ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Γεωγραφίας Οδηγός Σπουδών Χίος 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενική περιγραφή 1. Εισαγωγή - Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Το Τμήμα Περιβάλλοντος - Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Το Τμήμα Γεωγραφίας 2. Απομενόμενος Ακαδημαικός Τίτλος 3. Προυποθέσεις Εισαγωγής 4. Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι 5. Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 6. Διάγραμμα Μαθημάτων του προγράμματος σπουδών με πιστωτικές μονάδες (60 ανά έτος) 7. Τελικές Εξετάσεις 8. Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθμολόγησης - Εκπαιδευτική Διαδικασία - Βαθμός Διπλώματος - Η Διπλωματική εργασία 9. Συντονιστής E.C.T.S. του Τμήματος 10. Παραρτήματα - Κανονισμός Βιβλιοθήκης - Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας 2

3 Χρήσιμες πληροφορίες Διευθυντής ΔΠΜΣ: Καθηγητής κ. Δημήτριος Λαγός Τηλ.: Γραμματεία φοιτητών: Μαρία Σταθάκου Υπεύθυνη Γραμματείας Τηλ.: Φαξ: Ταχυδρομική διεύθυνση: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μιχαήλ Λιβανού , Χίος Βιβλιοθήκη: Γραφείο φοιτητικής μέριμνας: Website: 3

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με δεδομένο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού φαινομένου και τον αντίστοιχα διεπιστημονικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα σχεδιασμού, διοίκησης και πολιτικής, το ΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία: Στην έρευνα (κοινωνική, ανθρωπολογική, στατιστική) στον Τουρισμό. Στο σχεδιασμό του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην ανάλυση του τρόπου διοίκησης λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Στις μεθόδους προώθησης και πωλήσεων των τουριστικών προϊόντων. Στη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Στην ανάδειξη των εφαρμογών της πληροφορικής στον τουρισμό. Στον προσδιορισμό των κυριότερων παραμέτρων συγκρότησης της τουριστικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού και των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία στην οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο εξάμηνα (Α & Β ) περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί ένα εξάμηνο ακόμη, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), μπορεί να δοθεί έγκριση για αναστολή φοίτησης διάρκειας ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης, αίρεται η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. 4

5 Τα τμήματα που συνεργάζονται με το ΔΠΜΣ είναι τα ακόλουθα: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Το Τ.Δ.Ε. ανέπτυξε σταδιακά μορφές εκπαιδευτικής λειτουργίας και θεσμούς με καινοτομικό χαρακτήρα για την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Πρόκειται για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (1985), της Θερινής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1986), της Επιτροπής Σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις Επιχειρήσεις (1990), τις εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη διοργάνωση εβδομαδιαίων διαλέξεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ των στόχων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τ.Δ.Ε. είναι και η δημιουργία νέας γνώσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της. Το Τμήμα αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει τα Εργαστήρια «Ποσοτικών Μεθόδων», «Τουριστικών Ερευνών και Μελετών», «Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ αποστάσεων Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Lgistics και Προτυποποίηση Επιχειρησιακών Συστημάτων», δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ένα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα Περιβάλλοντος Το Τμήμα Περιβάλλοντος δέχθηκε το 1986 τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους άλλων ΑΕΙ της χώρας, και το 1987 τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Τμήμα επέδειξε ένα ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης, με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών και αποφοίτων και διευρυνόμενη υλικοτεχνική υποδομή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το μόνο Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που έχει ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο το περιβάλλον στην ολότητά του. Καινοτόμο στην εκπαιδευτική και ερευνητική του δράση, παράγει, με έδρα τη Μυτιλήνη, ένα ερευνητικό έργο που καλύπτει τόσο τον χώρο του Αιγαίου, όσο και το σύνολο της χώρας. Παράλληλα, επιδιώκει να λειτουργήσει ως δυναμικός πολιτισμικός και πνευματικός παράγοντας στην υπέρβαση της απομόνωσης των νησιών του Αιγαίου και ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το οποίο υποστηρίζει πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης, άρχισε να λειτουργεί, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το ακαδημαϊκό έτος και σε 5

6 προπτυχιακό, το Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική. Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» το οποίο ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γλώσσα και την τέχνη. Το Τμήμα Γεωγραφίας Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο νησί της Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε το 1989 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής παιδείας στη Γεωγραφία που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις σ αυτή την επιστημονική περιοχή όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων στην Ελλάδα και του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης. Το Τμήμα Γεωγραφίας διαθέτει πλήρες Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που διαρκώς προσαρμόζεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου. Από το 2005 έως σήμερα λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ενώ συμμετέχει επίσης στα Διατμηματικά ΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» και «Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού". Λειτουργεί επίσης οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Γεωγραφία. Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι τα ακόλουθα: το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, και το Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού. 2. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ο ακαδημαϊκός τίτλος που προσφέρει το Διατμηματικό ΠΜΣ είναι ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου (Master) στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» σε δύο κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και την κατεύθυνση της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hspitality). 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 6

7 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης δέχεται ετησίως έως πενήντα φοιτητές (25 φοιτητές ανά κατεύθυνση). Γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) γενική βαθμολογία του πτυχίου β) επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση γ) αποδεδειγμένη επάρκεια Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας δ) προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα ε) συστατικές επιστολές στ) προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά. Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρόνου. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις. Ο πίνακας των επιλαχόντων ισχύει μόνον για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει κάθε χρόνο την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό-εαρινό) Η έναρξη, η λήξη και οι εξεταστικές περίοδοι των εξαμήνων καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και το μέγιστο τρεις εβδομάδες για εξετάσεις. H εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου εισαγωγής, σε ημερομηνίες και με διαδικασίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένας επιβλέπων από την ΕΔΕ ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 7

8 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης των επιστημών του Τουριστικού Σχεδιασμού, της Τουριστικής Διοίκησης και της Πολιτικής του Τουρισμού, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητοκεντρικά συστήματα, ενεργές μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την τουριστική παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και με την τουριστική έρευνα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και βασίζεται στη διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τους επαγγελματικούς στόχους των αποφοίτων και τις επιπτώσεις της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών και των οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η πρόκληση ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως διαμορφωμένου χώρου και των αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας 5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικό με το γνωστικό πεδίο του τουρισμού. 6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (60 ΑΝΑ ΕΤΟΣ) Το διάγραμμα των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (πρόγραμμα μαθημάτων) έχει ως ακολούθως, ανά προσφερόμενη κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (πρόγραμμα μαθημάτων) 8

9 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις: 1. Ποσοτικές Μέθοδοι 2. Τουριστική Οικονομική 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 4. Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία 5. Κοινωνιολογία του Τουρισμού 6. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία 2. Γεωγραφία του Τουρισμού 3. Τουρισμός και Μεταφορές Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις: 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό 2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός 3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Μαθήματα επιλογής: 1. Ανθρωπολογία του Τουρισμού 2. Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής. Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hspitality» Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 9

10 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας Μαθήματα επιλογής: 1. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής. Β Έτος Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία. Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ ελάχιστον 48 διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που αναλύονται ως εξής: 36 δ.μ. ή 54 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα 6 δ.μ. ή 6 π.μ. από τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, 6 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία. Σημειώνεται ότι κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και σε 4,5 πιστωτικές μονάδες και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Έλεγχος Επιδόσεων - εξεταστικές περίοδοι-εξετάσεις) Οι εξεταστικές περίοδοι του ΔΠΜΣ είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη ΕΔΕ, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο διδάχθηκε. 10

11 Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου) σε ένα μόνο μάθημα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα εμβόλιμης εξέτασης. Όταν η αποτυχία αφορά δύο ή τρία μαθήματα τότε ο φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί πάλι στα συγκεκριμένα μαθήματα και να παρακολουθήσει τις διαλέξεις κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον ποσού διδάκτρων. Όταν η αποτυχία αφορά τέσσερα ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου τότε ο φοιτητής διαγράφεται από το ΔΠΜΣ. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. Στην περίπτωση παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για αξιολόγηση πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή για αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν θα καθορίσει κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα. Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον αρμόδιο Διδάσκοντα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης εργασίας ή διπλωματικής εργασίας. 8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκπαιδευτική Διαδικασία Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. 11

12 Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και εξειδικεύονται από τον Διδάσκοντα κάθε μαθήματος Αν σε μάθημα επιλογής εγγραφούν μόνον 1 ή 2 φοιτητές, το μάθημα δεν θα διδάσκεται στο εξάμηνο αυτό και οι φοιτητές, μέσα σε τακτή προθεσμία, θα καλούνται να επιλέξουν ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, ώστε να καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων της κατηγορίας αυτής. Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες ξεπερνύν το 30% των συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του μαθήματος. Το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων και το περίγραμμα κάθε μαθήματος ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες. O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί διπλωματούχος του ΔΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα από την πρώτη εγγραφή του στο ΔΠΜΣ. Βαθμός Διπλώματος Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών (βλέπε προηγούμενη παράγραφο). Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό: - Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00 - Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) - Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη 12

13 των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα. Το κείμενο της καθομολόγησης που καθιερώθηκε στο έχει συνταχθεί στη νέα ελληνική γλώσσα και έχει ως εξής: «Επειδή το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο «Σχεδιασμό Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Γεωγραφίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη, με καταξίωσε στους διπλωματούχους αυτού, μετά από επιτυχή δοκιμασία, καθομολογώ δημοσίως τα εξής : Κάτοχος από σήμερα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της επιστήμης με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι για την πρόοδο της κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την Πολιτεία». Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και βεβαίωση ότι δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον διαμένει στις Φοιτητικές Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του. Η Διπλωματική Εργασία Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΔΠΜΣ. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των σπουδών. Ως Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται, από την ΕΔΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο το προγράμματος. 13

14 Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξη (6) διδακτικές μονάδες και υλοποιείται στο Γ εξάμηνο σπουδών. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται, ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, για ένα επιπλέον εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του ΔΠΜΣ.. Στο τέλος του Γ εξαμήνου γίνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Η διπλωματική εργασία κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και στη Βιβλιοθήκη (παράρτημα Χίου) σε έντυπη (2 αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή. 9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ E.C.T.S. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Συντονιστής του προγράμματος των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η κ. Ελένη Γάκη. του 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις: Τίτλος Μαθήματος: Ποσοτικες Μέθοδοι Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0031 Τύπος μαθήματος : Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό επίπεδο Έτος Σπουδών 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Α Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 14

15 Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Βασίλης Α. Αγγελής, Μαρία Π. Ντουμή Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών της στατιστικής καθώς και των στατιστικών μεθόδων. Η Στατιστική ορίζεται ως η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την παρουσίαση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι οποίες αφορούν ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δρουν μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο διεθνή οικονομικό χώρο και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι μεταβολές στο περιβάλλον αυτό είναι ραγδαίες. Κατά συνέπεια οι διάφορες επιχειρηματικές αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξαρτώνται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων και λαμβάνονται υπό πίεση χρόνου και συνθήκες αβεβαιότητας. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων αυτών προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Η επιστήμη της Στατιστικής και οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης των αποφάσεων αυτών. Διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Στατιστική σημειώνει μεγάλη εξέλιξη και η εφαρμογή της εμφανίζεται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους μεταξύ αυτών και η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής : θα έχει κατανοήσει τις βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα αγοράς θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους μέσα από το στατιστικό πακέτο SPSS θα έχει εξοικειωθεί στη χρήση βασικών μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης καθώς και στην αντιμετώπιση διαφόρων ποσοτικών προβλημάτων που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού. Προαπαιτούμενα: Επαρκής γνώση Μαθηματικών. Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Εισαγωγή στη Στατιστική Σύνοψη Δεδομένων: Γραφικές και Αριθμητικές Μέθοδοι Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων Τυχαίες Μεταβλητές - Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Διαστήματα Εμπιστοσύνης 15

16 Έλεγχοι Υποθέσεων Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Χρονολογικές Σειρές Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 1 ο Σύγγραμμα Αγγελής Β., & Δημάκη Κ., Στατιστική, τόμος Α, Εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2 ο Σύγγραμμα Aγγελής, B., Στατιστική Β, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: Α Ελληνική Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη Ιωαννίδης, Δ.Α. Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Εκδόσεις Το Οικονομικό, Αθήνα, Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995 Λουκάς, Σ.Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003 Πανάρετος, I. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, Αθήνα, 1993 Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2000 Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα, 2003, ΟΠΑ, Τμήμα Στατιστικής Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδ. Rsili, Αθήνα, Χατζηνικολάου, Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002 Β Ξένη Aczel, A. D. and Sunderpandian, J., Cmplete Business Statistics, McGraw Hill & Irwin, 2002 Andersn, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics fr Business and Ecnmics, West Publishing Cmpany, Minneaplis, Berensn, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. Cncepts and Applicatins, Prentice Hall Inc. New Jersey

17 Levine, D.M., Berensn, M.L. and Stephan, D. Statistics fr Managers, Prentice-Hall Inc. New Jersey, Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Παραδόσεις Σημειώσεις και ασκήσεις στο e class Μελέτες περίπτωσης Φροντιστηριακές ασκήσεις Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό Κέντρο (20%) Τελική Γραπτή Εξέταση (80%) Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Τρόποι παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία Τίτλος Μαθήματος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0001 Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος Σπουδών ΠΡΩΤΟ Εξάμηνο Σπουδών Χ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ Περιεχόμενο Μαθήματος: Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών. 17

18 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις οικονομικών επιστημών Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Βασικές Ενότητες Διδασκαλίας: Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών. Τα συστατικά στοιχεία και η ιστορική εξέλιξη του τουριστικού ταξιδιού. Μετάβαση από την επί παραγγελία στην βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος "τουριστικό ταξίδι". Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση του "έτοιμου πακέτου ταξιδιού" (Ready Made Package Tur). Η Οικονομική επιστήμη της τουριστικής ζήτησης. Η Μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης. Η κλαδική λειτουργία του τουρισμού στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας. Μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό. Οικονομική ανάλυση (απασχόληση, εισόδημα, δείκτες αποδοτικότητας, συμβολή στους εθνικούς λογαριασμούς). Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Βαρβαρέσος, Στέλιος «Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις». Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα Ζαχαράτος, Γερ. «Τουριστική Κατανάλώση», ΚΕΠΕ, Αθήνα Ζαχαράτος, Γερ. «Package Tur Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού». Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα Ηγουμενάκης, Νίκος. «Τουριστική Οικονομία», Τόμος Β, Εκδόσεις Interbks, Αθήνα, Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 5. Καλφιώτης, Σταύρος. «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Interbks, Αθήνα

19 6. Λογοθέτης Μ. «Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς και ζητήσεως». Αθήνα Gray, H.P., (1983). "The Cntributin f Ecnmics t Turism", Annals f Turism Research, Vl. 10, N. 1, σσ Gee C., J. Makens, D. Chy (επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης). «Τουριστική & Ταξιδιωτική Βιομηχανία». εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα Lundberg D., M. Krishnamrthy, M. Stavenga. «Turism Ecnmics», Jhn Wiley & Sns, Inc. USA, Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας. Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (60%) και εργασία (40%). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0054 Τύπος Μαθήματος Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό Έτος Σπουδών 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 Αριθμός διδακτικών Μονάδων: 3 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης 19

20 Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως τη σημασία των οικονομικών αποτελεσμάτων στη άσκηση των διοικητικών λειτουργιών. Προαπαιτούμενα: Κανένα Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Οι κύριες ενότητες του μαθήματος διαπραγματεύονται: Τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα κύρια στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, τις διακρίσεις τους και τους βασικούς παράγοντες της τουριστικής εξειδίκευσης. Τις εσωτερικές οικονομικές παραμέτρους και τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, tur peratrs, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.). Έμφαση θα δοθεί αφενός στην προσαρμογή των περιεχομένων του μαθήματος στα δεδομένα της ελληνικής τουριστικής αγοράς και των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου στην, σε συνεργασία με τους φοιτητές, μελέτη και παρουσίαση ενδεικτικών περιπτώσεων (case studies). Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: Bull A., (1996) The ecnmics f travel and turism. 2nd editin, Lngan. Cullen P., (1997) Ecnmics fr hspitality management. Internatinal Thmsn Business Press. 20

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα