ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Εφαρµογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας (project) µε θέµα: "Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων" Ιωάννα Κατηµερτζόγλου Νηπιαγωγός Μαρία Κουτή Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, Υπ. ιδάκτωρ ΦΠΨ - ΕΚΠΑ Η Αγωγή Υγείας είναι µια σηµαντική, καινοτόµος δράση, που συγκαταλέγεται στις σχολικές δραστηριότητες και αποτελεί διαρκή άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς, σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, γύρω από θέµατα υγείας. Στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων, σχετικά µε την υγεία και τις περιπτώσεις ασθένειας, το σώµα και τις λειτουργίες του, έχοντας επίγνωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία (World Health Organization, 1986). Σύµφωνα µε τη ιακήρυξη της Οτάβα, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, µέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους (Τούντας, 1988, 2006). Η εφαρµογή των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση και στον έλεγχο της υγείας από το ίδιο το άτοµο. Οι βασικές έννοιες που υπογραµµίζουν τη φιλοσοφία ενός τέτοιου προγράµµατος είναι η ενηµέρωση, πρόληψη και προαγωγή της υγείας µέσα από διαδικασίες ενδυνάµωσης των µαθητών, ώστε να διαπραγµατεύονται και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις καταστάσεις της ζωής, να επιλύουν προβλήµατα, ν αντιµετωπίζουν δυσκολίες και να παίρνουν αποφάσεις (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Η υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας συµβάλλει, ουσιαστικά, στην αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των παιδιών, την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης και γενικά την αλλαγή τρόπου ζωής, µέσα από ενεργητική και βιωµατική µάθηση (Τούντας, 1988). Πρόσφορη µέθοδος για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων είναι η µέθοδος project (σχέδια εργασίας ), που πραγµατικά προσφέρει πολλές δυνατότητες για ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και βιωµατική µάθηση. Η µέθοδος αυτή είναι καθαρά µαθητοκεντρική και απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να διαδραµατίζει ρόλο συντονιστή και συνεργάτη (Χρυσαφίδης, 2003). Τα θέµατα που προσφέρονται για ανάπτυξη προγραµµάτων Αγωγής Υγείας αφορούν τη διατροφή, τη στοµατική υγιεινή, την ψυχική υγεία, τη σωµατική άσκηση, καθώς και το περιβάλλον και τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη µόλυνσή του. Η επιλογή και ανάπτυξη τους γίνεται από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς µε µεθόδους ενεργητικής µάθησης (Υ- ΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), όπως την εργασία σε µικρές οµάδες, το παίξιµο ρόλων, τις ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού, τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τις συνεντεύξεις, κ.λπ. Μια από τις βασικές παραµέτρους, που επηρέασαν θετικά την επιλογή µας για εφαρ- µογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ήταν τα πορίσµατα της ψυχολογίας, τα οποία και υποστηρίζουν ότι η παιδική ηλικία είναι η ηλικία κατά την οποία οι συνήθειες εγκαθίστανται, εγγράφονται, δηλαδή, στη συνείδησή µας. Ως εκ τούτου, θεωρήσαµε σηµαντική την εφαρµογή ενός προγράµµατος µε παιδιά αυτής της ηλικίας, επιδιώκοντας τη διαµόρφωση του κατάλληλου κλίµατος για την υιοθέτηση από µέρους των παιδιών ενός υγιεινού τρόπου διατροφής (Γιαννίκου-Ρώτα, 2004). Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, θεωρήσαµε απαραίτητη τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους γονείς, τους Σχολικούς

2 539 Συµβούλους, τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, αφού, όπως είναι γνωστό στις µέρες µας, το περιεχόµενο της µάθησης δεν ολοκληρώνεται πια στο σχολείο, αλλά ένα µεγάλο µέρος υλοποιείται στο σπίτι ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η συµβολή των γονέων έγκειται στο να έχουν θετική στάση απέναντι στα προγράµµατα και να υποστηρίζουν τη µάθηση των παιδιών και στο σπίτι, ως συνέχεια των προσεγγίσεων που υιοθετούνται στο σχολείο ( αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος θεωρήθηκε η καλή οργάνωση του χώρου, η οποία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων και τη µορφή των εµπειριών που θα αποκτήσουν τα παιδιά (Παπανικολάου, 1999). Για το λόγο αυτό, φροντίσαµε ώστε ο χώρος να είναι ευχάριστος, ελκυστικός, να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να προωθεί την αυτονοµία και συγχρόνως τη συνεργασία τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τον εκπαιδευτικό. Προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες συνθήκες, οργανώσαµε ελκυστικές µαθησιακές εµπειρίες που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα παιδιά, µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιµερισµού της εργασίας και των ρόλων (Κακανά, Καζέλα, & Ανδριοπούλου, 2005 Ματσαγγούρας, 2002). ιαµορφώσαµε το χώρο σε γωνιές και τις εξοπλίσαµε µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να παρατηρούν, να µιλούν, να αλληλεπιδρούν, να επιχειρηµατολογούν, να πειραµατίζονται, να ανακαλύπτουν, να ανακοινώνουν, να κατασκευάζουν, να δηµιουργούν (Γερµανός, 2002). Υ- ποστηρίξαµε την προσέγγιση της γνώσης µέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δηµιουργία, την παρουσίαση ιδεών (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Επιπλέον, για την εξάσκηση των παιδιών στην εργασία σε οµάδες (συνεργατική µάθηση), εργαστήκαµε σε δύο επίπεδα: (α) κατάκτηση δεξιοτήτων και (β) εισαγωγή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας (Μπιρµπίλη, 2005). Επιδιώξαµε, λοιπόν, να κατακτήσουν τα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας, καλής συνεργασίας, ενσυναίσθησης µέσα από την ενασχόληση τους µε οµαδικά παιχνίδια, οµαδικές κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, µαγειρική, κ.λπ. (Κακανά κ.ά., 2005). Επίσης, στο επίπεδο της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας, αξιοποιούσαµε σε καθηµερινή βάση προβλήµατα και συγκρούσεις που προέκυπταν µεταξύ των παιδιών, στην κατεύθυνση επίλυσής τους µε δηµιουργικό και θετικό τρόπο (Γκλιάου, 2005). Η αξιολόγηση δε, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε όλες της τις µορφές (αρχική ή διαγνωστική, σταδιακή ή διαµορφωτική και τελική ή συνολική), είχε ως στόχο την ανατροφοδότηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνετέλεσε σηµαντικά στην επιτυχή έκβαση του προγράµµατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός σχεδίου εργασίας µε θέµα: "Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων", κατά τη διάρκεια του οποίου, τα παιδιά σχεδίασαν µε την υποστήριξη των νηπιαγωγών την πορεία της έρευνας, συζήτησαν και πήραν αποφάσεις καθοριστικές για την εξέλιξη του project. Οι βιωµατικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, ενθάρρυναν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα, το διάλογο και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασίας των παιδιών σε µικρές οµάδες (Κακανά & Καζέλα, 2003 Κακανά κ.ά., 2005). Παρουσίαση του προγράµµατος Στο πρόγραµµα αυτό, που εφαρµόστηκε τη σχολική χρονιά , συµµετείχαν 16 νήπια από το 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, το οποίο ήταν το πρώτο και µοναδικό νηπιαγωγείο που συµµετείχε στην εφαρµογή Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, και παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή της

3 540 Ευέλικτης Ζώνης. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ήταν έξι µήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Εφαρµόστηκε η µέθοδος project και η προσέγγιση του θέ- µατος έγινε διαθεµατικά -διεπιστηµονικά. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια τις διατροφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων καθώς επίσης και τους τρόπους πρόληψης, διατήρησης και προαγωγής της υγείας. Στόχοι. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν να συγκρίνουν τα παιδιά τις διατροφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων µε τις σηµερινές διατροφικές µας συνήθειες, έτσι ώστε µέσα από αυτή τη σύγκριση: (α) να µάθουν να τρώνε υγιεινές τροφές και γενικότερα να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, (β) να µπορέσουν να αναγνωρίζουν και να ταξινοµούν τις τροφές σε οµάδες (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταµίνες, λίπη, (γ) να µάθουν την θρεπτική αξία των τροφών και τη συµβολή τους στην ισορροπία του ανθρώπινου οργανισµού, (δ) να µάθουν για την αξία της µεσογειακής διατροφής που τελικά έχει τις ρίζες της στην, (ε) να γνωρίσουν παραδοσιακές γεύσεις και γεύσεις από την, (στ) να µπορέσουν να καταστρώνουν ι- σορροπηµένο διαιτολόγιο, (ζ) να προτείνουν εφικτούς τρόπους διατροφής στο άµεσο περιβάλλον τους, (η) να εξασφαλίσουν οι εκπαιδευτικοί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και να εστιάζουν στην απόκτηση εκείνων των διατροφικών συνηθειών που θα τους αποφέρουν µυαλό δυνατό σε σώµα γερό. Α' Φάση: Αναζήτηση και διερεύνηση του θέµατος Αφορµή για την επιλογή αυτού του θέµατος ήταν o Αρχαιούλης, ένα κέρινο ο- µοίωµα που έφερε ένα παιδί στην τάξη. Κατά τη διάρκεια παράστασης κουκλοθέατρου, που οργανώσαµε για να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους γύρω από την αρχαία Ελλάδα, τα νήπια ενθουσιάστηκαν µε τον Αρχαιούλη. Είχαν πολλές ερωτήσεις για αυτόν. Ήθελαν να µάθουν γιατί ήταν έτσι ντυµένος, αν πήγαινε σχολείο, πού έµενε, γιατί ήταν τόσο γερός και δυνατός. Εκείνος τους απάντησε ότι έτρωγε υγιεινά φαγητά και πως γυµναζόταν. Και τότε εκείνα τον ρώτησαν ποια ήταν τα υγιεινά φαγητά που έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, πώς τα µαγείρευαν, τι σκεύη χρησιµοποιούσαν, κ.λπ.. Το ενδιαφέρον των νηπίων για τους αρχαίους Έλληνες και τη διατροφή τους φάνηκε και στις ζωγραφιές που έκαναν, όταν µετά τη χαλάρωση τούς ζητήσαµε να µας ζωγραφίσουν τι είχαν δει στο όνειρό τους. Β' Φάση: Σχεδιασµός της δράσης Στη φάση αυτή ρωτήσαµε τα νήπια τι θα ήθελαν να κάνουν προκειµένου να διερευνήσουν το θέµα. Οι προτάσεις των νηπίων οµαδοποιήθηκαν και καταγράφηκαν σε ιστόγραµµα (Βλ. Σχήµα 1), που παρέµεινε σε εµφανές σηµείο της τάξης, έτσι ώστε, να µπορούµε να ανατρέχουµε οποιαδήποτε στιγµή κρινόταν απαραίτητο, τόσο στη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδιασµού όσο και στη φάση της αξιολόγησης όπου θα γίνονταν και οι τελικές συγκρίσεις. Από τις συζητήσεις µε τα νήπια προέκυψε και η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των εξής θεµάτων: το ψωµί, η ελιά και το λάδι, το κρασί, το µέλι, το κρέας, τα πουλερικά και το κυνήγι, το ψάρι, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι, το αυγό, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα µπαχαρικά και τα αρωµατικά φυτά και, τέλος, τα συµπόσια. Γ' Φάση: Υλοποίηση του σχεδιασµού Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των νηπίων, οργανώσαµε δραστηριότητες τις οποίες εντάξαµε στις γνωστικές περιοχές του νέου αναλυτικού προγράµµατος (Υ- ΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), καταγράφοντας τες σε ιστόγραµµα (Βλ. Σχήµα 2). Στη συνέχεια, παραθέτουµε τις σηµαντικότερες από αυτές ανά γνωστική περιοχή.

4 541 Σχήµα 1. Ιστόγραµµα των προτάσεων των παιδιών Να κάνουµε διάφορες κατασκευές Να µάθουµε τι φαγητά έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες Να επισκεφτούµε ένα µουσείο Να ακούσουµε µουσική από την Να ζωγραφίσουµε Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων Να βρούµε και να µαγειρέψουµε συνταγές από την Να διαβάσουµε ιστορίες Να επισκεφθούµε εστιατόρια µε φαγητά από την Γλώσσα Προφορική Επικοινωνία και Ακρόαση: Τα νήπια συνέθεσαν το δικό τους παραµύθι µε τίτλο: "Το καραµελόνειρο". Εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους µε νέες λέξεις (ανάκλιντρα, αµφορείς κ.ά.). Αναλύσαµε και έµαθαν: (α) αρχαία ρητά όπως: "Παν µέτρον άριστον", "Νους υγιής εν σώµατι υγιεί", (β) παροιµίες όπως: "Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα", "Ο πεινασµένος στον ύπνο του καρβέλια ονειρεύεται", "Όποιος κάηκε στο κουρκούτι, φυσάει και το γιαούρτι", "Αγάλι-αγάλι γίνεται η α- γουρίδα µέλι", (γ) εκφράσεις όπως: "Φάγαµε µαζί ψωµί κι αλάτι", "Προσφέρω κλάδον ελαίας", "Βάζω νερό στο κρασί µου", (δ) λαχνίσµατα όπως: "Παραµύθι, µύθι - µύθι το κουκί και το ρεβίθι ", (ε) αινίγµατα που λέγονταν κατά τη διάρκεια του συ- µποσίου: "Αν δεν πεις τίποτα, λες τ όνοµά µου µα αν προφέρεις το όνοµά µου ω τι θαύµα! Τότε θα µε µαντέψεις" (η σιωπή), "Όταν µε κοιτάς σε κοιτώ κι εγώ, µα δεν σε βλέπω γιατί δεν έχω µάτια όταν µιλάς, κοιτάζοντάς µε, ανοίγω κι εγώ το στόµα και κινώ τα χείλη, αλλά σιωπηλά, γιατί φωνή δεν έχω" (Ο καθρέφτης), αλλά και σύγχρονα όπως: "Χίλιοι µύριοι καλογέροι σ ένα ράσο τυλιγµένοι" (το ρόδι), "Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια, µέσα κατοικούνε µαύρα παιδάκια" (το καρπούζι), (στ) γλωσσοδέτες όπως: "Η συκιά µας η διπλή", "Ανέβα κατέβα", (ζ) ποιήµατα όπως: "Η ελιά" του Παλαµά, "Ντίλι-ντίλι-ντίλι" (δηµοτικό) και (η) λογοτεχνικά κείµενα όπως: "Το καρβελάκι" και "Το γογγυλάκι» του Τολστόι και άλλα. Ανάγνωση. Εντοπίσαµε µαζί µε τα νήπια και διαβάσαµε τα ονόµατα ορισµένων ειδών διατροφής σε ετικέτες, συνταγές, βιβλία, κ.λπ.. Γραφή και Γραπτή Έκφραση. Τα νήπια, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, έγραψαν: πρόσκληση στη γιαγιά Βάγγιω (γιαγιά ενός νηπίου), για να έρθει να τους δείξει πώς ζυµώνει το ψωµί µε τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και ονόµατα διαφόρων ειδών διατροφής και συνταγές (παρασκευής ψωµιού κ.ά.). Μαθηµατικά. Τα νήπια, µέσα από βιωµατικές και αναπαραστασιακές δραστηριότητες, προσέγγισαν τις εξής προµαθηµατικές έννοιες: οµαδοποιήσεις (σπόρων δηµητριακών, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και το χρώµα τους), αντιστοιχίσεις (αυγά µε αυγοθήκες, άτοµα µε ανάκλιντρα σε αναλογία 2:1, κ.λπ.), σειροθετήσεις, καταµετρήσεις ποσοτήτων (ζύγισαν το αλεύρι που θα χρησιµοποιούσαν για να φτιάξουν το ψωµί) και απαριθµήσεις (µέτρησαν σπόρους οσπρίων και δηµητριακών) και γνωριµία µε τα γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµατα.

5 542 Σχήµα 2. Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση Επισκέψεις Έρευνα συλλογή πληροφοριών Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων Εποχικές δραστηριότητες ιατροφική αξία Ιστορία Μυθολογία Θρησκευτικές παραδόσεις (αρχαίες και χριστιανικές) Μαθηµατικά Οµαδοποιήσεις Καταµετρήσεις ποσοτήτων Αντιστοιχίσεις Σειροθετήσεις Γεωµετρικά σχήµατα και Στερεά σώµατα Μελέτη Περιβάλλοντος Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση Πειράµατα Γνωριµία µε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Ανάγνωση Ονόµατα Ειδών ιατροφής Συνταγές Προφορική Επικοινωνία συζήτηση παροιµίες εκφράσεις ποιήµατα ρητά αινίγµατα Γλώσσα Η ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πληροφορική ιαδίκτυο Μουσική Τραγούδια παραδοσιακά Άλλα παιδικά τραγούδια Ακρόαση µουσικής από την ηµιουργία Έκφραση Γραφή και γραπτή έκφραση Πρόσκληση Ονόµατα ειδών διατροφής Συνταγές ραµατική τέχνη ραµατοποιήσεις - Αθηνά και Ποσειδώνας - Ειρήνη - ήµητρα και Περσεφόνη κ.ά. Κουκλοθέατρο Θεατρικά παιχνίδια κ.ά. Εικαστικά Ζωγραφική Κολάζ Κατασκευές Πλαστική Φυσική Αγωγή Παραδοσιακά οµαδικά παιχνίδια Παραδοσιακοί χοροί Παντοµίµα

6 543 Μαθηµατικά Τα νήπια, µέσα από βιωµατικές και αναπαραστασιακές δραστηριότητες, προσέγγισαν τις εξής προµαθηµατικές έννοιες: οµαδοποιήσεις (σπόρων δηµητριακών, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και το χρώµα τους), αντιστοιχίσεις (αυγά µε αυγοθήκες, άτοµα µε ανάκλιντρα σε αναλογία 2:1, κ.λπ.), σειροθετήσεις, καταµετρήσεις ποσοτήτων (ζύγισαν το αλεύρι που θα χρησιµοποιούσαν για να φτιάξουν το ψωµί) και απαριθµήσεις (µέτρησαν σπόρους οσπρίων και δηµητριακών) και γνωριµία µε τα γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµατα. Πέρα από τα γνωστά γεωµετρικά σχήµατα, τα παιδιά γνώρισαν τον κύλινδρο (κουτί από γάλα), το πολύγωνο (κυψέλη της µέλισσας), το οβάλ (το σχήµα του αυγού) κ.ά., συσχετίζοντάς τα παράλληλα µε συσκευασίες διαφόρων ειδών διατροφής. Μελέτη Περιβάλλοντος Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια επεξεργασίας αυτής της γνωστικής περιοχής, πραγµατοποιήσαµε επισκέψεις, διενεργήσαµε έρευνα συλλέγοντας πληροφορίες και είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε κάποιες από τις παραδόσεις µας. Αναλυτικότερα: Επισκεφθήκαµε ένα εργαστήρι αρχαϊκής τέχνης, όπου τα παιδιά (α) ενηµερώθηκαν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και, µέσα από αντίγραφα αγγείων και προβολή slides, γνώρισαν τα σκεύη και αντικείµενα (και τις ονοµασίες τους) που χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες για την παρασκευή, συντήρηση και αποθήκευση των τροφί- µων τους, (β) έµαθαν για τα υλικά µε τα οποία έφτιαχναν αυτά τα αντικείµενα, (γ) γνώρισαν τον τρόπο µε τον οποίο τα διακοσµούσαν, (δ) ζωγράφισαν πάνω σε πήλινο πιάτο το µικρό ψαρά από τη Θήρα και πήραν µαζί τους το έργο τους. Μετά από ιδέα που µας έδωσε ο Αρχαιούλης, επισκεφθήκαµε εστιατόριο µε αρχαία ελληνική κουζίνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία: (α) να ενηµερωθούν από την υπεύθυνη του εστιατορίου, καταγράφοντας τη συζήτηση µε δηµοσιογραφικό κασετόφωνο, (β) να δοκιµάσουν φαγητά, γλυκά και χυµούς από την, (γ) να πάρουν συνέντευξη από τον µάγειρα του ε- στιατορίου, (δ) να ακούσουν µουσική από την αρχαία Ελλάδα, (ε) να γνωρίσουν και να ενηµερωθούν για τα έπιπλα, αντικείµενα και τα σκεύη που χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες (ανάκλιντρα, αγγεία, αµφορείς, ενδυµασίες), (στ) να δουν αναπαραστάσεις µε σκηνές από τη µυθολογία, και (ζ) να παίξουν στην αυλή του εστιατορίου το παραδοσιακό οµαδικό παιχνίδι τα αγαλµατάκια. Επιπλέον, παρακολουθήσαµε σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας την παράσταση Μύθοι του Αισώπου και καλέσαµε στο σχολείο µας τη γιαγιά Βάγγιω, για να µας δείξει πώς φτιάχνει ψωµί µε τον παραδοσιακό τρόπο. Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά σε όλη τη διαδικασία του ζυµώµατος. Επίσης καλέσαµε στο σχολείο κλόουν, που µας παρουσίασε ένα πρόγραµµα υγιεινής διατροφής. Το εποπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τα νήπια ήταν: βιβλία και περιοδικά, εικόνες από αγγεία και άλλα σκεύη και αντικείµενα, πληροφορίες από το ιαδίκτυο, βιντεοκασέτες, µουσικά cd και δίσκοι, συνταγές κ.ά. Επίσης, συγκέντρωσαν πληροφορίες χρησιµοποιώντας δηµοσιογραφικό κασετόφωνο και φωτογραφική µηχανή. Ακόµη, τα παιδιά έφεραν στο σχολείο παραδοσιακά σκεύη και αντικείµενα, ώστε και να τα γνωρίσουν όλοι. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκαν για τη συλλογή πληροφοριών ή- ταν οι γονείς τους, ο µάγειρας και η υπεύθυνη του εστιατορίου που επισκεφθήκαµε, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου αρχαϊκής τέχνης, η γιαγιά Βάγγιω και ο κλόουν. Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, τα παιδιά ανέπτυξαν πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και ενίσχυσαν την αυτοεκτίµησή τους. Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Οι δραστηριότητες που κάλυψαν αυτή τη γνωστική περιοχή περιελάµβαναν πειράµατα, µέσα από τα οποία τα παιδιά διαπίστω-

7 544 σαν: τις ιδιότητες του λαδιού, την καύση του κεριού, την αλλοίωση που υφίσταται το τσόφλι του αυγού από την κόκα-κόλα (πείραµα µε το οποίο προσπαθήσαµε να τα βοηθήσουµε να διαπιστώσουν τις καταστρεπτικές συνέπειες της κόκα-κόλα στα δόντια µας που, ως γνωστό, έχουν ίδια σύσταση µε το κέλυφος του αυγού), τις αλλοιώσεις των τροφίµων, όπως η µούχλα στο ψωµί (και µε παράλληλα αναφορά στη σχέση της µούχλας και της ανακάλυψης της πενικιλίνης από το Φλέµινγκ), τη διαδικασία ζύµωσης του ψωµιού κ.ά. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς και να αντιληφθούν τη σηµασία τους στη διατροφή. Φύτεψαν σπόρους και παρατήρησαν την ανάπτυξή τους, δοκίµασαν µέλι από την κηρήθρα και έφτιαξαν στο σχολείο φυσικό χυµό πορτοκαλιού. ηµιουργία και Έκφραση Εικαστικά. Τα παιδιά κάλυψαν τις µαθησιακές επιδιώξεις αυτής της γνωστικής περιοχής µε (α) ατοµικές και οµαδικές ζωγραφιές (µε θέµατα όπως ο µικρός ψαράς από τη Θήρα, το λιοµάζωµα, η δηµιουργία των σκηνικών για την καλοκαιρινή γιορτή κ.ά.), (β) οµαδικές και ατοµικές κατασκευές (φούρνος, µέλισσα κ.ά.), (γ) κολάζ, όπως η πυραµίδα µεσογειακής διατροφής για παιδιά και τα σπιτάκια των τροφών (υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών κ.λπ.) και (δ) πλαστική (ατοµικές και οµαδικές δηµιουργίες -όπως αυγά, διάφορα φρούτα και λαχανικά- µε πηλό, µπαλάκια από γκοφρέ χαρτί ή αλουµινόχαρτο. ραµατική Τέχνη. Οι δραστηριότητες που κάλυψαν αυτή τη γνωστική περιοχή ήταν: δραµατοποιήσεις, ( Η αρπαγή της Περσεφόνης, Αθηνά και Ποσειδώνας, Ειρήνη του Αριστοφάνη, άφνη και Απόλλωνας ), κουκλοθέατρο, µε αυτοσχεδιασµούς ή µεταφορά σχετικών µύθων και παραµυθιών, και θεατρικό παιχνίδι µέσα από το οποίο τα παιδιά παρουσίασαν σκηνές από την αγορά της Αρχαίας Αθήνας, σκηνές συµποσίου, κ.ά. Μουσική. Τα νήπια άκουσαν µουσική από την αρχαία Ελλάδα, καθώς και διάφορα παιδικά και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία, αφού τα έµαθαν, τα τραγούδησαν. Φυσική Αγωγή. Τα νήπια γνώρισαν και ευχαριστήθηκαν παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς. Μερικά από τα παραδοσιακά παιχνίδια που παίξαµε ήταν ο καρβελάς, το ένα λεπτό κρεµµύδι και το µέλι-µέλι χύνεται. Χορέψαµε επίσης το ένα νερό κυρα- Βαγγελιώ, το µήλο µου κόκκινο, το χορό της τράτας κ.ά. Τέλος, τα παιδιά παρουσίασαν µε µιµητικές κινήσεις τον κύκλο του ψωµιού, το λιοµάζωµα και τον τρύγο. Πληροφορική. Στην γνωστική περιοχή της πληροφορικής, τα παιδιά µε τη βοήθεια των οικογενειών τους, αναζήτησαν στο ιαδίκτυο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, το οποίο έφεραν στο σχολείο και εµπλούτισαν µε αυτό τις αντίστοιχες γωνιές. ' Φάση: Αξιολόγηση Με την έναρξη του σχεδίου εργασίας, προχωρήσαµε σε µια αρχική, διαγνωστική αξιολόγηση, προκειµένου να διερευνήσουµε το επίπεδο των βιωµάτων, εµπειριών, γνώσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών και να προσαρµόσουµε τις µαθησιακές διαδικασίες ανάλογα µε τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Αυτό το επιτύχαµε χρησιµοποιώντας την τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming). Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, πραγµατοποιούσαµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (σταδιακή ή διαµορφωτική) αξιολόγηση, ώστε να έχουµε την ευχέρεια να εξακριβώνουµε τον βαθµό αφοµοίωσης και κατάκτησης των παρεχόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων και να εντοπίζουµε τα θετικά και αρνητικά σηµεία, για να προβαίνουµε σε διορθωτικές παρεµβάσεις και ανατροφοδότηση του θέµατος. Αυτή η µορφή αξιολόγησης γινόταν µέσα από συζητήσεις µε τα παιδιά, προφορικές ερωτήσεις και διάφορα παιχνίδια γνώσεων. Η τελική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την ολοκλήρωση του θέµατος και έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων.

8 545 Παρουσίαση στους γονείς Για την παρουσίαση του προγράµµατος στους γονείς: (α) ανεβάσαµε θεατρική παράσταση, βασισµένη στο παραµύθι Το καραµελόνειρο, που το έγραψαν τα ίδια τα παιδιά, έφτιαξαν τα σκηνικά και το παρουσίασαν στην καλοκαιρινή µας γιορτή (κατά την οποία δόθηκε και αντίτυπο του παραµυθιού, που επίσης είχε εικονογραφηθεί από παιδιά), (β) δραµατοποιήσαµε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, (γ) διοργανώσαµε συ- µπόσιο µε πιάτα και παραδοσιακά και από την, που ετοιµάστηκαν από τους γονείς και συνοδεύτηκαν µάλιστα και σπιτικό κρασί, (δ) κατά το συµπόσιο παρουσιάσαµε και δώσαµε σε όλους τους γονείς βιβλίο µε τις συνταγές των φαγητών που προσφέρθηκαν, (ε) διοργανώσαµε έκθεση µε τις εργασίες των παιδιών και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες όλης της χρονιάς, (στ) φτιάξαµε εφηµερίδα µε κείµενα, φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών για τα θέµατα που ασχοληθήκαµε, και (ζ) φτιάξαµε και µοιράσαµε βιντεοκασέτα, τρίωρης διάρκειας, µε στιγµιότυπα από όλες τις δραστηριότητες που έγιναν στο νηπιαγωγείο. Στο Σχήµα 3, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαµε καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων του. Σχήµα 3. Κυριότερες δραστηριότητες κατά διάρκεια του προγράµµατος ιοργάνωση έκθεσης - Φωτογραφικό υλικό - Κατασκευές - Βιβλίο µε συνταγές από την - Βιντεοκασέτα ιοργάνωση συµποσίου - Συνταγές από - Παραδοσιακές συνταγές - Σπιτικό κρασί Επισκέψεις - Εργαστήρι Αρχαϊκής Τέχνης - Εστιατόριο Αρχαίων Γεύσεις - Θεατρική παράσταση Αισώπου Μύθοι Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων Παρασκευάσµατα - Ψωµί - Χυµός - Γλυκό µε µέλι και ξηρούς καρπούς ραµατοποιήσεις - Η αρπαγή της Περσεφόνης - Αθηνά και Ποσειδώνας - Ειρήνη του Αριστοφάνη - Εφηµερίδα - Παραµύθι Το καραµελόνειρο Κατασκευές - Ζωγραφική - Κολάζ - Χαρτοκοπτική - Πλαστική Συζήτηση και συµπεράσµατα Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, µέσα από τις καταγραφές των γεγονότων και την ανάλυση των δεδοµένων, αναδείχτηκαν τα πολλαπλά οφέλη που αποκό- µισαν τα παιδιά. Το θέµα, µε τη συνεχή ανατροφοδότηση, διατήρησε αµείωτο το ενδιαφέρον τους, προσφέροντάς τους ευχαρίστηση και χαρά. Η ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας και συνεργασίας, η ανάληψη εκ µέρους τους πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια της φαντασίας τους, η ενίσχυση της αυτοεκτίµησής τους, η εξάσκηση των δεξιοτήτων τους ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, η διεύρυνση των γνώσεών τους για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου τους (µε λέξεις όπως: ανάκλιντρα, αγγεία, αγγειοπλάστης, αρχαιολόγος), η γνωριµία τους µε τις διάφορες οµάδες τροφίµων και τα παραδοσιακά φαγητά και η ευαισθητοποίηση τους τα οδήγησαν στη σταδιακή αλλαγή της στάσης τους για θέµατα διατροφής και στην υιοθέτηση, σιγά-σιγά, νέων διατροφικών συνηθειών, συγκεκριµένα της µεσογειακής δίαιτας. Αυτό άλλωστε αναδείχτηκε και από τις απαντήσεις των γονέων, στο ερωτηµατολόγιο που τους απευθύναµε. H συνεργασία µε τους γονείς ήταν ιδιαίτερα εποικο-

9 546 δοµητική. Είχαν ενεργό συµµετοχή σε όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου (επισκέψεις, θεατρικές παραστάσεις), συγκεντρώνοντας όχι µόνο πολύτιµο υλικό για τις δραστηριότητές µας, αλλά και συνεισφέροντας προσωπικά, µε οποιονδήποτε τρόπο (ράψιµο στολών, βοήθεια στη διοργάνωση του συµποσίου). Γενικά, θεωρούµε ότι οι σκοποί και στόχοι που θέσαµε, επιδιώχθηκαν. Πρόσθετα, η ενασχόληση µε το πρόγραµµα αυτό µας επιτρέπει να διατυπώσουµε την άποψη ότι θέµατα Αγωγής Υγείας, και πιο συγκεκριµένα διατροφής, µπορούν αβίαστα να περάσουν στα παιδιά, µέσα από τη βιωµατική - επικοινωνιακή µάθηση και να συντελέσουν έτσι στην απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στην προσχολική ηλικία. Η µέθοδος project µπορεί άνετα να εφαρµοστεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα το νηπιαγωγείο, έχοντας στη διάθεσή του ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα, αφήνει πολύ χώρο για έντονη δραστηριοποίηση του εκπαιδευτικού, αλλά και για αυτόνοµη δράση (Χρυσαφίδης, 2004). Ακόµη, µπορεί να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να δράσουν σε ποικίλες καταστάσεις και να εκτιµήσουν τις δυνατότητές τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούµε είναι ότι, κατά την εφαρµογή του project, το ζητούµενο δεν είναι αν και κατά πόσο τηρήθηκαν τυπικά οι επιµέρους φάσεις, αλλά αν η εµφάνισή τους ήταν ουσιαστική στη λύση των προβληµάτων που απασχόλησαν την οµάδα. ιαφορετικά, η µέθοδος project θα µεταβληθεί σε µια τυποποιηµένη διαδικασία, χάνοντας τη χαρά και τη ζωντάνια που της προσδίδουν ο αυθορµητισµός και οι πρωτοβουλίες. Βιβλιογραφία Γιαννίκου-Ρώτα, Ε. (2004). Η διατροφή από τη νεογνική µέχρι την εφηβική ηλικία. Στο Π. Τούτουζας (Επιµ.), 14 γιατροί συµβουλεύουν για δίαιτα και διατροφή. Αθήνα: Κάκτος. Γερµανός,. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης: Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Γκλιάου, Ν. (2005). ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο. Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και εκπαιδευτική πράξη. Στο ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Επιµόρφωση Σχολικών Συµβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στα νέα Προγράµµατα Σπουδών και στα νέα βιβλία [Φάκελος υλικού]. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί - ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων. Κακανά,. Μ., & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραµατικές δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών µέσω της εργασίας σε οµάδες: Η περίπτωση του µαγνητισµού. Ερευνώντας τον Κόσµο του Παιδιού, 5, Κακανά,. M., Καζέλα, Κ., & Ανδριοπούλου, Γ. (2005). "Οι δεινόσαυροι": ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας (project) µέσω της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου. Στο. Γερµανός, Κ. Μπίκος, Μ. Μπιρµπίλη, Ε. Παναγιωτίδου, & Κ. Μπότσογλου (Επιµ.), Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (σ ). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕP, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Μπιρµπίλη, Μ. (2005). Η οµαδοσυνεργατική µάθηση στο νηπιαγωγείο. Μακεδνόν, 14, Παπανικολάου, Ρ. (1999). Οργάνωση και διαµόρφωση του χώρου στο νηπιαγωγείο (3η έκδ.). Αθήνα: Καστανιώτης. Τούντας, Γ. K. (1988). Μεθοδολογία αγωγής υγείας: Μέθοδοι επικοινωνίας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 5, Τούντας, Γ. Κ. (2006). Προαγωγή υγείας. Ανακτήθηκε την 1η Ιουλίου 2007, από την Πύλη του Α- σκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη διεύθυνση: ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Το ιαπολιτισµικό Νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής. Χρυσαφίδης, Κ. (2004). Βιωµατική - επικοινωνιακή µάθηση: Η σύγχρονη εκδοχή της µεθόδου project. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 37, World Health Organisation. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Retrieved July 1, 2007, from

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί».

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μ. Μηλιάς Σχ. Έτος: 2006 2007 Υπεύθυνες προγράμματος: Τζιάτζιου Χριστίνα Βασιλειάδου Γεωργία 1 Στέφος Γιώργος Κουτλουμπάσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών 2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών Οι άθλοι του Ηρακλή Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 από τις νηπιαγωγούς Ελένη Χαραλαμπίδου και Αγγελική Φαναριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα.

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Η συμβολή του Προγράμματος στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στις διατροφικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος 2012-2013 Παιδαγωγική Διαδικασία Α. Θέματα που προσεγγίσαμε Πρόληψη ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

«Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» «Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ενασχόληση των κατοίκων του χωριού με το μάζεμα της ελιάς και η σημασία της χρήσης της στην καθημερινότητα μας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα 1 / θ Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Ε λ α τ ο χ ω ρ ί ο υ Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ» Νήπια: 2 Προνήπια: 7 Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Δράσεις Α τάξης Τμήμα Α1 Στις 4/3 θα συζητήσουμε για τη σαρακοστή τα ήθη και τα έθιμα. Θα κατασκευάσουμε την Κυρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος 2012 2013 Ορισμένα Στοιχεία Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Νικολίτσα Κυριαζοπούλου Τμήμα: Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου»

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 14 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ακριβοπούλου Γεωργία Θεματικό Πεδίο: Πολιτιστικά προγράμματα (Λογοτεχνία) Τάξη : Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 Σχολείο:5 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project

Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Το τμήμα Β2 συνεργάζεται με άλλα 16 σχολεία από την Ελλάδα και την Τουρκία Δασκάλα: Γκοδοσίδου Ελένη Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Σχολικό έτος 2015 2016 Νηπιαγωγοί: Μπέλεχα Βασιλική Μπίλη Ανδριανή Παρασκευά Ανθή ΣΤΟΧΟΙ Διεύρυνση των γνώσεων τους για το Φυσικό Περιβάλλον Κατανόηση σπουδαιότητας της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελιά Ένα Δένδρο Αγαπημένο & Πολύ Ευλογημένο

Η Ελιά Ένα Δένδρο Αγαπημένο & Πολύ Ευλογημένο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η Ελιά Ένα Δένδρο Αγαπημένο & Πολύ Ευλογημένο Σχολικό Έτος 2014-2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιγραφή & Στόχοι του Προγράμματος Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-09 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Συντονιστική Ομάδα 1. Αλεξία Πελεγκάρη - Χριστοφή (Συντονίστρια) 2. Αργυρούλα Καραντώνη 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων:

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων: Μεταβρεφικό, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλικίας των 2-3 ετών είναι η έμφυτη τάση των παιδιών για αυτονομία. Αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 «ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιβ.Εκπ/σης Εθνικό Δίκτυο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» του Κ.Π.Ε Νάουσας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπ/γείο Καλυβίων Ν. Πέλλας Νηπ/γείο Αγγελοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αμπλά Μαρία Συνεργαζόμενοι: Δανέλλη Όλγα, Παπαγεωργίου Αλέξης, Παύλου Μαριάνθη Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ Συζήτηση σχετικά με τα τρόφιμα που ανήκουν στην ομάδα του αμύλου Παροχή φωτοτυπιών με διαφορετικά ασπρόμαυρα σχέδια γαλακτοκομικών και αμυλούχων τροφίμων για να αναγνωρίσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ»

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ» Κατασκευή : Καρανάτσιου Κυριακή Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές της Β τάξης του σχολείου μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ

4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 2004-2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΙΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας «Γνωρίζω τον τόπο μου». Πρόταση γνωριμίας με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου Κολινδρού Πιερίας. Συντονιστής: Δημήτριος Χλεμές, δάσκαλος Τάξη υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 Θέμα- Φωτοσύνθεση Συγκρίνοντας τις δύο εποχές παρατηρήσαμε ότι το φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Μια μέρα στη Νεολιθική εποχή Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Μια μέρα στη Νεολιθική εποχή Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής Μια μέρα στη

Διαβάστε περισσότερα