Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028"

Transcript

1 σ INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή για οικιακή χρήση. Με ηµιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου, τάση παροχής 230V έξοδος ηλεκτρονικής εντολής 12V- για κανονικά ανοιχτές (N.O.) ηλεκτροµαγνητικές βάννες. υνατότητα ελέγχου κανονικά κλειστών ( (N.C.) ηλεκτροµαγνητικών βαννών, προαιρετικά µε την κάρτα LZY-ALE και βοηθητιικό εξοπλισµό π.χ. ανεµιστήρες, φώτα κ.λ.π. µε την κάρτα LZY25-R. Είσοδος για ένα αποµακρυσµένο αισθητήριο QA..25. Χρήση Οι ελεγκτές ανίχνευσης αερίου LYA25 και τα αισθητήρια QA..25 έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν οπτικοακουστική σήµανση και να ενεργοποιούν µία ηλεκτροµαγνητική βάννα για κλείσιµο της παροχής αερίου κατά την παρουσία επικίνδυνης συγκέντρωσης από : µεθάνιο (CH4) ή φυσικό αέριο LPG Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Λειτουργία ίνοντας στον ελεγκτή τάση 230V κάνει έναν σύντοµο λειτουργικό έλεγχο των LEDs και του βοµβητή (περίπου 5s). Επειτα αρχίζει στάδιο προθέρµανσης (περίπου 60s) κατά το οποίο ο ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο είναι απενεργοποιηµένοι. Στην συνέχεια, ακολουθεί ένας πλήρης έλεγχος και η λειτουργία του ελεγκτή εξετάζεται µε ένα δοκιµαστικό αέριο. Μετά από αυτόν τον έλεγχο (3 min) ο ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή παρουσίας CO, όταν η συγκέντρωση αερίου στον αέρα ξεπεράσει το προκαθορισµένο όριο, o ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο σηµατοδοτούν πρώτα την κατάσταση προσυναγερµού και έπειτα την κατάσταση συναγερµού ανάβοντας ( on ) το κόκκινο LED. Επειτα από 10s, ο βοµβητής ενεργοποιείται και κλείνει η ηλεκτροµαγνητική βάννα προκειµένου να διακόψει την παροχή αερίου. Οταν αποµακρυνθεί το αίτιο του συναγερµού, ο ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο επιστρέφουν στην κανονική λειτουργία, και η ηλεκτροµαγνητική βάννα µπορεί να επαναρυθµιστεί χειροκίνητα για να αποκατασταθεί η κανονική παροχή αερίου. Ο ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο διαθέτουν λειτουργία αυτο-ελέγχου για συνεχή έλεγχο του στοιχείου ανίχνευσης. Ο LYA25 ελέγχει συνεχώς την καλωδίωση µε την βάννα σηµατοδοτώντας σφάλµα µε το κίτρινο LED. Landis & Staefa Division 1/9

2 Εξοδοι Ελεγκτής Εξοδοι ΠΡΑΣΙΝΟ LED ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΗΛΕΚΤΡ. ΒΑΝΝΑ ΒΟΜΒΗ- ΤΗΣ LZY25-R OFF (χωρίς τάση) OFF OFF OFF OFF OFF OFF Προθέρµανση (60s) L L OFF OFF OFF OFF Ελεγχος (3 min) LL OFF OFF OFF OFF OFF Κανονική λειτουργία L OFF OFF OFF OFF OFF Προ-συναγερµός L OFF L OFF OFF OFF Συναγερµός (alarm) L OFF ON ON(*) ON ON Σφάλµα ηλεκ. βάννας L ON (**) OFF OFF OFF OFF Σφάλµα στοιχείου ανίχνευσης ON L OFF OFF OFF OFF Γενικό σφάλµα ON ON/OFF εν είναι σηµαντικό L = κανονικό αναβοσβήσιµο (1 Hz) LL = γρήγορο αναβοσβήσιµο (2 Hz) ON = ανοιχτό / ενεργοποιηµένο OFF = κλειστό / απενεργοποιηµένο (*) Ενεργοποίηση παλµών (ένας παλµός κάθε 20s) (**) Οταν η ηλεκτροµαγνητική βάννα δεν είναι συνδεµένη, κλείστε το κίτρινο LED βάζοντας αντίσταση 10K ¼ W µεταξύ των E και V. Σηµείωση: Οι δυσλειτουργίες της ηλεκτροµαγνητικής βάννας σηµατοδοτούνται από τον ελεγκτή LYA25 και όχι το αποµακρυσµένο αισθητήριο QA..25 (αν είναι εγκατεστηµένο). Οταν το αποµακρυσµένο αισθητήριο εντοπίζει διαρροή αερίου, η ηλεκτροµαγνητική βάννα και το ρελέ ελέγχονται από τον LYA25 Τα LEDs και ο βοµβητής ενεργοποιούνται στο αισθητήριο QA..25 µόνο. ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΡΕΛΕ LZY25-R ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΗ ΒΙ ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΡΕΛΕ LZY25-R ΚΛΕΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ LED (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ) ΚΙΤΡΙΝΟ LED (ΣΦΑΛΜΑ) ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥ- ΣΜΕΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΡΟ- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΚΛΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΝΝΑΣ ΒΙ Α ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ CE1N7680.6E / Siemens Building Technologies 2/9 Landis & Staefa Division

3 ιαθέσιµοι τύποι Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου µεθανίου (CH4) LYA25.G Ανιχνευτής LPG Ανιχνευτής µονοξειδίου του άνθρακα (CO) Μονάδα τηλεχειρισµού αέριου µεθανίου (CH4) Μονάδα τηλεχειρισµού LPG Μονάδα τηλεχειρισµού (CO) µονοξειδίου του άνθρακα LYA25.P LYA25.C QAG25 QAP25 QAO25 Πιθανοί συνδυασµοί Μερικοί ελεγκτές (max 9 επίσης για την ανίχνευση διαφόρων τύπων αερίου) µπορούν να συνδεθούν παράλληλα για τον έλεγχο µιας ηλεκτροµαγνητικής βάννας (βλ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ). Κάθε ελεγκτής µπορεί να συνδεθεί µόνο µε ένα αποµακρυσµένο αισθητήριο QA 25 Κάθε ελεγκτής µπορεί να ελέγχει µερικές ηλεκτροµαγνητικές βάννες 230V χρησιµοποιώντας προαιρετικά την κάρτα LZY25-R, η οποία είναι συµβατή µε τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των επαφών ρελέ (βλ. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ). Με την LZY25-R κάρτα ρελέ, ελέγχεται βοηθητικός εξοπλισµός όπως φώτα σήµανσης, ανεµιστήρες, κλπ (βλ. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ). Κανονικά κλειστές 12V- ηλεκτροµαγνητικές βάννες χρειάζονται την κάρτα LZY-ALE. Χαρακτηριστικά Οι ελεγκτές LYA25../QA..25 αποτελούνται από δύο τµήµατα: µία ABS προστατευτική θήκη αυτοκατάσβεσης µε αποσπώµενο κάλυµµα και ένα τµήµα που περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κύκλωµα, τις εξόδους και το στοιχείο ανίχνευσης. Υπάρχουν τρία LEDs στην πρόσοψη: πράσινο, κίτρινο και κόκκινο για την ένδειξη κανονικής λειτουργίας, σφάλµατος και προ-συναγερµού/συναγερµού, αντίστοιχα. Οι ελεγκτές είναι εργοστασιακά καλιµπραρισµένοι (όρια αποκοπής συναγερµού σε αµετάβλητη µνήµη) καλιµπραρισµένοι για να εξασφαλίσουν την επέµβαση κατά τις συγκεντρώσεις αερίου κάτω από τα επικίνδυνα όρια. Εγκατάσταση Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να συµµορφωθεί στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική συνδεσµολογία. Ο ελεγκτής πρέπει να συνδεθεί απευθείας µε τάση (χωρίς διακόπτες στην σειρά µε την παροχή τάσης). Ο ελεγκτής και το αποµακρυσµένο αισθητήριο πρέπει να αντικατασταθούν σε 5 χρόνια από την ηµεροµηνία της εγκατάστασης. Παραγγελία Ο πλήρης κωδικός της µονάδας (αναφερθείτε και στην ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ). LYA25.G LYA25.P LYA25.C QAG25 QAP25 QAO25 Landis & Staefa Division 3/9

4 Λειτουργικός Ελεγχος ιαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν τον ελεγκτή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές σηµείο. Συµµορφωθείτε στους υπάρχοντες κανονισµούς όσον αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. Βοηθητικός εξοπλισµός LZY25-R Γρήγορης τοποθέτησης κάρτα ρελέ. 5A/250V κανονικά απενεργοποιηµένες επαφές άνευ τάσης. LZY-ALE Μονάδα µε 230V για έλεγχο 12V κανονικά κλειστής (N.C.) ηλεκτροµαγνητικής βάννας τύπου E..D. Τεχνικά δεδοµένα Ελεγκτές LYA25... Παροχή τάσης 230V~ +10/-15% Συχνότητα Κατανάλωση Σήµα εξόδου Τύπος ηλεκτροµαγνητικής βάννας Θέση για βοηθητικές κάρτες 50/60 Hz 4VA ηλεκτρονικός 12V (13W max) παλµός για κανονικά ανοιχτή ηλεκτροµαγν. βάννα τύπος E...E κανονικά ανοιχτή (τεχνικό φυλλάδιο n 7684). 1 (LZY25-R) Αποµακρυσµένα αισθητήρια QA...25 Παροχή τάσης Κατανάλωση από τον ελεγκτή LYA VA Ελεγκτής LYA25... και QA...25 Αισθητήριο ανίχνευσης Ρύθµιση ηµιαγωγός διοξειδίου του κασσίτερου θερµικά αντισταθµισµένο ηλεκτρονικό ποτενσιόµετρο µε αµετάβλητη µνήµη Μεσολάβηση ορίου αποκοπής : LYA25G και QAG25 LYA25P και QAP25 προ-συναγερµός: 5% του ελάχιστου ορίου έκρηξης του µεθανίου (CH4) συναγερµός: 10% του ελάχιστου ορίου έκρηξης του µεθανίου (CH4) προ-συναγερµός: 6% του ελάχιστου ορίου έκρηξης του LPG συναγερµός: 12% του ελάχιστου ορίου έκρηξης του LPG LYA25C και QAO25 προ-συναγερµός: 100 ppm του CO (**) συναγερµός: 200 ppm του CO Logic Αποµακρυσµένο αισθητήριο QA...25 συνδεµένο στο LYA25... Μικροεπεξεργαστής µε αυτοέλεγχο στοιχείου ανίχνευσης max. 1 Ελεγκτές LYA25... συνδεµένοι παράλληλα max. 9 ιάρκεια ζωής ελεγκτή/ 5 χρόνια από την ηµεροµηνία εγκατάστασης CE1N7680.6E / Siemens Building Technologies 4/9 Landis & Staefa Division

5 Μέγ. επιφάνεια που καλύπτεται από τον LYA25 ή QA..25 περίπου 40m 2 (**) ppm = part per million Οπτικά σήµατα (UNI-CIG 70028) Ακουστικά σήµατα πράσινο LED (τάση ανοιχτή) κίτρινο LED (σφάλµα) κόκκινο LED ( (προ-συναγερµός και συναγερµός) ηλεκτροµηχανικός βοµβητής 85dB στο 1m Καθυστερήσεις 10s ανάµεσα στο άνοιγµα του LED συναγερµού και ενεργοποίηση του βοµβητή, της ηλεκτροµαγνητικής βάννας και της LZY25-R, αν είναι εγκατεστηµένη Προστασία IP42 όταν έχει εγκατασταθεί ορθά Μήκος σύνδεσης ηλεκτροµαγνητικής βάννας max 80m (καλώδιο 1.5mm 2 ) Θερµοκρασία χώρου χειρισµού C Σχετική υγρασία ιαστάσεις Περίβληµα % U.R. χωρίς συµπύκνωση 139mm x 98mm x 40mm ABS αυτοκατάσβεσης LZY25-R κάρτα ρελέ Επαφές 5A / 250V κανονικά απενεργοποιηµένες επαφές άνευ τάσης. ιαγράµµατα συνδεσµολογίας ιάγραµµα 1 Κύκλωµα µε ένα LYA25... και µία 12V- τύπου E...E κανονικά ανοιχτή (N.O.) ηλεκτροµαγνητική βάννα. 12V- N.O Landis & Staefa Division 5/9

6 ιάγραµµα 2 Κύκλωµα µε ένα LYA25... µια µονάδα τηλεχειρισµού QA...25 και µια 12Vτύπου E...E κανονικά ανοιχτή (N.O.) ηλεκτροµαγνητική βάννα. 12V- N.O. ιάγραµµα 3 Κύκλωµα µε max 9 LYA25... σε παράλληλη σύνδεση και µια 12Vτύπου E...E κανονικά ανοιχτή (N.O.) ηλεκτροµαγνητική βάννα. 12V- N.O. ιάγραµµα 4 Κύκλωµα µε ένα LYA25... και προαιρετική κάρτα LZY-ALE για έλεγχο µιας 12V- τύπου E...D κανονικά κλειστής (N.C.) ηλεκτροµαγνητικής βάννα. 12V- N.C. CE1N7680.6E / Siemens Building Technologies 6/9 Landis & Staefa Division

7 ιάγραµµα 5 Κύκλωµα µε ένα LYA25... ένα αποµακρυσµένο αισθητήριο QA...25 και µια προαιρετική κάρτα LZY-ALE για έλεγχο µιας 12V- τύπου E...D κανονικά κλειστής (N.C.) ηλεκτροµαγνητικής βάννας. 12V- N.C. ιάγραµµα 6 Κύκλωµα µε max 9 LYA25... σε παράλληλη σύνδεση και µια προαιρετική κάρτα LZY-ALE για έλεγχο µιας 12V- τύπου E...D κανονικά κλειστής (N.C.) ηλεκτροµαγνητικής βάννας. 12V- N.C. ιάγραµµα 7 Κύκλωµα µε ένα LYA25... µια 12V- τύπου E...E κανονικά ανοιχτή ηλεκτροµαγνητική βάννα και µια κάρτα ρελέ LZY25-R για τον έλεγχο βοηθητικών λειτουργιών (κόρνες, φώτα κλπ.). 12V- N.O. Landis & Staefa Division 7/9

8 ιάγραµµα 8 Κύκλωµα µε ένα LYA25... και µια κάρτα ρελέ LZY25-R για έλεγχο µιας 230 Vυ τύπου E...E-AC (ή E...D-AC) κανονικά ανοιχτής (κανονικά κλειστής) ηλεκτροµαγνητικής βάννας. N.O. Σηµείωση: Η αντίσταση µεταξύ των κλεµών E και V εξοµοιώνει την παρουσία της ηλεκτροµαγνητικής βάννας και σβήνει το κίτρινο LED. CE1N7680.6E / Siemens Building Technologies 8/9 Landis & Staefa Division

9 ιαστάσεις ιαστάσεις σε mm Landis & Staefa Division SpA ιατηρείται το δικαίωµα τροποποιήσεων Landis & Staefa Division 9/9

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

HYDRA Inverter / charger

HYDRA Inverter / charger Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ HYDRA Inverter / charger Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Προγραμματισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Οδηγίες λειτουργίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Οδηγίες λειτουργίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Οδηγίες λειτουργίας Οικογένεια: Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: ΝΕΟΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ - / ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Πρότυπα: SELECTA / NEW ERMETICA / NEW RUGIADA SELECTA IN / NEW ERMETICA IN / NEW RUGIADA

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS TEL50.GSM. Building Technologies G5434 - TEL50.GSM. Rev 02-03-05-2006

SIEMENS TEL50.GSM. Building Technologies G5434 - TEL50.GSM. Rev 02-03-05-2006 SIEMENS Rev 02-03-05-2006 TEL50.GSM Γενικές Οδηγίες Building Technologies G5434 - TEL50.GSM gr Ελληνικά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 Copyright...1 1.2 Εµπορικά δικαιώµατα...1 1.3 ήλωση συµµόρφωσης...2 1.4 Εγγύηση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM Τεχνικό εγχειρίδιο R www.legrand.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ CΕLIANE Ι Celiane Εισαγωγή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++ Ηλεκτρονικό µονοφασικό κέντρο, για τον αυτοµατισµό συρόµενων κιγκλιδωµάτων µε ενσωµατωµένο ραδιοδέκτη. - Μοντ. LG 2102R ++ : Χωρίς Ραδιοδέκτη - Μοντ. (LRQ 2102R ++ ) :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New Κεντρική ηλεκτρονική µονοφασική µονάδα, για την αυτοµατοποίηση φύλλων καγκελόπορτας µε ενσωµατωµένο ραδιοφωνικό δέκτη. - Mοντέλο LG 2150 New : Χωρίς ραδιοφωνικό έκτη -

Διαβάστε περισσότερα