Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(6): Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση του επιπέδου ψυχικής υγείας, του stress, της επαγγελματικής εξουθένωσης και των στρατηγικών αντιμετώπισης στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη κλήθηκαν να συμμετάσχουν 867 υπάλληλοι από δεκατρία καταστήματα κράτησης, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 244 (ποσοστό ανταπόκρισης: 28,14%). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας των 28 ερωτήσεων (ΕΓΥ-28), το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (STAI), το ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (MBI), η κλίμακα στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΚΣΑΑΚ) και ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών χαρακτηριστικών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περισσότεροι υπάλληλοι, αν και δεν επιθυμούσαν να εργαστούν στα καταστήματα κράτησης, δήλωσαν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Φάνηκε ότι οριακά υφίσταται κάποιο ψυχικό πρόβλημα στο προσωπικό, με τις γυναίκες υπαλλήλους να είναι περισσότερο βεβαρημένες ψυχικά, τόσο στο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας όσο και σε επιμέρους διαστάσεις του ΕΓΥ-28. Τα επίπεδα άγχους κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα, όμως περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους εμφάνισαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισε χαμηλό αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων. Αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης, οι γυναίκες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την αποφυγή/διαφυγή και την ευχολογία/ονειροπόληση, ενώ οι άνδρες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά την ενδεχομένως απλουστευμένη άποψη ότι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα κράτησης είναι «δυστυχείς», το προσωπικό δήλωσε ικανοποιημένο από την εργασία του. Όμως, τα καταστήματα κράτησης, ως εργασιακός χώρος, επιβαρύνουν την ψυχική υγεία του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά, έστω κι αν η επιβάρυνση δεν είναι μεγάλης έντασης, επιβαρύνουν δε περισσότερο τις γυναίκες υπαλλήλους. Η μελέτη αποτελεί το υπόβαθρο και το σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούσαν στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητές του και να βελτιωθεί η εξέλιξή του στο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας μας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(6): Γ. Κουλιεράκης, Δ. Αγραφιώτης Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα Stress, burnout, mental health and coping strategies among the staff of Greek correctional institutions Λέξεις ευρετηρίου Εξουθένωση Καταστήματα κράτησης Stress Ψυχική υγεία Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Το stress ορίζεται ως «ψυχολογική δυσφορία ή ένταση που προέρχεται από την έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες-καταστάσεις, οι οποίες θέτουν υπέρμετρες απαιτήσεις σε ένα άτομο και είναι ικανές να προκαλέσουν ψυχολογική δυσφορία». 1 Ειδικότερα για τα καταστήματα κράτησης, έχει διατυπωθεί ότι «...κάθε οργάνωση της κοινωνικής δομής που συνίσταται από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κρατούνται μέσα και παρά τη θέλησή τους, και μιας άλλης ομάδας, που βρίσκεται εκεί για να διασφαλίσει ότι θα μείνουν μέσα, θα είναι μια οργάνωση κάτω από πίεση και stress». 2 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ένας σημαντικός αριθμός μελετών και ανασκοπήσεων, διεθνώς, έχει πιστοποιήσει ότι η εργασία στα καταστήματα κράτησης προκαλεί stress στο προσωπικό, 3 9 κυρίως εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επαγγέλματος και της οργανωτικής δομής των καταστημάτων.

2 Stress στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης 945 Τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος αφορούν στις σχέσεις με τους κρατούμενους 7 και την αυξημένη αίσθηση κινδύνου που βιώνει το προσωπικό, εξαιτίας της βίας ή της απειλής για χρήση βίας μέσα στη φυλακή, στις αντιλήψεις για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τα προβλήματα ρόλου (σύγκρουση, ασάφεια), 3,13 16 στον έλεγχο των απαιτήσεων του επαγγέλματος και την ικανοποίηση από το επάγγελμα, 5,17 19 στη χαμηλή δημόσια αναγνώριση του επαγγέλματος, 2,20 22 στο χαμηλό εισόδημα, 2,21,23 καθώς και στις μικρές προοπτικές για καριέρα. 4,6 Οι συνθήκες εργασίας, ως πηγές stress, αφορούν στην έλλειψη προσωπικού, 7 η οποία δημιουργεί την ανάγκη για εκτεταμένη υπερωριακή απασχόληση στο υπόλοιπο προσωπικό, 24,25 στα ωράρια εργασίας, 25,26 στις απαιτήσεις των προϊσταμένων, 23 αλλά και στην ίδια την εργασία με συναδέλφους. 2,10,27 Αντίθετα, το προσωπικό που επιτρέπεται από τη διοίκηση να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων εμφανίζει μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση και λιγότερο stress. 28 Σε ανασκόπηση 43 ερευνών, 6 σε εννέα χώρες, διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης εμφανίζει ως αντιδράσεις στο stress: Συμπεριφορές απόσυρσης: Εγκατάλειψη του επαγγέλματος στους πρώτους 6 μήνες της εργασίας, κυρίως από τους νέους και άπειρους υπάλληλους, συστηματική απουσία από την εργασία. Σωματικά προβλήματα: Υπέρταση και καρδιακές ενοχλήσεις, αλλά και αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές νόσους, υπέρταση και γαστρεντερικές διαταραχές, συγκριτικά με άλλα στρεσογόνα επαγγέλματα, όπως είναι οι αστυνομικοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τους Childress, Saluki και Wood, 29 οι υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από αυτοκτονία, παρά από το ενδεχόμενο να σκοτωθούν στην εργασία τους, ενώ, επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι έχουν σημαντικά χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης, συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες. 3 Αρνητικές στάσεις: Μη ικανοποίηση από το επάγγελμα, αισθήματα αποξένωσης, ανίας, απαισιοδοξίας και κυνισμού, ιδιαίτερα από υπαλλήλους στο μέσο της καριέρας τους. Επαγγελματική εξουθένωση, η οποία, σε μεταγενέστερες έρευνες, συνδέεται με τις εντάσεις στα καταστήματα κράτησης, 30 το φύλο, την ηλικία και τα αυξημένα εργασιακά καθήκοντα, 7,9,31 την απειλή βίας και τις επιθέσεις από κρατούμενους, τα προβλήματα με τους συναδέλφους και την έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας με τη διοίκηση 9,15 και, τέλος, με την απουσία από την εργασία, τις δυσκολίες στο ρόλο και την έλλειψη της επαγγελματικής ικανοποίησης. 16 Αναφορικά με το επίπεδο ψυχικής υγείας του προσωπικού, ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες σε ευρωπαϊκές φυλακές κατέδειξαν ότι είναι χαμηλό, συσχετιζόμενο με τον εργασιακό φόρτο και τα προβλήματα ρόλου, 16 τις συνθήκες εργασίας και την έλλειψη υποστήριξης Για την αντιμετώπιση των στρεσογόνων συνθηκών εργασίας στα καταστήματα κράτησης, σε επίπεδο οργανισμού, εφαρμόζονται προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για τη μείωση του stress και τη διαχείριση κρίσιμων επεισοδίων, 2,24,28 ενώ σε ατομικό επίπεδο έχει καταγραφεί η υιοθέτηση ενδοατομικών στρατηγικών αντιμετώπισης, 4 τόσο για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης 4,35,36 όσο και για τη διαχείριση συναισθημάτων, όπως είναι ο θυμός. 36 Τα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από υπερπληθυσμό: Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 37 τον Ιανουάριο του 2009 κρατούνταν άτομα σε φυλακές με χωρητικότητα περίπου τις μισές θέσεις (δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία). Επιπλέον, στοιχεία της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων 38 αναφέρουν ότι τον Απρίλιο του 2006 υπηρετούσαν άτομα ως προσωπικό φύλαξης. Επίσης, στα καταστήματα κράτησης επικρατούν κακές εργασιακές συνθήκες, σ ό,τι αφορά στην υλικοτεχνική τους υποδομή (τα περισσότερα κτήρια είναι παλαιά), γεγονός που επιτρέπει να θεωρηθεί ότι το προσωπικό μπορεί να βιώνει υψηλά επίπεδα stress και εξουθένωσης. Έως σήμερα, δεν έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα στην Ελλάδα για να καταγραφούν τα εν λόγω προβλήματα. Έτσι, η παρούσα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο προσωπικό συγκεκριμένων καταστημάτων κράτησης, έρχεται να συμπληρώσει αυτό το κενό. Στόχος της μελέτης ήταν, μεταξύ άλλων, η καταγραφή των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης, του επιπέδου ψυχικής υγείας (stress, επαγγελματική εξουθένωση), των στρατηγικών αντιμετώπισης από το προσωπικό και η διερεύνηση πιθανής μεταξύ τους συσχέτισης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πληθυσμός-στόχος Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό 13 καταστημάτων κράτησης. Συνολικά, μοιράστηκαν 867 ερωτηματολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν 244 (ποσοστό ανταπόκρισης: 28,14%). Λόγω του χαμηλού ποσοστού απαντητικότητας στην αρχή της μελέτης, έγιναν επιπλέον τηλεφωνικές επαφές με τα καταστήματα κράτησης, οι οποίες όμως δεν απέφεραν επιπλέον ερωτηματολόγια. Ο μέσος όρος ηλικίας των υπαλλήλων που συμμετείχαν ήταν 35,67 έτη (εύρος: έτη). H πλειοψηφία ήταν άνδρες (200 άτομα, 84%), παντρεμένοι (145 άτομα, 60,9%), απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (158 άτομα, 66,7%). Περίπου οι μισοί

3 946 Γ. Κουλιεράκης και Δ. Αγραφιώτης (133 άτομα, 56,6%) δήλωσαν ότι είχαν παιδιά, κατά μέσο όρο 1,74 (εύρος: 1 4 παιδιά), ενώ 140 άτομα (58,6%) προσδιόρισαν τον εαυτό τους ως «σχετικά θρήσκο». Τέλος, 109 υπάλληλοι (45,8%) ζούσαν μόνιμα σε μεγάλο αστικό κέντρο. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, η πλειοψηφία των υπαλλήλων (34%) εργαζόταν στο σωφρονιστικό σύστημα από 1 5 έτη. Οι περισσότεροι (78,8%) ανήκαν στο προσωπικό φύλαξης, στη βαθμίδα του φύλακα (89,1%). Η εργασία Εργαλεία Για τη μέτρηση του stress χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (STAI). 39,40 Το εργαλείο αποτελείται από 40 θέματα, από τα οποία τα πρώτα 20 αναφέρονται στο άγχος που προκαλείται από μια συγκεκριμένη κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα 20 αναφέρονται στο άγχος το οποίο αποτελεί πιο μόνιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (MBI). 41,42 Περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις και μετρά τη «συναισθηματική εξάντληση» (ΣΕ), την έλλειψη «προσωπικών επιτευγμάτων» (ΠΕ) και την «αποπροσωποποίηση» (Α). Συνολικά, για την ύπαρξη επαγγελματικής εξουθένωσης απαιτούνται υψηλές τιμές στις υποκλίμακες της ΣΕ και Α και χαμηλές τιμές στην υποκλίμακα της ΠΕ. Το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας (ΕΓΥ-28) 43,44 χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του επιπέδου ψυχικής υγείας. Το ΕΓΥ-28 αποτελείται από 28 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε τέσσερις διαστάσεις: «Σωματικά ενοχλήματα», «άγχος», «κοινωνική λειτουργικότητα» και «κατάθλιψη». Συνολικά, για την εκτίμηση της ύπαρξης ψυχικής διαταραχής υπάρχει σημείο διαχωρισμού (4/5), δηλαδή συνολική βαθμολογία ( 4) υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ψυχικό πρόβλημα, ενώ συνολική βαθμολογία ( 5) υποδηλώνει ότι υπάρχει ψυχικό πρόβλημα. Επιπλέον, το ΕΓΥ-28 επιτρέπει ξεχωριστή αξιολόγηση των τεσσάρων διαστάσεων. Στις επιμέρους υποκλίμακες, υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερα επίπεδα των συγκεκριμένων διαταραχών. Η σταθμισμένη στα ελληνικά κλίμακα στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΚΣΑΑΚ), 45,46 η οποία καταγράφει τη θετική προσέγγιση, την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, την ευχολογία/ονειροπόληση, την αποφυγή/διαφυγή και τη διεκδικητική επίλυση προβλήματος, χρησιμοποιήθηκε για την αποτύπωση των στρατηγικών που υιοθετούν οι υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης. Στο εργαλείο, η κλίμακα των απαντήσεων κυμαινόταν από 0 3. Μεγαλύτερη βαθμολογία υποδήλωνε συχνότερη χρήση των ΣΑΑΚ. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη παρουσίασαν υψηλή εσωτερική αξιοπιστία. Ο δείκτης α του Cronbach κυμάνθηκε από 0,71 0,90, ικανοποιώντας το κριτήριο του 0,70. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το Statistical Package for Social Sciences (SPSS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούσαν στην εργασία των υπαλλήλων της μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Στοιχεία για την εργασία στα σωφρονιστικά καταστήματα (n=244). Χρόνια εργασίας ως υπάλληλος σε κατάστημα κράτησης n % <1έτος 17 7,1 1 5 έτη 82 34, έτη 38 15, έτη 50 20, έτη 34 14,1 >20 έτη 20 8,3 Οργανική θέση Διευθυντής(ντρια) 2 0,8 Προσωπικό φύλαξης ,8 Προσωπικό υγείας 9 3,7 Ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 9 3,7 Διοικητικό προσωπικό 22 9,1 Τεχνικό προσωπικό 4 1,7 Άλλο 5 2,1 Βαθμός (για το προσωπικό φύλαξης) Αρχιφύλακας 3 1,6 Υπαρχιφύλακας 18 9,4 Φύλακας ,1 Είδος καταστήματος κράτησης Κλειστή ,8 Δικαστική 63 25,8 Αγροτική 10 4,1 Κλειστή γυναικών 22 9,0 Κατάστημα κράτησης ανηλίκων 18 7,4 Νοσοκομείο/ψυχιατρείο κρατουμένων/κατκ Ελαιώνα 12 4,9 Επιθυμία να εργαστεί ως υπάλληλος σε κατάστημα κράτησης Όχι ,3 Ναι 32 13,7 Ικανοποίηση από το επάγγελμα (γενικά) Όχι 70 29,7 Ναι ,3 ΚΑΤΚ: Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

4 Stress στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης 947 Συγκρίσεις κατά φύλο έδειξαν ότι οι γυναίκες εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο άγχος ως χαρακτηριτων περισσοτέρων υπαλλήλων ήταν συναφής με τη θέση στην οποία διορίστηκαν, αν και η συντριπτική πλειοψηφία (86,3%) δεν επιθυμούσε να εργαστούν ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Παρ όλα αυτά, οι περισσότεροι (70,3%) δήλωσαν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Σχετικά με λεπτομέρειες που αφορούσαν στην άσκηση του επαγγέλματος, οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι, κατά μέσο όρο, το μήνα, είχαν 10,81 φορές το πρωινό ωράριο εργασίας (μέγιστο 30), 6,5 φορές το απογευματινό (μέγιστο 30), 2,9 φορές το πρώτο βραδινό (μέγιστο 15) και 2,7 φορές το δεύτερο βραδινό ωράριο εργασίας (μέγιστο 17). Αναφορικά με την αντίληψή τους για το φόρτο κάθε ωραρίου εργασίας, 126 άτομα (53,8%) θεωρούσαν ότι το πρωινό ωράριο είχε το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, ενώ 104 άτομα (44,4%) είχαν την άποψη ότι μεγαλύτερο φόρτο είχε το δεύτερο βραδινό ωράριο εργασίας. Οι υπάλληλοι ανέφεραν επίσης ότι, κατά μέσο όρο, έπαιρναν 6,5 repos το μήνα (μέγιστο 12), ότι τον τελευταίο χρόνο έλαβαν, κατά μέσο όρο, 3,3 ημέρες αναρρωτικής άδειας (μέγιστο 65), ενώ τα τελευταία 3 έτη είχαν λάβει, κατά μέσο όρο, 50,86 ημέρες κανονικής άδειας (μέγιστο 105). Γενική υγεία Στην παρούσα μελέτη, για όλο το δείγμα, το σημείο διαχωρισμού ήταν 4,93 (τυπική απόκλιση, ΤΑ=5,77), γεγονός που σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων εκτιμάται ότι οριακά υφίσταται κάποια ψυχική διαταραχή. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται τόσο το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας όσο και η αξιολόγηση για την ύπαρξη συγκεκριμένων διαταραχών, συγκριτικά, για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που συμμετείχαν στη μελέτη. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι γυναίκες υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο βεβαρημένες ψυχικά, σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους, τόσο στο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας όσο και σε επιμέρους διαστάσεις: Ανέφεραν περισσότερα σωματικά ενοχλήματα και μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης. Το άγχος βρέθηκε να σχετίζεται με το δηλωμένο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών επιδράσεων στη διακύμανση των τιμών της υποκλίμακας άγχους του ΕΓΥ-28, των δηλωμένων σχέσεων, τόσο με τους συναδέλφους [F(3,229)=10,78, p<0,001], όσο και με τους προϊσταμένους [F(3,228)=15,25, p<0,001] και τους επισκέπτες των κρατουμένων [F(3,229)=3,47, p<0,05]. Οι δηλωμένες σχέσεις με τους συνηγόρους των κρατουμένων και με τους ίδιους τους κρατούμενους δεν είχαν κάποια επίδραση στο επίπεδο άγχους του προσωπικού. Stress Τα επίπεδα του stress στο προσωπικό που συμμετείχε στην παρούσα μελέτη, όπως εκτιμήθηκαν με το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger, παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, συνολικά, το προσωπικό εμφάνισε χαμηλά επίπεδα τόσο συνολικού άγχους, όσο και άγχους που προκαλείται από καταστάσεις και άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους. Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθμολογιών για το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (n=244). n ΜO ΤΑ Άγχος (συνολικό) ,84 14,28 Άγχος που προκαλείται από καταστάσεις ,53 7,56 Άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση ,38 6,99 Πίνακας 2. Επίπεδο ψυχικής υγείας (ΕΓΥ-28), κατά φύλο (n=244). Άνδρες Γυναίκες n ΜO ΤΑ n ΜO ΤΑ t p Συνολική υγεία 195 4,53 5, ,29 7,12-2,7 0,007 Σωματικά ενοχλήματα ,90 4, ,13 5,63-3,8 0,000 Άγχος ,85 5, ,66 6,21-1,9 NS Κοινωνική δυσλειτουργικότητα ,21 3, ,11 2,84-1,7 NS Κατάθλιψη 194 8,84 3, ,03 3,89-2,1 0,03 ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση, NS: Μη σημαντικό

5 948 Γ. Κουλιεράκης και Δ. Αγραφιώτης στικό της προσωπικότητας (ΜΟ γυναίκες=42,53, ΜΟ άνδρες=39,91, β.ε.=227, t=-0,74, p<0,05). Επιπλέον, όταν εξετάστηκαν οι συνάφειες μεταξύ του άγχους, της ικανοποίησης από την εργασία, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εργασίας και αδειών, βρέθηκε ότι οι λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους εμφάνισαν μεγαλύτερο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (ΜΟ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ=42,23, ΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ=39,53, β.ε.=225, t=2,70, p<0,01). Επιπλέον, το άγχος ως κατάσταση συσχετίστηκε θετικά με τις ημέρες αναρρωτικής άδειας (r=0,145, p<0,05), ενώ το άγχος ως διάσταση της γενικής υγείας βρέθηκε ότι συσχετιζόταν θετικά τόσο με τις ημέρες αναρρωτικής άδειας (r=0,139, p<0,05), όσο και με το σύνολο των ημερών κανονικής άδειας (r=0,306, p<0,001). Επαγγελματική εξουθένωση Τα επίπεδα των τριών συστατικών στοιχείων της επαγγελματικής εξουθένωσης παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Από την εικόνα 1 προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους εμφάνισαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ σχεδόν 6 στους 10 εμφάνισαν χαμηλό αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων. Επίσης, δεν ήταν αμελητέο το εύρημα ότι >25% των υπαλλήλων εμφάνισαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Από συμπληρωματικούς συγκριτικούς ελέγχους βρέθηκε ότι η συναισθηματική εξάντληση συσχετίστηκε θετικά με τις ημέρες αναρρωτικής άδειας που έλαβαν οι υπάλληλοι τον τελευταίο χρόνο (r=0,213, p<0,005), αλλά και με τις ημέρες κανονικής τους άδειας, τα 3 τελευταία έτη (r=0,267, p<0,001). Επιπλέον, βρέθηκε ότι όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν οι υπάλληλοι, τόσο μεγαλύτερο ήταν το αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων (r=0,20, p<0,005) και μικρότερη η αποπροσωποποίηση (r=-0,17, p<0,01). Στρατηγικές αντιμετώπισης Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι ενδοσυνάφειες των παραγόντων της ΚΣΑΑΚ παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Στον πίνακα 4 φαίνεται ότι οι συνάφειες (Pearson s r) μεταξύ των ΣΑΑΚ ήταν αρκετά υψηλές (r=0,22 0,57). Εικόνα 1. Στοιχεία εξουθένωσης των υπαλλήλων (n=232). Πίνακας 4. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και ενδοσυνάφειες των παραγόντων της ΚΣΑΑΚ (n=244). Αναλύσεις κατά φύλο έδειξαν ότι οι γυναίκες σωφρονιστικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο την αποφυγή/διαφυγή, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους (ΜΟ γυναίκες=1,85, ΜΟ άνδρες=1,55, β.ε.=226, t=-2,8, p<0,05) και την ευχολογία/ ονειροπόληση. Από την άλλη πλευρά, αν και όχι στατιστικά σημαντικό, οι άνδρες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Θετική προσέγγιση Αναζήτηση κοινωνικής 0,465 *** υποστήριξης Ευχολογία/ονειροπόληση 0,205 ** 0,283 *** Αποφυγή/διαφυγή 0,367 *** 0,220 ** 0,570 *** Διεκδικητική επίλυση του προβλήματος 0,287 *** 0,286 *** 0,381 *** 0,225 ** Μέσος όρος 2,13 1,90 1,45 1,61 1,49 Τυπική απόκλιση 0,49 0,64 0,69 0,59 0,55 * p<0,01 (2-tailed), ** p<0,005, *** p<0,001 ΚΣΑΑΚ: Κλίμακα στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων Η μελέτη, τμήμα της οποίας παρουσιάζεται εδώ, αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη απόπειρα να αποτυπωθούν οι εργασιακές συνθήκες στα καταστήματα κράτησης της Ελλάδας και να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις τους στη σωματική και την ψυχική υγεία του προσωπικού. Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης έδειξαν ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν επιθυμούσαν να εργαστούν στα καταστήματα κράτησης, ενώ, μετά από το διορισμό τους, περίπου 7 στους 10 δήλωσαν ότι δεν τους έχει δοθεί κάποια ευκαιρία για επιπρόσθετη εκπαίδευση. Το εύρημα αυτό συνάδει ή, εμμέσως, καταδεικνύει τη διαπιστωμένη από τη βιβλιογραφία αντίληψη των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ότι το επάγγελμά τους έχει χαμηλή δημόσια αναγνώριση. 2,20 22 Πρέπει δε να αποτελέσει έναυσμα για το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει την εικόνα του επαγγέλματος, καταγράφοντας τις μαθησιακές ανάγκες του προσωπικού και οργανώνοντας προγράμματα

6 Stress στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης 949 διά βίου εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, θα επικαιροποιηθούν οι υπάρχουσες γνώσεις του προσωπικού, θα βελτιωθούν οι δεξιότητές του και θα ενισχυθεί η εικόνα για το επάγγελμα. Στο δείγμα της μελέτης, οριακά, διαπιστώθηκε ψυχική επιβάρυνση, γεγονός όμως που πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση τόσο με την ίδια την έννοια της ψυχικής υγείας, όσο και με το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησής της που χρησιμοποιήθηκε. Το ΕΓΥ-28 αποτυπώνει μια γενική εικόνα ψυχικής υγείας. Προηγούμενες μελέτες σε υπαλλήλους καταστημάτων κράτησης που χρησιμοποίησαν το ίδιο εργαλείο, 11,47 αλλά και άλλα, ποσοτικά, όπως το SF-36, 34 ή ποιοτικές μεθόδους, όπως οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης, 34 έδειξαν μεν την ύπαρξη ψυχικών προβλημάτων στο προσωπικό, 33 ωστόσο αυτή είτε διαπιστώθηκε συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα 11 είτε ήταν χαμηλής έντασης. 34 Επίσης, μια τόσο πολυσύνθετη έννοια, όπως είναι αυτή της ψυχικής υγείας, πρέπει να χρησιμοποιείται και να ερμηνεύεται με πολύ προσοχή. Ουσιαστικά, στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε μια πρώτη αποτύπωση του επιπέδου ψυχικής υγείας, με τη χρήση ενός έγκυρου εργαλείου. Δεν χρησιμοποιήθηκαν κλινικές εξετάσεις ούτε μελετήθηκαν οι ατομικοί φάκελοι του προσωπικού, μεθοδολογικές πρακτικές που θα επέτρεπαν να τεκμηριωθεί ολικά η ύπαρξη ή μη ψυχικών προβλημάτων. Έτσι, τα αποτελέσματα της μελέτης στο συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης, αν ήταν αναγκαίο, για να προσεγγιστεί το θέμα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το stress στο προσωπικό που συμμετείχε στη μελέτη κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Το εύρημα αυτό, χωρίς να έρχεται σε αντίθεση, δεν επιβεβαίωσε το μεγάλο όγκο ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας 2 28 που τεκμηριώνουν την ύπαρξη stress στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης. Βέβαια, οι συγκεκριμένες έρευνες έχουν διεξαχθεί με διαφορετικές μεθοδολογίες και εργαλεία, σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και σε ποιοτικά διαφορετικά σωφρονιστικά συστήματα, γεγονός που ενδεχομένως να ερνηνεύει την εν λόγω απόκλιση. Παρ όλα αυτά, οι ενδείξεις στην παρούσα μελέτη είναι ανησυχητικές όσον αφορά στην ύπαρξη επαγγελματικής εξουθένωσης, αφού περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους εμφάνισαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισε χαμηλό αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων, το τελευταίο στάδιο εξουθένωσης. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν σαφώς προηγούμενες έρευνες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 6,9,13,17,37 όπου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη και των τριών συστατικών στοιχείων της εξουθένωσης. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτό δεν ισχύει για τους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους της παρούσας μελέτης. Όπως και σε μια προηγούμενη μελέτη, στις ΗΠΑ, 31 βρέθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι είχαν ισχυρότερο αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων και μικρότερη αποπροσωποποίηση. Το εύρημα αυτό έχει τη ερμηνεία του: Φαίνεται ότι η συσσωρευμένη εμπειρία των υπαλλήλων και το γεγονός ότι πλησιάζουν προς το τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας, αφ ενός τους διευκολύνει να εκτιμήσουν θετικά τη «θητεία» τους στα καταστήματα κράτησης και αφ ετέρου έχει θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους κρατούμενους. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από το εύρημα ότι υπάλληλοι με >20 έτη προϋπηρεσίας έχουν θετικότερη στάση ως προς την αποκατάσταση των κρατουμένων, αλλά και από το γεγονός ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου stress και της σχέσης του προσωπικού με τους κρατούμενους. Ο μεγάλος όγκος των ερευνών στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης έχει εστιάσει στον εντοπισμό των επιβαρυντικών παραγόντων στην ανάπτυξη stress και εξουθένωσης. Στην παρούσα μελέτη, από τους οργανωσιακούς παράγοντες που μελετήθηκαν, οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους φαίνεται να δημιουργούν stress στο προσωπικό, γεγονός που έχει φανεί και σε προηγούμενες έρευνες. 2,3,10,27 Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει στην παρούσα μελέτη η μη εύρεση συσχέτισης μεταξύ της επαφής με τους κρατούμενους και της ύπαρξης stress, όπως βρέθηκε σε προηγούμενες μελέτες. 10 Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι στην παρούσα μελέτη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, δεν διερευνήθηκαν σε βάθος το είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχέσεων του προσωπικού, κατευθύνουν τις ενδεχόμενες μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, προσφέροντας θέματα και ερωτήματα προς διερεύνηση. Οι γυναίκες υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης φάνηκαν περισσότερο επιβαρυμένες, σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους, στο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας, στα σωματικά ενοχλήματα και στα επίπεδα κατάθλιψης. Επιπλέον, εμφάνισαν μεγαλύτερο άγχος (ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας). Στη διεθνή βιβλιογραφία, η τάση είναι ότι οι γυναίκες υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης βιώνουν περισσότερο stress, υπάρχουν όμως και ευρήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. 4,6,7,12,13 Αυτές οι διαφορές ερμηνεύονται είτε στη βάση μιας διαφορετικής αντίληψης για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, 7 είτε στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης αντιλαμβάνονται το ρόλο τους 48,49 και βιώνουν το stress. Για παράδειγμα, οι γυναίκες αναφέρουν διαφορετικές πηγές stress σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. 50 Οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν ελέγχθηκαν στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον, το γεγονός ότι τουλάχιστον οι γυναίκες υπάλληλοι του δείγματος εκτός

7 950 Γ. Κουλιεράκης και Δ. Αγραφιώτης από την επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας, υιοθετούν ως επί το πλείστον στρατηγικές «αποφυγής», όπως την αποφυγή/διαφυγή και την ευχολογία/ονειροπόληση, και λιγότερο τις «ενεργητικές» στρατηγικές, όπως την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, αφ ενός αφήνει έδαφος για μελλοντική διερεύνηση και αφ ετέρου οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων ενδυνάμωσης, στοχευμένων προς τις γυναίκες υπαλλήλους. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν εδώ, εξ ανάγκης περιορισμένα, έδειξαν ότι παρά την ενδεχομένως απλουστευμένη άποψη ότι όποιος(α) εργάζεται στις φυλακές είναι «δυστυχής», το προσωπικό δήλωσε ικανοποιημένο από την εργασία του. Ταυτόχρονα, όμως, φάνηκε ότι τα καταστήματα κράτησης, ως εργασιακός χώρος, και το επάγγελμα του υπαλλήλου σε αυτά επιβαρύνουν την ψυχική υγεία του προσωπικού που εργάζεται εκεί, έστω και αν η επιβάρυνση δεν είναι μεγάλης έντασης, επιβαρύνουν δε περισσότερο τις γυναίκες υπαλλήλους. Η παρούσα μελέτη έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο πλαίσιο και με δεδομένα την πολυπλοκότητα του θέματος και τον πλουραλισμό των προσδιοριστικών παραγόντων. Η απόπειρα αυτή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Από μεθοδολογικής άποψης, αν και χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς δοκιμασμένα και σταθμισμένα στα ελληνικά εργαλεία, ο εννοιολογικός πλουραλισμός του stress, όπως διαπιστώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν επέτρεψε μια εξ αρχής αποσαφήνιση του φαινομένου. Επιπλέον, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμμετάσχει στην έρευνα το σύνολο του προσωπικού, γεγονός όμως που δεν κατέστη δυνατό, παρά τις συντονισμένες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό ερμηνεύεται κυρίως από την έλλειψη «κουλτούρας έρευνας» στα καταστήματα κράτησης το προσωπικό ενδεχομένως δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μελέτης, συνεπώς είχε χαμηλό κίνητρο συμμετοχής και οδήγησε σε μη αντιπροσωπευτικό δείγμα, θέτοντας έτσι περιορισμούς αναγωγής των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό των εργαζομένων στα καταστήματα κράτησης. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μελέτης, χωρίς να χάνουν την αξία τους, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεικτικά και προκαταρκτικά. Εκτιμάται δε ότι η μελέτη αυτή ανοίγει το δρόμο για μια αναλυτικότερη και μεθοδολογικά ορθότερη διερεύνηση του stress στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Συνολικά, η παρούσα μελέτη αποτελεί το υπόβαθρο και το σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητές του και να βελτιωθεί η εξέλιξή του στο σωφρονιστικό σύστημα της Eλλάδας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της έρευνας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης που συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια. ABSTRACT Stress, burnout, mental health and coping strategies among the staff of Greek correctional institutions G. Koulierakis, D. Agrafiotis Department of Sociology, National School of Public Health, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2010, 27(6): OBJECTIVE The aim of this study was the documentation of the mental health status, the degree of stress and professional burnout, and the coping strategies of employees in Greek correctional institutions. METHOD Of 867 employees in 13 correctional institutions who were invited to participate in the study 244 responded (response rate: 28.14%), completing Greek versions of the General Health Questionnaire (GHQ-28), the State Trait Anxiety Inventory (STAI), the Maslach Burnout Inventory, the Ways of Coping Scale and a demographic questionnaire. RESULTS Most of the employees, although they had not wished to work as correctional officers, stated that they were satisfied with their job. Regarding their mental health, the GHQ cut-off point was 4.93, indicating a marginal incidence of mental disorder; women were more burdened than men in relation to the total GHQ and its sub-scales. Stress levels were moderate and more than half of employees recorded high levels of depersonalisation and even more had a low sense of personal achievement. Concerning coping strategies, women more than men used the avoidance/ escape strategy, while men stated that they tended to seek social support. CONCLUSIONS Despite the lay opinion

8 Stress στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης 951 that correctional officers may be unhappy with their job, the staff who participated in this study reported being satisfied with the employment. It appears, however that correctional institutions as working places create a burden on the staff mental health, although marginally, and to a greater degree in the female staff. This study provided the descriptive background as the starting point for applying educational programmes for the employees of the correctional institutions in order to help them to increase their professional skills and improve their progress within the Greek correctional system. Key words: Burnout, Correctional institutions, Mental health, Stress Βιβλιογραφία 1. Cullen FT, Link BG, Wolfe NT, Frank J. The social dimensions of correctional officer stress. Justice Q 1985, 2: Brodsky CM. Work stress in correctional institutions. J Prison Jail Health 1982, 2: WOODRUFF L. Occupational stress for correctional personnel. Part I. American Jails 1993, TRIPLETT R, MULLINGS J, SCARBOROUGH K. Work-related stress and coping among correctional officers: Implications from organizational literature. J Crim Just 1996, 24: DOLLARD MF, WINEFIELD AH. A test of the demand-control/ support model of work stress in correctional officers. J Occup Health Psychol 1998, 3: Schaufeli WB, Peeters MCW. Job stress and burnout among correctional officers: A literature review. Int J Stress Manage 2000, 7: BLACK S. Correctional employee stress and strain. Corrections Today 2001, 63:82 85, SAMAK Q. Correctional officers of CSC and their working conditions: A questionnaire-based study. Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), Quebec, 2003: KEINAN G, MALACH-PINES A. Stress and burnout among prison personnel: Sources, outcomes, and intervention strategies. Crim Justice Behav 2007, 34: Marston JL. Stress and stressors: Inmate and staff perceptions. American Jails 1993, 7: long n, shouksmith g, voges k, roache S. Stress in prison staff: An occupational study. Criminology 2006, 24: Castle T, Martin J. Occupational hazard: Predictors of stress among Jail correctional officers. Am J Crim Just 2006, 31: LAMBERT EG, HOGAN NL, CLUSE-TOLAR T. This job is killing me: The impact of job characteristics on correctional staff job stress. Appl Psychol Crim Justice 2007, 3: Armstrong GS, Griffin ML. Does the job matter? Comparing correlates of stress among treatment and correctional staff in prisons. J Crim Just 2004, 32: Allard TJ, Wortley RK, Steward AL. Role conflict in community corrections. Psychol Crime Lαw 2003, 9: Senol-Durak E, Durak M, Gençöz T. Development of work stress scale for correctional officers. J Occup Rehabil 2006, 16: Auerbach SM, Quick BG, Pegg PO. General job stress and jobspecific stress in juvenile correctional officers. J Crim Justice 2003, 31: Finn P. Correctional officer stress: A cause for concern and additional help. Fed Probat 1998, 62: BROUGH P, WILLIAMS J. Managing occupational stress in a highrisk industry: Measuring the job demands of correctional officers. Crim Justice Behav 2007, 34: FINN P. Addressing correctional officer stress: Programs and strategies. Issues and practices. National Institute of Justice, Abt Associates Inc, Washington, DC, SHAMIR B, DRORY A. Occupational tedium among prison officers. Crim Justice Behav 1982, 9: Stalgaitis SJ, Meyers AW, Krisak J. A social learning theory model for reduction of correctional officers stress. Fed Probat 1982, 46: CHEEK FE, MILLER MD. The experience of stress for correction officers: A double-bind theory of correctional stress. J Crim Just 1983, 11: FINN P, KUCK S. Addressing probation and parole officer stress. National Institute of Justice, Abt Associates Inc, Washington, DC, KAUFMANN K. Prison officers and their world. Harvard University Press, Cambridge, MA, CORNELIUS GF. Stressed out: Strategies for living and working with stress in correction. American Correctional Association, Laurel, MD, CROUCH BM. Prison guards on the line. In: Haas KC, Alpert GP (eds) The dilemmas of punishment. Waveland Press, Prospect Heights, IL, WELLS DT. Reducing stress for officers and their families. Corrections Today 2003, 65: CHILDRESS R, TALUCCI V, WOOD J. Fighting the enemy within: Helping officers deal with stress. Corrections Today 1999, 61: TRACY JS. Correctional contradictions: A structural approach to addressing officer burnout. Corrections Today 2003, 35: MORGAN RD, VAN HAVEREN RA, PEARSON CA. Correctional officer burnout. Further analyses. Crim Justice Behav 2002, 29: GOLDBERG P, DAVID S, LANDRE MF, GOLDBERG M, DASSA S, FUH- RER R. Work conditions and mental health among prison staff in France. Scand J Work Environ Health 1996, 22: NURSE J, WOODCOCK P, ORMSBY J. Influence of environmental factors on mental health within prisons: Focus group study. Br Med J 2003, 327: GHADDAR A, MATEO I, SANCHEZ P. Occupational stress and men-

9 952 Γ. Κουλιεράκης και Δ. Αγραφιώτης tal health among correctional officers: A cross-sectional study. J Occup Health 2008, 50: Härenstam A, Theorell T, Kaijser L. Coping with anger-provoking situations, psychosocial working conditions, and ECGdetected signs of coronary heart disease. J Occup Health Psychol 2000, 5: CIEśLAK R, Korczynska J, Strelau J, Kaczmarek M. Burnout predictors among prison officers: The moderating effect of temperamental endurance. Pers Indiv Differ 2008, 45: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚAΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Γενικός στατιστικός πίνακας κίνησης κρατουμένων ( ). Διαθέσιμο ministryofjustice.gr/modules.php?op= modload& name= Sofronistiko&file=page1999_2002 (ανάκτηση: ) 38. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οι ελληνικές φυλακές σε αναζήτηση προορισμού στον 21ο αιώνα. Κείμενο για το 30ό Τακτικό Συνέδριο ΟΣΥΕ, Αθήνα, Spielberger CD. Anxiety as an emotional state. In: Spielberger CD (ed) Anxiety: Current trends in theory and research. Academic Press, New York, Λιάκος Α, Γιαννίτση Σ. Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της τροποποιημένης ελληνικής κλίμακας άγχους του Spielberger. Εγκέφαλος 1984, 21: Maslach C, jackson SE. Maslach burnout inventory, Manual. 2nd ed. Psychologists Press, Palo Alto Consulting, CA, Papadatou D, Anagnostopoulos F, Monos D. Factors contributing to the development of burnout in oncology nursing. Br J Med Psychol 1994, 67: Goldberg DP. Manual of the general health questionnaire. NFER-Nelson Publ Co, Windsor, Garyfallos G, Karastergiou A, Adamopoulou A, Moutzoukis C, Alagiozidou E, Mala D et al. Greek version of the general health questionnaire: Accuracy of translation and validity. Acta Psychiatr Scand 1991, 84: Folkman S, Lazarus RS. Αn analysis of coping in a middleaged community sample. J Health Soc Behav 1980, 21: Καραδήμας ΕΧ. Η προσαρμογή στα ελληνικά μιας κλίμακας μέτρησης των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Ψυχολογία 1998, 5: DOLLARD MF, WINEFIELD AH. Organizational response to recommendations based on a study among correctional officers. Int J Stress Manag 1994, 1: FRY LJ, GLASSER D. Gender differences in work adjustment of prison employees. Journal of Offender Counseling, Services and Rehabilitation 1987, 12: JURIK NC. An officer and a lady: Organizational barriers to women working as correctional officers in men s prisons. Soc Probl 1985, 32: ETHERIDGE R, HALE C, HAMBRICK M. Female employees in allmale correctional facilities. Fed Probat 1984, 25: Corresponding author: G. Koulierakis, Department of Sociology, National School of Public Health, 196 Alexandras Ave., GR Athens, Greece xxxxxxxxxxxxx

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Καλλιτσάρη Σταυρούλα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ματζιάρη Ασπασία Επιβλέπων Καθηγητής: Anthony Jude Montgomery Εποπτεία Εργασίας: Ευθύμιος Βαλκάνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε φοιτητές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δημόσιας Υγείας

Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε φοιτητές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δημόσιας Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(2):195-201 Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής σε φοιτητές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δημόσιας Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ]

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ] 2003 3 :100124918 (2003) 0320082286 : G443 :A 1 2 2 (11, 266001 ;21, 100875) : 170, 3 : 0180 0186, 0178 0184, 0175 0176 ; : ; 1 Freudenberger [1 ] 1974,, (Burnout), (wear out),,,,, [2 ],,, [3 ],, 211 [4

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο παρεμβάσεων στη φυλακή: Λύνουν προβλήματα «ειδικών πληθυσμών; Το έργο HERO. Νέες τεχνολογίες και φυλακές

Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο παρεμβάσεων στη φυλακή: Λύνουν προβλήματα «ειδικών πληθυσμών; Το έργο HERO. Νέες τεχνολογίες και φυλακές Τομέας Κοινωνιολογίας Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο παρεμβάσεων στη φυλακή: Λύνουν προβλήματα «ειδικών πληθυσμών; Το έργο HERO Γεώργιος Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ E. Ρουσσάκη 1,2 Γ. Πανομήτρος 2, Π. Σαράφης 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Κέντρο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ;

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δαβράζος Γρηγόριος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gregory.davrazos@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(1):64-72 Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire 2. / Staff

Questionnaire 2. / Staff 1 Finding Education for Female Inmates Questionnaire 2. / Staff Date / 2014 Ημερ. / 2014 Country / Prison Form no / Ερωτηματολόγιο 2./ Προσωπικό Χωρά / Φυλακή Από / 1. Occupational Group 1. Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης

έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης 2 Τι είναι η έρευνα δράσης; Η έρευνα δράσης αποτελεί την επιστημονική μέθοδο έρευνας για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Γ. Πλατής (Διοικητής Πρόεδρος ΔΣ ΓΝ Σύρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου 2010 1 Εργασιακό stress

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα