Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας"

Transcript

1 ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ: / του Υπουργείου Εργασίας Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας Α. Μετρήσεις µε το χειροκίνητο περιστρεφόµενο υγρόµετρο (WHIRLING HYGROMETER) α. Γεµίζουµε µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό το ειδικό δοχείο που φέρει το πλαίσιο, στο οποίο είναι τοποθετηµένα τα δυο θερµόµετρα «ξηρού» και «υγρού». Προσέχουµε να υγρανθεί καλά το πάνινο περίβληµα, του οποίου η µία άκρη είναι εµβαπτισµένη στο νερό και η άλλη άκρη καλύπτει το υδραργυρικό δοχείο του ενός θερµοµέτρου (θερµόµετρο «υγρού»). β. Περιστρέφουµε ταχέως το υγρόµετρο µε το ειδικό χερούλι για δευτερόλεπτα και αµέσως µετά διαβάζουµε, χωρίς καµία καθυστέρηση, τις ενδείξεις πρώτα του «υγρού» και µετά του «ξηρού» θερµοµέτρου. Επισηµαίνουµε την ανάγκη άµεσης ανάγνωσης πρώτα της ένδειξης του «υγρού» θερµοµέτρου, γιατί µε την παύση της περιστροφής η θερµοκρασία του αρχίζει να ανυψώνεται γρήγορα. γ. Επαναλαµβάνουµε την περιστροφή και την ανάγνωση του ζεύγους των ενδείξεων και άλλες φορές, µέχρις ότου δύο διαδοχικές περιστροφές και αναγνώσεις δώσουν τις ίδιες ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν το τελικό ζεύγος θερµοκρασιών «ξηρού» «υγρού». δ. Υπολογίζουµε από τις θερµοκρασίες «ξηρού» «υγρού» τη σχετική υγρασία, µε τη βοήθεια του ειδικού «κανόνα» που συνοδεύει το όργανο, ή του πίνακα της Εικόνας 3 του παραρτήµατος, ή κατάλληλου ψυχοµετρικού χάρτη. Β. Μετρήσεις µε το υγρόµετρο που φέρει ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την αναρρόφηση αέρα (ASPIRATED HYGROMETER) α. ιαβρέχουµε πλήρως µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό το πάνινο περίβληµα που καλύπτει το υδραργυρικό δοχείο του ενός θερµοµέτρου (θερµόµετρο «υγρού»), µε τη βοήθεια της ειδικής ελαστικής φούσκας (συνοδεύει το όργανο). β. Εισάγουµε το ειδικό κλειδί (συνοδεύει το όργανο) στην κατάλληλη υποδοχή και το περιστρέφουµε δεξιόστροφα µέχρι πλήρους συσφίξεως του περιεχόµενου ελατηρίου. Ο ενσωµατωµένος στο υγρόµετρο ανεµιστήρας αρχίζει αµέσως να περιστρέφεται, προκαλώντας ένα συνεχές ρεύµα αέρα σε επαφή µε τα θερµόµετρα «ξηρού» «υγρού». γ. ιαβάζουµε τις ενδείξεις των δύο θερµοµέτρων ανά 10 περίπου δευτερόλεπτα (πρώτα του «υγρού» και µετά του «ξηρού»), µέχρις ότου τρεις διαδοχικές αναγνώσεις δώσουν το ίδιο ζεύγος θερµοκρασιών «ξηρού» - «υγρού». δ. Όπως Α.δ. Γ. Παρατηρήσεις πάνω στις µετρήσεις 1. Η θερµοκρασία «υγρού» είναι πάντα χαµηλότερη από τη θερµοκρασία «ξηρού». Οι δύο ενδείξεις συµπίπτουν µόνο στην σπάνια περίπτωση που η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος είναι 100% (αέρας κεκορεσµένος µε υδρατµούς). 2. Ο χειριστής του υγροµέτρου πρέπει να κρατά τα χέρια του µακριά από τα υδραργυρικά δοχεία των θερµοµέτρων. Αυτό πρέπει να εφαρµόζεται οπωσδήποτε και κατά την ανάγνωση των ενδείξεων. 3. Κατά την περιστροφή του υγροµέτρου WHIRLING το υγρόµετρο πρέπει να απέχει όσο το δυνατό περισσότερο από το σώµα του χειριστή. Το ίδιο πρέπει να ακολουθείτε και κατά την χρήση του υγροµέτρου ASPIRATED. 4. Το πάνινο περίβληµα του υδραργυρικού δοχείου του θερµοµέτρου «υγρού» πρέπει να αντικαθίσταται όταν λερωθεί ή βρωµίσει.

2 . Υπολογισµός της σχετικής υγρασίας µε τον ειδικό «κανόνα» που συνοδεύει το όργανο ή µε τον Πίνακα της Εικόνας Με τον ειδικό «κανόνα» (Εικόνες 1 και 2) α. Χρησιµοποιούµε πάντα την κλίµακα σε βαθµούς C και προσέχουµε το εσωτερικό άσπρο στέλεχος (λωρίδα) που κινείται µέσα στη διαφανή θήκη να φέρει προς την πλευρά του αναγνώστη τις ενδείξεις WHIRLING & ASPIRATED HYGROMETER. Η εξωτερική θήκη φέρει χαραγµένες τις θερµοκρασίες «ξηρού» ή «υγρού» σε C, ενώ η εσωτερική λωρίδα φέρει χαραγµένες καµπύλες που η κάθε µία αντιστοιχεί σε µια τιµή σχετικής υγρασίας. Οι καµπύλες καταλήγουν δεξιά σε κατακόρυφη ευθεία που αντιστοιχεί σε σχετική υγρασία 100%. β. Κρατάµε µε το αριστερό χέρι την εξωτερική θήκη και µετακινούµε κατάλληλα µε το δεξί την άσπρη εσωτερική λωρίδα, µέχρις ότου η κατακόρυφη ευθεία (σχετ. υγρασία 100%) συµπέσει µε τη χαραγή πάνω στην εξωτερική θήκη που αντιστοιχεί στην τελική θερµοκρασία «ξηρού». Στη συνέχεια, προσέχοντας να µη µετακινήσουµε από αυτή τη θέση την εσωτερική λωρίδα, διαβάζουµε πάνω σ αυτήν την τιµή της καµπύλης σχετικής υγρασίας, της οποίας η νοητή προέκταση συναντά τη χαραγή στην εξωτερική θήκη που αντιστοιχεί στην τελική θερµοκρασία «υγρού». Αυτή είναι η σχετική υγρασία στη θέση εργασίας που έγινε η µέτρηση του συγκεκριµένου ζεύγους θερµοκρασιών «ξηρού» «υγρού». γ. Στην Εικόνα 1 του Παραρτήµατος παρουσιάζονται οι δύο τύποι κανόνων (νέος και παλαιός) για τον υπολογισµό της σχετικής υγρασίας, µε τους οποίους (τον ένα ή τον άλλον) έχουν εφοδιαστεί οι περιφερειακές υπηρεσίες. Η αρχή λειτουργίας και των δύο είναι ίδια. Στην Εικόνα 2, παρουσιάζονται οι κανόνες κατά τον υπολογισµό της σχετικής υγρασίας στην περίπτωση που θερµοκρασία «ξηρού» σε µια θέση εργασίας ήταν 36 C. Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούµε ότι ανάλογα µε τη θερµοκρασία «υγρού» που µετρήσαµε µπορεί να προκύψουν οι εξής τιµές σχετικής υγρασίας: Για θερµοκρασία «υγρού» 35 C, σχετική υγρασία περίπου 94%. Για θερµοκρασία «υγρού» 30 C, σχετική υγρασία περίπου 65%. Για θερµοκρασία «υγρού» 28 C, σχετική υγρασία περίπου 55%. Για θερµοκρασία «υγρού» 25 C, σχετική υγρασία περίπου 41%. 2. Με τον Πίνακα της Εικόνας 3. Με τον Πίνακα της Εικόνας 3 βρίσκουµε απευθείας την τιµή της σχετικής υγρασίας από την τελική θερµοκρασία «ξηρού» και τη διαφορά των τιµών των τελικών θερµοκρασιών «ξηρού» και «υγρού». Η σχετική υγρασία είναι η τιµή που αναγράφεται στο τετραγωνάκι στο οποίο διασταυρώνονται η οριζόντια στήλη που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία «ξηρού», µε την κατακόρυφη στήλη που αντιστοιχεί στη διαφορά των τιµών των θερµοκρασιών «ξηρού» «υγρού». Στον πίνακα είναι τονισµένες οι σχετικές υγρασίες 94%, 65%, 55% και 41% που αντιστοιχούν σε θερµοκρασία «ξηρού» 36 C και θερµοκρασίες «υγρού» 35 C, 30 C, 28 C και 25 C αντίστοιχα (δηλαδή σε διαφορές τιµών «ξηρού» «υγρού» 1 C, 6 C, 8 C και 11 C αντίστοιχα).

3

4

5

6 Επισηµαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα της εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά την περίοδο του θέρους σε χώρους εργασίας επεβαρυµένους από θερµική άποψη, η ενηµέρωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους και οι υποδείξεις µέτρων προς τους εργοδότες ούτως ώστε να µη δηµιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος των εργαζοµένων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Aντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Aντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Tαχ. Kώδικας: 101 82 AΘHNA Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ: Ψύξη-Κλιµατισµός-Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 2 ο & 3 ο Μάθηµα 2.1 Αγροκλιµατικοί Σταθµοί Για την µελέτη του καιρού και του κλίµατος λαµβάνονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις. Μετεωρολογική παρατήρηση είναι µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜOY ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ GLA01 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Αγ.Σαράντα 45, 18346 Μοσχάτο, Τηλ. 2104823421, 2104838270, Fax: 2104820580 ΣΚΟΠΟΣ Η πραγματοποίηση και παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9. Πίνακας συµβόλων... 11. Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves)... 15

Πρόλογος... 9. Πίνακας συµβόλων... 11. Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves)... 15 Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Πίνακας συµβόλων... 11 Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves)... 15 1.1 Γενικά... 16 1.2 Βασικά στοιχεία και λειτουργίες... 18 1.3 Τύποι εµβόλων και πρότυπα µέτρα ένθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.. 1 2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.. 2 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 2 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.. 4 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Σύστημα χειρισμού χημικών ουσιών. 5 2.2 Σειρά χημικών ουσιών. 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ)

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ) 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΑ) Περιγραφή Οι αναλυτές οξυγόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ..4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ..4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ..4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ..9 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.13 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 15 Σχέδιο συναρμολόγησης των διατάξεων θέρμανσης, εξαερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι εν ισχύ κανονισμοί, προδιαγραφές, Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΟΡΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠOΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ AERFERRISI.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΟΡΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠOΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ AERFERRISI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΟΡΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠOΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ AERFERRISI. 1. ΓΕΝΙΚA. Ο κλιματισμός (ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) των διαμερισμάτων, πραγματοποιείται από μια η περισσότερες κλιματιστικές μονάδες επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα