Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!"

Transcript

1 LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα τον ερχόμενο μήνα (έκφραση που υποδηλώνει μέλλοντα).306 (on) a student exchange programme /( ο ν) ε στ ι ούντ ε ντ εξτσέ ι ντζ πρόγκραμ/ (με) πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών.307 4U = for you /φ ο(ρ) γ ι ου/ (συμβ.) για εσένα, για τον εαυτό σου.308 where do you live? /γ ου έ α(ρ) ΝΤ ου γ ι ου λ ι β/ πού μένεις;.309 where is it? /γ ου έ α(ρ) ι ζ ι τ/ πού είναι;.310 send (me) /σένντ μι/ στείλε (μου) Send me an with your photo..311 xxx (συμβ.) φιλάκια.31 has (Helen) answered? /χαζ ( χ έλεν) άνσ ερ ΝΤ/ έχει απαντήσει (η Έλεν) ; (παρακείμενος).313 I ve just got /ά ι β τζαστ γκ ο τ/ μόλις πήρα (εδώ, παρακείμενος) I ve just got an from my e-friend in Ireland..314 the most beautiful /δε μ ο στ μπι ού τ ι φ ουλ / ο πιο όμορφος, η πιο όμορφη Greece is one of the most beautiful countries in the world..315 under /άνντ ε(ρ) / κάτω (από).316 the Acropolis /δι ακρ ό π ο λ ι ς/ η Ακρόπολη The new Museum is under the Acropolis..317 especially / ε σπέσ ια λι/ ειδικά, ιδιαίτερα Greek islands are beautiful, especially in the summer..318 at night / α τ νά ι τ/ το βράδυ I don t often go out at night..319 I m sure /ά ι μ Σ ου(ρ) / είμαι σίγουρος.30 you ll love it /γι ου λ λαβ ι τ/ θα σου αρέσει πολύ, θα την αγαπήσεις (μέλλοντας) It s a fantastic place! I m sure you ll love it!.31 near /νί α(ρ) / κοντά.3 there is(n t) /δέ α(ρ) ιζ(ντ)/ (δεν) υπάρχει There is a nice tavern in our neighbourhood..33 there are(n t) /δέ α(ρ) ά (ρ) (ντ)/ (δεν) υπάρχουν There are four of us in our family: my father, my mother, my sister and I..34 wide /γ ου ά ι ΝΤ/ φαρδύς, πλατύς.35 streets /στ ρι τς/ δρόμοι, οδοί.36 traditional /τ ρα ΝΤ ί Σι ο ν αλ / παραδοσιακός Metsovo is a traditional village at the heart of Greece..37 church /τσ έ(ρ) τσ/ εκκλησία.38 art-and-craft shop /α (ρ) τ ε ν ΝΤ κ ρ αφτ Σ ο π/ κατάστημα ειδών τέχνης.39 restaurant /ρέστ ο ρ α ντ/ εστιατόριο.330 night clubs /νά ι τ κλ α μπς/ νυκτερινά κέντρα διασκέδασης.331 tourist information centre /τ ούρι στ ι νφ ο(ρ) μέισ ο ν σ έ ντ ε(ρ) / κέντρο πληροφόρησης τουριστών.33 because /μπικόζ/ διότι, επειδή I love History because it s my favourite subject at school..333 get (information about) /γκετ ( ι νφ ο(ρ) μέισ ο ν α μπά ου τ)/ παίρνω (πληροφορίες για) If you want to visit Paris, get information about it first..334 places to visit /πλέ ι σις του β ί ζ ι τ/ (ποια) μέρη να επισκεφτούν There are a lot of places to visit in my country..335 Art Museum /α (ρ) τ μι ου ζί ε μ/ Μουσείο Τέχνης.336 spend (time) /σπενντ (τά ι μ)/ περνάω, ξοδεύω (χρόνο) At the weekends, he spends his time playing computer games..337 (at the) weekends /( α τ δ ε ) γ ου ίκ ε νντς/ (τα) σαββατοκύριακα.338 always /όλγ ουε ϊς/ πάντα, πάντοτε In the summer, there are always a lot of tourists on this island..339 pottery /π ό τ ε ρι/ κεραμική.340 film /φ ι λμ/ ταινία, φιλμ.341 I m sending you /ά ι μ σένντ ι ν γκ γι ου / σου στέλνω I m sending you a photo of my family..34 CU = See you! /σι γι ου / θα σε δω.343 visit /β ί ζ ι τ/ επισκέπτομαι.344 architecture /άρκ ι τ ε κτσ ου(ρ) / αρχιτεκτονική The local architecture on this island is really beautiful..345 local (food) /λόκ αλ (φουντ)/ τοπικό (φαγητό) 47

2 UniT.346 will he find? /γ ουί λ χι φά ι νντ/ θα βρει; (ερώτηση, μέλλοντας).347 buildings /μπ ί λντ ι νγκς/ κτίρια.348 extra /έξτρ α / επιπλέον, πλεονάζον I want extra cheese in my pizza..349 Keep silent! /κιπ σά ι λ ε ντ/ Ησυχία! Μη μιλάτε! Please keep silent! The students are doing a test now..350 don t touch /ΝΤ ο(ου) ντ τάτσ/ μην αγγίζετε (αρνητ. προστακτική) Don t touch the plate; it s very hot!.351 stamp /σταμπ/ γραμματόσημο.35 breakfast /μπ ρ έκφ α στ/ πρόγευμα.353 floor /φλο ο(ρ) / πάτωμα, όροφος My room s on the first floor..354 toilets /τό ι λετς/ τουαλέτες.355 free (drinks) /φρι (ΝΤρ ι νκς)/ δωρεάν (ποτά) At the wine festival you can drink as much wine as you want; it s free..356 post office /πό ου στ ό φ ι ς/ ταχυδρομείο.357 cinema /σ ί ν ε μα/ κινηματογράφος.358 library /λά ι μπ (ρ)αρι / βιβλιοθήκη (κτίριο).359 hotel /χο ου τ έλ / ξενοδοχείο.360 shopping centre /Σόπ ι ν γκ σέντ ε(ρ) / εμπορικό κέντρο The new shopping centre is fantastic! You can buy lots of things there!.361 pub /π α ΜΠ/ παμπ, μπιραρία.36 early /έ ρ λι/ νωρίς (L).363 record / ρ ικό ρ ΝΤ/ ηχογραφώ, εγγράφω You can record your favourite TV programme on the video..364 presentation /π ρε ζ ε ντέ ι Σ ο ν/ παρουσίαση.365 block of flats /μπλ ο κ ο φ φλατς/ πολυκατοικία (πληθ. blocks of flats).366 theatre /θίατ ε(ρ) / θέατρο.367 Metro station /μέτρ οου στέ ι Σ ο ν/ σταθμός Μετρό.368 bank /μπανκ/ τράπεζα.369 bookshop /μπ ού κσ ο π/ βιβλιοπωλείο.370 Internet café καφετέρια με χρήση διαδικτύου.371 fast-food restaurant /φαστ φ ου ΝΤ ρ έ στ ο- ρα ντ/ εστιατόριο γρήγορου φαγητού.37 kiosk /κιοσκ/ περίπτερο.373 everything /έβ ρ ιθ ι ν γκ / τα πάντα, οτιδήποτε.374 (οn the) tape /( ο ν δε) τέιπ/ (στην) ταινία, (στην) ηχογράφηση.375 pick /π ι κ/ διαλέγω, επιλέγω.376 I ll tell you /ά ι λ τ έ λ γιου/ θα σου πω (μέλλοντας) (L).377 actually /άκτσου α λι/ πράγματι, στην ουσία (L) I want two stamps. No, actually I need four..378 in the square / ι ν δε σκ ου έ α(ρ) / στην πλατεία (L).379 usually /γιούζ ου αλι/ συνήθως (L).380 all kinds of (shops) /ολ κάινντς οφ (Σοπς)/ όλα τα είδη (καταστημάτων) (L).381 problem /πρ ό μπλεμ/ πρόβλημα (L).38 it s a pity / ι τς α πίτι/ είναι κρίμα (L).383 my place /μάι πλέις/ το σπίτι μου (L).384 what is like? /γ ουά τ ι ζ λά ι κ/ πώς είναι ; / πώς μοιάζει ; (L).385 plural (form) /πλ ούραλ (φο (ρ) μ)/ πληθυντικός αριθμός ΣΕΛ noun /νά ου ν/ ουσιαστικό (γραμμ.).387 ending /ένντ ι ν γκ / κατάληξη τέλος.388 irregular /ι ρ έγκ ιου λ α(ρ) / ανώμαλος, αντικανονικός.389 exist /εκζ ί στ/ υπάρχω, υφίσταμαι Does Father Christmas really exist?.390 singular (noun) /σ ί νγκι ου λ α(ρ) (νά ου ν)/ (ουσιαστικά) ενικού αριθμού.391 (how) do we form (questions)? (πώς) σχηματίζουμε (ερωτήσεις);.39 statement /στέ ι τμεντ/ δήλωση, καταφατική πρόταση.393 mark /μα (ρ) κ/ σημειώνω Mark the photos you want to delete from your phone..394 what is important to (you) /γ ουά τ ιζ ι μπό (ρ) τ α ντ τ ου (γι ου )/ τι είναι σημαντικό για (εσένα) A sports centre is very important to me, because I m quite sporty!.395 each other /ιτσ άδ ε(ρ) / ο ένας τον άλλο This is my friend, Tony. Tony, this is Elina. Do you know each other?.396 most (students) /μ όου στ (στι ού ΝΤ ε ντς)/ οι περισσότεροι (μαθητές) Most students don t like maths..397 prefer /πριφ έ(ρ) / προτιμώ I like pop but I prefer rock music..398 park /πα (ρ) κ/ πάρκο χώρος στάθμευσης There aren t many parks in Athens today..399 preposition (of place)/ (τοπική) πρόθεση.400 dropped /ΝΤ ρ όπτ/ έριξε (κάτω), του έπεσαν (αόριστος) Be careful! You dropped your pen..401 flashcards /φλάσκα (ρ) ΝΤς/ (εκπαιδευτικές) κάρτες παρουσίασης μαθήματος.40 today s (lesson) /τ ου ΝΤέις (λέσ ο ν)/ το σημερινό (μάθημα) Today s lesson is very difficult..403 mixed up /μ ι ξτ α π/ ανακατεμένος.404 in front (of) / ι ν φρ ο ντ ( ο φ)/ μπροστά (από).405 behind /μπιχά ι νντ/ πίσω (από).406 between /μπιτ ου ΐν/ μεταξύ.407 opposite / ό π ο ζ ι τ/ απέναντι (από).408 ball /μπο λ / μπάλα.409 main street /μέ ι ν στ ρ ιτ/ κεντρικός δρόμος 48

3 ΣΕΛ bench /μπέντσ/ παγκάκι, πάγκος.411 bakery /μπέ ι κε ρ ι/ αρτοποιείο, φούρνος.41 action movies /άκσ ιο ν μ ού βις/ (κινηματογραφικές) ταινίες δράσης.413 it s (your) turn (to) /ιτς (γι ο(ρ) ) τ ε(ρ) ν (τ ου )/ είναι σειρά (σου) (να) It s your turn to play now..414 orally /ό ρ αλι/ προφορικά.415 cassette recorder /κασέτ ρικό ρ ΝΤ ε(ρ) / κασετόφωνο (εγγραφής).416 present (it) live /π ρ ιζέντ ( ι τ) λά ι β/ (το) παρουσιάζω ζωντανά.417 make a poster /μέ ι κ ε πό ου στ ε(ρ) / δημιουργώ μια αφίσα.418 put (the poster) on display /π ου τ (δε πό ουστ ε(ρ) ) ο ν ΝΤ ι σπλέι/ επιδεικνύω, δείχνω (την αφίσα).419 portfolio /πο (ρ) τφόλ ι ο ου / χαρτοφυλάκιο, συλλογή εγγράφων.40 keep /κιπ/ κρατώ, διατηρώ She keeps her collection of thimbles in a special case..41 organise /όργκ α να ϊ ζ/ οργανώνω, διοργανώνω My classmates are organising a party for Saturday..4 decide /ΝΤισά ι ΝΤ/ αποφασίζω In a few years, you have to decide what to study..43 self-assessment /σ ελ φ ασέσμ ε ντ/ αυτοαξιολόγηση.44 definition /ΝΤεφ ι νίσ ιο ν/ ορισμός (λέξης), προσδιορισμός.45 narrow /νά ρ ο ου / στενός This street is very narrow. One car can only pass at a time..46 a place where... ένα μέρος όπου A sports centre is a place where you can do sports..47 (the) area (around) /(δι) έ ρ ια ( α ρά ου νντ)/ (η) περιοχή (γύρω από) The area around the Acropolis is very popular..48 point /πόιντ/ βαθμός.49 eye /άι/ μάτι.430 communication /κ ο μι ου ν ι κέ ι Σ ο ν/ επικοινωνία The mobile phone is the easiest form of communication..431 answer key /άνσ ε(ρ) κι/ απαντήσεις, λύσεις.43 true /τρ ου / αληθινός, σωστός You don t like maths. It s not true; I love it..433 can-do checklist /κ α ν ΝΤ ου τσέκλ ι στ/ κατάλογος επιλογής όσων μπορώ να κάνω.434 revise /ριβά ι ζ/ κάνω επανάληψη, επανεξετάζω.435 become better /μπικ ά μ μπέτ ε(ρ) / γίνομαι καλύτερος You have to study more if you want to become better..436 what should I? /γ ουά τ ΣουΝΤ άι/ Τι θα έπρεπε (εγώ) να ; What should I do to learn English?.437 I must /άι μ α στ/ πρέπει (εγώ) να It s cold outside. You must take a pullover with you..438 try /τ ρ άι/ προσπαθώ δοκιμάζω.439 harder /χ ά(ρ) ΝΤ ε(ρ) / σκληρότερα, εντονότερα (συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος hard /χ ά(ρ) ΝΤ/ σκληρά) You must try harder if you want to become a better student..440 focus (on) /φ ό κ α ς ( ο ν)/ επικεντρώνομαι, εστιάζω (σε) Focus on the vocabulary. It s very difficult..441 speaking skills /σπίκ ι ν γκ σκ ι λς/ δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, παραγωγής προφορικού λόγου.44 that have helped (you) που (σε) έχουν βοηθήσει (παρακείμενος).443 strategy /στ ρ άτετζι/ στρατηγική.444 in the future / ι ν δε φι ού τσ ε(ρ) / στο μέλλον, από εδώ και στο εξής I have to study harder in the future..445 what you have to do /γ ουά τ γι ου χαβ τ ου ΝΤ ου / τι έχεις (πρέπει) να κάνεις What you have to do is practise as much as you can..446 as much as (possible) /ας μ α τσ ας (πόσ ι μπλ)/ όσο (το δυνατόν) περισσότερο.447 don t miss (your) chance /ΝΤ ο(ου) ντ μις (γιο (ρ) ) τσάνς/ μη χάσεις την ευκαιρία (σου) Don t miss your chance to practise the language when you meet English-speaking people..448 practise /π ρ άκτ ι ς/ εξασκούμαι, κάνω πρακτική εξάσκηση.449 repeat / ρ ιπίτ/ επαναλαμβάνω.450 paraphrase /πάραφρε ϊ ζ/ παραφράζω, εξηγώ με περισσότερα λόγια If you don t know a word, then try to paraphrase it..451 great help! /γκ ρ έ ι τ χε λ π/ σπουδαία βοήθεια!.45 I ll try /ά ι λ τ ρ άι/ θα προσπαθήσω (μέλλοντας) I ll try to speak more. UNIT 49

4 UniT ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ READING ΣΕΛΙΔA 18 ΜΑΘΑΙΝΩ.51 Ο τίτλος του τρίτου μαθήματος είναι Feel at home! (Σαν στο σπίτι σου!) και αποτελεί ιδιωματική έκφραση. Άλλες ιδιωματικές εκφράσεις με το home είναι: Make yourself at home! (Βολέψου! / Νιώσε άνετα!), There s no place like home (Πουθενά σαν στο σπίτι σου / Σπίτι μου σπιτάκι μου), An Englishman s home is his castle (Καθένας (κυριολ. ένας Άγγλος) είναι βασιλιάς / αρχηγός στο σπίτι του)..5 Στο Reading μαθαίνεις να ξεχωρίζεις από τα μηνύματα των φίλων σου τις πληροφορίες που σου ζητούν και να απαντάς στις ερωτήσεις τους. Μαθαίνεις με τον τρόπο αυτό να ζητάς κι εσύ ανάλογες πληροφορίες από κάποιον άλλον. ΑΣΚΗΣΗ 1.53 Μελέτησε το λεξιλόγιο για το Reading 1 (Λ ), για να μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να μάθει ο Pablo. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Pablo ζητά να μάθει πληροφορίες για τη γειτονιά της Ελένης. (He wants to know about Helen s neighbourhood.).54 Η έκφραση 4U που χρησιμοποιεί αποτελεί φωνητική σύντμηση του for you. Όταν γράφουν μηνύματα οι νέοι, χρησιμοποιούν αρκετές τέτοιες συντμήσεις, όπως και το CU (= see you) στην απάντηση της Ελένης..55 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς; Μπορείς να δεις φωτογραφίες από γειτονιές στην εισαγωγή αυτής της Ενότητας (σελίδα 7). Μπορείς να βρεις πληροφορίες για τη δική σου γειτονιά;.56 Για ποιο λόγο έρχεται ο Pablo στην Ελλάδα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έρχεται με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών. Μέσω του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών (student exchange programme), μαθητές από διάφορα μέρη του κόσμου επισκέπτονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποια χώρα, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με άλλους μαθητές και ανθρώπους, να γνωρίσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους καθώς και τις συνήθειες και το σύστημα εκπαίδευσής τους. Έχεις ποτέ συμμετάσχει εσύ ή κάποιος άλλος μαθητής που γνωρίζεις σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών; Εάν ναι, μπορείς να μιλήσεις για την εμπειρία αυτή στους συμμαθητές σου. Εάν όχι, μπορείς να συλλέξεις πληροφορίες από το Internet (πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτησης Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών ) και να τις παρουσιάσεις στους συμμαθητές σου. 50 ΑΣΚΗΣΗ.57 Μελέτησε το λεξιλόγιο για το Reading (Λ ), για να μπορέσεις να δεις εάν η Ελένη απαντά σε όλες του τις ερωτήσεις, δίνοντας τις πληροφορίες που της ζήτησε.

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Ελένη απαντά στις ερωτήσεις του Pablo, αφού αναφέρει: α) πού είναι η γειτονιά της [where her neighbourhood is] (Plaka) β) πώς μοιάζει [what it is like] (under the Acropolis, beautiful, near the city centre, small streets with traditional houses, churches, art-and-craft shops, Museum, a lot of tourists) γ) ότι της αρέσει (that she likes it) δ) στέλνει στον Pablo μια φωτογραφία (she s sending Pablo a photo). Θα βρεις τον χάρτη του κέντρου της Αθήνας στη σελίδα 144 του σχολικού βιβλίου. UNIT ΑΣΚΗΣΗ 3.58 Στην Άσκηση 3 θα χρησιμοποιήσεις τον χάρτη του κέντρου της Αθήνας για να βρεις την περιοχή της Πλάκας, τη γειτονιά της Ελένης. Είναι το σπίτι της κοντά στην Ακρόπολη; (Is her house near the Acropolis?) Το σπίτι της είναι κάτω από την Ακρόπολη (Her house is under the Acropolis). Τι άλλα ιστορικά μνημεία υπάρχουν κοντά στο σπίτι της; (What other historical places are near her house?) Το Ηρώδειο, το θέατρο του Διονύσου, η πύλη του Αδριανού και ο ναός του Ολυμπίου Διός (The Odeon of Herodes, the Theatre of Dionysus, Hadrian s Arch, the Temple of Olympian Zeus). IT s up to you Εάν έχεις δυσκολίες να αναζητήσεις τα στοιχεία που θα ενδιαφέρουν τον Pablo, γύρισε στην Άσκηση 6 στη σελίδα 166, όπου θα πρέπει να επιλέξεις τα κατάλληλα μέρη στην Πλάκα στα οποία θα πάτε με τους φίλους σου, εφόσον θέλετε να κάνετε καθένα από τα a-d. Οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται και πάλι στο της Ελένης. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. restaurant b. art-and-craft shop c. tourist information centre d. Art Museum ΑΣΚΗΣΗ 4.59 Στην Άσκηση 4 πρέπει να προτείνεις τα μέρη της Πλάκας που θα ήθελε να επισκεφτεί ο Pablo, με δεδομένο ότι τον ενδιαφέρουν τα αξιοθέατα (the sights), η αρχιτεκτονική (the architecture) και το τοπικό φαγητό (the local food). Έχεις τα δεδομένα από το της Ελένης αλλά μπορείς να αναζητήσεις και περισσότερες πληροφορίες από το Internet. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Pablo will find the following places interesting to visit: the Acropolis, traditional houses, museums and churches, Greek restaurants. Εσύ έχεις πάει ποτέ στην Πλάκα; Την έχεις δει σε παλιές ελληνικές ταινίες. Τι γνωρίζεις για την περιοχή αυτή; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της; Διάβασε ξανά το e- mail της Ελένης και βρες κάποιους λόγους για τους οποίους η Πλάκα έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη σου. Π.χ. There are small streets with traditional houses. 51

6 UniT VOCABULARY LINK ΣΕΛΙΔA 19 ΑΣΚΗΣΗ 1.60 Στην Άσκηση 1 θα χρειαστεί να αντιστοιχίσεις τις πινακίδες 1-6 με τα κτίρια a-h. Υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο δεν αντιστοιχεί κάποια πινακίδα. Η ηχογράφηση θα σε βοηθήσει στην επιλογή σου. Μελετώντας το λεξιλόγιο για τη συγκεκριμένη άσκηση (Λ.347-Λ.361), θα δεις πόσο εύκολο είναι να καταλάβεις σε ποιο κτίριο αντιστοιχεί κάθε πινακίδα. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. post office 4. STAMPS b. tourist information centre. MAPS OF THE CITY c. art museum 3. DON T TOUCH THE PAINTINGS d. cinema Δεν αντιστοιχεί e. library 1. Keep silent f. hotel 5. BREAKFAST: g. shopping centre 6. Restaurant nd floor / Shops 1 st floor / Toilets h. pub 7. Free drinks from 4.00 to 5.00 IT s up to you Εάν νομίζεις ότι η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και δεν μπορείς να αντιστοιχίσεις όλες τις πινακίδες, γύρισε στην Άσκηση 7 στη σελίδα 167, στην οποία υπάρχουν τέσσερις πινακίδες για να αντιστοιχίσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. art museum 3. DON T TOUCH THE PAINTINGS b. tourist information centre 1. MAPS OF THE CITY c. shopping centre 4. Restaurant nd floor / Shops 1 st floor / Toilets d. hotel. BREAKFAST: ΑΣΚΗΣΗ.61 Στην Άσκηση η Ελένη ηχογραφεί μια παρουσίαση της γειτονιάς της. Ακολουθώντας την ηχογράφηση, θα επιλέξεις τα κτίρια που υπάρχουν στη γειτονιά της. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τη σημασία των κτιρίων που αναφέρονται στον πίνακα, προτού ακούσεις την ηχογράφηση. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Αναφέρει: blocks of flats, cinema, internet café, fast food restaurant, metro station. IT s up to you Εάν η άσκηση αυτή σου φαίνεται εύκολη, γύρισε στην Άσκηση 8 στη σελίδα 167. Ακούγοντας την ηχογράφηση, θα καταγράψεις τα κτίρια που υπάρχουν στη γειτονιά της Ελένης. Μην ανησυχείς εάν δεν καταλαβαίνεις όλα όσα ακούς στην ηχογράφηση. Προσπάθησε να απομονώσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. 5

7 GRAMMAR LINK ΣΕΛΙΔΕΣ 0-1 ΑΣΚΗΣΗ 1.6 Η Άσκηση 1 αναφέρεται στον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών. Ποιος είναι ο πληθυντικός των ουσιαστικών του πίνακα; Διαβάζοντας ξανά τα κείμενα της Ενότητας ή μελετώντας τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ παρακάτω, θα μπορέσεις να βρεις τις λέξεις αυτές. Προσπάθησε με τον συμμαθητή ή τη συμμαθήτριά σου να βρείτε τις καταλήξεις του πληθυντικού των ουσιαστικών και να συμπληρώσετε τον κανόνα στο δεξιό μέρος του πίνακα. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο Παράρτημα Γραμματικής (Grammar Appendix) στη σελίδα 146 του σχολικού βιβλίου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: city cities house houses church churches shop shops child children Οι καταλήξεις του πληθυντικού λοιπόν είναι: -s / -es / -ies ή ανώμαλες (irregular). UNIT ΑΣΚΗΣΗ.63 Με την Άσκηση μαθαίνεις πώς να λες εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι σε ένα μέρος. Αντιστοίχισε το there is / there isn t / is there? και το there are / there aren t / are there? με τα a και b τον ενικό (singular) ή τον πληθυντικό (plural) αριθμό των ουσιαστικών. Πώς σχηματίζουμε ερωτήσεις (questions) και αρνήσεις (negatives) με τις εκφράσεις αυτές; Μελέτησε τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ , για να βρεις τις απαντήσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: There s / There isn t / Is there... b. There are / There aren t / Are there... a. We form questions by changing the order of there and is / are (σχηματίζουμε ερωτήσεις αλλάζοντας τη σειρά του there και του is ή are ). We form negatives by adding not to is / are (σχηματίζουμε αρνήσεις προσθέτοντας not στο is ή are )..64 Παρατήρησε επίσης πώς χρησιμοποιείται το some και το any. Μελετώντας τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ.9-.1 παρακάτω, θα μπορείς κι εσύ να τα χρησιμοποιείς σωστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς επίσης να ανατρέξεις στο Παράρτημα Γραμματικής (Grammar Appendix) στη σελίδα 146 του σχολικού βιβλίου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: We use some in statements. We use any in negatives. We normally use any in questions. 53

8 UniT ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Some και any.9 Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 1. στα μετρήσιμα ουσιαστικά (αυτά δηλαδή που μετριούνται και έχουν πληθυντικό αριθμό), π.χ. book books, cinema cinemas και. στα μη μετρήσιμα ουσιαστικά (αυτά δηλαδή που δεν αριθμούνται και απαντιούνται μόνο στον ενικό αριθμό), π.χ. information, practice, sugar..10 Για να αναφερθούμε σε ένα μετρήσιμο ουσιαστικό στον ενικό αριθμό, συνήθως χρησιμοποιούμε το αόριστο άρθρο a ή an, ενώ για να αναφερθούμε στον πληθυντικό αριθμό, χρησιμοποιούμε έναν αριθμό ή το some (ή any): There s a sports centre in our neighbourhood. And there are some cinemas and two theatres. Το a χρησιμοποιείται πριν από λέξη που ξεκινά με ήχο συμφώνου (π.χ. a hotel, a car), ενώ το an χρησιμοποιείται πριν από λέξη που ξεκινά με ήχο φωνήεντος (π.χ. an interesting book)..11 Για να αναφερθούμε σε ένα μη μετρήσιμο ουσιαστικό (πάντοτε στον ενικό αριθμό), χρησιμοποιούμε το some (ή any): Can you give me some information please? There isn t any coffee at home..1 Το some χρησιμοποιείται συνήθως στις καταφατικές προτάσεις, ενώ το any χρησιμοποιείται στις αρνητικές. Εάν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι ρωτώντας, τότε χρησιμοποιούμε το some, ενώ στις απλές ερωτήσεις συνήθως χρησιμοποιούμε το any: There are some pubs near here. Would you like some milk? Are there any cinemas in your town? There aren t any shops in my neighbourhood. Ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών (Plural number).13 Στα αγγλικά, ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών (των λέξεων δηλαδή που αναφέρονται σε ένα πρόσωπο, ένα πράγμα ή μία κατάσταση) σχηματίζεται προσθέτοντας την κατάληξη -s στον ενικό αριθμό του ουσιαστικού: book books shop shops.14 Στην περίπτωση που το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -s, -ss, -sh, -ch, -x ή -o, τότε προσθέτουμε την κατάληξη -es (προφέρεται /-ις/ και μετά το -o /-ς/): class classes τάξη, τάξεις church churches εκκλησία, εκκλησίες Εξαιρέσεις: zoo zoos ζωολογικός κήπος, ζωολογικοί κήποι piano pianos πιάνο, πιάνα video videos βιντεοταινία, βιντεοταινίες 54

9 ΜΑΘΑΙΝΩ.15 Εάν το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, τότε μετατρέπουμε το y σε i και προσθέτουμε την κατάληξη -es: city cities πόλη, πόλεις country countries χώρα, χώρες αλλά: boy boys αγόρι, αγόρια.16 Εάν το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -f ή -fe, τότε αφαιρούμε το -f ή -fe και προσθέτουμε την κατάληξη -ves: shelf shelves ράφι, ράφια knife knives μαχαίρι, μαχαίρια Εξαίρεση: roof roofs σκεπή, σκεπές.17 Ορισμένα ουσιαστικά σχηματίζουν ανώμαλο πληθυντικό, χωρίς -s: child children παιδί, παιδιά man men άνδρας, άνδρες woman women γυναίκα, γυναίκες foot feet πόδι, πόδια tooth teeth δόντι, δόντια mouse mice ποντίκι, ποντίκια sheep sheep πρόβατο, πρόβατα fish fish ψάρι, ψάρια louse lice ψείρα, ψείρες και person people άνθρωπος / άτομο, άνθρωποι UNIT There is (a/the) και there are.18 Εάν θέλουμε να αναφέρουμε τι υπάρχει κάπου, χρησιμοποιούμε την έκφραση there is / there s (a / the) (υπάρχει) ή there are (υπάρχουν). Στην άρνηση οι εκφράσεις αυτές γίνονται αντίστοιχα there is not / there isn t (a / the) (δεν υπάρχει) και there are not / there aren t (δεν υπάρχουν): There s a cinema in my neighbourhood, but there isn t any theatre. There are three books on the desk. There aren t any pens..19 Ο ερωτηματικός τύπος των εκφράσεων αυτών σχηματίζεται με την αντιστροφή του is ή are και του there: Are there any shops in the neighbourhood? Is there a bank near your home? ΑΣΚΗΣΗ 3.65 Στην Άσκηση 3 θα διεξαγάγεις τη δική σου έρευνα: θα επιλέξεις πρώτα τα 6 εκείνα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη δική σου ιδανική γειτονιά και στη συνέχεια θα ρωτήσεις τους συμμαθητές σου για τη δική τους ιδανική γειτονιά. Άκουσε την ηχογράφηση ή διάβασε τον διάλογο από το βιβλίο σου, για να δεις με ποιον τρόπο θα ρωτήσεις κι εσύ τους συμμαθητές σου για να ολοκληρώσεις την έρευνά σου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που προτιμούν οι περισσότεροι συμμαθητές σου; Μπορείς να μιλήσεις για την ιδανική γειτονιά τη δική σου ή του φίλου/της φίλης σου; 55

10 UniT ΜΑΘΑΙΝΩ.66 Η Άσκηση 4 αναφέρεται σε ένα σημαντικό στοιχείο που χρησιμοποιούμε στις περιγραφές μας: στις τοπικές προθέσεις (prepositions of place). Για να μπορείς να προσδιορίσεις τη θέση ατόμων και αντικειμένων, χρειάζεσαι τις τοπικές προθέσεις. Εκτός από τις βασικές προθέσεις που δηλώνουν α) τη θέση ή τη στάση σε κάποιο μέρος (at), β) τη θέση στο εσωτερικό (in), ή γ) τη θέση επάνω (on), υπάρχουν και άλλες προθέσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες θέσεις: in front (of) [μπροστά (από)] near [κοντά (σε)] behind [πίσω (από)] between (μεταξύ) next to [δίπλα (σε)] opposite [απέναντι (από)] ΑΣΚΗΣΗ 4.67 Στην Άσκηση 4 η καθηγήτρια της Ελένης θέλει να μιλήσει στα παιδιά για τις τοπικές προθέσεις χρησιμοποιώντας κάρτες παρουσίασης αλλά της έπεσαν στο πάτωμα και ανακατεύτηκαν. Για να τη βοηθήσει, η Ελένη τις μαζεύει με τη σειρά που της λέει η καθηγήτριά της. Άκουσε την ηχογράφηση, για να βάλεις τις κάρτες στη σωστή σειρά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. in front of,. between, 3. next to, 4. opposite, 5. behind, 6. near SPEAKING ΣΕΛΙΔA1 ΑΣΚΗΣΗ 1.68 Με την Άσκηση 1 μαθαίνεις κι εσύ να μιλάς για τη θέση αντικειμένων και κτιρίων, χρησιμοποιώντας τις τοπικές προθέσεις. Η Εύα έχει σχεδιάσει τον κεντρικό δρόμο της γειτονιάς της, που είναι γεμάτος καταστήματα. Μπορείς να μιλήσεις για τη θέση των καταστημάτων και των αντικειμένων που σε ρωτάει; Χρησιμοποίησε τις προθέσεις που έμαθες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: The bank is next to the bakery / opposite the bookshop. The block of flats is behind the cinema. The internet café is next to the cinema / opposite the sports centre. The bench is in front of the bakery and the bank. The bookshop is next to the cinema / opposite the bank. The bakery is between the sports centre and the bank / opposite the cinema. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις στον συμμαθητή / στη συμμαθήτριά σου ή να απαντήσεις εσύ στις δικές τους ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε για τη θέση των καταστημάτων ή άλλων κτιρίων γύρω από το σχολείο σας. ΑΣΚΗΣΗ.69 Στην Άσκηση θα προσπαθήσετε να βρείτε τις διαφορές στα σχέδια δύο μαθητών, οι οποίοι θέλησαν να σχεδιάσουν τη γειτονιά τους. Όμως και οι δύο έχουν διαφορετική εικόνα για τη γειτονιά τους! 56

11 Θα εργαστείτε σε ζευγάρια. Ο Μαθητής Α θα γυρίσει στη σελίδα 13 του σχολικού βιβλίου και ο Μαθητής Β στη σελίδα 133. Διαβάστε τα παραδείγματα, για να δείτε πώς θα ζητήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να βρείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. In picture A, there s a cinema next to a house. In picture B, there s a cinema next to the bank.. In picture A, there s a bus stop. In picture B, there s a Metro station. 3. In picture A, there s a block of flats behind the house. In picture B, there s a block of flats behind the cinema. 4. In picture A, there s a post office next to the supermarket. In picture B, there is a playground next to the supermarket. UNIT IT s up to you Εάν νομίζεις ότι η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και δεν γνωρίζεις πώς θα ρωτήσεις τον συμμαθητή / τη συμμαθήτριά σου για να βρεις όλες τις διαφορές, γύρισε στην Άσκηση 9 στη σελίδα 167 όπου υπάρχει παράδειγμα για τη μία από τις τρεις διαφορές. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. In picture A, there s a cinema next to a house. In picture B, there s a cinema next to the bank.. In picture A, there s a block of flats behind the house. In picture B, there s a block of flats behind the cinema. 3. In picture A, there s a post office next to the supermarket. In picture B, there is a playground next to the supermarket. PROJECT ΣΕΛΙΔA προετοιμαζομαι.70 Στο Project θα μάθετε να μιλάτε και να γράφετε με λεπτομέρειες σαν ομάδα για τη γειτονιά σας ή για τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Κάθε μέλος της ομάδας θα ήταν καλύτερα να αναλάβει να ασχοληθεί με έναν από τους τρόπους παρουσίασης (τον χάρτη, τις φωτογραφίες ή το σχεδιάγραμμα της γειτονιάς του / τις φωτογραφίες ή τα κείμενα για τα αγαπημένα αντικείμενά του), για να προετοιμαστείτε για τη δεύτερη φάση της εργασίας. Σε γενικές γραμμές, όταν εργάζεστε σε ομαδικές εργασίες θα ήταν καλό να αναλαμβάνει καθένας από εσάς ένα μέρος της διαδικασίας, ώστε όταν συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία να μπορείτε να έχετε μια συνολική εικόνα και να την παρουσιάσετε στην τάξη. Αυτή εξάλλου είναι και η έννοια της ομαδικής εργασίας. PROJECT.71 Για τη γειτονιά σας, αφού συγκεντρώσετε τις φωτογραφίες, τα σχέδια ή τους χάρτες, θα μπορέσετε να γράψετε ένα για να το βάλετε στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-notice board) ή να προετοιμάσετε μια προφορική παρουσίαση στην τάξη. Το σας μπορεί να περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές φωτογρα- 57

12 UniT φίες ή σκαναρισμένα σχέδια. Η προφορική παρουσίασή σας μπορεί να είναι ηχογραφημένη αντί για «ζωντανή». Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να την εμπλουτίσετε με ανάλογη μουσική. Για τα αγαπημένα σας αντικείμενα, συγκεντρώστε τις φωτογραφίες και τα κείμενά σας για να σχεδιάσετε την αφίσα σας. Θα τα παρουσιάσετε στην τάξη και θα βάλετε την αφίσα σας στον Πίνακα Ανακοινώσεων. TIP Μην ξεχνάς να τοποθετείς ένα αντίγραφο των ομαδικών εργασιών στις οποίες συμμετέχεις στο portfolio σου. SELF-ASSESSMENT ΣΕΛΙΔΕΣ 3-4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 &.7 Για τις ασκήσεις Vocabulary Link 1 και θα χρειαστεί να επαναλάβεις το λεξιλόγιο της ενότητας, κυρίως τις λέξεις που αναφέρονται στα κείμενα των τριών μαθημάτων. ΑΣΚΗΣΗ 3.73 Για την άσκηση Grammar Link 3 θα χρειαστεί να επαναλάβεις κυρίως τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ.1-.4 (ρήμα to be), Γ.5-.8 (have got), Γ.9-.1 (some / any) και Γ (there is / there are). ΑΣΚΗΣΗ 4.74 Για την άσκηση Communication 4 θα πρέπει να προσέξεις καλά τις ερωτήσεις (ποιο βοηθητικό ρήμα χρησιμοποιείται και σε ποιον αριθμό ενικό ή πληθυντικό ), για να επιλέξεις τη σωστή απάντηση. CAN-DO CHECKLIST.75 Στο Can-do Checklist, θα επιλέξεις πόσο καλά μπορείς να κάνεις καθένα από τα a-h. Μην κλέψεις! Να δώσεις ειλικρινείς απαντήσεις, που θα σε βοηθήσουν να καλύψεις τα κενά σου και να προσδιορίσεις τι ακριβώς χρειάζεται να επαναλάβεις, προτού προχωρήσεις στην επόμενη ενότητα. FOCUS ON SPEAKING STRATEGIES TIP.76 Μελέτησε τα Speaking Strategies και σημείωσε ποια από αυτά χρησιμοποίησες στις ασκήσεις αυτής της ενότητας. Διάβασέ τα στα ελληνικά στην Επεξηγηματική Παρατήρηση Ε.4, στο Μάθημα αυτής της ενότητας. Ποιο από αυτά θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις στο μέλλον; 58

13 UNIT Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδιου εργασιων (workbook) Στην Ενότητα θα: ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ το της Sarah για τον εαυτό της αποσπάσματα από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες πινακίδες και ταμπέλες από διάφορα μέρη το άρθρο της Jill για το Λονδίνο ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: σπορ χώρες και εθνικότητες συλλογές επίθετα που περιγράφουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα κτίρια ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ: του ρήματος to be του have got του πληθυντικού των ουσιαστικών του there is και there are των a / an, some / any των τοπικών προθέσεων ΓΡΑΨΕΙΣ ένα για τον εαυτό σου σημειώσεις για διάσημες συλλογές ένα για τη συλλογή σου μια παράγραφο για τη γειτονιά μιας μαθήτριας Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 7-1 ΣΕΛ keyboards /κίμπο ρ ΝΤς/ πληκτροφόρα όργανα (π.χ. πιάνο).454 nice /νάις/ καλός, καλοσυνάτος Everybody loves James. He s very nice with all..455 tall /τολ/ ψηλός.456 pool /που λ / πισίνα.457 keep in touch /κιπ ι ν τ α τσ/ διατηρώ επαφή (εδώ, προστακτική: κράτα επαφή, μη χαθείς) I write s to my keypals to keep in touch with them..458 the odd one out /δι ο ΝΤ ουά ν ά ου τ/ (βγάλε) αυτό που δεν ταιριάζει έξω.459 continent /κ ό ντ ι νεντ/ ήπειρος (γεωγρ.).460 Finland /φ ί νλανντ/ Φιλανδία (χώρα).461 Finnish /φ ί ν ι Σ/ Φιλανδός, φιλανδικός.46 Swedish /σ ου ίντ ι Σ/ Σουηδός, σουηδικός.463 beginning /μπιγκ ί ν ι ν γκ / αρχή, έναρξη.464 be it /μπι ι τ/ είτε είναι ας είναι.465 paper napkin /πέιπ ε(ρ) νάπκ ι ν/ χαρτοπετσέτα.466 postcard /πό ου στκα ρ ΝΤ/ καρτ-ποστάλ, ταχυδρομική κάρτα I send postcards to my friends from everywhere I go..467 doll /ΝΤο λ / κούκλα.468 fewer /φιού ε(ρ) / λιγότερα (σε αριθμό).469 (neck) ties /(νεκ) τά ις / γραβάτες.470 Prime Minister /πρά ι μ μ ί ν ι στ ε(ρ) / Πρωθυπουργός.471 has sent (him) /χας σεντ (χ ι μ)/ του έχει στείλει My keypal has sent me beautiful photos of his neighbourhood..47 bag /μπαγκ/ τσάντα, σακούλα.473 everywhere /έβριγ ου έ α(ρ) / παντού, οπουδήποτε.474 grocer /γκρόσ ε(ρ) / μπακάλης, παντοπώλης.475 clothes shop /κλ όου δς Σοπ/ κατάστημα ρούχων.476 famous /φέιμ ου ς/ διάσημος, φημισμένος Sting is a famous British singer..477 designer boutique /ΝΤιζάιν ε(ρ) μπουτίκ/ μπουτίκ (με ρούχα) σχεδιαστών.478 own /ό ου ν/ (κατ)έχω, έχω στην ιδιοκτησία 59

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

nathens.gr ilto.h www

nathens.gr ilto.h www www.hiltonathens.gr Mεγάλοι Συνεργάτες: KX_BonusPremium-Margartri_480x330-Sal.indd 1 3/28/11 12:18 PM hilton (all).ps Back - 1 T1-2011/04/06 10:54:04 Black CyanMagentaYellow hilton (all).ps Front - 2 T1-2011/04/06

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ»

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ» ... take off with ΤΕΥΧΟΣ Νο 8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ISSUE Νο 8 SUMMER 2010 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR COMPLIMENTARY ISSUE TOΥΡΚΙΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ «ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS Τμήμα Επιστημών της Αγωγής EDG 599: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Συνάντηση 11 η : Κωδικοποίηση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Διδάσκων: Δρ Ιάσονας Λαμπριανού Αναγνώσματα

Διαβάστε περισσότερα

Artwork: k.georgantas@gmail.com

Artwork: k.georgantas@gmail.com Artwork: k.georgantas@gmail.com 2 jeanpaulgaultier.com 6 18 26 32 55 ENGLISH SECTION 28 WELCOME TO GREECE: This is a locals experience of what summer brings along. It is about things that nobody dears

Διαβάστε περισσότερα

Εύρηκα! Όταν οι απόφοιτοι ερευνούν, οι επιστήμες προοδεύουν ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εύρηκα! Όταν οι απόφοιτοι ερευνούν, οι επιστήμες προοδεύουν ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ερμης ΤΡIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY AΠOΦOITΩN KOΛΛEΓIOY AΘHNΩN TEYXOΣ Nο 51, ΠEPIOΔOΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔIEYΘ. ΣAKA: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 15-154 52 ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ PRESS POST X + 7 T S P O S S E P

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 E GREEC + EE C SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 www.licensingnow.gr GREECE + CEE EDITORIAL Editor Tina Stathopoulou Subscriptions Creative Director Athina Konstantarogianni Writers

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape ΤΕΥΧΟΣ/ ISSUE04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2008 my travel for

Διαβάστε περισσότερα

Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu

Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu wip12 Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Το χωριό μας Χριστούγεννα 2011 στη Χόμορη Παρόλη την οικονομική κρίση, οι «λιγοστοί»

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Ο ΤΣΕΝ ΚΑΪΓΚΕ, Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, Ο ΓΚΙΓΙΟΜ ΛΟΡΑΝ ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΕΤ ΛΙΟΥΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΟΣΑ ΕΖΗΣΑΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006 Αρ. φύλλου 198

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα