Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ. Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ. Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ."

Transcript

1 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2 Γονιμοποίηση-Εμφύτευση ωαρίου-κύηση Τα σπερματοζωάρια, κινούνται με ταχύτητα 1,5-3,0 mm/min Ηπροώθησηαυτήενδεχομένωςεπιταχύνεται απόσυσπάσειςτηςμήτραςοιοποίεςοφείλονται: i- στην αυξημένη παραγωγή οξυτοκίνης στη γυναίκα κατόπιν των μηχανικών ερεθισμάτων τουκόλπουκατάτησυνουσίακαι ιι.- στη δράση των προσταγλανδινών και ιδίως της ΡGF 2α, η οποία υπάρχει σε αρκετή ποσότητα στο σπερματικό υγρό H ικανότητα τους για γονιμοποίηση διατηρείται για πολύ σύντομο διάστημα, δηλαδή ώρες

3 Ενεργοποίηση (capacitation) Γίνεται μέσα στη μήτρα ή τον ωαγωγό και χρειάζεται -ανάλογα με το είδος του πειραματόζωου- 1 έως 10 ώρες για να συμπληρωθεί (στον άνθρωπο περίπου 7 ώρες) Δυνατό να εξουδετερωθεί από από τον καλούμενο παράγοντα Df" (decapacitation factor), σε ορισμένα πειραματόζωα τα E την επιταχύνουν ενώ η P την αναστέλλει. Aυξάνεται η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και αποβάλλονται ορισμένες πρωτεΐνες της μεμβράνης τους η οποία έτσι γίνεται πιο εύκαμπτη και πιο διαπερατή για τα Ca 2+

4 Ακροσωματική αντίδραση Οι μεμβράνες της κεφαλής του σπερματοζωαρίου απελευθερώνουν διάφορα ένζυμα, δηλαδή υαλουρονιδάσες και πρωτεάσες (και ιδίως την ακροσίνη). Διασπάται ο κοκκιώδης υμένας και η διαφανής ζώνη, το σπερματοζωάριο προωθείται και η κεφαλή του συνδέεται με το ωόλημμα (την κυτταρική μεμβράνη του ωαρίου) το οποίο τότε εγκολπώνεται, περιβάλλει και μετά ενσωματώνει μέσα στο ωάριο αρχικώς την κεφαλή και τον αυχένα και μετά όλο το σπερματοζωάριο. Αντίδραση της (διαφανούς) ζώνης : ελευθερώνονται ειδικά πρωτεολυτικά ένζυμα από το ωάριο τα οποία ανενεργοποιούν τους υποδοχείς για τα σπερματοζωάρια στη μεμβράνη του ωαρίου ενώ "σκληραίνουν" τη διαφανή ζώνη αδυναμία του ωαρίου να δεχθεί γονιμοποίηση και από δεύτερο σπερματοζωάριο

5

6 Sequential events in fertilization in mammals. Sperm are attracted to the ovum, bind to the zona pellucida, release acrosomal enzymes, penetrate the zona pellucida, and fuse with the membrane of the ovum, releasing the sperm nucleus into its cytoplasm. Current evidence indicates that the side, rather than the tip, of the sperm head fuses with the egg cell membrane. (Modified from Vacquier VD: Evolution of gamete recognition proteins. Science 1999;281:1995.)

7 Δημιουργία ζυγωτού, μοριδίου, βλαστιδίου Development of the zygote from the two-cell stage to the late morula stage. The two-cell stage is reached approximately 30 hours after fertilization; The four-cell stage, at approximately 40 hours; the 12- to 16-cell stage, at approximately 3 days; and the late morula stage, at approximately 4 days. During this period, blastomeres are surrounded by the zona pellucida, which disappears at the end of the fourth day.

8

9 Events involved in early embryonic implantation. (From Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology. Philadelphia, Mosby, 2004.)

10

11 Ο βλεννογόνος της μήτρας συμμετέχει ενεργώς στην εισβολή και διείσδυση του βλαστιδίου στο ενδομήτριο με χαρακτηριστικές μεταβολές, μορφολογικές και λειτουργικές ("φθαρτοποίηση"- decidualisation), οι οποίες οφείλονται τόσο στη δράση E και P όσο και στην παρουσία του ίδιου του βλαστιδίου. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ενδομήτριο ευρίσκεται στην απολύτως κατάλληλη "δεκτική" κατάσταση για να γίνει η εμφύτευση διαρκεί λίγες ώρες.

12 Implantation of the early human embryo, showing trophoblastic digestion and invasion of the endometrium. (Courtesy Dr. Arthur Hertig.)

13 Photomicrograph showing the beginning implantation of a 9-day monkey blastocyst. From C. H. Heuser and G. L. Streeter, Carnegie Contrib. Embryol. 29:15 (1941).

14 Eleven-day human embryo completely embedded in the uterine lining. From A. T. Hertig and J. Rock, Carnegie Contrib. Embryol. 29:127 (1941).

15 Πλακούντας Προέρχεται από τα κύτταρα της τροφοβλάστης σε συνδυασμό με στοιχεία από το ενδομήτριο Βάρος μέχρι ~500 g κατά το τέλος της κυήσεως H πλήρης τελειοποίηση της ιστολογικής και ανατομικής δομής του συμπληρώνεται μέσα στις πρώτες 12 εβδομάδες της κυήσεως

16 Above, Organization of the mature placenta. Below, Relation of the fetal blood in the villus capillaries to the mother s blood in the intervillous spaces. (Modified from Gray H, Goss CM: Anatomy of the Human Body, 25th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1948; and from Arey LB: Developmental Anatomy: A Textbook and Laboratory Manual of Embryology, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1974.)

17 Ησυνολική διάρκεια της κυήσεως ανέρχεται σε ημέρες εάν η μέτρηση γίνει από την πρώτη ημέρα της τελευταίας εμμήνου ρύσεως, ή σε ημέρες εάν γίνει από την ημέρα της τελευταίας ωοθυλακιορρηξίας

18 The uterus at (a) 3, (b) 5, and (c) 8 weeks after fertilization. Embryos and their membranes are drawn to actual size. Uterus is within actual size range. From B. M. Carlson, Patten s Foundations of Embryology, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

19 Kυοφόρο ωχρό σωμάτιο Αμέσως μετά τη γονιμοποίηση το ωχρό σωμάτιο της ωοθήκης αντί να υποστεί εκφύλιση και να εξελιχθεί σε λευκό σωμάτιο παραμένει σε λειτουργία μέχρι τον τέταρτο περίπου μήνα της κυήσεως Με την επίδραση της HCG το κυοφόρο ωχρό σωμάτιο εκκρίνει μεγαλύτερα σχετικώς ποσά E, P και ρελαξίνης Η μεγαλύτερη λειτουργικότητα του εμφανίζεται κατά τον 3ο μήνα της κυήσεως ενώ από τον 4ο μήνα και πέρα, υποστρέφει και η λειτουργία του ελαττώνεται προοδευτικώς

20 Η παραγωγή ορμονών στον πλακούντα Xοριακή γοναδοτροπίνη (HCG): -γλυκοπρωτεΐνη με Μ.Β , αρχικώς από την τροφοβλάστη και κατόπιν από τα συγκυτιακά κύτταρα του πλακούντα, δύο υπομονάδες, α καιβ-mακρός χρόνος ημίσειας ζωής της στο αίμα (3-8h) - Μικρά ποσά ΗCG μπορούν να συντεθούν στην υπόφυση, στον όρχι καθώς και σε άλλους ιστούς ενώ μεγάλα ποσά παράγονται από ορισμένα νεοπλάσματα (χοριοεπιθηλιώματα) Η μεγάλη αρχική άνοδος της ΗCG οφείλεται στην επενέργεια της GnRH που παράγεται στον πλακούντα και η εν συνεχεία πτώση της σε "αρνητική παλίνδρομη" δράση της πλακουντιακής προγεστερόνης και άλλων εμβρυϊκής προελεύσεως στεροειδών

21 Οι μεταβολές της στάθμης των ορμονών στο αίμα και σταούρακατά τη διάρκεια της κυήσεως

22 Figure Circulating levels of human chorionic gonadotropin and human placental lactogen in maternal blood during pregnancy. (Modified from Porterfield SP, White BA: Endocrine Physiology, 3rd ed. Philadelphia, Mosby, 2007.)

23 Figure Maternal serum levels of progesterone and estrogens during pregnancy. (Modified from Porterfield SP, White BA: Endocrine Physiology, 3rd ed. Philadelphia, Mosby, 2007.)

24

25 Η ανίχνευση της χοριακής γοναδοτροπίνης στα ούρα με διάφορες μεθόδους βιολογικές και ανοσολογικές αποτελεί από αρκετών δεκαετιών τη βάση της διαγνώσεως της κυήσεως. Τώρα χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι ανοσολογικές τεχνικές Στο αίμα η χοριακή γοναδοτροπίνη μετριέται ραδιοανοσολογικά. Με την τεχνική αυτή μπορούν να ανιχνευθούν ξεχωριστά και οι υπομονάδες της ΗCG και ιδιαίτερα η β-ηcg η τελευταία αυτή δυνατότητα επιτρέπει την ανίχνευση της κυήσεως ήδη από την έκτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση. Εξίσου γρήγορα δίνουν θετικά αποτελέσματα τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην ανίχνευση συνδέσεως ραδιενεργού ΗCG με ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς (radioreceptor assay-rra)

26 Δράσεις της HCG δράση σχεδόν όμοια με της LH ωχρινοτρόπος επενέργεια ωοθυλακιοτρόπος δράση μηδαμινή θυρεοτρόπος δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά -μαζί με άλλους παράγοντες- στη διατήρηση της βιωσιμότητας και της λειτουργίας του κυοφόρου ωχρού σωματίου αυξάνει τον ρυθμό βιοσυνθέσεως των στεροειδών στην εμβρυοπλακουντιακή μονάδα οδωτικά στους όρχεις του εμβρύου προκαλώντας πολλαπλασιασμό των κυττάρων του Leydig και αύξηση της παραγωγής της τεστοστερόνης

27 Άλλες πρωτεορμόνες του πλακούντα Ανθρώπειος χοριακή θυρεοτροπίνη (HCT) και TRH Ανθρώπειος χοριακή σωματομαστοτροπίνη (HCS) ή ανθρώπειο πλακουντιακό γαλακτογόνο (HPL). Η έκκριση της αρχίζει την 3η εβδομάδα από την προηγηθείσα ωοθυλακιορρηξία και αυξάνει συνεχώς μέχρι τον 6ο ή 7ο μήνα της κυήσεως, κατόπιν παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Εμφανίζει δράσεις τύπου προλακτίνης επίσης όμως και επενέργειες ανάλογες με εκείνες της αυξητικής ορμόνης GnRH, CRH,POMC, ανασταλτίνη, PRL, προρενίνη, ρελαξίνη

28 Figure Overview of energy use by the maternal and fetal compartments. (Modified from Porterfield SP, White BA: Endocrine Physiology, 3rd ed. Philadelphia, Mosby, 2007.)

29 Άλλες ορμόνες του πλακούντα Προγεστερόνη η οποία παράγεται αρχικώς από το κυοφόρο ωχρό σωμάτιο και κατόπιν από τον πλακούντα συμβάλλει: 1- Στη διατήρηση του ενδομητρίου σε κατάσταση εκκριτική 2- Στην ανάπτυξη του μυομητρίου και του κολλαγόνου της κατά την κύηση αυξανόμενης μήτρας. 3- Στην προστασία των μυϊκών ινών της μήτρας εναντίον του συνδυασμού δράσεως των οιστρογόνων και της οξυτοκίνης 4- Στην παραγωγή κορτικοστεροειδών του εμβρυϊκού επινεφριδιακού φλοιού 5- Στην αναστολή δημιουργίας ανοσολογικών αντιδράσεων της μητέρας εναντίον των "ξένων" ιστών του εμβρύου 17-υδροξυπρογεστερόνη (δεν παράγεται στον πλακούντα). Η μέτρηση της χρησιμεύει για τον έλεγχο της λειτουργίας του ωχρού σωματίου κατά το πρώτο τρίμηνο της κυήσεως Οιστρογόνα μετά την αρχική φάση κατά την οποία τον κύριο ρόλο παίζει το κυοφόρο ωχρό από την εμβρυοπλακουντιακή μονάδα

30 Τα οιστρογόνα συμβάλλουν στημεγάληκατάβάροςκαιόγκοανάπτυξητηςμήτρας αυξάνουν την αιμάτωση της μήτρας (μαζί με την προγεστερόνη) αναστέλλουν την έκκριση των υποφυσιακών γοναδοτροπινών και έτσι διακόπτεται η παραγωγή ωαρίων. αυξάνουν τον αριθμό των υποδοχέων στη μήτρα για την προγεστερόνη και την οξυτοκίνη αυξάνουν το μέγεθος των μαζικών αδένων μαζί με την προγεστερόνη, επιτείνουν τον ρυθμό εναποθέσεως λίπους στον μητρικό οργανισμό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΖΕΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα

Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα H παραγωγή του θηλυκού γαµέτη (ωαρίου) και η επακόλουθη απελευθέρωση του από την ωοθήκη (ωορρηξία ή ωοθυλακιορρηξία) είναι κυκλική. Το κυκλικό αυτό σχέδιο ισχύει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑ ΩΝ (THE REPEAT BREEDER SYNDROME IN COWS)

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑ ΩΝ (THE REPEAT BREEDER SYNDROME IN COWS) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.1.1 Γενικά Το γεννητικό σύστημα χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και αποτελείται από διαφορετικά όργανα στον άνδρα και διαφορετικά στη γυναίκα. Τα γεννητικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της ζωής 16

Η διάρκεια της ζωής 16 ΟΙ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 205 Η διάρκεια της ζωής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Εμβρυική ανάπτυξη Τοκετός Γέννηση ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καρδιαγγειακό σύστημα Αναπνευστικό συστημα Γαστρεντερικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά.

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. Κεφάλαιο 12 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. 1. Τα επιθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του ωοθυλακίου παράγουν 2. Ο ενδομήτριος κύκλος ελέγχεται ορμονικά από 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλατεία Ε. Βενιζέλου 2 - Αθήνα 115 21 Τηλ.: 210 64 11156-210 6402179 - Fax : 210 6411156

Διαβάστε περισσότερα

Από ένα κύτταρο προέρχονται δύο πανομοιότυπα κύτταρα.

Από ένα κύτταρο προέρχονται δύο πανομοιότυπα κύτταρα. Kεφάλαιο 11 Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη των Ζωικών Οργανισμών Αγενής αναπαραγωγή μονοκύτταρων οργανισμών (βακτήρια, πρώτιστα). Από ένα κύτταρο προέρχονται δύο πανομοιότυπα κύτταρα. Αγενής αναπαραγωγή με απλή

Διαβάστε περισσότερα

.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35

.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35 10 1 - - 2008.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35 - :. 2-115 21.: 210 64 11156-210 6402179 - Fax : 210 6411156 Copyright - : ISSN 1108-3522 :.. 2000., : MEDLINE ANIR is published quarterly as the official Journal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/51 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος αδένας 02/51

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ Παράγει τους απλοειδείς γαµέτες δέχεται τους απλοειδείς γαµέτες άρρενος προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για την γονιµοποίηση προσφέρει κατάλληλο σωµατικό - ορµονικό περιβάλλον για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( IUGR ) : ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( IUGR ) : ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή» - Α Κύκλος Μαθημάτων - Μεθοδολογία έρευνας

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή» - Α Κύκλος Μαθημάτων - Μεθοδολογία έρευνας Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή» - Α Κύκλος Μαθημάτων - Μεθοδολογία έρευνας Η συμβολή του Παθολογοανατόμου στην έρευνα της γυναικείας αναπαραγωγής 1. Στοιχεία μορφολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF. Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF. Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Κιτρική Κλομιφαίνη

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αναπαραγωγή είναι μία χαρακτηριστική λειτουργία, η μόνη που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη διαιώνιση του είδους. Η αναπαραγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη*

Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη* Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη* Γεώργιος Μαοτοράκος Ενδοκρινολόγος, Επίκ. Καθηγητής, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αρεταιειο Νοσοκομείο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

«ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΜΠΟΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ. ΕΤΟΣ 2005-2006 1694 ΑΡΙΘΜ. Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ανατομική του ανδρικού γεννητικού συστήματος Τα γεννητικά όργανα του άνδρα αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γονιμότητα του ανθρώπου. Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας

Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γονιμότητα του ανθρώπου. Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γονιμότητα του ανθρώπου. Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας Δρ. Ευστάθιος Νικολαρόπουλος Διευθυντής Εργαστηρίου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ινστιτούτου «IVF

Διαβάστε περισσότερα