ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Εκπαιδευτικής Πολυμεσικής Εφαρμογής για την εκμάθηση του Συγγραφικού Συστήματος Director Υπεύθυνος Καθηγητής: κος Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος Επιμέλεια: Σταθοπούλου Παγώνα Α.Μ: 1316 Δημητρέσσα Μαρία Ιφιγένεια Α.Μ: 1282 Καστοριά 2009

2 ii

3 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να δώσουμε θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κλεφτοδήμο Αλέξανδρο, για την πολύτιμη βοήθειά του και την άριστη συνεργασία που είχαμε καθ όλη την διάρκεια της πτυχιακής εργασίας μας. iii

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι τα Πολυμέσα ; Οι χώροι εφαρμογής των Πολυμέσων Τα Συστήματα Ανάπτυξης Πολυμέσων Αλληλεπιδραστικά (interactive) Πολυμέσα Πλεονεκτήματα της αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της πληροφορίας Τα Είδη Εφαρμογών Πολυμέσων Το Υπερκείμενο (Hypertext) Τι είναι Πλοήγηση (navigation) Τα Υπερμέσα (Hypermedia) Τα Δομικά Στοιχεία των Πολυμέσων 12 - Κείμενο 12 - Εικόνα 13 - Ήχος 14 - Κινούμενη Εικόνα (Animation) 14 - Βίντεο Πολυμεσικές εφαρμογές και Διαδίκτυο Τεχνολογία και Δημόσιες Σχέσεις 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το blog / weblog Η ροή της πληροφορίας Κοινωνικό Διαδίκτυο και Δημόσιες Σχέσεις Το Twitter 26 iv

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το e-learning ; Μορφές εκπαίδευσης Πλεονεκτήματα Τηλεκπαίδευση και Δημόσιες Σχέσεις 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι το Director MX ; Τα βασικά παράθυρα του Director 36 - Stage 37 - Cast 37 - Score 39 - Property Inspector Τι είναι το BB FlashBack Player; Πολυμεσικά μαθήματα Παρουσίαση των πολυμεσικών μαθημάτων (e-learning) για την εκμάθηση του προγράμματος Director με την χρήση του BB FlashBack Προβολή πολυμεσικών μαθημάτων με την χρήση εικόνων Άσκηση: Billiardo Άσκηση: Packman Άσκηση: Grazy Eye Άσκηση: The Shrinking Ball Άσκηση: The Waving Woman 66 - Η άσκηση The Waving Woman με άλλον τρόπο Άσκηση: Flinstone Άσκηση: TEI KASTORIAS Άσκηση: Jump to Movie Button 85 v

6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 89 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 92 vi

7 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την εκμάθηση του προγράμματος Director της Macromedia. Μέσω της δημιουργίας ασύγχρονων πολυμεσικών μαθημάτων που έγιναν για τη συγκεκριμένη εργασία, δίνεται η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να μάθει από μόνος του τις βασικές δυνατότητες που του παρέχει το πρόγραμμα, συνδυάζοντας πολυμεσικά στοιχεία όπως κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation), βίντεο και ήχο. Στο διαδίκτυο παρατηρούμε έντονα ότι λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο βαθμό πολυμεσικά στοιχεία. Στον χώρο της εκπαίδευσης για παράδειγμα, τα πολυμέσα είναι πολύ αποτελεσματικά διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει με την χρήση πολλών αισθήσεων (όραση και ακοή). Οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην εξάπλωση μεγάλου όγκου πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης γιατί δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι μάθησης μέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διαδικτύου, όπως η τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς είναι εφικτό, μέσω αυτής να διαδοθεί η γνώση όταν προκύπτει το πρόβλημα της απόστασης και της έλλειψης χρόνου μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Abstract The present thesis aims to teach the utility of the program Director of Macromedia Corporation. Through the creation of asynchronous multimedia tutorials created for the present thesis, opportunity is given to the student who has interest to learn from his own benefit the basic 1

8 capabilities offered by the program like blending text, images, animation, video and sound. In internet we observe very vividly the presentation of multimedia applications. In the field of education, for example, multimedia applications are very effective because human mind learns to use multiple senses, like vision and hearing. New internet technologies were used to create a new reality called e-learning and using this way new canals of learning through distance were established. E-learning have the potentials of teaching multimedia applications without demanding the physical presence of the student but through distance learning the teacher and the trainee can fulfill their goal of adding more knowledge to their mental portfolio. Key words: multimedia, director, macromedia, internet, e-learning, new technologies. 2

9 Εισαγωγή Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δημιουργία πολυμεσικών μαθημάτων (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) με σκοπό την εξοικείωση του μελλοντικού επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων με το εργαλείο δημιουργίας πολυμεσικού περιεχομένου το Director. Το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν έχει σκοπό να μας εισάγει στα Πολυμέσα παρουσιάζοντας και μελετώντας τις δυνατότητες, τα συστατικά στοιχεία των πολυμέσων και τα χαρακτηριστικά των μέσων που τα συνιστούν. Η ραγδαία εξέλιξη νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και κυρίως η ευρεία εξάπλωση του διεθνούς διαδικτύου προσφέρουν λύσεις σε πληθώρα ζητημάτων πληροφόρησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, προβολής, μαζική επικοινωνία κτλ. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μία εκτενής αναφορά σε ότι αφορά το κοινωνικό διαδίκτυο, και τους λόγους για τους οποίους ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να ακολουθεί αυτή την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και αυτό γιατί η παρούσα εφαρμογή είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση που χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Για την δημιουργία της εκπαιδευτικής εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα BBFlashBack το οποίο μας βοήθησε στο να καταγράψουμε τις κινήσεις και τα βήματα των ασκήσεων που δημιουργήσαμε για την εκμάθηση του προγράμματος Director. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Director και στο περιεχόμενο των πολυμεσικών μαθημάτων. Το CD που συνοδεύει το παρόν κείμενο περιέχει αυτά τα πολυμεσικά μαθήματα. 3

10 Κεφάλαιο Τι είναι τα πολυμέσα ; Τα Πολυμέσα (Multimedia) είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλαδή κειμένου, γραφικών, εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο. Τα μέσα, δηλαδή οι τύποι πληροφορίας διαχωρίζονται σε διακριτοί : οι οποίοι είναι το κείμενο, οι εικόνες και τα γραφικά και σε συνεχείς : οι οποίοι είναι ο ήχος, το βίντεο και η κινούμενη εικόνα. Αυτά τα μέσα συνδυάζονται και είναι κατάλληλα για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. Είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή και προβάλλονται στο χρήστη με το κατάλληλο συγχρονισμό. Αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες αιχμής που μετασχηματίζονται σε νέα προϊόντα και κατά συνέπεια σε νέες εμπειρίες και ενδιαφέροντα για τους καταναλωτές και τους χρήστες 1. Έδωσαν μια νέα πνοή στα υπολογιστικά συστήματα και τα μετέτρεψαν από ψυχρά υπολογιστικά και άτονα συστήματα σε εργαλεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Αυτού του είδους οι εφαρμογές αναφέρονται ως πολυμεσικές εφαρμογές, τίτλοι πολυμέσων ή πολυμέσα και αποτελούν σήμερα μια από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής. 1 Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 23, Ημερομηνία πρόσβασης 23 /12/

11 1.2 Οι χώροι εφαρμογής των Πολυμέσων Οι εφαρμογές πολυμέσων έχουν εισβάλλει σε πολλά πεδία της καθημερινής μας ζωής και επιχειρούν να συνδράμουν την ποιοτική αναβάθμιση πολλών συνηθισμένων δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Κάνουν πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία, επαγγελματική κατάρτιση, διαφήμιση, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια, σημεία ενημέρωσης του κοινού (information kiosks), μαζική ενημέρωση, διαδίκτυο κ.α. Οι χώροι εφαρμογής πολυμέσων είναι πάρα πολλοί και συνεχώς διευρύνονται. Για παράδειγμα στον τομέα της εκπαίδευσης τα πολυμέσα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για τον λόγο ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει με την χρήση πολλών αισθήσεων όπως την όραση και την ακοή. Επομένως όταν μια διάλεξη συνδυάζει εικόνα, ήχο και βίντεο μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να μάθουν και να διατηρήσουν τις πληροφορίες πολύ πιο αποτελεσματικά κάνοντας την γνώση και την μελέτη πιο ευχάριστη και εύκολη καθώς επίσης αυξάνεται ο βαθμός ενδιαφέροντος του χρήστη. Εκτός από τα θέματα προβολής και παρουσίασης ενός θέματος στο κοινό, τα πολυμέσα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων στην δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του και να κάνει κατανοητό σε αυτούς το θέμα της νέας εργασίας τους. Δηλαδή μέσω μιας πολυμεσικής εφαρμογής, που θα παρουσιάσει ο υπεύθυνος στους συνεργάτες του, η οποία θα περιέχει τους στόχους ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων, η εργασία της ομάδας του, θα είναι πιο δραστήρια καθώς ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο κάνουν τους συνεργάτες του πιο δεκτικούς σχετικά με το ενδιαφέρον και το νόημα επάνω στην εργασία που πρέπει να γίνει. 5

12 Είναι φανερό ότι ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων επικοινωνίας είναι περισσότερο αποδοτικός και όσο περισσότερα μέσα χρησιμοποιούνται τόσο περισσότερη είναι η επίδραση αλλά και η ποσότητα της πληροφορίας η οποία μπορεί να παρουσιασθεί στο κοινό. 1.3 Τα Συστήματα Ανάπτυξης Πολυμέσων Τα Πολυμέσα είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες πληροφορικής της δεκαετίας του 90. Στο παρελθόν τα υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων απαιτούσαν εξειδικευμένο και κυρίως ακριβό υλικό για την υλοποίηση κάποιας εφαρμογής. Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως στον χώρο της πληροφορικής είχαν σαν αποτέλεσμα ακόμα και σε έναν προσωπικό υπολογιστή να μπορεί να εφοδιαστεί με συστήματα πολυμέσων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια εφαρμογή. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων πολυμέσων : τα συστήματα ανάπτυξης και τα συστήματα παρουσίασης πολυμέσων. Τα συστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ταχύτητα και αποθηκευτική ικανότητα έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν την πολύπλοκη διαδικασία της επεξεργασίας του μεγάλου όγκου πολλαπλών μορφών δεδομένων που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Επιπλέον, το υλικό (hardware) που θα πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής μας για να υλοποιήσουμε μια πολυμεσική εφαρμογή είναι : Κάρτα ήχου, εάν δεν διαθέτουμε κάρτα ήχου τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ηχητικά εφφέ στην εφαρμογή μας. Κάρτα γραφικών η οποία θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης για να είναι ικανοποιητική η ανάλυση των εικόνων και των γραφικών. 6

13 Κάρτα Video Εγγραφέας CD DVD (CD / DVD Recorder) Μικρόφωνο, κάμερα Σαρωτής (scanner) Ηχεία Οι απαιτήσεις σε υλικό (hardware) συνεχώς αυξάνονται, εφόσον οι νεότερες εφαρμογές απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη. Από την άλλη μεριά, η παρουσίαση μιας εφαρμογής δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις εξοπλισμού. Εφόσον η παρουσίαση γίνεται μέσω των περιφερειακών του υπολογιστή όπως είναι οι οθόνες και τα ηχεία. 1.4 Αλληλεπιδραστικά (interactive) πολυμέσα Αλληλεπιδραστικά πολυμέσα είναι η επικοινωνία ανάμεσα σε έναν χρήστη και σε έναν υπολογιστή ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση επικοινωνία. Η ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού σε μια εφαρμογή σημαίνει ότι ο χρήστης δεν είναι απλός παρατηρητής της πληροφορίας που του παρέχεται, αλλά μετατρέπεται σε ενεργό στοιχείο που του δίνεται η δυνατότητα να παρεμβαίνει στην ροή της πληροφορίας, να επιλέγει ποια πληροφορία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο ίδιος, καθώς επίσης να θέτει ερωτήματα στην εφαρμογή και να παίρνει απαντήσεις. Επομένως σε μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει με δυναμικό τρόπο την πορεία, την σειρά, την ταχύτητα, ακόμα και την μορφή της παρουσίασης της πληροφορίας καθώς επίσης σε μερικές περιπτώσεις να μπορεί να επεμβαίνει προσθέτοντας πολυμεσικά στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μια νέα πληροφορία, για λόγους ασφαλείας όμως, σε τέτοια συστήματα η υπάρχουσα πληροφορία δεν αλλάζει, απλώς μόνο συμπληρώνεται. 7

14 Μπορεί όμως κάποιοι χρήστες να είναι εξουσιοδοτημένοι να αλλάζουν την ίδια πληροφορία που περιέχει το σύστημα. Οι περισσότερες εφαρμογές πολυμέσων έχουν ως στόχο την διευκόλυνση του χρήστη και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται από αλληλεπιδραστικότητα (interactivity). Η αλληλεπιδραστικότητα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων καθώς υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες δεν προσφέρουν το ανάλογο χαρακτηριστικό, βλέπε ενότητα 1.5 Τα είδη εφαρμογών πολυμέσων Πλεονεκτήματα της αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της πληροφορίας. Ο κύριος στόχος εισαγωγής της αλληλεπιδραστικότητας στις εφαρμογές είναι η δυνατότητα προσαρμογής της παρουσίασης μιας πληροφορίας ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει μεγάλη εφαρμογή κυρίως στα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία προσφέρεται εκπαίδευση όπου προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή. 1.5 Τα Είδη Εφαρμογών Πολυμέσων Τα είδη εφαρμογών πολυμέσων είναι τα εξής : Εφαρμογή Απλών Πολυμέσων (Multimedia). Αυτού του είδους η εφαρμογή χρησιμοποιεί μεν πολυμέσα για την παρουσίαση της πληροφορίας, αλλά δεν υπάρχει κανενός είδους αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρήστη και την εφαρμογή. Ο χρήστης, ή ο θεατής, βρίσκεται απλά σε μια παθητική θέση παρακολούθησης της πληροφορίας, η οποία 8

15 προβάλλεται με γραμμικό, δηλαδή με συνεχή τρόπο. Τέτοιο παράδειγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η διαφήμιση. Εφαρμογή Διαλογικών Πολυμέσων (Interactive Multimedia). Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί αλληλεπίδραση με τον χρήστη, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η εφαρμογή και να μην είναι έτσι συνεχής η ροή της. Εφαρμογή Υπερμέσων (Hypermedia). Σε αυτή τη περίπτωση η εφαρμογή έχει πολύ έντονη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και μόνο οι επιλογές του χρήστη είναι εκείνες που καθοδηγούν την εφαρμογή. 1.6 Το Υπερκείμενο (Hypertext) Σε μια εφαρμογή πολυμέσων το κείμενο δεν θα πρέπει να παραμελείται γιατί είναι ο βασικός φορέας όπου μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες και χαρακτηριστικά. Στο υπερκείμενο ο χρήστης μπορεί να προσπελαύνει το κείμενο σειριακά ή μη σειριακά και να δημιουργεί συσχετισμούς μεταξύ των λέξεων ή των τμημάτων του κειμένου. Το υπερκείμενο αποτελεί μια δομημένη μορφή κειμένου σε ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) όπου είναι αποθήκες δεδομένων. Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links) με άλλα δεδομένα. Οι σύνδεσμοι είναι προσαρτημένοι σε ειδικές λέξεις, φράσεις ή κομμάτια κειμένου που ενσωματώνονται σε κάθε κόμβο και λέγονται θερμές λέξεις (hot words). Οι θερμές λέξεις έχουν διαφορετικό χρώμα ή μορφή, συνήθως είναι υπογραμμισμένες για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πάρουμε πρόσθετες πληροφορίες σε μια εφαρμογή πολυμέσων. 9

16 Αν κάνουμε κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτές τις λέξεις τότε αμέσως θα μεταφερθούμε στο κόμβο που δείχνουν. Αυτός ο κόμβος μπορεί να είναι μια άλλη οθόνη ή ένα άλλο παράθυρο πληροφοριών και συνήθως περιέχει κάποια επεξήγηση ή κάποιον ορισμό για τη συγκεκριμένη θερμή λέξη (περισσότερες πληροφορίες). Σύνδεσμοι επίσης, είναι και τα διάφορα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη, όπου κάνοντας κλικ επάνω τους μας επιτρέπουν να μεταφερθούμε σε επόμενες ή προηγούμενες σελίδες της εφαρμογής, για να δούμε ένα σχετικό βίντεο, φωτογραφικό υλικό ή να ακούσουμε έναν ψηφιακό ήχο κ.α. Αν κάποιος χρήστης, για παράδειγμα παρακολουθεί ένα υπερκείμενο στην οθόνη του υπολογιστή του μπορεί με την επιλογή κάποιου συνδέσμου κειμένου (text link) να μεταφερθεί άμεσα σε κάποιο άλλο σχετικό τμήμα κειμένου και με αυτόν τον τρόπο να πάρει πρόσθετες πληροφορίες που τον αφορούν. 1.7 Τι είναι Πλοήγηση (navigation) Πλοήγηση (navigation), στις εφαρμογές πολυμέσων εννοούμε την όλη διαδικασία αναζήτησης και εξερεύνησης των πληροφοριών, από διάφορους δρόμους μέσα στον πληροφοριακό χώρο της εφαρμογής. Η πλοήγηση μπορεί να γίνει με γραμμικό ή με μη γραμμικό τρόπο 2. Για παράδειγμα γραμμική πλοήγηση είναι τα κλασικά βιβλία, όπου σε αυτήν την περίπτωση η πλοήγηση γίνεται με γραμμικό τρόπο, ενώ στα υπερκείμενα η πλοήγηση μπορεί να γίνει με μη γραμμικό τρόπο γιατί μπορούμε να μεταπηδήσουμε από ένα σημείο σε κάποιο άλλο και ο 2 Λαζαρίνης Φ. Τεχνολογίες Πολυμέσων, Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό Εκδόσεις Κλειδάριθμος Αθήνα. 10

17 χρήστης μπορεί επιπλέον να καθορίσει την σειρά, την ταχύτητα και την μορφή της παρουσίασης της πληροφορίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίασης μιας εφαρμογής προκύπτει από τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του χρήστη, που ακολουθεί διάφορες διαδρομές πλοήγησης που μπορούν να καθοριστούν από το δημιουργό ή το χρήστη της εφαρμογής ή και από τους δυο. Η πρόσβαση στις διάφορες ενότητες πληροφοριών βασίζεται σε δυο συστήματα : α) στο κύριο σύστημα πλοήγησης και β) στο εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης. Στην πρώτη περίπτωση είναι όταν έχουμε έναν χάρτη πλοήγησης (navigation map), δηλαδή ένα ειδικό διάγραμμα ροής το οποίο δείχνει τη γενική υπερδομή της πληροφορίας και περιέχει ένα σύστημα ευρετηρίων για το θεματικό περιεχόμενο μιας εφαρμογής. Για παράδειγμα το εργαλείο του χάρτη για την προβολή κάποιου μαθήματος, παρουσιάζεται στους ενδιαφερόμενους με «δενδρική μορφή» για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι μια γενική άποψη για την οργάνωση του μαθήματος σε Κεφάλαια, Ενότητες, Σημειώσεις ή τυχόν Παρατηρήσεις για το μάθημα και να μεταπηδούν σε κάποιο άλλο σημείο του μαθήματος επιλέγοντας τον τίτλο της αντίστοιχης ενότητας. Και στην δεύτερη περίπτωση η μεταφορά γίνεται με βάση τις εννοιολογικές συσχετίσεις ή συνάφειες του πληροφοριακού υλικού της εφαρμογής. 11

18 1.8 Τα Υπερμέσα (Hypermedia) Τα υπερμέσα είναι στην ουσία υπερκείμενα που δεν περιέχουν μόνο θερμές λέξεις αλλά περιέχουν και θερμά σημεία (hot spots). Η πληροφορία εδώ αποθηκεύεται με διάφορες πολυμεσικές μορφές όπως κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο. Τα θερμά σημεία είναι ειδικές λέξεις ή εικονίδια που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να μεταπηδήσει σε άλλες σχετικές ενότητες που μπορεί να είναι διαγράμματα, εικόνες, βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα. Ένας κόμβος μπορεί να περιέχει από μια απλή φωτογραφία ή ένα μικρό κείμενο έως μια μεγάλη ενότητα με διάφορες μορφές πληροφορίας. Τα υπερμέσα έχουν στόχο να αναδείξουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το θεματικό περιεχόμενό τους έτσι ώστε ο χρήστης να μπορέσει γρήγορα να οδηγηθεί και να παρακολουθήσει την πληροφορία που αυτός αναζητά. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις τα υπερμέσα δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να επεμβαίνει και να συμπληρώνει το πληροφοριακό υλικό. 1.9 Τα ομικά Στοιχεία των Πολυμέσων Κάθε παρουσίαση πρέπει να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Για να γίνει αυτό μπορούμε να εντάξουμε στην παρουσίαση στοιχεία πολυμέσων. Τα δομικά στοιχεία των εφαρμογών πολυμέσων είναι : Κείμενο. Το κείμενο ήταν ο πρώτος τρόπος απεικόνισης της πληροφορίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέχρι σήμερα παραμένει ο βασικός φορέας μεταφοράς της πληροφορίας. Είναι το θεμελιώδες και το κύριο συστατικό των εφαρμογών πολυμέσων. 12

19 Ορισμένες λέξεις ή φράσεις μπορεί να είναι γραμμένες με έντονους, πλάγιους ή υπογραμμισμένους χαρακτήρες για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και νόημα στον παρατηρητή. Έτσι, το κείμενο γίνεται πιο ελκυστικό αλλά και διευκολύνει τον αναγνώστη να προσέξει ιδιαίτερα κάποια βασικότερα σημεία και χαρακτηριστικά. Το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τίτλους, σε επικεφαλίδες, στις επιλογές, στην πλοήγηση και φυσικά στο περιεχόμενο της εφαρμογής. Έχουν παρατηρηθεί όμως και εφαρμογές όπου το κείμενο είναι αρκετά περιορισμένο εφόσον έχει αντικατασταθεί από άλλα δομικά στοιχεία των πολυμέσων όπως είναι η εικόνα, ο ήχος, το βίντεο κ.α. Είναι όμως απαραίτητο σε ορισμένες πολυμεσικές εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα οι εγκυκλοπαίδειες. Εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των πολυμεσικών εφαρμογών γιατί και στην καθημερινή μας ζωή είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε πολλές εικόνες που μας διασκεδάζουν, μας μορφώνουν, μας ενημερώνουν ή ακόμα και να μας διαφημίζουν κάποιο προϊόν. Με την χρήση εικόνας (ή στατική εικόνα) σε μια παρουσίαση μπορούμε να περάσουμε στο κοινό τις πληροφορίες που επιθυμούμε καθώς και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον του. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει το κινέζικο ρητό Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Οι εικόνες μπορεί να είναι γραφικά (graphics), δηλαδή σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια κάποιου σχεδιαστικού προγράμματος ή φωτογραφίες που έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή με τη βοήθεια σαρωτή (scanner) ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Επιπλέον οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα, ως φόντο κάποιου κειμένου, ή ως αναπαράσταση μιας ενέργειας ή ως ενεργή εικόνα κάποιας εργασίας. 13

20 Γενικότερα η ταυτόχρονη εμφάνιση κειμένου και εικόνων κάνει μια εφαρμογή πολυμέσων πιο αποτελεσματική. Τέλος οι εικόνες και τα γραφικά μπορεί να είναι επιβαρυντικά σε μέγεθος όταν είναι σημαντικό να έχουν υψηλή ανάλυση και πλήθος χρωμάτων. Ήχος. Είναι το στοιχείο εκείνο που χρησιμοποιούν τα πολυμέσα για να μεταδώσουν μεγάλο όγκο πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών. Σε μια εφαρμογή πολυμέσων ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως αφηγήσεις για γεγονότα ή περιστατικά που σχετίζονται με το θέμα, αφήγηση κάποιου κειμένου, λόγος, μαρτυρίες (ιστορικά ντοκουμέντα απαγγελία ενός ποιήματος), μουσική επένδυση, ηχητικά εφφέ, εκφωνήσεις οδηγιών χρήσης της εφαρμογής, οδηγίες πλοήγησης, επεξηγήσεις κ.α. Ο ήχος προστίθεται επίσης στις εφαρμογές πολυμέσων για να προσθέσει έναν ευχάριστο μουσικό τόνο καθιστώντας τη χρήση της εφαρμογής πιο ευχάριστη. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο ήχος συμπληρώνει τα κείμενα και τις εικόνες. Για παράδειγμα σε μια εφαρμογή πολυμέσων εκμάθησης Αγγλικών, μπορούμε να διαβάζουμε ένα κείμενο και ταυτόχρονα να το ακούμε από τον αφηγητή έτσι ώστε να μάθουμε σωστά και την προφορά των λέξεων. Κινούμενη Εικόνα (Animation). Ένα από τα πιο εντυπωσιακά συστατικά των πολυμέσων είναι η κίνηση. Είναι οι εικόνες που περιέχουν κίνηση. Σε αντίθεση με το βίντεο, το οποίο προκύπτει άμεσα από τον πραγματικό κόσμο, η κινούμενη εικόνα δημιουργείται εξ ολοκλήρου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα. Η εντύπωση της κίνησης δημιουργείται από τη γρήγορη εμφάνιση μιας σειράς εικόνων ή πλαισίων (frames) σε διαφορετικά στάδια της 14

21 τροχιάς. Οι εικόνες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η καθεμία να αποτελεί τη λογική συνέχεια της προηγούμενης εικόνας. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει τους ηθοποιούς (ή τους παίκτες) μπορούμε μετά να τους ζωντανέψουμε, αποδίδοντάς τους κίνηση χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Βασικό πλεονέκτημα της κινούμενης εικόνας είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να παρέμβουμε σε επίπεδο αντικειμένων των καρέ της (ένα στιγμιότυπο της κινούμενης εικόνας ή μια από τις εικόνες από τις οποίες αποτελείται η κινούμενη εικόνα), είτε αλλάζοντας τα ίδια είτε την τροχιά τους. Ενώ στο βίντεο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα διάφορα καρέ του ως απλές εικόνες χωρίς να υπάρχει πληροφορία για το είδος της κίνησης των αντικειμένων τους. Με την σωστή επιλογή μουσικής επένδυσης δημιουργεί μια θετική προδιάθεση στο κοινό. Βίντεο. Στην εποχή μας, με την διάδοση που γνωρίζει το βίντεο, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά μια παρουσίαση πολυμέσων συμπληρώνοντας θαυμάσια τις στατικές και τις κινούμενες εικόνες. Το βίντεο εμπλουτίζει, βελτιώνει και προσδίδει έμφαση σε μια πολυμεσική εφαρμογή. Προσθέτει ρεαλισμό, θετική διάθεση και συντελεί στην ενθάρρυνση του χρήστη ή του ακροατηρίου. Μπορεί να έχει τη μορφή ζωντανής παρουσίασης απόψεων, μαρτυριών ή ακόμα και συνεντεύξεων. Με τον τρόπο αυτό μια εργασία αποκτά μεγαλύτερη εγκυρότητα. Επίσης χρησιμοποιούμε το βίντεο για σκοπούς εικονογράφησης έτσι ώστε να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις παρουσιαζόμενες έννοιες. Επιπλέον το βίντεο παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι ιδανικό μέσο για την παρουσίαση αναλυτικών διαδικασιών που απαιτούν πολλά βήματα ολοκλήρωσης, 15

22 στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση νέων ανθρώπων ή ακόμα και για οδηγίες πλοήγησης. Αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι που χρησιμοποιούμε βίντεο σε μια εφαρμογή πολυμέσων, γιατί ο χρήστης κατανοεί καλύτερα την πληροφορία παρακολουθώντας το ίδιο το γεγονός και όχι με μια μόνο περιγραφή μέσω του κειμένου. Τέλος επειδή τα αρχεία βίντεο έχουν το μεγαλύτερο όγκο από όλα τα άλλα στοιχεία μιας πολυμεσικής εφαρμογής, μπορούμε να κάνουμε συμπίεση για να μικρύνουμε το μέγεθός τους, αλλά αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ποιότητας, κάτι που δεν θα ήταν επιθυμητό Πολυμεσικές εφαρμογές και ιαδίκτυο Είναι πλέον γεγονός, ότι το διαδίκτυο απαρτίζεται από διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές (multimedia) και ιστοσελίδες, οι οποίες συνδυάζουν περισσότερα από δυο πολυμεσικά στοιχεία που αναφέραμε και αναλύσαμε πιο πάνω. Ανοίγοντας πλέον μια ιστοσελίδα θα παρατηρήσουμε ότι εκτός από το κείμενο, υπάρχει ένας συνδυασμός από εικόνες, γραφικά, ήχο και πολλές φορές βίντεο, τα οποία βοηθούν τον χρήστη να κατανοήσει και να πληροφορηθεί με τρόπο πιο άμεσο, ευχάριστο και πιο επικοινωνιακό. Οι πολυμεσικές εφαρμογές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση στο διαδίκτυο και κύριος σκοπός τους είναι η διαφημιστική, ενημερωτική και ψυχαγωγική προσέγγιση προς τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους. Γενικά θα λέγαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με το συνδυασμό τέτοιων πολυμεσικών στοιχείων, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, κάνουν το περιεχόμενο μιας εφαρμογής ή μιας ιστοσελίδας πιο ενδιαφέρον και πιο προσιτό στον δέκτη. 16

23 Ο δέκτης αφομοιώνει καλύτερα την πληροφορία, καθώς η εικόνα και το βίντεο είναι στοιχεία που μένουν περισσότερο στην μνήμη του. Επομένως το διαδίκτυο, αποκτά άλλο ενδιαφέρον και γίνεται πιο ελκυστικό με την χρήση των πολυμεσικών στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό ο δέκτης να μπορεί να καθορίσει τον χρόνο και την μορφή της παρουσίασης της ιστοσελίδας που θα δει στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η λεγόμενη Αλληλεπιδραστική παρουσίαση και είναι σχεδόν καθιερωμένη στον διαδικτυακό κόσμο. Ακόμα είναι ευρέως γνωστό, ότι σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο υπάρχει ένα περιβάλλον επικοινωνίας. Είναι το περιβάλλον στο οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή. Η πλοήγηση σε μια πολυμεσική εφαρμογή με καλές προδιαγραφές, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και αποδοτική εμπειρία. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί τις πληροφορίες ή ακόμα και να εκτυπώσει εικόνες, κείμενα και άρθρα που σχετίζονται με το αντικείμενο που ερευνά ή επιθυμεί να γνωρίζει για μελλοντική του χρήση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων να γνωρίζει και να δημιουργεί πολυμεσικές εφαρμογές καθώς οι εποχές τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και ένας επαγγελματίας θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για οτιδήποτε μπορεί να τον βοηθήσει στην δουλειά του. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο Τεχνολογία και ημόσιες Σχέσεις Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν για τα πολυμέσα, πρέπει να πούμε ότι ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά το 17

24 Διαδίκτυο. Αυτό γιατί αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και καινούργια εργαλεία για τις δημόσιες σχέσεις που τείνουν να γίνουν δημοφιλή και απαραίτητα για έναν επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων. Κύριο εργαλείο του επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων είναι η επικοινωνία όπου η επικοινωνία επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά με την χρήση νέων τεχνολογιών. Οι επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων ειδικεύονται σε καινούργια κανάλια επικοινωνίας. Αυτά είναι το διαδίκτυο, βασισμένο σε κοινωνικά μέσα και εργαλεία όπως είναι το ιστολόγιο (blog ή weblog) και τα online video τα οποία δίνουν φωνή στις γνώμες χιλιάδων ατόμων που τα επισκέπτονται στο διαδίκτυο 3. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιούμε και βοηθά για μαζική επικοινωνία, όταν θέλουμε να πληροφορήσουμε το κοινό για κάποιο θέμα, να ενημερώσουμε, να διαφημίσουμε ένα προϊόν κλπ. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τα άτομα Δημοσίων Σχέσεων και για τους Επικοινωνιολόγους, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους και να επικοινωνήσουν με πιο ευρύ κοινό. Γενικότερα το διαδίκτυο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε επισκεπσιμότητα μέσο που το κοινό έχει πρόσβαση σε σύγκριση με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον όλα τα μεγάλα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) διεθνώς έχουν συνδεθεί με το Διαδίκτυο 4 και το 3 Garrabis J. Cass J. Gillin P. Nacht R. and Peverill-Conti G. (2008) New Media, New Influences and Implications for Public Relations. A research study by the society for new communications research. page 11. Πρόσβαση 17 Νοεμβρίου Αναφέρουμε ενδεικτικά ειδησεογραφικά δίκτυα (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κλπ.), ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς (Αντένα, Μέγκα, ΕΡΑ κλπ. ), εφημερίδες ( Ελευθεροτυπία, Έθνος κλπ.), δεκάδες περιοδικά (4 τροχοί, RAM κλπ.). 18

25 χρησιμοποιούν είτε ως πηγή ειδήσεων και πληροφοριών είτε ως μέσο επικοινωνίας, καθώς διαχέουν σε αυτό (και στα εκατομμύρια των χρηστών του) από απλές ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, μέχρι και πλήρη δελτία, τεύχη κλπ. Από αυτή την άποψη, το ίδιο το Διαδίκτυο δημιουργεί πλέον τους όρους λειτουργίας των νέων ΜΜΕ, καθώς πολλαπλασιάζει το χώρο της σύγχρονης διεθνούς επικοινωνίας. Για αυτό τον λόγο είναι σπουδαίο και αποτελεσματικό ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων να γνωρίζει να δημιουργεί ιστοσελίδες που θα περιέχουν πολυμεσικά στοιχεία εκφράζοντας το μήνυμα που επιθυμεί και στην συνέχεια να το ανεβάζει στο διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο έχει την δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πληροφόρηση, γνώση και είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίζει τις επαγγελματικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, όταν ένας πολιτικός, θέλει να προβάλλει την δουλειά του στο διαδίκτυο, ο επικοινωνιολόγος ή ένα άτομο επί των Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να τον βοηθήσει στο να βρει το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, το κατάλληλο βίντεο και να φροντίσει για το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο θα απαρτίζεται στην ιστοσελίδα. Έχοντας ο επικοινωνιολόγος ή ένα άτομο επί των Δημοσίων Σχέσεων συλλέξει τέτοια στοιχεία, μπορούν με το κατάλληλο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν το πολυμεσικό υλικό και στην συνέχεια να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο να πούμε ότι τα blogs (weblog), τα online video και γενικότερα το κοινωνικό διαδίκτυο αποδεικνύονται τα πιο δημοφιλή και ευρέως κοινωνικά εργαλεία, καθώς αυτά είναι τρόπος έκφρασης εκατομμυρίων ανθρώπων. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΣΥΕ 5, πέρα των συνήθων χρήσεων του Διαδικτύου, 5 Πηγή κειμένου ΕΣΥΕ (Εθνική Στατική Υπηρεσία Ελλάδος) Σημαντική αύξηση στη χρήση Η/Υ και πρόσβασης στο Internet κυρίως στους νέους. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό 19

26 παίρνουμε από την συγκεκριμένη έρευνα αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα της επικοινωνίας. Όσον αφορά την επικοινωνία, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου είναι : η αποστολή / λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (67,3% για το έτος 2008), η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (π.χ MSN instant messaging), (34,7% για το έτος 2008), η συμμετοχή σε blogs (το διάβασμα των blogs ανέρχεται στην κλίμακα 25,6% για το έτος 2008) και τέλος οι τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Διαδικτύου (21,6% για το έτος 2008). Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα καινούργια εργαλεία επικοινωνίας όπως είναι τα blogs, το Youtube και γενικότερα το κοινωνικό διαδίκτυο. Τα blogs είναι ένα καινούργιο μέσο διαδικτυακής επικοινωνίας και όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι τρόπος έκφρασης εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τεχνολογία βοήθησε την ανάπτυξή τους και προσφέρουν στο κοινό πρόσβαση στο κόσμο της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γνωρίσουμε καλύτερα τα νέα αυτά εργαλεία επικοινωνίας καθώς έχουν γίνει γρήγορα γνωστά στο ευρύ κοινό. δείγμα νοικοκυριών σε ολόκληρη τη χώρα, με κριτήριο την ύπαρξη ενός τουλάχιστον, μέλους ηλικίας ετών σε κάθε νοικοκυριό. Περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι το Α τρίμηνο του Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/

27 Κεφάλαιο Τι είναι το blog / weblog Ιστολόγιο 6 είναι η ελληνική απόδοση της λέξης weblog η οποία προέρχεται από τον συνδυασμό δύο λέξεων : web που σημαίνει Διαδίκτυο και log που σημαίνει καταχώρηση. Το weblog (ή απλά blog για συντόμευση), είναι ιστόχωροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά, συνήθως σε καθημερινή βάση από τους δημιουργούς τους. Ξεκίνησαν κυρίως από προγραμματιστές και άλλους φίλους της τεχνολογίας, σαν ηλεκτρονικά ημερολόγια, όπου ο καθένας μπορούσε να παραθέτει τις σκέψεις του. Πλέον, μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από οποιονδήποτε, καθώς δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για τη δημιουργία τους. Blogging ονομάζεται η διαδικασία δημιουργίας και φόρτωσης πληροφοριών σε ένα blog, ενώ ο δημιουργός του λέγεται blogger. Από τότε που ξεκίνησε το blogging (περίπου το 1999), τα blogs άλλαξαν την μορφή του ιστού, για τον λόγο ότι επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την πολιτική, έδωσαν νέα ώθηση στην δημοσιογραφία και επέτρεψαν σε εκατομμύρια ανθρώπους να αρθρώσουν τις δικές τους σκέψεις και να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Οι καταχωρήσεις σε ένα blog σχεδόν πάντα παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. Τα blogs είναι κατά βάση θεματικά, μπορεί να περιλαμβάνουν σχόλια για τρέχοντα γεγονότα ενός συγκεκριμένου θέματος που κάνουν οι χρήστες, ή μια σειρά προσωπικών συλλογισμών για ένα θέμα. Επίσης 6 Τον όρο ιστολόγιο, φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει πρώτος ο Σταύρος Πετρολέκας, σε ένα άρθρο του για τα blog, στην εφημερίδα Κέρδος στις 2/2/2003. Ημερομηνία πρόσβασης 22/12/

28 χρησιμοποιούνται ευρέως για την έκφραση πολιτικών απόψεων, ασχολούνται με την τεχνολογία, την υγεία, το περιβάλλον κτλ. Είναι ένας καινούργιος τρόπος επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα blogs περιέχουν κείμενα αν και μερικά εστιάζονται στην τέχνη, περιέχουν φωτογραφικό υλικό, σκίτσα, ήχο, ακόμα και βίντεο. Ένα blog μπορεί επίσης να περιέχει και online games. Επομένως τα blogs περιέχουν πολυμεσικά στοιχεία, όπως αναφέραμε παραπάνω, βλέπε κεφάλαιο 1. Ένα χαρακτηριστικό των blogs είναι ότι περιέχουν και συνδέσμους (links) με άλλα blogs ή ιστοσελίδες που είναι σχετικές με το θέμα, και πολλά από αυτά επιτρέπουν στους αναγνώστες να σχολιάζουν την αρχική θέση του συγγραφέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του συγγραφέα και των αναγνωστών. Έτσι οι αναγνώστες και οι χρήστες έχουν μια πιο ευρεία γνώμη πάνω σε θέματα που τους απασχολούν. Είναι σαν κοινότητες που πληροφορούν, περιέχουν απόψεις ή σχόλια των χρηστών ή και των επισκεπτών. Στα blogs υπάρχει διαλογικότητα, όταν κάποιος επισκεφτεί τα blogs του δίνεται η δυνατότητα να ρωτήσει κάτι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, καθώς επίσης να απαντήσει και να ενημερωθεί. Καθένας μπορεί να εκφράσει την γνώμη του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα. Είναι γεγονός ότι δημιουργήθηκαν περίπου νέα blogs (σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις το 2006), κάτι που λειτουργεί θετικά για την επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικά τους sites στο διαδίκτυο που προσελκύουν στην συνέχεια εκατομμύρια αναγνώστες 7. 7 Edelman and Nielsen Buzzmetrics, (2005) Trust Media. How Real People are finally being Heard. The 1.0 Guide to the Blogosphere for Marketers and Company stakeholders. Page 3. Ημερομηνία πρόσβασης 17/11/

29 Γενικότερα για το έτος 2008, με εκτιμήσεις που έχουν γίνει, ο αριθμός των blogs υπολογίζεται σε 133 εκατομμύρια όπου ο ρυθμός δημιουργίας νέων ιστολογίων έφτανε τα νέα blogs την ημέρα 8.. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες, τα ιδρύματα και οι οργανισμοί έχουν τους δικούς τους ιστότοπους στο Διαδίκτυο και όπως είναι φανερό ο αριθμός των τόπων αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Είτε τα blogs είτε τα Youtube video προσφέρουν στο κοινό πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας και της ενημέρωσης 9. Το Youtube είναι ένας διαδικτυακός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί κανείς να μοιραστεί, να φορτώσει και να δει video clips, ταινίες και γενικότερα οπτικοακουστικό υλικό. Μπορεί επίσης να ταχυδρομήσει ένα video, όπου εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούν να το δουν σε λίγα μόλις λεπτά. Το κοινό μπορεί να εκφράσει την γνώμη του λέγοντας κατά πόσο του είναι αρεστό το βίντεο και να το σχολιάσει περεταίρω. Παράλληλα μπορεί να δει τον αριθμό των ατόμων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο βίντεο κλπ. Γενικά επικρατεί ο αέρας εμπιστοσύνης και της ανοιχτής επικοινωνίας. Είναι γεγονός ότι το κοινό αυξάνει την χρήση του στα blogs που γίνονται κατανοητά με ψηφιακά μέσα και οι δημόσιες σχέσεις χρειάζονται το κοινό για να εξελιχθούν μαζί τους. 8 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη μηχανή αναζήτησης blog Technorati, και είναι ενδεικτικά της ραγδαίας διάδοσης αυτών των ιστολογίων. Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/ John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. page3. Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/

30 2.2 Η ροή της πληροφορίας Η τεχνολογία προσφέρει γρήγορη πληροφόρηση σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων καθώς, όταν χρησιμοποιούνται τα blogs, οι στόχοι των Δημοσίων Σχέσεων μπορούν να επιτευχθούν σε λιγότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με την εποχή που δεν υπήρχαν. Η επικοινωνία στο διαδίκτυο που περιέχει ήχο, εικόνα, βίντεο και διαλογικότητα συχνά γίνεται ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων γιατί μέσα από το κοινωνικό διαδίκτυο μπορεί να προβάλλει με εικόνες και βίντεο τον φορέα για τον οποίο εργάζεται. Οπότε έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει προς το ευρύ κοινό το μήνυμά του και μετά μέσω συνομιλιών να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης. Η τεχνολογία έχει επηρεάσει, το πώς ο επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων κάνει την δουλειά του, επειδή όταν μια πληροφορία είναι ψηφιακή τότε μπορεί να διαδοθεί πιο γρήγορα μέσω Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα για να επικοινωνήσει ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων με το ευρύ κοινό έχει ως μέσο την εφημερίδα, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τα οποία δεν του δίνουν πάντοτε την δυνατότητα να πάρει την άποψη του κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Με τα blogs πραγματοποιείται αυτό μέσω της διαλογικότητας. Η τεχνολογία προσφέρει γρήγορη πληροφόρηση στον επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων γιατί η ψηφιακή πληροφορία μπορεί να διαδοθεί με ταχείς ρυθμούς μέσω των blogs και άλλων κοινωνικών διαδικτυακών καναλιών. Οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις, ανακάλυψαν την δύναμη των blogs και πλέον τα χρησιμοποιούν για να κρατούν ενήμερους τους ενδιαφερόμενους αλλά και για να δώσουν ένα βήμα έκφρασης στους εργαζομένους ή στους συνεργάτες τους. Παράλληλα, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων κάθε εταιρείας θα ήταν σημαντικό για την επικοινωνία με τους 24

31 συνεργάτες εκτός επιχείρησης αλλά και με το πιο ευρύ κοινό, να έχει το εταιρικό του blog. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητα η διαχείριση και η τακτική ανανέωση ενός εταιρικού blog. 2.3 Κοινωνικό ιαδίκτυο και ημόσιες Σχέσεις Ένας επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων είναι εποικοδομητικό να λαμβάνει υπ όψιν του το κοινωνικό διαδίκτυο. Για τον λόγω ότι, βλέποντας τη γνώμη του κοινού, αντιλαμβάνεται εάν οι ιδέες του είναι σωστές, επομένως γνωρίζει στη συνέχεια πώς να κινηθεί, τι μέτρα και τι αποφάσεις να πάρει. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται και προσωπικές σχέσεις με το κοινό του. Ακόμα, καθώς το κοινό ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις μεταξύ του, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες και υλικό που ίσως να μην είχε σκεφτεί από μόνος του 10. Μπορεί να καταλάβει τι ψάχνει και τι χρειάζεται το κοινωνικό σύνολο. Μέσα από αυτό του δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσει τις προσεγγίσεις του επάνω σε ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων και να ανατροφοδοτήσει τις στρατηγικές του. Τα blogs είναι ένα εργαλείο όπου ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να εμπιστευτεί, γιατί οι bloggers αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, λειτουργούν σαν κοινότητα και η γνώμη τους μετράει Donald K. Wright, Ph. D and Michelle Hinson, (2006) Weblogs and Employee Communication: Ethical Questions for Corporate Public Relations. International Public Relations Research Conference. Pages 3-4 Ημερομηνία πρόσβασης 7/11/ John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. pages Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/

32 Επίσης τα blogs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την διαχείριση μιας επικοινωνιακής κρίσης. Ένας επικοινωνιολόγος, για παράδειγμα, συμμετέχοντας σε ένα blog που αφορά ένα σκάνδαλο για κάποιο πολιτικό πρόσωπο, έχει την δυνατότητα να παρέμβει με σκοπό να επηρεάσει την γνώμη του κοινού και να αλλάξει την εικόνα του πολιτικού προσώπου προς το καλύτερο. 2.4 Το twitter Μια από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις, είναι το twitter. Το twitter είναι μια νέα τεχνολογία που ανακαλύφθηκε το Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα προκειμένου να στείλουν μηνύματα στα blogs. Το twitter προάγει μηνύματα εκείνης της στιγμής στα blogs 12. Οι κοινωνικές επαφές μέσω νέων τεχνολογιών γίνονται όλο και πιο αγαπητές στους νέους και οι δυνατότητες των νέων κινητών τηλεφώνων που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με φωτογραφίες, τα λεγόμενα MMS, δημιούργησαν μια απίστευτη αύξηση των ιστοσελίδων moblogging ή moblog 13. To moblog είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από τους αγγλικούς όρους mobile και weblog. Ένα moblog αποτελείται από περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας φορητής συσκευής 12 John V. Pavlik, Ph. D, (2007) Mapping the Consequences of Technology on Public Relations, published by the Institute for Public Relations. pages 6-7. Ημερομηνία πρόσβασης 12/11/ Άρθρο : Πως χρησιμοποιώ με ασφάλεια τα Moblogs. Το οποίο έχει βασιστεί στο: «Children and young people s use of moblogs». Rachel O Connell, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire. Ημερομηνία πρόσβασης 17/12/

33 όπως το PDA (Personal Digital Assistant). Προάγουν μηνύματα την ίδια στιγμή στα blogs. Τέτοια μηνύματα μπορεί να είναι και πολιτικού περιεχομένου, τα οποία πολλές φορές απασχολούν έντονα έναν επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων. Τα blogs γενικότερα επηρεάζουν διάφορες πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με την επικαιρότητα. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ιστολόγια είναι κάτι περισσότερο από την κοινοποίηση των σκέψεών μας στον ιστό. Είναι η επικοινωνία με εκείνους που διαβάζουν όσα γράφουμε και αισθάνονται την ανάγκη να ανταποκριθούν. 27

34 Κεφάλαιο 3 Οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην διάχυση σημαντικού όγκου πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύντομα φάνηκαν οι δυνατότητες του διαδικτύου σε νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η αυτοεκπαίδευση. Γενικότερα το διαδίκτυο αποτελεί την ιδανικότερη μέχρι σήμερα Πλατφόρμα για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Με την χρήση της τηλεκπαίδευσης δεν χρειάζεται να ταξιδεύει κανείς για να παίρνει μέρος σε συνεδριάσεις, αλλά με την χρήση της φωνητικής συνομιλίας μπορεί να συμμετέχει ακόμα και σε σημαντικές συνομιλίες. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις ενότητες που ακολουθούν. 3.1 Τι είναι το e-learning; Ο όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αλλιώς τηλεκπαίδευση ή ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ένα σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας γίνεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος βρίσκεται μακριά από τον διδασκόμενο τόσο σε απόσταση όσο και σε χρόνο. (Perraton 1988). Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας μάθησης, που μπορεί να εφαρμοστεί με την χρήση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), διαδίκτυο κτλ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως των δικτύων, η μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει αλλάξει ριζικά και έχει γίνει πιο άμεση σε σύγκριση με παλαιότερους μεθόδους. Στο παρελθόν ο όρος τηλεκπαίδευση είχε να κάνει με οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης που εξελίσσονταν με ηλεκτρονικούς τρόπους 28

35 παράδοσης. Όλες οι μορφές αυτές δεν παρείχαν τη δυνατότητα της άμεσης απάντησης σε τυχών απορίες των μαθητών, δηλαδή δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Σήμερα, ο όρος ευρύνει τη σημασία του και έχει να κάνει με την online εκπαίδευση 14. Το διαδίκτυο είναι πραγματικά ένα ιδανικό μέσο πληροφόρησης, άρα είναι και ο ιδανικός τρόπος για την διασπορά της μάθησης. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση του Διαδικτύου ως εκπαιδευτικού εργαλείου είναι η χρήση πολυμέσων (multimedia) για την παρουσίαση των μαθημάτων, η χρήση υπερκειμένου (hypertext) και υπερμέσων (hypermedia), οι δυνατότητες αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης, καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Γενικότερα η τηλεκπαίδευση είναι μια μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που δεν γίνεται σε ένα χώρο (αίθουσα) με τη φυσική παρουσία του δασκάλου ή του καθηγητή. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου γίνεται με κάποιο από τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας. Ο ενδιαφερόμενος μελετά, όποτε αυτός μπορεί και όπου μπορεί, το υλικό που του έχει δοθεί από τον καθηγητή του. Το υλικό στην τηλεκπαίδευση μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Σε αυτήν την περίπτωση ο καθηγητής παίζει το ρόλο του συμβούλου, του βοηθού και του εμψυχωτή προς τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, στην τηλεκπαίδευση παρατηρείται το φαινόμενο της διαπροσωπικής επικοινωνίας όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαζί ένα μάθημα και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, να επιλύουν προβλήματα και να διεκπεραιώνουν εργασίες. 14 Monaham T. Mcardle K. and Michela Bertolotto (2006) Virtual reality for collaborative e- learning. Page 1. Ημερομηνία πρόσβασης 16/12/

36 Γενικότερα το e-learning εμπεριέχει στοιχεία συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων και εκπαίδευση με αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των εκπαιδευτικών. Για αυτόν τον λόγο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκμεταλλεύονται τη ραγδαία εξέλιξη των νέων μέσων και τεχνολογιών για να προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο σπουδαστικό κοινό από αυτό που είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τις σπουδές με τη κλασική μέθοδο διδασκαλίας και αναζητούν ολοένα και καλύτερους τρόπους για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Γιατί η αντίληψη στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του e-learning είναι βασισμένη στο ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιπλέον οι ενήλικες να έχουν την εξασφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους, χωρίς να δεσμεύονται από την απόσταση, το χρόνο και από άλλους τυχών παράγοντες. Συνεπώς, το e-learning δίνει την δυνατότητα σε ενήλικες να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν μαθήματα και σεμινάρια ηλεκτρονικά, τόσο για την επιπλέον εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Πλέον το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, επομένως θα είναι απαραίτητο για κάποιον να έχει περισσότερες και ειδικευμένες γνώσεις για εύρεση εργασίας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει η τηλεκπαίδευση είναι ότι το μαθησιακό υλικό των εκπαιδευόμενων είναι καλό να απαρτίζεται από αρχεία πολυμέσων για να μετατρέπουν την γνώση σε διασκέδαση, καθώς τα πολυμέσα δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. 30

37 3.2 Μορφές εκπαίδευσης Η εκπαίδευση μεταξύ του διδασκάλου και του διδασκόμενου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τις εξής μορφές : Σύγχρονη εκπαίδευση Ασύγχρονη εκπαίδευση Σύγχρονη εκπαίδευση. Προϋποθέτει την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους : i) είτε να βρίσκονται και οι δύο ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο (αίθουσα διδασκαλίας κλπ.) ή ακόμα να υπάρχει η αίθουσα τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής και μιας άλλης αίθουσας στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι. Όπου μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, γνώμες, γνώσεις και εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ τους. ii) ή με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου. Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, δημιουργούν μια εικονική τάξη. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία, αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους περιορισμούς των αποστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους απομακρυσμένους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν το μάθημα ή την διάλεξη από τον Η/Υ τους όπου υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων αλλά δεν έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον καθηγητή. Στην σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 31

38 Ασύγχρονη εκπαίδευση. Εδώ, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν από μόνοι τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι, να παρακολουθούν τα μαθήματα σταδιακά (ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο τους), να παρακάμπτουν κάποιες ενότητες που ήδη γνωρίζουν ή που δεν τους ενδιαφέρουν, να επαναλαμβάνουν την παρακολούθηση κάποιων ενοτήτων και επιπλέον να επιλέγουν τον ρυθμό της εκπαίδευσης και το βαθμό εμβάθυνσης στις έννοιες των μαθημάτων. Στην ασύγχρονη μέθοδο η διδασκαλία πραγματοποιείται όποτε επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος και διεκπεραιώνεται με την ηλεκτρονική μετάδοση της διδακτέας ύλης. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι πιο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί περισσότερο η Αυτοδιδασκαλία από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται από μόνος με όποιο μέσο θεωρεί αυτός κατάλληλο είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, το διαδίκτυο κλπ. και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες τους. Καθώς επίσης μπορούν να στέλνουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στους εκπαιδευτικούς για διάφορα θέματα που τους απασχολούν ή τυχών απορίες που τους έχουν δημιουργηθεί και στην συνέχεια με την σειρά τους, οι εκπαιδευτικοί απαντούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στους εκπαιδευόμενους. Γενικότερα, είναι σωστό να αναφέρουμε ότι η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές συμπληρώνουν η μια την άλλη για καλύτερα αποτελέσματα. 32

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΑΘΗΜΑ: Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer developer / video games) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ά τ μ ή μ α τ α μουσικής τεχνολογίας & πολυμέσων δημιουργίας ιστοσελίδων Apple - Windows & Office 2 ώ ρ ε ς δ ω ρ ε ά ν σ ε μ ι ν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ερευνητική Εργασία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τμήμα Α6 Κορωπί, 2012-2013 (Α τετράμηνο) Συντελεστές: ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΝΑΙ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας....με τη χρήση VIDEO E-BOOK 2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Οδηγού 03 04 05 06 07 08 09 Editorial Εισαγωγή Χρησιμοποιώντας το βίντεο για εκπαίδευση Τι είδη εκπαιδεύτικων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς Workshops: Επικοινωνία της επιστήμης ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα