο το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός. Αν ο αθλητής συνεχίσει να πετάει μετά το συμβάν που εμπόδισε την πτήση του θεωρείται ότι έχασε το δικαίωμα του σε έναν νέο χρόνο εργασίας γ) ένας νέος χρόνος εργασίας θα δοθεί στον αθλητή σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιοτήτων: ι) σε ένα μη πλήρες γκρουπ ή σε ένα πλήρες γκρουπ της κλάσης που υπάρχει ελεύθερο σημείο απογείωσης/προσγείωσης ιι) σε ένα νέο γκρουπ με κατ ελάχιστον 6 αθλητές που εκτελούν επανάληψη πτήσης. Το νέο γκρουπ μπορεί να δημιουργηθεί από άλλους αθλητές με τυχαία κλήρωση. Αν η συχνότητα ή συνοχή του σε ομάδα του αθλητή που κληρώθηκε δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους η κλήρωση επαναλαμβάνεται ή ιιι) αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε επαναλαμβάνεται η πτήση ολόκληρου του αρχικού γκρουπ στο τέλος του γύρου iv) κατά προτεραιότητα στις περιπτώσεις ι) και ιι) όπου οι αθλητές έχουν δικαίωμα επανάληψη πτήσης τότε το αποτέλεσμα της επανάληψης πτήσης είναι η επίσημη βαθμολογία τους. Για τους υπόλοιπους αθλητές η βαθμολογία τους είναι η καλύτερη μεταξύ της αρχικής πτήσης ή της επαναληπτικής πτήσης και αυτή θα είναι η επίσημη βαθμολογία τους.

6 Οποιοσδήποτε αθλητής πέραν αυτού για τον οποίο έγινε η επαναληπτική πτήση δεν έχει το δικαίωμα επαναληπτικής πτήσης σε περίπτωση κωλύματος κατά τον επαναληπτικό γύρο Ακύρωση πτήσης και/η αποκλεισμός Η πτήση ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν: α) ο αθλητής χρησιμοποιήσει μοντέλο μη συμβατό με τον κανόνα β) το μοντέλο απωλέσει κάποιο μέρος του κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή της πτήσης εκτός αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης στον αέρα. Εκτός από αυτό η απώλεια κάποιου μέρους του μοντέλου κατά την προσγείωση (κατά την επαφή με το έδαφος) δεν λαμβάνεται υπόψη γ) το μοντέλο το χειριστεί οποιοσδήποτε άλλος πέραν του αθλητή δ) κατά την προσγείωση η μύτη του μοντέλου δεν σταματήσει σε απόσταση μικρότερη των 75 μέτρων από το καθορισμένο σημείο προσγείωσης του αθλητή ε) ο ελεγκτής ύψους (AMRT) δεν καταγράψει το ύψος εκκίνησης Ο αθλητής μπορεί να αποκλειστεί αν κατά την κρίση του αλυτάρχη έγινε εκ προθέσεως ή κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας Οργάνωση των πτήσεων Γύροι και γκρουπ α) Η σειρά πτήσης των προκριματικών γύρων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπονται ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων πτήσεων. Κατ ελάχιστο 6 αθλητές πρέπει να προγραμματίζονται για κάθε γκρουπ. β) Η σειρά πτήσης πρέπει να προγραμματίζεται σε γύρους υποδιαιρούμενους σε γκρουπ γ) Πέραν του τελικού γύρου, η σύνθεση του γκρουπ πρέπει να ελαχιστοποιήσει την κατάσταση όπου οι αθλητές πετάνε ο ένας ενάντια του άλλου πολλές φόρες (σημείωση: στην πράξη αυτό θα συμβεί σε αγώνες με μικρούς αριθμούς αθλητών αλλά τέτοια περιστατικά πρέπει να συμβαίνουν στο ελάχιστο) δ) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση του αγώνα η σειρά εκκίνησης πρέπει να είναι έτσι ώστε να έχει τον ελάχιστο αριθμό γκρουπ με το μέγιστο αριθμό αθλητών σε κάθε γκρουπ. (Σημείωση: Πάραυτα σε μικρούς αγώνες 3 γκρουπ των 6 αθλητών μπορεί να είναι πιο πρακτικό από 2 γκρουπ των 9 αθλητών. Προτείνεται τα γκρουπ με άδεις θέσεις

7 εκκίνησης να μπουν στο τέλος του γύρου ώστε να αφήνουν ελεύθερες θέσεις για πιθανές επαναλήψεις πτήσεων) Πετώντας σε γκρουπ α) Πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας ενός γκρουπ οι αθλητές δικαιούνται 5 λεπτά προπαρασκευαστικό χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πάρουν τη θέση τους στα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να ετοιμάσουν τα μοντέλα για πτήση. Ο προπαρασκευαστικός χρόνος δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τη λήψη του χρόνου εργασίας του προηγούμενου γκρουπ. β) Ο χρόνος εργασίας που επιτρέπεται στον κάθε αθλητή πρέπει να είναι ακριβώς 10 λεπτά γ) Ο χρόνος εργασίας του κάθε γκρουπ δεν μπορεί να ξεκινήσει ώσπου ο διάδρομος πρόσβασης είναι καθαρός από όλους τους ανθρώπους. Κάθε προσπάθεια να καθυστερήσει η εκκίνηση του χρόνου εργασίας από αθλητή, τον βοηθό του ή τον διευθυντή ομάδας εμποδίζοντας τον διάδρομο πρόσβασης θα καταλήγει σε μηδενισμό του αθλητή για αυτόν το γύρο. δ) Οι οργανωτές πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα την αρχή του χρόνου εργασίας με ακουστικό σήμα. Βλέπε για λεπτομέρειες. ε) Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να δίνεται όταν ολοκληρωθούν 8 λεπτά από τον χρόνο εργασίας. Επιπλέον πρέπει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να υποδεικνύονται ηχητικά με αντίστροφη μέτρηση. στ) Το τέλος του χρόνου εργασίας πρέπει να υποδεικνύεται με ξεκαθαρό ηχητικό σήμα όπως και η αρχή Έλεγχος πομπών Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 4, Τόμος ABR, παράγραφος Β.11 εφαρμόζονται και στην κλάση F5J Απογείωση α) Πριν την απογείωση πρέπει όλοι οι ελεγκτές ύψους να ενεργοποιούνται στο καθορισμένο σημείο απογείωσης/προσγείωσης, στο έδαφος και η ενεργοποίηση να παρατηρείται από τον χρονομέτρη. β) Η κατεύθυνση της απογείωσης πρέπει να ορίζεται από τον αλυτάρχη. Όλες οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση ακόμη και αν δεν φυσάει αέρας ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα.

8 γ) Ο κινητήρας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν το σήμα εκκίνησης. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. δ) Τα μοντέλα πρέπει να απογειώνονται μέσα σε απόσταση 4 μέτρων από το σημείο απογείωσης του αθλητή. Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με 0 βαθμούς αν το μοντέλο απογειωθεί εκτός της παραπάνω αναφερόμενης απόστασης. ε) Οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται ευθεία μπροστά με τον κινητήρα σε λειτουργία. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απογείωσης δεν επιτρέπεται. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. στ) Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν το μοντέλο απογειωθεί πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας του γκρουπ. ζ) Οι χρονομέτρες πρέπει να είναι σε θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να βλέπουν την απογείωση χωρίς όμως να εμποδίζουν τον πιλότο ή το βοηθό του Προσγείωση α) Πριν την εκκίνηση του αγώνα οι οργανωτές πρέπει να υποδείξει ένα σημείο απογείωσης/προσγείωσης σε κάθε αθλητή για κάθε γύρο. Είναι ευθύνη του αθλητή να χρησιμοποιεί το σωστό σημείο για προσγείωση β) Η κατεύθυνση της τελικής προσέγγισης πρέπει να οριστεί από τον αλυτάρχη. Όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται από αυτή τη κατεύθυνση ακόμα και αν δεν φυσάει ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. γ) Οι χρονομέτρες πρέπει να έχουν θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να παρατηρούν την προσγείωση και να μην εμποδίζουν τον πιλότο η τον βοηθό του. δ) Οι χρονομέτρες, οι βοηθοί ή οι αθλητές δεν πρέπει να εμποδίζουν άλλους αθλητές η τους βοηθούς τους στα διπλανά σημεία ε) Μετά την προσγείωση, οι αθλητές μπορούν να ανασύρουν τα μοντέλα πριν το τέλος του χρόνου εργασίας του γκρουπ προβλέποντας να μην εμποδίσουν άλλους αθλητές ή τα μοντέλα τους Βαθμολογία Α) Η προσπάθεια χρονομετρείται από τη στιγμή που το μοντέλο φύγει από το χέρι του αθλητή ή του βοηθού του έως ι) το μοντέλο ακουμπήσει το έδαφος την πρώτη φορά ιι) Το μοντέλο ακουμπήσει κάποιο αντικείμενο που είναι σε επαφή με το έδαφος ιιι) ολοκληρωθεί ο χρόνος εργασίας του γκρουπ

9 β) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο δευτερόλεπτο γ) Ένας πόντος δίνεται για κάθε πλήρες δευτερόλεπτο πτήσης μέσα στο χρόνο εργασίας του γκρουπ, μέχρι το μέγιστο των 600 πόντων (10 λεπτά) για τους προκριματικούς γύρους ή 900 πόντους (15 λεπτά) για τους τελικούς γύρους δ) Το καταγεγραμμένο ύψος εκκίνησης στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο μέτρο. Ε) Κάθε μέτρο τους καταγεγραμμένου ύψους εκκίνησης αφαιρεί μισό βαθμό (0,5) μέχρι το ύψος των 200μ και 3 βαθμούς για κάθε μέτρο πάνω από αυτό. στ) Αν το συνολικό σκορ είναι αρνητικό τότε καταγράφεται ως 0. Αν υπάρχουν ποινές για τον γύρο αυτό παραμένουν και αφαιρούνται από τη βαθμολογία ( ) ζ) Μηδενικό σκορ θα δίνεται αν το μοντέλο συνεχίσει να πετάει για περισσότερο από ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας. η) Η βαθμολογία προσγείωσης θα προστίθεται ανάλογα με την απόσταση από το σημείο προσγείωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Απόσταση Βαθμολογία μέχρι 1μ 50 2μ 45 3μ 40 4μ 35 5μ 30 6μ 25 7μ 20 8μ 15 9μ 10 10μ 5 πάνω από 10μ 0 θ) Η απόσταση για τους βαθμούς προσγείωσης μετράται από την μύτη του μοντέλου σε ακινησία μέχρι το κέντρο του σημείου προσγείωσης. Μια καθορισμένη μη ελαστική κορδέλα σημειωμένη με τους πόντους είναι το μέσο με το οποίο μετρείται η απόσταση. ι) Αν κατά τη διαδικασία προσγείωσης το μοντέλο ακουμπήσει τον αθλητή ή τον βοηθό του ή οποιοδήποτε εμπόδιο τοποθετημένο επίτηδες, θα παίρνει μηδέν βαθμούς για την προσγείωση κ) Δεν θα δίνονται βαθμοί για την προσγείωση αν το μοντέλο πετάει πέραν του τέλους εργασίας του γκρουπ. λ) Ο αθλητής με το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων που αποτελείται από τους βαθμούς διάρκειας πτήσης, συν τους βαθμούς προσγείωσης, μείον τους βαθμούς από το ύψος εκκίνησης θα είναι ο νικητής του γκρουπ και θα του δίνεται η διορθωμένη βαθμολογία των 1000 βαθμών για το γκρουπ.

10 μ) Οι υπόλοιποι αθλητές θα παίρνουν διορθωμένη βαθμολογία που βασίζεται στο ποσοστό της βαθμολογίας τους έναντι του νικητή πριν την διόρθωση όπως παρακάτω: βαθμολογία αθλητή Χ 1000 βαθμολογία νικητή πριν την διόρθωση ν) Οι ποινές θα φαίνονται στον πίνακα βαθμολογίας του γύρου που έγιναν οι παραβάσεις. Όλες οι ποινές αθροίζονται και αφαιρούνται από το τελικό σκορ του αθλητή στο τέλος των προκριματικών γύρων. Ποινές των προκριματικών γύρων δεν επιβάλλονται στους τελικούς γύρους Τελική κατάταξη α) αν γίνουν 4 ή λιγότεροι προκριματικοί γύροι η συνολική βαθμολογία του αθλητή είναι το σύνολο των βαθμών όλων των γύρων. Αν ολοκληρωθούν περισσότεροι από 4 γύροι τότε στο άθροισμα των βαθμών δεν θα περιλαμβάνεται η χαμηλότερη βαθμολογία. β) στο τέλος των προκριματικών γύρων το 30% (στρογγυλοποιείται προς το μικρότερο) των αθλητών με τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες θα τοποθετούνται σε ένα γκρουπ που θα αποτελείται από το ελάχιστο 6 αθλητές και το μέγιστο 14 αθλητές για τους τελικούς γύρους. Για λειτουργικούς λόγους ο αλυτάρχης μπορεί να μειώσει τον μέγιστο αριθμό αθλητών. γ) Κατ ελάχιστο 3 και μέγιστο 4 τελικοί γύροι θα πραγματοποιούνται. Κατ εξαίρεση ο αλυτάρχης μπορεί να το μειώσει σε 2 γύρους σε περίπτωση κακού καιρού ή μειωμένης ορατότητας. δ) αν οι αθλητές είναι λιγότεροι από 20 τότε ο αλυτάρχης μπορεί να επιλέξει να μην γίνουν τελικοί γύροι αρκεί αυτή η απόφαση να παρθεί πριν την εκκίνηση του αγώνα. ε) Ο χρόνος εργασίας για τους τελικούς γύρους θα είναι 15 λεπτά. Ένα ηχητικό σήμα θα δίνεται στην αρχή του χρόνου εργασίας και ακριβώς στα 13 και 15 λεπτά. Επιπλέον τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα θα ανακοινώνονται με αντίστροφη μέτρηση. (βλέπε ) στ) Η βαθμολογία των τελικών γύρων θα είναι όπως της παραγράφου ζ) Η τελική κατάταξη των αθλητών που προκρίνονται στους τελικούς γύρους θα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών μόνο των τελικών γύρων. Οι βαθμοί των προκριματικών γύρων δεν προστίθεται. η) Σε περίπτωση που δύο αθλητές ισοβαθμήσουν στη συνολική βαθμολογία των τελικών γύρων τότε για την τελική θέση θα υπολογίζεται η θέση τους στον προκριματικό γύρο όπου αυτός που είχε την υψηλότερη θέση στους προκριματικούς γύρους θα παίρνει και την υψηλότερη θέση στους τελικούς γύρους.

11 Συμβουλευτικές Πληροφορίες Οργανωτικές Απαιτήσεις α) Ο Οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε διαγωνιζόμενος δεν έχει καμία αμφιβολία για την ακριβή χρόνο που ο χρόνος εργασίας ξεκινάει και τελειώνει. β) Κάθε ηχητικό σήμα μπορεί να είναι από κόρνα αυτοκινήτων, κουδούνι ή σύστημα ανακοινώσεως κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ήχος δεν ταξιδεύει μακρία κόντρα στον άνεμο. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί κάποια σκέψη στην τοποθέτηση της πηγής ήχου. γ) Το ηχητικό σήμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο ως προς το νόημά του. δ) Για να είναι δίκαιος ο διαγωνισμός, ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών σε κάθε γκρουπ είναι έξι (6). Καθώς ο αγώνας προχωράει, ορισμένοι αθλητές μπορεί να αποσυρθούν για διάφορους λόγους. Όταν προκύψει γκρουπ με 5 ή λιγότερους αθλητές τότε ο οργανωτής πρέπει να μετακινήσει αθλητές από το επόμενο γκρουπ, εξασφαλίζοντας αν είναι δυνατό ότι δεν έχουν πετάξει εναντίον στους προηγούμενους γύρος και ότι οι συχνότητα του είναι συμβατή Υποχρεώσεις χρονομέτρη Ο διοργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρονομέτρες έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι το καθήκον τους, οι ευθύνες τους και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια σχετικά με την χώρο πτήσης. Ο διοργανωτής οφείλει να βεβαιωθεί ότι οι χρονομέτρες είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς ειδικά με αυτούς που απαιτούν γρήγορη θετική δράση για να μην θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες ενός αθλητή στο διαγωνισμό Ο χρονομέτρες πρέπει να: ι) παρακολουθούν την ενεργοποίηση τον μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου (AMRT) ιι) παρακολουθούν την απογείωση, πτήση και προσγείωση, και να καταγράφουν πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών ιιι) χρονομετρούν και να καταγράφουν τον χρόνο πτήσης iv) μετρήσουν και καταγράψουν την απόσταση για τη βαθμολογία προσγείωσης v) παρατηρούν και καταγράφουν το ύψος Έναρξης από την συσκευή AMRT vi) να μην εμποδίζουν τον πιλότο ή τους βοηθούς του, ή αυτούς που βρίσκονται στα διπλανά σημεία

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Εµποδίων 2014. Τροποποιήσεις εν ισχύ από από 1/1/2014

Κανονισµός Εµποδίων 2014. Τροποποιήσεις εν ισχύ από από 1/1/2014 Κανονισµός Εµποδίων 2014 Τροποποιήσεις εν ισχύ από από 1/1/2014 Άρθρο 200.5 - Χρήση Βίντεο το βίντεο (επίσηµο βίντεο) πρέπει να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Α.Ε. το πολύ µέσα σε 30 από την ανακοίνωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 2014 Υπεύθυνος Κλάδου Γιάννης Σγούρος (6976466016) bod@el-me.gr ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Για το 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και στους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/12 Pan Car ΕΛ.Μ.Ε. 2014 Κλάδος ηλεκτροκίνητων τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημήτρης Μητρόπουλος 1 Κλάδος Ηλεκτρικών Περιεχόμενα : Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

WRO 2015. Κατάδυση μαργαριταριών (PEARL DIVING)

WRO 2015. Κατάδυση μαργαριταριών (PEARL DIVING) WRO 2015 Κανονική Κατηγορία Δημοτικό Περιγραφή του παιχνιδιού, κανόνες και βαθμολογία Κατάδυση μαργαριταριών (PEARL DIVING) (Προσαρμογή στα Ελληνικά: Άρης Λούβρης) 2 Περιεχόμενα Περιγραφή του Παιχνιδιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 Ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2009 1 Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MINI-Z ALL STARS 2012/13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MINI-Z ALL STARS 2012/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MINI-Z ALL STARS 2012/13 Οργάνωση: GamersClub.gr / RC-World.gr GamersClub / RC World.gr Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Μορφή πρωταθλήματος... 3 Μορφή Αγώνα... 3 Προκριματικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

laser standard and radial apprentice masters, masters, grand masters 25 26 Μαΐου 2013

laser standard and radial apprentice masters, masters, grand masters 25 26 Μαΐου 2013 Εαρινό Κύπελλο 2013 laser standard and radial apprentice masters, masters, grand masters 25 26 Μαΐου 2013 Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης-Φιλίας Νέο Φάληρο Φαληρικός Όρμος ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 OFF ROAD 4WD & 2WD ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Υπεύθυνοι Κλάδου Γιαννίτσας Κώστας (τηλ 6945807677) Παπανικολάου Γιάννης (τηλ 6948072169) bod@el-me.gr 1 Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 OPTIMIST LASER STD LASER RADIAL LASER 4,7 LASER MASTER (ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ. 2741088474 & 6944523634 Ο Ναυτικός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 F1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 F1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 F1 ΕΛ.Μ.Ε. 2014 Κλάδος ηλεκτροκίνητων τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Γιώργος Ανδρεαδάκης Περιεχόμενα : Περιεχόμενα :... 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ... 3 ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών 2015 Optimist 21 22 Μαρτίου 2015 Ε.Ι.Ο.- Ν.Α.Ο.Β

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών 2015 Optimist 21 22 Μαρτίου 2015 Ε.Ι.Ο.- Ν.Α.Ο.Β Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών 2015 Optimist 21 22 Μαρτίου 2015 Ε.Ι.Ο.- Ν.Α.Ο.Β ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 2014 1 Τροχός 2 Τροχός 3 Τροχός 4 Ροντατ 5 Αλμα Συσπείρωση ΕΠΙΠΕΔΟ 1 5 Διαφορετικές Ασκήσεις 1 Τροχός 2 Τροχός 3 Ροντατ 4 Φλικ-Φλακ 5 Αλμα Συσπείρωση ΕΠΙΠΕΔΟ 2 5 Διαφορετικές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Προγράμματα 1.1. Κάθε πρόγραμμα Τραμπολίνο απαρτίζεται από 10 ασκήσεις. 1.2. Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική προσπάθεια ενός προγράμματος. 1.2.1. Εάν υπάρχει φανερή ενόχληση στην εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2015 Κώστας Τσαντίλης, IJ, Θανάσης Παπαντωνίου IRO, N. Παπαγεωργίου NRO με την συμβολή των Παύλου Σκυλίτζη IJ-NRO, Μιχάλη Μιτάκη ΙJ-NRO, Βασίλη Κασκούρα IRO Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR ΟΡΙΣΜΟΣ T/K E/Π : Ως Τ/Κ Ε/Π ορίζεται ένα μοντέλο α/φους βαρύτερο του αέρα που λαμβάνει την άντωση του από σύστημα στροφείων που περιστρέφονται γύρω από άξονες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ.Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη - 2310-414.521,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/8 IC OFF ROAD ΕΛ.Μ.Ε. 2013 Υπεύθυνος Κλάδου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (τηλ. 6944648548) bd@el-me.gr 1 Κλάδος 1/8 Off Rad 2013 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Για το 2013 το πρωτάθληµα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER RDL ΑΝΔΡΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER RDL ΑΝΔΡΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER RDL ΑΝΔΡΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 23-24 ΜΑΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Σητείας σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Γερασιµίδης Νικόλαος (τηλ: 6939529752) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: a) Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009-2012 b) Οι κανονισμοί της κλάσεως c) Η Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ 17 ο rally sprint ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Λ.Α.Μ.Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Σαββατο 5 Νοεμβρίου 2011 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ A.I.A. της Aμαξοδήγησης. 1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να μπεί ή μπαίνει 10 λεπτά νωρήτερα; Α. Αποκλείεται. Β. Χαιρετάει και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αρ.2014/διοργανωσεισ/3b 16/01/2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road v1.14. 1-10track@el-me.gr

1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road v1.14. 1-10track@el-me.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm NITRO POWERED ΕΛ.Μ.Ε. 2010 Κλάδος θερμικών τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Θεολογίτης Στυλιανός 6977506573 1 Κλάδος 1/10 Nitr On Rad v1.14

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ι.Ο.Κ. Δήμου Παγγαίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Α2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓ ΩΝΩΝ Σύνολο βαθμών αγώνων με εξαίρεση της χειρότερης

Α2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓ ΩΝΩΝ Σύνολο βαθμών αγώνων με εξαίρεση της χειρότερης Βαθμολογία Βαθμολογία RRS 90.3 Η Επιτροπή Αγώνων πρέπει να βαθμολογήσει ένα αγώνα ή μια σειρά αγώνων, όπως ορίζει το Παράρτημα Α χρησιμοποιώντας το Σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, εκτός εάν οι οδηγίες πλου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Το Πρωτάθλημα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται από τους Διεθνείς Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J24 2012 ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J24 2012 ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ MATCH RACE J24 2012 ΧΑΝΙΑ- ΣΟΥΔΑ 23-24/06/2012 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ 1.1. Κόλπος Σούδας - Χανιά 23 έως 24/06/ 2012 1.2. Οργανωτές Όμιλοι : Ελληνική Κλάση J24,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Οι αγώνες για ιστιοσανίδες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας όπως τροποποιούνται από αυτό το Παράρτημα. Ο όρος «σκάφος» στους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTODROMO Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ. Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη 2310-414.521, Fax 2310-417.369,

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΔΟΜΗ ΤΟΥ CHAMPIONS TENNIS LEAGUE 4 GROUPS ΤΩΝ 4 ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 16 ΟΜΑΔΕΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ MINIMUM 64 ΠΑΙΚΤΕΣ 10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ο.Μ.Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων να εκδηλώσουν εγγράφως έως τη Παρασκευή 14/2/2014 την πρόθεσή τους για την

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2013-2016 Τροποποιήθηκε από τη Δήμου Μυρσίνη, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)»

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)» Ξάνθη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 1388 ΠΡΟΣ: Oμοσπονδία Mηχανοκίνητου Aθλητισμού Eλλάδος (ΟΜΑΕ) Κωστή Παλαμά 46, 15232 Χαλάνδρι, ΑΤΤΙΚΗ e-mail: info@omae-epa.gr, Τηλ. 210 6754720-1 ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Techno 293 CUP Παίδων και Κορασίδων (U15), Αγοριών και Κοριτσιών (U17)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Techno 293 CUP Παίδων και Κορασίδων (U15), Αγοριών και Κοριτσιών (U17) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Techno 293 CUP Παίδων και Κορασίδων (U15), Αγοριών και Κοριτσιών (U17) Σάββατο και Κυριακή 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Τον αγώνα Techno 293 CUP διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & 3 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2014 KARTODROMO Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 13 Οκτωβρίου Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1/8/2015 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 22/8/2015 Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) Την παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΚΑΡΤ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ D-CUP 2015 Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, KARTODROMO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΕ: 102 / 19.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ 2. Evia Trophy 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1.3.2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 31.3.2014, 18.00 ώρα Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) 3.4.2014, 20.00 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα