ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Εκπαιδευτικής Πολυμεσικής Εφαρμογής για την εκμάθηση του Συγγραφικού Συστήματος Director Υπεύθυνος Καθηγητής: κος Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος Επιμέλεια: Σταθοπούλου Παγώνα Α.Μ: 1316 Δημητρέσσα Μαρία Ιφιγένεια Α.Μ: 1282 Καστοριά 2009

2 ii

3 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να δώσουμε θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κλεφτοδήμο Αλέξανδρο, για την πολύτιμη βοήθειά του και την άριστη συνεργασία που είχαμε καθ όλη την διάρκεια της πτυχιακής εργασίας μας. iii

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι τα Πολυμέσα ; Οι χώροι εφαρμογής των Πολυμέσων Τα Συστήματα Ανάπτυξης Πολυμέσων Αλληλεπιδραστικά (interactive) Πολυμέσα Πλεονεκτήματα της αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της πληροφορίας Τα Είδη Εφαρμογών Πολυμέσων Το Υπερκείμενο (Hypertext) Τι είναι Πλοήγηση (navigation) Τα Υπερμέσα (Hypermedia) Τα Δομικά Στοιχεία των Πολυμέσων 12 - Κείμενο 12 - Εικόνα 13 - Ήχος 14 - Κινούμενη Εικόνα (Animation) 14 - Βίντεο Πολυμεσικές εφαρμογές και Διαδίκτυο Τεχνολογία και Δημόσιες Σχέσεις 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το blog / weblog Η ροή της πληροφορίας Κοινωνικό Διαδίκτυο και Δημόσιες Σχέσεις Το Twitter 26 iv

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το e-learning ; Μορφές εκπαίδευσης Πλεονεκτήματα Τηλεκπαίδευση και Δημόσιες Σχέσεις 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το Director MX ; Τα βασικά παράθυρα του Director 36 - Stage 37 - Cast 37 - Score 39 - Property Inspector Τι είναι το BB FlashBack Player; Πολυμεσικά μαθήματα Παρουσίαση των πολυμεσικών μαθημάτων (e-learning) για την εκμάθηση του προγράμματος Director με την χρήση του BB FlashBack Προβολή πολυμεσικών μαθημάτων με την χρήση εικόνων Άσκηση: Billiardo Άσκηση: Packman Άσκηση: Grazy Eye Άσκηση: The Shrinking Ball Άσκηση: The Waving Woman 66 - Η άσκηση The Waving Woman με άλλον τρόπο Άσκηση: Flinstone Άσκηση: TEI KASTORIAS Άσκηση: Jump to Movie Button 85 v

6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 89 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 92 vi

7 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την εκμάθηση του προγράμματος Director της Macromedia. Μέσω της δημιουργίας ασύγχρονων πολυμεσικών μαθημάτων που έγιναν για τη συγκεκριμένη εργασία, δίνεται η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να μάθει από μόνος του τις βασικές δυνατότητες που του παρέχει το πρόγραμμα, συνδυάζοντας πολυμεσικά στοιχεία όπως κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation), βίντεο και ήχο. Στο διαδίκτυο παρατηρούμε έντονα ότι λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο βαθμό πολυμεσικά στοιχεία. Στον χώρο της εκπαίδευσης για παράδειγμα, τα πολυμέσα είναι πολύ αποτελεσματικά διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει με την χρήση πολλών αισθήσεων (όραση και ακοή). Οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην εξάπλωση μεγάλου όγκου πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης γιατί δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι μάθησης μέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διαδικτύου, όπως η τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς είναι εφικτό, μέσω αυτής να διαδοθεί η γνώση όταν προκύπτει το πρόβλημα της απόστασης και της έλλειψης χρόνου μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Abstract The present thesis aims to teach the utility of the program Director of Macromedia Corporation. Through the creation of asynchronous multimedia tutorials created for the present thesis, opportunity is given to the student who has interest to learn from his own benefit the basic 1

8 capabilities offered by the program like blending text, images, animation, video and sound. In internet we observe very vividly the presentation of multimedia applications. In the field of education, for example, multimedia applications are very effective because human mind learns to use multiple senses, like vision and hearing. New internet technologies were used to create a new reality called e-learning and using this way new canals of learning through distance were established. E-learning have the potentials of teaching multimedia applications without demanding the physical presence of the student but through distance learning the teacher and the trainee can fulfill their goal of adding more knowledge to their mental portfolio. Key words: multimedia, director, macromedia, internet, e-learning, new technologies. 2

9 Εισαγωγή Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δημιουργία πολυμεσικών μαθημάτων (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) με σκοπό την εξοικείωση του μελλοντικού επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων με το εργαλείο δημιουργίας πολυμεσικού περιεχομένου το Director. Το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν έχει σκοπό να μας εισάγει στα Πολυμέσα παρουσιάζοντας και μελετώντας τις δυνατότητες, τα συστατικά στοιχεία των πολυμέσων και τα χαρακτηριστικά των μέσων που τα συνιστούν. Η ραγδαία εξέλιξη νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και κυρίως η ευρεία εξάπλωση του διεθνούς διαδικτύου προσφέρουν λύσεις σε πληθώρα ζητημάτων πληροφόρησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, προβολής, μαζική επικοινωνία κτλ. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μία εκτενής αναφορά σε ότι αφορά το κοινωνικό διαδίκτυο, και τους λόγους για τους οποίους ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να ακολουθεί αυτή την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και αυτό γιατί η παρούσα εφαρμογή είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση που χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Για την δημιουργία της εκπαιδευτικής εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα BBFlashBack το οποίο μας βοήθησε στο να καταγράψουμε τις κινήσεις και τα βήματα των ασκήσεων που δημιουργήσαμε για την εκμάθηση του προγράμματος Director. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Director και στο περιεχόμενο των πολυμεσικών μαθημάτων. Το CD που συνοδεύει το παρόν κείμενο περιέχει αυτά τα πολυμεσικά μαθήματα. 3

10 Κεφάλαιο Τι είναι τα πολυμέσα ; Τα Πολυμέσα (Multimedia) είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλαδή κειμένου, γραφικών, εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο. Τα μέσα, δηλαδή οι τύποι πληροφορίας διαχωρίζονται σε διακριτοί : οι οποίοι είναι το κείμενο, οι εικόνες και τα γραφικά και σε συνεχείς : οι οποίοι είναι ο ήχος, το βίντεο και η κινούμενη εικόνα. Αυτά τα μέσα συνδυάζονται και είναι κατάλληλα για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. Είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή και προβάλλονται στο χρήστη με το κατάλληλο συγχρονισμό. Αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες αιχμής που μετασχηματίζονται σε νέα προϊόντα και κατά συνέπεια σε νέες εμπειρίες και ενδιαφέροντα για τους καταναλωτές και τους χρήστες 1. Έδωσαν μια νέα πνοή στα υπολογιστικά συστήματα και τα μετέτρεψαν από ψυχρά υπολογιστικά και άτονα συστήματα σε εργαλεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Αυτού του είδους οι εφαρμογές αναφέρονται ως πολυμεσικές εφαρμογές, τίτλοι πολυμέσων ή πολυμέσα και αποτελούν σήμερα μια από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής. 1 Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 23, Ημερομηνία πρόσβασης 23 /12/

11 1.2 Οι χώροι εφαρμογής των Πολυμέσων Οι εφαρμογές πολυμέσων έχουν εισβάλλει σε πολλά πεδία της καθημερινής μας ζωής και επιχειρούν να συνδράμουν την ποιοτική αναβάθμιση πολλών συνηθισμένων δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Κάνουν πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία, επαγγελματική κατάρτιση, διαφήμιση, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια, σημεία ενημέρωσης του κοινού (information kiosks), μαζική ενημέρωση, διαδίκτυο κ.α. Οι χώροι εφαρμογής πολυμέσων είναι πάρα πολλοί και συνεχώς διευρύνονται. Για παράδειγμα στον τομέα της εκπαίδευσης τα πολυμέσα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για τον λόγο ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει με την χρήση πολλών αισθήσεων όπως την όραση και την ακοή. Επομένως όταν μια διάλεξη συνδυάζει εικόνα, ήχο και βίντεο μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να μάθουν και να διατηρήσουν τις πληροφορίες πολύ πιο αποτελεσματικά κάνοντας την γνώση και την μελέτη πιο ευχάριστη και εύκολη καθώς επίσης αυξάνεται ο βαθμός ενδιαφέροντος του χρήστη. Εκτός από τα θέματα προβολής και παρουσίασης ενός θέματος στο κοινό, τα πολυμέσα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων στην δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του και να κάνει κατανοητό σε αυτούς το θέμα της νέας εργασίας τους. Δηλαδή μέσω μιας πολυμεσικής εφαρμογής, που θα παρουσιάσει ο υπεύθυνος στους συνεργάτες του, η οποία θα περιέχει τους στόχους ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων, η εργασία της ομάδας του, θα είναι πιο δραστήρια καθώς ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο κάνουν τους συνεργάτες του πιο δεκτικούς σχετικά με το ενδιαφέρον και το νόημα επάνω στην εργασία που πρέπει να γίνει. 5

12 Είναι φανερό ότι ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων επικοινωνίας είναι περισσότερο αποδοτικός και όσο περισσότερα μέσα χρησιμοποιούνται τόσο περισσότερη είναι η επίδραση αλλά και η ποσότητα της πληροφορίας η οποία μπορεί να παρουσιασθεί στο κοινό. 1.3 Τα Συστήματα Ανάπτυξης Πολυμέσων Τα Πολυμέσα είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες πληροφορικής της δεκαετίας του 90. Στο παρελθόν τα υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων απαιτούσαν εξειδικευμένο και κυρίως ακριβό υλικό για την υλοποίηση κάποιας εφαρμογής. Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως στον χώρο της πληροφορικής είχαν σαν αποτέλεσμα ακόμα και σε έναν προσωπικό υπολογιστή να μπορεί να εφοδιαστεί με συστήματα πολυμέσων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια εφαρμογή. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων πολυμέσων : τα συστήματα ανάπτυξης και τα συστήματα παρουσίασης πολυμέσων. Τα συστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ταχύτητα και αποθηκευτική ικανότητα έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν την πολύπλοκη διαδικασία της επεξεργασίας του μεγάλου όγκου πολλαπλών μορφών δεδομένων που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Επιπλέον, το υλικό (hardware) που θα πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής μας για να υλοποιήσουμε μια πολυμεσική εφαρμογή είναι : Κάρτα ήχου, εάν δεν διαθέτουμε κάρτα ήχου τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ηχητικά εφφέ στην εφαρμογή μας. Κάρτα γραφικών η οποία θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης για να είναι ικανοποιητική η ανάλυση των εικόνων και των γραφικών. 6

13 Κάρτα Video Εγγραφέας CD DVD (CD / DVD Recorder) Μικρόφωνο, κάμερα Σαρωτής (scanner) Ηχεία Οι απαιτήσεις σε υλικό (hardware) συνεχώς αυξάνονται, εφόσον οι νεότερες εφαρμογές απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη. Από την άλλη μεριά, η παρουσίαση μιας εφαρμογής δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις εξοπλισμού. Εφόσον η παρουσίαση γίνεται μέσω των περιφερειακών του υπολογιστή όπως είναι οι οθόνες και τα ηχεία. 1.4 Αλληλεπιδραστικά (interactive) πολυμέσα Αλληλεπιδραστικά πολυμέσα είναι η επικοινωνία ανάμεσα σε έναν χρήστη και σε έναν υπολογιστή ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση επικοινωνία. Η ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού σε μια εφαρμογή σημαίνει ότι ο χρήστης δεν είναι απλός παρατηρητής της πληροφορίας που του παρέχεται, αλλά μετατρέπεται σε ενεργό στοιχείο που του δίνεται η δυνατότητα να παρεμβαίνει στην ροή της πληροφορίας, να επιλέγει ποια πληροφορία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο ίδιος, καθώς επίσης να θέτει ερωτήματα στην εφαρμογή και να παίρνει απαντήσεις. Επομένως σε μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει με δυναμικό τρόπο την πορεία, την σειρά, την ταχύτητα, ακόμα και την μορφή της παρουσίασης της πληροφορίας καθώς επίσης σε μερικές περιπτώσεις να μπορεί να επεμβαίνει προσθέτοντας πολυμεσικά στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μια νέα πληροφορία, για λόγους ασφαλείας όμως, σε τέτοια συστήματα η υπάρχουσα πληροφορία δεν αλλάζει, απλώς μόνο συμπληρώνεται. 7

14 Μπορεί όμως κάποιοι χρήστες να είναι εξουσιοδοτημένοι να αλλάζουν την ίδια πληροφορία που περιέχει το σύστημα. Οι περισσότερες εφαρμογές πολυμέσων έχουν ως στόχο την διευκόλυνση του χρήστη και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται από αλληλεπιδραστικότητα (interactivity). Η αλληλεπιδραστικότητα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων καθώς υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες δεν προσφέρουν το ανάλογο χαρακτηριστικό, βλέπε ενότητα 1.5 Τα είδη εφαρμογών πολυμέσων Πλεονεκτήματα της αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της πληροφορίας. Ο κύριος στόχος εισαγωγής της αλληλεπιδραστικότητας στις εφαρμογές είναι η δυνατότητα προσαρμογής της παρουσίασης μιας πληροφορίας ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει μεγάλη εφαρμογή κυρίως στα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία προσφέρεται εκπαίδευση όπου προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή. 1.5 Τα Είδη Εφαρμογών Πολυμέσων Τα είδη εφαρμογών πολυμέσων είναι τα εξής : Εφαρμογή Απλών Πολυμέσων (Multimedia). Αυτού του είδους η εφαρμογή χρησιμοποιεί μεν πολυμέσα για την παρουσίαση της πληροφορίας, αλλά δεν υπάρχει κανενός είδους αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρήστη και την εφαρμογή. Ο χρήστης, ή ο θεατής, βρίσκεται απλά σε μια παθητική θέση παρακολούθησης της πληροφορίας, η οποία 8

15 προβάλλεται με γραμμικό, δηλαδή με συνεχή τρόπο. Τέτοιο παράδειγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η διαφήμιση. Εφαρμογή Διαλογικών Πολυμέσων (Interactive Multimedia). Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί αλληλεπίδραση με τον χρήστη, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η εφαρμογή και να μην είναι έτσι συνεχής η ροή της. Εφαρμογή Υπερμέσων (Hypermedia). Σε αυτή τη περίπτωση η εφαρμογή έχει πολύ έντονη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και μόνο οι επιλογές του χρήστη είναι εκείνες που καθοδηγούν την εφαρμογή. 1.6 Το Υπερκείμενο (Hypertext) Σε μια εφαρμογή πολυμέσων το κείμενο δεν θα πρέπει να παραμελείται γιατί είναι ο βασικός φορέας όπου μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες και χαρακτηριστικά. Στο υπερκείμενο ο χρήστης μπορεί να προσπελαύνει το κείμενο σειριακά ή μη σειριακά και να δημιουργεί συσχετισμούς μεταξύ των λέξεων ή των τμημάτων του κειμένου. Το υπερκείμενο αποτελεί μια δομημένη μορφή κειμένου σε ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) όπου είναι αποθήκες δεδομένων. Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links) με άλλα δεδομένα. Οι σύνδεσμοι είναι προσαρτημένοι σε ειδικές λέξεις, φράσεις ή κομμάτια κειμένου που ενσωματώνονται σε κάθε κόμβο και λέγονται θερμές λέξεις (hot words). Οι θερμές λέξεις έχουν διαφορετικό χρώμα ή μορφή, συνήθως είναι υπογραμμισμένες για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πάρουμε πρόσθετες πληροφορίες σε μια εφαρμογή πολυμέσων. 9

16 Αν κάνουμε κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτές τις λέξεις τότε αμέσως θα μεταφερθούμε στο κόμβο που δείχνουν. Αυτός ο κόμβος μπορεί να είναι μια άλλη οθόνη ή ένα άλλο παράθυρο πληροφοριών και συνήθως περιέχει κάποια επεξήγηση ή κάποιον ορισμό για τη συγκεκριμένη θερμή λέξη (περισσότερες πληροφορίες). Σύνδεσμοι επίσης, είναι και τα διάφορα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη, όπου κάνοντας κλικ επάνω τους μας επιτρέπουν να μεταφερθούμε σε επόμενες ή προηγούμενες σελίδες της εφαρμογής, για να δούμε ένα σχετικό βίντεο, φωτογραφικό υλικό ή να ακούσουμε έναν ψηφιακό ήχο κ.α. Αν κάποιος χρήστης, για παράδειγμα παρακολουθεί ένα υπερκείμενο στην οθόνη του υπολογιστή του μπορεί με την επιλογή κάποιου συνδέσμου κειμένου (text link) να μεταφερθεί άμεσα σε κάποιο άλλο σχετικό τμήμα κειμένου και με αυτόν τον τρόπο να πάρει πρόσθετες πληροφορίες που τον αφορούν. 1.7 Τι είναι Πλοήγηση (navigation) Πλοήγηση (navigation), στις εφαρμογές πολυμέσων εννοούμε την όλη διαδικασία αναζήτησης και εξερεύνησης των πληροφοριών, από διάφορους δρόμους μέσα στον πληροφοριακό χώρο της εφαρμογής. Η πλοήγηση μπορεί να γίνει με γραμμικό ή με μη γραμμικό τρόπο 2. Για παράδειγμα γραμμική πλοήγηση είναι τα κλασικά βιβλία, όπου σε αυτήν την περίπτωση η πλοήγηση γίνεται με γραμμικό τρόπο, ενώ στα υπερκείμενα η πλοήγηση μπορεί να γίνει με μη γραμμικό τρόπο γιατί μπορούμε να μεταπηδήσουμε από ένα σημείο σε κάποιο άλλο και ο 2 Λαζαρίνης Φ. Τεχνολογίες Πολυμέσων, Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό Εκδόσεις Κλειδάριθμος Αθήνα. 10

17 χρήστης μπορεί επιπλέον να καθορίσει την σειρά, την ταχύτητα και την μορφή της παρουσίασης της πληροφορίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίασης μιας εφαρμογής προκύπτει από τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του χρήστη, που ακολουθεί διάφορες διαδρομές πλοήγησης που μπορούν να καθοριστούν από το δημιουργό ή το χρήστη της εφαρμογής ή και από τους δυο. Η πρόσβαση στις διάφορες ενότητες πληροφοριών βασίζεται σε δυο συστήματα : α) στο κύριο σύστημα πλοήγησης και β) στο εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης. Στην πρώτη περίπτωση είναι όταν έχουμε έναν χάρτη πλοήγησης (navigation map), δηλαδή ένα ειδικό διάγραμμα ροής το οποίο δείχνει τη γενική υπερδομή της πληροφορίας και περιέχει ένα σύστημα ευρετηρίων για το θεματικό περιεχόμενο μιας εφαρμογής. Για παράδειγμα το εργαλείο του χάρτη για την προβολή κάποιου μαθήματος, παρουσιάζεται στους ενδιαφερόμενους με «δενδρική μορφή» για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι μια γενική άποψη για την οργάνωση του μαθήματος σε Κεφάλαια, Ενότητες, Σημειώσεις ή τυχόν Παρατηρήσεις για το μάθημα και να μεταπηδούν σε κάποιο άλλο σημείο του μαθήματος επιλέγοντας τον τίτλο της αντίστοιχης ενότητας. Και στην δεύτερη περίπτωση η μεταφορά γίνεται με βάση τις εννοιολογικές συσχετίσεις ή συνάφειες του πληροφοριακού υλικού της εφαρμογής. 11

18 1.8 Τα Υπερμέσα (Hypermedia) Τα υπερμέσα είναι στην ουσία υπερκείμενα που δεν περιέχουν μόνο θερμές λέξεις αλλά περιέχουν και θερμά σημεία (hot spots). Η πληροφορία εδώ αποθηκεύεται με διάφορες πολυμεσικές μορφές όπως κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο. Τα θερμά σημεία είναι ειδικές λέξεις ή εικονίδια που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να μεταπηδήσει σε άλλες σχετικές ενότητες που μπορεί να είναι διαγράμματα, εικόνες, βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα. Ένας κόμβος μπορεί να περιέχει από μια απλή φωτογραφία ή ένα μικρό κείμενο έως μια μεγάλη ενότητα με διάφορες μορφές πληροφορίας. Τα υπερμέσα έχουν στόχο να αναδείξουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το θεματικό περιεχόμενό τους έτσι ώστε ο χρήστης να μπορέσει γρήγορα να οδηγηθεί και να παρακολουθήσει την πληροφορία που αυτός αναζητά. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις τα υπερμέσα δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να επεμβαίνει και να συμπληρώνει το πληροφοριακό υλικό. 1.9 Τα ομικά Στοιχεία των Πολυμέσων Κάθε παρουσίαση πρέπει να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Για να γίνει αυτό μπορούμε να εντάξουμε στην παρουσίαση στοιχεία πολυμέσων. Τα δομικά στοιχεία των εφαρμογών πολυμέσων είναι : Κείμενο. Το κείμενο ήταν ο πρώτος τρόπος απεικόνισης της πληροφορίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέχρι σήμερα παραμένει ο βασικός φορέας μεταφοράς της πληροφορίας. Είναι το θεμελιώδες και το κύριο συστατικό των εφαρμογών πολυμέσων. 12

19 Ορισμένες λέξεις ή φράσεις μπορεί να είναι γραμμένες με έντονους, πλάγιους ή υπογραμμισμένους χαρακτήρες για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και νόημα στον παρατηρητή. Έτσι, το κείμενο γίνεται πιο ελκυστικό αλλά και διευκολύνει τον αναγνώστη να προσέξει ιδιαίτερα κάποια βασικότερα σημεία και χαρακτηριστικά. Το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τίτλους, σε επικεφαλίδες, στις επιλογές, στην πλοήγηση και φυσικά στο περιεχόμενο της εφαρμογής. Έχουν παρατηρηθεί όμως και εφαρμογές όπου το κείμενο είναι αρκετά περιορισμένο εφόσον έχει αντικατασταθεί από άλλα δομικά στοιχεία των πολυμέσων όπως είναι η εικόνα, ο ήχος, το βίντεο κ.α. Είναι όμως απαραίτητο σε ορισμένες πολυμεσικές εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα οι εγκυκλοπαίδειες. Εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των πολυμεσικών εφαρμογών γιατί και στην καθημερινή μας ζωή είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε πολλές εικόνες που μας διασκεδάζουν, μας μορφώνουν, μας ενημερώνουν ή ακόμα και να μας διαφημίζουν κάποιο προϊόν. Με την χρήση εικόνας (ή στατική εικόνα) σε μια παρουσίαση μπορούμε να περάσουμε στο κοινό τις πληροφορίες που επιθυμούμε καθώς και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον του. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει το κινέζικο ρητό Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Οι εικόνες μπορεί να είναι γραφικά (graphics), δηλαδή σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια κάποιου σχεδιαστικού προγράμματος ή φωτογραφίες που έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή με τη βοήθεια σαρωτή (scanner) ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Επιπλέον οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα, ως φόντο κάποιου κειμένου, ή ως αναπαράσταση μιας ενέργειας ή ως ενεργή εικόνα κάποιας εργασίας. 13

20 Γενικότερα η ταυτόχρονη εμφάνιση κειμένου και εικόνων κάνει μια εφαρμογή πολυμέσων πιο αποτελεσματική. Τέλος οι εικόνες και τα γραφικά μπορεί να είναι επιβαρυντικά σε μέγεθος όταν είναι σημαντικό να έχουν υψηλή ανάλυση και πλήθος χρωμάτων. Ήχος. Είναι το στοιχείο εκείνο που χρησιμοποιούν τα πολυμέσα για να μεταδώσουν μεγάλο όγκο πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών. Σε μια εφαρμογή πολυμέσων ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως αφηγήσεις για γεγονότα ή περιστατικά που σχετίζονται με το θέμα, αφήγηση κάποιου κειμένου, λόγος, μαρτυρίες (ιστορικά ντοκουμέντα απαγγελία ενός ποιήματος), μουσική επένδυση, ηχητικά εφφέ, εκφωνήσεις οδηγιών χρήσης της εφαρμογής, οδηγίες πλοήγησης, επεξηγήσεις κ.α. Ο ήχος προστίθεται επίσης στις εφαρμογές πολυμέσων για να προσθέσει έναν ευχάριστο μουσικό τόνο καθιστώντας τη χρήση της εφαρμογής πιο ευχάριστη. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο ήχος συμπληρώνει τα κείμενα και τις εικόνες. Για παράδειγμα σε μια εφαρμογή πολυμέσων εκμάθησης Αγγλικών, μπορούμε να διαβάζουμε ένα κείμενο και ταυτόχρονα να το ακούμε από τον αφηγητή έτσι ώστε να μάθουμε σωστά και την προφορά των λέξεων. Κινούμενη Εικόνα (Animation). Ένα από τα πιο εντυπωσιακά συστατικά των πολυμέσων είναι η κίνηση. Είναι οι εικόνες που περιέχουν κίνηση. Σε αντίθεση με το βίντεο, το οποίο προκύπτει άμεσα από τον πραγματικό κόσμο, η κινούμενη εικόνα δημιουργείται εξ ολοκλήρου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα. Η εντύπωση της κίνησης δημιουργείται από τη γρήγορη εμφάνιση μιας σειράς εικόνων ή πλαισίων (frames) σε διαφορετικά στάδια της 14

21 τροχιάς. Οι εικόνες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η καθεμία να αποτελεί τη λογική συνέχεια της προηγούμενης εικόνας. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει τους ηθοποιούς (ή τους παίκτες) μπορούμε μετά να τους ζωντανέψουμε, αποδίδοντάς τους κίνηση χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Βασικό πλεονέκτημα της κινούμενης εικόνας είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να παρέμβουμε σε επίπεδο αντικειμένων των καρέ της (ένα στιγμιότυπο της κινούμενης εικόνας ή μια από τις εικόνες από τις οποίες αποτελείται η κινούμενη εικόνα), είτε αλλάζοντας τα ίδια είτε την τροχιά τους. Ενώ στο βίντεο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα διάφορα καρέ του ως απλές εικόνες χωρίς να υπάρχει πληροφορία για το είδος της κίνησης των αντικειμένων τους. Με την σωστή επιλογή μουσικής επένδυσης δημιουργεί μια θετική προδιάθεση στο κοινό. Βίντεο. Στην εποχή μας, με την διάδοση που γνωρίζει το βίντεο, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά μια παρουσίαση πολυμέσων συμπληρώνοντας θαυμάσια τις στατικές και τις κινούμενες εικόνες. Το βίντεο εμπλουτίζει, βελτιώνει και προσδίδει έμφαση σε μια πολυμεσική εφαρμογή. Προσθέτει ρεαλισμό, θετική διάθεση και συντελεί στην ενθάρρυνση του χρήστη ή του ακροατηρίου. Μπορεί να έχει τη μορφή ζωντανής παρουσίασης απόψεων, μαρτυριών ή ακόμα και συνεντεύξεων. Με τον τρόπο αυτό μια εργασία αποκτά μεγαλύτερη εγκυρότητα. Επίσης χρησιμοποιούμε το βίντεο για σκοπούς εικονογράφησης έτσι ώστε να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις παρουσιαζόμενες έννοιες. Επιπλέον το βίντεο παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι ιδανικό μέσο για την παρουσίαση αναλυτικών διαδικασιών που απαιτούν πολλά βήματα ολοκλήρωσης, 15

22 στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση νέων ανθρώπων ή ακόμα και για οδηγίες πλοήγησης. Αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι που χρησιμοποιούμε βίντεο σε μια εφαρμογή πολυμέσων, γιατί ο χρήστης κατανοεί καλύτερα την πληροφορία παρακολουθώντας το ίδιο το γεγονός και όχι με μια μόνο περιγραφή μέσω του κειμένου. Τέλος επειδή τα αρχεία βίντεο έχουν το μεγαλύτερο όγκο από όλα τα άλλα στοιχεία μιας πολυμεσικής εφαρμογής, μπορούμε να κάνουμε συμπίεση για να μικρύνουμε το μέγεθός τους, αλλά αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ποιότητας, κάτι που δεν θα ήταν επιθυμητό Πολυμεσικές εφαρμογές και ιαδίκτυο Είναι πλέον γεγονός, ότι το διαδίκτυο απαρτίζεται από διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές (multimedia) και ιστοσελίδες, οι οποίες συνδυάζουν περισσότερα από δυο πολυμεσικά στοιχεία που αναφέραμε και αναλύσαμε πιο πάνω. Ανοίγοντας πλέον μια ιστοσελίδα θα παρατηρήσουμε ότι εκτός από το κείμενο, υπάρχει ένας συνδυασμός από εικόνες, γραφικά, ήχο και πολλές φορές βίντεο, τα οποία βοηθούν τον χρήστη να κατανοήσει και να πληροφορηθεί με τρόπο πιο άμεσο, ευχάριστο και πιο επικοινωνιακό. Οι πολυμεσικές εφαρμογές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση στο διαδίκτυο και κύριος σκοπός τους είναι η διαφημιστική, ενημερωτική και ψυχαγωγική προσέγγιση προς τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους. Γενικά θα λέγαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με το συνδυασμό τέτοιων πολυμεσικών στοιχείων, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, κάνουν το περιεχόμενο μιας εφαρμογής ή μιας ιστοσελίδας πιο ενδιαφέρον και πιο προσιτό στον δέκτη. 16

23 Ο δέκτης αφομοιώνει καλύτερα την πληροφορία, καθώς η εικόνα και το βίντεο είναι στοιχεία που μένουν περισσότερο στην μνήμη του. Επομένως το διαδίκτυο, αποκτά άλλο ενδιαφέρον και γίνεται πιο ελκυστικό με την χρήση των πολυμεσικών στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό ο δέκτης να μπορεί να καθορίσει τον χρόνο και την μορφή της παρουσίασης της ιστοσελίδας που θα δει στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η λεγόμενη Αλληλεπιδραστική παρουσίαση και είναι σχεδόν καθιερωμένη στον διαδικτυακό κόσμο. Ακόμα είναι ευρέως γνωστό, ότι σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο υπάρχει ένα περιβάλλον επικοινωνίας. Είναι το περιβάλλον στο οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή. Η πλοήγηση σε μια πολυμεσική εφαρμογή με καλές προδιαγραφές, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και αποδοτική εμπειρία. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί τις πληροφορίες ή ακόμα και να εκτυπώσει εικόνες, κείμενα και άρθρα που σχετίζονται με το αντικείμενο που ερευνά ή επιθυμεί να γνωρίζει για μελλοντική του χρήση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων να γνωρίζει και να δημιουργεί πολυμεσικές εφαρμογές καθώς οι εποχές τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και ένας επαγγελματίας θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για οτιδήποτε μπορεί να τον βοηθήσει στην δουλειά του. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο Τεχνολογία και ημόσιες Σχέσεις Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν για τα πολυμέσα, πρέπει να πούμε ότι ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά το 17

24 Διαδίκτυο. Αυτό γιατί αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και καινούργια εργαλεία για τις δημόσιες σχέσεις που τείνουν να γίνουν δημοφιλή και απαραίτητα για έναν επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων. Κύριο εργαλείο του επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων είναι η επικοινωνία όπου η επικοινωνία επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά με την χρήση νέων τεχνολογιών. Οι επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων ειδικεύονται σε καινούργια κανάλια επικοινωνίας. Αυτά είναι το διαδίκτυο, βασισμένο σε κοινωνικά μέσα και εργαλεία όπως είναι το ιστολόγιο (blog ή weblog) και τα online video τα οποία δίνουν φωνή στις γνώμες χιλιάδων ατόμων που τα επισκέπτονται στο διαδίκτυο 3. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιούμε και βοηθά για μαζική επικοινωνία, όταν θέλουμε να πληροφορήσουμε το κοινό για κάποιο θέμα, να ενημερώσουμε, να διαφημίσουμε ένα προϊόν κλπ. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τα άτομα Δημοσίων Σχέσεων και για τους Επικοινωνιολόγους, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους και να επικοινωνήσουν με πιο ευρύ κοινό. Γενικότερα το διαδίκτυο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε επισκεπσιμότητα μέσο που το κοινό έχει πρόσβαση σε σύγκριση με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον όλα τα μεγάλα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) διεθνώς έχουν συνδεθεί με το Διαδίκτυο 4 και το 3 Garrabis J. Cass J. Gillin P. Nacht R. and Peverill-Conti G. (2008) New Media, New Influences and Implications for Public Relations. A research study by the society for new communications research. page 11. Πρόσβαση 17 Νοεμβρίου Αναφέρουμε ενδεικτικά ειδησεογραφικά δίκτυα (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κλπ.), ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς (Αντένα, Μέγκα, ΕΡΑ κλπ. ), εφημερίδες ( Ελευθεροτυπία, Έθνος κλπ.), δεκάδες περιοδικά (4 τροχοί, RAM κλπ.). 18

25 χρησιμοποιούν είτε ως πηγή ειδήσεων και πληροφοριών είτε ως μέσο επικοινωνίας, καθώς διαχέουν σε αυτό (και στα εκατομμύρια των χρηστών του) από απλές ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, μέχρι και πλήρη δελτία, τεύχη κλπ. Από αυτή την άποψη, το ίδιο το Διαδίκτυο δημιουργεί πλέον τους όρους λειτουργίας των νέων ΜΜΕ, καθώς πολλαπλασιάζει το χώρο της σύγχρονης διεθνούς επικοινωνίας. Για αυτό τον λόγο είναι σπουδαίο και αποτελεσματικό ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων να γνωρίζει να δημιουργεί ιστοσελίδες που θα περιέχουν πολυμεσικά στοιχεία εκφράζοντας το μήνυμα που επιθυμεί και στην συνέχεια να το ανεβάζει στο διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο έχει την δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πληροφόρηση, γνώση και είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίζει τις επαγγελματικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, όταν ένας πολιτικός, θέλει να προβάλλει την δουλειά του στο διαδίκτυο, ο επικοινωνιολόγος ή ένα άτομο επί των Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να τον βοηθήσει στο να βρει το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, το κατάλληλο βίντεο και να φροντίσει για το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο θα απαρτίζεται στην ιστοσελίδα. Έχοντας ο επικοινωνιολόγος ή ένα άτομο επί των Δημοσίων Σχέσεων συλλέξει τέτοια στοιχεία, μπορούν με το κατάλληλο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν το πολυμεσικό υλικό και στην συνέχεια να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο να πούμε ότι τα blogs (weblog), τα online video και γενικότερα το κοινωνικό διαδίκτυο αποδεικνύονται τα πιο δημοφιλή και ευρέως κοινωνικά εργαλεία, καθώς αυτά είναι τρόπος έκφρασης εκατομμυρίων ανθρώπων. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΣΥΕ 5, πέρα των συνήθων χρήσεων του Διαδικτύου, 5 Πηγή κειμένου ΕΣΥΕ (Εθνική Στατική Υπηρεσία Ελλάδος) Σημαντική αύξηση στη χρήση Η/Υ και πρόσβασης στο Internet κυρίως στους νέους. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό 19

26 παίρνουμε από την συγκεκριμένη έρευνα αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα της επικοινωνίας. Όσον αφορά την επικοινωνία, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου είναι : η αποστολή / λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (67,3% για το έτος 2008), η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (π.χ MSN instant messaging), (34,7% για το έτος 2008), η συμμετοχή σε blogs (το διάβασμα των blogs ανέρχεται στην κλίμακα 25,6% για το έτος 2008) και τέλος οι τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Διαδικτύου (21,6% για το έτος 2008). Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα καινούργια εργαλεία επικοινωνίας όπως είναι τα blogs, το Youtube και γενικότερα το κοινωνικό διαδίκτυο. Τα blogs είναι ένα καινούργιο μέσο διαδικτυακής επικοινωνίας και όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι τρόπος έκφρασης εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τεχνολογία βοήθησε την ανάπτυξή τους και προσφέρουν στο κοινό πρόσβαση στο κόσμο της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γνωρίσουμε καλύτερα τα νέα αυτά εργαλεία επικοινωνίας καθώς έχουν γίνει γρήγορα γνωστά στο ευρύ κοινό. δείγμα νοικοκυριών σε ολόκληρη τη χώρα, με κριτήριο την ύπαρξη ενός τουλάχιστον, μέλους ηλικίας ετών σε κάθε νοικοκυριό. Περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι το Α τρίμηνο του Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/

27 Κεφάλαιο Τι είναι το blog / weblog Ιστολόγιο 6 είναι η ελληνική απόδοση της λέξης weblog η οποία προέρχεται από τον συνδυασμό δύο λέξεων : web που σημαίνει Διαδίκτυο και log που σημαίνει καταχώρηση. Το weblog (ή απλά blog για συντόμευση), είναι ιστόχωροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά, συνήθως σε καθημερινή βάση από τους δημιουργούς τους. Ξεκίνησαν κυρίως από προγραμματιστές και άλλους φίλους της τεχνολογίας, σαν ηλεκτρονικά ημερολόγια, όπου ο καθένας μπορούσε να παραθέτει τις σκέψεις του. Πλέον, μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από οποιονδήποτε, καθώς δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για τη δημιουργία τους. Blogging ονομάζεται η διαδικασία δημιουργίας και φόρτωσης πληροφοριών σε ένα blog, ενώ ο δημιουργός του λέγεται blogger. Από τότε που ξεκίνησε το blogging (περίπου το 1999), τα blogs άλλαξαν την μορφή του ιστού, για τον λόγο ότι επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την πολιτική, έδωσαν νέα ώθηση στην δημοσιογραφία και επέτρεψαν σε εκατομμύρια ανθρώπους να αρθρώσουν τις δικές τους σκέψεις και να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Οι καταχωρήσεις σε ένα blog σχεδόν πάντα παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. Τα blogs είναι κατά βάση θεματικά, μπορεί να περιλαμβάνουν σχόλια για τρέχοντα γεγονότα ενός συγκεκριμένου θέματος που κάνουν οι χρήστες, ή μια σειρά προσωπικών συλλογισμών για ένα θέμα. Επίσης 6 Τον όρο ιστολόγιο, φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει πρώτος ο Σταύρος Πετρολέκας, σε ένα άρθρο του για τα blog, στην εφημερίδα Κέρδος στις 2/2/2003. Ημερομηνία πρόσβασης 22/12/

28 χρησιμοποιούνται ευρέως για την έκφραση πολιτικών απόψεων, ασχολούνται με την τεχνολογία, την υγεία, το περιβάλλον κτλ. Είναι ένας καινούργιος τρόπος επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα blogs περιέχουν κείμενα αν και μερικά εστιάζονται στην τέχνη, περιέχουν φωτογραφικό υλικό, σκίτσα, ήχο, ακόμα και βίντεο. Ένα blog μπορεί επίσης να περιέχει και online games. Επομένως τα blogs περιέχουν πολυμεσικά στοιχεία, όπως αναφέραμε παραπάνω, βλέπε κεφάλαιο 1. Ένα χαρακτηριστικό των blogs είναι ότι περιέχουν και συνδέσμους (links) με άλλα blogs ή ιστοσελίδες που είναι σχετικές με το θέμα, και πολλά από αυτά επιτρέπουν στους αναγνώστες να σχολιάζουν την αρχική θέση του συγγραφέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του συγγραφέα και των αναγνωστών. Έτσι οι αναγνώστες και οι χρήστες έχουν μια πιο ευρεία γνώμη πάνω σε θέματα που τους απασχολούν. Είναι σαν κοινότητες που πληροφορούν, περιέχουν απόψεις ή σχόλια των χρηστών ή και των επισκεπτών. Στα blogs υπάρχει διαλογικότητα, όταν κάποιος επισκεφτεί τα blogs του δίνεται η δυνατότητα να ρωτήσει κάτι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, καθώς επίσης να απαντήσει και να ενημερωθεί. Καθένας μπορεί να εκφράσει την γνώμη του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα. Είναι γεγονός ότι δημιουργήθηκαν περίπου νέα blogs (σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις το 2006), κάτι που λειτουργεί θετικά για την επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικά τους sites στο διαδίκτυο που προσελκύουν στην συνέχεια εκατομμύρια αναγνώστες 7. 7 Edelman and Nielsen Buzzmetrics, (2005) Trust Media. How Real People are finally being Heard. The 1.0 Guide to the Blogosphere for Marketers and Company stakeholders. Page 3. Ημερομηνία πρόσβασης 17/11/

29 Γενικότερα για το έτος 2008, με εκτιμήσεις που έχουν γίνει, ο αριθμός των blogs υπολογίζεται σε 133 εκατομμύρια όπου ο ρυθμός δημιουργίας νέων ιστολογίων έφτανε τα νέα blogs την ημέρα 8.. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες, τα ιδρύματα και οι οργανισμοί έχουν τους δικούς τους ιστότοπους στο Διαδίκτυο και όπως είναι φανερό ο αριθμός των τόπων αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Είτε τα blogs είτε τα Youtube video προσφέρουν στο κοινό πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας και της ενημέρωσης 9. Το Youtube είναι ένας διαδικτυακός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί κανείς να μοιραστεί, να φορτώσει και να δει video clips, ταινίες και γενικότερα οπτικοακουστικό υλικό. Μπορεί επίσης να ταχυδρομήσει ένα video, όπου εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούν να το δουν σε λίγα μόλις λεπτά. Το κοινό μπορεί να εκφράσει την γνώμη του λέγοντας κατά πόσο του είναι αρεστό το βίντεο και να το σχολιάσει περεταίρω. Παράλληλα μπορεί να δει τον αριθμό των ατόμων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο βίντεο κλπ. Γενικά επικρατεί ο αέρας εμπιστοσύνης και της ανοιχτής επικοινωνίας. Είναι γεγονός ότι το κοινό αυξάνει την χρήση του στα blogs που γίνονται κατανοητά με ψηφιακά μέσα και οι δημόσιες σχέσεις χρειάζονται το κοινό για να εξελιχθούν μαζί τους. 8 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη μηχανή αναζήτησης blog Technorati, και είναι ενδεικτικά της ραγδαίας διάδοσης αυτών των ιστολογίων. Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/ John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. page3. Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/

30 2.2 Η ροή της πληροφορίας Η τεχνολογία προσφέρει γρήγορη πληροφόρηση σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων καθώς, όταν χρησιμοποιούνται τα blogs, οι στόχοι των Δημοσίων Σχέσεων μπορούν να επιτευχθούν σε λιγότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με την εποχή που δεν υπήρχαν. Η επικοινωνία στο διαδίκτυο που περιέχει ήχο, εικόνα, βίντεο και διαλογικότητα συχνά γίνεται ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων γιατί μέσα από το κοινωνικό διαδίκτυο μπορεί να προβάλλει με εικόνες και βίντεο τον φορέα για τον οποίο εργάζεται. Οπότε έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει προς το ευρύ κοινό το μήνυμά του και μετά μέσω συνομιλιών να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης. Η τεχνολογία έχει επηρεάσει, το πώς ο επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων κάνει την δουλειά του, επειδή όταν μια πληροφορία είναι ψηφιακή τότε μπορεί να διαδοθεί πιο γρήγορα μέσω Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα για να επικοινωνήσει ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων με το ευρύ κοινό έχει ως μέσο την εφημερίδα, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τα οποία δεν του δίνουν πάντοτε την δυνατότητα να πάρει την άποψη του κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Με τα blogs πραγματοποιείται αυτό μέσω της διαλογικότητας. Η τεχνολογία προσφέρει γρήγορη πληροφόρηση στον επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων γιατί η ψηφιακή πληροφορία μπορεί να διαδοθεί με ταχείς ρυθμούς μέσω των blogs και άλλων κοινωνικών διαδικτυακών καναλιών. Οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις, ανακάλυψαν την δύναμη των blogs και πλέον τα χρησιμοποιούν για να κρατούν ενήμερους τους ενδιαφερόμενους αλλά και για να δώσουν ένα βήμα έκφρασης στους εργαζομένους ή στους συνεργάτες τους. Παράλληλα, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων κάθε εταιρείας θα ήταν σημαντικό για την επικοινωνία με τους 24

31 συνεργάτες εκτός επιχείρησης αλλά και με το πιο ευρύ κοινό, να έχει το εταιρικό του blog. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητα η διαχείριση και η τακτική ανανέωση ενός εταιρικού blog. 2.3 Κοινωνικό ιαδίκτυο και ημόσιες Σχέσεις Ένας επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων είναι εποικοδομητικό να λαμβάνει υπ όψιν του το κοινωνικό διαδίκτυο. Για τον λόγω ότι, βλέποντας τη γνώμη του κοινού, αντιλαμβάνεται εάν οι ιδέες του είναι σωστές, επομένως γνωρίζει στη συνέχεια πώς να κινηθεί, τι μέτρα και τι αποφάσεις να πάρει. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται και προσωπικές σχέσεις με το κοινό του. Ακόμα, καθώς το κοινό ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις μεταξύ του, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες και υλικό που ίσως να μην είχε σκεφτεί από μόνος του 10. Μπορεί να καταλάβει τι ψάχνει και τι χρειάζεται το κοινωνικό σύνολο. Μέσα από αυτό του δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσει τις προσεγγίσεις του επάνω σε ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων και να ανατροφοδοτήσει τις στρατηγικές του. Τα blogs είναι ένα εργαλείο όπου ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να εμπιστευτεί, γιατί οι bloggers αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, λειτουργούν σαν κοινότητα και η γνώμη τους μετράει Donald K. Wright, Ph. D and Michelle Hinson, (2006) Weblogs and Employee Communication: Ethical Questions for Corporate Public Relations. International Public Relations Research Conference. Pages 3-4 Ημερομηνία πρόσβασης 7/11/ John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. pages Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/

32 Επίσης τα blogs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την διαχείριση μιας επικοινωνιακής κρίσης. Ένας επικοινωνιολόγος, για παράδειγμα, συμμετέχοντας σε ένα blog που αφορά ένα σκάνδαλο για κάποιο πολιτικό πρόσωπο, έχει την δυνατότητα να παρέμβει με σκοπό να επηρεάσει την γνώμη του κοινού και να αλλάξει την εικόνα του πολιτικού προσώπου προς το καλύτερο. 2.4 Το twitter Μια από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις, είναι το twitter. Το twitter είναι μια νέα τεχνολογία που ανακαλύφθηκε το Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα προκειμένου να στείλουν μηνύματα στα blogs. Το twitter προάγει μηνύματα εκείνης της στιγμής στα blogs 12. Οι κοινωνικές επαφές μέσω νέων τεχνολογιών γίνονται όλο και πιο αγαπητές στους νέους και οι δυνατότητες των νέων κινητών τηλεφώνων που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με φωτογραφίες, τα λεγόμενα MMS, δημιούργησαν μια απίστευτη αύξηση των ιστοσελίδων moblogging ή moblog 13. To moblog είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από τους αγγλικούς όρους mobile και weblog. Ένα moblog αποτελείται από περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας φορητής συσκευής 12 John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. pages 6-7. Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/ Άρθρο : Πως χρησιμοποιώ με ασφάλεια τα Moblogs. Το οποίο έχει βασιστεί στο: «Children and young people s use of moblogs». Rachel O Connell, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire. Ημερομηνία πρόσβασης 17/12/

33 όπως το PDA (Personal Digital Assistant). Προάγουν μηνύματα την ίδια στιγμή στα blogs. Τέτοια μηνύματα μπορεί να είναι και πολιτικού περιεχομένου, τα οποία πολλές φορές απασχολούν έντονα έναν επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων. Τα blogs γενικότερα επηρεάζουν διάφορες πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με την επικαιρότητα. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ιστολόγια είναι κάτι περισσότερο από την κοινοποίηση των σκέψεών μας στον ιστό. Είναι η επικοινωνία με εκείνους που διαβάζουν όσα γράφουμε και αισθάνονται την ανάγκη να ανταποκριθούν. 27

34 Κεφάλαιο 3 Οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην διάχυση σημαντικού όγκου πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύντομα φάνηκαν οι δυνατότητες του διαδικτύου σε νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η αυτοεκπαίδευση. Γενικότερα το διαδίκτυο αποτελεί την ιδανικότερη μέχρι σήμερα Πλατφόρμα για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Με την χρήση της τηλεκπαίδευσης δεν χρειάζεται να ταξιδεύει κανείς για να παίρνει μέρος σε συνεδριάσεις, αλλά με την χρήση της φωνητικής συνομιλίας μπορεί να συμμετέχει ακόμα και σε σημαντικές συνομιλίες. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις ενότητες που ακολουθούν. 3.1 Τι είναι το e-learning; Ο όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αλλιώς τηλεκπαίδευση ή ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ένα σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας γίνεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος βρίσκεται μακριά από τον διδασκόμενο τόσο σε απόσταση όσο και σε χρόνο. (Perraton 1988). Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας μάθησης, που μπορεί να εφαρμοστεί με την χρήση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), διαδίκτυο κτλ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως των δικτύων, η μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει αλλάξει ριζικά και έχει γίνει πιο άμεση σε σύγκριση με παλαιότερους μεθόδους. Στο παρελθόν ο όρος τηλεκπαίδευση είχε να κάνει με οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης που εξελίσσονταν με ηλεκτρονικούς τρόπους 28

35 παράδοσης. Όλες οι μορφές αυτές δεν παρείχαν τη δυνατότητα της άμεσης απάντησης σε τυχών απορίες των μαθητών, δηλαδή δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Σήμερα, ο όρος ευρύνει τη σημασία του και έχει να κάνει με την online εκπαίδευση 14. Το διαδίκτυο είναι πραγματικά ένα ιδανικό μέσο πληροφόρησης, άρα είναι και ο ιδανικός τρόπος για την διασπορά της μάθησης. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση του Διαδικτύου ως εκπαιδευτικού εργαλείου είναι η χρήση πολυμέσων (multimedia) για την παρουσίαση των μαθημάτων, η χρήση υπερκειμένου (hypertext) και υπερμέσων (hypermedia), οι δυνατότητες αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης, καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Γενικότερα η τηλεκπαίδευση είναι μια μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που δεν γίνεται σε ένα χώρο (αίθουσα) με τη φυσική παρουσία του δασκάλου ή του καθηγητή. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου γίνεται με κάποιο από τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας. Ο ενδιαφερόμενος μελετά, όποτε αυτός μπορεί και όπου μπορεί, το υλικό που του έχει δοθεί από τον καθηγητή του. Το υλικό στην τηλεκπαίδευση μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Σε αυτήν την περίπτωση ο καθηγητής παίζει το ρόλο του συμβούλου, του βοηθού και του εμψυχωτή προς τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, στην τηλεκπαίδευση παρατηρείται το φαινόμενο της διαπροσωπικής επικοινωνίας όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαζί ένα μάθημα και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, να επιλύουν προβλήματα και να διεκπεραιώνουν εργασίες. 14 Monaham T. Mcardle K. and Michela Bertolotto (2006) Virtual reality for collaborative e- learning. Page 1. Ημερομηνία πρόσβασης 16/12/

36 Γενικότερα το e-learning εμπεριέχει στοιχεία συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων και εκπαίδευση με αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των εκπαιδευτικών. Για αυτόν τον λόγο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκμεταλλεύονται τη ραγδαία εξέλιξη των νέων μέσων και τεχνολογιών για να προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο σπουδαστικό κοινό από αυτό που είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τις σπουδές με τη κλασική μέθοδο διδασκαλίας και αναζητούν ολοένα και καλύτερους τρόπους για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Γιατί η αντίληψη στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του e-learning είναι βασισμένη στο ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιπλέον οι ενήλικες να έχουν την εξασφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους, χωρίς να δεσμεύονται από την απόσταση, το χρόνο και από άλλους τυχών παράγοντες. Συνεπώς, το e-learning δίνει την δυνατότητα σε ενήλικες να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν μαθήματα και σεμινάρια ηλεκτρονικά, τόσο για την επιπλέον εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Πλέον το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, επομένως θα είναι απαραίτητο για κάποιον να έχει περισσότερες και ειδικευμένες γνώσεις για εύρεση εργασίας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει η τηλεκπαίδευση είναι ότι το μαθησιακό υλικό των εκπαιδευόμενων είναι καλό να απαρτίζεται από αρχεία πολυμέσων για να μετατρέπουν την γνώση σε διασκέδαση, καθώς τα πολυμέσα δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. 30

37 3.2 Μορφές εκπαίδευσης Η εκπαίδευση μεταξύ του διδασκάλου και του διδασκόμενου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τις εξής μορφές : Σύγχρονη εκπαίδευση Ασύγχρονη εκπαίδευση Σύγχρονη εκπαίδευση. Προϋποθέτει την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους : i) είτε να βρίσκονται και οι δύο ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο (αίθουσα διδασκαλίας κλπ.) ή ακόμα να υπάρχει η αίθουσα τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής και μιας άλλης αίθουσας στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι. Όπου μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, γνώμες, γνώσεις και εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ τους. ii) ή με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου. Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, δημιουργούν μια εικονική τάξη. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία, αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους περιορισμούς των αποστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους απομακρυσμένους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν το μάθημα ή την διάλεξη από τον Η/Υ τους όπου υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων αλλά δεν έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον καθηγητή. Στην σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 31

38 Ασύγχρονη εκπαίδευση. Εδώ, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν από μόνοι τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι, να παρακολουθούν τα μαθήματα σταδιακά (ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο τους), να παρακάμπτουν κάποιες ενότητες που ήδη γνωρίζουν ή που δεν τους ενδιαφέρουν, να επαναλαμβάνουν την παρακολούθηση κάποιων ενοτήτων και επιπλέον να επιλέγουν τον ρυθμό της εκπαίδευσης και το βαθμό εμβάθυνσης στις έννοιες των μαθημάτων. Στην ασύγχρονη μέθοδο η διδασκαλία πραγματοποιείται όποτε επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος και διεκπεραιώνεται με την ηλεκτρονική μετάδοση της διδακτέας ύλης. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι πιο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί περισσότερο η Αυτοδιδασκαλία από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται από μόνος με όποιο μέσο θεωρεί αυτός κατάλληλο είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, το διαδίκτυο κλπ. και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες τους. Καθώς επίσης μπορούν να στέλνουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στους εκπαιδευτικούς για διάφορα θέματα που τους απασχολούν ή τυχών απορίες που τους έχουν δημιουργηθεί και στην συνέχεια με την σειρά τους, οι εκπαιδευτικοί απαντούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στους εκπαιδευόμενους. Γενικότερα, είναι σωστό να αναφέρουμε ότι η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές συμπληρώνουν η μια την άλλη για καλύτερα αποτελέσματα. 32

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» 1 T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (DIRECTOR) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Δρ. Παναγιωτάκης Κων/νος

Επιβλέπων: Δρ. Παναγιωτάκης Κων/νος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γενικοί κανόνες κοστολόγησης διαφημίσεων (banners σε flash) σε σχέση με τις διαστάσεις και τη θέση τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠAΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Εφαρμογή τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης για υποστήριξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τηλε-εκπαίδευση αποτελεί, αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο

Η τηλε-εκπαίδευση αποτελεί, αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:: «ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Social advertising και Τουρισμός» Η διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση αυτής στα Social

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με θέμα το περιβάλλον και την οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη βιβλιοθήκης ψηφιακού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικών ισχύος. (Τμήμα I: Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε εργασία (Tele working)

Τηλε εργασία (Tele working) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τηλε εργασία (Tele working) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : «Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής e-learning για τις ανάγκες παρουσίασης ενός ενδεικτικού μαθήματος του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-learning): επιχειρηματικά σχέδια, αξιολόγηση-εφαρμογή ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MBA0510

Διαβάστε περισσότερα