ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ

3 ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πολύ καλή Υγεία Πολύ καλή Γνώσις της Αγγλικής Απολυτήριο Λυκείου Επαγγελµατικό Πτυχίο Χειριστή Απολυτήριο Στρατού (άρρενες) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Προσωπικότητα - Χαρακτήρας Κίνητρο Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής (Πολυτεχνείου κλπ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Γραπτή ή Προφορική Γενικές γνώσεις Αεροπορική Νοµοθεσία και Κανονισµοί Μετεωρολογία Αεροδυναµική Φυσική και Μηχανική Μηχανολογία και Συστήµατα Αεροσκαφών Αεροναυτιλία ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ Σκιαγράφησις χαρακτήρος Επεξεργαστική Νοητική Ικανότητα Ειλικρίνεια ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

5 ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Εξοµοιωτής και ενίοτε Αεροσκάφος Θεωρητικές Γνώσεις ιαδικασιών Χειριστική Ικανότητα Ικανότητα Πτήσεως δι Οργάνων Αεροπορική Εµπειρία Ικανότητα Ο. Α. Π. (C. R. M.) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Ολιγοµελής Επιτροπή Βαθµοφόρων Ιδιαίτερη Βαρύτητα Στοχευµένες Ερωτήσεις Συγκρότησις Προσωπικότητας Επαγγελµατική Προδιάθεσις Ειλικρινής και Αυθόρµητη Παρουσία ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

6 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ (2 µήνες) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ Εταιρική οµή και Οργάνωσις Εγχειρίδια Πτητικής Εκµεταλλεύσεως Εταιρίας ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΙΣ Επικίνδυνα Αγαθά Πρώτες Βοήθειες Ολοκληρωµένη Αξιοποίησις Πληρώµατος ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Επιχειρήσεις Χαµηλής Ορατότητος (LVO, AWO) Ακριβής Ναυτιλία Περιοχής (P-RNAV) Επιχειρήσεις Χαµηλών / Υψηλών Θερµοκρασιών Ωκεάνιες Επιχειρήσεις Ιδιοµορφίες περιοχών (Ασία, Αφρική κλπ) ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ

7 ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ (2 µήνες) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ Ανάλυσις οµής Συστηµάτων Ανάλυσις Οµαλής Λειτουργίας Συστηµάτων Ανάλυσις Λειτουργικών Ανωµαλιών Συστηµάτων Ανάλυσις Πτητικών ιαδικασιών Γραπτή Εξέτασις Ικανότητος Τύπου ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιαδικασίες Οµαλής Λειτουργίας ιαδικασίες Λειτουργικών Ανωµαλιών ιαδικασίες Βλαβών ιαδικασίες Εκτάκτου Ανάγκης ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ

8 ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ (2 µήνες) ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Κανονικές ιαδικασίες Πτήσεων ιαδικασίες Λειτουργικών Ανωµαλιών ιαδικασίες Εκτάκτου Ανάγκης ιαδικασίες Χαµηλής Ορατότητος Τελική Επιχειρησιακή Εξέτασις (L. O. F. T.) Τελική Εξέτασις Ικανότητος ΠΤΗΣΙΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΕΩΣ (Τοπική) Εξοικείωσις µε το Αεροσκάφος Απογειώσεις και Προσγειώσεις (5) ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ

9 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ (2 µήνες) ΦΑΣΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ (2-4 πτήσεις) Παρατήρησις ιαδικασιών Γραµµών Σταδιακή Ανάληψις Ευθυνών ΦΑΣΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Παρουσία Χειριστού Ασφαλείας Εξοµάλυνσις Λεπτοµερειών ιαδικασιών Εξέτασις Προόδου Ικανοτήτων ΦΑΣΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Πλήρης Εξοικείωσις µε τα Καθήκοντα Καθηµερινή ιακρίβωσις Εύρους Γνώσεων Προτάσεις προς Εξέταση Γραµµών Εξέτασις Γραµµών ιάθεσις σε Υπεύθυνα Καθήκοντα ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

10 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (1 µήνας) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ (1 εβδοµάδα) ιοικητική Εκπαίδευσις Εκπαίδευσις Ο. Α. Π. (C. R. M.) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΕΞΟΜΟΙΩΤΟΥ (1 εβδοµάδα) Εκπαίδευσις Τεχνικών ιαδικασιών Εκπαίδευσις Επιχειρησιακών ιαδικασιών (L. O. F. T.) Τελική Εξέτασις ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ (2 εβδοµάδες) Αξιολόγησις Τεχνικών Ικανοτήτων Αξιολόγησις Επιχειρησιακών Ικανοτήτων Αξιολόγησις ιοικητικών Ικανοτήτων Τελική Εξέτασις ιάθεσις σε Καθήκοντα Κυβερνήτη ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

11 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εγνωσµένο Αεροπορικό Ήθος Άψογη Επαγγελµατική Ιστορία Υψηλό επίπεδο Γνώσεων Μεταδοτικές Ικανότητες µε ιάθεση Αναλώσεως ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ Εταιρική Κρατική Εξοµοιωτής Παρατήρησις - Αξιολόγησις Τελική Εξέτασις ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ Ανάληψις Ευθυνών Αεροπορικής Αρχής ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ιευθυντής Πτητικής Εκµεταλλεύσεως ιευθυντής Ελέγχου Ποιότητος ιευθυντής Ασφαλείας Πτήσεων Γενικός Αρχιχειριστής Αρχιχειριστής Σµήνους ιευθυντής Πτητικών Προτύπων ιευθυντής Εκπαιδεύσεως ιευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων ιευθυντής Επιµελητείας Πτήσεων Βοηθός Αρχιχειριστής Υπεύθυνος ιαδικασιών Σµήνους Αρχιεκπαιδευτής Σµήνους ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

13 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εγνωσµένο Αεροπορικό Ήθος Άψογη Επαγγελµατική Ιστορία Υψηλό Επίπεδο Γνώσεων Οργανωτικές Ικανότητες ιοικητικές Ικανότητες ιάθεσις Προσφοράς πέραν του Καθήκοντος ΕΥΘΥΝΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Συνεχής Ανάλωσις Συµµετοχή στο Εταιρικό Γίγνεσθαι Συµµετοχή σε Συµβούλια Ανάληψις Υψηλών Ευθυνών ιάδοσις Εταιρικού Πνεύµατος ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

14 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΤΟΜΕΙΣ Ετήσια Επαναληπτικά Σχολεία Εκπαιδεύσεις Εξοµοιωτού Εταιρικές Εξετάσεις Ικανότητος (O. P. C.) - 6 µήνες Εξετάσεις Ικανότητος Αδείας (L. P. C.) - 12 µήνες Εξετάσεις επί Γραµµών - 12 µήνες ΛΟΓΟΙ Υψηλές Ευθύνες Επαγγέλµατος Επικέντρωσις ηµοσίου Ενδιαφέροντος Αντίκτυπος Συµβάντων ή Ατυχηµάτων Υψηλό Κόστος Επιχειρήσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ

15 ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ Αυστηρά οµηµένο, Στρατιωτικό Επάγγελµα Αρχή της Αποστολής µε Αρχή και Τέλος Υπαγόρευσις Προσωπικής Ζωής ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υψηλός Βαθµός Αυτοπειθαρχίας Υψηλός Βαθµός Εντάξεως Συντεταγµένη, Μεθοδική Εργασία Υπευθυνότητα Φυσική και Ψυχική Ανθεκτικότητα Εργατικότητα Προσωπική Ανάλωσις ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

16 ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απόλυτη Πειθαρχία Προσωπικής Ζωής Υψηλή ιαθεσιµότητα Εθισµός στις Βιορυθµικές Απορυθµίσεις Μακρείς Κύκλοι Εργασίας Υψηλές Εναλλαγές Φορτίσεων ιατήρησις Επιπέδου Γνώσεων Απόλυτη Υπευθυνότητα Πλήρης Έλεγχος Συναισθηµάτων Υψηλή Οµαδικότητα Αφοσίωση στο Επαγγελµατικό Περιβάλλον Ισορροπία Προσωπικής - Επαγγελµατικής Ζωής ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

17 ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ Απόλαυσις Επαγγελµατικής Ζωής Υψηλή Κινητικότητα - Έντονη Ζωή Αξιοπρεπείς Απολαβές και Επίπεδο Ζωής Εµπειρία Ζωής ( πολλών Ανθρώπων Άστεα και Νόον ) Απολαύσεις Σπανίων Φυσικών και Άλλων Θεαµάτων Βίωσις Εντόνων Ανθρωπίνων Στιγµών Οµαδικότητα Συντροφικότητα (Φιλίες και Σχέσεις Ζωής) Αυτοεκτίµησις Προσωπική Ισορροπία και Κατανόησις ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

18 ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

19

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ. PAGE ΚΑ-00-2 1.0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα 2 1.1 Ίδρυση σχολής 3 1.1.1 Σκοπός 3 1.1.2 Παροχές σχολής 3 1.1.3 Έδρα Σχολής 3 1.1.4 Υπαγωγή 3

Διαβάστε περισσότερα

Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία

Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέέµα:: µ Λεειιτουυργγίία τ Αεεροδροµίίουυ ο καιι Εξξυυπηρέέττηση Αεεροσκαφώνν Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.1. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ REVISION 1.. Απρίλιος 2010 REVISION 2.. Φεβρουάριος 2011 Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΜΑΘΗΜΑ Α1: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα - Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Με τα λόγια αυτά περιέγραψε εφημερίδα της εποχής τις αντιδράσεις των ανθρώπων στο Θησείο, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, όταν στις 8 Φεβρουαρίου του 1912, διαπίστωνε

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Facility Management Human Resources Waste Management. www.level-up.gr. Company Profile

Facility Management Human Resources Waste Management. www.level-up.gr. Company Profile Facility Management Human Resources Waste Management www.level-up.gr Company Profile Εταιρία Στη LEVEL-UP παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιαχείρισης - Καθαρισμού & Συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ / LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Οµάδα: ρ. Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ρ. Γεώργιος Λάππας Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Οι Υπηρεσίες µας

Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Οι Υπηρεσίες µας Σύµβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Ολοκληρωµένα Συστήµατα ιοίκησης Προσωπικού ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΡΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΡΩΠΩΝ ΣΑΣ! Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η αποστολή µας είναι να γίνουµε απαραίτητοι σύµµαχοι επιτυχίας και προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιστορία Ιδρύσεως της Σχολής..... 1 Ιστορικό Εγκαταστάσεων της Σχολής....

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Πίνακας Περιεχομένων 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα