5. EΚΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. EΚΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 EΚΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Η λειτουργία των περισσότερων εκβολέων γίνεται µε την κάθοδο των πολυµερών υπό µορφή κόκκων, σκόνης ή φολίδων από τη χοάνη τροφοδοσίας στο άνοιγµα µεταξύ του περιστρεφόµενου κοχλία και του θερµαινόµενου κυλίνδρου. Tο πολυµερές µεταφέρεται προς τα εµπρός, συµπιέζεται και τήκεται, και τελικά υπό µορφή τήγµατος περνά µέσα από τη µήτρα εκβολής όπου παίρνει το κατάλληλο σχήµα προτού εξέλθει και στερεοποιηθεί µε ψύξη στην ατµόσφαιρα. ιακρίνουµε τρεις ζώνες σε κάθε εκβολέα: (α) µεταφορά στερεών, (β) τήξη, και (γ) προώθηση του τήγµατος. Κόκκοι Μεταφορά στερεών Τήξη Προώθηση τήγµατος Σε ό,τι ακολουθεί θα γίνει µια προσπάθεια απλής αναφοράς στα κύρια χαρακτηριστικά του εκβολέα και στο σχεδιασµό του περιστρεφόµενου κοχλία για την προώθηση του τήγµατος. Η ανάλυση ακολουθεί τις αρχές που εκτέθηκαν στο Κεφάλαιο 2 για τις περιπτώσεις απλής ροής διάτµησης σε αγωγούς µε οπισθέλκουσα δύναµη και ταυτόχρονη πτώση πίεσης.

2 ΖΩΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΓΜΑΤΑ Η αντλία είναι µια συσκευή που δηµιουργεί πίεση. Στην κλασική µηχανική των ρευστών, οι επωνοµαζόµενες στροφοδυναµικές αντλίες (δηλ. φυγόκεντρες αντλίες) δηµιουργούν πίεση µετατρέποντας την κινητική ενέργεια του περιστρεφόµενου στροφείου. Οι αντλίες αυτές δεν λειτουργούν (ούτε καν µπορούν να γυρίσουν!) µε ρευστά υψηλού ιξώδους όπως τα πολυµερικά τήγµατα. Η αρχή του Bernoulli (V 2 /2g + P/ρg = σταθερά) δεν ισχύει για ρευστά υψηλού ιξώδους, επειδή η αδράνεια (δηλ. η κινητική ενέργεια) είναι αµελητέα. Σε ροή πολυµερικών τηγµάτων έχουµε ισορροπία δυνάµεων πίεσης και ιξωδών τάσεων. Έτσι, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να παράγουµε πίεση από τάσεις (δηλ. από το ιξώδες του ρευστού). Ας δούµε πως γίνεται αυτό. Σε οπισθέλκουσα ροή, για την περίπτωση ανοιχτού αγωγού δεν έχουµε παραγωγή πίεσης. Το ρευστό απλώς σύρεται από την κινούµενη πλάκα: χωρίς βαθµίδα πίεσης V Όµως, εάν το ένα άκρο του αγωγού είναι µερικά κλεισµένο, τότε µέρος του ρευστού συνεχίζει να σύρεται ενώ ταυτόχρονα παράγεται πίεση:

3 5-3 V αύξηση πίεσης Η συσκευή αυτή αποτελεί αντλία επειδή παράγει πίεση. Εποµένως, οπισθέλκουσα ροή µε κλειστό το ένα άκρο δηµιουργεί πίεση. Ας δούµε πως η αρχή αυτή µπορεί να τεθεί σε πρακτική χρήση. Μια ιδέα σχεδιασµού θα ήταν η δηµιουργία ρηχού αγωγού συγκεκριµένου µήκους και καλυµµένου από κινούµενη πλάκα άπειρου πλάτους. Χαµηλή P Υψηλή P V ΕΞΟ ΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ Φυσικά, αγωγός γεµισµένος µε θερµό τήγµα και καλυµένος από κινούµενη πλάκα άπειρου πλάτους δεν ανταποκρίνεται σε πρακτική λύση. Ας επιχειρήσουµε το σχεδιασµό µιας πρακτικής µηχανής. Μετατρέπουµε την πλάκα άπειρου πλάτους σε κυλινδρικό αγωγό, και το ρηχό κανάλι το µετατρέπουµε σε κοχλία µέσα στον αγωγό µε το να το ελίξουµε και να το στρίψουµε. Τελικά καταλήγουµε να έχουµε έναν εκβολέα τήγµατος τύπου κοχλία:

4 5-4 Ο αγωγός αποτελεί την πλάκα Ρηχό κανάλι µεταξύ αγωγού και βάσης του κοχλία περιοριζόµενο από τη στροφή του κοχλία ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΟΧΛΙΑ γωνία έλικα θ βάθος καναλιού Η πάχος σπείρας e (µικρό) e θ άνοιγµα σπείρας δ (µικρό) D b D s W L s σπείρα D s =διάµετρος κοχλία (στο χείλος της σπείρας) D b =διάµετρος κυλίνδρου=d s +2δ L s =βήµα κοχλία (L s =πd s tanθ) W=πλάτος καναλιού (W=L s cosθ-e= πd s tanθcosθ)

5 5-5 Συχνά: L s =D s => επωνοµαζόµενος κοχλίας τετράγωνου βήµατος. Tότε θ=17.65 o (tanθ=1/π). Θα θεωρήσουµε αµελητέο το άνοιγµα της σπείρας δ ώστε να υποθέσουµε D s =D b =D. Για την ανάπτυξη µαθηµατικού µοντέλου χρειάζεται (νοητά) να ΞΕ ΙΠΛΩΣΟΥΜΕ το κανάλι και να το µετατρέψουµε (νοητά πάντα) σε κανάλι µεταξύ δύο επίπεδων πλακών. Ας υποθέσουµε ότι ο κοχλίας είναι στατικός και ότι ο κύλινδρος περιστρέφεται. Ο κύλινδρος (barrel) περιστρέφεται µε V b =πdn N=(γωνιακή) ταχύτητα περιστροφής του κοχλία (π.χ. rpm) z x z είναι η ΚΑΤΩ κατεύθυνση του καναλιού Η συνιστώσα της ταχύτητας στην κάτω κατεύθυνση του καναλιού θα δίνεται από V bz =V b cosθ=πdncosθ. Επίσης η απόσταση στην κατεύθυνση αυτή z σχετίζεται µε την αξονική απόσταση L από τη σχέση z=l/sinθ. Ας κάνουµε χρήση των εξισώσεων σε επίπεδες πλάκες για συνδυασµό οπισθέλκουσας ροής και αντιτιθέµενης ροής πίεσης Q VHW HWdP 3 1 = 2 12µ dz Πρέπει όµως να χρησιµοποιήσουµε την ελικοειδή γεωµετρία του καναλιού, δηλ. το γεγονός ότι το πολυµερικό τήγµα κινείται στην κατεύθυνση z κατά µήκος του καναλιού. Εχουµε

6 5-6 W = Lcosθ = π Dtan θ cosθ V = V cosθ = π DNcosθ b N = περιστροφές το δευτερόλεπτο (rpm/60) του κοχλία Αντικατάσταση δίνει: DH Q= π D HNsin θcosθ π sin 2 12µ 2 θ P L όπου: P=P 2(εξόδου) - P 1(εισόδου) L=µήκος κοχλία (συνήθως L=10 15D) θ=γωνία έλικα D=διάµετρος κυλίνδρου (συνήθως 1 8 ίντσες δηλ. 25 mm 200 mm) H=βάθος καναλιού (συνήθως 10 mm ή λιγότερο) N=ταχύτητα περιστροφής (συνήθως rpm) µ=ιξώδες Εάν το άνοιγµα µεταξύ της σπείρας του κοχλία και του κυλίνδρου (δ) δεν είναι αµελητέο, πρέπει να αφαιρέσουµε το ποσό της παροχής διαφυγής (leakage flow), που εύκολα αποδεικνύεται ότι δίνεται από D QL = π δ 12µ e Εποµένως η εξίσωση παροχής γράφεται tan θ P L DH 2 P D P Q= π D HN θ θ π π δ sin cos sin θ tan θ 2 12µ L 12µ e L Φυσικά, τα πολυµερικά τήγµατα είναι ρευστά διατµητικής λέπτυνσης, εποµένως πρέπει να χρησιµοποιήσουµε κάποιο ισοδύναµο Nευτωνικό ιξώδες για την εκτέλεση των υπολογισµών.

7 5-7 Εκβολέας ΚΟΧΛΙΑΣ Μήτρα P Αύξηση πίεσης στον εκβολέα Πτώση πίεσης στη µήτρα Εκβαλλό- µενο τήγµα Μηδενική πίεση στην έξοδο Μήκος Για δεδοµένο εκβολέα, τα µεγέθη L, D, H και θ είναι δεδοµένα, εποµένως (αµελώντας τη ροή διαφυγής): Q= const N const P µ όπου N=ταχύτητα κοχλία P=άνοδος πίεσης=p εξόδου -P εισόδου µ=ιξώδες τήγµατος Σαν χαρακτηριστικό ρυθµό διάτµησης παίρνουµε εκείνον που π προκύπτει σε οπισθέλκουσα ροή γ = DN H H V=πDN π.χ. έστω η=10,000 γ -0.6, N = 100 rpm, D = 90 mm and H = 4 mm. Τότε γ ref = π = 117 s

8 5-8 η = 571 Pa. s Η τιµή αυτή αποτελεί το ισοδύναµο Nευτωνικό ιξώδες µ που εµφανίζεται στην εξίσωση εκβολής τήγµατος για την παροχή Q. Για τον υπολογισµό της πτώσης πίεσης στη µήτρα εκβολής έχουµε αναπτύξει διάφορες εκφράσεις για ρευστά που υπακούουν τον εκθετικό νόµο. Π.χ. για Νευτωνικά ρευστά (n=1) έχουµε τη σχέση Hagen-Poiseuille R = π 4 8µ L (κυλινδρικοί αγωγοί) Q ( P) Σηµείωση: Εάν στους υπολογισµούς για τη µήτρα εκβολής αποφασίσουµε να κάνουµε χρήση ισοδύναµου Νευτωνικού ιξώδους, το γ ref δεν θα είναι το ίδιο όπως στον εκβολέα, το δε ισοδύναµο µ θα είναι φυσικά διαφορετικό. Για τη µήτρα εκβολής θα πρέπει να υπολογίσουµε το γ ref από Vz γ ref = = max r r V r 1 R n+ 1 n ( n + 1) V max n R που βγαίνει τελικά (όπως αποδεικνύεται) να είναι ίσο µε 4Q/πR 3 συν τη διόρθωση Rabinowitsch. Όµως για απλές γεωµετρίες µητρών οι εξισώσεις εκθετικού νόµου είναι εύκολες. Εποµένως, θα κάνουµε χρήση του P από τον εκθετικό νόµο οποτεδήποτε έχουµε να κάνουµε µε απλές γεωµετρίες, όπως κυλινδρικούς ή διδιάστατους αγωγούς ή κώλουρους κώνους. Ας σηµειωθεί ότι: Εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη πίεσης (π.χ. κανένας περιορισµός ροής στο άκρο του εκβολέα), η παροχή θα είναι µέγιστη, δηλ. µόνο από οπισθέλκουσα ροή.

9 5-9 Qmax = π D NHsinθcosθ 2 Εάν το άκρο του εκβολέα είναι κλειστό, Q=0, και µπορούµε να ισορροπήσουµε οπισθέλκουσα ροή και ροή υπό πίεση πdh sin θ π DNHsin θcosθ= 2 12µ L ( P) Η παραπάνω σχέση δίνει τη µεγαλύτερη δυνατή πίεση P max DLN = 6 π µ 2 H tanθ Επειδή το µ είναι µεγάλο για πολυµερικά τήγµατα, µπορούν να αναπτυχθούν στον εκβολέα εξαιρετικά µεγάλες (και πολύ επικίνδυνες) πιέσεις ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑ ΕΚΒΟΛΗΣ Είδαµε ότι για Νευτωνικά ρευστά η συνάρτηση Q µε P είναι γραµµική και για τον εκβολέα (αύξηση πίεσης) και για τη µήτρα (πτώση πίεσης). Η γραφική παράσταση της εξίσωσης µπορεί να γίνει όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: Q max Σηµείο λειτουργίας Q Εκβολέας Μήτρα P max P

10 5-10 Οι εξισώσεις σχεδιασµού για Νευτωνικά ρευστά που δόθηκαν προηγουµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να γίνει κατανοητός ο ρόλος του βάθους του καναλιού του κοχλία και ο ρόλος ανοιχτής ή περιοριστικής µήτρας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: Βαθύ κανάλι Ανοιχτή µήτρα Q Ρηχό κανάλι κοχλία Περιοριστική µήτρα P 5.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΞΗ Έχουµε ήδη µελετήσει τη ζώνη προώθησης του τήγµατος στον εκβολέα. Οι άλλες ζώνες είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Η µαθηµατική περιγραφή µεταφοράς των κόκκων και της επακόλουθης συµπίεσης και τήξης είναι δύσκολη, και απαιτεί την εισαγωγή διαφόρων απλουστευτικών παραδοχών. Για την προς τα εµπρός µεταφορά στερεών κόκκων ή σκόνης, η τριβή στον κύλινδρο πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερη απ ό,τι στον κοχλία. Για να καταλάβει κανείς καλύτερα την περίπτωση αυτή αρκεί να σκεφτεί την περίπτωση της βίδας και του παξιµαδιού. Για να βιδώσουµε τη βίδα πρέπει να κρατάµε σταθερό το παξιµάδι (δηλ. εφαρµόζουµε µεγάλη τριβή). Εάν δεν κρατήσουµε το παξιµάδι, αυτό θα περιστρέφεται

11 5-11 µαζί µε τη βίδα καθώς τη γυρνάµε. Έτσι, χωρίς τριβή δεν είναι δυνατή η προς τα εµπρός κίνηση της βίδας. Άρα, χωρίς επαρκή τριβή στο τοίχωµα του κυλίνδρου δεν υπάρχει προς τα εµπρός κίνηση του πολυµερικού στερεού. Τριβή Τριβή Εποµένως, οι κοχλίες έχουν ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ επιφάνειες (για µικρό συντελεστή τριβής). Τα τοιχώµατα των κυλίνδρων είναι ΤΡΑΧΕΙΑ και µερικές φορές αυλακωµένα επίτηδες (για υψηλότερη τριβή). Η τήξη επέρχεται σε ένα λεπτό στρώµα (φιλµ) κοντά στο θερµαινόµενο κύλινδρο, και σταδιακά σχηµατίζεται µια µικρή περιοχή τήγµατος κοντά στο πίσω µέρος. Η συµπιεσµένη κλίνη των στερεών κόκκων θεωρείται ότι ρέει προς τα κάτω µέσα στο κανάλι του κοχλία µε εµβολική ροή. Η αύξηση της πίεσης καθορίζεται από την ισορροπία των εξασκούµενων δυνάµεων και των ροπών, και συνήθως εκφράζεται από τη σχέση ( const. ) P = P exp const. f f Z o b s b όπου P 0 είναι η πίεση κάτω από τη χοάνη τροφοδοσίας (συνήθως πολύ µικρή), και f b και f s είναι οι συντελεστές τριβής της κλίνης στερεών στον κύλινδρο και στον κοχλία, αντίστοιχα, και Z b είναι η απόσταση στην προς τα κάτω κατεύθυνση µετρηµένη στην επιφάνεια του κυλίνδρου. Ο συντελεστής f b πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον f s για να επέλθει προς τα εµπρός κίνηση, όπως αναφέραµε παραπάνω.

12 5-12 Η θερµότητα που εκλύεται από την τριβή και τη διάχυση θερµότητας δι αγωγής από τα τοιχώµατα του κυλίνδρου έχει σαν αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας προς την έξοδο του εκβολέα. Όταν η θερµοκρασία φθάσει το σηµείο τήξης κρυσταλλικού πολυµερούς ή τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης αµόρφου πολυµερούς, σχηµατίζεται ένα λεπτό στρώµα τήγµατος στην επιφάνεια του κυλίνδρου. Περαιτέρω διάτµηση προξενεί περισσότερη θερµότητα τριβής, που µεταφέρεται δι αγωγής προς την κλίνη των στερεών και τήκει περισσότερο πολυµερές. Όταν το λεπτό αυτό στρώµα γίνει παχύτερο από το άνοιγµα µεταξύ της σπείρας του κοχλία και του κυλίνδρου, σχηµατίζεται µια περιοχή τήγµατος στο πίσω µέρος του καναλιού του κοχλία, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. Περιοχή τήγµατος Λεπτό στρώµα τήγµατος ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΚΛΙΝΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΟΧΛΙΑΣ Πίσω σπείρα Εµπρός σπείρα Το σχήµα εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου τήξης που προτάθηκε από τον Tadmor στο τέλος της δεκαετίας του 60. Η κλίνη στερεών µειώνεται προς την έξοδο, ενώ η περιοχή τήγµατος αυξάνει. Όταν το πολυµερές έχει υποστεί πλήρη τήξη, ισχύει η προηγούµενη ανάλυση της αντλίας κοχλία για τήγµατα. Φυσικά, η όλη διαδικασία της µεταφοράς στερεών, τήξης και προώθησης ενός τήγµατος που παρουσιάζει διατµητική λέπτυνση είναι δύσκολο να περιγραφεί µε

13 5-13 απλές εξισώσεις και µαθηµατικές εκφράσεις. Γίνεται χρήση αριθµητικών µεθόδων, και σήµερα υπάρχουν στην αγορά διάφορα πακέτα λογισµικού για το σκοπό αυτό, όπως το EXTRUCAD. Αυτά τα πακέτα προλέγουν την πίεση, θερµοκρασία και µεταβολή της κλίνης στερεών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Προφανώς για εκβολή υψηλής απόδοσης, το πολυµερές πρέπει να έχει υποστεί πλήρη τήξη πριν από την έξοδό του από τον εκβολέα, η θερµοκρασία πρέπει να είναι χαµηλότερη από εκείνη που µπορεί να προκαλέσει θερµική αποικοδόµηση, και η πίεση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να µπορέσει να εξέλθει το πολυµερές από τη µήτρα εκβολής. Μια επιτυχής εκβολή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σχεδιασµό του κοχλία. Πέρα από το συµβατικό κοχλία µονής έλικας, έχουν αναπτυχθεί πολλά πατέντα σχεδιασµών, όπως φαίνεται στα επόµενα σχήµατα.

14 ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΚΒΟΛΕΑ ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ Τυπικός κοχλίας εκβολέα ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Σταθερή διάµετρος ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Μεταβαλλόµενη διάµετρος ΖΩΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Σταθερή διάµετρος Τυπικός κοχλίας µε πρόσθετη σπείρα στη ζώνη τροφοδοσίας Κοχλίας µε µεταβλητό αυξανόµενο βήµα Κοχλίας µε µεταβλητό ελαττούµενο βήµα Κοχλίας µε µηδενική ζώνη ρύθµισης Κοχλίας µε µηδενική ζώνη τροφοδοσίας και ρύθµισης Κοχλίας ταχείας συµπίεσης Κοχλίας αποσυµπίεσης Τυπικός κοχλίας εκβολέα µε δύο στάδια (a) Ζώνη τροφοδοσίας (b) Ζώνη συµπίεσης (c) Ζώνη ρύθµισης (d) Ζώνη εξαγωγής (e) Ζώνη προώθησης

15 5-15 Οι διάφοροι κοχλίες του εµπορίου διατίθενται σε ποικιλία σχηµατισµών και παράγονται συνήθως µε ονοµαστικές διαµέτρους των 1'' (25 mm), 1 ½'' (38 mm), 2'' (50 mm), 2 ½'' (63 mm), 3'' (75 mm), 3 ½'' (90 mm), κλπ. Παραθέτουµε τυπικά χαρακτηριστικά κοχλιών µονής έλικας του εµπορίου. Ολικό µήκος: 20D 30D Γωνία έλικα: (συνήθως) Βάθος καναλιού στη ζώνη τροφοδοσίας: 0.1D 0.15D Βάθος καναλιού στη ζώνη ρύθµισης: 2 4 φορές µικρότερη από τη ζώνη τροφοδοσίας. (Ο λόγος αυτός αναφέρεται συχνά σαν λόγος συµπίεσης). Μήκος ζώνης τροφοδοσίας: 4D 8D Μήκος ζώνης ρύθµισης: 6D 10D Πρόσφατα έχει υπάρξει µεγάλο ενδιαφέρον για τους επωνοµαζόµενους κοχλίες φραγµού (διπλής σπείρας). Η κλίνη στερεών και το τήγµα διαχωρίζονται από την σπείρα φραγµού όπως φαίνεται παρακάτω. ΣΠΕΙΡΑ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ τήγµα στερεά τήγµα στερεά ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΑ Οι πρώτοι κοχλίες φραγµού χρησιµοποιήθηκαν από την αµερικανική εταιρεία Uniroyal για καουτσούκ και από την ελβετική εταιρεία Maillefer για πλαστικά. Λειτουργούσαν µε την αρχή της

16 5-16 συνεχούς µείωσης του πλάτους των στερεών. Η λειτουργία αυτή οδηγεί σε ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, αλλά επίσης και σε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ, επειδή η κλίνη συµπιεσµένων στερεών αντιστέκεται στη µείωση του πλάτους της. Έχουν αναπτυχθεί πολλά άλλα πατέντα σχεδιασµού, π.χ. ο κοχλίας φραγµού HARTIG BARR (γνωστός επίσης σαν κοχλίας MC3), όπου το πλάτος της κλίνης στερεών παραµένει σταθερό, αλλά µειώνεται το βάθος της προς την έξοδο, ενώ αυξάνει το βάθος του καναλιού τήγµατος. Το πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον κοχλία Μaillefer είναι ότι η επιφάνεια που προσφέρεται για τήξη (δηλ. η περιοχή στερεών σε επαφή µε τον κύλινδρο) είναι µεγαλύτερη (συνήθως κατά 30%). Μειονεκτήµατα Κοχλιών Φραγµού: Ο κύριος µηχανισµός τήξης προέρχεται από διάτµηση στο λεπτό στρώµα του τήγµατος πάνω από την κλίνη στερεών. Εποµένως, η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΜΗΣΗΣ µπορεί να προκαλέσει πολύ υψηλές θερµοκρασίες σε τήγµατα πολυµερών υψηλού ιξώδους. Αυτό έχει παρατηρηθεί µε το LLDPE (που έχει πολύ υψηλότερο ιξώδες από το τυπικό LDPE). Στα επόµενα σχήµατα παραθέτουµε διάφορους τύπους σχεδιασµού κοχλιών:

17 5-17 Κοχλίας Ingen Housz Κοχλίας Dray and Lawrence Κοχλίας DFM Κοχλίας Kim

18 ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΚΒΟΛΕΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ Κύρια σπείρα Τήγµα Στερεό Σπείρα φραγµού ιαχωρισµός φάσεων σε κοχλία φραγµού Συµβατικός κοχλίας πολλαπλών σπειρών Κοχλίας πολλαπλών σπειρών για βελτιωµένη τήξη Κοχλίας τύπου Maillefer Kοχλίας τύπου Barr Kοχλίας Barr Kοχλίας τύπου Barr Lacher/Hsu/Willert

19 5-19 Μερικές εµπειρικές σχέσεις για εκβολή πολυολεφινών: µέγιστη ταχύτητα κοχλία N max = 5469D min µέγιστη παροχή. m = D kg h max ισχύς µηχανής τροφοδοσίας P = D kw 0 όπου D δίνεται σε mm. [κατά τον H.-G. Fritz, Κεφάλαιο 12, στο βιβλίο Plastics Extrusion Technology, F. Hensen (Ed.), Hanser, Munich (1988)]. Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για βραχείς κοχλίες (L/D 20) που χρησιµοποιούνται σε χύτευση µε εµφύσηση δι εκβολής. Μακρύτεροι κοχλίες που χρησιµοποιούνται σε σύγχρονες γραµµές παραγωγής φιλµ υψηλής παροχής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υπερδιπλάσιες ποσότητες.

20 ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η τελική µόρφωση των προϊόντων γίνεται µε τη µήτρα εκβολής, π.χ. για την παραγωγή πλαστικού φύλλου πρέπει να γίνει ο σχεδιασµός επίπεδης µήτρας (γεωµετρία κρεµάστρας). εκβολέας KATΟΨΗ εκβολέας ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΨΗ Το φύλλο συνήθως ψύχεται στον περιβάλλοντα αέρα και τραβιέται (µε ταυτόχρονη ψύξη) από σύστηµα κυλίνδρων. Για την παραγωγή πλαστικού σωλήνα, χρειαζόµαστε δακτυλική µήτρα: από τον εκβολέα Το τήγµα ρέει µέσα από το δακτύλιο και στερεοποιείται στην έξοδο µέσα σε λουτρό (κρύου) νερού (στην πραγµατικότητα µια αρκετά µακρά σκάφη, όπου το νερό εκσφενδονίζεται πάνω στο σωλήνα για να αυξηθεί η µεταφορά θερµότητας και να γίνει γρηγορότερη η ψύξη).

21 5-21 Για την παραγωγή προφίλ για παράθυρα, πόρτες, κλπ., χρειαζόµαστε µήτρες µε προσεγγιστικό σχήµα προφίλ, το δε πλαστικό ψύχεται περνώντας και πάλι µέσα από µακρά σκάφη νερού. Η κατατοµή ενός σχεδίου προφίλ µπορεί να είναι: Γίνεται χρήση µητρών πολύ πιο πολύπλοκου σχεδιασµού για διάφορες ειδικές εφαρµογές. Το µεγαλύτερο πρόβληµα στο σχεδιασµό µητρών προφίλ έγκειται στην κατανοµή της ροής. Το πολυµερικό τήγµα εκρέει από τον εκβολέα (συνήθως κυλινδρικό) προς τα χείλη της µήτρας εκβολής, τα οποία και θα καθορίσουν το τελικό σχήµα του. Το πολυµερές θα προσπαθήσει να ρέει µέσα από περιοχές που δίνουν τη λιγότερη αντίσταση. Εποµένως το επίπεδο τµήµα της µήτρας πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε οι αντιστάσεις των διαφόρων τµηµάτων να είναι περίπου ίσες, και η κατανοµή της ροής να είναι οµοιόµορφη στην έξοδο της µήτρας. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται τα γεωµετρικά µεγέθη που είναι τα πιο σπουδαία για µια απλή µήτρα εκβολής:

22 5-22 L R L s R H B Μήτρα εκβολής για παραγωγή προφίλ µε ρυθµιζόµενο µήκος Για την εξισορρόπηση της ροής σε µήτρες τύπου κρεµάστρας (για παραγωγή επίπεδου φύλλου ή φιλµ), µπορεί να γίνει χρήση του πακέτου λογισµικού FLATCAD. Όµως, για µήτρες για πολύπλοκα προφίλ, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, και παρά τις σηµαντικές προσπάθειες από διάφορους ερευνητές, δεν υπάρχει ακόµα στο εµπόριο κάποιο αντίστοιχο πακέτο λογισµικού (π.χ. PROFILECAD) που να µπορεί να λύσει το πρόβληµα σχεδιασµού.

23 ΕΚΒΟΛΗ ΦΙΛΜ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ Η διεργασία εκβολής µε εµφύσηση είναι η πιο σηµαντική µέθοδος για την παραγωγή φιλµ πολυαιθυλενίου PE (περίπου 90% όλων των παραγόµενων φιλµ πολυαιθυλενίου). Οι σύγχρονες γραµµές παραγωγής φιλµ έχουν δυνατότητα παραγωγής 2 µε 3 φορές µεγαλύτερη απ ό,τι οι γραµµές 40 χρόνια πριν (για την ίδια διάµετρο εκβολέα D). Σηµαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί λόγω καλύτερου σχεδιασµού και συστηµάτων ελέγχου. ΦΙΛΜ ΑΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΚΒΟΛΕΑΣ ΜΗΤΡΑ Υλικά χρήσης Κυρίως πολυαιθυλένια (LDPE, HDPE, LLDPE) Κριτήρια ποιότητας του φιλµ ΠΑΧΟΣ ΦΙΛΜ: εξαιρετικά σπουδαίο να ελαχιστοποιηθούν τυχόν παρεκκλίσεις κατά µήκος (κατεύθυνση µηχανής, MD) και

24 5-24 κατά πλάτος (εγκάρσια κατεύθυνση, TD). Τέτοιες παρεκκλίσεις επιδρούν στην περαιτέρω επεξεργασία. Συνήθης κλίµακα αποδοχής για παρεκκλίσεις MD: ±2% από το µέσο όρο. Συνήθης κλίµακα αποδοχής για παρεκκλίσεις ΤD: ±3% ±10% από το µέσο όρο Oπτικές ιδιότητες ιάφορες ιδιότητες είναι σηµαντικές, όπως: στιλπνότητα επιφάνειας οµίχλη φιλµ καθαρότητα διόρασης see-through Mηχανικές ιδιότητες Περιλαµβάνουν: τάση θραύσης και επιµήκυνση θραύσης αντίσταση σε ρήξη αντίσταση σε διάτρηση αντίσταση σε συρρίκνωση Όλα τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από: τις ιδιότητες του πολυµερούς (πρώτη ύλη), π.χ. µοριακό βάρος, κατανοµή µοριακού βάρους, διακλαδώσεις, πρόσθετα. το σχεδιασµό της µηχανής και τη λειτουργία της τους ποιοτικούς ελέγχους

25 5-25 Άρα, είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς ποιά ιδιότητα του πολυµερούς θα επηρεάσει τις ιδιότητες του φιλµ, πώς ο σχεδιασµός και η λειτουργία της µηχανής θα επηρεάσουν τα τελικά χαρακτηριστικά του φιλµ, κλπ TYΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΜ LDPΕ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ Τέσσερα µέρη: εκβολέας µήτρα εκβολής ψύξη και βαθµονόµηση έλξη και περιτύλιξη Eκβολείς Για το LDPE συνήθως χρησιµοποιούνται αργές µονάδες µονού κοχλία D 40 mm mm L/D Ταχύτητα επιφάνειας (κοχλία) m/s. Οι σύγχρονες γραµµές φιλµ υψηλής απόδοσης µπορεί να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά παραγωγής: Πίνακας 5-1: Mέγιστη απόδοση για LDPE [κατά τον G. Winkler, κεφάλαιο 4 στο βιβλίο Plastics Extrusion Technology, F.Hensen (ed.), Hanser, Munich (1988)]. D (mm) MΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (kg/h) ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kw)

26 5-26 Η γεωµετρία του κοχλία πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία του τήγµατος και τη µηχανική του οµογενοποίηση στη χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Οι κοχλίες είναι κατασκευασµένοι από χρωµιοµένο χάλυβα και από νιτριοµένο χάλυβα µε επιφάνεια σκληρυµένη µε νιτρίδια. Μερικές φορές τοποθετείται φίλτρο τήγµατος µεταξύ του εκβολέα και της µήτρας εκβολής για την αποµάκρυνση ακαθαρσιών ή αθέµιτων ουσιών. Προφανώς, η ανοµοιογένεια του τήγµατος ή η παρουσία στο τήγµα ακαθαρσιών µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία και κακή ποιότητα του φιλµ Μήτρες εκβολής ύο τύποι µητρών χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία: µήτρες εκβολής τύπου αράχνης µήτρες εκβολής τύπου σπείρας Μήτρες εκβολής τύπου αράχνης Ο όρος µήτρα τύπου αράχνης προέρχεται από το δακτύλιο υποστήριξης µε ακτινικά στοιχεία (πόδια αράχνης) που συνδέουν σταθερά τον άξονα (δηλ. το εσωτερικό στοιχείο της µήτρας) µε το σώµα της µήτρας.

27 5-27 ασκός προσεκτικά φτιαγµένο κωνικό άνοιγµα πόδια αράχνης για υποστήριξη τήγµα από τον εκβολέα Ενώ η αξονική τροφοδοσία των µητρών τύπου αράχνης ευνοεί την οµοιόµορφη κατανοµή στην έξοδο της µήτρας (δηλ. παράγεται φιλµ µε οµοιόµορφο πάχος), υπάρχει ένα άλλο πρόβληµα: η διακλάδωση της ροής πίσω από το πόδι κάθε αράχνης προκαλεί την εµφάνιση γραµµών συγκόλλησης (weld lines): Γραµµή συγκόλλησης Πόδι αράχνης σε εγκάρσια ροή Όταν η ροή διακλαδίζεται και επανασυνδυάζεται µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό γραµµής συγκόλλησης, δεν δίνεται αρκετός χρόνος στα µακροµόρια να διαχυθούν, µε αποτέλεσµα οι γραµµές συγκόλλησης να αποτελούν γραµµές εξασθένησης. Το φιλµ µπορεί να αποσχιστεί κατά µήκος της γραµµής συγκόλλησης. Εποµένως, οι γραµµές συγκόλλησης πρέπει να αποφεύγονται. Για παράδειγµα, έχουν επινοηθεί συσκευές

28 5-28 επιχρίσµατος µε σκοπό να παρεκτρέπουν τη ροή περιφερειακά, αλλά δεν δουλεύουν πολύ καλά. Άλλο ένα πρόβληµα: λόγω της παρουσίας αξονικών δυνάµεων και του φορτίου που συνεπάγονται πάνω στην υποστήριξη του άξονα, το µέγεθος της µήτρας είναι περιορισµένο Μήτρες εκβολής τύπου σπείρας Οι µήτρες αυτές αποτελούν τις πιο διαδεδοµένες στη λειτουργία των σύγχρονων µηχανηµάτων υψηλής παροχής. Το τήγµα τροφοδοτείται αξονικά στη µήτρα και κατόπιν µέσα από ακτινικά κανάλια του άξονα τύπου σπείρας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ανοµοιοµορφία του τήγµατος στην έξοδο της µήτρας. ΑΣΚΟΣ Τήγµα από τον εκβολέα εν είναι εύκολο να παραχθεί οµοιόµορφο φιλµ. Καθώς ρέει το τήγµα από τους αγωγούς τροφοδοσίας µέσα από τις οπές των καναλιών προς τις σπείρες, το παραγόµενο φιλµ εµφανίζει διαφορά πάχους, δηλ. περισσότερο τήγµα διαλέγει το δρόµο γύρω από τα κανάλια.

29 5-29 Εποµένως, για κεντρικό αγωγό που τροφοδοτεί 4 σπείρες, αναµένουµε µια διαφορά πάχους µε 4 µέγιστα, π.χ. όταν ανοίξουµε το φιλµ εµφανίζεται η ακόλουθη εικόνα: 40 Thickness Variation (%) Οι σπείρες πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξισορροπούν τις διαφορές πάχους του φιλµ (το λογισµικό πακέτο SPIRALCAD επιτυγχάνει ακριβώς αυτό). ιαφορά πάχους στην εγκάρσια κατεύθυνση της τάξης του 5 6%, είναι µάλλον ανεκτό για τις περισσότερες εφαρµογές, αλλά εάν οι µήτρες είναι κακά σχεδιασµένες µπορούν εύκολα να δώσουν διαφορές του 15% ή ακόµα και περισσότερο, κάτι που είναι απαράδεκτο.

30 5-30 Η κεντρική ιδέα είναι να εξισορροπηθεί η ροή µε προσεκτική κατανοµή της ροής στην κατεύθυνση των σπειρών και στο άνοιγµα µεταξύ του άξονα και του σώµατος της µήτρας Ψύξη και βαθµονόµηση Το τήγµα που εξέρχεται από το άνοιγµα της µήτρας φυσιέται για να πάρει τις τελικές διαστάσεις του ενώ είναι ακόµα σε ρευστή κατάσταση. Η παραµόρφωση σταµατά στη γραµµή ψύξης, όπου συµβαίνει η αλλαγή από την κατάσταση τήγµατος σε στερεό φιλµ. Εφαρµόζεται εξωτερική ψύξη µε τη βοήθεια κυκλικού δακτύλιου που εκσφενδονίζει κρύο αέρα πάνω στο κινούµενο τήγµα. Γραµµή ψύξης Αέρας Μήτρα Οι δακτύλιοι ψύξης που χρησιµοποιούνται στις γραµµές παραγωγής συνήθως λειτουργούν σε παροχές των m 3 /hr. Η επίτευξη καλής ψύξης συµβάλλει σηµαντικά στην οµοιοµορφία των τελικών ιδιοτήτων. Στις σύγχρονες γραµµές υψηλής ποιότητας εφαρµόζεται επίσης και εσωτερική ψύξη. Το σύστηµα ψύξης αποτελείται από φυσητήρα υπό πίεση που φέρνει φρέσκο (καθαρό) αέρα, και από φυσητήρα κενού

31 5-31 που τραβά αέρα στο εσωτερικό του ασκού µέσω ενός αγωγού τοποθετηµένου αξονικά µέσα στον ασκό. Η βαθµονόµηση (καλιµπράρισµα) γίνεται µε µια συσκευή που µοιάζει µε καλάθι και που επιτρέπει να παρατηρείται η διάµετρος του ασκού και να γίνονται µεταβολές και διορθώσεις στην εσωτερική πίεση για την επίτευξη της σωστής διαµέτρου. Εδώ χρειάζεται καλή στρατηγική ποιοτικού ελέγχου Έλξη και περιτύλιξη Στο τελικό στάδιο χρειάζονται κύλινδροι επιπεδοποίησης και έλξης και κουβάρια περιτύλιξης για τη συλλογή των φιλµ σε ρολά και για την τελική διανοµή του προϊόντος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MΗΤΣΟΥΛΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ 2-2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ 2.. ΙΞΩ ΕΣ Το ιξώδες αποτελεί εκείνη την ιδιότητα του ρευστού που αντιπροσωπεύει αντίσταση στη ροή. Πιο συγκεκριµένα, κάποιος πιο τεχνικός ορισµός θα αναφερόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Τρίγωνα ταχυτήτων στροβιλοµηχανών Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Κυλινδρικέςσυντεταγµένες Στα σχήµατα παριστάνονται αξονικές τοµές και όψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σημειώσεις Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Απρίλιος 13 1. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος Το οριακό στρώμα επινοήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Θεώρημα της Μεταφοράς Rols Taspo To Μετατρέπει τη διατύπωση ενός θεμελιώδη νόμου ενός κλειστού συστήματος σ αυτήν για έναν όγκο ελέγχου Ο ρυθμός της εκτατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7)

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) 3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου 2007 ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) Η θέση ενός σωματίου που κινείται στον άξονα x εξαρτάται από το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση: x (t) = ct 2 -bt 3 (1) όπου x σε μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6.1 Εισαγωγή Όταν θέτουμε σε κίνηση κάποια μόρια ενός ρευστού μέσω μιας αντλίας ή ενός φυσητήρα, η κίνηση μεταδίδεται και στα υπόλοιπα μόρια του ρευστού μέσω των αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο : Εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Τοαπλόεκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Η μελέτη της ροής μη συνεκτικού ρευστού γύρω από κύλινδρο γίνεται με την μέθοδο της επαλληλίας (στην προκειμένη περίπτωση: παράλληλη ροή + ροή διπόλου). Εδώ περιοριζόμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα διατήρησης στροφορµής

Παράδειγµα διατήρησης στροφορµής Παράδειγµα διατήρησης στροφορµής ΦΥΣ 3 - Διαλ.6 Κολόνα πέφτει σε γίγαντα. Δίνονται η µάζα του γίγαντα Μ, της κολόνας m, το µήκος της κολόνας l, η ταχύτητα της κολόνας v. H κίνηση γίνεται σε λεία επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9 Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Κ ε φ ά λ α ι ο ο Π α ρ ο υ σ ί α σ η. 9 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης.9 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

mg ηµφ Σφαίρα, I = 52

mg ηµφ Σφαίρα, I = 52 Μελέτη της κίνησης ενός σώµατος που µπορεί να κυλάει σε κεκλιµένο επίπεδο (π.χ. σφόνδυλος, κύλινδρος, σφαίρα, κλπ.) Τ mg συνφ Κ Ν mg ηµφ Το σώµα του σχήµατος έχει µάζα m, ακτίνα και µπορεί να είναι: Σφόνδυλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός οµογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Lab. MEchanics Applied TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ 1 η Συνέχεια διαλέξεων B Μέρος 1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Μακροσκοπική ανάλυση ροής Μακροσκοπική ανάλυση ροής Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Μακροσκοπική ανάλυση Όγκος ελέγχου και νόμοι της ρευστομηχανικής Θεώρημα μεταφοράς Εξίσωση συνέχειας Εξίσωση ορμής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Η βασική σχέση που περιγράφει την λειτουργία της καμινάδας είναι Η σχέση αυτή προέρχεται από την εφαρμογή της αρχής διατήρησης ενέργειας στην καμινάδα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ενόργανη Ανάλυση II Ενότητα 1: 3 η Διάλεξη Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΘΕΩΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Πως επηρεάζει η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης την αποδοτικότητα της στήλης (Η,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις Περιεχόµενα Κεφαλαίου 5 Εφαρµογές Τριβής Οµοιόµορφη Κυκλική Κίνηση Δυναµική Κυκλικής Κίνησης Οι κλήσεις στους αυτοκινητοδρόµους

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Παραµόρφωση σε Σηµείο Σώµατος. Μεταβολή του σχήµατος του στοιχείου (διατµητική παραµόρφωση)

Παραµόρφωση σε Σηµείο Σώµατος. Μεταβολή του σχήµατος του στοιχείου (διατµητική παραµόρφωση) Παραµόρφωση σε Σηµείο Σώµατος Η ολική παραµόρφωση στερεού σώµατος στη γειτονιά ενός σηµείου, Ο, δηλαδή η συνολική παραµόρφωση ενός µικρού τµήµατος (στοιχείου) του σώµατος γύρω από το σηµείο µπορεί να αναλυθεί

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3.1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 3.1. Θεωρίες περί τριβής Οι θεωρίες για τη φύση της τριβής έχουν μεταβάλλονται, καθώς η γνώση του ανθρώπου για τη φύση των στερεών σωμάτων συμπληρώνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Δευτέρα, 14 Απριλίου 008 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 1 Εισαγωγή Αριστοποίηση: ενός κριτηρίου (αντικειμενικής συνάρτησης) πολυκριτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 1. Θέλουµε να µετακινήσουµε ένα κιβώτιο κατά µήκος ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης 20 ο µε την οριζόντια διεύθυνση. Δίνουµε στο κιβώτιο µια αρχική ταχύτητα 5.0m/s και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 1. Θέλουµε να µετακινήσουµε ένα κιβώτιο κατά µήκος ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης 20 ο µε την οριζόντια διεύθυνση. Δίνουµε στο κιβώτιο µια αρχική ταχύτητα 5.0m/s και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Φεβρουάριος 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Φεβρουάριος 2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Φεβρουάριος 4 Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου Απαντήστε µε σαφήνεια και συντοµία. Η ορθή πλήρης απάντηση θέµατος εκτιµάται περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Πάτρα 005 Έδρανα ολίσθησης Σελίδα - - 1.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 1.1.1 ΑΣΚΗΣΗ Ένα πλήρες έδρανο ολίσθησης έχει διάμετρο 0 /d 1. Το φορτίο του

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Στρωτή ή γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας). Ονοματεπώνυμο Αριθμός ταυτότητας Σας δίνονται 20 ισότιμα προβλήματα (10 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Οποιοδήποτε είδος αντιδραστήρα με γνωστό τρόπο ανάμειξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα

Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα Αυτοκίνητο τρέχει στην πίστα που φαίνεται και έχει κυκλικά τόξα ένα ακτίνας 80m και ένα 40m. Αν οδηγός τρέχει ένα πλήρη κύκλο με σταθερή ταχύτητα 50m/s (80km/h) συγκρίνετε την

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 8. Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων

ΠΕΙΡΑΜΑ 8. Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων ΠΕΙΡΑΜΑ 8 Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων Σκοπός του πειράµατος Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη της ροπής αδρανείας διαφόρων στερεών σωµάτων και των στροφικών ταλαντώσεων που εκτελούν γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Χρήστος Ρίζος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ευχαριστώ Χρήστος Ρίζος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη τους δεν ήταν δυνατό να ολοκληρώσω την διπλωµατική µου εργασία. Φυσικά τον επιβλέποντα καθηγητή µου, τον κύριο ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα