Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική"

Transcript

1 Α. Xρονοπούλου-Σερέλη 1 Ι. Χρονόπουλος 2 Α. Κανναβού 1 Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Εισαγωγή Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής. Εκτείνεται νότια της νοητής γραμμής Βουλιαγμένη-Λιμένας Μεσογαίας (Πόρτο-Ράφτη) και είναι γνωστή για την έντονη μεταλλευτική και μεταλλουργική της δραστηριότητα, η οποία έχει αρχίσει από την αρχαιότητα και συνεχίστηκε μέχρι το Σωροί στερεών αποβλήτων βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ τα υγρά απόβλητα κατέληγαν για αρκετές δεκαετίες στην παραλία υποβαθμίζοντάς την. Εκτός όμως από τα στερεά και υγρά απόβλητα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου, πυκνό νέφος κάλυπτε τη γύρω περιοχή αποδίδοντας υψηλές συγκεντρώσεις Pb στο περιβάλλον. Οι υψηλές συγκεντρώσεις Pb που έχουν προσδιοριστεί στο έδαφος της Λαυρεωτικής (Δημητριάδης et al., 1994) έχουν επηρεάσει σημαντικά την ποικιλομορφία της ενδημικής χλωρίδας (Chronopoulos and Chronopoulou-Sereli, 1986, Chronopoulou-Sereli and Chronopoulos, 1991). Έχει παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αυτοφυών ειδών της περιοχής και δημιουργία οικοτύπων-φυτών υπερσυσσωρευτών μετάλλων, δηλαδή φυτικών ειδών τα οποία συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στις ρίζες και τους βλαστούς τους. 1. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας. 2. Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

2 552 Α. XΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΛΗ, Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΝΝΑΒΟΎ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αναζήτηση και αξιολόγηση φυτικών ειδών υπερσυσσωρευτών Pb για να χρησιμοποιηθούν στην απορρύπανση επιβαρυμένων εδαφών. Μέθοδοι και υλικά Έγινε συλλογή φυτικών δειγμάτων από τη Λαυρεωτική χερσόνησο και στα ίδια σημεία ελήφθησαν δείγματα εδάφους βάθους 0-20 cm. Τα φυτά διαχωρίστηκαν σε υπόγειο και υπέργειο μέρος και πλύθηκαν με απιονισμένο νερό. Το φυτικό υλικό ξηράνθηκε και πολτοποιήθηκε σε μύλο. Δείγματα 0,5 g από το πολτοποιημένο φυτικό υλικό χωνεύθηκαν με μίγμα HNO 3 /H 2 O 2 (6:1,v/v), χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα χώνευσης 5 σταδίων σε αυτόματο φούρνο μικροκυμάτων. Τα χωνευμένα δείγματα συμπληρώθηκαν με απιονισμένο νερό, έως ένα σταθερό όγκο. Τα δείγματα του εδάφους αεροξηράνθηκαν, κοσκινίστηκαν (2 mm) και εκχυλίσθηκαν με DTPA για να μετρηθεί ο ανταλλάξιμος Pb και χωνεύθηκαν με βασιλικό ύδωρ (μίγμα HCl/HNO 3, 3:1,v/v) για να μετρηθεί ο ολικός Pb. Ο προσδιορισμός του Pb έγινε με Ατομική Απορρόφηση (GBC 908/909). Μετά τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων Pb, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του πίνακα 1, έγινε επιλογή των φυτικών ειδών Chrysanthemum coronarium και Matthiola fruticulosa για πειραματικό έλεγχο της ανθεκτικότητάς τους σε υψηλές συγκεντρώσεις Pb καθώς και της ιδιότητάς τους να συσσωρεύουν Pb στους ιστούς τους. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε υδροπονική καλλιέργεια, σε θερμοκήπιο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Η εφαρμογή του Pb έγινε με την προσθήκη Pb(NO 3 ) 2 στο θρεπτικό διάλυμα της υδροπονικής καλλιέργειας. Χρησιμοποιήθηκε το εντελώς τυχαιοποιημένο σχέδιο με πέντε συγκεντρώσεις Pb (0, 5, 15, 45 και 135 μμ). Όλες οι επεμβάσεις έγιναν εις τριπλούν. Τα φυτά συγκομίστηκαν τρεις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Pb, προετοιμάστηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, και έγινε προσδιορισμός του Pb. Κριτήρια επιλογής Glaucium flavum Chrysanthemum coronarium Ballota acetabulosa Matthiola fruticulosa Silene colorata Γρήγορη ανάπτυξη φυτού Υψηλό ποσοστό βιομάζας Συγκέντρωση μολύβδου στη ρίζα Συγκέντρωση μολύβδου στο βλαστό Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής των φυτών για περαιτέρω έρευνα

3 ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΕΡΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 553 Αποτελέσματα συζήτηση Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις Pb τόσο στο έδαφος, όσο και στα φυτικά είδη που ερευνήθηκαν. Η συσσώρευση του Pb στα υπό μελέτη φυτικά είδη ποικίλλει τόσο στις ρίζες όσο και στους βλαστούς (Πίνακας 2). Η μεταξύ τους διαφοροποίηση είναι συνάρτηση του είδους του φυτού και των ιδιοτήτων του εδάφους. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις Pb στους φυτικούς ιστούς προκάλεσαν την αλλαγή του χρώματος των ανθέων της Matthiola fruticulosa και σοβαρές μορφολογικές διαφοροποιήσεις στα πέταλα των ανθέων των ειδών Silene colorata και Papaver rhoeas (Chronopoulou-Sereli and Chronopoulos, 1991), ενώ άλλα φυτικά είδη, πιο ανθεκτικά στο επιβαρυμένο αυτό περιβάλλον, παρουσίασαν ικανοποιητική ανάπτυξη. Ο συντελεστής συσσώρευσης κάθε φυτικού είδους (Πιν. 2), ο οποίος εκφράζει το λόγο των συγκεντρώσεων Pb του βλαστού προς τη ρίζα, έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, διότι οδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου φυτού, που πρέπει να ερευνηθεί, όσον αφορά στην ικανότητά του να βιοσυσσωρεύει και στη συνέχεια με την εκρίζωσή του να απομακρύνει το Pb από το έδαφος. ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Pb (mg/kg) Ρίζα Βλαστός Συντελεστής συσσώρευσης Glaucium flavum ,10-0,13 Chrysanthemum coronarium ,16-0,26 Ballota acetabulosa ,88-1,26 Matthiola fruticulosa ,42-1,90 Silene colorata ,11-0,25 Carthamus sp Lithospermum sp Crocus sieberi Arisarum vulgare Cyclamen graecum Πίνακας 2: Συντελεστής συσσώρευσης και συγκεντρώσεις Pb (mg/kg) στις ρίζες και τους βλαστούς αυτοφυών φυτών της Λαυρεωτικής Ο συντελεστής συσσώρευσης, όπως φαίνεται στον Πιν. 2, παίρνει τιμές από 0,1 έως 1,9. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φυτικά είδη Matthiola fruticulosa, Crocus sieberi και Cyclamen graecum, με συντελεστή συσσώρευσης μεγαλύτερο της μονάδας (>1), διότι έχουν την ικανότητα να μετατοπίζουν στο υπέργειο τμήμα τους, το μεγαλύτερο ποσοστό του Pb που προσλαμβάνουν με το ριζικό τους σύστημα.

4 554 Α. XΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΛΗ, Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΝΝΑΒΟΎ Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων με διαφορετικές συγκεντρώσεις Pb στα φυτά Chrysanthemum coronarium και Matthiola fruticulosa, έδειξαν μεγάλη συσσώρευση Pb τόσο στο υπέργειο όσο και στο υπόγειο τμήμα τους. Επανάληψη του πειράματος, με παράλληλη μείωση του ph και του περιεχόμενου στο θρεπτικό διάλυμα φωσφόρου, έδειξε αύξηση της πρόσληψης Pb από το ριζικό σύστημα των φυτών καθώς και αύξηση της μετατόπισής του στους βλαστούς. Γενικά οι επεμβάσεις με Pb προκάλεσαν ελαφρά μείωση της ανάπτυξης των φυτών καθώς και μείωση του ξηρού βάρους του υπέργειου μέρους τους καθώς αυξανόταν, έως 135 μμ, η συγκέντρωση του Pb. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη του Chrysanthemum coronarium και της Matthiola fruticulosa ενθαρρύνουν τη συνέχιση της έρευνας και σε άλλα φυτικά είδη της περιοχής, έτσι ώστε να ερευνηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός φυτών ανθεκτικών στις υψηλές συγκεντρώσεις Pb, με μεγάλη βιομάζα και γρήγορη ανάπτυξη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην απορρύπανση επιβαρυμένων εδαφών σε περιοχές με ανάλογο εδαφοκλιματικό περιβάλλον. Η αποκατάσταση των εδαφών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Φυτοθεραπείας (Phytoremediation), που είναι φιλική προς το περιβάλλον και η οποία ερευνάται διεθνώς από τις αρχές της δεκαετίας του Η Φυτοθεραπεία είναι μια τεχνολογία απορρύπανσης κατά την οποία χρησιμοποιούνται φυτά για να απομακρυνθούν οι ρύποι από το έδαφος και το νερό ή να καταστούν ακίνδυνοι (Cunningham and Berti, 1993). Τρεις τομείς της τεχνολογίας αυτής εφαρμόζονται στην αποκατάσταση περιοχών επιβαρυμένων με τοξικά μέταλλα. Η Φυτοεξαγωγή (Phytoextraction) κατά την οποία χρησιμοποιούνται φυτά-υπερσυσσωρευτές μετάλλων για να απομακρυνθούν τα βαριά μέταλλα από το έδαφος, η Ριζοδιήθηση (Rhizofiltration) όπου χρησιμοποιείται το ριζικό σύστημα των φυτών για να απομακρυνθούν τα βαριά μέταλλα από τα ρυπασμένα ύδατα και η Φυτοσταθεροποίηση (Phytostabilization) κατά την οποία χρησιμοποιούνται φυτά για την ελαχιστοποίηση της βιοδιαθεσιμότητας των τοξικών μετάλλων στα εδάφη (Salt et al, 1998). Προκειμένου να εφαρμοστεί η Φυτοεξαγωγή θα πρέπει η ρύπανση του εδάφους να είναι επιφανειακή και να περιορίζεται στο βάθος που φτάνει το ριζικό σύστημα των αυτοφυών φυτών, δηλαδή cm. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μηχανικών τεχνικών απορρύπανσης του εδάφους διότι είναι μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον και παράλληλα μειωμένου κόστους (Kumar et al, 1995).

5 ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΕΡΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 555 Abstract The high lead (Pb) levels in Lavreotiki s soils have significantly affected the diversity of the endemic flora. Serious reduction in the area s native plant species has been noticed as well as formation of plants-ecotypes that hyperaccumulate Pb. Results, of a research that the Agricultural University of Athens has conducted in Lavreotiki s native plant species, have shown a serious accumulation of Pb in plant tissues. It has been also found that high Pb concentrations are responsible for the change of color in flowers of the plant species Matthiola fruticulosa as well as for the serious morphological modifications in flowers of plant species Silene colorata and Papaver rhoeas. Other tolerant plant species showed a satisfactory growth in this heavily polluted environment. The ability of the investigated plant species to accumulate high Pb concentrations is their tissues, was evaluated and it was concluded that the site restoration in Lavreotiki s several areas is possible, using Phytoremediation, an environmentfriendly remediation technique. Βιβλιογραφία Chronopoulos J. and Chronopoulou-Sereli A., Vegetational development of halophytes resistant to heavy metals in industrial regions in Lavrion (Attika). Landschaft und Stadt, 18(1): Chronopoulou-Sereli A. und Chronopoulos J., Untersuchungen uber die Pb- Belastung der vegetation in Lavreotiki (Attika). Verndlungen de Gesellschaft fur Okologie, XIX/III: Cunningham S.D. and Berti W.R., Remediation of contaminated soils with green plants: an overview. In Vitro Cell. Dev. Biol. 29: pp Δημητριαάδης Α., Σταυράκη Π., Βέργου-Βήχου Α. και Li X., Περιβαλλοντική Γεωχημική Μελέτη Λαυρεωτικής Χερσονήσου Αττικής. Τόμος 3: Περιβαλλοντική Εδαφοχημική Έρευνα στη Λαυρεωτική Χερσόνησο Αττικής. 146 pp. Kumar N., Dushenkov V., Motto H. and Raskin I., Phytoextraction: The Use of Plants to Remove Heavy Metals from Soils. Environ. Sci. Technol., 29, pp: Salt D.E., Smith R.D. and Raskin I., Phytoremediation. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: pp

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ) Σαχινίδης Σ 1., Χριστοφορίδης Α 2., Λαζαρίδου Α 3.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ) Σαχινίδης Σ 1., Χριστοφορίδης Α 2., Λαζαρίδου Α 3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ) Σαχινίδης Σ 1., Χριστοφορίδης Α 2., Λαζαρίδου Α 3. 1 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος. Καθηγητής Ε Σερρών,.E-mail: Saxsim@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία» Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΛΟΥΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ Δ. Αλιφραγκής 1, Ε. Γαζέα 2, Ε. Παυλίδου 3, Α. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Βαξεβανίδου, Κ. 1, Γιαννίκου, Σ. 1 και Παπασιώπη, Ν. 1, 1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Χημειοτυπικός προσδιορισμός, χωρική αποτύπωση και αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης ΧΥΤΑ µε χρήση αυτοπαραγόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ FRAMME LIFE NAT08//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Cd ΚΑΙ Pb ΣΤΟ ΜΕΛΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΥΜΠΑΣ ΤΟ 2003

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΥΜΠΑΣ ΤΟ 2003 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΥΜΠΑΣ ΤΟ 2003 ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Γεωχημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αστικών εδαφών του Λεκανοπεδίου Αθηνών με έμφαση στην κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα τοξικών χημικών στοιχείων Αριάδνη

Διαβάστε περισσότερα