Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα"

Transcript

1 Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Κ. Κ. Σίδερης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σκυρόδεµα αποτελεί σήµερα το πλέον διαδεδοµένο παγκοσµίως δοµικό υλικό, λόγω της ευκολίας παραγωγής του και κυρίως της ευκολίας διάστρωσής του στα διάφορα δοµικά στοιχεία των κατασκευών. Χαρακτηρίζεται όµως και από µία ιδιαιτερότητα, µοναδική µεταξύ όλων των υλικών δοµής: η ποιότητα του σκυροδέµατος που παραγγέλνουµε και παραλαµβάνουµε όταν έρχεται η βαρέλα στο έργο, δεν µας εγγυάται ταυτόχρονα ότι το σκυρόδεµα µετά τη διάστρωσή του θα εξακολουθήσει να έχει την ίδια ποιότητα: ένα σκυρόδεµα C20/25 που παραγγέλνουµε, παραλαµβάνουµε και ελέγχουµε σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-97 δεν µας εγγυάται ότι και µετά τη διάστρωσή του θα εξακολουθήσει να ανήκει στην ίδια κατηγορία. Αυτό, γιατί πέρα των διαφορετικών συνθηκών συντηρήσεως µεταξύ του έργου και των συµβατικών δοκιµίων (βάση των οποίων χαρακτηρίζουµε το σκυρόδεµα) και της πιθανής κι ελπίζουµε αποφευκτέας- περίπτωσης της προσθήκης επιτόπου νερού από το συνεργείο, µετά τη χύτευση ακολουθεί η συµπύκνωση του σκυροδέµατος, η διαδικασία δηλαδή εκείνη που αποσκοπεί στο να αποµακρυνθεί ο αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της µάζας του υλικού κατά την παραγωγή και τοποθέτησή του. Η σηµασία της συµπύκνωσης στη διαµόρφωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος είναι πολύ σηµαντική, γιατί κατ αυτό τον τρόπο περιορίζεται το πορώδες του σκυροδέµατος, παράγων καθοριστικός τόσο για την ανάπτυξη των αντοχών του σκυροδέµατος, όσο και για την αύξηση της ανθεκτικότητάς του στο χρόνο. Ο συνηθέστερος τρόπος συµπύκνωσης του σκυροδέµατος στις κατασκευές είναι µε δόνηση του νωπού σκυροδέµατος κατά την χύτευση. Η διαδικασία αυτή όµως προκαλεί καθυστερήσεις στην κατασκευή, που συνεπάγονται µε την σειρά τους αύξηση του κόστους κατασκευής. Επίσης, η δόνηση δηµιουργεί εξαιτίας του υψηλού θορύβου ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων, αυξάνοντας συνεπώς τον κίνδυνο κακοτεχνιών και εργατικού ατυχήµατος, ενώ είναι γνωστά και τα προβλήµατα που ανακύπτουν στους εργαζοµένους λόγω της φυσικής καταπόνησης που υφίστανται. Από την άλλη µεριά, το όλο και αυξανόµενο ποσοστό οπλισµών που υπαγορεύει ο ελληνικός αντισεισµικός κανονισµός δυσκολεύει τη διαδικασία της δόνησης και συχνά οδηγεί στο φαινόµενο δηµιουργίας κενών (φωλιές) τόσο στην επιφάνεια αλλά και κυρίως, στο εσωτερικό των δοµικών στοιχείων. Τα κενά αυτά, αποτελέσµατα της ελλιπούς συµπύκνωσης, αποτελούν ένα τοπικό σηµείο πιθανής αστοχίας του σκυροδέµατος, ενώ υποβιβάζουν την ποιότητα του υλικού και κατά συνέπεια την ποιότητα ολόκληρης της κατασκευής. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν από τη χρήση δονητών µάζας κατά την συµπύκνωση του σκυροδέµατος και ο υποβιβασµός της ποιότητας του διαστρωµένου υλικού λόγω ελλιπούς συµπύκνωσης ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στη δηµιουργία ενός νέου είδους σκυροδέµατος που ονοµάστηκε «αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα» (Self-compacting concrete). Με τον όρο αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα (ΑΣΣ) ονοµάζουµε το σκυρόδεµα εκείνο που σε νωπή κατάσταση έχει την ικανότητα να τοποθετείται στους ξυλοτύπους και να διέρχεται µέσα από τον

2 οπλισµό µόνο µε την δύναµη της βαρύτητας, χωρίς τη χρήση δονητών µάζας ή άλλης εξωτερικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την οµοιογένειά του [1]. Η τεχνολογία του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 στην Ιαπωνία από τον καθηγητή Okamura, ενώ τη δεκαετία του 1990 άρχισε η παρασκευή του και σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Σκανδιναβία και στην Ολλανδία. Μέχρι σήµερα (05/2008) εθνικούς κανονισµούς για το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα έχουν θεσπίσει πολλές χώρες, τόσο εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Καναδάς) όσο και εντός των Ευρωπαϊκών συνόρων (Σουηδία, Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία κ.α). Ειδικότερα στην Ευρώπη, µε τη συγκεκριµένη τεχνολογία έχει ασχοληθεί η RILEM [2,3], ενώ το Φεβρουάριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σκυροδέµατος (EFNARC) προχώρησε στη σύνταξη σχετικών οδηγιών [4]. Τον Μάιο του 2005 κυκλοφόρησαν στο δικτυακό τόπο της EFNARC και οι ΕυρωπαΪκές προδιαγραφές για το σχεδισµό µειγµάτων αυτοσυµυπκνούµενου σκυροδέµατος [5]. Σε εθνικό επίπεδο, το Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) έχει κυκλοφορήσει τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα [6]. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Οι βασικές λειτουργικές ιδιότητες του νωπού αυτοσυµπυκνώµενου σκυροδέµατος είναι η ικανότητα πλήρωσης (filling ability), η αντίσταση στο διαχωρισµό των υλικών - απόµειξη (segregation resistance) καθώς και η ικανότητα εισχώρησης µεταξύ των οπλισµών (passing ability). Προκειµένου να ικανοποιηθούν και οι τρεις ανωτέρω απαιτήσεις, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη ρεολογία της τσιµεντόπαστας κατά το σχεδιασµό του µείγµατος. ιεθνώς έχουν αναπτυχθεί αρκετές µεθοδολογίες για τον κατ αρχήν σχεδιασµό ενός µείγµατος αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος [7-10], τα όποια αποτελέσµατα όµως πρέπει πάντα να επαληθεύονται µε δοκιµαστικά µείγµατα πριν τεθούν σε παραγωγή. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα βασικά στάδια του σχεδιασµού ενός µείγµατος αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος. Βασικό στοιχείο για τη βελτιστοποίηση των ρεολογικών ιδιοτήτων του νωπού αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος είναι η περιεκτικότητά του σε πολύ λεπτά υλικά τα οποία ορίζονται ως το άθροισµα της µάζας του τσιµέντου, της µάζας των ποζολανικών προσθέτων (πυριτική παιπάλη, ιπτάµενη τέφρα, σκωρία υψικαµίνων) και της παιπάλης που προέρχεται από την άµµο (ασβεστολιθικό ή πυριτικό φίλλερ). Με τον όρο φίλλερ χαρακτηρίζονται τα διερχόµενα από το κόσκινο των 0,075 mm (ή των 0,125 mm) στην Ευρώπη, ενώ στην Ιαπωνία για τον αντίστοιχο προσδιορισµό χρησιµοποιείται το κόσκινο των 0,090 mm. Η σύνθεση του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος πρέπει να ελέγχεται αυστηρά όχι µόνο κάθε φορά που αλλάζει ο τύπος του τσιµέντου ή η πηγή των αδρανών υλικών όπως συµβαίνει µε τα συµβατικά µείγµατα, αλλά και κάθε φορά που αλλάζει η παρτίδα της χρησιµοποιούµενης άµµου, ακόµη και αν αυτή προέρχεται από το ίδιο λατοµείο. Το ΑΣΣ είναι πολύ ευαίσθητο στην περιεκτικότητα του µείγµατος σε λεπτά υλικά (φίλλερ) και οποιαδήποτε αλλαγή στο λεπτόκοκκο κλάσµα της άµµου (διερχόµενα από το κόσκινο των mm) θα επιφέρει αξιοσηµείωτες αλλαγές στη συµπεριφορά του ΑΣΣ.

3 Έλεγχος υλικών (τσιµέντο, αδρανή υλικά, χηµικά πρόσµικτα, ποζολανικά πρόσθετα) Αρχικός σχεδιασµός του µείγµατος µε χρήση µεθοδολογίας και ορισµός επιθυµητών ρεολογικών ιδιοτήτων Τροποποίηση σύνθεσης Έλεγχος µη ικανοποιητικός Παρασκευή δοκιµαστικών µειγµάτων στο εργαστήριο και έλεγχος επίτευξης των αρχικών στόχων Τροποποίηση σύνθεσης Έλεγχος ικανοποιητικός Έλεγχος µη ικανοποιητικός Έλεγχος του µείγµατος σε πραγµατικές συνθήκες παραγωγής στο εργοτάξιο Έλεγχος ικανοποιητικός Έναρξη βιοµηχανικής παραγωγής Σχήµα 1: Βασικά στάδια σχεδιασµού µείγµατος ΑΣΣ.

4 Σύµφωνα µε τον κανονισµό της EFNARC, η ποσότητα του λεπτού υλικού πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ κιλών στο κυβικό µέτρο, προκειµένου το νωπό σκυρόδεµα να έχει τις απαιτούµενες ιδιότητες. Όταν παρά την προσθήκη των πολύ λεπτών υλικών εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος απόµειξης, προστίθεται και µία µικρή ποσότητα προσθέτου ρυθµιστικού του ιξώδους (viscosity modifying agent, VMA) προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη αντίσταση του µείγµατος σε απόµειξη. Η ποσότητα του απαιτούµενου προσθέτου για τη ρύθµιση του ιξώδους αυξάνεται, όσο µειώνεται η ποσότητα των λεπτών υλικών. Μάλιστα είναι δυνατή η παρασκευή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος αποκλειστικά µε προσθήκη VMA, χωρίς ανάλογη αύξηση των λεπτών υλικών, τα µείγµατα αυτά όµως χαρακτηρίζονται από χαµηλότερη ανθεκτικότητα στο χρόνο συγκρινόµενα µε τα υπόλοιπα αυτοσυµπυκνούµενα σκυροδέµατα [12-13]. Γενικά ο σχεδιασµός των αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων βασίζεται στο τρίπτυχο: λεπτά υλικά-ισχυρός υπερρευστοποιητής-ρυθµιστής ιξώδους, σε συνδυασµό µε υψηλή δόση τσιµέντου και χαµηλή ποσότητα νερού. Οι βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασµό ενός αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις συστάσεις της EFNARC [4] παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ενδεικτικές αναλογίες υλικών αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος [4]. Λόγος νερού/πούδρα: κατ όγκον Συνολική ποσότητα λεπτού υλικού: lt ( Kg) ανά κυβικό µέτρο. Περιεκτικότητα χονδρόκοκκων αδρανών: 28-35% του συνολικού όγκου του µείγµατος Ποσότητα νερού: εν υπερβαίνει τα 210 lt/m 3 (τηρούνται οι περιορισµοί του ΕΝ-206) Περιεκτικότητα άµµου: Ισσοροπεί τον όγκο των υπολοίπων συστατικών. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ. Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα συµβατικά σκυροδέµατα λόγω των ιδιοτήτων του σε νωπή κατάσταση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος είναι, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ικανότητα πλήρωσης (filling ability), η αντίσταση στο διαχωρισµό των υλικών-απόµειξη (segregation resistance) καθώς και η ικανότητα εισχώρησης µεταξύ των οπλισµών (passing ability). Λόγω της απουσίας διεθνώς αναγνωρισµένων κανονισµών για το ΑΣΣ δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες µέθοδοι ελέγχου των παραπάνω ιδιοτήτων. Είναι µάλιστα πολλές φορές συνηθισµένο µία από τις ανωτέρω ιδιότητες να µπορεί να µετρηθεί µε περισσότερες από µία διαφορετικές συσκευές και µεθοδολογίες, γεγονός που επιφέρει σύγχυση. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εναλλακτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των βασικών ιδιοτήτων του ΑΣΣ καθώς και οι οριακές τιµές αποδοχής.

5 Πίνακας 2: Κριτήρια αποδοχής των ιδιοτήτων νωπού αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος [5]. Ιδιότητα οκιµή Μονάδες Εύρος µονάδων µέτρησης ελάχιστο µέγιστο Μέτρο εξάπλωσης mm Χρόνος Τ 50 στο µέτρο sec <2 5 εξάπλωσης Συσκευή V-funnel sec <8 25 Orimet sec 0 5 Συσκευή L-box (h2/h1) Συσκευή U-box (h2-h1)mm 0 30 Συσκευή Fill-box % Ικανότητα πλήρωσης (filling ability) Ικανότητα διέλευσης (passing ability) Αντίσταση στο διαχωρισµό (segregation resistance) Συσκευή J-ring mm 0 10 % 0 15 Συσκευή GTM test Χρόνος Τ 5min στη συσκευή V-funnel sec 0 +3 Προκειµένου να χαρακτηριστεί ένα µείγµα ως αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα πρέπει να ικανοποιούνται και οι τρείς ανωτέρω ιδιότητες, ανεξαρτήτως του τρόπου (µεθόδου) µε τον οποίο θα µετρηθούν. Η ικανότητα πλήρωσης του µείγµατος (filling ability) εκτιµάται συνήθως µε βάση το µέτρο εξάπλωσης. Για τη µέτρηση αυτή χρειάζεται ένας συνηθισµένος κώνος καθίσεως (κώνος Abrams) µία µεταλλική επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 900x900mm. Ο κώνος γεµίζεται σε µία στρώση και στη συνέχεια ανασηκώνεται αφήνοντας το σκυρόδεµα να εξαπλωθεί. Λόγω της ρευστότητας του ΑΣΣ σχηµατίζεται µία επιφάνεια στρογγυλή («πίτα»). Το µέτρο εξάπλωσης ισούται µε το µέσο όρο δύο κάθετων µεταξύ τους διαµέτρων της πίτας αυτής. Η συσκευή εξάπλωσης παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 2: Συσκευή µέτρησης του µέτρου εξαπλώσεως αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος. Μία δευτερογενής ένδειξη της ικανότητας ροής του ΑΣΣ είναι και ο χρόνος Τ 50, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να εξαπλωθεί το µείγµα σε διάµετρο 50 mm. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του

6 Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Brite-EuΡam [11] χρόνος 3-7 sec είναι αποδεκτός για εφαρµογές έργων πολιτικού µηχανικού, ενώ για κτιριακές κατασκευές χρειάζονται 2-5 sec. Η αντίσταση του µείγµατος στο διαχωρισµό των υλικών του µετριέται συνήθως µε τη συσκευή V- funnel (Σχήµα 3). Πρόκειται για ένα κάδο σχήµατος V και χωρητικότητας περίπου 12 λίτρων σκυροδέµατος ο οποίος είναι κλειστός στο κάτω άκρο του µε µία θυρίδα. Ο κάδος γεµίζεται µε το ΑΣΣ και στη συνέχεια η θυρίδα ανοίγει, αφήνοντας το περιεχόµενο να αδειάσει σε ένα κουβά. Μετράµε το χρόνο που απαιτείται για να αδειάσει το δοχείο από τη στιγµή που ανοίγουµε τη θυρίδα. Ο χρόνος αυτός πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6-12 δευτερολέπτων, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. Στη συνέχεια ξαναγεµίζουµε το δοχείο µε το σκυρόδεµα που έχει αδειάσει στον κουβά και αφού περάσουν 5 λεπτά, ξανανοίγουµε τη θυρίδα και µετράµε εκ νέου το χρόνο εκκένωσης. Πιθανή απόµειξη του µείγµατος θα έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολική αύξηση του χρόνου αυτού. Η αύξηση του χρόνου εκκένωσης τη δεύτερη φορά δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 3 δευτερόλεπτα. Σύµφωνα όµως µε νεώτερες µελέτες, η µέτρηση αυτή δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Σχήµα 3: Συσκευή V-funnel για τη µέτρηση της ροής και της αντίστασης του µείγµατος στο διαχωρισµό των συστατικών του. Η ικανότητα διείσδυσης του ΑΣΣ δια µέσου των οπλισµών µετριέται στο εργαστήριο µε τη συσκευή L-box. (Σχήµα 4). Πρόκειται για ένα κουτί σχήµατος L ο κατακόρυφος και ο οριζόντιος κλάδος του οποίου επικοινωνούν µε µία συρόµενη θυρίδα. Μπροστά από την έξοδο του κατακόρυφου κλάδου υπάρχουν τρία κάθεται σίδερα Φ12mm σε συγκεκριµένες αποστάσεις µεταξύ τους. Αφού γεµίσει ο κατακόρυφος κάδος µε το ΑΣΣ, ανοίγουµε τη θυρίδα και αφήνουµε το µείγµα να περάσει δια µέσου των οπλισµών στον οριζόντιο κλάδο. Όταν το σκυρόδεµα σταµατήσει να ρέει, µετράµε µε ένα µέτρο τα ύψη H 1 και H 2, στα άκρα του οριζοντίου τµήµατος. Ο λόγος Η 2 /Η 1 πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 0.80.

7 Σχήµα 4: Συσκευή L-Box για τη µέτρηση της ικανότητας διέλευσης του σκυροδέµατος µεταξύ των οπλισµών. ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το ΑΣΣ δεν είναι παρά ένα σκυρόδεµα µε βελτιωµένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία απορρέουν από τον προσεκτικό σχεδιασµό του µείγµατος και τη µεγαλύτερη περιεκτικότητά του σε λεπτά υλικά. Τα γνωρίσµατά του αυτά επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον κατασκευαστικό τοµέα αυξάνοντας την παραγωγικότητα, µειώνοντας τους κινδύνους εργατικών ατυχηµάτων, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής των τεχνιτών και τελευταίο, αλλά και πλέον σηµαντικό, βελτιώνοντας την ποιότητα των κατασκευών αφού το νέο υλικό δεν έχει ανάγκη εξωτερικής συµπύκνωσης. Το ΑΣΣ είναι συνήθως ακριβότερο τουλάχιστον κατά 10-20% σε σχέση µε το αντίστοιχο συµβατικό σκυρόδεµα της ίδιας κατηγορίας αντοχής. Αν λάβουµε όµως υπόψη και τους προαναφερθέντες παράγοντες, τότε υπολογίζεται ότι το κόστος ανά κυβικό µέτρο διαστρωµένου ΑΣΣ κυµαίνεται στο 98%-102% του αντίστοιχου συµβατικού σκυροδέµατος, ανάλογα πάντα µε την περίπτωση. Παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατά του, το ΑΣΣ µέχρι σήµερα έχει τύχει περιορισµένης αποδοχής από τον τεχνικό κόσµο της χώρας. Κάποιες από τις µεγάλες εταιρίες σκυροδέµατος (Interbeton και ET Beton) έχουν εφαρµόσει τον καινοτόµο αυτό τύπο σκυροδέµατος σε αρκετές περιπτώσεις [13-14], ενώ η Lafarge Beton πρόκειται σύντοµα να κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα µε την ονοµασία Agilia [15]. Σε εργαστηριακό επίπεδο έχει παρασκευαστεί ΑΣΣ µε ελληνικά υλικά από τους συγγραφείς της εργασίας [12]. Στην προαναφερόµενη εργασία παρασκευάστηκε αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα τόσο µε ασβεστολιθικά, όσο και µε πυριτικά αδρανή. Οι αναλογίες των µειγµάτων που παρασκευάστηκαν µε πυριτικά αδρανή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, ενώ οι αναλογίες των µειγµάτων που παρασκευάστηκαν µε ασβεστολιθικά αδρανή παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

8 Πίνακας 3: Αναλογίες µείξεως (Kg/m 3 ) και ρεολογικά χαρακτηριστικά νωπού σκυροδέµατος µε πυριτικά αδρανή[10]. NCC- S NCC- V NCC1 -S NCC2 -S SCC SCC- L SCC- V SCC1- S SCC2- S Filler Άµµος θραυστή Άµµος φυσική Γαρµ/λι Τσιµ/το Πυρ παιπάλη Νερό Υπρ/τής 1.6% 0.65% 2.4% 1% 2.6% 1.64% 3.76% 2.8% 2.4% VMA Κάθιση cm 19 cm 20 cm cm Εξάπλωση 82 cm 66 cm 77 cm 80 cm 77.5 L-box H2/H1 V-funnel sec 9 sec 8.68 sec 6.75 sec 8.66 sec *** Υπερ/τής: lt/100 Kg λεπτού υλικού Πίνακας 4: Αναλογίες µείξεως (Kg/m 3 ) και ρεολογικά χαρακτηριστικά νωπού σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά αδρανή. NCC-20 NCC- 22 SCC-19 SCC-21 SCC-L Filler Άµµος θραυστή Γαρµ/λι Τσιµ/το Νερό Υπρ/τής 1.65% 1.65% 2.57% 2.42% 1.64% VMA Κάθιση 150 mm 140 mm Εξάπλωση 720 mm 670 mm 66 cm L-box H2/H1 V-funnel 6.76 sec 8.00 sec 9 sec *** Υπερ/τής: lt/100 Kg λεπτού υλικού Για την παρασκευή όλων των µειγµάτων χρησιµοποιήθηκε τσιµέντο πόρτλαντ Ι42.5R, εκτός των µειγµάτων NCC-22 και SCC-21 που παρασκευάστηκαν µε ΙΙ32.5Ν. Κατά περίπτωση, σε ορισµένα µείγµατα χρησιµοποιήθηκε ασβεστολιθικό ή πυριτικό φίλλερ και πυριτική παιπάλη. Παράλληλα εξετάστηκε και η δυνατότητα παρασκευής αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος αποκλειστικά µε χρήση ρυθµιστού του ιξώδους (VMA). Οι θλιπτικές αντοχές παρουσιάζονται στους πίνακες 5 και 6 για τα µείγµατα που παρασκευάστηκαν µε πυριτικά και ασβεστολιθικά αδρανή αντίστοιχα.

9 Πίνακας 5: Μηχανικά χαρακτηριστικά συµβατικών και αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων που παρασκευάστηκαν µε πυριτικά αδρανή [10]. NCC- S NCC- V NCC1 -S NCC2 -S SCC SCC- L SCC- V SCC1- S SCC2- S f c2days 25,4 25,8 43,9 30,6 32,4 26, ,9 29,9 (MPa) f c28days 52,0 49,8 69,7 48,0 60,7 53, (MPa) E c 31, ,2 33,9 32,5-30,2 36,3 34,9 (Gpa) f ct,sp (Mpa) 2,6 2,2 2,6 3,1 2,8-2, Πίνακας 6: Μηχανικά χαρακτηριστικά συµβατικών και αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων που παρασκευάστηκαν µε ασβεστολιθικά αδρανή. NCC- 20 NCC- 22 SCC- 19 SCC- 21 SCC- L f c2days 27,05 18,35 33,9 20,95 26,8 (MPa) f c7days 36,25 27,65 47,15 30,95 - (MPa) f c28days (MPa) 43,80 37,75 57,45 43,70 53,2 Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται τα τµήµατα των κυλινδρικών δοκιµίων που προέκυψαν µετά τη µέτρηση της εφελκυστικής αντοχής διαρρήξεως. Είναι φανερό ότι σε κανένα µείγµα αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος δεν παρατηρήθηκε απόµειξη ή ελλιπής συµπύκνωση. Αντιθέτως η δοµή όλων των ΑΣΣ είναι παρόµοια µε αυτή των αντίστοιχων συµβατικών µειγµάτων ή βελτιωµένη.

10 Σχήµα 5: Τοµές κυλινδρικών δοκιµίων συµβατικού (ΝCC) και αυτοσυµπυκνούµενου (SCC) σκυροδέµατος. Παράλληλα µε τις µετρήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων των µειγµάτων διενεργήθηκαν και µετρήσεις χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας στο χρόνο, προκειµένου να αποκτηθεί µία πληρέστερη εικόνα της συµβολής των νέων σκυροδεµάτων στη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών. Συγκεκριµένα µετρήθηκαν η συστολή ξηράνσεως των µειγµάτων, η υδατοπερατότητά τους καθώς και η αντίστασή τους σε ενανθράκωση [10]. Η συστολή ξηράνσεως µετρήθηκε σε πρισµατικά δοκίµια διαστάσεων 40x40x160mm. Τα δοκίµια παρέµειναν σε θάλαµο συντηρήσεως µέχρι την ηλικία των 7 ηµερών και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε χώρο του εργαστηρίου µε RH = 50-60% και T=20±2 C. Οι µετρήσεις λαµβάνονταν µέχρι την ηλικία των 3 µηνών και τα αποτελέσµατα (µέσος όρος τριών µετρήσεων) παρουσιάζονται στο σχήµα 6.

11 l (%) 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% -0,02% SCC1-S SCC2-S NCC1-S NCC2-S SCC-V NCC-V Ηλικία (εβδοµάδες) Σχήµα 6: Συστολή ξηράνσεως παρασκευασθέντων σκυροδεµάτων [10]. Η υδατοαπορροφητικότητα των µειγµάτων µετρήθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό της RILEM TC 116. Τα δοκίµια παρέµειναν στο θάλαµο συντηρήσεως για 28 ηµέρες. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε ξηραντήριο µε θερµοκρασία 65 C όπου και παρέµειναν µέχρι σταθεροποιήσεως του βάρους τους. Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε στην ηλικία των 60 ηµερών και τα αποτελέσµατα (µέσος όρος δύο µετρήσεων) παρουσιάζονται στο Σχήµα 7. Τ24h (g/m2) NC C-S SCC NCC-V SCC-V NCC1-S S C C1-S NC C2-S SCC2-S Σχήµα 7: Υδατοαπορροφητικότητα συµβατικών και αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων [10]. Η αντίσταση στην ενανθράκωση µετρήθηκε σε κυλινδρικά δοκίµια διαστάσεων 63x100 mm. Τα δοκίµια παρέµειναν για 7 ηµέρες στο χώρο του εργαστηρίου (RH=50%, T=20 C ) και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θάλαµο επιταχυνόµενης ενανθράκωσης (RH=65%, T=20 C, CO 2 =10%). Τα δοκίµια παρέµειναν στον ανωτέρω θάλαµο για πέντε εβδοµάδες και κατόπιν, αφού θραύστηκαν σε διάρρηξη, οι δύο πλευρές κάθε δοκιµίου ψεκάστηκαν µε διάλυµα φαινολοφθαλείνης. Οι τιµές του βάθους ενανθράκωσης (µέσος όρος τεσσάρων δοκιµίων) παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.

12 Βάθος ενανθράκωσ ης (mm ) NCC-S S CC NCC -V SCC -V NCC1-S SCC 1-S NCC2-S SC C 2-S Σχήµα 8: Βάθος ενανθράκωσης συµβατικών και αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων [10]. Τα µείγµατα που παρασκευάστηκαν -συµβατικά και ΑΣΣ- ανήκουν ανά δύο στην ίδια κατηγορία αντοχής. Εξετάστηκαν µείγµατα που ανήκουν στις κατηγορίες C25/30 έως και C45/55. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά µεταξύ της θλιπτικής αντοχής που αναπτύσσουν τα ΑΣΣ και αυτής που αναπτύσσουν τα συµβατικά µείγµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα παρατηρούµε ελαφριά αύξηση της αντοχής των ΑΣΣ, αυτή όµως δεν είναι τόσο µεγάλη ώστε να τοποθετεί το µείγµα σε άλλη κατηγορία αντοχής. Εκεί όπου φαίνεται η σηµαντική διαφορά υπέρ των ΑΣΣ είναι στις µετρήσεις της ανθεκτικότητας. Σε κάθε περίπτωση τα ΑΣΣ παρουσιάζουν βελτιωµένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας στο χρόνο. Η βελτίωση των ΑΣΣ κυµαίνεται µεταξύ 5 και 15% σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά σκυροδέµατα, ανάλογα µε το είδος του µείγµατος και τη µετρούµενη ιδιότητα. Παρά τα σαφή πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χρήση του, το ΑΣΣ δεν έχει τύχει µέχρι σήµερα ευρείας αποδοχής. Ένας από τους βασικούς λόγους γι αυτό είναι η ευαισθησία του µείγµατος στην παρουσία υγρασίας και στη διακύµανση τόσο της τελευταίας, όσο και της περιεκτικότητας σε λεπτά υλικά. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες µεθοδολογίες σχεδιασµού µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος. Η πρώτη προσπάθεια παρουσίασης µεθόδου σχεδιασµού µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος (ΑΣΣ) έγινε από τον καθηγητή Okamura το 1995 [17] και ονοµάστηκε «Γενική µέθοδος». Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη µελέτη των χαρακτηριστικών αυτοσυµπύκνωσης σε κονίαµα. Αφού εξαχθούν τα πρώτα συµπεράσµατα και καθορισθούν οι αναλογίες των βασικών υλικών καθώς και του απαιτούµενου υπερρευστοποιητή, ξεκινούν δοκιµαστικές συνθέσεις κονιαµάτων. Η µέθοδος αυτή αποτελεί µέχρι σήµερα ένα αξιόπιστο εργαλείο για το σχεδιασµό µειγµάτων ΑΣΣ. Βασικό της µειονέκτηµα είναι η αποκλειστική χρήση τσιµέντου Πόρτλαντ καθώς και η απουσία πρόβλεψης χρήσης λεπτόκοκκων υλικών. Επίσης δεν γίνεται καµία αναφορά στην επίτευξη συγκεκριµένης κατηγορίας αντοχής. Νέες µεθοδολογίες παρουσιάστηκαν στη συνέχεια (18-24), πολλές από αυτές στηριζόµενες στη γενική µέθοδο και στη διεξαγωγή αρχικών δοκιµαστικών συνθέσεων σε κονιάµατα. Παρά τα γενικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα όµως οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένους περιορισµούς στην εφαρµογή τους, (όπως τη χρήση ειδικού προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, την απουσία πρόβλεψης για χρήση ιπτάµενων τεφρών ή πυριτικής παιπάλης, τη χρήση συγκεκριµένων σταθερών που έχουν προκύψει µετά από πειράµατα σε αδρανή υλικά συγκεκριµένης χώρας, τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων τσιµέντου) ενώ αρκετές είναι ιδιαίτερα

13 δύσχρηστες [24]. Όλες οι ανωτέρω µέθοδοι έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη οδηγώντας στην παρασκευή µειγµάτων µε ιδιαίτερα υψηλές αντοχές (άνω των MPa στις 28 ηµέρες), γεγονός που από µόνο του δεν αφήνει περιθώρια για οποιαδήποτε σκέψη χρήσης τους στην ελληνική αγορά. Στο Εργαστήριο οµικών Υλικών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Ξάνθη αναπτύχθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Κ.Κ. Σίδερη, η «Ολιστική Μέθοδος Σχεδιασµού και Ελέγχου ιακύµανσης Πρώτων Υλών µειγµάτων Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος» (ΣχΕ ιπυ), η οποία βασίζεται στην κατ αρχήν µελέτη των ιδιοτήτων αυτοσυµπύκνωσης σε κονιάµατα. Η προαναφερόµενη µέθοδος (ΣχΕ ιπυ) επιτρέπει τον κατ αρχήν σχεδιασµό µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος χωρίς περιορισµούς, π.χ. στη χρήση της ποσότητας και του είδους του τσιµέντου, στη χρήση των λεπτών υλικών ή των ποζολανικών προσµείκτων, στην κατηγορία θλιπτικής αντοχής. Παράλληλα αποτελεί και ένα αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της ποιότητας του µείγµατος στο εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέµατος, εφόσον ελέγχει την διακύµανση της ποιότητας των πρώτων υλών, όπως την µεταβολή της υγρασίας ή /και της κοκκοµετρίας των αδρανών υλικών. Η µέθοδος ΣχΕ ιπυ χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για την παρασκευή άνω των σαράντα διαφορετικών µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων διαφορετικών κατηγοριών αντοχής µε διαφορετικά υλικά (τσιµέντα, αδρανή υλικά, λεπτόκοκκα υλικά και χηµικά πρόσµεικτα) της ελληνικής αγοράς. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ο προσδιορισµός και η σύνθεση αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος µε βάση τη µέθοδο σχεδιασµού (ΣχΕ ιπυ) φαίνεται, στην απλουστευµένη µορφή της, στο διάγραµµα του Σχήµατος 9 [25]: Σχήµα 9: Βασικά στάδια σχεδιασµού µείγµατος ΑΣΣ. Η µεθοδολογία που προτείνεται στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. ΒΗΜΑ 1 ο : Υπολογισµός του β ρ

14 Όπως φαίνεται από το Σχ. 9 θα πρέπει να οριστούν οι ρεολογικές ιδιότητες του προς σχεδιασµό µείγµατος. Αυτό αφορά στα παρακάτω: Είδος του τσιµέντου (τύπος, αντοχή, προέλευση) Είδος λεπτών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (φίλλερ, πυριτική παιπάλη κλπ) Εύρεση βρ Εφόσον προσδιοριστούν οι δύο πρώτες παράµετροι, ξεκινά η διαδικασία υπολογισµού της τιµής του βρ. Η τελευταία ορίζεται ως ο λόγος των όγκων Vw/Vp (Water/Powder), για τον οποίο κατά την εκτέλεση της δοκιµής του κώνου εξάπλωσης θα παρατηρείται µηδενική εξάπλωση. Η τιµή του β ρ εξαρτάται µόνο από το σύνολο των λεπτών υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός της σε περίπτωση αλλαγής του τύπου του τσιµένου ή/και προσθήκης διαφορετικών λεπτόκοκκων υλικών (π.χ. φίλλερ ή πυριτική παιπάλη). Ορισµοί Λεπτά Υλικά (Powder) Υλικά τα οποία περνούν από το κόσκινο των 0,125 mm. (συµπεριλαµβάνεται το αντίστοιχο κλάσµα των λεπτών υλικών της άµµου, η ποσότητα φίλλερ, η πυριτική παιπάλη κλπ). Πάστα (Paste) Το άθροισµα του τσιµέντου, των λεπτών υλικών, του νερού και του αέρα. Κονίαµα (Mortar) Το άθροισµα της πάστας και των αδρανών, ο µέγιστος κόκκος των οποίων είναι µικρότερος των 4 mm. Vw, p w Ο όγκος του νερού και ειδικό βάρος νερού αντίστοιχα. Vp, p p Ο όγκος των λεπτών υλικών και ειδικό βάρος λεπτών υλικών αντίστοιχα. Vs, p s Ο όγκος της άµµου και ειδικό βάρος άµµου αντίστοιχα.

15 ΒΗΜΑ 2 ο : Υπολογισµός συστατικών κονιάµατος. Μετά την εύρεση του β ρ θα υπολογιστούν οι βέλτιστες αναλογίες των υλικών που απαιτούνται για αυτοσυµπύκνωση. Ο υπολογισµός των αναλογιών πραγµατοποιείται πρώτα σε κονίαµα. Για το σκοπό αυτό θεωρούµε την αρχική ποσότητα αέρα ίση µε 2%, ενώ ο όγκος των χονδρόκοκκων αδρανών (γαρµπίλι), σύµφωνα µε την παρούσα µέθοδο, θεωρείται σταθερά ίσος µε 30% του συνολικού όγκου του σκυροδέµατος. Η πρωτοτυπία της µεθόδου ΣχΕ ιπυ σε αυτό το σηµείο έγκειται στο γεγονός ότι όλη η διαδικασία ξεκινά από το σκυρόδεµα που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή. Τα κριτήρια αυτοσυµπύκνωσης όσον αφορά το κονίαµα είναι: i. Η δοκιµή του κώνου εξάπλωσης ii. Η δοκιµή του V-Funnel ΒΗΜΑ 3 ο : Υπολογισµός αναλογιών σκυροδέµατος. Στο βήµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση της µεθόδου ΣχΕ ιπυ, η αρχική παρασκευή µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος συγκεκριµένων κατηγοριών αντοχής. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τα δοκιµαστικά µείγµατα των κονιαµάτων προχωρά η παρασκευή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος. Είναι δηλαδή γνωστός ο συνδυασµός των αναλογιών όσον αφορά το τσιµέντο, νερό και άµµο καθώς η περιεκτικότητα του µείγµατος σε γαρµπίλι θεωρείται σταθερή και ίση µε 800 kg/m 3. Η ποσότητα του ρευστοποιητή που απαιτείται για αυτοσυµπύκνωση στο σκυρόδεµα, σε σχέση µε την αντίστοιχη του κονιάµατος, είναι περίπου διπλάσια. Μετά από τις µέχρι τώρα παρασκευές κονιαµάτων και τις ισάριθµες µεταβάσεις σε σκυροδέµατα, η ποσότητα του ρευστοποιητή στο σκυρόδεµα (ρ σκ ) προκύπτει από την ποσότητα του ρευστοποιητή στο κονίαµα (ρ κ ) από τον ακόλουθο τύπο: p = p x( 2 ± 0,3) σχ σκ Τέλος για τον έλεγχο των ρεολογικών ιδιοτήτων των νωπών µειγµάτων για σκυροδέµατα, θα χρησιµοποιηθούν: Ο κώνος εξάπλωσης Η συσκευή L- Box Η συσκευή V-Funnel Η συσκευή J- Ring µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος (European Guidelines for Self-Compacting Concrete, 2005). Τα ρεολογικά χαρακτηριστικά των νωπών µειγµάτων (µέτρο εξάπλωσης, ικανότητα διείσδυσης µεταξύ των οπλισµών, αντίσταση στον διαχωρισµό αδρανών) µετρώνται και καταγράφονται σε κάθε περίπτωση.

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ΑΣΣ µπορεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο χώρο των κατασκευών αυξάνοντας την παραγωγικότητα, µειώνοντας τους κινδύνους εργατικών ατυχηµάτων, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής των τεχνιτών και αυξάνοντας την ποιότητα των κατασκευών αφού το νέο υλικό δεν έχει ανάγκη εξωτερικής συµπύκνωσης. Μπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού, ενώ ιδιαίτερα πρόσφορη φαίνεται να είναι η εφαρµογή του σε βιοµηχανίες προκατασκευασµένων στοιχείων σκυροδέµατος. Στο Εργαστήριο οµικών Υλικών του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικά προγράµµατα για τη βελτιστοποίηση της παρασκευής ΑΣΣ όλων των κατηγοριών αντοχής, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Κ.Κ. Σίδερη. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η «Ολιστική Μέθοδος Σχεδιασµού και Ελέγχου ιακύµανσης Πρώτων Υλών µειγµάτων Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος» (ΣχΕ ιπυ), µε την οποία καθίσταται απλούστερη η παραγωγή αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων διαφορετικών κατηγοριών αντοχής (C20/25 και ανώτερη) καθώς και ο συνεχής έλεγχος της διακύµανσης των πρώτων υλών και η διόρθωση των συνθέσεων σε καθηµερινή βάση προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα του προϊόντος. Τα µείγµατα αυτά παρουσιάζουν βελτιωµένες ρεολογικές ιδιότητες που επιτρέπουν τη δίοδο του σκυροδέµατος από τους πυκνούς οπλισµούς των ξυλοτύπων των κατασκευών και την αποτελεσµατική συµπύκνωσή τους αποκλειστικά και µόνο λόγω του ιδίου βάρους τους. Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα µπορεί να παραχθεί κατόπιν λεπτοµερούς σχεδιασµού και τροποποίησης των συµβατικών µειγµάτων. Το µείγµα που προκύπτει ανήκει στην ίδια κατηγορία αντοχής µε το συµβατικό σκυρόδεµα, αλλά παρουσιάζει βελτιωµένα κάποια µηχανικά χαρακτηριστικά του όπως το µέτρο ελαστικότητας και την εφελκυστική αντοχή διαρρήξεως. Η καλύτερη συµπύκνωση που επιτυγχάνεται στα αυτοσυµπυκνούµενα µείγµατα είναι υπεύθυνη για το µικρότερο πορώδες των τελευταίων. Αυτό αποδεικνύεται και από τις βελτιωµένες ιδιότητες ανθεκτικότητας (υδατοαπορροφητικότητας και ενανθράκωσης) που παρουσιάζουν τα µείγµατα αυτά. Στα πλαίσια έρευνας που διενεργείται έχουν προγραµµατιστεί και πραγµατοποιούνται επιπλέον µελέτες ανθεκτικότητας των παρασκευασθέντων µειγµάτων. Από τα µέχρι στιγµής διαθέσιµα αποτελέσµατα εδραιώνεται η αντίληψη ότι τα αυτοσυµπυκνούµενα µείγµατα έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά µείγµατα. Η διαπίστωση αυτή έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς ότι τα συµβατικά µείγµατα που εξετάστηκαν, είχαν παρασκευασθεί και συµπυκνωθεί στο εργαστήριο όπου η συµπύκνωση ήταν ιδιαίτερα επιµεληµένη και σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει στην πράξη, όπου το τρίπτυχο δονητής µάζας- τεχνίτη- δυσµενείς συνθήκες εργασίας σε συνδυασµό µε την ύπαρξη πυκνού οπλισµού δεν µπορεί να µας εγγυηθεί πλήρη συµπύκνωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εκλείπουν µε τη χρήση αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος, αποτέλεσµα της χρήσης του οποίου είναι η αυξηµένη ταχύτητα κατασκευής και κυρίως η βελτιωµένη ποιότητα των έργων και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Okamura H., Ouchi M.: "Self compacting concrete. Development, present use and future", in Proceedings of the First International Rilem Symposium on Self Compacting Concrete, Stockholm. Sweden, September 1999, pp RILEM Report 23: State of the Art Report of RILEM Technical Committee 174 SCC "Self Compacting Concrete". RILEM Publications, 2001.

17 3. RILEM Report 35: State of the Art Report of RILEM Technical Committee 188 CSC "Casting of Self Compacting Concrete". RILEM Publications, EFNARC: Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete, February BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC, ERMCO (2005): European Guidelines for Self- Compacting Concrete: Specification, Production and Use, May 2005, downloadable from 6. ΠΕΤΕΠ: «Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα», Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών, 7. Nan Su, Kung-Chung Hsu, His-Wen Chai: A simple mix design method for self-compacting concrete, Cement and Concrete Research, Vol. 31 (2001), pp A. W. Saak, H. M. Jennings, S. P. Shah: New Methodology for Designing Self-Compacting Concrete, ACI Materials Journal, Vol 98, November-December 2001, pp Edamatsu Y, and Nishida N.: A Rational Mix-Design Method for Self-Compacting Concrete Considering Interaction between Coarse Aggregates and Mortar Particles, Proceedings of the 1 st RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, A. Skarendahl and O. Petersson, eds, 1999, pp Yoshinobu Edamatsu, Takumi Sugamata, Masahiro Ouchi: "A simple mix-design method for self-compacting concrete based on mortar flow and funnel tests", Proceedings of the 3rd International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, O. Wallevik and I. Nielsson, eds, August 2003, pp W. Zhu, P. J. M. Bartos: Permeation Properties of self-compacting concrete, Cement and Concrete Composites, 2003, in press. 12. Σίδερης Κ.Κ., Κυριτσάς Σ., Χανιωτάκης Ε.: "Μηχανικά χαρακτηριστικά και Ανθεκτικότητα Αυτοσυµπυκνούµενων Σκυροδεµάτων παρασκευασθέντων µε Ελληνικά Ποζολανικά Υλικά", Πρακτικά 14 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Κως, Οκτωβρίου 2003, Τόµος Β, σελ Εφαρµογές αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος από την εταιρία Interbeton: Προσωπική επικοινωνία µε κ. Κ. Γεωργίου, ιεθυντή Πωλήσεων Ιντερνπετόν Α.Ε. 14. Εφαρµογές αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος από την εταιρία ET BETON: Προσωπική επικοινωνία µε κ. Χ. Βογιατζή, ιευθυντή Πιότητας ΕΤ ΜΠETON Α.Ε. 15. Εφαρµογές αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος από την εταιρία LAFARGE BETON: Προσωπική επικοινωνία µε κ. N. Μπαχά,,Τµήµα Marketing Lafaege Beton, υπεύθυνη της ανάπτυξης της σειράς Agilia. 16. Brite-EuRam Project BRPR-CT : "Rational Production and improved working environment through using self compacting concrete", Final Report. 17. Okamura H. and Ozawa K. (1995): Mix design for self-compacting concrete, Concrete Library of JSCE, 25, 1995, pp Domone P., Chai H. and Jin J (1999): Oprimum mix proportioning of self-compacting concrete, Proceedings of International Conference on Innovation in Concrete Structures: Design and Construction, Dundee, September 1999, Thomas Telford; London, pp Domone P. and Chai H. (1997): Testing of binders for High-Performance Concrete, Cement and Concrete Research, Vol. 27 (8), 1997, pp Edamatsu Y., Nishida N, and Ouchi M. (1999): A rational mix-desigh method for selfcompacting concrete considering interaction between coarse aggregate and mortar particles. Proceedings of the 1st International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Stockholm, Sweden, September 1999, pp Ouchi M, Hibino M., Ozawa K and Okamura H. (1998): A rational mix-design method for mortar in self-compacting concrete. Proceedings of the Sixth South-East Asia Pacific Conference of Structural Engineering and Construction, Taipei, Taiwan, 1998, pp

18 22. Pelova G., Takada K. and Walraven J.(1998): Aspects of the Development of Self-Compacting Concrete in the Netherlands, applying the Japanese mix design system. Fracture Mechanics and Physics of Construction Materials and Structures; Andreikiv OY, Luchko JJ, editors. 3rd edition. The National Academy of Sciences of Ukraine, Kamaniar, Petersson O., Billberg P., and Van B.K. (1996): A model for self-compacting concrete, Proceedings of the RILEM International Conference on Production Methods and Workability of Fresh Concrete, Paisley, June 1996, ed. Bartos PJM, Marrs DJ, E&FN SPON, London, pp Saak W.A, Jennings H.M. ans Shah S.P. ( 2001): New methodology for designing Self- Compacting Concrete, ACI Materials Journal, Vol. 98, No 6, 2001, pp Α. Γεωργιάδης, Κ. Κ. Σίδερης, Ν. Αναγνωστόπουλος: «Μία βελτιωµένη µέθοδος σχεδιασµού και ποιοτικού ελέγχου µειγµάτων αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος (ΑΣΣ)», πρακτικά του 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη, σελ , Τόµος Γ.

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και Ελληνική πραγµατικότητα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης Self-compacting concrete in the Greek market: Present situation and future development. Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Λεπτόκοκκα πρόσµικτα, Πάστα τσιµέντου, Πλαστικό ιξώδες, ΑΣΣ, Κατανοµή µεγέθους πόρων.

Λέξεις κλειδιά: Λεπτόκοκκα πρόσµικτα, Πάστα τσιµέντου, Πλαστικό ιξώδες, ΑΣΣ, Κατανοµή µεγέθους πόρων. Επίδραση λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της πάστας τσιµέντου για αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Effect of fine additives on the viscosity of cement paste for self-compacting concrete Νικόλαος ΙΑΜΑΝΤΩΝΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 12 Εφαρµογή στερεωτικών µέσων 02 Αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ιδρύθηκε το 1986 από οµάδα επιχειρηµατιών µε πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19 Πρόλογος συγγραφέων... 21 Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 27 1.1 Το σκυρόδεμα ως δομικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Προκατασκευασµένα στοιχεία πρόσοψης από σκυρόδεµα στο νέο µουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών. Precast concrete facade elements for the new museum of Acropolis in Athens Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων: Πρώτη προσέγγιση

Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων: Πρώτη προσέγγιση Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κεχαγιά Φωτεινή*, Τσώχος Γεώργιος** * Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-41-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 14 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-09-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 09 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε εφαρµογή στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η : Ι. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 07 Οπλισµένα / ενισχυµένα επιχρίσµατα 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή

Construction. Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 08.01.010 Chapdur Premix Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα