ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/χρόνου λειτουργίας κινητήρα (εν συντομία AMRT) Σκοπός: Να παρέχει συναγωνισμό έναν προς ένα (man to man) αθλητών που πετάνε τηλεκατευθυνόμενα ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα. Αρκετοί προκριματικοί γύροι θα γίνουν στον αγώνα. Σε κάθε κατατακτήριο γύρο οι αγωνιζόμενοι χωρίζονται σε γκρουπ. Κάθε γκρουπ πετά σε καθορισμένο χρόνο εργασίας και τα σκορ των αγωνιζόμενων σε κάθε γκρουπ ομαλοποιούνται ώστε να παραχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών που αλλάζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι με τα κορυφαία συνολικά αποτελέσματα στους προκριματικούς γύρους πετάνε από 2 μέχρι 4 τελικούς γύρους (Fly-off) ως ένα γκρουπ για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Ο αριθμός γύρων του Fly off ανακοινώνεται από τον οργανωτή πριν την έναρξη του αγώνα Γενικοί Κανόνες Ορισμός ηλεκτροκίνητου αερομοντέλου Μοντέλο το οποίο είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό κινητήρα για να παρέχει προώθηση μόνο για το σκοπό της απογείωσης, κατά την οποία η άνωση δημιουργείται από αεροδυναμικές δυνάμεις που επενεργούν επάνω σε επιφάνειες που παραμένουν σταθερές (εκτός των πηδαλίων κίνησης). Το μοντέλο ελέγχεται από τον αθλητή-χειριστή, o οποίος βρίσκεται στο έδαφος, με συσκευή τηλεκατεύθυνσης Δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγορία Χαρακτηριστικά των τηλεκατευθυνόμενων ανεμοπτέρων με ηλεκτρικό κινητήρα και μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) α) μέγιστη επιφάνεια 150 τ.π. μέγιστο βάρος απογείωσης 5 κιλά μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 4μ Πτερυγικός φόρτος από 12 έως 75 γρ/τ.π.

2 Μπαταρία κίνησης: ελεύθερη Ηλεκτρικός κινητήρας: ελεύθερος β) Τηλεκατευθύνσεις που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία Spread Spectrum με τα Διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν ταυτόχρονα με άλλες συσκευές σε 10 ΚHz απόσταση κάτω από 50 MHz και 20 KHz απόσταση πάνω από 50 MHz. Όταν η τηλεκατεύθυνση δεν ικανοποίει την απαίτησης αυτή, το εύρος ζώνης εργασίας (έως 50 KHz), καθορίζονται από τον αγωνιζόμενο. γ) Για την εξασφάλιση της τυχαίας σειράς εκκίνησης μεταξύ των γύρων οι αγωνιζόμενοι που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum πρέπει να δηλώσουν 3 διαφορετικές συχνότητες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 10 KHz. Ο οργανωτής δικαιούται να κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις τρεις για να ορίσει τους γύρους. Αυτή η παράγραφος δεν ισχύει σε όσους αγωνιζόμενους χρησιμοποιούν τεχνολογία Spread Spectrum. δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληροφορίες άμεσα από το μοντέλο στον αθλητή. Η μετάδοση πληροφοριών από συστήματα τεχνολογίας Spread Spectrum (2,4 GHz), δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές θα περιορίζονται αποκλειστικά στην ασφάλεια της πτήσης ή του μοντέλου, πχ η τάση της μπαταρίας του δέκτη, η ένταση του σήματος εκπομπής κλπ. ε) Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έως τρία μοντέλα στη διάρκεια του αγώνα εφ' όσον αυτά περάσουν τον τεχνικό έλεγχο πριν την αρχή του αγώνα.. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδυάσει τμήματα από τα τρία μοντέλα στην διάρκεια του αγώνα με την προϋπόθεση ότι το "νέο" μovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τμήματα αυτά έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην αρχή του αγώνα. Στ) Επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση βάρους ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπτωσης. ζ) Μεταβολή στην επιφάνεια ή στη γεωμετρία του μovτέλoυ επιτρέπονται μόνο όταν εκτελούνται από απόσταση δια μέσου της συσκευής τηλεκατεύθυνσης, και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια των γενικών προδιαγραφών. η) Η κάτω επιφάνεια του μοντέλου απαγορεύεται να έχει οποιεσδήποτε προεξοχές ή συσκευές σταματήματος (π.χ. βίδα, οδοντωτό εξάρτημα, κτλ) που θα αναγκάσουν το μοντέλο να επιβραδύνει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Η αναδιπλούμενη έλικα δεν θεωρείται τέτοια συσκευή. Θ) Κάθε μοντέλο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εγκεκριμένο μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 1)

3 Οι βασικές λειτουργίες του μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου λειτουργίας κινητήρα (AMRT) είναι: i. Να καταγράφει και να εμφανίζει το μέγιστο ύψος εκκίνησης σε σχέση με το έδαφος, μεταξύ της εκκίνησης του κινητήρα και 10 δευτερόλεπτα μετά το σταμάτημα του κινητήρα και ii. Να περιορίζει τη χρήση του κινητήρα από τον αγωνιζόμενο σε μία συνεχόμενη λειτουργία που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. ι) Η τοποθέτηση του AMRT στο μοντέλο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνικές προδιαγραφές κ) Η σωστή λειτουργία του AMRT είναι ευθύνη του αγωνιζόμενου λ) Για τη διευκόλυνση του τεχνικού ελέγχου όλα τα AMRT πρέπει να αφαιρούνται εύκολα για να ελεγχθούν αν συμβαδίζουν με τον κανονισμό. Το καλώδιο σήματος που φτάνει στη συσκευή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε ο οργανωτής να μπορεί να τοποθετήσει άλλη συσκευή καταγραφής μέσω καλωδίου Υ. Για να μπορέσει ο χρονομέτρης να καταγράψει τα δεδομένα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην οθόνη ή στο σημείο σύνδεσης της οθόνης. Πρέπει να μην είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί το AMRT από τον δέκτη ή το ESC ή να αφαιρεθεί από το μοντέλο. Η χρήση εξωτερικού καλωδίου για τη σύνδεση της οθόνης επιτρέπεται. Είναι ευθύνη του αθλητή να βεβαιωθεί ότι λάθος σύνδεση δεν θα κάνει ζημιά στο AMRT ή στην οθόνη του. Μ) οποιαδήποτε συσκευή πέραν του εγκεκριμένου AMRT που βρίσκεται στο μοντέλο και επιτρέπει ολικό ή μερικό έλεγχο του ηλεκτρικού κινητήρα απαγορεύεται. Οι δέκτες και τα ESC δεν επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα Αθλητές και βοηθοί 1. Ο αθλητής πρέπει να χειρίζεται την συσκευή τηλεκατεύθυνσης προσωπικά. 2. Κάθε αθλητής δικαιούται ένα βοηθό. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα που επιτρέπεται ο διευθυντής ομάδος τότε και αυτός μπορεί να βοηθάει τον αθλητή. 3. Κάθε χρήση συσκευών επικοινωνίας στον χώρο του αγώνα από τον αθλητή, τον βοηθό ή τον διευθυντή ομάδας απαγορεύεται Ο χώρος πτήσης 1. Ο αγώνας οργανώνεται σε χώρο επίπεδο, στον οποίο δεν θα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση δυναμικού ρεύματος πλαγιάς (slope ή wave soaring).

4 2. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 100μ εκατέρωθεν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης που να παρεμποδίζουν την διεύθυνση απογείωσης και προσγείωσης. 3. Ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ένα καθορισμένο σημείο προσγείωσης /απογείωσης για κάθε αθλητή σε κάθε γκρουπ. Τα σημεία πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στον άνεμο με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 10μ. 4. Ο χώρος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν καθαρά καθορισμένο διάδρομο πλάτους 6μ βρισκόμενο προσήνεμα και η υπήνεμη πλευρά του σε ελάχιστη απόσταση 15μ από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης. Ο διάδρομος πρέπει να εκτείνεται άλλα 10μ πέραν των σημείων απογείωσης/προσγείωσης. 5. Ο διάδρομος πρόσβασης υπάρχει για να ορίζει την περιοχή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τους αγωνιζόμενους, τους βοηθούς και τους διευθυντές ομάδων για να μετακινηθούν προς και από τα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να παρέχει μια καθορισμένη περιοχή για την κυκλοφορία άλλων ανθρώπων που σχετίζονται με τη διεύθυνση του αγώνα. Θα πρέπει να παραμένει καθαρός από περιττά εμπόδια Κανονισμοί ασφαλείας 1. Κάθε παράβαση των κανονισμών ασφαλείας θα τιμωρείται με αφαίρεση πόντων από την βαθμολογία του αγωνιζόμενου όπως ορίζεται παρακάτω. Οι παραβάσεις θα εμφανίζονται στον βαθμολογικό πίνακα του γύρου που έγιναν. 2. Ο οργανωτής θα ορίσει της περιοχές ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο διάδρομος πρόσβασης και όποιο άλλο σημείο κρίνεται απαραίτητο (αυτοκίνητα, δρόμοι, κτλ). 3. Κάθε παραβίαση των περιοχών ασφαλείας που ορίζει ο οργανωτής τιμωρείται με αφαίρεση 300 βαθμών. 4. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να προσγειωθεί η ακινητοποιηθεί μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 300 βαθμών. 5. Κανένα μέρος του μοντέλου δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο διάδρομο πρόσβασης, αφαίρεση 1000 βαθμών. Προτείνεται σε κάθε μοντέλο που εισέρχεται σε θερμικό στο οποίο βρίσκεται ήδη άλλο μοντέλο να διατηρήσει την ίδια φορά στροφής που είχε το μοντέλο που βρίσκεται ήδη στο θερμικό Πτήσεις αγώνα (α) Στον αγωνιζόμενο πρέπει να του επιτρέπεται να συμμετέχει σε κατ' ελάχιστο 4 πτήσεις στους προκριματικούς γύρους.

5 β) Ο αγωνιζόμενος θα επιτρέπεται μόνο μια προσπάθεια για κάθε πτήση. γ) Μια προσπάθεια θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν το μοντέλο απελευθερωθεί με τον κινητήρα σε λειτουργία από τον αθλητή ή τον βοηθό του. δ) Όλες οι προσπάθειες πρέπει να χρονομετρούνται από τον χρονομέτρη. Αν δεν έχει καταγραφεί ο χρόνος ο αγωνιζόμενος δικαιούται επανάληψη της πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο Επανάληψη πτήσεων α) Ο αθλητής δικαιούται επανάληψη της πτήσης αν: ι) το μοντέλο κατά τη διαδικασία απογείωσης συγκρουστεί με άλλο μοντέλο που είναι και αυτό σε διαδικασία απογείωσης ιι) το μοντέλο κατά την πτήση συγκρουστεί με άλλο μοντέλο σε πτήση ιιι) η προσπάθεια δεν έχει κριθεί από τον επίσημο χρονομέτρη iv) η προσπάθεια παρεμποδίστηκε από ένα μη αναμενόμενο γεγονός που δεν είναι υπό τον έλεγχο του β) για να απαιτηθεί μια επανάληψη πτήσης ο αθλητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο χρονομέτρης σημείωσε τις συνθήκες που παρεμπόδισαν την πτήση και να προσγειώσει το μοντέλο το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός. Αν ο αθλητής συνεχίσει να πετάει μετά το συμβάν που εμπόδισε την πτήση του θεωρείται ότι έχασε το δικαίωμα του σε έναν νέο χρόνο εργασίας γ) ένας νέος χρόνος εργασίας θα δοθεί στον αθλητή σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιοτήτων: ι) σε ένα μη πλήρες γκρουπ ή σε ένα πλήρες γκρουπ της κλάσης που υπάρχει ελεύθερο σημείο απογείωσης/προσγείωσης ιι) σε ένα νέο γκρουπ με κατ ελάχιστον 6 αθλητές που εκτελούν επανάληψη πτήσης. Το νέο γκρουπ μπορεί να δημιουργηθεί από άλλους αθλητές με τυχαία κλήρωση. Αν η συχνότητα ή συνοχή του σε ομάδα του αθλητή που κληρώθηκε δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους η κλήρωση επαναλαμβάνεται ή ιιι) αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε επαναλαμβάνεται η πτήση ολόκληρου του αρχικού γκρουπ στο τέλος του γύρου iv) κατά προτεραιότητα στις περιπτώσεις ι) και ιι) όπου οι αθλητές έχουν δικαίωμα επανάληψη πτήσης τότε το αποτέλεσμα της επανάληψης πτήσης είναι η επίσημη βαθμολογία τους. Για τους υπόλοιπους αθλητές η βαθμολογία τους είναι η καλύτερη μεταξύ της αρχικής πτήσης ή της επαναληπτικής πτήσης και αυτή θα είναι η επίσημη βαθμολογία τους.

6 Οποιοσδήποτε αθλητής πέραν αυτού για τον οποίο έγινε η επαναληπτική πτήση δεν έχει το δικαίωμα επαναληπτικής πτήσης σε περίπτωση κωλύματος κατά τον επαναληπτικό γύρο Ακύρωση πτήσης και/η αποκλεισμός Η πτήση ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν: α) ο αθλητής χρησιμοποιήσει μοντέλο μη συμβατό με τον κανόνα β) το μοντέλο απωλέσει κάποιο μέρος του κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή της πτήσης εκτός αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης στον αέρα. Εκτός από αυτό η απώλεια κάποιου μέρους του μοντέλου κατά την προσγείωση (κατά την επαφή με το έδαφος) δεν λαμβάνεται υπόψη γ) το μοντέλο το χειριστεί οποιοσδήποτε άλλος πέραν του αθλητή δ) κατά την προσγείωση η μύτη του μοντέλου δεν σταματήσει σε απόσταση μικρότερη των 75 μέτρων από το καθορισμένο σημείο προσγείωσης του αθλητή ε) ο ελεγκτής ύψους (AMRT) δεν καταγράψει το ύψος εκκίνησης Ο αθλητής μπορεί να αποκλειστεί αν κατά την κρίση του αλυτάρχη έγινε εκ προθέσεως ή κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας Οργάνωση των πτήσεων Γύροι και γκρουπ α) Η σειρά πτήσης των προκριματικών γύρων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπονται ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων πτήσεων. Κατ ελάχιστο 6 αθλητές πρέπει να προγραμματίζονται για κάθε γκρουπ. β) Η σειρά πτήσης πρέπει να προγραμματίζεται σε γύρους υποδιαιρούμενους σε γκρουπ γ) Πέραν του τελικού γύρου, η σύνθεση του γκρουπ πρέπει να ελαχιστοποιήσει την κατάσταση όπου οι αθλητές πετάνε ο ένας ενάντια του άλλου πολλές φόρες (σημείωση: στην πράξη αυτό θα συμβεί σε αγώνες με μικρούς αριθμούς αθλητών αλλά τέτοια περιστατικά πρέπει να συμβαίνουν στο ελάχιστο) δ) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση του αγώνα η σειρά εκκίνησης πρέπει να είναι έτσι ώστε να έχει τον ελάχιστο αριθμό γκρουπ με το μέγιστο αριθμό αθλητών σε κάθε γκρουπ. (Σημείωση: Πάραυτα σε μικρούς αγώνες 3 γκρουπ των 6 αθλητών μπορεί να είναι πιο πρακτικό από 2 γκρουπ των 9 αθλητών. Προτείνεται τα γκρουπ με άδεις θέσεις

7 εκκίνησης να μπουν στο τέλος του γύρου ώστε να αφήνουν ελεύθερες θέσεις για πιθανές επαναλήψεις πτήσεων) Πετώντας σε γκρουπ α) Πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας ενός γκρουπ οι αθλητές δικαιούνται 5 λεπτά προπαρασκευαστικό χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πάρουν τη θέση τους στα σημεία απογείωσης/προσγείωσης και να ετοιμάσουν τα μοντέλα για πτήση. Ο προπαρασκευαστικός χρόνος δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τη λήψη του χρόνου εργασίας του προηγούμενου γκρουπ. β) Ο χρόνος εργασίας που επιτρέπεται στον κάθε αθλητή πρέπει να είναι ακριβώς 10 λεπτά γ) Ο χρόνος εργασίας του κάθε γκρουπ δεν μπορεί να ξεκινήσει ώσπου ο διάδρομος πρόσβασης είναι καθαρός από όλους τους ανθρώπους. Κάθε προσπάθεια να καθυστερήσει η εκκίνηση του χρόνου εργασίας από αθλητή, τον βοηθό του ή τον διευθυντή ομάδας εμποδίζοντας τον διάδρομο πρόσβασης θα καταλήγει σε μηδενισμό του αθλητή για αυτόν το γύρο. δ) Οι οργανωτές πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα την αρχή του χρόνου εργασίας με ακουστικό σήμα. Βλέπε για λεπτομέρειες. ε) Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να δίνεται όταν ολοκληρωθούν 8 λεπτά από τον χρόνο εργασίας. Επιπλέον πρέπει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να υποδεικνύονται ηχητικά με αντίστροφη μέτρηση. στ) Το τέλος του χρόνου εργασίας πρέπει να υποδεικνύεται με ξεκαθαρό ηχητικό σήμα όπως και η αρχή Έλεγχος πομπών Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 4, Τόμος ABR, παράγραφος Β.11 εφαρμόζονται και στην κλάση F5J Απογείωση α) Πριν την απογείωση πρέπει όλοι οι ελεγκτές ύψους να ενεργοποιούνται στο καθορισμένο σημείο απογείωσης/προσγείωσης, στο έδαφος και η ενεργοποίηση να παρατηρείται από τον χρονομέτρη. β) Η κατεύθυνση της απογείωσης πρέπει να ορίζεται από τον αλυτάρχη. Όλες οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση ακόμη και αν δεν φυσάει αέρας ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα.

8 γ) Ο κινητήρας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν το σήμα εκκίνησης. Ποινή 100 βαθμών θα δίνεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. δ) Τα μοντέλα πρέπει να απογειώνονται μέσα σε απόσταση 4 μέτρων από το σημείο απογείωσης του αθλητή. Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με 0 βαθμούς αν το μοντέλο απογειωθεί εκτός της παραπάνω αναφερόμενης απόστασης. ε) Οι απογειώσεις πρέπει να γίνονται ευθεία μπροστά με τον κινητήρα σε λειτουργία. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απογείωσης δεν επιτρέπεται. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. στ) Η προσπάθεια ακυρώνεται και καταγράφεται με μηδενική βαθμολογία αν το μοντέλο απογειωθεί πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας του γκρουπ. ζ) Οι χρονομέτρες πρέπει να είναι σε θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να βλέπουν την απογείωση χωρίς όμως να εμποδίζουν τον πιλότο ή το βοηθό του Προσγείωση α) Πριν την εκκίνηση του αγώνα οι οργανωτές πρέπει να υποδείξει ένα σημείο απογείωσης/προσγείωσης σε κάθε αθλητή για κάθε γύρο. Είναι ευθύνη του αθλητή να χρησιμοποιεί το σωστό σημείο για προσγείωση β) Η κατεύθυνση της τελικής προσέγγισης πρέπει να οριστεί από τον αλυτάρχη. Όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται από αυτή τη κατεύθυνση ακόμα και αν δεν φυσάει ή φυσάει με μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. Ποινή 100 πόντων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα. γ) Οι χρονομέτρες πρέπει να έχουν θέση πίσω από τον πιλότο ώστε να παρατηρούν την προσγείωση και να μην εμποδίζουν τον πιλότο η τον βοηθό του. δ) Οι χρονομέτρες, οι βοηθοί ή οι αθλητές δεν πρέπει να εμποδίζουν άλλους αθλητές η τους βοηθούς τους στα διπλανά σημεία ε) Μετά την προσγείωση, οι αθλητές μπορούν να ανασύρουν τα μοντέλα πριν το τέλος του χρόνου εργασίας του γκρουπ προβλέποντας να μην εμποδίσουν άλλους αθλητές ή τα μοντέλα τους Βαθμολογία Α) Η προσπάθεια χρονομετρείται από τη στιγμή που το μοντέλο φύγει από το χέρι του αθλητή ή του βοηθού του έως ι) το μοντέλο ακουμπήσει το έδαφος την πρώτη φορά ιι) Το μοντέλο ακουμπήσει κάποιο αντικείμενο που είναι σε επαφή με το έδαφος ιιι) ολοκληρωθεί ο χρόνος εργασίας του γκρουπ

9 β) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο δευτερόλεπτο γ) Ένας πόντος δίνεται για κάθε πλήρες δευτερόλεπτο πτήσης μέσα στο χρόνο εργασίας του γκρουπ, μέχρι το μέγιστο των 600 πόντων (10 λεπτά) για τους προκριματικούς γύρους ή 900 πόντους (15 λεπτά) για τους τελικούς γύρους δ) Το καταγεγραμμένο ύψος εκκίνησης στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο μέτρο. Ε) Κάθε μέτρο τους καταγεγραμμένου ύψους εκκίνησης αφαιρεί μισό βαθμό (0,5) μέχρι το ύψος των 200μ και 3 βαθμούς για κάθε μέτρο πάνω από αυτό. στ) Αν το συνολικό σκορ είναι αρνητικό τότε καταγράφεται ως 0. Αν υπάρχουν ποινές για τον γύρο αυτό παραμένουν και αφαιρούνται από τη βαθμολογία ( ) ζ) Μηδενικό σκορ θα δίνεται αν το μοντέλο συνεχίσει να πετάει για περισσότερο από ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας. η) Η βαθμολογία προσγείωσης θα προστίθεται ανάλογα με την απόσταση από το σημείο προσγείωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Απόσταση Βαθμολογία μέχρι 1μ 50 2μ 45 3μ 40 4μ 35 5μ 30 6μ 25 7μ 20 8μ 15 9μ 10 10μ 5 πάνω από 10μ 0 θ) Η απόσταση για τους βαθμούς προσγείωσης μετράται από την μύτη του μοντέλου σε ακινησία μέχρι το κέντρο του σημείου προσγείωσης. Μια καθορισμένη μη ελαστική κορδέλα σημειωμένη με τους πόντους είναι το μέσο με το οποίο μετρείται η απόσταση. ι) Αν κατά τη διαδικασία προσγείωσης το μοντέλο ακουμπήσει τον αθλητή ή τον βοηθό του ή οποιοδήποτε εμπόδιο τοποθετημένο επίτηδες, θα παίρνει μηδέν βαθμούς για την προσγείωση κ) Δεν θα δίνονται βαθμοί για την προσγείωση αν το μοντέλο πετάει πέραν του τέλους εργασίας του γκρουπ. λ) Ο αθλητής με το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων που αποτελείται από τους βαθμούς διάρκειας πτήσης, συν τους βαθμούς προσγείωσης, μείον τους βαθμούς από το ύψος εκκίνησης θα είναι ο νικητής του γκρουπ και θα του δίνεται η διορθωμένη βαθμολογία των 1000 βαθμών για το γκρουπ.

10 μ) Οι υπόλοιποι αθλητές θα παίρνουν διορθωμένη βαθμολογία που βασίζεται στο ποσοστό της βαθμολογίας τους έναντι του νικητή πριν την διόρθωση όπως παρακάτω: βαθμολογία αθλητή Χ 1000 βαθμολογία νικητή πριν την διόρθωση ν) Οι ποινές θα φαίνονται στον πίνακα βαθμολογίας του γύρου που έγιναν οι παραβάσεις. Όλες οι ποινές αθροίζονται και αφαιρούνται από το τελικό σκορ του αθλητή στο τέλος των προκριματικών γύρων. Ποινές των προκριματικών γύρων δεν επιβάλλονται στους τελικούς γύρους Τελική κατάταξη α) αν γίνουν 4 ή λιγότεροι προκριματικοί γύροι η συνολική βαθμολογία του αθλητή είναι το σύνολο των βαθμών όλων των γύρων. Αν ολοκληρωθούν περισσότεροι από 4 γύροι τότε στο άθροισμα των βαθμών δεν θα περιλαμβάνεται η χαμηλότερη βαθμολογία. β) στο τέλος των προκριματικών γύρων το 30% (στρογγυλοποιείται προς το μικρότερο) των αθλητών με τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες θα τοποθετούνται σε ένα γκρουπ που θα αποτελείται από το ελάχιστο 6 αθλητές και το μέγιστο 14 αθλητές για τους τελικούς γύρους. Για λειτουργικούς λόγους ο αλυτάρχης μπορεί να μειώσει τον μέγιστο αριθμό αθλητών. γ) Κατ ελάχιστο 3 και μέγιστο 4 τελικοί γύροι θα πραγματοποιούνται. Κατ εξαίρεση ο αλυτάρχης μπορεί να το μειώσει σε 2 γύρους σε περίπτωση κακού καιρού ή μειωμένης ορατότητας. δ) αν οι αθλητές είναι λιγότεροι από 20 τότε ο αλυτάρχης μπορεί να επιλέξει να μην γίνουν τελικοί γύροι αρκεί αυτή η απόφαση να παρθεί πριν την εκκίνηση του αγώνα. ε) Ο χρόνος εργασίας για τους τελικούς γύρους θα είναι 15 λεπτά. Ένα ηχητικό σήμα θα δίνεται στην αρχή του χρόνου εργασίας και ακριβώς στα 13 και 15 λεπτά. Επιπλέον τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα θα ανακοινώνονται με αντίστροφη μέτρηση. (βλέπε ) στ) Η βαθμολογία των τελικών γύρων θα είναι όπως της παραγράφου ζ) Η τελική κατάταξη των αθλητών που προκρίνονται στους τελικούς γύρους θα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών μόνο των τελικών γύρων. Οι βαθμοί των προκριματικών γύρων δεν προστίθεται. η) Σε περίπτωση που δύο αθλητές ισοβαθμήσουν στη συνολική βαθμολογία των τελικών γύρων τότε για την τελική θέση θα υπολογίζεται η θέση τους στον προκριματικό γύρο όπου αυτός που είχε την υψηλότερη θέση στους προκριματικούς γύρους θα παίρνει και την υψηλότερη θέση στους τελικούς γύρους.

11 Συμβουλευτικές Πληροφορίες Οργανωτικές Απαιτήσεις α) Ο Οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε διαγωνιζόμενος δεν έχει καμία αμφιβολία για την ακριβή χρόνο που ο χρόνος εργασίας ξεκινάει και τελειώνει. β) Κάθε ηχητικό σήμα μπορεί να είναι από κόρνα αυτοκινήτων, κουδούνι ή σύστημα ανακοινώσεως κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ήχος δεν ταξιδεύει μακρία κόντρα στον άνεμο. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί κάποια σκέψη στην τοποθέτηση της πηγής ήχου. γ) Το ηχητικό σήμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο ως προς το νόημά του. δ) Για να είναι δίκαιος ο διαγωνισμός, ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών σε κάθε γκρουπ είναι έξι (6). Καθώς ο αγώνας προχωράει, ορισμένοι αθλητές μπορεί να αποσυρθούν για διάφορους λόγους. Όταν προκύψει γκρουπ με 5 ή λιγότερους αθλητές τότε ο οργανωτής πρέπει να μετακινήσει αθλητές από το επόμενο γκρουπ, εξασφαλίζοντας αν είναι δυνατό ότι δεν έχουν πετάξει εναντίον στους προηγούμενους γύρος και ότι οι συχνότητα του είναι συμβατή Υποχρεώσεις χρονομέτρη Ο διοργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρονομέτρες έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι το καθήκον τους, οι ευθύνες τους και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια σχετικά με την χώρο πτήσης. Ο διοργανωτής οφείλει να βεβαιωθεί ότι οι χρονομέτρες είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς ειδικά με αυτούς που απαιτούν γρήγορη θετική δράση για να μην θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες ενός αθλητή στο διαγωνισμό Ο χρονομέτρες πρέπει να: ι) παρακολουθούν την ενεργοποίηση τον μετρητή ύψους/ελεγκτή χρόνου (AMRT) ιι) παρακολουθούν την απογείωση, πτήση και προσγείωση, και να καταγράφουν πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών ιιι) χρονομετρούν και να καταγράφουν τον χρόνο πτήσης iv) μετρήσουν και καταγράψουν την απόσταση για τη βαθμολογία προσγείωσης v) παρατηρούν και καταγράφουν το ύψος Έναρξης από την συσκευή AMRT vi) να μην εμποδίζουν τον πιλότο ή τους βοηθούς του, ή αυτούς που βρίσκονται στα διπλανά σημεία

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 2014 Υπεύθυνος Κλάδου Γιάννης Σγούρος (6976466016) bod@el-me.gr ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Για το 2014

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/8 IC OFF ROAD ΕΛ.Μ.Ε. 2013 Υπεύθυνος Κλάδου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (τηλ. 6944648548) bd@el-me.gr 1 Κλάδος 1/8 Off Rad 2013 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Για το 2013 το πρωτάθληµα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Οι αγώνες για ιστιοσανίδες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας όπως τροποποιούνται από αυτό το Παράρτημα. Ο όρος «σκάφος» στους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ A.I.A. της Aμαξοδήγησης. 1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να μπεί ή μπαίνει 10 λεπτά νωρήτερα; Α. Αποκλείεται. Β. Χαιρετάει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...... 2 1. ΤΜΗΜΑ 1... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ.3 1.1.1. Άπνοια...3 1.1.2. Δυναμική Άπνοια..3 1.1.3. Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Hobbytech Championship 2011 με πρώτο αγώνα την Κυριακή 27/02/2011 σ αυτή την νέα αγωνιστική χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1/8/2015 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 22/8/2015 Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) Την παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)»

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)» Ξάνθη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 1388 ΠΡΟΣ: Oμοσπονδία Mηχανοκίνητου Aθλητισμού Eλλάδος (ΟΜΑΕ) Κωστή Παλαμά 46, 15232 Χαλάνδρι, ΑΤΤΙΚΗ e-mail: info@omae-epa.gr, Τηλ. 210 6754720-1 ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η διεξαγωγή των χρονομετρήσεων ορίζεται στον χώρο του Αεροδρομίου του

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ 2. Evia Trophy 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1.3.2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 31.3.2014, 18.00 ώρα Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) 3.4.2014, 20.00 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «NON-STOP 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα «NON-STOP 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Ήχοι με το Central Station

Ψηφιακοί Ήχοι με το Central Station Ψηφιακοί Ήχοι με το Central Station Ο συρμός σας εισέρχεται στον σταθμό και συγχρόνως ακούγεται αναγγελία σταθμού με τη δική σας φωνή. Τα φρένα ακούγονται και το τρένο σταματά στην πλατφόρμα. Ακούγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 21/4/2013 Λήξη εγγραφών Μ. Πέμπτη 2/5/2013 ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νικολάου Πλαστήρα 149, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 135 65 ~ Τηλ. 210-26.23.443 www.triumph-club.gr email: rally@triumph-club.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη 26 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΛΙΜΝΗ 2014 - ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ...2 ΓΕΝΙΚΑ.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν Ταγµατάρχης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) 5040291400-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014 Μάρτιος 2014 3.3 Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή Αυτός ο οδηγός σάς παρέχει μια λεπτομερή εισαγωγή στην εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας με τη χρήση του λογισμικού Phonak Target. είτε επίσης τις [Ειδήσεις]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Ε.Φ.Ο.Α. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12/14/16/18 Ετών Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2.1.1 Η επάνω επιφάνεια του τραπεζίου γνωστή επίσης,σαν επιφάνεια παιδιάς είναι ορθογώνια µήκους 2,74 µ. πλάτους 1,525 µ. και βρίσκεται σε οριζόντια θέση 76 εκ. πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο όμορφο hobby του τηλεκατευθυνόμενου μοντελισμού.

Καλώς ήρθατε στο όμορφο hobby του τηλεκατευθυνόμενου μοντελισμού. 2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 Γενικοί Κανονισμοί 2012 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο όμορφο hobby του τηλεκατευθυνόμενου μοντελισμού. Οι παρακάτω κανονισμοί έρχονται να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες των αγώνων που

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα