Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...*"

Transcript

1 Από*προηγούμενο*μάθημα...* Τεχνολογία*Ήχου* Διάλεξη(12:(«Ηχητικές(Διασυνδέσεις( (Διανομή( Ηχητικού(Περιεχομένου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Στο*σημερινό*μάθημα...* Ψηφιακές(διασυνδέσεις(μεταξύ(συσκευών( Συστήματα(διανομής(ηχητικού(υλικού( Ψηφιακές*διασυνδέσεις*συσκευών* 1

2 Εισαγωγή* Εξειδικευμένα*συστήματα*διασύνδεσης* Η(επικοινωνία(με(τον(«αναλογικό(κόσμο»(γίνεται(μέσω(μετατροπέων( Ψ/Α(και(Α/Ψ(μετατροπείς( Απαραίτητη(η(διασύνδεση(μεταξύ(ψηφιακών(συστημάτων( Σύνδεση(από(ψηφιακό(σε(ψηφιακό( Εξειδικευμένα(συστήματα(διασύνδεσης(R(Digital(audio(interfaces( Ψηφιακά(πρωτόκολλα(επικοινωνίας( (General(purpose(interfaces( Serial/Parallel(interface( Ethernet(interface( Universal(Serial(Bus((USB)(v1.1(και(2.0( IEEE(1394((FireWire)(R(iLink( HDMI( Ενσύρματη(/(ασύρματη(διασύνδεση(( S/PDIF((Sony/Philips(Digital(Interface)( Διασύνδεση(για(οικιακές(κυρίως(εφαρμογές( AES/EBU(και(AES3( Στερεοφωνική(διασύνδεση(για(επαγγελματικές(κυρίως(εφαρμογές( MADI( Πολυκαναλική(διασύνδεση(για(επαγγελματικές(κυρίως(εφαρμογές( ilink((audio)( mlan( Γενική*μορφή*διασύνδεσης*συστημάτων* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*γενικά*στοιχεία* Πλεονέκτημα:(Υψηλή(ακρίβεια(χωρίς(παραμορφώσεις( Μη(μετάβαση(στο(αναλογικό(πεδίο(( Συσκευή ή Υποσύστηµα 1 Συσκευή ή Υποσύστηµα 1 ΙΝ OUT ΙΝ OUT Διασύνδεση µέσω S/PDIF ή ΑES/EBU ΙΝ OUT ΙΝ OUT Διασύνδεση µέσω ΜΑDI Συσκευή ή Υποσύστηµα 2 Συσκευή ή Υποσύστηµα 2 Πρότυπο(IECR958(type(I(( Στηρίζεται(σε(δύο(πρότυπα( AES3R1992( EBU(Tech.(3250RE (European(BroadcasÑng(Union)( Ψηφιακή(μετάδοση(στερεοφωνικών(δεδομένων( Κυρίως(για(επαγγελματικές(εφαρμογές(ήχου( Ο(χρονισμός(δημιουργείται(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( Υποστήριξη(οποιασδήποτε(συχνότητας(δειγματοληψίας((32R96kHz)( Υποστήριξη(και(DVD(εφαρμογών( Δυνατότητα(κωδικοποίησης/αποστολής(βοηθητικής(πληροφορίας( Mono/stereo( Συχνότητα(δειγματοληψίας( Ευκρίνεια(κβαντισμού( 2

3 Η*διασύνδεση*AES/EBU:*γενικά*στοιχεία*(συν.)* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*ηλεκτρικά*χαρακτηριστικά* Χρήση(διφασικής((Biphase)(κωδικοποίησης((όπως(στο(S/PDIF)( Διπλασιασμός(της(ροής(των(δεδομένων(( Ανάκτηση(του(ρολογιού(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( Χρήση(καλωδίου(συζευγμένων(αγωγών((twisted(pair)( Μέχρι(100m(απόσταση(ή(μεγαλύτερη((με(κατάλληλη(αντιστάθμιση)( Υλοποίηση(με(3(ακροδέκτες(τύπου(XLR( XLR σηµεία Ρολόι (2x bit rate) Source coding Channel coding (biphase mark) 2 2 Iσοσταθµιστής 1 1 Κύκλωµα Οδήγησης (Driver) Καλώδιο Δέκτης Αντίσταση(εισόδου/εξόδου((0.1( 110(Ω( (6(MHz)( Πλάτος(σήματος( Σφάλμα(χρονισμού((jiéer)( 2 7V((έξοδος)( 200mV((ελάχιστη(είσοδος)( 20(ns((μέγιστο)( Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*δεδομένων* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*δεδομένων*(συν.)* Τα(δεδομένα(χωρίζονται(σε(τμήματα(blocks( 1(block(R>(192(πλαίσια((frames)( 1(πλαίσιο(R>(2(υποπλαίσια((ένα(για(κάθε(κανάλι)( Διαχωρισμός(των(blocks(με(το(«Ζ»(πρόθεμα((preamble)( Το(πρόθεμα((Χ/Ψ/Ζ)(«παραβιάζει»(τους(κανόνες(της(διφασικής(κωδικοποίησης( Αποκλείεται(η(εμφάνιση(της(διαδοχής(των(bits(στα(δεδομένα( Πρόθεμα(καναλιού((Χ/Ψ)( Πρόθεμα(αρχής(block((Ζ)( Χ(πρόθεμα( Χ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Ζ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Χ Κανάλι'1 Ψ Κανάλι'2 Χ Υποπλαίσιο 1 Υποπλαίσιο 2 Ψ(πρόθεμα( Πλαίσιο 191 Πλαίσιο 0 Πλαίσιο 1 Αρχή block Ζ(πρόθεμα( 1(περίοδος(δειγματοληψίας( 3

4 Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*υποπλαισίου* Η*διασύνδεση*AES/EBU:*δομή*υποπλαισίου*(συν.)* Κάθε(υποπλαίσιο(αποτελείται(από(32bit((24(για(ηχητικά(δεδομένα)( bits Byte*0* bit Επαγγ./( Δεδομ.(/( ΠροRέμφαση( Κλείδ.( Συχνότητα(δειγματοληψίας( Οικιακή(( Ηχος( 000=άγνωστη( Συχν.( 000=0άγνωστη( 0=οικ.( 00=ήχος( 100=όχι0προAέμφ.( Δειγματ.( 010=0480kHz( 1=επαγ.( 10=0δεδ.( 110=50/150μs0προAεμφ.( 0=κλειδ.( 100=044.10kHz( (1=AES0/0EBU)( 111=CCITT0J.17( 10=0όχι( 110=0320kHz( Πρόθεμα LSB 24*bit*τιμή*ηχητικού*δείγματος MSB V U C P 192(υποπλαίσια(ανά(κανάλι( 24 channel status bytes byte( Περιγραφή*περιεχομένου* 0( Τύπος(εφαρμογής,(προRέμφαση,(συχνότητα(δειγματοληψίας( Validity User Status Channel Status Parity Byte*1* Είδος(καναλιού( 00000=0άγνωστο( 00010=020κανάλια( 00100=010κανάλι0(μονοφωνικό)( 00110=0πρωτεύον0/0δευτερεύον0κανάλι( 01000=0στερεοφωνικό( 01010=0δεν0χρησιμοποιείται( 01100=0δεν0χρησιμοποιείται( 11110=0διάνυσμα0του0byte03( Δεν(χρησιμοποιείται( 1( Είδος(καναλιού( 2( Μήκος(δείγματος( 3( Διάνυσμα(για(byte(1( 4( Bit(αναφοράς( 5( Δεσμευμένο( 6]9( Kώδικας(ASCII((7 bit)(για(την(συσκευή(εκπομπής( 10]13( Kώδικας(ASCII((7 bit)(για(την(συσκευή(λήψης( Byte*2( Μήκος(δείγματος( 0000=0μέγιστο020bit( 0010=0μέγιστο024bit( 0100=0μέγιστο020bit0(συντ.)( 0110=0δεν0χρησιμοποιείται( Κωδικοποιημένο(μήκος( 0000=0default default( 0010=023bit bit( 0100=022bit bit( 0110=021bit bit( 1000=020bit bit( 1010=024bit bit( 0( 14]17( Kώδικας(τοπικής(διεύθυνσης((32Rbit(διαδικός(κώδικας)( 18]21( Κώδικας(χρόνου((32Rbit(διαδικός(κώδικας)( 22( Δείκτες( 23( Κώδικας(ελέγχου(λαθών(CRC( H*διασύνδεση*S/PDIF:*γενικά*στοιχεία* H*διασύνδεση*S/PDIF:*Tύποι*καλωδίωσης* Δημιουργήθηκε(για(τη(διασύνδεση(ψηφιακών(πηγών(τύπου(CDRDA( «Οικιακή»(εκδοχή(του(AESREBU( H(διασύνδεσή(τους(είναι(αναξιόπιστη((ηλεκτρική(ασυμβατότητα)( Περιγράφεται(στο(πρότυπο(IECR958(type(II( Μετάδοση(μονής(κατεύθυνσης(ψηφιακών(σημάτων( Ευκρίνεια(κβαντισμού:(16bit((default)(έως(24bit( Συχνότητα(δειγματοληψίας:(32kHz((Satellite(Receivers),(44.1kHz((CDRDA),(48kHz( (DAT)( 2(ανεξάρτητα(κανάλια(ήχου( To(1998,(το(πρότυπο(μετονομάσθηκε(σε(IECR60958( Επέκταση(για(μετάδοση(πολυκάναλου(ήχου(βάσει(του(IECR61937( ACR3,(DTS,(MPEGR2( Ηλεκτρική(ψηφιακή(διασύνδεση( Ομοαξονικό((coaxial)(καλώδιο((75Ω)( Πλάτος(σήματος(+/R0.5V((1VpRp)( Τερματισμός(γραμμής(με(RCA(ή(BNC(connector( ~10m(κάλυψη(με(οριακές(απώλειες( Οπτική(ψηφιακή(διασύνδεση( Toshiba(Link((Toshlink)( Εκπομπός(ερυθρού(LED((ορατός(από(τον(άνθρωπο)( Μέσο(μετάδοσης(μια(πλαστική(οπτική(ίνα(διαμέτρου(1mm( Ανθεκτικότητα(σε(ηλεκτρικές(παρεμβολές( Απαιτούν(φωτοστεγείς(συνδέσεις(και(καλής(ποιότητας(ίνα( 15m(κάλυψη(με(μικρές(απώλειες( Υψηλό(κόστος( 4

5 H*διασύνδεση*S/PDIF:*Υλοποίηση* H*διασύνδεση*S/PDIF:*Μορφή*κωδικοποίησης* Χρησιμοποίηση(μη(ισορροπημένης(και(ασύμμετρης(διασύνδεσης( Απαιτείται(η(ύπαρξη(κατάλληλων(κυκλωμάτων(κωδικοποίησης(και( αποκωδικοποίησης(στις(συσκευές(εκπομπής(και(λήψης( BiphaseRMarkRCode((BMC)(κωδικοποίηση( Λογικό(«1»:(Δύο(διαδοχικές(μεταβάσεις(από(το(μηδέν( Λογικό(«0»:(Μία(μετάβαση(από(το(μηδέν( clock 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data 0 signal x Data bitrate =2.8224MHz (f s =44.1kHz) =3.072MHz (f s =48kHz) =2.048MHz (f s =32kHz) Κύκλωµα Οδήγησης (Driver) Καλώδιο Δέκτης Biphase Mark 0 signal _ _ _ _ _ _ cells Τελικό(bitstream( H*διασύνδεση*S/PDIF:*Έλεγχος*αντιγραφών* Η*διασύνδεση*MADI:*γενικά*στοιχεία* Serial(Copy(Management(System((SCMS)( Επιτρέπει(τη(δημιουργία(ψηφιακών(αντιγράφων(αποκλειστικά(1ης(γεννιάς( Υλοποίηση(στα(κυκλώματα(εκπομπής/λήψης(του(S/PDIF( Έλεγχος(των(τιμών(συγκεκριμένων(bit(στα(channel(status(bytes( ConsumerFlag=0(( Αντιγραφή(επιτρεπτή( CopyrightFlag=1( ConsumerFlag=0( CopyrightFlag=0( Αντιγραφή(πρώτης(γεννιάς(/(OriginalCopyFlag=1( OriginalCopyFlag=0( ConsumerFlag=0( CopyrightFlag=0( Μη(επιτρεπτή(αντιγραφή( OriginalCopyFlag=1( MulÑchannel(Audio(Digital(Interface( Σειριακό(πρωτόκολλο((AES10)( Σειριακή(ψηφιακή(μετάδοση(μέχρι(56(καναλιών(ήχου(γραμμικής(PCM( Συχνότητες(δειγματοληψίας:(32/44.1/48kHz((+12%(R(varipitch(opÑon)( 96kHz(με(χρήση(πολλαπλών(καναλιών((έως(26(κανάλια)( Ευκρίνεια(κβαντισμού(έως(και(24bit( Μετάδοση(δύο(κατευθύνσεων(με(χρήση(ενός(καλωδίου( Ομοαξονικό(καλώδιο(75Ω((ένα(για(κάθε(κατεύθυνση)( Οπτική(ίνα( Απόσταση(έως(100m((ομοαξονικό)(και(2km((οπτικό)( Κωδικοποίηση(Non(Return(To(Zero(Inverse((NRZI)( Πλάτος(σήματος(0.3R0.6VpRp( 5

6 Η*διασύνδεση*MADI:*Δομή*δεδομένων* Η*διασύνδεση*MADI:*Ταχύτητες*μετάδοσης* 1(πλαίσιο((frame)(αποτελείται(από(56(υποπλαίσια((subframes)( 1(υποπλαίσιο(για(κάθε(κανάλι( Υποπλαίσια(όμοια(με(τα(αντίστοιχα(του(AES/EBU( Διαφορές(μόνο(στα(4(πρώτα(bit(του(προθέματος( Πρόθεµα 4 27 LSB MADI SYNC MADI A/B MADI ACTIVE MADI CHANNEL 0 24bit τιμή%ηχητικού%δείγματος MSB V U C =1(εάν(αρχίζει(channel(status(block((AES3)( =1(για(στερεοφωνικό(σήμα(Α/Β((Α=0(και(Β=1)( =1(εάν(το(κανάλι(είναι(ενεργό( =1(για(το(κανάλι(0( P Ταχύτητα(μετάδοσης(δεδομένων(125Mbps((σταθερή)( Τα(56(κανάλια(~(86Mbps((+12%(~(97Mbps)( 32bit(συνολικά(δεδομένα(ανά(κανάλι((24bit(για(audio(data)( 4RtoR5(bit(coding(scheme(~(121Mbps(( 4Mbps(χρησιμοποιούνται(για(συγχρονισμό(καναλιών( 64(κανάλια((98.304Mbps)(χωρίς(varipitch(opÑon( Υποστηρίζεται(η(πρόσθετη(μετάδοση(υποκώδικα(συγχρονισμού( Χρήση(ειδικού(διασυνδετικού(συγχρονισμού(κατά(AES11( Απευθείας(επικοινωνία(με(AES/EBU( Προϋπόθεση(η(προσαρμογή(των(ηλεκτρικών(χαρακτηριστικών( κανάλι%0 κανάλι%1 κανάλι%0 κανάλι%1 Πλαίσιο(δεδομένων(πρωτοκόλλου(MADI( Παράδειγμα*εφαρμογής*διασύνδεσης*MADI* Διασύνδεση*ηχητικών*συσκευών*μέσω*ethernet* AES/EBU Sample Rate Converter Διασύνδεση(συσκευών(τοπικού(δικτύου((π.χ.(γραφείο,(σπίτι)( Κάποια(συσκευή(μπορεί(να(αποτελεί(τον(κόμβο(σύνδεσης(με(το(internet( Επέκταση(του(δικτύου(και(σύνδεση(με(τον(«έξω»(κόσμο( Direct(Download(μουσικής((π.χ.(mp3)( Streaming(capabiliÑes((RealAudio,(SHOUTcast)( IP(audio( Ταχύττητες(10Mbps((10baseRT),(100Mbps((100baseRT),(1Gbps((1000baseRf)( Επαγγελματικές(εφαρμογές((studio)( 64(κανάλια(PCM((24bit,(48kHz)( 32(κανάλια(PCM((24bit,(96kHz)( Πολυκάναλος(ήχος(υψηλής(ποιότητας( PCM,(24bit,(44.1/48/96kHz( Dolby(Digital,(DTS,(mp3( 6

7 Διασύνδεση*ηχητικών*συσκευών*μέσω*ethernet*(συν.)* H*διασύνδεση*USB:*γενικά*στοιχεία* Ethernet mp3 player Τυπικό(setup(σε(οικιακό(περιβάλλον( A/V amplifier Ethernet receiver + DAMP Universal(Serial(Bus( USBRIF((Implementers(Forum)( Υψηλή(ευχρηστία( (χαμηλό(κόστος( Αρχικά(υιοθετήθηκε(σε(υπολογιστικά(περιβάλλοντα( Περίπου(12(δις(συνδέσεις(USB(παγκοσμίως((2005)( Αντικατέστησε(σειριακές/παράλληλες(διασυνδέσεις(και(addRin(κάρτες( Ευκολία(διασύνδεσης((χωρίς(την(ανάγκη(επανεκκίνησης( (hot(plug)( Δυνατότητα(παροχής((χαμηλής)(ηλεκτρικής(ισχύος( Μετάδοση(δύο(κατευθύνσεων( 12Mbps((Original(USB)( 480Mbps((HiRspeed(USB)( Internet H*διασύνδεση*USB:*εξάπλωση*στην*αγορά* H*διασύνδεση*IEEE*1394:*γενικά*στοιχεία* ΙΕΕΕ(1394(MulÑmedia(bus( Διαθέσιμο(εύρος(ζώνης(100,(200(και(400Mbps( Αμφίδρομη(σύνδεση(δύο(κατευθύνσεων( Απόσταση(μέχρι(5m(/(σύνδεση(μέχρι(63(συσκευών((hot(plug)( Παροχή(ισχύος(μέχρι(45Waé((από(υπολογιστή)( Δύο(παραλλαγές( i.link((sony)(κυρίως(για(εφαρμογές(καταναλωτικών(ηλεκτρονικών(( FireWire((Apple,(1998)(κυρίως(για(εφαρμογές(υπολογιστών( ΙΕΕΕ(1394b(MulÑmedia(bus( 800Mbps(σε(απόσταση(μέχρι(100(μέτρα( Πλήρης(συμβατότητα(με(την(προγενέστερη(τυποποίηση( ( Πηγή:(WR(Hambrecht( 7

8 H*διασύνδεση*IEEE*1394:*γενικά*στοιχεία*(συν.)* Η*διασύνδεση*mLAN:*γενικά*στοιχεία* Χρησιμοποιείται(ευρύτατα(για(διασύνδεση(ηχητικών(συσκευών( DVDRAudio(και(SARCD( Προστασία(δεδομένων(μέσω(του(DTCP( Digital(Transmission(Content(ProtecÑon( Κρυπτογράφηση((encrypÑon)(των(υπό(μετάδοση(ψηφιακών(δεδομένων( ΠΡΟΣΟΧΗ(στη(συμβατότητα( i.link((<r>(firewire( 100%(συμβατότητα(μεταξύ(συσκευών(ίδιας(μάρκας!( mlan(firewire(music(networking( Τοπικό(μουσικό(δίκτυο(μουσικής(με(ένα(καλώδιο( Πολυκάναλος(ψηφιακός(ήχος(και(MIDI(μέσω(FireWire( Μέγιστη(απόσταση(4.5m( Κάλυψη(έως( 72(μέτρα( 16(node(hops(maximum( Timecode(transmission( Έξυπνη(διαχείριση(συνδέσεων((hot(plug)(και(έλεγχος(δικτύου( Μη(κεντρικός(έλεγχος((peerRtoRpeer(network)( Σύγχρονες/ασύγχρονες(συνδέσεις(μεταξύ(συσκευών( Οποιαδήποτε(συσκευή(μπορεί(να(οριστεί(ως(Master(clock( Τυποποιήθηκε(ως(Audio(and(Music(Data(Transmission(Protocol( IEC(61883R6( H*διασύνδεση*HDMI:*γενικά*στοιχεία* Η*διασύνδεση*Denon*link:*γενικά*στοιχεία* Διασύνεση(για(μεταφορά(σήματος(εικόνας(και(ήχου(υψηλής(ευκρίνειας( Αντικαθιστά(έως(11(αναλογικά(καλώδια( Συνολικό(διαθέσιμο(εύρος(ζώνης:(5Gbps( HDTV:(2.2Gbps( Το(υπόλοιπο(είναι(διαθέσιμο(για(ήχο!( Απόσταση(μέχρι(25m( Μη(συμπιεσμένα(ψηφιακά(ηχητικά(δεδομένα( Π.χ.(8(κανάλια(ήχου,(24bit,(192kHz((~36.8Mbps)( Συμπιεσμένα(ηχητικά(δεδομένα( Dolby(digital,(DTS,(MPEGR2( Υψηλή(ασφάλεια(δεδομένων(μέσω(του(HDCP( HighRbandwidth(Digital(Content(ProtecÑon( Ψηφιακή(διασύνδεση(αποκλειστικά(για(ήχο( Μεταφορά(ηχητικών(δεδομένων(κατά(το(πρότυπο(DVDRVideo( LPCM((24bit,(192kHz),(Dolby(Digital,(DTS,(mp3( Ταχύτητες(έως(1.2GB/δευτερόλεπτο((9.6Gbps(R(μεγαλύτερη(από(το(HDMI)( Χρήση(κοινού(RJR45(βύσματος( Αρχικά,(διασύνδεση(μόνο(μεταξύ(συσκευών(της(Denon( Μετάδοση(σημάτων(κατά(το(πρότυπο(DVDRAudio( Έγκριση(από(το(DVDRForum(το(2003(( Μετάδοση(σήματος(SARCD((έκδοση(3(του(Denon(Link(specificaÑon)( Έγκριση(στο(SARCD(specificaÑon(v2.0((Sony/Philips)(το(2004( Ίσως(το(καθολικό(format(ψηφιακής(διασύνδεσης(του(μέλλοντος;;;(( 8

9 Ασύρματο*MIDI* Ασύρματη*ψηφιακή*διασύνδεση*συσκευών* Τυποποίηση(IEEE(P1639((DMIDI)( MIDI(over(Ethernet(or(IEEE(802.11(networks( «Ναυάγησε»(στα(τέλη(του(2004(λόγω(έλλειψη(χρηματοδότησης( hép://www.plus24.com/ieeep1639/( Στην(αγορά(κυκλοφορούν(μη(τυποποιημένες(λύσεις( Π.χ.(Bluetooth( Στις(συχνότητες(των(900MHz( Ασύρματο*USB* Ασύρματο*USB:*Τυπικές*εφαρμογές*ήχου* Νέο(ασύρματο(πρωτόκολλο(επικοινωνίας(υψηλής(ταχύτητας( Ημερομηνία(ανακοίνωσης:(24(Μαϊου(2005( Βασίζεται(στην(τεχνολογία(μετάδοσης(UWB(της(WiMedia(Alliance( Υποστήριξη(πολυμέσων(σε(περιβάλλον(CE,(PC(και(Portable(devices( Ταχύτητες(μετάδοσης( 480Mbps((3(μέτρα)( 110Mbps((10(μέτρα)( Υψηλή(ευελιξία,(ασφάλεια(και(ευκολία(χρήσης( Όμοια(με(αυτή(του(απλού(USB( Πλήρης(συμβατότητα(με(προηγούμενα(πρωτόκολλα(USB( Χρήση(κατάλληλων(πομπών/δεκτών(σε(υπάρχουσες(USB(συσκευές( 9

10 9/10/13 Ασύρματο*USB:*Τυπικές*εφαρμογές*ήχου*(συν.)* Τεχνολογίες*ασύρματων*δικτύων:*Bluetooth* NeedRforRSpeed:(Audio( mp3(download( Τεχνολογία(Bluetooth( Χαμηλή(ταχύτητα((721kbps)( Με(ταχύτητα(10Mbps:(40(δευτερόλεπτα( Με(ταχύτητα(300Mbps:(2(δευτερόλεπτα!( Slave #1 Μικρή(εμβέλεια((έως(10(μέτρα)( Εκπομπή(στα(2.4GHz((Frequency(Hopping)( Σύνδεση(έως(7(συσκευών(σε(έναν(master(κόμβο( CD(download( Slave #2 Ιδιαίτερα(διαδεδομένο(για(εφαρμογές(φωνής( 700MB( Με(ταχύτητα(10Mbps:(10(λεπτά( Με(ταχύτητα(300Mbps:(20(δευτερόλεπτα!( Σύγχρονη((SCO)(και(ασύγχρονη((ACL)(σύνδεση( Bluetooth ACL Links Master Έως(3(SCO(των(64kbps((=192kbps)( Slave #3 Για(μεγαλύτερες(ταχύτητες(απαιτούνται(ACL(συνδέσεις( Δεν(υπάρχει(«εγγύηση»(αδιάκοπτης(μετάδοσης( Υποχρεωτική(η(συμπίεση(των(ηχητικών(δεδομένων( Το(mp3(περιλαμβάνεται(στο(Bluetooth(specificaÑon( Η*εφαρμογή*BlueBox* Η*εφαρμογή*BlueBox*(συν.)* BlueBox Client #2 ACL ACL Link 2 status_info Bluetooth Device ACL Link 1 Audio Audio processing Player PCM Audio Player ACL Sound Output ACL BlueBox Server Sound Output user_info Bluetooth Device Bluetooth Device BlueBox Client Audio decoder PCM PCM ACL ACL BlueBox Server status_info Receiver audio_data Software PCM ACL user_info Receiver audio_data Audio Audio Software decoder processing BlueBox Client #1 audio_data Transmitter Software status_info Download(and(play(on(demand( Ειδικό(πρωτόκολλο(ανταλλαγής(πληροφορίας(ελέγχου( Διαθέσιμα(τραγούδια( Playback(requests( Υποστήριξη(mp3(και(WMA( CDRDA(μόνο(μετά(από(συμπίεση((σε(πραγματικό(χρόνο)(( 10

11 Η*εφαρμογή*BlueBox*(συν.)* Τεχνολογίες*ασύρματων*δικτύων:*IEEE802.11x* Μέγιστος(αριθμός(clients( Total throughput 300 Total bitrate π client IEEE(802.11b( Συχνότητα(2.4GHz( Ταχύτητες(έως(11Mbps( Κατάλληλο(για(στερεοφωνικές(εφαρμογές( Οριακό(για(ηχητικές(εφαρμογές(5.1(καναλιών( ΙΕΕΕ(802.11a/g( Ταχύτητες(έως(54Mbps((σε(συχνότητες(5(και(2.4GHz)( IEEE(802.11n( Υπό(τυποποίηση((έναρξη:(2004)( Ταχύτητες(έως(και(300Mbps( IEEE(802.11i( Ασφάλεια( ΙΕΕΕ(802.11e( Quality(of(service(extensions( IEEE(802.11s( Mesh(networking( IEEE( x(WPANs( Ultra(Wide(Band( Απαιτήσεις*συγχρονισμού*]*γενικά* Ζητήματα*συγχρονισμού*συσκευών* Οι(ψηφιακές(συσκευές(πρέπει(να(λειτουργούν(με(σύγχρονο(και(συμφασικό( τρόπο( Αποτροπή(καθυστερήσεων(και(παραμορφώσεων(κατά(τη(μεταφορά(και( επεξεργασία(δεδομένων( Η(προδιαγραφή((recommendaÑon)(AES11R1991(καθορίζει(2(βαθμούς( ακρίβειας(συγχρονισμού( Grade(1:(η(συχνότητα(συγχρονισμού(εμφανίζει(διακύμανση(μικρότερη(του( ±1ppm(parts(per(million)( Grade(2:(η(συχνότητα(συγχρονισμού(εμφανίζει(διακύμανση(μικρότερη(του( ±10ppm( 11

12 Μέθοδοι*συγχρονισμού*συσκευών* Παραδείγματα*μεθόδων*συγχρονισμού* Συγχρονισμός(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα((genlock)( Π.χ.(AES/EBU( Slave Audio in Slave Slave Ext. sync in Slave Ιδιαίτερα(επιρεπής(σε(σφάλματα(χρονισμού( Slave AES/EBU Audio in Slave AES/EBU Ext. sync in Χρήση(κεντρικού((master)(ρολογιού( Audio in Ext. sync in AES$11 Η(πληροφορία(χρονισμού(δημιουργείται(από(ανεξάρτητη(ψηφιακή(συσκευή( AES/EBU AES/EBU AES/EBU Γεννήτρια$Σήματος Αναφοράς AES/EBU Δυνατότητα(παραγωγής(και(αναλογικών(σημάτων(χρονισμού((SMPTE,(MTC)(( Οι(συσκευές(πρέπει(να(έχουν(κατάλληλη(είσοδο((external(sync)(και(αντίστοιχα( κυκλώματα(«κλειδώματος»( Επιτρέπει(ταυτόχρονη((σύγχρονη)(προσπέλαση(όλων(των(διασυνδεδεμένων( συσκευών(σε(συγκεκριμένο(χρονικό(σημείο(των(δεδομένων( Master Mixer audio outputs Χρονισμός(από(τα(ψηφιακά(δεδομένα( AES/EBU Ext. sync in Slave Χρονισμός(με(κεντρικό(ρολόι( Η*έννοια*του*ρολογιού*συγχρονισμού* Η*έννοια*του*ji{er* 12

13 Clock*ji{er* *τί*είναι;* Clock*ji{er* *πώς*παράγεται;* Μέτρηση*του*ji{er* Συγχρονισμός*σε*δίκτυα*μεταγωγής*πακέτου* Σε(δίκτυα(μεταγωγής(πακέτου,(τα(ηχητικά(δεδομένα(μεταδίδονται(υπό( μορφή(πακέτων( Εκτός(από(συγχρονισμό(του(ρολογιού,(απαιτείται(και(συγχρονισμός(πακέτων(( Το(κάθε(πακέτο(φθάνει(στον(κάθε(δέκτη(με(διαφορετική(καθυστέρηση(...ή(μπορεί(να(μην(φθάσει(και(ποτέ!( CRC(error( Οι(επαναμεταδόσεις(σε(πραγματικό(χρόνο(δεν(επιτρέπονται( Συνήθης(πρακτική(η(υλοποίηση(τεχνικών(Ñmestamp( Ποιά(η(βέλτιστη(playout(policy?( 13

14 Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα* Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα*(συν.)* Σε(ασύρματα(περιβάλλοντα(το(πρόβλημα(του(συγχρονισμού(είναι(ακόμα(μεγαλύτερο( Υπάρχουν(σταθμοί(που(μπορεί(να(μην(«ακούν»(τις(μεταδόσεις(πακέτων( Μεταβλητή(καθυστέρηση((latency)( Παράμετροι(που(επηρεάζουν(την(μετάδοση(των(δεδομένων( Buffer(εκπομπού( Buffer(δέκτη( Μέγεθος(μεταδιδόμενου(πακέτου((+overheads)( Αρχικό* L=294bytes,*χωρίς*παρεμβολές* L=294bytes,*με*παρεμβολές* L=882bytes,*χωρίς*παρεμβολές* L=882bytes,*με*παρεμβολές* Συγχρονισμός*σε*ασύρματα*περιβάλλοντα*(συν.)* Ευρεία*ηχητική*μετάδοση* L=882bytes,*με*παρεμβολές* Μεταβολή(της(φάσης( των(δύο(καναλιών( 14

15 Ευρεία*Ψηφιακή*Ηχητική*Εκπομπή* Ραδιοφωνία*AM*και*FM* Digital(Audio(BroadcasÑng((DAB)( Πρόκειται(για(την(τρίτη(γενιά(ηχητικής(εκπομπής( 1 η :(Ραδιοφωνία(AM((Amplitude(ModulaÑon,(1910)( 2 η :(Ραδιοφωνία(FM((Frequency(ModulaÑon,(1950)( 3 η :(DAB((1995)(( Δημιουργήθηκε(στα(πλαίσια(του(Eureka(147(project( Ευρωπαϊκή(τυποποίηση((European(TelecommunicaÑons(Standards(InsÑtute,( ETSI)( Digital*Audio*Broadcasàng* *Βασικά*χαρακτηριστικά* Digital*Audio*Broadcasàng* *Κωδικοποίηση*Ήχου* Η(ραδιοφωνία(της(ψηφιακής(εποχής( Ραδιοφωνική(μετάδοση(ποιότητας(CD( Μειωμένος(θόρυβος(και(παραμορφώσεις( Ιδανική(για(λήψη(σε(φορητές(/(κινούμενες(συσκευές( Σε(αντίθεση(με(την(FM(ραδιοφωνία(όπου(απαιτείται(κατευθυντική(κεραία( Δεν(απαιτείται(συντονισμός(σε(συγκεκριμένη(συχνότητα(σταθμού( Η(επιλογή(γίνεται(μέσω(menu(/(λίστας(σταθμών( Μετάδοση(πρόσθετης(πληροφορίας( Targeted(music(or(data(services:(Κάθε(δέκτης(έχει(μοναδική(διεύθυνση( ProgrammeRassociated(data((PAD)( InformaÑon(services:(νέα,(δελτία(καιρού( ( ISO/IEC(MPEGR1(Layer(II((mp2(ή(MUSICAM(R(Masking(paéern(adapted( Universal(Subband(Integrated(Coding(And(MulÑplexing)( Απωλεστική(συμπίεση( fs=48khz( Ρυθμοί(κωδικοποίησης(από(32(έως(384kbit/sec( Οργάνωση(των(δεδομένων(σε(Capacity(Units((Cus)( 5(επίπεδα(προστασίας(έναντι(παρεμβολών((ProtecÑon(Levels,(PLs)( Υπάρχει(η(πρόβλεψη(και(για(κωδικοποίηση(MPEGR2(Layer(II(audio(( Π.χ.(Για(πολυκαναλικά(προγράμματα( 15

16 36 Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications of Digital Radio designed for mobile reception; 14 data rates and five protection levels lead to 70 possible combinations. For 64 of them, a protection profile is defined. Table 2.4 shows the possible combinations and the required number of capacity units. The DAB system allows eight protection levels for Equal Error Protection (EEP). They are intended for data transmission. For the so-called A-profiles 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, all data rates are possible that are integer multiples of 8 kbit/s. For the B-profiles the data rate must be a multiple of 32 kbit/s. Table 2.6 shows the eight protection levels and their code rates. The third column shows the number of CUs required for a 64 kbit/s data stream. The fourth column shows the required SNR to reach a BER of for TM II in a Rayleigh fading channel with f Dmax ¼ 40 Hz. The fifth column shows the same for f Dmax ¼ 125 Hz. Digital*Audio*Broadcasàng* *ρυθμοί*μετάδοσης*ήχου* 9/10/13 Table 2.4 Capacity needed for the possible combinations of audio data rates and protection levels Data Rate PL1 PL2 PL3 PL3 PL5 32 kbit/s 35 CUs 29 CUs 24 CUs 21 CUs 16 CUs 48 kbit/s 52 CUs 42 CUs 35 CUs 29 CUs 24 CUs 56 kbit/s X 52 CUs 42 CUs 35 CUs 29 CUs 64 kbit/s 70 CUs 58 CUs 48 CUs 42 CUs 32 CUs 80 kbit/s 84 CUs 70 CUs 58 CUs 52 CUs 40 CUs 96 kbit/s 104 CUs 84 CUs 70 CUs 58 CUs 48 CUs 112 kbit/s X 104 CUs 84 CUs 70 CUs 58 CUs 128 kbit/s 140 CUs 116 CUs 96 CUs 84 CUs 64 CUs 160 kbit/s 168 CUs 140 CUs 116 CUs 104 CUs 80 CUs 192 kbit/s 208 CUs 168 CUs 140 CUs 116 CUs 96 CUs 224 kbit/s 232 CUs 208 CUs 168 CUs 140 CUs 116 CUs 256 kbit/s 280 CUs 232 Cus 192 CUs 168 CUs 128 CUs 320 kbit/s X 280 CUs X 208 CUs 160 CUs 384 kbit/s 416 Cus X 280 CUs X 192 CUs ΤΕΛΟΣ*(για*σήμερα...)* Note: It can be seen from the figures in Table 2.4 that the coding strategy supports many possible changes of configuration. For example, if a 256 kbit/s audio channel is split up into two 128 kbit/s channels at the same protection level, they will require the same capacity. Furthermore, inmostcasesonecanincrease theprotectiontothenext better level and lower the audio data rate by one step without changing the required capacity. Such a diagonal of constant capacity of 140 CUs has been marked by shading in Table 2.4. It is possible to multiplex several audio channels of different size together, as long as their total size does not exceed 864 CUs. Table 2.5 shows as an example the number of 192 kbit/s audio programmes that can be transmitted for the different protection levels and the signal-to-noise ratio (SNR) that is needed at the receiver in a typical (not fast) fading channel [Schulze, 1995]. A small capacity for data services is always left. Table 2.5 Number of 192kbit/s audio programmes and required SNR Protection Level Number of Programmes SNR PL db PL db PL db PL db PL db 16

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock 170i ipod Dock 171i 151 381 Σύστημα προσαρμογής και λειτουργίας ipod σε High End Audio Eξοδοι Audio: 1x Digital S/PDIF Coax (RCA), 1x Analog Unbalanced (2x RCA) Εξοδοι Video: 1x Component, 1x S/Video ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας 13 01.07.2010 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH INTEGRATED SYSTEMS - (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) G95 Ολοκληρωμένο σύστημα DVD-Audio / Video με ενσωματωμένο Tuner, Ψηφιακό Digital Surround Processor και Πολυκάναλο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.02.2015 Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T AX900 WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: OPTICUM DVB-T Professional High Gain Digital and Analogue Aerial For outdoor usage waterproof and UV resistant Ideal for fringe reception areas Tilting mast bracket for easy adjustment

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας Vasos Vassiliou Network/Link Design Factors Transmission media Signals are transmitted over transmission media Examples: telephone cables, fiber optics, twisted

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 1η Βασικές έννοιες στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα 2ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική Αποκήρυξη...4

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής Αντίληψη του ήχου στον χώρο- Αμφιωτική ακουστική Φλώρος Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο ως δέκτες; Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο στο χώρο;

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος 53176 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με οδηγό και λογισμικό 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Σετ εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 5η Τεχνικές Μετάδοσης Μάθηµα 6ο 10o ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput: Περιεχόµενα Εισαγωγή... 2 Γενικά... 2 PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία)... 2 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting... 3 On-board FIFO (First In First Out) Memory... 3 On-board

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Hardware. 1. HDSPARK Realtime επεξεργασία με έξοδο HDMI

Hardware. 1. HDSPARK Realtime επεξεργασία με έξοδο HDMI Hardware 1. HDSPARK Realtime επεξεργασία με έξοδο HDMI Η κάρτα επεξεργασίας βίντεο της Grass Valley HDSPARK, αποτελεί την ιδανική λύση για όλους τους επαγγελματίες του χώρου, που διαχειρίζονται tapeless

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

info@lemco.gr / www.lemco.gr

info@lemco.gr / www.lemco.gr a n a l o g a n d d i g i t a l T V s o l u t i o n s H e l l e n i c q u a l i t y p r o d u c t s info@lemco.gr / www.lemco.gr Πομπός ψηφιακής τηλεόρασης DTM-2U (0,5-2W) και DTM-5U (0,5-5W) Ο DTM-2U,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ασκήσεις Rendering

Ενότητα: Ασκήσεις Rendering Ενότητα: Ασκήσεις Rendering Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Επανάληψη: Ευαισθησία μικροφώνων Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 4 η :«Μικρόφωνα Τρόποι χρήσης» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ορισμός στάθμης ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM...

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143 ΦΑΞ: 2107407178 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1 Κάθε ενσωματωμένο σύστημα έχει ένα σύνολο θυρών εισόδου / εξόδου, ψηφιακές ή και αναλογικές. Οι ψηφιακές θύρες μπορεί να είναι: Παράλληλες θύρες Σειριακές θύρες Θύρες επικοινωνίας άλλων πρωτοκόλλων όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OEHLBACH

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OEHLBACH 0,00 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OEHLBACH ΚΑΛΩ ΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1047 ΜΕΤ 2 x 1,5 mm² Λευκό (Κουλ.100µ) 2,70 1048 " 2 x 2,5 mm² Μαύρο (Κουλ. 100µ) 3,20 1053 " 2 x 4 mm² Λευκό (Κουλ. 100µ) 5,50 1058 " 2 x 4 mm² Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα