Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής"

Transcript

1 Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου ρ53 Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Περίληψη Η καρκινογένεση χαρακτηρίζεται από μία σειρά γενετικέ; μεταλλαγές τόσο στα επικρατούντα ογκογονίδια. όοο και ατα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Το γονίδιο ρ53 είναι το πιο σν/να επηρεαζόμενο γονίδιο στον καρκίνο του άνθρωπου. Η μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων της φυσιολογικής και της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης ρ53. αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση της καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Η μοριακή βιολογία του γονιδίου ρ53. καθώς και οι ιδιότητες της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης του στην εϊελΰη ενός καρκινικού φαινοτύπου στον άνθρωπο, θα είναι το αντικείμενο αυτού του θέματος. Το γονίδιο ρ53, αποτελεί ένα από τα συχνότερα επηρεαζόμενα γονίδια στην καρκινογένεση του ανθρώπου. Περισσότεροι από το 50% των καρκίνων των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου, του οισοφάγου, του δέρματος, του εγκέφαλου και του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου παρουσιάζουν μεταλλαγές στο γονίδο ρ53 (1,2). Το προϊόν του γονιδίου ρ53 αντιδρά με την μεγάλη πρωτείνη εξαλλαγής Τ του ογκογόνου ιού SV40, καθώς επίσης και με πρωτείνες εξαλλαγής άλλων DNA ογκογόνων ιών, την Ε1Β του αδενοιου και την Ε6 του HPV-16 και HPV-18. Η δημιουργία συμπλέγματος με το μεγάλο Τ αντίγονο του SV40, σταθεροποιεί την ρ53 αυξάνοντας τον χρόνο ημιζωης της, από 6-20 min σε αρκετές ώρες. Η σταθερότητα αυτή είναι χαρακτηριστική της μεταλλαγμένης πρωτείνης ρ53, στα κύτταρα των όγκων (2). Το γονίδιο ρ53 εντοπίζεται στον μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 17 και κωδικοποιεί για μια πυρηνική φωσφοπρωτεινη, 375 αμινοξέων. Αρχικά υπήρχε η άποψη οτι, το φυσιολογικό ρ53 είναι ενα επικρατούν ογκογονιδιο. όπως το ras και το myc. Η άποψη αυτή όμως έπαυσε να ισχύει, όταν cdna κλώνοι του γονιδίου ρ53 που απομονώθηκαν από κυτταρικές σειρές προερχόμενες από όγκους, οδήγησαν σε καρκινική εξαλλαγή φυσιολογικά κύτταρα, όταν χρησιμοποιήθηκαν μαζί με το γονίδο ras (3). Οι αλληλουχίες των cdna του ρ53 από τις κυτταρικές σειρές όγκων έδειξαν ότι, οι όγκοι περιείχαν μεταλλάξεις εντός των διατηρημένων κατά την εξέλιξη περιοχών της πρωτείνης. Από την παρατήρηση ότι. ορισμένες λευχαιμικές σειρές κυττάρων ποντικού, έχουν υποστεί παρεμβολές και απαλλείψεις στο γονίδο ρ53 που είχαν σαν αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια της έκφρασης της ρ53 προέκυψε η πιθανότητα ότι το φυσιολογικό ρ53 θα μπορούσε να είναι ένα ογκοκατασταλτικο γονίδιο. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε απο πειράματα συνεπιμολυνσης του ογκογονιδίου ras με το φυσιολογικό ρ53. Επίσης, η συνεργασία ογκογονιδίων μεταξύ του EIA του αδενοιου η του c-myc και του ras αποδείχθηκε ότι καταστέλλεται απο το φυσιολογικό ρ53 (3). Η ανενεργοίίοιηση του ενός αντίγραφου του ογκοκατασταλτικου γονιδίου, έχει ως αποτέλεσμα την σύνθεση του 50% της φυσιολογικής ογκοκατασταλτικης πρωτείνης και πιθανόν διάφορες, μη σαφώς καθοριζόμενες μεταβολές είναι δυνατόν να 21

2 παρατηρηθούν σε φυσιολογικά κύτταρα. Εαν ανενεργοποιηθουν και τα δυο αντίγραφα του ογκοκατασταλτικου γονιδίου, δεν δύναται να συντεθεί ογκοκατασταλτικη πρωτείνη. Στην περίπτωση του ρ53, ορισμένες απο τις μεταλλάξεις δύνανται να είναι αρνητικά επικρατείς. Το μεταλλαγμένο προϊόν του ενός αλληλόμορφου, παρεμποδίζει την λειτουργία του φυσιολογικού ρ53 δια του σχηματισμού συμπλέγματος μεταξύ μεταλλαγμένης και φυσιολογικής πρωτείνης (2). Η ύπαρξη ορισμένων όγκων στον άνθρωπο, στους οποίους αμφότερα τα αλληλομορφα του ρ53 έχουν απαλειφθεί η που υπάρχει πλήρης απουσία της έκφρασης τους, υποδηλώνει οτι, σε ορισμένες περιπτώσεις το ρ53 συμπεριφέρεται ως υπολειπόμενο ογκογονίδιο. Απαιτείται λεπτομερής ανάλυση για να καθορισθεί το ποσοστό των μεταλλάξεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ογκοκατασταλτικης δράσης, η οποία με την σειρά της να ενισχύει την ικανότητα του να δρα ως επικρατούν ογκογονίδιο. Η συμπεριφορά διαφορετικών τύπων μεταλλάξεων, δύναται να επηρεασθεί από την παρουσία ενός φυσιολογικού γονιδίου ρ53. Δομή και οργάνωση του γονιδίου ρ53 Το γονίδιο ρ53 του ανθρώπου εντοπίζεται στον μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 17, στην θέση 17ρ13.1. Η παρουσία του γονιδίου ρ53, περιορίζεται στα σπονδυλωτά. Η οργάνωση των γονιδίων ρ53 διαφορετικών ειδών εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους. Τα γονίδια περιέχουν 11 εξωνια. Σε όλες τις περιπτώσεις, το εξωνιο 1 του γονιδίου ρ53 δεν μεταφράζεται. Τα εξωνια και 8, κωδικοποιούν για 5 ομάδες αυινοξικων αλληλουχιών οι οποίες διατηρούνται κατά την εξέλιξη τους. Η έκφραση του γονίδιου ρ53 του ανθοωncu. ελέγχεται απο δυο υποκινητές. Ο πρώτος που ονομάζεται Ρ1. εντοπίζεται ζεύγη βάσεων πριν απο Ό ιοωτο εξω- /iq που δεν μεταφράζεται -αι 5εν ρεοει "Ί u ι ο απο πς αλληλουχίες "ου.παοχουν πους περισσοτέρους απο roue JHC*:/n'cç των ευκαρυωτικων κυττάρων όπως CAAT, TATA και αλληλουχίες πλούσιες σε G/C. Ενας δεύτερος υποκινητής, ο Ρ2, εντοπίζεται μέσα στο πρώτο εσωνιο. Εχει αποδειχθεί οτι μια διαφορετική ρύθμιση των δυο υποκινητών, φαίνεται οτι είναι σημαντική για την έκφραση του mrna του ρ53 κατά την διάρκεια της τελικής διαφοροποίησης. Στην προσπάθεια αναγνώρισης των κυριωτερων στοιχείων του γονιδίου ρ53 που παίζουν σημαντικό ρολό στην μεταγραφικη του ρύθμιση ευρέθηκε ότι, ο υποκινητής περιέχει μια θέση πρόσδεσης του πυρηνικού παράγοντα ι (NF1) και μια δεύτερη θέση πρόσδεσης για ενα παράγοντα, ο οποίος επάγεται απο τον ορο και σχετίζεται με τον μεταγραφικο παράγοντα ΑΡ-1. Πάντως, για την έκφραση των φυσιολογικών επίπεδων του mrna του ρ53. δεν απαιτείται μόνον η ακριβής ισορροπία μεταξύ των δύο υποκινητών του γονιδίου. Τα εσώνια του γονιδίου ρ53, είναι επίσης απαραίτητα για να υπάρχουν φυσιολογικά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ρ53. Πρόσφατα αποδείχθηκε οτι σε ένα τμήμα του εσωνίου 4 δεσμεύονται με μεγάλη εξειδίκευση πρωτείνες και ότι αυτή η δέσμευση φαίνεται οτι έχει λειτουργική σημασία. Η έκφραση του γονιδίου ρ53, φαίνεται ότι ρυθμίζεται στο μεταγραφικο η μεταμεταγραφικό επίπεδο. Σε μη μετασχηματισμένα κύτταρα στα οποία έχει ανασταλεί η ανάπτυξη τους, τα επίπεδα του mrna του γονιδίου ρ53 είναι αρκετά χαμηλά ενω η διέγερση τέτοιων κυττάρων ux oco. προκαλει σημαντική αύξηση του ".RNA του ρ53. Σε κύτταρα τα οποία πολλοπλασιαζονται συνεχώς, τα επίπεδα του mrna του ρ53 δεν διαφέρουν σημαντικά 'ατα την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, ενω σε ορισμέ να που υφίστανται διαφοροποίηση, τα επίπεδα του mrna του ρ53 υειω/οντσι Η μείωση αυτή των επίπεδων του mrna rou ρ53 δύναται τουλάχιστον εν υερει. /α οφείλεται σε μετα-μεταφραστικη ρύθμιση Η πρωτείνη του γονιδίου ρ53 ίο γονίδιο ρ53. κωδικοποιεί /ία μια πυοπ- /ικη πρωτεΐνη JOGIOKOU iîapouc 53 *D 22

3 Εχει ευρεθεί οτι, οι πρωτείνες ρ53 αρκετών σπονδυλωτών έχουν μεταξύ τους υψηλή ομολογία. Πέντε περιοχές αυτών των πρωεινων είναι εκλεκτικά συντηρητικές με ομολογία απο 90%-100%. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται μεταξύ των αμινοξέων 13-19, , και και θα μπορούσαν να παίζουν σημαντικό ρολό στην λειτουργία αυτής της πρωτείνης. Η πρωτείνη ρ53 έχει τα ακολούθα χαρακτηριστικά, α) μία υψηλά φορτισμένη όξινη περιοχή στο Ν-τελικό άκρο της, η οποία περιλαμβάνει τα πρώτα αμινοξέα που σχηματίζουν α-ελικα. β) Μία υδρόφοβη περιοχή πλούσια σε προλίνες μεταξύ των αμινοξέων 75 και 150 και γ) μία υψηλά φορτισμένη βασική περιοχή στο καρβοξυτελικο άκρο της μεταξύ των αμινοξέων 319 εως 393 η οποία σχηματίζει α-έλικα (3). Μία σειρά μονοκλωνικων αντισωμάτων τα οποία έχουν παραχθεί απο τον Dr Lane και τους συνεργάτες του χρησιμοποιούνται έναντι της πρωτείνης ρ53. Το αντίσωμα PAb 242, αναγνωρίζει έναν επίτοπο μεταξύ των αμινοξέων 9 και 25, το PAb 246 τον επιτοπο , το PAb 202 και PAb 248. τον επίτοπο και το PAb 241, τον επίτοπο Η πρόσδεση του αντισώματος PAb 246 στον επίτοπο του εξαρτάται απο την διαμόρφωση της πρωτείνης ρ53. Το αντίσωμα αυτό αναγνωρίζει την φυσιολογική πρωτείνη ενω δεν δύναται να προσδεθεί στις μεταλλαγμένες μορφές, που οδηγούν στον μετασχηματισμό των κυττάρων (3). Εχει ευρεθεί οτι. αε φυσιολογικά η μη μετασχηματισμένα κύτταρα η πρωτεΐνη ρ53 ευρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της πρωτεολυτικής ανακύκλωσης της. Τα περισσότερα μη μετασχηματισμένα κύτταρα σε καλλιέργεια, κωδικοποιούν για μια πρωτείνη ρ53 με χρόνο ημιζωης λεπτά. Μέχρι σήμερα ολίγο r.ivai γνωστά για τον τρόπο, μι: τον οιιοιυν ελέγχεται ο χρόνος ημιζωης αυτής της πρωτεΐνης Μερικές υποθέσεις συμφωνούν στην ιδέα οτι. εμπλέκεται ενα ΑΤΡ εξαρτώμενο πρω τεολυτικο σύστημα. Επιπλέον, εινπι γνωστό οτι. μερικές μεταλλάξεις ion γονίδιου ρ53 έχουν ως αποτέλεσμα την έκφραση μιας πρωτεΐνης με μεγαλύτερο χρόνο ημκ',ωης και με διαφορετική διαμόρφωση. Είναι πιθανόν οτι, η Ν-τελική περιοχή είναι σημαντική για τον καθορισμό του χρόνου ημιζωης της πρωτείνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, παράγοντες οι οποίοι προκαλούν βλάβες στο DNA (DNA - damaging agents), οδηγούν σε συσσώρευση της φυσιολογικής πρωτείνης ρ53 στον πυρήνα. Η παραπάνω συσσώρευση έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της κυτταρικής αύξησης, παρέχοντας την δυνατότητα στα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες στο DNA να τις επιδιορθώσουν. Σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών στο DNA η συσσωρευμένη πρωτείνη ρ53 οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση. Εχει ευρεθεί οτι, οι παράγοντες που προκαλούν βλάβες στο DNA, οδηγούν σε συγκέντρωση της πρωτείνης ρ53 σε φυσιολογικά και αθανατοποιημένα κύτταρα στον άνθρωπο. Η συσσώρευση οφείλεται στην αυξημένη σταθερότητα της πρωτείνης ρ53 και εξαρτάται από την συνεχιζόμενη μετάφραση (4). Δομικές μελέτες έχουν δείξει οτι. η πρωτείνη ρ53 αποτελείται από διακριτές λειτουργικές περιοχές που παίζουν σημαντικό ρολό στην ρύθμιση της. Εχει ευρεθεί ότι. η Ν-τελική περιοχή της λειτουργεί ως ενεργοποιητης της μεταγραφής και φωσφορυλιωνεται απο ένζυμο, ανάλογο της κινασης Ι της καζεινης και της εξαρτώμενης απο το DNA πρωτεϊνικής κινασης. Η κεντρική περιοχή του μορίου απαιτείται για την δέσμευση με το Τ αντίγονο και είναι η περιοχή που μεταβάλλεται συχνότερα με σημειακές μεταλλάξεις. Στο C-τελικο της άκρο έχει ευρεθεί μια περιοχή η οποία χρησιμεύει για την δέσμευση της στο DNA. Επίσης τα 50 C-τελικα αμινοξέα, απαιτούνται για την δημιουργία τετραμερών, απαραίτητων για την λειτουργία της πρωτεΐνης (5). Αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος του γονιδίου ρ53 και των προϊόντων των DNA ογκοιων Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι DNA ογκογονοι ιοι. όπως ο SV40. μερικοί αδε νοιοι η πππιλλομα ιοι. μεταλλασουν κύτταρα σε καλλιέργεια ΓΙ οδηγούν στον σχηματισμό ογκιον σε ζωα. αποτελεί αντικείμενο.'3

4 μελέτης τα τελευταία χρόνια. Ano τις μελέτες αυτές έγινε γνωστό ότι, καθένας από τους ιούς αυτούς κωδικοποιεί για δυο ή τρεις πρωτείνες, απαραίτητες γαι τον μετασχηματισμό κυττάρων ή τον σχηματισμό όγκων. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι, η πρωτείνη Eia του αδενοιού, η Ν-τελική περιοχή του μεγάλου Τ αντιγόνου του ιού SV40 και η πρωτείνη Ε7 του παπίλλομα ιου προσδένεται η κάθε μία ξεχωριστά στην πρωτείνη του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος. Παρομοίως, το Τ αντιγόνο του SV40, η πρωτείνη του αδενοιού τύπου 5- Εlb και η πρωτείνη του παπίλλομα ιού Ε6 προσδένεται στην πρωτείνη ρ53. Η πρωτείνη ρ53 δύναται να προσδεθεί στο μεγάλο Τ αντιγόνο του ιού SV40 και να καταστείλει την ικανότητα του να αντιγράφει το DNA του ιου SV40. Επίσης, η ίδια πρωτείνη συνδεόμενη με το μεγάλο Τ αντίγονο, καταστέλλει την πρόσδεση της DNA πολυμεράσης α στο Τ αντιγόνο, προτείνοντας έναν πιθανό μηχανισμό για την παραπάνω καταστολή. Είναι πιθανόν ότι, οι παραπάνω παρατηρήσεις εξηγούν τον τρόπο, με τον οποίο η πρωτείνη ρ53 μπορεί να ρυθμίζει αρνητικά την ανάπτυξη των κυττάρων (6, 7). Ενώ οι πρωτείνες Ε6 των ιών HPV16 και 18 δεσμεύονται με την ρ53, οι πρωτείνες Ε6 των ιών HPV6 και 11, δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο δεδομένου ότι οι ιοί HPV16 και 18, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα μετασχηματισμού των κυττάρων, από τους ιούς HPV6 και 11. Έτσι οι βιολογικές ιδιότητες αυτών των ιών μπορούν να συσχετισθούν με τις ικανότητες αλληλεπίδρασης αυτών με έναν αρνητικό ρυθμιστή του κυτταρικού μετασχηματισμού, το γονίδιο ρ53 (8). Η πρωτείνη ρ53. αλληλεπιδρά και με κυτταρικές πρωτείνες. Έχει αποδειχθεί ότι, οι μεταλλαγμένες πρωτείνες ρ53 προσδένονται με την πρωτείνη της θερμικής καταπληξίας. Η πρωτείνη hsc70, έχει ενδογενή δράση ΑΤΡάσης και μπορεί να παίζει ρολό στην δημιουργία πρωτεϊνικών συμπλοκών, είτε στην μεταφορά της πρωτεΐνης ρ53 στον πυρήνα. Πρόσφατα, απομονώθηκε και χαρακτηρίσθηκε μια κυτταρική φωσφοπρωτείνη μοριακού βάρους 90 KD και βρέθηκε ότι αυτή σχηματίζει σύμπλεγμα, τόσο με την μεταλλαγμένη, οσο και με την φυσιολογική πρωτείνη ρ53. Η πρωτείνη αυτή βρέθηκε οτι είναι το προιον του γονιδίου mdm-2 (munne double minute 2 gene), κωδικοποιεί για έναν μεταγραφικο παράγοντα και η υπερέκφραση του επάγει ογκογενετικες διαδικασίες. Δέσμευση της πρωτείνης ρ53 στο DNA Εχει ευρεθεί οτι η C-τελικη περιοχή της πρωτείνης ρ53 είναι υπεύθυνη για την δέσμευση της στο DNA υπό την μορφην τεραμερούς. Η διερεύνηση της πρόσδεσης της πρωτείνης ρ53 στο DNA. έφερε στο φώς άγνωστες πτυχές της λειτουργίας της. Η ειδική πρόσδεση της πρωτείνης σε συγκεκριμένες περιοχές του DNA, καθώς επίσης και η ταυτοποίηση μιας περιοχής ενεργοποίησης στο αμινοτελικο της άκρο. έδειξαν ότι η πρωτείνη ρ53 είναι ικανή να ενεργοποιεί την έκφραση γονιδίων παρακείμενων στις περιοχές του DNA που δεσμεύεται. Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι, η ρ53 ενεργοποιεί άμεσα την μεταγραφή γονιδίων και όχι μέσω κάποιων άλλων παραγόντων (3). Έλεγχος της ανάπτυξης του κυττάρου απο την πρωτείνη ρ53 Το προϊόν του γονιδίου ρ53. δεσμεύεται στο DNA στις ειδικές περιοχές δέσμευσης υπό την μορφην τετραμερούς και επάγει την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν αρνητικά την κυτταρική ανάπτυξη και/ή την μετάσταση. Η έκφραση των γονιδίων αυτών δύναται να αλλοιωθεί με πολλούς τρόπους. Σε μερικούς όγκους, απώλεια του ενός η και των δύο αλληλομορφων του ρ53. ελλατώνει την συγκέντρωση των τετραμερών ρ53 σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτά να μην επαρκούν για να επάγουν την έκφραση γονιδίων. Σε άλλους όγκους, μια μετάλλαξη χωρίς νόημα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της περιοχής ολιγομερισμου της πρωτείνης, με συνέπεια την μη δημιουργία τετραμερών. Αρκετά συχνά, το ενα απο τα αλληλομορφα του γονιδίου ρ53. εμφανίζει μια μετάλλαξη χωρίς νόημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μικρού αριθμού τετραμερών, που αποτελούνται απο φυσιο- 24

5 λογικές πρωτεΐνες ρ53. Τα τετραμερή που συντίθενται απο φυσιολογικές και από μεταλλαγμένες πρωτεΐνες ρ53, δεν λειτουργούν φυσιολογικά, λόγω του ότι η μεταλλαγμένη πρωτείνη εμφανίζει αυξημένη σταθερότητα σε σχέση με την φυσιολογική (3). Μία μετάλλαξη με λάθος νόημα στο ένα αλληλόμορφο του γονιδίου ρ53, συνοδεύεται συχνά με την απώλεια και του άλλου αλληλόμορφου, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια τετραμερών, αποτελούμενων από φυσιολογικές ρ53. Αυτό έχει δειχθεί σε πολλούς τύπους όγκων, συμπεριλαμβανομένου του εντέρου, του εγκεφάλου, του πνεύμονα, του ήπατος και της ουροδόχου κύστης. Στον καρκίνο της μήτρας, η έκφραση της πρωτείνης Ε6 έχει ως αποτέλεσμα την λειτουργική απενεργοποίηση της ρ53, μέσω της πρόσδεσης και αποδιάταξής της. Σε σαρκώματα μαλακών μορίων, η επέκταση του γονιδίου mdm-2 και η πρόσδεση του στο προϊόν του ρ53 έχει επίσης ως αποτέλεσμα την απώλεια της λειτουργίας της πρωτείνης. Θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι, στους προαναφερόμενους τύπους όγκων, όπου υπάρχει έκφραση των πρωτεϊνών Ε6 και mdm-2. η μεταλλαγμένη μορφή της πρωτείνης ρ53 είναι σπάνια, ενώ τέτοιες μεταλλάξεις είναι σαφώς συχνότερες στον καρκίνο της μήτρας και των σαρκωμάτων, όπου δεν υπάρχει υπερέκφραση των πρωτεϊνών Ε6 και mdm-2. Αυτό συμφωνεί με την άποψη ότι κάποιος μηχανισμός απενεργοποίησης του γονιδίου ρ53 είναι επαρκής σε κάθε τύπο όγκου (3, 8). Μεταλλαγές του γονιδίου ρ53 στον καρκίνο του ανθρώπου Οπως έχει ήδη αναφερθεί η ανάλυση της αμινοξικής αλληλουχίας του γονιδίου ρ53, έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πέντε περιοχές της πρωτείνης με μεγάλο βαθμό συντηρητικότητας, οι τέσσερις απο τις οποίες ευρίσκονται μεταξύ των εξωνιων 5 και 8. Εχουν παρατηρηθεί 280 μεταλλάξεις υποκατάστασης βάσεων του γονιδίου ρ53. σε όγκους του άνθρωπου. Πιστεύεται οτι, μεταλλάξεις στο γονίδιο ρ53 δύνανται να εμφανισθούν και σε σποραδικούς τύπους όγκων, αλλά και σε εκείνους που σχετίζονται με την κληρονομικότητα. Εχει αποδειχθεί όμως, ότι η πλειοψηφία των μεταλλάξεων (>98%), είναι σωματικές. Η ομαδοποίηση των μεταλλάξεων του γονιδίου ρ53, έδειξε ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός κωδικονίων (4%), συγκεντρώνει τις περισσότερες από τις 280 μεταλλάξεις υποκατάστασης βάσεων που προαναφέρθηκαν. Όταν η συχνότητα συγκεκριμένων μεταλλάξεων εξετάσθηκε σε σχέση με τον τύπο του καρκίνου ευρέθηκαν διάφορες εξαρτώμενες από τον τύπο του όγκου, τόσο στις θέσεις των περιοχών με τις περισσότερες μεταλλάξεις, οσο και στην συχνότητα των μεταπτώσεων (transitions) και μεταστροφών (transversions) (5). Όγκοι του εντέρου και του μαστού. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει οτι, ο καρκίνος του εντέρου και του μαστού έχουν πολλά κοινά στοιχεία (γεωγραφική κατανομή και πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες). Ωστόσο, τα πρότυπα μετάλλαξης του γονιδίου ρ53 σε αυτούς τους καρκίνους, είναι ανόμοια. Εχει ευρεθεί ότι, μεταπτώσεις G:C σε Α:Τ αποτελούν την πλειοψηφία των μεταλλάξεων στον καρκίνο του εντέρου (79%) και οι περισσότερες από αυτές παρατηρούνται σε δινουκλεοτίδια CpG. Οι περισσότερες από τις μεταπτώσεις αυτές που απαντούν στον καρκίνο του εντέρου, υπάρχουν στις τρεις CpG περιοχές του γονιδίου με μεγάλη συχνότητα μεταλλάξεων που εντοπίζονται στα εξώνια 5-8. Στους σποραδικούς τύπους όγκου του μαστού, ευρέθηκαν μόνο τεσσερεις όγκοι με μεταπτώσεις σε CpG περιοχή του γονιδίου ρ53 (13%) (9). Λεμφώματα και λευχαιμίες. Το πρότυπο μεταλλάξεων σε αυτούς τους τύπους καρκίνου ομοιάζει πολύ με εκείνο των όγκων του έντερου. Μεταστροφές G σε Τ. έχει ευρεθεί οτι δεν είναι σύνηθες φαινόμενο (9). Καρκίνος του πνεύμονα και του οισοφάγου, δυο τύποι καρκίνου που σχετίζονται με το κάπνισμα. Μεταλλάξεις G:C σε Τ:Α είναι οι συχνότερες υποκαταστάσεις στον μη μικροκυτταρικο καρκίνο του πνεύμονα. 25

6 Μεταστροφές στο γονίδιο, ρ53 είναι εξαιρετικά συχνές στον καρκίνο του οισοφάγου. Αυτές παρατηρούνται με την ίδια συχνότητα σε G:C και Α:Τ ζεύγη 3άσεων, ενώ σε άλλους τύπους όγκων συμπεριλαμβανομένου και του όγκου του πνεύμονα αλλαγές σε Α:Τ ζεύγη δεν είναι συχνές (9). Ηπατοκυτταρικά καρκινώματα (HCCs) σε ανθρώπους διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Δεκαοκτώ μεταλλάξεις υποκαταστάσεων βάσεων, ευρέθηκαν σε HCC τριών διαφορετικών ομάδων και σε μία HCC κυτταρική σειρά. Οι οκτώ από αυτές τις μεταλλάξεις παρατηρήθηκαν σε μία σειρά δεκαέξι όγκων ατόμων από μία περιοχή υψηλής συχνότητας ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων στην Κίνα, όλες στην τρίτη θέση του κωδικονίου 249 και οι επτά από αυτές ήταν μεταστροφές G σε Τ. Επίσης, 4 απο τα 10 HCC ατόμων απο διαφορετικούς πληθυσμούς υψηλού κινδύνου σε καρκίνο του ήπατος (Νότια Αφρική), περιείχαν επίσης μεταστροφές G σε Τ, οι τρεις από τις οποίες ευρίσκοντο στο κωδικόνιο 249. Ωστόσο, σε 22 ηπατοκυτταρικά καρκινώματα ασθενών απο την Ιαπωνία, αναφέρθηκαν έξι διαφορετικές μεταλλάξεις, καμία από τις οποίες δεν παρατηρήθηκε στο κωδικόνιο 249. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι. εκτός από τις μεταπτώσεις των δινουκλεοτιδίων CpG, οι μεταλλάξεις του γονιδίου ρ53 στους περισσότερους τύπους όγκων του ανθρώπου, εντοπίζονται σε όλη σχεδόν την κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου (9). involvement in cancer (review). J Path , Σπαντίδος ΔΑ.. Μοριακή και κυτταρική ογκολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Λιτσας, Zambetti GP and Levine AJ. A comparison of the biological activities of wild-type and mutant p53. FASEB , Kastan MB, Onyekwere Graig RW. Participation of p53. Participation of p53 in the cellular response to DNA damage. Cancer Res. 51, Harris CC. p53: At the crossroads of molecular carcinogenesis and risk assessment. Science Ludlow JW. Interaction between SV40 large - tumor antigen and the growth suppressor proteins prb and p53. FASEB 7, Moran E. Interaction of adenoviral proteins with pflb and p53. FASEB , Vousden K. Interactions of human papillomavirus transforming proteins with the products of tumor suppressor genes. FASEB 7, Hollstein M. Sidransky D. Vogelstein B. Harris CC. p53 mutations in human cancers. Science 253, Βιβλιογραφία ι. Spandidos DA and Andpr^nn M Onr.o genes and onco-siippf»««'" gpn<>-, Ihoir 26

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Β. Ζουμπουρλήςΐ 1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Η Μοριακή Βιολογία και κατ' επέκταση η Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων στο µάθηµα «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Τίτλος σεµιναρίου: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚO ΓΕΝΙΚO ΝΟΣΟΚΟΜΕIO ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Στέλλα Λογοθέτη, Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτριος Μήκας και Βασίλειος Ζουμπουρλής* *Μονάδα Βιοϊατρικών εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):206-229 Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας Η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΑ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια , Φυσικός MSc 1 Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια O καρκίνος είναι μια νόσος προκαλούμενη από ογκογονίδια, από ογκοκατασταλτικά γονίδια και από γονίδια micrοrna. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Ογκογόνα Μικρό - RNAs (oncomirs): micrornas με Ρόλο σιον Καρκίνο

Ογκογόνα Μικρό - RNAs (oncomirs): micrornas με Ρόλο σιον Καρκίνο Ογκογόνα Μικρό - RNAs (oncomirs): micrornas με Ρόλο σιον Καρκίνο Στέλλα Λογοθέτη, Αθηνά Γιαρίκα, Δημήτριος Μήκος, Σπύρος Βλαχόπουλος και Βασίλειος Ζουμπουρλής Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ακαδ. Έτος: 2014-2015 Λυγνός Δημήτριος jimlignos@gmail.com Ρόβος Κλεάνθης kleanthisrdoct@gmail.com Copyright Ιούνιος 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..

Διαβάστε περισσότερα

Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου

Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(Συμπλ 2):7-35 Mόρια προσκόλλησης Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΜΠΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ο Ρόλος της Αντι-Οιστρογονικής Θεραπείας στο Μεταστατικό Δυναμικό των Καρκινικών Κυττάρων Μαστού Διονυσία Λυμπεράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα