ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2 ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα Οικόπεδα Ορυχεία Μεταλλεία Λατομεία Αγροί Φυτείες Δάση Γήπεδα Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης Αγροί εκτός εκμετάλλευσης Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης Δάση εκτός εκμετάλλευσης Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμετάλλευσης Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης

3 Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλ- λευσης Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Αποσβεσμένα Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια Ιδιοκατασκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμετάλλευσης Φορητά μηχανήματα «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης Εργαλεία εκτός εκμετάλλευσης Καλούπια Ιδιοκατασκευές εκτός εκμετάλλευσης Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995) Αποσβεσμένα μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

4 13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσεως Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών Λοιπά μέσα μεταφοράς Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμετάλλευσης Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσεως εκτός εκμετάλλευσης Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμετάλλευσης Πλωτά μέσα εκτός εκμετάλλευσης Εναέρια μέσα εκτός εκμετάλλευσης Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995) Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς Επιστημονικά όργανα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισμός Έπιπλα εκτός εκμετάλλευσης Σκεύη εκτός εκμετάλλευσης Μηχανές γραφείων εκτός εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμετάλλευσης Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης

5 14.16 Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995) Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Υπεραξία επιχειρήσεων (Goodwill) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυχείων μεταλλείων λατομείων Λοιπές παραχωρήσεις Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων Λοιπά δικαιώματα Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Έξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων λατομείων Έξοδα λοιπών ερευνών Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων Έξοδα κτήσεων ακινητοποιήσεων Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών Έξοδα αναδιοργανώσεως Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης (Γνωμ. 260/2258/1995) Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων

6 16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδια-φέροντος επιχειρήσεων σε ευρώ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδια- φέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων Δοσμένες εγγυήσεις Οφειλόμενο κεφάλαιο Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ευρώ Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν. 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

7 ΟΜΑΔΑ 2 Η : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εκτυπώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Εκτυπώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο Μαζούτ Λοιπά καύσιμα - Λιπαντικά Διάφορα αναλώσιμα υλικά Οικοδομικά υλικά 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

8 ΟΜΑΔΑ 3 Η : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πελάτες Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές πελατών Πελάτες Παρακρατημένες Εγγυήσεις Πελάτες Αντίθετος Λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Πελάτης Ελληνικό Δημόσιο εκχωρηθείς με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Πελάτες Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Έξοδα για λογ/σμό πελατών (λογ/σμός διάμεσος) (Γνωμ. 197/2121/1994 και 204/2136/1994) Πελάτες επισφαλείς Ελληνικό Δημόσιο (με την ιδιότητα του πελάτη) λογ/σμός επίδικων απαιτήσεων Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια στις τράπεζες με εγγύηση Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λ/σμός) Γραμμάτια προεξοφλημένα (αντίθετος λ/σμός) Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις τράπεζες για είσπραξη

9 31.09 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση Γραμμάτια σε Ξ.Ν. μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λ/σμός) Γραμμάτια σε Ξ.Ν. προεξοφλημένα (αντίθετος λ/σμός) Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε ευρώ (Γνωμ. 79/1623/1991) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν. (Γνωμ. 79/1623/1991) Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Τίτλοι trade credit (Γνωμ. 256/2252/1995) 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Παραγγελίες πάγιων στοιχείων Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών Αννέκλητες πιστώσεις μέσω Τραπεζών Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο (λογ. αντίθετος) (Γνωμ. 184/2098/1993) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Προκαταβολές προσωπικού Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού Δάνεια προσωπικού Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σμός καλύψεως κεφαλαίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Προμερίσματα Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων Δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστών Δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικού συμβουλίου Δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώ Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.

10 33.13 Ελληνικό Δημόσιο προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις Λ/σμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε ευρώ Λ/σμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.Ν Λογαριασμοί δεσμευμένων (Blogues) καταθέσεων σε ευρώ Λογαριασμοί δεσμευμένων (Blogues) καταθέσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε ευρώ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε ευρώ Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (Γνωμ. 26/971/1988) Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (Γνωμ. 26/971/1988) Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν Χρεώστες επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου Λοιποί χρεώστες επίδικοι 34 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού Ομολογίες ελληνικών δανείων (Γνωμ. 94/1680/1992) Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Γνωμ. 94/1680/1992) Η ανάλυση είναι όμοια με την ανάλυση του λογ/σμού Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού

11 34.14 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εξωτερικού Ομολογίες αλλοδαπών δανείων Ανεξόφλητες ομολογίες αλλοδαπών δανείων Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση Ίδιες μετοχές Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Γνωμ. 94/1680/1992) Η ανάλυση είναι όμοια με την ανάλυση του λογ/σμού Τραπεζικά Ομόλογα (Γνωμ. 94/1680/1992) Η ανάλυση είναι όμοια με την ανάλυση του λογ/σμού Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Εκτελωνιστές Λογ/σμοί προς απόδοση Προσωπικό - Λογ/σμοί προς απόδοση Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σμοί προς απόδοση Πάγιες προκαταβολές Πιστώσεις υπέρ τρίτων 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Αγορές υπό παραλαβή Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Διάμεσος λ/σμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

12 38.04 Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν. 39 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

13 ΟΜΑΔΑ 4 Η : ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Εταιρικό κεφάλαιο Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων Αμοιβαίο κεφάλαιο (Γνωμ. 233/2213/1994) Καταβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά καταστατικού Ειδικά αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Αποθεματικό για ίδιες μετοχές Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (Α.Υ.Ο /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο (Α.Υ.Ο /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων (Α.Υ.Ο /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας σε εταιρία του εξωτερικού (Γνωμ. 182/ και 205/2135/1994)

14 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο κερδών εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Καταθέσεις μετοχών Καταθέσεις εταίρων Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωμ. 241/2228/1995) 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ

15 45.11 Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ με ρήτρα Ξ.Ν Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Ταμιευτήρια λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε ευρώ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιων Επιχειρήσεων Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιων Επιχειρήσεων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

16 ΟΜΑΔΑ 5 H : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις Προμηθευτές Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές σε προμηθευτές Προμηθευτές Παρακρατημένες εγγυήσεις Προμηθευτές Αντίθετος λ/σμός ειδών συσκευασίας Προμηθευτές εσωτερικού λ/σμός παγίων στοιχείων Τρίτοι λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους (Γνωμ. 165/2045/1993) 51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Γραμμάτια πληρωτέα σε ξένο νόμισμα Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε ευρώ (Γνωμ. 79/1623/1991) Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν. (Γνωμ. 79/1623/1991) 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τράπεζα Α Τράπεζα Β Λοιπές τράπεζες 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Μερίσματα πληρωτέα Προμερίσματα πληρωτέα Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού Ομολογίες πληρωτέες

17 53.05 Τοκομερίδια πληρωτέα Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων Δικαιούχοι αμοιβών Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε ευρώ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου Μέτοχοι αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε ευρώ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) (Γνωμ. 38/1047/1988) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ Φόρος προστιθέμενης αξίας Ειδικός φόρος καταναλώσεως (ν. 2127/1993) Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων Φόροι τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Φόροι τέλη τιμολογίων αγοράς Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ (Γνωμ. 232/2209/1994) Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων

18 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Λοιπά ταμεία κύριας ασφαλίσεως Επικουρικά ταμεία Εργατική εστία Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Αγορές υπό τακτοποίηση Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό (Γνωμ. 257/2257/1996) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

19 ΟΜΑΔΑ 6 H : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Λοιπές προμήθειες τρίτων Επεξεργασίες από τρίτους Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Γνωμ. 252/2244/1995) Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων (Γνωμ. 95/1694/1992) Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων (Γνωμ. 252/2244/1995) Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα (Γνωμ. 252/2244/1995) Λοιπές αμοιβές τρίτων 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ασφάλιστρα Αποθήκευτρα Επισκευές και συντηρήσεις Έξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ. 129/1895/1993) Λοιπές παροχές τρίτων

20 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος Εισφορά ΟΓΑ Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων Φόροι Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Δημοτικοί φόροι τέλη Φόροι τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς Λοιποί φόροι τέλη εξωτερικού Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Έργων (Γνωμ. 252/2244/1995) (οι υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις καταχωρούνται στον 61.94) Διάφοροι φόροι τέλη 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα ταξιδιών Έξοδα προβολής και διαφήμισης Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών Συνδρομές εισφορές Δωρεές επιχορηγήσεις Έντυπα και γραφική ύλη Υλικά άμεσης αναλώσεως Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές (ζημιές) από πράξεις hedging (Γνωμ. 268/2272/1996) Λοιπά διάφορα έξοδα 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

21 65.07 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση factoring (Γνωμ. 216/2176/1994) Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων Αποσβέσεις κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων Αποσβέσεις μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

22 ΟΜΑΔΑ 7 Η : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού Επιστροφές πωλήσεων Διάμεσος λ/σμός πωλήσεων Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Εκπτώσεις πωλήσεων Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πωλήσεις άχρηστου υλικού Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων ή απολεσθέντων εμπορευμάτων (Γνωμ. 114/1839/1992 και 217/2177/1994) Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών υλικών συσκευασίας Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών Πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων Πωλήσεις ειδών συσκευασίας 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού Διαφορές (κέρδη) από πράξεις Hedging (Γνωμ. 268/2272/1996) 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις πωλήσεων Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων

23 (Γνωμ. 93/11687/1992) Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε προσωπικό Προμήθειες - Μεσιτείες Έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων Ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργων Ενοίκια μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ενοίκια μεταφορικών μέσων Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων (π.χ. μεταλλευτικών παραχωρήσεων) Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έσοδα συμμετοχών Έσοδα χρεογράφων Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Λοιπά έσοδα κεφαλαίων ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989) Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων (Γνωμ. 51/1282/1990) 79 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

24 ΟΜΑΔΑ 8 Η : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτες ζημίες Έκτακτα κέρδη 82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως (Γνωμ. 91/1683/1992) 85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων Αποσβέσεις κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών έργων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

25 85.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Καθαρά κέρδη χρήσεως Ζημίες χρήσεως Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση Φόρος εισοδήματος Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο Κέρδη προς διάθεση 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως

26 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ 9 Η : 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αρχικά αποθέματα λογισμένα Αγορές λογισμένες Οργανικά έξοδα κατ είδος λογισμένα Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα Αποτελέσματα λογισμένα Υπολογιστικά έξοδα λογισμένα Υπολογιστικά έσοδα λογισμένα 91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Ανακατάταξη των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά Οργανικά έξοδα κατ είδος προομαδοποιημένα Οργανικά έσοδα κατ είδος προομαδοποιημένα Οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό Οργανικά έξοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) Οργανικά έσοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) Αποτελέσματα ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες (προϋπολογιστικές) 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Α Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Β Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Γ Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων

27 93.98 Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων Κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πολυετούς αποσβέσεως) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και υπολείμματα Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων Είδη συσκευασίας 95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποκλίσεις πρώτων υλών υλικών (Υ) Αποκλίσεις άμεσης εργασίας (ΑΕ) Αποκλίσεις Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (ΓΒΕ) Αποκλίσεις εξόδων διοικητικής λειτουργίας Αποκλίσεις εξόδων λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Αποκλίσεις εξόδων λειτουργίας διαθέσεως 96 ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πωλήσεις εμπορευμάτων Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών υλικών συσκευασίας Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών Πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων Πωλήσεις ειδών συσκευασίας Πωλήσεις άχρηστου υλικού Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

28 96.15 Έσοδα κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή πάγιων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένων Άμεσα έξοδα πωλήσεων Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων κόστους αποθέματος Διαφορές πραγματοποιημένων λογισμένων εσόδων Διαφορές καταλογισμού 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα χρήσεως 99 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Α ΛΥΣΗ) Διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα Χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα 99 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Β ΛΥΣΗ) ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

29 ΟΜΑΔΑ 10 Η : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 00 Δεν χρησιμοποιείται 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη Αξίες τρίτων για είσπραξη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (Βλ. Γνωμ. 262/2254/1996) Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεων κ.λπ Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με προμηθευτές Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρημένα ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσεων Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων Γραμμάτια πληρωτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ (Γνωμ. 243/2162/1995) 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη

30 05.01 Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων Αποδέκτες γραμματίων εισπρακτέων εγγυήσεων Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεων Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων Παραχωρήσεις ενεχύρων για εξασφάλιση υποχρεώσεων Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων Κομιστές γραμματίων πληρωτέων για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως όρων συμβάσεων Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων

31 07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 09 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ισαγωγή Έχοντας αναλώσει αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, προσπαθήσαμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Έννοια αποσβέσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα