Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013)"

Transcript

1 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή (Ισολογισμοί 2013) Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η ένταση που την διακρίνει αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που κατεγράφησαν στους Ισολογισμούς τους χρήσης Η εικόνα που αποκομίζεται από την ανάλυση των στοιχείων είναι απολύτως συμβατή με τα συμπεράσματα, που αναδεικνύουν οι κυλιόμενες έρευνες, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μεταξύ των μελών του, και υπογραμμίζουν τα σοβαρά, αδιέξοδα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του. Σύμφωνα με τα εξαχθέντα αποτελέσματα παρατηρείται για δεύτερη χρονιά μείωση στο ενεργητικό των επιχειρήσεων του δείγματος, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σοβαρή υποχώρηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, που με την σειρά του επηρεάζεται αρνητικά από τα επιμέρους μεγέθη «Απαιτήσεις» και «Αποθέματα». Το γεγονός ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη, οδηγεί σε απουσία επενδύσεων και η συσσώρευση ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τα προηγούμενα έτη οδηγεί σε νέα μείωση ιδίων κεφαλαίων. Η συνεχιζόμενη μείωση των καταβαλλόμενων τόκων εκ μέρους των επιχειρήσεων αποδεικνύει τη σημαντική αδυναμία τους να εξυπηρετούν τρέχουσες υποχρεώσεις τους έναντι δανειακών συμβάσεων και επιβαρύνει την ήδη άσχημη οικονομικής τους κατάστασης, λόγω αύξησης του κόστους του χρήματος. Η μείωση της εσωτερικής ζήτησης συνεχίζεται με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη πτώση στις πωλήσεις. Τα μεγέθη κέρδη προ τόκων και φόρων καθώς και τα καθαρά κέρδη βρίσκονται σε πολύ υψηλά αρνητικά επίπεδα, αρά ουσιαστικά συνεχίζονται οι υψηλές ζημιές, γεγονός που οφείλεται στους προαναφερθέντες 1

3 παράγοντες αλλά και στο ότι οι επιχειρήσεις πιεζόμενες από την ανάγκη να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους αφενός μειώνουν σοβαρά τις τιμές των προϊόντων τους και αφετέρου επιβαρύνονται στο κόστος λειτουργίας τους από κέντρα κόστους, που αδυνατούν να ελέγξουν, όπως η ενέργεια, το μη μισθολογικό κόστος, το κόστος δανεισμού, η ανερμάτιστη φορολογία κλπ. Το δείγμα αποτελείται από 266 επιχειρήσεις και κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής: ΚΑΡΔΙΤΣΑ 22 ΛΑΡΙΣΑ 45 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 48 ΤΡΙΚΑΛΑ 24 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 139 ΒΟΙΩΤΙΑ 70 ΕΥΒΟΙΑ 21 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 36 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 127 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266 Διάγραμμα 1 Σύνολο επιχειρήσεων 2

4 Στο Διάγραμμα 1 αποτυπώνεται, από το σύνολο των εξεταζόμενων κάθε έτος επιχειρήσεων, πόσες από αυτές ήταν κερδοφόρες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρατηρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα , κατά την πρώτη διετία εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό κερδοφόρων επιχειρήσεων στο δείγμα, το οποίο ανέρχεται σε 61,74%. Τις επόμενες δυο διετίες παρατηρείται μείωση των κερδοφόρων επιχειρήσεων στο σύνολο του δείγματος, κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες την διετία (ποσοστό κερδοφόρων 55,52%) και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες την διετία (ποσοστό κερδοφόρων 45,57%), άρα λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος ήταν κερδοφόρες. Στη συνέχεια, την διετία εμφανίζεται μια σχετική αύξηση και το ποσοστό των κερδοφόρων ανέρχεται σε 53,39%, και την διετία παρατηρείται ακόμη μια μικρή αύξηση και το ποσοστό ανέρχεται στο 54,51%. Αρά οι κερδοφόρες επιχειρήσεις υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων. 3

5 2. Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2013 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των βασικών μεγεθών των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2013, αλλά και την ανά διετία μεταβολή τους από το 2006 έως το Οι μεταβολές, στα βασικά οικονομικά μεγέθη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων είναι σημαντικές, συμβαδίζουν απόλυτα με τις κατά καιρούς αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις επιδόσεις τους και επιβεβαιώνουν τις δυσμενείς συνθήκες, που έχει διαμορφώσει η κρίση για το καθεστώς λειτουργίας τους Κυκλοφορούν Ενεργητικό: Μετά την υποχώρηση που κατέγραψε τις δυο προηγούμενες διετίες ( , ), το μέγεθος υποχωρεί το 2013 για τρίτη συνεχή χρονιά με ποσοστό 7,57% σε σχέση με το 2012, προσδιοριζόμενο από τις συνθήκες της αγοράς, που υπαγορεύει η ασφυκτική πιστωτική πίεση, η μείωση της ζήτησης και η προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης, εκ μέρους των επιχειρήσεων, πελατών, απαιτήσεων και αποθεμάτων. Διάγραμμα 2 4

6 Στο Διάγραμμα 2, παρατίθεται αναλυτικά η εξέλιξη της εικόνας, τα δεδομένα της οποίας, για τις τρεις διετίες , και παραπέμπουν σε συνεχή υποχώρηση. 5

7 2.2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ορίζουν την δυνατότητα, που έχουν οι επιχειρήσεις να ανακτήσουν ρευστότητα είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού, είτε μέσω του τρόπου συναλλαγών στα πλαίσια της αγοράς. Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 3, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσιάζουν μείωση το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 8,05%, αν και μικρότερη, απ ότι την προηγούμενη διετία και οφείλεται σε δυο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος έχει σχέση με την αδυναμία των επιχειρήσεων να έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και άρα σε αναγκαία ρευστότητα, που ενισχύει τα παραγωγικά τους προγράμματα. Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με την αλλαγή στους όρους συναλλαγής, που συντελείται στην αγορά και στην σταδιακή μείωση της πίστωσης, εξ αιτίας του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, αν και η κατάσταση έχει κάπως βελτιωθεί. Διάγραμμα 3 6

8 2.3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ερμηνεύουν την επενδυτική κινητικότητα, που αναπτύσσεται στην επιχειρηματική κοινότητα, εκφράζει το κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής που διατυπώνει η αγορά και σηματοδοτούν την αντιστροφή της ανασφάλειας με την ανάληψη και εκτέλεση επενδυτικών πρωτοβουλιών. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4, αντίθετα με τις βραχυπρόθεσμες, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση κατά 1,36% το 2013, σε σχέση με το Αν και η δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη, μέσα στο 2013 κάποιες επιχειρήσεις απέκτησαν τη δυνατότητα να αντλήσουν έστω και μικρή ρευστότητα και να αθροίσουν νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Επισημαίνεται, ότι καθότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στις επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν υπήρχε ευκολότερη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η αύξηση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Διάγραμμα 4 7

9 2.4. Σύνολο υποχρεώσεων: Ως αποτέλεσμα των δύο επιμέρους παραπάνω μεγεθών οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά το 2013 είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2012 κατά 4,65%. Γενικά, η περιορισμένη έκταση του μεγέθους αυτού δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεών εκ μέρους των επιχειρήσεων, όσο κυρίως και με τη δραστική μείωση της ζήτησης, λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης, την ασφυξία ρευστότητας, που προκαλείται από την αρνητική πιστωτική επέκταση και την επενδυτική άπνοια, που είναι προϊόν των δύο παραπάνω παραμέτρων. Διάγραμμα 5 8

10 2.5. Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτελούν μέγεθος, που προσδιορίζει την ευχέρεια της επιχείρησης να διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό αναγκαίους υλικούς πόρους για την απρόσκοπτη παραγωγική της λειτουργία. Εν προκειμένω, από την εικόνα, που δείχνουν τα στοιχεία του Διαγράμματος 6, φαίνεται ότι ο δείκτης των αποθεμάτων, παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά μείωση, μετά από την ανάκαμψη που είχε παρουσιάσει το 2011 σε σχέση με το Κατά τη διετία η μείωση στα αποθέματα κυμάνθηκε στο 3,86%, μικρότερη βέβαια από την μείωση κατά 5,51%, που παρουσιάστηκε την διετία Η αδυναμία των επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα αποθέματά τους και άρα να εφαρμόσουν μία λειτουργική πολιτική αποθεμάτων, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, όποτε αυτή υπάρχει και η περιορισμένη ρευστότητα, λόγω περιορισμένης ζήτησης αναγκάζουν τις επιχειρήσεις σε επιλογές μηδενικών αποθηκών. Διάγραμμα 6 9

11 2.6. Σύνολο Ενεργητικού: Το σύνολο του ενεργητικού παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά μείωση, αν και μικρότερη απ ότι την προηγούμενη χρονιά, κατά ποσοστό 5,08%. Η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σοβαρή υποχώρηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, που με την σειρά του επηρεάζεται αρνητικά από τα επιμέρους μεγέθη «Απαιτήσεις» και «Αποθέματα». Διάγραμμα 7 10

12 2.7. Εισπρακτέοι λογαριασμοί: Το μέγεθος των εισπρακτέων λογαριασμών μπορεί να αποτυπώνει τα ανοίγματα των επιχειρήσεων προς την αγορά και τους πελάτες τους, επισημάνει ωστόσο, και τον τρόπο άσκησης της πιστωτικής τους πολιτικής. Ο δείκτης των απαιτήσεων ή εισπρακτέων λογαριασμών είχε παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη μείωση, κατά περίπου 100%, το έτος 2011 σε σχέση με το Το 2012 η μείωση αυτή συνεχίστηκε σε πολύ μικρότερο ποσοστό γύρω στο 5,36% σε σχέση με το 2011, ενώ το 2013 παρουσιάζεται νέα μείωση κατά 9,15% σε σχέση με το Το γεγονός αυτό οφείλεται στον περιορισμό των επιχειρήσεων να διαχειριστούν με ευχέρεια την πιστωτική τους πολιτική λόγω περιστολής της ρευστότητας τους, στις δυσμενείς εξελίξεις στο πεδίο των ακάλυπτων επιταγών αν και το φαινόμενο αυτό έχει περιοριστεί, στη δραστική μείωση της ζήτησης στους περισσότερους κλάδους και στην καλύτερη διαχείριση των υπολοίπων των πελατών τους. Διάγραμμα 8 11

13 2.8. Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών, που επί της ουσίας παραπέμπει στην ενεργητική παρουσία της επιχείρησης στην αγορά, αποτελεί την αφετηρία της εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης. Κατά το 2011 εμφανίστηκε μια πολύ μεγάλη πτώση στις Πωλήσεις σε σχέση με το 2010, η οποία συνεχίστηκε και το 2012 σε σχέση με το 2011, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, γύρω στο 11,62%. Το 2013 η πτώση συνεχίστηκε με ακόμη μικρότερο ποσοστό, ανερχόμενο στο 2,28% σε σχέση με το 2012, αποδεικνύοντας ότι η μείωση της εσωτερικής ζήτησης συνεχίζεται. Διάγραμμα 9 12

14 2.9. Κόστος Πωληθέντων: Το κόστος των πωλήσεων και ο διαρκής εξορθολογισμός του αποτελεί μόνιμη επιδίωξη των επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση ενός μέρους της ανταγωνιστικότητάς τους, και την αύξηση των πωλήσεων. Η εικόνα μείωσης των Πωλήσεων οδηγεί αναπόφευκτα και το μέγεθος αυτό σε μείωση κατά το 2013, σε σχέση με το κόστος πωληθέντων το Παρατηρείται όμως ότι όπως και στις πωλήσεις το 2013 η μείωση είναι μικρότερη και ανέρχεται στο 3,66% έναντι 5,20% το 2012, και ότι οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για εξορθολογισμό των δαπανών τους έχουν αρχίσει να δείχνουν κάποια θετικά σημάδια, καθότι η σχέση Πωλήσεις/Κόστος Πωληθέντων από 1,20% το 2012 αυξάνεται στο 1,22% το Διάγραμμα 10 13

15 2.10. Κέρδη προ τόκων και φόρων: Τα κέρδη πριν από τους τόκους και τους φόρους αναδεικνύουν την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης και την ικανότητά της να επιτυγχάνει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Διάγραμμα 11 Το 2011 το μέγεθος αυτό είχε παρουσιάσει πτώση κατά 10,61 %, το 2012 η πτώση ήταν πολύ υψηλή και ανέρχονταν στο 133,66%, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση των επιχειρήσεων, το δε 2013 η μείωση εκτοξεύτηκε στο 478,72% δηλώνοντας την κακή κατάσταση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Στο δείγμα των προς εξέταση επιχειρήσεων, οι ζημιές τους από ,47 το 2012 πενταπλασιάζονται και εκτοξεύονται στο ,41 το Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι οι επιχειρήσεις πιεζόμενες από την ανάγκη να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους μειώνουν σοβαρά τις τιμές των προϊόντων τους και αφετέρου στη μεγάλη επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας τους από κέντρα κόστους, που αδυνατούν να ελέγξουν, όπως η ενέργεια, το μη 14

16 μισθολογικό κόστος, το κόστος δανεισμού, η ανερμάτιστη φορολογία κλπ. Διαπιστώνεται ότι ενώ οι πωλήσεις του 2013 μειώθηκαν κατά 2,28% σε σχέση με εκείνες του 2012, οι ζημιές εκμετάλλευσης έχουν αυξηθεί σε δυσθεώρητα μεγέθη, συγκριτικά με εκείνες του προηγούμενου έτους. 15

17 2.11. Καταβαλλόμενοι τόκοι: Το μέγεθος αυτός δίνει εξαιρετικά κρίσιμες πληροφορίες για την αύξηση του κόστους του χρήματος και του βάρους που επωμίζονται οι δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτησή τους. Κατά το 2013 παρατηρείται μείωση των καταβαλλόμενων τόκων κατά 12,89% σε σχέση με το 2012, γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική αδυναμία των επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τρέχουσες υποχρεώσεις τους έναντι δανειακών συμβάσεων και οδηγεί σε νέα επιβάρυνση της ήδη άσχημης οικονομικής τους κατάστασης, λόγω αύξησης του κόστους του χρήματος. Διάγραμμα 12 16

18 2.12. Καθαρά κέρδη μετά από τόκους και φόρους: Οι πιέσεις από την μείωση των πωλήσεων, την αδυναμία ελέγχου εξωεπιχειρησιακών κέντρων κόστους και οι αλλοπρόσαλλες τακτικές και έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, που οδηγούν τα μικτά κέρδη σε αρνητικό επίπεδο, σπρώχνουν και τα Αποτελέσματα μετά από Τόκους και Φόρους σε ζημιογόνο πεδίο, και μάλιστα σε πολύ υψηλό ποσοστό, ιδίως κατά τη διετία Κατά τη διετία παρατηρούμε μια αύξηση κατά 22,31% το 2013 σε σχέση με το Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν σε θετικό έδαφος αλλά ότι η μείωση ήταν σε εκατοστιαία βάση μικρότερη. Δηλαδή, κατά το 2013 σε απόλυτες τιμές οι ζημιές των επιχειρήσεων μετά την πληρωμή των τόκων και των φόρων ανέρχονται σε ,83 (άρα έλλειμμα), ενώ οι ίδιες επιχειρήσεις το 2012 παρουσίαζαν ζημιές ,76, άρα έχουμε μείωση ζημιών. Στον δείκτη αυτόν, αποτυπώνεται με τον πλέον σαφή τρόπο η δυσμενής πορεία του βιομηχανικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι η απόδοσή του βαίνει φθίνουσα. Διάγραμμα 13 17

19 2.12. Ίδια κεφάλαια: Το μέγεθος των Ιδίων Κεφαλαίων αποτελούν την δεξαμενή οικονομικής υγείας των επιχειρήσεων και ένα βασικό επιβεβαιωτικό στοιχείο της βιωσιμότητάς τους. Η σώρευση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων κατά τα προηγούμενα έτη, έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων κατά 6,24% το 2013, σε σχέση με το Διάγραμμα 14 Στο Διάγραμμα 14, η εικόνα είναι εξαιρετικά δυσμενής δεδομένου ότι για τέταρτη συνεχή διετία καταγράφονται απώλειες στα ίδια κεφάλαια ως αποτέλεσμα της σώρευσης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων κατά τα προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια, κατά την εξεταζόμενη διετία, την μείωση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων κατά 6,24%. 18

20 Συμπερασματικά, η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του ισολογισμού των επιχειρήσεων παραπέμπει σε μία εξαιρετικά προβληματική κατάσταση, που έχει να κάνει κυρίως με τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής τους λειτουργίας: Τις χαμηλές πωλήσεις, την αρνητική κεφαλαιακή επάρκεια και την αρνητική πορεία των επιδόσεών τους. 19

21 3. Μεταβολές δεικτών Η ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού καταγράφει τάσεις των αποδόσεων διαφόρων περιοχών του και όταν οι τάσεις αυτές αποκτούν μονιμότερο χαρακτήρα τότε διαμορφώνουν σαφέστερες απόψεις για την πορεία επιχειρήσεων, κλάδων ή και ευρύτερων επιχειρηματικών συνόλων. Οι δείκτες εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες: Στους δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι καταγράφουν την ταμειακή ροή, και τον βαθμό προστασίας των πιστωτών, στους δείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι αναδεικνύουν τον βαθμό αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιούνται τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρίας και στους δείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι μετρούν την αποτελεσματικότητα της συνολικής λειτουργίας των επιχειρηματι8κών οργανισμών. Παρακάτω αναλύονται οι δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του δείγματος Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους αποτυπώνεται ξεχωριστά για τις επιχειρήσεις του κάθε νομού, για να γίνει απολύτως σαφής η κατάσταση που αυτές αντιμετωπίζουν. Πίνακας 1: Καθαρό περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων Θεσσαλίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,10% 7,10% 3,70% 1,80% -2,87% 1,54% -2,80% -5,40% 2,91% 2,15% 1,92% 6,43% -0,47% -0,32% 3,98% 5,08% 1,86% 2,53% 0,55% 0,51% 2,77% -2,72% -0,43% -3,57% 5,60% -1,56% 0,08% 0,64% -16,48% -20,67% -12,59% -2,96% 6,97% 5,79% 3,15% 2,80% -1,14% 0,55% -1,73% -2,99% 20

22 Διάγραμμα 15 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το 2010 και μετά οι επιχειρήσεις των περισσότερων νομών της Θεσσαλίας έχουν αρνητικό δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. Το 2012, οι επιχειρήσεις του νομού Λαρίσης παρουσιάζουν θετικό δείκτη, γεγονός το οποίο συνεχίζεται και το Εντυπωσιακή είναι η αύξηση του αρνητικού ποσοστού στο νομό Μαγνησίας, στον οποίο η τιμή από -2,80 φθάνει στο -5,40. Επίσης κατά το 2013, το ιδιαίτερα προβληματικό στοιχείο που παρατηρούνταν στις επιχειρήσεις του νομού Καρδίτσας, στις οποίες, από το 2010 και μετά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση φαίνεται κάπως να κινείται σε πιο λογικά επίπεδα. Στο νομό Τρικάλων η πτώση της τιμής του δείκτη το 2013 είναι σημαντική. Σε επίπεδο περιφέρειας ο δείκτης παραμένει σε αρνητικό επίπεδο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδος η εικόνα είναι διαφορετική και αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 21

23 Πίνακας 2: Καθαρό περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδος ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,50% 0,24% 0,29% 0,73% -20,92% 5,36% -23,37% -0,58% -5,80% 1,39% 1,24% 8,56% -2,03% -7,81% 0,53% 0,59% 15,25% 11,65% 13,52% 2,65% 4,16% -2,00% -3,67% 2,47% 12,00% 4,35% 4,82% 4,04% -8,98% -2,45% -6,69% -0,02% Για 4 η συνεχή χρονιά, οι επιχειρήσεις, διαμορφώνουν το δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους σε αρνητικό επίπεδο, βελτιωμένο όμως θεαματικά σε σχέση με το Διάγραμμα 16 Το 2012, μόνον οι επιχειρήσεις του νομού Βοιωτίας, έχοντας ανατρέψει τον δυσμενή δείκτη του 2010 και του 2011, διαθέτουν οριακά θετικό δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. Κατά το 2013 οι επιχειρήσεις του νομού Βοιωτίας διατηρούν το θετικό πρόσημο, αλλά και οι επιχειρήσεις του νομού Ευβοίας κατορθώνουν να μετατρέψουν το αρνητικό πρόσημο σε θετικό και οι επιχειρήσεις του νομού Φθιώτιδας να επαναφέρουν τον δείκτη σε τιμή ελάχιστα αρνητική. 22

24 Διάγραμμα 17: Δείκτες επιδόσεων των επιχειρήσεων 23

25 3.2. Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας: Όσο υψηλότερα διαμορφώνεται ο δείκτης τόσο περισσότερο διασφαλίζεται η πλευρά των πιστωτών. O δείκτης αυτός δείχνει το μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης και το περιθώριο ασφάλειας, ώστε αυτή να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών υποχρεώσεων. Μετά την πτώση που είχε ο δείκτης το 2012 κατά το 2013 υπάρχει μια μικρή αύξηση, μακριά όμως από την αποδεκτή τιμή Δείκτης άμεσης ρευστότητας: Έχοντας αφαιρέσει το δυσκολότερα ρευστοποιήσιμο τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και διατηρώντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορισμένες, ο δείκτης αν και υποχωρεί σε σχέση με το 2012 διατηρείται ακόμη σε αποδεκτά επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι οι πιστωτές εξακολουθούν να κινούνται σε ασαφές περιβάλλον Δείκτης Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την καθαρή θέση: Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη τόσο επιβεβαιώνεται και η δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός από το 2010 είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το συνήθως αποδεκτό, γεγονός που υποδήλωνε ότι η καθαρή θέση, έχοντας υποστεί τις μειώσεις των ζημιών δημιουργούσε ανασφάλεια στους πιστωτές. Το 2012 η πίεση στον δείκτη παρουσιάζει τάσεις υποχώρησης, γεγονός που αποδίδεται στην ταχύτερη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από την μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Η μείωση αυτή συνεχίστηκε το Δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς την καθαρή θέση: Και ο δείκτης αυτός έχει σοβαρή απόσταση από την αποδεκτή τιμή, εξέλιξη που παραπέμπει σε μεγαλύτερη εμπλοκή του ξένου κεφαλαίου στην χρηματοδότηση των λειτουργιών της επένδυσης. Ενώ ο εν λόγω δείκτης κατά το 2012 παρουσίασε βελτίωση, κατά το 2013 ο δείκτης αυξήθηκε, απομακρυνόμενος από την αποδεκτή τιμή, γεγονός που οφείλεται στην ταχύτερη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, απ ότι οι συνολικές υποχρεώσεις Δείκτης ανακύκλησης αποθεμάτων: Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την ταχύτητα με την οποία τα εμπορεύματα κινούνται προς την αγορά. Κατά το 2012 ο 24

26 δείκτης αυτός έλαβε τιμή 3,83 αρκετά καλή σε σχέση με την ενδεικτική τιμή που είναι 3. Σε περιόδους χρηματο-οικονομικής άνεσης, η τιμή αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτελεσματική πολιτική με έμφαση την διαχείριση αποθεμάτων και πωλήσεων. Υπό τις παρούσες, ωστόσο συνθήκες, η εξήγηση βρίσκεται στο υψηλό κόστος αποθεματοποίησης και στη αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στην έστω μικρή ζήτηση των πελατών τους. Κατά το 2013 η τιμή του δείκτη βελτιώνεται λαμβάνοντας την τιμή 5,62, γεγονός που οφείλεται στο κόστος της αποθεματοποίησης και στην αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στην έστω μικρή ζήτηση των πελατών των επιχειρήσεων Δείκτης Πωλήσεις προς σύνολο Ενεργητικού: Ο υψηλός δείκτης στην κατηγορία αυτή συνήθως οφείλεται σε επιθετική πολιτική που δίνει έμφαση στις πωλήσεις. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο δείκτης ήταν καθηλωμένος στο μισό ή και λιγότερο της αποδεκτής τιμής σημαίνει συντηρητική διαχείριση του ενεργητικού των επιχειρήσεων, όχι απαραίτητα με υπαιτιότητά τους, αλλά κυρίως λόγω της περιορισμένης ζήτησης και της ανύπαρκτης χρηματοδότησης. Αν και το 2012 ο δείκτης υποχώρησε, το 2013 παρουσιάζεται αύξηση, ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 0,9 (1,5 είναι ο μέσος όρος), γεγονός που οφείλεται στο ότι αν και οι δυο παράμετροι υποχωρούν η μείωση του Ενεργητικού είναι σημαντικά υψηλότερη από την μείωση των Πωλήσεων Δείκτης ικανότητας καταβολής χρεωστικών τόκων: Η σχεδόν μηδενική τιμή του δείκτη, σε σχέση με την αποδεκτή, παραπέμπει στις δυσκολίες των επιχειρήσεων να καλύψουν τους οφειλόμενους τόκους. Η βύθιση του δείκτη σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2012 οφείλεται στην τεράστια αρνητική μεταβολή του μεγέθους κέρδη (ζημίες) προ τόκων και φόρων Δείκτης αποδοτικότητας επενδεδυμένων κεφαλαίων: Ο δείκτης αυτός εξετάζεται για να προσδιορίσει την αμοιβή, που εισπράττουν τα επενδεδυμένα κεφάλαια διαμορφώνεται με αρνητικό πρόσημο και είναι λογικό, με δεδομένες τις σωρευμένες ζημίες που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις κατά την χρήση του 2013, αν και είναι λιγότερες απ ότι το 2012, για το λόγο αυτό η αρνητική τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της τιμής που έλαβε το

27 3.10. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων: Ανάλογα είναι τα σχόλια και για τον συγκεκριμένο δείκτη, δεδομένου ότι εξαρτά την τιμή του από ζημιογόνα αποτελέσματα. Και ο δείκτης αυτός αν και κινείται σε αρνητικό έδαφος, η τιμή είναι βελτιωμένη σε σχέση με το Δείκτης απόδοσης ενεργητικού: Ο δείκτης αυτός μετράει την ικανότητα της κάθε επιχείρησης να «μετατρέπει» το ενεργητικό της σε κέρδη εκμετάλλευσης. Και στην περίπτωση του δείκτη αυτού τα αποτελέσματα είναι ισχνά και διαρκώς υποχωρούντα. Κατά το 2013 ο δείκτης αυτός λαμβάνει αρνητική τιμή καθότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των ζημιών Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια: Ο δείκτης αυτός όσο πλησιάζει προς το 100 άλλο τόσο ορίζει την εξάρτηση της επιχείρησης από τους δανειστές της. Στην περίπτωση του δείγματος, ο δείκτης έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 100% και διαμορφώνεται στο 139,30%. Αν και το 2012 η τιμή του δείκτη είχε βελτιωθεί, παρατηρείται ότι το 2013 η τιμή του αυξάνεται ξανά. 26

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1. Σταθμισμένοι Δείκτες Μεταποίησης ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 2,1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 1,0 ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 0,79 ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 1,1 ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 64 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 3,0 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 1,5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (-) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (-) ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 5,0 ΦΟΡΕΣ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 5,0% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 13,1% *ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με κίτρινο χρώμα παρουσιάζονται οι δείκτες κάτω του μέσου όρου και οι αρνητικοί. 27

29 Θεσσαλία Νομός Μαγνησίας Νομός Λάρισας ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 2 2,1 2,4 2,2 1,8 2,2 1,8 1,2 0,9 1,5 2 1,1 2,1 1,6 1,4 1,63 1,26 1,43 1,94 1,84 1,48 1,85 1,44 0,78 0,35 1,03 1,52 0,74 0,73 1,08 0,94 1,38 0,41 0,47 0,36 0,81 0,93 0,47 0,62 1,54 0,94 1 0,94 1,44 1,54 0,92 0,98 2,14 0,9 1,04 0,73 1,07 1,62 0,94 1,27 2,14 1,48 1,5 1,43 2,1 1,75 1,08 1,27 3,27 3,69 4,56 3,89 3,48 7,49 4,66 7,87 2,79 2,89 3,01 2,74 3,21 2,36 3,22 3,94 1,07 0,75 0,85 0,45 0,69 0,84 0,5 0,9 0,77 0,77 0,42 0,78 0,83 0,97 0,91 1,14 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 23% 22% 17% 22% 24% 17% 15% 15% 18% 20% 22% 29% 23% 17% 16% 27% ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,10% 7,10% 3,70% 1,80% -2,87% 1,54% -2,80% -5,40% 2,91% 2,15% 1,92% 6,43% -0,47% -0,32% 3,98% 5,08% ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 13,10% 0,30% 3,20% 0,80% -2,00% 1,30% -1,40% -4,90% 2,20% 1,60% 0,80% 5,00% -0,40% -0,30% 3,60% 5,80% ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 28,70% 10,10% 6,50% 1,60% -4,10% 3,50% -2,60% -10,80% 7,10% 4,00% 3,70% 11,60% -1,20% -0,80% 6,90% 13,40% 16,20% 9,40% 5,00% 3,00% 3,30% 6,40% -1,70% -4,40% 13,20% 5,10% 2,80% 8,00% 4,80% 3,80% 2,40% 7,20% 314% 90,40% 103,80% 73,40% 107,00% 162,40% 94,30% 126,90% 313,70% 148,10% 149,70% 142,70% 209,60% 174,90% 107,80% 127,20% ,7 158,3 222,8 118, ,2 145,1 172,2 111,8 28

30 Θεσσαλία Νομός Τρικάλων Νομός Καρδίτσας Περιφέρεια Θεσσαλίας ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,1 1,1 2,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 0,9 1,2 0,3 1,4 1,5 2,1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 2,1 1,6 1,6 2 1,6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 0,69 0,83 2,07 1,05 1,27 1,19-5,61 1,74 0,69 0,94 0,25 1,05 1,1 1,48 1,13 1,29 1,13 0,98 1,32 1,67 1,22 1,26 1,6 1,23 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1,42 1,57 1,45 1,89 1,19 1,61 1,48 0,88 1,67 1,21 4,18 1,22 1,01 0,66 0,74 1,4 1,45 0,56 0,67 0,51 1,1 1,08 0,57 0,73 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ 1,83 2,14 2,4 2,49 1,81 2,38 1,27 0,7 1,66 1,95 1,76 1,78 1,66 1,33 1,3 2,56 2,08 1,07 1,2 0,91 1,57 1,7 1,01 1,28 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ 3,57 3,75 3,78 2,66 3,95 3,16 0,14 0,54 4,31 4,45 4,48 4,2 2,92 2,34 2,91 4,67 3,03 3,55 4,2 3,44 3,42 4,82 4,08 6,18 ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ 0,78 0,69 0,68 0,61 0,7 0,92 0,62 0,82 0,71 0,64 0,69 0,76 0,58 0,57 0,61 0,89 0,88 0,74 0,72 0,52 0,74 0,86 0,56 0,93 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 16% 15% 17% 20% 17% 17% 20% 20% 16% 22% 22% 20% 20% 20% 12% 12% 20% 21% 18% 23% 22% 17% 15% 18% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ 1,86% 2,53% 0,55% 0,51% 2,77% -2,72% -0,43% -3,57% 5,60% - 0,08% 0,64% -16,48% -20,67% -12,59% -2,96% 6,97% 5,79% 3,15% 2,80% -1,14% 0,55% -1,73-2,99% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,56% ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,50% 4,10% 0,40% 0,30% 1,90% -2,50% -0,30% -2,90% 4,00% - 0,10% 0,50% -9,50% -11,70% -7,70% -2,60% 6,20% 4,30% 2,30% 1,50% -0,80% 0,50% -1,00% -2,80% 1,00% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,10% 5,40% 1,20% 1,10% 5,50% -5,90% -0,80% -6,40% 11% - 2,90% 0,20% 1,30% -25,20% -23,90% -17,60% -9,40% 16,50% 8,90% 5,70% 3,00% -2,10% 1,20% -1,8-6,20% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12,10% 4,20% Ή 3,50% 3,60% 5,10% 4,50% 3,60% -0,60% 5,10% 4,00% 4,90% 9,00% -0,70% 0,70% 0,60% 1,30% 14% 8,20% 4,30% 4% 4,10% 5,70% -0,80% -1,80% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ 282,60% 214,20% 239,50% 248,90% 181,10% 238,30% 127,20% 69,80% 266,20% 195% 175,80% 177,80% 166,00% 133,10% 129,80% 256,20% 308,40% 106,80% 120% 91,40% 157,10% 169,50% 100,60% 127,50% ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ,4 229,7 257,6 141, ,3 230,5 261,1 195,1 170, ,8 162, ,4 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 29

31 Νομός Φθιώτιδας Νομός Βοιωτίας Στερεά Ελλάδα ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,2 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 0,6 1,2 1 1,3 1,4 1,8 1,6 1,6 1,3 1,4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,78 1,07 0,91 0,95 0,74 0,9 0,41 0,81 0,8 0,91 0,9 1,28 1,11 1,06 1,04 0,97 ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1,36 0,78 0,79 1,36 1,23 1,06 1,75 1,02 1,25 1,47 1,41 0,88 1,08 1,75 1,61 1,14 1,84 2,3 2,25 1,94 1,83 1,26 2,08 1,54 1,46 1,84 1,84 1,24 1,68 2,87 1,85 1,63 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,32 1,88 1,94 3,51 2,7 3,31 3,36 4,69 6,7 3 2,72 2,62 2,68 2,62 3,95 4,42 0,72 0,16 0,18 0,76 0,57 0,76 0,52 0,82 0,7 0,85 0,82 0,77 0,73 0,81 0,99 0,9 1% 31% 34% 16% 15% 15% 36% 16% 2% 24% 23% 28% 21% 18% 35% 15% 16,50% 0,24% 0,29% 0,73% -20,92% 5,36% -23,37% -0,58% -5,80% 1,39% 1,24% 8,56% -2,03% -7,81% 0,53% 0,59% ,90% 0,03% 0,10% 0,60% -12,00% 4,10% -12,00% -0,50% -4,10% 1,20% 1,00% 6,60% -1,50% -6,30% 0,50% -0,50% 0,17% 0,12% 0,17% -39,90% -37,29% 9,40% -37,10% -1,20% 4,50% 3,42% 2,92% 0,51% -3,91% -25,10% 1,50% -1,40% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,40% 0,60% 0,50% 3,60% 3,10% 3,00% 0,90% 1,90% 13,60% 7,30% 6,60% 6% 3,90% 2,90% 5,60% 0,60% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 283,90% 230% 225% 193,50% 183,40% 126,40% 207,70% 153,60% 246% 184,10% 183,80% 124,10% 168,00% 287,10% 185,40% 163,20% ,8 176,4 143,3 123, ,4 183, ,1 30

32 Νομός Εύβοιας Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,8 2,8 2,2 1,6 1,4 1,2 1,3 1 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1 1,2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,42 2,5 1,96 1,37 1,22 0,94 0,87 0,77 1,02 1,31 1,16 1,23 0,98 0,98 0,75 0,88 ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 0,5 0,41 0,51 0,79 1,03 1,65 1,78 1,49 0,82 0,73 0,77 0,77 1,12 1,44 1,67 1,16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 1,43 0,69 0,79 1,35 1,57 2,25 2,41 2,06 1,54 1,68 1,66 1,25 1,71 2,06 1,99 1,67 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,13 4,31 4,26 8,57 4,92 4,64 2,76 6,06 2,49 2,72 2,67 4,64 2,93 3,18 3,55 4,71 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 0,6 0,45 0,44 0,84 0,36 0,95 0,9 0,82 0,6 0,31 0,34 0,69 0,54 0,84 0,78 0,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26% 34% 33% 15% 35% 30% 28% 27% 55% 29% 30% 19% 21% 21% 34% 17% 15,25% 11,65% 13,52% 2,65% 4,16% -2,00% -3,67% 2,47% 12,00% 4,35% 4,82% 4,04% -8,98% -2,45% -6,69% -0,02% ,60% 5,20% 5,90% 2,20% 1,50% -1,90% -3,30% 2,00% 7,20% 1,40% 1,60% 2,80% -4,90% -2,00% -5,20% 0,00% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 8,10% 7,00% 5,70% 4,83% 4,80% -6,70% -12,00% 6,30% 4,50% 3,67% 3,00% -8,64% -14,60% -6,50% -15,70% 0,00% 7,60% 6,50% 5,50% 4,90% 4,00% 1,40% 3,60% 1,80% 6,60% 2,80% 2,60% 4,30% 3,60% 2,50% 3,40% 1,20% 243,40% 68,70% 79,30% 135,40% 157,40% 224,90% 241,00% 205,60% 254,20% 167,70% 166,50% 124,80% 170,90% 206,00% 198,90% 167,30% ,8 156, ,5 144, ,3 168,4 136,3 135,1 31

33 ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ,09-8,48% , ,95-3,36% , ,82-2,01% ΛΑΡΙΣΑ , ,39-9,75% , ,87-17,90% , ,61 2,51% ΤΡΙΚΑΛΑ , ,42-15,68% , ,59-19,90% , ,25 22,50% ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,12-3,14% , ,66 1,45% , ,08-5,98% ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,02-9,82% , ,07-10,36% , ,76 0,26% ΦΘΙΩΤΙΔΑ , ,46-0,97% , ,37-0,55% , ,57-3,14% ΒΟΙΩΤΙΑ , ,61-1,63% , ,27-9,51% , ,16 20,87% ΕΥΒΟΙΑ , ,68-9,00% , ,38 4,26% , ,72-15,60% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,75-2,81% , ,02-4,33% , ,45 4,24% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ , ,77-7,57% , ,09-8,05% , ,21 1,36% ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ,08-2,65% , ,06-5,39% , ,40-5,95% ΛΑΡΙΣΑ , ,48-14,03% , ,02-2,67% , ,91-6,65% ΤΡΙΚΑΛΑ , ,84-11,71% , ,55-1,34% , ,06-10,32% ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,74-2,06% , ,85-23,96% , ,11-4,19% ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,14-6,13% , ,48-4,60% , ,48-6,78% ΦΘΙΩΤΙΔΑ , ,94-1,43% , ,44 2,89% , ,66-1,94% ΒΟΙΩΤΙΑ , ,43-2,01% , ,85-5,82% , ,42-1,31% ΕΥΒΟΙΑ , ,10-2,09% , ,03 0,34% , ,78-1,43% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,47-1,85% , ,32-2,63% , ,86-1,53% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ , ,61-4,65% , ,80-3,86% , ,34-5,08% ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ,65-8,34% , ,87 1,21% , ,57 1,33% ΛΑΡΙΣΑ , ,97-11,50% , ,95-0,28% , ,51-8,57% ΤΡΙΚΑΛΑ , ,36-21,17% , ,97-4,48% , ,12-1,29% ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,74 1,89% , ,26 11,90% , ,06 8,41% ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,72-11,13% , ,05 0,23% , ,26-0,82% ΦΘΙΩΤΙΔΑ , ,42-2,19% , ,40-0,14% , ,84-2,31% ΒΟΙΩΤΙΑ , ,17-3,35% , ,43-12,87% , ,01-14,41% ΕΥΒΟΙΑ , ,42-12,74% , ,84-0,02% , ,13-1,41% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,01-5,09% , ,67-7,25% , ,98-9,14% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ , ,73-9,15% , ,72-2,28% , ,24-3,66% 32

34 ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ,16 1,67% , ,98-85,13% ΛΑΡΙΣΑ , ,71 125,34% , ,56 72,68% ΤΡΙΚΑΛΑ , ,28-635,50% , ,56-128,31% ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,51 43,24% , ,80 159,49% ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,24 6,82% , ,18-235,23% ΦΘΙΩΤΙΔΑ , ,16 80,55% , ,75 657,06% ΒΟΙΩΤΙΑ , ,17 70,00% , ,98 25,88% ΕΥΒΟΙΑ , ,74-10,03% , ,04-29,30% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,59 98,66% , ,77 91,00% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ , ,83 22,31% , ,41-478,72% ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ,27-9,91% , ,96-9,12% ΛΑΡΙΣΑ , ,74-12,21% , ,44 4,08% ΤΡΙΚΑΛΑ , ,59-41,17% , ,92-8,58% ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,48-9,17% , ,35-9,81% ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,08-20,29% , ,67-7,17% ΦΘΙΩΤΙΔΑ , ,55 10,16% , ,49-2,57% ΒΟΙΩΤΙΑ , ,56-7,07% , ,63-5,66% ΕΥΒΟΙΑ , ,56-3,70% , ,53-1,10% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,67-1,70% , ,65-3,94% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ , ,75-12,89% , ,32-6,24% 33

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Η συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία, αυξάνει περαιτέρω τα «ρήγματα» στο εγχώριο παραγωγικό δυναμικό, τα προβλήματα του οποίου εξακολουθούν να παραμένουν εντεινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ» Βασικά συμπεράσματα έρευνας β εξαμήνου 2012

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ» Βασικά συμπεράσματα έρευνας β εξαμήνου 2012 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ» Βασικά συμπεράσματα έρευνας β εξαμήνου 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 Βασικά συμπεράσματα έρευνας β εξαμήνου 2012 Η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία, αναπόφευκτα συνεχίζει να επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα έρευνας Α εξαμήνου 2012 για την Οικονομική Κρίση στις Επιχειρήσεις

Βασικά συμπεράσματα έρευνας Α εξαμήνου 2012 για την Οικονομική Κρίση στις Επιχειρήσεις Βασικά συμπεράσματα έρευνας Α εξαμήνου 2012 για την Οικονομική Κρίση στις Επιχειρήσεις 1 Βασικά συμπεράσματα έρευνας α εξαμήνου 2012 Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, με πρόσθετα στοιχεία έντασης και αβεβαιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα και η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στις αγορές, συνεχίζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠ Π τώση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφεται στον εγχώριο τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠ), αντίστοιχα με το κλίμα που κυριαρχεί σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ VETA A.E.B.E. ] ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα