Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!"

Transcript

1 LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα τον ερχόμενο μήνα (έκφραση που υποδηλώνει μέλλοντα).306 (on) a student exchange programme /( ο ν) ε στ ι ούντ ε ντ εξτσέ ι ντζ πρόγκραμ/ (με) πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών.307 4U = for you /φ ο(ρ) γ ι ου/ (συμβ.) για εσένα, για τον εαυτό σου.308 where do you live? /γ ου έ α(ρ) ΝΤ ου γ ι ου λ ι β/ πού μένεις;.309 where is it? /γ ου έ α(ρ) ι ζ ι τ/ πού είναι;.310 send (me) /σένντ μι/ στείλε (μου) Send me an with your photo..311 xxx (συμβ.) φιλάκια.31 has (Helen) answered? /χαζ ( χ έλεν) άνσ ερ ΝΤ/ έχει απαντήσει (η Έλεν) ; (παρακείμενος).313 I ve just got /ά ι β τζαστ γκ ο τ/ μόλις πήρα (εδώ, παρακείμενος) I ve just got an from my e-friend in Ireland..314 the most beautiful /δε μ ο στ μπι ού τ ι φ ουλ / ο πιο όμορφος, η πιο όμορφη Greece is one of the most beautiful countries in the world..315 under /άνντ ε(ρ) / κάτω (από).316 the Acropolis /δι ακρ ό π ο λ ι ς/ η Ακρόπολη The new Museum is under the Acropolis..317 especially / ε σπέσ ια λι/ ειδικά, ιδιαίτερα Greek islands are beautiful, especially in the summer..318 at night / α τ νά ι τ/ το βράδυ I don t often go out at night..319 I m sure /ά ι μ Σ ου(ρ) / είμαι σίγουρος.30 you ll love it /γι ου λ λαβ ι τ/ θα σου αρέσει πολύ, θα την αγαπήσεις (μέλλοντας) It s a fantastic place! I m sure you ll love it!.31 near /νί α(ρ) / κοντά.3 there is(n t) /δέ α(ρ) ιζ(ντ)/ (δεν) υπάρχει There is a nice tavern in our neighbourhood..33 there are(n t) /δέ α(ρ) ά (ρ) (ντ)/ (δεν) υπάρχουν There are four of us in our family: my father, my mother, my sister and I..34 wide /γ ου ά ι ΝΤ/ φαρδύς, πλατύς.35 streets /στ ρι τς/ δρόμοι, οδοί.36 traditional /τ ρα ΝΤ ί Σι ο ν αλ / παραδοσιακός Metsovo is a traditional village at the heart of Greece..37 church /τσ έ(ρ) τσ/ εκκλησία.38 art-and-craft shop /α (ρ) τ ε ν ΝΤ κ ρ αφτ Σ ο π/ κατάστημα ειδών τέχνης.39 restaurant /ρέστ ο ρ α ντ/ εστιατόριο.330 night clubs /νά ι τ κλ α μπς/ νυκτερινά κέντρα διασκέδασης.331 tourist information centre /τ ούρι στ ι νφ ο(ρ) μέισ ο ν σ έ ντ ε(ρ) / κέντρο πληροφόρησης τουριστών.33 because /μπικόζ/ διότι, επειδή I love History because it s my favourite subject at school..333 get (information about) /γκετ ( ι νφ ο(ρ) μέισ ο ν α μπά ου τ)/ παίρνω (πληροφορίες για) If you want to visit Paris, get information about it first..334 places to visit /πλέ ι σις του β ί ζ ι τ/ (ποια) μέρη να επισκεφτούν There are a lot of places to visit in my country..335 Art Museum /α (ρ) τ μι ου ζί ε μ/ Μουσείο Τέχνης.336 spend (time) /σπενντ (τά ι μ)/ περνάω, ξοδεύω (χρόνο) At the weekends, he spends his time playing computer games..337 (at the) weekends /( α τ δ ε ) γ ου ίκ ε νντς/ (τα) σαββατοκύριακα.338 always /όλγ ουε ϊς/ πάντα, πάντοτε In the summer, there are always a lot of tourists on this island..339 pottery /π ό τ ε ρι/ κεραμική.340 film /φ ι λμ/ ταινία, φιλμ.341 I m sending you /ά ι μ σένντ ι ν γκ γι ου / σου στέλνω I m sending you a photo of my family..34 CU = See you! /σι γι ου / θα σε δω.343 visit /β ί ζ ι τ/ επισκέπτομαι.344 architecture /άρκ ι τ ε κτσ ου(ρ) / αρχιτεκτονική The local architecture on this island is really beautiful..345 local (food) /λόκ αλ (φουντ)/ τοπικό (φαγητό) 47

2 UniT.346 will he find? /γ ουί λ χι φά ι νντ/ θα βρει; (ερώτηση, μέλλοντας).347 buildings /μπ ί λντ ι νγκς/ κτίρια.348 extra /έξτρ α / επιπλέον, πλεονάζον I want extra cheese in my pizza..349 Keep silent! /κιπ σά ι λ ε ντ/ Ησυχία! Μη μιλάτε! Please keep silent! The students are doing a test now..350 don t touch /ΝΤ ο(ου) ντ τάτσ/ μην αγγίζετε (αρνητ. προστακτική) Don t touch the plate; it s very hot!.351 stamp /σταμπ/ γραμματόσημο.35 breakfast /μπ ρ έκφ α στ/ πρόγευμα.353 floor /φλο ο(ρ) / πάτωμα, όροφος My room s on the first floor..354 toilets /τό ι λετς/ τουαλέτες.355 free (drinks) /φρι (ΝΤρ ι νκς)/ δωρεάν (ποτά) At the wine festival you can drink as much wine as you want; it s free..356 post office /πό ου στ ό φ ι ς/ ταχυδρομείο.357 cinema /σ ί ν ε μα/ κινηματογράφος.358 library /λά ι μπ (ρ)αρι / βιβλιοθήκη (κτίριο).359 hotel /χο ου τ έλ / ξενοδοχείο.360 shopping centre /Σόπ ι ν γκ σέντ ε(ρ) / εμπορικό κέντρο The new shopping centre is fantastic! You can buy lots of things there!.361 pub /π α ΜΠ/ παμπ, μπιραρία.36 early /έ ρ λι/ νωρίς (L).363 record / ρ ικό ρ ΝΤ/ ηχογραφώ, εγγράφω You can record your favourite TV programme on the video..364 presentation /π ρε ζ ε ντέ ι Σ ο ν/ παρουσίαση.365 block of flats /μπλ ο κ ο φ φλατς/ πολυκατοικία (πληθ. blocks of flats).366 theatre /θίατ ε(ρ) / θέατρο.367 Metro station /μέτρ οου στέ ι Σ ο ν/ σταθμός Μετρό.368 bank /μπανκ/ τράπεζα.369 bookshop /μπ ού κσ ο π/ βιβλιοπωλείο.370 Internet café καφετέρια με χρήση διαδικτύου.371 fast-food restaurant /φαστ φ ου ΝΤ ρ έ στ ο- ρα ντ/ εστιατόριο γρήγορου φαγητού.37 kiosk /κιοσκ/ περίπτερο.373 everything /έβ ρ ιθ ι ν γκ / τα πάντα, οτιδήποτε.374 (οn the) tape /( ο ν δε) τέιπ/ (στην) ταινία, (στην) ηχογράφηση.375 pick /π ι κ/ διαλέγω, επιλέγω.376 I ll tell you /ά ι λ τ έ λ γιου/ θα σου πω (μέλλοντας) (L).377 actually /άκτσου α λι/ πράγματι, στην ουσία (L) I want two stamps. No, actually I need four..378 in the square / ι ν δε σκ ου έ α(ρ) / στην πλατεία (L).379 usually /γιούζ ου αλι/ συνήθως (L).380 all kinds of (shops) /ολ κάινντς οφ (Σοπς)/ όλα τα είδη (καταστημάτων) (L).381 problem /πρ ό μπλεμ/ πρόβλημα (L).38 it s a pity / ι τς α πίτι/ είναι κρίμα (L).383 my place /μάι πλέις/ το σπίτι μου (L).384 what is like? /γ ουά τ ι ζ λά ι κ/ πώς είναι ; / πώς μοιάζει ; (L).385 plural (form) /πλ ούραλ (φο (ρ) μ)/ πληθυντικός αριθμός ΣΕΛ noun /νά ου ν/ ουσιαστικό (γραμμ.).387 ending /ένντ ι ν γκ / κατάληξη τέλος.388 irregular /ι ρ έγκ ιου λ α(ρ) / ανώμαλος, αντικανονικός.389 exist /εκζ ί στ/ υπάρχω, υφίσταμαι Does Father Christmas really exist?.390 singular (noun) /σ ί νγκι ου λ α(ρ) (νά ου ν)/ (ουσιαστικά) ενικού αριθμού.391 (how) do we form (questions)? (πώς) σχηματίζουμε (ερωτήσεις);.39 statement /στέ ι τμεντ/ δήλωση, καταφατική πρόταση.393 mark /μα (ρ) κ/ σημειώνω Mark the photos you want to delete from your phone..394 what is important to (you) /γ ουά τ ιζ ι μπό (ρ) τ α ντ τ ου (γι ου )/ τι είναι σημαντικό για (εσένα) A sports centre is very important to me, because I m quite sporty!.395 each other /ιτσ άδ ε(ρ) / ο ένας τον άλλο This is my friend, Tony. Tony, this is Elina. Do you know each other?.396 most (students) /μ όου στ (στι ού ΝΤ ε ντς)/ οι περισσότεροι (μαθητές) Most students don t like maths..397 prefer /πριφ έ(ρ) / προτιμώ I like pop but I prefer rock music..398 park /πα (ρ) κ/ πάρκο χώρος στάθμευσης There aren t many parks in Athens today..399 preposition (of place)/ (τοπική) πρόθεση.400 dropped /ΝΤ ρ όπτ/ έριξε (κάτω), του έπεσαν (αόριστος) Be careful! You dropped your pen..401 flashcards /φλάσκα (ρ) ΝΤς/ (εκπαιδευτικές) κάρτες παρουσίασης μαθήματος.40 today s (lesson) /τ ου ΝΤέις (λέσ ο ν)/ το σημερινό (μάθημα) Today s lesson is very difficult..403 mixed up /μ ι ξτ α π/ ανακατεμένος.404 in front (of) / ι ν φρ ο ντ ( ο φ)/ μπροστά (από).405 behind /μπιχά ι νντ/ πίσω (από).406 between /μπιτ ου ΐν/ μεταξύ.407 opposite / ό π ο ζ ι τ/ απέναντι (από).408 ball /μπο λ / μπάλα.409 main street /μέ ι ν στ ρ ιτ/ κεντρικός δρόμος 48

3 ΣΕΛ bench /μπέντσ/ παγκάκι, πάγκος.411 bakery /μπέ ι κε ρ ι/ αρτοποιείο, φούρνος.41 action movies /άκσ ιο ν μ ού βις/ (κινηματογραφικές) ταινίες δράσης.413 it s (your) turn (to) /ιτς (γι ο(ρ) ) τ ε(ρ) ν (τ ου )/ είναι σειρά (σου) (να) It s your turn to play now..414 orally /ό ρ αλι/ προφορικά.415 cassette recorder /κασέτ ρικό ρ ΝΤ ε(ρ) / κασετόφωνο (εγγραφής).416 present (it) live /π ρ ιζέντ ( ι τ) λά ι β/ (το) παρουσιάζω ζωντανά.417 make a poster /μέ ι κ ε πό ου στ ε(ρ) / δημιουργώ μια αφίσα.418 put (the poster) on display /π ου τ (δε πό ουστ ε(ρ) ) ο ν ΝΤ ι σπλέι/ επιδεικνύω, δείχνω (την αφίσα).419 portfolio /πο (ρ) τφόλ ι ο ου / χαρτοφυλάκιο, συλλογή εγγράφων.40 keep /κιπ/ κρατώ, διατηρώ She keeps her collection of thimbles in a special case..41 organise /όργκ α να ϊ ζ/ οργανώνω, διοργανώνω My classmates are organising a party for Saturday..4 decide /ΝΤισά ι ΝΤ/ αποφασίζω In a few years, you have to decide what to study..43 self-assessment /σ ελ φ ασέσμ ε ντ/ αυτοαξιολόγηση.44 definition /ΝΤεφ ι νίσ ιο ν/ ορισμός (λέξης), προσδιορισμός.45 narrow /νά ρ ο ου / στενός This street is very narrow. One car can only pass at a time..46 a place where... ένα μέρος όπου A sports centre is a place where you can do sports..47 (the) area (around) /(δι) έ ρ ια ( α ρά ου νντ)/ (η) περιοχή (γύρω από) The area around the Acropolis is very popular..48 point /πόιντ/ βαθμός.49 eye /άι/ μάτι.430 communication /κ ο μι ου ν ι κέ ι Σ ο ν/ επικοινωνία The mobile phone is the easiest form of communication..431 answer key /άνσ ε(ρ) κι/ απαντήσεις, λύσεις.43 true /τρ ου / αληθινός, σωστός You don t like maths. It s not true; I love it..433 can-do checklist /κ α ν ΝΤ ου τσέκλ ι στ/ κατάλογος επιλογής όσων μπορώ να κάνω.434 revise /ριβά ι ζ/ κάνω επανάληψη, επανεξετάζω.435 become better /μπικ ά μ μπέτ ε(ρ) / γίνομαι καλύτερος You have to study more if you want to become better..436 what should I? /γ ουά τ ΣουΝΤ άι/ Τι θα έπρεπε (εγώ) να ; What should I do to learn English?.437 I must /άι μ α στ/ πρέπει (εγώ) να It s cold outside. You must take a pullover with you..438 try /τ ρ άι/ προσπαθώ δοκιμάζω.439 harder /χ ά(ρ) ΝΤ ε(ρ) / σκληρότερα, εντονότερα (συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος hard /χ ά(ρ) ΝΤ/ σκληρά) You must try harder if you want to become a better student..440 focus (on) /φ ό κ α ς ( ο ν)/ επικεντρώνομαι, εστιάζω (σε) Focus on the vocabulary. It s very difficult..441 speaking skills /σπίκ ι ν γκ σκ ι λς/ δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, παραγωγής προφορικού λόγου.44 that have helped (you) που (σε) έχουν βοηθήσει (παρακείμενος).443 strategy /στ ρ άτετζι/ στρατηγική.444 in the future / ι ν δε φι ού τσ ε(ρ) / στο μέλλον, από εδώ και στο εξής I have to study harder in the future..445 what you have to do /γ ουά τ γι ου χαβ τ ου ΝΤ ου / τι έχεις (πρέπει) να κάνεις What you have to do is practise as much as you can..446 as much as (possible) /ας μ α τσ ας (πόσ ι μπλ)/ όσο (το δυνατόν) περισσότερο.447 don t miss (your) chance /ΝΤ ο(ου) ντ μις (γιο (ρ) ) τσάνς/ μη χάσεις την ευκαιρία (σου) Don t miss your chance to practise the language when you meet English-speaking people..448 practise /π ρ άκτ ι ς/ εξασκούμαι, κάνω πρακτική εξάσκηση.449 repeat / ρ ιπίτ/ επαναλαμβάνω.450 paraphrase /πάραφρε ϊ ζ/ παραφράζω, εξηγώ με περισσότερα λόγια If you don t know a word, then try to paraphrase it..451 great help! /γκ ρ έ ι τ χε λ π/ σπουδαία βοήθεια!.45 I ll try /ά ι λ τ ρ άι/ θα προσπαθήσω (μέλλοντας) I ll try to speak more. UNIT 49

4 UniT ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ READING ΣΕΛΙΔA 18 ΜΑΘΑΙΝΩ.51 Ο τίτλος του τρίτου μαθήματος είναι Feel at home! (Σαν στο σπίτι σου!) και αποτελεί ιδιωματική έκφραση. Άλλες ιδιωματικές εκφράσεις με το home είναι: Make yourself at home! (Βολέψου! / Νιώσε άνετα!), There s no place like home (Πουθενά σαν στο σπίτι σου / Σπίτι μου σπιτάκι μου), An Englishman s home is his castle (Καθένας (κυριολ. ένας Άγγλος) είναι βασιλιάς / αρχηγός στο σπίτι του)..5 Στο Reading μαθαίνεις να ξεχωρίζεις από τα μηνύματα των φίλων σου τις πληροφορίες που σου ζητούν και να απαντάς στις ερωτήσεις τους. Μαθαίνεις με τον τρόπο αυτό να ζητάς κι εσύ ανάλογες πληροφορίες από κάποιον άλλον. ΑΣΚΗΣΗ 1.53 Μελέτησε το λεξιλόγιο για το Reading 1 (Λ ), για να μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να μάθει ο Pablo. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Pablo ζητά να μάθει πληροφορίες για τη γειτονιά της Ελένης. (He wants to know about Helen s neighbourhood.).54 Η έκφραση 4U που χρησιμοποιεί αποτελεί φωνητική σύντμηση του for you. Όταν γράφουν μηνύματα οι νέοι, χρησιμοποιούν αρκετές τέτοιες συντμήσεις, όπως και το CU (= see you) στην απάντηση της Ελένης..55 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς; Μπορείς να δεις φωτογραφίες από γειτονιές στην εισαγωγή αυτής της Ενότητας (σελίδα 7). Μπορείς να βρεις πληροφορίες για τη δική σου γειτονιά;.56 Για ποιο λόγο έρχεται ο Pablo στην Ελλάδα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έρχεται με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών. Μέσω του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών (student exchange programme), μαθητές από διάφορα μέρη του κόσμου επισκέπτονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποια χώρα, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με άλλους μαθητές και ανθρώπους, να γνωρίσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους καθώς και τις συνήθειες και το σύστημα εκπαίδευσής τους. Έχεις ποτέ συμμετάσχει εσύ ή κάποιος άλλος μαθητής που γνωρίζεις σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών; Εάν ναι, μπορείς να μιλήσεις για την εμπειρία αυτή στους συμμαθητές σου. Εάν όχι, μπορείς να συλλέξεις πληροφορίες από το Internet (πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτησης Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών ) και να τις παρουσιάσεις στους συμμαθητές σου. 50 ΑΣΚΗΣΗ.57 Μελέτησε το λεξιλόγιο για το Reading (Λ ), για να μπορέσεις να δεις εάν η Ελένη απαντά σε όλες του τις ερωτήσεις, δίνοντας τις πληροφορίες που της ζήτησε.

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Ελένη απαντά στις ερωτήσεις του Pablo, αφού αναφέρει: α) πού είναι η γειτονιά της [where her neighbourhood is] (Plaka) β) πώς μοιάζει [what it is like] (under the Acropolis, beautiful, near the city centre, small streets with traditional houses, churches, art-and-craft shops, Museum, a lot of tourists) γ) ότι της αρέσει (that she likes it) δ) στέλνει στον Pablo μια φωτογραφία (she s sending Pablo a photo). Θα βρεις τον χάρτη του κέντρου της Αθήνας στη σελίδα 144 του σχολικού βιβλίου. UNIT ΑΣΚΗΣΗ 3.58 Στην Άσκηση 3 θα χρησιμοποιήσεις τον χάρτη του κέντρου της Αθήνας για να βρεις την περιοχή της Πλάκας, τη γειτονιά της Ελένης. Είναι το σπίτι της κοντά στην Ακρόπολη; (Is her house near the Acropolis?) Το σπίτι της είναι κάτω από την Ακρόπολη (Her house is under the Acropolis). Τι άλλα ιστορικά μνημεία υπάρχουν κοντά στο σπίτι της; (What other historical places are near her house?) Το Ηρώδειο, το θέατρο του Διονύσου, η πύλη του Αδριανού και ο ναός του Ολυμπίου Διός (The Odeon of Herodes, the Theatre of Dionysus, Hadrian s Arch, the Temple of Olympian Zeus). IT s up to you Εάν έχεις δυσκολίες να αναζητήσεις τα στοιχεία που θα ενδιαφέρουν τον Pablo, γύρισε στην Άσκηση 6 στη σελίδα 166, όπου θα πρέπει να επιλέξεις τα κατάλληλα μέρη στην Πλάκα στα οποία θα πάτε με τους φίλους σου, εφόσον θέλετε να κάνετε καθένα από τα a-d. Οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται και πάλι στο της Ελένης. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. restaurant b. art-and-craft shop c. tourist information centre d. Art Museum ΑΣΚΗΣΗ 4.59 Στην Άσκηση 4 πρέπει να προτείνεις τα μέρη της Πλάκας που θα ήθελε να επισκεφτεί ο Pablo, με δεδομένο ότι τον ενδιαφέρουν τα αξιοθέατα (the sights), η αρχιτεκτονική (the architecture) και το τοπικό φαγητό (the local food). Έχεις τα δεδομένα από το της Ελένης αλλά μπορείς να αναζητήσεις και περισσότερες πληροφορίες από το Internet. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Pablo will find the following places interesting to visit: the Acropolis, traditional houses, museums and churches, Greek restaurants. Εσύ έχεις πάει ποτέ στην Πλάκα; Την έχεις δει σε παλιές ελληνικές ταινίες. Τι γνωρίζεις για την περιοχή αυτή; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της; Διάβασε ξανά το e- mail της Ελένης και βρες κάποιους λόγους για τους οποίους η Πλάκα έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη σου. Π.χ. There are small streets with traditional houses. 51

6 UniT VOCABULARY LINK ΣΕΛΙΔA 19 ΑΣΚΗΣΗ 1.60 Στην Άσκηση 1 θα χρειαστεί να αντιστοιχίσεις τις πινακίδες 1-6 με τα κτίρια a-h. Υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο δεν αντιστοιχεί κάποια πινακίδα. Η ηχογράφηση θα σε βοηθήσει στην επιλογή σου. Μελετώντας το λεξιλόγιο για τη συγκεκριμένη άσκηση (Λ.347-Λ.361), θα δεις πόσο εύκολο είναι να καταλάβεις σε ποιο κτίριο αντιστοιχεί κάθε πινακίδα. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. post office 4. STAMPS b. tourist information centre. MAPS OF THE CITY c. art museum 3. DON T TOUCH THE PAINTINGS d. cinema Δεν αντιστοιχεί e. library 1. Keep silent f. hotel 5. BREAKFAST: g. shopping centre 6. Restaurant nd floor / Shops 1 st floor / Toilets h. pub 7. Free drinks from 4.00 to 5.00 IT s up to you Εάν νομίζεις ότι η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και δεν μπορείς να αντιστοιχίσεις όλες τις πινακίδες, γύρισε στην Άσκηση 7 στη σελίδα 167, στην οποία υπάρχουν τέσσερις πινακίδες για να αντιστοιχίσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: a. art museum 3. DON T TOUCH THE PAINTINGS b. tourist information centre 1. MAPS OF THE CITY c. shopping centre 4. Restaurant nd floor / Shops 1 st floor / Toilets d. hotel. BREAKFAST: ΑΣΚΗΣΗ.61 Στην Άσκηση η Ελένη ηχογραφεί μια παρουσίαση της γειτονιάς της. Ακολουθώντας την ηχογράφηση, θα επιλέξεις τα κτίρια που υπάρχουν στη γειτονιά της. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τη σημασία των κτιρίων που αναφέρονται στον πίνακα, προτού ακούσεις την ηχογράφηση. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Αναφέρει: blocks of flats, cinema, internet café, fast food restaurant, metro station. IT s up to you Εάν η άσκηση αυτή σου φαίνεται εύκολη, γύρισε στην Άσκηση 8 στη σελίδα 167. Ακούγοντας την ηχογράφηση, θα καταγράψεις τα κτίρια που υπάρχουν στη γειτονιά της Ελένης. Μην ανησυχείς εάν δεν καταλαβαίνεις όλα όσα ακούς στην ηχογράφηση. Προσπάθησε να απομονώσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. 5

7 GRAMMAR LINK ΣΕΛΙΔΕΣ 0-1 ΑΣΚΗΣΗ 1.6 Η Άσκηση 1 αναφέρεται στον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών. Ποιος είναι ο πληθυντικός των ουσιαστικών του πίνακα; Διαβάζοντας ξανά τα κείμενα της Ενότητας ή μελετώντας τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ παρακάτω, θα μπορέσεις να βρεις τις λέξεις αυτές. Προσπάθησε με τον συμμαθητή ή τη συμμαθήτριά σου να βρείτε τις καταλήξεις του πληθυντικού των ουσιαστικών και να συμπληρώσετε τον κανόνα στο δεξιό μέρος του πίνακα. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο Παράρτημα Γραμματικής (Grammar Appendix) στη σελίδα 146 του σχολικού βιβλίου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: city cities house houses church churches shop shops child children Οι καταλήξεις του πληθυντικού λοιπόν είναι: -s / -es / -ies ή ανώμαλες (irregular). UNIT ΑΣΚΗΣΗ.63 Με την Άσκηση μαθαίνεις πώς να λες εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι σε ένα μέρος. Αντιστοίχισε το there is / there isn t / is there? και το there are / there aren t / are there? με τα a και b τον ενικό (singular) ή τον πληθυντικό (plural) αριθμό των ουσιαστικών. Πώς σχηματίζουμε ερωτήσεις (questions) και αρνήσεις (negatives) με τις εκφράσεις αυτές; Μελέτησε τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ , για να βρεις τις απαντήσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: There s / There isn t / Is there... b. There are / There aren t / Are there... a. We form questions by changing the order of there and is / are (σχηματίζουμε ερωτήσεις αλλάζοντας τη σειρά του there και του is ή are ). We form negatives by adding not to is / are (σχηματίζουμε αρνήσεις προσθέτοντας not στο is ή are )..64 Παρατήρησε επίσης πώς χρησιμοποιείται το some και το any. Μελετώντας τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ.9-.1 παρακάτω, θα μπορείς κι εσύ να τα χρησιμοποιείς σωστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς επίσης να ανατρέξεις στο Παράρτημα Γραμματικής (Grammar Appendix) στη σελίδα 146 του σχολικού βιβλίου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: We use some in statements. We use any in negatives. We normally use any in questions. 53

8 UniT ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Some και any.9 Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 1. στα μετρήσιμα ουσιαστικά (αυτά δηλαδή που μετριούνται και έχουν πληθυντικό αριθμό), π.χ. book books, cinema cinemas και. στα μη μετρήσιμα ουσιαστικά (αυτά δηλαδή που δεν αριθμούνται και απαντιούνται μόνο στον ενικό αριθμό), π.χ. information, practice, sugar..10 Για να αναφερθούμε σε ένα μετρήσιμο ουσιαστικό στον ενικό αριθμό, συνήθως χρησιμοποιούμε το αόριστο άρθρο a ή an, ενώ για να αναφερθούμε στον πληθυντικό αριθμό, χρησιμοποιούμε έναν αριθμό ή το some (ή any): There s a sports centre in our neighbourhood. And there are some cinemas and two theatres. Το a χρησιμοποιείται πριν από λέξη που ξεκινά με ήχο συμφώνου (π.χ. a hotel, a car), ενώ το an χρησιμοποιείται πριν από λέξη που ξεκινά με ήχο φωνήεντος (π.χ. an interesting book)..11 Για να αναφερθούμε σε ένα μη μετρήσιμο ουσιαστικό (πάντοτε στον ενικό αριθμό), χρησιμοποιούμε το some (ή any): Can you give me some information please? There isn t any coffee at home..1 Το some χρησιμοποιείται συνήθως στις καταφατικές προτάσεις, ενώ το any χρησιμοποιείται στις αρνητικές. Εάν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι ρωτώντας, τότε χρησιμοποιούμε το some, ενώ στις απλές ερωτήσεις συνήθως χρησιμοποιούμε το any: There are some pubs near here. Would you like some milk? Are there any cinemas in your town? There aren t any shops in my neighbourhood. Ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών (Plural number).13 Στα αγγλικά, ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών (των λέξεων δηλαδή που αναφέρονται σε ένα πρόσωπο, ένα πράγμα ή μία κατάσταση) σχηματίζεται προσθέτοντας την κατάληξη -s στον ενικό αριθμό του ουσιαστικού: book books shop shops.14 Στην περίπτωση που το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -s, -ss, -sh, -ch, -x ή -o, τότε προσθέτουμε την κατάληξη -es (προφέρεται /-ις/ και μετά το -o /-ς/): class classes τάξη, τάξεις church churches εκκλησία, εκκλησίες Εξαιρέσεις: zoo zoos ζωολογικός κήπος, ζωολογικοί κήποι piano pianos πιάνο, πιάνα video videos βιντεοταινία, βιντεοταινίες 54

9 ΜΑΘΑΙΝΩ.15 Εάν το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, τότε μετατρέπουμε το y σε i και προσθέτουμε την κατάληξη -es: city cities πόλη, πόλεις country countries χώρα, χώρες αλλά: boy boys αγόρι, αγόρια.16 Εάν το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό καταλήγει σε -f ή -fe, τότε αφαιρούμε το -f ή -fe και προσθέτουμε την κατάληξη -ves: shelf shelves ράφι, ράφια knife knives μαχαίρι, μαχαίρια Εξαίρεση: roof roofs σκεπή, σκεπές.17 Ορισμένα ουσιαστικά σχηματίζουν ανώμαλο πληθυντικό, χωρίς -s: child children παιδί, παιδιά man men άνδρας, άνδρες woman women γυναίκα, γυναίκες foot feet πόδι, πόδια tooth teeth δόντι, δόντια mouse mice ποντίκι, ποντίκια sheep sheep πρόβατο, πρόβατα fish fish ψάρι, ψάρια louse lice ψείρα, ψείρες και person people άνθρωπος / άτομο, άνθρωποι UNIT There is (a/the) και there are.18 Εάν θέλουμε να αναφέρουμε τι υπάρχει κάπου, χρησιμοποιούμε την έκφραση there is / there s (a / the) (υπάρχει) ή there are (υπάρχουν). Στην άρνηση οι εκφράσεις αυτές γίνονται αντίστοιχα there is not / there isn t (a / the) (δεν υπάρχει) και there are not / there aren t (δεν υπάρχουν): There s a cinema in my neighbourhood, but there isn t any theatre. There are three books on the desk. There aren t any pens..19 Ο ερωτηματικός τύπος των εκφράσεων αυτών σχηματίζεται με την αντιστροφή του is ή are και του there: Are there any shops in the neighbourhood? Is there a bank near your home? ΑΣΚΗΣΗ 3.65 Στην Άσκηση 3 θα διεξαγάγεις τη δική σου έρευνα: θα επιλέξεις πρώτα τα 6 εκείνα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη δική σου ιδανική γειτονιά και στη συνέχεια θα ρωτήσεις τους συμμαθητές σου για τη δική τους ιδανική γειτονιά. Άκουσε την ηχογράφηση ή διάβασε τον διάλογο από το βιβλίο σου, για να δεις με ποιον τρόπο θα ρωτήσεις κι εσύ τους συμμαθητές σου για να ολοκληρώσεις την έρευνά σου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που προτιμούν οι περισσότεροι συμμαθητές σου; Μπορείς να μιλήσεις για την ιδανική γειτονιά τη δική σου ή του φίλου/της φίλης σου; 55

10 UniT ΜΑΘΑΙΝΩ.66 Η Άσκηση 4 αναφέρεται σε ένα σημαντικό στοιχείο που χρησιμοποιούμε στις περιγραφές μας: στις τοπικές προθέσεις (prepositions of place). Για να μπορείς να προσδιορίσεις τη θέση ατόμων και αντικειμένων, χρειάζεσαι τις τοπικές προθέσεις. Εκτός από τις βασικές προθέσεις που δηλώνουν α) τη θέση ή τη στάση σε κάποιο μέρος (at), β) τη θέση στο εσωτερικό (in), ή γ) τη θέση επάνω (on), υπάρχουν και άλλες προθέσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες θέσεις: in front (of) [μπροστά (από)] near [κοντά (σε)] behind [πίσω (από)] between (μεταξύ) next to [δίπλα (σε)] opposite [απέναντι (από)] ΑΣΚΗΣΗ 4.67 Στην Άσκηση 4 η καθηγήτρια της Ελένης θέλει να μιλήσει στα παιδιά για τις τοπικές προθέσεις χρησιμοποιώντας κάρτες παρουσίασης αλλά της έπεσαν στο πάτωμα και ανακατεύτηκαν. Για να τη βοηθήσει, η Ελένη τις μαζεύει με τη σειρά που της λέει η καθηγήτριά της. Άκουσε την ηχογράφηση, για να βάλεις τις κάρτες στη σωστή σειρά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. in front of,. between, 3. next to, 4. opposite, 5. behind, 6. near SPEAKING ΣΕΛΙΔA1 ΑΣΚΗΣΗ 1.68 Με την Άσκηση 1 μαθαίνεις κι εσύ να μιλάς για τη θέση αντικειμένων και κτιρίων, χρησιμοποιώντας τις τοπικές προθέσεις. Η Εύα έχει σχεδιάσει τον κεντρικό δρόμο της γειτονιάς της, που είναι γεμάτος καταστήματα. Μπορείς να μιλήσεις για τη θέση των καταστημάτων και των αντικειμένων που σε ρωτάει; Χρησιμοποίησε τις προθέσεις που έμαθες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: The bank is next to the bakery / opposite the bookshop. The block of flats is behind the cinema. The internet café is next to the cinema / opposite the sports centre. The bench is in front of the bakery and the bank. The bookshop is next to the cinema / opposite the bank. The bakery is between the sports centre and the bank / opposite the cinema. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις στον συμμαθητή / στη συμμαθήτριά σου ή να απαντήσεις εσύ στις δικές τους ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε για τη θέση των καταστημάτων ή άλλων κτιρίων γύρω από το σχολείο σας. ΑΣΚΗΣΗ.69 Στην Άσκηση θα προσπαθήσετε να βρείτε τις διαφορές στα σχέδια δύο μαθητών, οι οποίοι θέλησαν να σχεδιάσουν τη γειτονιά τους. Όμως και οι δύο έχουν διαφορετική εικόνα για τη γειτονιά τους! 56

11 Θα εργαστείτε σε ζευγάρια. Ο Μαθητής Α θα γυρίσει στη σελίδα 13 του σχολικού βιβλίου και ο Μαθητής Β στη σελίδα 133. Διαβάστε τα παραδείγματα, για να δείτε πώς θα ζητήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να βρείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. In picture A, there s a cinema next to a house. In picture B, there s a cinema next to the bank.. In picture A, there s a bus stop. In picture B, there s a Metro station. 3. In picture A, there s a block of flats behind the house. In picture B, there s a block of flats behind the cinema. 4. In picture A, there s a post office next to the supermarket. In picture B, there is a playground next to the supermarket. UNIT IT s up to you Εάν νομίζεις ότι η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και δεν γνωρίζεις πώς θα ρωτήσεις τον συμμαθητή / τη συμμαθήτριά σου για να βρεις όλες τις διαφορές, γύρισε στην Άσκηση 9 στη σελίδα 167 όπου υπάρχει παράδειγμα για τη μία από τις τρεις διαφορές. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. In picture A, there s a cinema next to a house. In picture B, there s a cinema next to the bank.. In picture A, there s a block of flats behind the house. In picture B, there s a block of flats behind the cinema. 3. In picture A, there s a post office next to the supermarket. In picture B, there is a playground next to the supermarket. PROJECT ΣΕΛΙΔA προετοιμαζομαι.70 Στο Project θα μάθετε να μιλάτε και να γράφετε με λεπτομέρειες σαν ομάδα για τη γειτονιά σας ή για τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Κάθε μέλος της ομάδας θα ήταν καλύτερα να αναλάβει να ασχοληθεί με έναν από τους τρόπους παρουσίασης (τον χάρτη, τις φωτογραφίες ή το σχεδιάγραμμα της γειτονιάς του / τις φωτογραφίες ή τα κείμενα για τα αγαπημένα αντικείμενά του), για να προετοιμαστείτε για τη δεύτερη φάση της εργασίας. Σε γενικές γραμμές, όταν εργάζεστε σε ομαδικές εργασίες θα ήταν καλό να αναλαμβάνει καθένας από εσάς ένα μέρος της διαδικασίας, ώστε όταν συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία να μπορείτε να έχετε μια συνολική εικόνα και να την παρουσιάσετε στην τάξη. Αυτή εξάλλου είναι και η έννοια της ομαδικής εργασίας. PROJECT.71 Για τη γειτονιά σας, αφού συγκεντρώσετε τις φωτογραφίες, τα σχέδια ή τους χάρτες, θα μπορέσετε να γράψετε ένα για να το βάλετε στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-notice board) ή να προετοιμάσετε μια προφορική παρουσίαση στην τάξη. Το σας μπορεί να περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές φωτογρα- 57

12 UniT φίες ή σκαναρισμένα σχέδια. Η προφορική παρουσίασή σας μπορεί να είναι ηχογραφημένη αντί για «ζωντανή». Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να την εμπλουτίσετε με ανάλογη μουσική. Για τα αγαπημένα σας αντικείμενα, συγκεντρώστε τις φωτογραφίες και τα κείμενά σας για να σχεδιάσετε την αφίσα σας. Θα τα παρουσιάσετε στην τάξη και θα βάλετε την αφίσα σας στον Πίνακα Ανακοινώσεων. TIP Μην ξεχνάς να τοποθετείς ένα αντίγραφο των ομαδικών εργασιών στις οποίες συμμετέχεις στο portfolio σου. SELF-ASSESSMENT ΣΕΛΙΔΕΣ 3-4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 &.7 Για τις ασκήσεις Vocabulary Link 1 και θα χρειαστεί να επαναλάβεις το λεξιλόγιο της ενότητας, κυρίως τις λέξεις που αναφέρονται στα κείμενα των τριών μαθημάτων. ΑΣΚΗΣΗ 3.73 Για την άσκηση Grammar Link 3 θα χρειαστεί να επαναλάβεις κυρίως τις Σημειώσεις Γραμματικής Γ.1-.4 (ρήμα to be), Γ.5-.8 (have got), Γ.9-.1 (some / any) και Γ (there is / there are). ΑΣΚΗΣΗ 4.74 Για την άσκηση Communication 4 θα πρέπει να προσέξεις καλά τις ερωτήσεις (ποιο βοηθητικό ρήμα χρησιμοποιείται και σε ποιον αριθμό ενικό ή πληθυντικό ), για να επιλέξεις τη σωστή απάντηση. CAN-DO CHECKLIST.75 Στο Can-do Checklist, θα επιλέξεις πόσο καλά μπορείς να κάνεις καθένα από τα a-h. Μην κλέψεις! Να δώσεις ειλικρινείς απαντήσεις, που θα σε βοηθήσουν να καλύψεις τα κενά σου και να προσδιορίσεις τι ακριβώς χρειάζεται να επαναλάβεις, προτού προχωρήσεις στην επόμενη ενότητα. FOCUS ON SPEAKING STRATEGIES TIP.76 Μελέτησε τα Speaking Strategies και σημείωσε ποια από αυτά χρησιμοποίησες στις ασκήσεις αυτής της ενότητας. Διάβασέ τα στα ελληνικά στην Επεξηγηματική Παρατήρηση Ε.4, στο Μάθημα αυτής της ενότητας. Ποιο από αυτά θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις στο μέλλον; 58

13 UNIT Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδιου εργασιων (workbook) Στην Ενότητα θα: ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ το της Sarah για τον εαυτό της αποσπάσματα από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες πινακίδες και ταμπέλες από διάφορα μέρη το άρθρο της Jill για το Λονδίνο ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: σπορ χώρες και εθνικότητες συλλογές επίθετα που περιγράφουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα κτίρια ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ: του ρήματος to be του have got του πληθυντικού των ουσιαστικών του there is και there are των a / an, some / any των τοπικών προθέσεων ΓΡΑΨΕΙΣ ένα για τον εαυτό σου σημειώσεις για διάσημες συλλογές ένα για τη συλλογή σου μια παράγραφο για τη γειτονιά μιας μαθήτριας Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 7-1 ΣΕΛ keyboards /κίμπο ρ ΝΤς/ πληκτροφόρα όργανα (π.χ. πιάνο).454 nice /νάις/ καλός, καλοσυνάτος Everybody loves James. He s very nice with all..455 tall /τολ/ ψηλός.456 pool /που λ / πισίνα.457 keep in touch /κιπ ι ν τ α τσ/ διατηρώ επαφή (εδώ, προστακτική: κράτα επαφή, μη χαθείς) I write s to my keypals to keep in touch with them..458 the odd one out /δι ο ΝΤ ουά ν ά ου τ/ (βγάλε) αυτό που δεν ταιριάζει έξω.459 continent /κ ό ντ ι νεντ/ ήπειρος (γεωγρ.).460 Finland /φ ί νλανντ/ Φιλανδία (χώρα).461 Finnish /φ ί ν ι Σ/ Φιλανδός, φιλανδικός.46 Swedish /σ ου ίντ ι Σ/ Σουηδός, σουηδικός.463 beginning /μπιγκ ί ν ι ν γκ / αρχή, έναρξη.464 be it /μπι ι τ/ είτε είναι ας είναι.465 paper napkin /πέιπ ε(ρ) νάπκ ι ν/ χαρτοπετσέτα.466 postcard /πό ου στκα ρ ΝΤ/ καρτ-ποστάλ, ταχυδρομική κάρτα I send postcards to my friends from everywhere I go..467 doll /ΝΤο λ / κούκλα.468 fewer /φιού ε(ρ) / λιγότερα (σε αριθμό).469 (neck) ties /(νεκ) τά ις / γραβάτες.470 Prime Minister /πρά ι μ μ ί ν ι στ ε(ρ) / Πρωθυπουργός.471 has sent (him) /χας σεντ (χ ι μ)/ του έχει στείλει My keypal has sent me beautiful photos of his neighbourhood..47 bag /μπαγκ/ τσάντα, σακούλα.473 everywhere /έβριγ ου έ α(ρ) / παντού, οπουδήποτε.474 grocer /γκρόσ ε(ρ) / μπακάλης, παντοπώλης.475 clothes shop /κλ όου δς Σοπ/ κατάστημα ρούχων.476 famous /φέιμ ου ς/ διάσημος, φημισμένος Sting is a famous British singer..477 designer boutique /ΝΤιζάιν ε(ρ) μπουτίκ/ μπουτίκ (με ρούχα) σχεδιαστών.478 own /ό ου ν/ (κατ)έχω, έχω στην ιδιοκτησία 59

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα Eíüôçôá 7 ÐÜìå ãéá øþíéá; ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΣ - ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ / ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ Βάλε ένα x στον πίνακα και μετά γράψε προτάσεις όπως στο παράδειγμα Put a x in the table and then write sentences

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Teacher s. Name. Class. School

Teacher s. Name. Class. School Teacher s Name Class School UNIT 1 Vocabulary Lessons 1-10 2 afternoon apple bag be careful box cat children come computer cup desk dog egg evening everybody fox goat good good afternoon goodbye good evening

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Articles & Plurals 4 Remember 1B Subject Pronouns & The verb be 5 Remember 2A Cardinal & Ordinal Numbers 6 Remember 2B Days, Months & Seasons Colours 7 Lesson 1

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα What are the fees if I use

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα!

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα! Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ Κατανόηση γραπτού λόγου Γεια σου, Μαργαρίτα! Έμαθα να γράφω καλά. Ρώτησες πού μένω! Είμαι από την Ελλάδα αλλά μένουμε στην Αυστραλία.

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΚΡΟΑΣΗ (Listening) Άσκηση 1: Βάλε στα ζώα που ακούω. Εισήγηση: Να χρησιμοποιηθούν φωνές ζώων ή η δασκάλα/ο δάσκαλος να ετοιμάσει ένα μικρό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σχολείο "Πυθαγόρας"

Ελληνικό Σχολείο Πυθαγόρας Ελληνικό Σχολείο "Πυθαγόρας" Τάξη: 5 η Δασκάλα: κ. Ολγα Μητροπούλου Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 Ενότητα: Στο εστιατόριο Μάθημα 15ο Ανάγνωση: Στο εστιατόριο σελ. 92 (βιβλίο)-- Review the unit for quiz Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Pre-Elementary

The Marlowe. Pre-Elementary The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England Pre-Elementary Paper 2 Use of English Structure * 60 minutes * Read

Διαβάστε περισσότερα

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π 92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 94 9 / 1 1 Δ ε υ τ έ ρ α Μ ο n d ay 1 9 : 0 0-2 0 : 3 0 Ποδηλατογράφος αφετηρία Podilatographer terminal 1 0 / 1 1 τ ρ ι τ η τ u e s d ay 1 2 : 0 0 Αλέξης Πορφυριάδης 6 d a e x i

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS PAGE ALPHABET REVIEWS 4 VOCABULARY GRAMMAR

CONTENTS PAGE ALPHABET REVIEWS 4 VOCABULARY GRAMMAR CONTENTS AGE ALHABET REVIEWS REVISION LESSON VOCABULARY GRAMMAR (Lessons -) Animals a/an This is / That is (Lessons -) My bag - What s this? - It s a/an... 6 My classroom What s this? / What s that? (Lessons

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα