ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Σελίδα από 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Σελίδα - 1 - από 21"

Transcript

1 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ , Ηράκλειο, Κρήτη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

2 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ /93) την προμήθεια εξοπλισμού του Παγκρητίου Σταδίου. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε ,82 με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2008 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Παγκρητιου Σταδίου ύψους ,00. Άρθρο 2 ο Πληροφορίες Τα έγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών τηλ: fax: Άρθρο 3 ο Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι και ώρα 14:00 στην διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ 71202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου. Άρθρο 4 ο Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιολογητικά ορίζεται την 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 10 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή.

3 Σελίδα από 21 Άρθρο 5 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα Άρθρο 6 ο Προέλευση Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έμποροι αντιπρόσωποι και κατασκευαστές που διαθέτουν μηχανήματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως και ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν, μαζί μα την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: Α. Οι Έλληνες πολίτες 1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το ΦΠΑ ) και είναι 2498,00. Κατατίθεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καρά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται ξ εγγραφή τους σε αυτό το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

4 Σελίδα από Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν το προς προμήθεια μηχάνημα, μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389 άρθρο 18 παρ. 3 του 19993(, πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού) στην οποία θα δηλώνονται: α Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο. β..ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με ανταλλακτικά επί 5 έτη, ακόμη και απ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας. γ. Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. δ. Ότι θα παρέχει στο Δήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης, με εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη. ε. Ότι θα βοηθήσει το Δήμο Ηρακλείου όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνίτη και γυμναστών, όπως επίσης συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια των τεχνιτών και των γυμναστών. 7. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της βαθμολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας μας, για την επιλογή του μηχανήματος που προσφέρει, αναλαμβάνει να επιδείξει ίδιο μηχάνημα με το προσφερόμενο, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης ου Δήμου Ηρακλείου, όπου αυτός κρίνει ότι είναι εφικτό, με τη δέσμευση ότι όλα τα έξοδα της επίδειξης, μετακίνησης, πλήρους διατροφής και διαμονής της εν λόγω Επιτροπής θα τα επιβαρυνθεί ο Προμηθευτής, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή όχι της προμήθειας σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν θα επιδειχθεί τα προς προμήθεια μηχανήματα γυμναστικής εν λειτουργία) θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Η επίδειξη αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Άρθρο 8 ο Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη. 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να παρουσιαστούν δείγματα των μηχανημάτων, αυτά παρουσιάζονται πριν από το διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού).

5 Σελίδα από Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπ οψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 7. Στον τεχνικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων πρωτότυπα εγχειρίδια και προσπέτους των μηχανημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι τεχνικές τους προδιαγραφές καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε πρωτότυπο το οποίο καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μηχανήματος ξεχωριστά. 8. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Άρθρο 9 ο Προσφορές 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στο φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6 Σελίδα από Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 10 ο Κατάθεση οικονομικών προσφορών Οι Οικονομικές προσφορές κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο ανά είδος προμήθειας ( κάθε είδος ξεχωριστά) Άρθρο 11 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 5 (πέντε) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύς της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ 2. Άρθρο 12 ο Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7 Σελίδα από 21 Άρθρο 13 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ 1 α. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό, ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση τ ου αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 14 ο Προσφερόμενη τιμή 1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής και του λοιπού αθλητικού εξοπλισμού, δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού στο Δήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στην διακήρυξη. 2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρω Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16. του ΕΚΠΟΤΑ Άρθρο 15 ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη

8 Σελίδα από 21 διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη, με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 2. Μετά την αποσφράγιση των προφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 16 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2008 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Άρθρο 17 ο Δασμοί Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Άρθρο 18 ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α.α ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

9 Σελίδα από 21 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

10 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η Προμήθεια εξοπλισμού Παγκρητιου Σταδίου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις: Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: α) Η Υ.Α /93 του Υπ. Ες. Με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93, 31/93, 39/93, 53/93, του Υπ. Ες. Που ακολούθησαν. Β) Ο νόμος 2286/95 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων». Γ) Ο νόμος 2307/95 «Περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Ες. Στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Δ) Το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε ,82 (ενδεικτικός προϋπολογισμός), με διατιθέμενη πίστωση για το 2008 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Παγκρητιου Σταδίου ύψους ,00. ΑΡΘΡΟ 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ανακοίνωση αποτελέσματος. Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος ΑΡΘΡΟ 5 ο Σύμβαση. Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

11 Σελίδα από 21 ΑΡΘΡΟ 6 ο Αξιολόγηση προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2008 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο Τόπος παράδοσης. Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τα μηχανήματα στο χώρο που θα του υποδειχθεί σε χώρο εντός του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παραλαβή. Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2008 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου,και θα πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας των μηχανημάτων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 α του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 9 ο Πλημμελής κατασκευή. Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του μηχανήματος, διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει το μηχάνημα ή τα μηχανήματα (με δικά του έξοδα μετακίνησης και τοποθέτησης) σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και τα έξοδα δημοσίευσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυητική καλής εκτέλεσης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία για ένα χρόνο, και αντικαθιστάται έγγραφη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για όσα χρόνια έχει εγγυηθεί και βεβαιώνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

12 Σελίδα από 21 ΑΡΘΡΟ 12 ο Χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια μηχανημάτων ενδυνάμωσης και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε σε 5 (ΠΕΝΤΕ) Χρόνια ΑΡΘΡΟ 13 ο Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνεται με ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ορίζεται το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο Συντάξας Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμο Α

13 Σελίδα από 21 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

14 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 ο Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την Αντικείμενο της προμήθειας είναι: Η Προμήθεια εξοπλισμού Παγκρητιου Σταδίου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα με έγχρωμες αποχρώσεις και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων μηχανημάτων. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα μηχανήματα έτοιμα προς λειτουργία και χρήση, εντός του χώρου (ισόγειο και υπόγειο) του Παγκρητίου Σταδίου. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, τουλάχιστον δύο γυμναστές στην χρήση των μηχανημάτων και δύο τεχνίτες που θα αναλάβουν την συντήρηση των μηχανημάτων σε συνεργασία με τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ν δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για Πέντε (5) χρόνια, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει.

15 Σελίδα από 21 ΑΡΘΡΟ 7 ο Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής θα αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν βλάβες (μέσα σε 48 ώρες) είτε σε συνεργασία με υποκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη μας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος με δικά του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση δε που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί άμεσα η επιδιόρθωση του προβλήματος ( Εντός 2 Ημερών), ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο Ηρακλείου, με δικά του Έξοδα, με μηχάνημα ίδιων προδιαγραφών για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του μηχανήματος ΑΡΘΡΟ 8 ο Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για τουλάχιστον Πέντε ( 5 ) χρόνια και θα καλύψει τυχόν βλάβες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Να κατατεθούν δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης ή προμήθειας του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισμού) σε πρωτότυπο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος στην Αγγλική με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. ΑΡΘΡΟ 10 ο Να κατατεθεί κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι παραδώσεις του ιδίου τύπου με τα προσφερόμενα μηχανήματα, των τριών τελευταίων ετών σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και γυμναστήρια. ΑΡΘΡΟ 11 ο Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των ορών της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού). Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο Συντάξας Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμο Α

16 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

17 Σελίδα από 21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ Προμήθεια επαγγελματικού ψηφιακού δαπεδοεργομέτρου (κυλιόμενου δαπέδου) Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός Ταχύτητα: 1-20 km/h Μοτέρ: 3,0 έως 4,0 HP 2,0 έως 4,0 HP με σύστημα INVERTER Εύρος Ταχύτητας: 0,5 20 Km/hour Εύρος ηλεκτρονικής κλίσης: 0 ο 15 ο Διαστάσεις ιμάντα: Πλάτος 50±5cm έως 150 ± 5cm Τροφοδοσία: V Λίπανση ιμάντα: να μην απαιτείται. Δυνατότητα χρήσης: από αθλούμενους πάνω από Kg Άλλες Δυνατότητες: Χαμηλό επίπεδο θορύβου, αντικραδασμικός ιμάντας νέας γενιάς Ηλεκτρονικές ενδείξεις κονσόλας : Ψηφιακή παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας, με αισθητήρες χεριών απεικονιζόμενους στην οθόνη. Ενδείξεις ταχύτητας, διάρκειας, απόστασης, κλίσης, θερμίδων. Χρήσης προγραμμάτων,fitness test, άλλα προγράμματα με βάση την καρδιακή συχνότητα, γρήγορη εκκίνηση, interval κλπ. Ασφάλεια: Χερούλι συγκράτησης, πλάγιες προστατευτικές μπάρες, μαγνητικό κλειδί με κορδόνι ή κουμπί ασφαλείας, ρόδες μετακίνησης με ελαστικό περίβλημα. Extra : Ανάλογα τον κατασκευαστή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: UL / CSA, CE, FCC or CISPR ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2 Προμήθεια επαγγελματικού ψηφιακού RECUMBENT κυκλοεργομέτρου (ποδήλατο) Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός Σύστημα Αντίστασης: Μαγνητικός Εύρος Αντίστασης: 1 20 επίπεδα Ηλεκτρική ισχύς - Τροφοδοσία: V Δυνατότητα χρήσης: από αθλούμενους πάνω από Kg Άλλες Δυνατότητες: Οριζόντια ρύθμιση σέλας με πλάτη, πετάλια με προστατευτικούς ιμάντες για τα πόδια, Ηλεκτρονικές ενδείξεις - Ψηφιακή παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας, με αισθητήρες χεριών απεικονιζόμενους στην οθόνη, αντίστασης, ταχύτητας, διάρκειας, απόστασης, θερμίδων μερικών και συνολικών. Χρήσης προγραμμάτων: γρήγορη εκκίνηση, fitness test, interval, κλπ Ασφάλεια : ρόδες μετακίνησης. Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: UL / CSA, CE, FCC or CISPR ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimum 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

18 Σελίδα από 21 3 Προμήθεια επαγγελματικού ψηφιακού UPRIGHT κυκλοεργομέτρου (ποδήλατο) Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός Σύστημα Αντίστασης: Μαγνητικός Εύρος Αντίστασης: 1 20 επίπεδα Ηλεκτρική ισχύς - Τροφοδοσία: V Δυνατότητα χρήσης: από αθλούμενους πάνω από Kg Άλλες Δυνατότητες: κάθετη ρύθμιση, πετάλια με προστατευτικούς ιμάντες για τα πόδια, Ηλεκτρονικές ενδείξεις - Ψηφιακή παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας, με αισθητήρες χεριών απεικονιζόμενους στην οθόνη, RPM, αντίστασης, ταχύτητας, διάρκειας, απόστασης, θερμίδων μερικών και συνολικών. Χρήσης προγραμμάτων: γρήγορη εκκίνηση, fitness test, interval, κλπ Ασφάλεια : ρόδες μετακίνησης. Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: UL / CSA, CE, FCC or CISPR ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 4 Ελλειπτικό - Παλίνδρομο Επαγγελματικό μηχάνημα Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός Σύστημα Αντίστασης: Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ERS Ηλεκτρική ισχύς - Τροφοδοσία: V Άλλες Δυνατότητες: κίνηση άνω μέρους σώματος με ανεξάρτητη κίνηση χειρολαβών, με δυνατότητα ώθησης - έλξης Δυνατότητα χρήσης: από αθλούμενους πάνω από Kg Ηλεκτρονικές ενδείξεις : Ψηφιακή παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας με αισθητήρες χεριών, στις χειρολαβές, επίπεδα ρυθμού min/km, αντίστασης, θερμίδες ανά ώρα και συνολικά, ισχύς, ταχύτητας, RPM, διάρκειας, απόστασης, Χρήσης προγραμμάτων: fitness test για εξειδικευμένη εκγύμναση μυϊκών ομάδων, γρήγορη εκκίνηση, προγράμματα με βάση την καρδιακή συχνότητα, Ασφάλεια: Χερούλια συγκράτησης με αντιολισθητική επένδυση, αντιολισθητική θέση ποδιών. Ρόδες μετακίνησης όχι μεταλλικές- Προστατευτικά πατώματος : Λαστιχένια στα σταθερά σημεία Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: UL / CSA, CE, FCC or CISPR ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimum 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

19 Σελίδα από 21 5 Θερμόμετρο πισίνας Θερμόμετρο κατασκευασμένο από PVC και ανοξείδωτη βάση.να είναι επιπλεύσιμο και να μπορεί να διακρίνεται εύκολα από απόσταση. Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας σε βαθμούς Celsius από 0 έως και 40 6 Βούρτσα καθαρισμού Βούρτσα καθαρισμού πισίνας με τηλεσκοπικό χειρισμό από αλουμίνιο μήκους 4-5 μέτρα. Η βούρτσα κατασκευασμένη από PVC 7 Διαχωριστική διαδρομή Διαχωριστική διαδρομή πισίνας από σχοινί υψηλής ποιότητας και φελλούς από PVC, γεμισμένους με αέρα για σωστή επίπλευση. Οι φελλοί να είναι σε μπλε, κόκκινο και λευκό χρώμα Συνολικά 50 μέτρα 8 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο Σωσίβιο κυκλικό εσωτερικής διαμέτρου 0,40 μ και να υπάρχει δεμένο επάνω του ισχυρό σχοινί ίσο με πλάτος της πισίνας μέτρα. (Σύμφωνο με τις επίσημες προδιαγραφές για την έκδοση άδειας λειτουργίας δημοσίων κολυμβητικών δεξαμενών) Τεμάχια 2 9 Παιδικές σανίδες εκμάθησης Σανίδες εκμάθησης κολύμβησης από συμπαγές αφρώδες υλικό, με εγκοπή λαβής στο πλάι. Διαστάσεις 410 x 240 x 30mm Διάφορα Χρώματα : Μπλε-λευκό- μπλε-κίτρινο, κόκκινο-άσπρο κλπ. 10 Ζώνη επίπλευσης Ζώνη ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ από αφρώδες υλικό για aquaerobic 11 Βαράκια χεριών Βαράκια χεριών από αφρώδες υλικό για aquaerobic σε ζεύγος 12 Βαράκια ποδιών Βαράκια ποδιών από αφρώδες υλικό για aquaerobic σε ζεύγος 13 Παιδικά σωσίβια ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελείται από πέντε τεμάχια αφρώδους υλικού. Συνδέονται μεταξύ τους με συνθετική ζώνη που ασφαλίζει με κλιπ. 14 Παιχνίδια βυθού Παιχνίδια βυθού Σε διάφορα σχέδια. Γεμισμένα με άμμο για να βουλιάζουν στο νερό. 15 Κρίκοι νερού Κρίκοι νερού σετ των 6 τεμαχίων. (Παιχνίδια) Βουλιάζουν στο νερό 16 Ράβδοι νερού Ράβδοι νερού σετ των 6. (Παιχνίδια) Βουλιάζουν στο νερό 17 Σωλήνες εκμάθησης Σωλήνες εκμάθησης κολύμβησης από αφρώδες υλικό, μήκους 160εκ., διαμέτρου 7εκ., σε διάφορα χρώματα 18 Μπάλες ανδρών Μπάλες WATER POLO ανδρών Νο 5 19 Μπάλες παιδικές Μπάλες WATER POLO Παιδικές Ο Συντάξας Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμο Α

20 Σελίδα από 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

21 Σελίδα από 21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρ. Διακήρυξης: 1/ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ -ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ UPRIGHT --- ΟΡΘΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ RECUMBENT -- ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΙΜΟ- ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ 30,00 30, ,00 30,00 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 50 ΈΝΑ 7 ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙ 15,00 750,00 8 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 2 40,00 80,00 9 ΣΑΝΙΔΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 100 5,00 500,00 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ -ΑQUA AEROBIC- 30,00 600,00 11 ΒΑΡΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΑΦΡΩΔΗ- 20 ΖΕΥΓΟΣ 30,00 600,00 12 ΒΑΡΑΚΙΑ ΠΟΔΙΩΝ-ΑΦΡΩΔΗ- 20 ΖΕΥΓΟΣ 35,00 700,00 13 ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 50 5,50 275,00 14 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΥΘΟΥ 10 9,00 90,00 ΣΕΤ ΚΡΙΚΟΙ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15,00 75,00 ΣΕΤ ΡΑΒΔΟΙ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15,00 75,00 ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 3,00 75,00 18 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 4 30,00 120,00 19 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 6 13,00 78,00 ΣΥΝΟΛΟ 41978,00 ΦΠΑ 19% 7975,82 ΤΕΛΙΚΟ 49953,82 Ο Συντάξας Βροντάκης Βαρδής ΤΕ 19 Με βαθμο Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Κος Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Κος Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΞΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΞΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 Δημαρχιακό Κατάστημα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τη µονάδα παραγωγής συσσωµατωµάτων βιοµάζας (pellets)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ > 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα