Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...*"

Transcript

1 Από*προηγούμενο*μάθημα...* Τεχνολογία*Ήχου* Διάλεξη(12:(«Ηχητικές(Διασυνδέσεις( (Διανομή( Ηχητικού(Περιεχομένου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Στο*σημερινό*μάθημα...* Ψηφιακές(διασυνδέσεις(μεταξύ(συσκευών( Συστήματα(διανομής(ηχητικού(υλικού( Ψηφιακές*διασυνδέσεις*συσκευών* 1

2 Εισαγωγή* Εξειδικευμένα*συστήματα*διασύνδεσης* Η(επικοινωνία(με(τον(«αναλογικό(κόσμο»(γίνεται(μέσω(μετατροπέων( Ψ/Α(και(Α/Ψ(μετατροπείς( Απαραίτητη(η(διασύνδεση(μεταξύ(ψηφιακών(συστημάτων( Σύνδεση(από(ψηφιακό(σε(ψηφιακό( Εξειδικευμένα(συστήματα(διασύνδεσης(R(Digital(audio(interfaces( Ψηφιακά(πρωτόκολλα(επικοινωνίας( (General(purpose(interfaces( Serial/Parallel(interface( Ethernet(interface( Universal(Serial(Bus((USB)(v1.1(και(2.0( IEEE(1394((FireWire)(R(iLink( HDMI( Ενσύρματη(/(ασύρματη(διασύνδεση(( S/PDIF((Sony/Philips(Digital(Interface)( Διασύνδεση(για(οικιακές(κυρίως(εφαρμογές( AES/EBU(και(AES3( Στερεοφωνική(διασύνδεση(για(επαγγελματικές(κυρίως(εφαρμογές( MADI( Πολυκαναλική(διασύνδεση(για(επαγγελματικές(κυρίως(εφαρμογές( ilink((audio)( mlan( Γενική*μορφή*διασύνδεσης*συστημάτων* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*γενικά*στοιχεία* Πλεονέκτημα:(Υψηλή(ακρίβεια(χωρίς(παραμορφώσεις( Μη(μετάβαση(στο(αναλογικό(πεδίο(( Συσκευή ή Υποσύστηµα 1 Συσκευή ή Υποσύστηµα 1 ΙΝ OUT ΙΝ OUT Διασύνδεση µέσω S/PDIF ή ΑES/EBU ΙΝ OUT ΙΝ OUT Διασύνδεση µέσω ΜΑDI Συσκευή ή Υποσύστηµα 2 Συσκευή ή Υποσύστηµα 2 Πρότυπο(IECR958(type(I(( Στηρίζεται(σε(δύο(πρότυπα( AES3R1992( EBU(Tech.(3250RE (European(BroadcasÑng(Union)( Ψηφιακή(μετάδοση(στερεοφωνικών(δεδομένων( Κυρίως(για(επαγγελματικές(εφαρμογές(ήχου( Ο(χρονισμός(δημιουργείται(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( Υποστήριξη(οποιασδήποτε(συχνότητας(δειγματοληψίας((32R96kHz)( Υποστήριξη(και(DVD(εφαρμογών( Δυνατότητα(κωδικοποίησης/αποστολής(βοηθητικής(πληροφορίας( Mono/stereo( Συχνότητα(δειγματοληψίας( Ευκρίνεια(κβαντισμού( 2

3 Η*διασύνδεση*AES/EBU:*γενικά*στοιχεία*(συν.)* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*ηλεκτρικά*χαρακτηριστικά* Χρήση(διφασικής((Biphase)(κωδικοποίησης((όπως(στο(S/PDIF)( Διπλασιασμός(της(ροής(των(δεδομένων(( Ανάκτηση(του(ρολογιού(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( Χρήση(καλωδίου(συζευγμένων(αγωγών((twisted(pair)( Μέχρι(100m(απόσταση(ή(μεγαλύτερη((με(κατάλληλη(αντιστάθμιση)( Υλοποίηση(με(3(ακροδέκτες(τύπου(XLR( XLR σηµεία Ρολόι (2x bit rate) Source coding Channel coding (biphase mark) 2 2 Iσοσταθµιστής 1 1 Κύκλωµα Οδήγησης (Driver) Καλώδιο Δέκτης Αντίσταση(εισόδου/εξόδου((0.1( 110(Ω( (6(MHz)( Πλάτος(σήματος( Σφάλμα(χρονισμού((jiéer)( 2 7V((έξοδος)( 200mV((ελάχιστη(είσοδος)( 20(ns((μέγιστο)( Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*δεδομένων* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*δεδομένων*(συν.)* Τα(δεδομένα(χωρίζονται(σε(τμήματα(blocks( 1(block(R>(192(πλαίσια((frames)( 1(πλαίσιο(R>(2(υποπλαίσια((ένα(για(κάθε(κανάλι)( Διαχωρισμός(των(blocks(με(το(«Ζ»(πρόθεμα((preamble)( Το(πρόθεμα((Χ/Ψ/Ζ)(«παραβιάζει»(τους(κανόνες(της(διφασικής(κωδικοποίησης( Αποκλείεται(η(εμφάνιση(της(διαδοχής(των(bits(στα(δεδομένα( Πρόθεμα(καναλιού((Χ/Ψ)( Πρόθεμα(αρχής(block((Ζ)( Χ(πρόθεμα( Χ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Ζ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Χ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Χ Υποπλαίσιο 1 Υποπλαίσιο 2 Ψ(πρόθεμα( Πλαίσιο 191 Πλαίσιο 0 Πλαίσιο 1 Αρχή block Ζ(πρόθεμα( 1(περίοδος(δειγματοληψίας( 3

4 Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*υποπλαισίου* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*υποπλαισίου*(συν.)* Κάθε(υποπλαίσιο(αποτελείται(από(32bit((24(για(ηχητικά(δεδομένα)( bits Byte*0* bit Επαγγ./( Δεδομ.(/( ΠροRέμφαση( Κλείδ.( Συχνότητα(δειγματοληψίας( Οικιακή(( Ηχος( 000=άγνωστη( Συχν.( 000=0άγνωστη( 0=οικ.( 00=ήχος( 100=όχι0προAέμφ.( Δειγματ.( 010=0480kHz( 1=επαγ.( 10=0δεδ.( 110=50/150μs0προAεμφ.( 0=κλειδ.( 100=044.10kHz( (1=AES0/0EBU)( 111=CCITT0J.17( 10=0όχι( 110=0320kHz( Πρόθεμα LSB 24*bit*τιμή*ηχητικού*δείγματος MSB V U C P 192(υποπλαίσια(ανά(κανάλι( 24 channel status bytes byte( Περιγραφή*περιεχομένου* 0( Τύπος(εφαρμογής,(προRέμφαση,(συχνότητα(δειγματοληψίας( Validity User Status Channel Status Parity Byte*1* Είδος(καναλιού( 00000=0άγνωστο( 00010=020κανάλια( 00100=010κανάλι0(μονοφωνικό)( 00110=0πρωτεύον0/0δευτερεύον0κανάλι( 01000=0στερεοφωνικό( 01010=0δεν0χρησιμοποιείται( 01100=0δεν0χρησιμοποιείται( 11110=0διάνυσμα0του0byte03( Δεν(χρησιμοποιείται( 1( Είδος(καναλιού( 2( Μήκος(δείγματος( 3( Διάνυσμα(για(byte(1( 4( Bit(αναφοράς( 5( Δεσμευμένο( 6]9( Kώδικας(ASCII((7 bit)(για(την(συσκευή(εκπομπής( 10]13( Kώδικας(ASCII((7 bit)(για(την(συσκευή(λήψης( Byte*2( Μήκος(δείγματος( 0000=0μέγιστο020bit( 0010=0μέγιστο024bit( 0100=0μέγιστο020bit0(συντ.)( 0110=0δεν0χρησιμοποιείται( Κωδικοποιημένο(μήκος( 0000=0default default( 0010=023bit bit( 0100=022bit bit( 0110=021bit bit( 1000=020bit bit( 1010=024bit bit( 0( 14]17( Kώδικας(τοπικής(διεύθυνσης((32Rbit(διαδικός(κώδικας)( 18]21( Κώδικας(χρόνου((32Rbit(διαδικός(κώδικας)( 22( Δείκτες( 23( Κώδικας(ελέγχου(λαθών(CRC( H*διασύνδεση*S/PDIF:*γενικά*στοιχεία* H*διασύνδεση*S/PDIF:*Tύποι*καλωδίωσης* Δημιουργήθηκε(για(τη(διασύνδεση(ψηφιακών(πηγών(τύπου(CDRDA( «Οικιακή»(εκδοχή(του(AESREBU( H(διασύνδεσή(τους(είναι(αναξιόπιστη((ηλεκτρική(ασυμβατότητα)( Περιγράφεται(στο(πρότυπο(IECR958(type(II( Μετάδοση(μονής(κατεύθυνσης(ψηφιακών(σημάτων( Ευκρίνεια(κβαντισμού:(16bit((default)(έως(24bit( Συχνότητα(δειγματοληψίας:(32kHz((Satellite(Receivers),(44.1kHz((CDRDA),(48kHz( (DAT)( 2(ανεξάρτητα(κανάλια(ήχου( To(1998,(το(πρότυπο(μετονομάσθηκε(σε(IECR60958( Επέκταση(για(μετάδοση(πολυκάναλου(ήχου(βάσει(του(IECR61937( ACR3,(DTS,(MPEGR2( Ηλεκτρική(ψηφιακή(διασύνδεση( Ομοαξονικό((coaxial)(καλώδιο((75Ω)( Πλάτος(σήματος(+/R0.5V((1VpRp)( Τερματισμός(γραμμής(με(RCA(ή(BNC(connector( ~10m(κάλυψη(με(οριακές(απώλειες( Οπτική(ψηφιακή(διασύνδεση( Toshiba(Link((Toshlink)( Εκπομπός(ερυθρού(LED((ορατός(από(τον(άνθρωπο)( Μέσο(μετάδοσης(μια(πλαστική(οπτική(ίνα(διαμέτρου(1mm( Ανθεκτικότητα(σε(ηλεκτρικές(παρεμβολές( Απαιτούν(φωτοστεγείς(συνδέσεις(και(καλής(ποιότητας(ίνα( 15m(κάλυψη(με(μικρές(απώλειες( Υψηλό(κόστος( 4

5 H*διασύνδεση*S/PDIF:*Υλοποίηση* H*διασύνδεση*S/PDIF:*Μορφή*κωδικοποίησης* Χρησιμοποίηση(μη(ισορροπημένης(και(ασύμμετρης(διασύνδεσης( Απαιτείται(η(ύπαρξη(κατάλληλων(κυκλωμάτων(κωδικοποίησης(και( αποκωδικοποίησης(στις(συσκευές(εκπομπής(και(λήψης( BiphaseRMarkRCode((BMC)(κωδικοποίηση( Λογικό(«1»:(Δύο(διαδοχικές(μεταβάσεις(από(το(μηδέν( Λογικό(«0»:(Μία(μετάβαση(από(το(μηδέν( clock 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data 0 signal x Data bitrate =2.8224MHz (f s =44.1kHz) =3.072MHz (f s =48kHz) =2.048MHz (f s =32kHz) Κύκλωµα Οδήγησης (Driver) Καλώδιο Δέκτης Biphase Mark 0 signal _ _ _ _ _ _ cells Τελικό(bitstream( H*διασύνδεση*S/PDIF:*Έλεγχος*αντιγραφών* Η*διασύνδεση*MADI:*γενικά*στοιχεία* Serial(Copy(Management(System((SCMS)( Επιτρέπει(τη(δημιουργία(ψηφιακών(αντιγράφων(αποκλειστικά(1ης(γεννιάς( Υλοποίηση(στα(κυκλώματα(εκπομπής/λήψης(του(S/PDIF( Έλεγχος(των(τιμών(συγκεκριμένων(bit(στα(channel(status(bytes( ConsumerFlag=0(( Αντιγραφή(επιτρεπτή( CopyrightFlag=1( ConsumerFlag=0( CopyrightFlag=0( Αντιγραφή(πρώτης(γεννιάς(/(OriginalCopyFlag=1( OriginalCopyFlag=0( ConsumerFlag=0( CopyrightFlag=0( Μη(επιτρεπτή(αντιγραφή( OriginalCopyFlag=1( MulÑchannel(Audio(Digital(Interface( Σειριακό(πρωτόκολλο((AES10)( Σειριακή(ψηφιακή(μετάδοση(μέχρι(56(καναλιών(ήχου(γραμμικής(PCM( Συχνότητες(δειγματοληψίας:(32/44.1/48kHz((+12%(R(varipitch(opÑon)( 96kHz(με(χρήση(πολλαπλών(καναλιών((έως(26(κανάλια)( Ευκρίνεια(κβαντισμού(έως(και(24bit( Μετάδοση(δύο(κατευθύνσεων(με(χρήση(ενός(καλωδίου( Ομοαξονικό(καλώδιο(75Ω((ένα(για(κάθε(κατεύθυνση)( Οπτική(ίνα( Απόσταση(έως(100m((ομοαξονικό)(και(2km((οπτικό)( Κωδικοποίηση(Non(Return(To(Zero(Inverse((NRZI)( Πλάτος(σήματος(0.3R0.6VpRp( 5

6 Η*διασύνδεση*MADI:*Δομή*δεδομένων* Η*διασύνδεση*MADI:*Ταχύτητες*μετάδοσης* 1(πλαίσιο((frame)(αποτελείται(από(56(υποπλαίσια((subframes)( 1(υποπλαίσιο(για(κάθε(κανάλι( Υποπλαίσια(όμοια(με(τα(αντίστοιχα(του(AES/EBU( Διαφορές(μόνο(στα(4(πρώτα(bit(του(προθέματος( Πρόθεµα 4 27 LSB MADI SYNC MADI A/B MADI ACTIVE MADI CHANNEL 0 24bit τιμή%ηχητικού%δείγματος MSB V U C =1(εάν(αρχίζει(channel(status(block((AES3)( =1(για(στερεοφωνικό(σήμα(Α/Β((Α=0(και(Β=1)( =1(εάν(το(κανάλι(είναι(ενεργό( =1(για(το(κανάλι(0( P Ταχύτητα(μετάδοσης(δεδομένων(125Mbps((σταθερή)( Τα(56(κανάλια(~(86Mbps((+12%(~(97Mbps)( 32bit(συνολικά(δεδομένα(ανά(κανάλι((24bit(για(audio(data)( 4RtoR5(bit(coding(scheme(~(121Mbps(( 4Mbps(χρησιμοποιούνται(για(συγχρονισμό(καναλιών( 64(κανάλια((98.304Mbps)(χωρίς(varipitch(opÑon( Υποστηρίζεται(η(πρόσθετη(μετάδοση(υποκώδικα(συγχρονισμού( Χρήση(ειδικού(διασυνδετικού(συγχρονισμού(κατά(AES11( Απευθείας(επικοινωνία(με(AES/EBU( Προϋπόθεση(η(προσαρμογή(των(ηλεκτρικών(χαρακτηριστικών( κανάλι%0 κανάλι%1 κανάλι%0 κανάλι%1 Πλαίσιο(δεδομένων(πρωτοκόλλου(MADI( Παράδειγμα*εφαρμογής*διασύνδεσης*MADI* Διασύνδεση*ηχητικών*συσκευών*μέσω*ethernet* AES/EBU Sample Rate Converter Διασύνδεση(συσκευών(τοπικού(δικτύου((π.χ.(γραφείο,(σπίτι)( Κάποια(συσκευή(μπορεί(να(αποτελεί(τον(κόμβο(σύνδεσης(με(το(internet( Επέκταση(του(δικτύου(και(σύνδεση(με(τον(«έξω»(κόσμο( Direct(Download(μουσικής((π.χ.(mp3)( Streaming(capabiliÑes((RealAudio,(SHOUTcast)( IP(audio( Ταχύττητες(10Mbps((10baseRT),(100Mbps((100baseRT),(1Gbps((1000baseRf)( Επαγγελματικές(εφαρμογές((studio)( 64(κανάλια(PCM((24bit,(48kHz)( 32(κανάλια(PCM((24bit,(96kHz)( Πολυκάναλος(ήχος(υψηλής(ποιότητας( PCM,(24bit,(44.1/48/96kHz( Dolby(Digital,(DTS,(mp3( 6

7 Διασύνδεση*ηχητικών*συσκευών*μέσω*ethernet*(συν.)* H*διασύνδεση*USB:*γενικά*στοιχεία* Ethernet mp3 player Τυπικό(setup(σε(οικιακό(περιβάλλον( A/V amplifier Ethernet receiver + DAMP Universal(Serial(Bus( USBRIF((Implementers(Forum)( Υψηλή(ευχρηστία( (χαμηλό(κόστος( Αρχικά(υιοθετήθηκε(σε(υπολογιστικά(περιβάλλοντα( Περίπου(12(δις(συνδέσεις(USB(παγκοσμίως((2005)( Αντικατέστησε(σειριακές/παράλληλες(διασυνδέσεις(και(addRin(κάρτες( Ευκολία(διασύνδεσης((χωρίς(την(ανάγκη(επανεκκίνησης( (hot(plug)( Δυνατότητα(παροχής((χαμηλής)(ηλεκτρικής(ισχύος( Μετάδοση(δύο(κατευθύνσεων( 12Mbps((Original(USB)( 480Mbps((HiRspeed(USB)( Internet H*διασύνδεση*USB:*εξάπλωση*στην*αγορά* H*διασύνδεση*IEEE*1394:*γενικά*στοιχεία* ΙΕΕΕ(1394(MulÑmedia(bus( Διαθέσιμο(εύρος(ζώνης(100,(200(και(400Mbps( Αμφίδρομη(σύνδεση(δύο(κατευθύνσεων( Απόσταση(μέχρι(5m(/(σύνδεση(μέχρι(63(συσκευών((hot(plug)( Παροχή(ισχύος(μέχρι(45Waé((από(υπολογιστή)( Δύο(παραλλαγές( i.link((sony)(κυρίως(για(εφαρμογές(καταναλωτικών(ηλεκτρονικών(( FireWire((Apple,(1998)(κυρίως(για(εφαρμογές(υπολογιστών( ΙΕΕΕ(1394b(MulÑmedia(bus( 800Mbps(σε(απόσταση(μέχρι(100(μέτρα( Πλήρης(συμβατότητα(με(την(προγενέστερη(τυποποίηση( ( Πηγή:(WR(Hambrecht( 7

8 H*διασύνδεση*IEEE*1394:*γενικά*στοιχεία*(συν.)* Η*διασύνδεση*mLAN:*γενικά*στοιχεία* Χρησιμοποιείται(ευρύτατα(για(διασύνδεση(ηχητικών(συσκευών( DVDRAudio(και(SARCD( Προστασία(δεδομένων(μέσω(του(DTCP( Digital(Transmission(Content(ProtecÑon( Κρυπτογράφηση((encrypÑon)(των(υπό(μετάδοση(ψηφιακών(δεδομένων( ΠΡΟΣΟΧΗ(στη(συμβατότητα( i.link((<r>(firewire( 100%(συμβατότητα(μεταξύ(συσκευών(ίδιας(μάρκας!( mlan(firewire(music(networking( Τοπικό(μουσικό(δίκτυο(μουσικής(με(ένα(καλώδιο( Πολυκάναλος(ψηφιακός(ήχος(και(MIDI(μέσω(FireWire( Μέγιστη(απόσταση(4.5m( Κάλυψη(έως( 72(μέτρα( 16(node(hops(maximum( Timecode(transmission( Έξυπνη(διαχείριση(συνδέσεων((hot(plug)(και(έλεγχος(δικτύου( Μη(κεντρικός(έλεγχος((peerRtoRpeer(network)( Σύγχρονες/ασύγχρονες(συνδέσεις(μεταξύ(συσκευών( Οποιαδήποτε(συσκευή(μπορεί(να(οριστεί(ως(Master(clock( Τυποποιήθηκε(ως(Audio(and(Music(Data(Transmission(Protocol( IEC(61883R6( H*διασύνδεση*HDMI:*γενικά*στοιχεία* Η*διασύνδεση*Denon*link:*γενικά*στοιχεία* Διασύνεση(για(μεταφορά(σήματος(εικόνας(και(ήχου(υψηλής(ευκρίνειας( Αντικαθιστά(έως(11(αναλογικά(καλώδια( Συνολικό(διαθέσιμο(εύρος(ζώνης:(5Gbps( HDTV:(2.2Gbps( Το(υπόλοιπο(είναι(διαθέσιμο(για(ήχο!( Απόσταση(μέχρι(25m( Μη(συμπιεσμένα(ψηφιακά(ηχητικά(δεδομένα( Π.χ.(8(κανάλια(ήχου,(24bit,(192kHz((~36.8Mbps)( Συμπιεσμένα(ηχητικά(δεδομένα( Dolby(digital,(DTS,(MPEGR2( Υψηλή(ασφάλεια(δεδομένων(μέσω(του(HDCP( HighRbandwidth(Digital(Content(ProtecÑon( Ψηφιακή(διασύνδεση(αποκλειστικά(για(ήχο( Μεταφορά(ηχητικών(δεδομένων(κατά(το(πρότυπο(DVDRVideo( LPCM((24bit,(192kHz),(Dolby(Digital,(DTS,(mp3( Ταχύτητες(έως(1.2GB/δευτερόλεπτο((9.6Gbps(R(μεγαλύτερη(από(το(HDMI)( Χρήση(κοινού(RJR45(βύσματος( Αρχικά,(διασύνδεση(μόνο(μεταξύ(συσκευών(της(Denon( Μετάδοση(σημάτων(κατά(το(πρότυπο(DVDRAudio( Έγκριση(από(το(DVDRForum(το(2003(( Μετάδοση(σήματος(SARCD((έκδοση(3(του(Denon(Link(specificaÑon)( Έγκριση(στο(SARCD(specificaÑon(v2.0((Sony/Philips)(το(2004( Ίσως(το(καθολικό(format(ψηφιακής(διασύνδεσης(του(μέλλοντος;;;(( 8

9 Ασύρματο*MIDI* Ασύρματη*ψηφιακή*διασύνδεση*συσκευών* Τυποποίηση(IEEE(P1639((DMIDI)( MIDI(over(Ethernet(or(IEEE(802.11(networks( «Ναυάγησε»(στα(τέλη(του(2004(λόγω(έλλειψη(χρηματοδότησης( hép://www.plus24.com/ieeep1639/( Στην(αγορά(κυκλοφορούν(μη(τυποποιημένες(λύσεις( Π.χ.(Bluetooth( Στις(συχνότητες(των(900MHz( Ασύρματο*USB* Ασύρματο*USB:*Τυπικές*εφαρμογές*ήχου* Νέο(ασύρματο(πρωτόκολλο(επικοινωνίας(υψηλής(ταχύτητας( Ημερομηνία(ανακοίνωσης:(24(Μαϊου(2005( Βασίζεται(στην(τεχνολογία(μετάδοσης(UWB(της(WiMedia(Alliance( Υποστήριξη(πολυμέσων(σε(περιβάλλον(CE,(PC(και(Portable(devices( Ταχύτητες(μετάδοσης( 480Mbps((3(μέτρα)( 110Mbps((10(μέτρα)( Υψηλή(ευελιξία,(ασφάλεια(και(ευκολία(χρήσης( Όμοια(με(αυτή(του(απλού(USB( Πλήρης(συμβατότητα(με(προηγούμενα(πρωτόκολλα(USB( Χρήση(κατάλληλων(πομπών/δεκτών(σε(υπάρχουσες(USB(συσκευές( 9

10 9/10/13 Ασύρματο*USB:*Τυπικές*εφαρμογές*ήχου*(συν.)* Τεχνολογίες*ασύρματων*δικτύων:*Bluetooth* NeedRforRSpeed:(Audio( mp3(download( Τεχνολογία(Bluetooth( Χαμηλή(ταχύτητα((721kbps)( Με(ταχύτητα(10Mbps:(40(δευτερόλεπτα( Με(ταχύτητα(300Mbps:(2(δευτερόλεπτα!( Slave #1 Μικρή(εμβέλεια((έως(10(μέτρα)( Εκπομπή(στα(2.4GHz((Frequency(Hopping)( Σύνδεση(έως(7(συσκευών(σε(έναν(master(κόμβο( CD(download( Slave #2 Ιδιαίτερα(διαδεδομένο(για(εφαρμογές(φωνής( 700MB( Με(ταχύτητα(10Mbps:(10(λεπτά( Με(ταχύτητα(300Mbps:(20(δευτερόλεπτα!( Σύγχρονη((SCO)(και(ασύγχρονη((ACL)(σύνδεση( Bluetooth ACL Links Master Έως(3(SCO(των(64kbps((=192kbps)( Slave #3 Για(μεγαλύτερες(ταχύτητες(απαιτούνται(ACL(συνδέσεις( Δεν(υπάρχει(«εγγύηση»(αδιάκοπτης(μετάδοσης( Υποχρεωτική(η(συμπίεση(των(ηχητικών(δεδομένων( Το(mp3(περιλαμβάνεται(στο(Bluetooth(specificaÑon( Η*εφαρμογή*BlueBox* Η*εφαρμογή*BlueBox*(συν.)* BlueBox Client #2 ACL ACL Link 2 status_info Bluetooth Device ACL Link 1 Audio Audio processing Player PCM Audio Player ACL Sound Output ACL BlueBox Server Sound Output user_info Bluetooth Device Bluetooth Device BlueBox Client Audio decoder PCM PCM ACL ACL BlueBox Server status_info Receiver audio_data Software PCM ACL user_info Receiver audio_data Audio Audio Software decoder processing BlueBox Client #1 audio_data Transmitter Software status_info Download(and(play(on(demand( Ειδικό(πρωτόκολλο(ανταλλαγής(πληροφορίας(ελέγχου( Διαθέσιμα(τραγούδια( Playback(requests( Υποστήριξη(mp3(και(WMA( CDRDA(μόνο(μετά(από(συμπίεση((σε(πραγματικό(χρόνο)(( 10

11 Η*εφαρμογή*BlueBox*(συν.)* Τεχνολογίες*ασύρματων*δικτύων:*IEEE802.11x* Μέγιστος(αριθμός(clients( Total throughput 300 Total bitrate π client IEEE(802.11b( Συχνότητα(2.4GHz( Ταχύτητες(έως(11Mbps( Κατάλληλο(για(στερεοφωνικές(εφαρμογές( Οριακό(για(ηχητικές(εφαρμογές(5.1(καναλιών( ΙΕΕΕ(802.11a/g( Ταχύτητες(έως(54Mbps((σε(συχνότητες(5(και(2.4GHz)( IEEE(802.11n( Υπό(τυποποίηση((έναρξη:(2004)( Ταχύτητες(έως(και(300Mbps( IEEE(802.11i( Ασφάλεια( ΙΕΕΕ(802.11e( Quality(of(service(extensions( IEEE(802.11s( Mesh(networking( IEEE( x(WPANs( Ultra(Wide(Band( Απαιτήσεις*συγχρονισμού*]*γενικά* Ζητήματα*συγχρονισμού*συσκευών* Οι(ψηφιακές(συσκευές(πρέπει(να(λειτουργούν(με(σύγχρονο(και(συμφασικό( τρόπο( Αποτροπή(καθυστερήσεων(και(παραμορφώσεων(κατά(τη(μεταφορά(και( επεξεργασία(δεδομένων( Η(προδιαγραφή((recommendaÑon)(AES11R1991(καθορίζει(2(βαθμούς( ακρίβειας(συγχρονισμού( Grade(1:(η(συχνότητα(συγχρονισμού(εμφανίζει(διακύμανση(μικρότερη(του( ±1ppm(parts(per(million)( Grade(2:(η(συχνότητα(συγχρονισμού(εμφανίζει(διακύμανση(μικρότερη(του( ±10ppm( 11

12 Μέθοδοι*συγχρονισμού*συσκευών* Παραδείγματα*μεθόδων*συγχρονισμού* Συγχρονισμός(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα((genlock)( Π.χ.(AES/EBU( Slave Audio in Slave Slave Ext. sync in Slave Ιδιαίτερα(επιρεπής(σε(σφάλματα(χρονισμού( Slave AES/EBU Audio in Slave AES/EBU Ext. sync in Χρήση(κεντρικού((master)(ρολογιού( Audio in Ext. sync in AES$11 Η(πληροφορία(χρονισμού(δημιουργείται(από(ανεξάρτητη(ψηφιακή(συσκευή( AES/EBU AES/EBU AES/EBU Γεννήτρια$Σήματος Αναφοράς AES/EBU Δυνατότητα(παραγωγής(και(αναλογικών(σημάτων(χρονισμού((SMPTE,(MTC)(( Οι(συσκευές(πρέπει(να(έχουν(κατάλληλη(είσοδο((external(sync)(και(αντίστοιχα( κυκλώματα(«κλειδώματος»( Επιτρέπει(ταυτόχρονη((σύγχρονη)(προσπέλαση(όλων(των(διασυνδεδεμένων( συσκευών(σε(συγκεκριμένο(χρονικό(σημείο(των(δεδομένων( Master Mixer audio outputs Χρονισμός(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( AES/EBU Ext. sync in Slave Χρονισμός(με(κεντρικό(ρολόι( Η*έννοια*του*ρολογιού*συγχρονισμού* Η*έννοια*του*ji{er* 12

13 Clock*ji{er* *τί*είναι;* Clock*ji{er* *πώς*παράγεται;* Μέτρηση*του*ji{er* Συγχρονισμός*σε*δίκτυα*μεταγωγής*πακέτου* Σε(δίκτυα(μεταγωγής(πακέτου,(τα(ηχητικά(δεδομένα(μεταδίδονται(υπό( μορφή(πακέτων( Εκτός(από(συγχρονισμό(του(ρολογιού,(απαιτείται(και(συγχρονισμός(πακέτων(( Το(κάθε(πακέτο(φθάνει(στον(κάθε(δέκτη(με(διαφορετική(καθυστέρηση(...ή(μπορεί(να(μην(φθάσει(και(ποτέ!( CRC(error( Οι(επαναμεταδόσεις(σε(πραγματικό(χρόνο(δεν(επιτρέπονται( Συνήθης(πρακτική(η(υλοποίηση(τεχνικών(Ñmestamp( Ποιά(η(βέλτιστη(playout(policy?( 13

14 Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα* Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα*(συν.)* Σε(ασύρματα(περιβάλλοντα(το(πρόβλημα(του(συγχρονισμού(είναι(ακόμα(μεγαλύτερο( Υπάρχουν(σταθμοί(που(μπορεί(να(μην(«ακούν»(τις(μεταδόσεις(πακέτων( Μεταβλητή(καθυστέρηση((latency)( Παράμετροι(που(επηρεάζουν(την(μετάδοση(των(δεδομένων( Buffer(εκπομπού( Buffer(δέκτη( Μέγεθος(μεταδιδόμενου(πακέτου((+overheads)( Αρχικό* L=294bytes,*χωρίς*παρεμβολές* L=294bytes,*με*παρεμβολές* L=882bytes,*χωρίς*παρεμβολές* L=882bytes,*με*παρεμβολές* Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα*(συν.)* Ευρεία*ηχητική*μετάδοση* L=882bytes,*με*παρεμβολές* Μεταβολή(της(φάσης( των(δύο(καναλιών( 14

15 Ευρεία*Ψηφιακή*Ηχητική*Εκπομπή* Ραδιοφωνία*AM*και*FM* Digital(Audio(BroadcasÑng((DAB)( Πρόκειται(για(την(τρίτη(γενιά(ηχητικής(εκπομπής( 1 η :(Ραδιοφωνία(AM((Amplitude(ModulaÑon,(1910)( 2 η :(Ραδιοφωνία(FM((Frequency(ModulaÑon,(1950)( 3 η :(DAB((1995)(( Δημιουργήθηκε(στα(πλαίσια(του(Eureka(147(project( Ευρωπαϊκή(τυποποίηση((European(TelecommunicaÑons(Standards(InsÑtute,( ETSI)( Digital*Audio*Broadcasàng* *Βασικά*χαρακτηριστικά* Digital*Audio*Broadcasàng* *Κωδικοποίηση*Ήχου* Η(ραδιοφωνία(της(ψηφιακής(εποχής( Ραδιοφωνική(μετάδοση(ποιότητας(CD( Μειωμένος(θόρυβος(και(παραμορφώσεις( Ιδανική(για(λήψη(σε(φορητές(/(κινούμενες(συσκευές( Σε(αντίθεση(με(την(FM(ραδιοφωνία(όπου(απαιτείται(κατευθυντική(κεραία( Δεν(απαιτείται(συντονισμός(σε(συγκεκριμένη(συχνότητα(σταθμού( Η(επιλογή(γίνεται(μέσω(menu(/(λίστας(σταθμών( Μετάδοση(πρόσθετης(πληροφορίας( Targeted(music(or(data(services:(Κάθε(δέκτης(έχει(μοναδική(διεύθυνση( ProgrammeRassociated(data((PAD)( InformaÑon(services:(νέα,(δελτία(καιρού( ( ISO/IEC(MPEGR1(Layer(II((mp2(ή(MUSICAM(R(Masking(paéern(adapted( Universal(Subband(Integrated(Coding(And(MulÑplexing)( Απωλεστική(συμπίεση( fs=48khz( Ρυθμοί(κωδικοποίησης(από(32(έως(384kbit/sec( Οργάνωση(των(δεδομένων(σε(Capacity(Units((Cus)( 5(επίπεδα(προστασίας(έναντι(παρεμβολών((ProtecÑon(Levels,(PLs)( Υπάρχει(η(πρόβλεψη(και(για(κωδικοποίηση(MPEGR2(Layer(II(audio(( Π.χ.(Για(πολυκαναλικά(προγράμματα( 15

16 36 Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications of Digital Radio designed for mobile reception; 14 data rates and five protection levels lead to 70 possible combinations. For 64 of them, a protection profile is defined. Table 2.4 shows the possible combinations and the required number of capacity units. The DAB system allows eight protection levels for Equal Error Protection (EEP). They are intended for data transmission. For the so-called A-profiles 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, all data rates are possible that are integer multiples of 8 kbit/s. For the B-profiles the data rate must be a multiple of 32 kbit/s. Table 2.6 shows the eight protection levels and their code rates. The third column shows the number of CUs required for a 64 kbit/s data stream. The fourth column shows the required SNR to reach a BER of for TM II in a Rayleigh fading channel with f Dmax ¼ 40 Hz. The fifth column shows the same for f Dmax ¼ 125 Hz. Digital*Audio*Broadcasàng* *ρυθμοί*μετάδοσης*ήχου* 9/10/13 Table 2.4 Capacity needed for the possible combinations of audio data rates and protection levels Data Rate PL1 PL2 PL3 PL3 PL5 32 kbit/s 35 CUs 29 CUs 24 CUs 21 CUs 16 CUs 48 kbit/s 52 CUs 42 CUs 35 CUs 29 CUs 24 CUs 56 kbit/s X 52 CUs 42 CUs 35 CUs 29 CUs 64 kbit/s 70 CUs 58 CUs 48 CUs 42 CUs 32 CUs 80 kbit/s 84 CUs 70 CUs 58 CUs 52 CUs 40 CUs 96 kbit/s 104 CUs 84 CUs 70 CUs 58 CUs 48 CUs 112 kbit/s X 104 CUs 84 CUs 70 CUs 58 CUs 128 kbit/s 140 CUs 116 CUs 96 CUs 84 CUs 64 CUs 160 kbit/s 168 CUs 140 CUs 116 CUs 104 CUs 80 CUs 192 kbit/s 208 CUs 168 CUs 140 CUs 116 CUs 96 CUs 224 kbit/s 232 CUs 208 CUs 168 CUs 140 CUs 116 CUs 256 kbit/s 280 CUs 232 Cus 192 CUs 168 CUs 128 CUs 320 kbit/s X 280 CUs X 208 CUs 160 CUs 384 kbit/s 416 Cus X 280 CUs X 192 CUs ΤΕΛΟΣ*(για*σήμερα...)* Note: It can be seen from the figures in Table 2.4 that the coding strategy supports many possible changes of configuration. For example, if a 256 kbit/s audio channel is split up into two 128 kbit/s channels at the same protection level, they will require the same capacity. Furthermore, inmostcasesonecanincrease theprotectiontothenext better level and lower the audio data rate by one step without changing the required capacity. Such a diagonal of constant capacity of 140 CUs has been marked by shading in Table 2.4. It is possible to multiplex several audio channels of different size together, as long as their total size does not exceed 864 CUs. Table 2.5 shows as an example the number of 192 kbit/s audio programmes that can be transmitted for the different protection levels and the signal-to-noise ratio (SNR) that is needed at the receiver in a typical (not fast) fading channel [Schulze, 1995]. A small capacity for data services is always left. Table 2.5 Number of 192kbit/s audio programmes and required SNR Protection Level Number of Programmes SNR PL db PL db PL db PL db PL db 16

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ" ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ" ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παραγρ. Σελ. Θέµα 3 Σύνοψη 4 Abstract 5 1 Εισαγωγή 6 2 Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σπουδαστής: Γαρεφαλάκης Ιωσήφ Α.Μ. 3501 Επιβλέπων καθηγητής : Ασκορδαλάκης Παντελής. -Χανιά 2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ

Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΓΕΝΙΚΕ ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Θα αζρνιεζνύκε κε ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ζηνλ ηειηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions Pavlos Antoniou University of Cyprus Department of Computer Science * The material is taken from J.F. Kurose & K.W.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας 13 01.07.2010 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH INTEGRATED SYSTEMS - (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) G95 Ολοκληρωμένο σύστημα DVD-Audio / Video με ενσωματωμένο Tuner, Ψηφιακό Digital Surround Processor και Πολυκάναλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches ultiplexing: TD, FD, Statistical multiplexing, CDA OSI

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ cdma2000: Initial Settings Forward Fundamental Radio Conf iguration 3 9.6 Kbps NonTD Multipath Fading Channel Select the parameters for

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI. Ψηφιακός ήχος. ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Βιβλιογραφία - Περιεχόμενα

ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI. Ψηφιακός ήχος. ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Βιβλιογραφία - Περιεχόμενα ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος Βιβλιογραφία - Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Kerman [2007]: Hour 11 Green [2007]: Chapter 5, video tutorials: [Week 5] Περιεχόμενα Ψηφιακός ήχος Μέγεθος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock 170i ipod Dock 171i 151 381 Σύστημα προσαρμογής και λειτουργίας ipod σε High End Audio Eξοδοι Audio: 1x Digital S/PDIF Coax (RCA), 1x Analog Unbalanced (2x RCA) Εξοδοι Video: 1x Component, 1x S/Video ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Διπλωματική Εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Φεθηαθή ηειεφξαζε (Digital Video Broadcasting). Μειέηε ησλ πξνηχπσλ DVB-T, DVB-S2 θαη DVB-H.

ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Φεθηαθή ηειεφξαζε (Digital Video Broadcasting). Μειέηε ησλ πξνηχπσλ DVB-T, DVB-S2 θαη DVB-H. Σ.Δ.Ι. ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φεθηαθή ηειεφξαζε (Digital Video Broadcasting). Μειέηε ησλ πξνηχπσλ DVB-T, DVB-S2 θαη DVB-H. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σζίθαο Γ. Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T AX900 WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: OPTICUM DVB-T Professional High Gain Digital and Analogue Aerial For outdoor usage waterproof and UV resistant Ideal for fringe reception areas Tilting mast bracket for easy adjustment

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύου MFN Ασύρματης Ψηφιακής. Τηλεόρασης DVB-T για Πανελλαδική Κάλυψη

Σχεδίαση Δικτύου MFN Ασύρματης Ψηφιακής. Τηλεόρασης DVB-T για Πανελλαδική Κάλυψη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση Δικτύου MFN Ασύρματης Ψηφιακής Τηλεόρασης DVB-T

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Περιγραφή Μαθήματος. Ιστορική Αναδρομή. Ορισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1. Εισαγωγή. Περιγραφή Μαθήματος. Ιστορική Αναδρομή. Ορισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου Περιγραφή Μαθήματος. Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις εξής ενότητες:! Γενικές Έννοιες Δικτύων! Ιnternet! Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια! Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

MusicOnCloud: Μια cloud-based υπηρεσία online streaming μουσικής

MusicOnCloud: Μια cloud-based υπηρεσία online streaming μουσικής MusicOnCloud: Μια cloud-based υπηρεσία online streaming μουσικής ΗΥ - 335α Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Διδάσκουσα: Παπαδοπούλη Μαρία Υπεύθυνος βοηθός: Σουρλίγκας Μανώλης surligas@csd.uoc.gr 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.02.2015 Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C Home Modulator AV to DVBT/C Διαμορφωτής σήματος Audio/video σε DVB-T MpeG-2 - Home Use Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της συσκευής. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για την κατάλληλη εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας Vasos Vassiliou Network/Link Design Factors Transmission media Signals are transmitted over transmission media Examples: telephone cables, fiber optics, twisted

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Επιστημονική Εργασία. Σχεδίαση και υλοποίηση Θέσεως Εργασίας ενός Εργαστηρίου DSPs από Απόσταση για Λήψη και Επεξεργασία Εικόνας

Ειδική Επιστημονική Εργασία. Σχεδίαση και υλοποίηση Θέσεως Εργασίας ενός Εργαστηρίου DSPs από Απόσταση για Λήψη και Επεξεργασία Εικόνας 1 Ειδική Επιστημονική Εργασία Σχεδίαση και υλοποίηση Θέσεως Εργασίας ενός Εργαστηρίου DSPs από Απόσταση για Λήψη και Επεξεργασία Εικόνας Μαρκόνης Δημήτριος Α.Μ. 72 Επιβλέπων: Ε. Ζυγούρης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτησ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίασ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Μέρος Α : Βαςικά χαρακτηριςτικά PLC Μέρος Β : Περιβάλλον προγραμματιςμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Διεπζεξηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα