Τιµοκατάλογος. Τιμοκατάλογος 2012 / / Swedish. Swedish. quality. quality

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµοκατάλογος. Τιμοκατάλογος 2012 / 2013 2013 / 2014. Swedish. Swedish. quality. quality"

Transcript

1 01 / 013 Τιμοκατάλογος Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Τιµοκατάλογος 013 / 014

2 Η THRAKON εφαρµόζει µε σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές Ευρωπαϊκές διατάξεις και οδηγίες. ιαθέτει οργανωµένα και εξοπλισµένα εργαστήρια για τον έλεγχο τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Η THRAKON διαθέτει πιστοποίηση ISO και τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν την σήµανση CE, έτσι ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος για την καταλληλότητα και την ποιότητα των προϊόντων που προµηθεύεται. Η Ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/EEC Η Ευρωπαϊκή κοινότητα εξέδωσε την οδηγία 89/106/EEC (τροποποίηση 89/106 άρθρο 4) που αφορά την παραγωγή δοµικών προϊόντων και µε την οποία επιδιώκει να εναρµονίσει τις νοµοθεσίες των κρατών µελών, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην κοινότητα να έχουν κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει κυρώσει την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, κατά συνέπεια τα δοµικά προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην Ελλάδα µετά το 006 υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο ο τελικός καταναλωτής, είναι σίγουρος ότι το προϊόν που προµηθεύεται είναι κατάλληλο για την περίπτωση την οποία προορίζεται, είναι ασφαλές σε ότι αφορά την χρήση του και δεν περικλείει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Η σήµανση CE Η σήµανση CE είναι το σήµα ποιότητας του προϊόντος. Η ύπαρξή του διασφαλίζει τον καταναλωτή, ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχει επιλέξει ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που έχουν θεσπιστεί για το προϊόν. Για να µπορέσει ο παραγωγός να αποκτήσει την δυνατότητα σήµανσης των προϊόντων του µε το CE είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες παραγωγής όπως είναι το ISO Τόσο οι διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, (FPC Factory Production Control) όσο και τα αρχικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς και εργαστήρια που διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο διαπίστευση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων και ελέγχεται ο παραγωγός ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προβλεπόµενες διαδικασίες. Η σήµανση CE έχει συγκεκριµένη φόρµα και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν. Εκτός δε των άλλων περιλαµβάνει τα ευρωπαϊκά πρότυπα επί τη βάσει των οποίων παράγεται το προϊόν και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. για σοβάδες ΕΝ 998-1, για κόλλες πλακιδίων ΕΝ 1004, για δάπεδα ΕΝ 13813, για κονιάµατα τοιχοποιίας ΕΝ 998-, κλπ). Στο προϊόν βρίσκονται και άλλες σηµάνσεις οι οποίες επισηµαίνουν ή τονίζουν µερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως ελαστικότητα, αδιαβροχοποίηση κλ.) και οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν υπερκαλύπτουν το CE.

3 Περιεχόµενα Κόλλες & Αρµόστοκοι 5 Aπαιτήσεις προτύπου EN 1004 για τσιµεντοειδείς κόλλες πλακιδίων 6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά για τσιµεντοειδείς κόλλες πλακιδίων 6 Πεδία εφαρµογής 8 Κόλλες ειδικών εφαρµογών 1 Σφραγιστικά - Στεγανωτικά 13 Αρµόστοκοι 14 Βοηθητικά Υλικά 18 Αστάρια και Καθαριστικά 19 Κανόνες για µία σωστή πλακόστρωση 0 Σύστηµα ClimaPLUS και Υλικά Προσόψεων Υλικά συγκόλλησης 4 Θερµοµονωτικά υλικά 4 Βασική στρώση επιχρίσµατος 5 Οπλισµός 6 Στρώση εµποτισµού 6 Τελικά επιχρίσµατα 7 Βύσµατα και παρελκόµενα 9 Οδηγίες για σωστή εφαρµογή 31 Υλικά Προσόψεων 34 Επιχρίσµατα 36 Κονιάµατα τοιχοποιίας 41 Αστάρια και πρόσµικτα 41 Μηχανές συνεχούς ανάµιξης 4 Μηχανές απλής ανάµιξης 4 Πρέσες διπλής ανάµιξης 43 Ρότορες 44 Στάτορες 44 Κανόνες για ένα σωστό σοβάτισµα 45 Στεγανωτικά 46 Τσιµεντοειδή 48 Ακρυλικά 48 Θερµοµονωτικά - Στεγανωτικά 49 Ασφαλτικά 50 Αποστραγγιστικές µεµβράνες 51 Κανόνες για µία σωστή στεγάνωση 5 άπεδα 54 Κανόνες για µία σωστή εφαρµογή δαπέδου 57 Επισκευαστικά 59 Πρόσµικτα σκυροδέµατος 61 Κανόνες για µία σωστή εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων 6

4 Συστήµατα επιχρισµάτων εσωτερικής χρήσης Συστήµατα πλακόστρωσης µη αποροφητικών πλακιδίων Συστήµατα πλακόστρωσης αποροφητικών πλακιδίων Κονιάµατα για υαλότουβλα και διακοσµητικά πλακίδια Κονιάµατα για κτίσιµο τοιχοποιίας Συστήµατα γεµίσµατος δαπέδων Στεγάνωση και πλακόστρωση σε υγρούς χώρους Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS Συστήµατα στεγάνωσης θεµελίων Συστήµατα επισκευής σκυροδέµατος - Ταχύπηκτα σφραγιστικά κονιάµατα Πλακόστρωση σε ενδοδαπέδια θέρµανση Κονιάµατα επισκευής επιχρισµάτων

5 Πυρίµαχα κονιάµατα για τζάκια και φούρνους Συστήµατα επιχρισµάτων εξωτερικής χρήσης Χρώµατα Συστήµατα στεγάνωσης και πλακόστρωσης για µπαλκόνια Συστήµατα στεγάνωσης ταράτσας ιακοσµητικού τύπου επιχρίσµατα Πλακόστρωση και αρµολόγηση φυσικής πέτρας Χρώμα Κατηγορίες Υπόστρωµα για κυβόλιθους Στεγάνωση και πλακόστρωση σε πισίνα Σύστηµα τοιχοποιίας YTONG Επιχρίσματα και συνδετικές κονίες Κόλλες και αρμόστοκοι Δάπεδα Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και διακοσμητικά επιχρίσματα Επισκευαστικά Στεγανωτικά

6 4

7 Κόλλες & Αρµόστοκοι 5 Κόλλες και αρµόστοκοι THRAKON Πλεονεκτήµατα Κόλλες & Αρµόστοκοι ιαθέτουν σήµανση CE Παράγονται µε χαλαζιακή άµµο Καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ευρωπαϊκών προτύπων: C1, C1T, C1TE, C, CE, CT, CTE, CTE-S1, CFT, DTE, RT, CTE-S και CG (για αρµόστοκους) Παράγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1004 (κόλλες) και EN (αρµόστοκοι) Παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τοποθέτηση κάθε είδους πλακιδίων όπως κεραµικά πλακίδια, φυσική πέτρα, απορροφητικά και µη απορροφητικά πλακίδια, γρανιτοπλακάκια, µάρµαρο και για κάθε είδους εφαρµογές Κατάλληλες για τοποθέτηση πλακιδίων σε όλων των ειδών τα υποστρώµατα (τσιµεντοειδή, γυψοσανίδες, θερµαινόµενα, ξύλινα, µεταλλικά, κλπ) Κατάλληλες για εφαρµογές λεπτής ή παχιάς στρώσης, έντονης κυκλοφορίας και υψηλών φορτίων Κατάλληλες για τοποθέτηση πλακιδίων όλων των µεγεθών (από ψηφίδα µέχρι πλάκες µεγάλων διαστάσεων) Εφαρµόζονται σε κάθετες επιφάνειες παρέχοντας αντίσταση στην ολίσθηση Υψηλή απόδοση και συγκόλληση µε διάρκεια στο χρόνο Εξαιρετική εργασιµότητα και ισχυρή πρόσφυση Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό Χρειάζεται µόνο νερό για την παρασκευή τους Όλες οι κόλλες παράγονται σε γκρι και λευκή απόχρωση

8 6 Κόλλες & Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι Aπαιτήσεις προτύπου EN 1004 για τσιµεντοειδείς κόλλες πλακιδίων Κατηγορία κόλλας Αντοχή σε πρόσφυση µετά από 8 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες Αντοχή σε πρόσφυση µετά από θερµική γήρανση στους +70 C για 14 ηµέρες Αντοχή σε πρόσφυση µετά από εµβάπτιση σε νερό για 14 ηµέρες Αντοχή σε πρόσφυση µετά από 5 κύκλους ψύξης - απόψυξης Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου Συµβολισµός C1 C Περιγραφή Με κανονικά χαρακτηριστικά Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm > 1 N/mm ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm > 1 N/mm ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm > 1 N/mm ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm > 1 N/mm ΕΝ 1346 > 0 min > 0 min Πρόσθετα χαρακτηριστικά για τσιµεντοειδείς κόλλες πλακιδίων Τεχνικά χαρακτηριστικά Συµβολισµός Περιγραφή Πρότυπο ελέγχου Απαιτούµενη τιµή T Κατακόρυφη ολίσθηση ΕΝ 1308 < 0,5 mm E Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 > 30 min F Αντοχή σε απόσπαση σε 4 ώρες ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 > 10 min NPD εν έχουν γίνει µετρήσεις για: ηµέρες ςηξυψόπα ςηξ 41 αιγ C 07+ ςυοτσ ησναρήγ Τύπος κόλλας Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος ελέγχου Κόλλες ιασποράς Κόλλες αντιδρώντων ρητινών D1: Κανονική D: Ενισχυµένη R1: Κανονική R: Ενισχυµένη Ελάχιστη απαίτηση Αντοχή σε απόσπαση µετά από 8 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες* Πρόσφυση µέσω διάτµησης µετά από στους +70 C για 14 ηµέρες για 14 ηµέρες υψηλή θερµοκρασία Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου ΕΝ ,00 Ν/mm² 1,00 Ν/mm²,00 Ν/mm²,00 Ν/mm² ησναρήγ ήκιµρεθ 1,00 Ν/mm² 1,00 Ν/mm² όρεν εσ ησιτπάβµε D: ΕΝ 134 0,50 Ν/mm²,00 Ν/mm²,00 Ν/mm² R: EN 1003 εσ ησηνόπατακ 1,00 Ν/mm² κοσ άκιµρεθ,00 Ν/mm² ΕΝ min 0 min 0 min 0 min Απαιτήσεις προτύπου EN 100 για ελαστικές κόλλες πλακιδίων Εγκάρσια παραµόρφωση Σύµβολο S1 S Περιγραφή,5mm S < 5mm S>5mm

9 Κόλλες & Αρµόστοκοι 7 Κόλλες πλακιδίων THRAKON SKW 11 SKW 114 SKW 116 VKW 10 / MKW 136 Κατηγορία C1 C1T C1TE CT Περιγραφή Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα - µε µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. Με αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο. Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια και µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Κόλλες & Αρµόστοκοι VKW 11 CE Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια, και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. VKW 14 / 16 / 17 CTE Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια, µε µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. VKW 18 CTE-S1 Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια, µε µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο Πολύ Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. VKW 13 CTE-S Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια, µε µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο Super Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. FKW 134 CFT Ταχύπηκτη µε ενισχυµένα χαρακτηριστικά για µη απορροφητικά πλακίδια και µηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. VKW 14 DTE Κόλλα διασποράς µε ενισχυµένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων, µε µηδενική κάθετη ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. VKW 145 RΤ Κόλλα εποξειδικής βάσης µε ενισχυµένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων και µε µηδενική κάθετη ολίσθηση. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Απαιτήσεις προτύπου EN για τσιµεντοειδείς αρµόστοκους Κατηγορία κόλλας Συµβολισµός CG1 CG Περιγραφή Με κανονικά χαρακτηριστικά Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρότυπο ελέγχου Απαιτούµενη τιµή Απαιτούµενη τιµή Αντοχή σε θλίψη µετά από 8 ηµέρες Αντοχή σε κάµψη µετά από 8 ηµέρες Αντοχή σε θλίψη µετά από 5 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε: Αντοχή σε κάµψη µετά από 5 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε: ΕΝ > 15,0 N/mm > 15,0 N/mm ΕΝ > 3,5 N/mm > 3,5 N/mm ΕΝ > 15,0 N/mm > 15,0 N/mm ΕΝ > 3,5 N/mm > 3,5 N/mm Συρρίκνωση ΕΝ < mm/m < 1,5 mm/m Απορρόφηση νερού µετά από 30 min: Απορρόφηση νερού µετά από 40 min: ΕΝ g g ΕΝ g 5g Αντοχή σε τριβή ΕΝ < 000 mm 3 < 1000 mm 3 Αρµόστοκοι THRAKON Κατηγορία Περιγραφή FMF 150 CG WA Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρµογές, µε υψηλή αντίσταση στην τριβή, µε χαµηλή απορρόφηση νερού και χαµηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. FMF 160 LUX CG WA Με ενισχυµένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρµογές, µε υψηλή αντίσταση στην τριβή, µε χαµηλή απορρόφηση νερού και χαµηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. FMF 155 RG Ενισχυµένος αρµόστοκος εποξειδικής βάσης µε υψηλές µηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό και αλατούχο νερό.

10 8 Κόλλες & Αρµόστοκοι Πίνακας εφαρµογών για τις κόλλες THRAKON Κόλλες & Αρµόστοκοι ΠΕ ΙΑ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ C1 C1 C1Τ C1Τ C1ΤΕ C1ΤΕ CT CT CΕ CΕ CΤE CΤΕ CΤE CΤΕ CΤ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ SKW 11 SKW 11 SKW 114 SKW 114 SKW 116 SKW VKW VKW VKW VKW VKW VKW VKW VKW VKW 1 ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΟΣ ΟΜΙΚΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ απορροφητικά πλακίδια απορροφητικά πλακίδια µεγάλες πλάκες µεγάλες πλάκες µη απορροφητικά πλακίδια µη απορροφητικά πλακίδια υαλοψηφίδα υαλοψηφίδα µάρµαρο µάρµαρο φυσική πέτρα φυσική πέτρα διακοσµητικά τούβλα &υαλότουβλα διακοσµητικά τούβλα &υαλότουβλα πυρότουβλα πυρότουβλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ( ΑΠΕ Ο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ( ΑΠΕ Ο) τσιµεντοειδή δάπεδα τσιµεντοειδή δάπεδα ελαφροµπετόνπερλοµπετόν ελαφροµπετόνπερλοµπετόν µωσαϊκό µωσαϊκό θερµαινόµενα δάπεδα θερµαινόµενα δάπεδα παλια στρώση κεραµικών πλακιδίων παλια στρώση κεραµικών πλακιδίων ξύλινη επιφάνεια / µοριοσανίδα ξύλινη επιφάνεια / µοριοσανίδα µεταλλική επιφάνεια µεταλλική επιφάνεια ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΙΧΟΣ εφαρµογή από πάνω προς τα κάτω εφαρµογή από πάνω προς τα κάτω τσιµεντο/ασβεστοσοβάδες τσιµεντο/ασβεστοσοβάδες γυψοσοβάδες γυψοσοβάδες γυψοσανίδα γυψοσανίδα τσιµεντοσανίδα τσιµεντοσανίδα παλια στρώση κεραµικών πλακιδίων παλια στρώση κεραµικών πλακιδίων υπόστρωµα ποροµπετόν (YTONG) υπόστρωµα ποροµπετόν (YTONG) ΜΠΑΝΙΟ ΜΠΑΝΙΟ τσιµεντοκονία/σοβάς τσιµεντοκονία/σοβάς γυψοσανίδα γυψοσανίδα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ) τσιµεντοειδή δάπεδα τσιµεντοειδή δάπεδα ελαφροµπετόνπερλοµπετόν ελαφροµπετόνπερλοµπετόν ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ εφαρµογή από πάνω προς τα κάτω εφαρµογή από πάνω προς τα κάτω τσιµεντο/ασβεστοσοβάδες τσιµεντο/ασβεστοσοβάδες τσιµεντοσανίδα τσιµεντοσανίδα υπόστρωµα ποροµπετόν (YTONG) υπόστρωµα ποροµπετόν (YTONG) ΑΠΕ Ο ΑΠΕ Ο τσιµεντοειδή δάπεδα τσιµεντοειδή δάπεδα ΠΙΣΙΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ τσιµεντοειδής επιφάνειες τσιµεντοειδής επιφάνειες CE Συνιστώµενη χρήση Συνιστώµενη χρήση Προηγείται αστάρωµα υπoστρώµατος µε VLX 186 ή GLX 190 Προηγείται αστάρωµα υπoστρώµατος µε VLX 186 ή GLX 190 Προηγείται αστάρωµα υπoστρώµατος µε GLX 90 Προηγείται αστάρωµα υπoστρώµατος µε GLX 90 Προσθήκη 1Kg VLX 186 ανά σακί 5Kg Προσθήκη 1-Kg VLX 186 ανά σακί 5Kg

11 Κόλλες & Αρµόστοκοι 9 CΤΕ CΤΕ S1 CTE S CFT CΤ MARBLE MARBLE DTE RT 16 VKW 17 VKW 18 VKW 13 FKW 134 MKW 136 MKW 137 KDW 138 FSW 140 VKW 14 VKW 145 Κόλλες & Αρµόστοκοι

12 10 Κόλλες & Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι ACRYLIC C1 SKW 11 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση κεραµικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κ.τ.λ. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m Γκρι 5Kg 48 0,19 4,75 Λευκή 5Kg 48 0,0 5,00 EXTRA C1T SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων µε µηδενική κάθετη ολίσθηση Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Εφαρµογή: Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραµικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κ.τ.λ. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m Γκρι 5 Kg 48 0,5 6,5 Λευκή 5 Kg 48 0,6 6,50 Γκρι 5 Kg ,36 1,80 Λευκή 5 Kg ,37 1,85 SPECIAL C1TE SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων µε µηδενική κάθετη ολίσθηση και αυξηµένο ανοιχτό χρόνο Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Γκρι 5 Kg 48 0,7 6,75 Εφαρµογή: Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα Λευκή 5 Kg 48 0,8 7,00 κάτω. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραµικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κ.τ.λ. και για εφαρµογές στις οποίες απαιτείται µεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερµοκρασίες. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m SUPER CΤ VKW 10 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων µε µηδενική κάθετη ολίσθηση για µη απορροφητικά πλακίδια Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρ- µάρου, γρανίτη και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κ.τ.λ. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m Γκρι 5 Kg 48 0,3 8,00 Λευκή 5 Kg 48 0,33 8,5 QUARTZ CE VKW 11 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων µε αυξηµένο ανοιχτό χρόνο για µη απορροφητικά πλακίδια Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Γκρι 5 Kg 48 0,3 8,00 Εφαρµογή: Παρουσιάζει εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρµάρου, γρανίτη, πλακιδίων Λευκή 5 Kg 48 0,33 8,5 cotto, πλακιδίων klinker και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα, µωσαϊκά, κ.τ.λ. και για εφαρµογές στις οποίες απαιτείται µεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερµοκρασίες. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

13 Κόλλες & Αρµόστοκοι 11 SUPER ACRYLIC CTE VKW 14 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων µε µηδενική κάθετη ολίσθηση και αυξηµένο ανοιχτό χρόνο για µη απορροφητικά πλακίδια Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Γκρι 5Kg 48 0,39 9,75 Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο Λευκή 5Kg 48 0,40 10,00 Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρ- µάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker και γενικά Γκρι 5Kg ,49,45 απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα, µωσαϊκά, κ.τ.λ. και για Λευκή 5Kg ,50,50 εφαρµογές στις οποίες απαιτείται µεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερµοκρασίες. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m Κόλλες & Αρµόστοκοι FLEX CTE VKW 16 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική Ελαστική πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Γκρι 5 Kg 48 0,44 11,00 Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Λευκή 5 Kg 48 0,45 11,5 Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρµάρου, Γκρι 5 Kg ,54,70 γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε υποστρώµατα µε υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε Λευκή 5 Kg ,55,75 θερµικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους µε συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερµαινόµενα δάπεδα, µπάνια, ντουζιέρες, εκθέσεις αυτοκινήτων εµπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες, κλπ. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m THICK CTE VKW 17 Ακρυλική χοντρόκοκκη κόλλα για πλακίδια µεγάλων διαστάσεων Χοντρόκοκκη κόλλα βάσεως τσιµέντου κατάλληλη για επικόληση µαρ- µάρων, γρανίτη και πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων. Γκρι 5 Kg 48 0,35 8,75 Εφαρµογή: Κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων 45Χ45, 50Χ50, 60Χ60 αλλά και µεγαλύτερων διαστάσεων, klinker, φυσικού cotto, πέτρας και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών Λευκή 5 Kg 48 0,36 9,00 πλακιδίων σε υποστρώµατα από µπετόν, σοβά, τσιµεντοκονία, σε θερµαινόµενα δάπεδα θερµαινόµενα δάπεδα, µπάνια, ντουζιέρες, κλπ. Συνίσταται, επίσης, και για την εξοµάλυνση του υποστρώµατος πριν την επικόλληση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακιδίων µπορεί να γίνει την επόµενη ηµέρα σε πάχος στρώσης µέχρι και 15mm. Κατανάλωση: 4-8 Kg/m ανάλογα µε την οµαλότητα της επιφάνειας και από το αν απαιτείται εξοµάλυνση του υποστρώµατος. SUPER FLEX CTE S1 VKW 18 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας Ελαστική πλακιδίων βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Γκρι 5 Kg ,69 17,5 Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταµένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρµάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres, Λευκή 5 Kg ,70 17,50 porcellanato, porcellanato smaltato, υαλοψηφίδες πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε υποστρώµατα µε υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερµικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους µε συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερµαινόµενα δάπεδα, παλιές στρώσεις πλακιδίων, πισίνες, µπάνια, ντουζιέρες, εκθέσεις αυτοκινήτων, εµπορικά κέντρα κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, δεξαµενές, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες, µεταλλικές επιφάνειες, κλπ. Κατανάλωση:,0-4,0 Kg/m CTE S VKW 13 Ελαστική κόλλα πλακιδίων συστατικών 10Kg (Α+Β),40 4,00 Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων συστατικών για επενδύσεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστολές. Εφαρµογή: Κατάλληλη για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούµενες επιφάνειες, σε επιφάνειες γυψοσανίδας, σε πισίνες, χώρους WC, λουτρών, αποδυτήριων κλπ. Είναι κατάλληλη για εφαρµογές πλακιδίων σε πατάρια, ξύλινες σκάλες, ταράτσες, µπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρµανση καθώς και για την τοποθέτηση πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων καθώς και νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές πλακοστρώσεις. Κατανάλωση:,5-4 Kg/m σε επίπεδο υπόστρωµα. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

14 1 Κόλλες & Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι CFT FKW 134 Ακρυλική κολλά πλακιδίων ταχείας πήξης Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως, βάσεως τσιµέντου, τροποποιη- µένη µε πολυµερικά πρόσθετα. Είναι ιδανική για εφαρµογές όπου απαιτείται η αυθηµερόν αρµολόγηση και παράδοση της πλακόστρωσης (τοίχος, ή δάπεδο). Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση. Λευκή 5 Kg 48 0,57 14,5 Εφαρµογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, µαρµάρου, γρανίτη και γενικά απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κ.τ.λ. Κατανάλωση: 3,0-5,0 Kg/m CT MKW 136 Ακρυλική κόλλα µαρµάρων Κόλλα µαρµάρων και γρανίτη, βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες και για εφαρµογή σε µεγάλα πάχη. Εφαρµογή: Κατάλληλη για την επίστρωση µαρµάρων και γρανιτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει τις επιφάνειες των µαρµάρων από το λέκιασµα. Λευκή 5 Kg Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου CΤ µε βάση το ΕΝ Κατανάλωση: 4,0-5,0 Kg/m 48 0,37 9,5 Κόλλες ειδικών εφαρµογών VKW 137 Λάσπη µαρµάρων, πέτρας και πλακών πεζοδροµίου Λάσπη µαρµάρων πέτρας και πλακών πεζοδροµίου. Εφαρµογή: Έτοιµο τσιµεντοκονίαµα τοποθέτησης µαρµάρων σε δάπεδα, πέτρας, καθώς και για την διάστρωση -αρµολόγηση πλακών πεζοδροµίου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα ώστε να µην επιτρέπει την αλλοίωση της απόχρωσης των µαρµάρων. Μπορεί να εφαρµοστεί και µε µηχανή σοβά (νέου τύπου). Κατανάλωση: 15 Kg / m / cm Γκρι 5 Kg Λευκή 5 Kg 48 0,14 3, ,15 3,75 KDW 138 Λευκό κονίαµα υαλότουβλων και διακοσµητικών τούβλων Κονίαµα βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιµο και αρµολόγηση διακοσµητικών δοµικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρµόζεται σε πάχη 1-cm. Εφαρµογή: Κατάλληλο για συγκόλληση υαλότουβλων, διακοσµητικών τούβλων, φυσικής ή συνθετικής πέτρας πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως µπετόν, ελαφρύ µπετόν, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες, αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα κλπ. Κατανάλωση (Ενδεικτικά): 5 Kg ,53,65 5 Kg 48 0,43 10,75 m/gk ιανίε ησωλάνατακ η m/gk01ιανίεησωλάνατακηmc1ύοµραςοχάπιακmc5,1x5x91ςιεσάτσαιδεµαλβύοτάκιτηµσοκαιδαιγ FSW 140 Κονίαµα για πυρότουβλα - Γκρι Πυρίµαχο κονίαµα βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα. Παρουσιάζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες µέχρι και 1000 C. Εφαρµογή: Κατάλληλο για συγκόλληση και αρµολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή φθαρµένων αρµών και πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, καµινάδες, κλπ. Κατανάλωση: 4,0-6,0 Kg/m 5 Kg ,79 3,95 5 Kg 48 0,71 17,75 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

15 Κόλλες & Αρµόστοκοι 13 DTE VKW 14 ACRYL Έτοιµη ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε µορφή πάστας Έτοιµη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε µορφή πάστας. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DTE κατά το πιστοποιητικό 5 Kg 60,14 10,70 ποιότητας EN 1004:001. Εφαρµογή: Είναι ιδανική κόλλα για την επικάλυψη γυψοσανίδων, τσιµεντοσανίδων, ξύλου, MDF, παλιών στρώσεων πλακιδίων κλπ, σε εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 1,5-5 Kg/m ανάλογα µε την οµαλότητα της επιφάνειας 15 Kg 18 1,78 6,70 Κόλλες & Αρµόστοκοι RT VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων Εποξειδική κόλλα, συστατικών (Α+Β), για πισίνες, χηµικές βιοµηχανίες, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και παρασκευής τροφίµων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, κλινικές, πλυντήρια κλπ. Εφαρµογή: Κατάλληλη για εφαρµογές κεραµικών πλακιδίων επάνω σε µεταλλικές επιφάνειες, αµίαντο, MDF, γυαλί, κλπ. Εφαρµόζεται 5 Kg (Α+Β) (Α+Β) 96 (Α+Β) 5,75 8,75 σε τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και µη, κεραµικών ή γρανιτένιων πλακιδίων, µικρών και µεγάλων διαστάσεων, φυσικών και τεχνητών λίθων, υαλοψηφίδων, gres porcelanato, πλακιδίων τύπου cotto και Klinker. εν αλλοιώνει τα λευκά ή ανοικτού χρώµατος µάρµαρα όταν αυτά είναι στεγνά κατά την εφαρµογή. Κατανάλωση: 1,5-5 Kg/m ανάλογα µε την οµαλότητα της επιφάνειας Συσκευασία: (4,66 Kg Α + 0,34 Kg B) Σφραγιστικά - Στεγανωτικά ANTI-MOULD Αντιµουχλική σιλικόνη Περιγραφή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Κιβ./Παλ. Euro/Κιβ. Euro/Τεµ. Αντιµουχλική σιλικόνη µε εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα. Ανθεκτική στις ακτίνες UV και στις καιρικές συνθήκες. Για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε κουζίνες, µπάνια, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, γυάλινες και οικοδοµικές κατασκευές. Εφαρµογή: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πορσελάνη, ανοξείδωτο 80 ml ,00,0 χάλυβα, αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο αλλά και σε εποξειδικά ή πολυεστερικό πάνελ. Να µην χρησιµοποιηθεί σε ενυδρεία. εν βάφεται. Απόχρωση: ιαφανής, λευκή. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας. Κατανάλωση: αγγισύφ άνα m5,1 :m5 x m5 ςό Αρµός 10mm x 10mm: 3,1m ανά φύσιγγα SEAL POOL Σιλικόνη για µόνιµη εµβάπτιση στο νερό Περιγραφή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Κιβ./Παλ. Euro/Κιβ. Euro/Τεµ. Ουδέτερη σιλικόνη κατάλληλη για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό (π.χ. πισίνες). Εφαρµογή: Για εφαρµογές που απαιτούν ελαστικότητα (κουζίνες, µπάνια, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, κλπ). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο αλλά και 80 ml ,00 3,0 σε εποξειδικά ή πολυεστερικό πάνελ, γυαλί, πολυκαρβονικό, πολυεστέρα, αφρολέξ. Ανθεκτική στο χλώριο. εν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Απόχρωση: ιαφανής. Κατανάλωση: Αρµός 5mm x 5mm: 1,5m ανά φύσιγγα Αρµός 10mm x 10mm: 3,1m ανά φύσιγγα ELASTO PU Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη Περιγραφή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Κιβ./Παλ. Euro/Κιβ. Euro/Τεµ. Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδοµικά υλικά. Εφαρµογή: Κατάλληλη για στεγανοποίηση αρµών και για κατασκευή αρµών διαστολής σε µπετόν, ξύλο, µέταλλο, κουφώµατα από αλουµίνιο ή PVC και τοιχοποιία. Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Απόχρωση: Λευκή, γκρι. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας. 310 ml 600 ml ,60 61,0 3,80 5,10 Κατανάλωση: Αρµός 5mm x 5mm: 1,5m ανά φύσιγγα 310ml / 4m ανά λουκάνικο 600ml Αρµός 10mm x 10mm: 3,1m ανά φύσιγγα 310ml / 6m ανά λουκάνικο 600ml Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

16 14 Κόλλες & Αρµόστοκοι Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι FMF 150 Αρµόστοκος Περιγραφή - Εφαρµογή Έγχρωµος αρµόστοκος, ενός συστατικού, βάσεως τσιµέντου, τροποποιηµένος µε πολυµερικά πρόσθετα, κατάλληλος για αρµολόγηση πλακιδίων. Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG WA µε βάση το ΕΝ Παράγεται σε δύο τύπους: Λεπτόκοκκος Νο301-Νο36: πάχος αρµού έως 5mm. Χονδρόκοκκος Νο501-Νο55: πάχος αρµού 5-0mm. Κατανάλωση: m/g ανάλογα το είδος των : πλακιδίων και ον το πλάτος των αρµών. m/g : ον.νώµρα νωτ ςοτάλπ οτ ιακ νω Χρωµατολόγιο FMF λεπτόκοκκος Προϊόν / Κωδ. Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Πάχος Αρµού 0-5 mm 301 ΛΕΥΚΟ 5 Kg ,77 3,85 30 ΚΡΕΜ 5 Kg ,77 3, ΜΠΕΖ 5 Kg ,77 3, ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ 5 Kg ,78 3, ΑΪΒΟΡΙ 5 Kg ,78 3, ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ 5 Kg ,78 3, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ 5 Kg ,77 3, ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΓΚΡΙ 5 Kg ,78 3, ΓΚΡΙ 5 Kg ,78 3, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ 5 Kg ,81 4, ΑΝΘΡΑΚΙ 5 Kg ,81 4,05 31 ΜΟΚΑ 5 Kg ,78 3, ΚΑΦΕ 5 Kg ,8 4, ΣΟΚΟΛΑΤΙ 5 Kg ,95 4, WEGE 5 Kg ,95 4, COTTO 5 Kg ,95 4, ΠΟΡΦΥΡΟ 5 Kg 4 10,30 11, AQUA MARINE 5 Kg ,30 6, ΓΑΛΑΖΙΟ 5 Kg ,95 4,75 30 ΠΡΑΣΙΝΟ 5 Kg ,30 6,50 31 ΩΧΡΑ 5 Kg ,95 4,75 3 ΚΙΤΡΙΝΟ 5 Kg ,75 8,75 33 ΡΟΖ 5 Kg ,8 4,10 34 ΜΠΛΕ 5 Kg ,98 4,90 35 ΜΑΥΡΟ 5 Kg ,04 5,0 36 ΒΕΡΑΜΑΝ 5 Kg ,95 4,75 *Οι πραγµατικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωµατολόγιο Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

17 Κόλλες & Αρµόστοκοι 15 Χρωµατολόγιο FMF χονδρόκοκκος Προϊόν / Κωδ. Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Πάχος Αρµού 5-0 mm 501 ΛΕΥΚΟ 5 Kg ,56,80 Κόλλες & Αρµόστοκοι 50 ΚΡΕΜ 5 Kg ,55, ΜΠΕΖ 5 Kg ,56, ΑΪΒΟΡΙ 5 Kg ,60 3, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ 5 Kg ,50, ΓΚΡΙ 5 Kg ,7 3, ΑΝΘΡΑΚΙ 5 Kg ,60 3, ΚΑΦΕ 5 Kg ,85 4,5 515 WEGE 5 Kg ,7 3, COTTO 5 Kg ,85 4,5 519 ΓΑΛΑΖΙΟ 5 Kg ,7 3,60 55 ΜΑΥΡΟ 5 Kg ,95 4,75 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

18 16 Κόλλες & Αρµόστοκοι Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι CG FMF 155 Εποξειδικός αρµόστοκος συστατικών Περιγραφή - Εφαρµογή Εποξειδικός αρµόστοκος δύο συστατικών ΑΒ χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για τη πλήρωση αρµών πλάτους από -1 mm..μετά την σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές (θλίψη,κάµψη, πρόσφυση), αντοχές στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό & αλατούχο νερό. Κατάλληλος για αρµολόγηση πλακιδίων σε πισίνες, πλακιδίων δαπέδων εργοστάσιων, σφαγείων, ζυθοποιιων, γαλακτοκοµείων βιοµηχανιών τροφίµων & χηµικων, νοσοκοµείων, σπιτιών, κλπ. Κατανάλωση: Για πλακάκια 10x10 και πλάτος αρµού 4 mm απαιτείται 1 Kg / m ια πλακάκια Γ 1x4 και πλάτος αρµού 8 mm απαιτείται Kg / m Συσκευασία: (,8 Kg Α + 0,18 Kg B) Χρωµατολόγιο Εποξειδικός αρµόστοκος συστατικών Προϊόν / Κωδ. Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Πάχος Αρµού 0-5 mm 701 ΛΕΥΚΟ 3 Kg 60 6,0 18,60 70 ΚΡΕΜ 3 Kg 60 6,0 18, ΜΠΕΖ 3 Kg 60 6,0 18, ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ 3 Kg 60 6,0 18, ΑΪΒΟΡΙ 3 Kg 60 6,0 18, ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ 3 Kg 60 6,0 18, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ 3 Kg 60 6,0 18, ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΓΚΡΙ 3 Kg 60 6,0 18, ΓΚΡΙ 3 Kg 60 6,0 18, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ 3 Kg 60 6,0 18, ΑΝΘΡΑΚΙ 3 Kg 60 6,0 18,60 71 ΜΟΚΑ 3 Kg 60 6,0 18, ΚΑΦΕ 3 Kg 60 6,0 18, ΣΟΚΟΛΑΤΙ 3 Kg 60 6,0 18, WEGE 3 Kg 60 6,0 18, COTTO 3 Kg 60 6,0 18, AQUA MARINE 3 Kg 60 6,0 18, ΓΑΛΑΖΙΟ 3 Kg 60 6,0 18,60 71 ΩΧΡΑ 3 Kg 60 6,0 18,60 7 ΚΙΤΡΙΝΟ 3 Kg 60 6,0 18,60 74 ΜΠΛΕ 3 Kg 60 6,0 18,60 76 ΒΕΡΑΜΑΝ 3 Kg 60 6,0 18,60 *Οι πραγµατικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωµατολόγιο Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

19 Κόλλες & Αρµόστοκοι 17 FMF 160 LUX Αρµόστοκος - πορσελανάτος Περιγραφή - Εφαρµογή Υλικό κατάλληλο για σφράγιση αρµών κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέδου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. ιαθέτει υψηλές µηχανικές αντοχές, χαρακτηριστική χρωµατική οµοιογένεια και σταθερότητα. Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες. Αποτρέπει την ανάπτυξη µικροοργανισµών και το σχηµατισµό µυκητών και λεκέδων αλάτων (efflorescence) στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρµόστοκων τύπου CG WA κατά ΕΝ Εφαρµόζεται για πλάτος αρµών 1-8 mm. ιατίθεται σε 17 χρωµατισµούς. Κατανάλωση: 0, - Kg/m (ανάλογα τις διαστάσεις των πλακιδίων) Κόλλες & Αρµόστοκοι Χρωµατολόγιο FMF 160 LUX Προϊόν / Κωδ. Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. 601 ΛΕΥΚΟ 5 Kg ,04 5,0 60 ΚΡΕΜ 5 Kg ,04 5,0 603 ΜΠΕΖ 5 Kg ,04 5,0 604 ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ 5 Kg ,04 5,0 605 ΑΪΒΟΡΙ 5 Kg ,08 5, ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ 5 Kg ,04 5,0 607 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ 5 Kg ,04 5,0 609 ΓΚΡΙ 5 Kg ,04 5,0 610 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ 5 Kg ,08 5, ΑΝΘΡΑΚΙ 5 Kg ,08 5,40 61 ΜΟΚΑ 5 Kg ,08 5, ΚΑΦΕ 5 Kg ,10 5, ΣΟΚΟΛΑΤΙ 5 Kg ,10 5, WEGE 5 Kg ,8 6, COTTO 5 Kg ,8 6, ΓΑΛΑΖΙΟ 5 Kg ,8 6,40 65 ΜΑΥΡΟ 5 Kg ,09 5,45 *Οι πραγµατικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωµατολόγιο Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

20 18 Κόλλες & Αρµόστοκοι Βοηθητικά Υλικά Κόλλες & Αρµόστοκοι BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης αρµού κλειστής κυψέλης Περιγραφή ιάµετρος Συσκευασία Euro/m Euro/κιβ. Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ή πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρµου. ιατίθεται σε διαµέτρους από 10 έως 70mm. 10 mm 600 m 0,10 60,00 Η επιλογή της σωστής διάστασης είναι: 50% µεγαλύτερη διάµετρος από τον αρµό. Εφαρµογή: Για υποστήριξη του σφραγιστικού υλικού, έτσι ώστε να επιτύχουµε τις σωστές διαστάσεις αρµού. 0 mm 150 m 0,19 8,50 Σταυροί πλακιδίων Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεµ) Euro/σακούλα Σ ,70 Σ 500 4,10 Σ ,60 Σ ,60 Σ ,10 Σ ,90 Σ ,40 Σ ,70 Σ ,00 Ταφ πλακιδίων Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεµ) Euro/σακούλα Τ 500 4,50 Τ ,00 Τ ,50 Τ ,00 Τ ,90 Τ ,00 Ύψιλον πλακιδίων Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεµ) Euro/σακούλα Y ,00 Y ,00 Y ,00 Y ,50 Σφήνα πλακιδίων Πάχος (mm) Συσκευασία (τεµ) Euro/σακούλα ,50 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

21 Κόλλες & Αρµόστοκοι 19 Αστάρια και Καθαριστικά VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης ιαφανές µη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για µάρµαρα και πλακίδια cotto µε άρωµα λεµονιού. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα. Εφαρµογή: Όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών µέσων (π.χ. για τον καθαρισµό µαρµάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά ευαίσθητων πλακιδίων). Είναι ιδανικό για πλακάκια µε µεταξοτυπία και ειδικές διακοσµήσεις, τα οποία καθαρίζονται µε ένα µαλακό πανί. Κατανάλωση: 1lt/5m επιφάνειας 1 Lt 16 40,97,97 Κόλλες & Αρµόστοκοι VLX 18 Όξινο καθαριστικό και λαµπρυντικό αρµών και κεραµικών πλακιδίων ιαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαµπρυντικό αρµών και κεραµικών πλακιδίων. Καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί τα χρώµατα του αρµόστοκου ζωντανά και λαµπερά µετά την εφαρµογή. Εφαρµογή: Αφαιρεί από τα πλακάκια και τους αρµούς σχηµατισµούς κρούστας τσιµέντου, αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείµµατα από κόλλες και αµµοκονιάµατα καθώς και λεκέδες από γράσσα, βερνίκια, λάδια κλπ. ε χρησιµοποιείται για καθαρισµό µαρµάρου, διακοσµητικής πέτρας από ασβεστόλιθο και επιφανειών µη ανθεκτικών στα οξέα. Κατανάλωση: 1lt/5,5m επιφάνειας 1 Lt 16 40,97,97 VLX 186 Ενισχυτικό κόλλας και αρµόστοκου - Αστάρι Το προϊόν VLX 186 είναι ένα ακρυλικό βελτιωτικό κονιαµάτων, χωρίς οργανικούς διαλύτες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εφαρµογή: Συνίσταται για βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρµόστοκου. Αυξάνει την συγκολλητική ικανότητα, µειώνει σηµαντικά την απορροφητικότητα σε νερό. Χρησιµοποιείται και ως αστάρι αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε απαιτητικά υποστρώµατα (παλιά πλακίδια, µάρµαρα, µωσαϊκό, κλπ) Κατανάλωση: Ρητίνη : 40-80g VLX 186 ανά κιλό προϊόντος 1 Kg 5 Kg 0 Kg ,10,50,5 3,10 1,50 45,00 Αστάρι m51 επιφάνειας /gk 1 :ςειενάφιπε ςέκιτηφοροπα ημ : Απορροφητικές επιφάνειες: 1 Kg/ 5 m επιφάνειας GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & µωσαϊκών Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης µε πολυµερή συνθετικά υλικά, προσµίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άµµο. Εφαρµογή: Για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε παλιά πλακάκια και µωσαϊκά, όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες και χαµηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Εφαρµόζεται επίσης πάνω σε λεία επιχρίσµατα, ξύλο και τσιµεντοσανίδες. Κατανάλωση: 0,4 Kg/m 5 Kg 15 Kg 7 18,90,50 14,50 37,50 Απόχρωση: Κίτρινο Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

22 0 Κόλλες & Αρµόστοκοι Κόλλες & Αρµόστοκοι Κανόνες για µία σωστή πλακόστρωση εµύοτεθοποτνωίδικαλπνωτησηλόκγυσηταιγ µια ποσότητα κόλλας, ανάλογα µε την επιφάνεια, και στη συνέχεια την χτενίζουµε µε την οδοντωτή σπάτουλα έτσι ώστε να υπάρξει οµοιόµορφο άπλωµα της κόλλας. Οι διαστάσεις των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το µέγεθος των πλακιδίων. Για µεγάλα πλακάκια χρησιµοποιούνται σπάτουλες µε µεγάλα δόντια. ησέθητσνωίεχιοτσνωτήγοµραφενητάτεμ τους πιέζουµε ή κατά περίπτωση χτυπάµε ελαφρά ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επαφή όλης της επιφάνειάς τους µε την κόλλα. θιρεποτ ιεχράπυ ώ ησητέθοποτνητάτεµιακοιρ των στοιχείων στη θέση τους, να γίνουν µικροδιορθώσεις (βλέπε τον χρόνο διόρθωσης για κάθε κόλλα χωριστά). αιγ εµύοτεθοποτ ατ αν περίπου 0 λεπτά, µετά την επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια. ιεχέ ιτόετεσώτσιπαιδαλόκ νητ σχηµατιστεί «πέτσα», τότε αφαιρέστε την και τοποθετήστε νέα. m5 πρέπει νωτ ςερετύλαγεµ να ςει ςυοληλλάτακ τοποθετούνται εµύοιοποµισηρχ αρµοί διαστολής. Οι συνδέσεις ιατεζάιερχ υ οδηγούς (σταυρουδάκια, ταφ κ.τ.λ.). µεταξύ δαπέδων/τοίχων θα πρέπει να γίνονται µε κατάλληλες σιλικονούχες µαστίχες. -λόκ ςητ ήγοµραφε λας κάτω από συνθήκες καύσωνα ή παγετού (ιδανικές συνθήκες +5 C έως +35 C). Αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής, µπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

23 1 Κόλλες & Αρµόστοκοι Αρµό Κόλλες & Α Αρµόστοκοι ρµόστοκοι

24

25 3 ClimaPLUS και Υλικά Προσόψεων Σύστηµα ClimaPLUS Πλεονεκτήµατα Μοναδική ποικιλία λύσεων και αποχρώσεων Ιδανική λύση για την αναπαλαίωση και τη θερµοµόνωση υφιστάµενων κτιρίων ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων Προστασία του περιβάλλοντος Πιστοποιητικό Ενεργειακής Ταυτότητας (ΚΕΝΑΚ) Προστασία του φέροντος οργανισµού και στεγάνωση των προσόψεων του κτιρίου Αποφυγή ρηγµατώσεων στο σοβά Εξοικονόµηση καυσίµων και ενέργειας έως και 60% Θερµοµόνωση χειµώνα καλοκαίρι Ηχοµόνωση Υπεραξία για το ακίνητο

26 4 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS Υλικό συγκόλλησης - Βασική στρώση επιχρίσµατος THC 403 Κόλλα βάσεως τσιµέντου Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Kονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. Συµµορφώνεται µε το πρότυπο ETAG 004. Κατανάλωση: m/gk0,4-5,3 Γκρι 5 Kg 60 0,7 6,75 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων THC 405 Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιµέντου Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Εξειδικευµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισµα θερµοµονωτικών πλακών σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιµέντο, χαλαζιακή άµµο µε µέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ETAG 004. Κατανάλωση: m/gk0,4-5,3 Γκρι 5 Kg Λευκή 5 Kg 60 0,3 8, ,33 8,5 THC 409 Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιµέντου Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Εξειδικευµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισµα θερµοµονωτικών πλακών σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιµέντο, χαλαζιακή άµµο µε µέγιστο κόκκο 0,5mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ETAG 004. Κατανάλωση: m/gk0,4-5,3 Γκρι 5 Kg Λευκή 5 Kg 60 0,53 13,5 60 0,54 13,50 THC 410 Ινοπλισµένη κόλλα - σοβάς βάσεως τσιµέντου Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Εξειδικευµένο ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισµα θερµοµονωτικών πλακών σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιµέντο, χαλαζιακή άµµο µε µέγιστο κόκκο 0,5mm, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενύου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόληση πετροβάµβακα. Γκρι 5 Kg Λευκή 5 Kg Γκρι 5 Kg Λευκή 5 Kg ,65 0,66 0,57 0,58 3,5 3,30 14,5 14,50 Κατανάλωση: m/gk0,4-5,3 Θερµοµονωτικό υλικό Πλάκες ιογκωµένης Πολυστερίνης EPS ClimaPLUS EPS-F 80 Διογκωµένη πολυστερίνη Περιγραφή ιάσταση (mm) Πάχη (mm) Συσκευασία Φύλλα/δέµα m /δέµα Τιµή /m Σταθερές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης EPS για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Πιστοποιηµένες µε σήµανση CE µε βάση το πρότυπο ΕΝ Πυκνότητα: Kg/m 3 Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: Km/W 730,0=λ 1000 x ,00, x ,00 4, x ,50 5,74 ιατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

27 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS 5 ClimaPLUS EPS-F 100 Διογκωµένη πολυστερίνη Περιγραφή ιάσταση (mm) Πάχη (mm) Συσκευασία Φύλλα/δέµα m /δέµα Τιµή /m Σταθερές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης EPS για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Πιστοποιηµένες µε σήµανση CE µε βάση το πρότυπο ΕΝ Πυκνότητα: 18-0 Kg/m 3 Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: Km/W 630,0=λ 1000 x ,00, x ,00 4, x ,50 6,44 ιατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύµενη γραφιτούχα διογκωµένη πολυστερίνη Περιγραφή Σταθερές πλάκες αυτοσβενύµενης γραφιτούχας διογκωµένης πολυστερίνης EPS για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Παρουσιάζουν 15% - 0% καλύτερες θερµοµονωτικές ιδιότητες από το συµβατικές λευκές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης. Πιστοποιη- µένες µε σήµανση CE µε βάση το πρότυπο ΕΝ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: Km/W 30,0=λ ιάσταση (mm) Πάχη (mm) Συσκευασία Φύλλα/δέµα m /δέµα Τιµή /m 1000 x ,80 6, x ,60 8, x ,00 10,00 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης ΧPS Αναπνέουσα εξηλασµένη πολυστερίνη THRAKON Περιγραφή Σταθερές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ΧPS για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Πιστοποιηµένες µε σήµανση CE µε βάση το πρότυπο ΕΝ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας * λd(max): λ (W/mK) πάχος (cm) 0,031 0,03 3 0, , * Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συµπεριφορά που θα έχει το υλικό µετά από περίπου 5 χρόνια. ιάσταση (mm) Πάχη (mm) Συσκευασία Φύλλα/δέµα m /δέµα Τιµή /m 150 x ,00 4, x ,50 5, x ,50 6, x ,00 8,3 150 x ,5 9, x ,50 11, x ,75 13, x ,00 16,86 Πετροβάµβακας Πετροβάµβακας THRAKON Περιγραφή Άκαυστες µονωτικές πλάκες από πετροβάµβακα µε ενισχυµένες θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Πιστοποιηµένες µε σήµανση CE µε βάση το πρότυπο ΕΝ ιάσταση (mm) Πάχη (mm) Συσκευασία Τιµή / m /δέµα m /παλέτα m 100 x ,3 86,40 8, x ,3 69,1 10, x ,60 57,60 13, x ,88 51,84 15, x ,88 40,3 17, x ,44 34,56 1, x ,44 8,80 6,3 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

28 6 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS YTONG multipor - Θερµοµονωτικές πλάκες YTONG Περιγραφή - Εφαρµογή Πυκνότητα ιαστάσεις Πάχος m /παλέτα m 3 /παλέτα Euro/m 3 Θερµοµονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα (AAC) κατάλληλες για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: λ= 0,045 W/mK kg/m mm x 500 mm 75 mm 18,00 1, mm 14,40 1,44 15 mm 10,80 1, mm 9,00 1,35 00 mm 7,0 1,44 50,00 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων Οπλισµός Πλέγµα ClimaPLUS (160 gr/m ) Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Ρολά/παλ. m /Παλ. Euro/m Euro/Τεµ. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS. Συµµορφώνεται µε το πρότυπο ETAG 004. Μάτι: 4 χ 4,5mm ιαστάσεις: ρολό 1m x 50m Κατανάλωση: 1,1m/m Συσκευασία: 33 ρολά / παλέτα 1650 m / παλέτα Ρολό 1m x 50m ,10 55,00 Στρώση εµποτισµού Έγχρωµο ακρυλικό αστάρι GLX 494 Prim Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιµασία του υποστρώµατος πριν την εφαρµογή ακρυλικής βάσης επιχρισµάτων ιάφανο 5 Kg 60,75 13,75 και χρωµάτων. Χρωµατίζεται ανάλογα µε την απόχρωση του τελικού επιχρίσµατος. ιάφανο 5 Kg 7,50 6,50 Αραίωση: έως 0% µε νερό Κατανάλωση µετά από αραίωση: Aκρυλικό αστάρι 0,0-05 Kg/ m ανά στρώση Χρωµατιστό 5 Kg 60,93 14,65 Χρωµατιστό 5 Kg 7,66 66,50 GLX 496 Acryl Λευκό ακρυλικό αστάρι Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιµασία του υποστρώµατος πριν την εφαρµογή ακρυλικής βάσης επιχρισµάτων και χρωµάτων. Κατάλληλο για εφαρµογή λευκών επιχρισµάτων. Αραίωση: 15% έως 0% νερό Κατανάλωση µετά από αραίωση: m/gk ανά 5,0-0,0 στρώση 5 Kg 5 Kg 60 7,75,50 13,75 6,50 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στην Αθήνα.

29 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS 7 Τελικό επίχρισµα Ακρυλικά επιχρίσµατα DEC 48 Polyplast Ακρυλικό επίχρισµα Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Έγχρωµο επίχρισµα ακρυλικής βάσης για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατανάλωση (DEC 48 Polyplast RILLEN): 4, m5,1 :m m/gk DEC 431 Fine,0 mm:,7 Kg/m,5 mm: 3,0 Kg/m 3,0 mm: 3, Kg/m Λείο ακρυλικό επίχρισµα µε ενίσχυση σιλικόνης Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Έγχρωµο επίχρισµα ακρυλικής βάσης, ενισχυµένο µε ρητίνες σιλικόνης, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατανάλωση: m/gk m0,1 :m Λευκό 5 Kg Χρωµατιστό 5 Kg Κατανάλωση (DEC 48 Polyplast SCRATCH): m/gk3, m0,1 :m 1,5 mm:,7 Kg/m,5 mm: 3, Kg/m Λευκό 5 Kg Χρωµατιστό 5 Kg 7 1,38 34,50 7 1,54 38,50 7 1,78 44,50 7 1,94 48,50 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων DEC 433 Mozaic Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. ιακοσµητικό ψηφιδωτό επίχρισµα από χρωµατιστούς κόκκους µαρµάρου, κατάλληλος για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 5 Kg 7 1,80 45,00 Κατανάλωση: m/gk5 m5,1 :m * ιατίθεται σε 8 αποχρώσεις Ψηφιδωτό επίχρισµα µε χρωµατιστούς κόκκους Επιχρίσµατα υδρύαλου DEC 49 Silicate Επίχρισµα υδρύαλου Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Έγχρωµο επίχρισµα βάσης υδρύαλου για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών µνηµείων. Κατανάλωση DEC 49 Silicate - SCRATCH: Κατανάλωση DEC 49 Silicate - RILLEN: m/gk5, m5,1 :m m/gk3, m0,1 :m,0 mm: 3,0 Kg/m 1,5 mm:,7 Kg/m,0 mm: 3, Kg/m Λευκό 5 Kg Χρωµατιστό 5 Kg 7 1,44 36,00 7 1,60 40,00 DEC 437 Si & Si Έγχρωµο επίχρισµα βάσης υδρύαλου, ενισχυµένο µε ρητίνες σιλικόνης, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών µνηµείων. Επίχρισµα υδρύαλου µε ενίσχυση σιλικόνης Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Κατανάλωση DEC 437 Si & SCRATCH: Κατανάλωση DEC 437 Si & Si RILLEN: m/gk5, m5,1 :m m/gk3, m0,1 :m,0 mm: 3,0 Kg/m 1,5 mm:,7 Kg/m,0 mm: 3, Kg/m Λευκό 5 Kg Χρωµατιστό 5 Kg 7,06 51,50 7, 55,50 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

30 8 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS Σιλικονούχο επίχρισµα DEC 438 Silicone Έγχρωµο σιλικονούχο επίχρισµα Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Έγχρωµο σιλικονούχο επίχρισµα για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων, επισκευή τοίχων κατεστραµµένων από την υγρασία και την προστασία πολιτιστικών µνηµείων. Λευκό 5 Kg Χρωµατιστό 5 Kg 7,0 55,00 7,36 59,00 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων Κατανάλωση DEC 438 Silicone - RILLEN: m/gk5, m5,1 :m,0 mm: 3,0 Kg/m,5 mm: 3,5 Kg/m 3,0 mm: 4,0 Kg/m Κατανάλωση DEC 438 Silicone - SCRATCH: m/gk3, m0,1 :m 1,5 mm:,7 Kg/m,0 mm: 3, Kg/m Επιχρίσµατα βάσεως τσιµέντου DEC 44 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισµα Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Λευκό επίχρισµα βάσεως τσιµέντου, ενισχυµένο µε ειδικές ρητίνες, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 5 Kg 60 0,4 6,00 Κατανάλωση: m/gk5.3-0,3 m0, :m Κόκκος: m 0, DEC 45 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισµα Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ. Euro/Kg Euro/Τεµ. Λευκό επίχρισµα βάσεως τσιµέντου, ενισχυµένο µε ειδικές ρητίνες, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 5 Kg 60 0,4 6,00 Κατανάλωση: m/gk5.3-0,3 m0, :m 3,5 mm: 5,7 Kg/m Κόκκος: m5,3/0, m *Σχετικά µε το χρωµατισµό των οργανικών επιχρισµάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στη βεντάλια και το χρωµατισµένο υλικό, η εταιρία µας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγµατισµός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία του τελικού χρώµατος. Σε περίπτωση συµπληρωµατικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάση του δελτίου αποστολής ή τιµολογίου της αρχικής παραγγελίας. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

31 Σύστηµα Θερµοµόνωσης ClimaPLUS 9 Βύσµατα και παρελκόµενα Βύσµα στερέωσης ClimaPLUS για τούβλο Περιγραφή - Εφαρµογή ιαστάσεις Τεµ./κιβ.* Euro/κιβ. Euro/Τεµ.** Βύσµα στερέωσης ClimaPLUS για τούβλο. Πλαστικό, καρφωτό. 60mm x 10mm x 90mm 50 3,50 0,13 ιαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ. 60mm x 10mm x 10mm 50 37,50 0,15 * Η συσκευασία διαθέτει και τα πλαστικά καρφιά ** Μεταλλικό βύσµα: 0,09 επιπλέον 60mm x 10mm x 140mm 50 4,50 0,17 60mm x 10mm x 160mm 50 47,50 0,19 60mm x 10mm x 180mm 50 55,00 0, Βύσµα στερέωσης ClimaPLUS για σκυρόδεµα Περιγραφή - Εφαρµογή ιαστάσεις Τεµ./κιβ. Euro/κιβ. Euro/Τεµ. Βύσµα στερέωσης ClimaPLUS για µπετό. Πλαστικό, καρφωτό. ιαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ. 45mm x 8mm x 110mm ,00 0,16 Μεταλλική φρέζα ιαστάσεις Τεµ./κιβ. Euro/κιβ. Euro/Τεµ. 60 mm ,00 40,00 ClimaPLUS - Υλικά Προσόψεων Προφίλ Νεροσταλάκτης ClimaPLUS µε αντιαλκαλικό πλέγµα ιαστάσεις Τεµ./κιβ. m/δέµα Euro/m Euro/Τεµ.,5 m x 11 cm x 6 cm 5 500,0 5,50 Πλαστικό γωνιόκρανο Περιγραφή - Εφαρµογή ιαστάσεις Τεµ./κιβ. m/δέµα Euro/m Euro/Τεµ. Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) ClimaPLUS µε αντιαλκαλικό πλέγµα,5m x 17cm x 5cm ,78 1,95 Οδηγός εκκίνησης αλουµινίου ClimaPLUS ιαστάσεις Τεµ./κιβ. m/δέµα Euro/m Euro/Τεµ.,5m / 33mm 0 50,0 5,50,5m / 53mm 0 50,60 6,50,5m / 73mm ,00 7,50,5m / 83mm ,40 8,50 Π ςήποκςοκγά X/ Eςηνίρετσυλοπςεκάλπαιγ PS P S Περιγραφή Μήκος κοπής Βάθος κοπής Βάρος ιαστάσεις Τροφοδοσία Euro/Τεµ. υνατότητα κοπής σε ευθεία και σε γωνία 1395 mm 95 mm 16,5 Kg 1370 x 530 x 0 30 Volt 700,00 Εργαλείο χειρός για κοπή πλακών πολυστερίνης EPS / XPS Περιγραφή Θερµαίνεται µόνο σε Τάση Για κοπή θερµοµονωτικών πλακών πάχους έως 140 χιλιοστά και για τα ειδικά κοψίµατα. 10 sec 30V-50Hz - 110V-60Hz Ισχύς εισόδου ιαλείπουσα λειτουργία Βάρος Euro/Τεµ. 110 Watt 1/4 min 105 gr 50,00 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ και είναι παραδοτέες στo εργοστάσιο (Ορεστιάδας).

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Swedish quality quality Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Περιεχόμενα Κόλλες & Αρμόστοκοι 5 Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Swedish quality ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρμογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230.

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230. 18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230 Περιεχόμενα Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σελίδες Για κάθε χρήση...υπάρχει λύση... 4 Εταιρικό προφίλ... 6 ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ Προϊόντα 1. Προϊόντα πλακιδίων & μαρμάρων 1.1 Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών... 14 1.2 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων Κόλλες σε μορφή σκόνης Κόλλες σε ρευστή μορφή Πρωτοποριακά συστήματα τοποθέτησης πλακιδίων Αρμόστοκοι και σφραγιστικά πλακιδίων και μαρμάρου Εποξειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012 Τεχνικός οδηγός εφαρµογής Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Θερµοµόνωση και ανακαίνιση 4 Γενικά για το σύστηµα Knauf Thermoprosopsis 5 οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 5... 6.. 7. 8. 0.. 9. Επισκευές και Συντήρηση Κατοικιών Η συντήρηση και επισκευή των κατοικιών συχνά

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη διαπνοή των Υλικών. Αδιάρρηκτα με μεγάλη Ελαστικότητα Υλικά. Αυτοκαθαριζόμενα Υλικά ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μεγάλη διαπνοή των Υλικών. Αδιάρρηκτα με μεγάλη Ελαστικότητα Υλικά. Αυτοκαθαριζόμενα Υλικά ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μεγάλη διαπνοή των Υλικών Αδιάρρηκτα με μεγάλη Ελαστικότητα Υλικά Αυτοκαθαριζόμενα Υλικά ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένου prospectus Τομή του συστήματος θερμομόνωσης TYTAN Ε ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry 2014 1 www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry Fyrom Πίνακας περιεχομένων 01. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 1.1 Κόλλες πλακιδίων δαπέδου, τοίχου, προσόψεων και πισίνων 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικό Ευρετήριο A B E F I K

Αλφαβητικό Ευρετήριο A B E F I K ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αλφαβητικό Ευρετήριο A B E F H I K ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 33 ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 33 BETONPROTEKT F 18 BETONPROTEKT K2 18 BETONPROTEKT RP 17 BETONPROTEKT RT 17 EPOXY SAND 31, 34 FLOOROKOL LINO-GUM 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 XHMIKA ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 XHMIKA ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 XHMIKA ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 015 O διαχρονικά ισχυρός σας συνεργάτης με το ανθρώπινο πρόσωπο Η NEOTEX AEBE είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που, από την ίδρυση της το 1959,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 O διαχρονικά ισχυρός σας συνεργάτης με το ανθρώπινο πρόσωπο Η NEOTEX είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που, από την ίδρυση της το 959, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα 4. Σκυροδέτηση 4. Πρόσμικτα σκυροδέματος 6. Ειδικά πρόσθετα σκυροδέτησης 8. Ρυθμιστικά πρόσθετα κονιαμάτων τσιμέντου 11. Στεγανοποίηση 11. Τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση εργοστασίου & γραφείου: MARMODOM ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης ΤΚ 66200 Προσοτσάνη - Δράμα Ελλάδα Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

SINTECNO Hellas ABETE

SINTECNO Hellas ABETE SINTECNO Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στο Κορωπί Αττικής Ιστορικό της Εταιρείας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία Ελληνική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978 και από τότε μέχρι σήμερα πρωτοπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. HYPERFLOOR TM System 11 HYPERFLOOR TM -2K 11 HYPERCRETE 11 PRIMER-HC 11 EPOXY RESIN-51-FLOORING 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. HYPERFLOOR TM System 11 HYPERFLOOR TM -2K 11 HYPERCRETE 11 PRIMER-HC 11 EPOXY RESIN-51-FLOORING 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ System 3-8 CLASSIC 3 -LV 3-750 4-2K-W 4 -PB-1K, -PB-2K 4 -POLYUREA-2K-HC 5 -PB-TS, -TS, THERMOSMART 5-6 -ADY, -ADY-E, -ADY-100, -ADY-50, -ADY-2K 6-7 -A500 7 -D, -D-2K 8 -T 8 PU FINISH MATTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ Τα εποξειδικά δάπεδα συνιστούν δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητές τους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα τοποθέτησης Πλακιδίων και φυσικών Λίθων09

Προϊόντα τοποθέτησης Πλακιδίων και φυσικών Λίθων09 www.murexin.com ύναμη στην δόμηση. Προϊόντα τοποθέτησης Πλακιδίων και φυσικών Λίθων09 > Επισκόπηση Προϊόντων Ισχύς από 1.1.2009 Murexin Ο δυνατός συνεργάτης στο εργοτάξιο Murexin σηµαίνει : ο δυνατός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α, Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ δηµοτικών κοινοτήτων, έτους 2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα